EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING"

Transkript

1 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI

2 Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

3 Udgivet af ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen Tryk: Kailow Graphic ISBN:

4 Forord FORORD Enhver virksomhed er i dag en del af den elektroniske infrastruktur, som er bundet sammen via internettet. Det er blevet en betingelse for at drive og udvikle forretningen. På trods af dette er kendskabet til, hvordan elektroniske netværk fungerer, ikke særlig udbredt. Dette er uheldigt især set i lyset af, at infrastrukturen har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at have høj grad af IT-sikkerhed. Med dette hæfte ønsker vi at give de ansatte i danske virksomheder, som har ansvaret for virksomhedens IT-systemer, en indføring i, hvordan en kommunikationsinfrastruktur fungerer på et overordnet plan. I hæftet gennemgås det, hvordan protokoller, kabler og apparater fungerer sammen for at bringe data fra en computer til en anden. Desuden indeholder hæftet eksempler på, hvordan virksomhederne kan konfigurere deres netværk. Endelig er der række anbefalinger til, hvilke overvejelser virksomheden bør gøre sig, hvis den vælger at få varetaget nogle af opgaverne af professionelle leverandører uden for virksomheden. ITEK og DI har igennem flere år beskæftiget sig med IT-sikkerhed. Arbejdet har været centreret om at bringe eksperter i IT-sikkerhed hos leverandørvirksomhederne sammen med brugere af IT-sikkerhedsløsninger med det formål at forbedre IT-sikkerheden i industriens virksomheder. Som et vigtigt led i disse bestræbelser har IT-sikkerhedsudvalget besluttet at udgive en serie publikationer om IT-sikkerhed, hvor nærværende er nummer fire. Januar 2005 Tom Togsverd Branchedirektør ITEK

5 5 Indhold INDHOLD FORORD INDHOLD VIRKSOMHEDENS PLACERING I NETTETS INFRASTRUKTUR NETTETS INFRASTRUKTUR Gennerelt om net Net-terminologi Begreber relateret til nettrafik OPBYGNING AF NETVÆRK Det helt lille netværk Det lidt større netværk Det store netværk Koncernløsningen OUTSOURCING Markedet Overvejelser Hvad kan outsources? CHECKLISTE NOTER

6 6

7 7 Virksomhedens placering i nettets infrastruktur Næsten alle virksomheder er i vore dage koblet på internettet, og mange har også et lokalt netværk inden for virksomhedens vægge. Alligevel mener de fleste virksomheder, at de ikke har behov for at vide noget om, hvordan de er placeret i det globale elektroniske netværk. Så længe man er på, og det hele virker, er der sådan set heller ikke noget galt i denne holdning. Man bruger den elektroniske infrastruktur og koncentrerer kræfterne om at drive og udvikle forretningen. Men når et eller andet går galt og det gør det før eller siden kan det være af afgørende betydning for forretningen at genetablere sine ITsystemer inden for en kort tidshorisont. Hvad koster det f.eks. virksomheden i penge og troværdighed, hvis kunderne ikke kan anvende de sædvanlige elektroniske kanaler? Hvad koster det virksomheden, hvis den i en periode ikke kan bestille råvarer elektronisk? Hvad det koster det virksomheden i lønninger, når de elektroniske produktionssystemer ikke kan kommunikere med hinanden? Der kan derfor være gode forretningsorienterede begrundelser for at beskæftige sig med virksomhedens placering i den elektroniske infrastruktur. Når noget går galt, vil virksomhedens ledelse og personale som regel kontakte den person, der har ansvaret for virksomhedens IT-systemer. Man vil stille spørgsmål af typen: Hvorfor kan min mail ikke komme frem? Hvorfor har jeg ikke adgang til mit netværksdrev? Hvorfor kommer der ikke nogen udskrift på min netværksprinter? Hvorfor har jeg ikke adgang til en given hjemmeside? Hvorfor får jeg en databasefejl, når jeg køber varer på vores leverandørers sædvanlige hjemmesider? For at kunne svare på disse spørgsmål og for at kunne løse dem er det vigtigt, at virksomheden har en person ansat, der ved VIRKSOMHEDENS PLACERING I NETTETS INFRASTRUKTUR

8 8 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING noget om virksomhedens placering i den elektroniske infrastruktur. Denne person skal kunne finde ud af, om fejlen ligger inden for det netværk, der er virksomhedens eget, om fejlen ligger på et netværk, som virksomhedens internetudbyder (Internet Service Provider, ISP) har indflydelse på, eller om fejlen ligger helt uden for virksomhedens indflydelse. Ved at have viden om dette område kan virksomheden reducere eventuelle tab og forøge sandsynligheden for ikke at miste kunder eller data. Dette hæfte behandler fire forhold. > For det første vil det på objektiv vis blive beskrevet, hvordan nettet er bygget op. Nettet omfatter i denne sammenhæng ikke kun internettet, men også virksomhedens interne net samt det net, der giver adgang til internettet. På nettet sidder en række forskellige apparater, og vi vil beskrive, hvordan disse virker. Desuden vil vi også beskrive de protokoller, som anvendes til at skabe kommunikation f.eks. i form af at hente en hjemmeside på internettet. Endelig er der til nettet relateret en række forskellige begreber, som vi ligeledes vil beskrive. > Nettet og dets tilhørende apparater såvel indenfor som udenfor virksomhedens kontrol udgør på hver deres måde et potentielt svaghedspunkt, som man kan forsøge at udnytte med henblik på at ødelægge det eller sætte det ud af drift. Dette vil forstyrre eller afbryde nettets funktion, og i dette lys udgør det en potentiel IT-sikkerhedstrussel. Vi vil beskrive hvilke svagheder, der kan udnyttes i de forskellige apparater, og beskrive hvordan, man kan minimere risikoen for et succesfuldt angreb. > På baggrund af den viden om nettets infrastruktur, som man har kunnet tilegne sig i de første kapitler i dette hæfte, vil vi komme med nogle normative betragtninger om, hvordan en virksomhed ideelt set bør indrette sin egen elektroniske infrastruktur. Der bliver givet anbefalinger til fire størrelser af netværk: Det lille netværk Det lidt større netværk Det store netværk Koncernløsningen > Mange af de forskellige former for funktionalitet, som virksomheden har brug for, behøver virksomheden ikke drive selv. Vi vil derfor slutte af med nogle overvejelser om IT-outsourcing og belyse, hvornår det kan være relevant, og hvornår man slet ikke bør gøre det. Det overordnede formål med dette hæfte kan sammenfattes til en oplysning af de IT-ansvarlige om virksomhedens placering i nettets infrastruktur suppleret med en

9 9 De andre hæfter i serien Ledelse af IT-sikkerhed for forretningens skyld anbefaling af, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan planlægge og implementere egen IT-infrastruktur på en IT-sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Dele af hæftet er således på et vist teknisk niveau. I det andetkapitel gennemgås protokoller, netværk og apparater på nettet. I næste kapitel gennemgås, hvordan virksomheden kan sætte apparater og kabler sammen til at udgøre virksomhedens netværk. I det fjerde kapitel gennemgås det, hvilke overvejelser virksomheden skal gøre sig, hvis den planlægger at outsource dele af opgaveløsningen til eksterne leverandører. Hæftet afsluttes med en checkliste. I dette hæfte understreges det, at ledelsen har en forpligtelse til at tage hånd om ITsikkerheden i virksomheden som en del af den almindelige ledelse. Ledelsen skal bl.a. gennem fokus på IT-sikkerheden sikre virksomhedens økonomiske grundlag, minimere den risiko, virksomheden står overfor, og sikre, at virksomheden er en troværdig forretningspartner. I hæftet skitseres en model, som ledelsen kan anvende til at iværksætte en proces, der sikrer virksomhedens aktiver og fastholder denne sikkerhed på sigt. VIRKSOMHEDENS PLACERING I NETTETS INFRASTRUKTUR Trusler mod virksomhedens IT-sikkerhed I dette hæfte gives en ikke teknisk beskrivelse af, hvad det er for nogle trusler, virksomheden står overfor. Truslerne grupperes ud fra kategorierne: Personrelaterede trusler, Systemmæssige trusler og Trusler udenfor virksomhedens kontrol. Indenfor disse hovedkategorier falder bl.a. orme, vira, brand og opgradering. Det er formålet, at denne liste over trusler skal kunne anvendes af virksomheden som inspiration til at sikre sig bedre. Forøg virksomhedens IT-sikkerhed I dette hæfte beskrives det, hvordan virksomheden skal beskytte sig mod truslerne. Det gennemgås funktion for funktion, hvilke initiativer der skal tages i virksomheden. Herunder berøres: Risikovurdering, IT-sikkerhedspolitik, Sikkerhedsimplementering, IT-aktiver, Personaleforhold, Fysisk sikring, Styring af drift, Adgangskontrol, Nyt IT-udstyr, Beredskab, Love og kontrakter. E-business og IT-sikkerhed og ledelse Dette hæfte indeholder en gennemgang af forskellige e-business systemers funktionalitet i forhold til eksterne partnere. Det gennemgås, hvilke nye åbninger disse systemer skaber i forhold til virksomhedens interne systemer, hvilke forholdsregler virksomheden skal tage for at sikre sine data samt sin information og viden og endelig, hvilke krav en virksomhed bør stille til sine samarbejdspartnere.

10 10 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING Det er især kapitlet om nettets infrastruktur, som kræver visse tekniske forudsætninger. Man skal derfor have en vis interesse i emnet eller være uddannet og/eller have en vis erfaring indenfor IT-området, hvis man skal få glæde af dette kapitel. Hæftet er det fjerde i en serie af hæfter om IT-sikkerhed, som udgives af ITEK og Dansk Industri. I de øvrige hæfter er der bl.a. fokuseret på, hvorfor ledelsen i virksomheden bør beskæftige sig med IT-sikkerhed, samt hvordan ledelsen kan iværksætte og fastholde en proces, der øger IT-sikkerheden i virksomheden. Hæfterne indeholder også informationer om, hvordan virksomheden sikrer sig mod en række trusler, hvordan virksomheden på systematisk vis kan beskæftige sig med IT-sikkerhed, og hvordan man skal indtænke IT-sikkerhed i sine e-business løsninger. Hæfterne kan læses uafhængigt af hinanden, men udgør tilsammen en helhed, som viser, hvordan virksomhederne kan beskytte sig. Helheden er tænkt således, at de fem hæfter besvarer hvert sit grundlæggende spørgsmål: > Hvordan kommer man i gang? > Hvad er det for nogle trusler, virksomhederne står overfor? > Hvordan tager man initiativer mod disse trusler? > Hvordan indgår virksomheden i nettets helhed? > Hvilke overvejelser skal virksomheden gøre sig i forhold til egne IT-systemer, der åbnes ud ad til?

11 11 Nettets infrastruktur NETTETS INFRASTRUKTUR Når vi i dette hæfte taler om nettet, skal det forstås i bredeste forstand. Et net er en forbindelse mellem to eller flere computere. Forbindelsen betyder, at de computersystemer, der er på nettet, kan kommunikere med hinanden. Net bliver hermed en forbindelse, som muliggør kommunikation mellem computersystemer. Eksempler på net inkluderer to computere, der er forbundet med et kabel imellem sig med det formål, at to brugere kan spille det samme spil. Eksempler inkluderer også mange computere forbundet til en server, hvorfra man har adgang til sine filer eller sine mails. Eksempler inkluderer også forbindelser mellem to computere, hvor forbindelsen er trådløs som f.eks. bluetooth og WAP. Når vi taler om net i dette hæfte, tænker vi imidlertid ikke blot på de fysiske forbindelser i form af kabler og apparater mellem nettene. Vi tænker også på den software, som muliggør kommunikationen mellem apparaterne. Vi vil derfor se på noget af den mest almindeligt anvendte software nemlig nogle få af de mest udbredte protokoller. Generelt om net At få en fundamental forståelse af, hvordan net hænger sammen, er af afgørende betydning for de beslutninger, der skal tages for at optimere en virksomheds IT-sikkerhed. Det er tæt forbundet til nettenes infrastruktur, der i vores terminologi inkluderer: 1. En række computere 2. De fysiske forbindelser mellem disse 3. Den software som muliggør kommunikationen Computerne Når en person ønsker at kommunikere med en anden person via en netværksforbindelse, er det en minimumsbetingelse, at der i hver ende findes en enhed som f.eks. en computer. Den ene computer kan f.eks. være en server, der indeholder en hjemmeside, som personen fra sin egen computer kaldet klienten gerne vil have adgang til. I dette tilfælde laves en klient/server forbindelse mellem de to computere. En anden mulighed er, at to klienter gerne vil kommunikere med hinanden. Dette sker f.eks. via mail, hvor to brugere

12 12 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING sender mails fra hver deres klient til hinandens servere. Det kan også ske i et såkaldt peer-to-peer netværk, hvor to klienter forbinder sig direkte til hinanden for at udveksle informationer. Uanset hvilke eksempler vi fremhæver, foregår kommunikationen via applikationer hos de to parter. Hvis man f.eks. skal hente en hjemmeside, starter man en klientapplikation kaldet en browser (f.eks. Internet Explorer eller Netscape) på klienten, og den kommunikerer så med et program på serveren. De fysiske forbindelser De to computere, der skal kommunikere med hinanden, skal naturligvis være forbundet på en eller anden måde. Dette kan f.eks. ske ved, at de er forbundet med et kabel, men kan lige så godt ske via forskellige trådløse forbindelser (Infrarød, Bluetooth, GPRS m.m). Internettet kan anskues som en stor samling kabler (fysiske og virtuelle), der forbinder de forskellige internetudbydere. Virksomheder og privatpersoner er så forbundet til en eller flere af disse internetudbydere. Software som muliggør kommunikation Kommunikationen mellem to computere muliggøres af en masse forskellig software, der kører på alle de fysiske enheder, som udgør kommunikationskanalen. Softwaren kan være af mange forskellige typer og er i mange tilfælde afhængig af det apparatur, man har opsat i virksomheden. Vi kalder sådant software for proprietært. Proprietært software kan kun anvendes imellem identiske enheder fra samme fabrikant. Andet software er standardiseret gennem internationale organer som IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), W3C (World Wide Web Consortium), IETF (Internet Engineering Task Force), ICANN (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers) m.v. Vi kalder dette software for åbent, idet det anvender åbne standarder. Denne type software kan anvendes mellem forskellige enheder af varierende fabrikat. Den afgjort vigtigste type software er det, vi kalder protokollerne. Protokollerne har til formål at sikre, at de data, som man ønsker kommunikeret mellem to applikationer, kan sendes gennem de forskellige appa-rater. Protokollerne har hver deres servicemodel, som er bestemmende for, hvordan de lever op til deres formål. Disse inkluderer elementer som error control, flow control, multiplexing og demultiplexing samt connection setup. Vi vil se på nogle af disse services senere i bogen. Protokollerne En protokol kan defineres som et internationalt anerkendt format til transmission af data mellem to en-

13 13 heder. Når man afsender data, sker det ved at nedbryde informationerne i små pakker, som løber gennem kablerne eller transmitteres i luften via radiobølger. Når data modtages, skal det sikres, at alle pakkerne er modtaget, og at de er samlet rigtigt. Protokoller sikrer bl.a., hvilken fejlkorrektion der sker i løbet af transmissionen, hvilken kompression der anvendes, hvordan den afsendende enhed viser, at den har afsluttet transmissionen af data, og hvordan den modtagende enhed indikerer, at den har modtaget data. Der er mange forskellige typer af protokoller, der hver især har deres fordele og ulemper, hvorfor de typisk har hvert deres anvendelsesområde. De kan eksempelvis være simple, stabile eller hurtige, og disse ting foretager den enkelte programmør så en afvejning af, når der skal vælges en protokol. Ud fra et brugersynspunkt er det udelukkende afgørende, at man har de rigtige protokoller installeret på sin computer til at foretage netop de typer af kommunikation, som man ønsker. Som nævnt findes der nærmest uendeligt mange forskellige protokoller, og vi kan ikke gennemgå dem alle. I stedet vil vi se på de hyppigst anvendte protokoller og deres formål. Når data skal afsendes i et netværk, opdeles de i mindre stykker. Hvis man f.eks. skal hente en hjemmeside, henter man ikke hele siden på én gang. I stedet opdeles siden af afsenderen i små stykker kaldet pakker. Pakkerne modtages så af klienten og sættes sammen igen, således at siden kan vises i sin helhed. Dette sker for at sikre den mest effektive transport af siden. Noget tilsvarende sker, når man sender eller modtager en mail og ved alle andre former for kommunikation over net. Kun hvis datamængden er så lille, at den kan være i én pakke, sker der ikke en opdeling. Hvis en hjemmeside i øvrigt har billeder eller andet multimedie tilknyttet (f.eks. lyd), er hver af disse dele gemt i hver sin fil kaldet objekter. Objekterne opdeles hver for sig i pakker. Protokollerne har til formål at opdele data i pakker og sende dem videre. I praksis ligger der en række protokoller oven på hinanden i en stak. Vi kalder dette for protokolstakken eller blot stakken 1. NETTETS INFRASTRUKTUR

14 14 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING Der er følgende lag 2 : Lag Eksempel på protokol Pakkens type Applikationslag HTTP, SMTP, FTP Message Transportlag TCP, UDP Segment Netværkslag IP Datagram Linklag Fysisk lag Pakkerne kaldes noget forskelligt afhængig af, hvilket lag de befinder sig på. Formålet med dette er, at vi kan sondre mellem hvilken type pakke, der er tale om. Vi vil bruge pakkernes navne gennem resten af dette hæfte. Lagene har hvert deres navn. Applikationslaget er f.eks. det lag, som er synligt for brugeren. På dette lag kalder brugeren protokollen direkte. F.eks. kalder brugeren http-protokollen, når der bedes om at få vist en hjemmeside. Tilsvarende kalder brugeren f.eks. SMTP-protokollen, når han beder om at afsende en mail. Andre applikationer kalder andre protokoller, når der skal kommunikeres. I applikationslaget er den mest kendte protokol nok http, der står for hyper text transfer protocol, som bruges til at kalde dokumenter af typen hyper text markup language (HTML) m.fl. Desuden simple mail transfer protocol, SMTP, som bruges til at overføre mail fra afsender til modtagers mailserver og file transfer protocol, FTP, som bruges til at sende data mellem FTP-servere og klienter 3. Frame 1. level PDU (protocol data unit) Når en applikation startes op, startes en proces på computeren. I virkeligheden er det disse processer, som kommunikerer, og ikke selve applikationerne. Applikationen vil ved opstart igangsætte en proces. Denne proces laver så en socket (også kaldet API, Application Programmers Interface), der er en slags dør ind til processen. Formålet er, at processen via døren kan lytte, om der er nogen, som vil i kontakt med den om der er nogen, der banker på døren. På den måde lytter processen på en bestemt port. På en webserver lytter processen f.eks. på port 80 for at se, om der er nogen, der banker på med et ønske om at få en hjemmeside vist. Døren har også til formål at sikre, at processen (og dermed applikationen) kan kommunikere med transportlaget, som er det lag, der ligger lige under applikationslaget. Transportlaget har til formål at sikre kommunikation mellem processerne på de forskellige hosts. Når en message modtages gennem en socket fra applikationslaget tilføjes en header, der bl.a. indeholder

15 15 kilde- og destinations portnummer. Disse bruges til at sikre, at det er de rette processer på server og klient, der taler sammen. Skabelsen af segmenter og afsendelse til netværkslaget kaldes multiplexing, og modtagelse fra netværkslaget plus levering til den rette socket kaldes demultiplexing. De vigtigste protokoller på transportlaget er TCP og UDP. UDP vil ikke blive gennemgået i noget væsentligt omfang her. TCP tilbyder foruden levering fra socket til socket også en række services. De vigtigste er Reliable Data Transfer (RDT), Flow Control og Congestion Control. RDT har til formål at sikre, at data, der ved afsendelse omsættes til 0 er og 1 taller, ikke vendes om (0 bliver til 1 og omvendt), mistes eller leveres i en anden rækkefølge end den, i hvilken de blev sendt. For at forstå hvordan RDT sikres i TCP må vi se på et billede af, hvad det er TCP laver: TCP modtager fra den afsendende applikation i ovenstående figur pakker på højre side. I den buffer, som TCP har til rådighed for afsendelsen af pakker, er der kun plads til de to midterste grupper idet vi siger, at TCP har et vindue af størrelsen N. TCP laver altså pakker og sender dem af sted. Når en pakke ryger ud af vinduet til venstre, er der plads til en ny pakke til højre. Den gruppe pakker, som er sendt af sted, udgøres af de to grupper til venstre i figuren. Når klienten modtager pakkerne, returnerer den en pakke (en acknowledgement, ACK), som bekræftelse på, at den har modtaget en pakke med data. TCP på klienten vil efter at have modtaget et ACK smide denne pakke væk fra sin buffer. Når en pakke smides væk, bliver der automatisk plads til en ny, som modtages fra applikationslaget. På den måde glider TCP s vindue mod højre, efterhånden som flere og flere pakker modtages af klienten. NETTETS INFRASTRUKTUR Har modtaget ACK Afsendt, men ikke ACK et Anvendelige, men endnu ikke afsendt Ikke anvendelige Window med størrelsen N, der glider mod højre Transportlagets TCP-protokol modtager en række messages fra applikationslaget, som det skal lave til segmenter og sende videre til netværkslaget og samtidig vil TCP sikre RDT. Det sker ved, at TCP er en såkaldt sliding window protocol. Flow control er også en funktionalitet, som sikrer, at data kommer frem på en effektiv måde, når de transporteres med TCP. Når forbindelsen mellem klient og server etableres, afsætter begge sider af forbindelsen buffere til at modtage

16 16 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING data. Hvis der kommer for mange data til disse buffere, vil de blive overfyldte med TCP-segmenter, og dermed tabes pakker. Flow control har til formål at sikre, at afsenderen ved, hvor megen plads der er ledig i bufferen, således at der ikke laves overflow i modtagerens buffer. I praksis får afsenderen denne information ved, at modtageren hver gang den kvitterer for en modtaget pakke (sender et ACK) fortæller hvor meget ledig plads, der findes i bufferen. På denne baggrund vil afsenderen ikke sende flere data, end modtageren kan nå at læse. Congestion Control sikrer, at der ikke sker overflow i de buffere, som routerne har på deres links. En router kan modtage pakker fra mange forskellige kilder og skal også videresende dem til mange forskellige modtagere. Til dette formål findes der en buffer på hvert link, som routeren har. Hvis dette link bliver overbelastet, smider routeren de pakker væk, som ikke kan være i bufferen. Dette finder afsenderens TCP ud af, fordi den ikke modtager et ACK for de afsendte pakker indenfor for et givent tidsinterval eller modtager tre ACK for en tidligere afsendt pakke 4. Hvis en af disse ting sker, vil afsenderen gætte på, at en router er overbelastet og derfor vil den sænke hastigheden, hvormed den afsender pakker. Netværkslaget har til formål at sikre kommunikation mellem de forskellige enheder på nettet. Dette sker ved, at segmenter modtages fra transportlaget og tilføjes en header, der blandt andet indeholder kilde- og destinations IP-adressen. IP-protokollen specificerer, hvordan pakkerne skal se ud, men den flytter ikke selve pakkerne. Netværkslaget er implementeret i alle routere, og det er routerne, som via deres routningstabeller sikrer, at datagrammerne kommer i den rigtige retning på vejen fra afsender til modtager. Routningstabellerne opdateres ved hjælp af forskellige routningsprotokoller, der igen er baseret på forskellige routningsalgoritmer. Det er disse routningsprotokoller, som flytter pakkerne de mest kendte er nok RIP, OSPF og BGP. Vi vil vende tilbage til routerne senere i denne bog. Den nuværende generation af IP-protokollen kaldes sommetider IPv4. En nyere version kaldet IPng (next generation) eller IPv6 er imidlertid under udvikling med henblik på at sikre, at der også i fremtiden vil være tilstrækkeligt med IP-adresser i verden og samtidig afhjælpe en række problemer med IPv4, som efterhånden er ved at være en gammel protokol. Udviklingsarbejdet er placeret hos den ene af de to store internet standardiseringsorganisationer, Internet Engineering Task Force, IETF, (den anden er Word Wide Web Consortium, w3c, I TCP/IP netværk kan den nye protokoltype

17 17 implementeres, når der købes nye routere, som er udstyret med såvel en IPv4-adresse som en IPv6-adresse. Når der så skal kommunikeres over disse nye routere, sker der det, at et IPv6-datagram pakkes ind i et IPv4-datagram og sendes igennem en IPv4-tunnel mellem to IPv4 routere. Linklaget sørger for at transportere frames mellem to netværksenheder (noder). Det er linklaget, der f.eks. sørger for at flytte pakkerne mellem netværkskortet i en given computer og hen til ISP erens router. Linklaget er implementeret i alle netværkskomponenter. Transporten sker ved, at hver netværksenhed f.eks. repeater, hub, bridge, switch og router har en eller flere unikke fysiske adresser, som man kan transportere fra og til. I praksis foregår det ved, at hver node har en unik adresse, som kaldes LAN-, MAC- eller Ethernet-adressen. Adresserne på det lokale netværk holder hver node styr på gennem en ARP-tabel, som indeholder alle de IP- og MAC-adresser, som noden har kommunikeret med indenfor en given tidsenhed. Hvis en node skal kommunikere til en anden på samme netværk, slår den op i ARPtabellen og finder MAC-adressen på den node, den vil kommunikere med. Hvis adressen ikke findes, fordi noden ikke har kommunikeret med modtagernoden indenfor et givent tidsrum, sendes en bestemt ARP-pakke til alle noderne på netværket, og den rigtige node svarer så tilbage med MAC- og IP-adresse, mens alle de øvrige noder dropper pakken. MAC-adresserne betyder altså, at den afsendende node kan sende sin frame til netop den modtager, som den ønsker. Hvis noden skal kommunikere med en node på et andet netværk f.eks. over internettet sender noden sin pakke til routeren, som så sender pakken videre til det fremmede netværk. Det fysiske lag sørger for at flytte de enkelte bit i den pakke, der skal sendes. Hvordan det sker, og hvilke protokoller der anvendes, afhænger af, hvad det er for en forbindelse, der er mellem to hosts. F.eks. kan der være tale om twisted pair kobberkabel, coaxial kabel, fiber og radiobølger. Kommunikationen på den enkelte klient går altså hele vejen ned i gennem protokolstakken, inden pakkerne forlader computeren. Hver gang man går et lag ned i stakken, tilføjes pakken en header, der indeholder forskellige informationer, som protokollerne i de forskellige lag skal bruge for at sende pakken videre. Alle lagene i stakken er implementeret i computerne i begge ender. De apparater, som pakkerne møder undervejs på internettet, implementerer lagene nedefra i større eller mindre grad: F.eks. implementerer en bridge det fysiske lag og linklaget, mens en router foruden disse to lag også implementerer netværkslaget. Dette NETTETS INFRASTRUKTUR

18 18 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING er illustreret i ovenstående figur. Vi kan opsummere det hele således: > Applikationslaget sikrer, at applikationerne kan transportere data til hinanden over et netværk > Transportlaget sikrer, at kommunikationen kan ske mellem server- og klientproces (portnumre) > Netværkslaget sikrer, at data flyttes mellem hosts (IP-adresser) > Linklaget sikrer transport mellem noderne på vej mellem afsender og modtager (MAC-adresser) > Det fysiske lag transporterer de enkelte bit mellem to noder (protokol afhængig af forbindelse) Et eksempel at hente en hjemmeside Et godt eksempel på en praktisk anvendelse af den ovenfor skitserede model er at gennemgå, hvad der sker, når en bruger forsøger at hente en hjemmeside på internettet. Vi forestiller os simplificeret en situation, hvor en bruger er koblet direkte op til en ISP (og altså ikke sidder på et virksomhedsinternt netværk). Skridtene er som følger: 1. På en webserver et sted på nettet er der startet en proces op, som har til formål at lytte efter henvendelser om at få vist en side. Processen har initieret en socket, der lytter på port 80, hvortil henvendelser fra http-protokollen kommer. 2. En bruger starter sin brugerklient i form af en browser op. Herefter indtastes hjemmesideadressen på den side, som brugeren ønsker at se. Implicit betyder det, at applikationslaget fortæller transportlaget, at det vil lave

19 19 en forbindelse til en proces på en server. Applikationslaget informerer transportlaget ved at lave en ny socket med hostname og portnummer på den webserver, man vil besøge. Portnummeret bruges til at identificere processen på webserveren. Hostnamet oversættes til en IP-adresse ved opslag i DNS (Domain Name System, som gennemgås senere 5 ). Herefter laver transportlaget TCP-forbindelsen. 3. Når ønsket om at se en hjemmeside er sendt fra transportlaget, vil man, hvis der er installeret en cacheserver, først se, om hjemmesiden er lagret her (gennemgås senere). Hvis det ikke er tilfældet, fortsætter ønsket direkte til den pågældende webserver. Når klienten henvender sig til webserveren, laver serveren en connection socket, og kommunikationen sker så gennem klientens socket og webserverens connection socket. Forbindelsen mellem disse sockets bliver til i løbet af et såkaldt threeway handshake: a) Klienten sender en SYN-pakke for at fortælle serveren, at klienten ønsker at oprette en forbindelse til serveren, b) Serveren allokerer buffere til forbindelsen og returnerer derefter en ACK-pakke til klienten for at fortælle, at den er klar til at oprette forbindelsen og c) Herefter allokerer klienten selv buffere og sender en ACKpakke til serveren. Identifikationen af SYN og ACK pakker sker ved, at bestemte variable i transportlagets TCP-header får tildelt bestemt værdier. Forbindelsen er dermed etableret, og serveren kan begynde at sende data i form af de forskellige objekter på siden til klienten. Det, at forbindelsen sættes op ved hjælp af et three way handshake, betyder, at vi siger, at TCP er connection oriented. Den anden vigtige protokol til kommunikation over internettet er UDP, og i den sendes der bare data mellem klient og server, og afsenderen håber så på, at de kommer frem UDP er dermed connectionless 6. Det skal bemærkes, at forbindelsen mellem klient og server kan være persistent eller nonpersistent. Nonpersitent vil sige, at server eller klient kan lukke TCP-forbindelsen, hver gang et objekt er afsendt, og persistent betyder, at forbindelsen vedligeholdes, indtil samtlige objekter i en anmodning er afsendt. Desuden kan forbindelse ske med eller uden pipelining. Uden pipelining betyder, at klienten først kan ønske at få en ny pakke, når den foregående pakke er blevet anerkendt (ACK ed). Pipelining betyder, at klienten løbende kan anmode om nye pakker. Det skal desuden bemærkes, at vi ovenfor har ladet som om, pak- NETTETS INFRASTRUKTUR

20 20 ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING kerne blev sendt direkte mellem de to TCP-forbindelser. I virkeligheden sker der det, at applikationslagets message sendes ned gennem klientens socket til transportlaget, hvor TCP laver et segment, der sendes ned til netværkslaget, hvor der laves et IP-datagram, der sendes ned til linklaget, hvor der laves en frame, der sendes ned på det fysiske lag, hvor der laves en 1. level PDU, som afsendes fra netværkskortet. På server siden glider pakkerne tilsvarende op gennem stakken. Net-terminologi Ordet net bruges i mange forskellige sammenhænge og net er i sandhed også mange forskellige ting og kan klassificeres på mange forskellige måder. Vi vil i denne sammenhæng lave en sondring mellem infrastrukturnet og service net. Ved infrastrukturnet forstår vi de net, som udgør selve grundlaget for kommunikationen. Det vil sige: > Virksomhedsinterne netværk (LAN, WAN, VPN, trådløse netværk og metropolitan area networks) > Accessnet > Transportnet Ved de service betonede net forstås de net, som har fået et navn, fordi de har et bestemt serviceformål, men disse net kører på infrastrukturnettene > Intranet > Ekstranet > Internet Sammenhængen mellem de forskellige net kan illustreres som i figuren nedenfor: Firewall

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Hub & Lag 2 Switch - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Ethernet enhederne Ethernet Lag 2 Switch eller Ethernet HUB - det ka da være lige meget! Eller ka det nu også det??? ;-) HUB De ser meget

Læs mere

Ethernets placering i OSI modellen

Ethernets placering i OSI modellen Ethernets placering i OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal emulering. Lag 6 Præsentation Kode konvertering

Læs mere

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1 Computer netværk og TCP/IP protokoller dcomnet 1 Maskinarkitektur.. fokus på intern organisation af en enkelt computer: dcomnet 2 Computer netværk.. kommunikation mellem maskiner forbindet i et netværk:

Læs mere

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet teknologi - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet & OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1 Computer netværk og TCP/IP protokoller dcomnet 1 Maskinarkitektur.. fokus på intern organisation af en enkelt computer: dcomnet 2 Computer netværk.. kommunikation mellem maskiner forbindet i et netværk:

Læs mere

Ethernet & OSI modellen

Ethernet & OSI modellen Ethernet & OSI modellen Ethernet Ethernet er udviklet af Xerox i 70 erne og videre udviklet til Ethernet II af DEC og Xerox. Anvender CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect. Protokollen

Læs mere

Ethernet HUB s og Switche

Ethernet HUB s og Switche Ethernet HUB s og Switche - netværksenhederne på lag 2 Ethernet Repeater Repeateren er i dag en historisk enhed, men dens grundlæggende funktion finder man stadigvæk i nyere enheder. En repeater er en

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Indhold Kapitel 1 Computernetværk og internettet

Indhold Kapitel 1 Computernetværk og internettet Kapitel 1 Computernetværk og internettet 19 1.1 Hvad er internettet? 20 1.1.1 Hvad skal der til? 20 1.1.2 Services 22 1.1.3 Hvad er en protokol? 23 1.1.4 Nogle gode hyperlinks 25 1.2 I udkanten af netværket

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 19. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere TCPs måde at transmittere og retransmittere

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere IP-protokollen ved at betragte

Læs mere

Workshops om netværk

Workshops om netværk Workshops om netværk 1. Intro + netværkslag 2. Transportlag 3. Socket programmering 4. TBA Se evt. www.control.aau.dk/~jens/teaching/itc_2011 Sådan virker Internettet Jens Myrup Pedersen Lektor, jens@es.aau.dk

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse LAN typer Indholdsfortegnelse 1. ETHERNET (CSMA/CD - ISO 8802.3)... 1 2. TOKENRING (ISO 8802.5)... 3 3. ANDRE LAN TYPER... 6 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Ethernet blev først i 70 erne udviklet i

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag:

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag: Trådløse netværk TCP/IP stakken TCP/IP er nok den mest benyttede netværks protokol. Protokollen har fået sit navn efter de to vigtigste protokoller i den : Transmission Control Protocol (TCP) og Internet

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

ARP og ICMP. - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1

ARP og ICMP. - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1 ARP og ICMP - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1 ARP & ICMP Protokoller, som udfører forskellige servicefunktioner på og imellem OSI lagene 2 og 3 Type Code Checksum Type-specific

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1 IP routing - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik Routingsteknik Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router IP pakke protocol

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Netværkslaget Rutning og sammenkobling

Netværkslaget Rutning og sammenkobling Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling E-mail: ncjuul@acm.org Netværkslaget Rutning og sammenkobling Niels Christian Juul Mandag den 2. oktober 2000 Tanenbaum: CN kap. 5 5.1, 5.2, 5.4 Copyright

Læs mere

PNI/GRN - 1. kursusgang

PNI/GRN - 1. kursusgang Jens Myrup Pedersen Ass. Professor Networking and Security Center for Network Planning PNI/GRN - 1. kursusgang 10/17/2007 1 Struktur på kurset 5 Kursusgange (JMP 3 gange, JDN 2 gange). Form: 2x 45 minutters

Læs mere

Netværksmålinger. - en introduktion! Netteknik

Netværksmålinger. - en introduktion! Netteknik Netværksmålinger - en introduktion! Netteknik TCP - IP - Ethernet DNS eksempel På en ældre Windows 7 pc sker følgende deault ved DNS opslag: HOSTS filen kigges igennem DNS + DNS Suffix checkes LLMNR aktiveres

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling E-mail: ncjuul@acm.org Lokalnet Medium Access Control laget Niels Christian Juul

Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling E-mail: ncjuul@acm.org Lokalnet Medium Access Control laget Niels Christian Juul Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling E-mail: ncjuul@acm.org Lokalnet Medium Access Control laget Niels Christian Juul Mandag den 18. september 2000 Tanenbaum: CN kap. 4 4-4.2.3, 4.3.1, 4.3.6-4.5.2

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dataanlæg, grundlæggende TCP/IP

Dataanlæg, grundlæggende TCP/IP Dataanlæg, grundlæggende TCP/IP INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Dataanlæg, dim. Af netværkskomponenter...3 Opgaver - Dataanlæg,opsætning af TCP/IP...25 Dataanlæg, dim.af netværkskomponenter ethernet...61

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

UDP Server vejledning

UDP Server vejledning Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores nye UDP Server. UDP Server vejledning Pligtaflevering - Version 1.4 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse til og fra vores

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning KOMBIT FLIS ipad-app Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen pen@netcompany.com Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm aetcvbnwebintergratorkcvkcvk esrkkwebintergratoriopasdfghj klzxcvbnmqiopasdfghjklzxcvbn mqmwebhostingpasdfghjklzxcv Webserver bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Internet, Webhosting, Webserver mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

Læs mere

Netteknik 1. - anvendelse af teknologier og begreber. AMU kursus nr

Netteknik 1. - anvendelse af teknologier og begreber. AMU kursus nr Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr Netværk grundlæggende ( AMU Netteknik 1 ) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr Netværk grundlæggende ( AMU Netteknik 1 ) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Opsætning af ASUS Router

Opsætning af ASUS Router Opsætning af ASUS Router I dette dokument vil vi forsøge at guide dig igennem opsætning af din nye ASUS router, trin for trin. Pak først routeren ud af æsken og stil den et centralt sted i lejligheden

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere