KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012

2 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer i Rorup - Glim. Side 8-9: Fælles kalender. Side 10-14: Arrangementer i Osted Allerslev. Side 15: Navne og adresser. Side 16: Bagsiden. ANSIGT til ANSIGT Lulle Zahle bor på Gammel Byvej og er som tidligere underviser på Billedskolen især kendt af børn og unge i vores sogne. Jeg interviewede hende efter hun havde været på en pilgrimsvandring på El Camino en i Spanien. For et par år siden udstillede hun sine malerier i Sognehuset. Vil du fortælle lidt om dig selv. Jeg er oprindelig født i Østtyskland af danske forældre, der ville hjælpe med at opbygge en kommunistisk stat. Senere tog min mor tilbage til Danmark, og forlod kommunismen til fordel for socialismen. Jeg nævner det, fordi det har været en stor del af min identitet, og fordi min familie er ateister med stort A. Jeg flyttede til det smukke Lejre for 8 år siden, hvor jeg så er blevet døbt. Jeg er musiklærer og har undervist i 25år, og er desuden uddannet kunstterapeut. om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebilledet (Leif Høgsvig) Herthadalen. Hvilke grundholdninger har du til livet? Mit grundprincip i livet er kærlighed. Kærlighed til medmennesker, naturen og livet. Jeg tror, det vi giver andre, gives videre til andre og så videre. Min livsopgave, føler jeg, er at skabe tilbud for børn og unge, hvor de kan udfolde deres kreative evner til gavn for dem selv som for alle. I en verden der ændrer sig hurtigt, er det vigtigt at turde være kreativ og improvisere, og det er jeg god til at skabe rammer omkring, så ungerne kan folde sig ud. Og det glæder mig! Hvad betyder kirken og gudstjenesten for dig? En stund for fred i sindet. Et smukt rum, hvor mange mennesker har delt håb, sorg og glæde, og en præst der for en stund er den, der skaber rammerne for mig. Og så elsker jeg at synge salmerne og det betyder meget for mig at sige og høre Jesu navn, det fylder mig med varme. Hvad kan en pilgrimsvandring til Santiago de Compostella give et menneske i 2012? Pilgrimsvandringen er en fysisk udfordring, der kræver at man er i balance. Hvor meget kan du bære, hvor langt kan du gå og hvor meget vand skal du bruge? Når det er på plads, vandrer man skridt for skridt i forening med sin krop på en måde, så sindet helt tømmes. Det er ikke muligt at spekulere på noget som helst, og derfor gir den fysiske udfordring plads til, at sindet først tømmes og siden fyldes op af åndelighed. Det er meget smukt og dejligt. Man er meget svær at slå ud af kurs, når man i 3 uger, dag efter dag, har vandret i en sådan stemning, så forenet med sig selv og Gud.

3 på tværs 6 - en drejebog til gudstjenesten Nye tanker Brorson døde 1764 og 21 år efter i slutningen af oplysningstiden fremkom tidens største teolog, kgl. konfessionarius Christian Bastholms liturgiforslag: Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes, n skal nu gøres kort, rørende, interessant og afvekslende, ligesom alt, hvad mennesker i det daglige har for øje enten det er en komedie, en ballet eller et musikalsk divertissement er afvekslende. Udviklingen kan studeres i periodens forskellige salmebøger: Pontoppidans salmebog 1740, Guldbergs salmebog 1778 og Evangelisk-Kristelig Salmebog 1798, og sidstnævnte stadfæstes ved Kgl. Rescript af 18. juni 1802 som gudstjenestens knæsatte salmebog. Før dette var foregået et intensivt udvalgsarbejde under forsæde af Sjællands biskop, Nicolaj Edinger Balle ( ). Ved kommissionens første møde indførtes følgende i protokollen: I Aaret 1790 d: 28 november var en Samling hos Biskoppen af nogle aandelige Digtere, [ ] for at overlægge, hvorledes en nye Psalmebog for Almuen kunde være at indrette, i Anledning af en Skrivelse desangaaende fra det kgl: danske Cancellie under 20 november 1790, som blev forelæst. Det er særdeles interessant via kommissionsprotokollen at følge arbejdet med at indordne det kæmpemæssige stof. Hermed enkelte uddrag fra protokollen: (1790) Hr: Prof: Rahbek paatog sig ligeledes at igiennemgaae Samleren og Morgenposten for at eftersee, om nogen Psalme skulde findes. (samme år) [ ] Rahbek har taget sig af Kingo, som han beundrede, og det lille Antal af hans Psalmer fra Sjungekoret, som kom i Psalmebogen, kan i hvert fald genkiendes. (1794) Biskoppen fremlagde nogle nye Psalmer af Fr. Juliane Marie Jessen. [Juliane Marie Jessen sejrede i 1819 i konkurrencen om en nationalsang, Dannemark! Dannemark! hellige Lyd efter sagnet fordi hendes håndskrift lignede Oehlenschlägers.] 21. juni. Biskoppen leverede en udførlig kritik over salmebogens første hæfte fra grev C. Reventlou, som blev henlagt. 18. okt. Rahbek afleverede forskellige manuskripter af Storms stervbo. 6. dec. Biskoppen leverede nogle salmer fra provst Faber i Helsinge. De henlægges. (1796) 11. februar. En ligsalme af Rahbek gennemgaaet, en ligsalme af Thaarup gennemgaaet. 20. februar. En julesalme af hr. Wøldike. 26. nov. (vor gode Riiber s dødsdag). Den 68. salme helt gennemgaaet og forandret. (1797) 3. jan. Malling bringer en salme af afdøde fru Bech. (Mallings svigermor). Således foregik det og 13. april 1798 kom den kongelige resolution om den nye salmebog. Men forinden da var der selvfølgelig sket et og andet med gudstjenesteforløbet og ikke mindst indholdet i den. En fuldstændig fornyelse Kyrie-salmerne og dermed Kyrie-leddet (indledningshilsen: O Herre!) er nu helt forsvundet fra den danske højmesse (som en naturlig følge af rationalismens fornægtelse af evangeliet om synd og nåde). Hvornår det er sket, kan ikke siges med bestemthed, formentlig i løbet af 1770 erne. Indgangssalmen, der i Rescriptet er foreskrevet efter indgangsbønnen, skal altså nu repræsentere både det gamle Introitus (indgang) og Kyrie. Det følgende led, Gloria (lovprisningen), bibeholdes, men på en højst særegen måde, idet Rescriptet forordner, at Gloria-salmen (der havde fået ny oversættelse: Aleneste Gud i Himmerig ) skal synges umiddelbart efter indledningssalmen, men kun hver anden søndag. De øvrige søndage skulle man synge Credo-salmen ( Vi tro, vi Alle tro paa Gud ) på dette sted. Denne temmelig ulogiske holdning vandt aldrig hævd og bevirkede blot, at de to salmer efterhånden gik af brug som faste led i 3

4 højmessen, således at denne kom til at mangle både Kyrie, Credo og Gloria. Den sidste rest af sekvenserne forsvandt (et levn fra den gregorianske sang; sekvens: en digtet, latinsk hymne), idet der nu kun er én, frit valgt, salme (der til gengæld kaldes messens hovedsalme og skal være på mindst tre vers) mellem epistel- og evangelielæsning. Disse bortfald opfyldte naturligvis ønsket om en afkortning af den rigeligt lange gudstjeneste, men at netop disse led faldt bort, bekræfter tillige tidens tørre intellektuelle syn på kristendom og gudsdyrkelse. Salmer og musik Den kirkemusikalske udvikling i Danmark i denne periode følger ret nøje udviklingen i Tyskland, d.v.s. at der sker en rytmisk udjævning af koralsangen og at den suppleres med en række nye melodier af verdslig oprindelse eller karakter. Her er det interessant, at indflydelsen kommer fra den dramatiske musik, der i det 17. og 18. århundrede gik sin sejrsgang over hele Europa. Pontoppidans salmebog er den sidste af de officielle danske salmebøger, hvor melodierne står trykt over teksten. Fra nu af (1740) forsvinder melodierne fra menighedens salmebøger og trykkes særskilt i koralbøger til brug for organisten. Rækken af koralbøger indledes med Breitendichs Choralbog fra Nodebilledet heri er udartet til en hel klavermæssig sats med triller og forsiringer i tidens galante stil. Schiørrings koralbog (1781) kommer som melodisamling til Guldbergs Salmebog fra Nye tider Den tiltrængte åndelige fornyelse kom først med epoken, der kom lige efter oplysningstidens slut. Men den blev til gengæld i næsten alle henseender en åndelig guldaldertid for det danske folk. Det er romantikkens tid, der nu står for døren, og som omspænder det meste af det 19. århundrede. Aldrig før eller siden har dansk åndsliv kunnet opvise en sådan række genier af format som i dette århundrede: Oehlenschläger, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Thorvaldsen, Christian og Anders Ørsted, Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann etc,. for blot at nævne toppen. Og fra det kirkelige område kan nævnes mænd som J.P. Mynster, H.N. Clausen, H.L. Martensen, D.G. Monrad, Vilh. Beck og mange andre, hvis ligemænd landet kun sjældent har haft, og som den største og den mest universelle af dem alle Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Og han skal da ha sit helt eget kapitel i på tværs. Finn Graunbøl Fortsættes Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 4. marts 2012 Et år er gået siden sidste Sogneindsamling og meget er sket i verden siden da. Et arabisk forår spirede i det nordlige Afrika, og en voldsom sultkatastrofe bredte sig på Afrikas Horn, hvor 13 millioner mennesker sulter og dagligt kæmper for overlevelse. Her er der ingen som spørger, om det hjælper, for hjælpen betyder forskellen på liv og død. Og der er stadig stor brug for Folkekirkens Nødhjælp. Omkring en milliard mennesker sulter på grund af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Vi håber, mange vil melde sig som frivillige indsamlere, samt at der i sognene bliver taget godt imod indsamlerne og der bliver støttet op omkring Sogneindsamlingen. Tilmelding og mødested: Osted: Kirsten Juul tlf eller: Mødested: Stalden fra kl Allerslev: Bruce Kiely tlf el mail: Rorup: Jette Høgsvig tlf mail: Glim: Inger Rasmussen tlf mail: Allerslev samt Rorup-Glim sogne har mødested i Spejderhytten bag tennisbanerne fra kl Inger Rasmussen 4

5 Klokker for kanoner Om s to nye klokker Frederik I (1471 / ) ønskede at indsamle metal til kanonstøbning og 1526 forespurgte han Rigsrådet, hvor alle biskopper havde sæde, om lov til at indsamle et antal af Danmarks kirkers klokker. Biskoppernes magt var ved at smuldre, så de meddelte kongen, at han kunne hente, hvad han skulle bruge, blot kongens egne mænd ville hente klokkerne. Det gjorde de så og der blev samlet kraftigt ind af både klokker og klokkeophæng. I hele landet blev der indsamlet i alt klokker. Det hele blev smeltet om til kanoner. Christian IV (1577 / ) blev den næste klokkeindsamler i Danmark. Også han manglede metal til kanonstøberiet. Imidlertid var biskoppernes magt og indflydelse væk, fordi kongen formelt var ejer af alt kirkegods efter Reformationen, så i 1601 sendte han brev til alle sine lensmænd om, at de skulle indsamle alle kirkeklokker, store som små, i landets kirker; dog skulle den største klokke forblive i kirken. Der blev indsamlet enorme mængder og faktisk så mange, at kongen senere holdt udsalg over de indsamlede klokker. Det historiske hjørne Hvad blev der af den gamle klokke? Hvor mange klokker, der havde været i Glim kirke før den første indsamling, vides ikke. Hvor mange, der var efter den anden, ved man heller ikke, men efter kongens direktiver skulle der være én klokke. Om den blev ødelagt, stjålet eller hvad, står hen i det uvisse. Faktum er, at Glim kirke i 1661 (skøde 1673) var blevet overtaget af rentemester Heinrich Müller, der inddrog sine fordringer overfor kronen. Han gav kirken videre til sin datter, Drude Müller, gift med Thomas Fincke Og i henholdsvis 1688 og 1703 fik kirken to nye klokker med deres navnetræk indstøbt. Klokkerne hænger der stadig og i mange synsrapporter af kirken er det anført, at klokkelejerne skal smøres! Klokkeringning Gennem nu flere generationer har skiftende klokkere/gravere morgen og aften til gudstjenester og kirkelige handlinger gået op i tårnet og ringet med klokkerne manuelt og med risiko for tinnitus. Arbejdsrutinen var den samme helt frem til 2006, hvor der blev installeret automatisk klokkeringning i kirken. Når der før ved begravelser skulle ringes skulle der være to gravere til stede. Nu klares det af graveren med en fjernbetjening. Og timeslagene klares fra et ur, der fjernbetjenes fra Frankfurt. Bjarne Vestergaard. Fortsættes 5

6 Arrangementer i Rorup og Glim Foredrag ved Birgithe Kosovic Tirsdag den 20. marts kl. i sognehuset Birgithe Kosovic vil fortælle om sin bog Det dobbelte land Den vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR s Romanpris 2011 og den er præmieret af Statens Kunstfond Romanen, der er delvist baseret på autentiske historier fra forfatterens egen familie, udspiller sig i Jugoslavien. Det er en slægtshistorie med udgangspunkt i den gamle partisekretær, hvis liv bryder sammen ved krigens udbrud i starten af 90erne. Han flygter, men bliver forfulgt af skrupler over sin fortid, hvor han har svigtet alle sine nærmeste og ødelagt sig selv. Han står tilbage med spørgsmålet, om han kan ændre historien om sit liv ved at træffe et sidste, afgørende valg, som han frygter kan koste ham livet. Det dobbelte land er en bog om det, som er nærværende overalt, hvor vi går og har været, og som er bærer af vores liv og længsler. Det er det, som er blindt og tavst, men som vi aldrig kan undslippe - uden det ville vi gå til grunde; og vi må kæmpe for det, myrde for det og ofre os for det. Det dobbelte land er en psykologisk skildring med Jugoslaviens historie som bagtæppe. Foredraget henvender sig til både litterært og historisk interesserede. Kirkekoncert. Klezmermusik og Primo Levi. Onsdag den 28. marts kl i. Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS og skuespiller NIS BANK-MIK- KELSEN. Stemningen bliver gribende og intens, når Nis Bank-Mikkelsen med sin granit-agtige røst fortolker og agerer Primo Levis tekst. Han bliver talerør for Levis herligt skæve galleri af jødiske skræddere, håndværkere og musikere. Den utrolige odyssé gennemspiller hele krigens og menneskehedens indre og ydre drama - fra død, forræderi og had til humor og kærlighed-på-trods-af-alt, og den samler det gamle testamente og Homer, Singers fortælleglæde og Dumas musketer-romantik i et moderne epos om frihedslængsel, fællesskab og overlevelsesevne. Den har også et alment eksistentielt budskab, hentet fra Talmud: Hvis ikke jeg sørger for mig selv, hvem gør så? Og når jeg tænker over mig selv, hvem er jeg så? Og om ikke nu, hvornår så? At le med det ene øje, og græde med det andet - en øvelse man kan specialisere sig i. Klezmermusikken kan det. Den har det som sit særkende! Melodier i MOL, men med håbets skælmske DUR som undertone. Weinen zum Lachen kaldes dette. Uden denne dobbelthed er det ikke KLEZMER! Værsgo! Klezmermusikken er i dag populær over hele kloden, og er blevet det på meget kort tid. Det er en musik der har sit udspring i jødisk folkemusik, men 98 procent af dens publikum er ikke-jøder. Lyden af klezmer er ejendommelig international. I modsætning til megen anden folkemusik taler klezmermusikken med mange tunger og mange mål. Den er fleksibel og føler sig hjemme i verden. KLEZMERtrioSCHMUUS tager denne handske op. Ikke ved at overholde nogen streng dagsorden, tværtimod, snarere ved at: schmuuse. Der er forskellige bud på hvordan dette jiddishe ord skal oversættes. Det kan betyde f.eks. en uforpligtigende snak eller at sladre eller sludre. En form for samtale, der kan foregå på alle niveauer og i alle miljøer, som en fortrolig venindesnak eller en mere intellektuel snak blandt forretningsfolk! Samtalens indhold vokser frem undervejs. De SCHMUUSENDE har ikke - en på forhånd fastlagt dagsorden. Påske i kirkerne og påskefrokost i Sognehuset: Palmesøndag kl i Skærtorsdag kl. i. Fernisering Langfredag kl. i Rorup Kirke. Jesu lidelseshistorie læses fra nyoversættelser til bibelske genfortællinger, salmerne vil være nyere rytmiske salmer. Påskedag kl i og kl. i 2. påskedag kl. i Rorup Kirke. Påskefrokost med alt godt fra bagerens brød, slagterens pålæg og Osted Mejeris oste. Tilmelding til Marianne (tlf ). Pris: Voksne 50 kr. Børn 25 kr. 6

7 Maj-Britt Delcomyn Andersens malerier i Sognehuset Skærtorsdag den 5. april. Fernisering efter gudstjenesten kl. i. Udstillingen er åben om formiddagen hele påsken. Maj-Britt Delcomyn Andersen er autodidakt billedkunstner og har en fortid som musselmaler fra den Kgl. Porcelænsfabrik. Hun bor i Gevninge. Hun begyndte med akrylmaleri for ca. 7 år siden, og maler i dag i forskellige stilarter, som det passer bedst til hendes temperament. Maj-Britt Delcomyn Andersen er meget inspireret af barnlige motiver, som giver sig udslag i sjove, farverige billeder. De nyeste malerier er med musselmalede elementer. Hun har løbende fulgt flere kurser og er medlem af Kunst på Musicon i Roskilde. Foredrag ved Kristian Østergaard om Karen Blixen Tirsdag den 17. april i Sognehuset. Som bekendt spurgte Karen Blixen sarkastisk, hvorfor Jesus da ikke bare kunne dø for sig selv? Behøvede han virkelig at inddrage os andre? Men op imod denne udtalelse sætter Kristian Østergaard et andet udsagn af Karen Blixen, for hun understregede nemlig selv: Man skriver for Gud. Kristian Østergaard mener ikke, at man kan dømme hende ude i hele den kristne sammenhæng, fordi Karen Blixen kommer med en tilintetgørende kritik af et enkelt dogme. Ordene er Kristian Østergaards i en anmeldelse af Jørgen Stormgaards bog: Guds plan, Karen Blixen og kristendommen, som han varmt anbefaler os læsere, når vi vil dykke ned i Karen Blixens forfatterskab, men aftenen handler også om personen bag et fantastisk forfatterskab. Kristian Østergaard har ved siden af sin teologiske uddannelse taget bifag i litteraturhistorie og denne interesse har ført til utallige blændende og humoristiske foredrag, artikler og kronikker. Kristian Østergaard er sognepræst i Sorø Slotskirke og har udgivet flere læseværdige bøger. F.eks. prædikensamlingen: Mod en stjerne fra 2008 og Skriften på væggen fra 2009 i hvilken han konfronterer de litterære klassikere med de problemstillinger, som vi slås med i dag. Vel mødt til en spændende aften. Juniorkonfirmandernes festgudstjeneste Søndag den 22. april kl. i. Konfirmationer Rorup: den 4. maj og 6. maj Glim: den 17. maj Se konfirmandernes navne på hjemmesidens forside: og for de 4 årige Søndag den 17. juni kl i og kl. i...og tag dit barn med, når du selv går i kirke Denne særlige gudstjeneste er med bibelhistorier og aha-oplevelser for de små. Miraklernes tid. Husk at medbringe en pude, som børnene kan sidde på. rne varer 30 min. 7

8 Marts-Juni 2012 r og aktiviteter Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 28. februar Tirsdag 1 marts Torsdag 4. marts 2.søndag i fasten 11. marts 3. søndag i fasten 13. marts Tirsdag 18. marts Midfaste søndag 20. marts Tirsdag 24. marts Lørdag 25. marts Mariæ Bebudelsesdag 28. marts Onsdag 29. marts Torsdag 1.april Palmesøndag 5. april Skærtorsdag 6. april Langfredag 8. april Påskedag 9. april 2. påskedag 15. april 1. søndag e. påske 17. april Tirsdag 22. april 2. søndag e. påske 27. april Fredag 29. april 3. søndag e. påske Osted Friskole Højskoleaften Sørine Gotfredsen. Osted fri- og efterskole Debatmøde om folk og kirke Arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd Provstigudstjeneste for alle Lejres sogne. Munkehuset Rye Kirke Osted Friskole Sogneaften Jakob Rönnow Orgelkoncert med 5 organister Aftensang og foredrag forf. Birgithe Kosovic. Højskoleaften Jørgen Bæk Simonsen Koncert Rossini: Petite messe solemnelle Koncert: Klezmermusik. og ældreformiddag Sognehuset Stalden gård Juniorkonfirmandafslutning og fernisering i Sognehuset og spisning. og påskefrokost. Aftensang og foredrag Kristian Østergaard.. Juniorkonfirmandafslutning Fredagstræf John Harpsøe Børnearrangement 8

9 Marts-Juni 2012 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 4. maj Store Bededag 5. maj Lørdag 6. maj 4. søndag e. påske 8. maj Tirsdag 13. maj 5. søndag e. påske 17. maj Kr. Himmelfartsdag 20. maj 6. søndag e. påske 27. maj Pinsedag 28. maj 2. pinsedag 30. maj Onsdag 3. juni Trinitatis søndag 10. juni 1. s. e. Trinitatis 12. juni Tirsdag 17. juni 2. s. e. Trinitatis 24. juni Skt. Hans Dag 3. s. e. Trinitatis 1.juli 4. s. e. Trinitatis Konfirmation Konfirmation Konfirmation gård Lejre Kulturdage - Kirkegårdsvandring Konfirmation Munkehuset Sogneaften Helge Rørtoft- Madsen Konfirmation Konfirmation Bratsch- og cellokoncert med orgel. Munkehuset og Herslev Kirke Pilgrimsvandring Borrevejle Vig, andagt i Herslev Kirke. : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Stalden Sangaften Camilla Donovan for de 4 årige for de 4 årige Osted Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 7. marts 3. april 2. maj 6. juni kl i Stalden Allerslev Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 1. marts 12. april 10. maj 7. juni kl i Munkehuset Rorup Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 14. marts 11. april 9. maj 13. juni kl i Sognehuset Glim Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 15. marts april kl i r og aktiviteter 9

10 Arrangementer i Osted i Allerslev Højskoleaftener på Osted Fri- og Efterskole s Fyraftenskor i Felix Fyraftenskoret mødes hver onsdag kl i Stalden for at synge. Vi er ca. 15 sangere, og det er både hyggeligt og lærerigt. På 45 minutter om ugen bliver man selvfølgelig ikke et koncertkor; men vi optræder med jævne mellemrum med 3-4 numre, som oftest i kirken, men også ved andre lejligheder. Sidste år deltog vi f.eks. i den fælles korkoncert i Felix i forbindelse med Lejre kulturdage. Det var en stor fornøjelse, dels selv at få lov til at optræde, men også at synge i det store fælleskor på ca. 100 sangere. Derfor glæder vi os også til at deltage i år. Koncerten bliver onsdag d. 2. maj i Felix, og selv om koret er stort, bliver der også i år plads til publikum. Tirsdag den 28. februar kl holder Sørine Gotfredsen foredrag. Hun er sognepræst ved Jesus-kirken i Valby og markant debattør. I efteråret udgav hun bogen Den åndløse dansker, hvor hun svinger pisken over egoistiske børnefamilier, magtbegærlige politikere, selvudslettende præster og overfladiske meningsmagere, som efter hendes mening alle repræsenterer tidens åndløshed. Denne aften gælder det nu alene de åndløse politikere. Tirsdag den 20. marts kl taler Jørgen Bæk Simonsen om det arabiske forår. Foredragsholderen er dr.phil. og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie. I årene var han direktør for Det danske Institut i Damaskus, har haft tætte kontakter til det syriske styre og har ofte deltaget i den politiske debat. Han har senest udgivet bogen Hvad er islam? (2006), hvor han slår til lyd for islams mangfoldighed. Denne aften vil han give sin version af de seneste uroligheder i Nordafrika og Mellemøsten, kendt som det arabiske forår. Fælles provstigudstjeneste i Allerslev kirke søndag den 11. marts kl. To gange om året afholdes en fællesgudstjeneste for alle sogne i Lejre provsti i én af provstiets kirke. Så er alle andre gudstjenester i provstiet aflyst, og vi samler kræfterne ét sted. Det gør vi for at lære hinanden og vore kirker bedre at kende, for at møde andre mennesker til ny inspiration. I foråret er det Allerslev kirkes tur til at være vært. Selv om vi er i fastetiden, prøver vi at gøre det hele lidt festligt. Ved gudstjenesten medvirker en blæserkvintet under ledelse af Finn Skaaning, der opfører musik fra Christian IVs hof: en intrada af Alessandro Orologio, Die Nachtigall af William Brade og Ecco la Primavera af Mogens Pedersøn. Meget flot musik! Efter højmessen vil sognepræsten fortælle om Allerslev kirke og sogn. Der vil også være mulighed for at komme en tur op i tårnet og på kirkegården for at se nogle af de spændende gravsteder. Vi slutter med frokost i Munkehuset. Velkommen til! 10

11 Juniorkonfirmanderne i Osted mødes hver fredag kl til i Stalden ved Osted Præstegård til spændende aktiviteter med underviser Henriette Worm Andersen. Der afsluttes med en festlig gudstjeneste i Osted kirke søndag den 1. april kl.. Læs mere om forløbet på 5 organister spiller ud Tirsdag d. 13. marts kl kan man høre orgel-koncert i Rye Kirke. Det er et fælles projekt mellem fem af Lejre Provstis organister, der alle bidrager til koncerten. De medvirkende er Linda Baarsgaard fra Hvalsø og Særløse kirker, Ellen Karberg fra Kr. Hyllinge og Lyndby kirker, Morten Skjoldan fra Sonnerup og Rye kirker, Anders Danman fra Kr. Såby og Kisserup kirker og Camilla Donovan fra Osted og Allerslev kirker. Rye Kirke fik i 2006 nyt orgel, et P.G. Andersen & Bruhn. Det har 16 stemmer og er dermed provstiets største orgel. Nyt hold babysalmister begynder Tirsdag den 13. marts starter en ny omgang babysalmesang. Det sker i Allerslev kirke kl Underviser er som sædvanligt Hanne Tofte Jespersen. Holdet er åbent for alle med babyer fra 3 mdr. i Osted-Allerslev-Rorup-Glim sogne. Vi forventer at afslutte forløbet med en spaghetti-gudstjeneste medio maj. Nyt fra graverfronten i Osted Paul Sander Hansen har overtaget hvervet som graver ved Osted kirke. I forbindelse med hans ansættelse som gravermedhjælper i Allerslev bragte vi et fyldigt interview med ham i kirkebladets februar-august 2011-nummer, hvortil henvises. Efter Pauls ophøjelse til graver blev gravermedhjælper-stillingen ledig. Den er blevet besat med Anders Laage-Petersen, som allerede er et kendt ansigt på kirkegården og i kirken, idet han siden sidste sommer har fungeret som medhjælper. Vi byder hermed officielt Anders velkommen i vores gode team. Anders er 30 år og bor i udkanten af Ringsted med sin samlever og datter. Han er uddannet automekaniker og arbejdede indtil 2010 i branchen, inden han skiftede spor. I sin fritid er Anders træner i Hvalsø Idrætsforening har jagttegn og er servicemand på et lokalt rallyteam, der kører både i Danmark og Sverige. Sogneaften i Munkehuset Jakob Rönnow om drabelige bibelhistorier Vores bibel, især Det gamle Testamente, indeholder både dramatiske, erotiske, voldelige og absurde beretninger, som vi ikke hører så tit eller aldrig. Så hvis du ikke kender din bibelhistorie helt godt eller vil have dele af den i en mere usminket version, så kom og hør nogle af de herlige historier genfortalt. Det sker tirsdag den 13. marts kl Jakob Rönnow er sognepræst i Vangede Kirke i Gentofte og har i en menneskealder fortalt barske bibelhistorier i kirker, i FDF og på efter- og højskoler rundt i landet. Rossinis Petite Messe Solenelle i Osted kirke Lørdag d. 24. marts 2012 kl kan man høre Rossinis Petite Messe Solenelle i Osted kirke. Værket opføres af Holbæk Studiekor under ledelse af Camilla Britt Donovan. Ud over koret medvirker fire solister Solveig Hjerrild, Anne Brandt, Sune Hjerrild, Thomas Christian Sigh, alle fire er konservatorieuddannede sanger. 11

12 Til at varetage det omfangsrige akkompagnement er engageret pianist Tom Ernst og organist Ellen Karberg. Petite Messe Solenelle er skrevet i 1863, og er af komponisten selv beskrevet som: den sidste af mine synder på mine gamle dage. Han indledte førsteudgaven med ordene: Gode Gud - betragt denne nu færdiggjorte lille fattige messe - er det faktisk hellig musik [la musique sacrée] jeg har skrevet, eller bare forbandet musik [la sacré musique]? Du ved godt, at jeg blev født til komisk opera. Lidt viden, et lille hjerte, det er det hele. Så vær velsignet, og skænk mig paradis. Petite Messe Solennelle betyder Lille, alvorlig messe. Men den er hverken lille eller alvorlig. Den varer fem kvarter, og indeholder indbydende, dansant, morsom og smuk musik. Koncerten er arrangeret af Osted og Allerslev sognemenigheder og Valgmenigheden. Der er gratis adgang. Skærtorsdag i Osted kirke og i Stalden i år for 25. gang Torsdag den 5. april løber det traditionelle Skærtorsdagsarrangement af stabelen i Osted. Vi begynder med nadvergudstjeneste i kirken kl og fortsætter samværet i Stalden med lammekølle m.m. Aftenens foredragsholder er Poul Joachim Stender, som næppe behøver den store præsentation. Sognepræst, forfatter, landskendt debattør og provokatør m.m. Han har kaldt sit foredrag for Folkekirken er ikke det værste, vi har. Stender vil argumentere for det fortsatte ægteskab mellem stat og kirke. Et aktuelt emne, belyst med bid, vid og humor til opmuntring for alle os, som tror, at det går så dårligt alt sammen. Nej, hævder Stender: folkekirken klarer sig forbavsende godt. Sammenligner vi os med andre lutherske kirkesamfund i Nordtyskland, Norge og Sverige, går det ganske godt med et højt tal af dåb og konfirmationer. En af årsagerne kunne være en fremragende kirkeordning, hvor stat og kirke holder hinanden i hånden. Men hvordan holder vi skansen som kirke? Pris for hele arrangementet er kr. 50 pro persona (halv pris for ukonfirmerede) samt drikkevarer til humane priser. Tilmelding til arrangementet skal ske senest mandag den 2. april til Kirsten Juul på eller Fredagstræf i Stalden om Kejserinde Dagmar Fredag den 27. april kl får vi besøg af et kendt ansigt nemlig ingen ringere end John Harpsøe, som i ord og billeder vil berette om Dagmar fra dansk prinsesse til russisk kejserinde. Foredraget tager udgangspunkt i Danmarks valg af Christian d. 9 ( hele Europas svigerfar ) som ny Konge efter Frederiks d. 7 død. Vi følger Dagmars opvækst, forlovelse og ægteskab et fantastisk og dramatisk liv i Rusland: 2 forlovelser bryllup uden mor og far krig mod Japan 1. verdenskrig 3 revolutioner flugt fra Rusland stor del af familien henrettes begravelse i Roskilde genbegravelse i Rusland. En meget spændende beretning uden sidestykke i Danmarks historien. Lejre Kulturdage Kirkegårdsvandring og 5. maj i Osted Fredag den 27. april kl afholdes børnearrangement på Osted kirkegård (husk at der samtidigt er Fredagstræf for de lidt ældre i Stalden). Der er også planer om en gudstjeneste med kormedvirken i Osted kirke, forventelig søndag den 29. april om eftermiddagen/aftenen se nærmere i dagspressen. Lørdag den 5. maj hvor vi fejrer Danmarks befrielse og holder Lejre Kulturdage i hele kommunen er der historisk vandring på Osted kirkegård med start kl Sognepræsten vil fortælle om nogle af de spændende gravsteder. Vi slutter med lidt godt til ganen i det til lejligheden opstillede telt, og vi skal da også synge befrielses- og forårssange. Velkommen til en god eftermiddag/aften i det forårsgrønne! 12

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Træerne vokser ikke ind i himlen Men de vokser ud i luften, som vi ånder og ned i jorden til de døde, som vi savner. Og det er alt nok. Søren Ulrik Thomsen

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere