TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem, inden kameraet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder Olympus sig ret til at opdatere og ændre informationerne i denne vejledning. Registrer dit produkt på og få fl ere fordele fra Olympus!

2 Kontrol af æskens indhold eller Digitalkamera Rem Li-ion batteri (LI-90B) USB-netadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS Setup cd-rom Andet tilbehør, der ikke vises: Garantibevis Indholdet kan variere, afhængigt af købsstedet. Oprikring Delenes betegnelser Stikdæksel 2 Lås til stikdæksel 3 LOCK-knap 4 Højttaler 5 Multistik 6 HDMI mikrostik 7 Remholder 8 Selvudløserlampe/LED-hjælpelys/ AF-hjælpelys 9 Flash 10 Optik 11 Optikring 12 Stativgevind 13 Batteri/kort-dæksel 14 Lås til batteri/kort-dæksel 2 DA

3 Stereomikrofon 2 GPS-antenne 3 Skærm 4 Udløser 5 Indikatorlampe 6 n-knap 7 Zoomknapper 8 R-knap (optagelse af fi lm) 9 Omskifter 10 q-knap (skift mellem optagelse og gengivelse) 11 Multivælger INFO (ændring af informationsdisplay) # (fl ash) Y (selvudløser) D (slette) 12 A-knap (OK) 13 m-knap Multivælger F (op) H (venstre) I (højre) Montering af kamerarem G (ned) A FGHI angiver, at piletasten skal trykkes op/ ned/mod venstre/mod højre. Stram remmen, så den sidder fast. DA 3

4 Indsættelse og fjernelse af batteri og kort (fås i handelen) 1 Følg trin 1, 2 og 3 for at åbne batteri/kortholderdækslet. Lås til batteri/ kort-dæksel 3 2 Skub batterilåsetappen i pilens retning for at udløse låsen, og tag batteriet ud. 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Slettesikringskontakt Batteri/kort-dæksel 1 LOCK-knap Sluk for kameraet inden du åbner batteri/ kortholderdækslet. 2 Isæt batteriet ved at skubbe batterilåsetappen i pilens retning. Der skal altid bruges SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/ FlashAir (med trådløs LAN-funktion)-kort med dette kamera. Der må ikke indsættes andre typer hukommelseskort. "Brug af kortet" (s. 79) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Sådan fjernes kortet 1 2 Batterilåsetap Sæt batteriet i som vist, med mærket C mod batterilåsetappen. Beskadigelser på batteriets udvendige side (revner etc.) kan være årsag til varmeudvikling eller en eksplosion. Tryk kortet ind, indtil det klikker og kommer lidt ud, hvorefter det kan fjernes. 4 DA

5 4 Følg trin 1, 2 og 3 for at lukke batteri/kortholderdækslet. 1 2 Tilslutning af kameraet Stikdæksel 2 1 Lås til stikdæksel LOCK-knap Når kameraet er i brug, skal du sørge for, at batteri/kortdækslet er lukket og låst. Opladning af batteriet 3 Multistik Slut USB kablet og USB netadapteren til kameraet og oplad batteriet. Se "Sådan bruger du din oplader og USB-netadapter i udlandet" (s. 79) for oplysninger om opladning af batteriet udenlands. Batteriet er ikke fuldt opladet ved forsendelsen. Før brug skal du oplade batteriet, indtil indikatoren slukkes (op til 4 timer). Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Stikkontakt USB-kabel (medfølger) DA 5

6 Hvornår skal batteriet lades op? Batteriet skal lades op, når nedenstående meddelelse vises. Fejlmeddelelse Batteriet kan oplades mens kameraet er sluttet til en computer via USB. Opladningstiden varierer afhængigt af computerens ydeevne (opladningen kan i nogle tilfælde vare ca. 10 timer). Battery Empty Blinker rødt Brug aldrig et andet kabel end det medfølgende Olympus-designede USB-kabel. Det kan forårsage røgdannelse eller brand. Den medfølgende F-2AC USB-netadapter (herefter kaldet USB-netadapter) kan se forskellig ud afhængigt af det område, hvor du har købt kameraet. Hvis du har modtaget en USB-netadapter af indstikstypen, skal du stikke den direkte i en stikkontakt. Den medfølgende USB-netadapter er designet til at blive brugt til opladning og gengivelse. Der må ikke tages billeder, mens USB netadapteren er tilsluttet kameraet. USB-netadapterens strømstik skal fjernes fra stikkontakten, når opladningen er færdig, eller gengivelsen afsluttes. For yderligere oplysninger om batteriet, se "Forholdsregler ved håndtering af batterier" (s. 98). For yderligere oplysninger om USB netadapteren, se "USB-netadapter" (s. 99). Hvis indikatoren ikke lyser, skal du kontrollere tilslutningen for USB kablet og USB netadapteren. 6 DA

7 Tænd kameraet og udfør de indledende indstillinger Når du tænder for kameraet den første gang, vises der en menu, hvor du kan vælge sproget for menuer og meddelelser, som vises på skærmen, samt dato og tid. Hvis du vil ændre den valgte dato og klokkeslæt, se "Indstilling af dato og tid d [X]" (s. 49). 1 Tryk på n knappen for at tænde for kameraet, tryk på piletasten FGHI for at vælge dit sprog og tryk på A-knappen. 2 Tryk på piletasterne FG for at vælge året for [Y]. X Back MENU 4 Tryk på piletasterne FGHI for at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter) og [Y/M/D] (datoformat), lige som i trin 2 og 3, og tryk på A knappen. Du kan opnå en nøjagtig indstilling af tiden ved at trykke på A-knappen, når sekunderne når til 00 sekunder. 5 Tryk på HI på multivælgeren for at vælge tidszone og tryk på A-knappen. Brug FG for at slå sommertid ([Summer]) til eller fra :30 Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D Seoul Tokyo Summer Skærm til indstilling af dato og tid 3 Tryk på piletasterne I for at gemme indstillingen for [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D DA 7

8 Før du bruger GPS Kameraets GPS-funktion (Global Positioning System) bestemmer din position (længde- og breddegrad) og gemmer disse oplysninger sammen med billederne, der tages med kameraet. Kameraet anvender supplerende kredsløbsdata (assisteret GPS eller A-GPS) til forbedret indhentning af signaler. A-GPS-data skal opdateres hver 14. dag. Før du bruger GPS-funktionerne, skal du indstille kameraets ur til den korrekte dato og tid. (s. 49) Opdatering af A-GPS data 1 Installer opdateringsprogrammet (OLYMPUS A-GPS Utility). Hent opdateringsprogrammet fra følgende hjemmeside og installer det på din computer. Opdateringsprogrammet kan også installeres fra det medfølgende PC program. 2 Tilslut kameraet til computeren, og start opdateringsprogrammet. "Tilslutning af kameraet" (s. 56) Når programmet er startet, skal du følge vejledningen på skærmen. Brug af GPS 1 Vælg [On] for [GPS Settings] > [GPS] i fanen d (Indstillinger 3). (s. 55) Når kameraet har fundet positionen, vises og koordinaterne på skærmen. P 4 NORM GPS Blink: Søger efter GPS signal Lys: Modtager GPS signal Det kan tage kameraet et par minutter at fastslå sin position, når kameraet ikke har været brugt et stykke tid. Hvis symbolet stadig blinker efter fl ere minutter, har kameraet sandsynligvis svært ved at registrere et signal. Gå til et udendørs område under åben himmel, eller skift placering på anden vis. 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 8 DA

9 2 Tryk på INFO-knappen i optageskærmen. Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på F (INFO). Nærtliggende landemærker i GPS databasen vil blive vist Landemærkenavn 2 Position for landemærkeoplysninger 3 Elektronisk kompas 4 Opdateringsstatus 5 GPS sporing aktiv HI A Updated 1 min ago Vælg et landemærke. Opdater GPS data. Back MENU LOG Latitude/Longitude N123 56' 78'' E123 56' 78'' Barometer 877hpa Altitude/Water Depth 1200m 2013/02/26 12:30 Update GPS OK 6 Breddegrad 7 Længdegrad 8 Atmosfærisk tryk/ Vandtryk 9 Højde/vanddybde 0 Aktuel dato og tid Steder, der er udsat for kraftige magnetiske forstyrrelser eller radioforstyrrelser (nær højspændingsledninger, magneter, elektronisk udstyr eller mobiltelefoner, der bruger 1,5 GHz-båndet) Det kan tage længere tid at hente GPS-dataene, eller de kan være utilgængelige på visse steder eller på bestemte tidspunkter af dagen. Tildæk ikke GPS antennen med hænderne eller metalgenstande. Hvis batteriniveauet er lavt kan kameraet ikke hente GPS data mens der er slukket for kameraet. Kameraet er ikke udstyret til GPS navigering. Mens [Track] er [On], fortsætter GPS-modtageren med at bruge strøm fra batteriet, når kameraet er slukket. Der registreres ikke GPS data sammen med fi lm. Tryk på INFO-knappen, mens kameraet er slukket. Den aktuelle tid og optagestedet vises i ca. 30 sekunder. Nogle lande eller regioner kan have bestemmelser om brug af GPS enheder. Følg alle lokale bestemmelser. Slå GPS fra om bord på fl y og andre steder, hvor brug af GPS enheder er forbudt. Levering af A-GPS-data kan afsluttes uden forudgående varsel. Placeringsdata kan være utilgængelige eller indeholde fejl på følgende steder: Steder uden klart udsyn til himlen (indendørs, under jorden eller vandet, i nærheden af træer eller høje bygninger) DA 9

10 Lær hvordan du bruger kameraet Tryk på n knappen for at tænde for kameraet og skifte til standbyfunktion (tryk på n knappen igen for at slukke for kameraet). Vælg optagefunktion og tryk på udløseren for at optage et billede. Hvis du vil optage en fi lm, skal du trykke på R-knappen. Indstil optagefunktionerne med funktionsmenuen eller opsætningsmenuen. Hvis du vil vise billeder, skal du trykke på q knappen for at skifte til gengivefunktion. Du kan gå tilbage til standbyfunktion ved at trykke q knappen igen, eller trykke udløseren halvvejs ned og slippe den. Tryk og hold ned på q knappen mens der er slukket for knappen for at starte kameraet i gengivefunktionen. I det tilfælde skal du trykke på q knappen igen for at indstille kameraet til standbyfunktion. Optagelse af billeder 1 Tryk atter på n knappen for at tænde for kameraet. 2 Valg af optagefunktion. (s. 14) 3 Hold kameraet, og komponer billedet. Når du holder kameraet skal du sørge for at du ikke tildækker fl ashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fingrene osv. Undgå, at fl ashvinduet udsættes for fi ngeraftryk og snavs. Tryk og hold på A-knappen for at gøre skærmen lysere når det er vanskeligt at se skærmen. Skærmens lysstyrke går tilbage til standardindstillingen, hvis der ikke udføres en handling inden for 10 sekunder. 10 DA

11 4 Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt. P AF-søgefelt Brug af zoom Hvis trykker på zoomknapperne, ændres optageområdet. W-side T-side Tryk halvt ned 1/400 F2.0 Lukkertid Blændeværdi Hvis AF søgefeltet blinker rødt, betyder det at kameraet ikke kunne stille skarpt. Prøv at stille skarpt igen. 5 Hvis du vil tage billedet, skal du forsigtigt trykke udløseren helt ned, mens du holder kameraet helt stille. Billedstørrelse 12M Andet Zoomindikator Optisk zoom Zoom med super opløsning*1 *2 Tryk halvt ned Tryk helt ned *1 For oplysninger om zoom med super opløsning, se [Super-Res Zoom] (s. 36). *2 Takket være forøget pixelbehandling reduceres billedkvaliteten ikke. Forstørrelsesgraden ændres afhængigt af den valgte opløsning. DA 11

12 Brug af flash Du kan vælge den fl ashindstilling, der passer bedst til optageforholdene. 1 Tryk på I. Sådan bruges selvudløseren Når udløseren er trykket helt ned, tages billedet efter en forsinkelse. 1 Tryk på G. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO Y Off WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 12M 4:3 MENU MENU 2 Brug HI til at vælge en indstilling, og tryk på A knappen for at anvende den. 12 DA Indstilling Flash Auto Redeye Fill In Flash Off LED On Fjernbetjening Slave Beskrivelse Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys. Udsender små glimt for at undgå røde øjne på billederne. Flashen udløses altid uanset lysforhold. Flashen udløses ikke. LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst RC-fl ashsystem" (s. 82). 2 Brug HI til at vælge en indstilling, og tryk på A knappen for at anvende den. Y Off Indstilling Y 12 sek. Y 2 sek. Automatisk udløser *1 Beskrivelse Selvudløseren deaktiveres. Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, blinker i ca. 2 sekunder og derefter tages billedet. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Når dit kæledyr (kat eller hund) vender hovedet mod kameraet, registreres dens hoved, og billedet tages automatisk. *1 [Auto Release] vises kun, når s-funktionen er [U] eller [t]. Sådan slås selvudløseren fra, når den er startet Tryk på m-knappen.

13 Optagelse af skærmbillede P 877hPa 1200m z 4 NORM DATE GPS 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4: Aflæsning af et histogram Hvis spidserne fylder for meget af rammen, vil billedet være overvejende hvidt. Hvis spidserne fylder for meget af rammen, vil billedet være overvejende sort. Det grønne område viser lysstyrkefordelingen i skærmens centrum. 1/ F Når udløseren er trykket halvvejs ned Nr. Navn Normal Ingen Detaljeret oplysninger 1 Optagefunktion R R 2 Landmark R R 3 Flash R R 4 Selvudløser R R R 5 Eksponeringskompensation R R 6 Hvidbalance R R 7 ISO følsomhed R R 8 Serie R R 9 Opløsning (billeder) R R 10 Aspekt R R 11 Måling R 12 Verdenstid R 13 Optagelse lyd/ reducering af R R vindstøj 14 Opløsning (fi lm) R R 15 Filmoptagelængde R R 16 Filmoptagesymbol R R Skift mellem visninger Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på F (INFO). 17 Billedstabilisering R 18 GPS-ikon R R 19 Retningsoplysninger R R 20 Konverteringsoptik R R 21 Datostempel R R 22 Compres sion R R 23 Antal billeder, der kan gemmes R R 24 Aktuel hukommelse R R 25 Batteriniveau R R 26 Histogram R 27 Atmosfærisk tryk/ R Vandtryk 28 Højde/vanddybde R 29 Gitterhjælp R 30 AF-søgefelt R R R 31 Blændeværdi R R R 32 Lukkertid R R R 33 Kamerarystelse, advarsel R R R DA 13

14 Sådan vælges optagefunktion Funktionens standardindstilling er fremhævet med. Optagefunktion Underfunktion P (P-funktion) M (M-funktion) a (Supermakrofunktion) Filtereffekt fra/ 1 Popkunst/2 Hulkamera/3 Fiskeøjee/4 Blødtegning/5 Punk/ 6 Funkle/7 Akvarel/8 Reflekser/9 Miniature/0 Fragment/a Dramatik s (s funktion) B Portrait/V Beauty/F Landscape/i Hand-Held Starlight/ G Night Scene/M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self Portrait/ S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/ M Snapshot/k Wide1/l Wide2/H Macro/U Pet Mode Cat/ t Pet Mode Dog/a Snow/~ Panorama/h Backlight HDR A (A-funktion) P (P-funktion) Popkunst/Hulkamera/Fiskeøje/Skitse/Blødtegning/Punk/Funkle/Akvarel/ Refl ekser/miniature/fragment/dramatik C1, C2 (Brugerdefi neret funktion) "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 73), "Liste over s indstillinger" (s. 74), "Liste over P-indstillinger" (s. 77) I visse optagefunktioner tager det muligvis kameraet nogle øjeblikke at behandle billedet efter det er taget. 14 DA

15 1 Brug omskifteren til at vælge optagefunktion. I s eller P skal du trykke på H på multivælgeren for funktionsmenuen, og derefter på HI på multivælgeren for undermenuen, og til sidst på A-knappen. 4 NORM 0:34 12M 4:3 Lær hvordan du bruger optagefunktionerne P (P-funktion) Kameraet vælger den passende blændeværdi og lukkertid til motivet. Der kan også, om nødvendigt, udføres ændringer til de forskellige optageindstillinger som f.eks. eksponeringskompensation. Sådan vælges en underfunktion Portrait 12M 4:3 MENU M (M-funktion) Kameraet vil automatisk vælge den optimale optagefunktion for motivet. Kameraet fastsætter optageforholdene, og indstillingerne kan ikke ændres, undtagen visse funktioner. 4 NORM 0:34 12M Symbol som angiver den indstillede underfunktion 4:3 a (Supermakrofunktion) Der kan tages billeder 1cm væk fra motivet. Du kan trykke på A-knappen for at låse fokusafstanden (AF lock). Tryk på A-knappen igen for at annullere AF-låsen. DA 15

16 s (s funktion) Du kan optage med den bedste funktion til motivet og scenariet. De bedste indstillinger for optagelse af forskellige scenarier er valgt på forhånd som underfunktioner. Bemærk, at nogle kapaciteter kan være begrænsede i visse funktioner. Se beskrivelsen, vist på skærmen til valg at underfunktion og vælg den ønskede underfunktion. Sådan optages med V (Skønhed)- indstillingen 1 Vælg [V Beauty]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 4 Ret kameraet mod motivet. Kontrollér den ramme, der kommer omkring ansigtet, som registreres af kameraet og tryk på udløseren for at optage billedet. 5 Hvis du vil gemme billedet, skal du trykke på [OK] på skærmen og derefter på Q-knappen. Hvis du vil retouchere billedet yderligere, skal du vælge [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Beauty Fix 1 Brug FGHI for at vælge en korrigeringsmetode og tryk på Q knappen. Eye Color Back MENU Recommended 3M 4:3 Off 3 Brug HI til at vælge retoucheringsindstillingen, og tryk på Q-knappen for at indstille. MENU 2 Kontrollér den korrigerede effekt på skærmen efter optagelsen og tryk derefter på Q knappen for at starte korrektionen og gemme. Indstillinger af Beauty Fix kan blive registreret. Redigeringen virker ikke på alle billeder. 3M 4:3 4 NORM 0:34 Indstilling af retouchering 16 DA

17 Optagelse af billeder under vandet Underfunktionerne [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2] *1, [H Macro] anbefales til optagelse under vand. *1 Når der er valgt [l Vidvinkel2], bliver afstanden automatisk låst til ca. 5,0 m. Låsning af fokusafstand ved undervandsoptagelser (AF-lås) I underfunktion [M Snapshot], [k Wide1] eller [H Macro] kan du trykke på A-knappen for at låse fokusafstanden (AF lock). Tryk på A-knappen igen for at annullere AF-låsen. AF-låsefelt AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 Hvis du vil tage panoramabilleder ([~ Panorama]) 1 Vælg [p Panorama]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 3 Brug HI for at vælge [Auto], [Manual] eller [PC] og tryk derefter på A-knappen for at indstille. Undermenu Auto Manual Pc Anvendelse Panoramabilleder kombineres automatisk blot ved at dreje kameraet i optageretningen. Tre billeder optages og kombineres af kameraet. Brugeren komponerer optagelserne med styrerammen og aktiverer udløseren manuelt. De optagne billeder kombineres til et panoramabillede ved hjælp af PC programmet. Flyt kameraet, som om det drejer rundt om en lodret akse, der går gennem centrum af optikken, for at tage bedre panoramabilleder. DA 17

18 Optagelse af billeder med [Auto] 1 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 2 Flyt kameraet lidt i retning af det andet billede. Optagelse af billeder med [Manual] 1 Brug FGHI til at angive, hvilken kant det næste billede skal forbindes til. Søgefelt AUTO Retning for kombinering af billeder MANUAL Markør Cancel MENU Save OK Skærmen, når billeder kombineres fra venstre mod højre 3 Flyt kameraet langsomt, således at markøren og søgefeltet overlapper hinanden. Kameraet aktiverer udløseren automatisk når markøren og søgefeltet overlapper. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne i et enkelt panoramabillede. Du kan annullere panoramafunktionen ved at trykke på m-knappen. Hvis udløseren ikke aktiveres automatisk, skal du prøve [Manual] eller [PC]. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 3 Komponer det næste billede således, at kanten af det første billede der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede og tryk derefter på udløseren. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne i et enkelt panoramabillede. 18 DA

19 Optagelse af billeder med [PC] 1 Brug FGHI til at vælge den retning, som billederne skal kombineres i. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. Kanten af det første billede vises svagt på skærmen. 3 Komponer det næste billede således, at kanten af det første billede der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede og tryk derefter på udløseren. 4 Gentag trin 3, indtil det ønskede antal billeder er taget og tryk derefter på A- eller m knappen, når du er færdig. En panoramaoptagelse kan bestå af op til 10 billeder. De optagne billede kombineres i et enkelt panoramabillede af PC programmet. For nærmere oplysninger om installation af PC programmet, se (s. 56). Se også hjælpeguiden til PC programmet for fl ere oplysninger om, hvordan man laver panoramabilleder. A (A-funktion) Når der er valgt en blændeværdi, indstiller kameraet automatisk en tilsvarende lukkertid. Du kan ændre blændeværdien, efter du har trykket på H, med FG. P (P-funktion) Optagelse med specielle effekter. Se eksemplerne vist på skærmen til valg at underfunktion, og vælg den ønskede underfunktion. De bedste indstillinger for optagelse for hver effekt er valgt på forhånd, dvs. at nogle indstillinger for funktioner ikke kan ændres. Bemærk at nogle effekter ikke kan anvendes på fi lm. C1, C2 (Brugerdefineret funktion) I funktionerne C1 og C2 kan du åbne optageindstillinger, du har gemt til fremtidig brug. DA 19

20 Visning af billeder 1 Tryk på q knappen. Antal billeder/ Samlet antal billeder 4/30 Indeksvisning og forstørret gengivelse Indeksvisning gør det hurtigt at vælge et ønsket billede. Med forstørret gengivelse (op til 10 forstørrelse) kan man se billedets detaljer. 1 Tryk på zoomknapperne. 13/02/26 12:30 Gengivelse af billede Billeder, taget med brug af V-funktionen eller serieoptagelse, vises som en gruppe. Tryk på T-knappen for at gengive billedet i gruppen. 2 Brug HI til at vælge et billede. Viser det forrige billede Viser næste billede Hold I inde for hurtigt frem, og hold H inde for hurtigt tilbage. Tryk på q knappen igen for at gå tilbage til motivet. Gengivelse af lydoptagelser Hvis du vil gengive lyd, som er optaget sammen med et billede, skal du vælge billedet og trykke på A-knappen. Tryk på FG til at justere lydstyrken. Enkeltbilledvisning W W 13/02/26 12:30 Indeksvisning T 4/30 Placering *1 (region) Location 13/02/26 12:30 T Back MENU W T Forstørret gengivelse 4/30 13/02/26 12:30 Placering *1 (verdenskort) Location Back MENU W T 20 DA *1 Placeringsoplysninger vises, hvis de fi ndes.

21 Sådan vælges et billede i indeksvisning Brug FGHI til at vælge et billede, og tryk på A-knappen for at få vist det valgte billede i enkeltbilledvisning. Sådan rulles der i et billede i forstørret gengivelse Brug FGHI til at fl ytte det viste område. Gengivelse af panoramabilleder Panoramabilleder, der er blevet kombineret ved hjælp af [Auto] eller [Manual], kan gennemgås til visning. 1 Vælg et panoramabillede under gengivelse. 4/30 Replay OK 13/02/26 12:30 Styring af gengivelse af panoramabillede Stop gengivelse: Tryk på m-knappen. Pause: Tryk på A-knappen. Kontrol under pause Tryk derefter på FGHI for at rulle billedet i retning af den trykkede knap. Tryk på zoomknapperne for at forstørre/formindske billedet. Tryk på A-knappen for at genstarte rulning. Gengivelse af grupperede billeder Med V eller Serie vises de optagne billeder som en gruppe under gengivelse. T-side A-knappen Udvider. Vælg billedet, og tryk på A knappen for at vise de enkelte billeder. Brug HI til at få vist forrige/ næste billede. Gengiver/sætter gengivelse på pause. 2 Tryk på A-knappen. Visningsområde DA 21

22 Skærm for gengivefunktion ISO 100 Normal Nr. Navn Normal Detaljeret Ingen oplysninger Batteriniveau R 10 4/30 2 Overførsel af data med Eye-Fi R R 3 Slettesikring R R 4 Tilføjelse af lyd R R 5 Overfør ordre R R 25 Printkodninger/ 24 6 antal print R R 13/02/26 12:30 Billede 7 Landmark R Detaljeret 8 Aktuel hukommelse R R Billednummer/ samlet antal R R 877hpa 1200m billeder 10 4/30 MAGIC Retningsoplysninger 1/1000 F R 877hpa 1200m MAGIC ISO NORM 100 AUTO 1 11 Compres sion R R 25 13/02/26 12:30 R Lukkertid Optagefunktion 1/1000 F WB AUTO NORM /02/26 12:30 Atmosfærisk tryk/ 14 Ingen informationer Vandtryk R 15 ISO følsomhed R 16 Blændeværdi R 17 Højde/vanddybde R 18 Histogram R 19 Eksponeringskompensation 25 R 20 Optagelse-underfunktion R Skift mellem visninger 21 Hvidbalance R Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed 22 Billedstørrelse R No info. hver gang der trykkes på F (INFO). 23 Filnavn R 24 Dato og tid for optagelse R R 25 Grupperede billeder R R R 22 DA

23 Sletning af billeder under gengivelse 1 Vis det billede du ønsker at slette og tryk på G (D). Optagelse af film 1 Tryk på R-knappen for at starte optagelse. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel REC 0:00 0:34 2 Tryk på FG for at vælge [Erase], og tryk på A knappen. Grupperede billeder slettes som en gruppe. Hvis du vil slette billeder fra de grupperede billeder, kan du udvide gruppen og slette billederne individuelt. Du kan slette fl ere eller alle billeder på en gang (s. 41). Lyser rødt under optagelse REC 0:00 0:34 Optagetid Optagelængde (s. 81) Filmen optages i den indstillede optagefunktion. Bemærk at optagefunktionens effekter muligvis ikke fungerer i visse optagefunktioner. Der optages også lyd. NÅr du bruger et kamera med en CMOS billedsensor, kan der forvrænge motiver i bevægelser pga. den rullende lukker. Dette er et fysisk fænomen, hvorved der opstår forvrængning i det optagne billede når der optages motiver med hurtig bevægelse eller hvis kameraet rystes. Dette fænomen er særligt bemærkelsesværdigt når der bruges en lang brændvidde. 2 Tryk på R knappen igen for at stoppe optagelsen. DA 23

24 Gengivelse af film Betjening under pause i gengivelsen Vælg en fi lm, og tryk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/26 12:30 Film Pause og genstart af gengivelse Hurtigt frem Gå tilbage Justering af lydstyrken 00:12/00:34 Under gengivelse Tryk på A-knappen for at sætte gengivelsen på pause. Under pause, hurtigt frem eller tilbage skal du trykke på A-knappen for at genoptage gengivelse. Tryk på I for hurtigt frem. Tryk på I igen for at øge fremadspolingshastigheden. Tryk på H for at gå tilbage. Tryk atter H for at øge tilbagespolingshastigheden. Brug FG til at justere lydstyrken. Brugt tid/ Total optagetid Medhør Frem- og tilbagerykning med ét billede ad gangen Genoptagelse af gengivelse Under pause 00:14/00:34 Brug F for at vise det første billede, og tryk på G for at vise det sidste billede. Tryk på I eller H for at gå frem eller tilbage med ét billede ad gangen. Hold I eller H inde for kontinuerlig frem- eller tilbagespoling. Tryk på A-knappen for at genoptage gengivelsen. Sådan stoppes gengivelse af film Sådan stoppes gengivelse af film Tryk på m-knappen. Til gengivelse af fi lm på computeren anbefales det at anvende den medfølgende pc-software. Til den første anvendelse af pc-software, skal kameraet sluttes til computeren, og derefter skal softwaren startes. 24 DA

25 Menuindstillinger For nærmere oplysninger, se "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 73). Program Auto Funktionsmenu Funktionsmenu 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU Opsætningsmenu (s. 29) 1 Flash 5 ISO følsomhed 2 Selvudløser 6 Serie 3 Eksponeringskompensation 7 Opløsning 4 Hvidbalance 8 Aspekt Brug af funktionsmenuen 1 Brug H på multivælgeren til at vise funktionsmenuen. 2 Brug FG på multivælgeren for at vælge funktionen, der skal indstilles. 3 Brug HI på multivælgeren for at vælge indstillingsværdien, og tryk på A-knappen for at vælge indstillingen. Eksempel: Eksponeringskompensation Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU DA 25

26 Flash Indstiller, hvordan flashen udløses. _ Flash Auto Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys.! Redeye Udsender små glimt for at undgå røde øjne på billederne. # Fill In Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Flash Off Flashen udløses ikke. q LED On LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. #RC Fjernbetjening For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst #SLV Slave RC-flashsystem" (s. 82). Selvudløser Indstiller hvor lang tid der går fra at udløseren trykkes ned og billedet tages. b Y Off Selvudløseren deaktiveres. c Y 12 sek. Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, blinker i ca. 2 sekunder og derefter tages billedet. d Y 2 sek. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Automatisk udløser Når dit kæledyr (kat eller hund) vender hovedet mod kameraet, registreres dens hoved, og billedet tages automatisk. Eksponeringskompensation Kompenserer lysstyrken (korrekt eksponering), der indstilles af kameraet. 2.0 til +2.0 Værdi Indstil en højere negativ ( ) værdi for at gøre mørkere, eller en højere positiv (+) værdi for at gøre lysere. 26 DA

27 Hvidbalance Indstiller et passende farveskema i overensstemmelse med lyset på motivet e WB Auto Kameraet justerer automatisk hvidbalancen. f Sunny Velegnet til optagelse udendørs i skyfrit vejr. g Cloudy Velegnet til optagelse udendørs i skyet vejr. h Incandescent Velegnet til optagelse i glødelampelys. Fluorescent Velegnet til optagelser i hvidt lys fra lysstofrør. Z Underwater Egnet til undervandsoptagelse. Enkelttryk 1 Enkelttryk 2 Til manuel justering af hvidbalancen, i overensstemmelse med lyset under optagelsen. Anbring et stykke hvidt papir, eller et andet hvidt objekt, så det fylder hele skærmen og tryk på m-knappen for at indstille hvidbalancen. For oplysninger om, hvordan du registrerer enkelttryks hvidbalance henvises til "Registrering af enkelttryks hvidbalance" (s. 28). ISO følsomhed Indstiller ISO følsomheden. l ISO Auto Kameraet indstiller automatisk følsomheden med prioritering på høj billedkvalitet. m High ISO Auto Kameraet indstiller automatisk følsomheden med prioriteten indstillet på minimering af slør på grund af et motiv i bevægelse eller kamerarystelser. Q til P Værdi Indstil en lavere værdi for at minimere støj i billedet, eller en højere værdi for at minimere slør. Serie Indstiller funktionen til serieoptagelse. o Single Der optages et billede, hver gang der trykkes på udløseren. j Sequential Billederne optages efter hinanden, så længe udløserknappen holdes nede, med op til 100 billeder. c High-Speed1 Kameraet tager serieoptagelser ved cirka 15 billeder/sek. d High-speed2 Kameraet tager serieoptagelser ved cirka 60 billeder/sek. Billedstørrelse Indstiller antallet af pixel for optagelse Velegnet til printning af billeder større end A Velegnet til printning af billeder op til A Velegnet til printning af billeder op til A Velegnet til brug af billeder i . DA 27

TG-630. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-630. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SZ-17. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-17. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-60. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-60. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

VH-410. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

VH-410. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

VR-370/D-785. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS SP-720UZ http://da.yourpdfguides.com/dref/4293412

Din brugermanual OLYMPUS SP-720UZ http://da.yourpdfguides.com/dref/4293412 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS VR-360 http://da.yourpdfguides.com/dref/4292608

Din brugermanual OLYMPUS VR-360 http://da.yourpdfguides.com/dref/4292608 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS SP-810UZ http://da.yourpdfguides.com/dref/4293374

Din brugermanual OLYMPUS SP-810UZ http://da.yourpdfguides.com/dref/4293374 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse

Læs mere

VH-520. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

VH-520. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS VR-370 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535460

Din brugermanual OLYMPUS VR-370 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535460 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS SH-25MR http://da.yourpdfguides.com/dref/4293563

Din brugermanual OLYMPUS SH-25MR http://da.yourpdfguides.com/dref/4293563 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STYLUS-7030 / µ-7030. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-820 TG-620. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

TG-1. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-1. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-850. Instruktionsbog DIGITALKAMERA

TG-850. Instruktionsbog DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Instruktionsbog Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

FE-5050/FE-4050. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

SP-620UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-4. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-4. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-4 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA VG-150 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-1. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-1. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-860. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-860. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

T-10. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

T-10. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

FE-4000/X-925/X-920. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne

Læs mere

FE-46/X-42/X-41. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

STYLUS TG-870. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TG-870. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TG-870 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000 Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne

Læs mere

FE-26/X-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

FE-26/X-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

SP-720UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SP-590UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-590UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-590UZ Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS TG-1

Din brugermanual OLYMPUS TG-1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SZ-15/DZ-100. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SP-820UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA TG-310 TG-610

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS TG-630

Din brugermanual OLYMPUS TG-630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

TG-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-320 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-10

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

T-100. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

T-100. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på  og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

TG-810 TG-805. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS FE-230 http://da.yourpdfguides.com/dref/1084853

Din brugermanual OLYMPUS FE-230 http://da.yourpdfguides.com/dref/1084853 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder DIGITALKAMERA FE-210/X-775 Betjeningsvejledning DK Vejledning til hurtig start Brug kameraet korrekt med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

SP-100EE. Instruktionsbog DIGITALKAMERA

SP-100EE. Instruktionsbog DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Instruktionsbog Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

SP-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 DK Betjeningsvejledning Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet optagelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Instruktionsbog DIGITALKAMERA STYLUS 1

Instruktionsbog DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Instruktionsbog Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 SP-350 Betjeningsvejledning DK Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet

Læs mere