TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem, inden kameraet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder Olympus sig ret til at opdatere og ændre informationerne i denne vejledning. Registrer dit produkt på og få fl ere fordele fra Olympus!

2 Kontrol af æskens indhold eller Digitalkamera Rem Li-ion batteri (LI-90B) USB-netadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS Setup cd-rom Andet tilbehør, der ikke vises: Garantibevis Indholdet kan variere, afhængigt af købsstedet. Oprikring Delenes betegnelser Stikdæksel 2 Lås til stikdæksel 3 LOCK-knap 4 Højttaler 5 Multistik 6 HDMI mikrostik 7 Remholder 8 Selvudløserlampe/LED-hjælpelys/ AF-hjælpelys 9 Flash 10 Optik 11 Optikring 12 Stativgevind 13 Batteri/kort-dæksel 14 Lås til batteri/kort-dæksel 2 DA

3 Stereomikrofon 2 GPS-antenne 3 Skærm 4 Udløser 5 Indikatorlampe 6 n-knap 7 Zoomknapper 8 R-knap (optagelse af fi lm) 9 Omskifter 10 q-knap (skift mellem optagelse og gengivelse) 11 Multivælger INFO (ændring af informationsdisplay) # (fl ash) Y (selvudløser) D (slette) 12 A-knap (OK) 13 m-knap Multivælger F (op) H (venstre) I (højre) Montering af kamerarem G (ned) A FGHI angiver, at piletasten skal trykkes op/ ned/mod venstre/mod højre. Stram remmen, så den sidder fast. DA 3

4 Indsættelse og fjernelse af batteri og kort (fås i handelen) 1 Følg trin 1, 2 og 3 for at åbne batteri/kortholderdækslet. Lås til batteri/ kort-dæksel 3 2 Skub batterilåsetappen i pilens retning for at udløse låsen, og tag batteriet ud. 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Slettesikringskontakt Batteri/kort-dæksel 1 LOCK-knap Sluk for kameraet inden du åbner batteri/ kortholderdækslet. 2 Isæt batteriet ved at skubbe batterilåsetappen i pilens retning. Der skal altid bruges SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/ FlashAir (med trådløs LAN-funktion)-kort med dette kamera. Der må ikke indsættes andre typer hukommelseskort. "Brug af kortet" (s. 79) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Sådan fjernes kortet 1 2 Batterilåsetap Sæt batteriet i som vist, med mærket C mod batterilåsetappen. Beskadigelser på batteriets udvendige side (revner etc.) kan være årsag til varmeudvikling eller en eksplosion. Tryk kortet ind, indtil det klikker og kommer lidt ud, hvorefter det kan fjernes. 4 DA

5 4 Følg trin 1, 2 og 3 for at lukke batteri/kortholderdækslet. 1 2 Tilslutning af kameraet Stikdæksel 2 1 Lås til stikdæksel LOCK-knap Når kameraet er i brug, skal du sørge for, at batteri/kortdækslet er lukket og låst. Opladning af batteriet 3 Multistik Slut USB kablet og USB netadapteren til kameraet og oplad batteriet. Se "Sådan bruger du din oplader og USB-netadapter i udlandet" (s. 79) for oplysninger om opladning af batteriet udenlands. Batteriet er ikke fuldt opladet ved forsendelsen. Før brug skal du oplade batteriet, indtil indikatoren slukkes (op til 4 timer). Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Stikkontakt USB-kabel (medfølger) DA 5

6 Hvornår skal batteriet lades op? Batteriet skal lades op, når nedenstående meddelelse vises. Fejlmeddelelse Batteriet kan oplades mens kameraet er sluttet til en computer via USB. Opladningstiden varierer afhængigt af computerens ydeevne (opladningen kan i nogle tilfælde vare ca. 10 timer). Battery Empty Blinker rødt Brug aldrig et andet kabel end det medfølgende Olympus-designede USB-kabel. Det kan forårsage røgdannelse eller brand. Den medfølgende F-2AC USB-netadapter (herefter kaldet USB-netadapter) kan se forskellig ud afhængigt af det område, hvor du har købt kameraet. Hvis du har modtaget en USB-netadapter af indstikstypen, skal du stikke den direkte i en stikkontakt. Den medfølgende USB-netadapter er designet til at blive brugt til opladning og gengivelse. Der må ikke tages billeder, mens USB netadapteren er tilsluttet kameraet. USB-netadapterens strømstik skal fjernes fra stikkontakten, når opladningen er færdig, eller gengivelsen afsluttes. For yderligere oplysninger om batteriet, se "Forholdsregler ved håndtering af batterier" (s. 98). For yderligere oplysninger om USB netadapteren, se "USB-netadapter" (s. 99). Hvis indikatoren ikke lyser, skal du kontrollere tilslutningen for USB kablet og USB netadapteren. 6 DA

7 Tænd kameraet og udfør de indledende indstillinger Når du tænder for kameraet den første gang, vises der en menu, hvor du kan vælge sproget for menuer og meddelelser, som vises på skærmen, samt dato og tid. Hvis du vil ændre den valgte dato og klokkeslæt, se "Indstilling af dato og tid d [X]" (s. 49). 1 Tryk på n knappen for at tænde for kameraet, tryk på piletasten FGHI for at vælge dit sprog og tryk på A-knappen. 2 Tryk på piletasterne FG for at vælge året for [Y]. X Back MENU 4 Tryk på piletasterne FGHI for at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter) og [Y/M/D] (datoformat), lige som i trin 2 og 3, og tryk på A knappen. Du kan opnå en nøjagtig indstilling af tiden ved at trykke på A-knappen, når sekunderne når til 00 sekunder. 5 Tryk på HI på multivælgeren for at vælge tidszone og tryk på A-knappen. Brug FG for at slå sommertid ([Summer]) til eller fra :30 Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D Seoul Tokyo Summer Skærm til indstilling af dato og tid 3 Tryk på piletasterne I for at gemme indstillingen for [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D DA 7

8 Før du bruger GPS Kameraets GPS-funktion (Global Positioning System) bestemmer din position (længde- og breddegrad) og gemmer disse oplysninger sammen med billederne, der tages med kameraet. Kameraet anvender supplerende kredsløbsdata (assisteret GPS eller A-GPS) til forbedret indhentning af signaler. A-GPS-data skal opdateres hver 14. dag. Før du bruger GPS-funktionerne, skal du indstille kameraets ur til den korrekte dato og tid. (s. 49) Opdatering af A-GPS data 1 Installer opdateringsprogrammet (OLYMPUS A-GPS Utility). Hent opdateringsprogrammet fra følgende hjemmeside og installer det på din computer. Opdateringsprogrammet kan også installeres fra det medfølgende PC program. 2 Tilslut kameraet til computeren, og start opdateringsprogrammet. "Tilslutning af kameraet" (s. 56) Når programmet er startet, skal du følge vejledningen på skærmen. Brug af GPS 1 Vælg [On] for [GPS Settings] > [GPS] i fanen d (Indstillinger 3). (s. 55) Når kameraet har fundet positionen, vises og koordinaterne på skærmen. P 4 NORM GPS Blink: Søger efter GPS signal Lys: Modtager GPS signal Det kan tage kameraet et par minutter at fastslå sin position, når kameraet ikke har været brugt et stykke tid. Hvis symbolet stadig blinker efter fl ere minutter, har kameraet sandsynligvis svært ved at registrere et signal. Gå til et udendørs område under åben himmel, eller skift placering på anden vis. 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 8 DA

9 2 Tryk på INFO-knappen i optageskærmen. Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på F (INFO). Nærtliggende landemærker i GPS databasen vil blive vist Landemærkenavn 2 Position for landemærkeoplysninger 3 Elektronisk kompas 4 Opdateringsstatus 5 GPS sporing aktiv HI A Updated 1 min ago Vælg et landemærke. Opdater GPS data. Back MENU LOG Latitude/Longitude N123 56' 78'' E123 56' 78'' Barometer 877hpa Altitude/Water Depth 1200m 2013/02/26 12:30 Update GPS OK 6 Breddegrad 7 Længdegrad 8 Atmosfærisk tryk/ Vandtryk 9 Højde/vanddybde 0 Aktuel dato og tid Steder, der er udsat for kraftige magnetiske forstyrrelser eller radioforstyrrelser (nær højspændingsledninger, magneter, elektronisk udstyr eller mobiltelefoner, der bruger 1,5 GHz-båndet) Det kan tage længere tid at hente GPS-dataene, eller de kan være utilgængelige på visse steder eller på bestemte tidspunkter af dagen. Tildæk ikke GPS antennen med hænderne eller metalgenstande. Hvis batteriniveauet er lavt kan kameraet ikke hente GPS data mens der er slukket for kameraet. Kameraet er ikke udstyret til GPS navigering. Mens [Track] er [On], fortsætter GPS-modtageren med at bruge strøm fra batteriet, når kameraet er slukket. Der registreres ikke GPS data sammen med fi lm. Tryk på INFO-knappen, mens kameraet er slukket. Den aktuelle tid og optagestedet vises i ca. 30 sekunder. Nogle lande eller regioner kan have bestemmelser om brug af GPS enheder. Følg alle lokale bestemmelser. Slå GPS fra om bord på fl y og andre steder, hvor brug af GPS enheder er forbudt. Levering af A-GPS-data kan afsluttes uden forudgående varsel. Placeringsdata kan være utilgængelige eller indeholde fejl på følgende steder: Steder uden klart udsyn til himlen (indendørs, under jorden eller vandet, i nærheden af træer eller høje bygninger) DA 9

10 Lær hvordan du bruger kameraet Tryk på n knappen for at tænde for kameraet og skifte til standbyfunktion (tryk på n knappen igen for at slukke for kameraet). Vælg optagefunktion og tryk på udløseren for at optage et billede. Hvis du vil optage en fi lm, skal du trykke på R-knappen. Indstil optagefunktionerne med funktionsmenuen eller opsætningsmenuen. Hvis du vil vise billeder, skal du trykke på q knappen for at skifte til gengivefunktion. Du kan gå tilbage til standbyfunktion ved at trykke q knappen igen, eller trykke udløseren halvvejs ned og slippe den. Tryk og hold ned på q knappen mens der er slukket for knappen for at starte kameraet i gengivefunktionen. I det tilfælde skal du trykke på q knappen igen for at indstille kameraet til standbyfunktion. Optagelse af billeder 1 Tryk atter på n knappen for at tænde for kameraet. 2 Valg af optagefunktion. (s. 14) 3 Hold kameraet, og komponer billedet. Når du holder kameraet skal du sørge for at du ikke tildækker fl ashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fingrene osv. Undgå, at fl ashvinduet udsættes for fi ngeraftryk og snavs. Tryk og hold på A-knappen for at gøre skærmen lysere når det er vanskeligt at se skærmen. Skærmens lysstyrke går tilbage til standardindstillingen, hvis der ikke udføres en handling inden for 10 sekunder. 10 DA

11 4 Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt. P AF-søgefelt Brug af zoom Hvis trykker på zoomknapperne, ændres optageområdet. W-side T-side Tryk halvt ned 1/400 F2.0 Lukkertid Blændeværdi Hvis AF søgefeltet blinker rødt, betyder det at kameraet ikke kunne stille skarpt. Prøv at stille skarpt igen. 5 Hvis du vil tage billedet, skal du forsigtigt trykke udløseren helt ned, mens du holder kameraet helt stille. Billedstørrelse 12M Andet Zoomindikator Optisk zoom Zoom med super opløsning*1 *2 Tryk halvt ned Tryk helt ned *1 For oplysninger om zoom med super opløsning, se [Super-Res Zoom] (s. 36). *2 Takket være forøget pixelbehandling reduceres billedkvaliteten ikke. Forstørrelsesgraden ændres afhængigt af den valgte opløsning. DA 11

12 Brug af flash Du kan vælge den fl ashindstilling, der passer bedst til optageforholdene. 1 Tryk på I. Sådan bruges selvudløseren Når udløseren er trykket helt ned, tages billedet efter en forsinkelse. 1 Tryk på G. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO Y Off WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 12M 4:3 MENU MENU 2 Brug HI til at vælge en indstilling, og tryk på A knappen for at anvende den. 12 DA Indstilling Flash Auto Redeye Fill In Flash Off LED On Fjernbetjening Slave Beskrivelse Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys. Udsender små glimt for at undgå røde øjne på billederne. Flashen udløses altid uanset lysforhold. Flashen udløses ikke. LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst RC-fl ashsystem" (s. 82). 2 Brug HI til at vælge en indstilling, og tryk på A knappen for at anvende den. Y Off Indstilling Y 12 sek. Y 2 sek. Automatisk udløser *1 Beskrivelse Selvudløseren deaktiveres. Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, blinker i ca. 2 sekunder og derefter tages billedet. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Når dit kæledyr (kat eller hund) vender hovedet mod kameraet, registreres dens hoved, og billedet tages automatisk. *1 [Auto Release] vises kun, når s-funktionen er [U] eller [t]. Sådan slås selvudløseren fra, når den er startet Tryk på m-knappen.

13 Optagelse af skærmbillede P 877hPa 1200m z 4 NORM DATE GPS 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4: Aflæsning af et histogram Hvis spidserne fylder for meget af rammen, vil billedet være overvejende hvidt. Hvis spidserne fylder for meget af rammen, vil billedet være overvejende sort. Det grønne område viser lysstyrkefordelingen i skærmens centrum. 1/ F Når udløseren er trykket halvvejs ned Nr. Navn Normal Ingen Detaljeret oplysninger 1 Optagefunktion R R 2 Landmark R R 3 Flash R R 4 Selvudløser R R R 5 Eksponeringskompensation R R 6 Hvidbalance R R 7 ISO følsomhed R R 8 Serie R R 9 Opløsning (billeder) R R 10 Aspekt R R 11 Måling R 12 Verdenstid R 13 Optagelse lyd/ reducering af R R vindstøj 14 Opløsning (fi lm) R R 15 Filmoptagelængde R R 16 Filmoptagesymbol R R Skift mellem visninger Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på F (INFO). 17 Billedstabilisering R 18 GPS-ikon R R 19 Retningsoplysninger R R 20 Konverteringsoptik R R 21 Datostempel R R 22 Compres sion R R 23 Antal billeder, der kan gemmes R R 24 Aktuel hukommelse R R 25 Batteriniveau R R 26 Histogram R 27 Atmosfærisk tryk/ R Vandtryk 28 Højde/vanddybde R 29 Gitterhjælp R 30 AF-søgefelt R R R 31 Blændeværdi R R R 32 Lukkertid R R R 33 Kamerarystelse, advarsel R R R DA 13

14 Sådan vælges optagefunktion Funktionens standardindstilling er fremhævet med. Optagefunktion Underfunktion P (P-funktion) M (M-funktion) a (Supermakrofunktion) Filtereffekt fra/ 1 Popkunst/2 Hulkamera/3 Fiskeøjee/4 Blødtegning/5 Punk/ 6 Funkle/7 Akvarel/8 Reflekser/9 Miniature/0 Fragment/a Dramatik s (s funktion) B Portrait/V Beauty/F Landscape/i Hand-Held Starlight/ G Night Scene/M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self Portrait/ S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/ M Snapshot/k Wide1/l Wide2/H Macro/U Pet Mode Cat/ t Pet Mode Dog/a Snow/~ Panorama/h Backlight HDR A (A-funktion) P (P-funktion) Popkunst/Hulkamera/Fiskeøje/Skitse/Blødtegning/Punk/Funkle/Akvarel/ Refl ekser/miniature/fragment/dramatik C1, C2 (Brugerdefi neret funktion) "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 73), "Liste over s indstillinger" (s. 74), "Liste over P-indstillinger" (s. 77) I visse optagefunktioner tager det muligvis kameraet nogle øjeblikke at behandle billedet efter det er taget. 14 DA

15 1 Brug omskifteren til at vælge optagefunktion. I s eller P skal du trykke på H på multivælgeren for funktionsmenuen, og derefter på HI på multivælgeren for undermenuen, og til sidst på A-knappen. 4 NORM 0:34 12M 4:3 Lær hvordan du bruger optagefunktionerne P (P-funktion) Kameraet vælger den passende blændeværdi og lukkertid til motivet. Der kan også, om nødvendigt, udføres ændringer til de forskellige optageindstillinger som f.eks. eksponeringskompensation. Sådan vælges en underfunktion Portrait 12M 4:3 MENU M (M-funktion) Kameraet vil automatisk vælge den optimale optagefunktion for motivet. Kameraet fastsætter optageforholdene, og indstillingerne kan ikke ændres, undtagen visse funktioner. 4 NORM 0:34 12M Symbol som angiver den indstillede underfunktion 4:3 a (Supermakrofunktion) Der kan tages billeder 1cm væk fra motivet. Du kan trykke på A-knappen for at låse fokusafstanden (AF lock). Tryk på A-knappen igen for at annullere AF-låsen. DA 15

16 s (s funktion) Du kan optage med den bedste funktion til motivet og scenariet. De bedste indstillinger for optagelse af forskellige scenarier er valgt på forhånd som underfunktioner. Bemærk, at nogle kapaciteter kan være begrænsede i visse funktioner. Se beskrivelsen, vist på skærmen til valg at underfunktion og vælg den ønskede underfunktion. Sådan optages med V (Skønhed)- indstillingen 1 Vælg [V Beauty]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 4 Ret kameraet mod motivet. Kontrollér den ramme, der kommer omkring ansigtet, som registreres af kameraet og tryk på udløseren for at optage billedet. 5 Hvis du vil gemme billedet, skal du trykke på [OK] på skærmen og derefter på Q-knappen. Hvis du vil retouchere billedet yderligere, skal du vælge [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Beauty Fix 1 Brug FGHI for at vælge en korrigeringsmetode og tryk på Q knappen. Eye Color Back MENU Recommended 3M 4:3 Off 3 Brug HI til at vælge retoucheringsindstillingen, og tryk på Q-knappen for at indstille. MENU 2 Kontrollér den korrigerede effekt på skærmen efter optagelsen og tryk derefter på Q knappen for at starte korrektionen og gemme. Indstillinger af Beauty Fix kan blive registreret. Redigeringen virker ikke på alle billeder. 3M 4:3 4 NORM 0:34 Indstilling af retouchering 16 DA

17 Optagelse af billeder under vandet Underfunktionerne [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2] *1, [H Macro] anbefales til optagelse under vand. *1 Når der er valgt [l Vidvinkel2], bliver afstanden automatisk låst til ca. 5,0 m. Låsning af fokusafstand ved undervandsoptagelser (AF-lås) I underfunktion [M Snapshot], [k Wide1] eller [H Macro] kan du trykke på A-knappen for at låse fokusafstanden (AF lock). Tryk på A-knappen igen for at annullere AF-låsen. AF-låsefelt AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 Hvis du vil tage panoramabilleder ([~ Panorama]) 1 Vælg [p Panorama]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 3 Brug HI for at vælge [Auto], [Manual] eller [PC] og tryk derefter på A-knappen for at indstille. Undermenu Auto Manual Pc Anvendelse Panoramabilleder kombineres automatisk blot ved at dreje kameraet i optageretningen. Tre billeder optages og kombineres af kameraet. Brugeren komponerer optagelserne med styrerammen og aktiverer udløseren manuelt. De optagne billeder kombineres til et panoramabillede ved hjælp af PC programmet. Flyt kameraet, som om det drejer rundt om en lodret akse, der går gennem centrum af optikken, for at tage bedre panoramabilleder. DA 17

18 Optagelse af billeder med [Auto] 1 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 2 Flyt kameraet lidt i retning af det andet billede. Optagelse af billeder med [Manual] 1 Brug FGHI til at angive, hvilken kant det næste billede skal forbindes til. Søgefelt AUTO Retning for kombinering af billeder MANUAL Markør Cancel MENU Save OK Skærmen, når billeder kombineres fra venstre mod højre 3 Flyt kameraet langsomt, således at markøren og søgefeltet overlapper hinanden. Kameraet aktiverer udløseren automatisk når markøren og søgefeltet overlapper. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne i et enkelt panoramabillede. Du kan annullere panoramafunktionen ved at trykke på m-knappen. Hvis udløseren ikke aktiveres automatisk, skal du prøve [Manual] eller [PC]. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 3 Komponer det næste billede således, at kanten af det første billede der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede og tryk derefter på udløseren. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne i et enkelt panoramabillede. 18 DA

19 Optagelse af billeder med [PC] 1 Brug FGHI til at vælge den retning, som billederne skal kombineres i. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. Kanten af det første billede vises svagt på skærmen. 3 Komponer det næste billede således, at kanten af det første billede der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede og tryk derefter på udløseren. 4 Gentag trin 3, indtil det ønskede antal billeder er taget og tryk derefter på A- eller m knappen, når du er færdig. En panoramaoptagelse kan bestå af op til 10 billeder. De optagne billede kombineres i et enkelt panoramabillede af PC programmet. For nærmere oplysninger om installation af PC programmet, se (s. 56). Se også hjælpeguiden til PC programmet for fl ere oplysninger om, hvordan man laver panoramabilleder. A (A-funktion) Når der er valgt en blændeværdi, indstiller kameraet automatisk en tilsvarende lukkertid. Du kan ændre blændeværdien, efter du har trykket på H, med FG. P (P-funktion) Optagelse med specielle effekter. Se eksemplerne vist på skærmen til valg at underfunktion, og vælg den ønskede underfunktion. De bedste indstillinger for optagelse for hver effekt er valgt på forhånd, dvs. at nogle indstillinger for funktioner ikke kan ændres. Bemærk at nogle effekter ikke kan anvendes på fi lm. C1, C2 (Brugerdefineret funktion) I funktionerne C1 og C2 kan du åbne optageindstillinger, du har gemt til fremtidig brug. DA 19

20 Visning af billeder 1 Tryk på q knappen. Antal billeder/ Samlet antal billeder 4/30 Indeksvisning og forstørret gengivelse Indeksvisning gør det hurtigt at vælge et ønsket billede. Med forstørret gengivelse (op til 10 forstørrelse) kan man se billedets detaljer. 1 Tryk på zoomknapperne. 13/02/26 12:30 Gengivelse af billede Billeder, taget med brug af V-funktionen eller serieoptagelse, vises som en gruppe. Tryk på T-knappen for at gengive billedet i gruppen. 2 Brug HI til at vælge et billede. Viser det forrige billede Viser næste billede Hold I inde for hurtigt frem, og hold H inde for hurtigt tilbage. Tryk på q knappen igen for at gå tilbage til motivet. Gengivelse af lydoptagelser Hvis du vil gengive lyd, som er optaget sammen med et billede, skal du vælge billedet og trykke på A-knappen. Tryk på FG til at justere lydstyrken. Enkeltbilledvisning W W 13/02/26 12:30 Indeksvisning T 4/30 Placering *1 (region) Location 13/02/26 12:30 T Back MENU W T Forstørret gengivelse 4/30 13/02/26 12:30 Placering *1 (verdenskort) Location Back MENU W T 20 DA *1 Placeringsoplysninger vises, hvis de fi ndes.

21 Sådan vælges et billede i indeksvisning Brug FGHI til at vælge et billede, og tryk på A-knappen for at få vist det valgte billede i enkeltbilledvisning. Sådan rulles der i et billede i forstørret gengivelse Brug FGHI til at fl ytte det viste område. Gengivelse af panoramabilleder Panoramabilleder, der er blevet kombineret ved hjælp af [Auto] eller [Manual], kan gennemgås til visning. 1 Vælg et panoramabillede under gengivelse. 4/30 Replay OK 13/02/26 12:30 Styring af gengivelse af panoramabillede Stop gengivelse: Tryk på m-knappen. Pause: Tryk på A-knappen. Kontrol under pause Tryk derefter på FGHI for at rulle billedet i retning af den trykkede knap. Tryk på zoomknapperne for at forstørre/formindske billedet. Tryk på A-knappen for at genstarte rulning. Gengivelse af grupperede billeder Med V eller Serie vises de optagne billeder som en gruppe under gengivelse. T-side A-knappen Udvider. Vælg billedet, og tryk på A knappen for at vise de enkelte billeder. Brug HI til at få vist forrige/ næste billede. Gengiver/sætter gengivelse på pause. 2 Tryk på A-knappen. Visningsområde DA 21

22 Skærm for gengivefunktion ISO 100 Normal Nr. Navn Normal Detaljeret Ingen oplysninger Batteriniveau R 10 4/30 2 Overførsel af data med Eye-Fi R R 3 Slettesikring R R 4 Tilføjelse af lyd R R 5 Overfør ordre R R 25 Printkodninger/ 24 6 antal print R R 13/02/26 12:30 Billede 7 Landmark R Detaljeret 8 Aktuel hukommelse R R Billednummer/ samlet antal R R 877hpa 1200m billeder 10 4/30 MAGIC Retningsoplysninger 1/1000 F R 877hpa 1200m MAGIC ISO NORM 100 AUTO 1 11 Compres sion R R 25 13/02/26 12:30 R Lukkertid Optagefunktion 1/1000 F WB AUTO NORM /02/26 12:30 Atmosfærisk tryk/ 14 Ingen informationer Vandtryk R 15 ISO følsomhed R 16 Blændeværdi R 17 Højde/vanddybde R 18 Histogram R 19 Eksponeringskompensation 25 R 20 Optagelse-underfunktion R Skift mellem visninger 21 Hvidbalance R Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed 22 Billedstørrelse R No info. hver gang der trykkes på F (INFO). 23 Filnavn R 24 Dato og tid for optagelse R R 25 Grupperede billeder R R R 22 DA

23 Sletning af billeder under gengivelse 1 Vis det billede du ønsker at slette og tryk på G (D). Optagelse af film 1 Tryk på R-knappen for at starte optagelse. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel REC 0:00 0:34 2 Tryk på FG for at vælge [Erase], og tryk på A knappen. Grupperede billeder slettes som en gruppe. Hvis du vil slette billeder fra de grupperede billeder, kan du udvide gruppen og slette billederne individuelt. Du kan slette fl ere eller alle billeder på en gang (s. 41). Lyser rødt under optagelse REC 0:00 0:34 Optagetid Optagelængde (s. 81) Filmen optages i den indstillede optagefunktion. Bemærk at optagefunktionens effekter muligvis ikke fungerer i visse optagefunktioner. Der optages også lyd. NÅr du bruger et kamera med en CMOS billedsensor, kan der forvrænge motiver i bevægelser pga. den rullende lukker. Dette er et fysisk fænomen, hvorved der opstår forvrængning i det optagne billede når der optages motiver med hurtig bevægelse eller hvis kameraet rystes. Dette fænomen er særligt bemærkelsesværdigt når der bruges en lang brændvidde. 2 Tryk på R knappen igen for at stoppe optagelsen. DA 23

24 Gengivelse af film Betjening under pause i gengivelsen Vælg en fi lm, og tryk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/26 12:30 Film Pause og genstart af gengivelse Hurtigt frem Gå tilbage Justering af lydstyrken 00:12/00:34 Under gengivelse Tryk på A-knappen for at sætte gengivelsen på pause. Under pause, hurtigt frem eller tilbage skal du trykke på A-knappen for at genoptage gengivelse. Tryk på I for hurtigt frem. Tryk på I igen for at øge fremadspolingshastigheden. Tryk på H for at gå tilbage. Tryk atter H for at øge tilbagespolingshastigheden. Brug FG til at justere lydstyrken. Brugt tid/ Total optagetid Medhør Frem- og tilbagerykning med ét billede ad gangen Genoptagelse af gengivelse Under pause 00:14/00:34 Brug F for at vise det første billede, og tryk på G for at vise det sidste billede. Tryk på I eller H for at gå frem eller tilbage med ét billede ad gangen. Hold I eller H inde for kontinuerlig frem- eller tilbagespoling. Tryk på A-knappen for at genoptage gengivelsen. Sådan stoppes gengivelse af film Sådan stoppes gengivelse af film Tryk på m-knappen. Til gengivelse af fi lm på computeren anbefales det at anvende den medfølgende pc-software. Til den første anvendelse af pc-software, skal kameraet sluttes til computeren, og derefter skal softwaren startes. 24 DA

25 Menuindstillinger For nærmere oplysninger, se "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 73). Program Auto Funktionsmenu Funktionsmenu 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU Opsætningsmenu (s. 29) 1 Flash 5 ISO følsomhed 2 Selvudløser 6 Serie 3 Eksponeringskompensation 7 Opløsning 4 Hvidbalance 8 Aspekt Brug af funktionsmenuen 1 Brug H på multivælgeren til at vise funktionsmenuen. 2 Brug FG på multivælgeren for at vælge funktionen, der skal indstilles. 3 Brug HI på multivælgeren for at vælge indstillingsværdien, og tryk på A-knappen for at vælge indstillingen. Eksempel: Eksponeringskompensation Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU DA 25

26 Flash Indstiller, hvordan flashen udløses. _ Flash Auto Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys.! Redeye Udsender små glimt for at undgå røde øjne på billederne. # Fill In Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Flash Off Flashen udløses ikke. q LED On LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. #RC Fjernbetjening For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst #SLV Slave RC-flashsystem" (s. 82). Selvudløser Indstiller hvor lang tid der går fra at udløseren trykkes ned og billedet tages. b Y Off Selvudløseren deaktiveres. c Y 12 sek. Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, blinker i ca. 2 sekunder og derefter tages billedet. d Y 2 sek. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Automatisk udløser Når dit kæledyr (kat eller hund) vender hovedet mod kameraet, registreres dens hoved, og billedet tages automatisk. Eksponeringskompensation Kompenserer lysstyrken (korrekt eksponering), der indstilles af kameraet. 2.0 til +2.0 Værdi Indstil en højere negativ ( ) værdi for at gøre mørkere, eller en højere positiv (+) værdi for at gøre lysere. 26 DA

27 Hvidbalance Indstiller et passende farveskema i overensstemmelse med lyset på motivet e WB Auto Kameraet justerer automatisk hvidbalancen. f Sunny Velegnet til optagelse udendørs i skyfrit vejr. g Cloudy Velegnet til optagelse udendørs i skyet vejr. h Incandescent Velegnet til optagelse i glødelampelys. Fluorescent Velegnet til optagelser i hvidt lys fra lysstofrør. Z Underwater Egnet til undervandsoptagelse. Enkelttryk 1 Enkelttryk 2 Til manuel justering af hvidbalancen, i overensstemmelse med lyset under optagelsen. Anbring et stykke hvidt papir, eller et andet hvidt objekt, så det fylder hele skærmen og tryk på m-knappen for at indstille hvidbalancen. For oplysninger om, hvordan du registrerer enkelttryks hvidbalance henvises til "Registrering af enkelttryks hvidbalance" (s. 28). ISO følsomhed Indstiller ISO følsomheden. l ISO Auto Kameraet indstiller automatisk følsomheden med prioritering på høj billedkvalitet. m High ISO Auto Kameraet indstiller automatisk følsomheden med prioriteten indstillet på minimering af slør på grund af et motiv i bevægelse eller kamerarystelser. Q til P Værdi Indstil en lavere værdi for at minimere støj i billedet, eller en højere værdi for at minimere slør. Serie Indstiller funktionen til serieoptagelse. o Single Der optages et billede, hver gang der trykkes på udløseren. j Sequential Billederne optages efter hinanden, så længe udløserknappen holdes nede, med op til 100 billeder. c High-Speed1 Kameraet tager serieoptagelser ved cirka 15 billeder/sek. d High-speed2 Kameraet tager serieoptagelser ved cirka 60 billeder/sek. Billedstørrelse Indstiller antallet af pixel for optagelse Velegnet til printning af billeder større end A Velegnet til printning af billeder op til A Velegnet til printning af billeder op til A Velegnet til brug af billeder i . DA 27

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere