BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat

2 DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation: Ikke gennemgående Gennemgående Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Telefon Zen Master + Zen Master + Telefon Zen+ Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Dato Høreapparattilpasser 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARATET...4 Akustiske indikatorer... 7 Batteriet... 8 Isætning af batteri... 8 Batterialarm Tænd og sluk for høreapparatet Markering af højre og venstre Placering af høreapparatet Udtagning af høreapparatet Lydstyrkeregulering Mistet partner-alarm Programmer Skift mellem lytteprogrammer Zen RENGØRING...22 Høreapparatet Lydudgangen Ventilationskanalen Mikrofonåbningen NANOCARE VOKSFILTER...28 Udskiftning af voksfilter TILBEHØR...32 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER...33 VEDLIGEHOLDELSE...36 ADVARSLER...37 INFORMATION...42 Tilvænning til dine høreapparater REGULATORISK INFORMATION...45 EKSTRA PROGRAMSKEMA SYMBOLER

4 HØREAPPARATET 1. Mikrofonåbning 2. Batteriskuffe (tænd/sluk-funktion) 3. Neglegreb 4. Lydudgang 5. NanoCare voksfilter 6. Udtrækssnor 7. Ventilationskanal (ikke gennemgående) 8. Ventilationskanal (gennemgående) På side 2 i denne brugsanvisning kan tilpasseren afkrydse, hvilken ventilationskanal der er i dit høreapparat. Ventilationskanalen kan også være valgt fra. Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for hjælp til at identificere serienummeret (som normalt er 6- eller 7-cifret) på produktet. 4

5 ADVARSEL Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og vejledning. Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager høreapparatet i brug. BEMÆRK I denne brugsanvisning kan dit høreapparat og tilbehør se anderledes ud, end det du har. Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Påtænkt anvendelse Høreapparaterne er påtænkt anvendt til at forstærke lyd og lede den forstærkede lyd ind i øregangen i hverdagens lyttesituationer. Høreapparaterne kan være forsynet med Zen-programmet, som voksne kan bruge som lydbaggrund (dvs. musik/støjkilde), når de ønsker at slappe af. Oplysninger om brug Høreapparaterne er beregnet til personer med hørenedsættelse inden for alle sværhedsgrader mellem minimal (10 db HL) og middelsvær (76 db HL) og med alle høretabskonfigurationer. Høreapparaterne programmeres af professionelle audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, ørenæse-hals-læger), som er uddannet i høre(re)habilitering. Beskrivelse af høreapparatet Høreapparatet bruger WidexLink, som er en patentbeskyttet trådløs teknologi, der giver mulighed for kommunikation mellem venstre og højre høreapparat samt mellem høreapparater og DEX-tilbehør. Dit høreapparat kan være forsynet med et lytteprogram, vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Disse toner er formet efter dit høretab. 6

7 Akustiske indikatorer Høreapparatet kan være indstillet til at give et signal ved brug af bestemte funktioner. Signalet kan være en talebesked eller toner. Signalet kan også slås fra. Funktioner Regulerer lydstyrke via fjernbetjening Bekræfter brug af fjernbetjeningens programtast Standardindstillinger Tone Kliklyd Andre indstillinger Skifter program via fjernbetjening Talebesked Toner/fra Opstarter høreapparat Talebesked Tone/fra Advarer om lavt batteri Talebesked 4 toner/fra Advarer om mistet partner (ingen Fra Talebesked forbindelse mellem høreapparater) Påminder om service Fra Talebesked Bemærk: Advarsel om mistet partner kan kun gøres tilgængelig i DREAM440. Fra Fra 7

8 Batteriet Den anbefalede batteritype er luft/zink-batteri. Til dit høreapparat skal benyttes batteristørrelse 10. På klinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Ved brug af batterier efter udløbsdatoen kan der være risiko for, at batterilevetiden er reduceret. Isætning af batteri Inden du sætter et nyt batteri i høreapparatet, skal det lille klistermærke på batteriet fjernes. Batteriet begynder at virke, nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. FORSIGTIG! Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør batteriet ikke anvendes, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. 8

9 Åbn batteriskuffen ved hjælp af neglegrebet. Pas på ikke at bøje batteriskuffen for langt bagover. Anbring batteriet i batteriskuffen, således at plusmærket (+) er synligt, når du holder høreapparatet som vist. Brug evt. den medfølgende batterimagnet til at styre batteriet på plads. Er batteriskuffen svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. Når du skifter batteri, er det en god ide at holde høreapparatet ind over et bord. 9

10 Batterialarm En akustisk indikator giver en lyd, når batteriet er ved at være brugt op, medmindre denne funktion er slået fra (se side 7). Vi anbefaler derfor, at du altid har et nyt batteri ved hånden. ADVARSEL Lad aldrig et brugt batteri sidde i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lække, vil det beskadige høreapparatet. ADVARSEL Høreapparatet kan holde op med at fungere, for eksempel hvis batteriet er ved at være brugt op. Vær opmærksom på denne mulighed, specielt når du befinder dig i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselssignaler. 10

11 Tænd og sluk for høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som tænd/sluk-kontakt. Luk batteriskuffen for at tænde høreapparatet. En akustisk indikator angiver, når høreapparatet bliver tændt, medmindre denne funktion er slået fra. Åbn batteriskuffen for at slukke for høreapparatet. BEMÆRK: En anden måde, hvorpå man kan checke, at høreapparatet er tændt, er at holde det i sin hule hånd. Hvis høreapparatet er tændt, vil det hyle. Husk altid at slukke for høreapparatet, når du lægger det fra dig. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. 11

12 Markering af højre og venstre Dine høreapparater vil være markeret med et rødt Widex logo for højre øre og et blåt logo for venstre øre, eller de kan have en rød hhv. blå skal. Pilen viser, hvor logoet er placeret. 12

13 Placering af høreapparatet Luk batteriskuffen helt. Tag fat i høreapparatets udtrækssnor med tommel- og pegefinger og før forsigtigt høreapparatet ind i øregangen, indtil du mærker en smule modstand. Slip så udtrækssnoren og skub forsigtigt høreapparatet ind på plads med spidsen af pegefingeren. Høreapparatet skal nu sidde behageligt i øregangen. For at anbringe høreapparatet korrekt kan det være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. 13

14 Kontakt høreklinikken, hvis høreapparatet ikke passer eller sidder ordentligt, eller hvis det giver dig ubehag, irritation eller rødme. 14

15 Udtagning af høreapparatet Træk forsigtigt i udtrækssnoren med tommel- og pegefinger. Du kan evt. vrikke høreapparatet blidt fra side til side, mens du trækker i udtrækssnoren. Det kan også være en hjælp at trække øret lidt bagud og opad med den anden hånd. 15

16 Lydstyrkeregulering Høreapparatet regulerer automatisk lydstyrken efter de omgivelser, du befinder dig i. Hvis du har en fjernbetjening, kan du også regulere lydstyrken manuelt eller slukke lyden i dit høreapparat. Alle lydstyrkereguleringer vil blive annulleret, når høreapparatet slukkes, eller når du skifter program. Afhængigt af høreapparatfunktioner og -indstilling vil alle de ændringer, du foretager, have indflydelse på begge høreapparater. Tal med høreklinikken, hvis du gerne vil have justeret de trin, hvormed lydstyrken øges eller sænkes. Hvis du har en fjernbetjening, se også brugsanvisningen for denne. ADVARSEL Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig eller for svag, hvis gengivelsen af lyde virker forkert eller forvrænget, eller hvis du ønsker yderligere vejledning i brugen af høreapparatet, bør du kontakte høreklinikken. 16

17 Sluk lyden i høreapparatet ved hjælp af fjernbetjeningen: Fortsæt med at trykke på fjernbetjeningens Lydstyrke ned-tast, indtil den lange biptone stopper. Du kan få lyden tilbage ved at trykke kortvarigt på en af volumentasterne. BEMÆRK: Høreapparatet kan indstilles til gradvist at øge forstærkningen for at give dig mulighed for at vænne dig til lyden gennem høreapparatet. Efter et stykke tid vil du derfor sandsynligvis bemærke en øget forstærkning. Mistet partner-alarm (Bemærk: Gælder kun, hvis denne funktion er tilgængelig og er blevet aktiveret af tilpasseren). Hvis et af dine høreapparater falder ud af øret, og/eller batteriet er brugt op, lyder et tonesignal og en talebesked to gange i det andet høreapparat. 17

18 Programmer Som standard har dit høreapparat ét program. Med en fjernbetjening kan en række ekstra programmer plus det specielle Zen-program, der kaldes Zen+, imidlertid gøres tilgængelige. Se også brugsanvisningen for fjernbetjeningen. Master Musik TV Komfort Telefon Zen Programkombination Zen+ Standard Når man lytter til musik Når man lytter til TV Dæmper baggrundsstøj Når man taler i telefon Genererer forskellige toner eller støj Master-program i ét øre og Zen eller Telefon i det andet Specielt Zen-program med op til tre forskellige Zen-lydstile Dit høreapparat indeholder en funktion, der kaldes Audibility Extender. Denne funktion gør højfrekvente lyde hørbare og kan indstilles til at fungere for ét, flere eller alle tilgængelige programmer. Hvis dit behov ændrer sig, kan kombinationen af lytteprogrammer ligeledes ændres. 18

19 Zen-program Dit høreapparat kan være forsynet med et helt specielt, valgfrit lytteprogram, som vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Zen-programmet kan anvendes alene (uden forstærkning) i rolige omgivelser, når det ikke er nødvendigt at høre omgivende lyde. Eller det kan anvendes med forstærkning, således at omgivende lyde og genererede lyde (fraktaltoner og støj) høres sammen. FORSIGTIG! Anvendelse af forskellige Zen-programmer kan gribe forstyrrende ind, når det er nødvendigt at høre omgivende lyde og tale. Programmerne bør ikke anvendes, når det er vigtigt at høre sådanne lyde. Skift program i høreapparatet til et andet program end Zen i sådanne situationer. FORSIGTIG! Hvis du oplever reduceret lydstyrkeopfattelse, lydtolerance, eller tydelighed af tale, eller at tinnitus forværres, kontakt høreklinikken. 19

20 Fordele Zen-programmet kan give nogle mennesker en afslappende lydbaggrund. Når Zen-programmet anvendes som hjælp til håndtering af tinnitus, kan brugeren opleve lindring af sin tinnitus. Oplysninger om brug Hensigten med Zen-programmet er at give en afslappende lydbaggrund (musik/støjkilde), som voksne kan bruge, når de ønsker at slappe af. Programmet kan bruges som et værktøj til lydterapi i et tinnitusbehandlingsprogram, der fastlægges af audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, øre-næse-hals-læger). Vejledning til brug På grund af de helt specielle måder Zen er programmeret på i dit høreapparat, er det vigtigt, at du følger tilpasserens anbefalinger om, hvordan og hvornår programmet skal bruges, og/eller hvor længe programmet skal bruges. 20

21 Skift mellem lytteprogrammer Hvis du har en fjernbetjening, kan du skifte programmer med et enkelt tryk på programtasten. Hver gang du skifter program, vil der lyde en akustisk indikator, medmindre denne funktion er slået fra. Program 1: Talebesked eller én kort biptone Program 2: Talebesked eller to korte biptoner Program 3: Talebesked eller tre korte biptoner Program 4: Talebesked eller én lang og én kort biptone Program 5: Talebesked eller én lang og to korte biptoner Zen+: Talebesked eller biptone Afhængigt af høreapparatfunktioner og -indstilling vil alle de ændringer, du foretager, have indflydelse på begge høreapparater. Zen+ Du får adgang til dette program ved et langt tryk (mere end 1 sekund) på programtasten. Med korte tryk kan du gå igennem de Zen-lydstile, du har til rådighed. Du kan forlade Zen+ ved at holde programtasten nede i mere end 1 sekund. 21

22 RENGØRING Til rengøring af høreapparatet findes følgende renseværktøjer. Tal med tilpasseren om, hvilke værktøjer du behøver. 1. Børste 2. Klud 3. Rensenål med både en kort og en lang ende 4. Lang rensenål Widex Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra renseværktøj. 22

23 Høreapparatet Det er meget vigtigt at holde høreapparatet rent for ørevoks og snavs for at sikre, at det fungerer bedst muligt. Rengør høreapparatet efter brug med den bløde klud for at holde det tørt og fri for ørevoks og snavs. ADVARSEL Brug aldrig vand eller rengøringsmidler til at rengøre høreapparatet, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. Når høreapparatet ikke er i brug, er det en god ide at opbevare det på et varmt og tørt sted med batteriskuffen åben, så høreapparatet kan blive udluftet, og eventuel fugt kan forsvinde. Hver gang du tager høreapparatet ud af øret, bør du kontrollere lydudgangen og mikrofon- og ventilationsåbningerne og sikre, at der ikke har samlet sig ørevoks eller snavs ved disse. 23

24 Her vises et eksempel på, hvordan lydudgang, ventilationskanal og mikrofonåbning kan være placeret i et høreapparat med henholdsvis en ikke gennemgående og en gennemgående ventilationskanal. 1. Lydudgang 2. Ventilationskanal (ikke gennemgående) 3. Mikrofonåbning 1. Lydudgang 2. Ventilationskanal (gennemgående, udgang) 3. Ventilationskanal (gennemgående, indgang) 4. Mikrofonåbning 24

25 Lydudgangen Det er vigtigt, at lydudgangen ikke er blokeret af ørevoks. Hvis den er blokeret, skal du gøre følgende: Fjern eventuel synlig ørevoks fra området omkring lydudgangen med den lille børste eller klud. Forsøg ikke at rengøre voksfilteret. Er lydudgangen stadig blokeret, skal voksfilteret skiftes (se side 28-31). ADVARSEL Kan du ikke få lydudgangen helt ren, bør du kontakte høreklinikken. Lad være med at stikke nogen form for værktøj ind i selve lydudgangen, da det kan beskadige høreapparatet. 25

26 Ventilationskanalen Hvis der har samlet sig ørevoks i og/eller rundt om ventilationskanalens åbning, skal du gøre følgende: Ikke gennemgående ventilation: Stik den lange ende af rensenål nr. 3 så langt ind i ventilationskanalen, som den kan nå, for at fjerne ørevoksen. Gennemgående ventilation: Stik den lange rensenål (nr. 4) hele vejen igennem ventilationskanalen for at fjerne ørevoksen. ADVARSEL Hvis høreapparatet skal fungere rigtigt, er det vigtigt, at ventilationskanalen ikke er blokeret. Rens derfor ventilationskanalen hver dag! Skulle ventilationskanalen blive så tilstoppet af ørevoks, at lyden i høreapparatet ændrer karakter, skal du henvende dig til høreklinikken. 26

27 Mikrofonåbningen Hvis der har samlet sig snavs eller ørevoks rundt om mikrofonåbningen foran på høreapparatet, skal du gøre følgende: Åbn batteriskuffen og fjern batteriet. Vend høreapparatet, så den åbne batteriskuffe vender nedad. Før den korte ende af rensenål nr. 3 igennem hullet til mikrofonåbningen indefra, som vist på tegningen. ADVARSEL Hvis du har mistanke om, at ørevoks eller snavs har bevæget sig gennem mikrofonåbningen og ind i selve mikrofonen inde i høreapparatet, skal du henvende dig til høreklinikken. Lad være med at stikke nogen form for værktøj ind i selve mikrofonen. 27

28 VOKSFILTER Voksfilter hjælper med at beskytte høreapparatet mod ørevoks. Brug altid voksfiltre til dit høreapparat, da garantien af dit høreapparat ellers vil være ugyldig. Voksfilteret består af følgende dele: 1. Styrepind 2. Udtrækskrog 3. Voksfilter FORSIGTIG! Voksfilteret er til engangsbrug og kan kasseres efter brug. Forsøg ikke at rengøre eller genbruge et voksfilter. Dette vil kunne beskadige dit høreapparat og/eller forårsage, at voksfilteret løsner sig inde i dit øre. 28

29 Udskiftning af voksfilter Indsæt styrepindens udtrækskrog i det brugte voksfilter, som er placeret i lydudgangen. Træk voksfilteret lige ud. 1. Ventilationsåbning 2. Lydudgang 3. Brugt voksfilter 29

30 Vend styrepinden, så det nye voksfilter kan sættes på plads. Placér styrepinden i åbningen til lydudgangen og tryk forsigtigt voksfilteret ind i lydudgangen. Træk derefter styrepinden lige ud. Det nye voksfilter glider automatisk af styrepinden. Tryk høreapparatet forsigtigt mod en flad overflade for at sikre, at voksfilteret bliver på plads. 30

31 Kassér styrepinden med det brugte voksfilter. Det er meget individuelt, hvor ofte voksfilteret skal skiftes. Hvis du har spørgsmål angående brugen af voksfilter, skal du henvende dig til høreklinikken. ADVARSEL Hvis voksfilteret ikke sidder ordentligt fast, skal du fjerne det og sætte et nyt i. Skulle voksfilteret mod forventning løsne sig fra høreapparatet, mens dette er anbragt i øregangen, bør du kontakte din læge. Forsøg ikke selv at fjerne voksfilteret fra øregangen. 31

32 TILBEHØR Der findes flere forskellige audiohjælpemidler til dit høreapparat. RC-DEX TV-DEX fjernbetjening til brug i forbindelse med tv og audio M-DEXtil brug sammen med mobiltelefon og fjernbetjening PHONE-DEX til nem brug af fastnettelefon* FM+DEX FM+DEX er en streamer, der er specielt designet til Widex høreapparater. * Kun tilgængelig i nogle lande På høreklinikken kan du få hjælp til at afgøre, om du kunne få gavn af en fjernbetjening eller andet tilbehør. 32

33 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER På de næste sider finder du nogle gode råd til, hvad du skal gøre, hvis dit høreapparat enten holder op med at fungere eller ikke fungerer korrekt. Hvis problemet stadig er til stede, kontakt høreklinikken for at få hjælp. Problem Mulig årsag Løsning Høreapparatet er helt tavst Høreapparatet er ikke tændt Batteriet virker ikke Sørg for, at batteriskuffen er lukket Sæt et nyt batteri i høreapparatets batteriskuffe Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet hyler vedvarende Lydudgangen er blokeret Mikrofonåbningen er blokeret Lydudgangen er blokeret Øret er tilstoppet af ørevoks Hørelsen er forandret Øret er tilstoppet af ørevoks Høreapparatet er ikke korrekt placeret i øregangen Høreapparatet sidder for løst i øregangen Se side 25 Se side 27 Se side 25 Kontakt læge/ørelæge Kontakt høreklinikken Kontakt læge/ørelæge Tag høreapparatet ud og prøv igen Kontakt høreklinikken 33

34 Problem Mulig årsag Løsning Det er ubehageligt at gå med høreapparatet De to høreapparater arbejder ikke synkront Høreapparaterne reagerer ikke på en tilsvarende lydstyrke- eller programændring på RC-DEX Høreapparatet er ikke korrekt placeret i øregangen Høreapparatet passer ikke ordentligt i øret Det ydre øre eller øregangen er øm Forbindelsen mellem høreapparaterne er gået tabt a. DEX anvendes uden for rækkevidde b. Stærk elektromagnetisk interferens i området c. DEX og høreapparaterne er ikke matchet Kontakt høreklinikken og få vejledning i, hvordan høreapparatet placeres. Kontakt høreklinikken For førstegangsbrugere er det vigtigt i starten ikke at gå med høreapparatet for længe ad gangen. Huden i øregangen er meget tynd og kan hæve lidt på grund af trykket fra høreapparatet. Brug 2-3 uger til gradvist at vænne dig til et nyt høreapparat. Bliver du ved med at være øm, skal du kontakte høreklinikken Sluk for høreapparaterne og tænd dem igen a. Flyt DEX tættere på SUPER høreapparaterne b. Flyt væk fra kendt kilde til elektromagnetisk interferens c. Check med høreklinikken, at DEX er matchet med høreapparaterne 34

35 Problem Mulig årsag Løsning Tale høres afbrudt (diskontinuerligt) fra høreapparaterne, eller der høres ingen tale (lydløs) fra det transmitterende høreapparat. a. Batteriet i et af høreapparaterne er udløbet b. Stærk elektromagnetisk interferens i området a. Skift batteri i et eller begge høreapparater b. Flyt væk fra kendte kilder til interferens 35

36 VEDLIGEHOLDELSE Høreapparatet skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid: FORSIGTIG! Sluk for høreapparatet, når det ikke er i brug. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares i æsken på et køligt og tørt sted, hvor børn og husdyr ikke kan få fat i det. Høreapparatet må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Sørg for at tørre høreapparatet grundigt af, hvis det har været udsat for meget sved som efter intens fysisk aktivitet (f.eks. sport). Undgå at tabe høreapparatet - udfør rengøring og batteriskift, mens du holder høreapparatet ind over en blød overflade. Tag høreapparatet af, før du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume, andre former for spray eller gelé som f.eks. solcremer eller andre cremer. 36

37 ADVARSLER ADVARSEL Høreapparater og batterier kan være farlige, hvis de sluges eller anvendes fejlagtigt. Hvis man sluger et batteri eller anvender det fejlagtigt, kan man komme meget alvorligt og muligvis livsfarligt til skade. Er skaden sket, skal du straks kontakte en læge. Sørg for at holde høreapparater og deres dele, tilbehør og batterier uden før børns og andres rækkevidde, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade. Skift ikke batterier for øjnene af dem, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Bortskaf brugte batterier med omhu. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Put aldrig batterier i munden, da du kan risikere at sluge dem. Efter brug skal du rengøre og efterse høreapparatet for at sikre, at det er intakt. Kontakt omgående høreklinikken, hvis høreapparatet går i stykker, mens det er anbragt i øregangen. Forsøg ikke selv at fjerne delene. Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en batteritype, der er ukorrekt eller genopladelig. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med anvisningerne. Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da dette kan skade deres hørelse permanent. Når du vælger et lytteprogram, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde (f.eks. trafik, advarselssignaler). 37

38 ADVARSEL Høreapparatet er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Kontakt høreklinikken, hvis du bemærker hudirritation i eller omkring dit øre eller øregang. Bemærk, at du altid ved brug af høreapparat skal sørge for regelmæssig udluftning af øregangen. Hvis øret ikke udluftes tilstrækkeligt, kan der være en let øget risiko for infektion eller sygdom i øregangen. Vi anbefaler derfor, at høreapparaterne fjernes fra øret, når du går i seng, så øregangen kan blive udluftet. Hvis der i løbet af dagen er perioder, hvor du ikke har brug for høreapparaterne, kan du også her fjerne dem. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse høreapparatet efter behov. Hvis der opstår en infektion eller sygdom, bør du søge læge og kontakte høreklinikken for vejledning om, hvordan du desinficerer høreapparaterne. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer. Regelmæssig brug af fugtfjerner anbefales for at undgå funktionsfejl af høreapparatet. Brug ikke Widex høreapparater i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. 38

39 ADVARSEL Hvis du skal under røntgen, scanning (MRI, CT) eller anden form for medicinsk behandling, skal høreapparatet tages af. Strålinger fra disse behandlinger samt andre former for stråling, som den i en mikrobølgeovn, kan beskadige dit høreapparat, og høreapparatet kan blive meget varmt. Den stråling, der kan komme fra bl.a. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil ikke skade høreapparatet, men kan forårsage hørbar interferens. 39

40 ADVARSEL Interferens med aktive implantater For at udvise forsigtighed anbefaler vi at følge de retningslinjer, som producenterne af defibrillatorer og pacemakere giver i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner. Hvis du bærer en aktiv implanterbar enhed, skal du holde trådløse høreapparater og høreapparattilbehør som trådløse fjernbetjeninger eller kommunikationsudstyr mindst 15 cm væk fra implantatet. Hvis du oplever nogen form for interferens, skal du holde op med at anvende høreapparaterne og kontakte producenten af implantatet. Bemærk, at interferens også kan forårsages af strømførende ledninger, elektrostatisk udladning, metaldetektorer i lufthavne, etc. Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, bedes du kontakte producenten af implantatet for en risikovurdering. Hvis du har en implanterbar enhed, anbefaler vi at holde magneter* mindst 15 cm væk fra implantatet. (*= kan specificeres som Autophone magnet, høreapparatskal, magnet i et værktøj, etc.) 40

41 FORSIGTIG! Dit høreapparat er blevet testet for interferens efter internationale standarder. Det er ikke desto mindre muligt, at uforudset interferens kan opstå i høreapparater på grund af elektromagnetisk stråling fra andre produkter som alarmsystemer, overvågningssystemer og mobiltelefoner. Selvom høreapparatet er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibillitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at det kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere høreapparatet. 41

42 INFORMATION BEMÆRK Høreapparatet giver dig ikke normal hørelse og forhindrer eller forbedrer ikke organisk betingede høretab. Høreapparatet kan imidlertid hjælpe dig til at udnytte den hørelse, du har, bedst muligt. Du skal dog være opmærksom på, at det kan tage tid at vænne sig til et nyt høreapparat og nye lyde. Det betyder, at man oftest ikke får det fulde udbytte af sit høreapparat, hvis man kun bruger det sjældent. Anvendelse af et høreapparat er kun en del af hørehabiliteringen, som muligvis skal suppleres med auditiv træning og vejledning i mundaflæsning. Brug af høreapparat kan medføre, at ørevoks samler sig til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge/ørelæge. Ørevoks kan nemlig nedsætte dels din egen hørelse og dels høreapparatets virkning betydeligt. Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. 42

43 Tilvænning til dine høreapparater Tillykke, fordi du med anskaffelsen af højteknologiske høreapparater fra Widex har taget det første skridt til at genskabe dine kommunikationsfærdigheder. Da mange af de lyde, du nu kan høre, ikke har været fuldt hørbare uden høreapparater, vil vi bede dig bruge nogle få minutter på nedenstående aktiviteter i nævnte rækkefølge. Prøv først i rolige omgivelser og derefter i mere støjende omgivelser. Aktivitet 1: Lyt først til en ven eller et familiemedlem, der taler til dig, mens du har øjnene lukkede og høreapparaterne slukkede. Tag nu dine høreapparater på og fortsæt med at lytte. Kan du mærke forskellen? Formålet med denne aktivitet er ikke at høre hvert enkelt ord, men blot at høre forskellen i forstærket tale fra en velkendt kilde. Aktivitet 2: Lyt til en ven eller et familiemedlem, der taler til dig, mens du har dine høreapparater på, men øjnene lukkede. Lyt derefter med øjnene åbne. Målet er at vise, hvor nyttigt det er at få information fra øjnene som supplement til ørerne. Aktivitet 3: Køb to eksemplarer af dagens avis. Bed en ven eller et familiemedlem om at læse en historie højt, mens du samtidig læser den samme historie. Alternativt, læs historien højt og lyt til din egen stemme. Det er også en hjælp at se tekstet tv. 43

44 Vi hører med vores hjerne, ikke med vores ører. Det tager ens hjerne noget tid fuldt ud at vænne sig til de nye lyde, man hører. Det er f.eks. ikke usædvanligt, at man nu hører lyde som ens egne fodtrin, en knitrende avis eller et køleskab, der brummer - lyde, som normalthørende tager for givet og derfor ikke tænker bevidst over. Vær tålmodig og giv dig selv et par uger til at vænne dig til lydene. Din hjerne vil lære at ignorere dem, hvis de ikke er vigtige. Hvis lyde er for kraftige eller ubehagelige, skal du selvfølgelig kontakte høreklinikken. Samtale har mange overflødige signaler. Hvis man bekymrer sig om et ord, man måske har overhørt, vil det sandsynligvis føre til flere overhørte ord. Fokusér på essensen af samtalen. Det kan være en hjælp at bede nogen, du føler dig tryg ved, om diskret at informere dig om det overordnede emne, når I er flere sammen. Inden du tager på restaurant, kan du ringe i forvejen og bestille bord væk fra køkken eller barområde. Husk, at på støjende steder, kan selv normalthørende have svært ved at høre. Du kan finde flere tips til aktiviteter, træningsmaterialer og nyttig kommunikation på 44

45 REGULATORISK INFORMATION FCC ID: TTY-DCIC IC: 5676B-DCIC Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 45

46 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. 46

47 Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 47

48 Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr D-CIC og D-CIC-TR overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under: 48

49 Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være potentielt farlige og udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet, hvis elektronikafffald (WEEE) ikke håndteres korrekt. Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Høreapparater, tilbehør og batterier skal bortskaffes på særlige affaldsstationer for elektronikaffald eller returneres til din høreklinik, som sørger for korrekt bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse hjælper med at beskytte folkesundheden og miljøet. 49

50 EKSTRA PROGRAMSKEMA Programmer i høreapparatet: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Specielt program: 50

51 SYMBOLER Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr symbol Titel/beskrivelse Producent Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også. Produktionsdato Den dato, hvor produktet er produceret. Udløbsdato Produktet må ikke anvendes efter denne dato. Batchnummer Produktets batchnummer (identificering af batch) Katalognummer Produktets katalognummer (varenummer) Serienummer Produktets serienummer* Produktet skal beskyttes mod sollys Produktet skal beskyttes mod lyskilder og/eller produktet skal beskyttes mod varmekilder 51 2

52 symbol Titel/beskrivelse Produktet skal holdes tørt Produktet skal beskyttes mod fugt og/eller produktet skal beskyttes mod regn Minimumtemperatur Den laveste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for. Maksimumtemperatur Den højeste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for. Temperaturforhold De højeste og laveste temperaturer, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for. Se brugsanvisningen Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug. Caution/Warning Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal læses, inden produktet tages i brug. WEEE-mærke "Må ikke kasseres som almindeligt affald" Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. 52 3

53 symbol Titel/beskrivelse CE-mærke Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CEmærket udstyr. Bemærk Produktet klassificeres i henhold til R&TTE direktiv 1999/5/ EF som Klasse 2 udstyr med visse anvendelsesbegrænsninger i nogle af EU- og EØS-landene. C-Tick mærke Produktet overholder de gældende regulatoriske krav til EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand. Interference Elektromagnetisk interference kan forekomme i nærheden af produktet. *Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret kan være påtrykt uden foranstillet 53 4

54 54

55 55

56 WIDEX A/S Nymøllevej 6, 3540 Lynge, Denmark Manualnummer: #02 É[5qr0w1 h;a;;g]

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret BRUGSANVISNING CROS-FA model Bag-øret 2 INDHOLD WIDEX CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb...10 Markering af højre og venstre...12 Placering af transmitteren...12

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DIN NYE DEX FJERNBETJENING... 5 Påtænkt anvendelse... 5 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 6 Forside... 6 Bagside... 7 TILBEHØR... 8 BATTERIET...

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) FA Din høreapparatserie: FP PROGRAM Universal Ro Transport By Selskab

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FS model

BRUGSANVISNING. CROS-FS model BRUGSANVISNING CROS-FS model 2 INDHOLDSFORTEGNELSE WIDEX CROS TRANSMITTER... 4 Batteriet... 8 Isætning af batteri... 8 Batteriskuffe uden neglegreb... 11 Markering af højre og venstre... 13 Placering af

Læs mere

Brugsanvisning. TV-Dex

Brugsanvisning. TV-Dex Brugsanvisning TV-Dex 2 Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 4 Beskrivelse af høreapparatet...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 Lysdioder... 9 Kom godt i gang...10 Tilslutning af enhederne:... 10 Ved brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-PA model Højttaler-i-øregangen

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-PA model Højttaler-i-øregangen BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN D-PA model Højttaler-i-øregangen DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-PA model Højttaler-i-øregangen

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-PA model Højttaler-i-øregangen WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-PA model Højttaler-i-øregangen DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Universal Ro Transport By Selskab Musik

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FA/D-FA P model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FA/D-FA P model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN D-FA/D-FA P model Bag-øret-høreapparat DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) FA Din høreapparatserie: FA P PROGRAMMER Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-FS model Højttaler-i-øret

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-FS model Højttaler-i-øret BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN D-FS model Højttaler-i-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus T M+T Telefon

Læs mere

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret DIT WIDEX MIND HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) mind440 mind330 mind220 Dato: Batteristørrelse: 13 2 Programmer:

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2 model RIC/RITE Højttaler-i-øregang/højttaler-i øret

BRUGSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2 model RIC/RITE Højttaler-i-øregang/højttaler-i øret BRUGSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2 model RIC/RITE Højttaler-i-øregang/højttaler-i øret DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Universal Ro Transport By

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR model Helt-inde-i-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Ventilation: Ikke gennemgående CIC CIC-M Din

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-XP model I-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Ventilation: Din høreapparatserie: Ikke gennemgående Gennemgående Ingen 2 PROGRAM Universal

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

BRUGSANVISNING TV-DEX

BRUGSANVISNING TV-DEX BRUGSANVISNING TV-DEX 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAKKENS INDHOLD... 5 BESKRIVELSE AF HØREAPPARATET... 7 TV-CONTROLLER... 9 TV-BASE... 10 LYSDIODER... 12 KOM GODT I GANG... 13 TILSLUTNING AF ENHEDERNE:... 13

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Din høreapparatserie: Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR/ D-CIC-M/D-CIC-M-TR model Helt-inde-i-øret

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR/ D-CIC-M/D-CIC-M-TR model Helt-inde-i-øret BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-CIC/D-CIC-TR/ D-CIC-M/D-CIC-M-TR model Helt-inde-i-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) D-CIC ikke-trådløst D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110

Læs mere

BRUGSANVISNING M DEX

BRUGSANVISNING M DEX BRUGSANVISNING M DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning 2 Halssnor Oplader Jack-til-jack-kabel 3 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF HØREAPPARATET...7 PÅTÆNKT ANVENDELSE...9 STATUSIKONER...10 BATTERISTATUS...10

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ Model C2-m/C2-m-CB Bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ Model C2-m/C2-m-CB Bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ Model C2-m/C2-m-CB Bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-XP model I-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-XP model I-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-XP model I-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation: Ventilation Ingen ventilation DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-PA model RIC Receiver-in-canal

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-PA model RIC Receiver-in-canal BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-PA model RIC Receiver-in-canal DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-PA model RIC Receiver-in-canal 4 0219 010 #03.indd 1 06-07-2015 15:08: DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 4 0219 010 #03.indd

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN D-9 model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Din høreapparatserie: Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon T M+T

Læs mere

BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN. S4-VS/S2-VS model RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN. S4-VS/S2-VS model RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN S4-VS/S2-VS model RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) S4-VS S2-VS Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-FA model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HEARING AID (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening RC4-2 Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-FA model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HEARING AID (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN. S4-VSD/S2-VSD model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN. S4-VSD/S2-VSD model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN S4-VSD/S2-VSD model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) S4-VSD S2-VSD Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparater

BRUGSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparater BRUGSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparater INDHOLD SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVELSE.................................... 4 Oplysninger om brug..............................

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-9 model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-XP/C3-XP/C2-XP-model I-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-XP/C3-XP/C2-XP-model I-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 C4-XP/C3-XP/C2-XP-model I-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Phonak Dalia Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Brugsanvisning M DEX

Brugsanvisning M DEX Brugsanvisning M DEX Pakkens indhold M-DEX Brugsanvisning Halssnor Oplader Jack-til-jack-kabel 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af høreapparatet... 5 Påtænkt anvendelse... 6 Statusikoner... 7 batteristatus...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

dinamico BRUGSANVISNING COSELGI DINAMICO SERIEN D-XP model I-øret-høreapparat

dinamico BRUGSANVISNING COSELGI DINAMICO SERIEN D-XP model I-øret-høreapparat dinamico BRUGSANVISNING COSELGI DINAMICO SERIEN D-XP model I-øret-høreapparat DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Ventilation: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Din høreapparatserie: PROGRAMMER

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FM model Bag-øret-høreapparat

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FM model Bag-øret-høreapparat WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-FM model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Universal Ro Transport By Selskab Musik

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere