DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil"

Transkript

1 /5 IM-P ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information 3. Installation DV1 DV2 4. Ibrugtagning 5. Drift 6. Vedligehold Integreret afblæsningsventil 7. Reservedele IM-P Trykt i DK ST Issue 5 Copyright 20011

2 1. Generel sikkerhedsinformation En sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres, igangsættes og bruges korrekt samt vedligeholdes af uddannet personale i overensstemmelse med betjeningsvejledningen (se afsnit 11 i den vedlagte vejledning omkring sikkerhed). Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle installations- og sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og driftsanlæg, ligesom det betinger korrekt anvendelse af værktøj og sikkerhedsudstyr. Afspærring Overvej om lukning af spærreventiler vil udsætte det øvrige system eller personer for fare. Farer kan omfatte: spærring af udluftninger og beskyttelsesudstyr eller alarmer. Kontroller at spærreventiler lukkes gradvist, således at systemet ikke udsættes for chockpåvirkninger. Tryk Inden vedligeholdelsesarbejde påbegyndes, bør det kontrolleres, hvad der er - eller har været - i systemet. Kontroller at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet til atmosfærisk tryk, inden arbejdet påbegyndes. Dette gøres nemt ved at montere en Spirax Sarco trykudligningsventil type DV (se separat beskrivelse for yderligere detaljer). Antag ikke, at trykket i systemet er nul, selvom manometeret viser nul. Temperatur For at undgå risiko for forbrændinger, skal systemet have den fornødne tid til afkøling efter afspærring. Brug beskyttelsesudstyr (herunder sikkerhedsbriller) efter behov. Affald Dette produkt er genanvendeligt. Der er derfor ingen miljømæssig risiko, hvis bortskaffelse af produktet sker ifølge gældende regler. 2 IM-P ST Issue 5

3 2. Generel produkt information 2.1 Generel beskrivelse DV1 og DV2 trykudligningsventiler DV1 og DV2 trykudligningsventilerne er beregnet for drift sammen med PC3_ eller PC4_ rørføringstilslutningerne, således at udlader og forbindelse kan drænes/afblæses og udluftes/ afblæses. DV1 udleder direkte gennem ventilen - generelt som et dræn eller som trykudligning for et rør, hvortil der udlades. DV2 udleder gennem siden og er derfor velegnet til udlufning af rørføringer, hvor udledningen skal kontrolleres. DV1 og DV2 kan også bruges til trykudligning af øvrige dele/ komponenter af systemet. Udledningen fra DV1 og DV2 skal altid føres til et sikkert sted. Der leveres følgende typer: DV1 Udledning direkte igennem ventilen. DV2 ½" BSP gevind med 1 / 8" BSP kompressionsfitting for sideudledning med Ø 6 mm rør. ½" NPT gevind med 1 / 8" NPT kompressionsfitting for sideudledning med Ø ¼" rør. DN15 rørende (han), monteret med Ø 6.5 mm studs for sideudledning med Ø ¼" rør. DN15 rørende (han), monteret med 1 / 8" NPT kompressionsfitting for side udledning med Ø ¼" rør. Fig. 1 DV1 Fig. 2 DV2 Fig. 3 Integreret afblæsningsventil monteret på en TD42 ventil. Integreret afblæsningsventil Der findes en integreret afblæsningsventil, specielt beregnet for montage på følgende typer vandudladere (for periodisk rengøring af filtersien): TD42, TD42L, TD42LA, TD42H, TD42HA, TD3-3, UTD30L, UTD30LA, UTD30H, UTD30HA, TD42S2, TD42S3, TD62, BPT21Y, BPT30Y, SM21Y, SM24Y og PC20. Bemærk: For yderligere information, se venligst vejledning TI-P for DV1 og DV2 samt TI-P for den integrerede afblæsningsventil. Vejledningerne indeholder detaljerede oplysninger om: Materialer, dimensioner og rørsamlinger, vægt, driftsområde og kapacitet. IM-P ST Issue 5 3

4 2.2 Størrelser og rørforbindelser DV1 og DV ½" NPT eller BSP gevind og svejsestudsforbindelser. Den integrerede afblæsningsventil har et M28 gevind, beregnet for montage i filterlommen på vandudladerne. 2.3 Begrænsende faktorer DV1 og DV2 Konstruktion af hus ANSI klasse 600 (ISO PN100) Maximum test tryk (kold): 150 bar g (2175 psi g) Integreret afblæsningsventil For begrænsende faktorer og driftsområder for de integrerede afblæsningsventiler, se venligst de tilhørende datablade ifølge listen nedenfor: TD42L, TD42LA, TD42H og TD42HA TI-S01-03 TD42 TD3-3 UTD30L, UTD30LA, UTD30H og UTD30HA TD42S2 TD42S3 TD62 BPT21Y BPT30Y SM21Y SM24Y PC Driftsområde DV1 og DV2 Temperatur C 200 Damp 100 mætningskurve * Tryk bar g Produktet må ikke bruges i dette område. *PMO Maximum anbefalet driftstryk for mættet damp er 42 bar g (609 psi g). TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P TI-P Integreret afblæsningsventil For relevant information vedr. driftsområde for den integrede afblæsningsventil, se venligst de tilhørende datablade ifølge listen under afsnit IM-P ST Issue 5

5 3. Installation Bemærk: Inden installationen påbegyndes, anbefales det at læse "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1. Kontroller at produktet passer til den ønskede installation ved at læse installations- og vedligeholdelsesvejledningen, typeskilt og teknisk datablad. 3.1 Kontroller materialer, tryk og temperatur samt maximum værdierne herfor. Hvis de maximale driftsværdier for produktet er mindre end for selve systemet, hvori produktet monteres, skal der monteres en sikkerhedsventil, således at produktet beskyttes mod overtryk. 3.2 Kontroller at produktet monteres korrekt og at flowretningen er korrekt. 3.3 Fjern alle beskyttelseskapper fra samlingerne. Bemærk: Hvis der udluftes til atmosfæren, skal dette gøres til et sikkert sted, da den frigivne væske kan have en temperatur på 100 C (212 F). 3.4 Således monteres den integrerede afblæsningsventil Fjern det eksisterende filterdæksel samt sien. Placer sien i afblæsningsventilens dæksel. Smør filtergevindet let. Monter derefter den nye pakning og tilspænd til anbefalede tilspændingsmoment (se Tabel 1, side 9). 3.5 Således monteres DV1 og DV2 Ved montage af trykudligningsventiler for dræning/afblæsning/rensning og udluftning/trykudligning af rørføringer, skal det nøje overvejes, hvortil der udlades. Udladningen skal ske til et sikkert sted, således at der ikke sker skade på personer eller anlæg. For gevindtilslutninger, anbefales det at pakke samlingerne med PTFE tape eller (loctite) - eller et andet gevind låse/tætningsmiddel, inden samlingerne tilspændes til det, for rørsamlingen, anbefalede moment. DV2 leveres med kompressionsfittingen for-monteret i gevindmodellerne. For rørende-tilslutningerne (han), svejses disse iflg. ANSI B Klasse se afsnit 3.6 og Isvejsning af DV1 eller DV2 på rørende (se afsnit 3.8) Det er vanskeligt at give en generel anbefaling hvad angår svejseprocedurer, som dækker alle nationale og international standarder - herunder bl.a. svejseforhold (run nummer, dimension af tilsatsmateriale, strømstyrke, spænding, polaritet), opbevaring af tilsatsmaterialer og type/ producent af tilsatsmaterialer (specielt p.g.a. den store mængde af producenter på dette område). Denne vejleding skal derfor ses som vejledende, baseret på engelske standarder. Den belyser de vigtige forhold, der gør sig gældende m.h.t. at svejse et rør eller rørfitting på trykudligningsventilen. 3.7 Isvejsning af DV1 eller DV2 på PC3_/ PC4_ rørføringstilslutninger (se afsnit 3.9) De generelle retningslinier vedr. sikker udledning og tilslutning af gevind- eller svejsestudsvarianter i rørføringstilslutninger gælder stadig. DV1 ventilen kan monteres, så den fungerer som som dræn eller til test af vandudladere, hvor udledningen fra vandudladeren reguleres. DV2 ventilen bruges til udluftning eller til montering på steder, hvor udledningen skal reguleres. Kontroller at ventilen orienteres korrekt (specielt hvis ventilen er monteret over rørføringstilslutningen), således at afgangsrørføringen ikke hindrer monteringen af udlader til montagefladen samt betjening af håndhjulet. Det er også en mulighed at for-montere DV ventilen indeni rørføringstilslutningshuset. IM-P ST Issue 5 5

6 3.8 Svejsning af rørfittings Svejsning af DN15 rørfittings til trykudligningsventil DN15 GRUNDMATERIALE(R) Beskrivelse Austenitisk rustfri stål med minimum trækstyrke på 480 N /mm² Specifikation (er) BS S11 (DV) ASTM A105N (Kobling) Materiale gruppe(r) R og A1 Svejse proces MIG (MMA) GRUNDMATERIALE(R) DIM. DN15 Kobling DV Tykkelse 8.85 mm 3.73 mm Diameter mm mm Samlingstype Studs samling iflg. BS 3799 Klasse 3000 lb Svejse forberedelse Dimensioneret skitse Svejse position(er) Alle: Svejses på stedet kobling Cirka 1.5 mm DV t Maximalt spillerum på diameteren: 1.0 mm Reference - BS 2633: 1987: Afsnit 3.1 og Fig. 9 Svejse tilsatsmateriale Tilsatsmateriale Legering - Lav C : 23% Cr: 12% Ni Specifikation - BS 2926 : 1984 : L BR Beskyttelsesgas: Ikke aktuel. Tilpasning og rengøring Kobling: Som leveret og stålbørstet. DV: Som leveret og stålbørstet. YDERLIGERE INFORMATION 1. Det er ikke nødvendigt at adskille ventilen for isvejsning - DV ventilen skal dog stå åben. 2. Monter v.h.a. svejse hæftninger. GRUNDMATERIALE TEMPERATUR Forvarmningstemperatur Kun nødvendig hvis temperaturen i omgivelserne er under 5 C (9 F). Opvarm til temperaturen er lig håndlun. Svejse temperatur Ikke aktuel. OPVARMNING EFTER SVEJSNING Behøves ikke. SVEJSE BESKRIVELSE OG FÆRDIG SVEJSNING Dimensioneret skitse Dette hjørne må ikke være smeltet fuldstændigt væk Kobling 1.4t minimum 1.4t minimum DV Reference.- BS 806: 1990: Kapitel 4: afsnit lll 6 IM-P ST Issue 5

7 3.9 Svejsning af rørføringstilslutning Svejsning af DN15 rørføringstilslutning til trykudligningsventil DN15 GRUNDMATERIALE(R) Beskrivelse Austenitisk rustfri stål med minimum trækstyrke på 485 N/mm² Specifikation(er) ASTM A182 F304L (PC) BS S11 (DV) Materiale gruppe(r) R Svejse proces MIG (MMA) GRUNDMATERIALE(R) DIM. DN15 Kobling DV Tykkelse 8.85 mm 3.73 mm Diameter mm mm SAMLINGSTYPE Studssamling iflg.. BS 3799 klasse 3000 lb Svejse forberedelse Dimensioneret skitse Svejse position(er) Alle: Svejses på stedet PC Cirka 1.5 mm. DV t Maximalt spillerum på diameteren: 1.0 mm Reference - BS 2633: 1987: Afsnit 3.1 og Fig. 9 Svejse tilsatsmateriale Tilsatsmateriale Legering -Lav C: 20% Cr: 10% Ni: 0.8% Si: 1% Mn Specifikation - BS 2926: 1984: E19 9 LR Beskyttelsesgas: Ikke aktuel Tilpasning og rengøring PC: Som leveret og stålbørstet. DV: Som leveret og stålbørstet. YDERLIGERE INFORMATION 1. Det er ikke nødvendigt at adskille ventilen for isvejsning - PC/DV ventilen skal dog stå åben. 2. Monter v.h.a. svejse hæftninger. GRUNDMATERIALE TEMPERATUR Forvarmningstemperatur Kun nødvenidg hvis temperaturen i omgivelserne er under 5 C (9 F). Opvarm til temperaturen er lig håndlun. Svejse temperatur Ikke aktuel. OPVARMNING EFTER SVEJSNING Behøves ikke. SVEJSE BESKRIVELSE OG FÆRDIG SVEJSNING Dimensioneret skitse Dette hjørne må ikke være smeltet fuldstændigt væk PC 1.4t minimum 1.4t minimum lll DV Reference.- BS 806: 1990: Kapitel 4: Afsnit IM-P ST Issue 5 7

8 4. Ibrugtagning Efter installation eller vedligehold bør det kontrolleres, at systemet er fuldt funktionsdygtigt. Kontroller at alle alarmer og sikkerhedsforanstaltninger bliver testet og fundet i orden. 5. Drift 5.1 DV1 OG DV2 Trykudligningsventilen indeholder en ventilskrue (2), der kan afmonteres med en 19 mm A / F fastnøgle for at dræne/trykudligne/udlufte den tilsluttede rørføring. En låseskrue forhindrer, at ventilskruen løsner sig fra ventilhuset. Anbefalet tilspændingsmoment er N m (26-28 lbf ft) for genmontering af ventilskruen. Kontroller at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er taget, inden ventilen åbnes til atmosfæren. Det anbefales at bære beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, når DV1 ventilen åbnes. Periodisk drift af ventilen sikrer, at ventilen fungerer korrekt. 5.2 Integreret afblæsningsventil Den integrerede afblæsningsventil indeholder en ventilskrue (2), der kan afmonteres med en 19 mm A / F fastnøgle for at udlede indholdet af filtersien. En låseskrue forhindrer, at ventilskruen løsner sig fra afblæsningsdækslet. Anbefalet tilspændingsmoment er N m (26-28 lbf ft) for genmontering af ventilskruen. Kontroller at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er taget, inden ventilen åbnes til atmosfæren. Det anbefales at bære beskyttelseshandsker, når ventilen åbnes. 6. Vedligehold Bemærk: Se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1 inden et eventuelt vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Advarsel Filter og dækseltætninger i TD62 ventilen indeholder en tynd armeringsring af rustfrit stål, som kan medføre personskade, hvis den ikke håndteres med forsigtighed. DV1 og DV2 trykudligningsventiler samt den integrerede afblæsningsventil er vedligeholdelsesfrie produkter, med en lang levetid. 8 IM-P ST Issue 5

9 7. Reservedele Der findes ingen reservedele til disse produkter. Således bestilles et nyt produkt Eksempel: 1 stk. DV1 trykudligningsventil i austenitisk rustfri stål med DN15 han-rørende, klasse 80 iflg. ANSI B klasse 300. Fig. 4 DV Fig. 5 DV2 Fig. 6 Integreret afblæsningsventil monteret på en TD42 ventil. 2 Tabel 1 Anbefalede tilspændingsmomenter eller Emne nr. N m (lbf ft) mm Kun integre-td62 50 A/F M33 x ( ) 1 ret afblæs- BPT21Y/SM21Y 32 A/F M24 x ( ) ningsventil Alle øvrige 32 A/ F M28 x ( ) 2 Ventil skrue 19 A/F (26-28) IM-P ST Issue 5 9

10 10 IM-P ST Issue 5

11 IM-P ST Issue 5 11

12 12 IM-P ST Issue 5

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere