JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual"

Transkript

1 JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version KS

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Sikker service Værktøjsliste Vedligeholdelse Dagligt Kvartalsvis Service oversigt for værksted Kontrol af bagbom Kontrol af svinghjulene Kontrol af antikiphjulene Kontrol af centerhjul Kontrol af frikobling Udskiftning af motorgear Kontrol af bolte Afmontering af hejs / tilt Afmontering af bælg Kontrol af låseringe Smøring af bevægelige dele Kontrol af switch Kontrol af brud og revner i hejs/tilt Kontrol af boltene til sædet Kontrol af batteripoler og rem Udskiftning af joystick Kontrol af joysticksfunktion Kontrol af Dolphin joystick Kontrol af Europa joystick Kontrol af Dynamic G90T joystick Kontrol af Dynamic G90A joystick Diagnosticering og fejlfinding Indstilling af Spinalus ryg Tekniske specifikationer Fejlfinding Fastspænding med Dahl Docking Fastspænding med Q strain Internationale adresser Tegninger / oversigt Egen notater

3 1.0 Introduktion Servicemanualen er et supplement til vores reservedelskatalog og brugervejledning. Anvend reservedelskataloget til, at finde varenumre på dele som ønskes udskiftet. Tegningerne der i, viser i stor udstrækning hvordan de enkelte dele udskiftes. Ændringer/montering af tilbehør af elektrisk karakter, er beskrevet med billedserier her i service manualen. En generel beskrivelse af hvordan MC Jazzy 1121 anvendes findes i brugervejledningen. Information om vedligeholdelse, batterier/opladning og fejlfinding fra brugervejledningen, er også taget med her for overskuelighedens skyld. Almindelig vedligeholdelse af kørestolen findes i brugervejledningen. MC Jazzy 1121 må kun serviceres og repareres af autoriserede personer uddannet af Mini Crosser A/S. Ønskes der hjælp i forbindelse med fejlfinding, står Mini Crosser altid rådighed med telefonisk assistance. Er der tale om en tilsyneladende elektrisk fejl hvor scooteren ikke vil køre, bedes De oplyse fejlkoden. Den vises i batteriindikatoren på betjeningspanelet. Læs herom i afsnittet»fejlfinding«. De bedes desuden have scooterens serienummer klar ved enhver henvendelse til Mini Crosser A/S Mini Crosser forbeholder sig ret til, at opdatere servicemanualen i takt med eventuelle ændringer eller forbedringer på produktet. Mini Crosser A/S Enggårdvej 7, Snejbjerg DK-7400 Herning Telefon: Internet: 3

4 2.0 Sikker service For at undgå personskade på såvel tekniker som efterfølgende bruger af kørestolen, er det vigtigt at man lærer sig produktet at kende, inden der foretages service arbejde. Vær specielt opmærksom på følgende: 1. Jazzy en SKAL slukkes på joystikket. Er der tale om service på elektriske dele SKAL også plus-polen på batteriet afmonteres. 2. Skal der i forbindelse med fejlfinding foretages målinger af spænding, vær da meget opmærksom på ikke at lave kortslutninger. 3. Vær meget opmærksom på ikke at kortslutte batteri-poler. 4. Pas på ikke at få løftet forkert på eller tabe tunge dele som f.eks. sæde, batterier og motorgear. 5. Sørg for at løfte det centerhjulene fra jorden for at sikre, at Jazzy en ikke kører af sted ved fejlbetjening. 6. Brug professionelt velholdt værktøj. 7. På steder hvor der er anvendt låsemøtrikker, SKAL der bruges NYE når Jazzy en samles igen. 8. Vær opmærksom på at montere nye kabelstrips, på samme måde som de sad. Sørg for at ingen kabler kan komme i klemme ved bevægelige dele, eller at de kan stritte ud så man hænger fat i dem. 9. Afslut enhver service med at sikre sig at produktet er i køreklar stand. Check at alle stik sidder korrekt monteret og at alle mekaniske dele sidder forsvarligt fastspændt. 4

5 3.0 Værktøjsliste Følgende værktøj behøves for at lave service på Jazzyen: Låseringstang indvendig / udvendig Unbrako nøgler Topnøgler 7-17 mm Fastnøgler 7-17 mm Skruetrækkere med kryds og torx 10/15/20/25 kærv Spidstang Skævbider Plastik hammer Dorn sæt Hobbykniv Stålbørste Papegøjetang Afisoleringstang Kabelsko tang Tang til Molex 5556/5558 crimps Popnitte tang Små kabelbindere Multimeter Batteritester Dæktryksmåler Dækpumpe med autoventil Syrefri olie & fedt Locktite 406 / 603 & 243 Store kabel bindere Kabelbinder tang 5

6 4.0 Vedligeholdelse Mini Crosser Jazzy en er konstrueret sådan, at den kræver meget lidt pleje og vedligeholdelse. 4.1 Dagligt 1. Undersøg joystikket for synlige skader. 2. Tryk joystikket i forskellige retninger og læg mærke til, om det automatisk går tilbage til neutralstillling, når det slippes. Så fremt joy stik ket ikke auto ma tisk flytter sig tilbage i neutralstillingen, må De ikke benytte kørestolen. 3. Se kørestolen efter for synlige skader. 4. Tænd for kørestolen. Kontroller, at ladestanden er ok. 5. Tænd for kørestolen, kontroller da om kørestolen bremser, når joystikket slippes. Pleje i al almindelighed Hvis styringsenheden er blevet tilsmudset af madvarer eller andet, bør den aftørres med en fugtig klud. Rengøring af Mini Crosser Jazzy må kun foretages med en fugtig klud. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange vil forårsage skader på køretøjes elektronik! 4.2 Kvartalsvis 1. Dæktrykket: Se tekniske data. 2. Dækkenes tilstand: Kontrolleres for revner og unormalt slid. 3. Ledninger: Kontrollér, at isoleringen på ledningerne ikke er beskadiget. 4. Skærmdele: Skærmens højglans ven der tilbage efter benyttelse/behandling med autovoks efter forudgående aftøring. 5. Styringsenhed med joystik: Sørg for at disse dele holdes tørre. 6. Bevægelige dele, så som benstøtter m.m. smøres med syrefri olie.lt og der skal lyde et klik fra bremsen. MC Jazzy 1121 må ikke kunne skubbes. Lav samme test ved en lille aktivering bagud af gas reguleringen. 4.3 Sikkerhedsbetinget eftersyn For at Mini Crosser Jazzy kan anvendes i mange år, er forudsætningen at den gennemgår et sikkerhedseftersyn hvert år på et autoriseret værksted. 6

7 5.0 Service oversigt for værksted JAZZY 1121 KONCEPT STOL Når Jazzy en 1121 kommer på værksted skal den kontrolleres. Dette er en generel kontrol, som har til formål af opfange mekaniske fejl. Husk at køretøjet skal være slukket inden man går igang! Det anbefales at Jazzy en kommer på et arbejdsbord, som kan bære vægten af jazzyen. Derudover skal bordet være fastmonteret i gulvet. 5.1 Kontrol af bagbom Løft Jazzy en op på en træklods, så bagenden / svinghjulene er fri for jorden. Sørg for at stolen står stabilt. 3 skruer i hver side. Kontrollere at bagbommen kan bevæg sig op og ned, der må ikke være tværslør i bomen. Hvis der tværslør i bagbomen skal bolten efterspændes. Evt. nye bøsninger. For at komme til bolten, skal bagskærmen fjernes. Dette gøres ved at fingerskruerne og ledningerne fjernes bagtil, og sædet vippes frem. ( se afsnit 5.7) Når dette er gjort løsnes de 6 skruer. Man kan nu løfte styringsenheden op. Det anfales at man også afmontere batterierne. Bolten, som er placeret bag kåben. Kontra bolten, som er placeret bag styringsenheden. 7

8 5.2 Kontrol af svinghjulene Placer et stykke træ eller lign. under chassiset for at løfte hjulet fra jorden. Kontrollere lejerne i sving funktionen, hvis der er slør, spændes dette. Hvis der stadigvæk er slør, skal begge lejre udskiftes. (Leje 6201RS - art. CR-01148) Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. 5.3 Kontrol af antikiphjulene Derefter skal selve hjulene kontrolleres, hvis der er tværslør skal lejerne udskiftes. (Leje 6900Z - art. CR-00090) Afmonter evt.beskyttelses kappe og løsn møtrikken. Læg mærke til antallet og placeringen af skiverne. Når møtrik og skiver er afmonteret kan hjulet forsigtigt trækkes af akslen. Læg mærke til evt. afstandstykker og deres placering. Montering i omvendt rækkefølge. Brug altid en ny sikringsmøtrik. Alle møtrikker på hjul sikres med Loctite 243 (blå). Kontrollere lejerne i antikiphjulene, hvis der er slør, spændes dette. Hvis der stadigvæk er slør, skal begge lejre udskiftes. (Leje 608RS - art. CR-00289) Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. Afmonter evt.beskyttelses kappe og løsn møtrikken. Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. Når møtrik og skiver er afmonteret kan hjulet forsigtigt trækkes af akslen. Læg mærke til evt. afstandstykker og deres placering. Montering i omvendt rækkefølge. Brug altid en ny sikringsmøtrik. Alle møtrikker på hjul sikres med Loctite 243 (blå). 8

9 For at kontrollere hjulophænget, skal sædet være vippet frem, og batterierne skal flyttes. Lejrer Der må ikke være tværslør, hvis der er slør, spænd bolten. Skift lejrer ud (Leje 6001, art. nr. CR ) 5.4 Kontrol af centerhjul Placer et stykke træ eller lign. under chassiset for at løfte hjulet fra jorden. Hvis der stadigvæk er slør, skal motorgearet udskiftes. Se afsnit 5.6 Afmonter evt.beskyttelses kappe og løsn møtrikken. Læg mærke til antallet og placeringen af skiver. Når møtrik og skiver er afmonteret kan hjulet forsigtigt trækkes af akslen. læg mærke til evt. afstandstykker og deres placering. Montering i omvendt rækkefølge. Brug altid en ny sikringsmøtrik. Alle møtrikker på hjul sikres med Loctite 243 (blå). 9

10 5.5 Kontrol af frikobling Mini Crosser Jazzy udstyret med 2 frikoblingshåndtag, som sidder på siden af køretøjet. BEMÆRK: Det er vigtigt for Dem at huske, at når kørestolen er frikoblet, er bremsesystemet ude af drift. Hvis man frikobler det ene hjul, vil dette være frikoblet, med risiko for at kørestolen begynder at rulle! ADVARSEL: Frikobling må aldrig ske på skrående terræn. Dette kan føre til alvorlige maskinelle skader og personskader. Frikoble altid begge bremser! HUSK at frikoblingerne skal være helt oppe, ellers er der risiko for persons - og materielle skader. For at frikoble Mini Crosser Jazzy skal palen trykkes ned, derefter er køretøjet frikoblet i den ene side. Komplet frikobling, kræves at begge frikoblingshåndtag er skubbet ned. For at slå drivenhederne til igen skal palen skubbes op i begge sider, og køretøjet kan nu igen køre normalt. Normal position for kørsel. Skubbet op. Pal Ned, frikoblet Kontrollere at frikoblingshåndtagene er låst, dvs. at den er tilsluttet, så kan man ikke skubbe Jazzy en, hvis den kan skubbes, så er gearet defekt, og denne skal udskiftes. 5.6 Udskiftning af motorgear Hjulet i den aktuelle side afmonteres, se afsnit 5.4 afmontering af hjul. Derefter fjernes splitten som set på billedet. Husk at der skal benyttes en ny split ved montage. 10

11 Derefter skilles det 4 benene multistik ad. M6x20 De 6 unbrako bolte løsnes og afmonteres. Derefter kan motoren udskiftes, den nye monteres i M6x35 omvendt rækkefølge. BEMÆRK: Boltene er ikke lige store! Boltene der anvendes er M6x20 og M6x35 (De store tætteste på centerhjulet) Derefter monteres centerhjulet igen. 5.6 Kontrol af bolte Inden man vipper sædet frem, kontrolleres og spændes alle synlige bolte på siden af Jazzyen. 11

12 5.7 Afmontering af hejs / tilt Sluk altid for strømmen, inden afmonteringen påbegyndes. Bag sædet, er der 2 fingerskruer, som løsnes og tages af. Derefter skal de 2 stik, bag sædet tages af. Fingerskrue Joystikskabel Hovedkabel Nu kan sædet vippes frem 12

13 5.8 Afmontering af bælg For at komme til at arbejde med selve hejs og tilt funktionen, anbefales det at bælgen fjernes fra rammen. Bælgen løsnes fra velcrobåndet. Når dette er sket kan man nu skubbe bælgen frem imod sædet. man har nu adgang til selve tiltet. Når bælgen igen skal monteres på velcro båndet, er det yderest vigtigt at bælgen er trukket godt fremover, så denne er stram. 13

14 5.9 Kontrol af låseringe Det er vigtigt at kontrollere låseringene der er under sædet. Disse skal være intakte, hvis man skal skifte splitter eller andre bolte hvor der forefindes en låsering, skal der monteres en ny låseringe. Under sædet er der 8 stk. ialt Smøring af bevægelige dele Alle bevægelige dele skal smøres med syrefri olie. Der er 11 steder henholdsvis venstre og højre side der skal smøres. 14

15 5.11 Kontrol af switch I venstre side sidder switchen, som styrer hastighedsreduktionen, når hejset er aktiveret. Kontroller at den klikker når man trykker denne, hvis ikke, skal den skiftes Kontrol af brud og revner i hejs/tilt Det er ligeledes vigtigt at man tjekker rammen / tiltet / hejs for brud eller revner. Hvis der er brud, skal delen udskiftes. Det kan være forbundet med personskade at fortsætte med driften af Jazzy en Smøres, også i den anden side! 15

16 5.13 Kontrol af boltene til sædet Undersænket! Øverst oppe under hejs / tilt modullet er 4 bolte placeret, som fastspænder sædet til rammen. Disse skal kontrolleres / spændes. Hvis der skal sættes nye i, skal man derudover anvende loctite 243. Bemærk at man skal bruge undersænket i bag! 5.14 Kontrol af batteripoler og rem Batterirem Kontroller at clipsen til batterierne er fastmonteret på polerne. Derudover skal batteriremmen tjekkes om denne sidder stramt til - hvis remmen er revnet skal denne udskiftes. 16

17 Nu kan man vippe sædet tilbage, efter montering af bælgen igen. Montere de 2 fingerskruer igen, samt hovedkabel og joystikskablet. (afsnit 5.7 og 5.8) Det er vigtigt at ingen kabler kommer i klemme, når sædet vippes på plads. Efter dette skal man teste Jazzy en i alle sine stillinger, helst med en person i. Afslutningsvis smøres de gule fjeder med syrefri olie. 17

18 6.0 Udskiftning af joystick Fjern den plastic strip som holder ledningen til joysticket. Løsn unbrako skruen som holder joystick-holderen. Fjern ledningen til joysticket, bemærk at der er en lås på stikket. Tryk på låsen og træk ledningen ud af stikket. 18

19 Løsn de 4 unbrako skruer som forbinder joystick og holder. Det nye joystick monteres i omvendt rækkefølge. Husk at fastgøre ledningen med en ny plastic strip. 6.1 Kontrol af joysticksfunktion Alt afhængigt af årgang, kan Jazzy 1121 være udstyret med forskellige typer joystick. 6.2 Kontrol af Dolphin joystick Tryk på den hvide I/O knap for at tænde kørestolen. Ved at trykke på den hvide I/O knap igen, slukker De for kørestolen. For at kunne betjene joystikket skal De tænde på I/O. Vent herefter 5 sek. til andre betjeningsknapper tages i brug. Skulle det ske at De for hurtigt begynder at aktivere andre funktioner, vil en lille grøn lampe Sluk på I/O knappen og vent 5 sek.. Start igen ved tryk på I/O. Med joystikket kan De bestemme kørselsretningen og hastigheden. Bevæg joystikket i den retning De ønsker at køre, og kørstolen kører i den retning. Når joystikket bliver flyttet fra midten (neutralstilling), vil det automatisk løsne den elektromagnetiske bremse, og kørestolen sætter sig i bevægelse. Jo mere joystikket bevæges væk fra neutralstilling, jo hurtigere kører stolen. Slippes joystikket vil det automatisk bevæge sig til neutralstillingen, og kørestolen vil bremse. Den elektroniske motorbremse vil derpå automatisk slå til og forhindre uønsket bevægelse af kørestolen. 19

20 1. Batteriindikator 2. Sluk / Tænd kontakt 13. Grøn indikatorlampe 3. Blinklys venstre 3. Blinklys højre 12. hastighed 4. Horn 5. Sædeløft 11. Katastrofe blink 10. Ryglænsindstilling 9. Hæve/sænke venstre ben støt te 6. Lys 7. Sædetilt 8. Hæve/sænke højre benstøtte Magnet nøgle 1. Batteriindikator: Grøn = fuldt opladet, Gul = halvt opladet, Rød = tom. 2. Sluk / Tænd kontakt: Med denne knap kan man slukke og tænde køretøjet. 3. Blinklys: Blinklys kan monteres som ekstraudstyr. 4. Horn: Hornkontakt. Her kan man med lyd advare medtrafikanter. 5. Sædeløft: Denne tast indkobler funktionen for sædeløft. Trykkes der på sædeløftefunktionen, vil en lille lampe over sædeløftesymbolet tænde. Når joystikket bevæges frem / tilbage, kan sædet hæves eller sænkes op til ca. 22 cm. Kørehastighed reduceres med 50%, når sædet hæves fra ne der ste stil ling. Når man trykker på sædeløftknappen igen, slukker den lille lampe, og joystikket kan igen an ven des til sin kø re funk ti on. Ved kørsel i skrånende terræn, bør sædet altid være i laveste stilling. Dette ses ved, at in di - ka tor lam pen under I/0 (pkt. 13) lyser med konstant lys. Når sædet er hævet over bund stil ling blin ker samme indikatorlampe (pkt. 13) sådan: blink blink (pause) blink blink (pause). Kør forsigtigt, når lam pen blinker på ovenfor beskrevne måde, men kør aldrig i skrånende terræn. (Sædeløft er ekstra udstyr.) 6. Lys: Dette symbol angiver lygte. Her kan man tænde lyset. Ved kørsel udendørs efter mør kets frembrud på vej, skal der anvendes lys som for cykler. (Lygter er ekstra ud styr). 20

21 7. Sædetilt: Tast for sædetilt. Betjening skal foregå som beskrevet under pkt. 5. Sædet kan tiltes 25 bagud og 5 frem. (Sædetilt ekstra udstyr) 8. / 9. Benstøtter: 8. Denne tast anvendes for elektrisk hæve/sænke bevægelse af højre benstøtte. Betjenes som beskrevet under pkt. 5. (Elektriske benstøtter er ekstra udstyr). 9. Tast for venstre benstøtte - elektrisk betjent. 10. Ryglænsindstilling: Elektrisk ryglænsindstilling aktiveres ved at trykke på denne knap. Ryglænets bevægelse sker i pilens retnings. Betjenes som beskrevet under pkt. 5. (Ryglænsindstilling er ekstra ud styr). 11. Rød advarselstrekant: Dette symbol angiver katastrofeblink. Her kan man tænde for katastrofeblinket. Det te er eks tra - ud styr. 12. Hastighed: Denne trykknap med symbol for kørestol anvendes til forvalg af maksimal ha stig hed. Tryk kes på denne, skifter forvalget op fra 1 til 2 til 3 o.s.v. op til 5. Trykkes igen, skiftes til 1 igen. I stilling 5 er kørestolen sat til max. hastighed, og i stilling 1 er kørestolen sat til laveste ha stig hed. Start altid i laveste hastighedstrin. 13. Grøn indikatorlampe: Ved blink viser denne lampe eventuelle driftsforstyrrelser / programændringer. Ekstra låsesystem: Kørestolen har udover start/stop (I/0-knap pen) et ekstra låsesystem til sikring mod, ube ret ti get an ven delse af køretøjet, i form af en lille mag net nøg le, som leveres med Mini Crosser Jazzy i en nøglering. I ne der ste venstre hjør ne er et nøg le sym bol. Hol des mag net nøg len hen til dette sym bol, vil der lyde et sig nal, og efter få se kun der kan kø re tø jet ikke kø re. Tændes stolen nu på I/O knappen, vil en enkelt rød lampe lyse. Når man vil kø re igen, hol des mag net nøg len igen hen til nøglesymbolet, man kan kø re igen. Skul le man tabe mag net nøg len, kan enhver mag net an ven des som nøgle. 21

22 6.3 Kontrol af Europa joystick 5. Nøgle 6. Hastighed / El-funktion 7. Blink / Lys 8. Joystik 1. La des tands vi ser 2. Slukke / Tænde 3. Horn 4. Blink / Katastrofe 1. Batteriindikator: Grøn = fuldt opladet, Gul = halvt opladet, Rød = tom. 2. Sluk / Tænd: Med denne knap kan man slukke og tænde køretøjet. 3. Horn: Dette symbol angiver horn. Her kan man med lyd advare medtrafikanter. 4. Højre blinklys, katastrofeblink: Ved hurtigt tryk tændes / slukkes højre blink lys. Ved langt tryk (min. 2 sek) tæn des / slukkes katastrofeblink. 5. Magnetnøgle: Kørestolen har udover start/stop (I/O - knappen) og så et eks tra lå se sy stem til sikring mod, at uberettigede anvender køretøjet. En lil le mag net nøg le, som leveres med Mini Crosser Jazzy i en nøg le ring kan an ven des til at af- og til kob le styresystemet. På billedet er styrepanelet vist, og i midten under I/O kon tak ten er et nøglesymbol. Holdes mag net nøg len hen til dette symbol, vil der lyde et sig nal, og efter få sekunder kan køretøjet ikke køre. Når man vil køre igen, holdes mag net nøg len igen hen til nøglesymbolet. Det samme akustiske signal høres nu, og ved tryk på starttasten kan man kø re igen. Skulle man tabe magnet nøg len, kan enhver magnet an ven des som nøgle. 6. Hastighed: Denne trykknap med symbol for kørestol anvendes til forvalg af maksimal hastighed. Trykkes på denne, skiftes forvalget op fra 1 til 2 til 3 o.s.v. op til 5. Trykkes atter, skiftes til 1 igen. I stillingen 5 er kørestolen sat til max. hastighed, og i stilling 1 er kørestolen sat til laveste hastighed. Start altid i laveste hastighedstrin. 7. Venstre blinklys, lys: Ved hurtigt tryk tændes / slukkes venstre blinklys. Ved langt tryk (min. 2 sek) tændes / slukkes lyset på køretøjet. 22

23 8. Joystik: Udover at knap 6 anvendes til hastighedsregulering, anvendes den også til de forskellige funktioner, sædet har. Efter hastighedsreguleringerne 1 til 5, fremkommer der nu bogstaver A - B - C - D - E & L. Man skifter imellem bogstaverne ved at bevæge Joystikket til siden (højre/venstre). Når man har fundet det bogstav / funktion, man vil have, presses Joystikket frem / tilbage. Funktion L, har en dobbelt funk ti on - Tilbage for at tænde ka ta stro fe blin ket, tilbage for at slukke det igen. Frem for at tænde lyset, frem for at slukke det igen. Funktioner: A. Tilt-sæde. B. El-ryg. C. Fodstøtte. D. Fodstøtte. E. Sæde-løft. L. Katastrofeblink (tilbage) / lys (frem) 23

24 6.4 Kontrol af Dynamic G90T joystick 1. Styreboksen må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller være i et fugtigt miljø i lang tid. 2. Styreboksen må heller ikke udsættes for kraftige slag. 3. Slå ikke styreboksen fra under kørsel undtagen i nødstilfælde, eftersom dette kan skade elektronikken. 4. Til rengøring benyttes en fugtig klud med en mild sæbevandsopløsning. Sørg for, at der IKKE kommer vand eller fugt ind i styreboksen. OVERSIGT DYNAMIC G90T 1A. Start/stop-knap (trykknap) 1B. Start/stop-knap (vippekontakt) 2. Display 3. Valg af program 4. Display for sædefunktioner 5. Batteriindikator 6. Magnetlås 7. Horn 8. Joystick 9. Sædefunktion / Lys og blinklys 10. Valg af program (vippekontakt) Status lampe A B VALG AF HASTIGHED DYNAMIC G90T Tryk på knappen 1A på panelet eller på vippekontakten 1B nederst på styreboksen for at starte stolen (tænd for styreboksen), og vent til batteriindikatoren har stabiliseret sig (normalt 3 5 sekunder). Tryk gentagne gange på knap 3, eller tryk på vippekontakten 10, så tallet 1, 2, 3, 4 eller 5 vises på displayet. Vælg tal for ønsket hastighed. 1 er den laveste hastighed og 5 den højeste. (Dette kan variere fra stol til stol. Nogle stole har kun tre hastigheder. I så fald er 3 den højeste hastighed) 24

25 A B C D E VALG AF SÆDEFUNKTIONER DYNAMIC G90T Tryk på kontakten 10 eller på knappen 9 gentagne gange, så symbolerne på displayet (4) ændres. Hvert elektrisk tilbehør har sit eget symbol. Vælg tilbehør ved at føre joysticken til højre/ venstre. Symbolet for valgt tilbehør blinker. For at regulere valgt tilbehør føres joysticken frem/ tilbage. Tryk på kontakten 10 eller på knappen 3 for at komme tilbage til kørefunktion. A. Venstre fodplade B. Sædevinkel (tilt) C. Rygvinkel D. Sædehøjde E. Højre fodplade I nogle tilfælde blinker både A og E samtidigt, afhængig af programmeringen. I så fald kan begge fodplader betjenes samtidigt. KØRSEL 1. Start stolen ved at trykke på kontakten 1B eller på knappen 1A. 2. Når batteriindikatoren har stabiliseret sig, vælges den ønskede makshastighed, se valg af hastighed. 3. Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten. 4. Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier. Indikatoren skal lyse rødt, gult og grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, skal batterierne oplades snarest muligt. Hvis kun rødt lyser permanent eller blinkende, skal batterierne oplades straks! 5. Ved kørsel på skrånende underlag med dårligt greb, f.eks. grus, sne etc., er det vigtigt at bremse blødt op for at undgå at miste kontrollen over stolen. For at foretage en blød opbremsning skal joysticken føres langsomt tilbage til midterstillingen. 25

26 OPLADNING For at bevare den maksimale effekt på batterierne, er det vigtigt, at de oplades jævnligt. Det anbefales at lade batterierne op hver nat, hvis stolen har været benyttet. Hvis stolen ikke skal benyttes i længere tid, skal batterierne lades op ca. 1 gang om måneden, for at de ikke kommer ned på det kritiske niveau, hvor laderen ikke længere kan starte opladningen. Hvis det sker, skal stolen indleveres til et godkendt serviceværksted til opladning af batterierne. Batterierne tager ikke skade af at stå til opladning, selv efter at de er fuldt opladet. OBS! Hvis batterierne er beskadigede eller lækker, bør al kontakt med dem undgås for at undgå ætsningsskader. Kontakt et kvalificeret værksted snarest muligt! Udskiftede batterier skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for sikker bortskaffelse. 1. Sæt ladestikket i styreboksen på stolen. 2. Sæt stikket i vægudtaget, eller slå laderen til. 3. Kontroller ved hjælp af kontrollamperne på laderen, at opladningen er startet. Oplysninger om laderen følger med denne. 4. Når opladningen er færdig, slås laderen fra, eller stikket i vægudtaget trækkes ud, og derefter fjernes ladestikket fra styreboksen. SIKKERHEDSKONTROL DAGLIG SIKKERHEDSKONTROL Det elektroniske system har en indbygget sikkerhedskontrol, som udføres op til 100 gange pr. minut. For at komplettere denne kontrol skal følgende regelmæssige kontroller udføres. Det kontrolleres dagligt, med elektronikken slået fra (intet lys i displayet), at joysticken ikke er bøjet eller på anden måde beskadiget, og at den går tilbage til midterstillingen, når man slipper den. Sluk, hvis der konstateres problemer under denne kontrol, og kontakt en kompetent tekniker, før stolen tages i brug. UGENTLIG SIKKERHEDSKONTROL 1. Parkeringsbremserne skal afprøves på et fladt underlag med min. en meter fri plads omkring stolen. Start stolen, og før joysticken langsomt fremad, indtil der høres en klikkende lyd. Stolen kan begynde at bevæge sig i denne stilling. Slip joysticken straks, og lyt efter klikkelyden, som skal komme inden for et sekund. Gentag dette i alle køreretninger. 2. Kontroller, at gummibælgen omkring joysticken er hel. Det er vigtigt af hensyn til at forhindre, at der kommer fugt ind i elektronikken. 3. Kontroller, at styreboksen er forsvarligt skruet fast. 26

27 FEJLSØGNING DYNAMIC Hvis der opstår fejl i elektronikken, vil dette blive indikeret ved, at statuslampen begynder at blinke (se billede). Hvis stolen er frikoblet, når man starter den, vil dette give en fejlindikation med 5 blink pr. interval. Hvis dette sker, skal stolen afbrydes og parkeringsbremsen aktiveres igen, Hvis stolen er udstyret med hastighedsbegrænsning i form af halvering af hastigheden ved løftet sæde, indikeres dette med 2 blink. Dette er ikke nogen fejl. FEJLSØGNING DYNAMIC Hvis statuslampen blinker med 7 blink pr. interval, trænger batterierne til opladning. Det er kun mindre alvorlige fejl, der indikeres, mens andre mere alvorlige fejl kan medføre, at stolen kører med halv hastighed eller stopper helt. VIGTIGT! Hvis elektronikken indikerer, at der foreligger en eller anden fejl, skal en kompetent tekniker kontaktes snarest muligt. Dynamic elektronikken er programmerbar, så kørestolens køreegenskaber kan optimeres til forskellige brugere. Dette må kun udføres af personer, som er oplært i Dynamics styresystemer. En forkert ændring af parametre kan medføre, at stolens køreegenskaber bliver farlige for brugeren. Elektromagnetiske felter Selv kørestolens egen elektronik danner til en vis grad elektromagnetiske felter og kan under uheldige omstændigheder påvirke andet følsomt elektronisk udstyr (som f.eks. alarmsystemer i butikker). Dynamics styresystemer er testet og opfylder kravene iht. ISO7176/14 og EN

28 6.5 Kontrol af Dynamic G90A joystick 1. Styreboksen må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller være i et fugtigt miljø i lang tid. 2. Styreboksen må heller ikke udsættes for kraftige slag. 3. Slå ikke styreboksen fra under kørsel undtagen i nødstilfælde, eftersom dette kan skade elektronikken. 4. Til rengøring benyttes en fugtig klud med en mild sæbevandsopløsning. Sørg for, at der IKKE kommer vand eller fugt ind i styreboksen. OVERSIGT DYNAMIC G90A 1. Start/stop-knap) 2. Display 3. Valg af program Status lampe Display for sædefunktioner 5. Batteriindikator 6. Magnetlås 7. Horn 8. Joystick Sædefunktion / Lys og blinklys 10. Blinklys venstre 11. Blinklys højre VALG AF HASTIGHED DYNAMIC G90A Tryk på knappen 1 på panelet for at starte stolen, og vent til batteriindikatoren har stabiliseret sig (normalt 3-5 sekunder). Tryk gentagne gange på knappen 3, så tallet 1, 2, 3, 4 eller 5 vises på displayet. Vælg tal for ønsket hastighed. 1 er den laveste hastighed og 5 den højeste. (Dette kan variere fra stol til stol. Nogle stole har kun 3 hastigheder. I så fald er 3 den højeste hastighed. 28

29 A B C D E VALG AF SÆDEFUNKTIONER DYNAMIC G90A Tryk på knappen 9 gentagne gange, så symbolerne på displayet ændres. Hvert elektrisk tilbehør har sit eget symbol. Vælg tilbehør ved at føre joysticken til højre/venstre. Symbolet for valgt tilbehør blinker. For at regulere valgt tilbehør føres joysticken frem/tilbage. Tryk på knappen 3 for at returnere til kørefunktion. A. Venstre fodplade B. Sædevinkel (tilt) C. Rygvinkel D. Sædehøjde E. Højre fodplade I nogle tilfælde blinker både A og E samtidigt, afhængig af programmeringen. I så fald kan begge fodplader betjenes samtidigt. KØRSEL 1. Start stolen ved at trykke på knappen Når batteriindikatoren har stabiliseret sig, vælges den ønskede makshastighed, se valg af hastighed. 3. Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten. 4. Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier. Indikatoren skal lyse rødt, gult og grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, skal batterierne oplades snarest muligt. Hvis kun rødt lyser permanent eller blinkende, skal batterierne oplades straks! 5. Ved kørsel på skrånende underlag med dårligt greb, f.eks. grus, sne etc., er det vigtigt at bremse blødt op for at undgå at miste kontrollen over stolen. For at foretage en blød opbremsning skal joysticken føres langsomt tilbage til midterstillingen. 29

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere