Fra Rio til Roskilde: - Projektbeskrivelse (oplæg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Rio til Roskilde: - Projektbeskrivelse (oplæg)"

Transkript

1 Fra Rio til Roskilde: - Projektbeskrivelse (oplæg) Baggrund og målsætning På den for nyligt afholdte Rio+20 konference kunne man om ikke andet blive enige om, at løsningerne på verdens sociale og miljømæssige udfordringer lader vente på sig. Der er stadig brug for gennemgribende forandringer og omfattende samarbejde på tværs af sektorer, hvis verden ikke skal stå over for uoverskuelige problemer inden for en overskuelig årrække. De globale udfordringer rummer dog også enorme forretningsmuligheder. De hastigt voksende byer rundt omkring i verden betyder f.eks., at der vil være et stadigt voksende marked for bæredygtige infrastrukturløsninger. 1 Presset på verdens naturressourcer vil også skabe markeder for nye teknologier og alternative materialer. En ny rapport slår f.eks. fast, at der hvert år bruges 550 milliarder kubikmeter vand til afgrøder, som aldrig når forbrugere. 2 Efterhånden som vand forventes at blive en stadig mere strategisk naturressource vil der være pres på løsninger til kan reducere dette enorme spild. Endelig kan man nævne overforbrug, hvor det f.eks. anslås, at der ligger ubrugt tøj til en værdi af 30 milliarder engelske pund i engelske klædeskabe, hvilket skaber et potentielt marked for genbrugsbutikker, tøjbytteordninger og genanvendelse af tekstiler. 3 For at frigøre potentialet for forretningsdrevet bæredygtighed er det dog både nødvendigt at forstå samfundsudfordringernes karakter og blive i stand til at oversætte disse til konkrete forretningsstrategier. Projektets overordnede formål er dels 1) at skabe opmærksomhed om de sociale og miljømæssige udfordringer og deres indbyrdes sammenhæng og 2) at skabe opmærksomhed om de forretningsmuligheder, som et fokus på bæredygtighed kan afføde. Vi vil opnå dette mål gennem en analyse af en række bæredygtighedsproblematikker på Roskilde Festivalen, efterfulgt at en workshop/konference, hvor resultaterne præsenteres for relevante eksperter og interessegrupper. Roskilde Festivalen og Copenhagen Business School har i samarbejde identificeret fire temaområder, som skal beskrives og analyseres på Roskilde Festivalen 2013: Affald som ressource Bæredygtig madproduktion og madspild Tøj og mode der kan deles og byttes Midlertidige boligløsninger Til hvert område knyttes et hold forskere samt udvalgte eksperter for relevante virksomheder i alt op til 6 personer pr. område. Forskerne og eksperterne forsøge at analysere problemstillingerne 1 KPMG (2012), Expect the Unexpected: Building Business Value in a Changing World, NAL_WebAccessible.pdf 2 3 WRAP (2012), Valuing our Clothes, 1

2 og udvikle en idebank af mulige løsninger, som kan diskuteres på den efterfølgende workshop/konference. Der vil også blive arbejdet på at dokumentere problematikkerne inden for de fire temaer gennem film, interviews, tekst og billeder. Hver forsker-/ekspertgruppe knyttes til de relevante projektledere på Roskilde Festivalen. Projektlederne følger alle grupper og sikrer en god arbejdsgang og kontakt. Samarbejdet i 2013 er baseret på analyse, iagttagelse og observation af eksisterende tiltag på udvalgte områder, og en bedømmelse af potentialer. Projektet er dog tænkt som opstarten på et større og længerevarende samarbejde, hvor resultaterne fra dette års analyse leder frem til konkrete ideer, der kan implementeres på næste års festival. For hvert af de fire udvalgte temaer udarbejdes en idébank, der bearbejdes i efteråret med fokus på at udvikle fælles forsøg/test/settings, som kan udfordre og give ny viden. I efteråret 2013 afholdes en workshop/konference, hvor resultaterne fra Roskilde Festivalen præsenteres og diskuteres. Formålet er at skabe opmærksomhed på grønne løsninger, der er til gavn for både samfundet og erhvervslivet, hvad enten der er tale om nye systemer, innovative materialer, eller unikke samarbejder. Desuden skal workshoppen/konferencen også bruges til at afprøve og udvikle ideer, som er opstået i forbindelse med studiet af de fire temaer på Roskilde Festivalen. Rent praktisk vil workshoppen/konferencen bestå af indlæg fra hovedtalere, debatter blandt paneleksperter og publikum, samt mindre break-out sessions, hvor deltagerne får mulighed for at konkrete problemer og løsninger i mindre fora. Hvis det er muligt for Roskilde Festival og CBS laves et enkelt eller to oplæg under Roskilde Festivals første dage i forbindelse med vidensseminaret Backstage. Der vil efter konference være mulighed for at komme med til nye forsøg på Roskilde Festival 2014, hvor der forventes at gennemføre 4-6 forskellige tests. Disse afklares inden udgang af 2013 med Roskilde Festival. Tema 1:Affald som ressource Det er engang blevet sagt, at affald er matter out of place (Douglas, 1966). Formålet med dette projekt er at sørge for, at affald på Roskilde Festivalen finder en ny hylde, hvor det igen har værdi for virksomhederne og samfundet som helhed. I dag fokuseres der mere og mere på, hvordan affald kan blive input til andre brancher og industrier. Eksempler kan f.eks. være den amerikanske virksomhed, Calera, som omdanner fabriksudledninger til byggematerialer, islandske Atlantic Leather, som laver lædervarer af fiskeskind, eller finske Globe Hope, som har bygget en beklædningsvirksomhed op omkring andre virksomheders affald (f.eks. militærets gamle renseriposer). Under de hjemlige himmelstrøg kan nævnes Kalundborg Symbiosis, hvor et netværk af lokale virksomheder drager nytte af hinandens udledninger, affald og biprodukter. 2

3 Formålet med dette projekt er at identificere områder, hvor affald fra Roskilde Festivalen kan indgå i nye sammenhænge og dermed skabe ny værdi. Som eksempel kan nævnes, at drikkekrusene fra Roskilde Festivalen kan omdannes til nye polyesterprodukter. På samme måder kan andre affaldsprodukter (renovation, telte, soveposer, udtjente boder m.m.) muligvis kunne genanvendes, hvilket samlet set vil være med til at styrke festivalens bæredygtighedsprofil. Tema 2: Bæredygtig madproduktion og madspild Projektet vil fokusere på Roskilde Festivalens fødevare-værdistrøm, fra råvarer til detailhandel og videre til produktion og håndtering af madaffald/overskydende fødevarer. Opmærksomheden vil både være rettet mod de professionelle aktører (salgsboder, m.m.) og festivalgængerne. Konkret vil projektet lave såkaldt værdistrømsanalyse af fødevareforsyningskæden for derigennem at identificere det spild, der er forbundet med hvert led i processen. En indledende værdistrømsanalyse bør gennemføres inden festivalens begyndelse, så det er muligt at igangsætte konkrete initiativer allerede inden festivalens begyndelse. Hovedundersøgelsen skal dog foregå på selve festivalen. Undersøgelsen vil føre til en liste af konkrete anbefalinger vedr. f.eks. kapacitetsplanlægningen på salgsstederne. På festivalen kan der skabes opmærksomhed omkring madspild blandt festivalgængerne i samarbejde med en NGO, f.eks. organisationen Stop Spild af Mad. Under og efter festivalen bør der arrangeres events, hvor der serveres restemad fra festivalen. For at skabe opmærksomhed vil det være relevant at samarbejde med anerkendte kokke, f.eks. Brdr. Price, Bo Bech eller andre. Tema 3: Tøjdeling- og bytte Projektet følger H&M s tøjleasingeksperiment på Roskilde Festivalen Tøjet udlejes til festivaldeltagerne, som returnerer det, når det er blevet beskidt, hvorefter det vaskes og genudlejes. Deltagerne skal registreres for at kunne leje tøjet og er ansvarlige for at levere det tilbage i ikke-ødelagt stand. Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at reducere overforbruget inden for beklædningsindustrien. I dag tegner beklædningsindustrien sig for 5-10 procent af den samlede miljøpåvirkning i EU, kun overgået af fødevarer, beboelse og transport (WRAP, 2013, s. 8). Der er med andre ord brug for alternativer til den konventionelle køb-og-smid-væk forbrugerkultur. Her fremstår tøjleasing og andre former Collaborative Consumption som et interessant koncept, som da også har opnået stor bevågenhed i de senseste år og er blevet udnævnt til at være blandt 10 Ideas That Will Change the World (Walsh, 2011). Konkret vil projektet undersøge, i hvilket omfang det er muligt at tiltrække medlemmer til tøjleasingordninger, og hvilke barrierer og muligheder festivalgængerne oplever i forhold til at bruge disse systemer. Projektet skal give input til, hvordan tøjleasingsystemer kan opskaleres, kommercialiseres og integreres i eksisterende beklædningsvirksomheders tilbud til kunderne. 3

4 Tema 4: Midlertidige boligløsninger På en festivalplads som Roskilde er telte den hyppigst forekomne boform. Telte er lette at transportere og giver samtidig en god udnyttelse af pladsen på festival pladsen. Udfordringer der imidlertid også. 1) Telte kan brænde og udgør således en latent risiko og stiller store krav til sikkerhed og kontrol 2) Telte er ikke lyd absorberende 3) Telte er følsomme overfor omgivelsernes temperaturer og følger disse 4) Telte er ikke 100 % vandtætte/vandafvisende og der kan tisses igennem dem! Alternativet til teltet er, at bygge et telt i Rockwool materialer. Dette kan elimimere de ovenstående udfordringer og samtidig øge komforten. Der vil ligeledes være mulighed for et betydelig større genbrug. Falder testen fornuftigt ud, vil ideen ikke alene kunne udnyttes på andre festivaler, men også kunne udvikles i forbindelse med nødhjælpsarbejder og flygtningelejre, samt være mulige som alternative til andre bebyggelser af midlertidig karakter, som for eks. boliger i slumkvarterer. Øvrige deltagere CBS stiller med dokumentationsteam og projektledelses ressourcer. Vi har desuden en dialog med Erhvervsstyrelsen, DI med flere om deltagelse. Vi forventer at blive ca personer på Festivalen Vi har faciliteter på Roskilde Festival i PR byen, hvor vi kan mødes, arbejde og evaluere. Vi har en projektwebside samt en dokuapp (sponsoreret af ABOUT MOBILE på DTU) der anvendes i forbindelse med felt undersøgelserne. 4

5 Om Roskilde Festival Roskilde Festival er formentlig verdens største levende laboratorium for bæredygtighed, og endda med mere end 20 års indsats på området. Roskilde Festival er ikke bare Danmarks største musikbegivenhed. I syv dage er festivalen også et lokalsamfund på indbyggere, med alt hvad der til hører af forretninger, lægehjælp, infrastruktur og fritidsaktiviteter. Som lokalsamfund afspejler Roskilde Festivalen dog også mange af de udfordringer, som samfundet står overfor i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling, hvad enten det drejer sig om overbefolkning, overforbrug, affaldshåndtering, asocial adfærd eller kriminalitet. Roskilde Festival udgør dermed en ideel ramme til at kaste lys over bæredygtighedsudfordringerne, ligesom festivalen kan bruges til at identificere konkrete forbedringsmuligheder, der rummer et forretningsmæssigt potentiale. Om Copenhagen Business School Centre for Corporate Social Responsibility Copenhagen Business School Centre for Corporate Social Responsibility (cbscsr) er idag Europas største forskningscenter inden for CSR. Centeret har eksisteret i 10 år og er i denne periode vokset fra at have to ansatte til i dag at bestå af ca. 25 forskere. Centerets hovedformål er at være ét verdens førende forskningscentre inden for CSR, som skaber ny viden til gavn for forskere, studerende, erhvervslivet, og samfundet som helhed. Centeret beskæftiger med en bred vifte af temaer (bl.a. etisk ledelse, CSR kommunikation, ansvarlig leverandørstyring, bæredygtige forretningsmodeller, grøn forbrugeradfærd og politisk CSR) og deltager i en lang række nationale og internationale forskningsprojekter om CSR og bæredygtighed. 5

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Det kræver et åbent sind og en alsidig værktøjskasse at støtte virksomheder gennem innovationsfasen. I denne case giver vi eksempler på nogle af de metoder,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere