Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR"

Transkript

1 Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

2 I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse. Indhold Tak Høreapparatet Markering af højre og venstre høreapparat Batteriinformation Isætning af batteri Batterialarm Tænd og sluk Isætning af høreapparat Udtagning af høreapparat Mulige startindstillinger Automatisk justering af lydstyrken Lytteprogram Rengøring Høreapparatet Lydudgangen Ventilationskanalen, ikke gennemgående Ventilationskanalen, gennemgående Mikrofonåbningen Widex voksfang Udskiftning af voksfang Vedligeholdelse Gode råd Hvis høreapparatet ikke virker Dit høreapparat

3 Tak......fordi du har valgt et Widex høreapparat. Dit høreapparat er et avanceret instrument, som i samråd med tilpasseren kan justeres til dine behov. Alle illustrationer i denne brugsanvisning viser et høreapparat til højre øre. Medmindre andet er nævnt, gælder de samme principper for venstre øre. Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye Widex høreapparat. Høreapparatet 1. Mikrofonåbning, hvor lyden kommer ind i høreapparatet 2. Batterilåg 3. Neglegreb, der gør det nemt at åbne batteriskuffen 4. Tænd/sluk-funktion, som er indbygget i batterilåget. 5. Lydudgang, som leder den forstærkede lyd fra høreapparatet videre ind i øret 6. Widex voksfang 7. Udtrækssnor, der gør det nemt at tage høreapparatet ud af øregangen 8. Ventilationskanal (ikke gennemgående), som sikrer, at der kommer luft til øregangen 9. Ventilationskanal (gennemgående), som sikrer, at der kommer luft til øregangen Vigtigt Du bør læse denne brugsanvisning grundigt, inden du tager dit høreapparat i brug. 8 / /

4 Bagest i denne brugsanvisning kan tilpasseren afkrydse, hvilken ventilationskanal der er i dit høreapparat. Ventilationskanalen kan også være valgt fra. Markering af højre og venstre høreapparat Hvis du bruger høreapparat i begge ører, kan du altid kende høreapparaterne fra hinanden. De fleste modeller har et rødt Widex logo på højre høreapparat og et blåt logo på venstre. Pilen viser, hvor logoet er placeret. Alternativt kan skallen være henholdsvis rød og blå. 6 7

5 Batteriinformation Den anbefalede batteritype er: Luft/zink-batteri. Til dit høreapparat skal benyttes størrelse 10. På høreklinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Batteriets holdbarhed er afhængig af flere forhold, som for eksempel indstillingen af høreapparatet, hvor mange timer du bruger det dagligt, og i hvilke lyttemiljøer du bruger det. Isætning af batteri Inden du sætter et nyt batteri i høreapparatet, skal det lille klistermærke på batteriet fjernes. Batteriet begynder at virke, nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør det ikke anvendes. 8 9

6 1. Åbn batterilåget ved hjælp af neglegrebet. Vær forsigtig med ikke at bøje batterilåget for langt bagover. 2. Anbring batteriet i batterilåget, således at plusmærket (+) på batteriet vender som vist. 3. Brug evt. den medfølgende batterimagnet til at styre batteriet på plads. Batterialarm Hvis du hører fire hurtige biplyde, mens du har dit høreapparat på, er det tegn på, at batteriet er ved at være brugt op. Hvis batteriet er brugt helt op, vil der ikke komme nogen lyd fra høreapparatet. Det er meget individuelt, hvor længe høreapparatet kan fungere, efter at batterialarmen har lydt. Vi anbefaler derfor altid at have et nyt batteri ved hånden. Hvis du ønsker det, kan du få biplydene sat ud af funktion Er batteriskuffen svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. Lad aldrig et brugt batteri sidde i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lække, vil det beskadige høreapparatet. Når du skifter batteri, er det en god ide at holde høreapparatet over et bord. Vigtigt Læg aldrig et batteri direkte ned i selve høreapparatet, men anbring batteriet i det runde batterilåg som vist

7 Tænd og sluk Batterilåget på høreapparatet fungerer også som tænd/ sluk-kontakt. 1. Luk batterilåget for at tænde høreapparatet. Hvis du lige har slukket høreapparatet, skal du vente mindst 3 sekunder, før du tænder det igen. 2. Åbn batterilåget for at slukke høreapparatet. Isætning af høreapparat 1. Luk batterilåget helt. 2. Tag fat i høreapparatets udtrækssnor med tommelog pegefinger og før forsigtigt høreapparatet ind i øregangen, indtil du mærker en smule modstand. 3. Slip så udtræks snoren og skub forsigtigt høreapparatet ind på plads med spidsen af pegefingeren. Høreapparatet skal nu sidde behageligt. 4. For at anbringe høreapparatet korrekt kan det være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad Høreapparatet kan være indstillet til at give en biplyd, når det tændes Husk altid at slukke høreapparatet, når du lægger det fra dig. Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge høreapparatet i flere dage

8 Udtagning af høreapparat Træk forsigtigt i udtrækssnoren med tommel- og pegefinger. Du kan evt. vrikke høreapparatet blidt fra side til side, mens du trækker i udtrækssnoren. Det kan også være en hjælp at trække øret lidt bagud og opad med den anden hånd. Mulige startindstillinger Høreapparatet kan indstilles til at starte op på to forskellige måder: I den normale opstartsindstilling vil høreapparatet minimere hyl, mens det sættes i øret. Alternativet er en indstilling, hvor høreapparatet hyler lidt, mens det sættes i øret. Sammen med tilpasseren kan du vælge den opstartsindstilling, der passer dig bedst. Automatisk justering af lydstyrken Høreapparatet regulerer automatisk lydstyrken, alt efter hvilke omgivelser du befinder dig i. Vigtigt Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig/svag, eller hvis gengivelsen af lyde virker forkert, eller hvis du ønsker yderligere vejledning i brugen af høreapparatet, bør du kontakte høreklinikken

9 Lytteprogram Høreapparatet er udstyret med et standardlytteprogram, som kaldes Master. Rengøring Til rengøring af høreapparatet findes følgende renseværktøjer. Tal med tilpasseren om, hvilke værktøjer du behøver til dit høreapparat. 1. Lille børste 2. Blød klud 3. Rensenål med både en kort og lang ende 4. Lang rensenål 1 2 Widex 3 4 Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra renseværktøj

10 Høreapparatet Høreapparatet er et helt-inde-i-øret-høreapparat. Det er meget vigtigt at holde høreapparatet rent for ørevoks og snavs for at sikre, at det fungerer bedst muligt. 1. Rengør høreapparatet dagligt med den bløde klud for at holde det tørt og fri for ørevoks og snavs. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler til at rense høreapparatet. 2. Når du ikke bruger høreapparatet, bør batterilåget stå åbent, så høreapparatet kan blive udluftet, og evt. fugt forsvinde. Her vises et eksempel på, hvordan lydudgang, ventilationskanal og mikrofonåbning kan være placeret i et høreapparat med henholdsvis en ikke gennemgående og en gennemgående ventilationskanal. Det kan se lidt anderledes ud på dit høreapparat. 1. Lydudgang 2. Ventilationsåbning (ikke gennemgående) 3. Mikrofonåbning Hver gang du tager høreapparatet ud af øret, bør du kontrollere lydudgangen og mikrofon- og ventilationsåbningerne og sørge for, at der ikke har samlet sig ørevoks eller snavs ved disse. 1. Lydudgang 2. Ventilationskanal (gennemgående, udgang) 3. Ventilationskanal (gennemgående, indgang) 4. Mikrofonåbning

11 Lydudgangen Det er vigtigt, at lydudgangen ikke er blokeret af ørevoks. Hvis den er blokeret, skal du gøre følgende: Fjern eventuel synlig ørevoks fra området omkring lydudgangen med den lille børste eller klud. Er lydudgangen stadigvæk blokeret, skal voksfanget skiftes (se side 24). Ventilationskanalen, ikke gennemgående Hvis der har samlet sig ørevoks i og/eller rundt om ventilationskanalens åbning, skal du gøre følgende: Stik den lange ende af rensenål nr. 3 så langt ind i ventilationskanalen, som den kan nå, for at fjerne ørevoksen. Vigtigt Kan du ikke få lydudgangen helt ren, skal du henvende dig til høreklinikken. Lad være med at stikke nogen form for værktøj ind i selve lydudgangen, da det kan beskadige høreapparatet. Vigtigt Det er vigtigt, hvis høreapparatet skal fungere rigtigt, at ventilationskanalen ikke er blokeret. Rens derfor ventilationskanalen hver dag! Skulle ventilationskanalen blive så blokeret af ørevoks, at lyden i høreapparatet ændrer karakter, skal du henvende dig til høreklinikken

12 Ventilationskanalen, gennemgående Hvis der har samlet sig ørevoks i og/eller rundt om ventilationskanalens åbning, skal du gøre følgende: Stik den lange rensenål (nr. 4) hele vejen igennem ventilationskanalen for at fjerne ørevoksen. Mikrofonåbningen Hvis der har samlet sig snavs eller ørevoks rundt omkring mikrofonåbningen foran på høreapparatet, skal du gøre følgende: Åbn batterilåget og fjern batteriet. Vend høreapparatet, så det åbne batterilåg vender nedad. Før den korte ende af rensenål nr. 3 igennem hullet til mikrofonåbningen indefra, som vist på tegningen. Vigtigt Det er vigtigt, hvis høreapparatet skal fungere rigtigt, at ventilationskanalen ikke er blokeret. Rens derfor ventilationskanalen hver dag! Skulle ventilationskanalen blive så blokeret af ørevoks, at lyden i høreapparatet ændrer karakter, skal du henvende dig til høreklinikken. Vigtigt Hvis du har mistanke om, at ørevoks eller snavs har bevæget sig gennem mikrofonåbningen og ind i selve mikrofonen inde i høreapparatet, skal du henvende dig til høreklinikken. Man må ikke stikke noget ned i selve mikrofonen

13 Widex voksfang Voksfanget hjælper med at beskytte høreapparatet mod ørevoks. Widex voksfang skal altid anvendes. I modsat fald bortfalder garantien for dit høreapparat. Et Widex voksfang består af følgende dele: Udskiftning af voksfang Placér udtrækskrogen inde i det voksfang, der allerede sidder i lydudgangen. Træk det brugte voksfang ud. 1. Ventilationsåbning 2. Lydudgang 3. Brugt voksfang 1. Styrepind 2. Udtrækskrog 3. Voksfang Voksfanget leveres i en lille æske og er monteret på styrepinde

14 1. Vend styrepinden, så det nye voksfang kan sættes på plads. 2. Placér styrepinden i lydudgangen og pres voksfanget ind i lydudgangen med et let tryk. 3. Træk derefter styrepinden ud af voksfanget. 4. Når voksfanget er skiftet, smides det brugte voksfang ud sammen med styrepinden. Brugte voksfang bør aldrig genbruges Det er meget individuelt, hvor ofte voksfang skal udskiftes. Det afhænger f.eks. af typen og mængden af ørevoks, du producerer. Hvis du har spørgsmål angående brugen af voksfang, skal du henvende dig til høreklinikken. 3. Det nye voksfang glider automatisk af styrepinden og bliver siddende i lydudgangen, når styrepinden trækkes ud. Vigtigt Hvis voksfanget ikke sidder ordentligt fast, skal det fjernes og et nyt monteres i stedet. Skulle voksfanget mod forventning løsne sig fra høreapparatet, mens dette er anbragt i øregangen, bør du kontakte din læge. Forsøg ikke selv at fjerne voksfanget fra øregangen

15 Vedligeholdelse Høreapparatet vil holde længe, hvis du vedligeholder det rigtigt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid: Sluk for høreapparatet, når du ikke bruger det. Hvis du ikke skal bruge det i flere dage, skal batteriet tages ud. Høreapparatet skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Når du ikke bruger høreapparatet, skal det opbevares i æsken på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i det. Når du ikke bruger høreapparatet, må det ikke udsættes for kraftig varme eller fugtighed. I omgivelser med høj luftfugtighed kan det være en god ide dagligt at benytte Widex tørrekit for at mindske fugtigheden inden i høreapparatet. For yderligere information, læs indlægssedlen, der følger med Widex tørrekit. Tag høreapparatet af, når du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume eller anden form for spray. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere høreapparatet. Hvis du skal i strålebehandling (kortbølge, røntgen, MR- og CT-scanning osv.), skal høreapparatet tages af. Nogle former for strålebehandling kan ødelægge høreapparatet. Anbring f.eks. aldrig høreapparatet i en mikrobølgeovn. Den stråling, der kan komme fra bl.a. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil ikke skade høreapparatet. Widex høreapparater er ikke godkendt til at kunne bruges i miner eller andre områder med eksplosive luftarter

16 Gode råd Brug af høreapparat øger risikoen for, at ørevoks samles til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge/ørelæge. Ørevoks kan nemlig nedsætte dels din egen hørelse, dels høreapparatets virkning betydeligt. Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. Vær omhyggelig med, at høreapparatet og dets tilbehør ikke er tilgængeligt for børn, der kunne putte det i munden. Hold også batterier uden for børns rækkevidde og kassér brugte batterier med omhu. Skift ikke batterier for øjnene af børn og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Vær opmærksom på, at du ikke putter batterier eller høreapparater i munden, da du kan risikere at sluge dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte din læge. Høreapparatet giver dig ikke normal hørelse, men kan hjælpe dig til at udnytte den hørelse, du har, bedst muligt. Du skal dog være opmærksom på, at det tager tid at vænne sig til et nyt høreapparat og nye lyde. Høreapparatet er lavet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation, også i øregangen. I de fleste tilfælde kan sådan et problem løses sammen med tilpasseren. Vær i øvrigt opmærksom på, at brugen af en hvilken som helst type høreapparat vil kunne betyde en let øget risiko for infektioner i øregangen. En infektion kan opstå, fordi øret ikke får den nødvendige ventilation. Vi anbefaler derfor, at høreapparatet tages ud om natten, så øregangen ventileres. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse høreapparatet efter behov. Hvis der opstår infektion, bør du søge læge og kontakte tilpasseren for vejledning om, hvordan du desinficerer dit høreapparat. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer

17 Hvis høreapparatet ikke virker På de næste sider finder du nogle gode råd i tilfælde af, at høreapparatet ikke virker, som det skal. Du bedes undersøge følgende, inden du kontakter høreklinikken: Hvis høreapparatet er tavst, kan det være fordi: Høreapparatet ikke er tændt. Sørg for, at batteriet sidder korrekt, og luk batterilåget rigtigt. Batteriet er fladt/virker ikke. Sæt et nyt batteri i høreapparatets batterilåg. Lydudgangen er blokeret. Rens rundt om høreapparatets lydudgang med den medfølgende lille børste (se side 20). Er lydudgangen stadigvæk blokeret, skal voksfanget skiftes. Kan du ikke få lydudgangen helt ren, bør du kontakte høreklinikken. Lad være med at stikke nogen form for værktøj ind i selve lydudgangen. Dette kunne beskadige høreapparatet. Batterikontakterne er snavsede. Kontakt høreklinikken for at få batterikontakterne renset. Mikrofonåbningen er blokeret. Rens mikrofonåbningen, som beskrevet på side 23. Hvis du har mistanke om, at ørevoks eller snavs har bevæget sig gennem mikrofonåbningen og ind i selve mikrofonen inde i høreapparatet, skal du henvende dig til høreklinikken. Lad være med at stikke nogen form for værktøj ind i selve mikrofonen. Hvis lydstyrken i høreapparatet ikke er kraftig nok, kan det være fordi: Lydudgangen er blokeret. Rens rundt om høreapparatets lydudgang med den medfølgende lille børste (se side 20). Er lydudgangen stadigvæk blokeret, skal voksfanget skiftes. Kan du ikke få lydudgangen helt ren, bør du kontakte høreklinikken. Lad være med at stikke nogen form for værktøj ind i selve lydudgangen. Dette kunne beskadige høreapparatet. Øret er tilstoppet af ørevoks. Kontakt din læge/ørelæge. Hvis høreapparatet hyler vedvarende, kan det være fordi: Høreapparatet ikke er korrekt anbragt i øregangen. Tag høreapparatet ud og prøv igen. Øret er tilstoppet af ørevoks. Kontakt din læge/ørelæge. Høreapparatet sidder for løst. Kontakt høreklinikken

18 Hvis det er ubehageligt at gå med høreapparatet, kan det være fordi: Høreapparatet ikke sættes rigtigt i. Kontakt høreklinikken og få vejledning i, hvordan høreapparatet placeres. Høreapparatet ikke passer ordentligt. Kontakt høreklinikken. Det ydre øre eller øregangen bliver øm. For førstegangsbrugere er det vigtigt ikke at gå med høreapparatet for længe ad gangen i starten. Huden i øregangen er meget tynd og kan hæve lidt på grund af trykket fra høreapparatet. Brug 2-3 uger på at vænne dig gradvist til et nyt høreapparat. Bliver du ved med at være øm, skal du kontakte høreklinikken. Dit høreapparat (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Ventilationskanal: Ikke gennemgående Gennemgående Ingen Hvis høreapparatet fungerer uregelmæssigt, kan det være fordi: Batterikontakterne er snavsede. Kontakt høreklinikken for at få batterikontakterne renset

19 #02y Printed by HTO / #02

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning til PA-440 RIC

Brugsanvisning til PA-440 RIC Brugsanvisning til PA-440 RIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør og batterier

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

Patientinformation. om øjenproteser af glas

Patientinformation. om øjenproteser af glas Dansk SIDEN 1860 F. AD. MÜLLER SÖHNE Specialist i øjenproteser Patientinformation om øjenproteser af glas Kære patient At det er nødvendigt at få bortopereret et øje kan være en rystende oplevelse og svært

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems Silk Nx Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Lytteprogrammer 7 Funktioner 7 Batterier 8 Batteristørrelse

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Phonak Dalia Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning

Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Eftersom en hørenedsættelse som regel er sket over en længere periode, skal du typisk vænne dig til at høre alle toner

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater 6 En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Denne brochure er nummer 6 i en serie fra Widex om hørelse og

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Høreapparat - og hvad så?

Høreapparat - og hvad så? Høreapparat - og hvad så? Indhold Forord.................................................3 Øret, hørelse og høretab...................................4 Høreapparaterne.........................................5

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

... afholdes kundebesøget

... afholdes kundebesøget II!... afholdes kundebesøget Kære læser... Vi håber at du har fået så god inspiration og succes efter at have læst SÅDAN!... booker du dine møder, at du nu er klar til få succes med dine kundebesøg. Vi

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Cykel vedligeholdelse

Cykel vedligeholdelse Cykel vedligeholdelse Introduktion Du sidder nu med en guide til, hvordan du kan passe og pleje din cykel, så den ikke tager skade af det hårde danske vejr. Guiden her er hurtigt læst, og vil helt sikkert

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 2.1 Prøvetagning Prøvetagning fra vene Blodprøvetagning, hvor kanyle og sikkerhedsholder samles umiddelbart inden prøvetagning Varenr. L33001 Varenavn: Kanyle uden holder, GRØN, lang nål Varenr. L33002

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

BRUGSANVISNING MENU SERIEN. ME-CIC/IIC-TR ME-CIC/IIC Completely-In-Canal (helt-inde-i-øregangen) / Invisible-In-Canal (usynligt-i-øregangen)

BRUGSANVISNING MENU SERIEN. ME-CIC/IIC-TR ME-CIC/IIC Completely-In-Canal (helt-inde-i-øregangen) / Invisible-In-Canal (usynligt-i-øregangen) BRUGSANVISNING MENU SERIEN ME-CIC/IIC-TR ME-CIC/IIC Completely-In-Canal (helt-inde-i-øregangen) / Invisible-In-Canal (usynligt-i-øregangen) DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Denne model og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Motion S primax. Brugsanvisning

Motion S primax. Brugsanvisning Motion S primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere