RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 23. AUG DEC APRIL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 23. AUG. 2011 31. DEC. 2013 APRIL 2014"

Transkript

1 RAPPORT 23. AUG DEC APRIL 2014 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

2 FORORD I august 2011 åbnede Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp en sundhedsklinik for udokumenterede migranter. De praktiske erfaringer har siden da vist, at der er et udækket behov for lægehjælp hos udokumenterede migranter. Ved udgangen af 2013 efter at have fungeret i to år og fire måneder - har klinikken i København behandlet hen ved 1600 patienter, som har besøgt klinikken mere end 4500 gange. Med så stort et behov i København og omegn blev det besluttet at åbne en afdeling af klinikken i Aarhus. Denne filial slog dørene op 5. december Sundhedsklinikken tager afsæt i kernen af Røde Kors arbejde og vision om at forhindre og afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimination. Den bygger på Røde Kors principper som medmenneskelighed, upartiskhed, uafhængighed og ikke mindst frivillighed. Det er vigtigt at huske, at klinikken kun kan fungere, fordi hen ved 300 frivillige har deres gang i klinikken i København og dens afdeling i Aarhus eller har stillet deres faglighed til rådighed. Læger, speciallæger, sygeplejersker, tandlæger, klinikassistenter, jordemødre, fysioterapeuter, psykologer, bioanalytikere, tolke og andre frivillige bidrager med deres viden og frivillige arbejdskraft til patienterne i klinikken. Uden den store frivillige indsats, ville klinikken ikke eksistere. Klinikken er alene drevet af private midler. Den ville derfor heller ikke kunne drives, hvis ikke vi havde modtaget midler fra en række fonde og private donorer. Det påskønner vi. Derudover har vi modtaget vigtige materialer og udstyr fra private. Klinikken ville heller ikke kunne fungere uden vores samarbejdspartnere Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp, som jeg er glad for, bakker op om klinikken. Endelig vil vi rette en varm tak til de organisationer, der støtter klinikken på forskellige måder samt til de mange frivillige for godt samarbejde. Sundhedsklinikken har gennem mere end to år synliggjort et udækket behov for at sikre nødvendig sundhedshjælp til udokumenterede migranter. Lidelserne er mange og forskelligartede, men alle bliver modtaget og behandlet i sundhedsklinikken, der viser, at en frivillig indsats kan gøre en forskel. Susanne Larsen, præsident for Røde Kors 2

3 INDHOLD Forord Den frivillige indsats Målgruppen Ydelser i klinikken Statistik modtagelsen Antallet af patienthenvendelser Nationalitet Alders- og kønsfordeling Sundhedsydelser hvad spørges der efter Den akutte tandbehandling Fysioterapi Statistik lægejournaler Nationalitet Alders- og kønsfordeling Diagnoser Ordineret medicin De gravide kvinder og de nyfødte børn Sundhedsplejerske i klinikken Laboratorieprøver Patienterne Familie fra Afghanistan Afrikansk kvinde med rygproblemer En rumænsk mand med lungebetændelse Afsluttende kommentarer Figuroversigt

4 1 DEN FRIVILLIGE INDSATS Sundhedsklinikken er i høj grad afhængig af og baseret på frivillig men professionel arbejdskraft. Klinikken har i alt 298 frivillige. Klinikken kan kun fungere, fordi alle disse engagerede frivillige har stillet deres tid og kompetencer til rådighed. Det er kun den daglige leder samt en deltidsmedarbejder i København og en i Aarhus, som er ansat af Røde Kors til at lede, drive og koordinere indsatsen i klinikken. Alle frivillige sundhedsbehandlere har autorisation og mindst 5 års erfaring. Interessen for at være frivillig i klinikken har været og er fortsat meget stor. De fleste henvender sig af sig selv, og når der er behov for udvidelse, bliver de på ventelisten kontaktet. Efter mere end to år består den aktive frivillige stab af: 26 læger i København og 11 læger i Aarhus, som på skift har vagt i klinikken, et par af disse fungerer som vikarer. To læger fungerer som virksomhedsansvarlige læger en i København og en i Aarhus 38 speciallæger, herunder også andre private klinikker som røntgenklinik, øjenlæge mv., samt psykiatere, som kan kontaktes efter behov. Ikke alle har været brugt endnu. 29 læger i det øvrige Danmark, læger som gerne vil hjælpe i lokalområdet. Disse læger er kun blevet anvendt i meget begrænset omfang nogle af disse har nu vagter i klinikken i Aarhus. 47 sygeplejersker m.fl. i København og 21 i Aarhus, som på skift har vagt i klinikken enten i modtagelsen eller ved at bistå lægen i konsultationen. Af disse personer er de fleste sygeplejersker, men der et par stykker med anden sundhedsuddannelse, som hjælper i modtagelsen. Otte jordemødre i København og syv i Aarhus, som på skift har vagter i klinikken. Der er fem aktive ad gangen. Nogle kan træde til som vikarer eller med særlige kompetencer. 17 bioanalytikere i København og 12 i Aarhus som på skift har vagter i klinikken eller som er vikarer Fem fysioterapeuter i København, hvor af de tre har vagter i klinikken, en fjerde er stand by og en kan bruges til børnefysioterapi Syv tandlæger i København, hvoraf en er stand by ved sygdom eller som afløser Seks klinikassistenter i København, som assisterer tandlægen 29 tolke, som kan tolke på telefonen til både København og Aarhus Tre psykologer i København, der kan laves aftaler med efter behov 17 ekstra frivillige i København og 11 i Aarhus, som på skift går til hånde i klinikken, åbner for patienterne og hjælper med at hente medicin på apoteket En farmaceut i København og en i Aarhus, som holder orden på indkøbt medicin To sundhedsplejersker i København 4

5 2 MÅLGRUPPEN Sundhedsklinikkens patientgrundlag er udokumenterede migranter i Danmark. Det er mennesker, som ikke har lovligt ophold i Danmark og derfor kun har adgang til akutte sundhedsydelser. Det kan være udenlandske kvinder og mænd, som søger arbejde eller er i prostitution eller i tvangsarbejde, afviste asylansøgere og deres familier, slægtninge til herboende, som ikke kan få bevilget familiesammenføring, herunder kvinder, der bliver gift med en herboende mand. Det kan være mennesker, som søger familiesammenføring, og som er kommet til landet, inden tilladelsen foreligger. Det kan være tidligere studerende fra Europa, USA eller tredjeverdens lande og au pairpiger, der ikke rejser hjem, når deres opholdstilladelse udløber. Fælles for målgruppen er, at den omfatter personer, som ikke har cpr.nr. og gult sygesikringskort eller private sygeforsikringer. De kan dermed kun i begrænset omfang modtage gratis lægehjælp i det offentlige sundhedsvæsen. Mange patienter kommer fra Østeuropa og Afrika, nogle kommer fra Mellemøsten og Asien. Flere afrikanere har opholdstilladelse i Italien eller Spanien, men har ikke kunnet finde eksistensgrundlag der. Der er også en gruppe af mennesker, som søger opholdstilladelse eller familiesammenføring. En stor gruppe findes blandt de gravide, som typisk kommer fra Mellemøsten og Afrika, færre fra Asien. En mindre gruppe har tidligere søgt asyl eller opholdstilladelse, men har fået afslag og er blevet i landet. Endelig ser vi en gruppe af unge kvinder, som tidligere har været au pairs, men som er blevet i landet efter endt kontraktforhold. De fleste kommer fra Filippinerne. Som det er nu, giver sundhedsloven mulighed for akut behandling af alle mennesker, men der er stor usikkerhed om, hvordan akut skal defineres. Og mange mennesker fx med kroniske lidelser (diabetes, for højt blodtryk, astma m.v.) eller graviditeter falder uden for akutlovgivningen. Der er også usikkerhed om, hvordan man i det offentlige sundhedsvæsen kan behandle og registrere mennesker uden cpr.nr. Samtidig er der stor usikkerhed hos målgruppen hvad er deres rettigheder, tør de bruge et offentligt system uden at blive anmeldt, skal man betale etc.? De tidligere rapporter om sundhedsklinikken blev publiceret i april 2012, oktober 2012 og april Alle rapporter er sendt til sundhedsministeren og folketingets sundhedsudvalg til orientering og med det formål at tilvejebringe dokumentation om målgruppens behov og skabe politisk forståelse for problemstillingen. 5

6 3 YDELSER I KLINIKKEN Sundhedsklinikken tilbyder den nødvendige sundhedshjælp, som målgruppen ikke kan få i det offentlige sundhedsvæsen. Med udgangspunkt i lægeløftet og medmenneskelighed behandler de frivillige i klinikken patienternes sygdomme, så de ikke udvikler sig til akutte og livstruende situationer. Klinikken har også en vigtig funktion med at behandle smitsomme sygdomme både af hensyn til patienten men også for at begrænse smitterisikoen i forhold til det øvrige samfund. Ligeledes er det en vigtig opgave at tilse og rådgive de gravide kvinder, som ikke har adgang til almindelig jordemoder kontrol. Da sundhedsklinikken åbnede for mere end to år siden, var det med to åbningsdage mandag og onsdag og kun med en læge og sygeplejersker hver gang. I dag har klinikken i København åben tre gange om ugen fra kl med: To læger og tre sygeplejersker om mandagen, Jordemoder, læge og to sygeplejersker om onsdagen, Læge, to sygeplejersker og skiftevis tandbehandlere og fysioterapeuter om torsdagen. Hver aften er der bioanalytikere til at forestå blodprøver og en hjælper i modtagelsen til at gå til hånde. To gange om måneden er der sundhedsplejerske fredag formiddag kl Behovet for akut tandbehandling har vist sig så stort, at det ikke kan klares med tre timer hver anden uge. I de fleste mellemliggende uger tilbydes akut tandbehandling uden for normal åbningstid. Hvis patienterne har brug for en speciallæge, kan de henvises til en bred vifte af frivillige speciallæger, som tilbyder deres hjælp enten i egen klinik, eller der laves individuelle aftaler uden for åbningstiden i klinikken. Det betyder, at klinikken i gennemsnit har patienter ca. 15 timer om ugen. Klinikken i Aarhus har åbent to gange om ugen mandag og torsdag fra kl med: En læge og to sygeplejersker mandag En læge, to sygeplejersker og en jordemoder torsdag Bioanalytiker og hjælper i modtagelsen begge aftener Der er også knyttet en del frivillige tolke, som yder telefontolkning for både klinikken i København og Aarhus. Det er dels vores egne frivillige tolke, dels professionel tolkebistand, vi får fra Translation Team, hvor deres tolke yder frivillig tolkebistand. Patienterne har ofte et familiemedlem eller en ven med, som kan bistå med oversættelse, men udfordringen er at sikre en korrekt oversættelse. Noget af oversættelsen kan gå tabt ved ikke at bruge vores egne tolke. Patienten kan også tilbageholde vigtige oplysninger pga. familiens eller vennens tilstedeværelse. 6

7 August 11 September Oktober November December Januar 12 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 13 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 4 STATISTIK MODTAGELSEN De følgende figurer angiver data fra modtagelsen alene opsamlet i København. Data fra modtagelsen indeholder oplysninger på samtlige patienthenvendelser i klinikken i København også alle gengangerne. Data fra modtagelsen er gjort op for den samlede periode, at klinikken har eksisteret. Enkelte figurer angiver også data alene hentet fra 2013, hvor det giver mening. Alle patienter bliver modtaget af en sygeplejerske, som foretager en visitation ved at spørge til årsag for henvendelsen, om patienten tidligere har modtaget sundhedshjælp i Danmark, om han/hun har været i klinikken før, om deres juridiske opholdsstatus. Så beder vi om personlige data som navn, fødselsdato, nationalitet, telefonnummer og spørger om, hvor de har hørt om klinikken. Behovet for sundhedsklinikken i København har vist sig at være stort. Klinikken modtager hele tiden flere og nye patienter: Efter det første halve år havde klinikken haft 504 henvendelser i klinikken og opført 222 journaler. Efter et år havde klinikken haft 1343 henvendelser og har opført 597 journaler. Efter 1½ år har klinikken haft 2441 henvendelser og opført 993 journaler. Efter mere end to år har klinikken haft 4537 henvendelser og i alt opført 1630 journaler. 4.1 Antallet af patienthenvendelser Antallet af patienthenvendelser pr. måned har overordnet set været støt stigende med et mønster af lidt færre patienter i vintermånederne. I december 2013 var der ikke helt så mange åbningsaftener, da juledagene faldt sammen med åbningsdagene. Klinikken er kun lukket på helligdage. Figur Antal henvendelser pr. måned i hele perioden Figuren angiver hvor mange patienter, der er kommet til klinikken hver måned inklusiv gengangere 7

8 August 11 September Oktober November December Januar 12 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 13 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Antallet af patienthenvendelser i gennemsnit pr. åbningsaften er opgjort måned for måned. Her ses på samme vis en jævn stigning generelt, men også med et mønster af lidt færre patienter i vintermånederne. Mønsteret følger det samlede antal henvendelser pr. måned. Figur 2 kan fortælle, at der for hver åbningsaften kommer rigtig mange mennesker, og at de frivillige behandler flere og flere patienter indenfor samme tidsrum. Figur 2 25 Henvendelser i gennemsnit pr. åbningsaften for hele perioden ,4 6,2 9 11,1 10,9 14,5 12,712,9 13,4 12,5 11,2 10,2 13,213,613,4 16,1 14,4 17, ,7 19,2 17,2 15,6 19,2 17,6 14,2 17,6 15,3 0 Figuren angiver hvor mange patienter, der kommer i gennemsnit for hver åbningsaften opgjort pr. måned I modtagelsen bliver patienterne også noteret for, om det er deres første besøg i klinikken, eller om de har været her før. Figur 3 om førstegangs henvendelser og gengangere giver et billede af, at klinikken hele tiden modtager nye patienter, men at der også er mange gengangere. Budskabet om klinikkens tilbud er nået vidt ud blandt andre sociale aktører i København og omegn, flere hospitaler henviser patienter til klinikken for opfølgende behandling, og rigtig mange tidligere patienter fortæller videre til andre migranter. 8

9 August 11 September Oktober November December Januar 12 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 13 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Klinikken ser også mange patienter mere end en gang. Det kan være patienter, som er i længerevarende behandling, gravide som kommer flere gange til jordemoder eller patienter som kommer igen, fordi de får nye sygdomme. For en del patienter fungerer klinikken som deres praktiserende læge. Antallet af gengangere er gennemsnitligt større end antallet af nye patienter. Figur 3 1. gangsbesøg og gengangere for hele perioden Figuren angiver hvor mange nye patienter og gengangere, der er kommet måned for måned. rød = førstegangs besøgende, grøn = gengangere 9

10 4.2 Nationalitet Patienterne kommer fra hele verden og fra flere og flere forskellige lande. Fordelingen af patienter på nationalitet er for nemheds skyld opgjort i verdensdele, da patienterne kommer fra 109 forskellige lande. I sidste rapport kom patienterne fra 99 forskellige lande en lille stigning i spredning af nationaliteter. Fra Afrika kommer patienterne fra Nigeria, Ghana, Somalia, Zimbabwe, Sierra Leone, Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Elfenbenskysten, Guinea Bissau, Niger, Cameroun, Eritrea, Gambia, Uganda, Tanzania, Burkino Faso, Kenya, Sudan, Liberia, Congo, Sahara, Senegal, Benin, Etiopien, Mali og Libyen. Nigeria og Ghana tæller dog flest patienter. Patienter fra Østeuropa dækker landene Polen, Rumænien, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Serbien, Slovakiet, Tyrkiet, Bulgarien, Makedonien, Montenegro, Ukraine, Bosnien, Moldova, Tjekkiet, Ungarn, Kosovo, Albanien, Georgien, Transsylvanien og Kroatien. Polen og Rumænien tæller dog flest. Patienter fra Asien dækker landene Filippinerne, Bangladesh, Thailand, Pakistan, Indien, Kina, Nepal, Mongoliet, Malaysia, Sri Lanka, Burma, Vietnam, Kasakhstan. Filippinerne og Bangladesh tæller flest, men der kommer også en del fra Indien. Patienter fra Mellemøsten dækker landene Iran, Irak, Afghanistan, Palæstina, Syrien, Libanon, Armenien, Israel, Jordan, Kuwait. Iran, Irak og Afghanistan tæller flest. Patienter fra Vesteuropa dækker landene Spanien, Italien, Belgien, Tyskland, Sverige, Grønland, Finland, Irland, Portugal, Danmark, England, Frankrig, Island og Grækenland. Enkelte fra Spanien og Italien er formodentlig afrikanere, som har opgivet det land, som de har opholdstilladelse i. Resten dækker over vesteuropæere, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre måneder, og som ikke er registrerede. Det samme gælder for de få danskere, at de ikke mere er registreret som danske borgere og derfor ikke har gyldigt cpr.nr. Patienter fra Mellem- og Sydamerika dækker lande som Mexico, Peru, Brasilien, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Dominikanske Republik, Jamaica, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Cuba. Mexico og Brasilien tæller flest. Australien og New Zealand giver sig selv. USA er ikke nærmere specificeret i stater, men grafen dækker også et par patienter fra Canada. Det er værd at bemærke, at klinikken i løbet af 2013 har set et stigende antal patienter fra Asien. I 2013 er der kommet flere patienter fra Asien end fra Østeuropa. Stigningen skyldes især flere mænd fra Indien og Bangladesh, men i gruppen af asiater er der stadig en stor andel af kvinder, som tidligere har været au pairs. 10

11 Figur Fordeling på nationalitet Antallet af patienter fra de verdensdele, de oprindeligt kommer fra. Rød = fordelingen på nationaliteter i 2013 Grøn = fordelingen på nationaliteter for hele perioden 4.3 Alders- og kønsfordeling Det er fortsat aldersgruppen fra år, som fylder mest, men der kommer efterhånden også flere fra år og fra 0 18 år. Aldersgruppen år er mere end fordoblet, når man sammenligner hele perioden på mere end to år med opgørelsen alene fra Det samme gør sig gældende for den ældste aldersgruppe år samt den yngste aldersgruppe fra 0 18 år. Mht. den yngste aldersgruppe er det for en stor del nyfødte og mindre børn, der kommer flere af. Noget tyder på, at de gravide kvinder, som er kommet til jordemoder konsultationer nu også kommer igen efter fødslen og har deres nyfødte med. Det er også positivt, at de mindre børn nu benytter sig af klinikkens tilbud om almindelig lægehjælp og især børnevaccinations programmet. At langt de fleste patienter befinder sig i alderen år, kan hænge sammen med, at mange af de udokumenterede migranter, som henvender sig i klinikken, er kommet til Danmark for at søge arbejde, søge opholdstilladelse eller blive familiesammenført. 11

12 Figur Aldersfordeling år år år år år år år Antallet af besøgende fordelt på de enkelte aldersgrupper Rød = aldersfordelingen i ft. patienthenvendelser i 2013 Grøn = aldersfordelingen i ft. patienthenvendelser for hele perioden Gruppen af patienter tæller flest mænd. Fordelingen er næsten ens, når man sammenligner hele perioden med kun Forskellen er, at gruppen af piger og drenge er vokset fra 2% 3%. Kvindernes andel er den samme, mændenes er til gengæld faldet med 2%, hvilket bl.a. skyldes, at der er kommet flere unge drenge under 18 år. Figur 6 Figur 7 Kønsfordeling Piger; 95; 2% Kønsfordeling 2013 Piger; 74; 3% Kvinder; 1866; 41% Mænd; 2476; 55% Kvinder; 1029; 41% Mænd; 1332; 53% Drenge; 100; 2% Drenge; 74; 3% Fordelingen af antallet af besøgende på kvinder, piger, mænd og drenge for hele perioden Fordelingen af antallet af besøgende på kvinder, piger, mænd og drenge i

13 4.4 Sundhedsydelser hvad spørges der efter Ydelserne i klinikken er primært lægeydelser. Men en del kommer også for at besøge jordemoderen. Nogle gravide kommer en gang, andre flere gange, inden de føder. Antallet af henvisninger til speciallæger dækker både de konsultationer, som foregår hos speciallægen selv og de, som foregår i klinikken uden for åbningstid. Der er især henvist en del patienter til hudlæge, øre-, næse-, halslæge, gynækolog, øjenlæge, reumatolog, røntgen og ultralyd, neurolog samt psykiater. Fysioterapi har hidtil ikke haft så mange patienter, men nu ses en større fremgang. Faktisk har langt de fleste henvendelser til fysioterapi været i Der er dog stadig langt flere patienter, der kunne have glæde af denne behandling, da mange har lidelser i bevægeapparatet og muskelspændinger. Den akutte tandbehandling er meget efterspurgt. De mange henvendelser har medført, at klinikken også tilbyder akut tandbehandling uden for normal åbningstid for at undgå, at for mange patienter går forgæves. Næsten hver anden mandag uden for åbningstid er der ekstra akut tandbehandling. Antallet af indlæggelser og henvisninger til skadestue og abort er et minimumstal. Der kan godt gemme sig et par henvisninger mere, som kun figurerer i journalteksten. Indlæggelserne har især handlet om leukæmi, diabetes, blodpropper, blindtarmsbetændelse, TB, spontane aborter, uregelmæssigheder med graviditet, for højt blodtryk og hjerteproblemer. Som noget nyt er vi fra slutningen af august 2013 begyndt at tilbyde sundhedsplejerske. Tilbuddet er to fredage om måneden fra kl Figur Sundhedsydelser Opgørelse over de sundhedsydelser, der efterspørges ved henvendelserne i modtagelsen 13

14 4.5 Den akutte tandbehandling I slutningen af april 2012 fik klinikken indrettet egen tandlægeklinik. De mange henvendelser vidner om et stort behov for akut tandbehandling. Mange af klinikkens patienter har i kraft af deres sociale omstændigheder store tandproblemer. De har ikke i deres barndom modtaget forebyggende tandbehandling. Ikke alle problemer kan løses i klinikken, men alle bliver behandlet for akutte smerter og infektioner. De fleste behandlinger består i tandudtrækninger og midlertidige fyldninger af store huller. Enkelte og mindre rodbehandlinger kan forekomme, men det er en behandling, der kræver megen tid og flere gentagne behandlinger. Den akutte tandbehandling handler for en stor del om smertedækning og penicillin behandling af infektioner i tænder (jf. statistik over medicin, hvor man kan se, hvor ofte der som minimum udskrives penicillin og smertestillende medicin), tandudtrækning og midlertidige fyldninger af store huller. Antallet af henvendelser til tandbehandling er opgjort fra den første hele måned, der var tandbehandling i klinikken. De fleste henvendelser kan klares med en behandling, få patienter kommer igen for opfølgning eller for nye problemer. I tallene gemmer sig også de henvendelser, hvor patienten er gået forgæves og har måttet komme igen næste gang, fordi tandlægen ikke kunne nå flere patienter den aften. I november 2012 blev presset så stort, at nogle patienter også gik forgæves anden gang, de henvendte sig. Det betød, at klinikken udvidede den akutte tandbehandling med ekstra tilbud uden for den normale åbningstid, så der i gennemsnit er tandbehandling en gang om ugen á tre timer. Figur 9 Tandbehandling Figuren angiver antallet af henvendelser til akut tandbehandling i klinikken for hele perioden 14

15 4.6 Fysioterapi Samtidig med udvidelsen af akut tandbehandling begyndte klinikken at tilbyde fysioterapi. Den ene uge om torsdagen tilbydes tandbehandling, den anden uge tilbydes fysioterapi. Gruppen af patienter med lidelser i bevægeapparatet er stor, og mange af de patienter kunne have stor gavn af fysioterapi og anvisning af øvelser og arbejdsstillinger. Det er dog stadig en udfordring at få formidlet fysioterapi som behandlingsform på lige fod med anden sundhedsbehandling. Mange patienter med smerter i muskler og led har en forventning om medicinsk kur. De har ikke kendskab til fysioterapi som egentlig behandling. Men for de patienter, der har taget imod tilbuddet, er der stor tilfredshed. De kan mærke en forskel og bedring af deres tilstand. Fysioterapi er en behandlingsform, der tager længere tid end en lægekonsultation. Det er derfor også begrænset hvor mange patienter, der kan komme i behandling hver 14. dag. Enkelte af patienterne er kommet flere gange for opfølgning på behandlingen. Faktisk burde de fleste patienter komme igen til opfølgning, men det er igen en udfordring i sig selv at få patienterne til at komme igen. Det er værd at hæfte sig ved, at der i 2013 generelt er en stigning i antallet af henvendelser og efterspørgsel på fysioterapi. I oktober 2013 havde vi kun en dag med fysioterapi. Figur Fysioterapi Figuren angiver antallet af henvendelser til fysioterapi i klinikken for hele perioden 15

16 5 STATISTIK LÆGEJOURNALER Til lægejournalerne er knyttet et statistikprogram, hvor der kan udtrækkes statistiske oplysninger om det samlede antal journaler, fordelingen på alder, køn og nationalitet samt de forskellige diagnoser, der er stillet og den medicin, der er skrevet recept på. Data er alene den samlede opgørelse for hele perioden, klinikken har haft åben. Efter det første halve år havde klinikken oprettet 222 journaler. Efter et år havde klinikken oprettet 597 journaler. Efter 1½ år har klinikken oprettet 993 journaler. Efter to år og fire mdr. har klinikken oprettet 1630 journaler Antallet af journaler viser, at der hele tiden kommer nye patienter, som har brug for sundhedshjælp, men at antallet af gengangere fortsat er stort. De sidste 10 måneder er det samlede antal journaler steget med 637. Hver patient har kun en journal. Dvs. at både læger, jordemødre, fysioterapeuter, tandlæger og speciallæger skriver i den samme journal. Det giver den enkelte behandler et godt samlet overblik over, hvad der i øvrigt er foretaget for den enkelte patient. Patienterne bliver orienteret om dette forhold og har godkendt dette. Det er desværre ikke muligt at trække oplysninger ud af selve journalteksten om fx henvisninger til speciallæger eller om andre interessante oplysninger. De efterfølgende figurer er data hentet fra lægejournalerne. 5.1 Nationalitet Fordelingen af patienter på nationaliteter er opgjort i verdensdele og matcher billedet af det samlede antal patienthenvendelser for hele perioden jf. figur 4. Hvis man sammenholder data om journalerne og fordeling af nationalitet fra sidste rapport for 10 måneder siden, er antallet af mænd fra Asien steget. Fra sidste rapport var der 56 mænd fra Asien, nu er der 153. Vi ser altså forholdsmæssigt mange flere mænd fra Asien end for 10 måneder siden. Gengangerne fordeler sig forholdsmæssigt på nationalitet. 16

17 Figur 11 Nationalitet Figuren angiver fordelingen af kvinder og mænd på nationalitet Gul = kvinder, lilla = mænd 17

18 5.2 Alders- og kønsfordeling Aldersfordelingen på journalerne giver et mere nøjagtigt billede af patienternes alder end opgørelsen over det samlede antal henvendelser. Men fordelingen matcher fuldstændig aldersfordelingen for det samlede antal henvendelser. Det betyder, at gengangerne fordeler sig jævnt på alle aldersgrupper. Langt de fleste patienter er mellem 19 og 40 år. Aldersfordelingen på kvinderne angiver, at langt de fleste kvinder er mellem 19 og 30 år. Dette kan hænge sammen med de mange kvinder, der kommer pga. graviditet. Det er samtidig også kvinderne, der er i lille overtal for de ældste. Aldersfordelingen på mændene er centreret på aldersgruppen år, men flest mellem år. Forskellen fra sidste opgørelse for 10 måneder siden er, at kvinderne nu ikke mere er i overtal i aldersgruppen år. Til gengæld er der nu flere piger end drenge i alderen 0 18 år. Figur 12 Aldersfordeling kvinder og mænd Gul = kvinder, lilla = mænd Figuren angiver aldersfordelingen af mænd og kvinder Kønsfordelingen på journalerne matcher næsten kønsfordelingen på det samlede antal henvendelser i klinikken for hele perioden. Gengangerne fordeler sig jævnt på både køn og alder men med en lille overvægt af gengangere hos kvinderne. Lidt flere nye patienter er mænd. Kvinderne tæller 41% inklusiv gengangere og mændene 53% inklusiv gengangere. 18

19 Figur 13 Piger; 34; 2% Kvinder; 598; 37% Mænd; 967; 59% Drenge; 30; 2% Figuren angiver fordelingen af patienter på piger, drenge, kvinder og mænd 5.3 Diagnoser Hver patienthenvendelse bliver skrevet i journalen og påført en diagnose. Hvis patienten kommer igen for den samme diagnose, skrives diagnosen ikke igen. Billedet af diagnoser fortæller derfor, hvor mange forskellige patienter, der er kommet med de respektive diagnoser. En patient kan godt have flere forskellige diagnoser. Der er mange brugere af journalsystemet. Det kan betyde en usikkerhed omkring det statistiske materiale. Der kan stadig forekomme konsultationer, hvor en ny diagnose ikke er blevet påført eller der kan være journaler, hvor en patient kommer igen for samme lidelse og hvor lægen er kommet til at angive diagnosen flere gange. Antallet af diagnoser er dog retningsgivende for, hvad vi ser af sygdomme og symptomer i klinikken. Klassifikationen i opgørelsen af diagnoser er med få undtagelser foretaget i overensstemmelse med ICD-10. Undtagelserne er de aktiviteter, som ikke er diagnostiske, men som fx omhandler forebyggende indsatser samt problemer af social art hos patienten. Eksempler på Uspecificerede sygdomme og helbredstilstande er almene smerter, svimmelhed og træthed. Eksempler på Andet er hypokaliæmi. Eksempler på Forebyggelse er vaccinationer af børn, svangerskabsforebyggelse, screening for HIV infektion og frygt for svangerskab. Eksempler på Bevægeapparatet er frakturer, smerter i bevægeapparatet og gigtlidelser. Eksempler på Hormon sygdomme og mangeltilstande er diabetes, struma, stofskifte og jernmangel. Under graviditet og fødsel er også diagnoser relateret til graviditeten fx kvalme. Infektioner dækker bl.a. almindelige infektioner, TB, stafylokokker og bylder. Neoplasi dækker kræft og godartede knuder inkl. fedtknuder. 19

20 tand- og mundhulelidelser hudsygdomme bevægeapparat mave-tarmsygd. graviditet og fødsel luftvejssygd. underlivssygd. forebyggelse hjerte-karsygd. hormoner øjensygdomme urinvejssygd. psykiske lidelser infektioner øresygdomme mandlige kønsorg neurologiske sygd aborter hovedpine andet uspecificerede misbrug allergier sociale problemer børneundersøgel neoplasi HIV/AIDS traumer blodssygdomme Figur Diagnoser Figuren angiver antallet af stillede diagnoser 5.4 Ordineret medicin Langt de fleste patienter modtager gratis medicin til hele behandlingen, fordi de ikke har råd til at købe medicinen selv. Enkelte patienter er i stand til selv at købe medicinen. De får udleveret en recept og kan selv indløse medicinen. Patienterne kan enten få udleveret den mest almindelige medicin i klinikken fx antibiotika og lettere smertestillende samt børnevacciner, eller lægen udskriver en recept, der indløses på apoteket. Figur 15 fortæller, hvor meget medicin, der er udskrevet recepter på. Figuren giver derfor ikke det fulde billede af hvor meget medicin, der alt i alt er ordineret og udleveret. Fx udleveres der rigtig meget antibiotika og lettere smertestillende i klinikken. Der er også flere børn, der er blevet vaccineret, end den ordinerede medicin angiver. 20

Sundhedsklinik for. udokumenterede migranter

Sundhedsklinik for. udokumenterede migranter Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 1½ års rapport 24. august 211 28. februar 213 Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Indledning I august 211

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2015 RAPPORT 24. AUG. 211 31. DEC. 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er nu gået 4½

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015 RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 1415 Offentligt

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 1415 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 21-15 SUU Alm.del Bilag 115 Offentligt RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG DEC. 2016

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG DEC. 2016 RAPPORT 24. AUG. 211 31. DEC. 216 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er nu gået 5½

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Sundhedsklinik for. udokumenterede migranter

Sundhedsklinik for. udokumenterede migranter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 11-1 SUU alm. del Bilag 9 Offentligt Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Halvårsrapport. august 11 9. februar 1 Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Antal handelsvurderinger

Antal handelsvurderinger 1. Kontakter CMM skønner at der i 1 er etableret kontakt til omkring 8-1 personer i, via det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne, i fængsler og asylsystemet, via mødesteder og mobile sundhedstilbud

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere