INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM"

Transkript

1 I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R N R. 5 8 F R A I N S AT E C H A / S - S E P E M B E R NR. 60 INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF FAX

2 2 F L O W I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives af Insatech A/S udstiller på messen i Brøndbyhallen. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax Vi udstiller på Automatik 2008 i Brøndbyhallen den september. Her kan du møde os på stand B1148. På messen kan du se de omtalte nyheder Infor mation Systemer Flow 6 Analyse Kundetur Flow Flow Flow Flow Kalibrering Konfigurationssoftware Flow - Nyhed 2 2 Flow - Nyhed VEGA-bussen på tur i Danmark PARKERING Hovedindgang fra parkeringsplads I slutningen af april og starten af maj kørte Insatech rundt i landet med VEGA-bussen. Her havde vi mulighed for at demonstrere og vise nyheder fra vores leverandør VEGA. Der var stort fremmøde på virksomhederne, som vi besøgte. 2 3 Kalibrering - Nyhed 2 4 Kalibrering - Nyhed Ansvarshavende: Alan Christoffersen Layout, sats og repro: Insatech A/S, Vordingborg Tryk: Centraltrykkeriet, Vordingborg Trykt i 3600 eksemplarer Der tages forbehold for trykfejl og produktændringer. Alle nævnte priser er excl. moms. Gengivelse af artikler eller uddrag af artikler er tilladt med tydelig kildeangivelse. Arkivfoto 15 år hos Insatech Lars Christiansen havde d. 1. august været ansat hos Insatech i 15 år. Lars er Salgschef - intern salg. 5 år hos Insatech Morten Valhøj Kristensen havde den 1. juli været ansat hos Insatech i 5 år. Morten er kalibreringschef.

3 S Y S T E M E R 3 Yokogawa har fået ordren på kontrolsystemer til Rumæniens største kraftværk Kontrakten har en værdi af 26 mill. EU. Yokogawa GesmbH Central East Europe har fået en ordre fra Austrian Energy & Environment, en førende leverandør af kraftværker, om at levere el-udstyr og instrumentering til et røggasafsvovlningssystem på Turceni Thermal Power Plant i Rumænien. Kontrakten har en værdi af 26 mill. EUR. Turcenikraftværket er beliggende i det sydvestlige Rumænien, Gorj provinsen og er landets største kulfyrede kraftværk, med en total kapacitet på 2,310 MW, som genererer 10 % af landets elektricitet. I 2007 kom Rumænien med i EU, og har derfor krav om at nedbringe kraftværkernes SO2 udslip til det niveau, der kræves iht. EU miljøstandard Kraftværkerne har en meget stram deadline for at opnå denne reduktion, og vil ikke få tilladelse til at forsætte produktionen, hvis de ikke lever op til kravene. Udstyr og software Til dette projekt leverer Yokogawa CENTUM VP Integrated Production Control System, med feltinstrumenter som DpHarp EJX differenstryktransmittere, ph transmittere og temperaturtransmittere. Plant Ressource Manager (PRM) integreret managementsystem, og Exaquantum Plant Information Management System. Leverancen vil ske mellem 2009 og 2012, og vil blive sat i drift over en periode fra 2010 til De 2 primære grunde til at Yokogawa vandt ordren : 1. Yokogawa er den største leverandør af kontrolsystemer til industriel røggasafsvovlning på det Japanske marked, hvor afsvovlningssystemteknologien er state-of-the-art. 2. Yokogawa vandt en lignende kontrakt til at levere el- og instrumentering til røggasafsvovlning til et kraftværk beliggende i nabolandet (Bulgarien), projektet kører med succes. Erik Fjordside, tlf

4 4 N I V E A U Skum på toppen, ingen hindring for korrekt niveaumåling! VEGA radar løser vanskelig opgave på skum. Opgaven: Pigmentproducenten Sun Chemical i Køge havde en opgave, hvor der skulle måles niveau i seks buffertanke med pigmentslurry. Efter produktion pumpes slurryen til buffertankene, hvor den opbevares, til den skal anvendes senere i produktionen. Under produktionen og den efterfølgende overpumpning og omrøring kan der dannes kraftigt skum på overfladen af slurryen, hvorved den samlede vægtfylde af tankenes indhold Installation set fra tanktop. Antenne Puls 68 Sprayball Omrøreraksel ændres, og niveauet ikke kan fastlægges ved vejning eller trykmåling. Resultatet af dette kan være at tankene løber over, med spild og rengøring til følge. Udfordringen: Der var flere ønsker, der skulle opfyldes ved målingerne: Målingen skulle etableres på eksisterende flanger, da påsvejsning af nye flanger på tankene havde krævet skære- og svejsearbejde, men ikke mindst reparation af den gummiliner tankene er belagt med for at beskytte metallet mod korrosion. I tankene er der også installeret en sprayball til nedvaskning af pigment under tømning. Sprayball en sender en vandstråle rundt i tanken, og niveau skulle så vidt muligt kunne måles under nedvaskning også. Løsningen: Insatech stillede en radar type PULS68 til rådighed for en test, og den viste sig at fungere efter hensigten. De seks tanke blev herefter forsynet med radar med passende flanger og ekstensionrør, så de kunne monteres på de bestående studse. Efter indkøring er det lykkedes at få målingerne til at fungere tilfredsstillende under disse særdeles vanskelige forhold. Jacob Nielsen, som har stået for projektet hos Sun Chemical, udtrykker stor tilfredshed med løsningen. Udstyret: Radaren VEGAPULS68 er oprindelig udviklet til pulver og granulat, eller til medier med ekstrem lav DK værdi (dielektricitetskonstant). VEGAPULS68 er forsynet med en speciel højfølsom elektronik, der gør den i stand til at filtrere ganske små ekko fra mediet. I dette tilfælde skum. Medieoverflade med skum.

5 N I V E A U 5 Hårdfør niveaumåling til den kemiske industri. I mange industrier, blandt andet den kemiske industri, kan omgivelser og processer være meget aggressive, hvilket stiller store krav til valget af velegnede niveaumålere til disse applikationer. i et materiale, som specielt beskytter mod ætsende og korroderende medier. Resin et vigtigt råmateriale Resin anvendes i mange produkter i dag, blandt andet indenfor bil- og vindmølleindustrien. Fremstilling af Resin foregår i varmestyrede procestanke, hvor de nødvendige råmaterialer og opløsningsmidler blandes. Procestanke har ofte en procestemperatur på over 150 C og mange gange under vakuum eller høje procestryk. De mekaniske dele inde i tanken dækkes ofte under processen af materiale med høj viskositet, hvilket kan betyde at overvågning og niveaumåling kan svigte. Niveaumåling med VEGAPULS 63 VEGAPULS63 radarsensor kan med fordel anvendes ved niveaumåling netop i denne type procestanke. Ved at anvende radarmåling uden direkte berøring med produktet undgår man opbygning af materiale og vil således altid få en pålidelig måling. Radarmålinger er endvidere upåvirket af temperatur og tryk i tanken, og da radarmålinger altid måler afstanden til produktets overflade, er målingen ikke påvirket af skiftende densitet under processen. Huset på VEGAPULS 63 er udført Niveauswitch med VEGASWING 63 VEGASWING 63 niveauswitch er en gaffelformet niveauvagt, som grundlæggende er en stemmegaffel, som vibrerer med gaflens resonansfrekvens. Når gaflen dækkes af produktet, ændres resonansfrekvensen, og vil resultere i en switchfunktion. VEGASWING 63 er yderst velegnet til brug i procestanke, da temperaturer op til 250 C, høj viskositet og tryk op til 64 bar ikke har nogen indflydelse på sensoren og dens virkemåde. I ætsende og korroderende miljøer kan VEGASWING63 leveres i resistent materiale eller med emalje belægning, en såkaldt coating. Differentiel trykmåling med VEGABAR 61 Hvis der opstår skum i forbindelse med en produktion i en procestank, er det ikke altid muligt at anvende radar til niveaumåling, da skummet, afhængig af dets beskaffenhed, absorberer mikrobølgerne og dermed hindrer en refleksion. I disse tilfælde kan det være en fordel at anvende en differentiel trykmåling med to tryktransmittere, men vi har løst opgaver med skum på overfladen (se side 6), så vi har god erfaring, med hvornår det kan lade sig gøre. VEGABAR 61 tryktransmitter måler det hydrostatiske tryk, og eventuel skum på overfladen vil ikke påvirke denne trykmåling. I tryksatte procestanke vil forskellen mellem overtryk og søjletryk give et differenstryk, som er et udtryk for niveauet i tanken. Lars Christiansen, tlf

6 6 KA AN LA ILBY RS ER I N G ph-styring med samme elektrode på et afsvovlingsanlæg siden 1993 Den originale ph-sonde fra Pfaudler fungerer stadig på 15. år til fuld tilfredshed. På DONG Energy (tidligere Energi E2) Asnæsværket, blok 5 har man valgt at sætte Pfaudler ph-udstyr på den skrappe opgave med at måle ph-værdien i røggas-rensningen. Det er i og for sig ingen nyhed, idet udstyret blev installeret tilbage i Det specielle er, at den originale ph-sonde stadig fungerer til fuld tilfredshed på 15. år! Investeringen, de valgte at gøre tilbage i 1993, har tjent sig hurtigt ind i vedligeholdelse, kalibrering og udskiftningen af elektroder. Mængden af kalk man doserer, ud fra målte phværdier svinger ikke! Dette betyder en besparelse på kalkforbrug, service og vedligeholdelse, og har desuden fået deres proces til at fungere optimalt. I mellemtiden kan man nyde godt af, at der kan stoles på målingen uden besvær. De problemer, man ofte oplever med traditionelle glaselektroder er: Svovlforbindelser som forgifter referenceelektroden Lav ph-værdi omkring 0-1 ph, der generer både glas og referenceelektroden Højt kalkindhold, som vil slide på glaselektroder og medføre kort levetid, helt ned til få uger Glaselektroden vil begynde at drive på grund af slid, blokering, forgiftning og belægninger, hvilket medfører dårlig stabilitet. Da glaselektroden er en meget central del af ph-målingen, er det vigtigt, at denne altid er ren og til at stole på! En Pfaudler emalje-elektrode kan derimod klare opgaven. Faktisk har emaljen en meget lang levetid ved netop lave ph-værdier og det høje tørstofindhold kan ikke slide igennem den meget glatte og slidstærke emalje. På referencesiden er der anvendt et glas-slib-diafragma, hvor elektrolytten er tryksat med 1 bar over procestrykket. Her slipper ingen svovlforbindelser igennem og forgiftningen af referencesystemet undgås. Vådabsorptionsanlæg Hovedforløbet på Asnæs vådabsorptionssystem på blok 5 er at overføre SKYLLEVAND UD SO2 og O2 fra gasfasen i røggassen til en væskefase, der indeholder CaCO3 (kridt) og ved kemisk reaktion mellem disse tre stoffer at danne CaSO4 (gips) under frigivelse af kuldioxid. Totalreaktion: CaCO3 + SO2 + ½02 + 2H2O CaSO4, 2H2O + CO2. Røggassen afkøles til den nødvendige driftstemperatur i en varmeveks- IND

7 A N A L Y S E 7 ler, inden den føres ind i selve vasketårnet. I den øverste del af dette tårn sprøjtes absorberen (kalkvandslurryen), ned over røggassen igennem 250 dyser. Fra sumpen pumpes slurryen forbi ph-elektroderne. Røggassen passerer herefter en affugter, hvorefter den opvarmes til C i varmeveksleren, inden den ledes til skorstenen. Nederst i vasketårnet er selve reaktoren med en slurrysump. Herfra udtages gipssuspensionen til videre behandling. Dette foregår i en gipsudskiller, der består af cykloner samt et vakuumbåndfilter. Vakuumbåndfiltret tilsættes skyllevand for udskylning af klorid, der stammer fra røggassens indhold af saltsyre, som også udvaskes. Skyllevandet genanvendes så vidt muligt, men pga. kloridakkumuleringer vil der være noget kloridholdigt spildevand, der skal føres til et rensningsanlæg. Gipsen fra afsvovlningen bliver anvendt til gipspladeindustrien. På mange af de store kraftværker er der nu installeret Pfaudler emalje ph-sonder, og der er endda også installeret nogle Pfaudler elektroder på mindre kraftvarmeværker. Tilbagebetalingstiden er typisk lav, idet en ustabil ph-måling kan koste meget vedligehold og dårlig drift af anlægget. Bent S. Hansen, tlf Kundeseminar i Tyskland Insatech, VEGA og Yokogawa afholdt seminar med 22 deltagere fra den 25. til den 30. maj. Kurset foregik hos VEGA i Schiltach, Tyskland og hos Yokogawa i Wehr, Tyskland. Deltagerne fik megen viden om produkter til brug ved niveau- og flowmåling, og der var stor spørgelyst og aktiv deltagelse fra kursisterne. Der blev dog også tid til sociale sysler når kursusdagen var slut. Kursisterne samlet foran VEGA. Undervisning ved Kenneth Andersson og Holger Sack. Kaffepause. Koncentrerede kursister. Tid til afslapning.

8 8 F L O W Bag om pitotrøret Flowmåling med pitotrør er ved mange applikationer det oplagte valg, alligevel er det ofte et overset måleprincip. Komplet system til måling af masseflow. Her ses et Systec pitotrør med 3-vejs ventil og en Yokogawa Multivariabel dp-transmitter med densitetskompensering. Mange steder anvendes stadig måleblender og venturirør, til trods for at pitotrøret i mange tilfælde vil være en bedre løsning. Her tænkes bla. på trykfald og krav til lige rørstrækninger før og efter sonden, ligesom der ved større rørdiametre vil være en betydelig økonomisk fordel i at vælge pitotrøret. Anvendelsesmuligheder Pitotrøret kan måle på gas, damp og væske og er uafhængigt af ledningsevne. Ligeledes kan der måles på f.eks. forbrændingsluft eller røggas med askeindhold. Pitotrøret er nemt at installere, og der er ingen vedligehold i forhold til f.eks. en måleblende, som skal være skarp. Med pitotrøret har man endvidere mulighed for at måle bidirectionelt. Med indbyggede kondenspotter kan dp-transmitteren i nogle tilfælde monteres direkte på pitotrøret, når der måles på damp. Bag om pitotrøret I sin simpleste form er et pitotrør blot et bukket rør, som indsættes i procesrøret, og forbindes til en differenstryktransmitter. Dette er dog ikke særligt præcist, da der kun måles i et punkt. Deltaflow fra Systec er et midlende pitotrør, som dækker hele diameteren, og derved måles der et midlet differenstryk. Dette betyder bla., at kravene til lige rørstrækninger kan mindskes. Pitotrøret monteres på tværs af procesrøret på hele diameteren og består af et rør med to kanaler med huller i siden, som vender imod og med flow retningen. Røret, som vender imod flowretningen, vil måle det totale tryk i procesrøret, og det andet rør vil måle det statiske tryk. Forskellen på de to er det dynamiske tryk, som hvis dets kvadratrod udrages, er lineært med hastigheden på mediet. Anført som en formel vil det se ud som følgende: Qm = k dp hvor k faktoren bla. dækker over sondens usikkerhed, ekspansionstal og areal beregning. Denne k faktor er kun konstant så længe flowet eller mere præcist Reynold s tal* er konstant. (Se faktaboks). P V total P total = P P dp statisk statisk + Pdynamisk

9 F L O W 9 Reynold s tal er en funktion af flowhastigheden, viskositet og rørets diameter og er et udtryk for hvor turbulent flowet er: Re = v d v = flowhastighed d = rørdiameter π = viskositet Slippunkt Svejsepunkter ±0,025 mm nkt Ligeledes skal tryk og temperatur også være konstante, for at flowet kan beregnes med en konstant k faktor. I virkeligheden er formlen for flowet lidt mere kompleks og ser ud som følgende: Qm = 1 4 d2 2 dp = Blokeringsfaktor = Ekspansionstal, kompenserer for ændringer i densitet gennem dp-ændringer dp = Målt differenstryk = Driftsdensitet Qm = Masseflow Blokeringsfaktoren Blokeringsfaktoren ζ er et udtryk for den usikkerhed, som differenstrykket kan måles med, og den største bidrager til denne faktor, er mediets slippunkt på sonden. Slippunktet Slippunktets placering er væsentligt for korrekt optagelse af det dynamiske tryk. Flytter slippunktet sig afhængig af Reynold s tal, vil det dynamiske tryk fordele sig forskelligt rundt på sonden og vil ikke blive korrekt Slippunkt Dynamisk trykvirkning Slippunkt Slippunkt Slippunkt På billedet ses en rund sonde, hvor det tydeligt kan ses at slippunktet flytter sig med et skiftende Reynold s tal. optaget. En sådan sonde er svær at kalibrere korrekt. Er Reynold s tal over 8000, får man med deltaflow et fast slippunkt uanset flowhastighed, og dermed altid korrekt optagelse af det dynamiske tryk, og der opnås typisk en unøjagtighed på <1 %. Årsagen til dette skal findes i deltaflow s specielle udformning, som er udviklet og optimeret på baggrund af utallige testprøvninger hos Systec og det tyske universitet i Erlangen. Deltaflow består af tre dele, som maskinsvejses sammen i et ukritisk punkt på sonden, og man opnår derved en tolerance på kun ±0,025mm for sondebredden. Dette er et væsentligt punkt at bemærke, da ±1mm giver op til 10% målefejl ved et DN100 rør. Ekspansionstallet Ekspansionstallet ε er ligesom blokeringsfaktoren afhængig af Reynold s tal og kompenserer for den densitetsændring, som opstår ved kompressible medier pga. trykfaldet henover sonden. Ved anvendelse af deltaflow er den uden betydning, da tryktabet ved kompressible medier (gas og damp) er få mbar, og derfor kan regnes som værende ε=1. Ved en måleblende er denne faktor væsentlig større og skal udkompenseres. Densiteten Densiteten ρ indgår også i formlen og varierer med tryk og temperatur for gasser og damp. Da væsker regnes for inkompressible, vil det kun være temperaturen, som påvirker densiteten. Har man varierende tryk og temperatur, skal dette udkompenseres. Den konventionelle metode har været en flowcomputer samt ekstern temperatur- og tryktransmitter. Dette er dog forbundet med en del ekstra installation og montagearbejde samt ekstra fortrådning. Et komplet instrument Med pitotrøret fra Systec er det muligt at få en integreret temperaturføler, hvor et PT100 element føres ind i procesrøret via pitotrøret. Kombineres pitotrøret med en differenstryktransmitter fra Yokogawa, som også kan måle det statiske tryk ud over differenstrykket, fås et komplet instrument med densitetskompensering og kun en enkelt procestilslutning. EJX910A Yokogawa har lanceret en multivariabel differenstryktransmitter, som udover at måle dp-trykket, også kan måle det statiske tryk, og har en indgang for temperatur, samt indbygget flowcomputer. Med EJX910A kan en og samme transmitter måle flowet ud fra dptrykket, samt klare tryk- og temperaturkompensering. Kristian Nielsen, tlf EJX 910A dp transmitter med indbygget flowcomputer.

10 1 0 F L O W Flowmåling af faststoffer, pulver og granulater Vi løser mange opgaver i faststoffer såsom kalk, cementstøv, kulstøv, mel, plastik granulater, træstykker osv. SWR har udviklet instrumenter til henholdsvis flowmåling, flowdetektering og niveaudetektering i pulvere. I denne artikel gennemgås to måle- principper, som begge er baseret på mikrobølger. SolidFlow Kontinuerlig måling af flow i pulvere. FlowJam Flow vagt Flowswitch Flowjam for pålidelig flowindikering bla. i pneumatisk transportanlæg. Flowjam er en flowswitch, der kan detektere alle former for faststoffer i bevægelse indenfor detekteringsområdet med en hastighed på minimum 0,1 m/s. Dette måleprincip kendes også som Doppler-effekten, der måske bedst kendes fra situationen, hvor en ambulance nærmer sig, og lyden ændres, når den passerer. FlowJam anvender mikrobølger, hvor sende- og modtageenhed er bygget sammen i en kompakt enhed med potentiometre, samt dipswitche til indstilling af følsomhed, forsinkelsestid samt switchfunktion. Adgang til disse opnås let ved at skrue låget af i bunden af sensoren. Flowet, som kan være i metal- eller gennem plastrør, brønde, fritfaldsapplikationer samt afgang fra transportbånd, indikeres vha. et relæ. Relæet skifter mellem to tilstande. 1: materialeflow. 2: intet flow eller tilstopning af produkt i rør. Applikationer Af typiske applikationseksempler for FlowJam kan nævnes filterovervågning, doseringssikkerhed og flow/ikke flow. Masseflowmåling af faststof Solidflow for masseflowmåling i pneumatisk transportluft SolidFlow er specielt udviklet for måling af masseflow af pneumatisk transporterede (eller fritfald) faststofpartikler i metalrør. Måleprincip Princippet, udviklet af SWR, er baseret på radarteknologi og går ud på at mikrobølger udsendes fra sensoren, reflekterer på svævende partikler i bevægelse og modtages igen af sensoren. Signalerne evalueres mht. frekvens og amplitude, og det er derfor muligt kun at måle partikler i bevægelse. Refleksion fra f.eks. rørvæg vil pga. stilstand have forskellig frekvens fra partikler i bevægelse. Specifikationer: Materiale hus: Tæthedsgrad: Omgivelstemp.: Max. tryk: Detektionsområde: Forsyning: Forsinkelsestid: Relæudgang: Rustfast stål IP C 1 bar 0-2 meter VDC / VAC 1 s 15 s 42 VAC / DC 2 A AC / DC 50 W / 60 VA

11 F L O W 1 1 Sensoren monteres nemt i svejsestuds direkte i transportrøret, flush med indersiden af røret. Det er nu muligt at bestemme mængden af partikler, der passerer forbi, alt efter størrelsen på det reflekterede signal i forhold til det udsendte. Jo flere partikler, jo større refleksion. Målesignalet er uafhængigt af tryk og temperatur i røret. Systemet består af en eller flere sensorer, en forstærker, samt en konfigureringsenhed. Applikationer Doserings- og blandingsanlæg, fritfaldsapplikationer, totalisering, granulatdosering. Sensoren har både sender og modtager. Sender genererer CW (Continues Wave) med en frekvens på 24 Ghz og 3 mw. Et homogent gelt bliver dannet i røret, og samles op af modtageren. Når partiklerne bevæger sig ind i feltet, reflekterer disse signalet og giver en kortere løbetid dette ses som impulser. Specifikationer: Sensor: Flowområde: Kornstørrelse: Nøjagtighed: Tæthedsgrad: Drifttemp.: Max. tryk: Fra 2 kg/h (DN20) 15 t/h (DN250) 1 mm til 1 cm Optimalt 3% IP65 Front C (option 200 C) 1 bar (option 10 bar) Hver partikel genererer en impuls jo større partikel, jo større amplitude. Lars Christiansen, tlf Impulserne tælles og ganges med amplituden, hvorefter det hele integreres. Det resulterende felt kan så kalibreres til det ønskede masseflow. Ved brug af SolidFlow kan masseflowet måles og dokumenteres.

12 1 2 F L O W En masseflowmåler til eth Vores brede program indenfor masseflowmålere gør det muligt at finde en flowmåler, der passer til selv det mindste masseflow både af gas og væske. Da der er rigtig mange muligheder med instrumenter fra Bronkhorst High-Tech til forskellige applikationer, vil vi prøve at gøre det nemmere, at få et overblik over hvilke muligheder der findes. Applikationer Dette produktprogram er udviklet til at løse applikationer inden for en masse forskellige industrier, som bl.a.: Halvleder industri Analytiske og miljø undersøgelser Overflade behandlinger Gas flowmåling / dosering til f.eks. fermentorer og fødevarer HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) Brændselsceller Optiske fibre Ud over det der er vist i denne oversigt, er der forskellige specielle MODEL SERIE EL-FLOW IN-FLOW EX-FLOW LOW- P-FLOW EL-PRESS/IN-PRESS gasfl ow måler/controller fl ow måler/controller fl ow måler/controller fl ow måler/controller Elektronisk trykmåler/ controller MEDIE Ren tør gas Ren tør gas Ren tør gas Gas (korrosive) Gas og væske Måleområde min. Luft ækvivalent Måleområde max. Luft ækvivalent 0,014 0,7 mln/min 0,02 1 mln/min 0,16 8 mln/min 0,2 10 mln/min mbar ln/min m³n/h m³n/h m³n/h bar Tryk trin op til 400 bar op til 400 bar op til 400 bar op til 10 bar op til 400 bar Nøjagtighed Bedste nøjagtighed: ± 0,5% af aktuelt værdi + ± 0,1 % af fuld skala ± 0,8 % af aktuel værdi + ± 0,2 % af fuld skala Bedre ved aktuel kalibrering ± 1 % af fuld skala ± 1 % af fuld skala ± 0,5 % af fuld skala IP-klasse IP40 - plast elektronik hus IP65 - metal elektronik hus IP65 - metal elektronik hus både IP40 og IP65 både IP40 og IP65 Atex godkendelse Nej ATEX Zone 2 Kat. 3 II 2 G Eex ib IIC T4 ATEX Zone 2 Kat. 3 (hvis IP65 hus) ATEX Zone 2 Kat. 3 (hvis IP65 hus) Kommunikation analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) Analog analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) Turndown 1:50 (i digital mode 1:187,5) 1:50 (i digital mode 1:187,5) 1:50 1:50 1:50 (P-502C, P-506C) 1:20 (P-602CV, P-602CM, P-612CV) 1:5 (P-702CV, P-702CM, P-712CV) Applikationer Gasfl owmåling/regulering, indenfor de fl este industrier hvor der skal måles, reguleres eller doseres et gasfl ow. Gasfl owmåling/regulering, indenfor de fl este industrier hvor der skal måles, reguleres eller doseres et gasfl ow. Anvendes i de applikationer, hvor der er behov for et mere robust elektronikhus. Gasfl owmåling/regulering i de applikationer hvor der er behov for montage i ATEX klassifi ceret område. Gasfl owmåling/regulering i de applikationer hvor der er beskidte gasser, som kan stoppe sensoren til. I applikationer hvor der ikke er meget tryk til rådighed. Kan anvendes til trykmåling i beholder*/rørstreng (P-502C) Til differenstrykmåling/regulering i beholder*/rørstreng(p-506c)** Til regulering af indgangstryk i beholder*/rørstreng (P-602CV) Til regulering af udgangstryk i beholder*/rørstreng (P-702CV) * Beholdere af begrænset størrelse **Max. Delta P = 15 bar *** Baseret på væsker med termiske egenskaber lignende H2 **** Baseret på H2O

13 F L O W 1 3 vert lille flow løsninger, som kan designes til opgaven. Det kan være sammenbyggede udgaver, som enten er komplette moduler, der passer til OEM løsninger, eller moduler monteret på skinnesystem, hvor flowmålere og controllere kan kombineres med afspærringsventiler, blandekammer, filtre eller andre komponenter, som passer til kundens behov i den individuelle applikation. Det kunne også være ekstremt små modeller, som passer til montage i enheder, hvor der ikke er meget plads til en masseflowmåler, men hvor der er behov for flowmåling af flow op til 2 l n /min. Iben Kyndby, tlf µ-flow LIQUI-FLOW CORI-FLOW Mini CORI-FLOW Flow måler/controller Flow måler/controller Flow måler/controller Flow måler/controller CEM - Controlled Evaporation and Mixing Fordampning af væske og gas Væske Væske Væske og gas Væsker og gas Væsker og gas 1,5 30 mg/h*** 0,1 5 g/h*** 200 g/h 0,1 5 g/h op til 2 g/h væske**** 4 ln/min gas 0,1 2 g/h*** 0,4 20 kg/h*** 600 kg/h 0,6..30 kg/h op til 1200 g/h væske**** op til 400 bar op til 100 bar op til 100 bar op til 200 bar ± 2 % af fuld skala ± 1 af fuld skala Tre nøjagtighedsklasser: Class A: 0,2 % af aktuel værdi + nulpunktsstabilitet Class B: 0,5 % af aktuel værdi + nulpunktsstabilitet Class C: 1 % af aktuel værdi + nulpunktsstabilitet IP40 - plast elektronik hus IP40 - plast elektronik hus IP65 - metal elektronik hus (L30) Væske: ± 0,2 % af aktuel værdi Gas: ± 0,5 % af aktuel værdi IP65 IP65 IP65 Nej Nej Nej ATEX Zone 2 Kat. 3 analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) Analog 1:20 1:20 (L10 serien) 1:50 (L20 og L30 serien) 1:20 (Class A) 1:50 (Class B) 1:100 (Class C) 1:100 (måler) 1:50 (controller) Anvendes fra mikro- til nanofl owområder i forsøgsopstillinger og forskning. Egnet til væsker med lavt kogepunkt. Kan også anvendes sammen med et CEM-system til fordampning af meget små mængder væske. Anvendes til applikationer hvor der skal måles eller reguleres små væskefl ow. Pga. designet af sensoren varmes væsken ikke mere end 5 C, så denne type instrument kan anvendes til væsker med lavt kogepunkt. Kan leveres som liquid-dosingsystem, hvor den monteres sammen med en pumpe. Kan anvendes til væsker og gasser hvor de termiske egenskaber ændrer sig for meget til, at det er nøjagtigt nok at anvende en fl owmåler der anvender det termiske massefl ow måleprincip. Kan også anvendes i opstillinger hvor man skifter mellem forskelliger medier. Samme applikationer som CORI-FLOW, blot med mindre måleområde. Mere direkte erstatning for eksisterende termisk massefl owmålere, som ikke passer til den enkelte applikation Anvendes med fordel i stedet for traditionelle bobbler systemer. Her er det muligt at holde en konstant fugt% i gassen ved en bestemt temperatur, som ikke er afhængig af ændringer i omgivelser. Derved skal farlige væsker ikke opvarmes inden anvendelse. Og de skal ikke holdes på gasform, da de, sammen med en bæregas, bliver ledt igennem et varmekammer, som fordamper den ønskede blanding.

14 1 4 F L O W Nem, enkel og robust flowmåling Fra Rota Yokogawa kan vi levere en serie af VA flowmålere i rustfrit stål, glas og kunststof. Rota Yokogawa har en komplet serie af Rotametre i kunststof, glas og metal til løsning af stort set alle flowmåleopgaver, hvor der kræves en lokal RAMC visning evt. udvidet med udgangssignal i form af alarmer og/eller analog eller puls udgang, samt reguleringsventil. Måleprincip Måleprincippet i et Rotameter bygger på variabelt areal, hvor en flyder i et konisk rør bevæger sig op og ned, og derved indikerer en flowmængde. I den simpleste form er det koniske rør af glas eller kunststof med en graveret skala, og flyderen fungerer som indikatoren. På Rotametrene med metal rør overføres flyderens position Konisk rør F P F A RAMC kan udstyres med mange optionsmuligheder til løsning af netop din applikation: Procestilslutninger som flange (DIN/ANSI), gevind (Rp/ NPT), mejerikobling DIN11851 og triclamp Poleret udgave til sanitære applikationer Alarmer for højt/lavt flow 4-20 ma analog udgang som 2-, 3- eller 4-tråds transmitter - også til Ex Pneumatisk udgang (bar eller psi) Pulsudgang til ekstern opsummering af flowet Digital visning af opsummeret flow Tracing for applikationer med risiko for størkning Lav/høj temperatur (-180 til 400 C) Hus i Polyamid, aluminium og rustfrit stål IP65 F G Flowretning Skitse af rør- og flyderopbygning.

15 F L O W 1 5 via magnetisme til en drejeskive med viser. Der vil være tre kræfter, som påvirker flyderen, og de er henholdsvis den Archimediske kraft FA, trykfaldet over flyderen FP samt vægten af flyderen FG. Når der ikke er noget flow, så hviler flyderen på bunden af røret. Når mediet begynder at strømme, løftes flyderen fra sædet, og der opstår en ligevægt mellem trykfaldet over flyderen, opdriften og tyngdekraften. Ved et stigende flow vil flyderen stige op i det koniske rør, hvorved gennemstrømningsarealet forbi flyderen stiger, heraf navnet, variabelt areal. Flyderens egenskaber Det er vigtigt, at flyderen forbliver centreret i røret, og til dette begyndte Rota Yokogawa i sin tid at lave riller i siden på flyderen, så denne roterer, når der er flow igennem instrumentet. Derfra strammer navnet Rotameter. En af serierne er RAMC, hvor de medieberørte dele er af metal (rustfrit stål 316Ti eller Hastelloy C) eller foret med kunststof (PTFE eller PP) for aggressive medier. Visningen af flowet sker via magnetisk overførsel af flyderens stilling til en mekanisk viser på en applikationsspecificeret skala. Flyderen er designet, så RAMC er ufølsom overfor viskositetsændringer i et givent område. Normalt er det modsatte tilfældet for VA flydermålere med den typisk kegle- eller kugleformede flyder. RAMC fås i størrelserne DN15 (1/2 ) op til DN150 (6 ) og leveres med specifik skalaplade og kalibreringscertifikat. Det samme gør sig gældende for det lille metalrørs Rotameter RAKD, som også fås komplet i rustfrit stål og kan udstyres med ventil og regulator for regulering af indgangs- og modtryk. Denne er specielt beregnet til små flow og høje tryk udstyret med enten flange, gevind, skæreringsforskruning eller slangestuds. RAKD Metalrørs Rotameter til små flow. Kristian Nielsen, tlf Rota Yokogawa har også en omfattende serie af Rotametre med håndlavede målerør i glas og kunststof.

16 1 6 K A L I B R E R I N G In-line fugtmåling til Fluid Bed processer PharmaView et stærkt in-line PAT-værktøj til optimering og bedre reproducerbarhed. Måling af fugtindhold in-line er et nyttigt redskab, men den farmaceutiske sektor har været længe om at implementere denne måling på fluid bed applikationer verden over. Dr. Andrew Grady, market manager pharmaceuticals for NDC Infrared Engineering, har præsenteret den nyeste udvikling PharmaView, ved at synliggøre de klare fordele ved teknikken bag. Fugtindhold er en kritisk parameter i fluid bed processer, der direkte vedrører produktkvalitet alt for vådt eller for tørt er grundlaget for om f.eks tabletter kan hænge sammen uden at gå i stykker. De operatører og ingeniører, der kontrollerer vandindholdet i de forskellige pulverprodukter, har typisk betroet sig til en offline vægttabs metode ved tørring. En sådan metode kan tage mange minutter at udføre, før resultater er opnået om at målet er nået eller batchen kræver yderligere tørring/bearbejdning. Den lange ventetid for en udtaget prøve gør processen ineffektiv, især i form af tid, produktkvalitet og energiforbrug. Robust og pålidelig Udfordringen i at indføre en måling in-line i processen, som alternativ til de traditionelle tidskrævende off-line metoder, er at hele målesystemet skal være robust nok til at opfylde de daglige proces krav samt være nøjagtig og stabil nok til, at målingen kan anvendes til en effektiv styring. Der må simpelthen ikke gås på kompromis med proces integriteten. Andre industrielle sektorer såsom fødevareproduktion har længe anvendt at-line / on-line NIR (Nær Infra rød) analytiske kontrolløsninger. Disse findes i tusindvis af laboratorier over hele verden og er en meget præcis metode til måling af veldefinerede komponenter. De bliver valideret til Pharma View System Pulver niveau Aktuator Lampe Monteringsbeslag Filter hjul Safir linse Beam Splitter

17 K A L I B R E R I N G Høje udslag når safirlinsen renses. 12 Pharma View % fugt Lave udslag som følge af ryst af filterpose. 2 End Point Tid deres tilsigtede rolle og er af den farmaceutiske verden blevet anerkendt som alternativ til de traditionelle tidskrævende off-line målinger såsom vægttabsmetoder og titreringer. NIR anvendes idag også som inline metode vha. passende konstruktioner af standard procestilslutninger. PharmaView er et robust system der ikke kun kan overvåge, men også styre processen. Udnyttelsen af en in-line måling som denne er enorm, og kommer fra den stigende grad af efterspørgsler (PAT) på at optimere, effektivisere og få større indblik i, hvad der sker i processen lige nu. En in-line måling som Pharmaview vil typisk kunne give store økonomiske såvel som tidsmæssige besparelser over relativt kort tid. PharmView - selvrensende vindue i processen For fluid bed processer, er det historiske problem at produktet klæber omkring prøveudtagningen, på vinduer eller på en in-line sonde. NDC har taget skridtet og løst dette ved at designe et nyt selvstændigt vindue eller øje, som bliver monteret direkte på siden af en fluid-bed. Dette øje er en tilpasning af kugleventilsteknologi, hvor en safirlinse er blevet indsat i en rustfri stålkugle. En pneumatisk aktuator bruges til at rotere øjet, og hele systemet styres af programmerbare sekvenser der åbner for måling og lukker for rengøring. Til rengøringsprocessen bruges varmt vand/ kemikalie, og øjet tørres med ren instrumentluft. Fuldt valideret Pharmaview er designet til at opfylde en fuldt valideret proces, der skal overholde de strenge krav fra den farmaceutiske industri. Og de første systemer bliver allerede brugt af en stor global medicinalvirksomhed. PharmaView er velegnet til nye såvel som eksisterende fabrikker, og giver den vigtigste parameter for fluid bed absolut fugtighed uden de traditionelle stop / start stikprøver, og er dermed et levende bevis for levering af et konsekvent og repeterbart resultat med en meget høj grad af præcision fra batch til batch. Ved måling af fugtighed med PharmaView opnås typisk en nøjagtighed og repeterbarhed på ±0,1% fugt (mellem 0-6% vandindhold på 2 sekunder), hvis PharmaView justeres op mod Karl Fischer titreringer af det pågældende produkt. Al dokumentaion forefindes for PharmaView, hvilket reducerer behovet for en større omlægning. Alt i alt er PharmaView klar til implementering og resulterer i store tidsbesparelser og mindsket energiforbrug. Ved denne kompromisløse in-line måling fra NDC, der fra starten er blevet udtænkt som løsning på fluid bed processens behov, åbner PharmaView hermed muligheden for forbedring af batch til batch reproducerbarhed samt vejen til at fremskynde fluid bed processerne. Kenneth Rasmussen, tlf PharmaView monteret.

18 1 8 K O N F I G U R A T I O N S S O F T W A R E Hvordan konfigurerer du dine Feltbus instrumenter? Yokogawa Fieldmate kan benyttes til konfigurering og servicering af Profibus, Hart, Foundation Fieldbus og Brain instrumenter. (Fig.2) I Segment vieweren kan forskellige funktioner startes op afhængig af instrumenttypen. 1. Device Vieweren giver for Hart instrumenter information om status på instrumentet. Aktuel procesværdi og eventuelt andre Hart variabler. Her er også mulighed for at få vist en trend over disse værdier. Denne trend kan eksporteres til en csv fil. 2. Device Setup vil starte DTM works, som er en Yokogawa FDT applikation. Denne adskiller sig ikke væsentligt fra andre FDT applikationer, som f.eks. Pactware, da funktionerne for det meste er givet ved det aktuelle instruments DTM. Dog skal muligheden for at gemme data til en database, og muligheden for at udprinte opsætningen nævnes. (Fig. 3) 3. Parameter manageren benyttes for instrumenter med DD filbeskrivelse, som f.eks. Foundation Fieldbusinstrumenter, eller andre instrumenter, som leveres med DD filer. 3. DD instrumentopsætning er lidt mere enkel end DTM teknologien. Den består i store træk af en simpel parameterliste, uden mulighed for avancerede beregninger eller avanceret grafik, som det ses i DTM. 3. I parameter manageren kan man gemme opsætningen af et instrument. Farvemarkering vil angive om en gemt fil afviger fra den aktuelle opsætning, og man kan hurtigt komme tilbage til grundværdierne. (Fig. 1) Yokogawa lancerede for et lille års tid siden deres universelle parametreringsværktøj Fieldmate. Fieldmate er udsprunget af Yokogawas asset management software PRM, og indeholder en del af de funktioner som ses heri. Fieldmate, er som navnet antyder den transportable udgave af PRM, som installeres på en bærbar PC, og bruges på værksted eller i felten til parametrering og fejlsøgning på instrumenter. Den nyeste version af Fieldmate understøtter nu også Profibus kommunikation. Fieldmate er baseret på begge de dominerende kommunikationsteknologier indenfor procesinstrumentering FDT/DTM, og EDDL. Værktøjet kan derfor benyttes til parametrering af alle gængse instrumenter på markedet uanset fabrikat. Fieldmate leveres med Hart - DTM filer til så at sige alle de instrumenter, der findes på markedet i dag. Også instrumenter hvor leverandøren ikke selv har udviklet DTM er. Dette har kunnet lade sig gøre ved at konvertere DD er, som benyttes i Hart-håndterminaler til DTM. Fieldmate er opbygget omkring følgende funktioner: Log ind kan foregå med brugernavn og adgangskode. Dette giver mulighed for i historikken at se hvem der har udført ændringer på instrumentet. (Fig. 1) Hvis kommunikationsprotokollen vælges, vil softwaren med det samme søge efter instrumenter, som præsenteres i Segment vieweren. (Fig. 2) (Fig. 3) Her vises et udsnit af et print fra en Profibus ledningsevnetransmitter.

19 K O N F I G U R A T I O N S S O F T W A R E 1 9 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Dette giver også mulighed for at overføre værdierne fra en transmitter til en anden. 4. I Parameter manageren kan man desuden udvælge parametre man oftest justerer, og have dem på en fane for sig. Derved skal man ikke gennemgå samtlige parametre før man finder de væsentlige. (Fig. 4) 4. User Defined Connection giver mulighed for at benytte kommunikation-dtm er, der ikke understøttes som standard. F.eks. DeviceNet eller Vegas Vegaconnect. Disse User Defined Connections kan gemmes og benyttes,når der er brug for det. Device Navigator er en database over de instrumenter, man har registreret i Fieldmate. (Fig. 5) Herfra kan man vælge et instrument, og kalde dets vedligeholdelsesdata op Device maintenance Info. Device Maintenance Info er databasen over det enkelte instrument. Herfra har man endnu et udvalg af funktioner: 1. Device Info indeholder dels informationer hentet i instrumentet, og dels informationer som man selv kan skrive ind, som f.eks. leveringsdato, placering, TAG-kommentarer mm. 2. Memo er valgfri information, som f.eks. kalibreringsdato og status med vedhæftede filer, som kunne være kalibreringscertifikat eller et billede af instrumentet in situ eller placering i virksomheden. 3. Document bruges typisk til manualer. 4. Her er der mulighed for at oprette en template, som indeholder de manualer der tilhører en instrumentmodel, og benytte denne til alle instrumenter af samme type. 4. History indeholder historik over ændringer foretaget i instrumentet. Hvem, hvad, hvornår og hvorfor. Med beskrivelse af parameter hvad den er ændret fra og til. (Fig. 6) 5. Parameter og DTM Data er gemte opsætninger for det enkelte instrument. Disse kan kaldes op off-line, ændres og man kan derefter forbinde sig til instrumentet og downloade ændringerne. Yokogawa har med Fieldmate udviklet et software værktøj, som giver mulighed for at udnytte den stigende funktionalitet i instrumenterne optimalt. Fieldmate bliver løbende opdateret, og nye versioner kan hentes gratis på internettet, så snart man har registreret sin licens. Opsummering: Flere forskellige kommunikationsprotokoller indbygget: Profibus, Hart, Foundation Fieldbus og Brain Et værktøj til alle typer af instrumenter Understøtter FDT/DTM og EDDL Kan benytte eksterne kommunikations DTM er Hurtigt overblik over alarmstatus Instrumentdata kan gemmes og udprintes Instrumentdata kan kopieres fra et instrument til et andet Database for hvert enkelt instrument Manualer kan tilknyttes instrumentet Memo for hvert enkelt instrument kan oprettes Historik over opsætning og vedligehold på instrumentet. Erik Fjordside, tlf

20 2 0 F L O W Styr på helt små flowog doseringsopgaver Komplet løsning til væskedoseringsopgaver, hvor pumpen er styret af selve elektronikken i flowmåleren uden risiko for ustabilt flow. Figur 1 Med mini CORI-FLOW serien har Bronkhorst High-Tech opnået en kompakt og omkostningseffektiv Coriolis masseflow måler/controller til nøjagtig måling og regulering af lave flow områder. Den kan anvendes til både væske- og gas applikationer og leveres i tre modeller med forskelligt måleområde. Til meget små flow Tidligere har der ikke været coriolis Styring af blandingsforhold: Slave følger master med justerbar ratio. målere på markedet, som kunne anvendes til de meget lave flow. Med lanceringen af mini CORI-FLOW kan der måles i områder fra 0,2 5 g/h til 0,3..30 kg/h. Denne modelserie kan ses som en kombination af fordelene ved termisk og Coriolis masseflow instrumenter. Deres kompakte design gør, at det er nemt at udskifte gamle typer af termiske masseflow målere/controllere, som ikke virker optimalt til applikationen, til den nye mini CORI-FLOW, da selve indbygningsmålene er de samme. Filter Pumpe Additiv controller (slave) Kontraventil Flowbus-signal Hovedflowmåler (master) Additiv indsprøjtningspunkt Vælg selv udgangssignal Også den elektriske tilslutning er lavet på samme måde, som de andre instrumenter fra Bronkhorst High- Tech med standard digitalt printkort med analog eller RS-232 udgangssignal. Det er også muligt at vælge disse instrumenter med en del forskellige feltbusser. Fordelen ved det digitale print er, at det er muligt at have ekstra funktioner såsom totalisering og alarmfunktioner. Det er også muligt at have både densitet og temperatur som udgangssignal via det digitale signal, således at der faktisk er tre udgangssignaler fra instrumentet på samme tid. En yderligere fordel ved CORI- FLOW er mulighed for at ændre måleområdet on-site inden for instrumentets og eventuelt ventilens grænser. Dette er en mulighed, som ikke tidligere har været tilgængelig i andre instrumenter fra Bronkhorst High-Tech. Flow-bus: Bronkhorst High-Tech kommunikationsprotokol. Kommunikationen kunne også være via andre feltbusser, såsom Profibus eller Devicenet. Præcision også ved små flow Mini CORI-FLOW kan anvendes i mange forskellige applikationer, hvor der er behov for måling, regulering og dosering af små væske- og gasflow.

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14

Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14 Viden om... DAMP Indhold Dampteori 4 Krav ved afregning 5 Fokus på flow 6 Vortex 7 Blænde/Venturi 9 Midlende pitotrør 11 Differenstryktransmittere 14 Dataopsamling og visning af data 16 Flowcomputere 17

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

TRYK- & SENSORADVANTAGE

TRYK- & SENSORADVANTAGE Elektroniske- og elektromekaniske tryksensorer Kan leveres til pneumatik, vakuum, hydraulik samt i versioner til de fleste medier Forskellige el- og medietilslutninger Kompakt og robust udførelse Lang

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Måledata via mobiltelefon netværk

Måledata via mobiltelefon netværk 12 NIVEAU NIVEAU 13 Måledata via mobiltelefon netværk Via GSM/GPRS netværk kan måledata aflæses uanset afstand. Mulighederne for at benytte GSM netværk til udveksling af data mellem måleinstrument og styresystem

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Flow- og energimåling

Flow- og energimåling Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Agenda. Clamp-on montage - Respektafstande. Applikationer Clamp-on - Stationær og bærbar

Agenda. Clamp-on montage - Respektafstande. Applikationer Clamp-on - Stationær og bærbar Agenda Måleprincip - Ultralyd - Transittid - Transittime mode - NoiseTrek mode (Doppler) - HyridTrek mode - Transducer valg - Sensor afstand - Lyd refleksion - Transducer teknologi - Transducer kalibrering

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger Viden om... DA ennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com Indhold Dampteori 4 Det der er sparet, er nemmest tjent

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

En helstøbt løsning til industrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester

En helstøbt løsning til industrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester En helstøbt løsning til ustrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester Foto: Gropa /S, Horsens Når logistik, volumen og økonomi skal gå op i en højere enhed TUNETNKENS siloer

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner Endress+Hauser www.dk.endress.com Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner 2 Endress+Hauser A/S Din Industripartner Hvem er vi? Endress+Hauser blev grundlagt i 1953 og er repræsenteret i over

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt NIR online analyse - kun merværdi hvis gjort rigtigt Agenda Præsentation NIR online Installation Analyser fra processen Drift af NIR online Merværdi eller ej? Konklusion Q-Interline A/S FT-NIR Atline FT-NIR

Læs mere

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal.

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkter til bryggeriindustrien Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion Inden for bryggeriindustrien er hygiejne og temperaturregulering alfa og omega. Danfoss tilbyder

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com 2 A N A L Y S E I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere