Beskrivelse af it-kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af it-kurser"

Transkript

1 Beskrivelse af it-kurser

2 NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Indskrivning og formatering af mindre tekster Opstillinger og layout i tekst Anvendelse af regneark til enkle beregninger Databasevedligeholdelse til jobbrug Anvendelse af databaseprogrammets data Informationssøgning på internettet til jobbrug Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram Fletning af dokumenter til masseproduktion DtP i virksomheden Design og automatisering af regneark Præsentation af tal i regneark Oprettelse af database til jobbrug Anv. informationer fra internettet til jobbrug Standardisering af virksomhedens dok. Anvendelse af etb til administrative opgaver Effektive, individuelle brugerflader Håndtering og strukturering af længere tekster Dynamiske beregninger og diagrammer Samarbejde om dokumenter Anvendelse af pivottabeller Anvendelse af store datamængder i regneark Anvendelse af regneark til statistik Oprette brugerflader og udskrifter i database Brug af social software i virksomheden Integration af data mellem adm. it-systemer til jobbrug Jobrelateret brug af styresystem til pc Effektiv anv. af og kalendersystemer Fremstilling af hjemmesider Vi anbefaler, at kurserne tages i rækkefølgen fra venstre mod højre eller efter tilsvarende kvalifikationer. Håndtering af data i virksomheden Anvendelse af præsentationsprogrammer Billedredigering i medarbejderens jobfunktion * Der er mulighed for at få lavet en individuel uddannelsesplan på kurset Individuel kompetencevurdering IKV

3 Kom i gang med brug af it AMU Brug af pc på arbejdspladsen- Varighed 3 dage IGANG MED IT Start her hvis du skal i gang med at bruge pc en. I løbet af 3 dage kommer du til at arbejde med de mest brugte programmer og du lærer at søge og finde på internettet. anvende en pc koblet på virksomhedens netværk i dit daglige arbejde, og kan i den forbindelse anvende et installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhe-dens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Jobrelateret brug af styresystemer på pc AMU Varighed 2 dage STYRESYSTEM TIL PC Styresystemet er det første du møder, når du tænder din pc. På dette kursus kan du lære hvordan du kan tilpasse fx dit skrivebord og din pauseskærm, og du lærer om filer og mapper. Efter uddannelsen har du kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder kan du gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. kender du forskellige program- og filtyper Som udgangspunkt anvender vi programmerne Microsoft Word Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem AMU Varighed 3 dage At skrive med alle 10 fingre på tastaturet er en god evne at have, hvis du skal have glæde af dit arbejde ved pc en. Du får lov til at træne alle fingrene og lærer om, hvordan du bedst indretter din arbejdsplads til dit skrivearbejde. Du kan med det formål at optimere sin arbejdsindsats benytte 10-fingersystemet og computerens genvejstaster til at indskrive tekster med en højere hastighed og færre fejl. Endvidere har du kendskab til indretningen af en ergonomisk korrekt arbejdsplads med det formål at forebygge computerrelaterede slitageskader. TEKSTBEHANDLING

4 Indskrivning og formatering af mindre tekster AMU Varighed 2 dage Her kan du lære at skrive og opstille breve, sætte billeder ind i tekster og lave små rapporter. Efter kurset kan du benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion ved hjælp af programmets tabelfunktion, oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater. Opstillinger og layout i tekst AMU Varighed 2 dage Denne uddannelse indeholder gennemgang af forskellige funktioner, som går ud over det simple brev. Fx kan du lære at opstille tekster i kolonner, arbejde med tabulatorer og lave punktopstillinger også i flere niveauer. Du kan anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse kan du vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave. Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram AMU Varighed 1 dag Efter uddannelsen kan deltageren indsætte, placere og bearbejde grafiske objekter, fx billeder, tekstbokse, figurer og diagrammer i forhold til tekstbehandlingsprogrammets muligheder samt håndtere programmets tegneværktøjer. Efter kurset kan du inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder, indsætte, placere og bearbejde billeder til fx opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

5 Fletning af dokumenter til masseproduktion AMU Varighed 1 dag Med fletning kan du nemt skrive personlige, enslydende breve til mange modtagere. Du lærer både at flette breve og udskrive labels fra dit kartotek. Efter uddannelsen: kan du anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og s. kan du selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. Standardisering af virksomhedens dokumenter AMU Varighed 1 dag Efter uddannelsen: kan du oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede har du kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. Anvendelse af etb til administrative opgaver AMU Varighed 1 dag Efter uddannelsen: kan du anvende tekstbehandlingsprogrammets brugerflade og basale funktioner til at bestride daglige administrative tekstbehandlingsrutiner, såsom brevskrivning og rapportering, på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Effektive, individuelle brugerflader AMU Varighed 1 dag I et tekstbehandlingsprogram er der mange muligheder for at ændre standardopsætningen. Hvad der kan ændres og hvordan du gør det, kan du lære på dette kursus. tilpasse etb programmets menuer, værktøjslinjer og skabeloner efter den opgave der skal løses, f.eks. så tekstbehandlingsprogrammet indstilles så det viser en værktøjslinje med relevante funktioner, når der f.eks. skal udarbejdes nyhedsbreve, rapporter mv.

6 Håndtering og strukturering af længere tekster AMU Varighed 1 dag Efter uddannelsen kan du oprette indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks og noter og dermed skabe overblik over større dokumenter som fx rapporter og brugervejledninger. skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger endvidere kan du i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger. Dynamiske beregninger og diagrammer i etb AMU Varighed 1 dag Uddannelsen giver dig indblik i og forståelse af, hvilke muligheder du har for at sikre en rationel anvendelse af funktionerne i Word i forbindelse med at integrere data fra andre programmer. Du sparer tid og gør dine dokumenter opdaterede. Du lærer derfor om integrering af forskellige objekttyper, sammenkædning af objekter, hyperlinks og makroer. på en hensigtsmæssig måde udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer og herved opnå en mere rationel opgaveløsning. indsætte kald til moduler med beregninger og diagrammer (objekter) i et givet tekstdokument, fx standardbreve, eller rapporter hvor der indgår større beregninger. Samarbejde om dokumenter AMU Varighed 1 dag På uddannelsen lærer du at bruge værktøjer, der gør det muligt at samarbejde elektronisk om teksterne. Desuden ser du forskellige funktioner som gør samarbejdet lettere, fx sammenligning af dokumenter, beskyttelse af dokumenter samt brug af kommentarfunktionen og rundsending af dokumenter. samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

7 REGNEARK Som udgangspunkt anvender vi programmerne Microsoft Excel Anvendelse af regneark til enkle beregninger AMU Varighed 2 dage Efter uddannelsen kan du oprette regneark med enkle formler og redigere i eksisterende regneark, herunder kopiere formler og sortere data. Du kan formatere regnearksopstillinger og vælge egnet sideopsætning. Efter uddannelsen kan du oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning desuden kan du formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark. Design og automatisering af regneark AMU Varighed 2 dage Har du brug for mere viden om regneark for at kunne opbygge netop den model, du har brug for? På dette kursus kan du få inspiration til udbygning af dine regneark og blive præsenteret for forskellige komplekse funktioner, som kan gøre dine regneark mere automatiserede. Du lærer også at arbejde med formler på tværs af ark og kan blive en ørn til diagrammer. arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse!

8 Præsentation af tal i regneark AMU Varighed 1 dag Regnearket rummer en mængde muligheder når dine data skal præsenteres. På dette kursus kan du lære at bruge nogle af disse funktioner. udvælge de relevante data til præsentationen i regneark afhængig af opgavens karakter, anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. Anvendelse af store datamængder i regneark AMU Varighed 1 dag Er dine regneark meget store, kan du have brug for specielle funktioner når data skal bearbejdes. På dette kursus kan du lære at bruge nogle af de funktioner. håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade så regnearket kan anvendes ef-fektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. Anvendelse af pivot-tabeller AMU Varighed 1 dag Pivot-tabeller er en stærk funktion i forbindelse med analyse af dine regnearksmodeller. Lær at bruge værktøjet på denne uddannelse. Efter uddannelse kan du: analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

9 Anvendelse af regneark til statistik AMU Varighed 1 dag Efter uddannelse kan du: På et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende Du kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. DATABASE Som udgangspunkt anvender vi programmerne Microsoft Access Databasevedligeholdelse til jobbrug AMU Varighed 1,5 dag Ud fra en eksisterende database lærer du at vedligeholde dine data og at foretage udvalg af poster. arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. Videre med database Anvendelse af databaseprogrammets data AMU Varighed 0,5 dag efterbehandle databaseprogrammets data effektivt ved eksport fx til regneark og tekstbehandling. importere data fra andre programmer - fx økonomiprogrammer, regneark og tekstbehandling - med henblik på at anvende databaseprogrammets muligheder bl.a. filtering og udskrifter.

10 Oprettelse af database til jobbrug AMU Varighed 2 dage Her skal du prøve at oprette en database helt fra bunden og lære om tabeller og relationer. oprette en enkel relationsdatabase til udførelse af din jobfunktion og på baggrund af virksomhe-dens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. oprette tabeller og lave forespørgsler forstå simpel databaseteori så du kan oprette databasen hensigtsmæssigt. Oprette brugerflader og udskrifter i database AMU Varighed 2 dage Gør din database helt klar til brug ved at oprette skærmformularer og forskellige udskrifter. Uddannelsen forudsætter at du har et grundlæggende kendskab til databasearbejde. udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. INTERNET OG E-POST Som udgangspunkt anvender vi programmet Microsoft Explorer og Microsoft Outlook På kurset Brug af social software i virksomheden anvender vi forskellige gratis programmer, som kan hentes fra internettet. Informationssøgning på internettet til jobbrug AMU Varighed 1 dag Efter uddannelsen: kan du hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af din jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Herunder kan du oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave som du skal løse har du forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

11 Anvend informationer fra internettet til jobbrug AMU Varighed 1 dag Efter uddannelsen: kan du udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan du hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Desuden kan du downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som du skal løse Endvidere har du viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet. til jobbrug AMU Varighed 2 dage Lær om forskellige elektroniske måder at kommunikere på, fx skrive, modtage og arkivere s. Du kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan du formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer fx chat. Ligeledes kan du anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde. Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer AMU Varighed 1 dag En rodet indbakke og alt for meget i kalenderen? Lær at udnytte dit - og kalendersystem til at syste-matisere og styre såvel mails, opgaver som aftaler. Efter kurset kan du effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af s sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

12 Brug af social software i virksomheden AMU Varighed 2 dage Internettet har ændret sig markant de seneste år. Hvor det tidligere hovedsageligt bestod af statiske sider - Web domineres det i dag af sociale medier - Web 2.0. På kurset lærer du at bruge en lang række værktøjer til videndeling, weblogs, wikier og sociale netværkstjenester. Ligeledes lærer du at forholde dig kritisk til værktøjerne ved løbende at reflektere over indholdet. Det er muligt at deltage og få et godt udbytte af kurset, uanset om man er nybegynder eller lidt af en Web 2.0-haj. anvende social software, såsom weblogs og brugerredigerede opslagsværker (wikier), til eksempelvis videndeling i erfagrupper eller projektgrupper, hvor det er hensigtsmæssigt at al korrespondance befinder sig på ét tilgængeligt sted uden adgang til virksomhedens netværk oprette og tilrette design af weblogs, wikier og sociale netværkstjenester, så de passer til et givent formål instruere kolleger i brugen af disse, samt informere om de fordele og ulemper, der kan være ved anvendelsen. POWERPOINT Som udgangspunkt anvender vi programmet Microsoft PowerPoint Anvendelse af præsentationsprogrammer AMU Varighed 2 dage Lær at lave præsentationer - såvel på papir som elektronisk. fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, in-formationsskærme og salgspræsentationer anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

13 PROGRAMMER PÅ TVÆRS Integration af data mellem adm. it-systemer AMU Varighed 2 dage på en hensigtsmæssig måde genanvende og integrere data mellem administrative it-systemer fx mellem regnskabsprogram og regnearksprogram, mellem regnearksprogram og præsentationsprogram, mellem databaseprogram og regnearksprogram/ tekstbehandlingsprogram til specifikke opgavetyper anvende de bedst egnede værktøjer i forbindelse med genanvendelse og integration, således at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt. GRAFISKE PROGRAMMER På kurset kan du arbejde med enten Microsoft Publisher eller Adobe Indesign Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AMU Varighed 2 dage Få overblik over hvad du kan bruge it til i dit daglige arbejde. anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. DeskTop Publishing i virksomheden AMU Varighed 3 dage opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtpprogram vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt Desuden har du kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver.

14 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AMU Varighed 2 dage Skal du have billeder på din hjemmeside eller bruge billeder fx til produktblade eller andet kan du redigere og gøre dem klar til tryk i et billedbehandlingsprogram. På uddannelsen kan du vælge at anvende enten gratisprogrammet Photofiltre. på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelsen af arbejdsopgaver hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel.

15 IGANG MED HJEMMESIDEN Fremstilling af hjemmesider - Varighed 5 dage Forløbet er sammensat af 2 AMU-kurser for at give et godt grundlag for arbejdet med at fremstille og designe hjemmesider. På uddannelsen lærer du om HTML-programmering og du prøver at oprette sider i programmer specielt beregnet på hjemmesidefremstilling. Som udgangspunkt anvender vi programmet Microsoft SharePoint Designer. Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web AMU Du får en viden om værktøjer og kodesprog, som for eksempel HTML, dynamisk HTML og servermiljøer, der kan anvendes til udbygning og profilering af virksomhedens hjemmeside. anvende grundlæggende værktøjer og kodesprog til videreudvikling og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside ved hjælp af en udvalgt webeditor. Opbygning af virksomhedens website AMU Varighed 5 dage Du får viden om internetnavigation, links og brug af hensigtsmæssige filnavne og filstrukturer. til brug for virksomhedens kommunikationsløsninger fremstille webløsninger med tekst, grafik og links ved hjælp af en webeditor eller et CMS medvirke ved afdækningen af virksomhedens internetbaserede kommunikationsbehov og vurdere den tekniske kodeopbygning af et site samt anvendelse af tekst, grafik, links, m.v.

16 KURSUSCENTRET Åbent it Mange af vore it kurser afvikles i vores Åbent it lokale, som er et meget dynamisk undervisningsmiljø, hvor der gennemføres flere forskellige kurser på samme tid, hvilket gør Åbent it meget fleksibelt. Læs mere på http www. Grundlæggende it (Jobrettet forløb) Hver mandag starter et 5 ugers jobrettet it forløb. Kontakt os og hør mere om dine muligheder. Mødetidspunkt Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl Mødested Kurserne afholdes i KursusCentret på Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76 i Holstebro. Der er gode transportmuligheder med både bus og tog. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus! Pris og deltagervilkår Se priser for de enkelte fag/moduler på Er du ledig, så benyt din mulighed for jobrettede forløb - kontakt os for mere info. Tilmelding og yderligere oplysninger: Tilmelding skal ske på vores hjemmeside Har du brug for yderligere oplysninger kan du henvende dig til KursusCentret på Uddannelsescenter Holstebro, telefon UCH tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer. Døesvej Holstebro Telefon

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Børsen Academy tilbyder markedets bredeste udvalg af e-learning inden for Microsoft Office på dansk, svensk, finsk og naturligvis også engelsk. På

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Publiceringsdato og aktuel softwareversion

Publiceringsdato og aktuel softwareversion Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det ifølge reglerne i enten GNU General Public License,

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR 3 1.1. Rådgivningsydelser

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere