ÅRSREGNSKAB )4%$

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2003

2 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet er førende på det globale marked inden for produktion af komplekse specialfedtstoffer. United Plantations Bhd. Hjemsted: Malaysia Stiftet: 1906 UP Bhd. s kerneaktivitet er dyrkning af oliepalmer og andre plantageafgrøder samt forarbejdning af produkter stammende herfra. United International Enterprises Limited Holdingselskab der hovedsageligt investerer i virksomheder, hvis hovedaktivitet er produktion, forædling og distribution af spiseolier.

3 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

4 Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal - Koncern 5 Bestyrelsens beretning: 6 Årets resultat 9 Udbytte 9 Investeringer - Koncernomstrukturering 10 Aarhus United A/S 14 United Plantations Berhad 16 Andre investeringer 16 Risici 17 Bestyrelsesmedlemmer 17 Udsigter 17 Generalforsamling Generalforsamlingsindkaldelse 18 Uofficielt aktionærmøde 19 Indeks til regnskabsafsnit 20 Revisionspåtegning 21 Regnskabsafsnit: 22 Balance 23 Resultatopgørelse 24 Egenkapital 25 Pengestrømsopgørelse 27 Noter til Regnskabsafsnit Selskabsforkortelser 50 Plantagernes beliggenhed, kort 51 (gengivelse på dansk) 2

5 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Company Secretary Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser Bahamaøerne TAN SRI DATO SERI B. BEK-NIELSEN Formand CARL BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN Administrerende direktør PETER GRUT JOHN MADSEN BRIAN BECH NIELSEN KJELD RANUM MARTIN BEK-NIELSEN PAUL F. CLARKE One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark KPMG Nassau, Bahamaøerne Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Finansbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. 3

6 Koncernstruktur 4

7 Hoved- og nøgletal for Koncernen $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Årets resultat før gevinst ved salg af datterselskab Gevinst ved salg af datterselskab Årets resultat Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) $ 1,88 2,47 2,43 1,07 4,51 (efter gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) $ 13,26 2,47 2,43 1,07 4,51 Udbytte pr. aktie $ 1,70 0,70 0,50 0,50 0,50 Koncernens aktiver i alt Koncernens egenkapital Soliditetsgrad % Indre værdi pr. aktie 40,51 24,54 23,13 21,22 20,82 Markedspris, ultimo 28,20 19,09 10,25 6,27 8,79 (Resultat pr. aktie, udbytte pr. aktie og indre værdi pr. aktie er beregnet ud fra det vægtede gennemsnitlige antal cirkulerende aktier, efter der er taget hensyn til Selskabets andel i egne aktier). 5

8 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning til Selskabets 23. generalforsamling den 14. juni 2004 kl i Selskabets hovedkontor i Nassau, Bahamaøerne. Bestyrelsen aflægger hermed beretning og fremlægger regnskab for Selskabet og Koncernen for året Årets resultat Årets koncernresultat, efter minoritetsinteresser og skat, beløb sig til USD 59,193 mio., hvilket, på grund af en gevinst på USD 50,803 mio. i forbindelse med salget af UIEM til UP Bhd., var væsentligt bedre end resultatet på USD 10,374 mio. i Efter medtagelse af gevinsten i forbindelse med salget af UIEM beløb indtægterne for 2003 sig til USD 75,259 mio. (2002: USD 35,992 mio.) og består desuden af salg fra plantage- og landbrugsdrift samt andel i nettoresultat i associerede selskaber. Indtægter fra landbrugsdrift for Koncernen beløb sig til USD 12,955 mio. for 2003 (2002: USD 27,135 mio.) og bestod af Selskabets andel i UIEM s indtægter i første kvartal i 2003 samt indtægter fra UP Africa s landbrugsdrift til og med d. 31. december 2003, hvorefter det ikke længere blev klassificeret som et datterselskab som følge af salget af aktier i selskabet i løbet af sidste kvartal. Dette bevirkede, at Koncernens andel i UP Africa faldt til 47,88%. Kirken Petra Andrea for alle trosretninger beliggende på et højdedrag på UP Bhd. s plantage Ladang Ulu Basir. Selskabet har i mange år haft en religionspolitik, der accepterer medarbejdernes forskellige trosretninger og samtidig sørger for steder på plantagerne, hvor de kan dyrke deres religion. 6

9 En del af Aarhus United USA s produktionsanlæg på raffinaderiet i Newark USA. Fabrikkens kapacitet blev i 2003 næsten fordoblet for at selskabet skulle kunne efterleve den stigende efterspørgsel på ikke kun konfekturefedtstoffer men især palmeolie og derved efterspørgslen på bearbejdede transfrie fedstoffer til det fremspirende marked. I løbet af 2003 var bidrag fra associerede selskaber marginalt højere. Det lavere resultat fra Aarhus United (som skiftede navn fra Aarhus Oliefabrik A/S i løbet af året) blev mere end rigeligt kompenseret af det første bidrag fra det nye associerede selskab UP Bhd. for de sidste 9 måneder af Koncernens andel i nettoresultatet fra associerede selskaber steg fra USD 7,026 mio. i 2002 til USD 8,680 mio. i 2003 og består af Selskabets andel i resultatet fra Aarhus United, som for 2003 beløb sig til DKK 88 mio. (USD 13,390 mio.) mod DKK 144 mio. (USD 20,050 mio.) i 2002 og bidraget fra UP Bhd. i de sidste 9 måneder af UP Bhd. s resultat for 2003 udgjorde MYR 94,480 mio. (USD 24,863 mio.), som langt overstiger resultatet på MYR 50,503 mio. (USD 13,290 mio.) i Aarhus United s resultat for 2003 levede ikke helt op til forventningerne og blev yderligere negativt påvirket af valutakursbevægelser, hvilket formindskede bidragene fra udenlandske selskaber med DKK 16 mio. (USD 2,4 mio.), og en samlet udgift på DKK 23 mio. (USD 3,5 mio.) forbundet med nedskrivningen af selskabets engagement i Norge. Yderligere var skatten i 2002 lavere på grund af et pålignet skattemæssigt underskud, som blev modregnet i skyldig skat for Hvad angår UP Bhd. blev årets resultat kraftigt forbedret af en større produktion, bedre råvarepriser og den positive virkning vedrørende købet af UIEM. Koncernomkostningerne for 2003 beløb sig til USD 14,542 mio. (2002: USD 21,809 mio.), hvoraf omkostninger forbundet med plantage- og landbrugsdrift samt generelle og administrationsomkostninger udgjorde størstedelen af beløbet. Koncernens omkostninger ved landbrugsdrift beløb sig til USD 6,659 mio. (2002: USD 10,134 mio.) og indeholder omkostninger ved landbrugsdrift fra UIEM i løbet af første kvartal 2003 samt UP Africa s driftsomkostninger frem til udgangen af året. Afskrivninger og renteudgifter vedrører ligeledes disse to selskaber. Administrationsomkostninger for Koncernen steg fra USD 3,063 mio. i 2002 til USD 5,462 mio. i 2003 og udgør omkostninger fra UIEM i første kvartal og fra UP Africa for hele året (hvilke ikke blot var større, men også yderligere forhøjet på grund af en stærk lokalvaluta) samt Selskabets egne administrationsomkostninger. De sidstnævnte omkostninger steg fra USD 1,167 mio. i 2002 til USD 1,689 mio. i Beløbet for 2002 var lavere, da det kun medtager omkostninger fra IPF for andet halvår. 7

10 Renteudgifter for Koncernen faldt fra USD 1,147 mio. i 2002 til USD 0,894 mio. i 2003, hvoraf størstedelen kan tilskrives UP Africa. Pr. 31. december 2003 overførte Selskabet USD 3,398 mio. i valutakurstab fra kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta i egenkapitalen til årets resultatopgørelse i henhold til de Internationale Regnskabsstandarder (International Accounting Standards IAS ). Dette tab opstod hovedsageligt som et resultat af afviklingen af Munden, det schweiziske holdingselskab, der tidligere blev anvendt som forvalter af Koncernens interesse i Aarhus United, afviklingen af UP Australia samt den foreslåede afvikling af dets hollandske holdingselskab, IAN. Denne nedskrivning langt mere end modregner valutakursgevinsten på USD 2,944 mio. i resultatopgørelsen og gav derved et samlet nettovalutakurstab på USD 0,454 mio. for året (2002: USD 0,532 mio. i gevinst). På koncernniveau faldt skatten fra USD 2,804 mio. i 2002 til USD 1,486 mio. i 2003 og medtager USD 0,757 mio. fra UIEM i første kvartal af 2003 og USD 1,505 mio. i kildeskat på renter betalt af MVSB til UIE. Pengestrømmen på koncernbasis i det pågældende år beløb sig til USD 10,037 mio. (2002: USD 22,428 mio.) Gennemsnitlig ydelse for den Malaysiske palmeolieindustri Samlet bæredygtigt areal (hektar) Produktion (ton): Rå palmeolie Palmekerner Palmekerneolie Gennemsnitlig ydelse pr. hektar (ton) for industrien: Frisk frugt (bundt FFB) 19,26 18,33 19,00 17,98 18,99 Rå palmeolie 3,69 3,69 3,87 3,73 3,75 Palmekerneolie 0,47 0,47 0,48 0,46 0,46 Samlet høstudbytte - olie 4,16 4,16 4,35 4,19 4,21 Palmeolie udvinding (%) 18,60 18,86 19,00 19,91 19,75 Gennemsnitlig ydelse pr. hektar (ton) for UP Bhd.: Frisk frugt (bundt FFB) 26,70 27,59 23,92 25,59 26,23 Rå palmeolie 5,50 5,59 4,98 5,29 5,30 Palmekerneolie udvinding (%) 6,02 6,19 6,03 5,91 5,83 Palmeolie udvinding (%) 20,59 20,28 20,81 20,68 20,20 8

11 Egenkapitalen steg fra USD 109,543 mio. i 2002 til USD 180,816 mio. i 2003 som et resultat af Selskabets overskud i 2003, valutakursreguleringer samt gevinsten ved salget af UIEM. Koncernens gældsforpligtelser til banker blev nedbragt i 2003 fra et niveau på USD 32,490 mio. ultimo 2002 til så godt som nul efter modtagelsen af provenuet fra salget af UIEM. Soliditetsgraden steg derved fra 67% i 2002 til 98% ved udgangen af UP Bhd.: Brugen af slørugler er blevet indført på selskabets plantager som et middel til at skabe en biologisk balanceret skadedyrskontrol og som et alternativ til anvendelsen af skadelige pesticider. Selskabet underskrev i 2003 Global Compact, som er en FN-baseret international aftale, hvor selskabet står i spidsen for en kampagne der fremmer økologisk bæredygtighed samtidig med at den høje standard af landbrugsøkonomien opretholdes og derved opnås en bæredygtige olieforsyningskæde. Selvom den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år, skal det bemærkes, at den Internationale Regnskabsstandard 41 ( IAS 41 ) bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. UP Bhd. s plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, har det ikke været muligt for UP Bhd., og derved Selskabet, at følge dette direktiv og som følge deraf vil revisionspåtegningen for Selskabet være med forbehold. Udbytte Bestyrelsen har besluttet at anbefale et udbytte på USD 0,70 (pr. aktie à USD 10) til de aktionærer, der er noteret i aktieregistret pr. 14. juni Investeringer Koncernomstrukturering I årsregnskabet for 2001 skrev bestyrelsen at...den er opmærksom på nødvendigheden af at forbedre shareholder value ved at skabe en mere gennemsigtig struktur og ved at fokusere mere direkte på kerneaktiviter. For at indfri dette løfte har Selskabet taget tre væsentlige tiltag i 2002: salget af UIEM til UP Bhd., som blev afsluttet i marts 2003, købet i juli 2002 af den aktiekapital i IPF, som ikke allerede var ejet af Selskabet samt salget af de centrale driftsaktiver i UP Australia i slutningen af Selskabet har i løbet af 2003 fortsat med at fokusere på sine hovedinvesteringer, hvilket har betydet, at det har foretaget yderligere tiltag for at forenkle koncernstrukturen og lægge mere vægt på Koncernens kerneaktiviteter. Dette indebar i 2003 afvikling af Munden, indgåelse af frivillig likvidation af UP Australia (som afslutter i 2004) sammen med den planlagte afvikling af dets holdingselskab, IAN, samt en reduktion af kapitalandelen i UP Africa til under 50%, hvilket betyder, at det ikke længere klassificeres som et datterselskab. Selskabet afhændede også i andet halvår sin andel i TVRM, hvilket gjorde det muligt at få refunderet USD 0,108 mio. ud af USD 0,675 mio., som var sat af til nedskrivning af denne investering i De vigtigste associerede selskaber, som udgør Selskabets investeringsportefølje, er omtalt på de følgende sider. 9

12 Aarhus United A/S 2003 blev et år, der bød på betydelige forandringer i Aarhus United-koncernen, men også et år med store økonomiske udfordringer. En væsentlig begivenhed, som fandt sted i løbet af året, var da 14 af koncernens selskaber skiftede navn på en gang til en fælles identitet udtrykt i navnet Aarhus United. Ud over at signalere det tætte tilhørsforhold til UP Bhd. forventes den nye identitet at skabe grobund for udnyttelse af forskellige synenergieffekter blandt koncernens virksomheder. Koncernens kundekreds har reageret positivt på navneskiftet. Aarhus United UK ( AUUK ) vandt i 2003 ved Annual Food to priser; The Grocery Exporter of the Year og English Exporter of the Year, som blev uddelt af Britain Export Awards. AUUK dystede blandt andre stærke eksportkonkurrenter. Gennem vedvarende tilførsel af nye innovative produkter til detailsortimentet skiller AUUK sig ud fra sine konkurrenter, især i Nordamerika, hvor mærket International Collection på nuværende tidspunkt er det andet største mærke inden for specialfedtstoffer. Den generelle afmatning i verdensøkonomien har skærpet konkurrencen i branchen. Markedet har været væsentlig mere presset end forventet under strategi- og budgetlægningen for 2003 og har derved påvirket indtjeningen negativt. Ikke mindst har udviklingen i valutakurserne haft en negativ indvirkning på årets resultat. Selvom der forventes fortsat vækst på det samlede marked kommer denne senere end forudset. Aarhus United-koncernen opnåede et resultat efter skat for 2003 på DKK 88 mio. sammenlignet med DKK 144 mio. i Resultatet ligger inden for intervallet DKK mio., som fornylig blev meddelt i forbindelse med rapporten for tredje kvartal. Årets resultat er ikke tilfredsstillende og har derfor sat fokus på effektivitet og omkostninger. Der forventes en mindre forbedring i indtjeningen for 2004 og en god positiv udvikling på længere sigt. Dette utilfredsstillende resultat skal ses i lyset af et tab på DKK 23 mio. efter skat i forbindelse med afviklingen af engagementet i Maritex AS i Norge. Endvidere en noget lavere tonnagemæssig afsætning end forventet af især vegetabilske bulkolier som følge af den økonomiske afmatning, men også den meget varme sommer i Europa, som havde en negativ indflydelse på forbruget af chokolade og dermed salget af specialprodukter. Dertil kommer de væsentligt lavere valutakurser på GBP og USD og de dermed forbundne valutaer. Hvis valutakurserne, som anvendes ved omregning af resultaterne i de udenlandske selskaber til DKK, havde været de samme som i 2002, ville resultatet efter skat have været ca. DKK 16 mio. højere. 10

13 Tankbil ved anlæg i Aarhus havn. Effektiv ledelse af forsyningskæden er fortsat en altafgørende del af selskabernes evne med hensyn til at servicere bestemte markeder. Primær drift for koncernen faldt fra DKK 231 mio. i 2002 til DKK 153 mio. i Faldet skyldes bl.a. den lavere tonnagemæssige afsætning samt lavere valutakurser, som derudover blev yderligere forværret af tabet i forbindelse med afviklingen af engagementet i Maritex AS i Norge. Resultatet før skat beløb sig til DKK 142 mio. mod DKK 190 mio. i Årets skat beløb sig til DKK 51 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 36. I 2002 svarede skatten på DKK 42 mio. kun til en effektiv skatteprocent på 22, da der i 2002 blev indtægtsført DKK 26 mio., som var værdien af skatteaktivet. Koncernens samlede investeringer udgjorde DKK 117 mio. i 2003 sammenlignet med DKK 189 mio. i Koncernens egenkapital faldt med DKK 150 mio. til DKK mio. Nettoeffekten af årets resultat og betalt udbytte udgjorde en stigning på DKK 40 mio., medens omregning til DKK af egenkapital i de udenlandske datterselskaber gav et fald på DKK 180 mio. fra valutakursreguleringer. Beholdningen af egne aktier udgjorde stk. pr. 31. december 2003, hvilket svarer til 3,3% af aktiekapitalen. 11

14 Resultatet af primær drift og afskrivninger gav tilsammen en positiv pengestrøm på DKK 287 mio., hvilket er et fald på DKK 83 mio. i forhold til Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteterne beløb sig til DKK 228 mio. sammenlignet med DKK 244 mio. i Koncernens samlede pengestrøm fra drifts- og investeringsaktiviteter var DKK 151 mio. mod DKK 54 mio. i Koncernens samlede pengestrøm fra finansiering udgjorde DKK -148 mio. De to væsentligste poster er DKK 70 mio. i afdrag på langfristet bank- og prioritetsgæld samt betalt udbytte til aktionærer på DKK 48 mio. Hvad angår produktion øgede Aarhus United Denmark den tonnagemæssige afsætning af vegetabilske specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Stigningen i afsætningen blev dog ikke helt så stor som forventet, hvilket primært skyldes, at den såkaldte 5% regel, som tillader brug af vegetabilske specialfedtstoffer i chokoladeprodukter i EU, ikke er slået igennem så hurtigt hos producenterne som forventet. Hertil kommer, at den udsædvanligt varme sommer i Europa ekstraordinært lagde en dæmper på efterspørgslen efter chokoladeprodukter har for Aarhus United UK været et travlt og begivenhedsrigt år, hvor sidste hånd blev lagt på den nye fabrik i Hull. Den fremstår nu som en af verdens mest avancerede, computerstyrede fabrikker til fremstilling af vegetabilske fedtstoffer til bagerindustrien. I segmentet for bulkolier har et vedvarende pres på marginer sammen med en lavere salgsomsætning medført en faldende indtjening og en øget fokus på mere værdiforædlede produkter og services. Aarhus United USA igangsatte i løbet af 2003 første fase af en større kapacitetsudvidelse, som vil give adgang til en række markedssegmenter, som man hidtil har været ude af stand til at forsyne. Det gælder f.eks det hastigt voksende marked for transfedtsyrefrie og umættede planteolier til en stor del af den amerikanske fødevareindustri. Desuden fastholdes det hidtidige fokus på specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. 12

15 Aarhus United Mexico har i årets løb især fokuseret på produktivitetsforbedringer og organisatoriske tilpasninger. Indtjeningen har været under pres som følge af meget hård priskonkurrence på det mexicanske marked for vegetabilske olier og lavere tonnagemæssig afsætning end forventet som følge af den generelle økonomiske afmatning. Arbejdet i BSP Pharma skrider planmæssigt frem. Således blev der i 2003 afsluttet to kliniske studier på henholdsvis BSP 102 (eksem) og BSP 201 (gigt- og muskelsmerter). Studiet på BSP 102 endte med et tilfredsstillende resultat og det forventes, at der kan etableres et udviklingssamarbejde med en ekstern partner i løbet af første halvår Det kliniske studie på BSP 201 resulterede i et overordentligt positivt resultat. Der blev bevist en statistisk betydelig og klinisk relevant effekt på gigt- og muskelsmerter. Desuden er produktet nu godkendt som kosttilskud af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og er derved klar til at blive markedsført i USA. Det forventes, at der i løbet af 2004 vil blive indgået kundeaftaler omkring den videre udvikling og salg af produktet på dette marked. I koncernresultatet indgår associerede selskaber med et samlet resultat på DKK 36,5 mio. efter skat. Dette resultat indbefatter et væsentligt forbedret bidrag fra UP Bhd. i Malaysia og nedskrivning af kapitalandelen i Maritex AS i Norge. På trods af de fortsat usikre forhold på den globale scene er der forhåbninger om, at koncernresultatet nresultat kan forbedres i løbet af Der er iværksat en lang række korrigerende tiltag overalt i koncernens selskaber for at styrke deres konkurrencedygtighed og indtjeningsevne. For 2004 forventes der et primært driftsresultat på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. for koncernen. Efter skat forventes der et koncernresultat på DKK mio. 13

16 United Plantations Berhad Som delbetaling i forbindelse med salget af UIEM i marts 2003 erhvervede Selskabet derved en 16,8% kapitalandel i UP Bhd. Denne andel blev imidlertid forhøjet i løbet af andet halvår ved køb af yderligere 1,3% på det åbne marked, hvilket giver Selskabet en samlet andel i UP Bhd. på 18,1%. Ud over denne andel ejer Aarhus United 23,4%, som derved får Koncernens samlede kapitalandel i UP Bhd. op på 41,5% af den indbetalte aktiekapital. UP Bhd. blev stiftet i 1906 og har sit hovedkontor i Lower Perak i Malaysia. Selskabets aktier er noteret på fondsbørserne i Kuala Lumpur og København og befinder sig i dag blandt Malaysias bedste plantagekoncerner. UP Bhd. afsluttede i marts 2003 købet af UIEM og som følge deraf steg selskabets dyrkede områder til ha., hvoraf ha. er beplantet med oliepalmer, ha. med kokospalmer og det resterende med adskillige andre afgrøder. Selskabets samlede areal er opdelt i et antal plantager, som alle befinder sig i Lower Perak og i en 65 km. radius fra Jendarata plantagen. UP Bhd. meddelte d. 26. december 2003, at selskabet havde indgået en betinget salgs- og købsaftale vedrørende den nærtliggende selvejede plantage Lima Blas på ha. De væsentligste betingelser for dette køb er siden blevet opfyldt. Selskabet driver palmeoliemøller på de fleste af sine plantager og et raffinaderi, Unitata Berhad, på Jendarata plantagen. UP Bhd. s resultat efter skat for 2003 beløb sig til MYR 94,480 mio. (USD 24,863 mio.), hvilket var tæt på en fordobling af resultatet på MYR 50,503 mio. (USD 13,290 mio.) for Denne forbedring skyldes: 14

17 Nyplantede plantager på UP Bhd. Selskabet har i den senere tid igangsat omfattende genplantningsprojekter og sammen med en stigning på mere end ha. dyrket jord, som stammer fra sidste års opkøb af UIEM i marts og Lima Blas i slutningen af året, betyder dette en væsentlig stigning i produktionen. Det samlede dyrkede areal udgør på nuværende tidspunkt ha. i. Stigning i selskabets produktion af rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 4%, 7% og 12% kombineret med højere priser på rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 9% og 8%. ii. Køb af UIEM, som før skat, bidrog med MYR 58 mio. (USD 15,263 mio.) til overskuddet. Selvom produktionen på Unitata Berhad steg i 2003, er fortjenesten fra raffinaderiet imidlertid blevet reduceret på grund af øget konkurrence. På trods af at koncernen ikke har udsendt en overskudsprognose, forventer selskabet, at priserne på rå palmeolie forbliver stabile i indeværende år. Palmeolien handles for tiden til en usædvanlig lav pris i forhold til sojaolie, hvilket i den nærmeste fremtid bør stimulere højere priser, og som sammen med mindre beholdninger understøtter forventningerne til et marked præget af stigende priser. I løbet af 2003 tegnede selskabet kontrakter for betydelige dele af produktionen af rå palmeolie og palmekerner til salg i 2004 til priser, som overgik selskabets forventninger. Disse lukrative kontrakter sammen med den øgede produktion fra UIEM og Lima Blas plantagen, (forudsat at dette opkøb gennemføres i 2004), danner grundlag for gode udsigter for

18 Andre investeringer United Plantations Africa Limited UP Africa havde i 2003 et forbedret overskud på ZAR 1,595 mio. (USD 0,212 mio.) mod ZAR 0,315 mio. (USD 0,030 mio.) i 2002 (efter tilpasning til IAS 41). Både markedet i Storbritannien og i det øvrige Europa var lukrative i 2003, hvad angår grapefrugtsorten Star Ruby, medens appelsinpriserne generelt var bedre end i Effekten af den stærke valuta lagde dog en dæmper på indtjeningen, selvom den fulde effekt blev begrænset ved at kurssikre afkastet. Kraftige haglbyger og storm i slutningen af 2003 på Ngonini plantagen, en af selskabets to plantager, forårsagede beskadigelser på infrastrukturen og påvirkede høsten for 2003 i en negativ retning. Selv i lyset af de ovennævnte faktorer ser udsigterne for 2004 dog rimelige ud. Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende handel, men på et stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen havde ikke den store virkning på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker overskuddet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 100 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 2 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Eftersom valutaerne for en væsentlig del af disse selskaber er tæt knyttet til USD, vil en bevægelse i USD mod f.eks. DKK eller GBP udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller UP Bhd. har betydelige andele af gældsforpligtelser, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i Aarhus United s resultat med ca. USD 0,4 mio. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidste år reduceret produktionen. 16

19 Bestyrelsesmedlemmer Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, John Madsen og Brian Bech Nielsen afgår efter tur i Der vil på den kommende generalforsamling blive stillet forslag om deres genvalg. Udsigter Fremtidsudsigterne for Selskabet er i høj grad afhængig af udviklingen i dets to hovedinvesteringer Aarhus United og UP Bhd. Hvad angår Aarhus United, forventes resultatet for 2004 at blive bedre end resultatet for Selvom UP Bhd. ikke udsender en overskudsprognose, har selskabet dog meddelt, at betydelige dele af produktionen af rå palmeolie og palmekerner er solgt på termin til priser, som langt overstiger forventningerne. Disse lukrative kontrakter sammen med den øgede produktion fra etablerede såvel som nyerhvervede plantager (UIEM og på visse betingelser Lima Blas) skaber et godt fundament for et lovende resultat for Det er ikke muligt at udsende en sikker overskudsprognose ud fra det ovenstående, selvom det er bestyrelsens opfattelse, at resultatet for 2004 vil vise en forbedring i forhold til 2003 (før medtagelse af gevinsten ved salget af UIEM). Koncernomstruktureringen, som blev påbegyndt i 2002, er nu hovedsageligt gennemført og tilbage er der kun at forbedre en langsigtet strategi, der hviler på kernekompetencen; produktion af vegetabilsk olie og især palmeolie. I den nærmeste fremtid vil Koncernen udvide sine interesser inden for dette område ved at støtte udviklingsplaner i henholdsvis Aarhus United og UP Bhd. Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes d. 14. juni 2004 i Selskabets hovedkontor i Nassau på Bahamaøerne. Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter bl.a. godkendelse af regnskabet for året 2003, forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, genvalg af bestyrelsesmedlemmer, der går af efter tur samt godkendelse af udbyttet. Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne udtrykke min oprigtige tak til alle ansatte i Koncernen for deres store indsats i Årets fremragende resultat er et bevis på deres engagement. På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen 12. maj

20 Generalforsamlingsindkaldelse Der indkaldes herved til Selskabets 23. ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedkontoret, One Montague Place, East Bay Street, Nassau, Bahamaøerne, den 14. juni 2004 kl med følgende dagsorden: 1. Forelæggelse og godkendelse af regnskaberne for regnskabsåret 2003, samt bestyrelsens og revisorernes beretning. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, John Madsen og Brian Bech Nielsen afgår efter tur og har erklæret sig villige til genvalg. 3. Godkendelse og, efter omstændighederne, vedtagelse af følgende forslag: Bestyrelsen bemyndiges herved generelt og uden betingelser til at udøve alle Selskabets beføjelser til at udlodde aktier indtil et nominelt beløb på maksimalt USD (dollars tre millioner), fordelt på (tre hundrede tusinde) aktier à USD 10 (ti) hver, og således at denne bemyndigelse udløber samtidig med afholdelsen af Selskabets ordinære generalforsamling, der skal finde sted i Godkendelse af bestyrelsens forslag om betalingen af et udbytte på 7% eller USD 0,70 pr. aktie á USD 10 til aktionærer på aktieregisteret den 14. juni Fastsættelse af bestyrelseshonorar. 6. Valg af revisorer og bemyndigelse for bestyrelsen til at fastsætte disses honorarer. Stemmefuldmagter Aktionærer, der er stemmeberettigede på generalforsamlingen, kan udpege en eller flere stedfortrædere til at overvære generalforsamlingen og stemme på deres vegne ved enhver skriftlig afstemning. Sådanne stedfortrædere behøver ikke være aktionærer i Selskabet. Alle stemmefuldmagter (hvortil der vedlægges en formular) må være Selskabets hovedkontor i hænde senest 48 timer før generalforsamlingen eller være repræsentationskontoret i København i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. På foranledning af bestyrelsen Paul F. Clarke Company Secretary 12. maj

21 Uofficielt aktionærmøde Med henblik på de aktionærer, der ikke måtte være i stand til at overvære den ordinære generalforsamling, afholdes et uofficielt møde i Børssalen, Børsbygningen, København den 28. maj 2004 kl

22 Regnskabsafsnit til årsregnskabet Noter Side Revisionspåtegning 21 Balance 22 Resultatopgørelse 23 Egenkapital 24 Pengestrømsopgørelse Generelt Anvendt regnskabspraksis Aftaleindskud Udeståender med associerede selskaber Tilgodehavender fra nærtstående parter Varebeholdninger Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Materielle anlægsaktiver Biologiske aktiver Negativ goodwill/goodwill Banklån Gældsforpligtelser til nærtstående part/datterselskaber Præferenceaktier Aktiekapital og overkurs ved emission Andre reserver Overført overskud Salg af datterselskab Honorar og vederlag til ledelsen Skat Noter til pengestrømsopgørelsen Segmentoplysninger Hoved- og nøgletal Finansielle instrumenter Antal ansatte Sammenligningstal 49 20

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere