Monterings og Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings og Brugervejledning"

Transkript

1 Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning at vælge én brændeovn blandt mange. Efter vores mening har du truffet det rigtige valg. Du har valgt et kvalitetsprodukt til en yderst gunstig pris. Tillykke med det. For at få det fulde udbytte af din yderst fornuftige beslutning, skal du læse denne pjece nøje igennem. Intet produkt kan leve op til sit bedste, uden at personen der skal håndtere det, har lært grundlaget i at betjene en brændeovn og det brændsel der skal anvendes, samt at have fået forståelse for at skorstenen er motoren i en hver forbrænding. Uden en velfungerende skorsten kan især en moderne brændeovn ikke brænde. Den bliver træg, virker doven og uoplagt. Gør jer selv og os den tjeneste at læse denne vejledning. Gem den til senere brug, såfremt der pludseligt opstår ting i ikke før har været udsat for. OBS! Før du tænder op skal du være opmærksom på at lakken på ovnen efterhærder de første gange ovnen bliver rigtig varm. Det lugter lidt. Sørg for god udluftning. Lakken bliver lidt klæbrig og sårbar, derfor skal åbning af lågen foregå med største forsigtighed, da pakningen i lågen gerne vil klæbe fast i den bløde lak. Det gælder i øvrigt også al berøring af ovnen. Indholdsfortegnelse 1.0 Opstilling af Svendsen 3 ovnen. 1.1 Udpakning 1.2 Opstilling af ovnen 1.3 Den lokale Skorstensfejer 1.4 Placering af ovn og afstandskrav 1.5 Skorstenen 1.6 Tilslutninger af røgrør 1.7 Tilslutning til Keramiske / murede Skorstene 1.8 Tilslutning til stålskorstene 1.9 Trækforholdet i skorstenen 2.0 Fyringsvejledning. 2.1 Optænding og fyringsvejledning

2 3.0 Nødvendig vedligeholdelse af ovnen. 3.1 Udvendig vedligeholdelse 3.2 Indvendig vedligeholdelse 3.3 Rensning/rengøring af ovnen 4.0 Andre brændsler. Originale ekstra tilbehørsdele til Svendsen 3: Ingen på nuværende tidspunkt. 1.0 Opstilling af Svendsen 3 ovnen. 1.1 Udpakning af ovnen Svendsen 3 pakkes ud og løftes ned af pallen. Sæt ovnen på to strimler gulvtæppe rester eller kraftig pap. Disse anbringes parallelt under for og bagsiden af ovnen. Nu kan ovnen uden at ridse skubbes på plads til det ønskede sted. Ovnen løftes en anelse fremover og den bagerste strimmel fjernes. Herefter løftes ovnen lidt skråt bagover, og den forreste strimmel fjernes. Ovnen står nu det rette sted. Det er bedst at være to om dette arbejde da ovnen vejer godt 110 kg. 1.2 Opstilling af ovnen Vær opmærksom på de nationale og lokale bestemmelser for installation af brændeovne. I tvivlstilfælde kan man altid spørge den lokale skorstensfejer om råd. Han skal under alle omstændigheder kontaktes for at syne installationen. Han skal oprette en som kunde for senere lovpligtige fejninger. Det er dog altid en selv og eller ens håndværker som er ansvarlig for overholdelse af lovgivningen. 1.3 Den lokale Skorstensfejer Skal ovnen tilsluttes en eksisterende skorsten som man ikke har det fulde kendskab til, eller som ikke har været brugt i længere tid, bør skorstensfejeren under alle omstændigheder inspicere skorstenens beskaffenhed udvendig som indvendig. For eksempel medfører revnedannelser utætheder som igen nedsætter opdriften drastisk i skorstenen. Resultatet er at ovnen ikke vil brænde og glasset bliver sort. Da motoren ikke virker som den skal. 1.4 Placering af ovn og afstandskrav Når væggene hvor ovnen skal opstilles er af brændbart materiale, skal afstands målene som angivet på mærkepladen bag på ovnen overholdes nøje. Er væggene af ikke brændbart materiale, er der ingen afstandskrav at overholde. Her anbefaler vi en afstand på 7-10 cm mellem væg og ovn. Ovnen kan bedre fordele varmen og rengøring er muliggjort. Ét lag tapet på en mur betegnes normalt som ikke brændbart materiale. Mindste afstand til brændbart materiale: Bag ovnen Ved ovnens sider Møbleringsafstand 150 mm. 200 mm. 850 mm.

3 Gulvet under ovnen Opstilles ovnen på et brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser, med hensyn til størrelsen på et ikke brændbart underlag, under ovnen overholdes. Tal eventuelt med den lokale Skorstensfejermester eller forhandleren. Man skal altid sikre sig at gulvet under ovnen kan bære hele installationen. Møbleringsafstanden Møbleringsafstanden er målt til 85 cm. Det vil sige den sikkerhedsmæssige afstand til brændbart materiale foran ovnen. Man bør nok under alle omstændigheder for en sikkerheds skyld holde en større afstand. Da ovnen bliver meget varm under drift, skal der udvises den aller største agtpågivenhed over for husdyr og specielt børns berøring med ovnen. Der kan i handelen fås kravlegårde i forskellig design som adskiller børn fra den varme ovn. 1.5 Skorstenen Lokale bestemmelser tillader ofte at flere lukkede ildsteder kan tilsluttes samme skorsten som for eksempel oliefyr eller andre brændeovne. Der gælder dog den regel at alle ildsteder til samme skorsten skal være lukkede ildsteder. Tilslutningen i skorstenen skal have en højde forskel på mindst 30 cm mellem rørene. Gasfyr og brændeovne må aldrig tilsluttes samme skorsten. Skorstenslysningen skal mindst overholde de nationale og lokale krav. Lysningen bør generelt for stålskorstenes vedkommende ligge på 150 mm i diameter og for Keramiske foringer eller murede skorstene anbefaler vi 175 til 180 mm i diameter. De skal være velisolerede og tryktætte i hele deres længde, og helst stå indendørs. Eventuelle renselemme skal være tætsluttende. Der stilles i Danmark ingen minimumskrav til skorstenens højde, den skal dog være så høj at den giver den fornødne opdrift til en god forbrænding og røggener for naboer og omgivelser undgås. En virksom højde på 3,5 til 4,5 m er normalt tilstrækkelig. Den virksomme højde måles fra ovnens top til skorstenens top. Mundingen af skorstenen bør altid være mindst 80 cm højere end tagryggen, når dens placering nærmer sig husets midte, og være mindst lige så høj som tagryggen når den nærmer sig husets tagrende. Vær specielt opmærksom omkring lovgivningen ved installationer af skorstene på stråtækte huse, samt forsikringsbestemmelserne i det enkelte selskab. Skorstene og røgrør skal i de fleste tilfælde være forsynet med en eller flere renselemme. Renselemmens størrelse skal mindst svare til skorstenens eller røgrørets lysning. Skorstensvangen skal umiddelbart være synlig for inspektion af skorstensfejeren. Der skal være fri og uhindret adgang til renselemmene. 1.6 Rørtilslutninger Røgstudsen ligger i askeskuffen. Ovnen er forberedt til montering i toppen, da bagafgangen som standard er blændet af. Ønskes ovnen monteret med bagafgang, afmonteres blændpladerne på bagsiden og studsen skrues fast bagpå. Blændpladen til topafgangen medleveres som standard. Kontroller at røgvendeplader, sten og rist ligger korrekt efter transporten. 1.7 Tilslutning til murede skorstene I skorstenen fastmures en rørbøsning hvorigennem røgrøret føres ind til skorstenens lysning. Hverken bøsningen eller røret må være så lange at det rager ind i selve lysningen. Mellem bøsning

4 og røgrør samt mellem ovnens studs og røgrør tætnes der omhyggeligt med glaspakning. Dette er normalt ikke nødvendigt mellem de enkelte rør, da disse sædvanligvis er nøje sammenpassede. De nationale og lokale bestemmelser for dimensioneringen af røgrør skal overholdes. Vi anbefaler dog mindst 1,5 mm falsede eller 2 mm svejste rør, da disse har en væsentlig længere levetid. 1.8 Tilslutning til stålskorstene Monteres skorstenen direkte på toppen af ovnen og lodret op gennem loft og tag, skal de nationale og lokale bestemmelser herfor nøje overholdes. Det er af brandmæssige årsager vigtigt at de gældende brandafstande i loftgennemføring og til bærende konstruktioner til punkt og prikke respekteres. Skulle uhældet være ude og der opstår en skorstensbrand, skal luftspjældene i ovnen lukkes og brandvæsenet øjeblikkeligt alarmeres. Dette kan ske ved længere tids fejlfyring. Ovnen får for lidt luft og eller der fyres med for vådt brænde. En ovn trækker bedst med så korte røgrør som muligt. Med så få knæk som muligt. Ved så tætte samlinger som muligt og altid bedst med røgrøret monteret ovenud i toppen af ovnen. Frisklufttilførsel til forbrændingsluften For at opnå en god forbrænding skal der tilføres tilstrækkeligt forbrændingsluft. Derfor er en brændeovn den indirekte årsag til et godt indeklima. Den forbruger luft og fugtighed i rummet. Derfor kan det være nødvendigt med en udeluftventil i det rum hvor ovnen er opstillet, som kompensation for den forbrugte luft. Dette er dog normalt kun nødvendigt ved særligt tætsluttende boligkonstruktioner. Her kan en kraftig emhætte skabe så meget undertryk så ovnen i værste fald går ud, eller at det ryger ud af ovnen når lågen åbnes. 1.9Trækforhold i skorstenen Virker ovnen træg eller der er røgudslip når ovnlågen åbnes er der for dårlig træk i skorstenen. Ovnen kræver et skorstenstræk på 11 Pa. For at frembringe det nødvendige undertryk i ovnen. Først her brænder ovnen normalt og røgudslip undgås. Ved for voldsom forbrænding eller modsat når ovnen i en tid kun har ulmet lidt, kan der ligeledes forventes røgudslip. Hold ovnen i god driftstemperatur med klare, livlige lysegule flammer. Dette skaber opdrift og en god forbrændings- Økonomi. Røggastemperaturen ved nominel ydelse ligger på 294 C ved en rumtemperatur på 20 C. Røggasmasseflowet ligger på 7,4 gr./sek. Trækforhold Trækket eller opdriften opstår mellem den varme røggas og den koldere temperatur udenfor skorstenspiben. Skorstenens isolering, diameter samt vind og vejrforhold, er vigtige faktorer for et godt træk. Dårligt træk kan skyldes Dårlig isolering. Temperaturforskellen er for lille. Antænd en avis i renselemmen. Udetemperaturen er blevet for høj. Det er blevet forår / sommer. Vejret er tungt fugtigt og vindstille. Skorstene, tilslutninger eller renselemmen er utætte. Der er andre utætte ildsteder på skorstenen. Røgrør og eller skorstenen kan være tilstoppede og trænge til rensning. Huset er for tæt, emhætten er for kraftig og hæmmer opdriften. Installer udeluftventil i rummet.

5 Skorstenen er for kort. En skorstenshætte generer den frie opdrift. Skorstenen er ikke høj nok i forhold til andre tage. Omkring liggende træer kan være blevet for store. Uønskede fremmedlegemer kan være havnet i skorstenen. 2.0 Fyringsvejledning / Brug af ovnen. Ved brændefyring reguleres ovnen ved hjælp af det flade skydespjæld lige under toppladen. Anvendes der brunkulsbriketter kan der også anvendes lidt luft gennem askeskuffeventilen. Svendsen 3 er afprøvet efter den nye fælles europæiske standard DS / EN Ovnens nominelle effekt er 7 kw. Ved dellast fra 4-8 kw Ovnen er også afprøvet efter den skrappe Östrigske norm 15a B VG hvor ovnen også er prøvet med dellast. Her er ovnen godkendt fra 4 7 kw med en virkningsgrad på hele 78 %. Ovnen er her udelukkende afprøvet til brænde. Før første fyring: De første gange der fyres op skal der tages hensyn til at malingen skal efterhærde. Pas særligt på pakningen, den kan hæfte fast i malingen. Åbn derfor lågen meget forsigtigt de første gange. Når malingen efterhærder afgiver den en sødlig lugt og røg. Sørg for god udluftning. Dette er helt normalt i starten. Rør ikke malingen den er i denne fase meget sårbar da den er blød og klæbrig. Indstillingen af luftventilen kan variere meget fra sted til sted, da skorstenene er forskellige og vejr og vindforholdene ikke er ens. Det kræver lidt tilvænning inden man bliver dus med ovnen under alle tænkelige forhold. Stort set alle træsorter kan anvendes som brændsel i Deres nye Svendsen ovn, blot træet er tørt og har den rigtige størrelse. Træ skal kløves omgående efter fældning. Det skal lagres under tag med god udluftning i mindst 1 år, helst 2 år inden det brændes. Brændet må ikke være længere end at der mellem træets ende og brandkammersiden er 2-3 cm luft. Brændestykkerne skal helst være kløvede og ikke tykkere end en underarm. Spånplader, malet og imprægneret træ samt farvet papir må ikke anvendes som brændsel da det afgiver særdeles giftige røggasser. Anvend aldrig drivtømmer det er saltholdigt og angriber derfor både ovnens indre stål, stenene og glasset, mens røgen hurtigt nedbryder skorstenens indre og tærer hætten. Der må ikke anvendes flydende brændsler i Svendsen ovnene. 2.1 Optænding og fyring En kold ovn skal altid startes op med rigelig luft. Lågen skal stå på klem de første 7-10 minutter og den øverst luftventil (sekundærluft) åbnes helt. Ovnen skal startes med 1,5 til 2 kg. småpinde for hurtigt at udvikle så meget varme at skorstenen yder den fornødne opdrift og ovnens indre opvarmes. 1. Optændingspindene stables i ovnen som et bjælkehus eller en tømmerflåde med 2-3 optændingstabletter i bunden for hurtigt at give varme.

6 2. Sekundær luften (den øverste ventil ) åbnes helt. Antænd Spritblokkene. Ovnlågen lukkes på klem med håndtaget i vandret stilling så lågen står ca. 1 cm. åben; de næste 7-10 minutter. Askelågen må aldrig stå åben under optænding og fyring. 4. Efter ca. 10 minutter kan man prøve at lukke lågen helt i. Fortsætter de livlige flammer trækker skorstenen allerede, ellers åbner man lågen 5 minutter mere på klem. Ovnen vil nu brænde l5-20 minutter længere før optændingspindene er omdannet til gløder. Lågen skal altid åbnes langsomt så skorstenen kan omstille sig til de nye forhold, herved undgås røgudslip fra ovnen især under dårlige trækforhold. 5. Påfyring skal foretages mens der endnu er 2-3 cm gløder i ovnen. Spred gløderne til et jævnt lag med en ildrager, på brændkammer bunden, dog så der er flest gløder forrest i ovnen. 6. Læg 3 stykker brænde á ca. 500 til 600 gram. i ét lag på gløderne med en indbyrdes afstand på 1 cm. Lad altid den runde barkside vende opad og bagud i ovnen, og de kløvede sider fremad og ned i gløderne. Det tænder hurtigere og giver hurtigere varme til den nødvendige opdrift i skorstenen. Brændestykkernes længde må ikke overstige cm. 7. Luk ovnlågen omgående helt i. Lad sekundær ventilen stå helt åbent (den øverste). Træet vil normalt antænde efter et par minutter. 8. Efter 2-5 minutter kan der skrues ned for den sekundære luft så den afstemmes efter varmebehovet. For at bevare en optimal og økonomisk forbrænding, må der ikke skrues længere ned end at der stadig er klare lysegule livlige flammer. Ovnen vil nu kunne brænde ca. 1 time før den er brændt ned til et glødelag på 2-3 cm. 9. Nu skal der fyres igen. Gentag nøjagtigt son i punkt 5 & 6 & 7 & 8. Er varmebehovet mindre. Fyres der mindre. Det er af yderste vigtighed at bevare et godt glødelag, for at antænde brændet og give opdrift i skorstenen. Læg lidt mindre brænde på og giv lidt mindre sekundær luft, og fyr lidt tiere men med mindre brændestykker. Nu SKAL brændet være helt tørt, ellers går det slet ikke. Luk ALDRIG helt for sekundær luften. Når brændet er afblusset for gas, det vil sige omdannet til rødglødende trækul kan der skrues helt ned for sekundær luften, såfremt der er et tykt glødelag. Herved strækkes forbrændingen over en lang periode og ovnen afgiver mindre varme. Ønskes der mere varme, jævnes gløderne igen ud, som før beskrevet med flest gløder foran i ovnen. Der lægges en stor håndfuld optændingspinde på gløderne og der åbnes helt for den sekundære luft. Alt gentages som før beskrevet. Lidt varme: Fyr lidt men tit. Med mindre og helt tørre brændestykker med mindre luft. Meget varme: Større brændeknuder med mere luft.

7 3.0 Nødvendig vedligeholdelse af ovnen 3.1 Ovnens ydre vedligeholdelse Ovnen er lakeret med den originale SENOTHERM lak. Rengøring foretages bedst med støvsugerbørste eller med en blød autobørste. Skulle ovnen hen ad vejen trænge til en genopfriskning, gøres det med Senotherm lak på spraydåser i farverne sort metallic eller grå metallic. Dåsen rystes uhyre kraftigt da den ellers ikke får den samme farvenuance. OBS ovnen rengøres grundigt før den sprøjtes. Ovnen må ikke være i drift da lakken er brandfarlig i flydende tilstand. Sprøjt kun en let tågedis på ad gangen og gentag om nødvendig flere gange. Spraydåsen skal mindst have stuetemperatur. Senotherm spray fås hos den lokale pejseforhandler. 3.2 Ovnens indvendige vedligeholdelse Ved fyring som tidligere beskrevet med tørt træ og en ordentlig skorsten holder glasset sig rent. Skulle glasset alligevel blive tilsodet ved forkert fyring kan det let rengøres med glasrens som fås hos den lokale pejseforhandler. Glasset skal være koldt da det ellers ikke virker. Sørg for at væsken ikke løber ned i pakningerne. Det ruster og nedbryder pakningen. Hvad skyldes tilsodet glas: Vådt brænde For lidt gløder For store brændeknuder For lav forbrændingstemperatur For lidt opdrift i skorstenen For lidt lufttilførsel Utæt skorsten. Skulle en sten knække er det uden betydning blot den ikke falder ud. Den kan dog nemt tages ud og erstattes med en ny. Skamol røgvendepladen nedbrydes efterhånden af den kraftige varme. Den skal i så tilfælde udskiftes da den er vigtig for en god forbrænding og beskytter den øvrige del af ovnen og især skorstenen for den kolossale varme der udvikles. Tøv aldrig med at udskifte pakningerne. Så snart der er en antydning af at ovnen vil brænde lidt hurtigere end normalt, eller ovnen ikke kan kvæles skal pakningerne omgående udskiftes. Ellers omdannes ovnen til en ESSE med nedsmeltning til følge. Anvend kun den originale Svendsen pakning, ellers dækker garantien ikke. Man kan sagtens komme ud for at pakningen skal skiftes 1 til 2 gange på en fyrings sæson, alt efter hvor meget og hvor kraftig man har fyret. Fyr altid med omtanke, selv de bedste materialer og den bedste konstruktion er her udsat for umådelige varmegrader og kræfter som er altødelæggende ved forkert brug. Sørg også for at tømme asken når askelaget er over 2 cm tykt. Et tykkere askelag hæver bålet op på et niveau hvor forbrændingen kan virke ødelæggende på røgpladen og ovnen. OBS! ALLE udskiftelige dele skal erstattes med originale Svendsen dele, da disse er godkendte under afprøvningerne. Der må ikke på nogen måde gribes ind i konstruktionen, ved at foretage uautoriserede ændringer da det kan få utilsigtede Konsekvenser, og lovgivnings grundlaget hvorpå ovnen er godkendt er fjernet. Årsag til nedbrydning af indvendige dele: Brug af luft gennem askeskuffen For kraftig fyring (læs om brændemængde) Ovntørret træ For meget aske i bunden af ovnen Utætte pakninger i lågen / Askelågen /Glaspakningen. Brug kun de originale Svendsen pakninger Ø 14 mm grå gennemstrikket. OBS! Sliddele er ikke omfattet af Svendsen Pejses garanti.

8 3.3 Rensning af ovn og sektioner. Skorstensfejeren skal udover at feje skorstenen og de dertil hørende røgrør også tømme ovnen for sod. Men han skal ikke foretage en dissideret rensning af ovnen. Dette vil man dog kunne bestille som ekstra arbejde. Rens eventuelt selv ovnen om det er påkrævet. En ren ovn giver bedre træk, bedre økonomi og bedre varme. Det er vigtigt at rense røgpladen øverst under røgstudsen på ovnen så den ikke soder til. Den holdes fast på ovnens forside, hvor den kan løftes lodret op og tages ud.. Den store Skamol røgplade lige over bålstedet tages også jævnligt ud og rystes af for sod. Herved kontrollerer man samtidigt om pladen er hel og ubeskadiget af varmen. Den skal omgående udskiftes ved revnedannelser. Askeskuffen tømmes jævnligt for aske, da den ellers vil blokere for den aske man vil ryste ned fra brændkammer bunden. Husk der må ikke ligge mere end 2 cm aske på bunden af ovnen. Bortskaffelse af asken Asken bør altid bortskaffes via dagrenovationen, da den ved afbrænding af brochurer og lignende, kan indeholde tungmetaller som er skadelige for naturen. Husk asken kan indeholde gløder selv efter flere dage. Hæld den op i en metalspand og sæt den udenfor til afkøling 2-3 dage før den havner i skralde sækken. 4.0 Anvendelse af andre brændsler Deres Svendsen ovn er ifølge DS / EN afprøvet til brænde og efter DIN til træ og brunkuls briketter. Svendsen Pejse ApS Freddy R. Svendsen OBS! OBS! OBS! Kontroller jævnligt at låsesystemerne i lågen er efterspændte, og korrekt justerede, så lågerne til en hver tid skaber den fornødne tæthed som er så vigtig for ovnen. Kontroller samtidigt at pakningerne yder den tæthed, som er altafgørende for en god forbrænding, og sikrer ovnen mod overophedning med fare for uoprettelige skader til følge. HUSK vi arbejder med ekstremt høje temperaturer i ovnen. Tag en strimmel papir der er ca. 2 cm i bredden og ca. 20 cm lang. Hold denne mellem lågen og ovnen og luk lågen. Træk forsigtigt i papirstrimlen. Er der god modstand er tætheden til stede. Er der ringe modstand skal pakningen udskiftes omgående. Pakningen har tabt volumen, og danner ikke længere den fornødne tæthed, selv om den stadig kan se pæn ud. Denne kontrol med papirstrimlen foretages med 5 cm afstand hele vejen rundt om lågen og askeskuffe lågen. Anvend udelukkende originale Svendsen pakninger, da garantien ellers bortfalder.

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1126 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres es nye morsø ovn. morsø,,

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk Betjeningsvejledning Classic Pejseindsats www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 600 serien Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 2015 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

3110 & 3140 DS 887 godkendt

3110 & 3140 DS 887 godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning 3110 & 3140 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A (Østrig) Version 12.12.2011 Tillykke

Læs mere

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn.

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien (Lotus 7110, 7140 og 7170) Version 2, den 8/4-2003 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Scan-Line. Turin Modern. www.heta.dk

Scan-Line. Turin Modern. www.heta.dk Scan-Line Turin Classic Turin Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få stor nytte og glæde af jeres investering. Særlig hvis i følger

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Asgård er en del af Aduro A/S Tillykke med din nye Asgård brændeovn! For at få mest mulig

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning

Opstillings- og betjeningsvejledning Opstillings- og betjeningsvejledning 1710 DS/EN 13240 SINTEF 110-0237 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Living serien Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Installationsvejledning I 40/ /

Installationsvejledning I 40/ / Installationsvejledning DK I 40/55 01.06.2019 / 97-9693 www.hwam.com 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE DATA...4 Generelt...4 Sikkerhed...4 Krav til rummet...4 Tekniske mål og data...4 Typeskilt og serienummer...5

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien (Lotus 2060 og 2080) Version 1, 10.06.99 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien (Lotus MQM) Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

SCAN-LINE 550. www.heta.dk

SCAN-LINE 550. www.heta.dk SCAN-LINE 550 Pejseindsats Opstillings- og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds Meteor brændeovne Brugs- og installationsvejledning Modeller omfattet af denne brugs- og installationsvejledning. Meteor 470 højformat Meteor 470 højformat Meteor 550 højformat Meteor 550 højformat Lukket

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top.

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Mondo serien Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Morsø 9000 Indsatsovn

Morsø 9000 Indsatsovn På grund af den tertiære lufttilførsel er røgledepladen fastmonteret på bagsiden af ovnen. Ildfast materiale Ildfaste vermiculiteplader er med til at sikre en høj forbrændingstemperatur og kan nemt holde

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien (Lotus 2060 og 2080) Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder.

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

RAIS MINO Norsk version

RAIS MINO Norsk version RAIS MINO Norsk version BETJENINGSVEJLEDNING NORGE Revision A RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 - Telefax 98 47 92 91 Indholdsfortegnelse. INSTALLATION Installation...

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk Aduro 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien (Lotus 2060 og 2080) Version 4, 02/01-2017 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder.

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk Aduro 5 Brugsvejledning Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro 5 pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-pejseindsats, er det vigtigt, at du

Læs mere

Scan-Line Bologna Modern. Betjeningsvejledning.

Scan-Line Bologna Modern. Betjeningsvejledning. Scan-Line Bologna Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 15. Scan-Line 16. Scan-Line 16 XL

Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 15. Scan-Line 16. Scan-Line 16 XL Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 15. Scan-Line 16. Scan-Line 16 XL Betjeningsvejledning Scan-Line 15 Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 16 Scan-Line 16 XL www.heta.dk

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning 1410 & 1440 DS 887 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning 1410 & 1440 DS 887 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1410 & 1440 DS 887 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus 9000 serien. Version 3, 23/

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus 9000 serien. Version 3, 23/ Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus 9000 serien Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Scan-Line. Betjeningsvejledning.

Scan-Line. Betjeningsvejledning. Scan-Line Napoli Classic Napoli Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 9000 serien Design Knud Holscher DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med

Læs mere

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn. Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V Dato 29.10.2003 BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.dk Instruktionsbog UV1 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www.heta.dk. www. heta.dk

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www.heta.dk. www. heta.dk Scan Line 7 serien Betjeningsvejledning Scan-Line 7A Scan-Line 7C Scan-Line 7B Scan-Line 7D www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Effektiv og behagelig opvarmning. - for alle brændeovne og pejseindsatse

Effektiv og behagelig opvarmning. - for alle brændeovne og pejseindsatse Combustible Fast brændsel solide Effektiv og behagelig opvarmning - for alle brændeovne og pejseindsatse Få mere glæde af din nye brændeovn med en exodraft røgsuger Når du erstatter en gammel brændeovn

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Scan-Line 100 BETJENINGSVEJLEDNING.

Scan-Line 100 BETJENINGSVEJLEDNING. Scan-Line 100 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Version 2, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Prestige serien. (Prestige, Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST, Prestige S) Version 1, 7/6-2017

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Prestige serien. (Prestige, Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST, Prestige S) Version 1, 7/6-2017 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Prestige serien (Prestige, Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST, Prestige S) Version 1, 7/6-2017 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien Version 4, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

4600 serien N/EN SINTEF

4600 serien N/EN SINTEF Opstillings- og betjeningsvejledning 4600 serien N/EN 13240 SINTEF 043-069 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø

Læs mere

Jupiter 470 XL pejseindsats

Jupiter 470 XL pejseindsats Jupiter 470 XL pejseindsats Brugs- og monteringsvejledning Meteor A/S Drejervej 1 7451 Sunds, DK 15 EN 13229 Jupiter 470 Pejseindsats Nominel ydelse: 6,7 kw CO-værdi ved 13 % O 2 : 0.095 % Virkningsgrad:

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50.

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere