MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR PUMPESTYRING 703"

Transkript

1 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre 5 Ultralydsensor Tryktransmitter 7050/ M703DK/9607 Side 1

2 Generelt Pumpestyring 703 er en kompakt enhed for niveaustyring af 2 pumper eller er med 2 niveaualarmer. Pumpestyringen leveres med ultralyd eller hydrostatisk sensorsystem. Pumpestyringen er udstyret med et 3- cifret display for kontinuerlig visning af det målte niveau. Ultralyd målesystem Anvendes ultralyd målesystem (703U), leveres pumpestyringen med en 30kHz sensor type 7005, med et måleområde på 10m. Ultralyd sensoren virker både som sender og modtager. I forstærkeren anvendes signalerne fra sensoren til indikering af niveauet og til styring af pumper og alarmer. Tryk målesystem Med tryktransmitter leveres pumpestyring 703P med tryktransmitter for enten absolut tryk eller relativt tryk. Absolut tryk transmitteren type 7050 måler væskens hydrostatiske tryk (bundtrykket) pumpestyringen kompenserer for atmosfæretrykket ved hjælp af en indbygget trykmåler. Til relative tryk målinger anvendes transmittere af typen 7060, der i kablet har indbygget en slange til trykudligning. Da trykket via slangen udlignes med overfladetrykket, måler tryktransmitteren niveauet direkte. Signalet fra tryktransmitteren føres til 703P forstærkeren, hvor niveauet indikeres, og grænser for start-, stopsignaler og alarmer indstilles. Ved måling i tryktanke, må det maksimale tryk (overtryk + væskens tryk) ikke overstige den tilsluttede tryktransmitters måleområde. Side 2

3 Forstærker 703 Betjening Betjeningen af pumpestyringen er bygget op over en displayomskifter. Displayomskifteren har stillinger både for aflæsning af niveauet, og til justering. Der er valgt et princip, hvor pumpestyringen altid arbejder, også under kalibrering, hvilket medfører at omskifteren ikke kan glemmes i en kalibreringsstilling så styringen forstyrres eller ødelægges. Indstilling af start-, stopniveauer Indstil start/stop og alarmniveauer ved at dreje displayomskifteren til den pågældende position og juster på det pågældende potentiometer. Bemærk: For at opnå størst mulig nøjagtighed ved indstillingen er potentiometrenes indstillinger relative,- de afhænger af det valgte 0-niveau (ultralyd) eller område (tryk). Sættes 0-niveau/område til 3 m, vil området for start/ stop og alarmniveauer være begrænset til 0-2,25 m (for ultralyd) eller 0-3m (for tryk). Forstærkeren er forsynet med logik for både ind- og udpumpning. Stilles start-niveauerne lavere end stopniveauerne, pumpes der ind. Stilles start-niveauerne højere end stop-niveauerne, pumpes der ud. Tilsluttes pumperne til relæernes sluttekontakter, afbrydes pumperne ved sensorfejl. Alternering Alterneringsomskifteren stilles i stilling NORMAL eller ALTERNATING efter ønske. I stilling NORMAL vil LEVEL 1 indstillingerne styre pumpe 1 og LEVEL 2 indstillingerne styre pumpe 2. I stilling ALTERNERING vil LEVEL 1 hver anden gang styre pumpe 1 og hver anden gang pumpe 2 og LEVEL 2 modsat. Indstilling af alarmniveauer Indstillingen af setpunkterne for høj- og lav alarm foretages som følger: Drej displayomskifteren til stillingen LEVEL 3 HIGH resp. LEVEL 4 LOW og indstil det pågældende potentiometer, til det ønskede niveau indikeres i displayet. Forskellen på høj og lav alarm er egendifferencen. Ved den lave alarm sættes alarmen ved det indstillede setpunkt, mens den kobles ud igen ca 1% over setpunktet. Den høje alarm sættes ligeledes ved setpunktet, men kobles ud ca 1% under. De to alarmrelæer er trukkede ved normale niveauer og falder fra ved alarm. På de interne omskiftere, beskrevet under afsnit Valg af udgangssignaler, kan relæernes funktion vælges til niveau- eller intern alarm. Justering af strømudgang På intern omskifter på kontrol kredsløb indstilles 0-20/4-20 ma, (ved levering standard indstillet til 4-20 ma). Funktionsomskifteren stilles i stilling ma %. På potentiometret ma OUTPUT SPAN indstilles udgangsstrømmen i % af 0-20/4-20 ma, svarende til den øjeblikkelige måleværdi. ERROR alarm Er sensoren ikke korrekt monteret eller forbindelsen afbrudt, vil alarmlampen for ERROR lyse. Errorfunktionen forhindrer de tilsluttede pumper i, uden kontrol, at tømme eller fylde tanken. Alarmen kan aktivere et af udgangsrelæerne, se afsnit "Valg af udgangsrelæer". Overskridelse af måleområde Hvis målingen overskrider måleområdet, indikerer forstærkeren overskridelse af måleområdet ved at tænde 3 punktummer i displayet. F.eks.: Valg af udgangssignaler. På bagsiden af kontrol kredsløbet er der en 3 polet omskifter for bestemmelse af udgangssignalerne samt 3 potentiometre for justering af tidsforsinkelser. Omskifterne har følgende funktioner: 1: ma Output 4-20mA 0-20mA 2: Relæ 4 Lav niveau alarm Ekko fejl alarm 3: Relæ 3 Høj niveau alarm Ekko fejl alarm Potentiometrene har følgende funktioner: TIME DELAY RELAY 2: Til inkoblingsforsinkelse af pumpe 2, så samtidig indkobling af 2 pumpemotorer undgås. Tidsforsinkelsen kan indstilles ca sec. TIME DELAY RELAY 3: Forsinkelse af alarmrelæ. Tidsforsinkelse ca min TIME DELAY RELAY 4: Forsinkelse af alarmrelæ. Tidsforsinkelse ca min Montering Forstærkeren monteres på direkte på grundplade, til tavlemontage kan leveres et indbygningssæt. Til udendørs montering kan leveres et lokalt montagesæt med regntag. Side 3

4 Elektrisk tilslutning 703U Ultralyd pumpestyring Forsyning Styre- Styre- Alarm Alarm Strømudgang udgang1 udgang2 højt lavt 0-20/4-20mA pumpe/ pumpe/ niveau niveau Ultralyd sensor 703P Tryk pumpestyring Forsyning Styre- Styre- Alarm Alarm Strømudgang udgang1 udgang2 højt lavt 0-20/4-20mA pumpe/ pumpe/ niveau niveau Tryktransmitter Eksempler Koblingseksempel: 2 pumper, høj- og lav alarm Koblingseksempel: 3 pumper (2 drift og 1 reserve) Side 4

5 Dimensioner Specifikationer Forstærker 703xx Dimension: 185 x 240 x 115 mm (hxbxd) Forsyning: Standard 220V AC (på bestilling V AC) Effektforbrug: 10V A (for 220V AC forsyning) Temp.område: o C Indgang: Fra sensor Måleområde: Bestemmes af sensor Nøjagtighed: ±1% Styreudgang: 2 stk relæer, direkte virkende på start- og stopniveauer eller alternerende. Styrelogik: Hukommelseskredsløb mellem start- og stopniveauer. Logik for automatisk omskiftning mellem start- og stop funktion ved ud- og indpumpning. Alarmer: 2 stk relæer for: Lavt niveau eller funktionsalarm, højt niveau eller funktionsalarm. Relæbelastning:250V, 4A, ohmsk, induktiv max. 100 VA. Justeringer: Potentiometre, relative skalaer afhængigt af valgt range (max. indstillingsområde). Strømudgang: Option, 0-20/4-20 ma i 500Ω Span justerbart fra % af sensorens måleområde. Indikering: 3-cifret display for niveauindikering og justering. Aflæsning direkte i cm. Overskridelse af måleområde indikeres med 3 punktummer. CE: EN , EN Kapsling: IP 65 Vedligeholdelse Ultralydsensoren kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ved eventuel rengøring af tryktransmitteren skal der udvises stor forsigtighed. Bestillingsnumre Varenr: Specifikation: U-1111 Ultralyd pumpestyring 0-10 m, med P-1103 Pumpestyring uden transm., indgang 4-20mA, (kun abs. tryk) P-1104 Pumpestyring uden transm., indgang 4-20mA P-1114 Pumpestyring med , område 0-3 m P-1124 Pumpestyring med , område 0-10 m P-1134 Pumpestyring med , område 0-30 m P-1113 Pumpestyring med , område 0-10 m. (Absolut tryk transmitter med kompensation). Ultralyd sensor og kabler Ultralyd sensor khz Tilbehør Beslag for ultralyd sensor Samlebox for kabel Forlængelse af kabel Kabel for ultralyd sensor Tryktransmittere og kabler Tryktransmitter m (absolut tryk) Tryktransmitter m (relativ tryk) Tryktransmitter m (relativ tryk) Tryktransmitter m (relativ tryk) Tilbehør Forlængelse af kabel på tryktransmitter Samlebox til kabel til tryktransmitter Som , med programmeringsstik Kabel til Kabel til Kabelaflastning for 7050/7060 Side 5

6 Ultralyd sensor 7005 Montering. Sensoren monteres i toppen af beholderen eller brønden, uden forstyrrende rør eller kabler mellem sensor og væskeoverflade. Afstanden fra sensor til væskeoverflade må ikke overstige 10 m. Den bedste funktion opnås ved at placere sensoren 1 m over det øverste niveau (høj alarm). Sensoren rettes op, så den er nøjagtig vinkelret på overfladen (brug waterpas). Der skal altid være mindst 75 cm fra øverste niveau til underkant af sensor. Ved montering af sensoren over et mellemdæk i en pumpestation, anbefales en installation som vist på følgende tegninger: Tabelværdi +50% Kan kanterne ikke skråaffases som vist, skal bredden være tabeværdi + 100%. Min. 200 mm 45 o Min. 75 cm Eksempel på montering i top af lukket beholder Eksempel på beskyttelse mod skum Tabelværdi +25% Spredning I skemaet er sensorens spredning vist afhængigt af det valgte måleområde. Eksempel på måling gennem en plade eller elefantrist. Røret er vist ført op til sensorens underkant Specifikationer Ultralyd sensor Måleområde: 0,75 m - 10 m Frekvens: 30 khz Max. område: 10 m Opløsning: 1 cm Spredning: 3 o Temperatur: o C Dimension: ø103 x 94 mm Materiale Reflektor: PP Grøn Inderdel: POM Sort. Kabel: Skærmet oliebestandigt PVC, længde 12 m. Max. længde:100 m CE: EN , EN Kapsling: IP 68, vandtæt, tåler drukning, max. 1 bar. Indstilling af 0-punkt Display-omskifteren stilles i position ZERO LEVEL. Mål afstanden mellem sensorens underkant og brøndens bund, og indstil denne i cm på potentiometret ZERO LEVEL. Hvis brønden er tom, kan følgende fremgangsmåde anvendes i stedet: Display-omskifteren stilles i position LEVEL, sensoren peger nu mod bunden af den tomme brønd, hvorefter der justeres til 0 på potentiometret ZERO LEVEL. Ønskes en kontrol af denne justering, drejes funktionsomskifteren til stilling ZERO LEVEL, hvorefter afstanden til bunden aflæses i cm på displayet. Side 6

7 Tryk transmitter 7050 / 7060 Montering Tryktransmitteren hænges ned i beholderen. Tryktransmitteren kan med fordel monteres i et rør, hvor den fastgøres i toppen ved hjælp af den medleverede kabelaflastning. Monteres tryktransmitteren i et beskyttelsesrør, lettes senere rengøring og optagning. Kabelaflastning Indvendig min. 65mm Specifikationer Tryktransmitter: Type 7050 (absolut tryk) Type 7060 (relativt tryk) Måleområder: 0-10m tryktransmitter m tryktransmitter m tryktransmitter m tryktransmitter Funktion: 2-tråd 4-20mA Nøjagtighed: ±1% Temp. område: C Dimension: ø60 x 140 mm Materiale: Hus: PP, Membran: Syrefast stål AISI 316 Montage: Nedhænges fra medleveret kabelaflastning Kabel: 2x0,5mm 2, længde 12m, type dog 35m, kan forlænges. CE: EN , EN Kapsling: IP 68, vandtæt, max. 3 bar. Justering af O-punkt, Span og response Responsetiden er ved levering justeret til minimum. Ved udskiftning af tryktransmitteren, eller ved anvendelse af MJK 703P til måling af differensniveauer eller i tryk- og vakuumtanke, kan en justering af både 0-punkt og span være nødvendige. Justeringer foretages ved at simulere 0-punkt og span. Afhængig af anvendelsen, kan en justering af responsetiden være nødvendig. Såfremt Pumpestyringen anvendes til væsker med anden vægtfylde end vand (f.eks slam), kan en justering af spannet være nødvendig. Side 7

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere