OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models"

Transkript

1 OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models

2 Indeks Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Monteringsvejledning til Freeway. Sådan lærer du din Freeway at kende. Freeway/Classic Legend med elektronisk afstandsfunktion (E.D.F) Freeway med elektronisk bremsesystem (E.B.S) Freeway Sports Digital. Freeway Sports Digital afstandsstyring. Samlevejledning til Classic Legend. Sådan lærer du din Classic Legend at kende. Batteripleje alle modeller. Vedligeholdelse alle modeller. Spørgsmål og svar alle modeller. PowaKaddy-kundeservice i Storbritannien PowaKaddy-kundeservice i Danmark PowaKaddy Service centre i Danmark

3 Freeway Model Generel samlevejledning til alle Freeway-modeller Din nye PowaKaddy Freeway består af tre dele vognens hoveddel, batteriet og opladeren. Stil dig bag ved vognen med vognens hoveddel liggende fladt på gulvet. Løsn udløsergrebet, som er placeret under håndtaget, ved at skubbe det fremad og samtidig løfte i hovedhåndtaget. Når håndtaget er i positionen i brug, låses hovedskaftet fast med en klik lyd. Når begge greb er i låst position, skal du sænke det øverste bag-stativ, så det fastgøres. Placer batteriet i den medfølgende batteritaske. Den bedste måde at gøre det på er at lægge batteriet fladt på gulvet med forbindelsesklemmen nedad og væk fra dig. Før herefter tasken ned over batteriet, og fastgør velcro båndet. Placer batteriet i den formstøbte batteribakke med forbindelsesdelen vendende mod venstre eller højre. Brug det bånd, der er monteret på batteribakken til at fastgøre batteriet ordentligt til bakken. Lad aldrig dette bånd hænge løst under vognen, mens den er i drift, da det kan forårsage skade på vognen, hvis båndet sætter sig fast. Kontroller, at til/fra vippeknappen og de drejelige manøvrekontakter er slået fra. Sæt forsigtigt det T-formede stik i kontakten på batteriet. Bemærk, at det kun passer ind i batteriet på én måde. Dette giver maksimal sikkerhed, og der undgås kortslutning. BEMÆRK Du må aldrig løfte din Freeway ved at tage fat i håndtaget, når den er i låst position, da det kan medføre unødig belastning af holdegrebet. 1 Sådan lærer du din Freeway at kende Når du tænder for din Freeway, skal du kontrollere, at den drejelige manøvrekontakt er indstillet på nul (den sidste tilgængelige position i retning mod uret), og herefter trykke på til/fra vippeknappen. Tænd herefter for strømmen ved langsomt at dreje hastighedsreguleringsknappen med uret (væk fra dig). N.B.: Din PowaKaddy er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der sikrer sikker drift med vognen. Hvis vognen ikke starter ved første forsøg, skal du afmontere batteriet, indstille vippeknappen til fra position og den drejelige manøvreknap til nul. Monter batteriet, og fortsæt som anført ovenfor. Hvis du ønsker at slukke for vognen, skal du enten bruge til/fra vippeknappen, som vil fortsætte på vognens sidst indstillede hastighed, når der igen tændes for den, eller bruge den drejelige manøvreknap til at sænke hastigheden og stoppe vognen med. Slap af og nyd spillet. Tilpas vognens hastighed til din ganghastighed, og lad vognen køre frit på plane fairways. Hvis du ønsker at folde Freeway-modellen sammen med henblik på praktisk opbevaring, skal du folde det øverste bag-stativ opad mod det øverste håndtagsrør og herefter løsne begge fjedergreb og folde den, således at den ligger fladt. Holdegrebet klikker på plads på de sidste 5 cm, hvor vognen bevæges nedad. Du kan om nødvendigt føre fjederklemmen fremad for at lette indkoblingen. Din Freeway leveres klar til brug med påmonterede hjul. Hvis der er behov for det, er det muligt at flytte hjulene til en yder position for således at lette frihjulskørslen. Du skal ganske enkelt løsne det gule takkede greb på hjulet og trække hjulet væk fra vognen, indtil det sætter sig fast i den yderste rille. Bemærk, at din Freeway ikke kan betjenes elektrisk, når den er indstillet i yderposition. Vognen er på fabrikken justeret til at køre ligeud. Der findes justeringshuller i den forreste hjulkasse, hvis du har behov for at justere hjulet. Du skal blot fjerne møtrikhætterne, løsne møtrikken, og justere den efter behov. 2

4 Freeway Model EDF (elektronisk afstandsfunktion) Hvis du har valgt enten en Freeway- eller en Classic Legend med EDF, skal du læse følgende vejledning for at kunne anvende din PowaKaddy optimalt. Bemærk, at dette er en funktion (ekstraudstyr), der er monteret på fabrikken, som ikke er tilgængelig efter salg. Din PowaKaddy er monteret med en elektronisk afstandsfunktion for at give dig mere frihed på banen. Med lidt øvelse vil du være i stand til at indstille vognen til at køre til dit ønskede bestemmelsessted, mens du slapper af og koncentrerer dig om dit næste slag. Håndtaget har en ekstra Grøn trykknap udover de knapper, der er beskrevet på de foregående sider. Når din vogn er indstillet som tidligere beskrevet, skal du indstille til/fra vippeknappen til til. Nu har du tre afstandsvalg. 15 meter, 30 meter eller 45 meter (alle cirka afstande). Ét tryk på afstandsknappen giver den laveste afstand, to tryk giver den mellemste afstand og tre tryk giver den længste afstand. Bemærk: Når du trykker på knappen fire gange, aktiveres en sikkerhedsafbryder på EDF-systemet. Denne kan nulstilles ved at afmontere batteriet. Øvelse gør mester! Prøv derfor først den korte afstand, og husk følgende sikkerhedsregler: Tryk ALDRIG på EDF knappen, når vognen er i bevægelse. Øv dig på et åbent område, der er frit for mennesker og bygninger. Ret aldrig kursen mod mennesker eller bygninger. Undgå at køre på tværs ad en skrænt uden at støtte vognen. Send aldrig vognen hen, hvor du ikke kan se den. Det er nødvendigt med støtte ved kørsel i kuperet terræn. EBS (elektronisk bremsesystem) Hvis du har valgt en Freeway med EBS (elektronisk bremsesystem), skal du læse følgende vejledning for at kunne anvende din Freeway optimalt. Freeway EBS er udstyret med en differentiale gearkasse og en ekstra Rød trykknap på håndtaget. Differentiale gearkassen giver lettere manøvrering og fungerer effektivt som en motor bremse, når til/fra knappen er indstillet på fra. Bremseknappen reducerer vognens hastighed og fungerer som en effektiv bremse nedad bakke. Tryk på knappen for at aktivere bremsen, og hold den nede, indtil du ønsker at frakoble bremsen. Bemærk, at vognen vender tilbage til sin tidligere hastighed, så snart bremseknappen slippes. I nogle tilfælde er den mest effektive måde at bremse på at trykke let på bremseknappen flere gange. Freeway EBS kan ikke køre på frihjul i normal driftstilstand. Hvis du ønsker at køre på frihjul, skal du flytte begge hjul over i akslens yderste rille på følgende måde: Tryk det gule ±takkede ± greb på hvert hjul ned, og træk hjulet udad ca. 5 mm, indtil det sætter sig fast i den yderste rille med et klik. Bemærk, at din PowaKaddy ikke kan betjenes elektrisk, når hjulene er indstillet i yderposition. Øv dig i at bruge bremsen inden din første runde med vognen. Lær bremsens strenghed at kende, og find ud af, hvordan denne værdifulde funktion kan forbedre din brug af vognen. Bemærk, at EBS-systemet ikke er tilgængeligt på standard Freeway- eller Classic Legend-modellerne som ekstraudstyr efter, at du har købt produktet. 3 4

5 SPORTs DIGITAL Sådan lærer du din Freeway Digital Sport at kende Når du har tilsluttet og fastgjort batteriet, blinker digital displayet 0. Det betyder, at maskinen er slukket, men klar til brug. Når du drejer manøvrekontakten, ændres cifrene på displayet. Disse cifre er direkte forbundet med vognens hastighed. Mens displayet blinker, tilføres motoren ikke strøm. Du kan også trykke på den drejelige manøvrekontakt. Med et hurtigt tryk holder displayet op med at blinke. Når displayet ikke blinker, skal du tænde langsomt for strømmen ved at dreje hastighedsreguleringsknappen med uret (væk fra dig). Tallet på displayet bliver større, og vognen kører fremad. Den maksimale hastighed er ni. Når du når det ønskede bestemmelsessted, skal du enten sænke farten til nul eller ganske enkelt trykke let på den drejelige manøvrekontakt for at slukke for maskinen. Derved begynder displayet at blinke. Freeway Digital Sport afstandsstyring Din nye Freeway Digital Sport er udstyret med en afstandsfunktion. Den kan anvendes til at sende maskinen af sted i forudbestemte afstande. Følg den nedenstående vejledning for at få det optimale ud af denne praktiske funktion. Tryk på den drejelige manøvrekontakt i cirka to sekunder, mens digitaldisplayet blinker. Slip kontakten, når displayet viser et blinkende F for funktion. F blinker i cirka tre sekunder, og i denne periode kan du trykke på kontakten igen. Du kan enten trykke en, to eller tre gange. Displayet registrerer hvert tryk og viser henholdsvis 1, 2 eller 3. 1 står for 15 meter, 2 står for 30 meter og 3 står for 45 meter (alle afstande er ca. afstande). Maskinen kører nu den ønskede afstand frem. Under kørslen kan du justere hastigheden ved at dreje den drejelige manøvrekontakt, og du kan til hver en tid afbryde timerfunktionen ved at trykke på kontakten én gang. Med lidt øvelse vil du være i stand til at indstille vognen til at køre til dit ønskede bestemmelsessted, mens du slapper af og koncentrerer dig om dit næste slag. Øvelse gør mester faktisk lidt på samme måde som golf. Prøv derfor først den korte afstand, og husk følgende sikkerhedsregler: Øv dig på et åbent område, der er frit for mennesker og bygninger. BEMÆRK: Den drejelige manøvrekontakt har ikke noget stop. Den kan drejes uendeligt i begge retninger, men på displayet vises minimumshastigheden nul eller maksimumshastigheden ni. Slap af, og nyd spillet. Tilpas vognens hastighed til din ganghastighed, og lad vognen køre frit på jævne fairways. Ret aldrig kursen mod mennesker eller bygninger. Undgå at køre på tværs ad en skrænt uden at støtte vognen. Send aldrig vognen hen, hvor du ikke kan se den. Det er nødvendigt med støtte ved kørsel i kuperet terræn. BEMÆRK: Pas på ikke at tænde/slukke for din Freeway Digital Sport ved utilsigtet at trykke på den drejelige manøvrekontakt, mens du holder fast i håndtaget. 5 6

6 Classic Legend Model Sådan samler du din Classic Legend Med lidt øvelse vil det tage dig under 20 sekunder at samle din PowaKaddy. Den består af fem komponenter: Hovedchassiset forhjulsenheden Håndtaget batteriet opladeren Find stemplet på den forreste del af chassiset, og løft den riflede hætte. Sæt røret på forhjulet med styrehullet øverst, og løsn stemplet således, at røret holdes på plads. Sæt håndtagets rillede ende i chassisets runde hals. Sørg for, at rillen sidder på chassiset, og stram herefter låse ringen godt. Tilkobl herefter jack stikket fra håndtagets ende ved at sætte det helt ind i kontakten på bagsiden af chassiset. Placer batteriet i den medfølgende batteritaske. Den bedste måde at gøre det på er at lægge batteriet fladt på gulvet med forbindelsesklemmen nedad og væk fra dig. Før herefter tasken ned over batteriet, og fastgør velcro båndet. Placer batteriet i den formstøbte batteribakke med forbindelsesdelen vendende mod håndtaget. Kontroller, at til/fra-vippeknappen og de drejelige manøvrekontakter er slået fra. Sæt forsigtigt det T-formede stik i kontakten på batteriet. Bemærk, at det kun passer ind i batteriet på én måde. Dette giver maksimal sikkerhed, og modsat polaritet undgås. Sæt det øverste bag-stativ på håndtaget, og skub det nedad mod hoved røret med et fast tag. Placer herefter din bag lige på vognen, og fastgør den elastiske rem i bunden og den øverste vævede rem korrekt. Din Classic Legend leveres klar til brug med påmonterede hjul. Hvis der er behov for det, er det muligt at flytte hjulene til en yderposition for således at lette frihjulskørslen. Du skal ganske enkelt løsne det gule takkede greb på hjulet og trække hjulet væk fra vognen, indtil det sætter sig fast i den yderste rille. Bemærk, at din Classic Legend ikke kan betjenes elektrisk, når den er indstillet i yderposition. 7 Sådan lærer du din Classic Legend at kende Når du tænder for din Classic Legend, skal du kontrollere, at den drejelige manøvrekontakt er indstillet på nul (den sidste tilgængelige position i retning mod uret), og herefter trykke på til/fra vippeknappen. Tænd herefter for strømmen ved langsomt at dreje hastighedsreguleringsknappen med uret. N.B.: Din PowaKaddy er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der sikrer sikker drift med vognen. Hvis vognen ikke starter ved første forsøg, skal du afmontere batteriet, indstille vippeknappen til fra og den drejelige manøvreknap til nul. Monter batteriet, og fortsæt som anført ovenfor. Hvis du ønsker at slukke for vognen, skal du enten bruge til/fra vippeknappen, som vil fortsætte på vognens sidst indstillede hastighed, når der igen tændes for den, eller bruge den drejelige manøvreknap til at sænke hastigheden og stoppe vognen med. Slap af og nyd spillet. Tilpas vognens hastighed til din ganghastighed, og lad vognen køre frit på plane fairways. Kør din PowaKaddy hen til det ønskede bestemmelsessted på bakker eller ujævnt terræn. Når du skiller din Classic Legend ad, skal du altid afmontere batteriet først og herefter tage jack stikket ud af kontakten. Gør du ikke det, kan du beskadige kablet. Vognen er på fabrikken justeret til at køre ligeud. Der findes justeringshuller i den forreste hjulkasse, hvis du har behov for at justere hjulet. Du skal blot fjerne møtrikhætterne, løsne møtrikken, og justere den efter behov. 8

7 Alle Modeller Komplet vejledning til batteri- og opladerpleje Batteriet skal altid oplades, mens låget vender opad. I praksis er det, når udluftningsrillen vender opad og krydsmønstret vender nedad (Sonnenschein) eller låget med + og - (Yuasa) vender opad. Hvis batteriet er placeret i en PowaKaddy-batteritaske, skal den gennemsigtige lomme i visitkortstørrelse vende opad. Disse genopladelige batterier med svovlsyre benytter den mest moderne teknologi til at neutralisere elektrolytten i batteriet. Det betyder, at de er meget sikre at bruge og ikke kræver vedligeholdelse i hele deres levetid. Batteriet aktiveres ved at oplade det i 24 timer. Lyset, der viser, at opladningen er færdig, tændes før der er gået 24 timer, men du skal alligevel oplade batteriet i alle 24 timer. Du må kun bruge batteriet til at spille 18 huller (medmindre du har et batteri, der er beregnet til 36 huller), hvorefter batteriet skal genoplades så hurtigt som muligt (inden for 24 timer). Hvis du spiller mere end 18 huller, kan batteriet blive så afladet, at det tager skade. Batteriet skal altid være tilsluttet opladeren med strømmen slået til, når det ikke bruges. Hvis du fortrækker at koble batteriet fra opladeren, fordi du ved, at du ikke skal ud og spille golf i mindst en måned, kan du sætte det til opbevaring. Oplad batteriet helt, kobl det fra opladeren, og opbevar det i et lokale, hvor temperaturen er mellem +10 C og +30 C. Genoplad det hver tredje måned eller i 24 timer før den næste runde. Når batteriet oplades, må det ikke stå på et betongulv: Hæv det op fra gulvet ved at stille det på nogle brædder eller en hylde. Batterier, der bruges til PowaKaddy, er IKKE nikkel-cadmiumbatterier og må ikke aflades helt ved hjælp af en pære eller andet. Hvis du gør det, kan det medføre alvorlig beskadigelse af batteriet, og hvis spændingen falder til under 9 volt, kan opladeren ikke genoplade batteriet. Batteriets levetid afhænger af adskillige forhold: 1) Hvor ofte det bruges. 2) Det antal huller, der spilles i hver runde. 3) Banetypen flad eller bakket. 4) Baggens og køllernes vægt. 5) Overholdelse af alle de nævnte anbefalinger. 9 Opladere, der bruges sammen med alle PowaKaddy-produkter, er specielt designet til at oplade batteriet optimalt. Opladeren er meget nem at bruge du skal blot slutte opladeren til batteriet og tænde på stikkontakten. Før du bruger opladeren, skal du læse alle instruktioner og advarsler bag på opladeren samt den medfølgende vejledning. Opladeren må ikke udsættes for fugt. Den skal placeres på en hård overflade på et godt ventileret sted. Den må ikke bruges i en forseglet beholder, og ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Opladeren må ikke bruges på et tæppe eller tilsvarende bløde materialer. Hvis du frakobler batteriet eller afbryder strømmen, vil opladeren automatisk antage, at der er sat et andet batteri i, og den 6,5 time lange opladning påbegyndes igen, hvilket bør undgås. Gode råd og tips Oplad altid batteriet med låget vendende opad. Slut altid batteriet til opladeren, før du slutter opladeren til stikkontakten. Oplad altid batteriet, lige så snart du kommer hjem fra golfklubben. Lad altid batteriet være tilsluttet den tændte oplader, når det ikke bruges. Få efterset opladeren med jævne mellemrum. (Ideelt set hver gang du køber et nyt batteri) Opbevar altid batteriet og opladeren tørt. Genoplad altid batteriet efter hver runde, selv når du kun har spillet fem huller. Oplad altid batteriet på et godt ventileret sted. Spil aldrig mere end 18 huller på én opladning. Undgå at tabe batteriet, og lad det ikke rulle rundt i bilens bagagerum. Lad aldrig batteriet være tilsluttet en slukket oplader. Brug aldrig opladeren, hvis ledningen er beskadiget. Aflad aldrig batteriet helt. Lad aldrig batteriet ligge uopladet. Oplad det hurtigst muligt. 10

8 Alle Modeller Vedligeholdelse Alle Modeller Det er værd at huske på, at en fire timers golfrunde én gang om ugen i 12 måneder svarer til omkring fire års brug af en plæneklipper. Trinene anført nedenfor hjælper dig til at opnå en lang levetid og driftsikker kørsel med din PowaKaddy. Brug et mildt rengøringsmiddel og varmt vand til rengøring af vognen. Brug aldrig en højtryksrenser. Fjern alt snavs fra den forreste hjulkasse efter hvert spil, og aftør al overskydende fugt. Fjern forhjulene med jævne mellemrum ved at trykke fjederklemmen ned, og trække dem af. Nu kan du fjerne eventuelt snavs osv., der kan forårsage, at hjulene bremses. Inden du sætter hjulene på igen, skal du tørre spindlen af og smøre den let. Sæt herefter hjulene på ved at trykke ned på fjederklemmen og placere dem korrekt i rillen. Smør aldrig koblingen med olie- eller smørespray. Dette kan gøre mere skade end gavn. Efterse vognen ca. hver sjette måned, og oplys din lokale PowaKaddyserviceforhandler om eventuelle tegn på slitage. Få din PowaKaddy efterset af din lokale serviceforhandler en gang om året. Alle disse punkter vil hjælpe dig med at holde din PowaKaddy i virkelig god stand og sikre, at den bliver ved med at være en driftsikker partner. Du kan hente gode råd og tips på vores websted fra: service centre i Danmark findes på Spørgsmål og svar Q. Kan jeg beskadige mit batteri, hvis jeg lader det oplade på ubestemt tid? A. Nej, det anbefales faktisk. Q. Forringes batteriets ydeevne, hvis det anvendes hver eneste dag? A. Nej, ikke så længe batteriet har en fuld opladningscyklus på mindst 12 timer. Q. Hvordan opbevarer jeg mit batteri om vinteren og i perioder, hvor jeg ikke er i stand til at spille i en måned eller derover og ikke ønsker at lade batteriet være under opladning? A. Oplad dit batteri helt i mindst 12 timer, tag det ud af opladeren, og opbevar det ved stuetemperatur. Anfør datoen for ny opladning på batteriet og i din kalender. Datoen skal være tre måneder ude i fremtiden. Sørg for at oplade batteriet igen i mindst 12 timer på den anførte dato. Q. Kan jeg beskadige mit batteri, hvis jeg spiller mere end 18 huller? A. Ja, batteriets levetid vil blive reduceret, hvis du spiller mere end 18 huller, medmindre du har et batteri, der er beregnet til 36 huller. Q. Anbefales det, at jeg køber et ekstra batteri? A. Ja, men kun hvis du spiller mere end 18 huller ad gangen, i hvilket tilfælde det også anbefales, at du har to opladere. Du bør overveje at købe et batteri, der er beregnet til 36 huller. Q. Hvor lang levetid har mit batteri? A. Dette afhænger af brug, type golfbane, vogn og bag vægt og opladningssystem. Hvis du følger anvisningerne på side 8, vil du derved kunne opnå en lang og effektiv batterilevetid. Q. Hvem kan hjælpe mig med eftersyn af eller problemer med min vogn? A. Vi har et netværk af serviceforhandlere i hele landet, som kan tilbyde assistance. En liste over disse serviceforhandlere leveres med din nye vogn. Du kan finde en udtømmende liste på vores websted

9 PowaKaddy International Ltd Sittingbourne Industrial Park, Sittingbourne Kent ME10 3JH England Tel: (01795) Fax: (01795) Website: OFFICIAL CART SUPPLIER

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L Krone X4 RL L = med lithium batteri, R = remote (fjernbetjening) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes Betjeningsvejledning Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Modeller... 3 2. Tekniske oplysninger... 3 3. Til brugeren af LIFTKAR...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide... 3 Inden du cykler første

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugervejledning til. Pallas 2000

Brugervejledning til. Pallas 2000 Brugervejledning til Pallas 2000 ERGOLET A/S, TÅRNBORGVEJ 12 C, 4220 KORSØR TLF. 58 37 37 20 Version 4 05.10.07 SAMLEANVISNING Der anvendes to 17 mm fastnøgler el.lign. ved monteringen. 1. Den vertikale

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Easy to Green. med ny fleksibel El-Trolley

Easy to Green. med ny fleksibel El-Trolley Easy to Green med ny fleksibel El-Trolley Easy to green med markedets mest alsidige el-trolley. Også til dig, der har lyst til en hurtig runde. Kom hurtigt, let og elegant videre til næste hul. Gående,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Brugervejledning Vik/Viktoria/Viktor Power MPF

Brugervejledning Vik/Viktoria/Viktor Power MPF Brugervejledning Vik/Viktoria/Viktor Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide... 3 Inden du cykler

Læs mere

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere