EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL"

Transkript

1 EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

2 Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver trådløst, lige fra at sende billeder til webtjenester og andre kameraer til fjernbetjening af kameraet. Du skal blot slutte kameraet til et Wi-Fi-netværk eller en anden enhed, der understøtter dette kameras trådløse LAN-funktioner. (1) Overføre billeder mellem kameraer Udveksle billeder (2) Tilslutte til smartphone Gøre billeder visbare Fjernoptagelse (6) Se billeder med en medieafspiller Gennemse billeder (3) Udskrive billeder via en Wi-Fi-printer Udskrive billeder (Canon Image Gateway) (5) Sende billeder til en webtjeneste Gemme og dele billeder (4) Fjernbetjene kameraet via EOS Utility Fjernbetjene kameraet 2 CANON image GATEWAY-webtjenester understøttes ikke i visse lande og områder. Se Canons websted (http://canon.com/cig) for oplysninger om lande og områder, der understøtter CANON image GATEWAY-tjenester. Indstillinger for "Sende billeder til en webtjeneste" kan ikke udføres fra en computer i visse lande og områder.

3 Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner (1) z Overføre billeder mellem kameraer (s. 19) Overfør billeder mellem dette kamera og andre Canon-kameraer med indbyggede trådløse LAN-funktioner. (2) q Tilslutte til smartphone (s. 31, 75) Se gemte billeder, eller betjen kameraet fra din smartphone. Du skal installere programmet "EOS Remote" på din smartphone for at bruge disse funktioner. (3)l Udskrive billeder via en Wi-Fi-printer (s. 45, 87) Slut kameraet til en trådløs LAN-kompatibel printer, der understøtter PictBridge (DPS over IP) for at udskrive billeder trådløst. (4)D Fjernbetjene kameraet via EOS Utility (s. 93) Brug EOS Utility via et trådløst LAN i stedet for et interfacekabel, og betjen dit kamera trådløst fra en computer. (5) w Sende billeder til en webtjeneste (s. 103) Upload dine billeder til CANON image GATEWAY, en online fototjeneste til Canon-brugere (gratis tilmelding påkrævet), for at dele dem med familie og venner. (6) Se billeder med en medieafspiller (s. 131) Vis billeder på kameraets hukommelseskort på dit tv ved hjælp af en medieafspiller, der understøtter DLNA* via et trådløst LAN. * Digital Living Network Alliance 3

4 Flowchart for Wi-Fi-funktion z Overføre billeder mellem kameraer q Tilslutte til smartphone Konfiguration Tilslut kameraerne Installer EOS Remote på en smartphone Slut kameraet til smartphonen Forbindelse Tilslut kameraerne direkte via et trådløst LAN Kameraadgangspunkt-tilstand* 1 Infrastrukturtilstand* 2 Nu kan du... Overføre billeder mellem kameraer Se billeder på kameraet Fjernoptage l Udskrive billeder via en Wi-Fiprinter D Fjernbetjene kameraet via EOS Utility Konfiguration Konfigurer en Wi-Fi-printer, der understøtter PictBridge (DPS over IP) Tilslut kamera og printer via trådløst LAN Konfigurer et trådløst LAN og en computer med EOS Utility installeret Tilslut kameraet og printeren via trådløst LAN Forbindelse Kameraadgangspunkt-tilstand* 1 Ad hoc-tilstand* 3 Infrastrukturtilstand* 2 Infrastrukturtilstand* 2 Nu kan du... Afspille og udskrive billeder Fjernbetjene kameraet via EOS Utility 4

5 Flowchart for Wi-Fi-funktion w Sende billeder til en webtjeneste Se billeder med en medieafspiller Konfiguration Konfigurer en computer med EOS Utility installeret og et trådløst adgangspunkt, der kan få adgang til internettet Tilmeld dig som CANON image GATEWAY-medlem Konfigurer kameraet til webtjenesteadgang Konfigurer enheder, der understøtter DLNA og et trådløst adgangspunkt Tilslut en medieafspiller til et tv Tilslut kameraet og medieafspilleren via et trådløst LAN Forbindelse Infrastrukturtilstand* 2 Infrastrukturtilstand* 2 Nu kan du... Sende billeder til webtjenester Sende s til dine bekendte Se billeder på kameraet ved brug af medieafspilleren *1 Kameraadgangspunkt-tilstand: En enkel trådløs LAN-funktion, hvor et kamera og en smartphone eller et kamera og en printer kan tilsluttes direkte via et trådløst LAN. *2 Infrastrukturtilstand: En trådløst LAN-funktion, der opretter forbindelse til hver Wi-Fi-enhed via et trådløst adgangspunkt. I denne tilstand kan der oprettes kommunikation med en Wi-Fienhed, så længe et trådløst adgangspunkt er placeret i nærheden. *3 Ad hoc-tilstand: En trådløs LAN-funktion, der sluttes direkte til en computer med indbyggede trådløse LAN-funktioner. Computerens trådløse LAN-funktioner skal på forhånd indstilles til ad hoc-tilstand. CANON image GATEWAY-webtjenester understøttes ikke i visse lande og områder. Se Canons websted (http://canon.com/cig) for oplysninger om lande og områder, der understøtter CANON image GATEWAY-tjenester. Indstillinger for "Sende billeder til en webtjeneste" kan ikke udføres fra en computer i visse lande og områder. 5

6 Anvendte betegnelser i denne manual I denne manual bruges begrebet "trådløst LAN" som en generel betegnelse for Wi-Fi og Canons originale trådløse kommunikationsfunktioner. Udtrykket "adgangspunkt" angiver trådløse LAN-terminaler (trådløse LAN-adgangspunkter og trådløse LAN-adaptere), der transmittere trådløs LAN-forbindelse. Parenteser [ ] angiver knapper eller ikonnavne eller andre softwareelementer, der vises på computerskærmen. Parenteser angiver også menupunkter fra kameraet. ** (tallene) i "(s. **)" i denne manual betyder, at yderligere oplysninger findes på de angivne sider. Dele af denne manual der er mærket med følgende symboler indeholder bestemte typer oplysninger som beskrevet nedenfor. :Advarsler for at undgå mulige problemer under drift. : Supplerende oplysninger om grundlæggende betjening. Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 og Wi-Fi Certified logo er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. WPS brugt på skærmbilleder til kameraindstillinger og i denne manual betyder Wi-Fi-beskyttet opsætning. UPnP er et varemærke tilhørende UPnP Implementers Corporation. Alle andre virksomheds- og produktnavne samt varemærker i denne manual tilhører de respektive ejere. 6 Bemærk, at Canon ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå pga. forkerte indstillinger af trådløst LAN til brug med kameraet. Desuden kan Canon ikke holdes ansvarlig for fejl og skader, der måtte opstå ved brug af kameraet.

7 Kapitler Indledning Basisindstillinger for trådløse LAN-funktioner 11 Overførsel af billeder mellem kameraer 19 Tilslutning til en smartphone Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer Brug af et Wi-Fi trådløst LAN-adgangspunkt 55 Tilslutning til en smartphone Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer Fjernbetjening med brug af EOS Utility 93 Afsendelse af billeder til en webtjeneste 103 Visning af billeder med en medieafspiller 131 Brug af Hurtig kontrol til at tilslutte til et trådløst LAN 139 Håndtering af indstillinger 145 Fejlfindingsvejledning 151 Reference 169 7

8 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner... 2 Flowchart for Wi-Fi-funktion... 4 Anvendte betegnelser i denne manual... 6 Kapitler... 7 Basisindstillinger for trådløse LAN-funktioner 11 Registrering af et kaldenavn Grundlæggende betjening og indstillinger Overførsel af billeder mellem kameraer 19 Valg af forbindelsens destination Afsendelse af billeder Gentilslutning Registrering af indstillinger for flere forbindelser Ændring af indstillingsnavne Tilslutning til en smartphone Forberedelse Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse...33 Betjening af kameraet via en smartphone Gentilslutning Angivelse af visbare billeder Registrering af indstillinger for flere forbindelser Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse...46 Udskrivning Gentilslutning Registrering af indstillinger for flere forbindelser

9 Indholdsfortegnelse Brug af et Wi-Fi trådløst LAN-adgangspunkt 55 Kontrol af adgangspunkttype...56 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand)...57 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand)...62 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk...67 Tilslutning til en smartphone Brug af infrastrukturtilstanden for at oprette forbindelse...76 Betjening af kameraet via en smartphone...78 Gentilslutning...80 Angivelse af visbare billeder...81 Registrering af indstillinger for flere forbindelser...84 Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer Brug af infrastrukturtilstanden for at oprette forbindelse...88 Udskrivning...90 Gentilslutning...91 Registrering af indstillinger for flere forbindelser...92 Fjernbetjening med brug af EOS Utility 93 Konfiguration af indstillinger for EOS Utility-kommunikation...94 Brug af EOS Utility...98 Gentilslutning...99 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Afsendelse af billeder til en webtjeneste 103 Forberedelse Kontrol af adgangspunkttype Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand)

10 Indholdsfortegnelse Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Afsendelse af billeder til en webtjeneste Gentilslutning Registrering af indstillinger for flere forbindelser Visning af billeder med en medieafspiller 131 Konfiguration af kommunikationsindstillinger for medieafspiller Visning af billeder på et tv Gentilslutning Registrering af indstillinger for flere forbindelser Brug af Hurtig kontrol til at tilslutte til et trådløst LAN 139 Tilslutning fra Hurtig kontrol Tilslutning fra en afspilningsskærm Håndtering af indstillinger 145 Kontrol/ændring af kameraindstillinger Rydning af trådløse LAN-indstillinger Fejlfindingsvejledning 151 Reaktion på fejlmeddelelser Fejlfindingsvejledning Bemærkninger om trådløst LAN Kontrol af netværksindstillinger Reference 169 Specifikationer Indeks

11 1 Basisindstillinger for trådløse LAN-funktioner Dette kapitel beskriver indstillinger, der er nødvendige for at bruge kameraets trådløse LAN-funktioner. 11

12 Registrering af et kaldenavn Først skal du indstille kameraets kaldenavn. Når kameraet er forbundet til en anden enhed via et trådløst LAN, vises kaldenavnet på enheden. Sørg for at angive et kaldenavn for dit kamera. 1 Vælg [Wi-Fi]. Vælg [Wi-Fi] under fanen [53], og tryk på <0>. 2 3 Vælg [Aktivér]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Aktivér], og tryk derefter på <0>. [Wi-Fi-funktion] kan nu vælges. Vælg [Wi-Fi-funktion]. Vælg [Wi-Fi-funktion] under fanen [53], og tryk på <0>. Når denne indstilling vælges for første gang, vises et skærmbillede, hvor du kan registrere et kaldenavn. Vælg [OK], og fortsæt til trin 4. 12

13 Registrering af et kaldenavn 4 Indtast et kaldenavn. Yderligere oplysninger om angivelse af tegn, se "Betjening af virtuelt tastatur" på næste side. Op til 16 tegn kan indtastes. 5 Afslut. Når du er færdig, skal du trykke på knappen <M>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen, tryk derefter på <0>. Kaldenavnet registreres, og [Wi-Fi-funktion] vises. Hvis du vil ændre kaldenavnet, skal du trykke på knappen <B> på ovenstående skærmbillede, og derefter vælge [Rediger kaldenavn] på den skærm, der vises. 13

14 Registrering af et kaldenavn Betjening af virtuelt tastatur Skift til andre inputområder Hvis du vil skifte mellem øverste og nederste inputområde, skal du trykke på knappen <Q>. Flyt markøren For at flytte markøren skal du trykke på tasten <U> i det øverste område. Indtastning af tekst I det nederste inputområde skal du trykke på tasten <V> eller <U> for at vælge tegn og derefter trykke på <0> for at indtaste dem. Du kan tjekke, hvor mange tegn, du har indtastet, og hvor mange flere der kan indtastes, ved at se [*/*] øverst til højre på skærmen. Sletning af tekst Laver du en fejl, kan du slette den med knappen <L>. Afslutning af tekstindtastning Tryk på knappen <M> for at bekræfte det indtastede og afslutte. Hvis der vises en bekræftelsesskærm, skal du vælge [OK] for at afslutte. Sådan annullerer du indtastning af tekst Tryk på knappen <B> for at annullere indtastning af tekst. Hvis der vises en bekræftelsesskærm, skal du vælge [OK] for at afslutte. 14

15 Grundlæggende betjening og indstillinger Brug af kameraet mens trådløse LAN-funktioner er aktive Når du ønsker at prioritere trådløse LAN-funktioner, må du ikke betjene udløserknappen, programvælgeren eller afspilningsknappen. Ellers vil optagelse eller afspilning muligvis blive prioriteret, og trådløse LANfunktioner vil muligvis blive afsluttet i løbet af processen. Når [Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], er optagelse deaktiveret. Selvom kameraet er tilsluttet en computer, printer, GPS-modtager eller andre enheder via et interfacekabel kan de ikke benyttes (s. 17). Autosluk Under fanen [52] angives [Autosluk] til [Deaktiver], hvis det er nødvendigt. Hvis kameraets autoslukfunktion er aktiveret under den trådløse LAN-forbindelse, skifter kameraet til standby-tilstand. Den trådløse LAN-forbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk. [Wi-Fi] under fanen [53] Hvis brug af elektroniske enheder og trådløse enheder er forbudt på fly eller på hospitaler, skal du indstille [Wi-Fi] under fanen [53] til [Deaktivér]. 15

16 Grundlæggende betjening og indstillinger [Wi-Fi] - Indstillinger og tilslutningsstatus Indstillinger og tilslutningsstatus for [Wi-Fi] under fanen [53] kan kontrolleres på kameraets LCD-panel og LCD-skærm. Wi-Fi-funktion Når [53: Wi-Fi] er indstillet til [Deaktivér] Når [53: Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], men der ikke er nogen forbindelse Status for Wi-Fi-tilslutning Tilsluttet ( ) Data transmitteres z Tilslutningsfejl (Blinker) (Blinker) Afventer tilslutning Afventer gentilslutning (Fra) Ikke tilsluttet Wi-Fi-funktion (Blinker) Tilsluttet Data transmitteres Afventer tilslutning Afventer gentilslutning (Blinker) (Blinker) Tilslutningsfejl 16

17 Grundlæggende betjening og indstillinger Tilslutning med et interfacekabel Når [Wi-Fi] under fanen [53] er indstillet til [Aktivér], deaktiveres forbindelse via interfacekabel. Indstil til [Deaktivér] for at tilslutte interfacekablet. Når kameraet er tilsluttet en computer, printer, GPS-modtager eller andre enheder via et interfacekabel, kan indstillingerne for [Wi-Fi] ikke ændres. Frakobl kablet, og konfigurer derefter indstillingerne. Brug af et Eye-Fi-kort Når [Wi-Fi] under fanen [53] er indstillet til [Aktivér], deaktiveres billedoverførsel med et Eye-Fi-kort. 17

18 18

19 2 Overførsel af billeder mellem kameraer Billeder kan overføres mellem Canon-kameraer via de indbyggede trådløse LAN-funktioner. Trådløs tilslutning er mulig for Canon-kameraer, der er markedsført i 2012 eller senere, med indbyggede trådløse LAN-funktioner. Bemærk, at kameraet ikke kan tilsluttes Canon videokameraer, selvom de har indbyggede trådløse LAN-funktioner. Kameraet kan ikke tilsluttes Canon-kameraer uden indbyggede trådløse LAN-funktioner, selvom de understøtter Eye-Fi-kort. Stillbilleder kan kun overføres, hvis deres filformat er JPEG. Selvom film kan overføres, kan de ikke afspilles, hvis målkameraet ikke understøtter den modtagne films filformat. 19

20 Valg af forbindelsens destination Registrer det målkamera, du vil tilslutte til via et trådløst LAN. Kameraet kan kun tilsluttes ét kamera ad gangen. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 3 Vælg [z]. Tryk på tasten <V> eller <U> for at vælge [z] (Overfør billeder ml. kameraer), og tryk derefter på <0>. Start tilslutning på målkamera. Når skærmbilledet til venstre vises, skal du også starte tilslutning på målkameraet. Procedure ved betjening, se instruktionsbogen til målkameraet. Når der er oprettet forbindelse, gemmes indstillingerne automatisk, og billederne på kortet vises. 20

21 Valg af forbindelsens destination 4 Vælg de billeder, der skal sendes. Vælg billeder på det kamera, der skal sende billederne (s. 22). Betjen ikke det kamera, der modtager billederne. Bemærk, at GPS-oplysninger ikke vises på kameraets afspilningsskærm selvom GPS-oplysninger er tilknyttet det modtagne billede. Optagelsessteder kan ses på et virtuelt kort ved at bruge Map Utility-softwaren. Tilslutningsindstillingerne gemmes/registreres automatisk med kaldenavnet på det kamera, der blev oprettet forbindelse til. Autosluk fungerer ikke, når kameraet er tilsluttet et andet kamera. 21

22 Afsendelse af billeder Afsendelse af billeder ét ad gangen Valgte billeder sendes ét ad gangen Vælg et billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal sendes, og tryk derefter på <0>. Tryk på knappen <u>, drej vælgeren <6> til venstre for at vælge et billede på indeksvisningen. Drej vælgeren <6> til højre for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Vælg [Send vist bil.]. Tryk på <U>, og vælg [Ændr bill.str.] for at vælge størrelse på det billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge [Send vist bil.], og tryk derefter på <0>. Skærmen viser, at overførslen er i gang. Gentag trin 1 og 2, hvis du vil sende et andet billede. Afbryd forbindelsen. Tryk på knappen <M> for at få vist bekræftelsesskærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Indstillingsskærmen [Wi-Fi-funktion] vil blive vist igen. Hvis afspilning eller optagelse startes under tilslutningen, vil forbindelsen blive afbrudt. 22 RAW-billeder kan ikke sendes.

23 Afsendelse af billeder Afsendelse af valgte billeder Der kan vælges og sendes flere billeder (op til 50 filer). Tryk på <0> Vælg [Send valgte]. Tryk på <U>, og vælg [Ændr bill.str.] for at vælge størrelse på det billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge [Send valgte], og tryk derefter på <0>. Vælg de billeder, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på <0>. <X> vises øverst til venstre i det billede, der skal sendes. Tryk på knappen <u>, og drej vælgeren <6> til venstre for at vælge et billede i visningen af tre billeder. Drej vælgeren <6> til højre for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Når du har valgt de billeder, der skal sendes, skal du trykke på knappen <Q>. 23

24 Afsendelse af billeder Reducer billedstørrelsen. Indstil den efter behov. Se indstillingsprocedurer på næste side. Send billederne. Tryk på tasten <V> for at vælge [Send], og tryk derefter på <0> for at sende billederne. Skærmen viser, at overførslen er i gang. Gentag trin 1 til 5, hvis du vil overføre andre billeder. Afbryd forbindelsen. Tryk på knappen <M> for at få vist bekræftelsesskærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Indstillingsskærmen [Wi-Fi-funktion] vil blive vist igen. Når du sender store filer, skal du sikre dig, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, så det ikke løber tør for strøm under processen. Hvis afspilning eller optagelse startes under tilslutningen, vil forbindelsen blive afbrudt. 24 RAW-billeder kan ikke sendes. Du kan sende op til 50 filer.

25 Afsendelse af billeder Reduktion af størrelsen på billedet, der skal sendes Når [Send valgte] er valgt kan du også vælge en størrelse på billederne, der skal sendes, på bekræftelsesskærmen for at sende dem. 1 2 Vælg [Ændr str. på billeder s. sendes]. På bekræftelsesskærmen for afsendelse af billeder skal du trykke på tasten <V> for at vælge [Ændr str. på billeder s. sendes] og derefter trykke på <0>. Vælg billedstørrelsen. Tryk på tasten <V> for at vælge den ønskede billedstørrelse, og tryk derefter på <0>. 3 Send billederne. Tryk på tasten <V> for at vælge [Send], og tryk derefter på <0> for at sende billederne. Kun billeder, der er større end den valgte billedstørrelse, bliver komprimeret. Størrelse for film kan ikke ændres. [ÆndrStr:S2] og [ÆndrStr:S3] er kun aktiveret for stillbilleder taget med EOS 6D (WG). Billeder taget af andre kameraer sendes uden ændret størrelse. 25

26 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til et andet kamera, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [z]. Vælg [z] (Overfør billeder ml. kameraer), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Udfør også tilslutningsproceduren på målkameraet. Billederne på kortet vises, og de billeder, som skal sendes, kan vælges. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. Som standard følger indstillingerne kaldenavnet på det kamera, der var tilslutning til. 26

27 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre indstillinger for forbindelse mellem kameraer. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [z]. Vælg [z] (Overfør billeder ml. kameraer), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. Navnet på indstillingen kan ændres senere (s. 28). 27

28 Ændring af indstillingsnavne De viste navne for indstilling af gentilslutning kan ændres, efter indstillingerne er fuldført. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [z]. Vælg [z] (Overfør billeder ml. kameraer), og tryk på <0>. 3 4 Vælg [Kontroller/ændr indstillinger]. Vælg [Kontroller/ændr indstillinger], og tryk på <0>. Vælg [Skift indstillingsnavn]. Vælg [Skift indstillingsnavn], og tryk på <0>. 28

29 Ændring af indstillingsnavne 5 Rediger indstillingsnavnet. Rediger navnet på indstillingen vha. det virtuelle tastatur (s. 14). Op til 30 tegn kan indtastes. Når du er færdig, skal du trykke på knappen <M>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen, og tryk på <0> for at fuldføre ændringen. Tryk på knappen <M> tre gange for at gå tilbage til menuskærmen. 29

30 30

31 3 Tilslutning til en smartphone - 1 Når du tilslutter kameraet til en smartphone kan du bruge smartphonen til at få vist, administrere og modtage billeder, der er gemt i kameraet. Du kan også bruge en smartphone til fjernoptagelse. 31

32 Forberedelse Understøttede smartphone-operativsystemer Følgende smartphone-operativsystemer understøttes (pr. september 2012). For at få opdaterede oplysninger om understøttede operativsystemer, skal du se webstedet for download af EOS Remote-softwaren. ios: Version 5.0 til 5.1 Android: Version til 4.0 Kræver installation af EOS Remote For at kunne kommunikere med en smartphone skal kameraet forbindes til en smartphone med EOS Remote-app'en installeret. EOS Remote kan downloades fra App Store eller Google Play. Installer EOS Remote på smartphonen, og udfør derefter trinene til at oprette forbindelse. 32

33 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Kameraet og smartphonen kan tilsluttes direkte via et trådløst LAN. Da kameraet fungerer som et adgangspunkt, er det ikke nødvendigt med andre adgangspunkter, så du kan kommunikere nemt, selv når du er ude. For at oprette forbindelse, er betjening af smartphone nødvendig. Du kan finde yderligere oplysninger i smartphonens instruktionsmanual. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 4 Vælg [Kameraadgangspunkttilstand]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Vælg [Nem tilslutning]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Nem tilslutning], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Se side 36 for manuel tilslutning. 33

34 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Tilslut smartphonen til kameraet. I Wi-Fi-indstillingsmenuen på smartphonen skal du vælge det SSID (netværksnavn), som vises på kameraets LCD-skærm. Som adgangskode skal du indtaste krypteringsnøglen, der vises på kameraets LCD-skærm. Det næste skærmbillede vises muligvis automatisk, selvom betjeningen af smartphonen ikke er afsluttet. Start EOS Remote på smartphonen. Når Wi-Fi-indstillingerne er udført, starter EOS Remote på smartphonen. Vælg [Camera Connection/ Kameratilslutning] på smartphonen. Vælg [Camera Connection/ Kameratilslutning] på EOS Remote. Vælg målkameraet på smartphonen. Vælg det kamera, der skal tilsluttes til blandt [Detected Cameras/ Registrerede kameraer] på EOS Remote. Parringen starter. 34

35 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Tegn i andre formater end ASCII vises som 8. 9 Tilslut til kameraet. Når parringen er gennemført, vises skærmen til venstre. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Tryk på knappen <B> for at begrænse visbare billeder. Se "Angivelse af visbare billeder" (s. 40) for flere oplysninger. Foretag yderligere indstillinger. 10 For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 11. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. Gem indstillingerne. 11 Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmen [qtilslutning] vises. Indstillingerne for kommunikation med en smartphone er nu færdig. 35

36 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Når [Manuel tilslutning] er valgt Indstil [SSID], [Kanalvalg] og [Krypteringsindstillinger] vises på hvert skærmbillede. Indtast en SSID. 1 Indtast et vilkårligt tegn med det virtuelle tastatur (s. 14). Når du er færdig, skal du trykke på knappen <M>. 2 3 Vælg [Automatisk valg]. Vælg [Automatisk valg], og tryk på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. For at vælge manuelt skal du vælge [Manuelt valg] og dreje vælgeren <6>. Vælg [Ingen]. Vælg [Ingen], og tryk på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0>. Skærmbilledet i trin 5 på side 34 vises. For kryptering skal du vælge [AES] og derefter indtaste krypteringsnøglen med det virtuelle tastatur (s. 14). 36

37 Betjening af kameraet via en smartphone Du kan bruge en smartphone med EOS Remote installeret til at se billeder, der er gemt i kameraet og optage via fjernbetjening. EOS Remote hovedskærm De vigtigste funktioner i EOS Remote er beskrevet nedenfor. Tryk på skærmen for at læse betjeningsprocedurerne. [Camera Image Viewing/Visning af kamerabilleder] Billeder, der er gemt i kameraet, kan vises. Billeder, der er gemt i kameraet, kan gemmes på en smartphone. Funktioner såsom sletning kan udføres på billeder, der er gemt i kameraet. [Remote Shooting/Fjernoptagelse] Kameraets Live view-billede kan ses ved hjælp af en smartphone. Kameraets indstillinger kan ændres. Du kan optage med udløserfunktionen. (Indstillingsknap) Brug denne knap til at få adgang til forskellige indstillinger for EOS Remote. Når visbare billeder er begrænset (s. 40), vil funktioner i EOS Remote være begrænset. Optagelse er måske ikke være muligt, når kameraet er forbundet til en smartphone. 37

38 Betjening af kameraet via en smartphone Afbrydelse af forbindelsen 1 2 Vælg [Afslut]. Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53] på kameraets menuskærm. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. Vælg [OK]. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. 38 Billederne er gemt i størrelse S2 JPEG-format på smartphones. RAW-billeder gemmes også som størrelse S2 JPEG-billeder. Selv om film vises på listen, kan de ikke gemmes. Hvis kameraets autoslukfunktion er aktiveret under den trådløse LAN-forbindelse, skifter kameraet til standby-tilstand. Den trådløse LAN-forbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk.

39 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en smartphone, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til smartphone. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 39

40 Angivelse af visbare billeder Du kan angive billeder, der kan ses fra en smartphone ved at betjene kameraet. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 4 Vælg [Kontroller/ændr indstillinger]. Vælg [Kontroller/ændr indstillinger], og tryk på <0>. Vælg [Visbare bil.]. Vælg [Visbare bil.], og tryk på <0>. 40

41 Angivelse af visbare billeder 5 Vælg et element. Tryk på tasten <V> for at vælge elementet, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at få vist indstillingsskærmen. [Alle billeder] Alle billeder, der er gemt på kortet bliver synlige. [Billeder fra foregående dage] Angiv visbare billeder på baggrund af optagelsesdato. Billeder, der er taget op til for ni dage siden, kan angives. Tryk på tasten <V> for at vælge elementet, og tryk derefter på <0>. Når [Billeder fra foregående dage] er valgt bliver billeder, der er taget frem til det angivne antal dage før den aktuelle dato, visbare. Når <r> vises for antallet af dage skal du dreje vælgeren <5> for at angive antallet af dage og trykke på <0> for at bekræfte valget. Vælg [OK], og tryk på <0> for at angive de visbare billeder. [Vælg efter bedømmelse] Angiv visbare billeder afhængigt af om der er tilføjet en bedømmelse (eller ej) eller efter bedømmelsestype. Tryk på tasten <V> for at vælge en bedømmelse, og tryk derefter på <0> for at angive de visbare billeder. 41

42 Angivelse af visbare billeder [Vælg række] Første billede Sidste billede Vælg de første og sidste billeder fra billeder, der er ordnet efter filnummer for at angive de visbare billeder. 1 Tryk på tasten <U> for at vælge det første billede i filen. 2 Tryk på <0> for at få vist skærmen til billedvalg. Vælg et billede ved hjælp af tasten <U>, vælgeren <5> eller <6>. Tryk på knappen <u>, drej vælgeren <6> til venstre for at vælge et billede på indeksvisningen. Drej vælgeren <6> til højre for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. 3 Vælg et billede, og tryk på <0> for at bestemme valget. 4 Angiv det sidste billede af filen i samme operation. Vælg et billede taget senere end det billede, som er valgt som det første billede. 5 Når de første og sidste billeder er angivet skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK] og derefter trykke på <0>. 42

43 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for smartphones. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 43

44 44

45 4 Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer - 1 Du kan udskrive billeder direkte ved at forbinde kameraet med en trådløs LAN-kompatibel printer, der understøtter PictBridge (DPS over IP) via et trådløst LAN. Se side 55 om udskrivning af billeder via et adgangspunkt. Billeder kan udskrives ved at tilslutte kameraet til en printer med PictBridge via et trådløst LAN. PictBridge er en standard for nem udskrivning af billeder ved direkte tilslutning af digitale kameraer til printere og andre enheder, der understøtter standarden. En standard kaldet DPS over IP er blevet etableret til brug af PictBridge i netværksmiljøer. Dette kamera opfylder standarden. 45

46 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Kameraet og printeren kan tilsluttes direkte via et trådløst LAN. Da kameraet fungerer som et adgangspunkt, er det ikke nødvendigt med andre adgangspunkter, så du kan nemt kan udskrive billeder, uanset hvor du er. For at udskrive billeder via et Wi-Fi-adgangspunkt, se "Brug af et Wi-Fi trådløst LAN-adgangspunkt" (s. 55). 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [l]. Vælg [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer), og tryk på <0>. 3 4 Vælg [Kameraadgangspunkt-tilstand]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Vælg [Nem tilslutning]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Nem tilslutning], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Se side 49 for manuel tilslutning. 46

47 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse 5 6 Tilslut printeren. I Wi-Fi-indstillingsmenuen på den printer, der skal bruges, skal du vælge det SSID (netværksnavn), som vises på kameraets LCD-skærm. Som adgangskode skal du indtaste krypteringsnøglen, der vises på kameraets LCD-skærm. Se printerens instruktionsmanual for betjening af printeren. Vælg den printer, der skal oprettes forbindelse til. Når en liste over registrerede printere vises, skal du vælge den printer, du vil tilslutte og trykke på <0>. Fra nogle printere høres et bip. Når der er fundet mere end 16 printere eller søgningen tager over 3 minutter, kan du vælge [Søg igen]. 47

48 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse 7 8 Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 8. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmen [ltilslutning] vises. Indstillingerne for kommunikation med en printer er nu færdig. 48

49 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Når [Manuel tilslutning] er valgt Indstil [SSID], [Kanalvalg] og [Krypteringsindstillinger] vises på hvert skærmbillede. Indtast en SSID. 1 Indtast et vilkårligt tegn med det virtuelle tastatur (s. 14). Når du er færdig, skal du trykke på knappen <M>. 2 3 Vælg [Automatisk valg]. Vælg [Automatisk valg], og tryk på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. For at vælge manuelt skal du vælge [Manuelt valg] og dreje vælgeren <6>. Vælg [Ingen]. Vælg [Ingen], og tryk på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0>. Skærmbilledet i trin 5 på side 47 vises. For kryptering skal du vælge [AES] og derefter indtaste krypteringsnøglen med det virtuelle tastatur (s. 14). 49

50 Udskrivning Afspil et billede. Tryk på knappen <x>. Der vises et billede og ikonet <w>, som angiver, at printeren er tilsluttet, vises øverst til venstre på skærmen. Se "Udskrivning af billeder" i Instruktionsmanual til kameraet for andre betjeningsmuligheder. Du kan også udføre det, der er beskrevet i "Direkte udskrivning af bestilte billeder" i Instruktionsmanual til kameraet. Afbrydelse af forbindelsen Vælg [Afslut]. 1 Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53] på kameraets menuskærm. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. 2 Vælg [OK]. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. 50

51 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en printer, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [l]. Vælg [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til printeren. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 51

52 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for printere. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [l]. Vælg [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 52

53 53

54 54

55 5 Brug af et Wi-Fi trådløst LAN-adgangspunkt Tilslutning til et Wi-Fi trådløst LAN-adgangspunkt giver dig adgang til følgende funktioner: Tilslutning til en smartphone Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer Fjernbetjening med brug af EOS Utility Afsendelse af billeder til en webtjeneste* Visning af billeder med en medieafspiller * Hvis du vil sende billeder til en webtjeneste kan du springe forklaringen i dette kapitel over og se side 103. Tilslutning til en smartphone For at bruge [q] (Tilslut til smartphone), skal du have en smartphone med et af følgende operativsystemer installeret (pr. september 2012). ios: Version 5.0 til 5.1 Android: Version til 4.0 Applikationen EOS Remote skal også være installeret på smartphonen på forhånd. EOS Remote kan downloades fra App Store eller Google Play. 55

56 Kontrol af adgangspunkttype Når Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS) understøttes s. 57: Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) s. 62: Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Når WPS ikke understøttes s. 67: Manuel tilslutning ved at søge efter netværk Hvis du ikke ved, om det adgangspunkt, du bruger, er WPS-kompatibelt, henvises til instruktionsmanualen for adgangspunktet eller andre dokumenter. Når du opretter forbindelse til et netværk, der har en netværksadministrator, skal du bede administratoren om detaljerede indstillingsprocedurer. 56 Hvis det netværk du bruger filtrerer efter MAC-adresse, skal du registrere kameraets MAC-adresse på adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [Generel indst.] (s. 149).

57 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Dette er en tilslutningstilstand, der er tilgængelig, når du anvender et adgangspunkt, der er kompatibel med Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS). I Pushbutton connection-tilstand (PBC-tilstand) kan kamera og adgangspunkt tilsluttes ved blot at trykke på WPS-knappen for adgangspunktet. Bemærk, at hvis flere adgangspunkter er aktive i det omkringliggende område, det kan være sværere at oprette en forbindelse. I så fald, prøv at anvende [WPS (PIN-tilstand)] til at oprette forbindelse. Bekræft placeringen af WPS-knappen på adgangspunket på forhånd. Det tager ca. et minut at oprette en forbindelse. Hvis stealth-funktioner for adgangspunktet er aktiveret, kan forbindelsen blive deaktiveret. Deaktiver stealth-funktioner. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg et element. Vælg enten [q], [D], [l] eller [ ], og tryk derefter på <0>. 57

58 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Vælg [Infrastrukturtilstand]. Vises når [q] (Tilslut til smartphone) eller [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer) er valgt. Tryk på tasten <V> for at vælge [Infrastrukturtilstand], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Vælg [WPS (PBC-tilstand)]. Tryk på tasten <V> for at vælge [WPS (PBC-tilstand)], tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Tilslut til adgangspunktet. Tryk på adgangspunktets WPS-knap. Du kan finde oplysninger om, hvor knappen er placeret, og hvor lang tid den skal holdes nede i instruktionsmanualen til adgangspunktet. Vælg [OK], og tryk på <0> for at etablere en forbindelse til adgangspunktet. Når der er oprettet en forbindelse til adgangspunktet, vises skærmbilledet [IP-adr. inst.]. Indstil IP-adressen. Tryk på tasten <V> for at vælge indholdet af IP-adresseindstilling, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede.

59 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) [Automatisk valg] Konfigurerer automatisk de indstillinger der findes i [Manuelt valg]. Denne funktion kan dog kun bruges i miljøer med DHCP-servere eller adgangspunkter eller routere med DHCP-serverfunktionalitet, således at IP-adresser og relaterede indstillinger tildeles og konfigureres automatisk. Hvis der vises en fejl, selvom IP-adressen og relaterede indstillinger skulle blive tildelt og konfigureret automatisk, skal du vælge [Manuelt valg]. [Manuelt valg] Hvis [Automatisk valg] resulterer i en fejl, skal du manuelt indtaste IP-adressen. Indtast den IP-adresse, der er tildelt kameraet, når du bliver bedt om IP-adressen. Indtast [IP-adresse], [Subnet mask], [Gateway] og [DNS-adresse] i hvert skærmbillede, som de vises. Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se "Kontrol af netværksindstillinger" (s. 166) eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket. Når du indtaster numre som f.eks. IP-adressen eller subnetmasken, skal du dreje vælgeren <6> for at flytte input-positionen på det øverste område og dreje vælgeren <5> for at vælge nummeret. Tryk på <0> for at indtaste det valgte tal. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen <M>. Der vises ingen bekræftelsesskærm. 59

60 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Angiv indstillingerne for kommunikationsmetoden Dette afsnit forklarer indstillingsskærmbilleder for kommunikationsmetoden for hver enhed og tjeneste, som kameraet er tilsluttet. Læs siden, som beskriver den valgte kommunikationsmetode. Tilslutning til en smartphone: Kapitel 6 (s. 75) Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer: Kapitel 7 (s. 87) Fjernbetjening med EOS Utility: Kapitel 8 (s. 93) 60

61 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Brugere af Windows 7 og Windows Vista Ved betjening af kameraet via fjernadgang med EOS Utility, skal du gøre følgende, før du udfører handlingerne, der er beskrevet på side 94 og fremefter. Hvis disse handlinger ikke udføres, starter WFT Pairing-softwaren beskrevet på side 95 måske ikke. Åbn mappen [C Drive/C Drev] 9 [Program Files/Programfiler] 9 [Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing/WFT-pairing] (i denne rækkefølge), og dobbeltklik derefter på ikonet [WFT FirewallSettings/WFT firewall-indstillinger]. (Mappenavnene ovenfor er eksempler. Filernes placering varierer alt efter systemet). Efter udførelse af denne handling skal du udføre handlingen beskrevet på side 94. Visning af billeder med en medieafspiller: Kapitel 10 (s. 131) 61

62 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Dette er en tilslutningstilstand, der er tilgængelig, når du anvender et adgangspunkt, der er kompatibel med Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS). I PIN-kode forbindelsestilstand (PIN-tilstand), bliver et ottecifret id-nummer, der er specificeret på kameraet, indstillet på adgangspunktet for at oprette forbindelse. Selv om der er flere aktive adgangspunkter i det omkringliggende område, kan en forholdsvis pålidelig forbindelse etableres ved hjælp af dette delte identifikationsnummer. Det tager ca. et minut at oprette en forbindelse. Hvis stealth-funktioner for adgangspunktet er aktiveret, kan forbindelsen blive deaktiveret. Deaktiver stealth-funktioner. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg et element. Vælg enten [q], [D], [l] eller [ ], og tryk derefter på <0>. 3 Vælg [Infrastrukturtilstand]. Vises når [q] (Tilslut til smartphone) eller [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer) er valgt. Tryk på tasten <V> for at vælge [Infrastrukturtilstand], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 62

63 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Vælg [WPS (PIN-tilstand)]. Tryk på tasten <V> for at vælge [WPS (PIN-tilstand)], tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Angiv PIN-koden på dit adgangspunkt. På dit adgangspunkt skal du angive den ottecifrede PIN-kode, der vises på kameraets LCD-skærm. Se adgangspunktets instruktionsmanual for vejledning til indstilling af PIN-koder på adgangspunktet. Når PIN-koden er angivet, skal du vælge [OK] og trykke på <0>. Tilslut til adgangspunktet. Vælg [OK], og tryk på <0> for at etablere en forbindelse til adgangspunktet. Når der er oprettet en forbindelse til adgangspunktet, vises skærmbilledet [IP-adr. inst.]. Indstil IP-adressen. Tryk på tasten <V> for at vælge indholdet af IP-adresseindstilling, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 63

64 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) [Automatisk valg] Konfigurerer automatisk de indstillinger der findes i [Manuelt valg]. Denne funktion kan dog kun bruges i miljøer med DHCP-servere eller adgangspunkter eller routere med DHCP-serverfunktionalitet, således at IP-adresser og relaterede indstillinger tildeles og konfigureres automatisk. Hvis der vises en fejl, selvom IP-adressen og relaterede indstillinger skulle blive tildelt og konfigureret automatisk, skal du vælge [Manuelt valg]. [Manuelt valg] Hvis [Automatisk valg] resulterer i en fejl, skal du manuelt indtaste IP-adressen. Indtast den IP-adresse, der er tildelt kameraet, når du bliver bedt om IP-adressen. Indtast [IP-adresse], [Subnet mask], [Gateway] og [DNS-adresse] i hvert skærmbillede, som de vises. Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se "Kontrol af netværksindstillinger" (s. 166) eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket. Når du indtaster numre som f.eks. IP-adressen eller subnetmasken, skal du dreje vælgeren <6> for at flytte input-positionen på det øverste område og dreje vælgeren <5> for at vælge nummeret. Tryk på <0> for at indtaste det valgte tal. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen <M>. Der vises ingen bekræftelsesskærm. 64

65 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Angiv indstillingerne for kommunikationsmetoden Dette afsnit forklarer indstillingsskærmbilleder for kommunikationsmetoden for hver enhed og tjeneste, som kameraet er tilsluttet. Læs siden, som beskriver den valgte kommunikationsmetode. Tilslutning til en smartphone: Kapitel 6 (s. 75) Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer: Kapitel 7 (s. 87) Fjernbetjening med EOS Utility: Kapitel 8 (s. 93) 65

66 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Brugere af Windows 7 og Windows Vista Ved betjening af kameraet via fjernadgang med EOS Utility, skal du gøre følgende, før du udfører handlingerne, der er beskrevet på side 94 og fremefter. Hvis disse handlinger ikke udføres, starter WFT Pairing-softwaren beskrevet på side 95 måske ikke. Åbn mappen [C Drive/C Drev] 9 [Program Files/Programfiler] 9 [Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing/WFT-pairing] (i denne rækkefølge), og dobbeltklik derefter på ikonet [WFT FirewallSettings/WFT firewall-indstillinger]. (Mappenavnene ovenfor er eksempler. Filernes placering varierer alt efter systemet). Efter udførelse af denne handling skal du udføre handlingen beskrevet på side 94. Visning af billeder med en medieafspiller: Kapitel 10 (s. 131) 66

67 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Valg af trådløst netværk Når [Find netværk] er valgt, vises der en liste over adgangspunkter i nærheden, sammen med oplysninger om dem. Vælg et SSID (eller ESS-ID) for adgangspunktet for at oprette forbindelse til det. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg et element. Vælg enten [q], [D], [l] eller [ ], og tryk derefter på <0>. 3 4 Vælg [Infrastrukturtilstand]. Vises når [q] (Tilslut til smartphone) eller [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer) er valgt. Tryk på tasten <V> for at vælge [Infrastrukturtilstand], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Vælg [Find netværk]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Find netværk], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 67

68 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk 5 (1) (2) (3) (4) Vælg et adgangspunkt. Tryk på <0> for at aktivere valg af et adgangspunkt. Tryk på tasten <V> for at vælge et adgangspunkt, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. (1) Angiver, om enheden er i infrastruktur- eller ad hoc-tilstand (2) Et ikon vises, hvis adgangspunktet er krypteret (3) Første ni tegn i SSID (4) Anvendt kanal Kryptering af adgangspunkt Kameraet understøtter følgende indstillinger for [Autorisation] og [Krypteringsindstillinger]. Derfor skal den kryptering, der anvendes af adgangspunktet være en af følgende. [Autorisation]: Åben system, Delt nøgle, WPA-PSK eller WPA2-PSK [Krypteringsindstillinger]: WEP, TKIP og AES [Vælg tilslutning] og [Søg igen] Du konfigurerer indstillinger for adgangspunktet manuelt ved at vælge [Vælg tilslutning] og trykke på <0>. Følg de viste procedurer for at gennemføre indstillingerne. Hvis du igen vil søge efter adgangspunkter, skal du vælge [Søg igen] og trykke på <0>. 68

69 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Indtastning af trådløs LAN-krypteringsnøgle Angiv krypteringsnøglen, der er angivet for adgangspunktet. Yderligere oplysninger om krypteringsnøglen findes i adgangspunktets instruktionsmanual. Bemærk, at de skærmbilleder, der er vist i trin 1 til 3 herunder, varierer afhængigt af den angivne autorisation og kryptering for adgangspunktet. 1 2 Skærmbilledet [Nøgleindeks] vises kun, hvis WEP-kryptering anvendes af adgangspunktet. Tryk på tasten <V> for at vælge indeksnummeret, der er angivet for adgangspunktet, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Tryk på tasten <V> for at vælge det anvendte format og antal tegn for nøglen, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 3 Indtast krypteringsnøglen med det virtuelle tastatur (s. 14). Skærmen [IP-adr. inst.] (s. 70) vil blive vist. 69

70 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Indstilling af IP-adressen Tryk på tasten <V> for at vælge, hvordan IP-adressen skal indstilles, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. [Automatisk valg] Konfigurerer automatisk de indstillinger der findes i [Manuelt valg]. Denne funktion kan dog kun bruges i miljøer med DHCP-servere eller adgangspunkter eller routere med DHCP-serverfunktionalitet, således at IP-adresser og relaterede indstillinger tildeles og konfigureres automatisk. Hvis der vises en fejl, selvom IP-adressen og relaterede indstillinger skulle blive tildelt og konfigureret automatisk, skal du vælge [Manuelt valg]. [Manuelt valg] Hvis [Automatisk valg] resulterer i en fejl, skal du manuelt indtaste IP-adressen. Indtast den IP-adresse, der er tildelt kameraet, når du bliver bedt om IP-adressen. Indtast [IP-adresse], [Subnet mask], [Gateway] og [DNS-adresse] i hvert skærmbillede, som de vises. Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se "Kontrol af netværksindstillinger" (s. 166) eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket. Når du indtaster numre som f.eks. IP-adressen eller subnetmasken, skal du dreje vælgeren <6> for at flytte inputpositionen på det øverste område og dreje vælgeren <5> for at vælge nummeret. Tryk på <0> for at indtaste det valgte tal. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen <M>. Der vises ingen bekræftelsesskærm. 70

71 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Angiv indstillingerne for kommunikationsmetoden Dette afsnit forklarer indstillingsskærmbilleder for kommunikationsmetoden for hver enhed og tjeneste, som kameraet er tilsluttet. Læs siden, som beskriver den valgte kommunikationsmetode. Tilslutning til en smartphone: Kapitel 6 (s. 75) Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer: Kapitel 7 (s. 87) Fjernbetjening med EOS Utility: Kapitel 8 (s. 93) 71

72 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Brugere af Windows 7 og Windows Vista Ved betjening af kameraet via fjernadgang med EOS Utility, skal du gøre følgende, før du udfører handlingerne, der er beskrevet på side 94 og fremefter. Hvis disse handlinger ikke udføres, starter WFT Pairing-softwaren beskrevet på side 95 måske ikke. Åbn mappen [C Drive/C Drev] 9 [Program Files/Programfiler] 9 [Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing/WFT-pairing] (i denne rækkefølge), og dobbeltklik derefter på ikonet [WFT FirewallSettings/WFT firewallindstillinger]. (Mappenavnene ovenfor er eksempler. Filernes placering varierer alt efter systemet). Efter udførelse af denne handling skal du udføre handlingen beskrevet på side 94. Visning af billeder med en medieafspiller: Kapitel 10 (s. 131) 72

73 73

74 74

75 6 Tilslutning til en smartphone - 2 Når du tilslutter kameraet til en smartphone kan du bruge smartphonen til at få vist, administrere og modtage billeder, der er gemt i kameraet. Du kan også bruge en smartphone til fjernoptagelse. Instruktionerne skal kun følges efter smartphonen er forbundet til et adgangspunkt. Du kan finde oplysninger om indstillinger og konfiguration i dokumentationen, som fulgte med hver enhed eller kontakte producenten. 75

76 Brug af infrastrukturtilstanden for at oprette forbindelse Disse instruktioner er en fortsættelse af Kapitel 5. For at oprette forbindelse, er betjening af smartphone nødvendig. Du kan se yderligere oplysninger i smartphonens instruktionsmanual. Se "Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse" for at tilslutte i kameraadgangspunkt-tilstanden (s. 33) Start EOS Remote på smartphonen. Når skærmbilledet til venstre vises, skal du starte EOS Remote på smartphonen. Vælg [Camera Connection/ Kameratilslutning] på smartphonen. Vælg [Camera Connection/ Kameratilslutning] på EOS Remote. Vælg det kamera, der skal tilsluttes på smartphonen. Vælg det kamera, der skal tilsluttes til blandt [Detected Cameras/ Registrerede kameraer] på EOS Remote. Hvis der vises flere kameraer, skal du identificere det kamera, der skal oprettes forbindelse til, efter den MAC-adresse, som vises på kameraets LCD-skærm. MAC-adressen kan også kontrolleres på skærmen [Generel indst.] (s. 149). Parringen starter. 76

77 Brug af infrastrukturtilstanden for at oprette forbindelse Tegn i andre formater end ASCII vises som Tilslut til kameraet. Når parringen er gennemført, vises skærmen til venstre. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Tryk på knappen <B> for at begrænse visbare billeder. Se "Angivelse af visbare billeder" (s. 81) for flere oplysninger. Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 6. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. 6 Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmen [qtilslutning] vises. Indstillingerne for netværksforbindelse med en smartphone er nu færdig. 77

78 Betjening af kameraet via en smartphone Du kan bruge en smartphone med EOS Remote installeret til at se billeder, der er gemt i kameraet og optage via fjernbetjening. EOS Remote hovedskærm De vigtigste funktioner i EOS Remote er beskrevet nedenfor. Tryk på skærmen for at læse betjeningsprocedurerne. [Camera Image Viewing/Visning af kamerabilleder] Billeder, der er gemt i kameraet, kan vises. Billeder, der er gemt i kameraet, kan gemmes på en smartphone. Funktioner såsom sletning kan udføres på billeder, der er gemt i kameraet. [Remote Shooting/Fjernoptagelse] Kameraets Live view-billede kan ses ved hjælp af en smartphone. Kameraets indstillinger kan ændres. Du kan optage med udløserfunktionen. (Indstillingsknap) Brug denne knap til at få adgang til forskellige indstillinger for EOS Remote. 78 Når visbare billeder er begrænset (s. 81), vil funktioner i EOS Remote være begrænset. Optagelse er måske ikke være muligt, når kameraet er forbundet til en smartphone.

79 Betjening af kameraet via en smartphone Afbrydelse af forbindelsen 1 2 Vælg [Afslut]. Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53] på kameraets menuskærm. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. Vælg [OK]. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Billederne er gemt i størrelse S2 JPEG-format på smartphones. RAW-billeder gemmes også som størrelse S2 JPEG-billeder. Selv om film vises på listen, kan de ikke gemmes. Hvis kameraets autoslukfunktion er aktiveret under den trådløse LAN-forbindelse, skifter kameraet til standby-tilstand. Den trådløse LAN-forbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk. 79

80 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en smartphone, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til smartphone. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 80

81 Angivelse af visbare billeder Du kan angive billeder, der kan ses fra en smartphone ved at betjene kameraet. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 Vælg [Kontroller/ændr indstillinger]. Vælg [Kontroller/ændr indstillinger], og tryk på <0>. 4 Vælg [Visbare bil.]. Vælg [Visbare bil.], og tryk på <0>. 81

82 Angivelse af visbare billeder 5 Vælg et element. Tryk på tasten <V> for at vælge elementet, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at få vist indstillingsskærmen. [Alle billeder] Alle billeder, der er gemt på kortet bliver synlige. [Billeder fra foregående dage] Angiv visbare billeder på baggrund af optagelsesdato. Billeder, der er taget op til for ni dage siden, kan angives. Tryk på tasten <V> for at vælge elementet, og tryk derefter på <0>. Når [Billeder fra foregående dage] er valgt bliver billeder, der er taget frem til det angivne antal dage før den aktuelle dato, visbare. Når <r> vises for antallet af dage skal du dreje vælgeren <5> for at angive antallet af dage og trykke på <0> for at bekræfte valget. Vælg [OK], og tryk på <0> for at angive de visbare billeder. [Vælg efter bedømmelse] Angiv visbare billeder afhængigt af om der er tilføjet en bedømmelse (eller ej) eller efter bedømmelsestype. Tryk på tasten <V> for at vælge en bedømmelse, og tryk derefter på <0> for at angive de visbare billeder. 82

83 Angivelse af visbare billeder [Vælg række] Første billede Sidste billede Vælg de første og sidste billeder fra billeder, der er ordnet efter filnummer for at angive de visbare billeder. 1 Tryk på tasten <U> for at vælge det første billede i filen. 2 Tryk på <0> for at få vist skærmen til billedvalg. Vælg et billede ved hjælp af tasten <U>, vælgeren <5> eller <6>. Tryk på knappen <u>, drej vælgeren <6> til venstre for at vælge et billede på indeksvisningen. Drej vælgeren <6> til højre for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. 3 Vælg et billede, og tryk på <0> for at bestemme valget. 4 Angiv det sidste billede af filen i samme operation. Vælg et billede taget senere end det billede, som er valgt som det første billede. 5 Når de første og sidste billeder er angivet skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK] og derefter trykke på <0>. 83

84 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for smartphones. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 84

85 85

86 86

87 7 Udskrivning af billeder via en Wi-Fi-printer - 2 Du kan udskrive billeder direkte ved at forbinde kameraet med en trådløst LAN-kompatibel printer, der understøtter PictBridge (DPS over IP) via et trådløst LAN. Instruktionerne skal kun følges efter printeren er forbundet til et adgangspunkt. Du kan finde oplysninger om indstillinger og konfiguration i dokumentationen, som fulgte med hver enhed eller kontakte producenten. Billeder kan udskrives ved at tilslutte kameraet til en printer med PictBridge via et trådløst LAN. PictBridge er en standard for nem udskrivning af billeder ved direkte tilslutning af digitale kameraer til printere og andre enheder, der understøtter standarden. En standard kaldet DPS over IP er blevet etableret til brug af PictBridge i netværksmiljøer. Dette kamera opfylder standarden. 87

88 Brug af infrastrukturtilstanden for at oprette forbindelse Disse instruktioner er en fortsættelse af Kapitel 5. Se "Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse" for at tilslutte i kameraadgangspunkt-tilstand (s. 46). 1 2 Vælg den printer, der skal oprettes forbindelse til. Når en liste over registrerede printere vises, skal du vælge den printer, du vil tilslutte og trykke på <0>. Fra nogle printere høres et bip. Når der er fundet mere end 16 printere eller søgningen tager over 3 minutter, kan du vælge [Søg igen]. Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 3. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. 88

89 3 Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmen [ltilslutning] vises. Indstillingerne for netværksforbindelse med en printer er nu færdig. 89

90 Udskrivning Afspil et billede. Tryk på knappen <x>. Der vises et billede og ikonet <w>, som angiver, at printeren er tilsluttet, vises øverst til venstre på skærmen. Se "Udskrivning af billeder" i Instruktionsmanual til kameraet for andre betjeningsmuligheder. Du kan også udføre det, der er beskrevet i "Direkte udskrivning af bestilte billeder" i Instruktionsmanual til kameraet. Afbrydelse af forbindelsen Vælg [Afslut]. 1 Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53] på kameraets menuskærm. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. 2 Vælg [OK]. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. 90

91 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en printer, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [l]. Vælg [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til printeren. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 91

92 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for printere. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [l]. Vælg [l] (Udskriv fra Wi-Fi-printer), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 92

93 8 Fjernbetjening med brug af EOS Utility Du kan udføre fjernbetjening med EOS Utility via et trådløst LAN. Udover fjernoptagelse, understøttes forskellige tilgængelige kamerafunktioner på EOS Utility, fordi der bruges et trådløst LAN i stedet for et interfacekabel. Bemærk, at filmoptagelse er deaktiveret. Instruktionerne skal kun følges efter computeren med EOS Utility installeret er forbundet til et adgangspunkt. Du kan finde oplysninger om indstillinger og konfiguration i dokumentationen, som fulgte med hver enhed eller kontakte producenten. Indstillinger kan blive deaktiveret, når der anvendes en ældre version af softwaren. Brug softwaren, der installeres fra den cd, der fulgte med dette kamera. 93

94 Konfiguration af indstillinger for EOS Utility-kommunikation Disse instruktioner er en fortsættelse af Kapitel 5. Med EOS Utility kan du bruge den medfølgende Pairing-software til at oprette en forbindelse mellem kameraet og en computer. Pairing-software bliver automatisk installeret under den enkle installation af softwaren, der følger med kameraet. Hvis den ikke er installeret, skal du på forhånd installere den på den computer, der skal tilsluttes kameraet. Konfigurationen foregår således (Windows 7 bruges som eksempel). 1 Vælg [OK]. Først vises skærmbilledet for pairing. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Følgende meddelelse vises. ****** angiver de sidste seks cifre i MAC-adressen for det kamera, der tilsluttes. 94

95 Konfiguration af indstillinger for EOS Utility-kommunikation 2 Aktiver pairing-softwaren. Normalt er den installeret samme sted som EOS Utility. Når pairing-softwaren er startet, vises et ikon i proceslinjen. Når kameraet registreres, vises en meddelelse. 3 Dobbeltklik på ikonet for pairingsoftwaren. De registrerede kameraer vises. Kameraer, som allerede er tilsluttet, vises ikke i listen. Klik på [Connect/Tilslut]. Hvis der vises flere kameraer, skal du identificere det kamera, der skal oprettes forbindelse til, efter den MAC-adresse, som vises på kameraets LCD-skærm. MAC-adressen kan også kontrolleres på skærmen [Generel indst.] (s. 149). 95

96 Konfiguration af indstillinger for EOS Utility-kommunikation Vælg [OK]. Når kameraet registrerer computeren, hvor du har klikket på [Connect/Tilslut] i trin 3, vises skærmen til venstre. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 6. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmbilledet [DTilslutning] vises. Indstillingen af EOS Utility-netværket er nu færdig. 96

97 Konfiguration af indstillinger for EOS Utility-kommunikation Der er ingen grund til at udføre pairing igen, hvis du vil fortsætte med at bruge samme kamera og computer sammen efter pairing uden at ændre indstillingerne. Før din næste PTP-session skal du blot tænde for kameraet og starte pairing-softwaren. Forbindelsen mellem kamera og computer etableres helt automatisk. Du kan føje pairing-softwaren til de programmer, som indlæses, når din computer starter. I EOS Utility skal du vælge [Preferences/ Præferencer] og fanen [Basic Settings/Basisindstillinger]. Derefter skal du tilføje [Add WFT Pairing Software to the Startup folder/ Tilføj software til WFT-pairing til Start-mappen] (til Macintosh, [Register WFT Pairing Software in Login Options/Register software til WFT-pairing i Logonindstillinger]) med et flueben. Laver du en Live view-fjernoptagelse, foregår billedoverførslen dog langsommere end via et interfacekabel. Derfor kan motiver i bevægelse ikke vises, uden at billederne hakker. Hvis kameraets autoslukfunktion er aktiveret under den trådløse LAN-forbindelse, skifter kameraet til standby-tilstand. Den trådløse LAN-forbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk. 97

98 Brug af EOS Utility For instruktioner i brug af EOS Utility, se EOS Utility Instruktionsmanual (dvd). Du kan bruge funktionerne i EOS Utility, ligesom når kameraet og computeren er tilsluttet via et interfacekabel. Afbrydelse af forbindelsen Vælg [Afslut]. 1 Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53] på kameraets menuskærm. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. 2 Vælg [OK]. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. 98

99 Gentilslutning Kameraet kan gentilsluttes til en computer, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [D]. Vælg [D] (Fjernbetjening (EOS Utility)), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til computeren. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 99

100 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for EOS Utility. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [D]. Vælg [D] (Fjernbetjening (EOS Utility)), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 100

101 101

102 102

103 9 Afsendelse af billeder til en webtjeneste Du kan registrere forskellige webtjenester på kameraet og sende billeder, der er gemt i kameraet til dem. CANON image GATEWAY-webtjenester understøttes ikke i visse lande og områder. Se Canons websted (http://canon.com/cig) for oplysninger om lande og områder, der understøtter CANON image GATEWAY-tjenester. Indstillinger for "Sende billeder til en webtjeneste" kan ikke udføres fra en computer i visse lande og områder. 103

104 Forberedelse Tilmelding som CANON image GATEWAY-medlem For at kunne sende billeder til webtjenester, skal du tilmelde dig som CANON image GATEWAY-medlem (gratis). Når du er CANON image GATEWAY-medlem kan du offentliggøre fotos, du har taget i online fotoalbum og bruge en vifte af tjenester. Hjemmesiden fungerer også som en bro til at sende billeder fra kameraet til andre webtjenester som Facebook, Twitter og YouTube og . Opret forbindelse til internettet via en computer eller en anden enhed, vælg "http://canon.com/cig" for at få adgang til CANON image GATEWAY-webstedet for det område, du bor i, og tilmeld dig som medlem ved at følge instruktionerne. Hvis du også vil bruge andre webtjenester end CANON image GATEWAY, skal du have en konto hos de tjenester, du vil bruge. Se de enkelte webtjenesters websted for yderligere oplysninger. For at bruge CANON image GATEWAY skal du kunne oprette forbindelse til internettet. (Det kræver en konto hos en internetudbyder, at browsersoftware installeres og en ledningsforbindelse.) Se på CANON image GATEWAY for oplysninger om browserversioner (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indstillinger, der kræves for at få adgang til CANON image GATEWAY. Gebyrer for at oprette forbindelse til din udbyder og kommunikationsgebyrer for at få adgang til din udbyders adgangspunkt opkræves separat. 104 På Canons websted (http://canon.com/cig) finder du oplysninger om lande og områder, hvor CANON image GATEWAY-tjenesten leveres.

105 Forberedelse Den generelle procedure for afsendelse af billeder til en webtjeneste er som følger. 1 Klargør en computer, hvor EOS Utility er blevet installeret. Brug den software-cd-rom, der fulgte med kameraet for at installere EOS Utility. 2 Åbn Canons websted fra computeren, og tilmeld dig som CANON image GATEWAY-medlem (gratis). Hvis du allerede er medlem, skal du fortsætte til trin 3. 3 Forbind kamera og computer med et interfacekabel. Inden tilslutning skal du indstille [Wi-Fi] til [Deaktivér]. 4 Start EOS Utility på computeren, log på CANON image GATEWAY, og konfigurer derefter kameraets indstillinger for at aktivere adgang til webtjenester. Du kan finde yderligere oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual (dvd). 5 Tilslutte til det trådløse LAN-adgangspunkt fra kameraet (s. 106). 6 Sende billeder til en webtjeneste, der er registreret på kameraet (s. 120). Stillbilleder kan sendes til CANON image GATEWAY, og film kan sendes til YouTube. Du kan dele billeder med venner og familie ved at placere et link til billederne på Facebook* eller Twitter, eller ved at sende det til -adresser registreret på kameraet. *Du kan også uploade billeder direkte til Facebook. Konfiguration af indstillinger for at benytte webtjenester Start EOS Utility på computeren, log på CANON image GATEWAY, og konfigurer derefter kameraets indstillinger for at aktivere adgang til webtjenester. Du kan finde yderligere oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual (dvd). 105

106 Kontrol af adgangspunkttype Når Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS) understøttes s. 107: Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) s. 111: Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Når WPS ikke understøttes s. 115: Manuel tilslutning ved at søge efter netværk Hvis du ikke ved, om det adgangspunkt, du bruger, er WPS-kompatibelt, henvises til instruktionsmanualen for adgangspunktet eller andre dokumenter. Når du opretter forbindelse til et netværk, der har en netværksadministrator, skal du bede administratoren om detaljerede indstillingsprocedurer. 106 Hvis det netværk du bruger filtrerer efter MAC-adresse, skal du registrere kameraets MAC-adresse på adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [Generel indst.] (s. 149).

107 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Dette er en tilslutningstilstand, der er tilgængelig, når du anvender et adgangspunkt, der er kompatibel med Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS). I Pushbutton connection-tilstand (PBC-tilstand) kan kamera og adgangspunkt tilsluttes ved blot at trykke på WPS-knappen for adgangspunktet. Bemærk, at hvis flere adgangspunkter er aktive i det omkringliggende område, det kan være sværere at oprette en forbindelse. I så fald, prøv at anvende [WPS (PIN-tilstand)] til at oprette forbindelse. Bekræft placeringen af WPS-knappen på adgangspunket på forhånd. Det tager ca. et minut at oprette en forbindelse. Hvis stealth-funktioner for adgangspunktet er aktiveret, kan forbindelsen blive deaktiveret. Deaktiver stealth-funktioner. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [w]. Vælg [w] (Upload til webtjeneste), og tryk på <0>. 107

108 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Vælg en webtjeneste. Vælg den webtjeneste, der skal oprettes forbindelse til, og tryk derefter på <0>. Indholdet og rækkefølgen på listen over viste punkter varierer afhængigt af indstillingerne. Webtjenesten, der skal oprettes forbindelse til, kan ændres senere (s. 126). Når [ ] ( ) er valgt, vises der en liste over registrerede adresser (s. 125). Vælg [WPS (PBC-tilstand)]. Tryk på tasten <V> for at vælge [WPS (PBC-tilstand)], tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Tilslut til adgangspunktet. Tryk på adgangspunktets WPS-knap. Du kan finde oplysninger om, hvor knappen er placeret, og hvor lang tid den skal holdes nede i instruktionsmanualen til adgangspunktet. Vælg [OK], og tryk på <0> for at etablere en forbindelse til adgangspunktet. Når der er oprettet en forbindelse til adgangspunktet, vises skærmbilledet [IP-adr. inst.]. Indstil IP-adressen. Tryk på tasten <V> for at vælge, hvordan IP-adressen skal indstilles, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede.

109 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) [Automatisk valg] Konfigurerer automatisk de indstillinger der findes i [Manuelt valg]. Denne funktion kan dog kun bruges i miljøer med DHCP-servere eller adgangspunkter eller routere med DHCP-serverfunktionalitet, således at IP-adresser og relaterede indstillinger tildeles og konfigureres automatisk. Hvis der vises en fejl, selvom IP-adressen og relaterede indstillinger skulle blive tildelt og konfigureret automatisk, skal du vælge [Manuelt valg]. [Manuelt valg] Hvis [Automatisk valg] resulterer i en fejl, skal du manuelt indtaste IP-adressen. Indtast den IP-adresse, der er tildelt kameraet, når du bliver bedt om IP-adressen. Indtast [IP-adresse], [Subnet mask], [Gateway] og [DNS-adresse] i hvert skærmbillede, som de vises. Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se "Kontrol af netværksindstillinger" (s. 166) eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket. Når du indtaster numre som f.eks. IP-adressen eller subnetmasken, skal du dreje vælgeren <6> for at flytte inputpositionen på det øverste område og dreje vælgeren <5> for at vælge nummeret. Tryk på <0> for at indtaste det valgte tal. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen <M>. Der vises ingen bekræftelsesskærm. 109

110 Nem tilslutning via WPS (PBC-tilstand) Tilslutning til en webtjeneste 1 2 Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 2. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Når indstillingerne er gemt, vises billederne på kortet, og de billeder, som skal sendes, kan vælges. Indstillingerne for netværksforbindelse med en webtjeneste er nu færdig. 110

111 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Dette er en tilslutningstilstand, der er tilgængelig, når du anvender et adgangspunkt, der er kompatibel med Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS). I PIN-kode forbindelsestilstanden (PIN-tilstand), bliver et ottecifret id-nummer, der er specificeret på kameraet, indstillet på den trådløse LAN-terminal for at etablere forbindelse. Selv om der er flere aktive adgangspunkter i det omkringliggende område, kan en forholdsvis pålidelig forbindelse etableres ved hjælp af et delt identifikationsnummer. Det tager ca. et minut at oprette en forbindelse. Hvis stealth-funktioner for adgangspunktet er aktiveret, kan forbindelsen blive deaktiveret. Deaktiver stealth-funktioner. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [w]. Vælg [w] (Upload til webtjeneste), og tryk på <0>. 3 Vælg en webtjeneste. Vælg den webtjeneste, der skal oprettes forbindelse til, og tryk derefter på <0>. Indholdet og rækkefølgen på listen over viste punkter varierer afhængigt af indstillingerne. Webtjenesten, der skal oprettes forbindelse til, kan ændres senere (s. 126). Når [ ] ( ) er valgt, vises der en liste over registrerede adresser (s. 125). 111

112 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Vælg [WPS (PIN-tilstand)]. Tryk på tasten <V> for at vælge [WPS (PIN-tilstand)], tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Angiv PIN-koden på dit adgangspunkt. På dit adgangspunkt skal du angive den ottecifrede PIN-kode, der vises på kameraets LCD-skærm. Se adgangspunktets instruktionsmanual for vejledning til indstilling af PIN-koder på adgangspunktet. Når PIN-koden er angivet, skal du vælge [OK] og trykke på <0>. Tilslut til adgangspunktet. Vælg [OK], og tryk på <0> for at etablere en forbindelse til adgangspunktet. Når der er oprettet en forbindelse til adgangspunktet, vises skærmbilledet [IP-adr. inst.]. Indstil IP-adressen. Tryk på tasten <V> for at vælge, hvordan IP-adressen skal indstilles, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 112

113 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) [Automatisk valg] Konfigurerer automatisk de indstillinger der findes i [Manuelt valg]. Denne funktion kan dog kun bruges i miljøer med DHCP-servere eller adgangspunkter eller routere med DHCP-serverfunktionalitet, således at IP-adresser og relaterede indstillinger tildeles og konfigureres automatisk. Hvis der vises en fejl, selvom IP-adressen og relaterede indstillinger skulle blive tildelt og konfigureret automatisk, skal du vælge [Manuelt valg]. [Manuelt valg] Hvis [Automatisk valg] resulterer i en fejl, skal du manuelt indtaste IP-adressen. Indtast den IP-adresse, der er tildelt kameraet, når du bliver bedt om IP-adressen. Indtast [IP-adresse], [Subnet mask], [Gateway] og [DNS-adresse] i hvert skærmbillede, som de vises. Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se "Kontrol af netværksindstillinger" (s. 166) eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket. Når du indtaster numre som f.eks. IP-adressen eller subnetmasken, skal du dreje vælgeren <6> for at flytte inputpositionen på det øverste område og dreje vælgeren <5> for at vælge nummeret. Tryk på <0> for at indtaste det valgte tal. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen <M>. Der vises ingen bekræftelsesskærm. 113

114 Nem tilslutning via WPS (PIN-tilstand) Tilslutning til en webtjeneste 1 2 Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 2. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Når indstillingerne er gemt, vises billederne på kortet, og de billeder, som skal sendes, kan vælges. Indstillingerne for netværksforbindelse med en webtjeneste er nu færdig. 114

115 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Valg af trådløst netværk Når [Find netværk] er valgt, vises der en liste over adgangspunkter i nærheden, sammen med oplysninger om dem. Vælg et SSID (eller ESS-ID) for adgangspunktet for at oprette forbindelse til det. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [w]. Vælg [w] (Upload til webtjeneste), og tryk på <0>. 3 Vælg en webtjeneste. Vælg den webtjeneste, der skal oprettes forbindelse til, og tryk derefter på <0>. Indholdet og rækkefølgen på listen over viste punkter varierer afhængigt af indstillingerne. Webtjenesten, der skal oprettes forbindelse til, kan ændres senere (s. 126). Når [ ] ( ) er valgt, vises der en liste over registrerede adresser (s. 125). 115

116 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk 4 5 Vælg [Find netværk]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Find netværk], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. (1) (2) (3) (4) Vælg et adgangspunkt. Tryk på <0> for at aktivere valg af et adgangspunkt. Tryk på tasten <V> for at vælge et adgangspunkt, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. (1) Angiver, om enheden er i infrastruktur- eller ad hoc-tilstand (2) Et ikon vises, hvis adgangspunktet er krypteret (3) Første ni tegn i SSID (4) Anvendt kanal Kryptering af adgangspunkt Kameraet understøtter følgende indstillinger for [Autorisation] og [Krypteringsindstillinger]. Derfor skal den kryptering, der anvendes af adgangspunktet være en af følgende. [Autorisation]: Åben system, Delt nøgle, WPA-PSK eller WPA2-PSK [Krypteringsindstillinger]: WEP, TKIP og AES [Vælg tilslutning] og [Søg igen] Du konfigurerer indstillinger for adgangspunktet manuelt ved at vælge [Vælg tilslutning] og trykke på <0>. Følg de viste procedurer for at gennemføre indstillingerne. Hvis du igen vil søge efter adgangspunkter, skal du vælge [Søg igen] og trykke på <0>. 116

117 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Indtastning af trådløs LAN-krypteringsnøgle Angiv krypteringsnøglen, der er angivet for adgangspunktet. Yderligere oplysninger om krypteringsnøglen findes i adgangspunktets instruktionsmanual. Bemærk, at de skærmbilleder, der er vist i trin 1 til 3 herunder, varierer afhængigt af den angivne autorisation og kryptering for adgangspunktet. 1 2 Skærmbilledet [Nøgleindeks] vises kun, hvis WEP-kryptering anvendes af adgangspunktet. Tryk på tasten <V> for at vælge indeksnummeret, der er angivet for adgangspunktet, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Tryk på tasten <V> for at vælge det anvendte format og antal tegn for nøglen, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 3 Indtast krypteringsnøglen med det virtuelle tastatur (s. 14). Skærmen [IP-adr. inst.] (s. 118) vil blive vist. 117

118 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Indstilling af IP-adressen Tryk på tasten <V> for at vælge, hvordan IP-adressen skal indstilles, og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. [Automatisk valg] Konfigurerer automatisk de indstillinger der findes i [Manuelt valg]. Denne funktion kan dog kun bruges i miljøer med DHCP-servere eller adgangspunkter eller routere med DHCP-serverfunktionalitet, således at IP-adresser og relaterede indstillinger tildeles og konfigureres automatisk. Hvis der vises en fejl, selvom IP-adressen og relaterede indstillinger skulle blive tildelt og konfigureret automatisk, skal du vælge [Manuelt valg]. [Manuelt valg] Hvis [Automatisk valg] resulterer i en fejl, skal du manuelt indtaste IPadressen. Indtast den IP-adresse, der er tildelt kameraet, når du bliver bedt om IP-adressen. Indtast [IP-adresse], [Subnet mask], [Gateway] og [DNS-adresse] i hvert skærmbillede, som de vises. Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se "Kontrol af netværksindstillinger" (s. 166) eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket. Når du indtaster numre som f.eks. IP-adressen eller subnetmasken, skal du dreje vælgeren <6> for at flytte inputpositionen på det øverste område og dreje vælgeren <5> for at vælge nummeret. Tryk på <0> for at indstille det valgte nummer. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen <M>. Der vises ingen bekræftelsesskærm. 118

119 Manuel tilslutning ved søgning efter netværk Tilslutning til en webtjeneste 1 2 Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 2. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Når indstillingerne er gemt, vises billederne på kortet, og de billeder, som skal sendes, kan vælges. Indstillingerne for netværksforbindelse med en webtjeneste er nu færdig. 119

120 Afsendelse af billeder til en webtjeneste Du kan dele de billeder, du tager med andre personer ved at sende dem til en webtjeneste, som er registreret på kameraet, som f.eks. Facebook, Twitter og YouTube eller -adresse. Når destinationen er en webtjeneste, bortset fra YouTube, kan du sende stillbilleder i JPEG-format. Stillbilleder uploades til CANON image GATEWAY, og der sendes et link til albummet til Facebook* eller Twitter og -adresser. Når YouTube er angivet som destination, kan der sendes film. Film bliver uploadet til YouTube-webstedet. *Du kan også uploade billeder direkte til Facebook. Afsendelse af billeder ét ad gangen Valgte billeder sendes ét ad gangen Vælg et billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal sendes, og tryk derefter på <0>. Tryk på knappen <u>, drej vælgeren <6> til venstre for at vælge et billede på indeksvisningen. Drej vælgeren <6> til højre for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Vælg [Send vist bil.]. Tryk på <U>, og vælg [Ændr bill.str.] for at vælge størrelse på det billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge [Send vist bil.], og tryk derefter på <0>. Skærmen viser, at overførslen er i gang. På skærmen for at fuldføre processen med at sende billedet skal du vælge [OK] og trykke på <0> for at afbryde forbindelsen.

121 Afsendelse af billeder til en webtjeneste Når YouTube er valgt som destination, vises skærmbilledet [Brugsbetingelser]. Læs brugsbetingelserne grundigt, tryk på tasten <U> for at vælge [Enig], og tryk derefter på <0>. Visningsområdet på skærmen kan rulles op og ned ved at trykke på tasten <V>. Hvis afspilning eller optagelse startes under tilslutningen, vil forbindelsen blive afbrudt. Når du åbner CANON image GATEWAY fra en computer, kan du kontrollere upload-historikken til Facebook, Twitter og YouTube, eller historik for -afsendelse. 121

122 Afsendelse af billeder til en webtjeneste Afsendelse af valgte billeder Der kan vælges og sendes flere billeder. Tryk på <0> Vælg [Send valgte]. Tryk på <U>, og vælg [Ændr bill.str.] for at vælge størrelse på det billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge [Send valgte], og tryk derefter på <0>. Vælg de billeder, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på <0>. <X> vises øverst til venstre i de billeder, der skal sendes. Tryk på knappen <u>, og drej vælgeren <6> til venstre for at vælge et billede i visningen af tre billeder. Drej vælgeren <6> til højre for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Når du har valgt de billeder, der skal sendes, skal du trykke på knappen <Q>. 122

123 Afsendelse af billeder til en webtjeneste 4 5 Reducer billedstørrelsen. Indstil den efter behov. Se indstillingsprocedurer på næste side. Når YouTube er valgt som destinationen, vises [Ændr str. på billeder s. sendes] ikke. Send billederne. Tryk på tasten <V> for at vælge [Send], og tryk derefter på <0>. Skærmen viser, at overførslen er i gang. På skærmen for at fuldføre processen med at sende billeder skal du vælge [OK] og trykke på <0> for at afbryde forbindelsen. Når YouTube er valgt som destination, vises skærmbilledet [Brugsbetingelser]. Læs brugsbetingelserne grundigt, tryk på tasten <U> for at vælge [Enig], og tryk derefter på <0>. Visningsområdet på skærmen kan rulles op og ned ved at trykke på tasten <V>. Når du sender store filer, skal du sikre dig, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, så det ikke løber tør for strøm under processen. Hvis afspilning eller optagelse startes under tilslutningen, vil forbindelsen blive afbrudt. Bemærk, at YouTube er ikke kompatibel med film optaget i komprimeringsmetoden ALL-I (I-only) (pr. september 2012). Du kan sende op til 50 filer til CANON image GATEWAY ad gangen. Du kan sende op til 10 film-filer ad gangen. Se YouTube-webstedet for at bekræfte grænserne for filstørrelse og afspilningstid. 123

124 Afsendelse af billeder til en webtjeneste Reduktion af størrelsen på billedet, der skal sendes Når [Send valgte] er valgt, kan størrelsen på billederne, der skal sendes, også vælges i bekræftelsesvinduet for afsendelse. 1 2 Vælg [Ændr str. på billeder s. sendes]. På bekræftelsesskærmen for afsendelse af billeder skal du trykke på tasten <V> for at vælge [Ændr str. på billeder s. sendes] og derefter trykke på <0>. Vælg billedstørrelsen. Tryk på tasten <V> for at vælge den ønskede billedstørrelse, og tryk derefter på <0>. 3 Send billederne. Tryk på tasten <V> for at vælge [Send], og tryk derefter på <0> for at sende billederne. 124 Kun billeder, der er større end den valgte billedstørrelse, bliver komprimeret. Størrelse for film kan ikke ændres. [ÆndrStr:S2] og [ÆndrStr:S3] er kun aktiveret for stillbilleder taget med EOS 6D (WG). Billeder taget af andre kameraer sendes uden ændret størrelse.

125 Afsendelse af billeder til en webtjeneste Afsendelse af en Du kan sende s til registrerede destinationer. Hver vil indeholde et link til det album, som billederne er uploadet til. Du skal bruge en computer til at registrere -destinationer og angive titel og tekst i s, der skal sendes. Du kan finde yderligere oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual (dvd). Når [ ] ( ) er valgt på skærmbilledet [Upload til webtjeneste], vises skærmbilledet [Send til]. Vælg destinationen på listen over registrerede destinationer, og tryk på <0>. Proceduren for afsendelse af billeder er den samme som ved afsendelse af billeder til andre webtjenester. 125

126 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en webtjeneste, der er registreret tilslutningsindstillinger for. Forbindelsen til adgangspunktet skal kun oprettes én gang. Du behøver ikke at oprette en ny forbindelse for hver webtjeneste. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [w]. Vælg [w] (Upload til webtjeneste), og tryk på <0>. 3 4 Vælg en webtjeneste. Vælg en webtjeneste, og tryk på <0>. Når [ ] ( ) er valgt, vises der en liste over registrerede adresser (s. 125). Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til webtjenesten. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 126

127 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for webtjenester. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [w]. Vælg [w] (Upload til webtjeneste), og tryk på <0>. 3 Vælg en webtjeneste. Vælg en webtjeneste, og tryk på <0>. Når [ ] ( ) er valgt, vises der en liste over registrerede adresser (s. 125). 4 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 127

128 Registrering af indstillinger for flere forbindelser 5 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 128

129 129

130 130

131 10 Visning af billeder med en medieafspiller Billeder på et kort i kameraet kan ses på et tv via et trådløst LAN. Denne funktion kræver et tv, en spilkonsol, smartphone eller anden medieafspiller, der er DLNA*-kompatibel. I denne manual bruges begrebet "medieafspiller" som henvisning til en sådan enhed. * DLNA: Digital Living Network Alliance Instruktionerne skal kun følges efter det DLNA-kompatible tv eller en anden benyttet enhed er forbundet til et adgangspunkt. Du kan finde oplysninger om indstillinger og konfiguration i dokumentationen, som fulgte med hver enhed eller kontakte producenten. 131

132 Konfiguration af kommunikationsindstillinger for medieafspiller Disse instruktioner er en fortsættelse af Kapitel 5. 1 Foretag yderligere indstillinger. For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 2. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 14). Der kan indtastes op til 30 tegn for et indstillingsnavn. 2 Gem indstillingerne. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmbilledet [ Tilslutning] vises. Indstillingerne for netværksforbindelse med en medieafspiller er nu færdig. 132

133 Visning af billeder på et tv Billeder på kortet i kameraet kan ses på et tv via en medieafspiller. Bemærk, at RAW-billeder og film ikke kan vises. De følgende operationer skal udføres på medieafspilleren. Du kan finde yderligere oplysninger i medieafspillerens instruktionsmanual. EOS6D 1 2 Få vist skærmbilledet med indstillinger for medieafspilleren på tv'et. Ved at bruge medieafspillerfunktionerne kan du få vist ikonet < EOS6D> (medieserver) på tv'et. Der vises muligvis et andet ikon afhængigt af medieafspilleren. I det tilfælde skal du finde ikonet mærket EOS6D. Vælg ikonet < EOS6D> på medieafspilleren. Ved at vælge ikonet < EOS6D> vises et ikon af hukommelseskortet. Når du vælger dette ikon, kan du vælge mapper og billeder. Vælg et billede for at få det vist i en større størrelse på tv'et. Du kan finde yderligere oplysninger i medieafspillerens instruktionsmanual. IMG_0001.JPG 17/09/2012 EOS 6D SD 17/09/ CANON 17/09/ /09/2012 IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG 133

134 Afbrydelse af forbindelsen 1 2 Vælg [Afslut]. Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53] på kameraets menuskærm. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. Vælg [OK]. Tryk på tasten <V> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0> for at afbryde forbindelsen. Når Live view-billedet vises på kameraet, eller under optagelse med HDRmodlyskontrol eller Støjreduktion for multioptagelse, bliver billeder muligvis ikke afspillet korrekt på medieafspilleren. 134 Informationstilretning og oplysninger vist på tv'et varierer afhængigt af medieafspilleren. Bemærk, at billedet muligvis ikke vises, afhængigt af medieafspilleren. Ikoner med mærker som "1-100" indeholder billeder grupperet efter filnummer i den valgte mappe (***CANON). Datooplysninger vist for billeder er baseret på Exif-data, der er føjet til billederne. Datooplysninger vist for kort eller mapper kan i visse tilfælde være den aktuelle datoindstilling på kameraet. Hvis kameraets autoslukfunktion er aktiveret under den trådløse LAN-forbindelse, skifter kameraet til standby-tilstand. Den trådløse LAN-forbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk.

135 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en medieafspiller, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [ ]. Vælg [ ] (Se billeder på DLNAenheder), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til medieafspilleren. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 135

136 Registrering af indstillinger for flere forbindelser Du kan registrere op til tre tilslutningsindstillinger for medieafspillere. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [ ]. Vælg [ ] (Se billeder på DLNAenheder), og tryk på <0>. 3 Vælg [Vælg indst.]. Vælg [Vælg indst.], og tryk på <0>. 4 Vælg [Ikke specif.]. Vælg [Ikke specif.], og tryk på <0>. Skærmbilledet for tilslutningsindstillinger vises. Følg de viste procedurer for at gennemføre tilslutningsindstillingerne. 136

137 137

138 138

139 11 Brug af Hurtig kontrol til at tilslutte til et trådløst LAN Hurtig kontrol eller Hurtig kontrol under afspilning giver dig mulighed for at oprette forbindelse til et trådløst LAN med registrerede indstillinger for forbindelsesdestination. Indstillinger for forbindelsesdestination kan ikke indstilles med Hurtig kontrol. Indstil indstillinger for forbindelsesdestination fra hovedmenuen. 139

140 Tilslutning fra Hurtig kontrol Du kan bruge Hurtig kontrol til at åbne de Wi-Fi-funktioner, der er registreret indstillinger for forbindelsesdestination for. Der er tre tilgængelige funktioner under Hurtig kontrol: [q] (Tilslut til smartphone), [D] (Fjernbetjening (EOS Utility)) og [ ] (Se billeder på DLNA-enheder). Indstil programvælgeren til Kreativ Zone, før du bruger disse funktioner Vælg [ ]. Tryk på knappen <Q> for at få vist Hurtig kontrol-skærmen. Vælg [ ] (Wi-Fi-funktion), og tryk på <0>. Det kan ikke vælges, hvis [Wi-Fi] under fanen [53] er indstillet til [Deaktivér]. Under tilslutning vises skærmen til venstre. For at skifte forbindelsesdestination, skal du vælge [OK] og trykke på <0> for at afbryde forbindelsen og derefter konfigurere indstillingerne. Vælg det element, der skal oprettes forbindelse til. Vælg det element, der skal oprettes forbindelse til, og tryk derefter på <0>. Elementer, der ikke er registreret indstillinger for forbindelsesdestination for, er nedtonede. Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen.

141 Tilslutning fra en afspilningsskærm Du kan også bruge Hurtig kontrol under afspilning til at åbne de Wi-Fifunktioner, der er registreret indstillinger for forbindelsesdestination for. Under afspilning kan der bruges to funktioner fra Hurtig kontrol: [z] (Overføre billeder mellem kameraer) og [w] (Uploade til webtjeneste). 1 Tryk på knappen <Q>. Tryk på knappen <Q>, mens der vises et billede. Hurtig kontrol-elementer vises. 2 Vælg [k]. Vælg [k] (Wi-Fi-funktion), og tryk på <0>. Det kan ikke vælges, hvis [Wi-Fi] under fanen [53] er indstillet til [Deaktivér]. Under tilslutning vises skærmen til venstre. Vælg [OK], tryk på <0> for at afbryde forbindelsen, og konfigurer derefter indstillingerne. 141

142 Tilslutning fra en afspilningsskærm 3 4 Vælg det element, der skal oprettes forbindelse til. Vælg det element, der skal oprettes forbindelse til, og tryk derefter på <0>. Elementer, der ikke er registreret indstillinger for forbindelsesdestination for, er nedtonede. Når du vælger [w] (Upload til webtjeneste), vises et skærmbillede, hvor du kan vælge en webtjeneste. Vælg det element, der skal oprettes forbindelse til, og tryk derefter på <0>. Hvis du vælger [ ] ( ) på skærmbilledet til venstre, vises en liste over destinationer (s. 125). Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Billederne på kortet vises, og de billeder, som skal sendes, kan vælges. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 142

143 143

144 144

145 12 Håndtering af indstillinger 145

146 Kontrol/ændring af indstillinger Kontroller netværkets indstillinger sådan. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53], skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg elementet, der skal kontrolleres indstillinger for. Tryk på tasten <V> eller <U> for at vælge elementet, og tryk derefter på <0>. Når du vælger [w], vises et skærmbillede, hvor du kan vælge en webtjeneste. Samme indstillinger vises for alle valgte elementer. Under tilslutning Under tilslutning vises skærmen til venstre. Vælg [Bekræft indst.], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. 146

147 Kontrol/ændring af indstillinger Når forbindelsen er blevet afbrudt Vælg forbindelsesdestination, vælg [Kontroller/ændr indstillinger], og tryk derefter på <0>. Vælg [Bekræft indst.], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. 147

Trådløst LAN vejledning

Trådløst LAN vejledning Trådløst LAN vejledning Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger kameraet til at sende og modtage billeder trådløst. Hvis du vil have oplysninger om betjening af kameraet samt sikkerhedsregler, skal

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea)

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea) Logitech Netværksmusiksystem Brugervejledning dansk (emea) Brugervejledning til Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Sådan får du hjælp...2 Kassen indeholder...3 Systemkrav...3 Inden du begynder...4

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Windows, Windows-logoet, Internet Explorer og Excel er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Windows, Windows-logoet, Internet Explorer og Excel er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Brugervejledning Oplysninger om copyright TP1843-US Issue01 2013 Promethean Limited. Alle rettigheder forbeholdt. Ophavsretten til al software, alle ressourcer, alle drivere og al dokumentation som leveres

Læs mere

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk. Brugervejledning

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk. Brugervejledning My Passport Bærbar harddisk Brugervejledning Wireless WD Service og Support Hvis du oplever problemer, Så beder vi dig give os muligheden for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Brugervejledning

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Brugervejledning GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning............................................ 6 Hardwareoversigt............................................

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere