SICE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej Brørup mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SICE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk"

Transkript

1 SIE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MNUL DK > FLEX1ONE /S Ladelundvej rørup mail:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion s. 03 Generel brug og sikkerhed s. 03 Generelle sikkerhedsregler s. 03 Teknisk data s. 05 Træning af personale s. 05 Kontrol før brug s. 06 Under brug s. 06 Position under arbejdsfaser s. 06 Drift s. 07 Identificering af dele s. 07 Kontrol af tryk s. 08 fmontering af hjul, højre eller venstre side s. 08 Dækfritrykning s. 09 Fastgørelse af hjul s. 10 fmontering s. 11 Montering s. 13 Oppumpning af dæk s. 14 Fejlfinding s SIE FITLINE 32 MNUL

3 INTRODUKTION Formålet med denne vejledning er at give de fornødne instrukser for en optimal drift, brug og vedligeholdelse af maskinen. Hvis du sælger din maskine, skal du levere denne vejledning til den nye ejer. Ejeren af dækskiftemaskine er alene ansvarlig for at håndhæve sikkerhedsprocedurer og arrangere teknisk uddannelse. Dækskiftemaskinen må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale. Dækskiftemaskinen er beregnet til montering og afmontering, samt oppumpning af dæk på personbiler (ikke lastbiler eller motorcykler) med maksimale dimensioner 44 i diameter og 13 i bredden målt udvendig. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER GENEREL RUG OG SIKKERHED 1. Hvis bruger- og vedligeholdelsesprocedurerne i denne manual ikke bliver korrekt udført, eller hvis andre anvisninger i vejledningen ikke følges, kan en ulykke indtræffe. 2. Oppumpning over tilladt maks tryk kan resultere i en ulykke. 3. Forsøg aldrig at montere dæk og fælge, der ikke har samme diameter. For eksempel må der aldrig monteres en 16,5 dæk på en 16 fælg. Dette er meget farligt. Et uoverensstemmende dæk og fælg kan eksplodere, hvilket kan resultere i en ulykke. 4. Overskrid aldrig det maksimale dæktryk, som er angivet på dækkets side. 5. Hvis dækkene, som skal monteres, kræver mere end producentens angivne maksimale dæktryk, bør hjulet fjernes fra dækskiftemaskine, anbragt i et oppumpningsbur, og pumpet pr fabrikantens anvisninger. 6. Det er ikke tilladt at anvende oppumpningsenheder (fx pumpepistoler), forbundet til strømkilder, som ikke er en del af maskinen. 7. Placer aldrig hovedet eller andre dele af kroppen over et dæk under oppumpning. 8. Hold altid en sikker afstand til dækskiftemaskinen under oppumpning. 9. Kun én operatør må arbejde på maskinen ad gangen. Omkringstående skal holde afstand til dækskiftemaskinen. Hold hænder og fingre væk fra fælgkanten under afmontering og montering. Hold hænder og andre kropsdele væk fra bevægelige dele. rug ikke andet værktøj, end det som medfølger. rug korrekt smøremiddel til dæk, for at forhindre dækket i at binde. 3 SIE FITLINE 32 MNUL

4 10. Elektrisk stød. Dækskiftemaskinen må aldrig spules eller vaskes. Maskinen må ikke tages i brug hvis en ledning er beskadiget. 11. Risiko for øjenskader. Flyvende dækrester, snavs og væsker kan udledes under dækfritrykning og oppumpning. Fjern eventuelle rester fra slidbanen og hjul overflader. Det anbefales at bære beskyttelsesbriller under arbejdet. 12. Kontroller altid maskinen grundigt, før den tages i brug. Manglende, ødelagte eller slidte dele skal repareres eller udskiftes. 13. Efterlad aldrig møtrikker, bolte, værktøj eller andet udstyr på maskinen. De kan blive fanget mellem bevægelige dele og forårsage funktionsfejl. 14. Monter eller oppump aldrig et dæk, der er skåret, beskadiget, råddent eller slidt. Og installer aldrig et dæk på et defekt fælg. 15. Hvis et dæk bliver beskadiget under monteringsprocessen, må monteringen ikke fuldføres. 16. Tryk-grænsen skal altid overholdes. Hold øje med tryk, hjul, dæk og fælg under oppumpning. 17. Denne maskine må ikke udsættes for brandbare dampe (benzin, fortynder, opløsningsmidler). Denne maskine må ikke være placeret i et sænket område eller under gulvniveau. 18. rug aldrig maskinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin og / eller narkotika. Hvis du tager receptpligtig medicin, skal du konsultere din læge om eventuelle bivirkninger af medicinen, som kan hæmme din evne til at betjene maskinen sikkert. 19. rug altid OSH, E eller andet godkendt beskyttelsesudstyr (PPE). 20. Fjern smykker, ure, løst tøj, slips og opsæt langt hår, før du bruger maskinen. 21. rug skridsikre sikkerhedssko. 22. (ær korrekt rygstøtte). enyt en ergonomisk korrekt løfteteknik ved placering af hjul i maskinen. 23. Denne maskine må kun bruges, vedligeholdes og repareres af uddannet personale i din virksomhed. Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. rbejdsgiveren er ansvarlig for at afgøre, om en medarbejder er kvalificeret til sikkert at benytte sig af maskinen. 24. Før maskinen må betjenes, skal brugeren forstå alle fastgjorte advarselsskilte. 25. Et fælg må ikke låses på drejebordet under oppumpning. 4 SIE FITLINE 32 MNUL

5 TEKNISK DT Dæk typer lle Drejeplade spændevidde: Indvendig opspænding fra Udvendig opspænding fra Hjul dimensioner: Fælg diameter fra Max. dæk diameter mm Max. dæk bredde mm (13 ) Dækfritrykker max dæk bredde: Normal position fra 45 mm mm Racing position fra 125 mm mm Dækfritrykker kraft N (10 bar) Luftforsyning: Trykluft bar Min. flow NL /min Vægt kg / 295 kg Støj niveau ved brug < 70 d () TRÆNING F PERSONLE 1. rbejdsgiveren er forpligtet til at uddanne alle medarbejdere, der skal betjene maskinen og sikre at alle sikkerhedsprocedurer følges. rbejdsgiveren skal sikre, at ingen medarbejdere betjener maskinen, medmindre medarbejderen er uddannet og instrueret i det. Oplysninger, der skal anvendes i træningsprogrammet skal som et minimum omfatte de gældende oplysninger i denne vejledning. 2. rbejdsgiveren skal sikre, at hver enkelt medarbejder udviser og vedligeholder sin evne til at udføre følgende opgaver: fmontering af dæk. Eftersyn og identificering af hjul komponenter. Montering af dæk. rug af enhver fastholdelsesanordningen, bur, barriere eller anden installation. Håndtering af hjul med fælge. Oppumpning af dækket. 5 SIE FITLINE 32 MNUL

6 Installering og fjernelse af fælg. 3. rbejdsgiveren skal vurdere den enkelte medarbejders evne til at udføre disse opgaver og til at servicere hjul sikkert, samt tilbyde supplerende uddannelse efter behov for at sikre, at den enkelte medarbejder bevarer evnen hertil. KONTROL FØR RUG Før påbegyndelse af arbejdet skal der nøje kontrolleres, at alle dele af maskinen, især gummi og plast dele, sidder korrekt, er i god stand og fungerer korrekt. Hvis inspektionen afslører eventuelle skader eller stærkt slid, skal komponenten straks erstattes eller repareres. UNDER RUG R S POSITON I tilfælde af mislyde eller usædvanlige vibrationer, hvis en komponent eller et system ikke fungerer korrekt, eller hvis noget virker usædvanligt, skal brugen af maskinen straks afbrydes. Find årsagen og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Lad aldrig personer være indenfor 2 meter af maskinen. For at stoppe maskinen i en nødsituation, skal du gøre følgende: fbryd strømforsyningen fbryd trykluft forsyningen ved at afbryde afspærrings ventilen. POSITION UNDER REJDSFSER e operator s positions during the various work phases: Figur 1 viser operatørens position under de forskellige arbejdsfaser: ing and mounting. Dækfritrykning. Dæk afmontering og påmontering. Oppumpnings område. Fig. 1 NOTIE 6 ns, the operator can carry out, monitor and check the SIE outcome FITLINE of 32 MNUL erations and take action in the case of any unforeseen events.

7 DRIFT IDENTIFIERING F DELE Fig rm låse knap 2. Lodret og vandret arm 3. Montering/afmontering 4. Vippetårn 5. Klør 6. Drejebord 7. Pedal for tårn (4) 8. Pedal for 4-klo 9. Pedal for fritrykker 102 (11). User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V 10. Pedal for drejeplade: Position 0: stop af bord Trykket ned rotation med uret Løftet rotation med uret 11. Dækfritryknings sko 7 SIE FITLINE 32 MNUL

8 12. Fælg support 13. Filter regulator 14. Trykmåler (Fit Line 32 GP) 15. Dækjern 16. Tilslutning af oppumpnings-pistol 17. Lufttank med sikkerhedsventil (Fit Line 32 GP only). 18. Pumpenippel 19. Jet mundstykke (Fit Line 32 GP only) 20. Oppumpnings pedal (Fit Line 32 GP only) 21. Trykreguleringsknap (Fit Line 32 GP only) KONTROL F TRYK Kontroller at trykket er på mindst 8 bar, på filter regulatorens trykmåler. Hvis trykket er lavere, kan driften på nogle af de automatiske procedurer ikke garanteres. Når det korrekte tryk er genoprettet, vil maskinen fungere korrekt. FMONTERING F HJUL, HØJRE ELLER VENSTRE SIDE Se Fig. 3. Find placeringen af dropcenteret () på fælgen. Find den største bredde () og den mindste bredde (). Dækket skal monteres og afmonteres med hjulet på drejeskiven, med den mindst bredde side () opad. Fig. 3 Specielle hjul lufælge hjul: nogle alufælge har minimalt dropcenter () eller slet intet dropcenter - Fig. 3a. Disse fælge er ikke godkendt af DOT (Department of Transportation) standarder. Initialerne DOT sikrer, at dækkene opfylder de sikkerhedsstandarder, der er vedtaget af US og anada. Fig. 3a 8 SIE FITLINE 32 MNUL

9 High-performance hjul (asymmetrisk krumning) Fig. 3b: Nogle europæiske hjul har fælge med en meget udtalt krumning (), undtagen i det område af ventilhullet (), hvor krumningen er mindre udtalt (). På disse hjul skal kanttråden først brydes i området af ventil- hullet, både på de øverste og nederste sider. Fig. 3b Hjul med tryksensor - Fig. 3c. For at betjene disse hjul korrekt og undgå at beskadige sensoren (som er indarbejdet i ventilen og fikseret med bælte, limet inden i dækket, etc.) skal en passende monterings- og afmonterings procedurer følges (ref. Godkendt monterings / afmonterings procedure for Run Flat-teknologi og UHP dæk) Fig. 3c DÆKFRITRYKNING Luk luften ud af dækket, og fjern ventilen (fig. 4). Fig. 4 Placer hjulet som vist på fig. og placer fritryks-skoen nær fælg kanten. VIGTIGT: Under fritryksproseccen, rådes du til at holde drejebordet lukket (, fig.5). Fig. 5 Tryk på pedalen (, fig.5) for at betjene dækfritrykkeren og frigør så kanttråden. - Gentag dette på den anden side af hjulet. Efterfølgende fjernes de gamle balancevægte. Fit Line V 32GP - 32GP 2V 9 SIE FITLINE 32 MNUL Fit Line V

10 Smør grundigt siderne af dækket omkring hele omkredsen af den nedre og øvre kant (fig.6). Fig. 6 FSTSPÆNDELSE F HJUL 9.4. LMPING THE WHEEL FitLine V / FitLine 32 GP - 32 GP 2V Slip låseknappen (fig. 7a) for at flytte armene i not working position (hele vejen op og tilbage). position (all the way UP and K). Fig. 7a Tryk på knappen (fig. 7b) for at låse armene i denne position. Fig. 7b - Press the button (Fig. 18b) to lock the arms in this position. UK Tryk på pedalen for at tippe søjlen tilbage (fig. 7c). Fig. 7c -Press pedal to tip the column back (Fig. 18c). User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V 107 Placer kløerne i en åben eller lukket position (fig.7d) Fig. 7d SIE FITLINE 32 MNUL

11 Placer hjulet på drejebordet (med den smalle del af fælgstrukturen opad), skub let nedad og brug kontrol pedalen - for at spænde hjulet i rette position (fig.18d). (fig.7e). Fig. 7e Tryk på pedalen for at flytte søjlen fremad (fig.7f). Fig. 7f FMONTERING - Press pedal Smør grundigt siderne af dækket omkring hele omkredsen af den nedre og øvre kant, for at lette afmonteringen og undgå at beskadige kanttråden. Vip søjlen tilbage mens du holder knappen i positionen clamped/spænd (fig. 8) Fig. 8 WRNING Remove any old balancing weights from the rim. Placer kløerne i åben eller lukket 108 position. Placer hjulet på User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V Fig. 9 drejebordet (med den smalle del af fælgstrukturen opad), skub let nedad og bruge kontrol pedalen til at låse hjulet i position (fig.9). Flyt søjlen fremad igen (fig. 10) Fig SIE FITLINE 32 MNUL

12 Slip spænd-knappen (fig. 11) for at frigøre armene og bring monteringen / afmonteringens enheden til den rigtige position mod fælgen (fig.12) Fig. 11 Fig. 12 fstanden mellem fælg og den lodrette slide (fig. 12) vil blive opretholdt, så længe knappen er i låst position (fig. 7b). Fig. 7b Indsæt og placer dækjern på monteringens lodrette side (fig. 13). Når der arbejdes med aluminiumsfælge eller hjul med sart lak, rådes du til at fjerne værktøjet før du fortsætter afmonteringen. Fig. 13 Løft den øvre kanttråd over den bageste del af monteringshovedet (Fig. 14) Fig. 14 Tving en del af af den øvre kant/kanttråd ind i fælgen, ved at trykke ned på side af dækket nærmest operatøren (Fig. 14a). Fig. 14a 12 SIE FITLINE 32 MNUL

13 Tryk på drejebords pedalen, hvilket gør at hjulet drejer med uret. Den øvre kant af dækket, vil automatisk blive ledt op og over fælgkanten (Fig.14b). Fig. 14b Gentag de sidste tre punkter for at frigøre den nederste kant. Løft manuelt den nederste kant over bagsiden af dækket, og drej drejebordet med uret, indtil dækket er fjernet fra fælgen. Vip søjlen bagud, imens du holder ved. (fig. 15) Fig. 15 MONTERING Smør kanten, inden du påbegynder monteringen. (fig. 16) Fig. 16 Placer dækket på fælgen og vip søjlen fremad igen (fig. 17). Fig. 17 Placer den nederste kanttråd (fig. 18) under den højre del af tårnet. Fig SIE FITLINE 32 MNUL

14 Tryk på drejebordets pedal for at opnå en rotation med uret, og monter. Udnyt fælgen ved at trykke på cirklen på den højre side af dækket, for at reducere trækkraften på hælen under rotationen (fig. 19). Fig. 19 Gentag de samme trin for den anden kant. Vip søjlen tilbage (fig. 20), frigør og fjern så hjulet fra dækskiftemaskine. Fig. 20 OPPUMPNING F DÆK Frigør hjulet fra kløerne på drejepladen. (fig. 21). Fig. 21 ring den vandrette arm i en fuldt udstrakt stilling (fig. 22). Sænk den lodrette stang, indtil det rører fælgen og tryk på knappen (fig. 22a). Fig. 22 Fig. 22a Fjern ventilkegle, hvis den ikke allerede er blevet fjernet. Tilslut pumpenippel til ventilen (fig. 23). Fig

15 Oppump dækket ved at betjene denne pedal (fig. 24) med korte mellemrum skal manometeret kontrolleres, for at sikre, at trykket ikke overstiger det maksimale tryk, som er angivet af producenten. Fig. 24 Fortsæt oppumpning til den maksimale værdi på 3,5 bar er nået, for at kunne placere dækket korrekt på fælgen. Kontroller løbende dæktrykket på lufttyksmåleren (fig. 25)/ manomereret, for at forhindre overdreven oppumpning Fig. 25 Oppumpning af slangeløse dæk kræver et højere lufttryk for at sætte kanttråden. Se forskellige typer af fælg-profiler i fig. 26. HUMP (H) HUMP (H) Fig. 26 HUMP (H) double HUMP (H2) double HUMP (H2) double HUMP (H2) Hvis dækket ikke sætter sig korrekt på fælgen, fritrykkes dækket igen fra fælgen og smøres op, hvorefter der igen pumpes luft i hjulet efter samme anvisninger som beskrevet tidligere. Udskift ventilkegle Pump dækket til anbefalet tryk ved at trykke på oppumpnings knappen. Sæt ventilhætte på ventilen. 15

16 FEJLFINDING Drejebord vil ikke dreje Strømtilslutning Kontrollér at der er strøm til maskinen. Kortslutning af motoren. Udskift motoren. Rotations pedal vender ikke tilbage til oprindelig/midterposition Fjederen er i stykker. Udskift fjederen. Fritryks pedal og bordplade pedal vender ikke tilbage til oprindelig position Fjederen er i stykker. Udskift fjederen. Ingen olie i smøringsenhed. Påfyld smøringsenhed med SE20. Luft lækage inde i maskinen Luft lækage fra fritryks ventil. Udskift ventil. Udskift fritryks cylinder. Luft lækage fra bordplade ventil. Udskift drejebords cylinder. Udskift drejeligt stik. Fritryks cylinder mangler kraft, formår ikke at fritrykke og lækker luft Lyddæmper tilsluttet. Udskift lyddæmper Pakninger på cylinder er slidte. Udskift pakninger. Udskift fritryks cylinder. Fritryks cylinder lækker luft omkring stangen Luft pakninger er slidte. Udskift pakninger. Udskift fritryks cylinder. Drejebord vil ikke rotere i nogen retninger Kontakt defekt. Udskift kontakt. Rem er i stykker. Udskift rem. Gearkasse defekt. Udskift gearkasse. Gearkasse er støjende Udskift gearkasse. 16

17 Drejebord spænder ikke fælg Drejebord kan ikke holde fælg. Udskift drejebords cylinder. Klør er slidte. Udskift kløer. Drejebord har besvær med et montere og afmontere Utilstrækkelig remspænding. Remspændingen justeres eller remmen udskiftes. Monteringshoved låser ikke korrekt Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodret arm flytter sig under belasting Defekt låseplade. Udskift pladen. Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodret og vandret arm går til stop, når tårnet vippes tilbage Defekt låseplade. Udskift pladen. Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodrette og vandret arm vil ikke låse Ingen luft passage gennem ventil. Udskift ventil. Tårn vipper ikke Defekt cylinder på vippe-tårn. Udskift tårnets vippe cylinder. Ingen lufttryk til cylinder. Udskift ventil. Luft siver fra ventil. Udskift ventil eller udskift søjlens vippe cylinder. Lækker luft fra den vandrette og lodrette låseventil Ventilpakning er beskadiget. Udskift ventil. Lækker luft fra låsecylinder Defekt stempel eller pakninger. Udskift stempel og pakninger. Dæktryksmåler vender ikke tilbage til 0 Trykmåler defekt eller beskadiget. Udskift trykmåler

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

AUTOMATISK DÆK SKIFTER

AUTOMATISK DÆK SKIFTER DANSK. Brugsanvisning AUTOMATISK DÆK SKIFTER BRUGSANVISNING 1 INDEKS 1. GENERELLE INFORMATIONER...24 2. TEKNISK DATA...24 3. GENERALLE SIKKERHEDSREGLER...24 4. SIKKERHEDSUDSTYR...25 5. TRANSPORT...25 6.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere