Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår."

Transkript

1 Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve som dette ud. Heri vil vi orientere og opdatere jer forældre overordnet om bl.a. status, nyheder og spændende nyt i forhold til dagligdagen på skolen, arbejdet med reformen, osv. Nyhedsbreve vil være tilgængelige her på opslagstavlen. I øvrigt kan I få yderligere indsigt via den artikelserie, som bringes i Fyens Stiftstidende i disse dage. Her har vi, som det fremgår, sagt ja til, at avisen følger os i dette af skoleår. Vi glæder os alle til et nyt skoleår, og den fælles forberedelse den seneste uge her på skolen vidner om stor lyst og vilje iblandt alle medarbejdere på Birkhovedskolen til fortsat at lave en spændende, lærerig og tryg skolehverdag for alle vores elever. Som vi fremhævede i vores brev inden ferien, så gør den lange række af nye tiltag, krav og nye begreber i skolereformen, at vi som skole på mange fronter er i en forandringsproces. Og det gælder både for elever, forældre og personale. Vi er alle i en fælles udviklings- og læreproces i forhold til alt det nye sammen med de mange ting, vi i forvejen gør godt! Det kræver tålmodighed og et fortsat godt samarbejde fra alle parters side i det kommende skoleår. På de næste sider informerer vi om nyt samt repeterer (jf. brevet inden ferien) lidt i forhold til centrale områder i forhold til reformen og skolen som helhed, og hvordan vi vil håndtere det her på skolen. Årgangsteam og kontaktlærer: For at udvikle et endnu stærkere samarbejde omkring den enkelte elevs læring og trivsel samt for at imødekomme de nye krav og muligheder som Folkeskolereformen byder os, arbejder lærere og pædagoger i fremtiden i årgangsteam med fælles ansvar for alle årgangens elever. En årgang betyder i denne forståelse at fx 5.a + 5.b. er = 5. Årgang. Vi ønsker at styrke mulighederne for holddelinger på tværs af klasser og ligeledes på tværs af alder (fx mellem 4. til 6. årgang). Ligesom vi ønsker at styrke den sociale trivsel for alle elever på tværs af klasser og årgange via øget fokus på samarbejde både socialt og fagligt.

2 I hverdagen vil eleverne ofte arbejde klassevis, og vi anvender fortsat betegnelsen klasse, men vi har etablering af forskellige holddelinger og i særdeleshed at arbejde på tværs af årgangen som pædagogisk indsatsområde i de kommende år. Klasselæreren som betegnelse erstatter vi med: at årgangsteamet har det fælles ansvar for hele elevgruppen. Teamet fordeler eleverne imellem sig således at hver lærer er kontaktlærer for en gruppe elever på årgangen. Kontaktlæreren er således den enkelte elev og forældres primære kontaktperson i dagligdagen. Teamene melder fordelingen ud senest i forbindelse med førstkommende forældremøde. Vores tanke er ikke, at klaselæreren forsvinder, men I højere grad at alle lærere har lige ansvar for alle elever, og at alle er klasselærere i forståelsen: at drage omsorg for det enkelte barn/elevs trivsel i tæt dialog med hjemmet. Kontaktlæreren har blot et særligt ansvar for en mindre gruppe elever, og er som nævnt den primære kontakt til elev og hjemmet. I praksis vil det fortsat være sådan, at I som forældre kan kontakte og muligvis blive kontaktet af både jeres barns faglærere og kontaktlærer i det omfang det findes nødvendigt. Det vil blive uddybet og motiveret yderlige på førstkommende forældremøde. Ovenstående betyder, at forældremøder vil blive indkaldt årgangsvis. Forældremøder afholdes dels i årgangen og dels i den enkelte klasse. Håndtering af samarbejde og kontakt mellem skole og hjem: Den daglige kontakt mellem skole og hjem vil fortsat primært ske via skolens intranet, og alle lærere og pædagoger vil på arbejdsdage kommunikere via intra. Via intra kan man således anmode om og lave aftale med lærerne om evt. telefonisk kontakt. Dog inden for lærerens arbejdstid. Vedr. telefonisk kontakt til skolen: Skolens kontor på i tidsrummet I tilfælde af akutbeskeder til lærere/pædagoger : Afdeling 1: Afdeling 2: Afdeling 3:

3 Kommunale klasser: Forældremøder: Forældremøder vil blive afholdt som hidtil dvs. uden for normal arbejdstid. Disse udmeldes som på vanlig vis i god tid. Datoerne for disse vil blive meldt ud hurtigst muligt på de enkelte årgange. Som tidligere nævnt vil der blive indkaldt til forældremøder årgangsvis, og afholdes både i årgangen og i den enkelte klasse. Skole/hjem samtaler: Organiseringen af og de endelige datoer for skole/hjem samtalerne udmeldes senest 1. september. Men, det er vedtaget at november måned anvendes til den første formelle Skole/hjem samtale. En model for dette er under udarbejdelse. Vi vil her forsøge at tilgodese både jer forældres behov og lærerne/pædagogernes nye måder at arbejde på. Tanken er umiddelbart at anvende faste eftermiddagstider på fastlagte dage til samtalerne. Er der behov for ekstraordinære samtaler aftales dette med lærerteamet. Elevernes skema: I elevernes skemaer, som nu er tilgængelige på intra, ligger mødetiderne fast. Reformen lægger op til en højere grad af fleksibilitet omkring, hvordan indholdet tilrettelægges. Det betyder, at årgangens lærerteam og lærerne som varetager de pågældende fag kan vælge at læse fagene periodevis. Derfor er det ikke sikkert, at alle fag fremgår af det nuværende skema. Skemaet kan således variere over året, men naturligvis læses alle timer i alle fag hen over skoleåret. Både elever og forældre vil blive grundigt orienteret om væsentlige ændringer via intra.

4 Lektiehjælp og faglig fordybelse: På Birkhovedskolen er vi i en proces, hvor både navn for disse timer, indhold og organisering er under udvikling. Den første periode dvs. frem til efterårsferien organiseres i klasserne. Lærerteamene melder ud på intra om det nærmere indhold for den første periode. Rent praktisk er det sådan, at alle elever som udgangspunkt deltager i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det betyder, at I som forældre aktivt skal framelde jeres barn, hvis I ikke vil benytte jer af tilbuddet. Det skyldes også hensynet til, at både I forældre og vi som skole ved, hvor eleven/barnet skal befinde sig på tidspunktet for lektiehjælpen. Framelding sker på forældreintra under menupunktet: Dialog Lektiehjælp. Framelding skal ske før hver gang, der er lektiehjælp! Vi orienterer senest den 1. oktober om perioden efter efterårsferien. Folkeskolereformen Nedenfor vil vi igen kort opsummere på vores arbejde med nogle af de nye tiltag og begreber, som reformen indeholder. Det er jo ikke udtømmende, men som nævnt vil vi i fremtiden løbende holde jer orienteret om arbejdet med reformen i dagligdagen. Vi har nedsat Udviklingsgrupper (bestående af lærere, pædagoger og ledelse) for flere af de områder som reformen indeholder, og her vil vi også inddrage vores forældrevalgte bestyrelse (principper). Understøttende undervisning: Varetages af Pædagogpersonalet i indskolingen dvs. de pædagoger, der er tilknyttet de enkelte årgange. På mellemtrinnet og udskolingen varetages det af lærerne. Morgenbåndet fra betragtes som understøttende undervisning.

5 Elevplaner: Folkeskolereformen taler om, at der skal udvikles nye og mere forenklede og dynamiske elevplaner. Også på dette område arbejder vi løbende med udviklingen af disse og vi vil informere nærmere. Elevsamtaler: Løbende formelle elevsamtaler (ligeledes i henhold til den vedtagne skolepolitik i Nyborg Kommune) med eleverne om læringsmål og trivsel vil blive implementeret, og ligesom på andre områder, vil vi bruge tiden frem til den 1. oktober til at udvikle disse. Fra oktober måned vil vi så igangsætte og systematisere elevsamtalerne. Motion og bevægelse Et andet stort indsatsområde i reformen. Dette implementeres fra skoleårets start på forskellig vis i alle klasser og årgange. Kravet om 45 minutters bevægelse om dagen i gennemsnit vil vi opfylde på forskellig vis, bl.a. i den daglige undervisning samt gennem faget idræt og øvrige idrætsaktiviteter. Vi har besluttet, at eleverne på Birkhovedskolen har min. 5 min. bevægelse pr. time om dagen. For yderligere information kan vi henvise til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der bl.a. ligger en Miniguide til reformen. Linket ligger desuden på forældreintra. Personale: Vi har ansat Camilla Møller Vous i en fast stilling på mellemtrinnet. Camilla er primært tilknyttet 4. årgang samt musiklærer på 3. og 5. årgang. Vi har desuden ansat Anne Jeanette Valentin i barselsvikariat for Julie Kielberg. Jeanette vil primært være tilknyttet 5. årgang, men hun har desuden timer på 4. og 6. årgang. Både Camilla og Anne er startet op her efter ferien, og vi byder dem begge velkommen på holdet her på Birkhovedskolen. De vil selv præsentere sig nærmere på forældreintra. Michael Jacobsen har orlov de næste 4 uger. Her vikarierer Michael Birk Nielsen (som har været fast tilknyttet vikar i det seneste skoleår), og han læser alle timer i indskolingen i Michael Jacobsens skema.

6 --- Til slut vil vi fremhæve nogle af de spændende ting, vi i øvrigt har sat i værk på Birkhovedskolen: - Digital årgang: også næste skoleår vil vores 1. årgang blive udstyret med egen pc og vi viderefører således dette projekt. - Vi samarbejder næste år med Nyborg Ungdomsskole, bl.a. som led i arbejdet med Den åbne skole omkring valgfag på udskolingen. Således kan vi tilbyde nogle meget spændende fag/områder til eleverne. - Vi fortsætter og udvider vores samarbejde med musikskolen, således at vores 5. årgang også næste år har Blæsearrangement, hvor eleverne undervises i og med blæseinstrumenter og laver koncerter. Ligesom vi etablerer et samarbejde med musikskolen i indskolingen. - Vi får I-pads i ét klassesæt, som fordeles på skolen. Vi forventer at kunne implementere disse i undervisningen. - Vi har søgt og fået penge til indkøb og etablering af: Lego Education, som giver os mulighed for at arbejde endnu mere kreativt med de videnskabelige og teknologiske områder. Andet kunne være fremhævet, men helt centralt er det, at alle vi medarbejdere på Birkhovedskolen forsøger at skabe en spændende og lærerig hverdag for alle vores elever også i fremtiden. Med venlig hilsen Ledelsen på Birkhovedskolen

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere