ST550K Digital signatur Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ST550K Digital signatur Brugervejledning"

Transkript

1 ST550K Digital signatur Brugervejledning

2 Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument. BenQ Corporationen forbeholder sig retten til at revidere denne udgivelse, og fra tid til anden lave ændringer i indholdet, uden af være forpligtet til at underrette nogen om sådanne revisioner eller ændringer. Copyright Copyright 2015 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

3 Indhold Indhold i Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler... 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 2 Noter om LCD-panelet for denne skærm... 2 Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen... 3 Bemærkning om sikkerhed omkring batterier... 3 BenQ ecofacts... 4 Pakkens Indhold... 5 Konfiguration af skærmen... 6 Montering af skærmen... 6 Installation af skrivebordsstativet... 6 Dele af skærmen og deres funktioner... 8 Bagpanel... 8 Input-/outputterminaler... 9 Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Forbindelse Tilslutning af lyd-/og videosignaler Tilslutning af strøm Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Skifte inputsignaler Justering af lydstyrkeniveauet Opsætning af internetforbindelse Opdatering af software OSD (On-Screen Display)-menuen Oversigt over OSD-menu... 22

4 ii Indhold Handlinger i OSD-menuen Billede-menu Lyd-menu Indstilling-menu Brug af multimedie Multimediaknapper på fjernbetjeningen Se filer Sådan bruger du Android OS Om Programcenter Browser X-Sign ES File Explorer Multimedie Indstillinger WPS Office Produktoplysninger Specifikationer Dimensioner Understøttet inputsignalopløsning Fejlfinding... 46

5 Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler 1 Lyn med pilesymbolet i en retsidet trekant betyder en advarsel til brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret "farlig spænding" i produktets indkapsling, som kan være stor nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer. Udråbstegnet i en retvinklet trekant betyder, at brugeren advares om tilstedeværelse af vigtige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger (service) i den dokumentation, der følger med udstyret. DETTE UDSTYR SKAL JORDES For at få en sikker drift skal det trebenede stik kun indsættes i en standard trebenet kontakt, som er korrekt jordet i den normale husstandskabelføring. Forlængerledninger, der bruges med udstyret, skal have tre kerner og være korrekt kabelført for at give forbindelse til jordingen. Forkert kabelførte ledninger er en vigtig årsag til dødsfald. Selv om udstyret fungerer tilfredsstillende betyder det ikke, at stikkontakten er jordet, eller at installationen er helt sikker. Hvis du er i tvivl om korrekt jording af stikkontakten, skal du bede om hjælp hos en kvalificeret elektriker for at være sikker. Stikket på strømforsyningens ledning skal hele tiden være nem at bruge. Vekselstrømsstikket (stikkontakten i væggen) skal være installeret tæt på udstyret, og der skal være nem adgang til den. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen for at afbryde udstyret fuldstændigt fra strømkilden. Undgå at stille skærmen på en ujævn, skrå eller ustabil overflade (såsom en vogn), hvor den kan falde ned og forårsage skade på sig selv eller andre. Placer ikke skærmen tæt på vand, f.eks. en pool, eller hvor der kan sprøjtes vand på skærmen, f.eks. foran et åbent vindue, når regnvand kan komme ind. Installer ikke denne skærm i et trangt område uden god ventilation og aircondition, f.eks. i et lukket skab. Frigør tilstrækkelig plads omkring skærmen for at varmen inde i kan spredes. Bloker ikke eventuelle åbninger og luftudtag på skærmen. Overophedning kan medføre fare og elektrisk stød. Installation af denne skærm bør udføres af en kvalificeret elektriker. Hvis ikke skærmen installeres korrekt, kan det medføre skader på personale og selv skærmen. Kontroller installation regelmæssigt, og vedligehold skærmen periodevis for at sikre korrekt funktion. Brug kun tilbehør, der er godkendt eller anbefalet af producenten til at montere denne skærm. Brug af forkert eller ikke-tilpasset tilbehør kan medføre, at skærmen falder og forårsager alvorlige personlige skader. Sørg for, at overfladen og fastgøringspunkter er stærke nok til at holde vægten af skærmen. Fjern ikke de ydre dele for at reducere risikoen for elektrisk stød. Der er ingen dele inde i, som kan services af brugeren. Servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. For at undgå personskade, skal skærmen eller skrivebordsstativet installeres inden brug.

6 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet tæt på vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Bloker ikke nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeledere, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Glem ikke sikkerhedsformålet med polariseret eller jordet stiktype. Et polariseret stik har to flader, hvor den ene er bredere end den anden. Et grundet stik har to flader og et tredje jordingsstik. Den brede flade eller det tredje stik er til sikkerhed for dig. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din kontakt, skal du få en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt især ved kontakter, dåser og steder, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Brug kun tilbehør, der er anerkendt af producenten. 12. Brug kun med vogn, stativ, trefod, bøjle eller bord, som er anerkendt af producenten eller sælges med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, når du bevæger vogn-/apparatkombinationen, for at undgå skader ved fald. 13. Afbryd apparatet under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid. 14. Al servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Servicering kræves, når apparatet er ødelagt på nogen måde, f.eks. hvis ledningen til strømforsyningen eller - stikket er ødelagt, der er spildt væske, eller objekter er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt, eller er tabt. Noter om LCD-panelet for denne skærm LCD (Liquid Crystal Display)-panelet på denne skærm har et meget tyndt beskyttelseslag, som beskytter mod mærker og ridser, og som kan revne pga. et slag eller for meget tryk. De flydende krystaller kan også beskadiges under overdreven magtanvendelse eller ved ekstreme temperaturer. Håndter med omtanke. Reaktionstiden og lysstyrken på LCD-panelet kan være forskellig ved forskellige temperaturer. Undgå at placere skærmen i direkte sollys, eller hvor direkte sollys eller spots vil skinne på LCD-panelet, da varmen kan ødelægge panelet og den udvendige indkapsling af skærmen, og det stærke lys vil gøre visning på skærmen vanskeligere end nødvendigt. LCD-panelet består af enkelte pixels, der viser billeder og er fremstillet i overensstemmelse med designspecifikationerne. Selv om 99,9% af disse pixels fungerer normalt, kan 0,01% af dem være tændt hele tiden (i rød, blå eller grøn) eller gået ud. Dette er en teknisk begrænsning i LCD-teknologien og ikke en defekt.

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 LCD-skærme er, ligesom plasma (PDP) og normale CRT (Cathode Ray Tube)-skærme, også modtagelige for "brandmærker" eller "efterbilleder" på skærmen. De kan ses som synlige faste linjer og nuancer. For at undgå sådanne skader på skærmen, skal du undgå at vise stilbilleder (såsom skærmmenuer, tv-kanal-logoer, faste/inaktive tekster eller ikoner) i mere end to timer. Skift skærmforhold en gange i mellem. Fyld hele skærmen med billedet, og fjern de sorte bjælker, når det er muligt. Undgå visning af billeder i 4:3 skærmforhold over en lang periode, ellers kan der ses brændemærker på skærmen, som to lodrette linjer. Bemærk: Der kan under visse forhold forekomme kondensdannelse på den indvendige side af dækglasset. Det er helt naturligt, og påvirker ikke skærmens funktion. Denne kondensdannelse forsvinder sædvanligvis efter et par timers normalbrug. Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen Undgå at udsætte fjernbetjeningen for direkte varme, fugtighed og undgå åben ild. Undgå at tabe fjernbetjeningen. Undgå at udsætte fjernbetjeningen for vand eller fugt. Manglende overholdelse kan medføre fejlfunktion. Sørg for, at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren på produktet. Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batterierne ud. Bemærkning om sikkerhed omkring batterier Brugen af forkerte batterier kan forårsage kemisk lækage eller eksplosion. Bemærk venligst følgende: Sørg altid for, at batterierne er indsat med de positive og negative terminaler i den rigtige retning, som vist i batterikammeret. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Undgå at blande forskellige typer batterier. Undgå at blande gamle og nye batterier. Blandes gamle og nye batterier, forkortes deres levetid, eller det kan forårsage kemisk lækage fra de gamle batterier. Når batterierne er flade, skal du udskifte dem med det samme. Kemikalier, som lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Hvis et kemisk stof siver ud af batterierne, skal du tørre det op med det samme med en tør klud, og udskifte batterierne så hurtigt som muligt. På grund af varierende opbevaringsforhold, kan levetiden på batterierne som følger med produktet, forkortes. Udskift dem indenfor 3 måneder, eller så snart du kan efter første brug. Der kan være lokale begrænsninger omkring bortskaffelse eller genbrug af batterier. Kontakt de lokale myndigheder eller renovationsselskabet.

8 4 Vigtige sikkerhedsoplysninger BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the Bringing Enjoyment 'N Quality to Life corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Pakkens Indhold 5 Pakkens Indhold Åbn pakken, og kontroller indholdet. Hvis der mangler noget, eller noget er gået i stykker, skal du kontakte forhandleren med det samme. LCD-skærm Strømkabel x 1 VGA-kabel x 1 Fjernbetjening HDMI-kabel x 1 AAA batteri x 2 Hurtig start-guide Fod x 1 Q-cast dongle-holder Den type strømkabel, der leveres, kan være anderledes end på tegningen, afhængigt af det sted, du køber. Før du smider pakken ud, skal du kontrollere, at du ikke har efterladt noget tilbehør i kassen. Borskaf indpakningsmaterialet på korrekt vis. Du kan genbruge papkassen. Du kan overveje, om du vil gemme papkassen (om muligt) for fremtidig transport af skærmen. Læg ikke plastikposer inden for børn og småbørns rækkevidde.

10 6 Konfiguration af skærmen Konfiguration af skærmen Montering af skærmen Du kan installere skærmen på en lodret overflade med en passende vægmonteringsbøjle eller på en vandret overflade med det valgfrie skrivebordsstativ. Vær opmærksom på følgende bemærkninger under installation: Denne skærm skal installeres af mindst to voksne personer. Forsøg på at installere denne skærm af kun én person kan medføre fare og skader. Brug en kvalificeret tekniker til at foretage installationen. Forkert installation med medføre, at skærmen falder ned eller ikke fungerer korrekt. Installation af skrivebordsstativet 1. Hold metalstøtten og jernfoden samlet med 4 Φ5 7 mm maskinskruer med flade hoveder, således at alle skruehullerne er rettet ind. 2. Ret hullerne i fodpladen ind med tilrettede skruer og sæt dem på metalstøtten. Husk at skelne mellem installationsretning for højre og venstre fodplader. 3. Sam foden og fodstøtten med 4 Φ4 (10 + 8) mm maskinskruer med H-hoved. 4. Lås hele fodmodulet på maskinens bagside med 4 Φ4 16 mm maskinskruer med B-hoved. Φ5 7 mm skruer Fodplade Metalstøtte Jernfod Fodstøtte Φ4 (10 + 8) mm skruer Φ4 16 mm skruer

11 Konfiguration af skærmen 7 Installation af skærmen på en væg VESA standard: 200 x 300 mm (4 huller) 1. Placer en ren, tør og fnugfri klud på en flad, vandret og objektfri overflade. Sørg for, at størrelsen på kluden er større end skærmen. 2. Læg forsigtigt skærmen på kluden med LCD-skærmen nedad. 3. Fjern skrivebordsstativet fra skærmen, hvis det er installeret. 4. Identificer skruehullerne til vægmontering bag på skærmen som vist på tegningen. 5. Installer vægmonteringsbøjlen på skærmen, og fastgør skærmen til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne til monteringsbøjlen. Længden af skruen skulle overstige tykkelsen af vægmonteringsbøjlen med mindst 10 mm. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. (Anbefalet moment: 16 (+2/-2) kgf/cm). Monteringsanordningerne skal være stærke nok til at kunne bære skærmens vægt. LCD-skærm 10 mm (0,39") Tykkelse af vægmonteringsbøjle For at kunne opretholde passende ventilation, skal der være et frit mellemrum på mindst 10 mm fra skærmens bagside til væggen. Få hjælp hos en professionel tekniker vedrørende vægmonteringsinstallationer. Producenten accepterer intet ansvar for installationer, der ikke udføres af en professionel tekniker. 10mm (0.39")

12 8 Dele af skærmen og deres funktioner Dele af skærmen og deres funktioner Bagpanel Nr. Navn Beskrivelse INPUT / / MENU Vælg/bekræft indstillinger i OSD (On-Screen Display)-menuen. Vælg inputkilder. Rul gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. Rul gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. Genvejstaster er til justering af lydstyrken. Åbn eller luk OSD-menuen. Tænd eller sluk for skærmen.

13 Dele af skærmen og deres funktioner 9 Input-/outputterminaler Nr. Navn Beskrivelse USB-4 LAN HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3(MHL) VGA IN VIDEO OUT Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Modtag kontrolsignaler fra LAN-interface/en computer og tilslut RJ45-terminaler (denne netværksport bruges kun til det lukkede Android OS på dette produkt). Modtag understøttede 4K2K 30 Hz signaler fra en ekstern enhed. Modtag understøttede 4K2K 30 Hz signaler fra en ekstern enhed. Understøtter 4K2K 30 Hz/MHL Et interface der forbinder håndsætenheder og skærmen. Modtag analoge RGB-signaler fra en ekstern enhed (f.eks. en computer). Udsend komposit videosignaler til en anden skærm.

14 10 Dele af skærmen og deres funktioner Input-/outputterminaler Nr. Navn Beskrivelse COAXIAL OUT AUDIO IN COMPONENT (YPbPr) USB 3 USB 2(3.0) USB 1 AUDIO OUT Send digitale lydsignaler via et koaksialkabel til en ekstern enhed. Modtag lydsignaler fra en ekstern enhed. Modtag component video-signaler fra en ekstern enhed. Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Bemærk: Brugerne kan ikke bruge USB-porten til at opdatere softwaren. Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Udsend lydsignaler til en ekstern enhed.

15 Dele af skærmen og deres funktioner 11 Fjernbetjening 1 STRØM Tænd eller sluk for skærmen INPUT Vælg inputkilden. 3 CH RETURN Tilbage til tv-kanal Bemærk: Det fungerer kun i specifikke regioner. 4 INFO Vis oplysninger om den aktuelle inputkilde FAV Favorit tv-program Bemærk: Det fungerer kun i specifikke regioner. 6 16:9 Skift viste billede til en anden tilstand under ikke- Android systemtilstand: Fuld, 4:3, Film, Undertekst, Pc-tilstand. 7 MULTIMEDIE-knapper Knapperne bruges til at betjene mediefunktionerne under Multi-Media APP. 8 Numeriske knapper (0-9) Tryk for at indtaste tal. 9 SCREEN SHOT Optag trykt skærmbillede og gem på USB-drev. 10 CHLIST ( ) Slet et tegn/vis programliste. Bemærk: Det fungerer kun i specifikke regioner. 11 SLÅ LYD FRA Tænd/sluk for lyd. 12 VOL- / VOL+ Skru op og ned for lydstyrken. 13 CH+ / CH- Skift programkanaler.

16 12 Dele af skærmen og deres funktioner 14 WPS Åbn WPS Office-appen i Android M-Player Åbn medieafspiller-appen i Android. 16 X-Sign Åbn X-Sign-appen i Android. 17 Setting Åbn indstillingsfunktionen i Android. 18 BLANK Slå billede og lyd fra for skærmen (skærmen bliver sort) når OSD-menuen er fra. Tryk igen for at fortsætte MENU Aktiver OSD menuen. 20 FREEZE Frys skærmen. 21 OK Bekræft de valgte indstillinger eller gem ændringerne. 22 MARKØRTASTER ( / / / ) Rul gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. 23 TILBAGE ( ) Tryk på tasten for at gå tilbage til den forrige side. 24 START ( ) Viser Android-systemets startskærm.

17 Brug af fjernbetjeningen Installation af fjernbetjeningens batterier Dele af skærmen og deres funktioner Åbn fjernbetjeningens batteridæksel. 2. Indsæt de medfølgende batterier, og sørg for, at de positive og negative poler matcher markeringerne (+) og (-) i batterirummet. De medfølgende batterier leveres til dig, så du kan bruge skærmen med det samme. Du skal udskifte dem så hurtigt som muligt. 3. Sæt batterirummets dæksel på igen. Tips til brug af fjernbetjeningen Peg toppen af fjernbetjeningen direkte mod skærmens føler, når du trykker på knapperne. Undgå at fjernbetjeningen bliver våd, og læg den ikke i fugtige omgivelser (såsom badeværelset). Hvis skærmens føler er i direkte sollys eller under stærk lys, fungerer fjernbetjeningen måske ikke ordentligt. I denne situation skal du ændre lyskilden, eller justere vinklen på skærmen, eller bruge fjernbetjeningen tættere på føleren på skærmen.

18 14 Forbindelse Forbindelse Tilslutning af lyd-/og videosignaler Vær opmærksom på følgende bemærkninger, når du tilslutter kabler: Sluk for alle enheder. Find ud, hvor lyd-/videoportene er på skærmen og de enheder, som du vil bruge. Vær opmærksom på, at forkerte forbindelser kan påvirke billedkvaliteten negativt. Fjern ikke kabler fra portene ved at trække i selve kablet. Hold og træk altid i stikkene i enden af kablet. Sørg for, at alle kabler er helt sat ind og sidder fast. Tilslutning af VGA-input 1. Tilslut VGA-stikket på skærmen til VGA-outputstikket på computeren med et D-Sub (15-benet)-kabel. 2. Hvis du vil se billeder fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT og vælge VGA. VGA-kabel Computer

19 Forbindelse 15 Tilslutning af digitale input 1. Forbind HDMI output-stikket på en computer eller A/V-enhed (så som en VCR eller DVD-afspiller) til HDMI 1-input stikket på skærmen ved at bruge et HDMI-kabel. 2. Hvis du vil se et videobillede fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT og vælge HDMI 1. HDMI-kabel Computer

20 16 Forbindelse Tilslutning af YPbPr-komponentens video-input 1. Tilslut YPbPr-stikkene på skærmen til komponentoutputstikkene på en AV-enhed (f.eks. en VCR- eller dvd-afspiller) med et komponentvideokabel. 2. Tilslut dvd-afspillerens lydoutputstik til L/R-stikkene på skærmen med et passende lydkabel. 3. Hvis du vil se et videobillede fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT og vælge YPbPr. Komponent videokabel Lydkabel Dvd-afspiller / VCR Kablerne medfølger ikke og skal købes separat.

21 Forbindelse 17 Tilslutning af multimedie-input Sådan vises multimediefiler på USB-flashdrevet: 1. Tilslut USB-flashdrevet til USB-porten. 2. Når brugeren isætter USB, åbnes der en meddelelse, der kan hjælpe brugeren med at skifte til multimedietilstand. USB-flashdrev USB-porte kan ikke tilsluttes til enheder med over 0,5 A.

22 18 Forbindelse Tilslutning af strøm Sæt den ene ende af strømkablet til Strøm-stikket på skærmen og den anden ende i en stikkontakt (hvis kontakten har afbryder, skal du tænde). Det medfølgende strømkabel passer kun til V vekselstrøm. Det viste strømkabel og kontakten kan være anderledes i din region. Brug kun et passende strømkabel til din region. Brug aldrig et strømkabel, som lader til at være beskadiget eller revnet, og ændre ikke på stikket på ledningen. Vær opmærksom på strømbelastningen, når du bruger forlængerledninger eller flerdobbelte stikkontakter. Der er ingen dele i skærmen, som brugeren selv kan reparerer. Fjern aldrig nogle af overdelene. Der findes farlig spænding inden i skærmen. Sluk for strømmen, og træk strømkablet ud, hvis du vil flytte skærmen.

23 Grundlæggende funktioner 19 Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Tænd/sluk-knap Det er kun ved at slå hovedkontakten til at tænd/sluk-knapperne fungerer. Tænd/sluk for skærmen ved at trykke på afbryderen på skærmens kontrolpanel eller på fjernbetjeningen. Der forbruges stadig strøm efter der slukkes. Brugerne skal trække stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde til strømforsyningen.

24 20 Grundlæggende funktioner Skifte inputsignaler Tryk på knappen INPUT på og disse knapper til signalvalg på fjernbetjeningen eller knappen INPUT på kontrolpanelet for at vælge et inputsignal. ST550K Input-kilde AV YPbPr HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 VGA ANDROID Justering af lydstyrkeniveauet Tryk på / på kontrolpanelet eller VOL-/VOL+ på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken. Opsætning af internetforbindelse Din skærm skal have forbindelse til internettet for at kunne hente opdateringer eller surfe på internettet. Kabelført forbindelse 1. Tilslut den ene ende af ethernet-kablet til LAN-porten på skærmen. 2. Tilslut den anden ende af ethernet-kablet til LAN-porten på routeren. 3. Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen og vælg ANDROID. 4. På startskærmen vælger du Programcenter ( ) > Indstillinger ( ) > Netværk. 5. I menuen Netværk vælger du Ledningsført. 6. I menuen Ledningsført indstilles Åbn Ethernet til Til for at konfigurere netværksindstillingerne. Derefter gør du følgende: - Hvis routerens indstillinger gør det muligt at hente IP-adresse automatisk, vælger du Automatisk hentning af IP-adresse og trykker på knappen OK. Din skærm henter IP-adressen automatisk. - Eller skal du gøre følgende for at konfigurere netværket manuelt: a. Vælg IPv6 og tryk på knappen OK for at aktivere/deaktivere IPv6. b. Vælg IP-adresse og tildel en gyldig IP-adresse for enheden. c. Vælg Subnetmaske og tildel en undernetmaske for IP-adressen til enheden.

25 Grundlæggende funktioner 21 d. Vælg Standard gateway og tildel en gyldig gateway for enheden. e. Vælg Første DNS og Sekundær DNS og tildel derefter en gyldig DNS-serveradresse for enheden. f. Vælg gem og tryk på knappen OK. Der vises en meddelelse om succes på skærmen. Trådløs forbindelse Denne skærm understøtter kun BenQ WDRT8192 Wi-Fi-dongle. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger om konfigurering af trådløs forbindelse. Opdatering af software Når en ny version af softwaren er tilgængelig, detekterer systemet automatisk opdateringen, og vil prompte dig om at hente den, hver gang du tænder for skærmen. Systemopdatering Nyt opgraderingsbillede fundet! Vil du opgradere? Opgraderingspakkeversion:1.0.3, størrelse:193m Nej Ja Hvis du vil opdatere softwaren skal du vælge Ja og trykke på knappen OK på fjernbetjeningen. Du kan også springe dette trin over og opdatere softwaren på et senere tidspunkt. Opdateringen af softwaren kan tage et stykke tid at fuldføre. Under opdateringen må du ikke slukke for enheden eller afbryde forbindelsen til internettet. Enhver afbrydelse under opdateringen af softwaren kan beskadige skærmen permanent.

26 22 OSD (On-Screen Display)-menuen OSD (On-Screen Display)-menuen Oversigt over OSD-menu Menunavn Valgmuligheder / funktioner Se side Billede Lyd Indstilling Billedtilstand Kontrast Lysstyrke Nuance Skarphed Mætning Farvetemperatur Zoomtilstand Billedstøjreduktion Pc-billedtilstand Lydtilstand Bas Diskant Balance Surround Koaksial udgang Lytte alene Menutid Slumretid Power-logo Gendan til standard Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, når en bestemt inputsignalskilde er valgt.

27 OSD (On-Screen Display)-menuen 23 Handlinger i OSD-menuen Brug af kontrolpanelknapperne 1. Tryk på MENU for at åbne OSD-menuen. Brug af fjernbetjeningen 1. Tryk på MENU for at åbne OSD-menuen. 2. I OSD-menuen trykker du på eller for at vælge et emne. 2. Tryk på eller for at vælge et emne. 3. Tryk på INPUT for at bekræfte valgene. 3. Tryk på INPUT for at bekræfte valgene. 4. Tryk på eller for at vælge en funktion, og tryk på eller for at justere indstillingerne. Tryk på OK for at gemme ændringer. 4. Tryk på og for at vælge en funktion og tryk på eller for at justere indstillingerne. Tryk på OK for at bekræfte ændringer.

28 24 OSD (On-Screen Display)-menuen 5. Tryk på MENU for at lukke OSDmenuen. 5. Tryk på MENU for at lukke OSDmenuen.

29 OSD (On-Screen Display)-menuen 25 Billede-menu Billede Billedtilstand Kontrast Lysstyrke Nuance Skarphed Mætning Farvetemperatur Zoomtilstand Standard Standard Fuld Flyt Skift Menu:Afslut OK/Kilde:Vælg Navn Billedtilstand Kontrast Lysstyrke Nuance Skarphed Mætning Farvetemperatur Zoomtilstand Billedstøjreduktion Pc-billedtilstand Beskrivelse Justerer billedernes effekter: Standard, Blød, Bruger, Lys. Justerer billedernes lagdeling: Øg den analoge værdi for at forbedre kontrasten og sænk den analoge værdi for at reducere kontrasten (0-100). Justerer billedernes lysstyrke: Øg den analoge værdi for at forbedre lysstyrken og sænk den analoge værdi for at reducere lysstyrken (0-100). Justerer billedernes nuance: Øg den analoge værdi for at forstærke den grønne farve og sænk den analoge værdi for at forstærke violet (0-100). Justerer billedernes skarphed: Øg den analoge værdi for at forbedre billedskarpheden og sænk den analoge værdi for at reducere billedskarpheden (0-100). Justerer billedernes farvedybde: Øg den analoge værdi for at forbedre dybden og sænk den analoge værdi for at reducere dybden (0-100). Justerer billedernes farvetemperatur: Standard, Varm, Kølig. Justerer zoom-tilstanden. Zoom-tilstand understøttes for hvert input: HDMI: Pc-tilstand, Fuld, 4:3, Film, Undertekst. VGA: Fuld, 4:3. Indstil graden af støjreduktion: Mellem, Høj, Fra, Lav. Justerer skærmens skærmforhold i Pc-tilstand, der er gyldig for en VGA-signalkilde.

30 26 OSD (On-Screen Display)-menuen Lyd-menu Lyd Lydtilstand Bas Diskant Balance Surround Koaksial udgang Standard Fra PCM Lytte alene Flyt Skift Menu:Afslut OK/Kilde:Vælg Navn Lydtilstand Bas Diskant Balance Surround Koaksial udgang Lytte alene Beskrivelse Vælger lydtilstand: Standard, Musik, Film, Bruger. Justerer bassen: Øg den analoge værdi for at hæve bassen og sænk den analoge værdi for at reducere bassen (0-100). Justerer diskanten: Øg den analoge værdi for at hæve diskanten og sænk den analoge værdi for at reducere diskanten (0-100). Justerer balancen mellem højre og venstre lydspor: Flyt den analoge værdi mod venstre for at øge den venstre lydstyrke og flyt den analoge værdi mod højre for at øge den højre lydstyrke (L50-R50). Det er generelt et godt valg at indstille den til 0. Vælg for at slå surround sound til/fra. Vælger digital lyd-output-tilstand: PCM, RAW. Vælg denne indstilling hvis du kun vil afspille lyden. Tryk på en vilkårlig tast for at afslutte.

31 OSD (On-Screen Display)-menuen 27 Indstilling-menu Skærmbilleder og ikoner i dette dokument er kun ment som referencer. Det aktuelle skærmbillede ser muligvis anderledes ud. Indstilling Menutid Slumretid Power-logo 15 sekunder Fra Standard Softwareopdatering (USB) Gendan til standard Flyt Skift Menu:Afslut OK/Kilde:Vælg Menutid Slumretid Navn Power-logo Softwareopdatering (USB) Gendan til standard Beskrivelse Justerer menuens visningstid: 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, Altid. Indstiller ventetiden inden der skiftes til standby: Fra, 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter, 180 minutter, 240 minutter. Brugere kan bestemme, om de ønsker at BenQ-logoet vises når der tændes for maskinen: Standard, Til. (Funktionen er valgfri. Der henvises til det faktiske produkt). Opdater Firmware via USB-port. USB 3.0 understøtter IKKE denne funktion. Nulstil alle indstillinger til standard.

32 28 Brug af multimedie Brug af multimedie Multimedie har flere funktioner når skærmen er tilsluttet til USB-drev. Afspilning af filer på det lokale diskdrev: 1. Inden afspilning af filer på den lokale disk skal du tilslutte USB-lagerenheden til USB-interfacet. Se Tilslutning af multimedie-input på side 17 for yderligere oplysninger. 2. Når der tilsluttes et USB-flashdrev til ST550K vises der en meddelelse om, at brugeren skal aktivere APP. Brugerne kan bestemme, om de vil aktivere APP. 3. Vælg din ønskede menu. Multimediaknapper på fjernbetjeningen For at betjene multimedieknapperne bruges knapperne på fjernbetjeningen. Nr. Navn Beskrivelse MENU Skifter til OSD-menuen. TILBAGE Går tilbage til rodsiden med diskvalg. OK Vælger/fravælger et emne. / / / Piletaster for at vælge et ønsket emne. REV Spoler det aktuelt valgte emne tilbage. Starter/genoptager/pauserer afspilning. Stopper afspilning af billede. FWD Spoler det aktuelt valgte emne frem. PREV Går til det foregående valgte emne. NEXT Går til det næste valgte emne.

33 Brug af multimedie 29 Se filer For at se dine filer på dit USB-flashdrev, skal du indsætte USB-flashdrevet i USB-stikket på skærmen, og vælge mellem BILLEDE, SANG og VIDEO. BILLEDE Angiver alle understøttede billedfiler i tommelfingervisning. Vælg det ønskede billede, som du ønsker at vise, og udfør de funktioner, som findes på skærmen, i overensstemmelse med dine behov. Indstillinger i menuen Billedafspiller Afspiller det foregående billede. Pauserer/afspiller lanterne lysbillede. Afspiller det næste billede. Zoomer ind i billedet. Zoomer ud af billedet. Roterer 90 mod venstre. Roterer 90 mod højre. Viser detaljer i billedet. I stedet for at trykke på knappen INFO på fjernbetjeningen, vises metadata for valget på markøren ca. 3 sekunder senere. Brug / / / og OK til at vælge flere filer som en afspilningsliste. Brug / som det forrige/næste billede i afspilningen.

34 30 Brug af multimedie SANG Vælg sporet, som du ønsker at afspille, og udfør de tilgængelige funktioner på skærmen, i overensstemmelse med dine behov. Indstillinger i menuen Musikafspiller Afspiller det foregående billede. Pauserer/genoptager afspilning af musik. Afspiller det næste spor. Indstiller til tilstand, hvor afspilningen gentages: Alle, Enkelt, Vilkårligt. Viser afspilningslisten. Viser detaljer om musikken. I stedet for at trykke på knappen INFO på fjernbetjeningen, vises metadata for valget på markøren ca. 3 sekunder senere. Brug / / / og OK til at vælge flere filer som en afspilningsliste.

35 Brug af multimedie 31 VIDEO Vælg videofilen, som du ønsker at afspille, og udfør de tilgængelige funktioner på skærmen, i overensstemmelse med dine behov. Indstillinger i menuen Videoafspiller 00:00:10 00:12:28 Afspiller den foregående video. Vælger hastighed for hurtig tilbagespoling. Pauserer/afspiller videoen. Vælger hastighed for hurtig fremadspoling. Afspiller den næste video. Vælger starttidspunkt for, hvor du vil se fra. Viser afspilningslisten. Viser detaljer om videoen. Opsæt afspilning, vis/skjul undertekster og juster lydstatus i denne indstilling. Indstiller A-B gentagen afspilning, indstiller punkt A og punkt B, så videoen gentages mellem A og B. Visning på to skærme: Slår funktionen for to skærme til og fra. Vælger afspilningsskærmen. Vælg vinduet til visningstilstand med to skærme. I stedet for at trykke på knappen INFO på fjernbetjeningen, vises metadata for valget på markøren ca. 3 sekunder senere. Brug / / / og OK til at vælge flere filer som en afspilningsliste. Tryk på PREV/NEXT flere gange for flere hastigheder for frem/tilbagespoling.

36 32 Brug af multimedie Type Format Afkod Lyd Opløsning Billedhastighed Mbit/sek Video AVI H x XviD/MPEG2/ MPEG x MJPEG 1280 x MKV H x MPEG4/RV x MPG MPEG1/MPEG x VOB MPEG x MP4 MPEG x Mp2/ MPEG4 Mp3/ 1920 x MOV H.264 AAC/ 3840 x MPEG4 M4A/ 1920 x MJPEG PCM 1280 x GP MPEG x FLV FLV 1920 x TS H x H x AVS/MPEG x TRP H x MPEG x DAT MPEG x RM RV8/RV9/RV10 COOK 1920 x Foto Type Format Afkod Opløsning Krævet DRAM-størrelse JPG/JPEG Baseline x ,96 Progressive 1024 x PNG Non-interlace 9600 x ,66 Interlace 1200 x 800 3,66 BMP bmp 9600 x ,66 Type Format Afkod Bemærk Lyd MP3 MP3 AAC/M4A AAC Skal være licenseret når der bruges AC3-format

37 Sådan bruger du Android OS 33 Sådan bruger du Android OS Du kan skifte til Android OS ved at gøre følgende: 1. Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen/kontrolpanelet og vælg ANDROID. Startskærmen vises. 2. Vælg programmet, du vil have adgang til. Brug af touch-pennen: Tryk på det ønskede programikon for at starte programmet. Brug af fjernbetjeningen: Tryk på knappen eller for at vælge det ønskede program og tryk på knappen OK for at starte programmet. Vælg Programcenter ( ) for at få adgang til alle programmer. Du går tilbage til startskærmen ved at trykke på ikonet på skærmen eller på knappen Start ( ) på fjernbetjeningen. Systemet understøtter ikke tredjepartsprogrammer. Den lukkede platform sikrer korrekt brug af skærmen ved at forhindre downloads og brug af ikke-autoriserede apps. Dermed reduceres uventede skader og svigt.

38 34 Sådan bruger du Android OS Om Programcenter Du kan betjene Android OS med touch-pennen eller knapperne på fjernbetjeningen. Programnavn/ikon Beskrivelse Browser ( ) Adgang til websider. Se Browser på side 35 for at få flere oplysninger. X-Sign ( ) Rediger indhold med X-Sign Designer. Se X-Sign på side 36 for at få flere oplysninger. Styr filer, gemt i den interne hukommelse og på tilsluttede ES File Explorer ( ) lagerenheder. Se ES File Explorer på side 37 for at få flere oplysninger. Gennemse multimediefiler, gemt i den interne Multimedie ( ) hukommelse eller på tilsluttede lagerenheder. Se Multimedie på side 38 for at få flere oplysninger. Indstillinger ( ) Konfigurer indstillinger for netværk og enhed. Se Indstillinger på side 39 for at få flere oplysninger. WPS Office ( ) Læs og rediger filer i Office-format, inklusiv *.doc, *.txt, *.xls og *.ppt. Se WPS Office på side 40 for at få flere oplysninger. Galleri ( ) Vis billeder, gemt i den interne hukommelse eller på tilsluttede lagerenheder. Musik ( ) Afspil lydfiler, gemt i den interne hukommelse eller på tilsluttede lagerenheder. Start ( ) Tryk for at gå tilbage til startskærmen.

39 Sådan bruger du Android OS 35 Browser Tryk på for at starte Browser. Dette program bruges til at vise websider. Inden du starter programmet skal du sikre, at din skærm har forbindelse til internettet. Tryk på ikonet i det øverste panel for at aktivere dets funktion. Før fingeren hen over skærmen for at rulle den viste side op eller ned. Funktion Beskrivelse Adresselinje Indtast adressen på websiden for at vise siden. Indstillinger ( ) Tryk for at konfigurere browserens indstillinger. Tilbage ( ) Tryk for at gå tilbage til den forrige side. Næste ( ) Tryk for at gå til den næste side. Opdater ( ) Tryk for at genindlæse den aktuelle webside. Favorit ( ) Tryk for at gemme den aktuelle webside i bogmærker. Søg ( ) Tryk for at søge på internettet. Bogmærker ( ) Tryk for at vælge bogmærker, historik eller gemte favoritwebsider, du vil gå til. Luk ( ) Tryk for at lukke den aktuelle webside.

40 36 Sådan bruger du Android OS X-Sign Tryk på for at starte X-Sign. X-Sign er en app til afspilning af indhold. Brugere kan redigere indhold med X-Sign Designer på deres computer eller bærbare. Efter redigering af indholdet kan brugerne importere filen til skærmen via et USB-flashdrev. Indholdet afspilles derefter automatisk. X-Sign Designer kan hentes fra BenQ's websted. Se postkortet i pakken med tilbehør for instruktioner.

41 ES File Explorer Sådan bruger du Android OS 37 Tryk på for at starte ES File Explorer. Med dette program kan du styre filer og programmer. Tryk på kategorien i venstre panel og vælg den ønskede mappe, du vil gennemse. Tryk på en fil i mappen, hvorefter du kan vise eller redigere filen, alt efter de tilgængelige indstillinger. Funktion Beskrivelse Tema ( ) Tryk for at skifte tema. Indstillinger Tryk for at få adgang til mere avancerede indstillinger. ( ) Ny ( ) Tryk for at oprette en ny mappe. Tryk for at søge efter filer i den interne hukommelse eller på en Søg ( ) ekstern lagerenhed. Opdater ( ) Tryk for at genindlæse den aktuelle side. Vis ( ) Tryk for at skifte mellem listevisningen og visning med ikoner. Vinduer ( ) Tryk for at skifte mellem åbne vinduer. Afslut ( ) Tryk for at lukke programmet.

42 38 Sådan bruger du Android OS Multimedie Tryk på for at starte Multimedie. Med dette program kan du gennemse fotos, sange eller videoer, gemt i den interne hukommelse eller tilsluttede lagerenheder. Tryk på alle for at vise alle filerne. Tryk på billede for at vise alle fotos. Tryk på det ønskede foto for at vise det i fuld skærm. Tryk på sang for at vise alle lydfilerne. Tryk på den ønskede lydfil for at afspille sangen/ lydklippet. Tryk på video for at vise alle videoer. Tryk på den ønskede videofil for at afspille videoklippet. Understøttede multimedie-filformater Video Format Afkod Lyd Opløsning Billedhastighed Mbit/sek AVI XviD/MPEG2/MPEG x MJPEG 1280 x MKV MPEG4/RV x MPG MPEG1/MPEG x VOB MPEG x MP2/ MP4 MPEG4 MP3/ 1920 x MOV MPEG4 AAC/ 1920 x MJPEG M4A/ 1280 x PCM 3GP MPEG x FLV FLV 1920 x TS AVS/MPEG x TRP MPEG x DAT MPEG x RM RV8/RV9/RV10 COOK 1920 x

43 Sådan bruger du Android OS 39 Foto Format Afkod Opløsning Krævet DRAMstørrelse JPG/JPEG Base-line x ,96 Progressive 1024 x PNG Non-interlace 9600 x ,66 Interlace 1200 x 800 3,66 BMP bmp 9600 x ,66 Lyd Format Afkod Bemærk MP3 MP3 Skal være licenseret når der bruges AAC/M4A AAC AC3-format Indstillinger Tryk på for at starte Indstillinger. Med dette program kan du vise og konfigurere enhedens indstillinger. Systemindstillinger Programstyring Netværk Language & input Dato & tid Sikkerhedskopier/opdater Om Tryk på det ønskede menuemne for at åbne undermenuen. Menuemne Programstyring Netværk Language & input Dato & tid Beskrivelse Vælg denne indstilling for at vise tilgængeligt lager og lager i alt (intern hukommelse eller USB-diskdrev). Vælg denne indstilling for at vise netværksstatus eller konfigurere netværksforbindelsen. Vælg denne indstilling for at ændre systemsprog eller konfigurere indstillinger for indtastningsmetoden. Vælg denne indstilling for at indstille datoen og tiden.

44 40 Sådan bruger du Android OS Sikkerhedskopier/ opdater Om WPS Office Vælg denne indstilling for at opdatere softwaren, vise grundlæggende systemoplysninger (dvs. softwareversion, systemtid, IP-adresse, MAC-adresse og hukommelseslager) eller gendanne alle parametre til fabrikkens standardindstillinger. Vælg denne indstilling for at vise modelnavn og andre oplysninger om hardware/software. Tryk på for at starte WPS Office. Med dette program kan du åbne næsten alle filformater, inklusiv PDF og Microsoft Word, PowerPoint og Excel dokumenter. Tryk på ikonet i det øverste panel for at få adgang til dets funktion. Funktion Åbn Del Styr Beskrivelse Tryk for at åbne og gennemse en fil. Tryk for at dele dine filer via eller andre programmer til deling. Tryk for at redigere eller styre dokumentet. Understøttede Office-versioner og filformater Understøttede Office-versioner: 97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010 Understøttede Office-softwareformater: Office-software Word Excel PowerPoint doc/docx/rtf/txt xls/xlsx/csv ppt/pps/pot/pptx/ppsx/potx Understøttede filformater

45 Produktoplysninger 41 Produktoplysninger Specifikationer LCD-panel Input Output Lyd Tænd/sluk Miljø Mekanisk Emne Specifikationer ST550K Baggrundslys D-LED Panelstørrelse 55" Pixelstørrelse (mm) 0,42 (H) x 0,315 (B) Indbygget opløsning (pixel) 3840 x 2160 Lysstyrke (cd/m 2 ) (typisk) 350 Kontrast (typisk) 1200:1 Svartid (ms) (typisk) 6 Panel Bit 10-bit Computer VGA (D-Sub 15-benet) Video YPbPr (RCA-stik), HDMI x 3 Lyd L/R (RCA-stik) USB USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1 Styring/Android LAN Tv-tuner X Video Lyd Ekstern højttaler ud (V/H) Komposit-video COAXIAL OUT; AUDIO OUT X Lyd W (Amp) 8 W x 2 Intern højttaler O Forsyning Forbrug maks. Forbrug standby Driftstemperatur Luftfugtighed Opbevaringstemperatur Fugtighed ved opbevaring Skærm orientering V AC, 50/60 Hz 155 W < 0,5 W 5 o C - 40 o C 10-85% (uden kondensering) -20 o C - 55 o C 5-95 % (uden kondensering) Vandret Vægt (kg) 15/19 Dimensioner (B x H x D) (mm) Rammedimension - T/B/V/H (mm) 1247 x 725 x 80 mm/1385 x 825 x 163 mm uden fod/med BCA4-50-fod 6,1/13,6/6,1/6,1 op/ned/venstre/højre

46 42 Produktoplysninger Funktion DVI-kædesammenslutning RS232 styring via kædesammenslutning Billedindstilling Billedtilstand Forbedring af skarphed Bevis for billedbevaring Dæmpningskontrol Blank Frys 10-bit farvebehandling Indbygget understøttelse af videovæg Planlægning Kilde/lydstyrkeknap HDMI-HDCP De-interlacing/comb-filter Omgivende lyssensor X X Standard/Blød/Lys/Bruger O O X X O O O X X O O O X Specifikationer og funktioner kan ændres uden varsel.

47 Produktoplysninger 43 Dimensioner ST550K Enhed: mm

48 44 Produktoplysninger Understøttet inputsignalopløsning Opløsning Inputkilde AV S-Video YPbPr VGA HDMI 640 x 60 Hz 640 x 67 Hz 640 x 72 Hz 640 x 75 Hz 720 x 70 Hz 800 x 60 Hz 800 x 75 Hz 832 x 75 Hz 1024 x 60 Hz 1024 x 75 Hz 1152 x 75 Hz 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz RB 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz 1360 x 60 Hz 1366 x 60 Hz 1400 x 60 Hz 1600 x 60 Hz 1680 x 60 Hz RB 1600 x 60 Hz 1920 x 60 Hz NTSC-M NTSC-J PAL-BDGHI 576i (50 Hz) 480i (60 Hz) 480p (60 Hz) 576p (50 Hz) 720p (25 Hz)

49 Produktoplysninger p (30 Hz) 720p (50 Hz) 720p (60 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) 1080p (24 Hz) 1080p (25 Hz) 1080p (30 Hz) 1080p (24 Psf) 1080p (25 Psf) 1080p (50 Hz) 1080p (60 Hz) 2160p (24 Hz) 2160p (25 Hz) 2160p (30 Hz) : understøttet Blank: ikke understøttet

50 46 Fejlfinding Fejlfinding Intet billede Ingen lyd Problem Computerens inputbillede ser underligt ud. Kontrolpanelets knapper fungerer ikke. Løsning Kontroller følgende: Er skærmen tændt? Kontroller strømindikatoren for skærmen. Er signalkildens enhed tændt? Tænd for enheden, og prøv igen. Er der en løs kabelforbindelse? Sørg for, at alle kabler er fast tilsluttet. Har du valgt en ikke-understøttet outputopløsning på computeren? Der henvises til Understøttet inputsignalopløsning på side 44 for at vælge en understøttet opløsning, og prøv igen. Har du understøttet en ikke understøttet udgangsopløsning på DVD- eller Blu-ray-diskafspilleren? Der henvises til Understøttet inputsignalopløsning på side 44 for at vælge en understøttet opløsning, og prøv igen. Kontroller følgende: Har du aktiveret funktionen Lyd fra på skærmen eller inputkilde enheden? Sluk for funktionen Lyd fra, eller forøg lydstyrkeniveauet og prøv igen. Er der en løs kabelforbindelse? Sørg for, at alle kabler er fast tilsluttet. Har du valgt en ikke-understøttet outputopløsning på computeren? Der henvises til Understøttet inputsignalopløsning på side 44 for at vælge en understøttet opløsning, og prøv igen. Brug funktionen Auto-indstilling (Se Billede-menu på side 25), så skærmen automatisk kan optimere visning af computerbilledet. Hvis resultatet af funktionen Auto-indstilling ikke er tilfredsstillende, skal du bruge funktionerne Fase, Vandret position og Lodret position manuelt for at justere billedet. Har du låst kontrolpanelets knapper? Lås knapperne op, og prøv igen.

51 Fejlfinding 47 Fjernbetjeningen fungerer ikke. 7/14/15 Har du låst funktionerne på fjernbetjeningen? Oplås funktionen og prøv igen. Kontroller polariteten på batterierne. Kontroller for afladede batterier. Kontroller afstanden og vinklen fra skærmen. Kontroller om fjernbetjeningen bliver rettet direkte mod skærmens føler. Kontroller, om der er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og føleren for fjernbetjeningen. Kontroller, at føleren til fjernbetjeningen ikke er udsat for stærkt fluorescerende belysning, eller er i direkte sollys. Kontroller, om nogen (computer eller personlig digital assistent, PDA) i nærheden sender infrarøde signaler, som kan forårsage interferens til signaltransmissionen mellem fjernbetjeningen og skærmen. Sluk for eventuelle infrarøde funktioner på disse enheder.

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

RP652/RP702/RP790 Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP652/RP702/RP790 Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP652/RP702/RP790 Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

RP700+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP700+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP700+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Interaktivt fladpanel Brugsvejledning T420 TL550 T650

Interaktivt fladpanel Brugsvejledning T420 TL550 T650 Interaktivt fladpanel Brugsvejledning T420 TL550 T650 Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til indholdet af

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

PL550 Digital signatur Brugervejledning

PL550 Digital signatur Brugervejledning PL550 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

ST430K, ST550K, ST650K Digital signatur Brugervejledning

ST430K, ST550K, ST650K Digital signatur Brugervejledning ST430K, ST550K, ST650K Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

RP551+/RP651+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP551+/RP651+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP551+/RP651+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til indholdet af

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere