Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK

2 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Denne brugsvejledning må fotokopieres af den oprindelige køber af maskinen. Enhver anden form for gengivelse er forbudt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson Production Americas LLC. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Neuson Production Americas LLC, udgør en krænkelse af gældende ophavsret. Overtrædelser bliver retsforfulgt. Varemærker Alle varemærker omtalt i denne manual tilhører deres respektive ejere. Fabrikant Wacker Neuson Production Americas LLC N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI U.S.A. Tlf: (262) Fax: (262) Tlf: (800) Oversat vejledning Denne manual indeholder en oversættelse af den oprindelige vejledning. Denne manuals originalsprog er amerikansk engelsk.

3 PS2 500 / PSA2 500 Forord Forord GEM DISSE ANVISNINGER Denne manual indeholder vigtige anvisninger for de nedenfor anførte maskinmodeller. Disse anvisninger er blevet specielt udarbejdet for Wacker Neuson Production Americas LLC og skal følges under montering, drift og vedligeholdelse af maskinerne. Maskiner omtalt i denne manual: Maskiner PS , , , , PSA , , , , Maskindokumentation Fra dette tidspunkt og fremefter vil Wacker Neuson Production Americas LLC blive kaldt Wacker Neuson. Opbevar altid et eksemplar af brugervejledningen sammen med maskinen. Benyt den separate reservedelsliste, der følger med maskinen, til at bestille reservedele. Konsulter den særskilte reparationshåndbog, vedrørende detaljerede oplysninger om serviceeftersyn og reparation af maskinen. Hvis nogen af disse dokumenter mangler, så kontakt venligst Wacker Neuson, for at bestille en erstatning eller besøg Ved bestilling af reservedele eller ved anmodning om serviceoplysninger, bedes du opgive maskinens modelnummer, artikelnummer, udgavenummer og serienummer. Forventninger vedrørende oplysningerne i denne håndbog Denne brugervejledning indeholder oplysninger og retningslinjer om, hvordan ovennævnte Wacker Neuson-model(ler) betjenes og vedligeholdes sikkert. Læs sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen grundigt for at modvirke risikoen for personskade. Wacker Neuson forbeholder sig retten til uden varsel at foretage tekniske ændringer, der forbedrer deres maskiners ydelse eller sikkerhedsstandarder. Oplysningerne i denne brugervejledning er baseret på de maskiner, der er fremstillet indtil udgivelsestidspunktet. Wacker Neuson forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne uden varsel. Fabrikantens godkendelse Denne brugervejledning indeholder adskillige henvisninger til godkendte reservedele, fastgørelsesmidler og modificeringer. Følgende definitioner gælder: Godkendte reservedele eller fastgørelsesmidler er dem, som enten er fremstillet af eller leveret af Wacker Neuson. wc_tx001355dk.fm 3

4 Forord PS2 500 / PSA2 500 Godkendte modificeringer er dem, som er foretaget af et autoriseret Wacker Neuson-servicecenter i henhold til de skriftlige instruktioner, som er publiceret af Wacker Neuson. Reservedele, fastgørelsesmidler og modificeringer, som ikke er godkendt, er dem, som ikke opfylder de godkendte kriterier. Brug af reservedele, fastgørelsesmidler og modificeringer, som ikke er godkendt, kan få følgende konsekvenser: Alvorlig personskade på operatøren og personer i arbejdsområdet Permanent beskadigelse af maskinen, som ikke vil blive dækket af garantien Kontakt din Wacker Neuson-forhandler øjeblikkeligt, hvis du har spørgsmål om godkendte eller ikke-godkendte reservedele, fastgørelsesmidler eller modificeringer. 4 wc_tx001355dk.fm

5 EF-overensstemmelseserklæring Producent Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, Menomonee Falls, Wisconsin USA Produkt Produkt PS2 500, PSA2 500 Produkttype Produkt-funktion Artikelnummer Pumpe At pumpe væske , , , , , , , , , , , Direktiver og normer Hermed erklærer vi, at dette produkt opfylder de gældende bestemmelser og krav i følgende direktiver og normer: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 809, EN ISO /2, EN , EN , EN , EN 50366, EN Befuldmægtiget for tekniske bilag Axel Häret, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, München Menomonee Falls, WI, USA, CE-PS2-500_dk.fm William Lahner Vice President of Engineering Dan Domanski Manager, Product Engineering Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring

6 Indholdsfortegnelse PS2 500 / PSA2 500 Forord 3 EF-overensstemmelseserklæring 5 1 Sikkerhedsoplysninger Henvisninger i denne håndbog Beskrivelse af maskinen og tilsigtet anvendelse Drifts- og elektrisk sikkerhed Sikkerhedsråd Mærkater Løft og transport 14 3 Installering Komponenter Klargøring til første brug Ansøgning Område Forberedelse af installation Kontrol, der skal udføres før installation Udløbsfittings Elektriske forbindelse Tilslutning af strømforsyning Kabel Betjening Inden start Driftsvandstand Motorbeskyttelsessystem Driftscyklus for automatisk type Slukningsprocedure i nødstifælde wc_bo _03toc.fm

7 PS2 500 / PSA2 500 Indholdsfortegnelse 5 Vedligeholdelse Skema for regelmæssig vedligeholdelse Vedligeholdelse og eftersyn Opbevaring Udskiftningsdele Adskillelse og samling Adskillelse Samling Grundlæggende Fejlfinding Tekniske data Standard specifikationer Driftsspecifikationer Mål Skema 37 wc_bo _03toc.fm 7

8 Indholdsfortegnelse PS2 500 / PSA wc_bo _03toc.fm

9 PS2 500 / PSA2 500 Sikkerhedsoplysninger 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1 Henvisninger i denne håndbog Denne håndbog indeholder anmærkninger om FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, BEMÆRK og KOMMENTAR, som skal følges for at reducere mulighederne for personskade, beskadigelse af udstyr eller fejlfunktion. Dette er symbolet for advarsel. Det anvendes for at henlede din opmærksomhed på mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, der følger dette symbol. FARE FARE angiver en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, vil medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der kommer efter dette signalord, for at undgå dødsfald eller alvorlige personskader. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der kommer efter dette signalord, for at undgå mulige dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller middelsvær personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der kommer efter dette signalord, for at undgå mulige mindre eller moderate personskader. BEMÆRK: Uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver BEMÆRK en farlig situation, som kan medføre materiel skade, hvis den ikke afværges. Kommentar: En Kommentar indeholder yderligere oplysninger, som er vigtige for en fremgangsmåde. wc_si000405dk.fm 9

10 Sikkerhedsoplysninger PS2 500 / PSA Beskrivelse af maskinen og tilsigtet anvendelse Denne maskine er en dykpumpe. Wacker Neuson dykpumper består af en elektrisk motor, et vingehjul, en sikurv og et metalhus med åbninger til vandindsugning og -udpumpning. Der leveres kraft til pumpen via en ledning med stik eller en direkte tilsluttet forbindelse, afhængigt af installationen. Operatøren tilslutter slanger til pumpen og fører dem på en sådan måde, at vandet pumpes fra arbejdsområdet og udledes på et passende sted. Denne maskine er beregnet til generelle afvandingsformål. Denne maskine er beregnet til at pumpe rent vand eller vand, som indeholder partikulært materiale op til den størrelse, som er angivet i produktspecifikationerne, og op til de grænser for flow, pumpe- og sugehøjde, som også er angivet i produktspecifikationerne. Denne maskine er udelukkende designet og bygget til den tilsigtede brug, som er beskrevet ovenfor. Brug af maskinen til noget andet formål kan medføre permanent beskadigelse af maskinen eller skade operatøren eller andre personer på arbejdspladsen alvorligt. Maskinskade forårsaget af misbrug dækkes ikke af garantien. Følgende er eksempler på misbrug: Pumpning af brændbare, eksplosive eller ætsende væsker Pumpning af varme eller flygtige væsker, som medfører pumpekavitation Brug af pumpen, som ikke overholder produktspecifikationerne på grund af ukorrekt slangediameter, ukorrekt slangelængde, andre hæmninger af indløb eller udløb eller for megen suge- eller løftehøjde Brug af maskinen som en stige, støtte eller arbejdsflade Brug af maskinen til at bære eller transportere passagerer eller udstyr Brug af maskinen, som ikke overholder fabriksspecifikationerne Brug af maskinen på en måde, som er i modstrid med alle de advarsler, der findes på maskinen og i brugervejledningen Denne maskine er designet og bygget i overensstemmelse med de nyeste globale standardkrav til sikkerhed. Den er omhyggeligt konstrueret til at eliminere farer såvidt det er muligt og til at øge operatørsikkerhed via beskyttelsesværn og mærkning. Men der er fortsat nogle risici, som vedbliver med at eksistere, selv efter at der er taget beskyttende foranstaltninger. De kaldes iboende risici. På denne maskine kan de inkludere udsættelse for: Elektrisk stød forårsaget af forkerte elektriske forbindelser eller højspænding 10 wc_si000405dk.fm

11 PS2 500 / PSA2 500 Sikkerhedsoplysninger Personskade pga. ukorrekt løfteteknik Projektilfare fra udtømning For at beskytte dig selv og andre skal du sørge for grundigt at læse og forstå de sikkerhedsoplysninger, som står i denne brugervejledning, før maskinen betjenes. Operatørens kvalifikationer Kun trænet personale må tillades at starte, betjene eler slukke for maskinen. De skal også opfylde følgende kvalifikationskrav: De skal have modtaget instruktion i, hvordan maskinen bruges korrekt De skal kende de påkrævede sikkerhedsanordninger De følgende må ikke få afgang til eller bruge maskinen: Børn Personer påvirket af alkohol eller narkotika Personligt sikkerheds-udstyr (PPE) Følgende personlige sikkerhedsudstyr (PPE) skal bæres, når denne maskine betjenes: Tætsiddende arbejdstøj, som ikke hindrer bevægelse Sikkerhedsbriller med sideskærme Høreværn Arbejdssko eller støvler med sikkerhedssnude Reservedele Når der er behov for reservedele til denne maskine, må der kun bruges Wacker Neuson-reservedele eller dele, som er ækvivalente med originaldelene i alle specifikationsaspekter, såsom fysiske dimensioner, type, styrke og materiale. 1.3 Drifts- og elektrisk sikkerhed ADVARSEL For at reducere risikoen for elektrisk stød må enheden kun sluttes til en korrekt grundet stikdåse. Risiko for elektrisk stød - denne pumpe er ikke undersøgt for egnethed i svømmebassiner. Der skal installeres en acceptabel motorstyringskontakt ved installation jf. lokale standarder og bestemmelser. Se instruktionsvejledningen vedrørende korrekt installation for at reducere risikoen for elektrisk stød. FORSIGTIG: denne pumpe kan genstarte automatisk. Forud for arbejde på pumpen eller kontrolpanelet, skal alle strømforsyninger kobles fra. FORSIGTIG: risko for stød. Fjer ikke ledning og trækaflastning. wc_si000405dk.fm 11

12 Sikkerhedsoplysninger PS2 500 / PSA Sikkerhedsråd Serviceud-dannelse Inden maskinen serviceres eller vedligeholdes: Læs og gør dig forståelig med de betjeningsinstruktioner i alle de med maskinen leverede vejledninger. Gør dig bekendt med alle kontrollernes og sikkerhedsanordningernes placeringer. Kun trænede medarbejdere bør foretage fejlsøgning eller reparationer, derindtræffer med denne maskine. Kontakt Wacker Neuson for yderligere træning, om nødvendigt. Når denne maskine serviceres eller vedligeholdes: Lad ikke personer, som ikke er korrekt trænet, servicere eller vedligeholde maskinen. Personer, som servicerer eller vedligeholder maskinen, skal værebekendte med de potentielle risici og farer forbundet dermed. Personligt sikkerheds-udstyr (PPE) Følgende personlige sikkerhedsudstyr skal bæres, når denne maskine serviceres eller betjenes: Tætsiddende arbejdstøj, som ikke hindrer bevægelse Sikkerhedsbriller med sideskærme Høreværn Arbejdssko eller støvler med sikkerhedssnude Herudover, før maskinen betjenes: Bind lagt hår i nakken. Fjern alle smykker (inklusiv ringe) Når der er behov for reservedele til denne maskine, må der kun bruges Wacker Neuson-reservedele eller dele, som er ækvivalente med originaldelene i alle specifikationsaspekter, såsom fysiske dimensioner, type, styrke og materiale. 12 wc_si000405dk.fm

13 PS2 500 / PSA Mærkater Udskiftning af dele og mærkater Sikkerhedsoplysninger Udskift slidte eller beskadigede komponenter. Udskift alle manglende mærkater, samt mærkater, som er vanskelige at læse. Når elektriske komponenter udskiftes, skal der anvendes komponenter, der har samme specifikationer og ydelse som de originale komponenter. Når der er behov for reservedele til denne maskine, må der kun bruges Wacker Neuson-reservedele eller dele, som er ækvivalente med originaldelene i alle specifikationsaspekter, såsom fysiske dimensioner, type, styrke og materiale. Wacker Neuson Corporation Menomonee Falls, WI USA Et typeskilt med type, artikelnummer, version og maskinnummer er monteret på hver maskine. De bedes notere oplysninger fra dette typeskilt, således at de er til rådighed hvis skiltet skulle bortkomme eller blive beskadiget. Ved bestilling af reservedele eller hvis der ønskes oplysninger angående service skal typebetegnelsen, artikelnummeret, versionsummeret og maskinnummeret altid oplyses. MADE IN TAIWAN FORSIGTIG Brug ikke dette produkt, før læse og forstå brugsanvisningen. Forkert håndtering af dette produkt kan resultere i eksplosion, brand eller elektrisk stød. Må ikke trække i ledningen eller bruge ledningen til at løfte pumpen. Brug altid en dedikeret jordaflednings afbryder. Sørg for at installere jordledning sikkert. Sørg for at afbryde strømforsyningen, før du håndterer eller inspektion af pumpen. Stik aldrig hånden ind i pumpens indløb hullerne, mens pumpen er sluttet til strømforsyningen. wc_si000405dk.fm 13

14 Løft og transport PS2 500 / PSA Løft og transport ADVARSEL Vær meget opmærksom på pumpens tyngdepunkt og vægt, når den installeres. Hvis den ikke sænkes korrekt på plads, kan den falde ned og blive beskadiget eller forårsage personskade. Når pumpen transporteres med håndkraft, skal der anvendes et mandskab, der står i rimeligt forhold til pumpens vægt. Undgå rygskader, når pumpen løftes, ved at gå ned i knæ og løfte den i stedet for kun at bøje ryggen. FORSIGTIG Installér eller flyt under INGEN omstændigheder pumpen ved at lade den hænge i kablerne. Kablet kan blive beskadiget og forårsage lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Undgå at tabe pumpen eller udsætte den for kraftige slag. Løft pumpen ved at holde den fast med hænderne eller ved at fastgøre et reb eller en kæde til håndtaget. OBS Pumpen må IKKE løftes eller hænges op i niveaurelæenheden (1). Det kan medføre beskadigelse og forårsage lækstrøm, elektrisk stød og brand (model PSA2 500). 1 wc_gr wc_tx001591dk.fm

15 PS2 500 / PSA Installering 3.1 Komponenter Installering wc_gr Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse 1 Løftehåndtag 8 Mekanisk tætning 2 Kobling 9 Smøremiddel 3 Oliehæver 10 Støvtætning 4 Olieprop 11 Bøsning 5 Sugeafdækning 12 Oliehus 6 Sikurv 13 Slidring 7 Kabelsamling 14 Pumpehjul wc_tx001592dk.fm 15

16 Installering PS2 500 / PSA Klargøring til første brug FORSIGTIG 3.3 Ansøgning Område Når pumpen leveres, udføres følgende kontroller som det første: Inspektion Under udpakning inspiceres produktet for transportskader, og det sikres, at alle bolte og møtrikker er ordentligt spændt. Specifikationskontrol Kontrollér modelnummeret for at sikre, at det er det produkt, der er bestilt. Kontrollér, at spænding og frekvens er korrekt. Bemærk: Hvis der er problemer med produktet, som det er tilsendt, kontaktes den nærmeste forhandler eller Wacker Neusonrepræsentant omgående. Produktspecifikationer Brug IKKE dette produkt under andre omstændigheder end dem, produktet er specificeret til. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre elektrisk stød, lækstrøm, brand, vandudsivning eller andre problemer. Hvis pumpen bruges til udendørs springvand, havedamme og lign. eller til tømning af badebassiner, skal pumpen være udstyret med en skilletransformer eller sluttet til en reststrømsenhed med en restdriftsstrøm, der ikke overstiger 30 ma. Pumpen må ikke bruges, når der befinder sig personer i vandet. Udsivning af pumpesmøremidler kan forurene vandet. Der skal monteres et korrekt stik jf. lokale bestemmelser og standarder. Se ledningsdiagram. Brug IKKE denne pumpe i andre væsker end vand, brug den ikke i f.eks. olie, saltvand eller organiske opløsningsmidler. Brug pumpen med en strømforsyningsspænding på ±5% af mærkestrømmen. Brug IKKE pumpen i vand, hvis temperatur ligger uden for området 0 40 C, da der kan opstå svigt, lækstrøm eller elektrisk stød. Brug IKKE pumpen i nærheden af eksplosive eller brandfarlige materialer. Brug kun pumpen, når den er helt samlet. Bemærk: Kontakt den lokale forhandler eller Wacker Neusonrepræsentant før brug med andre væsker end de i denne dokumentation angivne Installér pumpen på et sted, hvor vandstanden er høj nok, og hvor vandet samles uden problemer. ADVARSEL 16 wc_tx001592dk.fm

17 PS2 500 / PSA2 500 Installering Bemærk: Se Driftsvandstand vedrørende den vandstand, der er nødvendig ved drift. Slangens udløbsende skal altid placeres højere end vandets overflade. Hvis den ende af slangen sænkes ned i vandet, kan vandet løbe tilbage i pumpen, når den stoppes, og hvis slangens ende er lavere end vandets overflade, kan vandet løbe over, når pumpen stoppes Slangen skal føres så lige som muligt, da kraftige buk hindrer vandets gennemstrømning, så sugehøjden ikke bliver tilstrækkelig, og slangen kan tilstoppes af jord. Hvis slangen er krøllet i nærheden af pumpen, kan der opstå luftlommer i pumpen, så den kører uden virkning. FORSIGTIG Hvis større mængder jord suges op, kan der opstå skade pga. friktion i pumpen, hvilket kan føre til lækstrøm og elektrisk stød Brug pumpen i lodret stilling. For at forhindre, at pumpen nedsænkes i mudder, placeres den på en blok eller et andet fast underlag Hvis pumpen bruges i en permanent installation, hvor den ikke er let at komme til efter installation, kontakt da Wacker Neuson for at få et ekstra fabriksskilt til montering på brøndhovedet eller kontrolboksen, så det er let at se Forberedelse af installation Før pumpen installeres på arbejdsstedet, lægges følgende værktøjer og instrumenter klar: Isolationsmodstandsmålereo Spændingsmåler til vekselstrømo Amperemeter til vekselstrøm (fastklemningstype)o Bolt- og møtrikspændereo Værktøj til strømforsyning (skruetrækker eller topnøgle) Kommentar: Læs også de instruktioner, der følger med de enkelte testinstrumenter. 3.4 Forberedelse af installation Før pumpen installeres på arbejdsstedet, lægges følgende værktøjer og instrumenter klar: Isolationsmodstandsmålereo Spændingsmåler til vekselstrømo Amperemeter til vekselstrøm (fastklemningstype)o Bolt- og møtrikspændereo Værktøj til strømforsyning (skruetrækker eller topnøgle) Kommentar: Læs også de instruktioner, der følger med de enkelte testinstrumenter. wc_tx001592dk.fm 17

18 Installering PS2 500 / PSA Kontrol, der skal udføres før installation Når der bruges et jordet stik: Brug et megohmmeter til at måle motorens isolationsmodstand mellem jord og hvert af de strømførende ben. Når der bruges forbindelseskabler: Med et megohmmeter måles motorens isolationsmodstand mellem jord og hvert af de strømførende ben. Referenceisolationsmodstand: 20 MΩ eller højere Bemærk: Referenceisolationsmodstanden (20 MΩ eller højere) er den gældende værdi, når pumpen er ny eller er blevet repareret. Se Vedligeholdelse og inspektion vedr. referenceværdien efter installation. OBS Kun PSA 2 500: Mål IKKE isolationsmodstanden med isolationsmodstandsmåleren for følgende dele. De kan blive beskadigede. Forkerte metoder til måling af isolationsmodstand 1 Mellem stikben 2 Mellem elektroderne på niveaurelæenheden 3 Mellem elektroderne på niveaurelæenheden og stikbenene wc_gr wc_tx001592dk.fm

19 PS2 500 / PSA Udløbsfittings Installering 3.7 Elektriske forbindelse ADVARSEL Denne pumpeserie leveres med mange forskellige udløbsfittings. Se BOM-produktmatrice i Dele, afsnit for at finde den udløbsfitting, der bruges på din pumpe. Følg nedenstående procedure for at sikre korrekt udløbstilslutning. Udløbsfitting med gevind (BSP) Spænd slangekoblinger og udløbsrør omhyggeligt og med de rigtige pakninger. Lynkobling (QD) Kontrollér, at koblingen er spændt omhyggeligt fast på pumpeudløbsfittingen, og at mellemkoblingen er omhyggeligt fastgjort med de korrekte pakninger. Sammenløbsfitting (Barb) Anbring spændebåndet over slangen, og skub slangen til helt ind på udløbsfittingen. Spænd spændebåndet for at fastgøre slangen. Udførelse af de elektriske forbindelser De elektriske forbindelser skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, brydes ikke blot loven, det er også ekstremt farligt. Forkert ledningsføring kan medføre lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Kontrollér ALTID, at pumpen er udstyret med de angivne overbelastningsbeskyttelser og sikringer eller relæer for at forhindre elektrisk stød forårsaget af lækstrøm eller en fejlfunktion i pumpen. Brug pumpen inden for kapaciteten for strømforsyning og ledningsføring. ADVARSEL FORSIGTIG Jording Brug IKKE pumpen uden først at jorde den korrekt. Hvis den ikke jordes, kan det medføre elektrisk stød forårsaget af lækstrøm eller en fejlfunktion i pumpen. Montér IKKE jordledningen på et gasrør, vandrør, lynafleder eller telefonjordledning. Forkert jording kan medføre elektrisk stød. wc_tx001592dk.fm 19

20 Installering PS2 500 / PSA Tilslutning af strømforsyning ADVARSEL FORSIGTIG Før ledningerne sluttes til klemrækken, skal det kontrolleres, at der er slukket for strømmen (afbryderkontakt etc.) for at undgå elektrisk stød, kortslutning eller uventet start af pumpen, hvilket kan forårsage personskade. Før ledningen sættes i stikket skal det kontrolleres, at der er slukket for strømmen (afbryderkontakt etc.) for at undgå elektrisk stød, kortslutning eller uventet start af pumpen, hvilket kan forårsage personskade. Brug IKKE pumpen med løst sammenkoblede kabler eller stik, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand. Træk strømmen direkte fra en stikdåse med en mærkespænding på 15 A eller derover. Deling af stikdåse med andet udstyr kan forårsage overophedning ved sideledningen og forårsage brand. OPMÆRKSOM: Brug en strømforsyning med fejlstrømsrelæ. Denne pumpeserie leveres med mange forskellige kabelforbindelser. Se BOM-produktmatrice i Dele, afsnit 2 for at finde den kabelforbindelse, der bruges på din pumpe. Følg nedenstående procedure for at sikre korrekt kabelforbindelse. Uden stik Spænd kablets ender omhyggeligt fast på tavlen. Hvis det er nødvendigt at installere et stik med jordforbindelse, må der kun bruges et korrekt dimensioneret og godkendt CEE-stik, hvor kablets ender fastgøres omhyggeligt til strøm- og jordterminalerne i overensstemmelse med producentens instruktioner. Jordet stik Foretag kun tilslutning til en stikdåse med korrekt spænding og strømstyrke, der passer til det stik, der følger med kablet. L1 L2 G L Br G/Y wc_gr wc_tx001592dk.fm

21 PS2 500 / PSA Kabel Installering FORSIGTIG Hvis det er nødvendigt at forlænge kablet, skal der bruges en kernestørrelse magen til eller større end den oprindelige. Dette er nødvendigt, ikke blot for at undgå en nedgang i ydeevnen, men også for at forhindre en overophedning af kablerne, hvilket kan forårsage brand, lækstrøm eller elektrisk stød. Hvis et kabel, hvis isolering er beskadiget, nedsænkes i vand, er der risiko for, at pumpen kan blive beskadiget, lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Pas på, at der ikke skæres i kablerne, eller at de bliver snoet. Dette kan forårsage skade på pumpen, lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Hvis det er nødvendigt at nedsænke kablets forbindelsesledninger i vand, skal ledningerne først forsegles helt i en støbt, beskyttende muffe for at forhindre lækstrøm, elektrisk stød eller brand. Lad IKKE kablets ledninger blive våde. Kontrollér, at kablet ikke bøjes eller snos for meget eller gnider mod noget på en sådan måde, at det beskadiges. Hvis kablet bruges i en dybbrønd, skal det fastgøres for hver ca. 6 m. wc_tx001592dk.fm 21

22 Betjening PS2 500 / PSA Betjening 4.1 Inden start Kontrollér endnu engang, at produktet forsynes med den korrekte spænding og frekvens. OPMÆRKSOM: Hvis produktet bruges ved en anden mærkespænding og -frekvens, sænkes ikke blot ydeevnen, men produktet kan blive beskadiget. Bemærk: Kontrollér mærkespænding og -frekvens jf. modellens fabriksskilt Kontrollér ledninger, netspænding, relækapacitet og motorens isolationsmodstand. Referenceisolationsmodstand = 20 MW eller højere. Bemærk: Referenceisolationsmodstanden (20 MW eller højere) er den gældende værdi, når pumpen er ny eller er blevet repareret. Se Vedligeholdelse og inspektion vedr. referenceværdien efter installation Indstillingen af relæ eller anden overbelastningsbeskyttelse skal ske i overensstemmelse med pumpens mærkestrøm. Bemærk: Se pumpens mærkestrøm på fabriksskiltet Hvis pumpen drives af en generator, bør man være opmærksom på, at generatoren har størrelse til forsyning af den påkrævede kraft til pumpen og ethert andet udstyr, der drives af generatoren. Manuelle modeller (PS2 500) Prøvekørsel Lad ALDRIG pumpen køre, mens den er ophængt. Tilbagestødet kan forårsage personskade eller andre alvorlige uheld. ADVARSEL ADVARSEL Start ALDRIG pumpen, når der står nogen ved siden af den. Der kan opstå lækstrøm, eller de kan få elektrisk stød. Lad pumpen køre et kort stykke tid (3 10 min.), og kontrollér følgende: Ved hjælp af et amperemeter (fastklemningstype) måles driftsstrømmen ved L1- og L2-faserne på terminalen. MODFORHOLDSREGEL: Hvis driftstrømmen overstiger mærkeværdien, kan pumpemotoren blive overbelastet. Kontrollér, at pumpen er installeret under korrekte forhold som beskrevet i Installation. Med en spændingsmåler til vekselstrøm (tester) måles spændingen ved klemrækken. Netspændingstolerance: Inden for ±5% af mærkespændingen. 22 wc_tx001356dk.fm

23 PS2 500 / PSA2 500 FORSIGTIG Betjening MODFORHOLDSREGEL: Hvis netspændingen ligger uden for tolerancen, skyldes det formodentlig netspændingskapaciteten eller et dårligt forlængerkabel. Se endnu engang Elektriske forbindelser, og kontrollér, at forholdene er i orden. I tilfælde af meget kraftig vibration, unormal støj eller lugt slukkes der omgående for strømmen, og den nærmeste forhandler eller Wacker Neuson-repræsentant kontaktes. Fortsat drift af pumpen under unormale forhold kan resultere i elektrisk stød, brand eller lækstrøm. ADVARSEL Betjening Kontrollér, at der ikke suges fremmedlegemer såsom bolte, søm eller andre metalgenstande ind i pumpen. Disse kan beskadige pumpen eller forårsage fejlfunktion, hvilket kan resultere i elektrisk stød eller lækstrøm. Når pumpen ikke bruges i en længere periode, skal der slukkes for strømmen (afbryderkontakt etc.). Beskadigelse af isoleringen kan føre til lækstrøm, elektrisk stød eller brand. I tilfælde af strømafbrydelse slukkes der for strømmen til pumpen for at undgå, at den starter uventet, når strømmen kommer tilbage, og dermed udgør en alvorlig fare for personer i nærheden. FORSIGTIG Pumpen kan blive meget varm under brug. Rør aldrig en pumpe i drift. Lad pumpen køle af, før den serviceres. Vær meget opmærksom på vandstanden, mens pumpen kører. Tør drift kan forårsage fejlfunktion i pumpen. Bemærk: Se afsnittet Driftsvandstand herunder vedrørende den nødvendige vandstand under drift. Hvis beskyttelsessystemet sætter ind pga. en fejlfunktion, og derved får pumpen til at standse, skal årsagen undersøges og afhjælpes, før pumpen startes igen. wc_tx001356dk.fm 23

24 Betjening PS2 500 / PSA Driftsvandstand FORSIGTIG Brug ikke pumpen under den C.W.L. (kontinuerlig løbende vandstand) angivet herunder. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i beskadigelse af pumpen, lækstrøm eller elektrisk stød. b a 50 mm (2 in.) 115 mm (4-1/2 in.) PS PSA wc_gr Driftsvandstand (PSA2 500) Start af pumpen Denne pumpe startes af strømmen mellem elektroderne på niveaurelæenheden (ledet af vandet). Bemærk: Den vandstand, der er nødvendig for at drive pumpen, er 115 mm fra bunden af pumpen. For at tvangsstarte pumpen med henblik på prøvekørsel kortsluttes elektroderne (a) med en skruetrækket (b) som vist herover. Hold emner væk, der kan tilstoppe pumpen (ledninger, søm etc.). 24 wc_tx001356dk.fm

25 PS2 500 / PSA Motorbeskyttelsessystem Betjening Pumpen har et indbygget motorbeskyttelsessystem. Hvis der registreres overspænding, eller motoren overophedes f.eks. af nedenstående årsager, stopper pumpen automatisk uanset vandstand for at beskytte motoren: Ændring i netspændingens polariteto Overbelastningo Ledningsbrud eller drift under restriktion Bemærk: Find ALTID årsagen til problemet, og afhjælp det, før driften genoptages. Hvis pumpen blot stoppes og startes igen flere gange, bliver den beskadiget. Fortsæt ikke driften ved meget lav sugehøjde, lav vandstand, eller hvis sikurven er tilstoppet af brokker. Det vil ikke blot reducere ydeevnen, men sådanne forhold kan også forårsage støj, kraftig vibration og fejlfunktion. 4.4 Driftscyklus for automatisk type Niveaurelæenhed Pumpe Vandstand 1 Når niveaurelæenhedens (a) elektroder (b) kommer under vand, aktiverer strømmen mellem dem pumpen. (Elektroder, der registrerer elektricitet) 2 Når vandstanden falder til under elektroderne, aktiveres en timer. Pumpen bliver ved med at køre. (Ingen strøm -> timer aktiveres) 3 Pumpen bliver ved med at køre i ca. et minut. (Pumpen begynder at køre igen, hvis elektroderne får kontakt med vandet igen inden for et minut.) 4 Pumpen stopper et minut senere. (Pumpen må ikke stå stille i længere tid.) 5 Når vandstanden stiger igen, og elektroderne rører vandet, begynder pumpen at køre igen. (Elektroder, der registrerer elektricitet) Pumpen starter (aftømning) Pumpen kører (aftømning) Pumpen kører (aftømning) Pumpen stopper. Pumpen starter igen (aftømning) Falder Falder Falder Stiger Falder wc_tx001356dk.fm 25

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere