Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK

2 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Denne brugsvejledning må fotokopieres af den oprindelige køber af maskinen. Enhver anden form for gengivelse er forbudt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Production Americas LLC. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Production Americas LLC, udgør en krænkelse af gældende ophavsret. Overtrædelser bliver retsforfulgt. Varemærker Alle varemærker omtalt i denne manual tilhører deres respektive ejere. Fabrikant Wacker Neuson Production Americas LLC N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI U.S.A. Tlf: (262) Fax: (262) Tlf: (800) Oversat vejledning Denne manual indeholder en oversættelse af den oprindelige vejledning. Denne manuals originalsprog er amerikansk engelsk.

3 PS2 500 / PSA2 500 Forord Forord GEM DISSE ANVISNINGER Denne manual indeholder vigtige anvisninger for de nedenfor anførte maskinmodeller. Disse anvisninger er blevet specielt udarbejdet for Wacker Neuson Production Americas LLC og skal følges under montering, drift og vedligeholdelse af maskinerne. Maskiner omtalt i denne manual: Maskiner PS , , , , PSA , , , , Maskindokumentation Fra dette tidspunkt og fremefter vil Wacker Neuson Production Americas LLC blive kaldt Wacker Neuson. Opbevar altid et eksemplar af brugervejledningen sammen med maskinen. Benyt den separate reservedelsliste, der følger med maskinen, til at bestille reservedele. Konsulter den særskilte reparationshåndbog, vedrørende detaljerede oplysninger om serviceeftersyn og reparation af maskinen. Hvis nogen af disse dokumenter mangler, så kontakt venligst Wacker Neuson, for at bestille en erstatning eller besøg Ved bestilling af reservedele eller ved anmodning om serviceoplysninger, bedes du opgive maskinens modelnummer, artikelnummer, udgavenummer og serienummer. Forventninger vedrørende oplysningerne i denne håndbog Denne brugervejledning indeholder oplysninger og retningslinjer om, hvordan ovennævnte Wacker Neuson-model(ler) betjenes og vedligeholdes sikkert. Læs sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen grundigt for at modvirke risikoen for personskade. Wacker Neuson forbeholder sig retten til uden varsel at foretage tekniske ændringer, der forbedrer deres maskiners ydelse eller sikkerhedsstandarder. Oplysningerne i denne brugervejledning er baseret på de maskiner, der er fremstillet indtil udgivelsestidspunktet. Wacker Neuson forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne uden varsel. Fabrikantens godkendelse Denne brugervejledning indeholder adskillige henvisninger til godkendte reservedele, fastgørelsesmidler og modificeringer. Følgende definitioner gælder: Godkendte reservedele eller fastgørelsesmidler er dem, som enten er fremstillet af eller leveret af Wacker Neuson. wc_tx001355dk.fm 3

4 Forord PS2 500 / PSA2 500 Godkendte modificeringer er dem, som er foretaget af et autoriseret Wacker Neuson-servicecenter i henhold til de skriftlige instruktioner, som er publiceret af Wacker Neuson. Reservedele, fastgørelsesmidler og modificeringer, som ikke er godkendt, er dem, som ikke opfylder de godkendte kriterier. Brug af reservedele, fastgørelsesmidler og modificeringer, som ikke er godkendt, kan få følgende konsekvenser: Alvorlig personskade på operatøren og personer i arbejdsområdet Permanent beskadigelse af maskinen, som ikke vil blive dækket af garantien Kontakt din Wacker Neuson-forhandler øjeblikkeligt, hvis du har spørgsmål om godkendte eller ikke-godkendte reservedele, fastgørelsesmidler eller modificeringer. 4 wc_tx001355dk.fm

5 EF-overensstemmelseserklæring Producent Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, Menomonee Falls, Wisconsin USA Produkt Produkt PS2 500, PSA2 500 Produkttype Produkt-funktion Artikelnummer Pumpe At pumpe væske , , , , , , , , , , , Direktiver og normer Hermed erklærer vi, at dette produkt opfylder de gældende bestemmelser og krav i følgende direktiver og normer: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 809, EN ISO /2, EN , EN , EN , EN 50366, EN Befuldmægtiget for tekniske bilag Axel Häret, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, München Menomonee Falls, WI, USA, CE-PS2-500_dk.fm William Lahner Vice President of Engineering Dan Domanski Manager, Product Engineering Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring

6 Indholdsfortegnelse PS2 500 / PSA2 500 Forord 3 EF-overensstemmelseserklæring 5 1 Sikkerhedsoplysninger Henvisninger i denne håndbog Beskrivelse af maskinen og tilsigtet anvendelse Drifts- og elektrisk sikkerhed Sikkerhedsråd Mærkater Løft og transport 14 3 Installering Komponenter Klargøring til første brug Ansøgning Område Forberedelse af installation Kontrol, der skal udføres før installation Udløbsfittings Elektriske forbindelse Tilslutning af strømforsyning Kabel Betjening Inden start Driftsvandstand Motorbeskyttelsessystem Driftscyklus for automatisk type Slukningsprocedure i nødstifælde wc_bo _03toc.fm

7 PS2 500 / PSA2 500 Indholdsfortegnelse 5 Vedligeholdelse Skema for regelmæssig vedligeholdelse Vedligeholdelse og eftersyn Opbevaring Udskiftningsdele Adskillelse og samling Adskillelse Samling Grundlæggende Fejlfinding Tekniske data Standard specifikationer Driftsspecifikationer Mål Skema 37 wc_bo _03toc.fm 7

8 Indholdsfortegnelse PS2 500 / PSA wc_bo _03toc.fm

9 PS2 500 / PSA2 500 Sikkerhedsoplysninger 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1 Henvisninger i denne håndbog Denne håndbog indeholder anmærkninger om FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, BEMÆRK og KOMMENTAR, som skal følges for at reducere mulighederne for personskade, beskadigelse af udstyr eller fejlfunktion. Dette er symbolet for advarsel. Det anvendes for at henlede din opmærksomhed på mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, der følger dette symbol. FARE FARE angiver en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, vil medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der kommer efter dette signalord, for at undgå dødsfald eller alvorlige personskader. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der kommer efter dette signalord, for at undgå mulige dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller middelsvær personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der kommer efter dette signalord, for at undgå mulige mindre eller moderate personskader. BEMÆRK: Uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver BEMÆRK en farlig situation, som kan medføre materiel skade, hvis den ikke afværges. Kommentar: En Kommentar indeholder yderligere oplysninger, som er vigtige for en fremgangsmåde. wc_si000405dk.fm 9

10 Sikkerhedsoplysninger PS2 500 / PSA Beskrivelse af maskinen og tilsigtet anvendelse Denne maskine er en dykpumpe. Wacker Neuson dykpumper består af en elektrisk motor, et vingehjul, en sikurv og et metalhus med åbninger til vandindsugning og -udpumpning. Der leveres kraft til pumpen via en ledning med stik eller en direkte tilsluttet forbindelse, afhængigt af installationen. Operatøren tilslutter slanger til pumpen og fører dem på en sådan måde, at vandet pumpes fra arbejdsområdet og udledes på et passende sted. Denne maskine er beregnet til generelle afvandingsformål. Denne maskine er beregnet til at pumpe rent vand eller vand, som indeholder partikulært materiale op til den størrelse, som er angivet i produktspecifikationerne, og op til de grænser for flow, pumpe- og sugehøjde, som også er angivet i produktspecifikationerne. Denne maskine er udelukkende designet og bygget til den tilsigtede brug, som er beskrevet ovenfor. Brug af maskinen til noget andet formål kan medføre permanent beskadigelse af maskinen eller skade operatøren eller andre personer på arbejdspladsen alvorligt. Maskinskade forårsaget af misbrug dækkes ikke af garantien. Følgende er eksempler på misbrug: Pumpning af brændbare, eksplosive eller ætsende væsker Pumpning af varme eller flygtige væsker, som medfører pumpekavitation Brug af pumpen, som ikke overholder produktspecifikationerne på grund af ukorrekt slangediameter, ukorrekt slangelængde, andre hæmninger af indløb eller udløb eller for megen suge- eller løftehøjde Brug af maskinen som en stige, støtte eller arbejdsflade Brug af maskinen til at bære eller transportere passagerer eller udstyr Brug af maskinen, som ikke overholder fabriksspecifikationerne Brug af maskinen på en måde, som er i modstrid med alle de advarsler, der findes på maskinen og i brugervejledningen Denne maskine er designet og bygget i overensstemmelse med de nyeste globale standardkrav til sikkerhed. Den er omhyggeligt konstrueret til at eliminere farer såvidt det er muligt og til at øge operatørsikkerhed via beskyttelsesværn og mærkning. Men der er fortsat nogle risici, som vedbliver med at eksistere, selv efter at der er taget beskyttende foranstaltninger. De kaldes iboende risici. På denne maskine kan de inkludere udsættelse for: Elektrisk stød forårsaget af forkerte elektriske forbindelser eller højspænding 10 wc_si000405dk.fm

11 PS2 500 / PSA2 500 Sikkerhedsoplysninger Personskade pga. ukorrekt løfteteknik Projektilfare fra udtømning For at beskytte dig selv og andre skal du sørge for grundigt at læse og forstå de sikkerhedsoplysninger, som står i denne brugervejledning, før maskinen betjenes. Operatørens kvalifikationer Kun trænet personale må tillades at starte, betjene eler slukke for maskinen. De skal også opfylde følgende kvalifikationskrav: De skal have modtaget instruktion i, hvordan maskinen bruges korrekt De skal kende de påkrævede sikkerhedsanordninger De følgende må ikke få afgang til eller bruge maskinen: Børn Personer påvirket af alkohol eller narkotika Personligt sikkerheds-udstyr (PPE) Følgende personlige sikkerhedsudstyr (PPE) skal bæres, når denne maskine betjenes: Tætsiddende arbejdstøj, som ikke hindrer bevægelse Sikkerhedsbriller med sideskærme Høreværn Arbejdssko eller støvler med sikkerhedssnude Reservedele Når der er behov for reservedele til denne maskine, må der kun bruges Wacker Neuson-reservedele eller dele, som er ækvivalente med originaldelene i alle specifikationsaspekter, såsom fysiske dimensioner, type, styrke og materiale. 1.3 Drifts- og elektrisk sikkerhed ADVARSEL For at reducere risikoen for elektrisk stød må enheden kun sluttes til en korrekt grundet stikdåse. Risiko for elektrisk stød - denne pumpe er ikke undersøgt for egnethed i svømmebassiner. Der skal installeres en acceptabel motorstyringskontakt ved installation jf. lokale standarder og bestemmelser. Se instruktionsvejledningen vedrørende korrekt installation for at reducere risikoen for elektrisk stød. FORSIGTIG: denne pumpe kan genstarte automatisk. Forud for arbejde på pumpen eller kontrolpanelet, skal alle strømforsyninger kobles fra. FORSIGTIG: risko for stød. Fjer ikke ledning og trækaflastning. wc_si000405dk.fm 11

12 Sikkerhedsoplysninger PS2 500 / PSA Sikkerhedsråd Serviceud-dannelse Inden maskinen serviceres eller vedligeholdes: Læs og gør dig forståelig med de betjeningsinstruktioner i alle de med maskinen leverede vejledninger. Gør dig bekendt med alle kontrollernes og sikkerhedsanordningernes placeringer. Kun trænede medarbejdere bør foretage fejlsøgning eller reparationer, derindtræffer med denne maskine. Kontakt Wacker Neuson for yderligere træning, om nødvendigt. Når denne maskine serviceres eller vedligeholdes: Lad ikke personer, som ikke er korrekt trænet, servicere eller vedligeholde maskinen. Personer, som servicerer eller vedligeholder maskinen, skal værebekendte med de potentielle risici og farer forbundet dermed. Personligt sikkerheds-udstyr (PPE) Følgende personlige sikkerhedsudstyr skal bæres, når denne maskine serviceres eller betjenes: Tætsiddende arbejdstøj, som ikke hindrer bevægelse Sikkerhedsbriller med sideskærme Høreværn Arbejdssko eller støvler med sikkerhedssnude Herudover, før maskinen betjenes: Bind lagt hår i nakken. Fjern alle smykker (inklusiv ringe) Når der er behov for reservedele til denne maskine, må der kun bruges Wacker Neuson-reservedele eller dele, som er ækvivalente med originaldelene i alle specifikationsaspekter, såsom fysiske dimensioner, type, styrke og materiale. 12 wc_si000405dk.fm

13 PS2 500 / PSA Mærkater Udskiftning af dele og mærkater Sikkerhedsoplysninger Udskift slidte eller beskadigede komponenter. Udskift alle manglende mærkater, samt mærkater, som er vanskelige at læse. Når elektriske komponenter udskiftes, skal der anvendes komponenter, der har samme specifikationer og ydelse som de originale komponenter. Når der er behov for reservedele til denne maskine, må der kun bruges Wacker Neuson-reservedele eller dele, som er ækvivalente med originaldelene i alle specifikationsaspekter, såsom fysiske dimensioner, type, styrke og materiale. Wacker Neuson Corporation Menomonee Falls, WI USA Et typeskilt med type, artikelnummer, version og maskinnummer er monteret på hver maskine. De bedes notere oplysninger fra dette typeskilt, således at de er til rådighed hvis skiltet skulle bortkomme eller blive beskadiget. Ved bestilling af reservedele eller hvis der ønskes oplysninger angående service skal typebetegnelsen, artikelnummeret, versionsummeret og maskinnummeret altid oplyses. MADE IN TAIWAN FORSIGTIG Brug ikke dette produkt, før læse og forstå brugsanvisningen. Forkert håndtering af dette produkt kan resultere i eksplosion, brand eller elektrisk stød. Må ikke trække i ledningen eller bruge ledningen til at løfte pumpen. Brug altid en dedikeret jordaflednings afbryder. Sørg for at installere jordledning sikkert. Sørg for at afbryde strømforsyningen, før du håndterer eller inspektion af pumpen. Stik aldrig hånden ind i pumpens indløb hullerne, mens pumpen er sluttet til strømforsyningen. wc_si000405dk.fm 13

14 Løft og transport PS2 500 / PSA Løft og transport ADVARSEL Vær meget opmærksom på pumpens tyngdepunkt og vægt, når den installeres. Hvis den ikke sænkes korrekt på plads, kan den falde ned og blive beskadiget eller forårsage personskade. Når pumpen transporteres med håndkraft, skal der anvendes et mandskab, der står i rimeligt forhold til pumpens vægt. Undgå rygskader, når pumpen løftes, ved at gå ned i knæ og løfte den i stedet for kun at bøje ryggen. FORSIGTIG Installér eller flyt under INGEN omstændigheder pumpen ved at lade den hænge i kablerne. Kablet kan blive beskadiget og forårsage lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Undgå at tabe pumpen eller udsætte den for kraftige slag. Løft pumpen ved at holde den fast med hænderne eller ved at fastgøre et reb eller en kæde til håndtaget. OBS Pumpen må IKKE løftes eller hænges op i niveaurelæenheden (1). Det kan medføre beskadigelse og forårsage lækstrøm, elektrisk stød og brand (model PSA2 500). 1 wc_gr wc_tx001591dk.fm

15 PS2 500 / PSA Installering 3.1 Komponenter Installering wc_gr Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse 1 Løftehåndtag 8 Mekanisk tætning 2 Kobling 9 Smøremiddel 3 Oliehæver 10 Støvtætning 4 Olieprop 11 Bøsning 5 Sugeafdækning 12 Oliehus 6 Sikurv 13 Slidring 7 Kabelsamling 14 Pumpehjul wc_tx001592dk.fm 15

16 Installering PS2 500 / PSA Klargøring til første brug FORSIGTIG 3.3 Ansøgning Område Når pumpen leveres, udføres følgende kontroller som det første: Inspektion Under udpakning inspiceres produktet for transportskader, og det sikres, at alle bolte og møtrikker er ordentligt spændt. Specifikationskontrol Kontrollér modelnummeret for at sikre, at det er det produkt, der er bestilt. Kontrollér, at spænding og frekvens er korrekt. Bemærk: Hvis der er problemer med produktet, som det er tilsendt, kontaktes den nærmeste forhandler eller Wacker Neusonrepræsentant omgående. Produktspecifikationer Brug IKKE dette produkt under andre omstændigheder end dem, produktet er specificeret til. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre elektrisk stød, lækstrøm, brand, vandudsivning eller andre problemer. Hvis pumpen bruges til udendørs springvand, havedamme og lign. eller til tømning af badebassiner, skal pumpen være udstyret med en skilletransformer eller sluttet til en reststrømsenhed med en restdriftsstrøm, der ikke overstiger 30 ma. Pumpen må ikke bruges, når der befinder sig personer i vandet. Udsivning af pumpesmøremidler kan forurene vandet. Der skal monteres et korrekt stik jf. lokale bestemmelser og standarder. Se ledningsdiagram. Brug IKKE denne pumpe i andre væsker end vand, brug den ikke i f.eks. olie, saltvand eller organiske opløsningsmidler. Brug pumpen med en strømforsyningsspænding på ±5% af mærkestrømmen. Brug IKKE pumpen i vand, hvis temperatur ligger uden for området 0 40 C, da der kan opstå svigt, lækstrøm eller elektrisk stød. Brug IKKE pumpen i nærheden af eksplosive eller brandfarlige materialer. Brug kun pumpen, når den er helt samlet. Bemærk: Kontakt den lokale forhandler eller Wacker Neusonrepræsentant før brug med andre væsker end de i denne dokumentation angivne Installér pumpen på et sted, hvor vandstanden er høj nok, og hvor vandet samles uden problemer. ADVARSEL 16 wc_tx001592dk.fm

17 PS2 500 / PSA2 500 Installering Bemærk: Se Driftsvandstand vedrørende den vandstand, der er nødvendig ved drift. Slangens udløbsende skal altid placeres højere end vandets overflade. Hvis den ende af slangen sænkes ned i vandet, kan vandet løbe tilbage i pumpen, når den stoppes, og hvis slangens ende er lavere end vandets overflade, kan vandet løbe over, når pumpen stoppes Slangen skal føres så lige som muligt, da kraftige buk hindrer vandets gennemstrømning, så sugehøjden ikke bliver tilstrækkelig, og slangen kan tilstoppes af jord. Hvis slangen er krøllet i nærheden af pumpen, kan der opstå luftlommer i pumpen, så den kører uden virkning. FORSIGTIG Hvis større mængder jord suges op, kan der opstå skade pga. friktion i pumpen, hvilket kan føre til lækstrøm og elektrisk stød Brug pumpen i lodret stilling. For at forhindre, at pumpen nedsænkes i mudder, placeres den på en blok eller et andet fast underlag Hvis pumpen bruges i en permanent installation, hvor den ikke er let at komme til efter installation, kontakt da Wacker Neuson for at få et ekstra fabriksskilt til montering på brøndhovedet eller kontrolboksen, så det er let at se Forberedelse af installation Før pumpen installeres på arbejdsstedet, lægges følgende værktøjer og instrumenter klar: Isolationsmodstandsmålereo Spændingsmåler til vekselstrømo Amperemeter til vekselstrøm (fastklemningstype)o Bolt- og møtrikspændereo Værktøj til strømforsyning (skruetrækker eller topnøgle) Kommentar: Læs også de instruktioner, der følger med de enkelte testinstrumenter. 3.4 Forberedelse af installation Før pumpen installeres på arbejdsstedet, lægges følgende værktøjer og instrumenter klar: Isolationsmodstandsmålereo Spændingsmåler til vekselstrømo Amperemeter til vekselstrøm (fastklemningstype)o Bolt- og møtrikspændereo Værktøj til strømforsyning (skruetrækker eller topnøgle) Kommentar: Læs også de instruktioner, der følger med de enkelte testinstrumenter. wc_tx001592dk.fm 17

18 Installering PS2 500 / PSA Kontrol, der skal udføres før installation Når der bruges et jordet stik: Brug et megohmmeter til at måle motorens isolationsmodstand mellem jord og hvert af de strømførende ben. Når der bruges forbindelseskabler: Med et megohmmeter måles motorens isolationsmodstand mellem jord og hvert af de strømførende ben. Referenceisolationsmodstand: 20 MΩ eller højere Bemærk: Referenceisolationsmodstanden (20 MΩ eller højere) er den gældende værdi, når pumpen er ny eller er blevet repareret. Se Vedligeholdelse og inspektion vedr. referenceværdien efter installation. OBS Kun PSA 2 500: Mål IKKE isolationsmodstanden med isolationsmodstandsmåleren for følgende dele. De kan blive beskadigede. Forkerte metoder til måling af isolationsmodstand 1 Mellem stikben 2 Mellem elektroderne på niveaurelæenheden 3 Mellem elektroderne på niveaurelæenheden og stikbenene wc_gr wc_tx001592dk.fm

19 PS2 500 / PSA Udløbsfittings Installering 3.7 Elektriske forbindelse ADVARSEL Denne pumpeserie leveres med mange forskellige udløbsfittings. Se BOM-produktmatrice i Dele, afsnit for at finde den udløbsfitting, der bruges på din pumpe. Følg nedenstående procedure for at sikre korrekt udløbstilslutning. Udløbsfitting med gevind (BSP) Spænd slangekoblinger og udløbsrør omhyggeligt og med de rigtige pakninger. Lynkobling (QD) Kontrollér, at koblingen er spændt omhyggeligt fast på pumpeudløbsfittingen, og at mellemkoblingen er omhyggeligt fastgjort med de korrekte pakninger. Sammenløbsfitting (Barb) Anbring spændebåndet over slangen, og skub slangen til helt ind på udløbsfittingen. Spænd spændebåndet for at fastgøre slangen. Udførelse af de elektriske forbindelser De elektriske forbindelser skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, brydes ikke blot loven, det er også ekstremt farligt. Forkert ledningsføring kan medføre lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Kontrollér ALTID, at pumpen er udstyret med de angivne overbelastningsbeskyttelser og sikringer eller relæer for at forhindre elektrisk stød forårsaget af lækstrøm eller en fejlfunktion i pumpen. Brug pumpen inden for kapaciteten for strømforsyning og ledningsføring. ADVARSEL FORSIGTIG Jording Brug IKKE pumpen uden først at jorde den korrekt. Hvis den ikke jordes, kan det medføre elektrisk stød forårsaget af lækstrøm eller en fejlfunktion i pumpen. Montér IKKE jordledningen på et gasrør, vandrør, lynafleder eller telefonjordledning. Forkert jording kan medføre elektrisk stød. wc_tx001592dk.fm 19

20 Installering PS2 500 / PSA Tilslutning af strømforsyning ADVARSEL FORSIGTIG Før ledningerne sluttes til klemrækken, skal det kontrolleres, at der er slukket for strømmen (afbryderkontakt etc.) for at undgå elektrisk stød, kortslutning eller uventet start af pumpen, hvilket kan forårsage personskade. Før ledningen sættes i stikket skal det kontrolleres, at der er slukket for strømmen (afbryderkontakt etc.) for at undgå elektrisk stød, kortslutning eller uventet start af pumpen, hvilket kan forårsage personskade. Brug IKKE pumpen med løst sammenkoblede kabler eller stik, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand. Træk strømmen direkte fra en stikdåse med en mærkespænding på 15 A eller derover. Deling af stikdåse med andet udstyr kan forårsage overophedning ved sideledningen og forårsage brand. OPMÆRKSOM: Brug en strømforsyning med fejlstrømsrelæ. Denne pumpeserie leveres med mange forskellige kabelforbindelser. Se BOM-produktmatrice i Dele, afsnit 2 for at finde den kabelforbindelse, der bruges på din pumpe. Følg nedenstående procedure for at sikre korrekt kabelforbindelse. Uden stik Spænd kablets ender omhyggeligt fast på tavlen. Hvis det er nødvendigt at installere et stik med jordforbindelse, må der kun bruges et korrekt dimensioneret og godkendt CEE-stik, hvor kablets ender fastgøres omhyggeligt til strøm- og jordterminalerne i overensstemmelse med producentens instruktioner. Jordet stik Foretag kun tilslutning til en stikdåse med korrekt spænding og strømstyrke, der passer til det stik, der følger med kablet. L1 L2 G L Br G/Y wc_gr wc_tx001592dk.fm

21 PS2 500 / PSA Kabel Installering FORSIGTIG Hvis det er nødvendigt at forlænge kablet, skal der bruges en kernestørrelse magen til eller større end den oprindelige. Dette er nødvendigt, ikke blot for at undgå en nedgang i ydeevnen, men også for at forhindre en overophedning af kablerne, hvilket kan forårsage brand, lækstrøm eller elektrisk stød. Hvis et kabel, hvis isolering er beskadiget, nedsænkes i vand, er der risiko for, at pumpen kan blive beskadiget, lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Pas på, at der ikke skæres i kablerne, eller at de bliver snoet. Dette kan forårsage skade på pumpen, lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Hvis det er nødvendigt at nedsænke kablets forbindelsesledninger i vand, skal ledningerne først forsegles helt i en støbt, beskyttende muffe for at forhindre lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Lad IKKE kablets ledninger blive våde. Kontrollér, at kablet ikke bøjes eller snos for meget eller gnider mod noget på en sådan måde, at det beskadiges. Hvis kablet bruges i en dybbrønd, skal det fastgøres for hver ca. 6 m. wc_tx001592dk.fm 21

22 Betjening PS2 500 / PSA Betjening 4.1 Inden start Kontrollér endnu engang, at produktet forsynes med den korrekte spænding og frekvens. OPMÆRKSOM: Hvis produktet bruges ved en anden mærkespænding og -frekvens, sænkes ikke blot ydeevnen, men produktet kan blive beskadiget. Bemærk: Kontrollér mærkespænding og -frekvens jf. modellens fabriksskilt Kontrollér ledninger, netspænding, relækapacitet og motorens isolationsmodstand. Referenceisolationsmodstand = 20 MW eller højere. Bemærk: Referenceisolationsmodstanden (20 MW eller højere) er den gældende værdi, når pumpen er ny eller er blevet repareret. Se Vedligeholdelse og inspektion vedr. referenceværdien efter installation Indstillingen af relæ eller anden overbelastningsbeskyttelse skal ske i overensstemmelse med pumpens mærkestrøm. Bemærk: Se pumpens mærkestrøm på fabriksskiltet Hvis pumpen drives af en generator, bør man være opmærksom på, at generatoren har størrelse til forsyning af den påkrævede kraft til pumpen og ethert andet udstyr, der drives af generatoren. Manuelle modeller (PS2 500) Prøvekørsel Lad ALDRIG pumpen køre, mens den er ophængt. Tilbagestødet kan forårsage personskade eller andre alvorlige uheld. ADVARSEL ADVARSEL Start ALDRIG pumpen, når der står nogen ved siden af den. Der kan opstå lækstrøm, eller de kan få elektrisk stød. Lad pumpen køre et kort stykke tid (3 10 min.), og kontrollér følgende: Ved hjælp af et amperemeter (fastklemningstype) måles driftsstrømmen ved L1- og L2-faserne på terminalen. MODFORHOLDSREGEL: Hvis driftstrømmen overstiger mærkeværdien, kan pumpemotoren blive overbelastet. Kontrollér, at pumpen er installeret under korrekte forhold som beskrevet i Installation. Med en spændingsmåler til vekselstrøm (tester) måles spændingen ved klemrækken. Netspændingstolerance: Inden for ±5% af mærkespændingen. 22 wc_tx001356dk.fm

23 PS2 500 / PSA2 500 FORSIGTIG Betjening MODFORHOLDSREGEL: Hvis netspændingen ligger uden for tolerancen, skyldes det formodentlig netspændingskapaciteten eller et dårligt forlængerkabel. Se endnu engang Elektriske forbindelser, og kontrollér, at forholdene er i orden. I tilfælde af meget kraftig vibration, unormal støj eller lugt slukkes der omgående for strømmen, og den nærmeste forhandler eller Wacker Neuson-repræsentant kontaktes. Fortsat drift af pumpen under unormale forhold kan resultere i elektrisk stød, brand eller lækstrøm. ADVARSEL Betjening Kontrollér, at der ikke suges fremmedlegemer såsom bolte, søm eller andre metalgenstande ind i pumpen. Disse kan beskadige pumpen eller forårsage fejlfunktion, hvilket kan resultere i elektrisk stød eller lækstrøm. Når pumpen ikke bruges i en længere periode, skal der slukkes for strømmen (afbryderkontakt etc.). Beskadigelse af isoleringen kan føre til lækstrøm, elektrisk stød eller brand. I tilfælde af strømafbrydelse slukkes der for strømmen til pumpen for at undgå, at den starter uventet, når strømmen kommer tilbage, og dermed udgør en alvorlig fare for personer i nærheden. FORSIGTIG Pumpen kan blive meget varm under brug. Rør aldrig en pumpe i drift. Lad pumpen køle af, før den serviceres. Vær meget opmærksom på vandstanden, mens pumpen kører. Tør drift kan forårsage fejlfunktion i pumpen. Bemærk: Se afsnittet Driftsvandstand herunder vedrørende den nødvendige vandstand under drift. Hvis beskyttelsessystemet sætter ind pga. en fejlfunktion, og derved får pumpen til at standse, skal årsagen undersøges og afhjælpes, før pumpen startes igen. wc_tx001356dk.fm 23

24 Betjening PS2 500 / PSA Driftsvandstand FORSIGTIG Brug ikke pumpen under den C.W.L. (kontinuerlig løbende vandstand) angivet herunder. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i beskadigelse af pumpen, lækstrøm eller elektrisk stød. b a 50 mm (2 in.) 115 mm (4-1/2 in.) PS PSA wc_gr Driftsvandstand (PSA2 500) Start af pumpen Denne pumpe startes af strømmen mellem elektroderne på niveaurelæenheden (ledet af vandet). Bemærk: Den vandstand, der er nødvendig for at drive pumpen, er 115 mm fra bunden af pumpen. For at tvangsstarte pumpen med henblik på prøvekørsel kortsluttes elektroderne (a) med en skruetrækket (b) som vist herover. Hold emner væk, der kan tilstoppe pumpen (ledninger, søm etc.). 24 wc_tx001356dk.fm

25 PS2 500 / PSA Motorbeskyttelsessystem Betjening Pumpen har et indbygget motorbeskyttelsessystem. Hvis der registreres overspænding, eller motoren overophedes f.eks. af nedenstående årsager, stopper pumpen automatisk uanset vandstand for at beskytte motoren: Ændring i netspændingens polariteto Overbelastningo Ledningsbrud eller drift under restriktion Bemærk: Find ALTID årsagen til problemet, og afhjælp det, før driften genoptages. Hvis pumpen blot stoppes og startes igen flere gange, bliver den beskadiget. Fortsæt ikke driften ved meget lav sugehøjde, lav vandstand, eller hvis sikurven er tilstoppet af brokker. Det vil ikke blot reducere ydeevnen, men sådanne forhold kan også forårsage støj, kraftig vibration og fejlfunktion. 4.4 Driftscyklus for automatisk type Niveaurelæenhed Pumpe Vandstand 1 Når niveaurelæenhedens (a) elektroder (b) kommer under vand, aktiverer strømmen mellem dem pumpen. (Elektroder, der registrerer elektricitet) 2 Når vandstanden falder til under elektroderne, aktiveres en timer. Pumpen bliver ved med at køre. (Ingen strøm -> timer aktiveres) 3 Pumpen bliver ved med at køre i ca. et minut. (Pumpen begynder at køre igen, hvis elektroderne får kontakt med vandet igen inden for et minut.) 4 Pumpen stopper et minut senere. (Pumpen må ikke stå stille i længere tid.) 5 Når vandstanden stiger igen, og elektroderne rører vandet, begynder pumpen at køre igen. (Elektroder, der registrerer elektricitet) Pumpen starter (aftømning) Pumpen kører (aftømning) Pumpen kører (aftømning) Pumpen stopper. Pumpen starter igen (aftømning) Falder Falder Falder Stiger Falder wc_tx001356dk.fm 25

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien

Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien 0312 Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien EW EW EA EA EF EF EC EC INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk Brugervejledning E-serie spildevandsdykpumper

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods.

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. Manual LV-W200E-250E300E-300E1-500E1-750E1-1000E1 Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. 1 2 Egenskaber og anvendelse LV-W serien bygger på KDJ grundmodellen produceret

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere