Læs nyhedsbreve fra skoleleder og indskolingsleder Se 6. årgangs fuglehuse Læs om CCK s spændende udflugter Kom og se 2. årgangs udstilling af Zoo på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs nyhedsbreve fra skoleleder og indskolingsleder Se 6. årgangs fuglehuse Læs om CCK s spændende udflugter Kom og se 2. årgangs udstilling af Zoo på"

Transkript

1 Læs nyhedsbreve fra skoleleder og indskolingsleder Se 6. årgangs fuglehuse Læs om CCK s spændende udflugter Kom og se 2. årgangs udstilling af Zoo på Lille Torv Oversigt til Åbent Hus på torsdag

2 Kære forældre Vi er godt i gang med 2015 og inden længe står vinterferien for døren, som for første gang ligger i uge 7. Vi fortsætter med at arbejde os ind i den nye reform. Der er mange ting, som skal implementeres på én gang, og vi gør os hele tiden vigtige erfaringer med reformen og en længere skoledag. Vi er allerede nået rigtig langt de første 6 mdr. og har lige nu stor fokus på elevernes læring og de nye fælles mål så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Vi er i gang med et udviklingsprojekt på tværs af folkeskolerne, ungdomsskolen, musikskolen og andre interessenter, så vi kan få skabt nogle spændende valgfag til de unge mennesker. Vi arbejder med at få mere bevægelse ind i den faglige undervisningen. Vi ved, at variation virker, og det får vores elever til at præsterer bedre. Forårs SFO: Vi har indskrevet 78 elever fra eget distrikt. Det betyder, at vi på kommende 0. årgang har til tre klasser. Vi har desværre måtte give afslag til ca. 10 elever, som har søgt Paarup Skole uden for vores skoledistrikt. Vi får børn fra 17 forskellige børnehuse, og alle vil blive kontaktet af indskolingsleder Jennie Thomsen og SFO souschef Susanne Roholdt, enten med personligt besøg eller pr. telefon, for at sikre en god overlevering. I år vil personalegruppen omkring forårs SFO en blive sammensat af pædagoger og pædagogmedhjælpere fra Paarup Skole med erfaring fra sidste år, nye personaler samt en pædagog fra Paarup Børnehus. Der blev afholdt informationsmøde d. 8. januar for kommende forældre. Vi glæder os til at byde 78 nye elever velkommen på skolen. Flexuge: Vi afholder flexuge i uge 6, og vi har i lang tid været i gang med planlægningen. Som sædvanlig kan I forvente, at der bliver taget fat i mange forskellige spændende og idérige emner, aktiviteter og lærerprocesser i denne uge. Vi har fokus på at blive skarpe på de nye fælles mål og vores arbejde med læringsmålstyret undervisning. Dele af personalet har været på kursus og har afholdt workshops for resten af personalet omkring læringsmålsstyret undervisning. I flexuge 6 har alle klasser fokus på at sætte tydelige mål for læring, skabe mere elevinddragelse og bevidsthed omkring elevernes lærings- og kompetencemål. Vi ser frem til at se jer til åbent hus torsdag d. 5. februar kl National trivselsmåling: Alle folkeskoler skal fremover måle elevernes trivsel én gang om året. Den første trivselsmåling foregår i perioden 26. januar til 20. marts Trivselsmålingen skal være en del af skolens arbejde med at forbedre elevernes trivsel. Trivselsmålingen består af et elektronisk spørgeskema, som eleverne fra klasse skal besvare. Spørgsmålene handler om elevernes oplevelse af trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. Elever i klasse skal svare på 20 spørgsmål, og elever i klasse skal svare på 40 spørgsmål. Trivselsmålingen giver eleverne mulighed for at tilkendegive deres mening om, hvordan de har det i deres skolehverdag. Se de spørgsmål dit barn skal svare på

3 Se hvilke spørgsmål de barn skal svare på: Spørgerammen til elever i børnehaveklassen til 3. klasse Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse Elevernes besvarelser giver os en pejling på styrker og svagheder i forhold til elevernes trivsel både i den enkelte klasse og for hele skolen. Vi får dermed mulighed for at arbejde videre med specifikke trivselsindsatser i den enkelte klasse og generelle indsatser for hele skolen. Klassens lærere eller pædagoger vil fortælle forældrene om klassens resultater og eventuelle indsatser. Vi skal gentage trivselsmålingen hvert år, og det giver os mulighed for god systematik i vores trivselsarbejde. På Paarup Skole vil vi gennemføre målingen i uge 9, 10 og 11 den tager ca. 45 min. at gennemføre. Henvendelse fra beboer i området: Skolen har fået en klage fra en beboer i området. Vedkommende har om morgenen gentagen gange oplevet situationer på Langesøstien og de tilstødende stier, som vedkommende synes har været trafikmæssig farlig. Det beskrives som børn uden lys på cyklen, regler for kørsel på cykelstien, som ikke overholdes af hverken voksne eller børn. Dette giver mig anledning til at opfordre jer alle til at passe på hinanden på stierne og i trafikken til og fra skole. Husk lys på cyklen, cykelhjelm, og at reglerne skal overholdes, så vi alle når sikkert frem. Derudover er det endnu en gang vigtigt at nævne, at al kørsel i bil langs cykelskurene er forbudt undtaget for ansatte på skolen. Ledelsesteamet på Paarup Skole: Jennie Thomsen vores nye afdelingsleder er starter d.1. januar Ledelsesteamet på Paarup skole ser nu ud som følgende: Skoleleder Tina Skelgaard Souschef Thomas Dollerup Larsen pædagogisk leder af ungeskolen klasse, administrative opgaver. Indskolingsleder Jennie Thomsen pædagogisk leder af SFO/ forårs SFO, klasse samt ledelsesopgaver for 4.-6.klassetrin. Souschef i SFO Susanne Roholdt forårs SFO samt aktiviteter og planlægning af eftermiddagsaktiviteter i SFO. Afdelingsleder Charlotte Von Staffeldt Beck pædagogisk leder af centerafdelingen Venlig hilsen Tina Skelgaard Skoleleder

4 Kære forældre. Januar 2015 Min første måned som indskolingsleder er vel overstået. Det har været en spændende måned. Jeg oplever en skole med engagerede lærere og pædagoger med godt humør og faglig stolthed. Lærere og pædagoger som arbejder ud fra en anerkendende tilgang og som har børnene trivsel i fokus. Susanne Roholdt er souschef i SFO en. Susanne tager sig af de daglige opgaver i SFO en og er desuden koordinator for Forårs-SFO en. D. 1. marts starter 78 forventningsfulde børn op i Forårs-SFO. Målet med forårs-sfo en er at give børnene en glidende overgang til deres nye liv i skolen. Børnene får mulighed for at blive fortrolig med skolens rammer, struktur og dagligdag. I Forårs-SFO en vil børnene arbejde med materialet Fri for mobberi, som de også har arbejdet med i de enkelte børnehuse. Derudover skal de arbejder med Legeøen, som er et undervisningsmateriale, der lægger op til Kaptajn Karlsen, som de arbejder med i 0. klasse. Vi glæder os til at byde børn og forældre velkommen til Paarup Skole. Men hensyn til personaleforholdet sker der en del rokeringer pr. 1/3-15. Sahar, Kira og Eva er alle ansat i tidsbegrænsede stillinger. De har alle tre sidste arbejdsdag d. 28/2-15. Vi vil gerne sige tak for det gode samarbejde og ønsker alle tre held og lykke med fremtiden. Pr. 1. marts er der ansat 2 pædagoger på Paarup Skole: Rikke Almind Trebbien er blevet fastansat som pædagog på Paarup Skole. Rikke har allerede nu sin daglige gang på skole, da hun i øjeblikket er tilknyttet 3. årg. Rikke vil pr. 1. marts blive tilknyttet Forårs-SFO en, som hun også var med til at starte op sidste år. Rikke er 30 år, gift og har to børn. Ligeledes er Andreas Bech er ansat som ny pædagog på Paarup Skole og starter d. 1.marts. Andreas er uddannet pædagog og kommer fra en stilling på Havrehedsskolen, hvor han på nuværende tidspunkt arbejder i SFO en, samt har timer i børnehaveklassen, samt varetager den understøttende undervisning. Andreas er 27 år, gift og bor i Odense. Ud over pædagog-jobbet er Andreas også fodboldtræner for Næsby s U17 divisionsdrenge. Derudover er der ansat 3 pædagogmedhjælpere, som skal være tilknyttet Forårs- SFO en: Mette Kronborg Andersen er 25 år og har en bachelor i idræt og sundhed. Mette har stor indsigt i børns motoriske udvikling og har tidligere arbejdet i en børnehave. Carina Mette Michalak er ligeledes ansat i Forårs-SFO en. Carina er 26 år og uddannet pædagogisk assistent. Carina er bl.a. optaget af at inddrage naturen som læringsmiljøet og har erfaring fra både vuggestuer og børnehaver.

5 Til Forårs-SFO en har vi også ansat Ditte Sørensen. Ditte er 24 år og har gennem flere år arbejdet som pædagogmedhjælper på Hømarkskolen i Svendborg. Hun har store erfaring med aldersgruppen og med forældresamarbejdet. Ditte har planer om at læse til pædagog. Louise Svensson Brix er desuden ansat i Maja s barselsvikariat. Louise er 21 år og kommer fra en medhjælperstilling på Hjalleseskolen, hvor hun er tilknyttet børnehaveklassen. Louise vil blive tilknyttet 0. årgang. Derfor ser personalesituationen ud som følgende fra 1/3-15. Dorte, Barry, Rikke T, Susanne, Carina, Mette, Ditte, og Ina (fra Paarup Børnehus) bliver tilknyttet Forårs-SFO en. 0. årgang.: Rikke H, Louise, Dorthe og Helle 1. årgang.: Andreas: Ann-Berit og Ditte 2. årgang.: Line og Hanne 3. årgang.: Troels og Anders Lærerne og pædagogerne aftaler indbyrdes på årgangen, hvordan ressourcer og kompetencer bedst udnyttes. Generel information fra SFO en. Vinteren går snart ind i sin sidste måned, og vejret skifter jævnligt. Nogle dage er der sne, andre dage skinner solen. Husk at give børnene tøj med til både varmt, koldt og vådt vejr, da temperaturen stadig kan svinge en del. Vi vil stadig gerne være behjælpelig med at sende børnene. Af praktiske grunde sender vi kun børnene afsted på følgende tidspunkter: 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, Det er blevet tid til at opdatere de faste aftaler mellem SFO og hjem. Er der ændringer i de aftaler I har lavet med os, vil vi gerne have skriftlig besked. Så fører vi det inde i systemet. Husk at daglige besked i Easykom skal skrives inden kl. 13. Med venlig hilsen Jennie Thomsen indskolingsleder

6

7

8 I uge 4 var centerklasse C meget kulturelle. Først var vi om onsdagen i Sukkerkogeriet for at se teaterstykket "Skammerens Datter". Vi har i en periode arbejdet med bogen, så det var en stor oplevelse at få kød og blod på de fiktive figurer fra bogen. Vi var meget imponeret af stykket - specielt "dragen" vil blive husket i lang tid. Om fredagen var vi så i Odense Koncertsal, hvor vi var inviteret af symfoniorkestret til at overvære 50 minutters klassisk musik med temaet: Tegnefilmsmusik. Det var også en stor oplevelse. At høre (og ikke mindst SE) musikerne spille divers kendte temaer fra filmens verden, det var spændende. Vi hørte bl.a. kendingsmelodien til Disneysjov, Snurre Snup og Star Wars-filmene. Hilsen C-klassen i Centret.

9 Årgang Lokale Kort beskrivelse af aktiviteten 0. årgang Egne lokaler børnestavning 1. årgang Egne lokaler Zambia, U-landskalenderen: huse, legetøj, dyr, mad 2. årgang Egne lokaler Astrid Lindgren - Pippi, Ronja og Emil værksteder. Vi laver bl.a. pandekager, teater og snitter træmænd 3. årgang Egne lokaler Spillebule, sandsynlighed 4. årgang Egne lokaler Uge sex: 4.a: Krop, pubertet - lokale 53 4.b: Krop og sanser - lokale 50 4.c: Krop, pubertet og familier - lokale årgang Egne lokaler Uge sex 6. årgang Musiklokalet, hallen Egne lokaler 7. årgang Hallen, egne lokaler, bordtennislokale, biologi, fysik, n/t 8. årgang Hallen, egne lokaler, bordtennislokale, biologi, fysik, n/t 9. årgang Hallen, egne lokaler, bordtennislokale, biologi, fysik, n/t Revy samt mål, mad og motion Energiens mange ansigter Energiens mange ansigter Energiens mange ansigter 2. årgang har arbejdet med dyrene i Zoologisk Have. De har lavet de flotteste dyr i hver deres indhegning. Kom og se deres flotte udstilling på Lille Torv ved biblioteket. Udstillingen kan ses til og med uge 8.

10 Paarup Skole, Paarupvej Odense NV, tlf Skoleinspektør Tina Skelgaard Souschef Thomas Dollerup Larsen Indskolingsleder: Jennie Thomsen Formand for skolebestyrelsen: Tina Schütt Næstformand for skolebestyrelsen: Caroline Grossmann Ferieplan for skoleåret Vinterferie, uge Påskeferie St. Bededag Kristi Himmelfartsdag Fridag Pinseferie Grundlovsdag Sommerferie De nævnte dage er inklusive. I skoleåret er der 200 skoledage og 166 ferie- og fridage. Skolebiblioteket Souschef Susanne Roholdt Receptionen SFO MorgenSFO Paarup Ungdomsklub: Afdelingsleder i Centret: Charlotte Von Staffeldt Beck Klinikchef i tandplejen Pernille Andersen: Sundhedsplejerske Bodil Petersen tirsdag & torsdag UUO-vejledere: Redaktion: Birte Brogaard Pedersen og Thomas Dollerup Larsen Ansvarshavende: Tina Skelgaard Anne Rubeck Brudvig (Storskolen) Anne Mansa (Centret)

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E R M B E R 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Bevægelsesbånd Nyt skoleår Hver dag er børnene ude og bevæge sig. Vi forventer at eleverne bliver mere modtagelige for læring, samt får det bedre

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere