Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne"

Transkript

1 Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

2 Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet skal der ikke længere søges om byggetilladelse til sådanne installationer i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse o.l. og sommerhuse. Men der er stadigvæk nogle byggetekniske bestemmelser i småhusreglementet, der skal overholdes. Formålet med bestemmelserne er at forhindre, at der ved installationen opstår fare for brand, eksplosion eller kulilteforgiftning. Følg derfor nøje bestemmelserne i denne pjece. Pjecen gælder ikke for opsætning af pejse og brændeovne i et etageboligbyggeri eller i et 2-familiehus. Her skal der fortsat søges om byggetilladelse, før ildsteder og skorstene må installeres, og de bestemmelser, der skal overholdes, fremgår af bygningsreglementet fra Husk, at det er Dem selv, Deres tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Det er også en forudsætning, at arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt, og at de materialer, der anvendes, er velegnede til formålet. * Bygningsreglement for småhuse. Udsendt af Bygge- og Boligstyrelsen april Fås i boghandelen.

3 Denne pjece vedrører: Åbne og lukkede ildsteder. Krav til opstillingen. Skorstenen og tilslutningen til skorstenen. Åbent eller lukket ildsted? Et åbent ildsted er et ildsted uden låge foran fyrrummet. Et lukket ildsted er et ildsted med låge foran fyrrummet. En pejseindsats Med låger, der indbygges i en muret åben pejs, er et lukket ildsted. Vandkammerovne. Vandbeholdere i pejse, brændeovne og andre ildsteder til fast brændsel må på grund af eksplosionsfaren ikke sluttes til centralvarmeanlæg, som har sikkerhedsventil og trykekspansionsbehold er.

4 Hvilke krav er der til opstillingen? Opstilling på brændbare gulve, fx trægulve Ved åbne ildsteder skal gulvet dækkes mindst 50 cm foran fyringsåbningen og mindst 15 cm til hver side med ubrændbart materiale, fx jerneller metalplade, klinker e.l. Ved lukkede ildsteder skal gulvet dækkes mindst 30 cm foran fyringsåbningen og mindst 15 cm til hver side med ubrændbart materiale, fx jerneller metalplade, klinker eller lignende. 15 cm 50 cm 15 cm 30 cm

5 Afstande til brændbare materialer i væg og loft Ildsted, ikke udmuret. - Med ubrændbar plade eller skærm (strålingsskærm) mindst 3 cm foran brændbart materiale, kan afstanden nedsættes til. Ildsted, udmuret. Med ubrændbar plade eller skærm (strålingsskærm) mindst 3 cm foran brændbart materiale, kan afstanden nedsættes til. Afstand 50 cm 30 cm 30 cm 20 cm Ildsted, isoleret - med mindst 2 cm mineraluld e.l. 20 cm Disse afstande gælder ikke til fodpaneler. Afstandene måles fra den udvendige side af ildstedet. Ved murede pejse måles afstanden dog fra ildstedets indvendige side. Andre afstande til brændbare materialer Fra stålskorstene. Fra muret skorsten / elementskorsten. Fra røgrør. Fra renselemme. Afstandene måles fra den udvendige side. Trælofter og trægulve kan dog føres helt ind til elementskorsten og murede skorstene, men skal holdes 5 cm fra stålskorstene. Særlige afstande ved stråtag Fra mindst 30 cm under taget og opefter skal en muret skorsten udføres af mindst 22,8 cm murværk eller af godkendte skorstenselementer, som skalmures med mindst 10,8 cm mur. Murværket skal i taget beskyttes mod revnedannelser med et armeret pudslag på mindst 3 cm. Afstanden mellem renselem og stråtag skal være mindst 1 m. Skorstenspiber skal føres mindst 80 cm over tagryggen på huse med stråtag, som ligger mindre end 6 m fra skorstenen. 10 cm 10 cm 30 cm 20 cm Luft

6 Skorstenen og tilslutning til skorsten Skorstenslysningernes størrelse skal svare til den samlede indfyrede varmeeffekt fra de tilsluttede ildsteder. Den indfyrede effekt for de fleste ildsteder kan oplyses af fabrikanten. Ved pejse og brændeovne (ildsteder for fast brændsel) skal 2 lysningsarealet være mindst 175 cm (15 cm i diameter). 2 Hvis ildstedets fri åbning er større end cm, skal 2 lysningsarealet være mindst 300 cm (19,5 cm i diameter).

7 Et åbent ildsted skal altid tilsluttes sin egen skorsten. Et lukket ildsted må tilsluttes en skorsten, som også har aftræk fra andre lukkede ildsteder som fx en centralvarmekedel. Tilsluttes to eller flere ildsteder i modstående sider af samme skorsten, skal tilslutningerne være forsát, dvs. der skal være en højdeforskel mellem dem på mindst 25 cm. Pejse eller brændeovne må ifølge gasreglementet ikke sluttes til samme skorsten som et gasildsted. I eksisterende huse med gasildsted er der i visse tilfælde mulighed for at få dispensation fra bestemmelsen. En autoriseret gasmester kan oplyse om mulighederne for dispensation. Skorstenshøjde Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer. Småhusreglementet stiller ikke krav om nogen bestemt skorstenshøjde. En bestemt skorstenshøjde kan dog kræves efter miljøbeskyttelsesreglementet, hvis installationen medfører væsentlige røglugtgener for omgivelserne. Tænk derfor også på, hvordan der fyres i pejsen eller brændeovnen. Dette kan der læses mere om i pjecen "Før du fyrer løs".

8 Andre bestemmelser om skorstene og røgrør Skorstenen og røgrør skal forsynes med renselemme. Størrelsen på renselemme i skorstenen skal mindst svare til skorstenens lysningsareal. Skorstenen skal være tilgængelig for udvendigt eftersyn, og der skal være mulighed for adgang til skorstenen, hvis den skal renses fra toppen. Stålskorstene, skorstenselementer og skorstensforinger skal være godkendt af boligministeriet. Røgrør under 1 m skal udføres af mindst 0,95 mm stålplade e.l. Røgrør over 1 m skal udføres af mindst 2 mm stålplade e.l. Går et røgrør igennem et andet rum end det, hvori ildstedet er opstillet, skal det udføres: enten som en skorsten eller forsynes med en afskærmning, der sikrer forsvarlige brandmæssige forhold.

9 Hvis skorstenen ikke har været brugt i nogen tid, bør den undersøges for revnedannelser, fuglereder m.v., inden den igen tages i brug. Husk at sørge for, at der kan komme tilstrækkeligt med luft til forbrændingen i det rum, hvor ildstedet stilles op. Skorstensfejning Skorstene, hvortil der er sluttet ildsteder for fast brændsel, er omfattet af brandlovens bestemmelser om skorstensfejning (gælder dog ikke i Københavns kommune). Skorstensfejeren skal derfor underrettes, når der er opsat en ny pejs eller brændeovn. Husk derfor at underrette den lokale skorstensfejer herom, og brug det brevkort, der følger med denne pjece.

10 inden installationen udføres Er der tale om opsætning af et åbent eller lukket ildsted? Skal ildstedet stå på et gulv af brændbart materiale, fx trægulv? Er gulvet i givet fald tilstrækkeligt dækket med plade af ubrændbart materiale? Er afstanden til brændbare materialer (trækonstruktioner i væggen, dørkarme, bræddebeklædninger m.v.) tilstrækkelig? Er afstanden til brændbare materialer fra skorsten, røgrør og renselemme tilstrækkelig? Hvis der er stråtag på huset, er afstandskravene så overholdt? Passer skorstenslysningens størrelse til ildstedets indfyrede varmeeffekt? Er der tilsluttet andre ildsteder til skorstenen? Har skorstenen en højde, der giver tilfredsstillende trækforhold og undgår røggener? Er skorsten og røgrør forsynet med renselemme? Er der mulighed for eftersyn og rensning af skorstenen? Er røgrør udført med tilstrækkelig tykkelse? Er der luft nok til forbrændingen i det rum, hvor ildstedet stilles op? Har De sendt brevkortet til skorstensfejeren?

11 Det meddeles herved, at derpå ejendommen matr. nr. beliggende den (dato) er opsat en ny pejs/ brændeovn Pejsen/ brændeovnen er tilsluttet en eksisterende skorsten en ny skorsten Underskrift:

12 Skorstensfejermester Bygningsreglement for småhuse Udsendt af Bygge- og Boligstyrelsen, april Fås: Nok ikke mere Statens Information Postboks 1103, 1009 København K Telefon Bygge- og Boligstyrelsen har foruden denne pjece om de nye bestemmelser også udsendt fire andre: g Garager og carporte g Bygningsændringer g Huse for hele livet g Huse med bevaringsværdier De fås gratis bl.a. på biblioteket og hos kommunen. Frankeres som brev Udsendt af Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med Statens Information. Juni Revideret november 1992

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere