SICE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej Brørup mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SICE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk"

Transkript

1 SIE FITLINE 32 DÆKSKIFTER MNUL DK > FLEX1ONE /S Ladelundvej rørup mail:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion s. 03 Generel brug og sikkerhed s. 03 Generelle sikkerhedsregler s. 03 Teknisk data s. 05 Træning af personale s. 05 Kontrol før brug s. 06 Under brug s. 06 Position under arbejdsfaser s. 06 Drift s. 07 Identificering af dele s. 07 Kontrol af tryk s. 08 fmontering af hjul, højre eller venstre side s. 08 Dækfritrykning s. 09 Fastgørelse af hjul s. 10 fmontering s. 11 Montering s. 13 Oppumpning af dæk s. 14 Fejlfinding s SIE FITLINE 32 MNUL

3 INTRODUKTION Formålet med denne vejledning er at give de fornødne instrukser for en optimal drift, brug og vedligeholdelse af maskinen. Hvis du sælger din maskine, skal du levere denne vejledning til den nye ejer. Ejeren af dækskiftemaskine er alene ansvarlig for at håndhæve sikkerhedsprocedurer og arrangere teknisk uddannelse. Dækskiftemaskinen må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale. Dækskiftemaskinen er beregnet til montering og afmontering, samt oppumpning af dæk på personbiler (ikke lastbiler eller motorcykler) med maksimale dimensioner 44 i diameter og 13 i bredden målt udvendig. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER GENEREL RUG OG SIKKERHED 1. Hvis bruger- og vedligeholdelsesprocedurerne i denne manual ikke bliver korrekt udført, eller hvis andre anvisninger i vejledningen ikke følges, kan en ulykke indtræffe. 2. Oppumpning over tilladt maks tryk kan resultere i en ulykke. 3. Forsøg aldrig at montere dæk og fælge, der ikke har samme diameter. For eksempel må der aldrig monteres en 16,5 dæk på en 16 fælg. Dette er meget farligt. Et uoverensstemmende dæk og fælg kan eksplodere, hvilket kan resultere i en ulykke. 4. Overskrid aldrig det maksimale dæktryk, som er angivet på dækkets side. 5. Hvis dækkene, som skal monteres, kræver mere end producentens angivne maksimale dæktryk, bør hjulet fjernes fra dækskiftemaskine, anbragt i et oppumpningsbur, og pumpet pr fabrikantens anvisninger. 6. Det er ikke tilladt at anvende oppumpningsenheder (fx pumpepistoler), forbundet til strømkilder, som ikke er en del af maskinen. 7. Placer aldrig hovedet eller andre dele af kroppen over et dæk under oppumpning. 8. Hold altid en sikker afstand til dækskiftemaskinen under oppumpning. 9. Kun én operatør må arbejde på maskinen ad gangen. Omkringstående skal holde afstand til dækskiftemaskinen. Hold hænder og fingre væk fra fælgkanten under afmontering og montering. Hold hænder og andre kropsdele væk fra bevægelige dele. rug ikke andet værktøj, end det som medfølger. rug korrekt smøremiddel til dæk, for at forhindre dækket i at binde. 3 SIE FITLINE 32 MNUL

4 10. Elektrisk stød. Dækskiftemaskinen må aldrig spules eller vaskes. Maskinen må ikke tages i brug hvis en ledning er beskadiget. 11. Risiko for øjenskader. Flyvende dækrester, snavs og væsker kan udledes under dækfritrykning og oppumpning. Fjern eventuelle rester fra slidbanen og hjul overflader. Det anbefales at bære beskyttelsesbriller under arbejdet. 12. Kontroller altid maskinen grundigt, før den tages i brug. Manglende, ødelagte eller slidte dele skal repareres eller udskiftes. 13. Efterlad aldrig møtrikker, bolte, værktøj eller andet udstyr på maskinen. De kan blive fanget mellem bevægelige dele og forårsage funktionsfejl. 14. Monter eller oppump aldrig et dæk, der er skåret, beskadiget, råddent eller slidt. Og installer aldrig et dæk på et defekt fælg. 15. Hvis et dæk bliver beskadiget under monteringsprocessen, må monteringen ikke fuldføres. 16. Tryk-grænsen skal altid overholdes. Hold øje med tryk, hjul, dæk og fælg under oppumpning. 17. Denne maskine må ikke udsættes for brandbare dampe (benzin, fortynder, opløsningsmidler). Denne maskine må ikke være placeret i et sænket område eller under gulvniveau. 18. rug aldrig maskinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin og / eller narkotika. Hvis du tager receptpligtig medicin, skal du konsultere din læge om eventuelle bivirkninger af medicinen, som kan hæmme din evne til at betjene maskinen sikkert. 19. rug altid OSH, E eller andet godkendt beskyttelsesudstyr (PPE). 20. Fjern smykker, ure, løst tøj, slips og opsæt langt hår, før du bruger maskinen. 21. rug skridsikre sikkerhedssko. 22. (ær korrekt rygstøtte). enyt en ergonomisk korrekt løfteteknik ved placering af hjul i maskinen. 23. Denne maskine må kun bruges, vedligeholdes og repareres af uddannet personale i din virksomhed. Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. rbejdsgiveren er ansvarlig for at afgøre, om en medarbejder er kvalificeret til sikkert at benytte sig af maskinen. 24. Før maskinen må betjenes, skal brugeren forstå alle fastgjorte advarselsskilte. 25. Et fælg må ikke låses på drejebordet under oppumpning. 4 SIE FITLINE 32 MNUL

5 TEKNISK DT Dæk typer lle Drejeplade spændevidde: Indvendig opspænding fra Udvendig opspænding fra Hjul dimensioner: Fælg diameter fra Max. dæk diameter mm Max. dæk bredde mm (13 ) Dækfritrykker max dæk bredde: Normal position fra 45 mm mm Racing position fra 125 mm mm Dækfritrykker kraft N (10 bar) Luftforsyning: Trykluft bar Min. flow NL /min Vægt kg / 295 kg Støj niveau ved brug < 70 d () TRÆNING F PERSONLE 1. rbejdsgiveren er forpligtet til at uddanne alle medarbejdere, der skal betjene maskinen og sikre at alle sikkerhedsprocedurer følges. rbejdsgiveren skal sikre, at ingen medarbejdere betjener maskinen, medmindre medarbejderen er uddannet og instrueret i det. Oplysninger, der skal anvendes i træningsprogrammet skal som et minimum omfatte de gældende oplysninger i denne vejledning. 2. rbejdsgiveren skal sikre, at hver enkelt medarbejder udviser og vedligeholder sin evne til at udføre følgende opgaver: fmontering af dæk. Eftersyn og identificering af hjul komponenter. Montering af dæk. rug af enhver fastholdelsesanordningen, bur, barriere eller anden installation. Håndtering af hjul med fælge. Oppumpning af dækket. 5 SIE FITLINE 32 MNUL

6 Installering og fjernelse af fælg. 3. rbejdsgiveren skal vurdere den enkelte medarbejders evne til at udføre disse opgaver og til at servicere hjul sikkert, samt tilbyde supplerende uddannelse efter behov for at sikre, at den enkelte medarbejder bevarer evnen hertil. KONTROL FØR RUG Før påbegyndelse af arbejdet skal der nøje kontrolleres, at alle dele af maskinen, især gummi og plast dele, sidder korrekt, er i god stand og fungerer korrekt. Hvis inspektionen afslører eventuelle skader eller stærkt slid, skal komponenten straks erstattes eller repareres. UNDER RUG R S POSITON I tilfælde af mislyde eller usædvanlige vibrationer, hvis en komponent eller et system ikke fungerer korrekt, eller hvis noget virker usædvanligt, skal brugen af maskinen straks afbrydes. Find årsagen og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Lad aldrig personer være indenfor 2 meter af maskinen. For at stoppe maskinen i en nødsituation, skal du gøre følgende: fbryd strømforsyningen fbryd trykluft forsyningen ved at afbryde afspærrings ventilen. POSITION UNDER REJDSFSER e operator s positions during the various work phases: Figur 1 viser operatørens position under de forskellige arbejdsfaser: ing and mounting. Dækfritrykning. Dæk afmontering og påmontering. Oppumpnings område. Fig. 1 NOTIE 6 ns, the operator can carry out, monitor and check the SIE outcome FITLINE of 32 MNUL erations and take action in the case of any unforeseen events.

7 DRIFT IDENTIFIERING F DELE Fig rm låse knap 2. Lodret og vandret arm 3. Montering/afmontering 4. Vippetårn 5. Klør 6. Drejebord 7. Pedal for tårn (4) 8. Pedal for 4-klo 9. Pedal for fritrykker 102 (11). User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V 10. Pedal for drejeplade: Position 0: stop af bord Trykket ned rotation med uret Løftet rotation med uret 11. Dækfritryknings sko 7 SIE FITLINE 32 MNUL

8 12. Fælg support 13. Filter regulator 14. Trykmåler (Fit Line 32 GP) 15. Dækjern 16. Tilslutning af oppumpnings-pistol 17. Lufttank med sikkerhedsventil (Fit Line 32 GP only). 18. Pumpenippel 19. Jet mundstykke (Fit Line 32 GP only) 20. Oppumpnings pedal (Fit Line 32 GP only) 21. Trykreguleringsknap (Fit Line 32 GP only) KONTROL F TRYK Kontroller at trykket er på mindst 8 bar, på filter regulatorens trykmåler. Hvis trykket er lavere, kan driften på nogle af de automatiske procedurer ikke garanteres. Når det korrekte tryk er genoprettet, vil maskinen fungere korrekt. FMONTERING F HJUL, HØJRE ELLER VENSTRE SIDE Se Fig. 3. Find placeringen af dropcenteret () på fælgen. Find den største bredde () og den mindste bredde (). Dækket skal monteres og afmonteres med hjulet på drejeskiven, med den mindst bredde side () opad. Fig. 3 Specielle hjul lufælge hjul: nogle alufælge har minimalt dropcenter () eller slet intet dropcenter - Fig. 3a. Disse fælge er ikke godkendt af DOT (Department of Transportation) standarder. Initialerne DOT sikrer, at dækkene opfylder de sikkerhedsstandarder, der er vedtaget af US og anada. Fig. 3a 8 SIE FITLINE 32 MNUL

9 High-performance hjul (asymmetrisk krumning) Fig. 3b: Nogle europæiske hjul har fælge med en meget udtalt krumning (), undtagen i det område af ventilhullet (), hvor krumningen er mindre udtalt (). På disse hjul skal kanttråden først brydes i området af ventil- hullet, både på de øverste og nederste sider. Fig. 3b Hjul med tryksensor - Fig. 3c. For at betjene disse hjul korrekt og undgå at beskadige sensoren (som er indarbejdet i ventilen og fikseret med bælte, limet inden i dækket, etc.) skal en passende monterings- og afmonterings procedurer følges (ref. Godkendt monterings / afmonterings procedure for Run Flat-teknologi og UHP dæk) Fig. 3c DÆKFRITRYKNING Luk luften ud af dækket, og fjern ventilen (fig. 4). Fig. 4 Placer hjulet som vist på fig. og placer fritryks-skoen nær fælg kanten. VIGTIGT: Under fritryksproseccen, rådes du til at holde drejebordet lukket (, fig.5). Fig. 5 Tryk på pedalen (, fig.5) for at betjene dækfritrykkeren og frigør så kanttråden. - Gentag dette på den anden side af hjulet. Efterfølgende fjernes de gamle balancevægte. Fit Line V 32GP - 32GP 2V 9 SIE FITLINE 32 MNUL Fit Line V

10 Smør grundigt siderne af dækket omkring hele omkredsen af den nedre og øvre kant (fig.6). Fig. 6 FSTSPÆNDELSE F HJUL 9.4. LMPING THE WHEEL FitLine V / FitLine 32 GP - 32 GP 2V Slip låseknappen (fig. 7a) for at flytte armene i not working position (hele vejen op og tilbage). position (all the way UP and K). Fig. 7a Tryk på knappen (fig. 7b) for at låse armene i denne position. Fig. 7b - Press the button (Fig. 18b) to lock the arms in this position. UK Tryk på pedalen for at tippe søjlen tilbage (fig. 7c). Fig. 7c -Press pedal to tip the column back (Fig. 18c). User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V 107 Placer kløerne i en åben eller lukket position (fig.7d) Fig. 7d SIE FITLINE 32 MNUL

11 Placer hjulet på drejebordet (med den smalle del af fælgstrukturen opad), skub let nedad og brug kontrol pedalen - for at spænde hjulet i rette position (fig.18d). (fig.7e). Fig. 7e Tryk på pedalen for at flytte søjlen fremad (fig.7f). Fig. 7f FMONTERING - Press pedal Smør grundigt siderne af dækket omkring hele omkredsen af den nedre og øvre kant, for at lette afmonteringen og undgå at beskadige kanttråden. Vip søjlen tilbage mens du holder knappen i positionen clamped/spænd (fig. 8) Fig. 8 WRNING Remove any old balancing weights from the rim. Placer kløerne i åben eller lukket 108 position. Placer hjulet på User Manual FITLINE V - 32 GP - 32 GP 2V Fig. 9 drejebordet (med den smalle del af fælgstrukturen opad), skub let nedad og bruge kontrol pedalen til at låse hjulet i position (fig.9). Flyt søjlen fremad igen (fig. 10) Fig SIE FITLINE 32 MNUL

12 Slip spænd-knappen (fig. 11) for at frigøre armene og bring monteringen / afmonteringens enheden til den rigtige position mod fælgen (fig.12) Fig. 11 Fig. 12 fstanden mellem fælg og den lodrette slide (fig. 12) vil blive opretholdt, så længe knappen er i låst position (fig. 7b). Fig. 7b Indsæt og placer dækjern på monteringens lodrette side (fig. 13). Når der arbejdes med aluminiumsfælge eller hjul med sart lak, rådes du til at fjerne værktøjet før du fortsætter afmonteringen. Fig. 13 Løft den øvre kanttråd over den bageste del af monteringshovedet (Fig. 14) Fig. 14 Tving en del af af den øvre kant/kanttråd ind i fælgen, ved at trykke ned på side af dækket nærmest operatøren (Fig. 14a). Fig. 14a 12 SIE FITLINE 32 MNUL

13 Tryk på drejebords pedalen, hvilket gør at hjulet drejer med uret. Den øvre kant af dækket, vil automatisk blive ledt op og over fælgkanten (Fig.14b). Fig. 14b Gentag de sidste tre punkter for at frigøre den nederste kant. Løft manuelt den nederste kant over bagsiden af dækket, og drej drejebordet med uret, indtil dækket er fjernet fra fælgen. Vip søjlen bagud, imens du holder ved. (fig. 15) Fig. 15 MONTERING Smør kanten, inden du påbegynder monteringen. (fig. 16) Fig. 16 Placer dækket på fælgen og vip søjlen fremad igen (fig. 17). Fig. 17 Placer den nederste kanttråd (fig. 18) under den højre del af tårnet. Fig SIE FITLINE 32 MNUL

14 Tryk på drejebordets pedal for at opnå en rotation med uret, og monter. Udnyt fælgen ved at trykke på cirklen på den højre side af dækket, for at reducere trækkraften på hælen under rotationen (fig. 19). Fig. 19 Gentag de samme trin for den anden kant. Vip søjlen tilbage (fig. 20), frigør og fjern så hjulet fra dækskiftemaskine. Fig. 20 OPPUMPNING F DÆK Frigør hjulet fra kløerne på drejepladen. (fig. 21). Fig. 21 ring den vandrette arm i en fuldt udstrakt stilling (fig. 22). Sænk den lodrette stang, indtil det rører fælgen og tryk på knappen (fig. 22a). Fig. 22 Fig. 22a Fjern ventilkegle, hvis den ikke allerede er blevet fjernet. Tilslut pumpenippel til ventilen (fig. 23). Fig

15 Oppump dækket ved at betjene denne pedal (fig. 24) med korte mellemrum skal manometeret kontrolleres, for at sikre, at trykket ikke overstiger det maksimale tryk, som er angivet af producenten. Fig. 24 Fortsæt oppumpning til den maksimale værdi på 3,5 bar er nået, for at kunne placere dækket korrekt på fælgen. Kontroller løbende dæktrykket på lufttyksmåleren (fig. 25)/ manomereret, for at forhindre overdreven oppumpning Fig. 25 Oppumpning af slangeløse dæk kræver et højere lufttryk for at sætte kanttråden. Se forskellige typer af fælg-profiler i fig. 26. HUMP (H) HUMP (H) Fig. 26 HUMP (H) double HUMP (H2) double HUMP (H2) double HUMP (H2) Hvis dækket ikke sætter sig korrekt på fælgen, fritrykkes dækket igen fra fælgen og smøres op, hvorefter der igen pumpes luft i hjulet efter samme anvisninger som beskrevet tidligere. Udskift ventilkegle Pump dækket til anbefalet tryk ved at trykke på oppumpnings knappen. Sæt ventilhætte på ventilen. 15

16 FEJLFINDING Drejebord vil ikke dreje Strømtilslutning Kontrollér at der er strøm til maskinen. Kortslutning af motoren. Udskift motoren. Rotations pedal vender ikke tilbage til oprindelig/midterposition Fjederen er i stykker. Udskift fjederen. Fritryks pedal og bordplade pedal vender ikke tilbage til oprindelig position Fjederen er i stykker. Udskift fjederen. Ingen olie i smøringsenhed. Påfyld smøringsenhed med SE20. Luft lækage inde i maskinen Luft lækage fra fritryks ventil. Udskift ventil. Udskift fritryks cylinder. Luft lækage fra bordplade ventil. Udskift drejebords cylinder. Udskift drejeligt stik. Fritryks cylinder mangler kraft, formår ikke at fritrykke og lækker luft Lyddæmper tilsluttet. Udskift lyddæmper Pakninger på cylinder er slidte. Udskift pakninger. Udskift fritryks cylinder. Fritryks cylinder lækker luft omkring stangen Luft pakninger er slidte. Udskift pakninger. Udskift fritryks cylinder. Drejebord vil ikke rotere i nogen retninger Kontakt defekt. Udskift kontakt. Rem er i stykker. Udskift rem. Gearkasse defekt. Udskift gearkasse. Gearkasse er støjende Udskift gearkasse. 16

17 Drejebord spænder ikke fælg Drejebord kan ikke holde fælg. Udskift drejebords cylinder. Klør er slidte. Udskift kløer. Drejebord har besvær med et montere og afmontere Utilstrækkelig remspænding. Remspændingen justeres eller remmen udskiftes. Monteringshoved låser ikke korrekt Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodret arm flytter sig under belasting Defekt låseplade. Udskift pladen. Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodret og vandret arm går til stop, når tårnet vippes tilbage Defekt låseplade. Udskift pladen. Låseplade er ikke justeret korrekt. Juster pladen. Lodrette og vandret arm vil ikke låse Ingen luft passage gennem ventil. Udskift ventil. Tårn vipper ikke Defekt cylinder på vippe-tårn. Udskift tårnets vippe cylinder. Ingen lufttryk til cylinder. Udskift ventil. Luft siver fra ventil. Udskift ventil eller udskift søjlens vippe cylinder. Lækker luft fra den vandrette og lodrette låseventil Ventilpakning er beskadiget. Udskift ventil. Lækker luft fra låsecylinder Defekt stempel eller pakninger. Udskift stempel og pakninger. Dæktryksmåler vender ikke tilbage til 0 Trykmåler defekt eller beskadiget. Udskift trykmåler

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING AUGUST 2010 INSTALLATION MANUAL GARAGE DOORS HIGH MOUNTING Contents 1. GENERELLE INSTRUKTIONER... 2 1.1. DET OPTIMALE ANTAL AF PERSONER TIL MONTERINGEN...2

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere