INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM"

Transkript

1 I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R N R. 5 8 F R A I N S AT E C H A / S - S E P E M B E R NR. 60 INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF FAX

2 2 F L O W I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives af Insatech A/S udstiller på messen i Brøndbyhallen. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax Vi udstiller på Automatik 2008 i Brøndbyhallen den september. Her kan du møde os på stand B1148. På messen kan du se de omtalte nyheder Infor mation Systemer Flow 6 Analyse Kundetur Flow Flow Flow Flow Kalibrering Konfigurationssoftware Flow - Nyhed 2 2 Flow - Nyhed VEGA-bussen på tur i Danmark PARKERING Hovedindgang fra parkeringsplads I slutningen af april og starten af maj kørte Insatech rundt i landet med VEGA-bussen. Her havde vi mulighed for at demonstrere og vise nyheder fra vores leverandør VEGA. Der var stort fremmøde på virksomhederne, som vi besøgte. 2 3 Kalibrering - Nyhed 2 4 Kalibrering - Nyhed Ansvarshavende: Alan Christoffersen Layout, sats og repro: Insatech A/S, Vordingborg Tryk: Centraltrykkeriet, Vordingborg Trykt i 3600 eksemplarer Der tages forbehold for trykfejl og produktændringer. Alle nævnte priser er excl. moms. Gengivelse af artikler eller uddrag af artikler er tilladt med tydelig kildeangivelse. Arkivfoto 15 år hos Insatech Lars Christiansen havde d. 1. august været ansat hos Insatech i 15 år. Lars er Salgschef - intern salg. 5 år hos Insatech Morten Valhøj Kristensen havde den 1. juli været ansat hos Insatech i 5 år. Morten er kalibreringschef.

3 S Y S T E M E R 3 Yokogawa har fået ordren på kontrolsystemer til Rumæniens største kraftværk Kontrakten har en værdi af 26 mill. EU. Yokogawa GesmbH Central East Europe har fået en ordre fra Austrian Energy & Environment, en førende leverandør af kraftværker, om at levere el-udstyr og instrumentering til et røggasafsvovlningssystem på Turceni Thermal Power Plant i Rumænien. Kontrakten har en værdi af 26 mill. EUR. Turcenikraftværket er beliggende i det sydvestlige Rumænien, Gorj provinsen og er landets største kulfyrede kraftværk, med en total kapacitet på 2,310 MW, som genererer 10 % af landets elektricitet. I 2007 kom Rumænien med i EU, og har derfor krav om at nedbringe kraftværkernes SO2 udslip til det niveau, der kræves iht. EU miljøstandard Kraftværkerne har en meget stram deadline for at opnå denne reduktion, og vil ikke få tilladelse til at forsætte produktionen, hvis de ikke lever op til kravene. Udstyr og software Til dette projekt leverer Yokogawa CENTUM VP Integrated Production Control System, med feltinstrumenter som DpHarp EJX differenstryktransmittere, ph transmittere og temperaturtransmittere. Plant Ressource Manager (PRM) integreret managementsystem, og Exaquantum Plant Information Management System. Leverancen vil ske mellem 2009 og 2012, og vil blive sat i drift over en periode fra 2010 til De 2 primære grunde til at Yokogawa vandt ordren : 1. Yokogawa er den største leverandør af kontrolsystemer til industriel røggasafsvovlning på det Japanske marked, hvor afsvovlningssystemteknologien er state-of-the-art. 2. Yokogawa vandt en lignende kontrakt til at levere el- og instrumentering til røggasafsvovlning til et kraftværk beliggende i nabolandet (Bulgarien), projektet kører med succes. Erik Fjordside, tlf

4 4 N I V E A U Skum på toppen, ingen hindring for korrekt niveaumåling! VEGA radar løser vanskelig opgave på skum. Opgaven: Pigmentproducenten Sun Chemical i Køge havde en opgave, hvor der skulle måles niveau i seks buffertanke med pigmentslurry. Efter produktion pumpes slurryen til buffertankene, hvor den opbevares, til den skal anvendes senere i produktionen. Under produktionen og den efterfølgende overpumpning og omrøring kan der dannes kraftigt skum på overfladen af slurryen, hvorved den samlede vægtfylde af tankenes indhold Installation set fra tanktop. Antenne Puls 68 Sprayball Omrøreraksel ændres, og niveauet ikke kan fastlægges ved vejning eller trykmåling. Resultatet af dette kan være at tankene løber over, med spild og rengøring til følge. Udfordringen: Der var flere ønsker, der skulle opfyldes ved målingerne: Målingen skulle etableres på eksisterende flanger, da påsvejsning af nye flanger på tankene havde krævet skære- og svejsearbejde, men ikke mindst reparation af den gummiliner tankene er belagt med for at beskytte metallet mod korrosion. I tankene er der også installeret en sprayball til nedvaskning af pigment under tømning. Sprayball en sender en vandstråle rundt i tanken, og niveau skulle så vidt muligt kunne måles under nedvaskning også. Løsningen: Insatech stillede en radar type PULS68 til rådighed for en test, og den viste sig at fungere efter hensigten. De seks tanke blev herefter forsynet med radar med passende flanger og ekstensionrør, så de kunne monteres på de bestående studse. Efter indkøring er det lykkedes at få målingerne til at fungere tilfredsstillende under disse særdeles vanskelige forhold. Jacob Nielsen, som har stået for projektet hos Sun Chemical, udtrykker stor tilfredshed med løsningen. Udstyret: Radaren VEGAPULS68 er oprindelig udviklet til pulver og granulat, eller til medier med ekstrem lav DK værdi (dielektricitetskonstant). VEGAPULS68 er forsynet med en speciel højfølsom elektronik, der gør den i stand til at filtrere ganske små ekko fra mediet. I dette tilfælde skum. Medieoverflade med skum.

5 N I V E A U 5 Hårdfør niveaumåling til den kemiske industri. I mange industrier, blandt andet den kemiske industri, kan omgivelser og processer være meget aggressive, hvilket stiller store krav til valget af velegnede niveaumålere til disse applikationer. i et materiale, som specielt beskytter mod ætsende og korroderende medier. Resin et vigtigt råmateriale Resin anvendes i mange produkter i dag, blandt andet indenfor bil- og vindmølleindustrien. Fremstilling af Resin foregår i varmestyrede procestanke, hvor de nødvendige råmaterialer og opløsningsmidler blandes. Procestanke har ofte en procestemperatur på over 150 C og mange gange under vakuum eller høje procestryk. De mekaniske dele inde i tanken dækkes ofte under processen af materiale med høj viskositet, hvilket kan betyde at overvågning og niveaumåling kan svigte. Niveaumåling med VEGAPULS 63 VEGAPULS63 radarsensor kan med fordel anvendes ved niveaumåling netop i denne type procestanke. Ved at anvende radarmåling uden direkte berøring med produktet undgår man opbygning af materiale og vil således altid få en pålidelig måling. Radarmålinger er endvidere upåvirket af temperatur og tryk i tanken, og da radarmålinger altid måler afstanden til produktets overflade, er målingen ikke påvirket af skiftende densitet under processen. Huset på VEGAPULS 63 er udført Niveauswitch med VEGASWING 63 VEGASWING 63 niveauswitch er en gaffelformet niveauvagt, som grundlæggende er en stemmegaffel, som vibrerer med gaflens resonansfrekvens. Når gaflen dækkes af produktet, ændres resonansfrekvensen, og vil resultere i en switchfunktion. VEGASWING 63 er yderst velegnet til brug i procestanke, da temperaturer op til 250 C, høj viskositet og tryk op til 64 bar ikke har nogen indflydelse på sensoren og dens virkemåde. I ætsende og korroderende miljøer kan VEGASWING63 leveres i resistent materiale eller med emalje belægning, en såkaldt coating. Differentiel trykmåling med VEGABAR 61 Hvis der opstår skum i forbindelse med en produktion i en procestank, er det ikke altid muligt at anvende radar til niveaumåling, da skummet, afhængig af dets beskaffenhed, absorberer mikrobølgerne og dermed hindrer en refleksion. I disse tilfælde kan det være en fordel at anvende en differentiel trykmåling med to tryktransmittere, men vi har løst opgaver med skum på overfladen (se side 6), så vi har god erfaring, med hvornår det kan lade sig gøre. VEGABAR 61 tryktransmitter måler det hydrostatiske tryk, og eventuel skum på overfladen vil ikke påvirke denne trykmåling. I tryksatte procestanke vil forskellen mellem overtryk og søjletryk give et differenstryk, som er et udtryk for niveauet i tanken. Lars Christiansen, tlf

6 6 KA AN LA ILBY RS ER I N G ph-styring med samme elektrode på et afsvovlingsanlæg siden 1993 Den originale ph-sonde fra Pfaudler fungerer stadig på 15. år til fuld tilfredshed. På DONG Energy (tidligere Energi E2) Asnæsværket, blok 5 har man valgt at sætte Pfaudler ph-udstyr på den skrappe opgave med at måle ph-værdien i røggas-rensningen. Det er i og for sig ingen nyhed, idet udstyret blev installeret tilbage i Det specielle er, at den originale ph-sonde stadig fungerer til fuld tilfredshed på 15. år! Investeringen, de valgte at gøre tilbage i 1993, har tjent sig hurtigt ind i vedligeholdelse, kalibrering og udskiftningen af elektroder. Mængden af kalk man doserer, ud fra målte phværdier svinger ikke! Dette betyder en besparelse på kalkforbrug, service og vedligeholdelse, og har desuden fået deres proces til at fungere optimalt. I mellemtiden kan man nyde godt af, at der kan stoles på målingen uden besvær. De problemer, man ofte oplever med traditionelle glaselektroder er: Svovlforbindelser som forgifter referenceelektroden Lav ph-værdi omkring 0-1 ph, der generer både glas og referenceelektroden Højt kalkindhold, som vil slide på glaselektroder og medføre kort levetid, helt ned til få uger Glaselektroden vil begynde at drive på grund af slid, blokering, forgiftning og belægninger, hvilket medfører dårlig stabilitet. Da glaselektroden er en meget central del af ph-målingen, er det vigtigt, at denne altid er ren og til at stole på! En Pfaudler emalje-elektrode kan derimod klare opgaven. Faktisk har emaljen en meget lang levetid ved netop lave ph-værdier og det høje tørstofindhold kan ikke slide igennem den meget glatte og slidstærke emalje. På referencesiden er der anvendt et glas-slib-diafragma, hvor elektrolytten er tryksat med 1 bar over procestrykket. Her slipper ingen svovlforbindelser igennem og forgiftningen af referencesystemet undgås. Vådabsorptionsanlæg Hovedforløbet på Asnæs vådabsorptionssystem på blok 5 er at overføre SKYLLEVAND UD SO2 og O2 fra gasfasen i røggassen til en væskefase, der indeholder CaCO3 (kridt) og ved kemisk reaktion mellem disse tre stoffer at danne CaSO4 (gips) under frigivelse af kuldioxid. Totalreaktion: CaCO3 + SO2 + ½02 + 2H2O CaSO4, 2H2O + CO2. Røggassen afkøles til den nødvendige driftstemperatur i en varmeveks- IND

7 A N A L Y S E 7 ler, inden den føres ind i selve vasketårnet. I den øverste del af dette tårn sprøjtes absorberen (kalkvandslurryen), ned over røggassen igennem 250 dyser. Fra sumpen pumpes slurryen forbi ph-elektroderne. Røggassen passerer herefter en affugter, hvorefter den opvarmes til C i varmeveksleren, inden den ledes til skorstenen. Nederst i vasketårnet er selve reaktoren med en slurrysump. Herfra udtages gipssuspensionen til videre behandling. Dette foregår i en gipsudskiller, der består af cykloner samt et vakuumbåndfilter. Vakuumbåndfiltret tilsættes skyllevand for udskylning af klorid, der stammer fra røggassens indhold af saltsyre, som også udvaskes. Skyllevandet genanvendes så vidt muligt, men pga. kloridakkumuleringer vil der være noget kloridholdigt spildevand, der skal føres til et rensningsanlæg. Gipsen fra afsvovlningen bliver anvendt til gipspladeindustrien. På mange af de store kraftværker er der nu installeret Pfaudler emalje ph-sonder, og der er endda også installeret nogle Pfaudler elektroder på mindre kraftvarmeværker. Tilbagebetalingstiden er typisk lav, idet en ustabil ph-måling kan koste meget vedligehold og dårlig drift af anlægget. Bent S. Hansen, tlf Kundeseminar i Tyskland Insatech, VEGA og Yokogawa afholdt seminar med 22 deltagere fra den 25. til den 30. maj. Kurset foregik hos VEGA i Schiltach, Tyskland og hos Yokogawa i Wehr, Tyskland. Deltagerne fik megen viden om produkter til brug ved niveau- og flowmåling, og der var stor spørgelyst og aktiv deltagelse fra kursisterne. Der blev dog også tid til sociale sysler når kursusdagen var slut. Kursisterne samlet foran VEGA. Undervisning ved Kenneth Andersson og Holger Sack. Kaffepause. Koncentrerede kursister. Tid til afslapning.

8 8 F L O W Bag om pitotrøret Flowmåling med pitotrør er ved mange applikationer det oplagte valg, alligevel er det ofte et overset måleprincip. Komplet system til måling af masseflow. Her ses et Systec pitotrør med 3-vejs ventil og en Yokogawa Multivariabel dp-transmitter med densitetskompensering. Mange steder anvendes stadig måleblender og venturirør, til trods for at pitotrøret i mange tilfælde vil være en bedre løsning. Her tænkes bla. på trykfald og krav til lige rørstrækninger før og efter sonden, ligesom der ved større rørdiametre vil være en betydelig økonomisk fordel i at vælge pitotrøret. Anvendelsesmuligheder Pitotrøret kan måle på gas, damp og væske og er uafhængigt af ledningsevne. Ligeledes kan der måles på f.eks. forbrændingsluft eller røggas med askeindhold. Pitotrøret er nemt at installere, og der er ingen vedligehold i forhold til f.eks. en måleblende, som skal være skarp. Med pitotrøret har man endvidere mulighed for at måle bidirectionelt. Med indbyggede kondenspotter kan dp-transmitteren i nogle tilfælde monteres direkte på pitotrøret, når der måles på damp. Bag om pitotrøret I sin simpleste form er et pitotrør blot et bukket rør, som indsættes i procesrøret, og forbindes til en differenstryktransmitter. Dette er dog ikke særligt præcist, da der kun måles i et punkt. Deltaflow fra Systec er et midlende pitotrør, som dækker hele diameteren, og derved måles der et midlet differenstryk. Dette betyder bla., at kravene til lige rørstrækninger kan mindskes. Pitotrøret monteres på tværs af procesrøret på hele diameteren og består af et rør med to kanaler med huller i siden, som vender imod og med flow retningen. Røret, som vender imod flowretningen, vil måle det totale tryk i procesrøret, og det andet rør vil måle det statiske tryk. Forskellen på de to er det dynamiske tryk, som hvis dets kvadratrod udrages, er lineært med hastigheden på mediet. Anført som en formel vil det se ud som følgende: Qm = k dp hvor k faktoren bla. dækker over sondens usikkerhed, ekspansionstal og areal beregning. Denne k faktor er kun konstant så længe flowet eller mere præcist Reynold s tal* er konstant. (Se faktaboks). P V total P total = P P dp statisk statisk + Pdynamisk

9 F L O W 9 Reynold s tal er en funktion af flowhastigheden, viskositet og rørets diameter og er et udtryk for hvor turbulent flowet er: Re = v d v = flowhastighed d = rørdiameter π = viskositet Slippunkt Svejsepunkter ±0,025 mm nkt Ligeledes skal tryk og temperatur også være konstante, for at flowet kan beregnes med en konstant k faktor. I virkeligheden er formlen for flowet lidt mere kompleks og ser ud som følgende: Qm = 1 4 d2 2 dp = Blokeringsfaktor = Ekspansionstal, kompenserer for ændringer i densitet gennem dp-ændringer dp = Målt differenstryk = Driftsdensitet Qm = Masseflow Blokeringsfaktoren Blokeringsfaktoren ζ er et udtryk for den usikkerhed, som differenstrykket kan måles med, og den største bidrager til denne faktor, er mediets slippunkt på sonden. Slippunktet Slippunktets placering er væsentligt for korrekt optagelse af det dynamiske tryk. Flytter slippunktet sig afhængig af Reynold s tal, vil det dynamiske tryk fordele sig forskelligt rundt på sonden og vil ikke blive korrekt Slippunkt Dynamisk trykvirkning Slippunkt Slippunkt Slippunkt På billedet ses en rund sonde, hvor det tydeligt kan ses at slippunktet flytter sig med et skiftende Reynold s tal. optaget. En sådan sonde er svær at kalibrere korrekt. Er Reynold s tal over 8000, får man med deltaflow et fast slippunkt uanset flowhastighed, og dermed altid korrekt optagelse af det dynamiske tryk, og der opnås typisk en unøjagtighed på <1 %. Årsagen til dette skal findes i deltaflow s specielle udformning, som er udviklet og optimeret på baggrund af utallige testprøvninger hos Systec og det tyske universitet i Erlangen. Deltaflow består af tre dele, som maskinsvejses sammen i et ukritisk punkt på sonden, og man opnår derved en tolerance på kun ±0,025mm for sondebredden. Dette er et væsentligt punkt at bemærke, da ±1mm giver op til 10% målefejl ved et DN100 rør. Ekspansionstallet Ekspansionstallet ε er ligesom blokeringsfaktoren afhængig af Reynold s tal og kompenserer for den densitetsændring, som opstår ved kompressible medier pga. trykfaldet henover sonden. Ved anvendelse af deltaflow er den uden betydning, da tryktabet ved kompressible medier (gas og damp) er få mbar, og derfor kan regnes som værende ε=1. Ved en måleblende er denne faktor væsentlig større og skal udkompenseres. Densiteten Densiteten ρ indgår også i formlen og varierer med tryk og temperatur for gasser og damp. Da væsker regnes for inkompressible, vil det kun være temperaturen, som påvirker densiteten. Har man varierende tryk og temperatur, skal dette udkompenseres. Den konventionelle metode har været en flowcomputer samt ekstern temperatur- og tryktransmitter. Dette er dog forbundet med en del ekstra installation og montagearbejde samt ekstra fortrådning. Et komplet instrument Med pitotrøret fra Systec er det muligt at få en integreret temperaturføler, hvor et PT100 element føres ind i procesrøret via pitotrøret. Kombineres pitotrøret med en differenstryktransmitter fra Yokogawa, som også kan måle det statiske tryk ud over differenstrykket, fås et komplet instrument med densitetskompensering og kun en enkelt procestilslutning. EJX910A Yokogawa har lanceret en multivariabel differenstryktransmitter, som udover at måle dp-trykket, også kan måle det statiske tryk, og har en indgang for temperatur, samt indbygget flowcomputer. Med EJX910A kan en og samme transmitter måle flowet ud fra dptrykket, samt klare tryk- og temperaturkompensering. Kristian Nielsen, tlf EJX 910A dp transmitter med indbygget flowcomputer.

10 1 0 F L O W Flowmåling af faststoffer, pulver og granulater Vi løser mange opgaver i faststoffer såsom kalk, cementstøv, kulstøv, mel, plastik granulater, træstykker osv. SWR har udviklet instrumenter til henholdsvis flowmåling, flowdetektering og niveaudetektering i pulvere. I denne artikel gennemgås to måle- principper, som begge er baseret på mikrobølger. SolidFlow Kontinuerlig måling af flow i pulvere. FlowJam Flow vagt Flowswitch Flowjam for pålidelig flowindikering bla. i pneumatisk transportanlæg. Flowjam er en flowswitch, der kan detektere alle former for faststoffer i bevægelse indenfor detekteringsområdet med en hastighed på minimum 0,1 m/s. Dette måleprincip kendes også som Doppler-effekten, der måske bedst kendes fra situationen, hvor en ambulance nærmer sig, og lyden ændres, når den passerer. FlowJam anvender mikrobølger, hvor sende- og modtageenhed er bygget sammen i en kompakt enhed med potentiometre, samt dipswitche til indstilling af følsomhed, forsinkelsestid samt switchfunktion. Adgang til disse opnås let ved at skrue låget af i bunden af sensoren. Flowet, som kan være i metal- eller gennem plastrør, brønde, fritfaldsapplikationer samt afgang fra transportbånd, indikeres vha. et relæ. Relæet skifter mellem to tilstande. 1: materialeflow. 2: intet flow eller tilstopning af produkt i rør. Applikationer Af typiske applikationseksempler for FlowJam kan nævnes filterovervågning, doseringssikkerhed og flow/ikke flow. Masseflowmåling af faststof Solidflow for masseflowmåling i pneumatisk transportluft SolidFlow er specielt udviklet for måling af masseflow af pneumatisk transporterede (eller fritfald) faststofpartikler i metalrør. Måleprincip Princippet, udviklet af SWR, er baseret på radarteknologi og går ud på at mikrobølger udsendes fra sensoren, reflekterer på svævende partikler i bevægelse og modtages igen af sensoren. Signalerne evalueres mht. frekvens og amplitude, og det er derfor muligt kun at måle partikler i bevægelse. Refleksion fra f.eks. rørvæg vil pga. stilstand have forskellig frekvens fra partikler i bevægelse. Specifikationer: Materiale hus: Tæthedsgrad: Omgivelstemp.: Max. tryk: Detektionsområde: Forsyning: Forsinkelsestid: Relæudgang: Rustfast stål IP C 1 bar 0-2 meter VDC / VAC 1 s 15 s 42 VAC / DC 2 A AC / DC 50 W / 60 VA

11 F L O W 1 1 Sensoren monteres nemt i svejsestuds direkte i transportrøret, flush med indersiden af røret. Det er nu muligt at bestemme mængden af partikler, der passerer forbi, alt efter størrelsen på det reflekterede signal i forhold til det udsendte. Jo flere partikler, jo større refleksion. Målesignalet er uafhængigt af tryk og temperatur i røret. Systemet består af en eller flere sensorer, en forstærker, samt en konfigureringsenhed. Applikationer Doserings- og blandingsanlæg, fritfaldsapplikationer, totalisering, granulatdosering. Sensoren har både sender og modtager. Sender genererer CW (Continues Wave) med en frekvens på 24 Ghz og 3 mw. Et homogent gelt bliver dannet i røret, og samles op af modtageren. Når partiklerne bevæger sig ind i feltet, reflekterer disse signalet og giver en kortere løbetid dette ses som impulser. Specifikationer: Sensor: Flowområde: Kornstørrelse: Nøjagtighed: Tæthedsgrad: Drifttemp.: Max. tryk: Fra 2 kg/h (DN20) 15 t/h (DN250) 1 mm til 1 cm Optimalt 3% IP65 Front C (option 200 C) 1 bar (option 10 bar) Hver partikel genererer en impuls jo større partikel, jo større amplitude. Lars Christiansen, tlf Impulserne tælles og ganges med amplituden, hvorefter det hele integreres. Det resulterende felt kan så kalibreres til det ønskede masseflow. Ved brug af SolidFlow kan masseflowet måles og dokumenteres.

12 1 2 F L O W En masseflowmåler til eth Vores brede program indenfor masseflowmålere gør det muligt at finde en flowmåler, der passer til selv det mindste masseflow både af gas og væske. Da der er rigtig mange muligheder med instrumenter fra Bronkhorst High-Tech til forskellige applikationer, vil vi prøve at gøre det nemmere, at få et overblik over hvilke muligheder der findes. Applikationer Dette produktprogram er udviklet til at løse applikationer inden for en masse forskellige industrier, som bl.a.: Halvleder industri Analytiske og miljø undersøgelser Overflade behandlinger Gas flowmåling / dosering til f.eks. fermentorer og fødevarer HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) Brændselsceller Optiske fibre Ud over det der er vist i denne oversigt, er der forskellige specielle MODEL SERIE EL-FLOW IN-FLOW EX-FLOW LOW- P-FLOW EL-PRESS/IN-PRESS gasfl ow måler/controller fl ow måler/controller fl ow måler/controller fl ow måler/controller Elektronisk trykmåler/ controller MEDIE Ren tør gas Ren tør gas Ren tør gas Gas (korrosive) Gas og væske Måleområde min. Luft ækvivalent Måleområde max. Luft ækvivalent 0,014 0,7 mln/min 0,02 1 mln/min 0,16 8 mln/min 0,2 10 mln/min mbar ln/min m³n/h m³n/h m³n/h bar Tryk trin op til 400 bar op til 400 bar op til 400 bar op til 10 bar op til 400 bar Nøjagtighed Bedste nøjagtighed: ± 0,5% af aktuelt værdi + ± 0,1 % af fuld skala ± 0,8 % af aktuel værdi + ± 0,2 % af fuld skala Bedre ved aktuel kalibrering ± 1 % af fuld skala ± 1 % af fuld skala ± 0,5 % af fuld skala IP-klasse IP40 - plast elektronik hus IP65 - metal elektronik hus IP65 - metal elektronik hus både IP40 og IP65 både IP40 og IP65 Atex godkendelse Nej ATEX Zone 2 Kat. 3 II 2 G Eex ib IIC T4 ATEX Zone 2 Kat. 3 (hvis IP65 hus) ATEX Zone 2 Kat. 3 (hvis IP65 hus) Kommunikation analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) Analog analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) Turndown 1:50 (i digital mode 1:187,5) 1:50 (i digital mode 1:187,5) 1:50 1:50 1:50 (P-502C, P-506C) 1:20 (P-602CV, P-602CM, P-612CV) 1:5 (P-702CV, P-702CM, P-712CV) Applikationer Gasfl owmåling/regulering, indenfor de fl este industrier hvor der skal måles, reguleres eller doseres et gasfl ow. Gasfl owmåling/regulering, indenfor de fl este industrier hvor der skal måles, reguleres eller doseres et gasfl ow. Anvendes i de applikationer, hvor der er behov for et mere robust elektronikhus. Gasfl owmåling/regulering i de applikationer hvor der er behov for montage i ATEX klassifi ceret område. Gasfl owmåling/regulering i de applikationer hvor der er beskidte gasser, som kan stoppe sensoren til. I applikationer hvor der ikke er meget tryk til rådighed. Kan anvendes til trykmåling i beholder*/rørstreng (P-502C) Til differenstrykmåling/regulering i beholder*/rørstreng(p-506c)** Til regulering af indgangstryk i beholder*/rørstreng (P-602CV) Til regulering af udgangstryk i beholder*/rørstreng (P-702CV) * Beholdere af begrænset størrelse **Max. Delta P = 15 bar *** Baseret på væsker med termiske egenskaber lignende H2 **** Baseret på H2O

13 F L O W 1 3 vert lille flow løsninger, som kan designes til opgaven. Det kan være sammenbyggede udgaver, som enten er komplette moduler, der passer til OEM løsninger, eller moduler monteret på skinnesystem, hvor flowmålere og controllere kan kombineres med afspærringsventiler, blandekammer, filtre eller andre komponenter, som passer til kundens behov i den individuelle applikation. Det kunne også være ekstremt små modeller, som passer til montage i enheder, hvor der ikke er meget plads til en masseflowmåler, men hvor der er behov for flowmåling af flow op til 2 l n /min. Iben Kyndby, tlf µ-flow LIQUI-FLOW CORI-FLOW Mini CORI-FLOW Flow måler/controller Flow måler/controller Flow måler/controller Flow måler/controller CEM - Controlled Evaporation and Mixing Fordampning af væske og gas Væske Væske Væske og gas Væsker og gas Væsker og gas 1,5 30 mg/h*** 0,1 5 g/h*** 200 g/h 0,1 5 g/h op til 2 g/h væske**** 4 ln/min gas 0,1 2 g/h*** 0,4 20 kg/h*** 600 kg/h 0,6..30 kg/h op til 1200 g/h væske**** op til 400 bar op til 100 bar op til 100 bar op til 200 bar ± 2 % af fuld skala ± 1 af fuld skala Tre nøjagtighedsklasser: Class A: 0,2 % af aktuel værdi + nulpunktsstabilitet Class B: 0,5 % af aktuel værdi + nulpunktsstabilitet Class C: 1 % af aktuel værdi + nulpunktsstabilitet IP40 - plast elektronik hus IP40 - plast elektronik hus IP65 - metal elektronik hus (L30) Væske: ± 0,2 % af aktuel værdi Gas: ± 0,5 % af aktuel værdi IP65 IP65 IP65 Nej Nej Nej ATEX Zone 2 Kat. 3 analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) analog og digital (feltbusser) Analog 1:20 1:20 (L10 serien) 1:50 (L20 og L30 serien) 1:20 (Class A) 1:50 (Class B) 1:100 (Class C) 1:100 (måler) 1:50 (controller) Anvendes fra mikro- til nanofl owområder i forsøgsopstillinger og forskning. Egnet til væsker med lavt kogepunkt. Kan også anvendes sammen med et CEM-system til fordampning af meget små mængder væske. Anvendes til applikationer hvor der skal måles eller reguleres små væskefl ow. Pga. designet af sensoren varmes væsken ikke mere end 5 C, så denne type instrument kan anvendes til væsker med lavt kogepunkt. Kan leveres som liquid-dosingsystem, hvor den monteres sammen med en pumpe. Kan anvendes til væsker og gasser hvor de termiske egenskaber ændrer sig for meget til, at det er nøjagtigt nok at anvende en fl owmåler der anvender det termiske massefl ow måleprincip. Kan også anvendes i opstillinger hvor man skifter mellem forskelliger medier. Samme applikationer som CORI-FLOW, blot med mindre måleområde. Mere direkte erstatning for eksisterende termisk massefl owmålere, som ikke passer til den enkelte applikation Anvendes med fordel i stedet for traditionelle bobbler systemer. Her er det muligt at holde en konstant fugt% i gassen ved en bestemt temperatur, som ikke er afhængig af ændringer i omgivelser. Derved skal farlige væsker ikke opvarmes inden anvendelse. Og de skal ikke holdes på gasform, da de, sammen med en bæregas, bliver ledt igennem et varmekammer, som fordamper den ønskede blanding.

14 1 4 F L O W Nem, enkel og robust flowmåling Fra Rota Yokogawa kan vi levere en serie af VA flowmålere i rustfrit stål, glas og kunststof. Rota Yokogawa har en komplet serie af Rotametre i kunststof, glas og metal til løsning af stort set alle flowmåleopgaver, hvor der kræves en lokal RAMC visning evt. udvidet med udgangssignal i form af alarmer og/eller analog eller puls udgang, samt reguleringsventil. Måleprincip Måleprincippet i et Rotameter bygger på variabelt areal, hvor en flyder i et konisk rør bevæger sig op og ned, og derved indikerer en flowmængde. I den simpleste form er det koniske rør af glas eller kunststof med en graveret skala, og flyderen fungerer som indikatoren. På Rotametrene med metal rør overføres flyderens position Konisk rør F P F A RAMC kan udstyres med mange optionsmuligheder til løsning af netop din applikation: Procestilslutninger som flange (DIN/ANSI), gevind (Rp/ NPT), mejerikobling DIN11851 og triclamp Poleret udgave til sanitære applikationer Alarmer for højt/lavt flow 4-20 ma analog udgang som 2-, 3- eller 4-tråds transmitter - også til Ex Pneumatisk udgang (bar eller psi) Pulsudgang til ekstern opsummering af flowet Digital visning af opsummeret flow Tracing for applikationer med risiko for størkning Lav/høj temperatur (-180 til 400 C) Hus i Polyamid, aluminium og rustfrit stål IP65 F G Flowretning Skitse af rør- og flyderopbygning.

15 F L O W 1 5 via magnetisme til en drejeskive med viser. Der vil være tre kræfter, som påvirker flyderen, og de er henholdsvis den Archimediske kraft FA, trykfaldet over flyderen FP samt vægten af flyderen FG. Når der ikke er noget flow, så hviler flyderen på bunden af røret. Når mediet begynder at strømme, løftes flyderen fra sædet, og der opstår en ligevægt mellem trykfaldet over flyderen, opdriften og tyngdekraften. Ved et stigende flow vil flyderen stige op i det koniske rør, hvorved gennemstrømningsarealet forbi flyderen stiger, heraf navnet, variabelt areal. Flyderens egenskaber Det er vigtigt, at flyderen forbliver centreret i røret, og til dette begyndte Rota Yokogawa i sin tid at lave riller i siden på flyderen, så denne roterer, når der er flow igennem instrumentet. Derfra strammer navnet Rotameter. En af serierne er RAMC, hvor de medieberørte dele er af metal (rustfrit stål 316Ti eller Hastelloy C) eller foret med kunststof (PTFE eller PP) for aggressive medier. Visningen af flowet sker via magnetisk overførsel af flyderens stilling til en mekanisk viser på en applikationsspecificeret skala. Flyderen er designet, så RAMC er ufølsom overfor viskositetsændringer i et givent område. Normalt er det modsatte tilfældet for VA flydermålere med den typisk kegle- eller kugleformede flyder. RAMC fås i størrelserne DN15 (1/2 ) op til DN150 (6 ) og leveres med specifik skalaplade og kalibreringscertifikat. Det samme gør sig gældende for det lille metalrørs Rotameter RAKD, som også fås komplet i rustfrit stål og kan udstyres med ventil og regulator for regulering af indgangs- og modtryk. Denne er specielt beregnet til små flow og høje tryk udstyret med enten flange, gevind, skæreringsforskruning eller slangestuds. RAKD Metalrørs Rotameter til små flow. Kristian Nielsen, tlf Rota Yokogawa har også en omfattende serie af Rotametre med håndlavede målerør i glas og kunststof.

16 1 6 K A L I B R E R I N G In-line fugtmåling til Fluid Bed processer PharmaView et stærkt in-line PAT-værktøj til optimering og bedre reproducerbarhed. Måling af fugtindhold in-line er et nyttigt redskab, men den farmaceutiske sektor har været længe om at implementere denne måling på fluid bed applikationer verden over. Dr. Andrew Grady, market manager pharmaceuticals for NDC Infrared Engineering, har præsenteret den nyeste udvikling PharmaView, ved at synliggøre de klare fordele ved teknikken bag. Fugtindhold er en kritisk parameter i fluid bed processer, der direkte vedrører produktkvalitet alt for vådt eller for tørt er grundlaget for om f.eks tabletter kan hænge sammen uden at gå i stykker. De operatører og ingeniører, der kontrollerer vandindholdet i de forskellige pulverprodukter, har typisk betroet sig til en offline vægttabs metode ved tørring. En sådan metode kan tage mange minutter at udføre, før resultater er opnået om at målet er nået eller batchen kræver yderligere tørring/bearbejdning. Den lange ventetid for en udtaget prøve gør processen ineffektiv, især i form af tid, produktkvalitet og energiforbrug. Robust og pålidelig Udfordringen i at indføre en måling in-line i processen, som alternativ til de traditionelle tidskrævende off-line metoder, er at hele målesystemet skal være robust nok til at opfylde de daglige proces krav samt være nøjagtig og stabil nok til, at målingen kan anvendes til en effektiv styring. Der må simpelthen ikke gås på kompromis med proces integriteten. Andre industrielle sektorer såsom fødevareproduktion har længe anvendt at-line / on-line NIR (Nær Infra rød) analytiske kontrolløsninger. Disse findes i tusindvis af laboratorier over hele verden og er en meget præcis metode til måling af veldefinerede komponenter. De bliver valideret til Pharma View System Pulver niveau Aktuator Lampe Monteringsbeslag Filter hjul Safir linse Beam Splitter

17 K A L I B R E R I N G Høje udslag når safirlinsen renses. 12 Pharma View % fugt Lave udslag som følge af ryst af filterpose. 2 End Point Tid deres tilsigtede rolle og er af den farmaceutiske verden blevet anerkendt som alternativ til de traditionelle tidskrævende off-line målinger såsom vægttabsmetoder og titreringer. NIR anvendes idag også som inline metode vha. passende konstruktioner af standard procestilslutninger. PharmaView er et robust system der ikke kun kan overvåge, men også styre processen. Udnyttelsen af en in-line måling som denne er enorm, og kommer fra den stigende grad af efterspørgsler (PAT) på at optimere, effektivisere og få større indblik i, hvad der sker i processen lige nu. En in-line måling som Pharmaview vil typisk kunne give store økonomiske såvel som tidsmæssige besparelser over relativt kort tid. PharmView - selvrensende vindue i processen For fluid bed processer, er det historiske problem at produktet klæber omkring prøveudtagningen, på vinduer eller på en in-line sonde. NDC har taget skridtet og løst dette ved at designe et nyt selvstændigt vindue eller øje, som bliver monteret direkte på siden af en fluid-bed. Dette øje er en tilpasning af kugleventilsteknologi, hvor en safirlinse er blevet indsat i en rustfri stålkugle. En pneumatisk aktuator bruges til at rotere øjet, og hele systemet styres af programmerbare sekvenser der åbner for måling og lukker for rengøring. Til rengøringsprocessen bruges varmt vand/ kemikalie, og øjet tørres med ren instrumentluft. Fuldt valideret Pharmaview er designet til at opfylde en fuldt valideret proces, der skal overholde de strenge krav fra den farmaceutiske industri. Og de første systemer bliver allerede brugt af en stor global medicinalvirksomhed. PharmaView er velegnet til nye såvel som eksisterende fabrikker, og giver den vigtigste parameter for fluid bed absolut fugtighed uden de traditionelle stop / start stikprøver, og er dermed et levende bevis for levering af et konsekvent og repeterbart resultat med en meget høj grad af præcision fra batch til batch. Ved måling af fugtighed med PharmaView opnås typisk en nøjagtighed og repeterbarhed på ±0,1% fugt (mellem 0-6% vandindhold på 2 sekunder), hvis PharmaView justeres op mod Karl Fischer titreringer af det pågældende produkt. Al dokumentaion forefindes for PharmaView, hvilket reducerer behovet for en større omlægning. Alt i alt er PharmaView klar til implementering og resulterer i store tidsbesparelser og mindsket energiforbrug. Ved denne kompromisløse in-line måling fra NDC, der fra starten er blevet udtænkt som løsning på fluid bed processens behov, åbner PharmaView hermed muligheden for forbedring af batch til batch reproducerbarhed samt vejen til at fremskynde fluid bed processerne. Kenneth Rasmussen, tlf PharmaView monteret.

18 1 8 K O N F I G U R A T I O N S S O F T W A R E Hvordan konfigurerer du dine Feltbus instrumenter? Yokogawa Fieldmate kan benyttes til konfigurering og servicering af Profibus, Hart, Foundation Fieldbus og Brain instrumenter. (Fig.2) I Segment vieweren kan forskellige funktioner startes op afhængig af instrumenttypen. 1. Device Vieweren giver for Hart instrumenter information om status på instrumentet. Aktuel procesværdi og eventuelt andre Hart variabler. Her er også mulighed for at få vist en trend over disse værdier. Denne trend kan eksporteres til en csv fil. 2. Device Setup vil starte DTM works, som er en Yokogawa FDT applikation. Denne adskiller sig ikke væsentligt fra andre FDT applikationer, som f.eks. Pactware, da funktionerne for det meste er givet ved det aktuelle instruments DTM. Dog skal muligheden for at gemme data til en database, og muligheden for at udprinte opsætningen nævnes. (Fig. 3) 3. Parameter manageren benyttes for instrumenter med DD filbeskrivelse, som f.eks. Foundation Fieldbusinstrumenter, eller andre instrumenter, som leveres med DD filer. 3. DD instrumentopsætning er lidt mere enkel end DTM teknologien. Den består i store træk af en simpel parameterliste, uden mulighed for avancerede beregninger eller avanceret grafik, som det ses i DTM. 3. I parameter manageren kan man gemme opsætningen af et instrument. Farvemarkering vil angive om en gemt fil afviger fra den aktuelle opsætning, og man kan hurtigt komme tilbage til grundværdierne. (Fig. 1) Yokogawa lancerede for et lille års tid siden deres universelle parametreringsværktøj Fieldmate. Fieldmate er udsprunget af Yokogawas asset management software PRM, og indeholder en del af de funktioner som ses heri. Fieldmate, er som navnet antyder den transportable udgave af PRM, som installeres på en bærbar PC, og bruges på værksted eller i felten til parametrering og fejlsøgning på instrumenter. Den nyeste version af Fieldmate understøtter nu også Profibus kommunikation. Fieldmate er baseret på begge de dominerende kommunikationsteknologier indenfor procesinstrumentering FDT/DTM, og EDDL. Værktøjet kan derfor benyttes til parametrering af alle gængse instrumenter på markedet uanset fabrikat. Fieldmate leveres med Hart - DTM filer til så at sige alle de instrumenter, der findes på markedet i dag. Også instrumenter hvor leverandøren ikke selv har udviklet DTM er. Dette har kunnet lade sig gøre ved at konvertere DD er, som benyttes i Hart-håndterminaler til DTM. Fieldmate er opbygget omkring følgende funktioner: Log ind kan foregå med brugernavn og adgangskode. Dette giver mulighed for i historikken at se hvem der har udført ændringer på instrumentet. (Fig. 1) Hvis kommunikationsprotokollen vælges, vil softwaren med det samme søge efter instrumenter, som præsenteres i Segment vieweren. (Fig. 2) (Fig. 3) Her vises et udsnit af et print fra en Profibus ledningsevnetransmitter.

19 K O N F I G U R A T I O N S S O F T W A R E 1 9 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Dette giver også mulighed for at overføre værdierne fra en transmitter til en anden. 4. I Parameter manageren kan man desuden udvælge parametre man oftest justerer, og have dem på en fane for sig. Derved skal man ikke gennemgå samtlige parametre før man finder de væsentlige. (Fig. 4) 4. User Defined Connection giver mulighed for at benytte kommunikation-dtm er, der ikke understøttes som standard. F.eks. DeviceNet eller Vegas Vegaconnect. Disse User Defined Connections kan gemmes og benyttes,når der er brug for det. Device Navigator er en database over de instrumenter, man har registreret i Fieldmate. (Fig. 5) Herfra kan man vælge et instrument, og kalde dets vedligeholdelsesdata op Device maintenance Info. Device Maintenance Info er databasen over det enkelte instrument. Herfra har man endnu et udvalg af funktioner: 1. Device Info indeholder dels informationer hentet i instrumentet, og dels informationer som man selv kan skrive ind, som f.eks. leveringsdato, placering, TAG-kommentarer mm. 2. Memo er valgfri information, som f.eks. kalibreringsdato og status med vedhæftede filer, som kunne være kalibreringscertifikat eller et billede af instrumentet in situ eller placering i virksomheden. 3. Document bruges typisk til manualer. 4. Her er der mulighed for at oprette en template, som indeholder de manualer der tilhører en instrumentmodel, og benytte denne til alle instrumenter af samme type. 4. History indeholder historik over ændringer foretaget i instrumentet. Hvem, hvad, hvornår og hvorfor. Med beskrivelse af parameter hvad den er ændret fra og til. (Fig. 6) 5. Parameter og DTM Data er gemte opsætninger for det enkelte instrument. Disse kan kaldes op off-line, ændres og man kan derefter forbinde sig til instrumentet og downloade ændringerne. Yokogawa har med Fieldmate udviklet et software værktøj, som giver mulighed for at udnytte den stigende funktionalitet i instrumenterne optimalt. Fieldmate bliver løbende opdateret, og nye versioner kan hentes gratis på internettet, så snart man har registreret sin licens. Opsummering: Flere forskellige kommunikationsprotokoller indbygget: Profibus, Hart, Foundation Fieldbus og Brain Et værktøj til alle typer af instrumenter Understøtter FDT/DTM og EDDL Kan benytte eksterne kommunikations DTM er Hurtigt overblik over alarmstatus Instrumentdata kan gemmes og udprintes Instrumentdata kan kopieres fra et instrument til et andet Database for hvert enkelt instrument Manualer kan tilknyttes instrumentet Memo for hvert enkelt instrument kan oprettes Historik over opsætning og vedligehold på instrumentet. Erik Fjordside, tlf

20 2 0 F L O W Styr på helt små flowog doseringsopgaver Komplet løsning til væskedoseringsopgaver, hvor pumpen er styret af selve elektronikken i flowmåleren uden risiko for ustabilt flow. Figur 1 Med mini CORI-FLOW serien har Bronkhorst High-Tech opnået en kompakt og omkostningseffektiv Coriolis masseflow måler/controller til nøjagtig måling og regulering af lave flow områder. Den kan anvendes til både væske- og gas applikationer og leveres i tre modeller med forskelligt måleområde. Til meget små flow Tidligere har der ikke været coriolis Styring af blandingsforhold: Slave følger master med justerbar ratio. målere på markedet, som kunne anvendes til de meget lave flow. Med lanceringen af mini CORI-FLOW kan der måles i områder fra 0,2 5 g/h til 0,3..30 kg/h. Denne modelserie kan ses som en kombination af fordelene ved termisk og Coriolis masseflow instrumenter. Deres kompakte design gør, at det er nemt at udskifte gamle typer af termiske masseflow målere/controllere, som ikke virker optimalt til applikationen, til den nye mini CORI-FLOW, da selve indbygningsmålene er de samme. Filter Pumpe Additiv controller (slave) Kontraventil Flowbus-signal Hovedflowmåler (master) Additiv indsprøjtningspunkt Vælg selv udgangssignal Også den elektriske tilslutning er lavet på samme måde, som de andre instrumenter fra Bronkhorst High- Tech med standard digitalt printkort med analog eller RS-232 udgangssignal. Det er også muligt at vælge disse instrumenter med en del forskellige feltbusser. Fordelen ved det digitale print er, at det er muligt at have ekstra funktioner såsom totalisering og alarmfunktioner. Det er også muligt at have både densitet og temperatur som udgangssignal via det digitale signal, således at der faktisk er tre udgangssignaler fra instrumentet på samme tid. En yderligere fordel ved CORI- FLOW er mulighed for at ændre måleområdet on-site inden for instrumentets og eventuelt ventilens grænser. Dette er en mulighed, som ikke tidligere har været tilgængelig i andre instrumenter fra Bronkhorst High-Tech. Flow-bus: Bronkhorst High-Tech kommunikationsprotokol. Kommunikationen kunne også være via andre feltbusser, såsom Profibus eller Devicenet. Præcision også ved små flow Mini CORI-FLOW kan anvendes i mange forskellige applikationer, hvor der er behov for måling, regulering og dosering af små væske- og gasflow.

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA PULS WL 61 Måleområde: Procestilslutning: Op til 15 m Gevind G1½, NPT 1½, Monteringsbøjle, Flange fra DN50, 2 Procestemperatur: -40 80 C Procestryk: -1 2 bar PULS 61 Måleområde:

Læs mere

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Agenda Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål INSA 2 / 14 Generelle flowterminologier

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

In-line fugtmåling. Automatisering og optimering med In-line fugtmåling:

In-line fugtmåling. Automatisering og optimering med In-line fugtmåling: In-line fugtmåling Automatisering og optimering med In-line fugtmåling: ACO Automation Components har i mere end 30 år specialiseret sig i design og levering af professionelle løsninger til in-line fugtmåling

Læs mere

Ventilsystem til tank blanketing

Ventilsystem til tank blanketing Ventilsystem til tank blanketing Når sikkerhed og kvalitet har højeste prioritet Blanketing i lukkede tanke Sikring mod brand og eksplosioner Forebyggelse af tankkollaps Nyt system til tank blanketing

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA VEGAPULS WL 61 VEGAPULS WL 61 Procestilslutning: Op til 15 m Gevind G1½, Monteringsbøjle, Procestemperatur: -40 80 C Procestryk: -1 2 bar Radar specielt udviklet til vand

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA PULS WL 61 PULS WL 61 Måleområde: Procestilslutning: Op til 15 m Gevind G1½, Monteringsbøjle, Procestemperatur: -40 80 C Procestryk: -1 2 bar Radar specielt udviklet til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com VEGAPULS WL 61 VEGAPULS WL 61 Måleområde:

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow. Signalbehandling

Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow. Signalbehandling INSTRUMENTERING OVERSKRIFT SØRENSEN & KOFOED A/S INSTRUMENTERING Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow PRODUKTGRUPPER Manometre Pressostater Tryktransmittere

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

Teknologier og udfordringer. Claus Melvad

Teknologier og udfordringer. Claus Melvad Måling af vandindhold Teknologier og udfordringer Claus Melvad Indhold Tre definitioner af vandindhold Oversigt over 14 målemetoder Vurdering af begrænsninger, usikkerheder og fejlbidrag Plan for fremtidigt

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14

Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14 Viden om... DAMP Indhold Dampteori 4 Krav ved afregning 5 Fokus på flow 6 Vortex 7 Blænde/Venturi 9 Midlende pitotrør 11 Differenstryktransmittere 14 Dataopsamling og visning af data 16 Flowcomputere 17

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Kemtrak TC007 Turbidimeter

Kemtrak TC007 Turbidimeter Kemtrak TC007 Turbidimeter Real time, inline turbiditetsmåling Intet vedligehold Pålidelig og robust infrarød LED Fiberoptik - egensikker Stort udvalg af sensor designs og materialer Alarmsignal for data

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits TA-Mini-Fast-Fit Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Mini-Fast-Fit TA-Mini-Fast-Fit Kompakt trykuafhængig løsning til modulerende eller

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014 Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation Horsens - Marts 2014 1 1. AMARC Varmeovne» NEWTRONIC er leverandør af varmeovne fra Italienske AMARC, der har stor erfaring i at designe og producere varmeovne

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

Signalisolation. 5000-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface.

Signalisolation. 5000-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. C O M M U N I C AT I O N F O U N D AT I O N Signalisolation 5000-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolaton temperatur universel

Læs mere

Pris krog manometer adapter som afbildet DKK 2.250

Pris krog manometer adapter som afbildet DKK 2.250 03-10-2013 Side 1 1 AAMS manometer tilslutningskoblinger passer til de fleste sprøjter og dyseholdere, omløbere etc. Med dette tilkoblingsudstyr kan tryk ved enhver dyse eller dyseholder måles præcist.

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

PFM 5000 måleinstrument

PFM 5000 måleinstrument Anvendelse Flerstrengede systemer PFM 5000 kan beregne komplicerede flerstrengede varmesystemer ved at simulere det hydrauliske system ved hjælp af indreguleringsberegninger baseret på aflæsninger i hver

Læs mere

ilt måler Datablad Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere.

ilt måler Datablad Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere. Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere. Ingen anden sensor på markedet kan sammenlignes med MJK Oxix sensors avancerede design, hvor

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Èn enhed Ubegrænsede muligheder Flygt AquaKontrol er en standard modul opbygget styring, udviklet udelukkende til vandværker. Flygt AquaKontrol indeholder

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Smart Instrumentering, Trykmåling. Kursuskode: E0170

Smart Instrumentering, Trykmåling. Kursuskode: E0170 Noget om tryk og tryk-enheder: Normaltryk Begrebet Normaltryk eller Standardtryk anvendes typisk som reference i forbindelse med opgivelsen af stoffers fysiske egenskaber; f. eks massefylde og kogepunkt.

Læs mere