ST550K Digital signatur Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ST550K Digital signatur Brugervejledning"

Transkript

1 ST550K Digital signatur Brugervejledning

2 Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument. BenQ Corporationen forbeholder sig retten til at revidere denne udgivelse, og fra tid til anden lave ændringer i indholdet, uden af være forpligtet til at underrette nogen om sådanne revisioner eller ændringer. Copyright Copyright 2015 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

3 Indhold Indhold i Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler... 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 2 Noter om LCD-panelet for denne skærm... 2 Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen... 3 Bemærkning om sikkerhed omkring batterier... 3 BenQ ecofacts... 4 Pakkens Indhold... 5 Konfiguration af skærmen... 6 Montering af skærmen... 6 Installation af skrivebordsstativet... 6 Dele af skærmen og deres funktioner... 8 Bagpanel... 8 Input-/outputterminaler... 9 Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Forbindelse Tilslutning af lyd-/og videosignaler Tilslutning af strøm Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Skifte inputsignaler Justering af lydstyrkeniveauet Opsætning af internetforbindelse Opdatering af software OSD (On-Screen Display)-menuen Oversigt over OSD-menu... 22

4 ii Indhold Handlinger i OSD-menuen Billede-menu Lyd-menu Indstilling-menu Brug af multimedie Multimediaknapper på fjernbetjeningen Se filer Sådan bruger du Android OS Om Programcenter Browser X-Sign ES File Explorer Multimedie Indstillinger WPS Office Produktoplysninger Specifikationer Dimensioner Understøttet inputsignalopløsning Fejlfinding... 46

5 Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler 1 Lyn med pilesymbolet i en retsidet trekant betyder en advarsel til brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret "farlig spænding" i produktets indkapsling, som kan være stor nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer. Udråbstegnet i en retvinklet trekant betyder, at brugeren advares om tilstedeværelse af vigtige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger (service) i den dokumentation, der følger med udstyret. DETTE UDSTYR SKAL JORDES For at få en sikker drift skal det trebenede stik kun indsættes i en standard trebenet kontakt, som er korrekt jordet i den normale husstandskabelføring. Forlængerledninger, der bruges med udstyret, skal have tre kerner og være korrekt kabelført for at give forbindelse til jordingen. Forkert kabelførte ledninger er en vigtig årsag til dødsfald. Selv om udstyret fungerer tilfredsstillende betyder det ikke, at stikkontakten er jordet, eller at installationen er helt sikker. Hvis du er i tvivl om korrekt jording af stikkontakten, skal du bede om hjælp hos en kvalificeret elektriker for at være sikker. Stikket på strømforsyningens ledning skal hele tiden være nem at bruge. Vekselstrømsstikket (stikkontakten i væggen) skal være installeret tæt på udstyret, og der skal være nem adgang til den. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen for at afbryde udstyret fuldstændigt fra strømkilden. Undgå at stille skærmen på en ujævn, skrå eller ustabil overflade (såsom en vogn), hvor den kan falde ned og forårsage skade på sig selv eller andre. Placer ikke skærmen tæt på vand, f.eks. en pool, eller hvor der kan sprøjtes vand på skærmen, f.eks. foran et åbent vindue, når regnvand kan komme ind. Installer ikke denne skærm i et trangt område uden god ventilation og aircondition, f.eks. i et lukket skab. Frigør tilstrækkelig plads omkring skærmen for at varmen inde i kan spredes. Bloker ikke eventuelle åbninger og luftudtag på skærmen. Overophedning kan medføre fare og elektrisk stød. Installation af denne skærm bør udføres af en kvalificeret elektriker. Hvis ikke skærmen installeres korrekt, kan det medføre skader på personale og selv skærmen. Kontroller installation regelmæssigt, og vedligehold skærmen periodevis for at sikre korrekt funktion. Brug kun tilbehør, der er godkendt eller anbefalet af producenten til at montere denne skærm. Brug af forkert eller ikke-tilpasset tilbehør kan medføre, at skærmen falder og forårsager alvorlige personlige skader. Sørg for, at overfladen og fastgøringspunkter er stærke nok til at holde vægten af skærmen. Fjern ikke de ydre dele for at reducere risikoen for elektrisk stød. Der er ingen dele inde i, som kan services af brugeren. Servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. For at undgå personskade, skal skærmen eller skrivebordsstativet installeres inden brug.

6 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet tæt på vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Bloker ikke nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeledere, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Glem ikke sikkerhedsformålet med polariseret eller jordet stiktype. Et polariseret stik har to flader, hvor den ene er bredere end den anden. Et grundet stik har to flader og et tredje jordingsstik. Den brede flade eller det tredje stik er til sikkerhed for dig. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din kontakt, skal du få en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt især ved kontakter, dåser og steder, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Brug kun tilbehør, der er anerkendt af producenten. 12. Brug kun med vogn, stativ, trefod, bøjle eller bord, som er anerkendt af producenten eller sælges med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, når du bevæger vogn-/apparatkombinationen, for at undgå skader ved fald. 13. Afbryd apparatet under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid. 14. Al servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Servicering kræves, når apparatet er ødelagt på nogen måde, f.eks. hvis ledningen til strømforsyningen eller - stikket er ødelagt, der er spildt væske, eller objekter er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt, eller er tabt. Noter om LCD-panelet for denne skærm LCD (Liquid Crystal Display)-panelet på denne skærm har et meget tyndt beskyttelseslag, som beskytter mod mærker og ridser, og som kan revne pga. et slag eller for meget tryk. De flydende krystaller kan også beskadiges under overdreven magtanvendelse eller ved ekstreme temperaturer. Håndter med omtanke. Reaktionstiden og lysstyrken på LCD-panelet kan være forskellig ved forskellige temperaturer. Undgå at placere skærmen i direkte sollys, eller hvor direkte sollys eller spots vil skinne på LCD-panelet, da varmen kan ødelægge panelet og den udvendige indkapsling af skærmen, og det stærke lys vil gøre visning på skærmen vanskeligere end nødvendigt. LCD-panelet består af enkelte pixels, der viser billeder og er fremstillet i overensstemmelse med designspecifikationerne. Selv om 99,9% af disse pixels fungerer normalt, kan 0,01% af dem være tændt hele tiden (i rød, blå eller grøn) eller gået ud. Dette er en teknisk begrænsning i LCD-teknologien og ikke en defekt.

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 LCD-skærme er, ligesom plasma (PDP) og normale CRT (Cathode Ray Tube)-skærme, også modtagelige for "brandmærker" eller "efterbilleder" på skærmen. De kan ses som synlige faste linjer og nuancer. For at undgå sådanne skader på skærmen, skal du undgå at vise stilbilleder (såsom skærmmenuer, tv-kanal-logoer, faste/inaktive tekster eller ikoner) i mere end to timer. Skift skærmforhold en gange i mellem. Fyld hele skærmen med billedet, og fjern de sorte bjælker, når det er muligt. Undgå visning af billeder i 4:3 skærmforhold over en lang periode, ellers kan der ses brændemærker på skærmen, som to lodrette linjer. Bemærk: Der kan under visse forhold forekomme kondensdannelse på den indvendige side af dækglasset. Det er helt naturligt, og påvirker ikke skærmens funktion. Denne kondensdannelse forsvinder sædvanligvis efter et par timers normalbrug. Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen Undgå at udsætte fjernbetjeningen for direkte varme, fugtighed og undgå åben ild. Undgå at tabe fjernbetjeningen. Undgå at udsætte fjernbetjeningen for vand eller fugt. Manglende overholdelse kan medføre fejlfunktion. Sørg for, at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren på produktet. Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batterierne ud. Bemærkning om sikkerhed omkring batterier Brugen af forkerte batterier kan forårsage kemisk lækage eller eksplosion. Bemærk venligst følgende: Sørg altid for, at batterierne er indsat med de positive og negative terminaler i den rigtige retning, som vist i batterikammeret. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Undgå at blande forskellige typer batterier. Undgå at blande gamle og nye batterier. Blandes gamle og nye batterier, forkortes deres levetid, eller det kan forårsage kemisk lækage fra de gamle batterier. Når batterierne er flade, skal du udskifte dem med det samme. Kemikalier, som lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Hvis et kemisk stof siver ud af batterierne, skal du tørre det op med det samme med en tør klud, og udskifte batterierne så hurtigt som muligt. På grund af varierende opbevaringsforhold, kan levetiden på batterierne som følger med produktet, forkortes. Udskift dem indenfor 3 måneder, eller så snart du kan efter første brug. Der kan være lokale begrænsninger omkring bortskaffelse eller genbrug af batterier. Kontakt de lokale myndigheder eller renovationsselskabet.

8 4 Vigtige sikkerhedsoplysninger BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the Bringing Enjoyment 'N Quality to Life corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Pakkens Indhold 5 Pakkens Indhold Åbn pakken, og kontroller indholdet. Hvis der mangler noget, eller noget er gået i stykker, skal du kontakte forhandleren med det samme. LCD-skærm Strømkabel x 1 VGA-kabel x 1 Fjernbetjening HDMI-kabel x 1 AAA batteri x 2 Hurtig start-guide Fod x 1 Q-cast dongle-holder Den type strømkabel, der leveres, kan være anderledes end på tegningen, afhængigt af det sted, du køber. Før du smider pakken ud, skal du kontrollere, at du ikke har efterladt noget tilbehør i kassen. Borskaf indpakningsmaterialet på korrekt vis. Du kan genbruge papkassen. Du kan overveje, om du vil gemme papkassen (om muligt) for fremtidig transport af skærmen. Læg ikke plastikposer inden for børn og småbørns rækkevidde.

10 6 Konfiguration af skærmen Konfiguration af skærmen Montering af skærmen Du kan installere skærmen på en lodret overflade med en passende vægmonteringsbøjle eller på en vandret overflade med det valgfrie skrivebordsstativ. Vær opmærksom på følgende bemærkninger under installation: Denne skærm skal installeres af mindst to voksne personer. Forsøg på at installere denne skærm af kun én person kan medføre fare og skader. Brug en kvalificeret tekniker til at foretage installationen. Forkert installation med medføre, at skærmen falder ned eller ikke fungerer korrekt. Installation af skrivebordsstativet 1. Hold metalstøtten og jernfoden samlet med 4 Φ5 7 mm maskinskruer med flade hoveder, således at alle skruehullerne er rettet ind. 2. Ret hullerne i fodpladen ind med tilrettede skruer og sæt dem på metalstøtten. Husk at skelne mellem installationsretning for højre og venstre fodplader. 3. Sam foden og fodstøtten med 4 Φ4 (10 + 8) mm maskinskruer med H-hoved. 4. Lås hele fodmodulet på maskinens bagside med 4 Φ4 16 mm maskinskruer med B-hoved. Φ5 7 mm skruer Fodplade Metalstøtte Jernfod Fodstøtte Φ4 (10 + 8) mm skruer Φ4 16 mm skruer

11 Konfiguration af skærmen 7 Installation af skærmen på en væg VESA standard: 200 x 300 mm (4 huller) 1. Placer en ren, tør og fnugfri klud på en flad, vandret og objektfri overflade. Sørg for, at størrelsen på kluden er større end skærmen. 2. Læg forsigtigt skærmen på kluden med LCD-skærmen nedad. 3. Fjern skrivebordsstativet fra skærmen, hvis det er installeret. 4. Identificer skruehullerne til vægmontering bag på skærmen som vist på tegningen. 5. Installer vægmonteringsbøjlen på skærmen, og fastgør skærmen til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne til monteringsbøjlen. Længden af skruen skulle overstige tykkelsen af vægmonteringsbøjlen med mindst 10 mm. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. (Anbefalet moment: 16 (+2/-2) kgf/cm). Monteringsanordningerne skal være stærke nok til at kunne bære skærmens vægt. LCD-skærm 10 mm (0,39") Tykkelse af vægmonteringsbøjle For at kunne opretholde passende ventilation, skal der være et frit mellemrum på mindst 10 mm fra skærmens bagside til væggen. Få hjælp hos en professionel tekniker vedrørende vægmonteringsinstallationer. Producenten accepterer intet ansvar for installationer, der ikke udføres af en professionel tekniker. 10mm (0.39")

12 8 Dele af skærmen og deres funktioner Dele af skærmen og deres funktioner Bagpanel Nr. Navn Beskrivelse INPUT / / MENU Vælg/bekræft indstillinger i OSD (On-Screen Display)-menuen. Vælg inputkilder. Rul gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. Rul gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. Genvejstaster er til justering af lydstyrken. Åbn eller luk OSD-menuen. Tænd eller sluk for skærmen.

13 Dele af skærmen og deres funktioner 9 Input-/outputterminaler Nr. Navn Beskrivelse USB-4 LAN HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3(MHL) VGA IN VIDEO OUT Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Modtag kontrolsignaler fra LAN-interface/en computer og tilslut RJ45-terminaler (denne netværksport bruges kun til det lukkede Android OS på dette produkt). Modtag understøttede 4K2K 30 Hz signaler fra en ekstern enhed. Modtag understøttede 4K2K 30 Hz signaler fra en ekstern enhed. Understøtter 4K2K 30 Hz/MHL Et interface der forbinder håndsætenheder og skærmen. Modtag analoge RGB-signaler fra en ekstern enhed (f.eks. en computer). Udsend komposit videosignaler til en anden skærm.

14 10 Dele af skærmen og deres funktioner Input-/outputterminaler Nr. Navn Beskrivelse COAXIAL OUT AUDIO IN COMPONENT (YPbPr) USB 3 USB 2(3.0) USB 1 AUDIO OUT Send digitale lydsignaler via et koaksialkabel til en ekstern enhed. Modtag lydsignaler fra en ekstern enhed. Modtag component video-signaler fra en ekstern enhed. Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Bemærk: Brugerne kan ikke bruge USB-porten til at opdatere softwaren. Få direkte adgang til multimediefiler på USB-drev. Udsend lydsignaler til en ekstern enhed.

15 Dele af skærmen og deres funktioner 11 Fjernbetjening 1 STRØM Tænd eller sluk for skærmen INPUT Vælg inputkilden. 3 CH RETURN Tilbage til tv-kanal Bemærk: Det fungerer kun i specifikke regioner. 4 INFO Vis oplysninger om den aktuelle inputkilde FAV Favorit tv-program Bemærk: Det fungerer kun i specifikke regioner. 6 16:9 Skift viste billede til en anden tilstand under ikke- Android systemtilstand: Fuld, 4:3, Film, Undertekst, Pc-tilstand. 7 MULTIMEDIE-knapper Knapperne bruges til at betjene mediefunktionerne under Multi-Media APP. 8 Numeriske knapper (0-9) Tryk for at indtaste tal. 9 SCREEN SHOT Optag trykt skærmbillede og gem på USB-drev. 10 CHLIST ( ) Slet et tegn/vis programliste. Bemærk: Det fungerer kun i specifikke regioner. 11 SLÅ LYD FRA Tænd/sluk for lyd. 12 VOL- / VOL+ Skru op og ned for lydstyrken. 13 CH+ / CH- Skift programkanaler.

16 12 Dele af skærmen og deres funktioner 14 WPS Åbn WPS Office-appen i Android M-Player Åbn medieafspiller-appen i Android. 16 X-Sign Åbn X-Sign-appen i Android. 17 Setting Åbn indstillingsfunktionen i Android. 18 BLANK Slå billede og lyd fra for skærmen (skærmen bliver sort) når OSD-menuen er fra. Tryk igen for at fortsætte MENU Aktiver OSD menuen. 20 FREEZE Frys skærmen. 21 OK Bekræft de valgte indstillinger eller gem ændringerne. 22 MARKØRTASTER ( / / / ) Rul gennem indstillinger og muligheder i OSD-menuen. 23 TILBAGE ( ) Tryk på tasten for at gå tilbage til den forrige side. 24 START ( ) Viser Android-systemets startskærm.

17 Brug af fjernbetjeningen Installation af fjernbetjeningens batterier Dele af skærmen og deres funktioner Åbn fjernbetjeningens batteridæksel. 2. Indsæt de medfølgende batterier, og sørg for, at de positive og negative poler matcher markeringerne (+) og (-) i batterirummet. De medfølgende batterier leveres til dig, så du kan bruge skærmen med det samme. Du skal udskifte dem så hurtigt som muligt. 3. Sæt batterirummets dæksel på igen. Tips til brug af fjernbetjeningen Peg toppen af fjernbetjeningen direkte mod skærmens føler, når du trykker på knapperne. Undgå at fjernbetjeningen bliver våd, og læg den ikke i fugtige omgivelser (såsom badeværelset). Hvis skærmens føler er i direkte sollys eller under stærk lys, fungerer fjernbetjeningen måske ikke ordentligt. I denne situation skal du ændre lyskilden, eller justere vinklen på skærmen, eller bruge fjernbetjeningen tættere på føleren på skærmen.

18 14 Forbindelse Forbindelse Tilslutning af lyd-/og videosignaler Vær opmærksom på følgende bemærkninger, når du tilslutter kabler: Sluk for alle enheder. Find ud, hvor lyd-/videoportene er på skærmen og de enheder, som du vil bruge. Vær opmærksom på, at forkerte forbindelser kan påvirke billedkvaliteten negativt. Fjern ikke kabler fra portene ved at trække i selve kablet. Hold og træk altid i stikkene i enden af kablet. Sørg for, at alle kabler er helt sat ind og sidder fast. Tilslutning af VGA-input 1. Tilslut VGA-stikket på skærmen til VGA-outputstikket på computeren med et D-Sub (15-benet)-kabel. 2. Hvis du vil se billeder fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT og vælge VGA. VGA-kabel Computer

19 Forbindelse 15 Tilslutning af digitale input 1. Forbind HDMI output-stikket på en computer eller A/V-enhed (så som en VCR eller DVD-afspiller) til HDMI 1-input stikket på skærmen ved at bruge et HDMI-kabel. 2. Hvis du vil se et videobillede fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT og vælge HDMI 1. HDMI-kabel Computer

20 16 Forbindelse Tilslutning af YPbPr-komponentens video-input 1. Tilslut YPbPr-stikkene på skærmen til komponentoutputstikkene på en AV-enhed (f.eks. en VCR- eller dvd-afspiller) med et komponentvideokabel. 2. Tilslut dvd-afspillerens lydoutputstik til L/R-stikkene på skærmen med et passende lydkabel. 3. Hvis du vil se et videobillede fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT og vælge YPbPr. Komponent videokabel Lydkabel Dvd-afspiller / VCR Kablerne medfølger ikke og skal købes separat.

21 Forbindelse 17 Tilslutning af multimedie-input Sådan vises multimediefiler på USB-flashdrevet: 1. Tilslut USB-flashdrevet til USB-porten. 2. Når brugeren isætter USB, åbnes der en meddelelse, der kan hjælpe brugeren med at skifte til multimedietilstand. USB-flashdrev USB-porte kan ikke tilsluttes til enheder med over 0,5 A.

22 18 Forbindelse Tilslutning af strøm Sæt den ene ende af strømkablet til Strøm-stikket på skærmen og den anden ende i en stikkontakt (hvis kontakten har afbryder, skal du tænde). Det medfølgende strømkabel passer kun til V vekselstrøm. Det viste strømkabel og kontakten kan være anderledes i din region. Brug kun et passende strømkabel til din region. Brug aldrig et strømkabel, som lader til at være beskadiget eller revnet, og ændre ikke på stikket på ledningen. Vær opmærksom på strømbelastningen, når du bruger forlængerledninger eller flerdobbelte stikkontakter. Der er ingen dele i skærmen, som brugeren selv kan reparerer. Fjern aldrig nogle af overdelene. Der findes farlig spænding inden i skærmen. Sluk for strømmen, og træk strømkablet ud, hvis du vil flytte skærmen.

23 Grundlæggende funktioner 19 Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Tænd/sluk-knap Det er kun ved at slå hovedkontakten til at tænd/sluk-knapperne fungerer. Tænd/sluk for skærmen ved at trykke på afbryderen på skærmens kontrolpanel eller på fjernbetjeningen. Der forbruges stadig strøm efter der slukkes. Brugerne skal trække stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde til strømforsyningen.

24 20 Grundlæggende funktioner Skifte inputsignaler Tryk på knappen INPUT på og disse knapper til signalvalg på fjernbetjeningen eller knappen INPUT på kontrolpanelet for at vælge et inputsignal. ST550K Input-kilde AV YPbPr HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 VGA ANDROID Justering af lydstyrkeniveauet Tryk på / på kontrolpanelet eller VOL-/VOL+ på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken. Opsætning af internetforbindelse Din skærm skal have forbindelse til internettet for at kunne hente opdateringer eller surfe på internettet. Kabelført forbindelse 1. Tilslut den ene ende af ethernet-kablet til LAN-porten på skærmen. 2. Tilslut den anden ende af ethernet-kablet til LAN-porten på routeren. 3. Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen og vælg ANDROID. 4. På startskærmen vælger du Programcenter ( ) > Indstillinger ( ) > Netværk. 5. I menuen Netværk vælger du Ledningsført. 6. I menuen Ledningsført indstilles Åbn Ethernet til Til for at konfigurere netværksindstillingerne. Derefter gør du følgende: - Hvis routerens indstillinger gør det muligt at hente IP-adresse automatisk, vælger du Automatisk hentning af IP-adresse og trykker på knappen OK. Din skærm henter IP-adressen automatisk. - Eller skal du gøre følgende for at konfigurere netværket manuelt: a. Vælg IPv6 og tryk på knappen OK for at aktivere/deaktivere IPv6. b. Vælg IP-adresse og tildel en gyldig IP-adresse for enheden. c. Vælg Subnetmaske og tildel en undernetmaske for IP-adressen til enheden.

25 Grundlæggende funktioner 21 d. Vælg Standard gateway og tildel en gyldig gateway for enheden. e. Vælg Første DNS og Sekundær DNS og tildel derefter en gyldig DNS-serveradresse for enheden. f. Vælg gem og tryk på knappen OK. Der vises en meddelelse om succes på skærmen. Trådløs forbindelse Denne skærm understøtter kun BenQ WDRT8192 Wi-Fi-dongle. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger om konfigurering af trådløs forbindelse. Opdatering af software Når en ny version af softwaren er tilgængelig, detekterer systemet automatisk opdateringen, og vil prompte dig om at hente den, hver gang du tænder for skærmen. Systemopdatering Nyt opgraderingsbillede fundet! Vil du opgradere? Opgraderingspakkeversion:1.0.3, størrelse:193m Nej Ja Hvis du vil opdatere softwaren skal du vælge Ja og trykke på knappen OK på fjernbetjeningen. Du kan også springe dette trin over og opdatere softwaren på et senere tidspunkt. Opdateringen af softwaren kan tage et stykke tid at fuldføre. Under opdateringen må du ikke slukke for enheden eller afbryde forbindelsen til internettet. Enhver afbrydelse under opdateringen af softwaren kan beskadige skærmen permanent.

26 22 OSD (On-Screen Display)-menuen OSD (On-Screen Display)-menuen Oversigt over OSD-menu Menunavn Valgmuligheder / funktioner Se side Billede Lyd Indstilling Billedtilstand Kontrast Lysstyrke Nuance Skarphed Mætning Farvetemperatur Zoomtilstand Billedstøjreduktion Pc-billedtilstand Lydtilstand Bas Diskant Balance Surround Koaksial udgang Lytte alene Menutid Slumretid Power-logo Gendan til standard Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, når en bestemt inputsignalskilde er valgt.

27 OSD (On-Screen Display)-menuen 23 Handlinger i OSD-menuen Brug af kontrolpanelknapperne 1. Tryk på MENU for at åbne OSD-menuen. Brug af fjernbetjeningen 1. Tryk på MENU for at åbne OSD-menuen. 2. I OSD-menuen trykker du på eller for at vælge et emne. 2. Tryk på eller for at vælge et emne. 3. Tryk på INPUT for at bekræfte valgene. 3. Tryk på INPUT for at bekræfte valgene. 4. Tryk på eller for at vælge en funktion, og tryk på eller for at justere indstillingerne. Tryk på OK for at gemme ændringer. 4. Tryk på og for at vælge en funktion og tryk på eller for at justere indstillingerne. Tryk på OK for at bekræfte ændringer.

28 24 OSD (On-Screen Display)-menuen 5. Tryk på MENU for at lukke OSDmenuen. 5. Tryk på MENU for at lukke OSDmenuen.

29 OSD (On-Screen Display)-menuen 25 Billede-menu Billede Billedtilstand Kontrast Lysstyrke Nuance Skarphed Mætning Farvetemperatur Zoomtilstand Standard Standard Fuld Flyt Skift Menu:Afslut OK/Kilde:Vælg Navn Billedtilstand Kontrast Lysstyrke Nuance Skarphed Mætning Farvetemperatur Zoomtilstand Billedstøjreduktion Pc-billedtilstand Beskrivelse Justerer billedernes effekter: Standard, Blød, Bruger, Lys. Justerer billedernes lagdeling: Øg den analoge værdi for at forbedre kontrasten og sænk den analoge værdi for at reducere kontrasten (0-100). Justerer billedernes lysstyrke: Øg den analoge værdi for at forbedre lysstyrken og sænk den analoge værdi for at reducere lysstyrken (0-100). Justerer billedernes nuance: Øg den analoge værdi for at forstærke den grønne farve og sænk den analoge værdi for at forstærke violet (0-100). Justerer billedernes skarphed: Øg den analoge værdi for at forbedre billedskarpheden og sænk den analoge værdi for at reducere billedskarpheden (0-100). Justerer billedernes farvedybde: Øg den analoge værdi for at forbedre dybden og sænk den analoge værdi for at reducere dybden (0-100). Justerer billedernes farvetemperatur: Standard, Varm, Kølig. Justerer zoom-tilstanden. Zoom-tilstand understøttes for hvert input: HDMI: Pc-tilstand, Fuld, 4:3, Film, Undertekst. VGA: Fuld, 4:3. Indstil graden af støjreduktion: Mellem, Høj, Fra, Lav. Justerer skærmens skærmforhold i Pc-tilstand, der er gyldig for en VGA-signalkilde.

30 26 OSD (On-Screen Display)-menuen Lyd-menu Lyd Lydtilstand Bas Diskant Balance Surround Koaksial udgang Standard Fra PCM Lytte alene Flyt Skift Menu:Afslut OK/Kilde:Vælg Navn Lydtilstand Bas Diskant Balance Surround Koaksial udgang Lytte alene Beskrivelse Vælger lydtilstand: Standard, Musik, Film, Bruger. Justerer bassen: Øg den analoge værdi for at hæve bassen og sænk den analoge værdi for at reducere bassen (0-100). Justerer diskanten: Øg den analoge værdi for at hæve diskanten og sænk den analoge værdi for at reducere diskanten (0-100). Justerer balancen mellem højre og venstre lydspor: Flyt den analoge værdi mod venstre for at øge den venstre lydstyrke og flyt den analoge værdi mod højre for at øge den højre lydstyrke (L50-R50). Det er generelt et godt valg at indstille den til 0. Vælg for at slå surround sound til/fra. Vælger digital lyd-output-tilstand: PCM, RAW. Vælg denne indstilling hvis du kun vil afspille lyden. Tryk på en vilkårlig tast for at afslutte.

31 OSD (On-Screen Display)-menuen 27 Indstilling-menu Skærmbilleder og ikoner i dette dokument er kun ment som referencer. Det aktuelle skærmbillede ser muligvis anderledes ud. Indstilling Menutid Slumretid Power-logo 15 sekunder Fra Standard Softwareopdatering (USB) Gendan til standard Flyt Skift Menu:Afslut OK/Kilde:Vælg Menutid Slumretid Navn Power-logo Softwareopdatering (USB) Gendan til standard Beskrivelse Justerer menuens visningstid: 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, Altid. Indstiller ventetiden inden der skiftes til standby: Fra, 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter, 180 minutter, 240 minutter. Brugere kan bestemme, om de ønsker at BenQ-logoet vises når der tændes for maskinen: Standard, Til. (Funktionen er valgfri. Der henvises til det faktiske produkt). Opdater Firmware via USB-port. USB 3.0 understøtter IKKE denne funktion. Nulstil alle indstillinger til standard.

32 28 Brug af multimedie Brug af multimedie Multimedie har flere funktioner når skærmen er tilsluttet til USB-drev. Afspilning af filer på det lokale diskdrev: 1. Inden afspilning af filer på den lokale disk skal du tilslutte USB-lagerenheden til USB-interfacet. Se Tilslutning af multimedie-input på side 17 for yderligere oplysninger. 2. Når der tilsluttes et USB-flashdrev til ST550K vises der en meddelelse om, at brugeren skal aktivere APP. Brugerne kan bestemme, om de vil aktivere APP. 3. Vælg din ønskede menu. Multimediaknapper på fjernbetjeningen For at betjene multimedieknapperne bruges knapperne på fjernbetjeningen. Nr. Navn Beskrivelse MENU Skifter til OSD-menuen. TILBAGE Går tilbage til rodsiden med diskvalg. OK Vælger/fravælger et emne. / / / Piletaster for at vælge et ønsket emne. REV Spoler det aktuelt valgte emne tilbage. Starter/genoptager/pauserer afspilning. Stopper afspilning af billede. FWD Spoler det aktuelt valgte emne frem. PREV Går til det foregående valgte emne. NEXT Går til det næste valgte emne.

33 Brug af multimedie 29 Se filer For at se dine filer på dit USB-flashdrev, skal du indsætte USB-flashdrevet i USB-stikket på skærmen, og vælge mellem BILLEDE, SANG og VIDEO. BILLEDE Angiver alle understøttede billedfiler i tommelfingervisning. Vælg det ønskede billede, som du ønsker at vise, og udfør de funktioner, som findes på skærmen, i overensstemmelse med dine behov. Indstillinger i menuen Billedafspiller Afspiller det foregående billede. Pauserer/afspiller lanterne lysbillede. Afspiller det næste billede. Zoomer ind i billedet. Zoomer ud af billedet. Roterer 90 mod venstre. Roterer 90 mod højre. Viser detaljer i billedet. I stedet for at trykke på knappen INFO på fjernbetjeningen, vises metadata for valget på markøren ca. 3 sekunder senere. Brug / / / og OK til at vælge flere filer som en afspilningsliste. Brug / som det forrige/næste billede i afspilningen.

34 30 Brug af multimedie SANG Vælg sporet, som du ønsker at afspille, og udfør de tilgængelige funktioner på skærmen, i overensstemmelse med dine behov. Indstillinger i menuen Musikafspiller Afspiller det foregående billede. Pauserer/genoptager afspilning af musik. Afspiller det næste spor. Indstiller til tilstand, hvor afspilningen gentages: Alle, Enkelt, Vilkårligt. Viser afspilningslisten. Viser detaljer om musikken. I stedet for at trykke på knappen INFO på fjernbetjeningen, vises metadata for valget på markøren ca. 3 sekunder senere. Brug / / / og OK til at vælge flere filer som en afspilningsliste.

35 Brug af multimedie 31 VIDEO Vælg videofilen, som du ønsker at afspille, og udfør de tilgængelige funktioner på skærmen, i overensstemmelse med dine behov. Indstillinger i menuen Videoafspiller 00:00:10 00:12:28 Afspiller den foregående video. Vælger hastighed for hurtig tilbagespoling. Pauserer/afspiller videoen. Vælger hastighed for hurtig fremadspoling. Afspiller den næste video. Vælger starttidspunkt for, hvor du vil se fra. Viser afspilningslisten. Viser detaljer om videoen. Opsæt afspilning, vis/skjul undertekster og juster lydstatus i denne indstilling. Indstiller A-B gentagen afspilning, indstiller punkt A og punkt B, så videoen gentages mellem A og B. Visning på to skærme: Slår funktionen for to skærme til og fra. Vælger afspilningsskærmen. Vælg vinduet til visningstilstand med to skærme. I stedet for at trykke på knappen INFO på fjernbetjeningen, vises metadata for valget på markøren ca. 3 sekunder senere. Brug / / / og OK til at vælge flere filer som en afspilningsliste. Tryk på PREV/NEXT flere gange for flere hastigheder for frem/tilbagespoling.

36 32 Brug af multimedie Type Format Afkod Lyd Opløsning Billedhastighed Mbit/sek Video AVI H x XviD/MPEG2/ MPEG x MJPEG 1280 x MKV H x MPEG4/RV x MPG MPEG1/MPEG x VOB MPEG x MP4 MPEG x Mp2/ MPEG4 Mp3/ 1920 x MOV H.264 AAC/ 3840 x MPEG4 M4A/ 1920 x MJPEG PCM 1280 x GP MPEG x FLV FLV 1920 x TS H x H x AVS/MPEG x TRP H x MPEG x DAT MPEG x RM RV8/RV9/RV10 COOK 1920 x Foto Type Format Afkod Opløsning Krævet DRAM-størrelse JPG/JPEG Baseline x ,96 Progressive 1024 x PNG Non-interlace 9600 x ,66 Interlace 1200 x 800 3,66 BMP bmp 9600 x ,66 Type Format Afkod Bemærk Lyd MP3 MP3 AAC/M4A AAC Skal være licenseret når der bruges AC3-format

37 Sådan bruger du Android OS 33 Sådan bruger du Android OS Du kan skifte til Android OS ved at gøre følgende: 1. Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen/kontrolpanelet og vælg ANDROID. Startskærmen vises. 2. Vælg programmet, du vil have adgang til. Brug af touch-pennen: Tryk på det ønskede programikon for at starte programmet. Brug af fjernbetjeningen: Tryk på knappen eller for at vælge det ønskede program og tryk på knappen OK for at starte programmet. Vælg Programcenter ( ) for at få adgang til alle programmer. Du går tilbage til startskærmen ved at trykke på ikonet på skærmen eller på knappen Start ( ) på fjernbetjeningen. Systemet understøtter ikke tredjepartsprogrammer. Den lukkede platform sikrer korrekt brug af skærmen ved at forhindre downloads og brug af ikke-autoriserede apps. Dermed reduceres uventede skader og svigt.

38 34 Sådan bruger du Android OS Om Programcenter Du kan betjene Android OS med touch-pennen eller knapperne på fjernbetjeningen. Programnavn/ikon Beskrivelse Browser ( ) Adgang til websider. Se Browser på side 35 for at få flere oplysninger. X-Sign ( ) Rediger indhold med X-Sign Designer. Se X-Sign på side 36 for at få flere oplysninger. Styr filer, gemt i den interne hukommelse og på tilsluttede ES File Explorer ( ) lagerenheder. Se ES File Explorer på side 37 for at få flere oplysninger. Gennemse multimediefiler, gemt i den interne Multimedie ( ) hukommelse eller på tilsluttede lagerenheder. Se Multimedie på side 38 for at få flere oplysninger. Indstillinger ( ) Konfigurer indstillinger for netværk og enhed. Se Indstillinger på side 39 for at få flere oplysninger. WPS Office ( ) Læs og rediger filer i Office-format, inklusiv *.doc, *.txt, *.xls og *.ppt. Se WPS Office på side 40 for at få flere oplysninger. Galleri ( ) Vis billeder, gemt i den interne hukommelse eller på tilsluttede lagerenheder. Musik ( ) Afspil lydfiler, gemt i den interne hukommelse eller på tilsluttede lagerenheder. Start ( ) Tryk for at gå tilbage til startskærmen.

39 Sådan bruger du Android OS 35 Browser Tryk på for at starte Browser. Dette program bruges til at vise websider. Inden du starter programmet skal du sikre, at din skærm har forbindelse til internettet. Tryk på ikonet i det øverste panel for at aktivere dets funktion. Før fingeren hen over skærmen for at rulle den viste side op eller ned. Funktion Beskrivelse Adresselinje Indtast adressen på websiden for at vise siden. Indstillinger ( ) Tryk for at konfigurere browserens indstillinger. Tilbage ( ) Tryk for at gå tilbage til den forrige side. Næste ( ) Tryk for at gå til den næste side. Opdater ( ) Tryk for at genindlæse den aktuelle webside. Favorit ( ) Tryk for at gemme den aktuelle webside i bogmærker. Søg ( ) Tryk for at søge på internettet. Bogmærker ( ) Tryk for at vælge bogmærker, historik eller gemte favoritwebsider, du vil gå til. Luk ( ) Tryk for at lukke den aktuelle webside.

40 36 Sådan bruger du Android OS X-Sign Tryk på for at starte X-Sign. X-Sign er en app til afspilning af indhold. Brugere kan redigere indhold med X-Sign Designer på deres computer eller bærbare. Efter redigering af indholdet kan brugerne importere filen til skærmen via et USB-flashdrev. Indholdet afspilles derefter automatisk. X-Sign Designer kan hentes fra BenQ's websted. Se postkortet i pakken med tilbehør for instruktioner.

41 ES File Explorer Sådan bruger du Android OS 37 Tryk på for at starte ES File Explorer. Med dette program kan du styre filer og programmer. Tryk på kategorien i venstre panel og vælg den ønskede mappe, du vil gennemse. Tryk på en fil i mappen, hvorefter du kan vise eller redigere filen, alt efter de tilgængelige indstillinger. Funktion Beskrivelse Tema ( ) Tryk for at skifte tema. Indstillinger Tryk for at få adgang til mere avancerede indstillinger. ( ) Ny ( ) Tryk for at oprette en ny mappe. Tryk for at søge efter filer i den interne hukommelse eller på en Søg ( ) ekstern lagerenhed. Opdater ( ) Tryk for at genindlæse den aktuelle side. Vis ( ) Tryk for at skifte mellem listevisningen og visning med ikoner. Vinduer ( ) Tryk for at skifte mellem åbne vinduer. Afslut ( ) Tryk for at lukke programmet.

42 38 Sådan bruger du Android OS Multimedie Tryk på for at starte Multimedie. Med dette program kan du gennemse fotos, sange eller videoer, gemt i den interne hukommelse eller tilsluttede lagerenheder. Tryk på alle for at vise alle filerne. Tryk på billede for at vise alle fotos. Tryk på det ønskede foto for at vise det i fuld skærm. Tryk på sang for at vise alle lydfilerne. Tryk på den ønskede lydfil for at afspille sangen/ lydklippet. Tryk på video for at vise alle videoer. Tryk på den ønskede videofil for at afspille videoklippet. Understøttede multimedie-filformater Video Format Afkod Lyd Opløsning Billedhastighed Mbit/sek AVI XviD/MPEG2/MPEG x MJPEG 1280 x MKV MPEG4/RV x MPG MPEG1/MPEG x VOB MPEG x MP2/ MP4 MPEG4 MP3/ 1920 x MOV MPEG4 AAC/ 1920 x MJPEG M4A/ 1280 x PCM 3GP MPEG x FLV FLV 1920 x TS AVS/MPEG x TRP MPEG x DAT MPEG x RM RV8/RV9/RV10 COOK 1920 x

43 Sådan bruger du Android OS 39 Foto Format Afkod Opløsning Krævet DRAMstørrelse JPG/JPEG Base-line x ,96 Progressive 1024 x PNG Non-interlace 9600 x ,66 Interlace 1200 x 800 3,66 BMP bmp 9600 x ,66 Lyd Format Afkod Bemærk MP3 MP3 Skal være licenseret når der bruges AAC/M4A AAC AC3-format Indstillinger Tryk på for at starte Indstillinger. Med dette program kan du vise og konfigurere enhedens indstillinger. Systemindstillinger Programstyring Netværk Language & input Dato & tid Sikkerhedskopier/opdater Om Tryk på det ønskede menuemne for at åbne undermenuen. Menuemne Programstyring Netværk Language & input Dato & tid Beskrivelse Vælg denne indstilling for at vise tilgængeligt lager og lager i alt (intern hukommelse eller USB-diskdrev). Vælg denne indstilling for at vise netværksstatus eller konfigurere netværksforbindelsen. Vælg denne indstilling for at ændre systemsprog eller konfigurere indstillinger for indtastningsmetoden. Vælg denne indstilling for at indstille datoen og tiden.

44 40 Sådan bruger du Android OS Sikkerhedskopier/ opdater Om WPS Office Vælg denne indstilling for at opdatere softwaren, vise grundlæggende systemoplysninger (dvs. softwareversion, systemtid, IP-adresse, MAC-adresse og hukommelseslager) eller gendanne alle parametre til fabrikkens standardindstillinger. Vælg denne indstilling for at vise modelnavn og andre oplysninger om hardware/software. Tryk på for at starte WPS Office. Med dette program kan du åbne næsten alle filformater, inklusiv PDF og Microsoft Word, PowerPoint og Excel dokumenter. Tryk på ikonet i det øverste panel for at få adgang til dets funktion. Funktion Åbn Del Styr Beskrivelse Tryk for at åbne og gennemse en fil. Tryk for at dele dine filer via eller andre programmer til deling. Tryk for at redigere eller styre dokumentet. Understøttede Office-versioner og filformater Understøttede Office-versioner: 97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010 Understøttede Office-softwareformater: Office-software Word Excel PowerPoint doc/docx/rtf/txt xls/xlsx/csv ppt/pps/pot/pptx/ppsx/potx Understøttede filformater

45 Produktoplysninger 41 Produktoplysninger Specifikationer LCD-panel Input Output Lyd Tænd/sluk Miljø Mekanisk Emne Specifikationer ST550K Baggrundslys D-LED Panelstørrelse 55" Pixelstørrelse (mm) 0,42 (H) x 0,315 (B) Indbygget opløsning (pixel) 3840 x 2160 Lysstyrke (cd/m 2 ) (typisk) 350 Kontrast (typisk) 1200:1 Svartid (ms) (typisk) 6 Panel Bit 10-bit Computer VGA (D-Sub 15-benet) Video YPbPr (RCA-stik), HDMI x 3 Lyd L/R (RCA-stik) USB USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1 Styring/Android LAN Tv-tuner X Video Lyd Ekstern højttaler ud (V/H) Komposit-video COAXIAL OUT; AUDIO OUT X Lyd W (Amp) 8 W x 2 Intern højttaler O Forsyning Forbrug maks. Forbrug standby Driftstemperatur Luftfugtighed Opbevaringstemperatur Fugtighed ved opbevaring Skærm orientering V AC, 50/60 Hz 155 W < 0,5 W 5 o C - 40 o C 10-85% (uden kondensering) -20 o C - 55 o C 5-95 % (uden kondensering) Vandret Vægt (kg) 15/19 Dimensioner (B x H x D) (mm) Rammedimension - T/B/V/H (mm) 1247 x 725 x 80 mm/1385 x 825 x 163 mm uden fod/med BCA4-50-fod 6,1/13,6/6,1/6,1 op/ned/venstre/højre

46 42 Produktoplysninger Funktion DVI-kædesammenslutning RS232 styring via kædesammenslutning Billedindstilling Billedtilstand Forbedring af skarphed Bevis for billedbevaring Dæmpningskontrol Blank Frys 10-bit farvebehandling Indbygget understøttelse af videovæg Planlægning Kilde/lydstyrkeknap HDMI-HDCP De-interlacing/comb-filter Omgivende lyssensor X X Standard/Blød/Lys/Bruger O O X X O O O X X O O O X Specifikationer og funktioner kan ændres uden varsel.

47 Produktoplysninger 43 Dimensioner ST550K Enhed: mm

48 44 Produktoplysninger Understøttet inputsignalopløsning Opløsning Inputkilde AV S-Video YPbPr VGA HDMI 640 x 60 Hz 640 x 67 Hz 640 x 72 Hz 640 x 75 Hz 720 x 70 Hz 800 x 60 Hz 800 x 75 Hz 832 x 75 Hz 1024 x 60 Hz 1024 x 75 Hz 1152 x 75 Hz 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz RB 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz 1280 x 60 Hz 1360 x 60 Hz 1366 x 60 Hz 1400 x 60 Hz 1600 x 60 Hz 1680 x 60 Hz RB 1600 x 60 Hz 1920 x 60 Hz NTSC-M NTSC-J PAL-BDGHI 576i (50 Hz) 480i (60 Hz) 480p (60 Hz) 576p (50 Hz) 720p (25 Hz)

49 Produktoplysninger p (30 Hz) 720p (50 Hz) 720p (60 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) 1080p (24 Hz) 1080p (25 Hz) 1080p (30 Hz) 1080p (24 Psf) 1080p (25 Psf) 1080p (50 Hz) 1080p (60 Hz) 2160p (24 Hz) 2160p (25 Hz) 2160p (30 Hz) : understøttet Blank: ikke understøttet

50 46 Fejlfinding Fejlfinding Intet billede Ingen lyd Problem Computerens inputbillede ser underligt ud. Kontrolpanelets knapper fungerer ikke. Løsning Kontroller følgende: Er skærmen tændt? Kontroller strømindikatoren for skærmen. Er signalkildens enhed tændt? Tænd for enheden, og prøv igen. Er der en løs kabelforbindelse? Sørg for, at alle kabler er fast tilsluttet. Har du valgt en ikke-understøttet outputopløsning på computeren? Der henvises til Understøttet inputsignalopløsning på side 44 for at vælge en understøttet opløsning, og prøv igen. Har du understøttet en ikke understøttet udgangsopløsning på DVD- eller Blu-ray-diskafspilleren? Der henvises til Understøttet inputsignalopløsning på side 44 for at vælge en understøttet opløsning, og prøv igen. Kontroller følgende: Har du aktiveret funktionen Lyd fra på skærmen eller inputkilde enheden? Sluk for funktionen Lyd fra, eller forøg lydstyrkeniveauet og prøv igen. Er der en løs kabelforbindelse? Sørg for, at alle kabler er fast tilsluttet. Har du valgt en ikke-understøttet outputopløsning på computeren? Der henvises til Understøttet inputsignalopløsning på side 44 for at vælge en understøttet opløsning, og prøv igen. Brug funktionen Auto-indstilling (Se Billede-menu på side 25), så skærmen automatisk kan optimere visning af computerbilledet. Hvis resultatet af funktionen Auto-indstilling ikke er tilfredsstillende, skal du bruge funktionerne Fase, Vandret position og Lodret position manuelt for at justere billedet. Har du låst kontrolpanelets knapper? Lås knapperne op, og prøv igen.

51 Fejlfinding 47 Fjernbetjeningen fungerer ikke. 7/14/15 Har du låst funktionerne på fjernbetjeningen? Oplås funktionen og prøv igen. Kontroller polariteten på batterierne. Kontroller for afladede batterier. Kontroller afstanden og vinklen fra skærmen. Kontroller om fjernbetjeningen bliver rettet direkte mod skærmens føler. Kontroller, om der er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og føleren for fjernbetjeningen. Kontroller, at føleren til fjernbetjeningen ikke er udsat for stærkt fluorescerende belysning, eller er i direkte sollys. Kontroller, om nogen (computer eller personlig digital assistent, PDA) i nærheden sender infrarøde signaler, som kan forårsage interferens til signaltransmissionen mellem fjernbetjeningen og skærmen. Sluk for eventuelle infrarøde funktioner på disse enheder.

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4

Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding Indhold Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Overblik over dit LCD-TV 5 Visning af frontpanel 5 Visning af bagpanel 6 Fjernbetjening

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG VC240 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378822

Din brugermanual SAMSUNG VC240 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378822 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning Forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere