BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

2 PETER SKAK OLUFSEN ( )

3 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt 3

4 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt 4

5 KONCERNENS NETTOOMSÆTNING (mio. DKK) 2012/ /12 Nettoomsætning BeoVision 11 Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (442) (337) Distributions- og marketingsomkostninger (756) (654) Administrationsomkostninger mv. (86) (102) Resultat af primær drift (188) 122 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1 (2) Finansielle poster netto (25) (16) Resultat før skat (212) 104 Skat af årets resultat 52 (31) Årets resultat (160) 73 5

6 KONCERNENS KAPACITETSOMKOSTNINGER (mio. DKK) 2012/ /12 Nettoomsætning BeoVision 11 Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (442) (337) Distributions- og marketingsomkostninger (756) (654) Administrationsomkostninger mv. (86) (102) Resultat af primær drift (188) 122 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1 (2) Finansielle poster netto (25) (16) Resultat før skat (212) 104 Skat af årets resultat 52 (31) Årets resultat (160) 73 6

7 KONCERNENS UDVIKLINGSAKTIVITETER (mio. DKK) 2012/ /12 Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret (251) (280) Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen (mio. DKK) 2012/ /12 Aktiverede udviklingsprojekter Totale udviklingsprojekter primo Aktiverede udviklingsomkostninger Af- og nedskrivninger (217) (146) Øvrige (7) (12) Nettoudvikling i udviklingsprojekter Totale udviklingsprojekter ultimo

8 KONCERNENS RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (mio. DKK) 2012/ /12 Nettoomsætning BeoLab 14 Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (442) (337) Distributions- og marketingsomkostninger (756) (654) Administrationsomkostninger mv. (86) (102) Resultat af primær drift (188) 122 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1 (2) Finansielle poster netto (25) (16) Resultat før skat (212) 104 Skat af årets resultat 52 (31) Årets resultat (160) 73 8

9 KONCERNENS RESULTAT FØR SKAT (mio. DKK) 2012/ /12 Nettoomsætning BeoLab 14 Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (442) (337) Distributions- og marketingsomkostninger (756) (654) Administrationsomkostninger mv. (86) (102) Resultat af primær drift (188) 122 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1 (2) Finansielle poster netto (25) (16) Resultat før skat (212) 104 Skat af årets resultat 52 (31) Årets resultat (160) 73 9

10 ÅRETS RESULTAT (mio. DKK) 2012/ /12 Nettoomsætning BeoLab 14 Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (442) (337) Distributions- og marketingsomkostninger (756) (654) Administrationsomkostninger mv. (86) (102) Resultat af primær drift (188) 122 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1 (2) Finansielle poster netto (25) (16) Resultat før skat (212) 104 Skat af årets resultat 52 (31) Årets resultat (160) 73 10

11 KONCERNENS BALANCE - AKTIVER (mio. DKK) 2012/ /12 Aktiver BeoLab 14 Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

12 KONCERNENS BALANCE - PASSIVER (mio. DKK) 2012/ /12 Passiver BeoLab 14 Egenkapital 1,641 1,626 Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt 2,757 2,892 Soliditet (%)

13 KONCERNENS PENGESTRØMME (mio. DKK) 2012/ /12 Pengestrømsopgørelse BeoLab 15 og 16 Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme, immaterielle investeringsaktiver (252) (268) Pengestrømme, materielle investeringsaktiver (76) (112) Frie pengestrømme (202) (155) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider - årets pengestrømme (30) (21) 13

14 KONCERNENS NETTORENTEBÆRENDE GÆLD (mio. DKK) 2012/ /12 Nettorentebærende gæld BeoLab 15 og 16 Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Likvider, netto (90) (121) Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld/ebitda 1,9 0,7 14

15 FORRETNINGSOMRÅDER 15

16 NETTOOMSÆTNING I FORRETNINGSOMRÅDERNE B2C DKK 2.181m (-10%) B2B DKK 633m (+11%) AV B&O PLAY AUTOMOTIVE ICEPOWER DKK 1.649m (-19%) DKK 532m (+41%) DKK 546m (+20%) DKK 87m (-25%) (Omsætning 2012/13 og vækst ift. 2011/12) 16

17 PRODUKTLANCERINGER I 2012/13 17

18 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 1. Øget fokus på lyd og akustik 2. Lancering af B&O PLAY 3. Optimere distributionen 4. Vækst på BRIK-markeder 5. R&D transition 6. Hurtigere og enklere eksekvering 18

19 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 1. Øget fokus på lyd og akustik 4. Vokse på BRIK-markeder Lyd og akustik har været et nøgleelement i alle produktlanceringer i 2012/13 Produktporteføljen inden for akustikområdet er blevet udvidet med mange nye og innovative produkter Vi har lanceret BeoLab 14, som kan tilsluttes ethvert Bang & Olufsen tv, men også fungerer med tv af andet fabrikat 19

20 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 2. Lancering af B&O PLAY Produktporteføljen er udvidet med betydningsfulde produkter som BeoPlay A9 og BeoPlay H6 og H3 Nye aftaler er etableret med tredjepartsdistributører i Europa, USA og Kina 20

21 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 3. Optimere distributionen Accelerering af transitionen af butiksnetværket mod færre, mere produktive butikker i Europa som følge af beslutningen om lukning af 125 butikker Overtagelse af distributionen i det centrale Kina og åbning af nye butikker Lancering af et nyt og innovativt butikskoncept 21

22 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 4. Vækst på BRIK-markeder 4. Vokse på BRIK-markeder BRIK voksede med 16 procent i 2012/13 på trods af forhandlinger om overtagelse af butiksnetværket i det centrale Kina Etablering af samarbejde med Sparkle Roll i Kina og etablering af en salgsorganisation til at drive den fremtidige vækst Overtagelse af distributionen i det centrale Kina og åbning af butikker 22

23 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 5. R&D Transition Fokusering af ressourcer på Bang & Olufsens kernekompetencer. Øget brug af samarbejdspartnere uden for Bang & Olufsens kernekompetencer Lancering af Bang & Olufsen Smart TV i samarbejde med Smart TV Alliance Etablering af et indkøbsteam i Singapore 23

24 LEANER, FASTER, STRONGER STRATEGIOPFØLGNING 6. Hurtigere og enklere eksekvering Fortsættelse af arbejdet med at skabe en mere trimmet og smidig organisation Administrationsomkostninger nedbragt med 15 procent Der er skabt en hurtigere og mere struktureret innovationsproces 24

25 STRATEGISKE PRIORITETER I 2013/ /14 er det tredje år i transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien De vigtigste strategiske prioriteter for året er: Foryngelse og styrkelse af AV-produktporteføljen Lancering af nye og innovative produkter samt øge funktionaliteten i eksisterende produkter Fokusering af produktporteføljen på de produktive produkter Fortsat styrkelse af distributionen og forhandlernetværket Sikre en god transition til færre, mere produktive butikker Styrke forhandlernetværket i vigtige områder Videreudvikling af eksisterende og nye vækstmarkeder eksempelvis Kina og USA Udrulning af det nye butikskoncept Fortsætte med at opbygge kendskabet til B&O PLAY brandet og øge salget gennem tredjepartskanaler Udnytte brand-partnerskaber som eksempelvis Universal Music Forbedre salg gennem tredjepartsdistributører og online Fortsætte med at bygge på successen i Automotive Øge take-rate i Automotive gennem en række salgsaktiviteter Forsætte med at tiltrække kunder til andre dele af Bang & Olufsen 25

26 FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2013/14 Omsætningen: Væksten i Automotive og B&O PLAY ventes at fortsætte, om end i reduceret takt. Den samlede omsætning ventes at være moderat over niveauet i regnskabsåret 2012/13 Bruttoavancen: Bruttoavancen forventes at stige til et niveau lidt over niveauet i regnskabsåret 2012/13 Kapacitetsomkostninger: Eksklusive stigende omkostninger til egen retail forventes kapacitetsomkostningerne at blive reduceret. Omkostninger til egen retail vil stige sammenlignet med regnskabsåret 2012/13 EBIT-marginen: EBIT-marginen forventes væsentligt forbedret sammenlignet med regnskabsåret 2012/13 til et niveau omkring break-even. 26

27 GOD SELSKABSLEDELSE Bang & Olufsen følger de reviderede anbefalinger fra NASDAQ OMX Copenhagen fra maj 2013 Årsrapport og yderligere information om selskabet er tilgængelig på hjemmesiden: 27

28 SAMFUNDSANSVAR I BANG & OLUFSEN Bang & Olufsen anerkender FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og har derfor struktureret CSR-arbejdet i henhold til FN s Global Compact Bang & Olufsens CSR-politik omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen Yderligere oplysninger om virksomhedens CSR-politik er tilgængeligt i årsrapporten og på hjemmesiden: 28

29 ÆNDRINGER I DIREKTIONEN John Bennett-Therkildsen (EVP, Operations) er udtrådt af direktionen Folkert Bölger overtager ansvaret for Operations John Bennett-Therkildsen Direktionen vil herefter bestå af CEO Tue Mantoni og CFO Henning Bejer Beck Folkert Bölger 29

30 BESLUTNING OM EVENTUELT UDBYTTE 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 3.1 Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte. 30

31 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt 31

32 FORSLAG TIL AFLØNNING AF BESTYRELSEN I INDEVÆRENDE REGNSKABSÅR 4.1 At det foreslåede vederlag til bestyrelsen for det nuværende regnskabsår godkendes. Det foreslåede vederlag, som er uændret siden seneste regnskabsår, er som følger: (i) (ii) (iii) Det årlige basisvederlag til medlemmer af bestyrelsen fastsættes uændret til kr pr. medlem for bestyrelsesmedlemmer valgt af henholdsvis generalforsamlingen og medarbejderne, dog således at formanden og næstformanden modtager henholdsvis 3 gange basisvederlag og 2 gange basisvederlag. Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets revisionsudvalg, udgør kr pr. medlem, dog således at formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange dette vederlag. Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets vederlagsudvalg eller nomineringsudvalg, udgør kr pr. medlem. 32

33 BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN 4.2 At bestyrelsen meddeles bemyndigelse i tiden indtil den 30. september 2014 til at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 33

34 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING 4.3 At selskabets nuværende "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning" ændres, således at selskabets administrerende direktør efter bestyrelsens skøn kan tildeles en særlig aktieoptionsordning, som kan udnyttes i 2016, såvel som et særligt bonusprogram, i overensstemmelse med de principper, som er beskrevet i retningslinjerne. Tildeling og udnyttelse af særlige aktieoptioner Særlig aktieoptionsordning til udnyttelse i Udnyttelseskurs fastsat til 60, dog justeret for udbytte udbetalt af Bang & Olufsen a/s og andre selskabsretlige dispositioner, som udvander værdien af optionerne. Maksimalt optioner Tildeling af aktieoptioner er betinget af EBIT mål og aktiekursmål Den potentielle aktieoptionsgevinst kan maksimalt svare til 20 millioner kroner Særlig bonusordning Kontant bonus som maksimalt kan udgøre 100% af adm. dir. bruttoløn det pågældende år Mål relaterede til budgetterede resultater eller opnåelse af økonomiske nøgletal eller andre målbare personlige resultater af økonomisk eller ikke økonomisk karakter 75% af bonus udbetales hvis de ordinære bonus mål er opfyld og 25% hvis visse helt ekstraordinære bonusmål er opfyldt 34

35 ÆNDRING AF VEDTÆGTER 4.4 At selskabets formålsbestemmelse i vedtægternes 3, stk. 1, ændres som følger: "Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller gennem datterselskaber, inden for udvikling, produktion, distribution, salg, eksport og import, leasing og vedligeholdelse af elektroniske og elektriske maskiner og applikationer, anden relateret udstyr og komponenter hertil, inklusive TV, video, lyd og lydsystemer til biler, forstærkere, telekommunikation og mobile produkter og enheder, audio-visuelt software, computer systemer og software programmer, såvel som enhver anden virksomhed og investeringer, som har tilknytning hertil eller er beslægtet hermed, herunder at meddele licensrettigheder til tredjemand til enhver form for immateriel rettighed tilhørende selskabet eller dets datterselskaber. 4.5 At bestemmelsen i vedtægternes 4.4 udgår. 35

36 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE TIL AT FORHØJE SELSKABETS AKTIEKAPITAL 4.6 Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2018 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. 4.7 Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2018 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. 4.8 I henhold til 4, stk. (4.4) og (4.5) ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt kr " 36

37 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE TIL AT FORHØJE SELSKABETS AKTIEKAPITAL 4.10 At fristen for afgivelse af brevstemme i vedtægternes 7, stk. 5, ændres til senest dagen før generalforsamlingen. Bestemmelsen vil herefter få følgende ordlyd: "Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig, der på opfordring skal kunne fremvise skriftlig dateret fuldmagt. Fuldmægtigen skal løse adgangskort i overensstemmelse med 7, stk. 4. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være selskabet i hænde senest kl dagen før generalforsamlingens afholdelse." 37

38 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt 38

39 FORSLAG TIL GENVALG Ole Andersen Valgt første gang Cand.merc., Statsautoriseret revisor Jim Hagemann Snabe Valgt første gang Cand.merc Rolf Eriksen Valgt første gang Dekoratør Kompetencer: Kompetencer: Kompetencer: Finansiel/regnskabsmæssig kompetence Erfaring med anbefalingerne for god selskabsledelse Generel management erfaring Bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber International erfaring Erfaring med strategisk udvikling og værdiskabelse Erfaring med risk management og interne kontroller Kandidaten betragtes som uafhængig. Erfaring med IT udviklingsprojekter Erfaring med anbefalingerne for god selskabsledelse Generel management erfaring Bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber International erfaring Erfaring med software- og produktudvikling Erfaring med strategisk udvikling og værdiskabelse Kandidaten betragtes som uafhængig. 39 Erfaring med globalt salg og distribution af luksus- og elektronikprodukter Generel management erfaring Bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber International erfaring Erfaring med produktion og sourcing Erfaring med strategisk udvikling og værdiskabelse Kandidaten betragtes som uafhængig.

40 FORSLAG TIL GENVALG Jesper Jarlbæk Valgt første gang HD, statsautoriseret revisor André Loesekrug-Pietri Valgt første gang 2012 Graduate of HEC School of Management, MBA, Sub Aéro aerospace engineering school Kompetencer: Finansiel/regnskabsmæssig kompetence Erfaring med IT udviklingsprojekter Erfaring med anbefalingerne for god selskabsledelse Generel management erfaring Bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber International erfaring Erfaring med risk management og interne kontroller Kompetencer: International erfaring Erfaring med strategisk udvikling og værdiskabelse Bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber Erfaring med globalt salg og distribution af luksus- og elektronikprodukter Generel management erfaring Kandidaten betragtes som uafhængig. Kandidaten betragtes som uafhængig. 40

41 FORSLAG TIL NYVALG Majken Schultz, Cand.scient.pol samt ph.d. Professor i ledelse ved Copenhagen Business School. International Research Fellow på Centre for Corporate Reputation ved Oxford University, Said Business School Affiliated Academic Partner ved Reputation Institute. Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S, Danske Spil A/S og Realdania, og medlem af repræsentantskabet for Realdania. Direktør for VCI Holding ApS. Indstillet på baggrund af især følgende kompetencer: Bestyrelseserfaring Kompetencer inden for strategi og branding og samspillet mellem kultur, identitet og branding i relation til corporate branding. Majken Schultz anses for at være en uafhængig bestyrelseskandidat. 41

42 MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER Knud Olesen Valgt første gang i 2003 Jesper Olesen Valgt første gang i 2007 Per Frederiksen Valgt første gang i

43 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt 43

44 VALG AF REVISOR 6. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som revisor for selskabet. 44

45 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt 45

46 46

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr: 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Indhold 3 LEDELSESBERETNING Om Bang & Olufsen... 3 2011/12 Highlights... 4 Kære Bang & Olufsen aktionær... 6 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal... 8 Koncernens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2009/10 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Resultatopgørelse Omsætning 9.537 8.820 8.463 8.042 6.709 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Årsrapport 2008/09. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2008/09. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2008/09 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2008/09 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere