SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 /1 IM-P CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af skader 6. Ibrugtagning 7. Test under drift 8. Vejledning vedr. indstilling 9. Vedligehold IM-P Trykt i DK CH Issue 1 Copyright 19991

2 1. Generel specifikation Til sikkert område Reduceringsventil Sikkerhedsventil Damp tilførsel Kondensat Fig. 1 Typisk installation af en sikkerhedsventil på afgangssiden af en damp trykreduceringsventil station Beskrivelse SV60 er en række af sikkerhedsventiler med flange, beregnet for drift med damp, gas eller væske. Tilgængelige modeller Der eksisterer to hovedvarianter, benævnt SV607 og SV604, fremstillet i henholdsvis SG jern og kulstof stål. Tilgangsdimesionerne er fra DN20 til DN150 alle med mulighed for montage af udvekslingsgreb, blød O-rings tætning og åben eller lukket dæksel. DIN eller ANSI flanger på forespørgsel. Standarder og godkendelser Godkent af TÛV iflg. AD Merkblatt A2 og TRD421 Sæde tæthed iflg. API 527 Dimensioner og rørforbindelser Tilgangsdimensioner er DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 og DN150 Ventil type TiIgangsforbindelse Afgangsforbindelse SV607 PN25 PN16 SV604 PN40 PN16 SV604 ANSI300 ANSI150 Begrænsende faktorer Ventil type Indløbsflange Tryk Temperatur SV607 PN bar maximum -10 C til +300 C SV604 PN40/ANSI bar maximum -10 C til +400 C Materiale for blød O-ring: Viton - 10 C til C Buna-N - 10 C til + 90 C max Kalrez - 0 C til +250 C 2 IM-P CH Issue 1

3 Dimensioner/ vægt vægt (cirka) i mm og kg Str. A B C Vægt DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Installation og drift Sikkerhedsventilen skal altid monteres således, at centerlinien af fjederhuset befinder sig vertikalt over ventilen. Se yderligere instruktioner på side 6. Åbne dæksler anbefales i tilfælde, hvor driftsmediets temperatur overstiger 250 C. C Polering af ventilen kan tilbydes på forespørgsel. B A Således bestilles SV60 4 A S (eksempel) Tætningsmateriale S = Rustfri stål N = Nitril/Buna-N V = Viton K = Kalrez KonfigureringA = Lukket dæksel/udvekslingsgreb B = Lukket dæksel/ gastæt dæksel C = Lukket dæksel/tætnet udvekslingsgreb D = Åbent dæksel/udvekslingsgreb Hus materiale 4 = Støbejern 7 = SG jern Eksempel: 1 - Spirax Sarco SV604 AS DN50 x DN80 PN40, med tilgangstrykket sat til 6 bar. IM-P CH Issue 1 3

4 Materiale angivelser Nr Del Materiale SV607/SV604 1 Hus SG jern/stål GGG-40.3/GSC-25 2 Sæde Rustfri stål Dæksel SG jern/stål GGG-40.3/GS-C25 4 Dæksel SG jern GGG Skive Rustfri stål Hærdet Fjeder Kulstof stål DIN CrV4 7 Spindelstyr SG jern GGG Skørt Rustfri stål Spindel Rustfri stål Hus bolte DIN ZN/DIN-933 CK Fjederplade Stål CK Lejering Stål Styr Stål Juster skrue for fjeder Stål Låsemøtrik Kulstof stål DIN S Mn 36 Zp 16 Dæksel bolt DIN ZN 17 Krave Zinkbelagt kulstof stål 18 Greb SG jern GGG Tap for greb Zinkbelagt kulstof stål 20 Låsering Kulstof stål DIN Spindel tap DIN Split Stål Spindel kugle Tap for krave DIN Tætnet betjeningsgreb for spindel Knast GGG Pakning Grafit 30 Bøsning Møtrik DIN O-ringsstyr O-ring Iflg. levering 34 Pakmøtrik Kulstof stål 35 Pakning (kun afløb) Klingersil C Pakning Klingersil C Pakning Klingersil 4 IM-P CH Issue 1

5 5 IM-P IM-P IM-P IM-P IM-P CH Issue / 9/ 9/ 9/ 9/ Gastæt Gastæt Gastæt Gastæt Gastæt dæksel dæksel dæksel dæksel dæksel Udvekslingsgreb Udvekslingsgreb Udvekslingsgreb Udvekslingsgreb Udvekslingsgreb med tætning med tætning med tætning med tætning med tætning O-ring O-ring O-ring O-ring O-ring tætning tætning tætning tætning tætning

6 2. Indstilling Normalt leveres ventilen forseglet og indstillet til det ønskede tryk. BS 6759, DIN 3320 samt lokale restriktioner angiver, at indstiling af ventilen kun må udføres af autoriseret/uddannet person. Spirax Sarco kan ikke stilles til ansvar for ventiler, som har fået foretaget justeringer af ikke-autoriserede personer. 3. Inden montering af ventilen 3.1. Kontroller at anlægget er korrekt (Fig. 1), side Blæs rørsystemet igennem, således at det er fri for fremmedlegemer, som senere ville kunne forårsage skade på ventilen eller medføre, at denne bliver utæt. Denne rengøring skal foretages, inden ventilen monteres Kontroller at trykket er korrekt indstillet inden montering, se afsnit Installation 4.1 Ventilen skal monteres vertikalt opad, med dens hovedakse i vertikal stilling Ventilen bør monteres på rørføring eller beholder med den kortest mulige fitting Der må ikke være monteret øvrigt udstyr imellem ventil og sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen må ikke kunne afspærres. (Fig. 2) Tilgangsrøret må ikke være af en mindre dimension end ventilen. (Se Fig. 5 og 6) 4.5. Afgangsrørets dimension skal være lig med eller større end ventilen. Dette forhold skal holde modtrykketpå under 12% af det indstillede tryk Rørføringen fra afgangen på ventilen føres til et sikkert sted, hvor der ikke er risiko for personskade eller skade på inventar eller ejendom, når ventilen sættes i drift Afgangsrørføringen skal være understøtte således, at denne ikke påfører ventilen spændingeraf nogen art Hvis afgangsrørføringen føres opad, skal der tilføres det nederste punkt en lille dræn boring. (Fig. 3). Dette dræn skal ligeledes føres til et sikkert sted (se pkt. 4.6) Hver sikkerhedsventil skal have sin egen uhindrede afgang til et sikkert sted Ventiler med åbne dæksler kan frigive væske ved drift. Kontroller at dette kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt Sikkerhedsventiler skal ikke isoleres Sikkerhedsventiler kan åbne meget pludseligt. Hvis sikkerhedsventilerne er monteret i dampsystemer, vil disse være for varme at røre ved uden beskyttelse. Afgang til et sikkert sted Fig 2 Fig 3 Lille dræn til et sikkert sted 6 IM-P CH Issue 1

7 5. Forebyggelse af skader ä ä Hvis der er et stort tryktab ved tilgangen af sikkerhedsventilen, når denne er i drift, vil det medføre, at ventilen åbner og lukker ekstremt hurtigt. Dette observeres som en klaprende eller hamrende lyd. Dette kan medføre reduceret kapacitet - såvel som skade på sædefladerne samt de øvrige dele i ventilen. Resultatet heraf kan betyde, at ventilen er utæt, når der igen opnås normale driftsforhold. Løsning Tryktabet ved tilgangen til ventilen må ikke overstige 3% af differenstrykket mellem det indstillede tryk og det samlede modtryk ved drift af ventilen. Ventilerne skal monteres med 8-10 gange rørdiameteren efter en Y-forgrening eller en bøjning. (Fig. 4) Tilgangsforholdene bør være som vist ved Fig. 5 eller Fig. 6. Fig gange rørdiameteren efter en Y-forgrening eller en bøjning a ä r A ä Fig 5 Radius "r" må ikke være mindre end indgangsdiameteren. Fig 6 Indløbsarealet "A" skal være ca. dobbelt så stort som arealet "a". IM-P CH Issue 1 7

8 6. Ibrugtagning 6.1 Efter montage af ventilen kontrolleres tilgang og afgang for evt. lækager. 6.2 Ventilen testes ved at hæve systemtrykket. Kontroller at ventilen åbner ved det korrekte tryk, og at et evt. overtryk ikke overstiger 5% af det indstillede tryk Sænk trykket til det normale driftstryk, og kontroller at sikkerhedsventilen lukker igen. 7. Test under drift Det anbefales, at sikkerhedsventilen testes mindst én gang hver 6. måned*, som beskrevet i afsnit 6, eller ved manuelt at udløse ventilen, når driftstrykket under 85% af sikkerhedsventilens indstillede værdi. * Bemærk: Brug passende beskyttelsesudstyr mod varme og støj ved afprøvning af sikkerhedsventiler. Intervallet mellem disse test af sikkerhedsventiler aftales med den systemansvarlige eller med forsikringsselskabet. (Vær opmærksom på eventuelle nationale krav for hyppighedenen af disse test). 8. Vejledning vedr. indstilling (Må kun udføres af autoriserede personer) 8.1 Indstilling af tryk Det skal besluttes, ved hvilket tryk, sikkerhedsventilen skal åbne. Det maksimale tryk iflg. BS5500 er lig det maksimalt sikre driftstryk for det anlæg, som ventilen skal beskytte. Ventilen skal nå op dens nominelle kapacitet ved et overtryk på maksimum 10%. SV60 ventilen opnår sin nominelle kapacitet ved et overtryk på 5%. Hvis ventilen indstilles til at åbne ved systemets driftstryk, kan dette medføre, at ventilen åbner i utide. Den vil ligeledes ikke være lukket, når driftstrykket opnås igen. Fig. 7 illustrerer sikkerhedsventilens arbejdscyklus. Som det ses af illustrationen, er ventilen ikke lukket, når trykket når ventilens indstillede tryk. Der skal være et passende differenstryk mellem driftstrykket og det indstillede tryk for sikkerhedsventilen, hvis ventilen skal lukke. Det maksimale driftstryk opstår normalt, når der ingen belastning er på systemet. Fig. 8 viser intervallet, hvori ventilen skal indstilles. 5% af indstillet tryk Indstillet tryk Position helt åben Lukke afvigelse Tryk (Ventilen arbejder) Lukke tryk (10% af indstillet tryk) Fig 7 Tid 8 IM-P CH Issue 1

9 Maksimum tilladte driftstryk eller max. tryk for beholder Max. indstilling af sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen skal indstilles indenfor dette område Minimum indstilling af sikkerhedsventil Maksimum driftstryk for systemet Driftstryk ved ingen last Driftstryk Fig 8 A Lukke afvigelse B Flow mængde = Maksimum mængde for tryk-reduktionsventil A = 10% af indstillingen for sikkerhedsventilen, minimum 3 bar. B Normal trykvariation i systemet Bemærk: Driftstrykket i systemet varierer, og det er vigtigt, at sikkerhedsventilen er indstillet således, at den ikke influerer på denne trykvariant. 8.2 Indstilling af ventilen Sikkerhedsventiler må kun indstilles af autoriserede personer. Spirax Sarco kan ikke gøres ansvarlig for ikke-autoriserede ændringer af det indstillede tryk. 9. Vedligehold Alle sikkerhedsventiler skal serviceres regelmæssigt. Det anbefales, at Spirax Sarco SV60 sikkerhedsventilerne regelmæssigt returnes til Spirax Sarco, eller en af Spirax Sarco godkendt partner, for et grundigt eftersyn. IM-P CH Issue 1 9

10 10 IM-P CH Issue 1

11 IM-P CH Issue 1 11

12 12 IM-P CH Issue 1

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere