JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual"

Transkript

1 JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version KS

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Sikker service Værktøjsliste Vedligeholdelse Dagligt Kvartalsvis Service oversigt for værksted Kontrol af bagbom Kontrol af svinghjulene Kontrol af antikiphjulene Kontrol af centerhjul Kontrol af frikobling Udskiftning af motorgear Kontrol af bolte Afmontering af hejs / tilt Afmontering af bælg Kontrol af låseringe Smøring af bevægelige dele Kontrol af switch Kontrol af brud og revner i hejs/tilt Kontrol af boltene til sædet Kontrol af batteripoler og rem Udskiftning af joystick Kontrol af joysticksfunktion Kontrol af Dolphin joystick Kontrol af Europa joystick Kontrol af Dynamic G90T joystick Kontrol af Dynamic G90A joystick Diagnosticering og fejlfinding Indstilling af Spinalus ryg Tekniske specifikationer Fejlfinding Fastspænding med Dahl Docking Fastspænding med Q strain Internationale adresser Tegninger / oversigt Egen notater

3 1.0 Introduktion Servicemanualen er et supplement til vores reservedelskatalog og brugervejledning. Anvend reservedelskataloget til, at finde varenumre på dele som ønskes udskiftet. Tegningerne der i, viser i stor udstrækning hvordan de enkelte dele udskiftes. Ændringer/montering af tilbehør af elektrisk karakter, er beskrevet med billedserier her i service manualen. En generel beskrivelse af hvordan MC Jazzy 1121 anvendes findes i brugervejledningen. Information om vedligeholdelse, batterier/opladning og fejlfinding fra brugervejledningen, er også taget med her for overskuelighedens skyld. Almindelig vedligeholdelse af kørestolen findes i brugervejledningen. MC Jazzy 1121 må kun serviceres og repareres af autoriserede personer uddannet af Mini Crosser A/S. Ønskes der hjælp i forbindelse med fejlfinding, står Mini Crosser altid rådighed med telefonisk assistance. Er der tale om en tilsyneladende elektrisk fejl hvor scooteren ikke vil køre, bedes De oplyse fejlkoden. Den vises i batteriindikatoren på betjeningspanelet. Læs herom i afsnittet»fejlfinding«. De bedes desuden have scooterens serienummer klar ved enhver henvendelse til Mini Crosser A/S Mini Crosser forbeholder sig ret til, at opdatere servicemanualen i takt med eventuelle ændringer eller forbedringer på produktet. Mini Crosser A/S Enggårdvej 7, Snejbjerg DK-7400 Herning Telefon: Internet: 3

4 2.0 Sikker service For at undgå personskade på såvel tekniker som efterfølgende bruger af kørestolen, er det vigtigt at man lærer sig produktet at kende, inden der foretages service arbejde. Vær specielt opmærksom på følgende: 1. Jazzy en SKAL slukkes på joystikket. Er der tale om service på elektriske dele SKAL også plus-polen på batteriet afmonteres. 2. Skal der i forbindelse med fejlfinding foretages målinger af spænding, vær da meget opmærksom på ikke at lave kortslutninger. 3. Vær meget opmærksom på ikke at kortslutte batteri-poler. 4. Pas på ikke at få løftet forkert på eller tabe tunge dele som f.eks. sæde, batterier og motorgear. 5. Sørg for at løfte det centerhjulene fra jorden for at sikre, at Jazzy en ikke kører af sted ved fejlbetjening. 6. Brug professionelt velholdt værktøj. 7. På steder hvor der er anvendt låsemøtrikker, SKAL der bruges NYE når Jazzy en samles igen. 8. Vær opmærksom på at montere nye kabelstrips, på samme måde som de sad. Sørg for at ingen kabler kan komme i klemme ved bevægelige dele, eller at de kan stritte ud så man hænger fat i dem. 9. Afslut enhver service med at sikre sig at produktet er i køreklar stand. Check at alle stik sidder korrekt monteret og at alle mekaniske dele sidder forsvarligt fastspændt. 4

5 3.0 Værktøjsliste Følgende værktøj behøves for at lave service på Jazzyen: Låseringstang indvendig / udvendig Unbrako nøgler Topnøgler 7-17 mm Fastnøgler 7-17 mm Skruetrækkere med kryds og torx 10/15/20/25 kærv Spidstang Skævbider Plastik hammer Dorn sæt Hobbykniv Stålbørste Papegøjetang Afisoleringstang Kabelsko tang Tang til Molex 5556/5558 crimps Popnitte tang Små kabelbindere Multimeter Batteritester Dæktryksmåler Dækpumpe med autoventil Syrefri olie & fedt Locktite 406 / 603 & 243 Store kabel bindere Kabelbinder tang 5

6 4.0 Vedligeholdelse Mini Crosser Jazzy en er konstrueret sådan, at den kræver meget lidt pleje og vedligeholdelse. 4.1 Dagligt 1. Undersøg joystikket for synlige skader. 2. Tryk joystikket i forskellige retninger og læg mærke til, om det automatisk går tilbage til neutralstillling, når det slippes. Så fremt joy stik ket ikke auto ma tisk flytter sig tilbage i neutralstillingen, må De ikke benytte kørestolen. 3. Se kørestolen efter for synlige skader. 4. Tænd for kørestolen. Kontroller, at ladestanden er ok. 5. Tænd for kørestolen, kontroller da om kørestolen bremser, når joystikket slippes. Pleje i al almindelighed Hvis styringsenheden er blevet tilsmudset af madvarer eller andet, bør den aftørres med en fugtig klud. Rengøring af Mini Crosser Jazzy må kun foretages med en fugtig klud. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange vil forårsage skader på køretøjes elektronik! 4.2 Kvartalsvis 1. Dæktrykket: Se tekniske data. 2. Dækkenes tilstand: Kontrolleres for revner og unormalt slid. 3. Ledninger: Kontrollér, at isoleringen på ledningerne ikke er beskadiget. 4. Skærmdele: Skærmens højglans ven der tilbage efter benyttelse/behandling med autovoks efter forudgående aftøring. 5. Styringsenhed med joystik: Sørg for at disse dele holdes tørre. 6. Bevægelige dele, så som benstøtter m.m. smøres med syrefri olie.lt og der skal lyde et klik fra bremsen. MC Jazzy 1121 må ikke kunne skubbes. Lav samme test ved en lille aktivering bagud af gas reguleringen. 4.3 Sikkerhedsbetinget eftersyn For at Mini Crosser Jazzy kan anvendes i mange år, er forudsætningen at den gennemgår et sikkerhedseftersyn hvert år på et autoriseret værksted. 6

7 5.0 Service oversigt for værksted JAZZY 1121 KONCEPT STOL Når Jazzy en 1121 kommer på værksted skal den kontrolleres. Dette er en generel kontrol, som har til formål af opfange mekaniske fejl. Husk at køretøjet skal være slukket inden man går igang! Det anbefales at Jazzy en kommer på et arbejdsbord, som kan bære vægten af jazzyen. Derudover skal bordet være fastmonteret i gulvet. 5.1 Kontrol af bagbom Løft Jazzy en op på en træklods, så bagenden / svinghjulene er fri for jorden. Sørg for at stolen står stabilt. 3 skruer i hver side. Kontrollere at bagbommen kan bevæg sig op og ned, der må ikke være tværslør i bomen. Hvis der tværslør i bagbomen skal bolten efterspændes. Evt. nye bøsninger. For at komme til bolten, skal bagskærmen fjernes. Dette gøres ved at fingerskruerne og ledningerne fjernes bagtil, og sædet vippes frem. ( se afsnit 5.7) Når dette er gjort løsnes de 6 skruer. Man kan nu løfte styringsenheden op. Det anfales at man også afmontere batterierne. Bolten, som er placeret bag kåben. Kontra bolten, som er placeret bag styringsenheden. 7

8 5.2 Kontrol af svinghjulene Placer et stykke træ eller lign. under chassiset for at løfte hjulet fra jorden. Kontrollere lejerne i sving funktionen, hvis der er slør, spændes dette. Hvis der stadigvæk er slør, skal begge lejre udskiftes. (Leje 6201RS - art. CR-01148) Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. 5.3 Kontrol af antikiphjulene Derefter skal selve hjulene kontrolleres, hvis der er tværslør skal lejerne udskiftes. (Leje 6900Z - art. CR-00090) Afmonter evt.beskyttelses kappe og løsn møtrikken. Læg mærke til antallet og placeringen af skiverne. Når møtrik og skiver er afmonteret kan hjulet forsigtigt trækkes af akslen. Læg mærke til evt. afstandstykker og deres placering. Montering i omvendt rækkefølge. Brug altid en ny sikringsmøtrik. Alle møtrikker på hjul sikres med Loctite 243 (blå). Kontrollere lejerne i antikiphjulene, hvis der er slør, spændes dette. Hvis der stadigvæk er slør, skal begge lejre udskiftes. (Leje 608RS - art. CR-00289) Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. Afmonter evt.beskyttelses kappe og løsn møtrikken. Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. Når møtrik og skiver er afmonteret kan hjulet forsigtigt trækkes af akslen. Læg mærke til evt. afstandstykker og deres placering. Montering i omvendt rækkefølge. Brug altid en ny sikringsmøtrik. Alle møtrikker på hjul sikres med Loctite 243 (blå). 8

9 For at kontrollere hjulophænget, skal sædet være vippet frem, og batterierne skal flyttes. Lejrer Der må ikke være tværslør, hvis der er slør, spænd bolten. Skift lejrer ud (Leje 6001, art. nr. CR ) 5.4 Kontrol af centerhjul Placer et stykke træ eller lign. under chassiset for at løfte hjulet fra jorden. Hvis der stadigvæk er slør, skal motorgearet udskiftes. Se afsnit 5.6 Afmonter evt.beskyttelses kappe og løsn møtrikken. Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. Når møtrik og skiver er afmonteret kan hjulet forsigtigt trækkes af akslen. læg mærke til evt. afstandstykker og deres placering. Montering i omvendt rækkefølge. Brug altid en ny sikringsmøtrik. Alle møtrikker på hjul sikres med Loctite 243 (blå). 9

10 5.5 Kontrol af frikobling Mini Crosser Jazzy udstyret med 2 frikoblingshåndtag, som sidder på siden af køretøjet. BEMÆRK: Det er vigtigt for Dem at huske, at når kørestolen er frikoblet, er bremsesystemet ude af drift. Hvis man frikobler det ene hjul, vil dette være frikoblet, med risiko for at kørestolen begynder at rulle! ADVARSEL: Frikobling må aldrig ske på skrående terræn. Dette kan føre til alvorlige maskinelle skader og personskader. Frikoble altid begge bremser! HUSK at frikoblingerne skal være helt oppe, ellers er der risiko for persons - og materielle skader. For at frikoble Mini Crosser Jazzy skal palen trykkes ned, derefter er køretøjet frikoblet i den ene side. Komplet frikobling, kræves at begge frikoblingshåndtag er skubbet ned. For at slå drivenhederne til igen skal palen skubbes op i begge sider, og køretøjet kan nu igen køre normalt. Normal position for kørsel. Skubbet op. Pal Ned, frikoblet Kontrollere at frikoblingshåndtagene er låst, dvs. at den er tilsluttet, så kan man ikke skubbe Jazzy en, hvis den kan skubbes, så er gearet defekt, og denne skal udskiftes. 5.6 Udskiftning af motorgear Hjulet i den aktuelle side afmonteres, se afsnit 5.4 afmontering af hjul. Derefter fjernes splitten som set på billedet. Husk at der skal benyttes en ny split ved montage. 10

11 Derefter skilles det 4 benene multistik ad. M6x20 De 6 unbrako bolte løsnes og afmonteres. Derefter kan motoren udskiftes, den nye monteres i M6x35 omvendt rækkefølge. BEMÆRK: Boltene er ikke lige store! Boltene der anvendes er M6x20 og M6x35 (De store tætteste på centerhjulet) Derefter monteres centerhjulet igen. 5.6 Kontrol af bolte Inden man vipper sædet frem, kontrolleres og spændes alle synlige bolte på siden af Jazzyen. 11

12 5.7 Afmontering af hejs / tilt Sluk altid for strømmen, inden afmonteringen påbegyndes. Bag sædet, er der 2 fingerskruer, som løsnes og tages af. Derefter skal de 2 stik, bag sædet tages af. Fingerskrue Joystikskabel Hovedkabel Nu kan sædet vippes frem 12

13 5.8 Afmontering af bælg For at komme til at arbejde med selve hejs og tilt funktionen, anbefales det at bælgen fjernes fra rammen. Bælgen løsnes fra velcrobåndet. Når dette er sket kan man nu skubbe bælgen frem imod sædet. man har nu adgang til selve tiltet. Når bælgen igen skal monteres på velcro båndet, er det yderest vigtigt at bælgen er trukket godt fremover, så denne er stram. 13

14 5.9 Kontrol af låseringe Det er vigtigt at kontrollere låseringene der er under sædet. Disse skal være intakte, hvis man skal skifte splitter eller andre bolte hvor der forefindes en låsering, skal der monteres en ny låseringe. Under sædet er der 8 stk. ialt Smøring af bevægelige dele Alle bevægelige dele skal smøres med syrefri olie. Der er 11 steder henholdsvis venstre og højre side der skal smøres. 14

15 5.11 Kontrol af switch I venstre side sidder switchen, som styrer hastighedsreduktionen, når hejset er aktiveret. Kontroller at den klikker når man trykker denne, hvis ikke, skal den skiftes Kontrol af brud og revner i hejs/tilt Det er ligeledes vigtigt at man tjekker rammen / tiltet / hejs for brud eller revner. Hvis der er brud, skal delen udskiftes. Det kan være forbundet med personskade at fortsætte med driften af Jazzy en Smøres, også i den anden side! 15

16 5.13 Kontrol af boltene til sædet Undersænket! Øverst oppe under hejs / tilt modullet er 4 bolte placeret, som fastspænder sædet til rammen. Disse skal kontrolleres / spændes. Hvis der skal sættes nye i, skal man derudover anvende loctite 243. Bemærk at man skal bruge undersænket i bag! 5.14 Kontrol af batteripoler og rem Batterirem Kontroller at clipsen til batterierne er fastmonteret på polerne. Derudover skal batteriremmen tjekkes om denne sidder stramt til - hvis remmen er revnet skal denne udskiftes. 16

17 Nu kan man vippe sædet tilbage, efter montering af bælgen igen. Montere de 2 fingerskruer igen, samt hovedkabel og joystikskablet. (afsnit 5.7 og 5.8) Det er vigtigt at ingen kabler kommer i klemme, når sædet vippes på plads. Efter dette skal man teste Jazzy en i alle sine stillinger, helst med en person i. Afslutningsvis smøres de gule fjeder med syrefri olie. 17

18 6.0 Udskiftning af joystick Fjern den plastic strip som holder ledningen til joysticket. Løsn unbrako skruen som holder joystick-holderen. Fjern ledningen til joysticket, bemærk at der er en lås på stikket. Tryk på låsen og træk ledningen ud af stikket. 18

19 Løsn de 4 unbrako skruer som forbinder joystick og holder. Det nye joystick monteres i omvendt rækkefølge. Husk at fastgøre ledningen med en ny plastic strip. 6.1 Kontrol af joysticksfunktion Alt afhængigt af årgang, kan Jazzy 1121 være udstyret med forskellige typer joystick. 6.2 Kontrol af Dolphin joystick Tryk på den hvide I/O knap for at tænde kørestolen. Ved at trykke på den hvide I/O knap igen, slukker De for kørestolen. For at kunne betjene joystikket skal De tænde på I/O. Vent herefter 5 sek. til andre betjeningsknapper tages i brug. Skulle det ske at De for hurtigt begynder at aktivere andre funktioner, vil en lille grøn lampe Sluk på I/O knappen og vent 5 sek.. Start igen ved tryk på I/O. Med joystikket kan De bestemme kørselsretningen og hastigheden. Bevæg joystikket i den retning De ønsker at køre, og kørstolen kører i den retning. Når joystikket bliver flyttet fra midten (neutralstilling), vil det automatisk løsne den elektromagnetiske bremse, og kørestolen sætter sig i bevægelse. Jo mere joystikket bevæges væk fra neutralstilling, jo hurtigere kører stolen. Slippes joystikket vil det automatisk bevæge sig til neutralstillingen, og kørestolen vil bremse. Den elektroniske motorbremse vil derpå automatisk slå til og forhindre uønsket bevægelse af kørestolen. 19

20 1. Batteriindikator 2. Sluk / Tænd kontakt 13. Grøn indikatorlampe 3. Blinklys venstre 3. Blinklys højre 12. hastighed 4. Horn 5. Sædeløft 11. Katastrofe blink 10. Ryglænsindstilling 9. Hæve/sænke venstre ben støt te 6. Lys 7. Sædetilt 8. Hæve/sænke højre benstøtte Magnet nøgle 1. Batteriindikator: Grøn = fuldt opladet, Gul = halvt opladet, Rød = tom. 2. Sluk / Tænd kontakt: Med denne knap kan man slukke og tænde køretøjet. 3. Blinklys: Blinklys kan monteres som ekstraudstyr. 4. Horn: Hornkontakt. Her kan man med lyd advare medtrafikanter. 5. Sædeløft: Denne tast indkobler funktionen for sædeløft. Trykkes der på sædeløftefunktionen, vil en lille lampe over sædeløftesymbolet tænde. Når joystikket bevæges frem / tilbage, kan sædet hæves eller sænkes op til ca. 22 cm. Kørehastighed reduceres med 50%, når sædet hæves fra ne der ste stil ling. Når man trykker på sædeløftknappen igen, slukker den lille lampe, og joystikket kan igen an ven des til sin kø re funk ti on. Ved kørsel i skrånende terræn, bør sædet altid være i laveste stilling. Dette ses ved, at in di - ka tor lam pen under I/0 (pkt. 13) lyser med konstant lys. Når sædet er hævet over bund stil ling blin ker samme indikatorlampe (pkt. 13) sådan: blink blink (pause) blink blink (pause). Kør forsigtigt, når lam pen blinker på ovenfor beskrevne måde, men kør aldrig i skrånende terræn. (Sædeløft er ekstra udstyr.) 6. Lys: Dette symbol angiver lygte. Her kan man tænde lyset. Ved kørsel udendørs efter mør kets frembrud på vej, skal der anvendes lys som for cykler. (Lygter er ekstra ud styr). 20

21 7. Sædetilt: Tast for sædetilt. Betjening skal foregå som beskrevet under pkt. 5. Sædet kan tiltes 25 bagud og 5 frem. (Sædetilt ekstra udstyr) 8. / 9. Benstøtter: 8. Denne tast anvendes for elektrisk hæve/sænke bevægelse af højre benstøtte. Betjenes som beskrevet under pkt. 5. (Elektriske benstøtter er ekstra udstyr). 9. Tast for venstre benstøtte - elektrisk betjent. 10. Ryglænsindstilling: Elektrisk ryglænsindstilling aktiveres ved at trykke på denne knap. Ryglænets bevægelse sker i pilens retnings. Betjenes som beskrevet under pkt. 5. (Ryglænsindstilling er ekstra ud styr). 11. Rød advarselstrekant: Dette symbol angiver katastrofeblink. Her kan man tænde for katastrofeblinket. Det te er eks tra - ud styr. 12. Hastighed: Denne trykknap med symbol for kørestol anvendes til forvalg af maksimal ha stig hed. Tryk kes på denne, skifter forvalget op fra 1 til 2 til 3 o.s.v. op til 5. Trykkes igen, skiftes til 1 igen. I stilling 5 er kørestolen sat til max. hastighed, og i stilling 1 er kørestolen sat til laveste ha stig hed. Start altid i laveste hastighedstrin. 13. Grøn indikatorlampe: Ved blink viser denne lampe eventuelle driftsforstyrrelser / programændringer. Ekstra låsesystem: Kørestolen har udover start/stop (I/0-knap pen) et ekstra låsesystem til sikring mod, ube ret ti get an ven delse af køretøjet, i form af en lille mag net nøg le, som leveres med Mini Crosser Jazzy i en nøglering. I ne der ste venstre hjør ne er et nøg le sym bol. Hol des mag net nøg len hen til dette sym bol, vil der lyde et sig nal, og efter få se kun der kan kø re tø jet ikke kø re. Tændes stolen nu på I/O knappen, vil en enkelt rød lampe lyse. Når man vil kø re igen, hol des mag net nøg len igen hen til nøglesymbolet, man kan kø re igen. Skul le man tabe mag net nøg len, kan enhver mag net an ven des som nøgle. 21

22 6.3 Kontrol af Europa joystick 5. Nøgle 6. Hastighed / El-funktion 7. Blink / Lys 8. Joystik 1. La des tands vi ser 2. Slukke / Tænde 3. Horn 4. Blink / Katastrofe 1. Batteriindikator: Grøn = fuldt opladet, Gul = halvt opladet, Rød = tom. 2. Sluk / Tænd: Med denne knap kan man slukke og tænde køretøjet. 3. Horn: Dette symbol angiver horn. Her kan man med lyd advare medtrafikanter. 4. Højre blinklys, katastrofeblink: Ved hurtigt tryk tændes / slukkes højre blink lys. Ved langt tryk (min. 2 sek) tæn des / slukkes katastrofeblink. 5. Magnetnøgle: Kørestolen har udover start/stop (I/O - knappen) og så et eks tra lå se sy stem til sikring mod, at uberettigede anvender køretøjet. En lil le mag net nøg le, som leveres med Mini Crosser Jazzy i en nøg le ring kan an ven des til at af- og til kob le styresystemet. På billedet er styrepanelet vist, og i midten under I/O kon tak ten er et nøglesymbol. Holdes mag net nøg len hen til dette symbol, vil der lyde et sig nal, og efter få sekunder kan køretøjet ikke køre. Når man vil køre igen, holdes mag net nøg len igen hen til nøglesymbolet. Det samme akustiske signal høres nu, og ved tryk på starttasten kan man kø re igen. Skulle man tabe magnet nøg len, kan enhver magnet an ven des som nøgle. 6. Hastighed: Denne trykknap med symbol for kørestol anvendes til forvalg af maksimal hastighed. Trykkes på denne, skiftes forvalget op fra 1 til 2 til 3 o.s.v. op til 5. Trykkes atter, skiftes til 1 igen. I stillingen 5 er kørestolen sat til max. hastighed, og i stilling 1 er kørestolen sat til laveste hastighed. Start altid i laveste hastighedstrin. 7. Venstre blinklys, lys: Ved hurtigt tryk tændes / slukkes venstre blinklys. Ved langt tryk (min. 2 sek) tændes / slukkes lyset på køretøjet. 22

23 8. Joystik: Udover at knap 6 anvendes til hastighedsregulering, anvendes den også til de forskellige funktioner, sædet har. Efter hastighedsreguleringerne 1 til 5, fremkommer der nu bogstaver A - B - C - D - E & L. Man skifter imellem bogstaverne ved at bevæge Joystikket til siden (højre/venstre). Når man har fundet det bogstav / funktion, man vil have, presses Joystikket frem / tilbage. Funktion L, har en dobbelt funk ti on - Tilbage for at tænde ka ta stro fe blin ket, tilbage for at slukke det igen. Frem for at tænde lyset, frem for at slukke det igen. Funktioner: A. Tilt-sæde. B. El-ryg. C. Fodstøtte. D. Fodstøtte. E. Sæde-løft. L. Katastrofeblink (tilbage) / lys (frem) 23

24 6.4 Kontrol af Dynamic G90T joystick 1. Styreboksen må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller være i et fugtigt miljø i lang tid. 2. Styreboksen må heller ikke udsættes for kraftige slag. 3. Slå ikke styreboksen fra under kørsel undtagen i nødstilfælde, eftersom dette kan skade elektronikken. 4. Til rengøring benyttes en fugtig klud med en mild sæbevandsopløsning. Sørg for, at der IKKE kommer vand eller fugt ind i styreboksen. OVERSIGT DYNAMIC G90T 1A. Start/stop-knap (trykknap) 1B. Start/stop-knap (vippekontakt) 2. Display 3. Valg af program 4. Display for sædefunktioner 5. Batteriindikator 6. Magnetlås 7. Horn 8. Joystick 9. Sædefunktion / Lys og blinklys 10. Valg af program (vippekontakt) Status lampe A B VALG AF HASTIGHED DYNAMIC G90T Tryk på knappen 1A på panelet eller på vippekontakten 1B nederst på styreboksen for at starte stolen (tænd for styreboksen), og vent til batteriindikatoren har stabiliseret sig (normalt 3 5 sekunder). Tryk gentagne gange på knap 3, eller tryk på vippekontakten 10, så tallet 1, 2, 3, 4 eller 5 vises på displayet. Vælg tal for ønsket hastighed. 1 er den laveste hastighed og 5 den højeste. (Dette kan variere fra stol til stol. Nogle stole har kun tre hastigheder. I så fald er 3 den højeste hastighed) 24

25 A B C D E VALG AF SÆDEFUNKTIONER DYNAMIC G90T Tryk på kontakten 10 eller på knappen 9 gentagne gange, så symbolerne på displayet (4) ændres. Hvert elektrisk tilbehør har sit eget symbol. Vælg tilbehør ved at føre joysticken til højre/ venstre. Symbolet for valgt tilbehør blinker. For at regulere valgt tilbehør føres joysticken frem/ tilbage. Tryk på kontakten 10 eller på knappen 3 for at komme tilbage til kørefunktion. A. Venstre fodplade B. Sædevinkel (tilt) C. Rygvinkel D. Sædehøjde E. Højre fodplade I nogle tilfælde blinker både A og E samtidigt, afhængig af programmeringen. I så fald kan begge fodplader betjenes samtidigt. KØRSEL 1. Start stolen ved at trykke på kontakten 1B eller på knappen 1A. 2. Når batteriindikatoren har stabiliseret sig, vælges den ønskede makshastighed, se valg af hastighed. 3. Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten. 4. Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier. Indikatoren skal lyse rødt, gult og grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, skal batterierne oplades snarest muligt. Hvis kun rødt lyser permanent eller blinkende, skal batterierne oplades straks! 5. Ved kørsel på skrånende underlag med dårligt greb, f.eks. grus, sne etc., er det vigtigt at bremse blødt op for at undgå at miste kontrollen over stolen. For at foretage en blød opbremsning skal joysticken føres langsomt tilbage til midterstillingen. 25

26 OPLADNING For at bevare den maksimale effekt på batterierne, er det vigtigt, at de oplades jævnligt. Det anbefales at lade batterierne op hver nat, hvis stolen har været benyttet. Hvis stolen ikke skal benyttes i længere tid, skal batterierne lades op ca. 1 gang om måneden, for at de ikke kommer ned på det kritiske niveau, hvor laderen ikke længere kan starte opladningen. Hvis det sker, skal stolen indleveres til et godkendt serviceværksted til opladning af batterierne. Batterierne tager ikke skade af at stå til opladning, selv efter at de er fuldt opladet. OBS! Hvis batterierne er beskadigede eller lækker, bør al kontakt med dem undgås for at undgå ætsningsskader. Kontakt et kvalificeret værksted snarest muligt! Udskiftede batterier skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for sikker bortskaffelse. 1. Sæt ladestikket i styreboksen på stolen. 2. Sæt stikket i vægudtaget, eller slå laderen til. 3. Kontroller ved hjælp af kontrollamperne på laderen, at opladningen er startet. Oplysninger om laderen følger med denne. 4. Når opladningen er færdig, slås laderen fra, eller stikket i vægudtaget trækkes ud, og derefter fjernes ladestikket fra styreboksen. SIKKERHEDSKONTROL DAGLIG SIKKERHEDSKONTROL Det elektroniske system har en indbygget sikkerhedskontrol, som udføres op til 100 gange pr. minut. For at komplettere denne kontrol skal følgende regelmæssige kontroller udføres. Det kontrolleres dagligt, med elektronikken slået fra (intet lys i displayet), at joysticken ikke er bøjet eller på anden måde beskadiget, og at den går tilbage til midterstillingen, når man slipper den. Sluk, hvis der konstateres problemer under denne kontrol, og kontakt en kompetent tekniker, før stolen tages i brug. UGENTLIG SIKKERHEDSKONTROL 1. Parkeringsbremserne skal afprøves på et fladt underlag med min. en meter fri plads omkring stolen. Start stolen, og før joysticken langsomt fremad, indtil der høres en klikkende lyd. Stolen kan begynde at bevæge sig i denne stilling. Slip joysticken straks, og lyt efter klikkelyden, som skal komme inden for et sekund. Gentag dette i alle køreretninger. 2. Kontroller, at gummibælgen omkring joysticken er hel. Det er vigtigt af hensyn til at forhindre, at der kommer fugt ind i elektronikken. 3. Kontroller, at styreboksen er forsvarligt skruet fast. 26

27 FEJLSØGNING DYNAMIC Hvis der opstår fejl i elektronikken, vil dette blive indikeret ved, at statuslampen begynder at blinke (se billede). Hvis stolen er frikoblet, når man starter den, vil dette give en fejlindikation med 5 blink pr. interval. Hvis dette sker, skal stolen afbrydes og parkeringsbremsen aktiveres igen, Hvis stolen er udstyret med hastighedsbegrænsning i form af halvering af hastigheden ved løftet sæde, indikeres dette med 2 blink. Dette er ikke nogen fejl. FEJLSØGNING DYNAMIC Hvis statuslampen blinker med 7 blink pr. interval, trænger batterierne til opladning. Det er kun mindre alvorlige fejl, der indikeres, mens andre mere alvorlige fejl kan medføre, at stolen kører med halv hastighed eller stopper helt. VIGTIGT! Hvis elektronikken indikerer, at der foreligger en eller anden fejl, skal en kompetent tekniker kontaktes snarest muligt. Dynamic elektronikken er programmerbar, så kørestolens køreegenskaber kan optimeres til forskellige brugere. Dette må kun udføres af personer, som er oplært i Dynamics styresystemer. En forkert ændring af parametre kan medføre, at stolens køreegenskaber bliver farlige for brugeren. Elektromagnetiske felter Selv kørestolens egen elektronik danner til en vis grad elektromagnetiske felter og kan under uheldige omstændigheder påvirke andet følsomt elektronisk udstyr (som f.eks. alarmsystemer i butikker). Dynamics styresystemer er testet og opfylder kravene iht. ISO7176/14 og EN

28 6.5 Kontrol af Dynamic G90A joystick 1. Styreboksen må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller være i et fugtigt miljø i lang tid. 2. Styreboksen må heller ikke udsættes for kraftige slag. 3. Slå ikke styreboksen fra under kørsel undtagen i nødstilfælde, eftersom dette kan skade elektronikken. 4. Til rengøring benyttes en fugtig klud med en mild sæbevandsopløsning. Sørg for, at der IKKE kommer vand eller fugt ind i styreboksen. OVERSIGT DYNAMIC G90A 1. Start/stop-knap) 2. Display 3. Valg af program Status lampe Display for sædefunktioner 5. Batteriindikator 6. Magnetlås 7. Horn 8. Joystick Sædefunktion / Lys og blinklys 10. Blinklys venstre 11. Blinklys højre VALG AF HASTIGHED DYNAMIC G90A Tryk på knappen 1 på panelet for at starte stolen, og vent til batteriindikatoren har stabiliseret sig (normalt 3-5 sekunder). Tryk gentagne gange på knappen 3, så tallet 1, 2, 3, 4 eller 5 vises på displayet. Vælg tal for ønsket hastighed. 1 er den laveste hastighed og 5 den højeste. (Dette kan variere fra stol til stol. Nogle stole har kun 3 hastigheder. I så fald er 3 den højeste hastighed. 28

29 A B C D E VALG AF SÆDEFUNKTIONER DYNAMIC G90A Tryk på knappen 9 gentagne gange, så symbolerne på displayet ændres. Hvert elektrisk tilbehør har sit eget symbol. Vælg tilbehør ved at føre joysticken til højre/venstre. Symbolet for valgt tilbehør blinker. For at regulere valgt tilbehør føres joysticken frem/tilbage. Tryk på knappen 3 for at returnere til kørefunktion. A. Venstre fodplade B. Sædevinkel (tilt) C. Rygvinkel D. Sædehøjde E. Højre fodplade I nogle tilfælde blinker både A og E samtidigt, afhængig af programmeringen. I så fald kan begge fodplader betjenes samtidigt. KØRSEL 1. Start stolen ved at trykke på knappen Når batteriindikatoren har stabiliseret sig, vælges den ønskede makshastighed, se valg af hastighed. 3. Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten. 4. Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier. Indikatoren skal lyse rødt, gult og grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, skal batterierne oplades snarest muligt. Hvis kun rødt lyser permanent eller blinkende, skal batterierne oplades straks! 5. Ved kørsel på skrånende underlag med dårligt greb, f.eks. grus, sne etc., er det vigtigt at bremse blødt op for at undgå at miste kontrollen over stolen. For at foretage en blød opbremsning skal joysticken føres langsomt tilbage til midterstillingen. 29

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere