SICE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej Brørup mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SICE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk"

Transkript

1 SIE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MNUL DK > FLEX1ONE /S Ladelundvej rørup mail:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion s. 03 Generel brug og sikkerhed s. 03 Generelle sikkerhedsregler s. 03 Teknisk data s. 05 Træning af personale s. 05 Kontrol før brug s. 06 Under brug s. 06 Position under arbejdsfaser s. 06 Drift s. 07 Identificering af dele s. 07 Kontrol af tryk s. 08 fmontering af hjul, højre eller venstre side s. 08 Dækfritrykning s. 09 Fastgørelse af hjul s. 10 fmontering s. 11 Montering s. 13 Oppumpning af dæk s. 14 Fejlfinding s SIE FITLINE 32 MNUL

3 INTRODUKTION Formålet med denne vejledning er at give de fornødne instrukser for en optimal drift, brug og vedligeholdelse af maskinen. Hvis du sælger din maskine, skal du levere denne vejledning til den nye ejer. Ejeren af dækskiftemaskine er alene ansvarlig for at håndhæve sikkerhedsprocedurer og arrangere teknisk uddannelse. Dækskiftemaskinen må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale. Dækskiftemaskinen er beregnet til montering og afmontering, samt oppumpning af dæk på personbiler (ikke lastbiler eller motorcykler) med maksimale dimensioner 44 i diameter og 13 i bredden målt udvendig. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER GENEREL RUG OG SIKKERHED 1. Hvis bruger- og vedligeholdelsesprocedurerne i denne manual ikke bliver korrekt udført, eller hvis andre anvisninger i vejledningen ikke følges, kan en ulykke indtræffe. 2. Oppumpning over tilladt maks tryk kan resultere i en ulykke. 3. Forsøg aldrig at montere dæk og fælge, der ikke har samme diameter. For eksempel må der aldrig monteres en 16,5 dæk på en 16 fælg. Dette er meget farligt. Et uoverensstemmende dæk og fælg kan eksplodere, hvilket kan resultere i en ulykke. 4. Overskrid aldrig det maksimale dæktryk, som er angivet på dækkets side. 5. Hvis dækkene, som skal monteres, kræver mere end producentens angivne maksimale dæktryk, bør hjulet fjernes fra dækskiftemaskine, anbragt i et oppumpningsbur, og pumpet pr fabrikantens anvisninger. 6. Det er ikke tilladt at anvende oppumpningsenheder (fx pumpepistoler), forbundet til strømkilder, som ikke er en del af maskinen. 7. Placer aldrig hovedet eller andre dele af kroppen over et dæk under oppumpning. 8. Hold altid en sikker afstand til dækskiftemaskinen under oppumpning. 9. Kun én operatør må arbejde på maskinen ad gangen. Omkringstående skal holde afstand til dækskiftemaskinen. Hold hænder og fingre væk fra fælgkanten under afmontering og montering. Hold hænder og andre kropsdele væk fra bevægelige dele. rug ikke andet værktøj, end det som medfølger. rug korrekt smøremiddel til dæk, for at forhindre dækket i at binde. 3 SIE FITLINE 32 MNUL

4 10. Elektrisk stød. Dækskiftemaskinen må aldrig spules eller vaskes. Maskinen må ikke tages i brug hvis en ledning er beskadiget. 11. Risiko for øjenskader. Flyvende dækrester, snavs og væsker kan udledes under dækfritrykning og oppumpning. Fjern eventuelle rester fra slidbanen og hjul overflader. Det anbefales at bære beskyttelsesbriller under arbejdet. 12. Kontroller altid maskinen grundigt, før den tages i brug. Manglende, ødelagte eller slidte dele skal repareres eller udskiftes. 13. Efterlad aldrig møtrikker, bolte, værktøj eller andet udstyr på maskinen. De kan blive fanget mellem bevægelige dele og forårsage funktionsfejl. 14. Monter eller oppump aldrig et dæk, der er skåret, beskadiget, råddent eller slidt. Og installer aldrig et dæk på et defekt fælg. 15. Hvis et dæk bliver beskadiget under monteringsprocessen, må monteringen ikke fuldføres. 16. Tryk-grænsen skal altid overholdes. Hold øje med tryk, hjul, dæk og fælg under oppumpning. 17. Denne maskine må ikke udsættes for brandbare dampe (benzin, fortynder, opløsningsmidler). Denne maskine må ikke være placeret i et sænket område eller under gulvniveau. 18. rug aldrig maskinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin og / eller narkotika. Hvis du tager receptpligtig medicin, skal du konsultere din læge om eventuelle bivirkninger af medicinen, som kan hæmme din evne til at betjene maskinen sikkert. 19. rug altid OSH, E eller andet godkendt beskyttelsesudstyr (PPE). 20. Fjern smykker, ure, løst tøj, slips og opsæt langt hår, før du bruger maskinen. 21. rug skridsikre sikkerhedssko. 22. (ær korrekt rygstøtte). enyt en ergonomisk korrekt løfteteknik ved placering af hjul i maskinen. 23. Denne maskine må kun bruges, vedligeholdes og repareres af uddannet personale i din virksomhed. Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. rbejdsgiveren er ansvarlig for at afgøre, om en medarbejder er kvalificeret til sikkert at benytte sig af maskinen. 24. Før maskinen må betjenes, skal brugeren forstå alle fastgjorte advarselsskilte. 25. Et fælg må ikke låses på drejebordet under oppumpning. 4 SIE FITLINE 32 MNUL

5 TEKNISK DT Dæk typer lle Drejeplade spændevidde: Indvendig opspænding fra Udvendig opspænding fra Hjul dimensioner: Fælg diameter fra Max. dæk diameter mm Max. dæk bredde mm (13 ) Dækfritrykker max dæk bredde: Normal position fra 45 mm mm Racing position fra 125 mm mm Dækfritrykker kraft N (10 bar) Luftforsyning: Trykluft bar Min. flow NL /min Vægt kg / 295 kg Støj niveau ved brug < 70 d () TRÆNING F PERSONLE 1. rbejdsgiveren er forpligtet til at uddanne alle medarbejdere, der skal betjene maskinen og sikre at alle sikkerhedsprocedurer følges. rbejdsgiveren skal sikre, at ingen medarbejdere betjener maskinen, medmindre medarbejderen er uddannet og instrueret i det. Oplysninger, der skal anvendes i træningsprogrammet skal som et minimum omfatte de gældende oplysninger i denne vejledning. 2. rbejdsgiveren skal sikre, at hver enkelt medarbejder udviser og vedligeholder sin evne til at udføre følgende opgaver: fmontering af dæk. Eftersyn og identificering af hjul komponenter. Montering af dæk. rug af enhver fastholdelsesanordningen, bur, barriere eller anden installation. Håndtering af hjul med fælge. Oppumpning af dækket. 5 SIE FITLINE 32 MNUL

6 Installering og fjernelse af fælg. 3. rbejdsgiveren skal vurdere den enkelte medarbejders evne til at udføre disse opgaver og til at servicere hjul sikkert, samt tilbyde supplerende uddannelse efter behov for at sikre, at den enkelte medarbejder bevarer evnen hertil. KONTROL FØR RUG Før påbegyndelse af arbejdet skal der nøje kontrolleres, at alle dele af maskinen, især gummi og plast dele, sidder korrekt, er i god stand og fungerer korrekt. Hvis inspektionen afslører eventuelle skader eller stærkt slid, skal komponenten straks erstattes eller repareres. UNDER RUG R S POSITON I tilfælde af mislyde eller usædvanlige vibrationer, hvis en komponent eller et system ikke fungerer korrekt, eller hvis noget virker usædvanligt, skal brugen af maskinen straks afbrydes. Find årsagen og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Lad aldrig personer være indenfor 2 meter af maskinen. For at stoppe maskinen i en nødsituation, skal du gøre følgende: fbryd strømforsyningen fbryd trykluft forsyningen ved at afbryde afspærrings ventilen. POSITION UNDER REJDSFSER e operator s positions during the various work phases: Figur 1 viser operatørens position under de forskellige arbejdsfaser: ing and mounting. Dækfritrykning. Dæk afmontering og påmontering. Oppumpnings område. Fig. 1 NOTIE 6 ns, the operator can carry out, monitor and check the SIE outcome FITLINE of 32 MNUL erations and take action in the case of any unforeseen events.

7 DRIFT IDENTIFIERING F DELE Fig rm låse knap 2. Lodret og vandret arm 3. Montering/afmontering 4. Vippetårn 5. Klør 6. Drejebord 7. Pedal for tårn (4) 8. Pedal for 4-klo 9. Pedal for fritrykker 102 (11). User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V 10. Pedal for drejeplade: Position 0: stop af bord Trykket ned rotation med uret Løftet rotation med uret 11. Dækfritryknings sko 7 SIE FITLINE 32 MNUL

8 12. Fælg support 13. Filter regulator 14. Trykmåler (Fit Line 32 GP) 15. Dækjern 16. Tilslutning af oppumpnings-pistol 17. Lufttank med sikkerhedsventil (Fit Line 32 GP only). 18. Pumpenippel 19. Jet mundstykke (Fit Line 32 GP only) 20. Oppumpnings pedal (Fit Line 32 GP only) 21. Trykreguleringsknap (Fit Line 32 GP only) KONTROL F TRYK Kontroller at trykket er på mindst 8 bar, på filter regulatorens trykmåler. Hvis trykket er lavere, kan driften på nogle af de automatiske procedurer ikke garanteres. Når det korrekte tryk er genoprettet, vil maskinen fungere korrekt. FMONTERING F HJUL, HØJRE ELLER VENSTRE SIDE Se Fig. 3. Find placeringen af dropcenteret () på fælgen. Find den største bredde () og den mindste bredde (). Dækket skal monteres og afmonteres med hjulet på drejeskiven, med den mindst bredde side () opad. Fig. 3 Specielle hjul lufælge hjul: nogle alufælge har minimalt dropcenter () eller slet intet dropcenter - Fig. 3a. Disse fælge er ikke godkendt af DOT (Department of Transportation) standarder. Initialerne DOT sikrer, at dækkene opfylder de sikkerhedsstandarder, der er vedtaget af US og anada. Fig. 3a 8 SIE FITLINE 32 MNUL

9 High-performance hjul (asymmetrisk krumning) Fig. 3b: Nogle europæiske hjul har fælge med en meget udtalt krumning (), undtagen i det område af ventilhullet (), hvor krumningen er mindre udtalt (). På disse hjul skal kanttråden først brydes i området af ventil- hullet, både på de øverste og nederste sider. Fig. 3b Hjul med tryksensor - Fig. 3c. For at betjene disse hjul korrekt og undgå at beskadige sensoren (som er indarbejdet i ventilen og fikseret med bælte, limet inden i dækket, etc.) skal en passende monterings- og afmonterings procedurer følges (ref. Godkendt monterings / afmonterings procedure for Run Flat-teknologi og UHP dæk) Fig. 3c DÆKFRITRYKNING Luk luften ud af dækket, og fjern ventilen (fig. 4). Fig. 4 Placer hjulet som vist på fig. og placer fritryks-skoen nær fælg kanten. VIGTIGT: Under fritryksproseccen, rådes du til at holde drejebordet lukket (, fig.5). Fig. 5 Tryk på pedalen (, fig.5) for at betjene dækfritrykkeren og frigør så kanttråden. - Gentag dette på den anden side af hjulet. Efterfølgende fjernes de gamle balancevægte. Fit Line V 32GP - 32GP 2V 9 SIE FITLINE 32 MNUL Fit Line V

10 Smør grundigt siderne af dækket omkring hele omkredsen af den nedre og øvre kant (fig.6). Fig. 6 FSTSPÆNDELSE F HJUL 9.4. LMPING THE WHEEL FitLine V / FitLine 32 GP - 32 GP 2V Slip låseknappen (fig. 7a) for at flytte armene i not working position (hele vejen op og tilbage). position (all the way UP and K). Fig. 7a Tryk på knappen (fig. 7b) for at låse armene i denne position. Fig. 7b - Press the button (Fig. 18b) to lock the arms in this position. UK Tryk på pedalen for at tippe søjlen tilbage (fig. 7c). Fig. 7c -Press pedal to tip the column back (Fig. 18c). User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V 107 Placer kløerne i en åben eller lukket position (fig.7d) Fig. 7d SIE FITLINE 32 MNUL

11 Placer hjulet på drejebordet (med den smalle del af fælgstrukturen opad), skub let nedad og brug kontrol pedalen - for at spænde hjulet i rette position (fig.18d). (fig.7e). Fig. 7e Tryk på pedalen for at flytte søjlen fremad (fig.7f). Fig. 7f FMONTERING - Press pedal Smør grundigt siderne af dækket omkring hele omkredsen af den nedre og øvre kant, for at lette afmonteringen og undgå at beskadige kanttråden. Vip søjlen tilbage mens du holder knappen i positionen clamped/spænd (fig. 8) Fig. 8 WRNING Remove any old balancing weights from the rim. Placer kløerne i åben eller lukket 108 position. Placer hjulet på User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V Fig. 9 drejebordet (med den smalle del af fælgstrukturen opad), skub let nedad og bruge kontrol pedalen til at låse hjulet i position (fig.9). Flyt søjlen fremad igen (fig. 10) Fig SIE FITLINE 32 MNUL

12 Slip spænd-knappen (fig. 11) for at frigøre armene og bring monteringen / afmonteringens enheden til den rigtige position mod fælgen (fig.12) Fig. 11 Fig. 12 fstanden mellem fælg og den lodrette slide (fig. 12) vil blive opretholdt, så længe knappen er i låst position (fig. 7b). Fig. 7b Indsæt og placer dækjern på monteringens lodrette side (fig. 13). Når der arbejdes med aluminiumsfælge eller hjul med sart lak, rådes du til at fjerne værktøjet før du fortsætter afmonteringen. Fig. 13 Løft den øvre kanttråd over den bageste del af monteringshovedet (Fig. 14) Fig. 14 Tving en del af af den øvre kant/kanttråd ind i fælgen, ved at trykke ned på side af dækket nærmest operatøren (Fig. 14a). Fig. 14a 12 SIE FITLINE 32 MNUL

13 Tryk på drejebords pedalen, hvilket gør at hjulet drejer med uret. Den øvre kant af dækket, vil automatisk blive ledt op og over fælgkanten (Fig.14b). Fig. 14b Gentag de sidste tre punkter for at frigøre den nederste kant. Løft manuelt den nederste kant over bagsiden af dækket, og drej drejebordet med uret, indtil dækket er fjernet fra fælgen. Vip søjlen bagud, imens du holder ved. (fig. 15) Fig. 15 MONTERING Smør kanten, inden du påbegynder monteringen. (fig. 16) Fig. 16 Placer dækket på fælgen og vip søjlen fremad igen (fig. 17). Fig. 17 Placer den nederste kanttråd (fig. 18) under den højre del af tårnet. Fig SIE FITLINE 32 MNUL

14 Tryk på drejebordets pedal for at opnå en rotation med uret, og monter. Udnyt fælgen ved at trykke på cirklen på den højre side af dækket, for at reducere trækkraften på hælen under rotationen (fig. 19). Fig. 19 Gentag de samme trin for den anden kant. Vip søjlen tilbage (fig. 20), frigør og fjern så hjulet fra dækskiftemaskine. Fig. 20 OPPUMPNING F DÆK Frigør hjulet fra kløerne på drejepladen. (fig. 21). Fig. 21 ring den vandrette arm i en fuldt udstrakt stilling (fig. 22). Sænk den lodrette stang, indtil det rører fælgen og tryk på knappen (fig. 22a). Fig. 22 Fig. 22a Fjern ventilkegle, hvis den ikke allerede er blevet fjernet. Tilslut pumpenippel til ventilen (fig. 23). Fig

15 Oppump dækket ved at betjene denne pedal (fig. 24) med korte mellemrum skal manometeret kontrolleres, for at sikre, at trykket ikke overstiger det maksimale tryk, som er angivet af producenten. Fig. 24 Fortsæt oppumpning til den maksimale værdi på 3,5 bar er nået, for at kunne placere dækket korrekt på fælgen. Kontroller løbende dæktrykket på lufttyksmåleren (fig. 25)/ manomereret, for at forhindre overdreven oppumpning Fig. 25 Oppumpning af slangeløse dæk kræver et højere lufttryk for at sætte kanttråden. Se forskellige typer af fælg-profiler i fig. 26. HUMP (H) HUMP (H) Fig. 26 HUMP (H) double HUMP (H2) double HUMP (H2) double HUMP (H2) Hvis dækket ikke sætter sig korrekt på fælgen, fritrykkes dækket igen fra fælgen og smøres op, hvorefter der igen pumpes luft i hjulet efter samme anvisninger som beskrevet tidligere. Udskift ventilkegle Pump dækket til anbefalet tryk ved at trykke på oppumpnings knappen. Sæt ventilhætte på ventilen. 15

16 FEJLFINDING Drejebord vil ikke dreje Strømtilslutning Kontrollér at der er strøm til maskinen. Kortslutning af motoren. Udskift motoren. Rotations pedal vender ikke tilbage til oprindelig/midterposition Fjederen er i stykker. Udskift fjederen. Fritryks pedal og bordplade pedal vender ikke tilbage til oprindelig position Fjederen er i stykker. Udskift fjederen. Ingen olie i smøringsenhed. Påfyld smøringsenhed med SE20. Luft lækage inde i maskinen Luft lækage fra fritryks ventil. Udskift ventil. Udskift fritryks cylinder. Luft lækage fra bordplade ventil. Udskift drejebords cylinder. Udskift drejeligt stik. Fritryks cylinder mangler kraft, formår ikke at fritrykke og lækker luft Lyddæmper tilsluttet. Udskift lyddæmper Pakninger på cylinder er slidte. Udskift pakninger. Udskift fritryks cylinder. Fritryks cylinder lækker luft omkring stangen Luft pakninger er slidte. Udskift pakninger. Udskift fritryks cylinder. Drejebord vil ikke rotere i nogen retninger Kontakt defekt. Udskift kontakt. Rem er i stykker. Udskift rem. Gearkasse defekt. Udskift gearkasse. Gearkasse er støjende Udskift gearkasse. 16

17 Drejebord spænder ikke fælg Drejebord kan ikke holde fælg. Udskift drejebords cylinder. Klør er slidte. Udskift kløer. Drejebord har besvær med et montere og afmontere Utilstrækkelig remspænding. Remspændingen justeres eller remmen udskiftes. Monteringshoved låser ikke korrekt Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodret arm flytter sig under belasting Defekt låseplade. Udskift pladen. Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodret og vandret arm går til stop, når tårnet vippes tilbage Defekt låseplade. Udskift pladen. Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodrette og vandret arm vil ikke låse Ingen luft passage gennem ventil. Udskift ventil. Tårn vipper ikke Defekt cylinder på vippe-tårn. Udskift tårnets vippe cylinder. Ingen lufttryk til cylinder. Udskift ventil. Luft siver fra ventil. Udskift ventil eller udskift søjlens vippe cylinder. Lækker luft fra den vandrette og lodrette låseventil Ventilpakning er beskadiget. Udskift ventil. Lækker luft fra låsecylinder Defekt stempel eller pakninger. Udskift stempel og pakninger. Dæktryksmåler vender ikke tilbage til 0 Trykmåler defekt eller beskadiget. Udskift trykmåler

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

AUTOMATISK DÆK SKIFTER

AUTOMATISK DÆK SKIFTER DANSK. Brugsanvisning AUTOMATISK DÆK SKIFTER BRUGSANVISNING 1 INDEKS 1. GENERELLE INFORMATIONER...24 2. TEKNISK DATA...24 3. GENERALLE SIKKERHEDSREGLER...24 4. SIKKERHEDSUDSTYR...25 5. TRANSPORT...25 6.

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Manual til Dæk Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 188 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

EN (ISO 11243) 25kg / 55lbs

EN (ISO 11243) 25kg / 55lbs EN 14872 (ISO 11243) 25kg / 55lbs 1 GMG bv Zwanenburgerdijk 348 c 1161 NN Zwanenburg The Netherlands E info@yepp.nl www.yepp.nl Monteringsvejledning for Yepp Maxi Easyfit DK Yepp Maxi Easyfit er egnet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137906. Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere