KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012

2 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer i Rorup - Glim. Side 8-9: Fælles kalender. Side 10-14: Arrangementer i Osted Allerslev. Side 15: Navne og adresser. Side 16: Bagsiden. ANSIGT til ANSIGT Lulle Zahle bor på Gammel Byvej og er som tidligere underviser på Billedskolen især kendt af børn og unge i vores sogne. Jeg interviewede hende efter hun havde været på en pilgrimsvandring på El Camino en i Spanien. For et par år siden udstillede hun sine malerier i Sognehuset. Vil du fortælle lidt om dig selv. Jeg er oprindelig født i Østtyskland af danske forældre, der ville hjælpe med at opbygge en kommunistisk stat. Senere tog min mor tilbage til Danmark, og forlod kommunismen til fordel for socialismen. Jeg nævner det, fordi det har været en stor del af min identitet, og fordi min familie er ateister med stort A. Jeg flyttede til det smukke Lejre for 8 år siden, hvor jeg så er blevet døbt. Jeg er musiklærer og har undervist i 25år, og er desuden uddannet kunstterapeut. om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebilledet (Leif Høgsvig) Herthadalen. Hvilke grundholdninger har du til livet? Mit grundprincip i livet er kærlighed. Kærlighed til medmennesker, naturen og livet. Jeg tror, det vi giver andre, gives videre til andre og så videre. Min livsopgave, føler jeg, er at skabe tilbud for børn og unge, hvor de kan udfolde deres kreative evner til gavn for dem selv som for alle. I en verden der ændrer sig hurtigt, er det vigtigt at turde være kreativ og improvisere, og det er jeg god til at skabe rammer omkring, så ungerne kan folde sig ud. Og det glæder mig! Hvad betyder kirken og gudstjenesten for dig? En stund for fred i sindet. Et smukt rum, hvor mange mennesker har delt håb, sorg og glæde, og en præst der for en stund er den, der skaber rammerne for mig. Og så elsker jeg at synge salmerne og det betyder meget for mig at sige og høre Jesu navn, det fylder mig med varme. Hvad kan en pilgrimsvandring til Santiago de Compostella give et menneske i 2012? Pilgrimsvandringen er en fysisk udfordring, der kræver at man er i balance. Hvor meget kan du bære, hvor langt kan du gå og hvor meget vand skal du bruge? Når det er på plads, vandrer man skridt for skridt i forening med sin krop på en måde, så sindet helt tømmes. Det er ikke muligt at spekulere på noget som helst, og derfor gir den fysiske udfordring plads til, at sindet først tømmes og siden fyldes op af åndelighed. Det er meget smukt og dejligt. Man er meget svær at slå ud af kurs, når man i 3 uger, dag efter dag, har vandret i en sådan stemning, så forenet med sig selv og Gud.

3 på tværs 6 - en drejebog til gudstjenesten Nye tanker Brorson døde 1764 og 21 år efter i slutningen af oplysningstiden fremkom tidens største teolog, kgl. konfessionarius Christian Bastholms liturgiforslag: Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes, n skal nu gøres kort, rørende, interessant og afvekslende, ligesom alt, hvad mennesker i det daglige har for øje enten det er en komedie, en ballet eller et musikalsk divertissement er afvekslende. Udviklingen kan studeres i periodens forskellige salmebøger: Pontoppidans salmebog 1740, Guldbergs salmebog 1778 og Evangelisk-Kristelig Salmebog 1798, og sidstnævnte stadfæstes ved Kgl. Rescript af 18. juni 1802 som gudstjenestens knæsatte salmebog. Før dette var foregået et intensivt udvalgsarbejde under forsæde af Sjællands biskop, Nicolaj Edinger Balle ( ). Ved kommissionens første møde indførtes følgende i protokollen: I Aaret 1790 d: 28 november var en Samling hos Biskoppen af nogle aandelige Digtere, [ ] for at overlægge, hvorledes en nye Psalmebog for Almuen kunde være at indrette, i Anledning af en Skrivelse desangaaende fra det kgl: danske Cancellie under 20 november 1790, som blev forelæst. Det er særdeles interessant via kommissionsprotokollen at følge arbejdet med at indordne det kæmpemæssige stof. Hermed enkelte uddrag fra protokollen: (1790) Hr: Prof: Rahbek paatog sig ligeledes at igiennemgaae Samleren og Morgenposten for at eftersee, om nogen Psalme skulde findes. (samme år) [ ] Rahbek har taget sig af Kingo, som han beundrede, og det lille Antal af hans Psalmer fra Sjungekoret, som kom i Psalmebogen, kan i hvert fald genkiendes. (1794) Biskoppen fremlagde nogle nye Psalmer af Fr. Juliane Marie Jessen. [Juliane Marie Jessen sejrede i 1819 i konkurrencen om en nationalsang, Dannemark! Dannemark! hellige Lyd efter sagnet fordi hendes håndskrift lignede Oehlenschlägers.] 21. juni. Biskoppen leverede en udførlig kritik over salmebogens første hæfte fra grev C. Reventlou, som blev henlagt. 18. okt. Rahbek afleverede forskellige manuskripter af Storms stervbo. 6. dec. Biskoppen leverede nogle salmer fra provst Faber i Helsinge. De henlægges. (1796) 11. februar. En ligsalme af Rahbek gennemgaaet, en ligsalme af Thaarup gennemgaaet. 20. februar. En julesalme af hr. Wøldike. 26. nov. (vor gode Riiber s dødsdag). Den 68. salme helt gennemgaaet og forandret. (1797) 3. jan. Malling bringer en salme af afdøde fru Bech. (Mallings svigermor). Således foregik det og 13. april 1798 kom den kongelige resolution om den nye salmebog. Men forinden da var der selvfølgelig sket et og andet med gudstjenesteforløbet og ikke mindst indholdet i den. En fuldstændig fornyelse Kyrie-salmerne og dermed Kyrie-leddet (indledningshilsen: O Herre!) er nu helt forsvundet fra den danske højmesse (som en naturlig følge af rationalismens fornægtelse af evangeliet om synd og nåde). Hvornår det er sket, kan ikke siges med bestemthed, formentlig i løbet af 1770 erne. Indgangssalmen, der i Rescriptet er foreskrevet efter indgangsbønnen, skal altså nu repræsentere både det gamle Introitus (indgang) og Kyrie. Det følgende led, Gloria (lovprisningen), bibeholdes, men på en højst særegen måde, idet Rescriptet forordner, at Gloria-salmen (der havde fået ny oversættelse: Aleneste Gud i Himmerig ) skal synges umiddelbart efter indledningssalmen, men kun hver anden søndag. De øvrige søndage skulle man synge Credo-salmen ( Vi tro, vi Alle tro paa Gud ) på dette sted. Denne temmelig ulogiske holdning vandt aldrig hævd og bevirkede blot, at de to salmer efterhånden gik af brug som faste led i 3

4 højmessen, således at denne kom til at mangle både Kyrie, Credo og Gloria. Den sidste rest af sekvenserne forsvandt (et levn fra den gregorianske sang; sekvens: en digtet, latinsk hymne), idet der nu kun er én, frit valgt, salme (der til gengæld kaldes messens hovedsalme og skal være på mindst tre vers) mellem epistel- og evangelielæsning. Disse bortfald opfyldte naturligvis ønsket om en afkortning af den rigeligt lange gudstjeneste, men at netop disse led faldt bort, bekræfter tillige tidens tørre intellektuelle syn på kristendom og gudsdyrkelse. Salmer og musik Den kirkemusikalske udvikling i Danmark i denne periode følger ret nøje udviklingen i Tyskland, d.v.s. at der sker en rytmisk udjævning af koralsangen og at den suppleres med en række nye melodier af verdslig oprindelse eller karakter. Her er det interessant, at indflydelsen kommer fra den dramatiske musik, der i det 17. og 18. århundrede gik sin sejrsgang over hele Europa. Pontoppidans salmebog er den sidste af de officielle danske salmebøger, hvor melodierne står trykt over teksten. Fra nu af (1740) forsvinder melodierne fra menighedens salmebøger og trykkes særskilt i koralbøger til brug for organisten. Rækken af koralbøger indledes med Breitendichs Choralbog fra Nodebilledet heri er udartet til en hel klavermæssig sats med triller og forsiringer i tidens galante stil. Schiørrings koralbog (1781) kommer som melodisamling til Guldbergs Salmebog fra Nye tider Den tiltrængte åndelige fornyelse kom først med epoken, der kom lige efter oplysningstidens slut. Men den blev til gengæld i næsten alle henseender en åndelig guldaldertid for det danske folk. Det er romantikkens tid, der nu står for døren, og som omspænder det meste af det 19. århundrede. Aldrig før eller siden har dansk åndsliv kunnet opvise en sådan række genier af format som i dette århundrede: Oehlenschläger, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Thorvaldsen, Christian og Anders Ørsted, Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann etc,. for blot at nævne toppen. Og fra det kirkelige område kan nævnes mænd som J.P. Mynster, H.N. Clausen, H.L. Martensen, D.G. Monrad, Vilh. Beck og mange andre, hvis ligemænd landet kun sjældent har haft, og som den største og den mest universelle af dem alle Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Og han skal da ha sit helt eget kapitel i på tværs. Finn Graunbøl Fortsættes Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 4. marts 2012 Et år er gået siden sidste Sogneindsamling og meget er sket i verden siden da. Et arabisk forår spirede i det nordlige Afrika, og en voldsom sultkatastrofe bredte sig på Afrikas Horn, hvor 13 millioner mennesker sulter og dagligt kæmper for overlevelse. Her er der ingen som spørger, om det hjælper, for hjælpen betyder forskellen på liv og død. Og der er stadig stor brug for Folkekirkens Nødhjælp. Omkring en milliard mennesker sulter på grund af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Vi håber, mange vil melde sig som frivillige indsamlere, samt at der i sognene bliver taget godt imod indsamlerne og der bliver støttet op omkring Sogneindsamlingen. Tilmelding og mødested: Osted: Kirsten Juul tlf eller: Mødested: Stalden fra kl Allerslev: Bruce Kiely tlf el mail: Rorup: Jette Høgsvig tlf mail: Glim: Inger Rasmussen tlf mail: Allerslev samt Rorup-Glim sogne har mødested i Spejderhytten bag tennisbanerne fra kl Inger Rasmussen 4

5 Klokker for kanoner Om s to nye klokker Frederik I (1471 / ) ønskede at indsamle metal til kanonstøbning og 1526 forespurgte han Rigsrådet, hvor alle biskopper havde sæde, om lov til at indsamle et antal af Danmarks kirkers klokker. Biskoppernes magt var ved at smuldre, så de meddelte kongen, at han kunne hente, hvad han skulle bruge, blot kongens egne mænd ville hente klokkerne. Det gjorde de så og der blev samlet kraftigt ind af både klokker og klokkeophæng. I hele landet blev der indsamlet i alt klokker. Det hele blev smeltet om til kanoner. Christian IV (1577 / ) blev den næste klokkeindsamler i Danmark. Også han manglede metal til kanonstøberiet. Imidlertid var biskoppernes magt og indflydelse væk, fordi kongen formelt var ejer af alt kirkegods efter Reformationen, så i 1601 sendte han brev til alle sine lensmænd om, at de skulle indsamle alle kirkeklokker, store som små, i landets kirker; dog skulle den største klokke forblive i kirken. Der blev indsamlet enorme mængder og faktisk så mange, at kongen senere holdt udsalg over de indsamlede klokker. Det historiske hjørne Hvad blev der af den gamle klokke? Hvor mange klokker, der havde været i Glim kirke før den første indsamling, vides ikke. Hvor mange, der var efter den anden, ved man heller ikke, men efter kongens direktiver skulle der være én klokke. Om den blev ødelagt, stjålet eller hvad, står hen i det uvisse. Faktum er, at Glim kirke i 1661 (skøde 1673) var blevet overtaget af rentemester Heinrich Müller, der inddrog sine fordringer overfor kronen. Han gav kirken videre til sin datter, Drude Müller, gift med Thomas Fincke Og i henholdsvis 1688 og 1703 fik kirken to nye klokker med deres navnetræk indstøbt. Klokkerne hænger der stadig og i mange synsrapporter af kirken er det anført, at klokkelejerne skal smøres! Klokkeringning Gennem nu flere generationer har skiftende klokkere/gravere morgen og aften til gudstjenester og kirkelige handlinger gået op i tårnet og ringet med klokkerne manuelt og med risiko for tinnitus. Arbejdsrutinen var den samme helt frem til 2006, hvor der blev installeret automatisk klokkeringning i kirken. Når der før ved begravelser skulle ringes skulle der være to gravere til stede. Nu klares det af graveren med en fjernbetjening. Og timeslagene klares fra et ur, der fjernbetjenes fra Frankfurt. Bjarne Vestergaard. Fortsættes 5

6 Arrangementer i Rorup og Glim Foredrag ved Birgithe Kosovic Tirsdag den 20. marts kl. i sognehuset Birgithe Kosovic vil fortælle om sin bog Det dobbelte land Den vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR s Romanpris 2011 og den er præmieret af Statens Kunstfond Romanen, der er delvist baseret på autentiske historier fra forfatterens egen familie, udspiller sig i Jugoslavien. Det er en slægtshistorie med udgangspunkt i den gamle partisekretær, hvis liv bryder sammen ved krigens udbrud i starten af 90erne. Han flygter, men bliver forfulgt af skrupler over sin fortid, hvor han har svigtet alle sine nærmeste og ødelagt sig selv. Han står tilbage med spørgsmålet, om han kan ændre historien om sit liv ved at træffe et sidste, afgørende valg, som han frygter kan koste ham livet. Det dobbelte land er en bog om det, som er nærværende overalt, hvor vi går og har været, og som er bærer af vores liv og længsler. Det er det, som er blindt og tavst, men som vi aldrig kan undslippe - uden det ville vi gå til grunde; og vi må kæmpe for det, myrde for det og ofre os for det. Det dobbelte land er en psykologisk skildring med Jugoslaviens historie som bagtæppe. Foredraget henvender sig til både litterært og historisk interesserede. Kirkekoncert. Klezmermusik og Primo Levi. Onsdag den 28. marts kl i. Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS og skuespiller NIS BANK-MIK- KELSEN. Stemningen bliver gribende og intens, når Nis Bank-Mikkelsen med sin granit-agtige røst fortolker og agerer Primo Levis tekst. Han bliver talerør for Levis herligt skæve galleri af jødiske skræddere, håndværkere og musikere. Den utrolige odyssé gennemspiller hele krigens og menneskehedens indre og ydre drama - fra død, forræderi og had til humor og kærlighed-på-trods-af-alt, og den samler det gamle testamente og Homer, Singers fortælleglæde og Dumas musketer-romantik i et moderne epos om frihedslængsel, fællesskab og overlevelsesevne. Den har også et alment eksistentielt budskab, hentet fra Talmud: Hvis ikke jeg sørger for mig selv, hvem gør så? Og når jeg tænker over mig selv, hvem er jeg så? Og om ikke nu, hvornår så? At le med det ene øje, og græde med det andet - en øvelse man kan specialisere sig i. Klezmermusikken kan det. Den har det som sit særkende! Melodier i MOL, men med håbets skælmske DUR som undertone. Weinen zum Lachen kaldes dette. Uden denne dobbelthed er det ikke KLEZMER! Værsgo! Klezmermusikken er i dag populær over hele kloden, og er blevet det på meget kort tid. Det er en musik der har sit udspring i jødisk folkemusik, men 98 procent af dens publikum er ikke-jøder. Lyden af klezmer er ejendommelig international. I modsætning til megen anden folkemusik taler klezmermusikken med mange tunger og mange mål. Den er fleksibel og føler sig hjemme i verden. KLEZMERtrioSCHMUUS tager denne handske op. Ikke ved at overholde nogen streng dagsorden, tværtimod, snarere ved at: schmuuse. Der er forskellige bud på hvordan dette jiddishe ord skal oversættes. Det kan betyde f.eks. en uforpligtigende snak eller at sladre eller sludre. En form for samtale, der kan foregå på alle niveauer og i alle miljøer, som en fortrolig venindesnak eller en mere intellektuel snak blandt forretningsfolk! Samtalens indhold vokser frem undervejs. De SCHMUUSENDE har ikke - en på forhånd fastlagt dagsorden. Påske i kirkerne og påskefrokost i Sognehuset: Palmesøndag kl i Skærtorsdag kl. i. Fernisering Langfredag kl. i Rorup Kirke. Jesu lidelseshistorie læses fra nyoversættelser til bibelske genfortællinger, salmerne vil være nyere rytmiske salmer. Påskedag kl i og kl. i 2. påskedag kl. i Rorup Kirke. Påskefrokost med alt godt fra bagerens brød, slagterens pålæg og Osted Mejeris oste. Tilmelding til Marianne (tlf ). Pris: Voksne 50 kr. Børn 25 kr. 6

7 Maj-Britt Delcomyn Andersens malerier i Sognehuset Skærtorsdag den 5. april. Fernisering efter gudstjenesten kl. i. Udstillingen er åben om formiddagen hele påsken. Maj-Britt Delcomyn Andersen er autodidakt billedkunstner og har en fortid som musselmaler fra den Kgl. Porcelænsfabrik. Hun bor i Gevninge. Hun begyndte med akrylmaleri for ca. 7 år siden, og maler i dag i forskellige stilarter, som det passer bedst til hendes temperament. Maj-Britt Delcomyn Andersen er meget inspireret af barnlige motiver, som giver sig udslag i sjove, farverige billeder. De nyeste malerier er med musselmalede elementer. Hun har løbende fulgt flere kurser og er medlem af Kunst på Musicon i Roskilde. Foredrag ved Kristian Østergaard om Karen Blixen Tirsdag den 17. april i Sognehuset. Som bekendt spurgte Karen Blixen sarkastisk, hvorfor Jesus da ikke bare kunne dø for sig selv? Behøvede han virkelig at inddrage os andre? Men op imod denne udtalelse sætter Kristian Østergaard et andet udsagn af Karen Blixen, for hun understregede nemlig selv: Man skriver for Gud. Kristian Østergaard mener ikke, at man kan dømme hende ude i hele den kristne sammenhæng, fordi Karen Blixen kommer med en tilintetgørende kritik af et enkelt dogme. Ordene er Kristian Østergaards i en anmeldelse af Jørgen Stormgaards bog: Guds plan, Karen Blixen og kristendommen, som han varmt anbefaler os læsere, når vi vil dykke ned i Karen Blixens forfatterskab, men aftenen handler også om personen bag et fantastisk forfatterskab. Kristian Østergaard har ved siden af sin teologiske uddannelse taget bifag i litteraturhistorie og denne interesse har ført til utallige blændende og humoristiske foredrag, artikler og kronikker. Kristian Østergaard er sognepræst i Sorø Slotskirke og har udgivet flere læseværdige bøger. F.eks. prædikensamlingen: Mod en stjerne fra 2008 og Skriften på væggen fra 2009 i hvilken han konfronterer de litterære klassikere med de problemstillinger, som vi slås med i dag. Vel mødt til en spændende aften. Juniorkonfirmandernes festgudstjeneste Søndag den 22. april kl. i. Konfirmationer Rorup: den 4. maj og 6. maj Glim: den 17. maj Se konfirmandernes navne på hjemmesidens forside: og for de 4 årige Søndag den 17. juni kl i og kl. i...og tag dit barn med, når du selv går i kirke Denne særlige gudstjeneste er med bibelhistorier og aha-oplevelser for de små. Miraklernes tid. Husk at medbringe en pude, som børnene kan sidde på. rne varer 30 min. 7

8 Marts-Juni 2012 r og aktiviteter Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 28. februar Tirsdag 1 marts Torsdag 4. marts 2.søndag i fasten 11. marts 3. søndag i fasten 13. marts Tirsdag 18. marts Midfaste søndag 20. marts Tirsdag 24. marts Lørdag 25. marts Mariæ Bebudelsesdag 28. marts Onsdag 29. marts Torsdag 1.april Palmesøndag 5. april Skærtorsdag 6. april Langfredag 8. april Påskedag 9. april 2. påskedag 15. april 1. søndag e. påske 17. april Tirsdag 22. april 2. søndag e. påske 27. april Fredag 29. april 3. søndag e. påske Osted Friskole Højskoleaften Sørine Gotfredsen. Osted fri- og efterskole Debatmøde om folk og kirke Arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd Provstigudstjeneste for alle Lejres sogne. Munkehuset Rye Kirke Osted Friskole Sogneaften Jakob Rönnow Orgelkoncert med 5 organister Aftensang og foredrag forf. Birgithe Kosovic. Højskoleaften Jørgen Bæk Simonsen Koncert Rossini: Petite messe solemnelle Koncert: Klezmermusik. og ældreformiddag Sognehuset Stalden gård Juniorkonfirmandafslutning og fernisering i Sognehuset og spisning. og påskefrokost. Aftensang og foredrag Kristian Østergaard.. Juniorkonfirmandafslutning Fredagstræf John Harpsøe Børnearrangement 8

9 Marts-Juni 2012 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 4. maj Store Bededag 5. maj Lørdag 6. maj 4. søndag e. påske 8. maj Tirsdag 13. maj 5. søndag e. påske 17. maj Kr. Himmelfartsdag 20. maj 6. søndag e. påske 27. maj Pinsedag 28. maj 2. pinsedag 30. maj Onsdag 3. juni Trinitatis søndag 10. juni 1. s. e. Trinitatis 12. juni Tirsdag 17. juni 2. s. e. Trinitatis 24. juni Skt. Hans Dag 3. s. e. Trinitatis 1.juli 4. s. e. Trinitatis Konfirmation Konfirmation Konfirmation gård Lejre Kulturdage - Kirkegårdsvandring Konfirmation Munkehuset Sogneaften Helge Rørtoft- Madsen Konfirmation Konfirmation Bratsch- og cellokoncert med orgel. Munkehuset og Herslev Kirke Pilgrimsvandring Borrevejle Vig, andagt i Herslev Kirke. : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Stalden Sangaften Camilla Donovan for de 4 årige for de 4 årige Osted Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 7. marts 3. april 2. maj 6. juni kl i Stalden Allerslev Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 1. marts 12. april 10. maj 7. juni kl i Munkehuset Rorup Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 14. marts 11. april 9. maj 13. juni kl i Sognehuset Glim Menighedsråd holder menighedsrådsmøder: 15. marts april kl i r og aktiviteter 9

10 Arrangementer i Osted i Allerslev Højskoleaftener på Osted Fri- og Efterskole s Fyraftenskor i Felix Fyraftenskoret mødes hver onsdag kl i Stalden for at synge. Vi er ca. 15 sangere, og det er både hyggeligt og lærerigt. På 45 minutter om ugen bliver man selvfølgelig ikke et koncertkor; men vi optræder med jævne mellemrum med 3-4 numre, som oftest i kirken, men også ved andre lejligheder. Sidste år deltog vi f.eks. i den fælles korkoncert i Felix i forbindelse med Lejre kulturdage. Det var en stor fornøjelse, dels selv at få lov til at optræde, men også at synge i det store fælleskor på ca. 100 sangere. Derfor glæder vi os også til at deltage i år. Koncerten bliver onsdag d. 2. maj i Felix, og selv om koret er stort, bliver der også i år plads til publikum. Tirsdag den 28. februar kl holder Sørine Gotfredsen foredrag. Hun er sognepræst ved Jesus-kirken i Valby og markant debattør. I efteråret udgav hun bogen Den åndløse dansker, hvor hun svinger pisken over egoistiske børnefamilier, magtbegærlige politikere, selvudslettende præster og overfladiske meningsmagere, som efter hendes mening alle repræsenterer tidens åndløshed. Denne aften gælder det nu alene de åndløse politikere. Tirsdag den 20. marts kl taler Jørgen Bæk Simonsen om det arabiske forår. Foredragsholderen er dr.phil. og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie. I årene var han direktør for Det danske Institut i Damaskus, har haft tætte kontakter til det syriske styre og har ofte deltaget i den politiske debat. Han har senest udgivet bogen Hvad er islam? (2006), hvor han slår til lyd for islams mangfoldighed. Denne aften vil han give sin version af de seneste uroligheder i Nordafrika og Mellemøsten, kendt som det arabiske forår. Fælles provstigudstjeneste i Allerslev kirke søndag den 11. marts kl. To gange om året afholdes en fællesgudstjeneste for alle sogne i Lejre provsti i én af provstiets kirke. Så er alle andre gudstjenester i provstiet aflyst, og vi samler kræfterne ét sted. Det gør vi for at lære hinanden og vore kirker bedre at kende, for at møde andre mennesker til ny inspiration. I foråret er det Allerslev kirkes tur til at være vært. Selv om vi er i fastetiden, prøver vi at gøre det hele lidt festligt. Ved gudstjenesten medvirker en blæserkvintet under ledelse af Finn Skaaning, der opfører musik fra Christian IVs hof: en intrada af Alessandro Orologio, Die Nachtigall af William Brade og Ecco la Primavera af Mogens Pedersøn. Meget flot musik! Efter højmessen vil sognepræsten fortælle om Allerslev kirke og sogn. Der vil også være mulighed for at komme en tur op i tårnet og på kirkegården for at se nogle af de spændende gravsteder. Vi slutter med frokost i Munkehuset. Velkommen til! 10

11 Juniorkonfirmanderne i Osted mødes hver fredag kl til i Stalden ved Osted Præstegård til spændende aktiviteter med underviser Henriette Worm Andersen. Der afsluttes med en festlig gudstjeneste i Osted kirke søndag den 1. april kl.. Læs mere om forløbet på 5 organister spiller ud Tirsdag d. 13. marts kl kan man høre orgel-koncert i Rye Kirke. Det er et fælles projekt mellem fem af Lejre Provstis organister, der alle bidrager til koncerten. De medvirkende er Linda Baarsgaard fra Hvalsø og Særløse kirker, Ellen Karberg fra Kr. Hyllinge og Lyndby kirker, Morten Skjoldan fra Sonnerup og Rye kirker, Anders Danman fra Kr. Såby og Kisserup kirker og Camilla Donovan fra Osted og Allerslev kirker. Rye Kirke fik i 2006 nyt orgel, et P.G. Andersen & Bruhn. Det har 16 stemmer og er dermed provstiets største orgel. Nyt hold babysalmister begynder Tirsdag den 13. marts starter en ny omgang babysalmesang. Det sker i Allerslev kirke kl Underviser er som sædvanligt Hanne Tofte Jespersen. Holdet er åbent for alle med babyer fra 3 mdr. i Osted-Allerslev-Rorup-Glim sogne. Vi forventer at afslutte forløbet med en spaghetti-gudstjeneste medio maj. Nyt fra graverfronten i Osted Paul Sander Hansen har overtaget hvervet som graver ved Osted kirke. I forbindelse med hans ansættelse som gravermedhjælper i Allerslev bragte vi et fyldigt interview med ham i kirkebladets februar-august 2011-nummer, hvortil henvises. Efter Pauls ophøjelse til graver blev gravermedhjælper-stillingen ledig. Den er blevet besat med Anders Laage-Petersen, som allerede er et kendt ansigt på kirkegården og i kirken, idet han siden sidste sommer har fungeret som medhjælper. Vi byder hermed officielt Anders velkommen i vores gode team. Anders er 30 år og bor i udkanten af Ringsted med sin samlever og datter. Han er uddannet automekaniker og arbejdede indtil 2010 i branchen, inden han skiftede spor. I sin fritid er Anders træner i Hvalsø Idrætsforening har jagttegn og er servicemand på et lokalt rallyteam, der kører både i Danmark og Sverige. Sogneaften i Munkehuset Jakob Rönnow om drabelige bibelhistorier Vores bibel, især Det gamle Testamente, indeholder både dramatiske, erotiske, voldelige og absurde beretninger, som vi ikke hører så tit eller aldrig. Så hvis du ikke kender din bibelhistorie helt godt eller vil have dele af den i en mere usminket version, så kom og hør nogle af de herlige historier genfortalt. Det sker tirsdag den 13. marts kl Jakob Rönnow er sognepræst i Vangede Kirke i Gentofte og har i en menneskealder fortalt barske bibelhistorier i kirker, i FDF og på efter- og højskoler rundt i landet. Rossinis Petite Messe Solenelle i Osted kirke Lørdag d. 24. marts 2012 kl kan man høre Rossinis Petite Messe Solenelle i Osted kirke. Værket opføres af Holbæk Studiekor under ledelse af Camilla Britt Donovan. Ud over koret medvirker fire solister Solveig Hjerrild, Anne Brandt, Sune Hjerrild, Thomas Christian Sigh, alle fire er konservatorieuddannede sanger. 11

12 Til at varetage det omfangsrige akkompagnement er engageret pianist Tom Ernst og organist Ellen Karberg. Petite Messe Solenelle er skrevet i 1863, og er af komponisten selv beskrevet som: den sidste af mine synder på mine gamle dage. Han indledte førsteudgaven med ordene: Gode Gud - betragt denne nu færdiggjorte lille fattige messe - er det faktisk hellig musik [la musique sacrée] jeg har skrevet, eller bare forbandet musik [la sacré musique]? Du ved godt, at jeg blev født til komisk opera. Lidt viden, et lille hjerte, det er det hele. Så vær velsignet, og skænk mig paradis. Petite Messe Solennelle betyder Lille, alvorlig messe. Men den er hverken lille eller alvorlig. Den varer fem kvarter, og indeholder indbydende, dansant, morsom og smuk musik. Koncerten er arrangeret af Osted og Allerslev sognemenigheder og Valgmenigheden. Der er gratis adgang. Skærtorsdag i Osted kirke og i Stalden i år for 25. gang Torsdag den 5. april løber det traditionelle Skærtorsdagsarrangement af stabelen i Osted. Vi begynder med nadvergudstjeneste i kirken kl og fortsætter samværet i Stalden med lammekølle m.m. Aftenens foredragsholder er Poul Joachim Stender, som næppe behøver den store præsentation. Sognepræst, forfatter, landskendt debattør og provokatør m.m. Han har kaldt sit foredrag for Folkekirken er ikke det værste, vi har. Stender vil argumentere for det fortsatte ægteskab mellem stat og kirke. Et aktuelt emne, belyst med bid, vid og humor til opmuntring for alle os, som tror, at det går så dårligt alt sammen. Nej, hævder Stender: folkekirken klarer sig forbavsende godt. Sammenligner vi os med andre lutherske kirkesamfund i Nordtyskland, Norge og Sverige, går det ganske godt med et højt tal af dåb og konfirmationer. En af årsagerne kunne være en fremragende kirkeordning, hvor stat og kirke holder hinanden i hånden. Men hvordan holder vi skansen som kirke? Pris for hele arrangementet er kr. 50 pro persona (halv pris for ukonfirmerede) samt drikkevarer til humane priser. Tilmelding til arrangementet skal ske senest mandag den 2. april til Kirsten Juul på eller Fredagstræf i Stalden om Kejserinde Dagmar Fredag den 27. april kl får vi besøg af et kendt ansigt nemlig ingen ringere end John Harpsøe, som i ord og billeder vil berette om Dagmar fra dansk prinsesse til russisk kejserinde. Foredraget tager udgangspunkt i Danmarks valg af Christian d. 9 ( hele Europas svigerfar ) som ny Konge efter Frederiks d. 7 død. Vi følger Dagmars opvækst, forlovelse og ægteskab et fantastisk og dramatisk liv i Rusland: 2 forlovelser bryllup uden mor og far krig mod Japan 1. verdenskrig 3 revolutioner flugt fra Rusland stor del af familien henrettes begravelse i Roskilde genbegravelse i Rusland. En meget spændende beretning uden sidestykke i Danmarks historien. Lejre Kulturdage Kirkegårdsvandring og 5. maj i Osted Fredag den 27. april kl afholdes børnearrangement på Osted kirkegård (husk at der samtidigt er Fredagstræf for de lidt ældre i Stalden). Der er også planer om en gudstjeneste med kormedvirken i Osted kirke, forventelig søndag den 29. april om eftermiddagen/aftenen se nærmere i dagspressen. Lørdag den 5. maj hvor vi fejrer Danmarks befrielse og holder Lejre Kulturdage i hele kommunen er der historisk vandring på Osted kirkegård med start kl Sognepræsten vil fortælle om nogle af de spændende gravsteder. Vi slutter med lidt godt til ganen i det til lejligheden opstillede telt, og vi skal da også synge befrielses- og forårssange. Velkommen til en god eftermiddag/aften i det forårsgrønne! 12

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni August 2008 24. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm. Redaktionen

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere