TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem, inden kameraet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder Olympus sig ret til at opdatere og ændre informationerne i denne vejledning. Registrer dit produkt på og få fl ere fordele fra Olympus!

2 Kontrol af æskens indhold eller Digitalkamera Rem Li-ion batteri (LI-90B) USB-netadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS Setup cd-rom Andet tilbehør, der ikke vises: Garantibevis Indholdet kan variere, afhængigt af købsstedet. Oprikring Delenes betegnelser Stikdæksel 2 Lås til stikdæksel 3 LOCK-knap 4 Højttaler 5 Multistik 6 HDMI mikrostik 7 Remholder 8 Selvudløserlampe/LED-hjælpelys/ AF-hjælpelys 9 Flash 10 Optik 11 Optikring 12 Stativgevind 13 Batteri/kort-dæksel 14 Lås til batteri/kort-dæksel 2 DA

3 Stereomikrofon 2 GPS-antenne 3 Skærm 4 Udløser 5 Indikatorlampe 6 n-knap 7 Zoomknapper 8 R-knap (optagelse af fi lm) 9 Omskifter 10 q-knap (skift mellem optagelse og gengivelse) 11 Multivælger INFO (ændring af informationsdisplay) # (fl ash) Y (selvudløser) D (slette) 12 A-knap (OK) 13 m-knap Multivælger F (op) H (venstre) I (højre) Montering af kamerarem G (ned) A FGHI angiver, at piletasten skal trykkes op/ ned/mod venstre/mod højre. Stram remmen, så den sidder fast. DA 3

4 Indsættelse og fjernelse af batteri og kort (fås i handelen) 1 Følg trin 1, 2 og 3 for at åbne batteri/kortholderdækslet. Lås til batteri/ kort-dæksel 3 2 Skub batterilåsetappen i pilens retning for at udløse låsen, og tag batteriet ud. 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Slettesikringskontakt Batteri/kort-dæksel 1 LOCK-knap Sluk for kameraet inden du åbner batteri/ kortholderdækslet. 2 Isæt batteriet ved at skubbe batterilåsetappen i pilens retning. Der skal altid bruges SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/ FlashAir (med trådløs LAN-funktion)-kort med dette kamera. Der må ikke indsættes andre typer hukommelseskort. "Brug af kortet" (s. 79) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Sådan fjernes kortet 1 2 Batterilåsetap Sæt batteriet i som vist, med mærket C mod batterilåsetappen. Beskadigelser på batteriets udvendige side (revner etc.) kan være årsag til varmeudvikling eller en eksplosion. Tryk kortet ind, indtil det klikker og kommer lidt ud, hvorefter det kan fjernes. 4 DA

5 4 Følg trin 1, 2 og 3 for at lukke batteri/kortholderdækslet. 1 2 Tilslutning af kameraet Stikdæksel 2 1 Lås til stikdæksel LOCK-knap Når kameraet er i brug, skal du sørge for, at batteri/kortdækslet er lukket og låst. Opladning af batteriet 3 Multistik Slut USB kablet og USB netadapteren til kameraet og oplad batteriet. Se "Sådan bruger du din oplader og USB-netadapter i udlandet" (s. 79) for oplysninger om opladning af batteriet udenlands. Batteriet er ikke fuldt opladet ved forsendelsen. Før brug skal du oplade batteriet, indtil indikatoren slukkes (op til 4 timer). Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Stikkontakt USB-kabel (medfølger) DA 5

6 Hvornår skal batteriet lades op? Batteriet skal lades op, når nedenstående meddelelse vises. Fejlmeddelelse Batteriet kan oplades mens kameraet er sluttet til en computer via USB. Opladningstiden varierer afhængigt af computerens ydeevne (opladningen kan i nogle tilfælde vare ca. 10 timer). Battery Empty Blinker rødt Brug aldrig et andet kabel end det medfølgende Olympus-designede USB-kabel. Det kan forårsage røgdannelse eller brand. Den medfølgende F-2AC USB-netadapter (herefter kaldet USB-netadapter) kan se forskellig ud afhængigt af det område, hvor du har købt kameraet. Hvis du har modtaget en USB-netadapter af indstikstypen, skal du stikke den direkte i en stikkontakt. Den medfølgende USB-netadapter er designet til at blive brugt til opladning og gengivelse. Der må ikke tages billeder, mens USB netadapteren er tilsluttet kameraet. USB-netadapterens strømstik skal fjernes fra stikkontakten, når opladningen er færdig, eller gengivelsen afsluttes. For yderligere oplysninger om batteriet, se "Forholdsregler ved håndtering af batterier" (s. 98). For yderligere oplysninger om USB netadapteren, se "USB-netadapter" (s. 99). Hvis indikatoren ikke lyser, skal du kontrollere tilslutningen for USB kablet og USB netadapteren. 6 DA

7 Tænd kameraet og udfør de indledende indstillinger Når du tænder for kameraet den første gang, vises der en menu, hvor du kan vælge sproget for menuer og meddelelser, som vises på skærmen, samt dato og tid. Hvis du vil ændre den valgte dato og klokkeslæt, se "Indstilling af dato og tid d [X]" (s. 49). 1 Tryk på n knappen for at tænde for kameraet, tryk på piletasten FGHI for at vælge dit sprog og tryk på A-knappen. 2 Tryk på piletasterne FG for at vælge året for [Y]. X Back MENU 4 Tryk på piletasterne FGHI for at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter) og [Y/M/D] (datoformat), lige som i trin 2 og 3, og tryk på A knappen. Du kan opnå en nøjagtig indstilling af tiden ved at trykke på A-knappen, når sekunderne når til 00 sekunder. 5 Tryk på HI på multivælgeren for at vælge tidszone og tryk på A-knappen. Brug FG for at slå sommertid ([Summer]) til eller fra :30 Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D Seoul Tokyo Summer Skærm til indstilling af dato og tid 3 Tryk på piletasterne I for at gemme indstillingen for [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D DA 7

8 Før du bruger GPS Kameraets GPS-funktion (Global Positioning System) bestemmer din position (længde- og breddegrad) og gemmer disse oplysninger sammen med billederne, der tages med kameraet. Kameraet anvender supplerende kredsløbsdata (assisteret GPS eller A-GPS) til forbedret indhentning af signaler. A-GPS-data skal opdateres hver 14. dag. Før du bruger GPS-funktionerne, skal du indstille kameraets ur til den korrekte dato og tid. (s. 49) Opdatering af A-GPS data 1 Installer opdateringsprogrammet (OLYMPUS A-GPS Utility). Hent opdateringsprogrammet fra følgende hjemmeside og installer det på din computer. Opdateringsprogrammet kan også installeres fra det medfølgende PC program. 2 Tilslut kameraet til computeren, og start opdateringsprogrammet. "Tilslutning af kameraet" (s. 56) Når programmet er startet, skal du følge vejledningen på skærmen. Brug af GPS 1 Vælg [On] for [GPS Settings] > [GPS] i fanen d (Indstillinger 3). (s. 55) Når kameraet har fundet positionen, vises og koordinaterne på skærmen. P 4 NORM GPS Blink: Søger efter GPS signal Lys: Modtager GPS signal Det kan tage kameraet et par minutter at fastslå sin position, når kameraet ikke har været brugt et stykke tid. Hvis symbolet stadig blinker efter fl ere minutter, har kameraet sandsynligvis svært ved at registrere et signal. Gå til et udendørs område under åben himmel, eller skift placering på anden vis. 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 8 DA

9 2 Tryk på INFO-knappen i optageskærmen. Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på F (INFO). Nærtliggende landemærker i GPS databasen vil blive vist Landemærkenavn 2 Position for landemærkeoplysninger 3 Elektronisk kompas 4 Opdateringsstatus 5 GPS sporing aktiv HI A Updated 1 min ago Vælg et landemærke. Opdater GPS data. Back MENU LOG Latitude/Longitude N123 56' 78'' E123 56' 78'' Barometer 877hpa Altitude/Water Depth 1200m 2013/02/26 12:30 Update GPS OK 6 Breddegrad 7 Længdegrad 8 Atmosfærisk tryk/ Vandtryk 9 Højde/vanddybde 0 Aktuel dato og tid Steder, der er udsat for kraftige magnetiske forstyrrelser eller radioforstyrrelser (nær højspændingsledninger, magneter, elektronisk udstyr eller mobiltelefoner, der bruger 1,5 GHz-båndet) Det kan tage længere tid at hente GPS-dataene, eller de kan være utilgængelige på visse steder eller på bestemte tidspunkter af dagen. Tildæk ikke GPS antennen med hænderne eller metalgenstande. Hvis batteriniveauet er lavt kan kameraet ikke hente GPS data mens der er slukket for kameraet. Kameraet er ikke udstyret til GPS navigering. Mens [Track] er [On], fortsætter GPS-modtageren med at bruge strøm fra batteriet, når kameraet er slukket. Der registreres ikke GPS data sammen med fi lm. Tryk på INFO-knappen, mens kameraet er slukket. Den aktuelle tid og optagestedet vises i ca. 30 sekunder. Nogle lande eller regioner kan have bestemmelser om brug af GPS enheder. Følg alle lokale bestemmelser. Slå GPS fra om bord på fl y og andre steder, hvor brug af GPS enheder er forbudt. Levering af A-GPS-data kan afsluttes uden forudgående varsel. Placeringsdata kan være utilgængelige eller indeholde fejl på følgende steder: Steder uden klart udsyn til himlen (indendørs, under jorden eller vandet, i nærheden af træer eller høje bygninger) DA 9

10 Lær hvordan du bruger kameraet Tryk på n knappen for at tænde for kameraet og skifte til standbyfunktion (tryk på n knappen igen for at slukke for kameraet). Vælg optagefunktion og tryk på udløseren for at optage et billede. Hvis du vil optage en fi lm, skal du trykke på R-knappen. Indstil optagefunktionerne med funktionsmenuen eller opsætningsmenuen. Hvis du vil vise billeder, skal du trykke på q knappen for at skifte til gengivefunktion. Du kan gå tilbage til standbyfunktion ved at trykke q knappen igen, eller trykke udløseren halvvejs ned og slippe den. Tryk og hold ned på q knappen mens der er slukket for knappen for at starte kameraet i gengivefunktionen. I det tilfælde skal du trykke på q knappen igen for at indstille kameraet til standbyfunktion. Optagelse af billeder 1 Tryk atter på n knappen for at tænde for kameraet. 2 Valg af optagefunktion. (s. 14) 3 Hold kameraet, og komponer billedet. Når du holder kameraet skal du sørge for at du ikke tildækker fl ashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fingrene osv. Undgå, at fl ashvinduet udsættes for fi ngeraftryk og snavs. Tryk og hold på A-knappen for at gøre skærmen lysere når det er vanskeligt at se skærmen. Skærmens lysstyrke går tilbage til standardindstillingen, hvis der ikke udføres en handling inden for 10 sekunder. 10 DA

11 4 Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt. P AF-søgefelt Brug af zoom Hvis trykker på zoomknapperne, ændres optageområdet. W-side T-side Tryk halvt ned 1/400 F2.0 Lukkertid Blændeværdi Hvis AF søgefeltet blinker rødt, betyder det at kameraet ikke kunne stille skarpt. Prøv at stille skarpt igen. 5 Hvis du vil tage billedet, skal du forsigtigt trykke udløseren helt ned, mens du holder kameraet helt stille. Billedstørrelse 12M Andet Zoomindikator Optisk zoom Zoom med super opløsning*1 *2 Tryk halvt ned Tryk helt ned *1 For oplysninger om zoom med super opløsning, se [Super-Res Zoom] (s. 36). *2 Takket være forøget pixelbehandling reduceres billedkvaliteten ikke. Forstørrelsesgraden ændres afhængigt af den valgte opløsning. DA 11

12 Brug af flash Du kan vælge den fl ashindstilling, der passer bedst til optageforholdene. 1 Tryk på I. Sådan bruges selvudløseren Når udløseren er trykket helt ned, tages billedet efter en forsinkelse. 1 Tryk på G. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO Y Off WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 12M 4:3 MENU MENU 2 Brug HI til at vælge en indstilling, og tryk på A knappen for at anvende den. 12 DA Indstilling Flash Auto Redeye Fill In Flash Off LED On Fjernbetjening Slave Beskrivelse Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys. Udsender små glimt for at undgå røde øjne på billederne. Flashen udløses altid uanset lysforhold. Flashen udløses ikke. LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst RC-fl ashsystem" (s. 82). 2 Brug HI til at vælge en indstilling, og tryk på A knappen for at anvende den. Y Off Indstilling Y 12 sek. Y 2 sek. Automatisk udløser *1 Beskrivelse Selvudløseren deaktiveres. Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, blinker i ca. 2 sekunder og derefter tages billedet. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Når dit kæledyr (kat eller hund) vender hovedet mod kameraet, registreres dens hoved, og billedet tages automatisk. *1 [Auto Release] vises kun, når s-funktionen er [U] eller [t]. Sådan slås selvudløseren fra, når den er startet Tryk på m-knappen.

13 Optagelse af skærmbillede P 877hPa 1200m z 4 NORM DATE GPS 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4: Aflæsning af et histogram Hvis spidserne fylder for meget af rammen, vil billedet være overvejende hvidt. Hvis spidserne fylder for meget af rammen, vil billedet være overvejende sort. Det grønne område viser lysstyrkefordelingen i skærmens centrum. 1/ F Når udløseren er trykket halvvejs ned Nr. Navn Normal Ingen Detaljeret oplysninger 1 Optagefunktion R R 2 Landmark R R 3 Flash R R 4 Selvudløser R R R 5 Eksponeringskompensation R R 6 Hvidbalance R R 7 ISO følsomhed R R 8 Serie R R 9 Opløsning (billeder) R R 10 Aspekt R R 11 Måling R 12 Verdenstid R 13 Optagelse lyd/ reducering af R R vindstøj 14 Opløsning (fi lm) R R 15 Filmoptagelængde R R 16 Filmoptagesymbol R R Skift mellem visninger Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på F (INFO). 17 Billedstabilisering R 18 GPS-ikon R R 19 Retningsoplysninger R R 20 Konverteringsoptik R R 21 Datostempel R R 22 Compres sion R R 23 Antal billeder, der kan gemmes R R 24 Aktuel hukommelse R R 25 Batteriniveau R R 26 Histogram R 27 Atmosfærisk tryk/ R Vandtryk 28 Højde/vanddybde R 29 Gitterhjælp R 30 AF-søgefelt R R R 31 Blændeværdi R R R 32 Lukkertid R R R 33 Kamerarystelse, advarsel R R R DA 13

14 Sådan vælges optagefunktion Funktionens standardindstilling er fremhævet med. Optagefunktion Underfunktion P (P-funktion) M (M-funktion) a (Supermakrofunktion) Filtereffekt fra/ 1 Popkunst/2 Hulkamera/3 Fiskeøjee/4 Blødtegning/5 Punk/ 6 Funkle/7 Akvarel/8 Reflekser/9 Miniature/0 Fragment/a Dramatik s (s funktion) B Portrait/V Beauty/F Landscape/i Hand-Held Starlight/ G Night Scene/M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self Portrait/ S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/ M Snapshot/k Wide1/l Wide2/H Macro/U Pet Mode Cat/ t Pet Mode Dog/a Snow/~ Panorama/h Backlight HDR A (A-funktion) P (P-funktion) Popkunst/Hulkamera/Fiskeøje/Skitse/Blødtegning/Punk/Funkle/Akvarel/ Refl ekser/miniature/fragment/dramatik C1, C2 (Brugerdefi neret funktion) "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 73), "Liste over s indstillinger" (s. 74), "Liste over P-indstillinger" (s. 77) I visse optagefunktioner tager det muligvis kameraet nogle øjeblikke at behandle billedet efter det er taget. 14 DA

15 1 Brug omskifteren til at vælge optagefunktion. I s eller P skal du trykke på H på multivælgeren for funktionsmenuen, og derefter på HI på multivælgeren for undermenuen, og til sidst på A-knappen. 4 NORM 0:34 12M 4:3 Lær hvordan du bruger optagefunktionerne P (P-funktion) Kameraet vælger den passende blændeværdi og lukkertid til motivet. Der kan også, om nødvendigt, udføres ændringer til de forskellige optageindstillinger som f.eks. eksponeringskompensation. Sådan vælges en underfunktion Portrait 12M 4:3 MENU M (M-funktion) Kameraet vil automatisk vælge den optimale optagefunktion for motivet. Kameraet fastsætter optageforholdene, og indstillingerne kan ikke ændres, undtagen visse funktioner. 4 NORM 0:34 12M Symbol som angiver den indstillede underfunktion 4:3 a (Supermakrofunktion) Der kan tages billeder 1cm væk fra motivet. Du kan trykke på A-knappen for at låse fokusafstanden (AF lock). Tryk på A-knappen igen for at annullere AF-låsen. DA 15

16 s (s funktion) Du kan optage med den bedste funktion til motivet og scenariet. De bedste indstillinger for optagelse af forskellige scenarier er valgt på forhånd som underfunktioner. Bemærk, at nogle kapaciteter kan være begrænsede i visse funktioner. Se beskrivelsen, vist på skærmen til valg at underfunktion og vælg den ønskede underfunktion. Sådan optages med V (Skønhed)- indstillingen 1 Vælg [V Beauty]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 4 Ret kameraet mod motivet. Kontrollér den ramme, der kommer omkring ansigtet, som registreres af kameraet og tryk på udløseren for at optage billedet. 5 Hvis du vil gemme billedet, skal du trykke på [OK] på skærmen og derefter på Q-knappen. Hvis du vil retouchere billedet yderligere, skal du vælge [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Beauty Fix 1 Brug FGHI for at vælge en korrigeringsmetode og tryk på Q knappen. Eye Color Back MENU Recommended 3M 4:3 Off 3 Brug HI til at vælge retoucheringsindstillingen, og tryk på Q-knappen for at indstille. MENU 2 Kontrollér den korrigerede effekt på skærmen efter optagelsen og tryk derefter på Q knappen for at starte korrektionen og gemme. Indstillinger af Beauty Fix kan blive registreret. Redigeringen virker ikke på alle billeder. 3M 4:3 4 NORM 0:34 Indstilling af retouchering 16 DA

17 Optagelse af billeder under vandet Underfunktionerne [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2] *1, [H Macro] anbefales til optagelse under vand. *1 Når der er valgt [l Vidvinkel2], bliver afstanden automatisk låst til ca. 5,0 m. Låsning af fokusafstand ved undervandsoptagelser (AF-lås) I underfunktion [M Snapshot], [k Wide1] eller [H Macro] kan du trykke på A-knappen for at låse fokusafstanden (AF lock). Tryk på A-knappen igen for at annullere AF-låsen. AF-låsefelt AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 Hvis du vil tage panoramabilleder ([~ Panorama]) 1 Vælg [p Panorama]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 3 Brug HI for at vælge [Auto], [Manual] eller [PC] og tryk derefter på A-knappen for at indstille. Undermenu Auto Manual Pc Anvendelse Panoramabilleder kombineres automatisk blot ved at dreje kameraet i optageretningen. Tre billeder optages og kombineres af kameraet. Brugeren komponerer optagelserne med styrerammen og aktiverer udløseren manuelt. De optagne billeder kombineres til et panoramabillede ved hjælp af PC programmet. Flyt kameraet, som om det drejer rundt om en lodret akse, der går gennem centrum af optikken, for at tage bedre panoramabilleder. DA 17

18 Optagelse af billeder med [Auto] 1 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 2 Flyt kameraet lidt i retning af det andet billede. Optagelse af billeder med [Manual] 1 Brug FGHI til at angive, hvilken kant det næste billede skal forbindes til. Søgefelt AUTO Retning for kombinering af billeder MANUAL Markør Cancel MENU Save OK Skærmen, når billeder kombineres fra venstre mod højre 3 Flyt kameraet langsomt, således at markøren og søgefeltet overlapper hinanden. Kameraet aktiverer udløseren automatisk når markøren og søgefeltet overlapper. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne i et enkelt panoramabillede. Du kan annullere panoramafunktionen ved at trykke på m-knappen. Hvis udløseren ikke aktiveres automatisk, skal du prøve [Manual] eller [PC]. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 3 Komponer det næste billede således, at kanten af det første billede der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede og tryk derefter på udløseren. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne i et enkelt panoramabillede. 18 DA

19 Optagelse af billeder med [PC] 1 Brug FGHI til at vælge den retning, som billederne skal kombineres i. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. Kanten af det første billede vises svagt på skærmen. 3 Komponer det næste billede således, at kanten af det første billede der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede og tryk derefter på udløseren. 4 Gentag trin 3, indtil det ønskede antal billeder er taget og tryk derefter på A- eller m knappen, når du er færdig. En panoramaoptagelse kan bestå af op til 10 billeder. De optagne billede kombineres i et enkelt panoramabillede af PC programmet. For nærmere oplysninger om installation af PC programmet, se (s. 56). Se også hjælpeguiden til PC programmet for fl ere oplysninger om, hvordan man laver panoramabilleder. A (A-funktion) Når der er valgt en blændeværdi, indstiller kameraet automatisk en tilsvarende lukkertid. Du kan ændre blændeværdien, efter du har trykket på H, med FG. P (P-funktion) Optagelse med specielle effekter. Se eksemplerne vist på skærmen til valg at underfunktion, og vælg den ønskede underfunktion. De bedste indstillinger for optagelse for hver effekt er valgt på forhånd, dvs. at nogle indstillinger for funktioner ikke kan ændres. Bemærk at nogle effekter ikke kan anvendes på fi lm. C1, C2 (Brugerdefineret funktion) I funktionerne C1 og C2 kan du åbne optageindstillinger, du har gemt til fremtidig brug. DA 19

20 Visning af billeder 1 Tryk på q knappen. Antal billeder/ Samlet antal billeder 4/30 Indeksvisning og forstørret gengivelse Indeksvisning gør det hurtigt at vælge et ønsket billede. Med forstørret gengivelse (op til 10 forstørrelse) kan man se billedets detaljer. 1 Tryk på zoomknapperne. 13/02/26 12:30 Gengivelse af billede Billeder, taget med brug af V-funktionen eller serieoptagelse, vises som en gruppe. Tryk på T-knappen for at gengive billedet i gruppen. 2 Brug HI til at vælge et billede. Viser det forrige billede Viser næste billede Hold I inde for hurtigt frem, og hold H inde for hurtigt tilbage. Tryk på q knappen igen for at gå tilbage til motivet. Gengivelse af lydoptagelser Hvis du vil gengive lyd, som er optaget sammen med et billede, skal du vælge billedet og trykke på A-knappen. Tryk på FG til at justere lydstyrken. Enkeltbilledvisning W W 13/02/26 12:30 Indeksvisning T 4/30 Placering *1 (region) Location 13/02/26 12:30 T Back MENU W T Forstørret gengivelse 4/30 13/02/26 12:30 Placering *1 (verdenskort) Location Back MENU W T 20 DA *1 Placeringsoplysninger vises, hvis de fi ndes.

21 Sådan vælges et billede i indeksvisning Brug FGHI til at vælge et billede, og tryk på A-knappen for at få vist det valgte billede i enkeltbilledvisning. Sådan rulles der i et billede i forstørret gengivelse Brug FGHI til at fl ytte det viste område. Gengivelse af panoramabilleder Panoramabilleder, der er blevet kombineret ved hjælp af [Auto] eller [Manual], kan gennemgås til visning. 1 Vælg et panoramabillede under gengivelse. 4/30 Replay OK 13/02/26 12:30 Styring af gengivelse af panoramabillede Stop gengivelse: Tryk på m-knappen. Pause: Tryk på A-knappen. Kontrol under pause Tryk derefter på FGHI for at rulle billedet i retning af den trykkede knap. Tryk på zoomknapperne for at forstørre/formindske billedet. Tryk på A-knappen for at genstarte rulning. Gengivelse af grupperede billeder Med V eller Serie vises de optagne billeder som en gruppe under gengivelse. T-side A-knappen Udvider. Vælg billedet, og tryk på A knappen for at vise de enkelte billeder. Brug HI til at få vist forrige/ næste billede. Gengiver/sætter gengivelse på pause. 2 Tryk på A-knappen. Visningsområde DA 21

22 Skærm for gengivefunktion ISO 100 Normal Nr. Navn Normal Detaljeret Ingen oplysninger Batteriniveau R 10 4/30 2 Overførsel af data med Eye-Fi R R 3 Slettesikring R R 4 Tilføjelse af lyd R R 5 Overfør ordre R R 25 Printkodninger/ 24 6 antal print R R 13/02/26 12:30 Billede 7 Landmark R Detaljeret 8 Aktuel hukommelse R R Billednummer/ samlet antal R R 877hpa 1200m billeder 10 4/30 MAGIC Retningsoplysninger 1/1000 F R 877hpa 1200m MAGIC ISO NORM 100 AUTO 1 11 Compres sion R R 25 13/02/26 12:30 R Lukkertid Optagefunktion 1/1000 F WB AUTO NORM /02/26 12:30 Atmosfærisk tryk/ 14 Ingen informationer Vandtryk R 15 ISO følsomhed R 16 Blændeværdi R 17 Højde/vanddybde R 18 Histogram R 19 Eksponeringskompensation 25 R 20 Optagelse-underfunktion R Skift mellem visninger 21 Hvidbalance R Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed 22 Billedstørrelse R No info. hver gang der trykkes på F (INFO). 23 Filnavn R 24 Dato og tid for optagelse R R 25 Grupperede billeder R R R 22 DA

23 Sletning af billeder under gengivelse 1 Vis det billede du ønsker at slette og tryk på G (D). Optagelse af film 1 Tryk på R-knappen for at starte optagelse. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel REC 0:00 0:34 2 Tryk på FG for at vælge [Erase], og tryk på A knappen. Grupperede billeder slettes som en gruppe. Hvis du vil slette billeder fra de grupperede billeder, kan du udvide gruppen og slette billederne individuelt. Du kan slette fl ere eller alle billeder på en gang (s. 41). Lyser rødt under optagelse REC 0:00 0:34 Optagetid Optagelængde (s. 81) Filmen optages i den indstillede optagefunktion. Bemærk at optagefunktionens effekter muligvis ikke fungerer i visse optagefunktioner. Der optages også lyd. NÅr du bruger et kamera med en CMOS billedsensor, kan der forvrænge motiver i bevægelser pga. den rullende lukker. Dette er et fysisk fænomen, hvorved der opstår forvrængning i det optagne billede når der optages motiver med hurtig bevægelse eller hvis kameraet rystes. Dette fænomen er særligt bemærkelsesværdigt når der bruges en lang brændvidde. 2 Tryk på R knappen igen for at stoppe optagelsen. DA 23

24 Gengivelse af film Betjening under pause i gengivelsen Vælg en fi lm, og tryk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/26 12:30 Film Pause og genstart af gengivelse Hurtigt frem Gå tilbage Justering af lydstyrken 00:12/00:34 Under gengivelse Tryk på A-knappen for at sætte gengivelsen på pause. Under pause, hurtigt frem eller tilbage skal du trykke på A-knappen for at genoptage gengivelse. Tryk på I for hurtigt frem. Tryk på I igen for at øge fremadspolingshastigheden. Tryk på H for at gå tilbage. Tryk atter H for at øge tilbagespolingshastigheden. Brug FG til at justere lydstyrken. Brugt tid/ Total optagetid Medhør Frem- og tilbagerykning med ét billede ad gangen Genoptagelse af gengivelse Under pause 00:14/00:34 Brug F for at vise det første billede, og tryk på G for at vise det sidste billede. Tryk på I eller H for at gå frem eller tilbage med ét billede ad gangen. Hold I eller H inde for kontinuerlig frem- eller tilbagespoling. Tryk på A-knappen for at genoptage gengivelsen. Sådan stoppes gengivelse af film Sådan stoppes gengivelse af film Tryk på m-knappen. Til gengivelse af fi lm på computeren anbefales det at anvende den medfølgende pc-software. Til den første anvendelse af pc-software, skal kameraet sluttes til computeren, og derefter skal softwaren startes. 24 DA

25 Menuindstillinger For nærmere oplysninger, se "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 73). Program Auto Funktionsmenu Funktionsmenu 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU Opsætningsmenu (s. 29) 1 Flash 5 ISO følsomhed 2 Selvudløser 6 Serie 3 Eksponeringskompensation 7 Opløsning 4 Hvidbalance 8 Aspekt Brug af funktionsmenuen 1 Brug H på multivælgeren til at vise funktionsmenuen. 2 Brug FG på multivælgeren for at vælge funktionen, der skal indstilles. 3 Brug HI på multivælgeren for at vælge indstillingsværdien, og tryk på A-knappen for at vælge indstillingen. Eksempel: Eksponeringskompensation Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU DA 25

26 Flash Indstiller, hvordan flashen udløses. _ Flash Auto Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys.! Redeye Udsender små glimt for at undgå røde øjne på billederne. # Fill In Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Flash Off Flashen udløses ikke. q LED On LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. #RC Fjernbetjening For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst #SLV Slave RC-flashsystem" (s. 82). Selvudløser Indstiller hvor lang tid der går fra at udløseren trykkes ned og billedet tages. b Y Off Selvudløseren deaktiveres. c Y 12 sek. Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, blinker i ca. 2 sekunder og derefter tages billedet. d Y 2 sek. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Automatisk udløser Når dit kæledyr (kat eller hund) vender hovedet mod kameraet, registreres dens hoved, og billedet tages automatisk. Eksponeringskompensation Kompenserer lysstyrken (korrekt eksponering), der indstilles af kameraet. 2.0 til +2.0 Værdi Indstil en højere negativ ( ) værdi for at gøre mørkere, eller en højere positiv (+) værdi for at gøre lysere. 26 DA

27 Hvidbalance Indstiller et passende farveskema i overensstemmelse med lyset på motivet e WB Auto Kameraet justerer automatisk hvidbalancen. f Sunny Velegnet til optagelse udendørs i skyfrit vejr. g Cloudy Velegnet til optagelse udendørs i skyet vejr. h Incandescent Velegnet til optagelse i glødelampelys. Fluorescent Velegnet til optagelser i hvidt lys fra lysstofrør. Z Underwater Egnet til undervandsoptagelse. Enkelttryk 1 Enkelttryk 2 Til manuel justering af hvidbalancen, i overensstemmelse med lyset under optagelsen. Anbring et stykke hvidt papir, eller et andet hvidt objekt, så det fylder hele skærmen og tryk på m-knappen for at indstille hvidbalancen. For oplysninger om, hvordan du registrerer enkelttryks hvidbalance henvises til "Registrering af enkelttryks hvidbalance" (s. 28). ISO følsomhed Indstiller ISO følsomheden. l ISO Auto Kameraet indstiller automatisk følsomheden med prioritering på høj billedkvalitet. m High ISO Auto Kameraet indstiller automatisk følsomheden med prioriteten indstillet på minimering af slør på grund af et motiv i bevægelse eller kamerarystelser. Q til P Værdi Indstil en lavere værdi for at minimere støj i billedet, eller en højere værdi for at minimere slør. Serie Indstiller funktionen til serieoptagelse. o Single Der optages et billede, hver gang der trykkes på udløseren. j Sequential Billederne optages efter hinanden, så længe udløserknappen holdes nede, med op til 100 billeder. c High-Speed1 Kameraet tager serieoptagelser ved cirka 15 billeder/sek. d High-speed2 Kameraet tager serieoptagelser ved cirka 60 billeder/sek. Billedstørrelse Indstiller antallet af pixel for optagelse Velegnet til printning af billeder større end A Velegnet til printning af billeder op til A Velegnet til printning af billeder op til A Velegnet til brug af billeder i . DA 27

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere