HVIDOVRE LOKALBISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALBISTORIE"

Transkript

1 ---- l./ r L. HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre : 11 i I HVIDOVRE LOKALBISTORIE,Q = {Il Q) rn Q) {Il... So4 Q +il {Il....= = Q Q) So4 g "=... = 6. årgang. nr. 3. oktober 1988

2 Indhold: Til medlemmerne side 3 Gennem Hvidovre med Jørgen Nielsen side 4 Tilbud til medlemmerne side 14 Tanker på en bænk i Kystagerparken side 16 af Arild Fenris Svar på en efterlysning side 30 Postkort efterlyses side 31 Bagsiden side 32 Forsiden: Strandørevej (senere Strandbovej) hus under opførelse. Se artiklen inde i bladet på side 16. HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og tilstilles selskabets medlemmer. Redaktion: Per E. Hansen Adresse: Kjeld Jørgensen ISSNnr.: Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre Til medlemmerne! På nuværende tidspunkt er vi godt igang med efterårets aktiviteter. Kjeld Jørgensen, vor sekretær, fortalte i september om nbønderne i Hvidovre på Chr. IV' s tid og retstilstanden dengangn. Den 10. okt. kan vi glæde os til at møde en af Hvidovres 11gamle drenge11, nemlig Knud Gravesen, som sikkert kendes af mange her. Ved næste årsskifte stiger brevportoen sikkert igen. I den anledning har vi i bestyrelsen drøftet, hvorledes vi kan spare på denne stadigt mere belastende udgift. Der foreligger en mulighed ved bl.a. at undlade den almindelige indkaldelse pr. brev til vore møder. I stedet kan vi, måske, udgive flere numre af nærværende blad og altså umiddelbart før møderne udkomme med et særnummer, som fortæller om det kommende møde og dermed har samme funktion som brevene. Vi forhandler for tiden med Avispostkontoret, og håber hermed at kunne opnå nogle besparelser. HUSK - at anbefale et medlemsskab til venner og bekendte. HUSK - at vi i indeværende år forærer en bogpakke til alle nye medlemmer (også ægtefæller). HUSK - at mange medlemmer giver en bedre økonomi. Redaktionen. 3

3 Jørgen Nielsen, den sidste ejer af Høvedstensgården, fortalte om Hvidovre i en samtale d. 20. august Interviewet, der her fremtræder i bearbejdet form, fin des på Lokalhistorisk Arkiv. Jørgen Nielsen var født på Høvedstensgården i Geografisk set er der jo ikke nogen forskel på Hvidovre idag og for 50 år tilbage, det er jo det samme, men vi kan jo gå ned ved kommunegrænsen nede ved Flaskekroen og så tage en tur op sydpå, ad Gammel Køgevej. Så må vi jo forestille os at dengang, der var jo ingen bebebyggelse, andet end de gårde, der var. I Hvidovre og Valby var der vel en 30 gårde og lige så mange huse, som lå spredt omkring i kommunen. De fleste af husene, de lå jo oppe omkring den gamle Hvidovre By, som de gør den dag idag, men vi begynder altså dernede ved Flaskekroen, ved Damhusåen, derfra sydpå. Til venstre ud over Kalvebod Strand, der var fuldstændig bart, der var intet. Nede ved strandengene er der nok udvundet en del land, for GENNEM IiVIDOVQE med JØQCEN NIEL8EN det vokser jo stadigvæk. Det er jo vanskeligt at bedømme, for dengang da gik Kalvebod Strand om efteråret og vinteren altid så højt op, så den gik helt op til Køgevejen, både her ved Flaskekroen og ude ved Avedøregrænsen. Det har jo hævet sig meget med tiden. Det var ikke så meget opfyldning, men siv og rør og sådan noget, det falder omkuld, og det danner muld til sidst, sådan er det gået ude i Enghaverne, og sådan er det naturligvis gået hele vejen gennem kystlinien. Så går vi sydpå ad Køgevejen. Den første gård vi kommer til, det er Torstensgården, der er jo en del tilbage endnu. Den lå ved den gamle Grønnevej, den nuværende Brostykkevej, som jo ligger samme retning, som den lå dengang. Så kommer vi længere sydpå, der lå Hvidovregård og Svendebjerggård, det var jo gårde som havde adgang ud til Køgevejen allesammen. Så kommer vi til Beringgård, det var jo en noget større ejendom end de andre. Det må vi jo sige, de gårde her. de fleste af dem, de var på en fyrretyve tønder land. Der var jo Beringgård og Bredalsgården, nej Bredalsgården " <::'. g_ SI I \, OVRSIGTSKORT 0 I I OVJ!I' I I -, l l - 1!1lVJi ---1 li Il 'il V, I'. j, «,... -,.-;.71; 'jf \ / " _: ;"_,..,:.,;;, "....., &-''\\"" :.::, ;_ : -...: " 1/ :. 1, -=" ', ': : ' / I i :I I" 4 5

4 var nu ikke så stor, men Brede gård og Holmegård, det var lidt større gårde. Hvorledes det er gået, og om de er blevet delt en gang i tidens løb, det ved jeg ikke. Men fortsætter vi så mere sydpå, så kommer vi op til Dansborggården, den ligger der jo også endnu. Så kommer vi op til Strandegård, men den hører ganske vist ind under Bering gård. Så kommer vi til Lodsvej. Her ned ad Lodsvej var der heller ikke nogen bebyggelse dengang, der var lodsen, der boede derne de og et par fiskere, fiskerhu set helt nede ved stranden. Så går vi tilbage igen og kom mer op til den vej, der nu hed der Strandmarksvej, den kaldte vi for Enghavevej dengang, og den førte ned til enghaverne. Der lå nogleogtyve forskellige parceller dernedad, det var såle des, at hver gård her i kommu nen, de havde sådan en lille lod dernede. Så i tidens løb, blev nogle af dem lagt sammen til gartnerier, og en lille gård lå dernede. Men ellers så blev det jo kun, kan jeg sige, brugt om sommeren, om vinteren så lå det jo hen i søle og var over svømmet af Kalvebod Strand, for den løber op over det meste af Beringgård set fra haven. Foto: Lokalhistorisk Arkiv. det, i hvert fald i den bagerste ende. Der er så til den anden side Frihedens jorder, de ligger der den dag idag, som de gjorde dengang de gik jo ned imod Avedøreskellet. Vi går tilbage igen til Gammel Køgevej og fortsætter ned imod Avedøreskel. Der har vi Skelgår den på den højre side, og så når vi jo ned til grænsen, og ovre på den anden side af Køgevejen, der lå et par huse, men det var Flaskekroen ca Foto: Lokalhistorisk Arkiv. 6 huse uden jord. Køgevejen lig ger, som den har ligget altid, der er aldrig rørt noget ved den. Men vi går tilbage, og så står vi på hjørnet af Hvidovre vej og Køgevej, og der var en lille gård der, som jo nok en gang med tiden er blevet styk ket ud fra Skelgården. Den hav de jord langs med Mellemdigs vej. Nu er vi kommet på Mel lemdigsvej, der er den nuværende Hvidovrevej. Den har jo desværre fået andet navn. Men vi fort sætter nord på, men inden vi går så vidt skal vi stå et øjeblik herude på hjørnet af Hvidovre vej og Gammel Køgevej og se på Mellemdigsvej. Den var efter den tid en temmelig bred vej, indgrøftet var den på begge si- 7

5 der, og pile var der plantet på begge sider af en alle, og det har 'der sansynligvis været hele vejen igennem, lige fra syd til nord, men her i nord, der holdt de ikke ret længe. Jeg ved ikke om jordbunden ikke egnede sig til det eller, hvad det var, de forsvandt i hvert fald lidt efter lidt. -De rådnede bort. Ja, derude sydpå, der holdt de længe, og det var jo et smukt syn at se sådan en vej. Hvidovrevej var jo en omtrent lige vej, gik fra syd til nord og delte kommunen i de to dele, og om sommeren lå den som en lys stribe, man kunne se helt op til den gamle by. Det er en skam, at disse træer ikke kunne holde; jeg ved ikke om ikke jordbunden egnede sig til det, men de sidste, de forsvandt under den 1. Verdenskrig. Så blev de ryddet og tjente til et bedre formål, som brænde ja, nemlig. Det var jo en praktisk måde at ordne tingene på med en sådan beplantning. Der var jo buldrende mørkt om vinteren og noget af efteråret også dengang, og de her træer dem kunne man altid Eriksminde. Foto: Lokalhistorisk Arkiv. u.å. t:1e 1 ' Der høstes på Holmegård ca Foto: Lokalhistorisk Arkiv. 8 se; man kunne altid se skyggerne af dem, så dem kunne folk jo rette sig efter, når de kørte der. Og om vinteren når der var sne, og der var meget sne på Mellemdigsvej, det var jo en hulvej hele vejen igennem, som det er den dag idag og sneen kom altid fra øst, nord-øst eller syd-øst, da lå der sommetider en hel meter med sne. Nu skal man jo ikke tro at dengang, fordi det var et lille sogn og en lille kommune, at der ikke var nogen færdsel på vejene. Der var ikke så lidt færdsel, og det var jo sådan dengang, at nogle skulle til byen hver dag, og andre de skulle i hvert fald et par gange om ugen, og de skulle jo både frem og tilba e; så blev der jo noget trafik der. Nogle kørte afsted med mælk og andre forpagtede den ud. De kørte til byen med mælk hver dag, den skulle ind hver dag. Og korn og hø og halm blev solgt, det kom ind på Halmtorvet to gange om ugen, onsdag og lørdag, og så var der torvedag og så kørte de ind med hø og halm. Kornet, byggen, blev kørt ind på bryggerierne til malt, og det andet det kørte de ind på Gammel Torv med, der blev det handlet inde. I rigtig gamle dage, da skulle man jo enten ud omkring ad 9

6 Køgevejen og Friheden og Flaskekroen eller dem her nordfra, de skulle ud til Damhuskroen, den vej ad Roskildevej, i rigtig gamle dage. Men så blev Grønnevejen ført igennem derude og så blev Landlystvej lavet, og det hjalp jo lidt på det, men før i tiden da var der ikke anden forbindelse, men det ligger jo noget længere tilbage i tiden. Vi vender tilbage til svinget, deromkring Køgevej og Hvidovrevej, går stadigvæk nordpå og kommer til Bredegård, det var jo også en af de store gårde Mellemdigsvej v. Jelles Sted Foto: Lokalhistorisk Arkiv. herude, og jorden den gik ud til Avedøre Skel. Og så var der Gammelgård, det var jo på modsatte side af vejen. Der var vel en fyrretyve tønder land til; den hørte jo også til Bredegård, som var en temmelig stor gård. Så kommer vi til Bredalsgården og Risbjerggård på modsatte side af vejen. Navnene de er der da endnu i hvert fald. Derpå til Høvedstensgård og så overfor, der lå jo Langstedgård; det er nok en gang med tiden også blevet delt, for der var jo 24 tønder land til Langstedgård og 36 til den anden. De har nok hørt sammen en gang, så de er blevet delt, formoder jeg. Så kommer vi til Eriksminde. På højre side af vejen, hvor vi fortsætter, der havde den jo jorden, helt nede fra Risbjerggård og så helt op til den gamle by, der lå jorden langs med vejen, og så inde bag ved, lå der et mindre sted, som der vist også ligger noget af endnu, når man går ned ad Bjæverskovsalle. * Og så var der en mindre gård der lå deroppe, jeg ved ikke, om der er gartneri mere eller om kommunen har købt det <Krogstenshave>. De havde adgangsvej, en lang privat vej som løb ud oppe ved Stengården - men vi er altså nået helt op til den gamle by nu. Ja det var jo der til venstre, der lå jo en lod, men gården lå oppe i byen - ja ved Sønderkær - og dog - den brændte jo, men er vel nok blevet flyttet ud før den tid. - Det kan jeg dårligt erindre rigtigt. Den lå jo rigtigt oppe i byen, men den gamle by brændte og så blev den flyttet ud, men det har nok været lige ved Århundredeskiftet eller sådan noget lignende, vil jeg antage. Spurvehøj lå ovre ved Kettevej, oppe langs med Kettevej. Der lå en mindre gård. Eriksminde lå oprindelig oppe i byen, lige som alle gårdene havde ligget i byen engang, ført ud efterhånden, men det ligger længere tilbage i tiden. Der var jo forskellige tomter deroppe, som de forskellige gårde havde ligget ved. Ja der var Eriksminde, og der var Stengården - de blev, jo futtet af, brændt. Der var en pyroman, der satte ild på, så de brændte, men de blev jo så bygget op igen. Det var ham Jens Nielsen, der satte ild på, ham mordbrænderen. Det var den sidste, der blev halshugget her i landet, i 1892 tror jeg. Det ligger jo også lidt længere tilbage i tiden. Jeg kan ikke erindre at der var så meget snak om halshugningen dengang, vi havde jo ikke nogen radio eller noget, det er gået ganske stille af. Nå, men så kommer vi op til Spurvegården på modsatte side af vejen. Det var jo også en temmelig stor gård, der havde jord fra Avedørevejen, helt op til midten af Allingevej og så helt ud til Avedøre Skel. Der var, hvordan skal jeg beskrive det, det tror jeg ikke jeg kan. - Det var en tern melig stor gård. Og så er vi oppe i den gamle by med den krogede vej, som så mange andre landsbygader. Alle de gamle huse der er her da endnu, så godt som. Altså huse det er huse med haver til. Der er ikke nogen jord til men derimod er gårdene jo delvis borte. Der lå to gårde deroppe midt i byen, der var sammenbyggede. Ja de har bygget en hel del deroppe. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, de kaldte de gårde, men der er jo rester af dem endnu i hvert fald. De er jo ikke helt borte. Aastrupgård den kommer vi til længere heroppe ad. Det er den der havde jorden og alt det her udenfor, langs med Hvidovrevej

7 Skolen i Hvidovregade Foto: Lokalhistorisk Arkiv. Mht. gårdnavne og sådan noget, det kendte man ikke noget til før i tiden, da var manden der havde ejendommen, det var gårdens navn også. Det andet det er man først kommet frem til senere. Det skal nok være et halvt hundrede år siden. Før i tiden kendte man ikke noget til det. Når bønderne kørte i København, så skulle de have navn på vognene. Det kan godt være det er noget, der stammer derfra, det er muligt. Så har de ledt de gamle navne op og på den måde fået fat i dem. Skolerne.. Der var kun Rytterskolen her i rigtig gamle dage. Så fik vi bygget den deroppe da vi blev skilt fra Valby, den deroppe overfor aldersrenteboligerne hvor der nu er dommerkontor. Jeg gik i skole oppe i den garn - le i et par år, jeg tror ikke det var mere, så kom jeg til Valby at gå i skole. Dengang da skulle børnene jo gå et stykke vej til skole. Det var en privatskole, den lå nede på Mølle Alle. Og så var der Højgård deroppe, lige ved den gamle smedie. Så går vi til Aastrupgård til højre, hvor vejen svinger og lidt længere henne, lå der to gårde bygget sammen til en større gård, der hvor torvet er nu. Gårdene lå temmelig tæt sammen. Hvad de hed, det ved jeg ikke. Der var en gård til oppe ved slagter Stie, der hvor han havde forretning. Den havde jord herud bagved og den er der vist nok blevet bygget på herude ved grusgraven. -Ja jeg kalder det for en grusgrav for det hed det jo dengang <Rebæk Sø>. Så kommer vi til Holmegården. Den havde jord helt oppe fra den gamle by og helt ned til banen og den havde også noget på den anden side af vejen, på højre side af vejen, altså når vi fortsætter ned mod banen. Holmegård lå jo hernede ved banen. Holmegårdsskolen blev bygget derpå. Holmegården var også en temmelig stor gård, og jorden gik helt ud til Brøndbyøsterskellet derude. -Så er vi jo for sig vidt kommet igennem tror jeg nok." 12 13

8 Il.BUD Tll. MEDLEMMERNE TILBUD Tll. MEDLEMMEl HMMERNE TILBUD TIL MEDLEMMERNE TILBUD Tll Il. MEDLEMMERNE Til.BUD TIL MEDLEMMERNE TD.E TILBUD Tll. MEDLEMMERNE TILBUD TIL MEDLE Efter aftale med Rødovre Lokalhistoriske Samfund kan vi tilbyde vore medlemmer at købe et meget smukt kort over områderne langs Roskildevej mellem Frederiksberg og Glos trup. Kartet er fra 1795 og er optrykt i 1985 i nøjagtig kopi. Der er tale om et smukt udført kort, trykt i farver på kraftigt karton. Kortudsnittet vist på forrige side yder på ingen måde kortet retfærdighed, men den tekniske fremstilling af vores blad tillader ikke en mere indbydende præsentation. Kartet blev til i forbindelse med en militærmanøvre den 8. oktober 1795 og viser foruden landskabet med landsbyernes placering også manøvreenhedernes placering. Ud over den topografiske gengivelse af området rummer kortet detailplaner over en række af områdets landsbyer, herunder Hvidovre. Kartet måler 34 x 61 cm. og kan tilbydes for kr. 35 plus porto. Kartet kan efter bestilling eventuelt afhentes på lokalhistorisk arkiv. Kortet bestilles ved henvendelse til Hvidovre Lokalhistoriske ArkiY tlf. Ol lokal 227. ~ llbud Tll. MEDLEMMERNE TILBUD Tll. MEDLEMME: MMERNE TILBUD TIL MEDLEMMERNE TILBUD TD li. MEDLEMMERNE TILBUD TIL MEDLEMMERNE Tll E TILBUD Tll. MEDLEMMERNE TILBUD TIL MEDLH 14 15

9 TANKER PÅ EN BÆNK I KYSTAGERPARKEN På en af mine cykelture rundt omegnen, havnede jeg en dag i det område, der i dag hedder Kystagerparken i Hvidovre. Cyklen blev stillet til side og jeg satte mig på en bænk og pludselig var jeg, i tankerne, langt tilbage i tiden. Jeg var en lille dreng på en 4-5 år, der løb omkring her på egnen, for min far, der ellers ikke kendte meget til havebrug, havde uvist af hvilken årsag, købt en grund af Beringgårds jord nede ved stranden. Så vidt jeg husker var det i 1921, men skødet blev først skrevet i 1923, men i hvert fald lå grunden på Strandørevej (senere Strandbovej) og grundejerforeningen kom til at hedde "Strandøre". Nu skulle haven så anlægges, men ak og ve - den havde ligget brak i mange år, så den var fuld af kvikgræs. Heldigvis var det ret let jord, så mor og far tog fat med godt humør plus gravegrebe og de måtte ruske kvikkerne af for hver grebfuld. De har uden tvivl haft brug for det gode humør, for det var et kæmpearbejde og der blev en mægtig bunke af kvikkerne. Min far fik lavet en fin tegning hos en arkitekt, om hvordan hus og have skulle bygges og anlægges, og den blev fulgt nøje, far ville have noget for moneterne, åbenbart. Der blev gravet ud til husets fundament og det blev støbt i beton. Det var også et stort ar- bejde, for det skulle være et anseeligt hus. Henne på hjørnet af Tavlekærsvej, var der anlagt en fælles brønd, hvor vi kunne hente vand. Det var en smedejernspumpe, hvor vi kunne hænge spanden for udløbstuden og så ellers pumpe løs med stangen. Det var vældig skægt for os unger at pumpe, i begyndelsen. Vi blev hurtigt trætte af det, så mor måtte overtage slæbet. Græsplæne blev der anlagt foran huset og i baghaven blev der gravet ud til en stor dam. Muldlaget blev selvfølgelig gemt til skråningerne, mens resten kom ned til stranden, et sted hvor der blev fyldt op. Der blev lagt en flisegang rundt om dammen, der lå i terræn, idet jorden skrånede op til en lav bøgehæk, som omkransede dampartiet. Det blev dog for meget i længden at slæbe vand fra fællespumpen og dammen, hvor der nu var udsat både suder og karusser, der også af og til trængte til at få tilført lidt vand, i de tørre tider. En brønd måtte der til, og det meste af familien blev samlet en søndag morgen, brøndringene var vel ankommet. Det var de almindelige: 1 meter i diameter og! meter i højden. Så blev der knoklet på, gravet og gravet, skiftevis med en mand inde i ringen og jorden blev hejst op i spande, bare på med vanten - ja havde de bare taget vanter på, for pladsen var trang inde i ringen og det gik ud over knoerne, men det var der ikke noget at gøre ved. ) ) J Der fiskes i dammen, Foto: Lokalhistorisk Arkiv

10 Dog uden mad og drikke, duer helten ikke, som det så smukt hedder; frokost måtte der til, og også noget af det våde. Ef terhånden som maden og måske især snapsene gled ned, blev de mere og mere dygtige til at grave brønd og selvfølgelig gik det, som den skarpsindige læser sikkert har gættet, der blev ikke lavet mere den dag. fortsatte søndag næste Men forestillingen, dog uden så man ge snapse, nu blev der maset på, men så et godt stykke nede stødte de på et flindtlag. Det var dog held i uheld, for oven på flindtlaget løb en masse dej ligt, om end lidt hårdt vand, så nu havde vi selv vand og ringene passede ganske godt i højden, så der ikke behøvedes at hugges af dem. Der blev så støbt et låg, med et firkantet hul i midten, så vi kunne hejse vandet op i en spand, med et tov i. Brønden blev også brugt som køleskab, når spanden blev tøjret halvt nede i brønden og der i den var Min far drikkevarer. og mad havde fået fat i en kæmpetønde af træ, som blev gravet halvt Brønd og tønde til havevanding, Foto: Lokalhistorisk Arkiv. 18 ned i jorden ved siden af brøn den. Den blev så fyldt op med vand, så det var lunkent til ha vevanding. I brønden kom der en vrikkepumpe, en senere såkaldt Ankerpumpe, der måtte vi så vrikke og vrikke, når damdenne men trængte til vand. dam var efterhånden blevet me get fin med flotte åkander og siv. Det kneb nok lidt med skillin gerne, hos min gode hr. far, for huset måtte vente lidt med at blive opført, men fundamenterne havde vi da, og så måtte vi nøjes med udhuset i den nordre ende. Skelettet blev lavet fint, med fod- og topremme, løshol ter og alt det der, men det blev beklædt med brædder af Ford kasser, som var meget billige. Men nu havde vi et sted til værktøj og et sted hvor vi kunne nyde frokosten og kaffen, som blev lavet på et primusapparat, resten af huset måtte altså ven te nogle år endnu. Selve Strandørevej var naturligvis mellem grøfter med grusvej, det såkaldte for vejbanen og tov, og der var fyldt op ved med et rør i indgang, hver kunne regnvandet så bunden passere. Ud rpod stranden lå så engen, Fundamentet støbt, men huset måtte vente lidt endnu, Foto: Lokalhistorisk Arkiv. 19

11 der var en lille skelgrøft uden for vores hæk og her på engen gik så Beringgårds røde køer og gumlede løs på græsset, og det var med at vare sig for de mange "kokasser ", hvis man gik derude. Der gik nok en snes køer og her så jeg for første gang en kalv komme til verden. Det var noget af en oplevelse for en knægt på 6-7 år, pludselig skød en ko ryg og en tyk stråle stod bagud - plump, så lå der en lille en og vippede med ørerne, mens koen sindigt vendte sig om og slikkede kalven ren. Det varede ikke længe før den skulle op at stå på sine vaklende ben, og jeg var en oplevelse rigere. Det er mærkeligt, men det er som om sommeren i barndommens dage, var meget bedre end nu. Solen skinnede fra en blå himmel med drivende lammeskyer og det var varmt og dejligt. Vi unger lå tit på engen og dasede mellem smørblomster, kløver, bellis og meget andet, men vi har nok glemt de dårlige dage. Efter det første stykke eng, kom der en lavere liggende såkaldt strandeng, altså noget sumpet og her måtte vi passe på mågerederne som der var mange af, både med æg og med unger i. Længere ude var der et bredt bælte med høje siv, som vi børn blev helt væk i. Der var lavet en stenvej lidt syd for vores have, gennem strandengen og sivene, så vi kunne komme ud til stranden. Endelig var vi så ved vandet, hvor der var en træbro, som et par pramme var fortøjret til, men hvor var der langt over til Amagerland, der var slet ikke fyldt op som nu og her hvor jeg sidder nu, var dengang et godt stykke ude i vandet. Kalveboderne var jo fladstrand så vi skulle vade langt ud for at få vand til knæene - og dog! Min far var en god svømmer, så han lånte, af og til, en af prammene og roede ud i sejlrenden, hvor han så plaskede rundt. En dag hvor han havde fået lokket min søster og mig - sae hunden - med ud i båden og vi havde beundret hans færdigheder med at svømme under prammen, strittede han os i vandet et stykke inde mod land, men oh ve - oh skræk, vi kunne ikke bunde, så han måtte hurtigt have fat i os. Det gav os naturligvis lidt vandskræk - især min søster var længe bange for vandet. I dag taler man om forurening af vores strande, men allerede dengang i 20 'erne mødte vi menneskelige efterladenskaber, der frejdigt flød rundt om os i vandet, men det tog vi os ikke særlig meget af. For enden af Lodsvej lå Hvidovre Søbad, en badeanstalt bygget af træ og sat på pæle et godt stykke ude i Kalvebod Strand, for at opnå tilstrækkelig vanddybde. Der måtte derfor en lang træbro til, med gelænder i den ene side, for at komme ud til søbadet, som var godt besøgt og naturligvis ærbart delt op i dame- og mandsside, men vi brug

12 te den ikke, den frie strand var gratis. Da vi boede i Trekronergade i Valby, var det heldigt at grosserer J.P. Petersen, i januar 1920, fik tilladelse til automobil-omnibuskørsel, som det så fint hed, fra Valby ad Gl. Køge Landevej til Jægerkroen. I begyndelsen kørtes der med om - byggede lastvogne, som var åbne, men i 1921 kom to rigtige rutebiler. Ruten havde kontor i Trekronergade 5 b. Senere fik Rutebil-Peter, som han kaldtes, tilladelse til en rute ad Vigerslev Alle, Mellemdigsvej (Hvidovrevej), Gl. Køgevej til Friheden, han kørte selv en af vognene i begyndelsen. Også Expres-Jensen, alias Johs. Chr. Jens en, kørte rutebilkørsel på denne tid. Han kørte fra Trekroner Plads, hvor linie 10 havde endestation, til Friheden ad Gl. Køgevej, så der var gode forbindelser. Senere blev ruterne slået sammen under Petersen, som blev den navnkundige direktør for l/s Hvidovre Rutebiler, og iøvrigt satte en masse andre ting igang. Vi benyttede også Apostlenes Heste og så gik turen ud ad Køgevejen, som ikke var betonvej endnu, op over godsbanen og Udsigt mod sydvest over Hvidovre Strand. Foto: Lokalhistorisk Arkiv. Flaskekroens have, Foto: Lokalhistorisk Arkiv. 22 lige ind i stanken fra benmelsfabrikken, der lå nede i dalen i nr. 75. Tif højre lå der, et stykke inde på marken, en stenog tagpapfabrik og så kom Bekkersgården, der i 90 'erne blev flyttet herud inde fra Tingstedet i Valby - gården der har en interessant historie, som vi dog ikke skal komme ind på her. Så nåede vi Enghavevej (den nuværende Ellebjergvej) der som bekendt gik gennem Frederiksholm og Kongens Enghave, inde fra Vesterbrogade. På hjørnet lå allerede dengang en B.P.-benzintank, men Folehaven var ikke anlagt. Så kom vi til Ny Østengård, hvor skolen nu ligger, og på venstre side af Køgevejen gik der køer og græssede, formodentlig Ny Østengårds. Inde på marken lå der en høj, som Blushøjvej nok er opkaldt efter. En overgang stod der en garn mel sporvogn oppe på højen, så hvis det har været en gammel gravhøj, var det ikke særlig pietetsfuldt. Det næste vi nåede var Flaskekroen, den gode gamle kro uden flasker på taget, der lå lige bag ved cykelstien ved træerne. Der har været krohold siden 1728, hvor Thomas Hansen fik kongelig bevilling. Han havde også 23

13 bygget en bro over Harrestrupåen, hvor han tog bropenge, 2 skilling for en bondevogn og 4 for en karet. Heldigvis kan vi fare over den nuværende, uden at skulle af med skillinger. Kroens navn har ikke noget med flasker at gøre, selvom det lyder forjættende; det var en betegnelse for åens udløb stranden. Harrestrupåen slyngede sig idyllisk gennem landskabet, og Vigerslevvejen drejede ind ved nuværende Stakhaven og ad Urtehaven til Køgevej. Ved Amarkens station var der strandeng, som nu er opfyldt og bebygget, og endelig nåede vi så I.C. Lembrechts Alle, hvor vi lidt længere fremme kunne se den trelængede Beringgård. Nu var vi snart på grunden, efter en særdeles lang fodtur. Også cyklen var jo opfundet, så den blev benyttet flittigt. Jeg husker især Sankt Hans Aften i Mine forældre, søster og jeg havde været i haven og til bålfest ved stranden, men da vi skulle hjem havde vi kun en cykellygte. Den fik min far så og mig på stangen, mens min mor kom bagefter med min søster bagpå. Pludselig dukkede politiet frem og nuppede mor. Det var på Køgevejen, omkring Ny Østengård, og selv om jeg blev sendt tilbage, for at vise vi havde en lygte, hjalp det ikke. Vi fik en bøde. Min mor var ellers tækkeligt påklædt - trods den manglende cykellygte - for hun havde elastikbånd med spænder fra kjolen til hendes støvler, så skørterne ikke kunne blæse op. - Jo der var sørget for at blufærdigheden ikke blev krænket. Desværre døde min mor i oktober samme år, men far beholdt grunden alligevel. Trods alt måtte livet gå videre og haven groede godt til. Der var et marketenderi på Lunagervej, huset ligger der endnu, omend ombygget. Der kom vi meget for at handle, for der var næsten alle varer. Jeg husker især petroleum, som vi brugte meget af. Det pumpede marketenderen op i de literflasker vi havde med, så der var genbrug. Min far drak meget skibsøl, der var noget surt skidt som vi børn nok skulle holde os fra, men jeg synes næsten at lugten fra dette hus står mig i næsen endnu. Der var også mange gæster, der nød deres håndbajere, men det har jo ikke ændret sig med tiden. Vi skulle også af og til have brød til kaf - fen, men så måtte vi op til Køgevejen til Johs. Due. Det var en god bagerforretning, med 5-øres basser og wienerbrødsstænger til 50 øre. Nå, haven skulle også have noget at spise og da min farfar arbejdede på Københavns Asfalt Kompagni på Frederiksholms Havnevej, kunne han der få et læs staldgødning fra hestene. Søndag morgen mødte min farfar og jeg så op på asfaltfabrikken og fik læsset en vogn med gødning, kusken havde spændt sine to heste for vognen og så gik det ud af Enghavevejen, med os tre på bukken. Det var en ram lugt må man nok sige, både fra læsset bagpå og fra de to velnærede heste foran og da vi passerede rensningsanlægget ved Trekronergade, var idyllen fuldendt. Turen gik dog ud til haven, som unægtelig havde godt af gødningen. I 1931 skete der så endelig noget med huset, nu havde fundamentet ligget og ventet i mange år, så nu skulle det være - eller også var det fordi min far kunne få lån. I hvert fald blev to tømrere bestilt til at rejse skelettet og sætte vinduer og døre i. Min farfar, der havde et godt håndelag, og en logerende smed, bankede tagbr8dder på og lagde tagpap, mens min far, med lidt hjælp af mig der efterhånden var blevet 13 år, begyndte at beklæde huset. Det blev klinkbygget op til en vandnæse i vindueshøjde og så et på to brædder foroven. Det var et godt hus, med en meget stor stue, to kamre med køjesenge - eller etagesenge hedder det vist, så var der en karnapstue, kaldet damesalonen, køkken med kælder og en veranda ud til haven. Indvendig blev det beklædt med cellotexplader og gulvet med fyrretræsbrædder. Vi havde en elektriker til at sørge for lyset og jeg husker især da han skulle prøve om der var strøm på lampestederne, for han stak bare en finger op i fatningerne og kontakterne. Han må have fået mange stød, men polsøgeren må åbenbart ikke have været opfundet endnu. Huset blev naturligvis indviet på bedste måde med frokost og diverse, og hen mod aften gik turen til Frihedskroen, ad Lodsvej forbi Lodshuset og ruinerne af Strandegård. På kroen, med de bekendte spanske vægge, vankede der engelske bøffer med mere. Bøfferne husker jeg som meget møre, mens jeg ikke så godt husker det der "med mere", vel nok fordi det var forbeholdt de voksne, vi unge måtte nøjes med sodavander. Så ud i rutebilen, men kun til Flaskekroen til lidt 11med mere". Cyklistpavillonen undgik besøg, der var ingen der var cyklende den dag. Sidste station på turen var "Venners hjem " i Trekronergade, værtshuset der ligger der endnu. Her blev selskabet mødt 24 25

14 Huset under færdiggørelse, august Foto: Lokalhistorisk Arkiv. skomagere m.m. Kloakledningerne var sikkert ikke tætte, for vandet i vores brønd forsvandt, så vi måtte have kommunevand, men mærkeligt nok holdt vandet i dammen ganske godt. Der skulle laves en gennemløbsbrønd i forhaven til kloaken, men også her stødte vi på flint og da brønden skulle være dybere, måtte vi have en sprængningsekspert til at fjerne det, hvad der naturligvis gav et ordentligt drøn. Hidtil havde vi klaret os med en sivebrønd til kloak, en såkaldt fasine, et hul fyldt op med sten og så et lag tang fra stranden ovenpå, inden mulden kom på. Det virkede ganske godt til køkkenet, men nu fik vi også vandkloset. Desværre forsvandt vores eng også i 30'erne, da Kystagervej Ænderne fodres i dammen, Foto: Lokalhistorisk Arkiv. med en stemme der sagde: "Skal I ha ' grønkål? ". -Det varede lidt før de fandt ud af at det var en papegøje, der sad oppe på en gardinstang og sludrede, men det oplevede vi unge ikke for vi var trådt fra, da vi ikke kunne bælge mere sodavand i os. Der var en kammerat ude ved stranden, der havde en sejlbåd, det vi kaldte en kapsejler. Det har nok været hans fars, men vi fik lov til at låne den og krydsede rundt ude i sejlrenden. Vi blev helt ferme til det, især til at krydse op mod vinden og så undgå at ryge overbord, når storbommen vendte. Det var jo 26 nemmere bare at lænse derudaf, men vi kunne godt lide at sejle. Vi danskere har jo et særligt forhold til havet. Det skete også at jeg tog derud om vinteren, når vandene var frosset til, så lavede vi isbåde - et kors af brædder og to skøjter foran og en agterude der kunne drejes med en rorpind. Så mast og sejl og sikken en fart vi kunne skyde, nogle steder var isen frosset i valker, så der fik vi nogle gevaldige bumpeture. Det var knapt så skægt, og især vinteren 29 var meget streng. I 3 0 'erne skulle der så kloakeres og det blev udført som nødhjælpsarbejde af skræddere og blev anlagt og en stor villa blev bygget op til vores baghave, men det er jo d'3t der sker. Vores dam var stadig en central del af haven. Nu var der også kommet guldfisk i den, som blev meget store og vi måtte hugge hul på isen om vinteren, for at de kunne overleve. Vi havde også et andepar gående der et år. De blev fodret godt og vi børn blev meget gode venner med dem, men af en eller anden grund, fandt de på at stikke ind til naboen og bruge deres græsplæne, som åbenbart passede dem bedre end vores egen. Vi måtte hente dem flere gange derinde, og til sidst blev de så dødsdømt, meget passende op til Mortensaften. Men hvem skulle 27

15 hugge hovederne af dem? Det var der ingen der kunne, så igen måtte vores logerende smed træde til og agere skarpretter. Ænderne kom på bordet Mortensaften, men søster og jeg skulle ikke have noget andesteg, dertil havde vi haft et for godt forhold til vores venner. En anden slags dyresteg blev også indført ude på grunden på Strandbovej. Hver pinse fik vi stegte lammehoveder, så der var lavet lidt om på tingene, for lam hører jo påsken til, men det har nok været for koldt på den tid. Til hovederne skulle der naturligvis drikkes rødvin. Min far lavede den selv en overgang; der var så meget frugt i haven og han brugte også andre ting som figner, rosiner og lign. Vistod så og gærede i de store galloner og boblede og boblede i en evighed, syntes jeg, inden der blev vin ud af det, men vin blev der dag. Nu hører det med til historien, at min far elskede rødvin, men han fik altid en dundrende hovedpine bagefter. Det kunne han dog ikke tage hensyn til, han drak det alligevel, med godt resultat hver gang - hovedpine. Det mærkelige er at jeg selv har det på samme måde - jeg er også glad for rødvin, men er ikke så tapper som min far var, for jeg begrænser forbruget betydeligt. Jeg kan se at vores gamle foreningshus eksisterer endnu. Det har været sejlivet, for det er fra først i 20 'erne. Her holdt vi sommerfesterne, den ene væg kunne slåes ned og så kunne vi danse, både på gulv og væg. Der var altid mange med til denne fest og fyldt op på dansegulvet, der jo delvis var i fri luft. Der var også mange til bålfesterne Sankt Hans Aften, hvor vi kunne følge alle bålene ind over Valby Fælled, Kongens Enghave og hele Amagerkysten. Men der midt i 30 'erne var haven udvokset, der var hasselbuske langs hækken i sydsiden med med mange nødder, der var græsplænen og mange buske og stauder i forhaven. Foran huset, på begge sider af karnapstuen voksede en stor bjørneklo. sydsiden langs dammen, var der et lindelysthus og mange urtebede, mens der var jordbær i nordsiden. Der blev hvert år taget stiklinger, der blev sat til nye planter. I baghaven var der kartofler, rabarber og frugtbuske, samt en stor kompostplads som min far gjorde meget ud af og så var der mange frugttræer, som bar vældigt godt. Der var Cox Orange, Belle de Boskop, Cox Pomona, nogle tidlige sorter og mange flere. Men nu må jeg hellere komme tilbage til nutiden igen. Det var morsomt at dvæle lidt ved fortiden, men slut med drømmerierne og så på nakken af cyklen og hjemad. Arild Fenris Valby Haven er ved at være udvokset, Foto: Lokalhistorisk Arkiv

16 EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTE ING EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING 'Hvidovre lokalhistorie' nr. 2/88 bragte vi ovenstående billede. Vi spurgte dengang: "Hvor i Hvidore lå denne købmandsforretning?" Flere af foreningens medlemmer har kunnet give oplysninger om forretningens placering, og ved hjælp ai vore egne arkivalier kunne disse oplysninger suppleres. Det var heldigt, at forretningen var prydet med købmandens navn. Derved kunne vi dykke ned i de gamle folketællinger, som fortalte os, at L.F.Eriksen stod for Frederik Laurits Eriksen, født i 1872, men død allerede i Eriksen flyttede til Hvidovre i 1922 og fik således ikke megen glæde af sit marketenderi. Forretningen lå på matr. 14bø, Risbjerggårds alle. Dengang var det nr. 31, fordi numrene begyndte ved Sydkærsvej. Senere begyndte numrene ved Hvidovrevej og det blev til Risbjerggårds alle 58, som nu. Butikken blev overtaget i 1928 af købmand Anton Marius Christensen, som drev stedet i flere år. Naboen var iøvrigt "R isbjerggårds Kødforsyning" - også kendt som Slagter Felix. P.E.H. Lokalhistorisk jeblikket på Hvidovre og kort. arkiv arbejder i ø en lille bog om Avedøre på post- Arkivet har allerede en del postkort i samlingerne, men der må findes flere kort end dem, vi kender til. Postkort med topografiske motiver blev almindelige fra omkring århundredskiftet, og på arkivet findes en del af de tidlige kort, f.eks. motiver fra landsbyen Hvidovre, kirken og enkeite gårde. Det postkort, vi viser her, er taget på kasernen i Avedøre før Arkivet efterlyser her postkort og især nyere postkort fra perioden Vi håber, at medlemmerne vil være behjælpelige, så vi modtager mange henvendelser indenfor de næste par måneder. Arkivet modtager med glæde billeder til samlingerne, og skulle man ikke ønske at aflevere sine billeder, kan arkivet lade dem affotografere og levere o riginalerne tilbage. Ring til arkivet på lokal 226 eller kom i åbningstiden mandage og torsdage Den første Verdenskrig og viser øvelsespladsen i brug til eksercits. Poul Sverrild arkivar 31 30

17 Fra Lokalhistorisk arkivs store billedsamling (nu flere end billeder) har vi til denne udgave af BAGSIDEN fremtaget et billede af en bus på Køgevej på vej mod Toftegårds Plads. Billedet er fra besættelsesårene, som det fremgår af gengasgeneratoren monteret bag på bussen. dj

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere