Indstilling af trådløst netværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling af trådløst netværk"

Transkript

1 Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed, der understøtter trådløst LAN (såsom en bærbar computer). Denne vejledning beskriver konfiguration af trådløst LAN for infrastrukturtilstand. Infrastrukturtilstand Indstillingerne er fuldført Skal konfigureres Computer Trådløst LAN-adgangspunkt (router) Maskine Se Brugervejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af ad hoc-tilstand. Konfigurér indstillingerne manuelt for at tilslutte direkte til en enhed, der understøtter trådløst LAN, fx en bærbar computer. Sikkerheden er ringere ved direkte forbindelse, og tilslutningsproceduren er mere kompliceret. Derfor anbefales det at oprette forbindelse via et adgangspunkt, såsom en trådløs LAN-router. 1

2 CHV Kontrol af det trådløse netværksmiljø Kontrollér, hvilke indstillinger for trådløst LAN du skal konfigurere, ud fra følgende diagram: Tilslutningsmetoden afhænger af specifikationerne for det anvendte trådløse LANs adgangspunkt. Se vejledningen til adgangspunktet. Kontrollér, at adgangspunktet er tilsluttet til netværket. Understøtter enheden WPS? Ja Nej Manuel indstilling SP 200Nw/201Nw Se side 9: "Manuel konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger. SP 203SFNw/204SFNw Se side 9 og 15: "Manuel konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger. Har enheden en WPS-knap? *1 WPS Ja Nej PIN SP 200Nw/201Nw Se side 7: "Opret forbindelse vha. pinkode" for yderligere oplysninger. SP 203SFNw/204SFNw Se side 13: "Opret forbindelse vha. pinkode" for yderligere oplysninger. PBC SP 200Nw/201Nw Se side 6: "Opret forbindelse vha. PBC" for yderligere oplysninger. SP 203SFNw/204SFNw Se side 12: "Opret forbindelse vha. PBC" for yderligere oplysninger. *1 Navnet på knappen afhænger af enheden. Se vejledningen til det trådløse LANs adgangspunkt, hvis du ikke kan finde WPS-knappen. uu Om sikkerhed ved WPS-tilslutning Den optimale sikkerhed for enhederne konfigureres automatisk ved WPS-tilslutning. *Sikkerhedsindstillingerne afhænger af tilslutningsmiljøet. Af samme årsag kan man ikke antage, at den konfigurerede indstilling er den mest sikre. 2

3 2. Før konfiguration af trådløst LAN Kontrol af adgangspunkt for trådløst LAN Disse oplysninger skal bruges til at konfigurere det trådløse LAN. Oplysningerne er ikke tilgængelige på maskinen. Kontrol af SSID og password (WEP-nøgle/adgangsudtryk) Kontrollér SSID'et og passwordet, før du konfigurerer det trådløse LAN. SSID'et og passwordet til adgangspunktet for det trådløse LAN kan udskrives på en mærkat, som kan sættes på adgangspunktet. Se vejledningen til adgangspunktet for yderligere oplysninger om SSID'et og passwordet. adgangskode : XXXXX Konfiguration/kontrol af maskinindstillinger Inden du konfigurerer det trådløse LAN, skal du udskrive listen med netværksindstillinger, så du har de nødvendige oplysninger til at konfigurere indstillingerne. Udskrivning af liste over netværksindstillinger Det kan tage op til to minutter at udskrive listen. SP 200Nw/201Nw 1. Tryk på [Start]-tasten. CTT175 Hold tasten nede i to sekunder. 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskr. liste/rapport], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindst.liste], og tryk derefter på [OK]. Indhentning af oplysninger om det trådløse LAN fra netværksindstillingslisten For at konfigurere det trådløse LAN er følgende oplysninger påkrævede: Netværk-I/F Hvis "Netværk-I/F" er indstillet til "Ethernet", skal det ændres til "Trådløst LAN". Se vejledningen Troubleshooting for yderligere oplysninger om ændring af LAN-type. WiFi-status Hvis "WiFi-status" er "Tilsluttet", nulstilles netværksindstillingerne. Se vejledningen Troubleshooting for yderligere oplysninger om nulstilling af netværksindstillingerne. Kommunikationstilst. Kontrollér, at "Kommunikationstilst." er indstillet til "Infrastrukturtilst.". Se vejledningen Troubleshooting for yderligere oplysninger om konfiguration af kommunikationstilstand. PIN-kode IP-adresse *1 Se vejledningen Troubleshooting for at ændre IP-adressen i netværksindstillingslisten. MAC-adresse *1 *1 Kontrollér oplysningerne under "WiFi-status". 4

5 3. Installation af driveren Proceduren for konfiguration af det trådløse LAN varierer for manuel konfiguration og konfiguration vha. WPS. Manuel konfiguration af trådløst LAN Hvis du vil konfigurere indstillinger for trådløst LAN manuelt via Smart Organizing Monitor, skal du først installere programmet via en USB-forbindelse. Installér driveren vha. [Lyninstallation med USB]. Konfiguration af trådløst LAN vha. WPS For at etablere en trådløs LAN-forbindelse vha. WPS skal det trådløse LAN først konfigureres, og derefter skal driveren installeres. Installér driveren vha. [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)]. Yderligere oplysninger om installation af driveren findes i softwareinstallationsguiden. 5

6 4. Konfiguration af trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw) Opret forbindelse vha. PBC I trinene 4 til 7 skal hver indstilling konfigureres inden for 120 sekunder. Hvis du tager længere tid om det, vil de konfigurerede indstillinger blive annullerede, så du skal gå tilbage til trin 4 og foretage konfigurationen igen. 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. CTT Tænd for maskinen. Gå videre til næste trin, når strømindikatoren har blinket tre gange. 4. Hold tasten [Nulstil job] nede. CTT216 Hvis tasten holdes nede i to sekunder eller mere, vil strømindikatoren blinke. 5. Tryk på tasten [Start]. CTT218 Advarselsindikatoren blinker. Hvis maskinen er indstillet til ad hoc-tilstand, genstarter den selv efter trin 5 og skifter til infrastrukturtilstand. Gentag trin 4 og 5, hvis dette sker. 6

7 6. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet. WPS CHV Tryk på tasten [Start]. CTT Det fremgår af WiFi-statusrapporten, om forbindelsen er oprettet eller ej. Hvis [Status for trådløst netværk:] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at den trådløse LAN-forbindelse er konfigureret. Forbindelsen er oprettet, hvis "OK" vises for "Tilslutning". Hvis "Mislykkedes" vises for "Tilslutning", skal du gå tilbage til trin 4 og prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Opret forbindelse vha. pinkode I trinene 5 til 8 skal hver indstilling konfigureres inden for 120 sekunder. Hvis du tager længere tid om det, vil de konfigurerede indstillinger blive annullerede, så du skal gå tilbage til trin 5 og foretage konfigurationen igen. 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Gå til skærmen for konfiguration af pinkoden til den trådløse LAN-router eller adgangspunktet på din computer. 7

8 3. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. CTT Tænd for maskinen. Gå videre til næste trin, når strømindikatoren har blinket tre gange. 5. Hold tasten [Nulstil job] nede. CTT216 Hvis tasten holdes nede i to sekunder eller mere, vil strømindikatoren blinke. 6. Indtast maskinens pinkode på adgangspunktets webside. Indtast pinkoden fra netværksindstillingslisten. Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger. 7. Tryk på tasten [Start]. CTT218 Advarselsindikatoren blinker. Hvis maskinen er indstillet til ad hoc-tilstand, genstarter den selv efter trin 7 og skifter til infrastrukturtilstand. Gentag trin 5 og 7, hvis dette sker. 8

9 8. Udfør WPS (PIN-metode) fra adgangspunktets webside. 9. Det fremgår af WiFi-statusrapporten, om forbindelsen er oprettet eller ej. Hvis [Status for trådløst netværk:] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at den trådløse LAN-forbindelse er konfigureret. Forbindelsen er oprettet, hvis "OK" vises for "Tilslutning". Hvis "Mislykkedes" vises for "Tilslutning", skal du gå tilbage til trin 5 og prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Manuel konfiguration af trådløst LAN Hvis du ikke kan bestemme indstillingerne for det anvendte adgangspunkt, eller adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du konfigurere det trådløse LAN manuelt. Kontrollér SSID'et og passwordet (WEP-nøgle/adgangsudtryk) i vejledningen til det trådløse LAN-adgangspunkt, der anvendes. Bestem den anvendte sikkerhedsmetode for adgangspunktet, der benyttes. Se vejledningen til adgangspunktet, hvis du er usikker på, hvilken sikkerhedsmetode der understøttes af det trådløse LAN-adgangspunkt, du benytter. 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel. CTT Tænd for maskinen. 4. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 5. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 7. Hvis din maskine ikke er markeret, kan du vælge model ved at klikke på [Vælg enhed...]. 8. Klik på [OK]. 9. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 10. Indstil [Kommunikationstilstand:] til [Infrastrukturtilstand] under fanen [WiFi]. 9

10 11. Indtast SSID'et for adgangspunktet under [SSID:]. Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger om kontrol af SSID'et. De tegn, der kan anvendes, er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 12. Vælg [Sikkerhedsmetode:]. Bestem den anvendte sikkerhedsmetode for adgangspunktet, der benyttes. 13. Angiv de relevante indstillinger under [WEP/WPA/WPA2-indstillinger]. Det maksimale antal tegn, der kan indtastes under [WEP-nøgle/adgangsudtryk (PSK):], afhænger af indstillingerne for [Nøglelængde:] og [Nøgleformat:]. Angiv indstillinger i henhold til følgende tabel: CTT Sikkerhedsmetode 2. Nøglelængde 3. Nøgleformat 4. WEP-nøgle/ adgangsudtryk (maks. antal tegn) Åbent system - Ingen * Åbent system - WEP 64 bit ASCII 10 tegn Hexadecimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Hexadecimal 26 tegn Delt nøgle - WEP 64 bit ASCII 10 tegn Hexadecimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Hexadecimal 26 tegn WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8-63 tegn Blandet WPA/WPA2- tilstand *2 - ASCII 8-63 tegn *1 Nøglelængden, nøgleformatet og WEP-nøgle/adgangsudtrykket kan ikke konfigureres. *2 Nøglelængden kan ikke konfigureres. 14. Indtast passwordet for adgangspunktet under [WEP-nøgle/adgangsudtryk (PSK):]. Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger om kontrol af passwordet. 10

11 15. Hvis det er nødvendigt at konfigurere IPv4-adressen, skal du klikke på [IPv4-konfiguration]. IPv6-adressen kan kun konfigureres via Web Image Monitor. Se Brugervejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af IPv6-adressen. 16. Klik på [OK]. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. 17. Det fremgår af WiFi-statusrapporten, om forbindelsen er oprettet eller ej. Hvis [Status for trådløst netværk:] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at den trådløse LAN-forbindelse er konfigureret. Forbindelsen er oprettet, hvis "OK" vises for "Tilslutning". Hvis "Mislykkedes" vises for "Tilslutning", skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Når [Åbent system - WEP] konfigureres, kan det virke som om, at forbindelsen er oprettet, selv om den forkerte WEP-nøgle er angivet, og forbindelsen ikke er oprettet. Hvis dette er tilfældet, skal du indtaste den korrekte WEP-nøgle. 11

12 5. Konfiguration af trådløst LAN (SP 203SFNw/204SFNw) Opret forbindelse vha. PBC Hvis adgangspunktet ikke registreres inden for 120 sekunder, udløber søgesessionen. 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. CTT Tænd for maskinen. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-indstillinger], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-tilslutning], og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Infrastrukturtilst.], og tryk derefter på [OK]. Hvis maskinen er indstillet til ad hoc-tilstand, genstarter den selv efter trin 8 og skifter til infrastrukturtilstand. Gentag trinene 4 til 8, hvis dette sker. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WPS (PBC)], og tryk derefter på [OK]. WiFi-tilslutning WPS (PBC) 12

13 10. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet. WPS CHV607 Hvis forbindelsen er oprettet, vises "Tilslutning lykkedes". Hvis forbindelsen ikke er oprettet, vises "Forbind. mislykkedes" Hvis dette er tilfældet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Hvis [WiFi-statusrapport] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at det trådløse LAN er konfigureret. Opret forbindelse vha. pinkode Hvis adgangspunktet ikke registreres inden for 120 sekunder, udløber søgesessionen. 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Gå til skærmen for konfiguration af pinkoden til den trådløse LAN-router eller adgangspunktet på din computer. 3. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. CTT Tænd for maskinen. 13

14 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-indstillinger], og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-tilslutning], og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Infrastrukturtilst.], og tryk derefter på [OK]. Hvis maskinen er indstillet til ad hoc-tilstand, genstarter den selv efter trin 9 og skifter til infrastrukturtilstand. Gentag trinene 5 til 9, hvis dette sker. 10. Indtast maskinens pinkode på adgangspunktets webside. Indtast pinkoden fra netværksindstillingslisten. Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger. 11. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WPS (PIN)], og tryk derefter på [OK]. WiFi-tilslutning WPS (PIN) 12. Udfør WPS (PIN-metode) fra adgangspunktets webside. Hvis forbindelsen er oprettet, vises "Tilslutning lykkedes". Hvis forbindelsen ikke er oprettet, vises "Forbind. mislykkedes" Hvis dette er tilfældet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Hvis [WiFi-statusrapport] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at det trådløse LAN er konfigureret. 14

15 Manuel konfiguration af trådløst LAN Hvis du ikke kan bestemme indstillingerne for det anvendte adgangspunkt, eller adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du konfigurere det trådløse LAN manuelt. Kontrollér SSID'et og passwordet (WEP-nøgle/adgangsudtryk) i vejledningen til det trådløse LAN-adgangspunkt, der anvendes. Bestem den anvendte sikkerhedsmetode for adgangspunktet, der benyttes. Se vejledningen til adgangspunktet, hvis du er usikker på, hvilken sikkerhedsmetode der understøttes af det trådløse LAN-adgangspunkt, du benytter. Søgning efter SSID 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. CTT Tænd for maskinen. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-indstillinger], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-tilslutning], og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Infrastrukturtilst.], og tryk derefter på [OK]. Hvis maskinen er indstillet til ad hoc-tilstand, genstarter den selv efter trin 8 og skifter til infrastrukturtilstand. Gentag trinene 4 til 8, hvis dette sker. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Søg SSID], og tryk derefter på [OK]. WiFi-tilslutning Søg SSID 10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge SSID, og tryk derefter på [OK]. Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger om kontrol af SSID'et. 15

16 11. Indtast adgangspunktets password (WEP-nøgle/adgangsudtryk). Indtast nøgle 1111_ Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger om kontrol af passwordet. Hvis sikkerhedsmetoden er indstillet til "Åbent system - Ingen", er indtastning af passwordet ikke påkrævet. 12. Tryk på tasten [OK]. Hvis forbindelsen er oprettet, vises "Tilslutning lykkedes". Hvis forbindelsen ikke er oprettet, vises "Forbind. mislykkedes" Hvis dette er tilfældet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Hvis [WiFi-statusrapport] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at det trådløse LAN er konfigureret. Angiv SSID Hvis du ikke kan finde adgangspunktet under "Søg efter SSID", skal SSID'et konfigureres vha. følgende procedure. Når du konfigurerer indstillingerne manuelt, kan du også benytte Smart Organizing Monitor. Det er nemmere med Smart Organizing Monitor at indtaste tegn, der er vanskelige at indtaste via betjeningspanelet. Se "Manuel konfiguration af trådløst LAN" under 4: "Konfiguration af trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw)" for yderligere oplysninger om konfiguraton af indstillingerne. 1. Tænd for det trådløse LAN-adgangspunkt. 2. Tænd for maskinen. 3. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. CTT Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-indstillinger], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-tilslutning], og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Infrastrukturtilst.], og tryk derefter på [OK]. Hvis maskinen er indstillet til ad hoc-tilstand, genstarter den selv efter trin 8 og skifter til infrastrukturtilstand. Gentag trinene 4 til 8, hvis dette sker. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indtast SSID], og tryk derefter på [OK]. WiFi-tilslutning Indtast SSID 16

17 10. Indtast adgangspunktets SSID, og tryk derefter på [OK]. Indtast SSID Null Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger om kontrol af SSID'et. Hold tasten [ ] nede for at slette et tegn. Tryk på tasten [ ] for at rykke markøren tilbage. Tryk på tasten [ ] for at rykke markøren frem. De tegn, der kan anvendes, er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 11. Vælg sikkerhedsmetode. Sikkerhedsmetode Åbent system- Ingen Fortsæt til trin 16, hvis du har valgt [Åbent system- Ingen]. 12. Tryk på tasten [OK]. Fortsæt til trin 15, hvis du har valgt [WPA2-PSK - AES] eller [Blandet WPA/WPA2-tilstand]. 13. Vælg nøglelængde, og tryk derefter på [OK]. Nøglelængde 64 bit 14. Vælg nøgleformat, og tryk derefter på [OK]. Nøgleformat ASCI I Det maksimale antal tegn, der kan indtastes i passwordfeltet, afhænger af indstillingerne for [Nøglelængde] og [Nøgleformat]. Se "Manuel konfiguration af trådløst LAN" under 4: "Konfiguration af trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw)" for yderligere oplysninger om konfiguraton af indstillingerne. 15. Indtast adgangspunktets password (WEP-nøgle/adgangsudtryk). Se under 2: "Før konfiguration af trådløst LAN" for yderligere oplysninger om kontrol af passwordet. Indtast nøgle 1111_ 16. Tryk på tasten [OK]. Hvis forbindelsen er oprettet, vises "Tilslutning lykkedes". Hvis forbindelsen ikke er oprettet, vises "Forbind. mislykkedes" Hvis dette er tilfældet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis forbindelsen stadig ikke kan oprettes, skal du se under 6: "Problemløsning" og derefter kontakte din servicetekniker. Hvis [WiFi-statusrapport] er indstillet til [Til], udskrives en rapport med bekræftelse af, at det trådløse LAN er konfigureret. Når [Åbent system - WEP] konfigureres, kan det virke som om, at forbindelsen er oprettet, selv om den forkerte WEP-nøgle er angivet, og forbindelsen ikke er oprettet. Hvis dette er tilfældet, skal du indtaste den korrekte WEP-nøgle. 17

18 6. Problemløsning Tilslutningsproblemer Hvis der opstår problemer, selv efter du har konfigureret indstillingerne igen, skal du kontrollere følgende: nn Er det trådløse LAN-adgangspunkt konfigureret korrekt? Kontrollér, at WPS-funktionen ikke er indstillet til "inaktiv" eller "fra". Andre funktioner end WPS kan forstyrre WPS-funktionen afhængigt af indstillingerne for disse. Der henvises til vejledningerne for det trådløse LAN-adgangspunkt for yderligere oplysninger. nner det trådløse LAN-adgangspunkt placeret et sted, hvor det kan modtage radiobølger? Om enhederne modtager radiobølger afhænger af placeringen og bygningskonstruktionen. Hvis maskinen er placeret langt væk fra det trådløse LAN-adgangspunkt, skal du flytte den tættere på. Tilslut derefter maskinen til enhederne. nner den knap, du trykkede på, WPS-knappen? WPS-knappen kan have forskellige navne, og hvor lang tid, du skal trykke på knappen eller holde den nede, afhænger af det anvendte adgangspunkt for trådløst LAN. Se vejledningen for oplysninger om, hvilken knap du skal trykke på eller holde nede. nn Er pinkoden konfigureret korrekt? Se vejledningerne til adgangspunktet for trådløst LAN for oplysninger om korrekt konfiguration af pinkoden. Kontrollér pinkoden, når den vises eller udskrives. nner LAN-typen indstillet til [Ethernet]? Er LAN-typen indstillet til [Trådløst LAN]? SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Interfaceindstillinger] [LAN-type] [Trådløst LAN] SP 203SFNw/204SFNw (betjeningspanel) Tasten [Brugerfunktioner] [Netværksindstil.] [LAN-type] [Trådløst LAN] nner der tilsluttet et Ethernet-kabel? Hvis maskinen er tilsluttet til netværket ved brug af et Ethernet-kabel, er Ethernet-forbindelse aktiveret. Træk Ethernet-kablet ud af maskinen for at bruge det trådløse netværk. nn Er kommunikationstilstanden indstillet til [802.11Ad hoc-tilst.]? Er kommunikationstilstanden indstillet til [Infrastrukturtilst.]? SP 200Nw/201Nw (betjeningspanel) Hold tasterne [Nulstil job] [Start] nede SP 203SFNw/204SFNw (betjeningspanel) Tasten [Brugerfunktioner] [Netværksindstil.] [WiFi-indstillinger] [WiFi-tilslutning] [Infrastrukturtilst.] nn Har du indtastet SSID og password korrekt? Kontrollér, at de er indtastet korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver. 18

19 Forbindelsen er oprettet, men trådløst LAN kan ikke benyttes Hvis der er etableret forbindelse, men det trådløse netværk ikke kan bruges, skal du kontrollere følgende: nnkontrollér, at et Ethernet-kabel ikke er tilsluttet til maskinen. Hvis maskinen er tilsluttet til netværket ved brug af et Ethernet-kabel, er Ethernet-forbindelse aktiveret. Træk Ethernet-kablet ud af maskinen for at bruge det trådløse netværk. nn Tilslutningen kan mislykkes pga. radiobølgeforholdene. Hvis der er et andet trådløst netværk i nærheden, kan det påvirke den trådløse forbindelse. Vent lidt, og tilslut til netværket igen. nn WiFi-statusrapporten kan ikke udskrives. Indstil WiFi-statusrapport til [Til]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Fanen [Brugerværktøj] [Printerkonfiguration] fanen [WiFi] [Status for trådløst netværk:] [Til] SP 203SFNw/204SFNw (betjeningspanel) Tasten [Brugerfunktioner] [Netværksindstil.] [WiFi-indstillinger] [WiFi-statusrapport] [Til] nnen tidligere oprettet forbindelse kan ikke genoprettes. Nulstil først netværksindstillingerne for at omkonfigurere det trådløse LAN. SP 200Nw/201Nw 1. Tænd for strømmen, mens du holder tasten [Nulstil job] nede. SP 203SFNw/204SFNw 1. Tænd for strømmen, mens du holder tasten [Slet/Stop] på betjeningspanelet nede. Hold tasten nede i fem sekunder. Hold tasten nede, indtil advarselsindikatoren lyser. Når indstillingerne er nulstillet, genstarter maskinen automatisk. nn Er IP-adresseindstillingerne konfigureret korrekt? Kontrollér, at indstillingerne for IP-adressen er korrekt konfigurerede. Konfiguration af IPv4-adresse til trådløs LAN-forbindelse SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Fanen [Brugerværktøj] [Printerkonfiguration] fanen [WiFi] [IPv4-konfiguration] SP 203SFNw/204SFNw (betjeningspanel) Tasten [Brugerfunktioner] [Netværksindstil.] [WiFi-indstillinger] [Mask. IPv4-adresse] Konfiguration af IPv6-adresse til trådløs LAN-forbindelse SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) Se Brugervejledning for yderligere oplysninger. SP 203SFNw/204SFNw (betjeningspanel) Tasten [Brugerfunktioner] [Netværksindstil.] [WiFi-indstillinger] [Mask. IPv6-adresse] 19

20 Ordliste Trådløst LAN-adgangspunkt (router) Denne enhed fordeler data mellem trådløse enheder og internettet. Infrastrukturtilstand Vælg denne for at kommunikere via et adgangspunkt. Ad hoc-tilstand Vælg denne for at etablere forbindelse til en enhed, der har trådløst LAN (f.eks. en bærbar computer). WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS er en standard for krypteringsindstillinger ved tilslutning mellem enheder, der understøtter Wi-Fi. Enheder, der understøtter denne standard, kan let tilsluttes ved brug af trådløst LAN med kryptering. PBC En WPS-tilslutningsmetode vha. en trykknap. PIN En WPS-tilslutningsmetode vha. en pinkode. SSID Dette er et netværks-id, der skelner mellem trådløse LAN-adgangspunkter. Det kaldes også netværksnavnet eller adgangspunktnavnet. Password (WEP-nøgle/adgangsudtryk) Dette er passwordet til det trådløse LAN-adgangspunkt. Det hedder også netværksnøglen eller krypteringsnøglen DA DK M

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5287-00 DA

Netværksvejledning NPD 5287-00 DA NPD 5287-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere

Opsætning af TDC WiFi Extender. Installationsvejledning

Opsætning af TDC WiFi Extender. Installationsvejledning Opsætning af TDC WiFi Extender Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Sådan skaber du forbindelse til netværk Du skal sikre, at repeater-tilstand er aktiv før tilslutning. Sådan skaber du forbindelse

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer Guide til opsætning Opsætning af maskinen 1 Installation af software 2 Status for LED-lamper Hvor købes forbrugsstoffer 1 2 1. Opsætning af maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Vejledning til WiFi Extender. Installationsvejledning

Vejledning til WiFi Extender. Installationsvejledning Vejledning til WiFi Extender Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Knapper og lamper Knapper og lamper 1. Ethernet-port Tilslut din Extender 4 Forbind din router med Extenderen 4 Forbind din PC,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler, at du kun bruger officiel NETGEAR-support. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN2000RPTv3

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN2000RPTv3 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN2000RPTv3 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den

Læs mere

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Netværksvejledning NPD DA

Netværksvejledning NPD DA NPD 5282-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RPv3

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RPv3 Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RPv3 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til trådløs N600 Dual Band Gigabit-router WNDRMAC

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til trådløs N600 Dual Band Gigabit-router WNDRMAC Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.netgear.com/register.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Gør mere. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router. Model R8000

Gør mere. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router. Model R8000 Gør mere Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router Model R8000 Navn og adgangskode til WiFi-netværk Det forhåndstildelte WiFi-netværksnavn (SSID) og adgangskode (netværksnøgle) er unikke for din router,

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs I denne vejledning gennemgås tilslutning af accespunktet til standardrouter. Oplysninger om kassens indhold, manual, sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Du kan læse mere om eduroam, og se hvilke institutioner der er med, på den danske hjemmeside eller på den internationale hjemmeside.

Du kan læse mere om eduroam, og se hvilke institutioner der er med, på den danske hjemmeside eller på den internationale hjemmeside. eduroam på Statsbiblioteket eduroam-netværket tillader registrerede brugere og gæster fra andre institutioner tilknyttet eduroam samarbejdet at komme trådløst på Internettet gennem Statsbibliotekets adgangspunkter.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Hurtig start. AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150

Hurtig start. AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150 Hurtig start AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150 Kom godt i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Linksys WAP300N. Brugervejledning

Linksys WAP300N. Brugervejledning Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt Pakkens indhold 1 Visning fra bagsiden 1 Visning fra bunden 2 Sådan udvides dit hjemmenetværk 3 Hvad er et netværk? 3 Sådan udvides dit

Læs mere

Hurtig start. AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150

Hurtig start. AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150 Hurtig start AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150 Kom godt i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere