Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling"

Transkript

1 Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

2 Nr. Fag og kort beskrivelse IDV Coaching som ledelsesværktøj Etablering af selvstyrende grupper IDV Innovationsledelse Ved hjælp af de bedste og nyeste ledelsesværktøjer udvikles lederne til effektivt at kunne udvikle en innovationskultur. Kombinationen af ledelsesudvikling, organisationsudvikling og innovationsværktøjer skaber den innovationskultur, der er nødvendig for at opnå nye processer og bedre resultater. Coaching som ledelsesværktøj Du lærer at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling.du lærer at anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer fx i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.du lærer at afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og introducere metoden over for medarbejdere. Etablering af selvstyrende grupper Du kan efter gennemført kursus etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens kontaktflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. Teamlederens værktøjskasse En spændende og aktiv dag for teamledere, hvor vi vil arbejde med konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen i gruppen/teamet. LEDERKURSER 8 dage kr. * IDV 3 dage kr. *2- AMU 2 dage kr. 1 dag kr. * IDV Nr. Fag og kort beskrivelse kr Produktionsoptimering for operatører - lean Lean kortlægning af værdistrømme af 5 S modellen for operatører Introduktion til lean Du lærer i samarbejde med andre faggrupper at planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering. Det sker med indsigt i de 5 lean-principper samt kendskab til et udvalg af leanværktøjer omkring spildtyper og flow. Leankortlægning i virksomheden Lær at arbejde med kortlægning af aktivitetskæder, virksomhedens produktionsflow, værdiskabende aktiviteter, kortlægning af materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter. Praktisk anvendelse af 5 S modellen Ved at anvende de 5 trin i leanfremgangsmåden, lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget område. Du kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. LEAN I PRODUKTION 1 dag kr. 742 kr. 3 dage kr kr. *2- AMU 2 dage kr kr. Nr. Fag og kort beskrivelse Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljøuddannelsen Styrk det forebyggende arbejde og effektivisere sikkerhedsorganisationen. Den lovpligtige 37 timers uddannelse. Arbejdsmiljø Du kan finde og anvende viden, samt redskaber og metoder til sikring af arbejdsmiljøet. Du lærer at medvirke til at forbedre og sikre eget og andres arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø På baggrund af viden om hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, lærer du at medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Deadline for tilmelding er 3 uger før kursusstart. MILJØ 3 dage kr. * IDV Pris inkl. forplejning 2 dage kr. 2 dage kr.

3 Nr. Fag og kort beskrivelse Varighed Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. JUl. Pris kr Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Effektiv prioritering og planlægning Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Kommunikation i teams Konflikthåndtering Deltagelse i projekter Du lærer at formulere mål og formål samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af en konkrete opgave. Du lærer at udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål, arbejde projektorienteret samt medvirke til at implemente projekter. Du kan identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe samt vidensdele og anvende kreative problemløsningsmetoder. Effektiv prioritering og planlægning Få værktøjer til at skabe overblik i en travl hverdag. Lær om proaktiv adfærd, bevidste valg/fravalg, personlige prioriteringer og hvordan man er effektiv uden stress. Interkulturel kommunikation & dialog Du lærer, gennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer, professionelt at håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed. Kommunikation Lær at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd. Lær at arbejde bevidst med de kommunikative værktøjer. Konflikthåndtering Genkend konfliktsignaler og forstå konfliktens udvikling og potentiale. Du lærer om konflikternes natur og egne konfliktmønstre samt redskaber til håndtering af konflikter. INDIVIDET OG ORGANISATIONEN 4 dage kr kr. 2 dage kr. *IDV 3 dage kr. 3 dage kr. *1-AMU 3 dage kr kr Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Kunde/ leverandørforhold for operatører Klar til forandring Lær at anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse. Du lærer at forstå egen rolle og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer. Kunde- og leverandørforhold Med baggrund i viden om kunde- og leverandørforholdet i kvalitetsstyrings sammenhænge i virksomheden, lærer du at anvende personlige/ faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres Mindfullness og selvcoaching Mentoruddannelsen for erfarne kolleger Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Præsentationsteknik i administrative funktioner Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Videndeling og læring for medarbejdere Stresshåndtering Du får det bedste fra to verdener: Mindfulness og Coaching. Mindfulness hjælper dig til afspænding, og den individuelle coaching guider dig til at definere- og nå dine mål. En meget stærk kombination! Mentoruddannelsen Uddannelsen lærer dig at organisere modtagelsen, introduktionen og integrationen af forskellige typer medarbejdere i jeres virksomhed.du lærer om aktiv lytning, konflikthåndtering, feedback og om hvordan menneskers forskelligheder påvirker jeres arbejdsplads. I tilkøb kan du få personlig test af dine kommunikations- og indlæringsstrategier. Pris for test (4MAT) inkl. supervision er kr ,-. Personlig udvikling - Lær at lytte til dine grænser! Målet er at øge din selvforståelse for egne styrker og færdigheder. Du får redskaber til at se egne udviklingsmuligheder og forhold der fremmer og/ eller hæmmer udvikling. Bliv en bedre performer Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Salgsteknik Du lærer at varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens produkter og services. At indledende kontakt på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg. Sidemandsoplæring Du lærer at medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling, herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler, så du kan sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Stress Målet er at give dig en forståelse for og kendskab til stress samt skelne mellem former og stadier af stress. Der fokuseres på enkle redskaber til forebyggelse af stress og egen stresssituation. 2 dage kr. 1 dag kr. 651 kr. 2 dage kr. *IDV 5 dage kr. *1-AMU kr kr. *IDV (Test og supervision) 5 dage kr kr. 3 dage kr. 2 dage kr. 3 dage kr ,5 kr. 2 dage kr. *IDV

4 MELLEMLEDERUDDANNELSEN Godt lederskab bygger på mere end faglige kvalifikationer. Vores mellemlederuddannelse sikrer, at du bliver bedre rustet til at håndtere de krav, ønsker og situationer, som du støder på i din dagligdag. Uddannelsen henvender sig til dig, som er mellemleder, har koordinerende eller ledelseslignende opgaver eller er tillidsrepræsentant. Du kan komme fra alle brancher såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Uddannelsen omfatter 12 moduler (i alt 34 dage), samt en DiSC-dag i tilkøb. Hvert modul er på 2-3 dage og veksler mellem teori og praksis, debat, øvelser i gruppe og på egen hånd. Du får rig mulighed for at udveksle erfaringer, udvide dit professionelle netværk og løbende afprøve din nye viden i din egen virksomhed. Samlet pris for uddannelsen er kr. eller kr. afhængig af dit uddannelsesniveau. Personlig DiSC-test med individuel tilbagemelding og løbende supervision koster kr. Modul Nr. Fag Varighed Dato for undervisning Pris Mål og strategier for administrative medarbejdere Samarbejde i grupper i virksomheden - del I Samarbejde i grupper i virksomheden - del Teambuilding for selvstyrende grupper Lederrollen og organisationen Organisationen, lederrollen og strategier for ledende medarbejder. Medarbejdergruppen Grupperoller, gruppeprocesser, udvikling/teambuilding, samarbejde m.v. 3 dage april kr kr. 3 dage maj kr af situationsbestemt ledelse Præsentationsteknik i administrative funktioner Kommunikation i team IDV Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Konflikthåndtering Systematisk problemløsning Mødeledelse Lederens redskaber til kompetenceudvikling Værdibasserede arbejdspladser Etablering af selvstyrende grupper Personlige ressourcer og kommunikation 2 dage juni kr. Tilegnelse af ny viden *) Splitkursus del 1 Kommunikation Samt præsentationsteknik del I Kommunikation og det psykologiske spil Samt præsentationsteknik del II DiSC-dag Personlig DiSC adfærdsprofil Forandringsprocesser Samt midtvejsevaluering 1. af 5 dage 15. juni kr kr. 3 dage august kr. 3 dage september kr. 1 dag 24. september kr. * IDV 2 dage oktober kr. Konflikthåndtering og stress 3 dage november kr. 354 kr. Systematisk problemhåndtering og lean Samt fokus på de forskellige behov på en arbejdsplads Matching af omskiftelige behov *) Splitkursus del 2 Møder og effektiv mødeteknik MUS - TUS - GRUS - De svære samtaler At blive forstået af andre *) Splitkursus del 3 Læring og kompetenceudvikling Samt fokus på forhandlingsteknik og egen udvikling Personlig uddannelse/udvikling *) Splitkursus del 4 Værdibaserede arbejdspladser Samt virksomhedskultur og det at tackle situationer, hvor der mødes modstand. Tackling af modstand *) Splitkursus del 5 Selvstyrende grupper Samt opsamling, afrunding og refleksion. 2 dage december kr. 2. af 5 dage 5. december kr. 2 dage januar af 5 dage 11. januar kr. 2 dage februar kr. 4. af 5 dage 6. februar dage marts kr. 5. af 5 dage 12. marts dage april kr. *) Splitkursus: AMU-kurset har en varighed af 5x1 dag. Prisen udgør kr. 880,- for alle 5 dage.

5 Nr. Fag og kort beskrivelse Fremmedsprog med basalt ordforråd Fremmedsprog med nuanceret ordforråd. Engelsk Basic Du lærer at anvende det engelske sprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af sproget. Engelsk Advanced Du lærer at anvende det engelske sprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af sproget. SPROG 5 dage kr kr. 5 dage kr. Deadline for tilmelding er 14 dage før kursusstart. På vores hjemmeside kan du tage en sprogtest, for at klarlægge dit niveu, inden du tilmelder dig kurserne kr Placering af resultat-/balancekonti Bilagsbehandling og kasserapport Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Opstilling og analyse af årsregnskab Værdiansættelse af elementer i årsregnskab Kontoplaner og rapportering Konteringsinstrukser Registrering Debitor Kreditor Lageret Trin 1 Bilag og kasserapport På kurset lærer du at registrere dagligt forekommende bilag og udarbejde en kasserapport, herunder indsamle og registrere bilag, skelne mellem resultatkonti og balancekonti og vælge debiterings- og krediteringsprincipper. Du lærer desuden at udregne og postere kassedifferencer samt afstemme og afslutte kasserapporten. Trin 2 Virksomhedens drift Du lærer at anvende forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Du lærer at arbejde med posteringsark, kontokort med saldokolonne og kasserapport i forbindelse med bogføring af løn, fragtomkostninger, rabatter, køb og salg af inventar, afskrivninger og øvrige eksterne omkostninger. Trin 3 Det eksterne årsregnskab Du lærer, ud fra gældende lovgivning om vejledninger og god regnskabsskik, at udarbejde udkast til årsregnskab til brug for en virksomheds ledelse eller revisor, i virksomheder der drives i selskabsform, såvel som i enkeltmandsvirksomheder. Der arbejdes med værdiansættelser, indtægtskriterier, periodiseringer, valgmuligheder som lovgivningen giver mulighed for, analyse af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne m.m. Der arbejdes ikke på computer på kurset. Trin 4 Introduktion til økonomistyring på pc Du kan anvende konteringsinstrukser og manuelle og elektroniske kontoplaner som styringsredskab i forbindelse med tilpasning af virksomhedens registreringssystem. Du kan anvende både artsopdelte og funktionsopdelte kontoplaner under hensyntagen til forskellige virksomhedstyper. Herunder kan du bl.a. foretage konteringer i forbindelse med køb og salg af biler og bilers driftsomkostninger samt i forbindelse med ejendommens driftsomkostninger. Trin 5 Debitor, kreditor, lager på pc Du lærer selvstændigt at varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. Der arbejdes med likviditetsstyringen ved optimering af debitor- kreditor- og lagerområdet, intern kontrol i administrationen af debitor-, kreditor- og lagerområdet samt håndtering af procedure fra tilbudsgivning til inddrivelse af tilgodehavender. REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 4 dage dage dage dage dage kr kr. 472 kr kr kr. Undervisningen foregår inden for tidsrummet kl For uddybende beskrivelse af de forskellige kurser klik ind på kr. 590 kr kr kr kr.

6 IT TEST Er du i tvivl om dit niveau? På vores hjemmeside har du mulighed for at tage en it-test for at klarlægge dit niveau, inden du tilmelder dig kurserne. GRUNDLÆGGENDE IT Brug af pc på arbejdspladsen Brug af styresystem Brug af pc og styresystem Skal du i gang med at anvende pc, er kurset den helt rigtige start. Det er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til it og giver adgang til vores efterfølgende it-kurser. Du lærer grundlæggende at bruge styresystem, tekstbehandling, Internettet, mm. Du bliver i stand til selvstændigt at arbejde med pc og styresystem ud fra en viden om dets opbygning og funktion. 5 dage kr ,5 kr. I T - T E KS T B E H A N D L I N G Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler Fletning af dokumenter Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster Standardisering af virksomhedens dokumenter Tekstbehandling, trin 1 Har du deltaget i vores kursus Brug af pc og styresystem, eller har du tilsvarende basisviden, og ønsker du at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i Word, er kurset et godt valg. Du lærer bl.a. at oprette, gemme og hente dokumenter, indsætte grafik, udskrive, flytte, kopiere, formatere og opstille tekst m.m. Tekstbehandling, trin 2 Har du deltaget i vores kursus Tekstbehandling, trin 1, eller har du tilsvarende viden og ønsker du at blive fortrolig med at udarbejde større tekstopstillinger samt brevfletning, så er dette kursus et godt valg. Du lærer bl.a. om tabulator, tabeller, spalter, punktopstillinger, brevfletning, labels, etiketter m.m. Tekstbehandling, trin 3 Du lærer at oprette og skabe overblik over store dokumenter som fx rapporter og brugervejledninger. Der arbejdes bl.a. med indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks, billedfortegnelser og noteapparat. Standardisering af virksomhedens dokumenter Du lærer at oprette og anvende standardiseringsfunktioner, som bl.a. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. 3 dage kr ,5 kr. 3 dage kr ,5 kr. 1 dag kr. 680,5 kr. 1 dag kr. 680,5 kr. IT - REGNEARK af regneark til talbehandling Design og automatisering af store datamængder i regneark Præsentation af tal i regneark af pivottabeller Regneark, trin 1 Har du deltaget på kurset Brug af pc og styresystem, eller har du tilsvarende basisviden, og ønsker du at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner, er kurset et godt valg. Du lærer bl.a. om opbygning af mindre modeller samt visuel præsentation af talmateriale m.m. Regneark, trin 2 Har du deltaget på kurset Regneark, trin 1, eller har du tilsvarende viden, lærer du her at udnytte flere af regnearkets funktioner. Du lærer bl.a. at udarbejde præsentationsmateriale, lave større beregningsmodeller, arbejde med data fra flere regneark i en mappe og linke mellem flere mapper. Regneark, trin 3 Du lærer at håndtere store datamængder ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer samt at tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. Du lærer at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, at udvælge relevante data til præsentationener og anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. Pivottabeller Du lærer at analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller til fx statistikker, interaktive rapporter samt analyse af data fra økonomiprogram. Du lærer ligeledes at præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 3 dage kr ,5 kr. 2 dage kr. 2 dage kr kr. 1 dag kr. 651 kr. *2-AMU

7 IT - PRÆSENTATION af præsentationsprogrammer Præsentationsprogrammer Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m. 2 dage kr. IT - OG INTERNET Online kommunikation til jobbrug Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug og kalendersystem Du lærer at anvende Outlook som kommunikations- og planlægningssystem. Kurset omhandler , kalender- og opgavestyring. Det forventes at du har et grundlæggende kendskab til Windows og Word. Informationssøgning på internettet Du lærer at søge informationer på internettet, herunder at oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den information du søger efter. Du lærer at udvælge pålidelige og lovlige materialer, at hente statistikker, prislister eller tekst og grafik. 2 dage kr. 2 dage kr. IT - GRAFIK OG WEB Billedefremstilling i medarbejderens jobfunktion Billederedigering i medarbejderens jobfunktion Webkommunikation tekster til nettet Grafiske virkemidler til layout i tekst Billedfremstilling Lær at anvende digitale kameraer og scannere samt sikre korrekt billedfremstilling til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, billed- og dokumentarkivering. Du lærer at overføre billeder til andre digitale medier samt skelne mellem de forskellige filformater, som billederne lagres i. Billedredigering Lær at redigere digitale billeder på en simpel måde. Du lærer at klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print. Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesider Du kan i forbindelse med opdatering af virksomhedens websteder og intranet versionere trykte tekster til nettet og formulere korte, nyskrevne tekster, så de fungerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens profil. Du lærer at lave grundlæggende formatering af webtekster ved hjælp af HTML-koder. 2 dage kr. 2 dage kr. 4 dage kr kr.

8 KUNDETILFREDSHED Vores mål er at imødekomme vores kunders behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Hvis du ikke finder det, du søger i kursuskalenderen, hører vi gerne fra dig. Måske har vi alligevel noget for dig! På vores hjemmeside finder du særlige tilbud, som ikke er en fast del af vores kursusprogram. Det kan være foredrag, temamøder eller et helt særligt kursustilbud til en speciel målgruppe. Vi skræddersyr også kursusforløb, hvis I er en gruppe, der ønsker jeres helt eget målrettede kursus. Og gerne på virksomheden. PRISER & MÅLGRUPPER *1-AMU Er du ufaglært eller kortuddannet, dvs. til og med en erhvervsuddannelse eller lignende er deltagerbetalingen kr. 118,- eller kr. 176,- pr. dag. Du kan søge om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. *2-AMU Har du en uddannelse ud over ovenstående, betaler du fuld takstbetaling. Prisen er fastlagt i forhold til de enkelte AMU-uddannelser. Du er berettiget til VEU-godtgørelse, hvis du ikke har anvendt din længerevarende uddannelse på jobbet i de sidste 5 år. *IDV Der kan ikke søges tilskud til kurserne. Kurserne gennemføres ved min. 8 personer. LEDIGE Du har som udgangspunkt ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse i de første 9 måneder, af din ledighedsperiode. Der er dog nogle undtagelser, så kontakt din A-kasse for nærmere information. Har du været ledig, ud over første ledighedsperiode, kan du kun deltage på vores kurser efter aftale med jobcenteret. YDERLIGERE INFORMATION Ønsker du yderligere oplysninger om kurserne kan du kontakte os på telefon eller klikke dig ind på ADRESSER Vores undervisning foregår dels ude i virksomhederne og på vores to adresser i Hillerød: Peder Oxes Allé 4 og Milnersvej 48. Den nøjagtige adresse vil fremgå i indkaldelsesbrevet. Vi tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på pris, kursusindhold og varighed /MF ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND PEDER OXES ALLÉ HILLERØD TLF

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere