SV500 Digital signatur Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SV500 Digital signatur Brugervejledning"

Transkript

1 SV500 Digital signatur Brugervejledning

2 Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument. BenQ Corporationen forbeholder sig retten til at revidere denne udgivelse, og fra tid til anden lave ændringer i indholdet, uden at være forpligtet til at underrette nogen om sådanne revisioner eller ændringer. Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

3 Indhold Indhold iii Ansvarsfraskrivelse... ii Copyright... ii Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler... 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 2 Noter om LCD-panelet for denne skærm... 2 Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen... 3 Bemærkning om sikkerheds omkring batterier... 3 BenQ ecofacts... 4 Pakkens Indhold... 5 Konfiguration af skærmen... 6 Montering af skærmen... 6 Dele af skærmen og deres funktioner... 8 Frontpanel... 8 Bagpanel... 8 Input-/outputterminaler Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Forbindelse Tilslutning af lyd-/og videosignaler Tilslutning af strøm Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Skift inputsignaler Justering af lydstyrkeniveauet Netværksforbindelse Tilslutning til et LAN Styring af skærmen OSD (On-Screen Display)-menuen Oversigt over OSD-menu Handlinger i OSD menuen Picture (Billede)-menu... 24

4 iv Indhold Audio (Lyd)-menu Time (Tid)-menu Setup (Opsætning)-menu Screen (Skærm)-menu System Information (Systemoplysninger)-menu Brug af multimediesystemet Multimedia knapper på fjernbetjeningen Indstillinger for visning Produktoplysninger Specifikationer Dimensioner Fejlfinding... 41

5 Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler 1 Lyn med pilesymbolet i en retsidet trekant betyder en advarsel til brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret "farlig spænding" i produktets indkapsling, som kan være stor nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer. Udråbstegnet i en retvinklet trekant betyder, at brugeren advares om tilstedeværelse af vigtige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger (service) i den dokumentation, der følger med udstyret. DETTE UDSTYR SKAL JORDES For at få en sikker drift skal det trebenede stik kun indsættes i en standard trebenet kontakt, som er korrekt jordet i den normale husstandskabelføring. Forlængerledninger, der bruges med udstyret, skal have tre kerner og være korrekt kabelført for at give forbindelse til jordingen. Forkert kabelførte ledninger er en vigtig årsag til dødsfald. Selv om udstyret fungerer tilfredsstillende betyder det ikke, at stikkontakten er jordet, eller at installationen er helt sikker. Hvis du er i tvivl om korrekt jording af stikkontakten, skal du bede om hjælp hos en kvalificeret elektriker for at være sikker. Stikket på strømforsyningens ledning skal hele tiden være nem at bruge. Vekselstrømsstikket (stikkontakten i væggen) skal være installeret tæt på udstyret, og der skal være nem adgang til den. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen for at afbryde udstyret fuldstændigt fra strømkilden. Undgå at stille skærmen på en ujævn, skrå eller ustabil overflade (såsom en vogn), hvor den kan falde ned og forårsage skade på sig selv eller andre. Placer ikke skærmen tæt på vand, f.eks. en pool, eller hvor der kan sprøjtes vand på skærmen, f.eks. foran et åbent vindue, når regnvand kan komme ind. Installer ikke denne skærm i et trangt område uden god ventilation og aircondition, f.eks. i et lukket skab. Frigør tilstrækkelig plads omkring skærmen for at varmen inde i kan spredes. Bloker ikke eventuelle åbninger og luftudtag på skærmen. Overophedning kan medføre fare og elektrisk stød. Installation af denne skærm bør udføres af en kvalificeret elektriker. Hvis ikke skærmen installeres korrekt, kan det medføre skader på personale og selv skærmen. Kontroller installation regelmæssigt, og vedligehold skærmen periodevis for at sikre korrekt funktion. Brug kun tilbehør, der er godkendt eller anbefalet af producenten til at montere denne skærm. Brug af forkert eller ikke-tilpasset tilbehør kan medføre, at skærmen falder og forårsager alvorlige personlige skader. Sørg for, at overfladen og fastgøringspunkter er stærke nok til at holde vægten af skærmen. Fjern ikke de ydre dele for at reducere risikoen for elektrisk stød. Der er ingen dele inde i, som kan services af brugeren. Servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. For at undgå personskade, skal skærmen eller skrivebordsstativet installeres inden brug.

6 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet tæt på vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Bloker ikke nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeledere, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Glem ikke sikkerhedsformålet med polariseret eller jordet stiktype. Et polariseret stik har to flader, hvor den ene er bredere end den anden. Et grundet stik har to flader og et tredje jordingsstik. Den brede flade eller det tredje stik er til sikkerhed for dig. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din kontakt, skal du få en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt især ved kontakter, dåser og steder, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Brug kun tilbehør, der er anerkendt af producenten. 12. Brug kun med vogn, stativ, trefod, bøjle eller bord, som er anerkendt af producenten eller sælges med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, når du bevæger vogn-/apparatkombinationen for at undgå skader ved fald. 13. Afbryd apparatet under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid. 14. Al servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Servicering kræves, når apparatet er ødelagt på nogen måde, f.eks. hvis ledningen til strømforsyningen eller - stikket er ødelagt, der er spildt væske, eller objekter er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt, eller er tabt. Noter om LCD-panelet for denne skærm LCD (Liquid Crystal Display)-panelet på denne skærm har et meget tyndt beskyttelsesglad, som beskytter mod mærker og ridser, og som kan revne pga. et slag eller for meget tryk. De flydende krystaller kan også beskadiges under overdreven magtanvendelse eller ved ekstreme temperaturer. Håndter med omtanke. Reaktionstiden og lysstyrken på LCD-panelet kan være forskellig ved forskellige temperaturer. Undgå at placere skærmen i direkte sollys, eller hvor direkte sollys eller spots vil skinne på LCD-panelet, da varmen kan ødelægge panelet og den udvendige indkapsling af skærmen, og det stærke lys vil gøre visning på skærmen vanskeligere end nødvendigt. LCD-panelet består af enkelt-pixel, der viser billeder og er fremstillet i overensstemmelse med designspecifikationerne. Sevl om 99,9 % af disse pixel fungerer normalt, kan 0,01 % af dem være tændt hele tiden (i rød, blå eller grøn) eller gået ud. Dette er en teknisk begrænsning i LCD-teknologien og ikke en defekt.

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 LCD-skærme er, ligesom plasma (PDP) og normale CRT (Cathode Ray Tube)-skærme, også modtagelige for "brandmærker" eller "efterbilleder" på skærmen. De kan ses som synlige faste linjer og nuancer. For at undgå sådanne skader på skærmen, skal du undgå at vise stilbilleder (såsom skærmmenuer, tv-kanal-logoer, faste/inaktive tekster eller ikoner) i mere end to timer. Skift skærmforhold en gange i mellem. Fyld hele skærmen med billedet, og fjern de sorte bjælker, når det er muligt. Undgå visning af billeder i 4:3 skærmforhold over en lang periode, eller kan der ses brændemærker på skærmen, som to lodrette linjer. Hvis der kræves visning af et stilbillede, anbefales det at aktivere Image Retention (Billedbevaring) under menuen Setup (Opsætning). Bemærk: Der kan under visse forhold forekomme kondensdannelse på den indvendige side af dækglasset. Det er helt naturligt, og påvirker ikke skærmens funktion. Denne kondensdannelse forsvinder sædvanligvis efter et par timers normalbrug. Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen Undgå at udsætte fjernbetjeningen for direkte varme, fugtighed og undgå brand. Undgå at tabe fjernbetjeningen. Undgå at udsætte fjernbetjeningen for vand eller fugt. Sker dette kan den ske at gå i stykker. Sørg for, at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren på produktet. Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batterierne ud. Bemærkning om sikkerheds omkring batterier Brugen af forkerte batterier, kan forårsage kemisk lækage eller eksplosion. Bemærk venligst følgende: Sørg altid for, at batterierne er indsat med de positive og negative terminaler i den rigtige retning, som vist i batterikammeret. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Undgå at blade forskellige typer batterier. Undgå at blande gamle og nye batterier. Blandes gamle og nye batterier, forkortes deres levetid, eller det kan forårsage kemisk lækage fra de gamle batterier. Når batterierne er flade, skal du udskifte dem med det samme. Kemikalier, som lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Hvis et kemisk stof siver ud af batterierne, skal du tørre det op med det samme med en tør klud, og udskift batterierne så hurtigt som muligt. På grund af varierende opbevaringsforhold, kan levetiden på batterierne som følger med produktet, forkortes. Udskift dem indenfor 3 måneder, eller så snart du kan efter første brug. Der kan være lokale begrænsninger omkring bortskaffelse eller genbrug af batterier. Kontakt de lokale myndigheder eller renovationsselskabet.

8 4 Vigtige sikkerhedsoplysninger BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Pakkens Indhold 5 Pakkens Indhold Åbn pakken, og kontroller indholdet. Hvis der mangler noget, eller noget er gået i stykker, skal du kontakte forhandleren med det samme. LCD-skærm Strømkabel D-Sub (15-benet)- kabel Fjernbetjening AAA-batterier Hurtig start guide RS-232-kabel (krydset-typen) IR-udvider Den type strømkabel, der leveres, kan være anderledes end på tegningen, afhængigt af det sted, du køber. Før du smider pakken ud, skal du kontrollere, at du ikke har efterladt noget tilbehør i kassen. Borskaf indpakningsmaterialet på korrekt vis. Du kan genbruge papkassen. Du kan overveje, om du vil gemme papkassen (om muligt) for fremtidig transport af skærmen. Læg ikke plastikposer inden for børn og småbørns rækkevidde.

10 6 Konfiguration af skærmen Konfiguration af skærmen Montering af skærmen Du kan installere skærmen på en lodret overflade med en passende vægmonteringsbøjle eller på en vandret overflade med det valgfrie skrivebordsstativ. Vær opmærksom på følgende bemærkninger under installation: Denne skærm skal installeres af mindst to voksne personer. Forsøg på at installere denne skærm af kun én person kan medføre fare og skader. Brug en kvalificeret tekniker til at foretage installationen. Forkert installation kan føre til, at skærmen falder eller ikke fungerer. Installation af skærmen på en væg 1. Placer en ren, tør og fnugfri klud på en flad, vandret og objektfri overflade. Sørg for, at størrelsen på kluden er større end skærmen. 2. Læg forsigtigt skærmen på kluden med LCD-skærmen nedad. 3. Fjern skrivebordsstativet fra skærmen, hvis det er installeret. 4. Identificer skruehullerne til vægmontering bag på skærmen som vist på tekningen. *Skruetype: M6 200mm 300mm

11 Konfiguration af skærmen 7 5. Installer vægmonteringsbøjlen på skærmen, og sæt tilslut skærmen til væggen i overensstemmelse med monteringshøjlens oplysninger. Længden af skruen skulle overstige tykkelsen af vægmonteringsbøjlen med mindst 10 mm. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. (Anbefalet moment: N cm). Monteringsanordningerne skal være stærke nok til at kunne bære skærmens vægt. LCD-skærm 10 mm (0,39") Tykkelse af vægmonteringsbøjle For at kunne opretholde passende ventilation, skal der være et frit mellemrum på mindst 10 mm fra skærmens bagside til væggen. Få hjælp hos en professionel tekniker vedrørende vægmonteringsinstallationer. Producenten accepterer intet ansvar for installationer, der ikke udføres af en professionel tekniker. 10mm (0.39") AC IN/OUT-stikket for vekselstrøm skal være ovenfor tilslutningerne når du drejer skærmen.

12 IR IN/OUT RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN 8 Dele af skærmen og deres funktioner Dele af skærmen og deres funktioner Frontpanel Bagpanel

13 Dele af skærmen og deres funktioner 9 Nr. Navn Beskrivelse Føler til fjernbetjening/ strømindikator MENU INPUT +/ - / Tænd/sluk-knap Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen. Angiver driftsstatus for skærmen: - Lyser grønt, når skærmen er tændt. - Lyser rødt, når skærmen er slukket. Åbner eller lukker OSD menuen. Vælger en videokilde. Åbner en undermenu på skærmen (OSD)-menu. Genvejstaster er til justering af lydstyrken. Ruller gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. Ruller gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. Tænder eller slukker for skærmen.

14 IR IN/OUT RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN 10 Dele af skærmen og deres funktioner Input-/outputterminaler LINE OUT AUDIO IN VGA OUT 12 VGA IN 11 HDMI1 10 HDMI2 9 DVI IN 8 AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz IR IN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT Nr. Navn Beskrivelse AC SWITCH Tænder eller slukker for strømmen. ON/OFF AC IN Tilslutter til en stikkontakt via det medfølgende strømkabel. RJ-45 Tilsluttes til RJ-45-porten på dit ethernet eller routeren. RS232 OUT Outputs styrer signaler fra RS232C IN-inputtet til en anden skærm for ekstern styring og brug af flere skærme. RS232 IN Modtager kontrolsignaler fra en computer eller en anden skærm. USB Tilsluttes til et USB-flashdrev for afspilning af multimedier eller opdatering af software. DVI-OUT Udsender DVI-signaler til en anden skærm. DVI-IN Modtager DVI-signaler fra en ekstern enhed (f.eks. en computer).

15 Dele af skærmen og deres funktioner 11 Nr. Navn Beskrivelse HDMI 2 Modtager HDMI-signaler fra en ekstern enhed (f.eks. en Blu-ray disk-afspiller). HDMI 1 Modtager HDMI-signaler fra en ekstern enhed (f.eks. en Blu-ray disk-afspiller). VGA IN Modtager analoge RGB-signaler fra en ekstern enhed (f.eks. en computer). VGA OUT Udsender analoge RGB-signaler fra VGA IN-input til en anden skærm. AUDIO IN Modtager lydsignaler fra en ekstern enhed (f.eks. en computer). LINE OUT Udsender lydsignaler til en ekstern enhed.

16 12 Dele af skærmen og deres funktioner Fjernbetjening INPUT Vælger et tilslutningskilde. 6 ENTER Bekræfter dit valg eller gemmer ændringer. 7 INFOR Viser den aktuelle inputkilde og opløsning. 8 MUTE Tænder eller slukker for funktionen Lydløs. 9 / / / Ruller gennem indstillinger og muligheder i OSDmenuen, når OSD menuen er aktiv. 10 MULTI-MEDIA-knapper Disse knapfunktioner er ikke tilgængelige med denne skærm ON/OFF Tænder eller slukker for skærmen. 2 Numeriske knapper (1-9) Fungerer som numeriske knapper når OSD-menuen er aktiv. 3 VOL- / VOL+ Skruer op og ned for lydstyrken. 4 MENU Åbner eller lukker OSD menuen.

17 Brug af fjernbetjeningen Installation af fjernbetjeningsbatterier Dele af skærmen og deres funktioner Åbn fjernbetjeningens batteridæksel. 2. Indsæt de medfølgende batterier, og sørg for, at de positive og negative poler matcher markeringerne (+) og (-) i batterirummet. De medfølgende batterier leveres til dig, så du kan bruge skærmen med det samme. Du skal udskifte dem så hurtigt som muligt. 3. Sæt batterirummets dæksel på igen. Tip til brug affjernbtjeningen Peg toppen af fjernbetjeningen direkte mod skærmens føler, når du trykker på knapperne. Undgå at fjernbetjeningen bliver våd, og læg den ikke i fugtige omgivelser (såsom badeværelset).

18 IR IN/OUT RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN 14 Dele af skærmen og deres funktioner Hvis skærmens føler er i direkte sollys eller under stærk lys, fungerer fjernbetjeningen måske ikke ordentligt. I denne situation skal du ændre lyskilden, eller juster vinklen på skærmen, eller brug fjernbetjeningen tættere på føleren på skærmen. Maks. 10 m (32,8 fod)

19 AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz IR IN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN Forbindelse 15 Forbindelse Tilslutning af lyd-/og videosignaler Vær opmærksom på følgende bemærkninger, når du tilslutter kabler: Sluk for alle enheder. Find ud, hvor lyd-/videoportene er på skærmen og de enheder, som du vil bruge. Vær opmærksom på, at forkerte forbindelse kan påvirke billedkvaliteten negativt. Fjern ikke kabler fra portene ved at trække i selve kablet. Hold og træk altid i stikkene i enden af kablet. Sørg for, at alle kabler er helt sat ind og sidder fast. Tilslutning af VGA- input 1. Tilslut VGA IN-stikket på skærmen til VGA-outputstikket på computeren med et D-Sub (15-benet)-kabel. 2. Tilslut computerens lydoutputstik til AUDIO IN-stikket på skærmen med et passende lydkabel. 3. Hvis du vil se billeder fra dette input, skal du trykke på knappen VGA på fjernbetjeningen. For at vælge en passende lydkilde, se Audio (Lyd)-menu på side 25 for yderligere oplysninger. Lydkabel Computer D-Sub (15-benet)- kabel Dette lydkabel medfølger ikke og skal købes separat.

20 AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz IR IN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN 16 Forbindelse Tilslutning af digitalt input 1. Tilslut DVI-IN-stikket på skærmen til DVI-D-outputstikket på computeren med et DVI-D-kabel. Hvis computeren har et HDMI-outputstik, skal du tilslutte computerens HDMI-outputstik til HDMI-inputstikket på skærmen med et HDMIkabel eller et DVI-D- til HDMI-konverteringskabel. 2. Om nødvendigt skal du tilslutte computerens lydoutputstik til AUDIO IN-stikket på skærmen med et passende lydkabel. 3. Hvis du vil se videobilleder fra dette input, skal du trykke på knappen DVI eller HDMI-1 på fjernbetjeningen. For at vælge en passende lydkilde, se Audio (Lyd)- menu på side 25 for yderligere oplysninger. Lydkabel HDMI-kabel Computer DVI-D-kabel Kablerne medfølger ikke og skal købes separat.

21 AC SWITCH ON/OFF AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz AC IN V~50-60Hz IR IN IR IN RJ-45 LAN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN Forbindelse 17 Tilslutning af flere skærme Du kan tilslutte flere skærme serielt (kæde) til en computer, hvor de bliver styret. Antallet af skærme, som du serielt kan tilslutte, afhænger af opløsningen på det inputsignal, du bruger. Ekstra skærm D-Sub (15-benet)- kabel RS-232Ckabel Første skærm Denne RS-232C-kædeanvendelse kræver en computer, udstyret med en RS-232C-port. Brug RS-232C seriel nulmodem kabel for kædeanvendelse. Undgå at bruge HDCP-kilden til kædeanvendelse

22 18 Forbindelse Tilslutning af strøm 1. Sæt den ene ende af strømkablet til AC IN-stikket på skærmen og den anden ende i en stikkontakt (hvis kontakten har afbryder, skal du tænde). 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for strømmen. 2 1 Det medfølgende strømkabel passer kun til V vekselstrøm. Det viste strømkablet og kontakten kan være anderledes i din region. Brug kun et passende strømkabel til din region. Brug aldrig et strømkabel, som lader til at være beskadiget eller revnet, eller ændre stikket på ledningen. Vær opmærksom på strømbelastningen, når du bruger forlængerledninger eller flerdobbelte stikkontakter. Der er ingen dele i skærmen, som brugeren selv kan reparerer. Fjern aldrig nogle af overdelene. Der findes farligt spænding inden i skærmen. Sluk for strømmen, og træk strømkablet ud, hvis du vil flytte skærmen.

23 Grundlæggende funktioner 19 Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Tænd/sluk for skærmen ved at trykke på afbryderen på skærmens kontrolpanel eller på fjernbetjeningen. Skærmens standby-tilstand forbruger strøm. Hvis du vil slukke for strømmen fuldstændigt, skal du slå fra på kontakten eller frakoble ledningen fra kontakten. Skærmen følger den VESA-godkendte DPM-strømstyringsfunktion. Strømstyringsfunktionen er en energibesparelsesfunktion, der automatisk reducerer skærmens strømforbrug, når tastaturet eller musen ikke bruges i et stykke tid. Hvis der ikke vises et input-signal indenfor 1 minut, slukkes skærmen automatisk. Skift inputsignaler Tryk på knappen INPUT på eller disse knapper til signalvalg på fjernbetjeningen eller knappen INPUT på kontrolpanelet for at vælge et inputsignal. Justering af lydstyrkeniveauet Tryk på /- eller /+ på kontrolpanelet eller VOL+/VOL- på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

24 20 Netværksforbindelse Netværksforbindelse Tilslutning til et LAN Sådan indstiller du skærmen, så den kan oprette forbindelse til et lokalt netværk: 1. Tilslut RJ45-kablet til de tilsvarende porte på skærmen og din LAN-switch eller - router. 2. Åbn OSD-menuen Setup (Opsætning) > Ethernet Setting (Ethernetindstilling). 3. Åbn den næste OSD-menu Setting (Indstilling) > Network Settings (Netværksindstillinger). Hvis du er i et DHCP-miljø, skal du fremhæve DHCP og trykke på OK. Hvis du ikke er i et DHCP-miljø, skal du fremhæve Static (Statisk) og trykke på OK. Kontakt din netværksadministrator for oplysninger om indstillingerne for IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Subnetmaske), Default Gateway (Standard gateway), Primary DNS (Primær DNS) og indstil dem iht. disse indstillinger. 4. Hvis du vil gemme indstillingerne og gå tilbage til den forrige menu, skal du trykke på MENU på fjernbetjeningen. Styring af skærmen Sørg for at menuen Setting (Indstilling) > Control Setting (Styringsindstilling) er indstillet til LAN, hvis du vil tænde for skærmen med LAN-styring. Du kan ikke styre skærmen via RS-232C-stikket når LAN-kontroller er i brug.

25 OSD (On-Screen Display)-menuen Oversigt over OSD-menu OSD (On-Screen Display)-menuen 21 Menunavn Valgmuligheder/funktioner Se side Picture (Billede) Audio (Lyd) Time (Tid) Setup (Opsætning) Picture Mode (Billedtilstand) Color Mode (Farvetilstand) Advanced (Avanceret) Zoom Mode (Zoomtilstand) 3DNR Backlight (Baggrundslys) Adaptive Contrast (Adaptiv kontrast) Color Range (Farveområde) Overscan Gamma Reset Picture Setting (Nulstil billede-indstilling) Equalizer Surround Sound Audio Source (Lydkilde) Speaker (Højttaler) Audio Only (Kun lyd) Reset Audio Setting (Nulstil lydindstillling) Time Format (Tidsformat) Clock (Ur) Schedule (Tidsplan) Menu Language (Menusprog) Software Update (Softwareopdatering) (USB) CEC Control Setting (Styringsindstilling) Screen ID (Skærm-id) Ethernet Setting (Ethernetindstilling) Power Save (Strømbesparelse) Image Retention (Billedbevaring) Auto Search (Automatisk søgning) Auto Adjustment (Automatisk justering) Restore Default (Gendan standard)

26 22 OSD (On-Screen Display)-menuen Screen (Skærm) System Information (Systemoplysninger) Enlarge (Forstør) Enlarge Mode (Forstørrelsestilstand) Screen Position (Skærmposition) Frame Comp. (Rammekomposition) Power On Delay (Tændforsinkelse) Model Name (Modelnavn) SW Version (SW-version) 12V Detect (12 V detekteret) 5V Detect (5 V detekteret) Temperature (Temperatur) System Time (Systemtid) LAN Version (LAN-version) IP Address (IP-adresse) Operating Time (Brugstid) Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, når en bestemt inputsignalskilde er valgt.

27 OSD (On-Screen Display)-menuen 23 Handlinger i OSD menuen Brug af kontrolpanelknapperne 1. Tryk på MENU for at åbne OSDmenuen. Brug af fjernbetjeningen 1. Tryk på MENU for at åbne OSDmenuen. 2. I OSD-menuen trykker du på eller for at vælge et emne. 2. Tryk på eller for at vælge et emne. 3. Tryk på INPUT for at bekræfte valgene. 3. Tryk på INPUT for at bekræfte valgene. 4. Tryk på eller for at vælge en funktion, og tryk på eller for at justere indstillingerne. Tryk på INPUT for at gemme ændringer. 4. Tryk på og for at vælge en funktion og tryk på eller for at justere indstillingerne. Tryk på OK for at bekræfte ændringer. 5. Tryk på MENU for at lukke OSDmenuen. 5. Tryk på MENU for at lukke OSDmenuen.

28 24 OSD (On-Screen Display)-menuen Picture (Billede)-menu Picture Picture Mode Standard Color Mode Cool Advanced Zoom Mode 16:9 3DNR Middle Backlight Adaptive Contrast Off Color Range Auto Overscan Off Gamma Reset Picture Setting Navn Picture Mode (Billedtilstand) Color Mode (Farvetilstand) Advanced (Avanceret) Zoom Mode (Zoomtilstand) 3DNR Backlight (Baggrundslys) Adaptive Contrast (Adaptiv kontrast) Color Range (Farveområde) Overscan Gamma Reset Picture Setting (Nulstil billede-indstilling) Beskrivelse Standard: Best egnet til at se miljø med normale lysforhold. Indstillingerne på standardudsendelser passer bedst til denne indstilling. Der er ikke foretaget nogle ændringer på farver, kontrast eller lysstyrke. Dynamic (Dynamisk): Best egnet til visning i mørkere miljøer. Farverne er blevet justeret, så de gengiver naturlige hudtoner mere præcist. Soft (Blød): Gemmer elektricitet med et laver strømforbrug, ved at udgive minimum lydstyrke. Personal (Personlig): Din egen tilpassede tilstand. Juster farvetemperaturen på de sorte og hvide dele på billedet. Du kan vælge mellem Normal, Cool (Kølig), Warm (Varm) eller Personal (Personlig). Justerer H-pos (H. position), V-pos (V. position), Clock (Microprocessorhastighed) og Phase (Fase) eller Auto. Skift mellem forskellige billedforhold: 4:3, 16:9, Zoom og Cinema (Biograf). Justerer dynamisk reduktion fra 3 forudindstillinger. Juster værdierne for baggrundslyset. Justerer indstillingen for adaptiv kontrast. Justerer indstillinger for farveområdet. Slår overscan til, fra eller til automatisk. Juster indstilling for gamma. Gendanner ovenstående indstillinger til deres standardværdier.

29 OSD (On-Screen Display)-menuen 25 Audio (Lyd)-menu Audio Equalizer Standard Surround Sound Off Audio Source HDMI 1 Speaker Internal Audio Only Off Reset Audio Setting Equalizer Navn Surround Sound Audio Source (Lydkilde) Speaker (Højttaler) Audio Only (Kun lyd) Reset Audio Setting (Nulstil lydindstillling) Beskrivelse Justerer lydoutputtet fra højttalerne. Standard: Indstillinger for non-dynamisk. Dynamic (Dynamisk): Forbedrer diskant og bas. Personal (Personlig): Din egen tilpassede tilstand. Justerer indstillingen for surround sound. Justerer lydkilden fra current source (strømkilde) eller Line-in (Linje-ind). Justerer højttaleren fra Internal (Intern) eller External (Ekstern). Justerer kun lydindstillingen. Gendanner ovenstående indstillinger til deres standardværdier.

30 26 OSD (On-Screen Display)-menuen Time (Tid)-menu Time Format Clock Schedule 12-hour 2014/2/26 11:30 PM Time Navn Time Format (Tidsformat) Clock (Ur) Schedule Setting (Tidsplan) Beskrivelse Indstiller tiden til et 12-timers eller 24-timers format. Indstiller den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt. Date (Dato): Indstiller datoen i tidsplanen. On/Off Timer (Timer til/fra): Indstiller, hvornår skærmen tændes og slukkes. Input: Indstiller, om en inputkilde skal vises, når skærmen automatisk tændes næste gang. Enable Schedule (Aktiver tidsplan): Aktiverer tidsplanen, du valgte.

31 OSD (On-Screen Display)-menuen 27 Setup (Opsætning)-menu Setup Menu Language English Software Update (USB) CEC Control Setting Off Screen ID 01 Ethernet Setting Power Save High Image Retention Disable Auto Search Disable Auto Adjustment Disable Reset Default Navn Menu Language (Menusprog) Software Update (Softwareopdatering) (USB) CEC Control Setting (Styringsindstilling) Screen ID (Skærm-id) Ethernet Setting (Ethernet-indstilling) Power Save (Strømbesparelse) Image Retention (Billedbevaring) Auto Search (Automatisk søgning) Auto Adjustment (Automatisk justering) Reset Default (Nulstil standard) Beskrivelse Indstiller det ønskede sprog på OSD menuen. Opdaterer sofwaren fra den tilsluttede USB-enhed. Indstiller CEC-funktioner. Indstiller en terminal, så den kan styre skærmen. Tildeler et id-nummer til den aktuelle skærm, når flere skærme er tilsluttet. Indstiller netværksforbindelsen, så den kan styre skærmen. Indstiller skærmen til at gå i strømbesparelsestilstand, når der ikke registreres noget signal. Justerer billedbevaring for at forlænge skærmens levetid. Justerer indstillinger for automatisk søgning. Justerer indstillinger for automatisk justering. Nulstiller alle indstillingerne til deres standardværdier.

32 28 OSD (On-Screen Display)-menuen Screen (Skærm)-menu Screen Enlarge Enlarge Mode Screen Position Frame Comp. Power On Delay Disable 1x1 1x1 Enable Navn Enlarge (Forstør) Enlarge Mode (Forstørrelsestilstand) Screen Position (Skærmposition) Frame Comp. (Rammekomposition) Power On Delay (Tænd-forsinkelse) Beskrivelse Slår Display Wall (Skærmvæg) til eller fra. Indstiller antallet af skærme, der bruges i den vandrette/lodrette retning. Indstiller den vandrette/lodrette position for skærmens vægmatrix. Justerer billeder tæt på skærmekanterne for optimal demonstration på tværs af skærmvæggen. Bruges til at vælge at aktivere eller deaktivere en sekvens ved tænding af skærmmatrixen. Hvis aktiveret tændes skæmen med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere