KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012

2 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer i Rorup - Glim. Side 8-9: Fælles kalender. Side 10-14: Arrangementer i Osted Allerslev. Side 15: Navne og adresser. Side 16: Bagsiden. ANSIGT til ANSIGT Lulle Zahle bor på Gammel Byvej og er som tidligere underviser på Billedskolen især kendt af børn og unge i vores sogne. Jeg interviewede hende efter hun havde været på en pilgrimsvandring på El Camino en i Spanien. For et par år siden udstillede hun sine malerier i Sognehuset. Vil du fortælle lidt om dig selv. Jeg er oprindelig født i Østtyskland af danske forældre, der ville hjælpe med at opbygge en kommunistisk stat. Senere tog min mor tilbage til Danmark, og forlod kommunismen til fordel for socialismen. Jeg nævner det, fordi det har været en stor del af min identitet, og fordi min familie er ateister med stort A. Jeg flyttede til det smukke Lejre for 8 år siden, hvor jeg så er blevet døbt. Jeg er musiklærer og har undervist i 25år, og er desuden uddannet kunstterapeut. om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebilledet (Leif Høgsvig) Herthadalen. Hvilke grundholdninger har du til livet? Mit grundprincip i livet er kærlighed. Kærlighed til medmennesker, naturen og livet. Jeg tror, det vi giver andre, gives videre til andre og så videre. Min livsopgave, føler jeg, er at skabe tilbud for børn og unge, hvor de kan udfolde deres kreative evner til gavn for dem selv som for alle. I en verden der ændrer sig hurtigt, er det vigtigt at turde være kreativ og improvisere, og det er jeg god til at skabe rammer omkring, så ungerne kan folde sig ud. Og det glæder mig! Hvad betyder kirken og gudstjenesten for dig? En stund for fred i sindet. Et smukt rum, hvor mange mennesker har delt håb, sorg og glæde, og en præst der for en stund er den, der skaber rammerne for mig. Og så elsker jeg at synge salmerne og det betyder meget for mig at sige og høre Jesu navn, det fylder mig med varme. Hvad kan en pilgrimsvandring til Santiago de Compostella give et menneske i 2012? Pilgrimsvandringen er en fysisk udfordring, der kræver at man er i balance. Hvor meget kan du bære, hvor langt kan du gå og hvor meget vand skal du bruge? Når det er på plads, vandrer man skridt for skridt i forening med sin krop på en måde, så sindet helt tømmes. Det er ikke muligt at spekulere på noget som helst, og derfor gir den fysiske udfordring plads til, at sindet først tømmes og siden fyldes op af åndelighed. Det er meget smukt og dejligt. Man er meget svær at slå ud af kurs, når man i 3 uger, dag efter dag, har vandret i en sådan stemning, så forenet med sig selv og Gud.

3 på tværs 6 - en drejebog til gudstjenesten Nye tanker Brorson døde 1764 og 21 år efter i slutningen af oplysningstiden fremkom tidens største teolog, kgl. konfessionarius Christian Bastholms liturgiforslag: Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes, n skal nu gøres kort, rørende, interessant og afvekslende, ligesom alt, hvad mennesker i det daglige har for øje enten det er en komedie, en ballet eller et musikalsk divertissement er afvekslende. Udviklingen kan studeres i periodens forskellige salmebøger: Pontoppidans salmebog 1740, Guldbergs salmebog 1778 og Evangelisk-Kristelig Salmebog 1798, og sidstnævnte stadfæstes ved Kgl. Rescript af 18. juni 1802 som gudstjenestens knæsatte salmebog. Før dette var foregået et intensivt udvalgsarbejde under forsæde af Sjællands biskop, Nicolaj Edinger Balle ( ). Ved kommissionens første møde indførtes følgende i protokollen: I Aaret 1790 d: 28 november var en Samling hos Biskoppen af nogle aandelige Digtere, [ ] for at overlægge, hvorledes en nye Psalmebog for Almuen kunde være at indrette, i Anledning af en Skrivelse desangaaende fra det kgl: danske Cancellie under 20 november 1790, som blev forelæst. Det er særdeles interessant via kommissionsprotokollen at følge arbejdet med at indordne det kæmpemæssige stof. Hermed enkelte uddrag fra protokollen: (1790) Hr: Prof: Rahbek paatog sig ligeledes at igiennemgaae Samleren og Morgenposten for at eftersee, om nogen Psalme skulde findes. (samme år) [ ] Rahbek har taget sig af Kingo, som han beundrede, og det lille Antal af hans Psalmer fra Sjungekoret, som kom i Psalmebogen, kan i hvert fald genkiendes. (1794) Biskoppen fremlagde nogle nye Psalmer af Fr. Juliane Marie Jessen. [Juliane Marie Jessen sejrede i 1819 i konkurrencen om en nationalsang, Dannemark! Dannemark! hellige Lyd efter sagnet fordi hendes håndskrift lignede Oehlenschlägers.] 21. juni. Biskoppen leverede en udførlig kritik over salmebogens første hæfte fra grev C. Reventlou, som blev henlagt. 18. okt. Rahbek afleverede forskellige manuskripter af Storms stervbo. 6. dec. Biskoppen leverede nogle salmer fra provst Faber i Helsinge. De henlægges. (1796) 11. februar. En ligsalme af Rahbek gennemgaaet, en ligsalme af Thaarup gennemgaaet. 20. februar. En julesalme af hr. Wøldike. 26. nov. (vor gode Riiber s dødsdag). Den 68. salme helt gennemgaaet og forandret. (1797) 3. jan. Malling bringer en salme af afdøde fru Bech. (Mallings svigermor). Således foregik det og 13. april 1798 kom den kongelige resolution om den nye salmebog. Men forinden da var der selvfølgelig sket et og andet med gudstjenesteforløbet og ikke mindst indholdet i den. En fuldstændig fornyelse Kyrie-salmerne og dermed Kyrie-leddet (indledningshilsen: O Herre!) er nu helt forsvundet fra den danske højmesse (som en naturlig følge af rationalismens fornægtelse af evangeliet om synd og nåde). Hvornår det er sket, kan ikke siges med bestemthed, formentlig i løbet af 1770 erne. Indgangssalmen, der i Rescriptet er foreskrevet efter indgangsbønnen, skal altså nu repræsentere både det gamle Introitus (indgang) og Kyrie. Det følgende led, Gloria (lovprisningen), bibeholdes, men på en højst særegen måde, idet Rescriptet forordner, at Gloria-salmen (der havde fået ny oversættelse: Aleneste Gud i Himmerig ) skal synges umiddelbart efter indledningssalmen, men kun hver anden søndag. De øvrige søndage skulle man synge Credo-salmen ( Vi tro, vi Alle tro paa Gud ) på dette sted. Denne temmelig ulogiske holdning vandt aldrig hævd og bevirkede blot, at de to salmer efterhånden gik af brug som faste led i 3

4 højmessen, således at denne kom til at mangle både Kyrie, Credo og Gloria. Den sidste rest af sekvenserne forsvandt (et levn fra den gregorianske sang; sekvens: en digtet, latinsk hymne), idet der nu kun er én, frit valgt, salme (der til gengæld kaldes messens hovedsalme og skal være på mindst tre vers) mellem epistel- og evangelielæsning. Disse bortfald opfyldte naturligvis ønsket om en afkortning af den rigeligt lange gudstjeneste, men at netop disse led faldt bort, bekræfter tillige tidens tørre intellektuelle syn på kristendom og gudsdyrkelse. Salmer og musik Den kirkemusikalske udvikling i Danmark i denne periode følger ret nøje udviklingen i Tyskland, d.v.s. at der sker en rytmisk udjævning af koralsangen og at den suppleres med en række nye melodier af verdslig oprindelse eller karakter. Her er det interessant, at indflydelsen kommer fra den dramatiske musik, der i det 17. og 18. århundrede gik sin sejrsgang over hele Europa. Pontoppidans salmebog er den sidste af de officielle danske salmebøger, hvor melodierne står trykt over teksten. Fra nu af (1740) forsvinder melodierne fra menighedens salmebøger og trykkes særskilt i koralbøger til brug for organisten. Rækken af koralbøger indledes med Breitendichs Choralbog fra Nodebilledet heri er udartet til en hel klavermæssig sats med triller og forsiringer i tidens galante stil. Schiørrings koralbog (1781) kommer som melodisamling til Guldbergs Salmebog fra Nye tider Den tiltrængte åndelige fornyelse kom først med epoken, der kom lige efter oplysningstidens slut. Men den blev til gengæld i næsten alle henseender en åndelig guldaldertid for det danske folk. Det er romantikkens tid, der nu står for døren, og som omspænder det meste af det 19. århundrede. Aldrig før eller siden har dansk åndsliv kunnet opvise en sådan række genier af format som i dette århundrede: Oehlenschläger, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Thorvaldsen, Christian og Anders Ørsted, Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann etc,. for blot at nævne toppen. Og fra det kirkelige område kan nævnes mænd som J.P. Mynster, H.N. Clausen, H.L. Martensen, D.G. Monrad, Vilh. Beck og mange andre, hvis ligemænd landet kun sjældent har haft, og som den største og den mest universelle af dem alle Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Og han skal da ha sit helt eget kapitel i på tværs. Finn Graunbøl Fortsættes Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 4. marts 2012 Et år er gået siden sidste Sogneindsamling og meget er sket i verden siden da. Et arabisk forår spirede i det nordlige Afrika, og en voldsom sultkatastrofe bredte sig på Afrikas Horn, hvor 13 millioner mennesker sulter og dagligt kæmper for overlevelse. Her er der ingen som spørger, om det hjælper, for hjælpen betyder forskellen på liv og død. Og der er stadig stor brug for Folkekirkens Nødhjælp. Omkring en milliard mennesker sulter på grund af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Vi håber, mange vil melde sig som frivillige indsamlere, samt at der i sognene bliver taget godt imod indsamlerne og der bliver støttet op omkring Sogneindsamlingen. Tilmelding og mødested: Osted: Kirsten Juul tlf eller: Mødested: Stalden fra kl Allerslev: Bruce Kiely tlf el mail: Rorup: Jette Høgsvig tlf mail: Glim: Inger Rasmussen tlf mail: Allerslev samt Rorup-Glim sogne har mødested i Spejderhytten bag tennisbanerne fra kl Inger Rasmussen 4

5 Klokker for kanoner Om s to nye klokker Frederik I (1471 / ) ønskede at indsamle metal til kanonstøbning og 1526 forespurgte han Rigsrådet, hvor alle biskopper havde sæde, om lov til at indsamle et antal af Danmarks kirkers klokker. Biskoppernes magt var ved at smuldre, så de meddelte kongen, at han kunne hente, hvad han skulle bruge, blot kongens egne mænd ville hente klokkerne. Det gjorde de så og der blev samlet kraftigt ind af både klokker og klokkeophæng. I hele landet blev der indsamlet i alt klokker. Det hele blev smeltet om til kanoner. Christian IV (1577 / ) blev den næste klokkeindsamler i Danmark. Også han manglede metal til kanonstøberiet. Imidlertid var biskoppernes magt og indflydelse væk, fordi kongen formelt var ejer af alt kirkegods efter Reformationen, så i 1601 sendte han brev til alle sine lensmænd om, at de skulle indsamle alle kirkeklokker, store som små, i landets kirker; dog skulle den største klokke forblive i kirken. Der blev indsamlet enorme mængder og faktisk så mange, at kongen senere holdt udsalg over de indsamlede klokker. Det historiske hjørne Hvad blev der af den gamle klokke? Hvor mange klokker, der havde været i Glim kirke før den første indsamling, vides ikke. Hvor mange, der var efter den anden, ved man heller ikke, men efter kongens direktiver skulle der være én klokke. Om den blev ødelagt, stjålet eller hvad, står hen i det uvisse. Faktum er, at Glim kirke i 1661 (skøde 1673) var blevet overtaget af rentemester Heinrich Müller, der inddrog sine fordringer overfor kronen. Han gav kirken videre til sin datter, Drude Müller, gift med Thomas Fincke Og i henholdsvis 1688 og 1703 fik kirken to nye klokker med deres navnetræk indstøbt. Klokkerne hænger der stadig og i mange synsrapporter af kirken er det anført, at klokkelejerne skal smøres! Klokkeringning Gennem nu flere generationer har skiftende klokkere/gravere morgen og aften til gudstjenester og kirkelige handlinger gået op i tårnet og ringet med klokkerne manuelt og med risiko for tinnitus. Arbejdsrutinen var den samme helt frem til 2006, hvor der blev installeret automatisk klokkeringning i kirken. Når der før ved begravelser skulle ringes skulle der være to gravere til stede. Nu klares det af graveren med en fjernbetjening. Og timeslagene klares fra et ur, der fjernbetjenes fra Frankfurt. Bjarne Vestergaard. Fortsættes 5

6 Arrangementer i Rorup og Glim Foredrag ved Birgithe Kosovic Tirsdag den 20. marts kl. i sognehuset Birgithe Kosovic vil fortælle om sin bog Det dobbelte land Den vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR s Romanpris 2011 og den er præmieret af Statens Kunstfond Romanen, der er delvist baseret på autentiske historier fra forfatterens egen familie, udspiller sig i Jugoslavien. Det er en slægtshistorie med udgangspunkt i den gamle partisekretær, hvis liv bryder sammen ved krigens udbrud i starten af 90erne. Han flygter, men bliver forfulgt af skrupler over sin fortid, hvor han har svigtet alle sine nærmeste og ødelagt sig selv. Han står tilbage med spørgsmålet, om han kan ændre historien om sit liv ved at træffe et sidste, afgørende valg, som han frygter kan koste ham livet. Det dobbelte land er en bog om det, som er nærværende overalt, hvor vi går og har været, og som er bærer af vores liv og længsler. Det er det, som er blindt og tavst, men som vi aldrig kan undslippe - uden det ville vi gå til grunde; og vi må kæmpe for det, myrde for det og ofre os for det. Det dobbelte land er en psykologisk skildring med Jugoslaviens historie som bagtæppe. Foredraget henvender sig til både litterært og historisk interesserede. Kirkekoncert. Klezmermusik og Primo Levi. Onsdag den 28. marts kl i. Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS og skuespiller NIS BANK-MIK- KELSEN. Stemningen bliver gribende og intens, når Nis Bank-Mikkelsen med sin granit-agtige røst fortolker og agerer Primo Levis tekst. Han bliver talerør for Levis herligt skæve galleri af jødiske skræddere, håndværkere og musikere. Den utrolige odyssé gennemspiller hele krigens og menneskehedens indre og ydre drama - fra død, forræderi og had til humor og kærlighed-på-trods-af-alt, og den samler det gamle testamente og Homer, Singers fortælleglæde og Dumas musketer-romantik i et moderne epos om frihedslængsel, fællesskab og overlevelsesevne. Den har også et alment eksistentielt budskab, hentet fra Talmud: Hvis ikke jeg sørger for mig selv, hvem gør så? Og når jeg tænker over mig selv, hvem er jeg så? Og om ikke nu, hvornår så? At le med det ene øje, og græde med det andet - en øvelse man kan specialisere sig i. Klezmermusikken kan det. Den har det som sit særkende! Melodier i MOL, men med håbets skælmske DUR som undertone. Weinen zum Lachen kaldes dette. Uden denne dobbelthed er det ikke KLEZMER! Værsgo! Klezmermusikken er i dag populær over hele kloden, og er blevet det på meget kort tid. Det er en musik der har sit udspring i jødisk folkemusik, men 98 procent af dens publikum er ikke-jøder. Lyden af klezmer er ejendommelig international. I modsætning til megen anden folkemusik taler klezmermusikken med mange tunger og mange mål. Den er fleksibel og føler sig hjemme i verden. KLEZMERtrioSCHMUUS tager denne handske op. Ikke ved at overholde nogen streng dagsorden, tværtimod, snarere ved at: schmuuse. Der er forskellige bud på hvordan dette jiddishe ord skal oversættes. Det kan betyde f.eks. en uforpligtigende snak eller at sladre eller sludre. En form for samtale, der kan foregå på alle niveauer og i alle miljøer, som en fortrolig venindesnak eller en mere intellektuel snak blandt forretningsfolk! Samtalens indhold vokser frem undervejs. De SCHMUUSENDE har ikke - en på forhånd fastlagt dagsorden. Påske i kirkerne og påskefrokost i Sognehuset: Palmesøndag kl i Skærtorsdag kl. i. Fernisering Langfredag kl. i Rorup Kirke. Jesu lidelseshistorie læses fra nyoversættelser til bibelske genfortællinger, salmerne vil være nyere rytmiske salmer. Påskedag kl i og kl. i 2. påskedag kl. i Rorup Kirke. Påskefrokost med alt godt fra bagerens brød, slagterens pålæg og Osted Mejeris oste. Tilmelding til Marianne (tlf ). Pris: Voksne 50 kr. Børn 25 kr. 6

7 Maj-Britt Delcomyn Andersens malerier i Sognehuset Skærtorsdag den 5. april. Fernisering efter gudstjenesten kl. i. Udstillingen er åben om formiddagen hele påsken. Maj-Britt Delcomyn Andersen er autodidakt billedkunstner og har en fortid som musselmaler fra den Kgl. Porcelænsfabrik. Hun bor i Gevninge. Hun begyndte med akrylmaleri for ca. 7 år siden, og maler i dag i forskellige stilarter, som det passer bedst til hendes temperament. Maj-Britt Delcomyn Andersen er meget inspireret af barnlige motiver, som giver sig udslag i sjove, farverige billeder. De nyeste malerier er med musselmalede elementer. Hun har løbende fulgt flere kurser og er medlem af Kunst på Musicon i Roskilde. Foredrag ved Kristian Østergaard om Karen Blixen Tirsdag den 17. april i Sognehuset. Som bekendt spurgte Karen Blixen sarkastisk, hvorfor Jesus da ikke bare kunne dø for sig selv? Behøvede han virkelig at inddrage os andre? Men op imod denne udtalelse sætter Kristian Østergaard et andet udsagn af Karen Blixen, for hun understregede nemlig selv: Man skriver for Gud. Kristian Østergaard mener ikke, at man kan dømme hende ude i hele den kristne sammenhæng, fordi Karen Blixen kommer med en tilintetgørende kritik af et enkelt dogme. Ordene er Kristian Østergaards i en anmeldelse af Jørgen Stormgaards bog: Guds plan, Karen Blixen og kristendommen, som han varmt anbefaler os læsere, når vi vil dykke ned i Karen Blixens forfatterskab, men aftenen handler også om personen bag et fantastisk forfatterskab. Kristian Østergaard har ved siden af sin teologiske uddannelse taget bifag i litteraturhistorie og denne interesse har ført til utallige blændende og humoristiske foredrag, artikler og kronikker. Kristian Østergaard er sognepræst i Sorø Slotskirke og har udgivet flere læseværdige bøger. F.eks. prædikensamlingen: Mod en stjerne fra 2008 og Skriften på væggen fra 2009 i hvilken han konfronterer de litterære klassikere med de problemstillinger, som vi slås med i dag. Vel mødt til en spændende aften. Juniorkonfirmandernes festgudstjeneste Søndag den 22. april kl. i. Konfirmationer Rorup: den 4. maj og 6. maj Glim: den 17. maj Se konfirmandernes navne på hjemmesidens forside: og for de 4 årige Søndag den 17. juni kl i og kl. i...og tag dit barn med, når du selv går i kirke Denne særlige gudstjeneste er med bibelhistorier og aha-oplevelser for de små. Miraklernes tid. Husk at medbringe en pude, som børnene kan sidde på. rne varer 30 min. 7

8 Marts-Juni 2012 r og aktiviteter Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 28. februar Tirsdag 1 marts Torsdag 4. marts 2.søndag i fasten 11. marts 3. søndag i fasten 13. marts Tirsdag 18. marts Midfaste søndag 20. marts Tirsdag 24. marts Lørdag 25. marts Mariæ Bebudelsesdag 28. marts Onsdag 29. marts Torsdag 1.april Palmesøndag 5. april Skærtorsdag 6. april Langfredag 8. april Påskedag 9. april 2. påskedag 15. april 1. søndag e. påske 17. april Tirsdag 22. april 2. søndag e. påske 27. april Fredag 29. april 3. søndag e. påske Osted Friskole Højskoleaften Sørine Gotfredsen. Osted fri- og efterskole Debatmøde om folk og kirke Arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd Provstigudstjeneste for alle Lejres sogne. Munkehuset Rye Kirke Osted Friskole Sogneaften Jakob Rönnow Orgelkoncert med 5 organister Aftensang og foredrag forf. Birgithe Kosovic. Højskoleaften Jørgen Bæk Simonsen Koncert Rossini: Petite messe solemnelle Koncert: Klezmermusik. og ældreformiddag Sognehuset Stalden gård Juniorkonfirmandafslutning og fernisering i Sognehuset og spisning. og påskefrokost. Aftensang og foredrag Kristian Østergaard.. Juniorkonfirmandafslutning Fredagstræf John Harpsøe Børnearrangement 8

9 Marts-Juni 2012 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 4. maj Store Bededag 5. maj Lørdag 6. maj 4. søndag e. påske 8. maj Tirsdag 13. maj 5. søndag e. påske 17. maj Kr. Himmelfartsdag 20. maj 6. søndag e. påske 27. maj Pinsedag 28. maj 2. pinsedag 30. maj Onsdag 3. juni Trinitatis søndag 10. juni 1. s. e. Trinitatis 12. juni Tirsdag 17. juni 2. s. e. Trinitatis 24. juni Skt. Hans Dag 3. s. e. Trinitatis 1.juli 4. s. e. Trinitatis Konfirmation Konfirmation Konfirmation gård Lejre Kulturdage - Kirkegårdsvandring Konfirmation Munkehuset Sogneaften Helge Rørtoft- Madsen Konfirmation Konfirmation Bratsch- og cellokoncert med orgel. Munkehuset og Herslev Kirke Pilgrimsvandring Borrevejle Vig, andagt i Herslev Kirke. : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Stalden Sangaften Camilla Donovan for de 4 årige for de 4 årige Osted Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 7. marts 3. april 2. maj 6. juni kl i Stalden Allerslev Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 1. marts 12. april 10. maj 7. juni kl i Munkehuset Rorup Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 14. marts 11. april 9. maj 13. juni kl i Sognehuset Glim Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 15. marts april kl i r og aktiviteter 9

10 Arrangementer i Osted i Allerslev Højskoleaftener på Osted Fri- og Efterskole s Fyraftenskor i Felix Fyraftenskoret mødes hver onsdag kl i Stalden for at synge. Vi er ca. 15 sangere, og det er både hyggeligt og lærerigt. På 45 minutter om ugen bliver man selvfølgelig ikke et koncertkor; men vi optræder med jævne mellemrum med 3-4 numre, som oftest i kirken, men også ved andre lejligheder. Sidste år deltog vi f.eks. i den fælles korkoncert i Felix i forbindelse med Lejre kulturdage. Det var en stor fornøjelse, dels selv at få lov til at optræde, men også at synge i det store fælleskor på ca. 100 sangere. Derfor glæder vi os også til at deltage i år. Koncerten bliver onsdag d. 2. maj i Felix, og selv om koret er stort, bliver der også i år plads til publikum. Tirsdag den 28. februar kl holder Sørine Gotfredsen foredrag. Hun er sognepræst ved Jesus-kirken i Valby og markant debattør. I efteråret udgav hun bogen Den åndløse dansker, hvor hun svinger pisken over egoistiske børnefamilier, magtbegærlige politikere, selvudslettende præster og overfladiske meningsmagere, som efter hendes mening alle repræsenterer tidens åndløshed. Denne aften gælder det nu alene de åndløse politikere. Tirsdag den 20. marts kl taler Jørgen Bæk Simonsen om det arabiske forår. Foredragsholderen er dr.phil. og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie. I årene var han direktør for Det danske Institut i Damaskus, har haft tætte kontakter til det syriske styre og har ofte deltaget i den politiske debat. Han har senest udgivet bogen Hvad er islam? (2006), hvor han slår til lyd for islams mangfoldighed. Denne aften vil han give sin version af de seneste uroligheder i Nordafrika og Mellemøsten, kendt som det arabiske forår. Fælles provstigudstjeneste i Allerslev kirke søndag den 11. marts kl. To gange om året afholdes en fællesgudstjeneste for alle sogne i Lejre provsti i én af provstiets kirke. Så er alle andre gudstjenester i provstiet aflyst, og vi samler kræfterne ét sted. Det gør vi for at lære hinanden og vore kirker bedre at kende, for at møde andre mennesker til ny inspiration. I foråret er det Allerslev kirkes tur til at være vært. Selv om vi er i fastetiden, prøver vi at gøre det hele lidt festligt. Ved gudstjenesten medvirker en blæserkvintet under ledelse af Finn Skaaning, der opfører musik fra Christian IVs hof: en intrada af Alessandro Orologio, Die Nachtigall af William Brade og Ecco la Primavera af Mogens Pedersøn. Meget flot musik! Efter højmessen vil sognepræsten fortælle om Allerslev kirke og sogn. Der vil også være mulighed for at komme en tur op i tårnet og på kirkegården for at se nogle af de spændende gravsteder. Vi slutter med frokost i Munkehuset. Velkommen til! 10

11 Juniorkonfirmanderne i Osted mødes hver fredag kl til i Stalden ved Osted Præstegård til spændende aktiviteter med underviser Henriette Worm Andersen. Der afsluttes med en festlig gudstjeneste i Osted kirke søndag den 1. april kl.. Læs mere om forløbet på 5 organister spiller ud Tirsdag d. 13. marts kl kan man høre orgel-koncert i Rye Kirke. Det er et fælles projekt mellem fem af Lejre Provstis organister, der alle bidrager til koncerten. De medvirkende er Linda Baarsgaard fra Hvalsø og Særløse kirker, Ellen Karberg fra Kr. Hyllinge og Lyndby kirker, Morten Skjoldan fra Sonnerup og Rye kirker, Anders Danman fra Kr. Såby og Kisserup kirker og Camilla Donovan fra Osted og Allerslev kirker. Rye Kirke fik i 2006 nyt orgel, et P.G. Andersen & Bruhn. Det har 16 stemmer og er dermed provstiets største orgel. Nyt hold babysalmister begynder Tirsdag den 13. marts starter en ny omgang babysalmesang. Det sker i Allerslev kirke kl Underviser er som sædvanligt Hanne Tofte Jespersen. Holdet er åbent for alle med babyer fra 3 mdr. i Osted-Allerslev-Rorup-Glim sogne. Vi forventer at afslutte forløbet med en spaghetti-gudstjeneste medio maj. Nyt fra graverfronten i Osted Paul Sander Hansen har overtaget hvervet som graver ved Osted kirke. I forbindelse med hans ansættelse som gravermedhjælper i Allerslev bragte vi et fyldigt interview med ham i kirkebladets februar-august 2011-nummer, hvortil henvises. Efter Pauls ophøjelse til graver blev gravermedhjælper-stillingen ledig. Den er blevet besat med Anders Laage-Petersen, som allerede er et kendt ansigt på kirkegården og i kirken, idet han siden sidste sommer har fungeret som medhjælper. Vi byder hermed officielt Anders velkommen i vores gode team. Anders er 30 år og bor i udkanten af Ringsted med sin samlever og datter. Han er uddannet automekaniker og arbejdede indtil 2010 i branchen, inden han skiftede spor. I sin fritid er Anders træner i Hvalsø Idrætsforening har jagttegn og er servicemand på et lokalt rallyteam, der kører både i Danmark og Sverige. Sogneaften i Munkehuset Jakob Rönnow om drabelige bibelhistorier Vores bibel, især Det gamle Testamente, indeholder både dramatiske, erotiske, voldelige og absurde beretninger, som vi ikke hører så tit eller aldrig. Så hvis du ikke kender din bibelhistorie helt godt eller vil have dele af den i en mere usminket version, så kom og hør nogle af de herlige historier genfortalt. Det sker tirsdag den 13. marts kl Jakob Rönnow er sognepræst i Vangede Kirke i Gentofte og har i en menneskealder fortalt barske bibelhistorier i kirker, i FDF og på efter- og højskoler rundt i landet. Rossinis Petite Messe Solenelle i Osted kirke Lørdag d. 24. marts 2012 kl kan man høre Rossinis Petite Messe Solenelle i Osted kirke. Værket opføres af Holbæk Studiekor under ledelse af Camilla Britt Donovan. Ud over koret medvirker fire solister Solveig Hjerrild, Anne Brandt, Sune Hjerrild, Thomas Christian Sigh, alle fire er konservatorieuddannede sanger. 11

12 Til at varetage det omfangsrige akkompagnement er engageret pianist Tom Ernst og organist Ellen Karberg. Petite Messe Solenelle er skrevet i 1863, og er af komponisten selv beskrevet som: den sidste af mine synder på mine gamle dage. Han indledte førsteudgaven med ordene: Gode Gud - betragt denne nu færdiggjorte lille fattige messe - er det faktisk hellig musik [la musique sacrée] jeg har skrevet, eller bare forbandet musik [la sacré musique]? Du ved godt, at jeg blev født til komisk opera. Lidt viden, et lille hjerte, det er det hele. Så vær velsignet, og skænk mig paradis. Petite Messe Solennelle betyder Lille, alvorlig messe. Men den er hverken lille eller alvorlig. Den varer fem kvarter, og indeholder indbydende, dansant, morsom og smuk musik. Koncerten er arrangeret af Osted og Allerslev sognemenigheder og Valgmenigheden. Der er gratis adgang. Skærtorsdag i Osted kirke og i Stalden i år for 25. gang Torsdag den 5. april løber det traditionelle Skærtorsdagsarrangement af stabelen i Osted. Vi begynder med nadvergudstjeneste i kirken kl og fortsætter samværet i Stalden med lammekølle m.m. Aftenens foredragsholder er Poul Joachim Stender, som næppe behøver den store præsentation. Sognepræst, forfatter, landskendt debattør og provokatør m.m. Han har kaldt sit foredrag for Folkekirken er ikke det værste, vi har. Stender vil argumentere for det fortsatte ægteskab mellem stat og kirke. Et aktuelt emne, belyst med bid, vid og humor til opmuntring for alle os, som tror, at det går så dårligt alt sammen. Nej, hævder Stender: folkekirken klarer sig forbavsende godt. Sammenligner vi os med andre lutherske kirkesamfund i Nordtyskland, Norge og Sverige, går det ganske godt med et højt tal af dåb og konfirmationer. En af årsagerne kunne være en fremragende kirkeordning, hvor stat og kirke holder hinanden i hånden. Men hvordan holder vi skansen som kirke? Pris for hele arrangementet er kr. 50 pro persona (halv pris for ukonfirmerede) samt drikkevarer til humane priser. Tilmelding til arrangementet skal ske senest mandag den 2. april til Kirsten Juul på eller Fredagstræf i Stalden om Kejserinde Dagmar Fredag den 27. april kl får vi besøg af et kendt ansigt nemlig ingen ringere end John Harpsøe, som i ord og billeder vil berette om Dagmar fra dansk prinsesse til russisk kejserinde. Foredraget tager udgangspunkt i Danmarks valg af Christian d. 9 ( hele Europas svigerfar ) som ny Konge efter Frederiks d. 7 død. Vi følger Dagmars opvækst, forlovelse og ægteskab et fantastisk og dramatisk liv i Rusland: 2 forlovelser bryllup uden mor og far krig mod Japan 1. verdenskrig 3 revolutioner flugt fra Rusland stor del af familien henrettes begravelse i Roskilde genbegravelse i Rusland. En meget spændende beretning uden sidestykke i Danmarks historien. Lejre Kulturdage Kirkegårdsvandring og 5. maj i Osted Fredag den 27. april kl afholdes børnearrangement på Osted kirkegård (husk at der samtidigt er Fredagstræf for de lidt ældre i Stalden). Der er også planer om en gudstjeneste med kormedvirken i Osted kirke, forventelig søndag den 29. april om eftermiddagen/aftenen se nærmere i dagspressen. Lørdag den 5. maj hvor vi fejrer Danmarks befrielse og holder Lejre Kulturdage i hele kommunen er der historisk vandring på Osted kirkegård med start kl Sognepræsten vil fortælle om nogle af de spændende gravsteder. Vi slutter med lidt godt til ganen i det til lejligheden opstillede telt, og vi skal da også synge befrielses- og forårssange. Velkommen til en god eftermiddag/aften i det forårsgrønne! 12

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2008 Årgang 15 Menighedsrådet Side 1 Sognets Oldtid Side 4 Engvejskvarteret Side 6 Via Johansens liv og levnet

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere