Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas"

Transkript

1 /1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas Skueglas med dobbelt glas SG253 skueglas 2. Generel produkt information 3. Installation 4. Ibrugtagning 5. Drift 6. Vedligehold og reservedele Kontrolglas IM-S32-04 Trykt i DK ST Issue 1 Copyright 20011

2 1. Generel sikkerhedsinformation En sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres, igangsættes og bruges korrekt samt vedligeholdes af uddannet personale i overensstemmelse med betjeningsvejledningen (se afsnit 11 i den vedlagte vejledning omkring sikkerhed). Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle installations- og sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og driftsanlæg, ligesom det betinger korrekt anvendelse af værktøj og sikkerhedsudstyr. Advarsel Dækselpakningerne, som anvendes i disse enheder (med undtagelse af SG13), indeholder en tynd armeringsring af rustfrit stål, som kan medføre personskade, hvis den ikke håndteres med omhu. Afspærring Overvej om lukning af spærreventiler vil udsætte det øvrige system eller personer for fare. Farer kan omfatte: spærring af udluftninger og beskyttelsesudstyr eller alarmer. Kontroller at spærreventiler lukkes gradvist, således at systemet ikke udsættes for chockpåvirkninger. Tryk Inden vedligeholdelsesarbejde påbegyndes, bør det kontrolleres, hvad der er - eller har været - i systemet. Kontroller at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet til atmosfærisk tryk, inden arbejdet påbegyndes. Dette gøres nemt ved at montere en Spirax Sarco trykudligningsventil type DV (se separat beskrivelse for yderligere detaljer). Antag ikke, at trykket i systemet er nul, selvom manometeret viser nul. Temperatur For at undgå risiko for forbrændinger, skal systemet have den fornødne tid til afkøling efter afspærring. Brug beskyttelsesudstyr (herunder sikkerhedsbriller) efter behov. PTFE (SG13 - skueglas pakning): Hvis dele, som er fremstillet af PTFE, udsættes for temperaturer på 260 C (500 F) eller mere, kan disse afgive gasagtige dampe, som kan forårsage ubehag, hvis disse indåndes. Rygning bør være forbudt i områder, hvor der opbevares elller arbejdes med PTFE, fordi tobak, som er forurenet med PTFE, vil danne polymer dampe under afbrænding. Affald Dette produkt er genanvendeligt. Der er derfor ingen miljømæssig risiko, hvis bortskaffelse af produktet sker ifølge gældende regler, MED UNDTAGELSE AF: PTFE (SG13 - skueglas pakning): Må kun bortskaffes i henhold til gældende regler. Må ikke afbrændes. Opbevar PTFE affald i en separat beholder, bland det ikke med andet affald, og aflever denne beholder på en modtagestation for affald. 2 IM-S32-04 ST Issue 1

3 2. Generel produkt information 2.1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas Generel beskrivelse En gruppe af skueglas - med enkelt eller dobbelt skueglas med gevind tilslutninger - fremstilllet i enten messing eller bronze. Materialet afhænger af størrelsen. BEMÆRK: For yderligere information, se venligst teknisk dataark TI-P022-05, som indeholder fyldestgivende oplysninger om: Materialer, størrelser og rørforbindelser, dimensioner, vægt, driftsområde og kapacitet. Fig. 1 Skueglas med enkelt glas Fig. 2 Skueglas med dobbelt glas Størrelser og rørforbindelser Enkelt glas 3 / 8", ½", ¾" og 1" BSP eller NPT gevind Dobbelt glas ½", ¾", 1" 1½" og 2" BSP eller NPT gevind Begrænsende faktorer Konstruktion af hus PN5 PMA - Maximum tilladte tryk 5 bar g (72.5 psi g) TMA - Maximum tilladte temperatur 148 C (298.4 F) PMO - Maximum driftstryk 3.5 bar g (50.75 psi g) TMO - Maximum driftstemperatur 148 C (298.4 F) Minimum driftstemperatur -100 C (-148 F) Maximum test tryk (kold): 7 bar g (101.5 psi g) Driftsområde Temperatur C Damp mætningskurve * 4 5 Tryk bar g Produktet må ikke bruges i dette område. * PMO Maximum anbefalet driftstryk for mættet vanddamp er 3.5 bar g (50.75 psi g). IM-S32-04 ST Issue 1 3

4 2.2 SG13 skueglas Generel beskrivelse SG13 er et vedligeholdbart skueglas - med flere skueglas placeret cylindrisk for optimalt udsyn samt gevind tilslutninger. Skueglassene viser udledningen fra vandudladere i tryksatte kondensat returføringer. Skueglasset skrues direkte i vandudladeren, hvilket betyder, at systemet kan opbygges i moduler, samtidig med at der ikke er behov for yderligere tilslutninger og dermed yderligere potentielle lækager. Skueglassene kan også monteres direkte i procesrørføringen for at muligøre, at flowet visuelt kan iagtages. BEMÆRK: For yderligere information, se venligst teknisk dataark TI-P130-11, som indeholder fyldestgivende oplysninger om: Materialer, størrelser og rørforbindelser, dimensioner, vægt, driftsområde og kapacitet. Fig. 3 SG13 skueglas Størrelser og rørforbindelser ½", ¾" 1" BSP gevind, konisk han/parallel hun gevind iflg. BS 21 eller ½", ¾" 1" NPT gevind, han/hun iflg. ANSI B Begrænsende faktorer Konstruktion af hus PN16 PMA - Maximum tilladte tryk 16 bar g (232 psi g) TMA - Maximum tilladte temperatur 200 C (392 F) PMO - Maximum driftstryk 13 bar g (188.5 psi g) TMO - Maximum driftstemperatur 200 C (392 F) Minimum driftstemperatur -15 C (1 F) Maximum test tryk (kold): 24 bar g (348 psi g) Driftsområde Temperatur C Damp mætningskurve *PMO * Tryk bar g Produktet må ikke bruges i dette område. Maximum anbefalet driftstryk for mættet vanddamp er 13 bar g (188.5 psi g). 4 IM-S32-04 ST Issue 1

5 2.3 SG253 skueglas Generel beskrivelse Skueglas SG253 med dobbelt glas er fremstillet i SG jern og har flange forbindelser. BEMÆRK: For yderligere information, se venligst teknisk dataark TI-P130-01, som indeholder fyldestgivende oplysninger om: Materialer, størrelser og rørforbindelser, dimensioner, vægt, driftsområde og kapacitet. Fig. 4 SG253 skueglas Størrelser og rørforbindelser DN15, 20, 25, 32, 40 og 50. Flanger BS 4504 (DIN) PN25 og BS 1560 (ANSI) klasse150. Begrænsende faktorer Konstruktion af hus PN25 ANSI 150 PMA - Maximum tilladte tryk 25 bar g (362.5 psi g) TMA - Maximum tilladte temperatur 300 C (572 F) PMO - Maximum driftstryk Temperatur C A PN25 21 bar g (304.5 psi g) Klasse bar g (200.1 psi g) TMO - Maximum driftstemperatur 300 C (572 F) Minimum operating temperature 0 C (32 F) Maximum test tryk PN25 38 bar g (551 psi g) (kold): Klasse bar g (435 psi g) Driftsområde Damp 100 mætningskurve C B * * 25 Tryk bar g Produktet må ikke bruges i dette område. * PMO Maximum anbefalet driftstryk for mættet vanddamp. A - B Flanger BS 4504 (DIN) PN25. A - C Flanger BS 1560 (ANSI) klasse 150. IM-S32-04 ST Issue 1 5

6 2.4 Kontrolglas Generel beskrivelse Kontrolglasset er en kombination af et skueglas og en kontraventil. Kontrolglasset bruges til at observere udledningen fra vandudladere. Positionen af kuglen i kontraventilen indikerer, om der er kondensat flow eller ej. Hvis der er en stigning i kondensat rørføringen efter udladeren, er det ikke nødvendigt at montere en seperat kontraventil, hvilket forenkler installationen. Kontrolglasset er specielt velegnet til ibrugtagning af vandudladere, der er monteret med en damplås (SLR) enhed. Kontrolglasset kan benyttes i alle væsker, der er kompatible med de materialer, som kontrolglasset er fremstillet af. BEMÆRK: For yderligere information, se venligst teknisk dataark TI-P022-01, som indeholder fyldestgivende oplysninger om: Materialer, størrelser og rørforbindelser, dimensioner, vægt, driftsområde og kapacitet. Fig. 5 Kontrolglas Størrelser og rørforbindelser ½", ¾" og 1" BSP eller NPT gevind. Begrænsende faktorer Konstruktion af hus PN3.6 PMA - Maximum tilladte tryk 3.6 bar g (52.2 psi g) TMA - Maximum tilladte temperatur 146 C (294.8 F) PMO - Maximum driftstryk 3.6 bar g (52.2 psi g) TMO - Maximum driftstemperatur 146 C (294.8 F) Minimum driftstemperatur 0 C (32 F) Maximum test tryk (kold): 7 bar g (101.5 psi g) Driftsområde Temperatur C Damp mætningskurve Tryk bar g Produktet må ikke bruges i dette område. 6 IM-S32-04 ST Issue 1

7 3. Installation Bemærk: Inden installationen påbegyndes, anbefales det at læse "Sikkerheds- informationen" i afsnit 1. Skueglas og kontrolglas kan monteres i horisontale eller vertikale rørføringer på afgangssiden af en vandudlader. Hvis udladeren er af udblæsningstypen, fx. termodynamisk, så skal skueglas eller kontrolglas monteres minimum 1 m (3 ft) fra udladeren. Dette sikrer, at glasset ikke udsættes for termiske chok eller tryk. Der skal tages de nødvendige hensyn og forholdsregler med henblik på at beskytte personer, hvis et glas evt. brydes. Kontroller at der er adgang for udførelse af vedligeholdelsesarbejde. 4. Ibrugtagning Efter installation eller vedligehold bør det kontrolleres, at systemet er fuldt funktionsdygtigt. Kontroller at alle alarmer og sikkerhedsforanstaltninger bliver testet og fundet i orden. 5.1 Skueglas Skueglasset har en glat, koncentrisk reduktion i tilgangsporten, hvilket bevirker, at der opstår turbulens i skueglasset, når væsken passerer igennem glasset. Denne turbulens bevirker, at flowet altid kan ses - uanset væske typen. Skueglassene kan bruges til at lokalisere blokerede ventiler, filtre, vandudladere eller øvrigt rørføringsudstyr. Skueglassene kan også bruges til inspektionsformål, fx. til sammenligning af væskens farve forskellige steder i processen. Dette muliggør, at der kan justeres på procesparametrene hurtigt og effektivt. Det cylinderformede SG13 skueglas kan skrues direkte i vandudladeren. 5.2 Kontrolglas 5. Drift Kontrolglasset er en kombination af et skueglas og en kontraventil i én enhed. Kuglen i toppen af flowrøret løftes af sit sæde mod afgangsporten, når der er væske flow igennem. Kuglen gør det let at se, om der er flow eller ej, samtidig med at kuglen lukker ved baglæns flow. IM-S32-04 ST Issue 1 7

8 6. Vedligehold og reservedele Bemærk: Se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1 inden et eventuelt vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Advarsel Pakningerne, som bruges i skueglas med både enkelt glas og dobbelt glas, indeholder en tynd armeringsring af rustfrit stål, som kan medføre personskade, hvis den ikke håndteres med forsigtighed. 6.1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas Alt vedligehold skal foretages af uddannet personel. Før arbejdet påbegyndes, skal man være bekendt med 'Sikkerhedsinformationen', ligesom alt nødvendigt værktøj skal være til rådighed. Brug kun Spirax Sarco reservedele. Sådan udskiftes glas og pakninger: - Afspær skueglasset og tillad at tryk og temperatur udlignes til omgivelsernes forhold. - Efter afspærring løsnes facetten (facetterne) (2) og de gamle pakninger (4 og 5) samt glasset (3) fjernes. - Rengør omhyggeligt recessen. - Monter de nye pakninger og glas. Kontroller at den tykke pakning (5) monteres under glasset (3), og at den tynde pakning (4) monteres ovenpå. - Genmonter facetten (facetterne) og tilspænd til det anbefalede tilspændingsmoment (se tabel 1). - Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, åbnes spærreventilerne langsomt, således at tryk og temperatur kan bygges langsomt op. - Kontroller for lækager. 6.2 Reservedele Reservedele (for skueglas med enkelt eller dobbelt glas) Tilgængelige reservedele er vist i fuldstregs illustrationer. Dele, illustreret med stiplede linier, leveres ikke som reservedele. Tilgængelige reservedele Sæt med glas og pakninger 3, 4, 5 Sæt med pakninger 4, 5 Således bestilles reservedele Reservedele skal altid bestilles via kolonnen 'Tilgængelige reservedele' med angivelse af størrelse og typen af skueglas. Eksempel: 1 - Sæt med glas og pakninger for 1" Spirax Sarco skueglas med dobbelt glas. Tabel 1 Anbefalede tilspændingsmomenter Del Nr. Del eller N m (lbf ft) mm 2 Facet (43-47) 8 IM-S32-04 ST Issue 1

9 Fig. 6 Skueglas med enkelt glas Fig. 7 Skueglas med dobbelt glas IM-S32-04 ST Issue 1 9

10 Bemærk: Se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1 inden et eventuelt vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Advarsel Dækselpakningen, som anvendes i SG253, indeholder en tynd armeringsring af rustfrit stål, som kan medføre personskade, hvis den ikke håndteres med forsigtighed. 6.3 SG253 skueglas Alt vedligehold skal foretages af uddannet personel. Før arbejdet påbegyndes, skal man være bekendt med 'Sikkerhedsinformationen', ligesom alt nødvendigt værktøj skal være til rådighed. Brug kun Spirax Sarco reservedele. Sådan udskiftes glas og pakninger: - Afspær skueglasset og tillad at tryk og temperatur udlignes til omgivelsernes forhold. - Efter afspærring løsnes dæksel møtrikkerne (6) og de gamle pakninger (4 og 5) fjernes fra glasset (3). - Rengør omhyggeligt recessen. - Monter de nye pakninger og glas. Kontroller at den tykke pakning (5) monteres under glasset (3), og at den tynde pakning (4) monteres ovenpå. - Genmonter dæksler (2) og dæksel møtrikker (6) og tilspænd til det anbefalede tilspændingsmoment (se tabel 2). - Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, åbnes spærreventilerne langsomt, således at tryk og temperatur kan bygges langsomt op. - Kontroller for lækager. 6.4 Reservedele Reservedele (for SG253 skueglas) Tilgængelige reservedele er vist i fuldstregs illustrationer. Dele, illustreret med stiplede linier, leveres ikke som reservedele. Tilgængelige reservedele Sæt med glas og pakninger 3, 4, 5 Sæt med pakninger 4, 5 Sådan bestilles reservedele Reservedele skal altid bestilles via kolonnen 'Tilgængelige reservedele' med angivelse af størrelse og typen af skueglas. Eksempel: 1 - Sæt med glas og pakninger for et DN15 Spirax Sarco SG253 skueglas. Tabel 2 Anbefalede tilspændingsmomenter Del Nr. Str. eller N m (lbf ft) mm DN A/F M10 x (8.6) 6 DN A/ F M10 x (17.2) DN A/ F M10 x (29.0) 10 IM-S32-04 ST Issue 1

11 Fig. 8 SG253 skueglas IM-S32-04 ST Issue 1 11

12 6.5 SG13 skueglas Bemærk: Se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1 inden et eventuelt vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Alt vedligehold skal foretages af uddannet personel. Før arbejdet påbegyndes, skal man være bekendt med 'Sikkerhedsinformationen', ligesom alt nødvendigt værktøj skal være til rådighed. Brug kun Spirax Sarco reservedele. Sådan udskiftes skueglas og pakninger: - Afspær skueglasset og tillad at tryk og temperatur udlignes til omgivelsernes forhold. - Efter afspærring fjernes SG13 skueglasset fra rørføringen. - Løsn endeforbindelsen fra huset og fjern skueglasset (4). - Fjern de gamle pakninger (3). Undgå at beskadige sæde fladerne og rengør omhyggeligt recesserne. - Monter de nye pakninger (3) der leveres sammen med skueglasset (4) (se afsnit 6.6, ang. reservedele). - Kontroller at skueglasset (4) er placeret korrekt i huset. Tilspænd derefter tilslutningen (2) til det anbefalede tilspændingsmoment (se tabel 3). Bemærk: Hvis glasset (4) ikke er placeret korrekt i huset, kan det medføre, at glassets hjørner revner. - Genmonter skueglasset i rørføringen. - Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, åbnes spærreventilerne langsomt, således at tryk og temperatur kan bygges langsomt op. - Kontroller for lækager. 6.6 Reservedele Reservedele (for SG13 skueglas) Tilgængelige reservedele er vist i fuldstregs illustrationer. Dele, illustreret med stiplede linier, leveres ikke som reservedele. Tilgængelige reservedele Skueglas samling 3 (2 stk.), 4 Sådan bestilles reservedele Reservedele skal altid bestilles via kolonnen 'Tilgængelige reservedele'. Eftersom skueglas samlingen altid er den samme for alle tre størrelser, vil bestillingen skulle lyde: Eksempel: 1 - Skueglas samling for Spirax Sarco SG13 skueglas. Tabel 3 Anbefalede tilspændingsmomenter Del nr. Str. eller N m (lbf ft) mm ½" - DN15 32 A/F (25-29) 2 ¾" - DN20 36 A/F (25-29) 1" - DN25 46 A/F (25-29) 12 IM-S32-04 ST Issue 1

13 Fig. 9 SG13 skueglas IM-S32-04 ST Issue 1 13

14 Bemærk: Se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1 inden et eventuelt vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Advarsel Dækselpakningen indeholder en tynd armeringsring af rustfrit stål, som kan medføre personskade, hvis den ikke håndteres med forsigtighed. 6.7 Sight check Alt vedligehold skal foretages af uddannet personel. Før arbejdet påbegyndes, skal man være bekendt med 'Sikkerhedsinformationen', ligesom alt nødvendigt værktøj skal være til rådighed. Brug kun Spirax Sarco reservedele. Sådan udskiftes skueglasset: - Afspær kontrolglasset og tillad at tryk og temperatur udlignes til omgivelsernes forhold. - Efter afspærring fjernes bolt og skiver (7 og 8). - Fjern dækslet (6). - Fjern de gamle pakninger (2) og skueglasset (3). Rengør omhyggeligt recesserne. - Monter de nye pakninger (2) der leveres med skueglasset (3) og genmonter. Tilspænd derefter boltene ens til det anbefalede tilspændingsmoment (se Tabel 4). - Det anbefales, at tilspænde til lidt mere end 'fingerstramt'. Boltene tilspændes efter en periode i drift til det anbefalede tilspændingsmoment (se Tabel 4). - Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, åbnes spærreventilerne langsomt, således at tryk og temperatur kan bygges langsomt op. - Kontroller for lækager. Sådan udskiftes udledningsrøret: - Fjern dækslet (6) og skueglasset (3) på samme måde som beskrevet under 'Sådan udskiftes skueglasset' ovenfor og løft kuglen (5) ud. - Skru derefter det gamle udledningsrør (4) ud og monter det nye. - Udskiftning pakningerne (2). Monter en ny kugle (5), genmonter og tilspænd boltene ens til det anbefalede tilspændingsmoment (se Tabel 4). - Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, åbnes spærreventilerne langsomt, således at tryk og temperatur kan bygges langsomt op. - Kontroller for lækager. Advarsel Under visse forhold kan kondensat virke solvent på glasset. Det anbefales derfor, at skueglasset regelmæssigt kontrolleres for undersøge, om glasset bliver tyndere. Er der den mindste indikation af, at glasset bliver tyndere, skal skueglasset udskiftes øjeblikkeligt. Tabel 4 Anbefalede tilspændingsmomenter Del nr. 7 4 Str. eller N m (lbf ft) mm ½" og ¾" 10 A/F M6 x ( ) 1" 10 A/F M6 x ( ) ½" og ¼" 9 /16 16" x 26 BSW 5-6 ( ) 1" 7 /8" x 20 UNF 5-6 ( ) 14 IM-S32-04 ST Issue 1

15 6.8 Reservedele Reservedele (for kontrolglas) Tilgængelige reservedele er vist i fuldstregs illustrationer. Dele, illustreret med stiplede linier, leveres ikke som reservedele. Tilgængelige reservedele Skueglas samling 2 (2 stk.), 3 (1 stk.) Udledningsrørenhed (sæt med 2) 4, 5 Sæt med bolte og pakninger (sæt med 4*) 7, 8 Pakningssæt (sæt med 6 ) 2 De tilgængelige reservedele passer til ½" og ¾" størrelserne, men ikke 1". Bemærk: * Tidligere modeller var udstyret med tapskruer, møtrikker og pakninger - og disse er indeholdt i sættet med bolte. Tidligere modeller var udstyret med ethylen propylen pakninger, som var betydeligt tykkere end grafit laminat. Sådan bestilles reservedele Reservedele skal altid bestilles via kolonnen 'Tilgængelige reservedele' med angivelse af størrelse og typen af kontrolglas. Eksempel: 1 - Skueglas enhed for et ½" Spirax Sarco skueglas. Fig. 10 Kontrolglas Skueglas enhed 3 2 Udledningsrør enhed 4 5 IM-S32-04 ST Issue 1 15

16 16 IM-S32-04 ST Issue 1

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere