OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND"

Transkript

1 REGNSKAB & BERETNING 2009

2 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle arbejder på at have den gode service til leje. Selskabet har gennem de seneste år været igennem en række fusioner og arbejder målrettet på at udvikle organisationen. Vores vision er: Boligselskabet Sjællands boliger skal være billigst, bedst i kvalitet og skal tilfredsstille eksisterende som fremtidige boligkrav Boligselskabet Sjællands boliger kendetegnes med fleksibel indretning og boform Boligselskabet Sjælland skal være mest mulig miljøorienteret Tilbyder boliger over hele Sjælland Boligselskabet Sjælland tilbyder et bredt spekter af ejendomme fra en- og tofamiliehuse over elementbyggerier og etagebyggerier i mursten til det tæt/lave byggeri. Ejendommene omfatter familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Boligselskabet Sjælland har egen bygge- og anlægsafdeling, der varetager opgaver inden for projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn samt bygherrerådgivning og teknisk rådgivning i forhold til de administrerede selskaber. Foruden boliger i Roskilde Kommune har selskabet boligafdelinger i Køge, Holbæk, Egedal, Ringsted, Næstved, Frederikssund og Vordingborg Kommuner. Boligselskabet Sjælland administrerer samtidig de almene boligselskaber Fjordbo, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab samt S/I Ældreboligerne i Hvalsø. Årsberetningen er udgivet i forbindelse med ordinært repræsentantskabsmøde i Udgiver: Boligselskabet Sjælland Parkvænget Forskilde Oplæg: 600 eksemplaer Foto: Ulrik jantzen Layout: Kommunikation Tryk: Kailow Indhold Beretning 3-21 Resultatopgørelse Balance Selskabsoplysninger 26 Byggefond 27 Revisionspåtegning Selskabsbestyrelsen

3 DEN GODE SERVICE TIL LEJE Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab. Vores størrelse giver os mulighed for at få en god sammenhæng mellem den service kunderne får, huslejen samt kvaliteten af boligerne. Det kommer dog ikke af sig selv. Vi forsøger at nytænke og samtidig skabe nogle gode rutiner blandt ansatte, leverandører og kunder, så vi dag for dag bliver bedre. Vi har den gode service til leje. De fleste af vores nye tiltag har vi haft rigtig god succes med, mens vi er nødt til at arbejde videre med enkelte. Boligselskabet Sjælland er et politisk ledet selskab. Det er beboervalgte, som i boligafdelingerne og i selskabsbestyrelsen og repræsentantskabet træffer de overordnede beslutninger. 3

4 BEBOERVALGTE SÅ PÅ FREMTIDEN Boligselskabet Sjælland bygger fremtiden. Det var overskriften på den værdidebat selskabet havde i I januar 2009 var samtlige afdelingsbestyrelser inviteret til møde, hvor Institut for Fremtidsforskning gav sit besyv med på, hvordan de ser fremtiden for den almene bolig. Deltagerne kom på den baggrund med de punkter, som skal kendetegne selskabet. Sideløbende med det deltog medarbejderne i en værdidebat, som gav selskabsbestyrelsen mulighed for Medarbejderværdier Jeg udviser åbenhed over for forandringer og nye opgaver Jeg tager initiativ til og støtter ændringer, der kan føre til forbedringer Jeg går foran med et godt eksempel Jeg er opmærksom på, at effektivitet og kvalitet er væsentlige forudsætninger for at skabe værdi Jeg er økonomisk ansvarlig Jeg er opmærksom på min adfærds betydning for selskabets omdømme Jeg tager medansvar for min egen faglige og personlige udvikling at definere selskabets mission, Jeg er opmærksom på, at min indsats medvirker til at skabe tilfredse vision og værdier. beboere Jeg er aktiv i at fremme et godt samarbejde, og jeg fremlægger mine Med udgangspunkt i ovennævnte synspunkter åbent og de mange input afde- Jeg er konstruktiv i min holdning til kollegaer og ledere lingsbestyrelser, medarbejdere og ledelse kom med, blev selskabets forretningsstrategi frem til 2012 skabt. Selskabsbestyrelsen godkendte strategien i oktober 2009 og den danner baggrund for de handlingsplaner hvert fagområde har for 2010 og frem til og med

5 LEDELSE OG MEDARBEJDERVÆRDIER Boligselskabet Sjælland skal afspejle det samfund og de forhold, som vi er en del af. Det gør at vi er i en forandringsproces. Vi har fokus på, at en del af vores beboere er blandt de lavest lønnede i landet, hvorfor vi skal være særlig opmærksomme på, at være ressourcebevidste med de midler vi har. Samtidig ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads, hvilket gør balancegangen særligt udfordrende. Netop det er en af årsagerne til selskabets fokus på god ledelse. Samtidig med værdiprocessen blev selskabets ledelses- og medarbejderværdier skabt. Ledelse er en faglig kvalifikation ligesom et flyttesyn. Derfor har samtlige ledere gennemgået en uddannelse, så alle er på samme niveau. Ud fra dette udgangspunkt vil der fremover arrangeres individuelle lederuddannelse. Lederværdier Jeg skaber rammer, retning og mål Jeg er forretningsorienteret med et tværgående fokus Jeg udfordrer mine medarbejdere, så deres kompetencer udnyttes optimalt Jeg er struktureret og sikrer arbejdsgange med optimal anvendelse af mine medarbejdere Jeg følger op på aftaler og overholder tidsfrister Jeg motiverer, sælger mine budskaber og giver feedback Jeg giver frihed under ansvar Jeg er konsekvent, målrettet og vedholdende Jeg er synlig og kommunikativ Jeg er forandringsparat og tænker nyt 5

6 BEBOERDEMOKRATI Boligselskabet Sjælland ledes af beboerne og beboerdemokratiet er en styrke for selskabets virke. Gennem flere år har primært den ældre del af befolkningen været aktive i beboerdemokratiet, men vi oplever en stigende interesse fra den yngre generation. Det styrker selskabet, da nytænkning og friske øjne altid er godt. Selskabet har i 2009 indført et elektronisk nyhedsbrev, så afdelingsbestyrelser og andre aktive i og omkring selskabet kan følge med i selskabets virke. Centerråd, som dækker et mindre geografisk område, er etableret for at gøre selskabet og beslutningerne mere decentrale og lokalt forankret. Strategi- og værdiprocessen, hvor afdelingerne også er inviteret, er andre områder, hvor vi løbende forsøger at inddrage beboerne i selskabets fremtid og hvordan vi skal virke. Vision Boligselskabet Sjællands boliger er billigst mulige og i bedst mulig kvalitet og tilfredsstiller eksisterende som fremtidige boligkrav Boligselskabet Sjællands boliger kendetegnes med fleksibel indretning og boform Boligselskabet Sjælland tager størst muligt hensyn til miljøet 6

7 Værdier Kommunikation Kvalitet Rummelighed Ressourcebevidsthed Nytænkning SELSKABET VOKSEDE I 2009 bød vi velkommen til nye afdelinger i Boligselskabet Sjælland. Fra 1. januar 2009 administrerede vi BS 1939 i Holbæk. Vi traf senere en fælles beslutning om at lægge selskaberne BS 1939 (Holbæk) og Boligselskabet Sjælland sammen med virkning fra 1. oktober I 2009 traf vi også beslutning om at lægge os sammen med Skovbo Boligselskab. Den beslutning fik virkning fra 1. januar I 2009 overtog vi også administrationen af Ungdommens Hus. 7

8 KUNDESERVICE I forlængelse af vores nye strategi, hvor vi lægger mere vægt på kundebegrebet, valgte vi i efteråret at ændre navn på afdelingen Beboerservice, som nu hedder Kundeservice. På den måde ønsker vi at synliggøre, at Boligselskabet Sjælland hele tiden arbejder med at kunderne kommer/er i fokus. Der kan være forskellige opfattelser af, om man helst vil være kunde eller beboer. Vi skal som selskab hele tiden tænke på, om vi leverer den rigtige service. Det, at vi hele tiden tænker kunder og ikke beboere, gør at vi udvikler os i den rigtige retning så vi tilbyder en bedre og bedre service. Vi leverer ikke blot administration. Vi har den gode service til leje. Derfor siger vi nu kunder. Vi har også etableret en kundekontaktgruppe, hvor ledende medarbejdere - som i dagligdagen har kontakten til vore kunder (herunder beboere) finder frem til forbedringer i vores kundekontakt. Vi vil sikre, at vores medarbejderes erfaringer kommer hele organisationen til gode - og dermed alle kunder. FJERNER PAPIRGANGE Der er meget papirarbejde i forbindelse med syn af boliger. Vi vil gerne fjerne nogle papirgange og bruge tiden på andre ting. Med udgangen af 2009 har vi startet et projekt med elektronisk syn. Det betyder, at ejendomsmestrene i løbet af 2010 vil kunne indtaste oplysningerne direkte på en computer, når de syner boligen. Ejendomsmesteren skal bruge lidt ekstra tid i boligen, men undgår til gengæld at bruge meget tid på papirarbejde bagefter. I 2009 har vi også haft fokus på et korrekt syn. Vi har derfor gjort en ekstra indsats for at rette fejl og problemstillinger - ligesom vi i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening har afholdt kursus i synsforretning. De fleste ejendomsfunktionærer blev i 2009 udstyret med en lille computer, så de løbende kan registrere, hvor lang tid de bruger på de forskellige arbejdsopgaver. Det betyder, at vi sparer tid i forhold til timefaktureringen til boligafdelingerne og vi er samtidig sikre på, at faktureringen er korrekt. Vi har i 2009 fastholdt vores fokus på hvilke opgaver, vi skal løse. Derfor har vi ikke blot genbesat stillinger, når en medarbejder er stoppet. Vi har grundigt analyseret behovet og det har for nogle boligafdelinger affødt betydelige besparelser. 8

9 KUNDECENTRET Vores kunder har tidligere henvendt sig til enten vores ekspedition eller vores driftscenter afhængig af, hvilken service de havde brug for. De to afdelinger samlede vi i 2009, så kunden fremover kun skal ringe til et telefonnummer. Ved sammenlægningen forlængede vi også vores åbningstid, så kunderne har langt bedre mulighed for at kontakte os. I løbet af efteråret blev medarbejderne i kundecentret uddannet, så de er endnu bedre til at besvare spørgsmål - eller alternativt kan viderestille kunden til det relevante område. Desværre må vi konstatere, at vi har haft uacceptabelt lange ventetider for kunderne. Vi vil nedbringe ventetiden i 2010 ved at sætte en række initiativer i gang. ANLÆGSSERVICE I 2009 var driftsaftalerne den væsentligste opgave for Anlægsservice. Aftalerne fungerer som en aftale mellem afdelingerne og driften og skal sikre, at Kundeservice kan løse opgaven i afdelingen korrekt. Samtidig er driftsaftalerne et budgetværktøj, som blandt andet skal understøtte markvandringen og budgetlægningen. Anlægsservice har indgået leverandøraftaler på flere områder. Afdelingen har blandt andet indgået aftaler med legepladsleverandører, og det giver betydelige rabatter til boligafdelinger, der bruger aftalerne. Desuden er der indgået aftaler om indkøb af gødning. I forlængelse af Boligselskabet Sjællands beslutning om at have en grøn profil, vedtog selskabsbestyrelsen, at der ikke benyttes sprøjtegift. Som alternativ er der i dag flere produkter på markedet, som kan bekæmpe uønskede grønne planter ved hjælp af et hvidløgsekstrakt. Det blev forsøgsvis afprøvet i udvalgte boligafdelinger i 2009, og forsøgene vil fortsætte i

10 NYE FACILITETER TIL ANSATTE En række af vores kunder har set, at vi har været i gang med at lave bedre faciliteter til vores medarbejdere i områderne. Vores gamle lokaler levede ikke op til Arbejdsmiljøloven, og de nye faciliteter vil ud over at de lever op til kravene give vores ansatte bedre forhold at arbejde ud fra. BOLIGSOCIALT ARBEJDE Vi har haft et rigtig godt samarbejde med kommunerne og politiet om vores boligsociale indsats i det forgangne år, hvor vi ikke har oplevet de samme udfordringer, som andre boligselskaber. Vi arbejder med mere åbenhed i klagesager og vi forsøger at få beboerne til at tale med hinanden og tage ansvar for egen og andres livskvalitet. Vi vil også forenkle og rationalisere klagesagens gang og forsøge at begrænse antallet af klagesager. Vi har to boligsociale medarbejdere. Deres løn er dækket i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, Roskilde Kommune og os. Samtidig har vi frem til starten af 2010 haft en beboerkonsulent, som er lønnet alene af Boligselskabet Sjælland. Der vil i 2010 blive ansat en teamleder for det boligsociale område. Blandt de faste aktiviteter for vores boligsociale medarbejdere kan bl.a. nævnes beboercafeen i Æblehaven. Ansvaret for den boligsociale indsats i områderne ligger hos centerlederne og inspektører, som støttes af de boligsociale medarbejdere. 10

11 UDLEJNING I 2009 har vi administreret 649 flere boliger end i 2008, med det samme antal medarbejdere. I 2009 administrerede vi lejemål med genudlejninger. I vores bestræbelser på at genudleje de opsagte boliger hurtigst muligt, så lejetab bliver holdt på et minimum, har vi taget et nyt værktøj i brug: Boligportal.dk. I september 2009 begyndte vi at lægge boliger uden venteliste på Boligportal.dk. Det har været en stor succes. Samtidig forsøger vi at reducere tabet på lejere, som ikke betaler. Derfor har vi omlagt nogle arbejdsgange og videregivet nogle opgaver til et advokatfirma og et inkassofirma. Hvis lejen ikke bliver betalt rettidigt, har vi indtil nu selv udsendt påkrav og rykker og indbragt sagen for fogedretten. Fremover vil vi kun udsende en rykker selv, mens de efterfølgende opgaver bliver udført af en advokat. I de sidste to år er der udsendt omkring 310 rykkere til lejere hver måned. Mange har efterfølgende betalt, men hver måned er der mellem 60 og 75 husstande, som ikke betaler efter første rykkerbrev De modtager derfor endnu en rykker og derefter ophæves lejemålet. Det har i sidste ende ført til, at ca. fem husstande om måneden er blevet udsat af deres boliger. 11

12 HR (HUMAN RESOURCE) I 2009 ansatte Boligselskabet Sjælland sin første HRchef. Det skete som led i en udvikling af hele HR-området, hvor udvikling af organisationen og ansatte ligger sammen med hele personaleadministrationen. En af de første opgaver for HR-chefen var at udvikle en HR-strategi. Rekruttering og ansættelse af dygtige medarbejdere har også været i fokus i Det betyder rigtig meget at få ansat de rigtige. De øgede ressourcer til HR har betydet, at vi i 2009 har forbedret vores rekrutteringer, hvor Boligselskabet Sjælland - med stor succes - er begyndt at benytte et testværktøj og har haft fokus på at udvikle hele rekrutteringsprocessen. Vi deltog i Uddannelsesmessen i Roskilde, hvor vi fortalte en masse unge mennesker om arbejdet som ejendomsfunktionær, for vi ved, hvor vigtigt det er at øge kendskabet til boligselskabet som arbejdsplads over for de unge. Vi er begyndt et lederudviklingsprogram for ledere med blandt andet individuelle afklaringer og udviklingsplaner. Det samme er sket for ejendomsmestre og ledende ejendomsfunktionærer. En god ledelse i alle dele af selskabet giver den bedst mulige drift og udvikling til gavn for kunderne og alle ansatte. 12

13 KOMMUNIKATION Boligselskabets kommunikationsstrategi så dagens lys i 2009, hvor der også blev arbejdet med at optimere kommunikationsafdelingen, hvor opgaverne omkring beboerdemokratiet kom ind som en integreret del af teamet. IT Boligselskabets it-afdeling har i 2009 været en vigtig brik i en række udviklingsprojekter i hele selskabet, såsom elektronisk tidsregistrering, elektronisk syn, oprettelse af to nye servicecentre, flytning af administration og ny udgave af Arbejdet på en ny hjemmeside blev påbegyndt i Hjemmesiden vil rumme langt flere muligheder for selvbetjening, og den forventes færdig inden det ordinære repræsentantskabsmøde i Samtidig har it-afdelingen arbejdet med en it-strategi, omlægning af telefonanlæg til et delvis IP-baseret system, nye programmer og en ny serverpark. Kommunikationsafdelingen har i højere grad indgået som sparringspartner og vejleder i en række projekter på tværs af organisationen og har i løbet af året udviklet en række foldere og andet materiale blandt andet råderetsfolder, beboermapper og kontakt-osfoldere. INTERN SERVICE En række interne funktioner blandt andet omkring post, rengøring og møder - er blevet samlet i teamet Intern Service, som også har arbejdet intenst med flytning af administrationen fra Parkvænget til Køgevej i forbindelse med renoveringen af Parkvænget. 13

14 ØKONOMI I 2009 blev Team Regnskab og Økonomisk sekretariat samlet i en ny afdeling, Økonomi. Overtog regnskaber for Boligselskabet af 1939 Den 1. januar 2009 overtog Boligselskabet Sjælland administrationen af Boligselskabet af 1939 og dermed også opgaven med at udarbejde afdelingsregnskaberne for Selskabets regnskab har RIR revision udarbejdet og revideret. Det var en stor og udfordrende opgave, da næsten hele den gamle administration i Boligselskabet af 1939 var stoppet. Bedre håndtering af fakturaer Vi modtager cirka fakturaer om året. I efteråret 2009 blev der for alvor taget hul på projekt WEBFaktura modtagelse af elektroniske fakturaer. Vores mål er at modtage ca. 90 % af alle fakturaer elektronisk, så vi lettere kan håndtere dem. De sidste 10 % vil blive indscannet dagligt, så alle fakturaer kommer til at ligge elektronisk i systemet. Fokus på økonomistyringen 2009 bød også en øget interesse for økonomistyring i boligselskabet. Det er blandt andet sket ved at ansætte en business controller, som har til opgave at have fokus på økonomistyringen i hele boligselskabet. 14

15 BYG & ANLÆG Nybyggeri Socialpsykiatrisk Bosted, Holbæk Hybenvang Bostedet består af tre boliggrupper med ti boliger i hver samt et servicecenter med yderligere to boliger tilknyttet. Byggeriet blev afsluttet i juni måned. Oasen, Lunden 17 Viby Sj., tilbygning til demensafsnit Vi har opført otte demensboliger samt tilknyttet serviceareal ved det eksisterende demenscenter i Viby. Boligerne blev afleveret til indflytning den 15. december Renoveringer Ågerupvænge Udbedring af skimmelsvamp i samtlige krybekældre. I forbindelse med renoveringen af husene får kunderne nye køkkener samt nye badeværelser. Kunderne kan ikke være i lejemålet under renoveringen, og de flytter derfor til en opført pavillonby tæt på afdelingen. Her skal den enkelte kunde bo i tre måneder. Marievej/ Bent Gruppes Vej, Holbæk Renovering af toilet og badefaciliteter, herunder opstigende grundfugt mv. Marievej nr. 35 er renoveret, og vi er i gang med at registrere samtlige 22 huse, så vi kan udarbejde en samlet renoveringsplan. Højbrønd, Roskilde glasinddækkede altaner Afdelingen har ønsket glas for de indeliggende altaner, så de kan bruges i en større del af året. Lukninger er udført i foldeglas. Rønnebærparken 36, stuen og 1. sal Den tidligere ungdomspension er ombygget ad to omgange - først i forbindelse med det tidligere Roskilde Amts overtagelse og senest i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor der yderligere er ombygget til 11 lejligheder og et serviceareal. Parkvænget 25 - administrationsbygningen I 2009 besluttede selskabsbestyrelsen at renovere, modernisere og udvide den eksisterende administrationsbygning i Parkvænget, hvor vi derefter kan samle alt det administrative personale under ét tag. Ombygningen er projekteret, og der er afholdt licitation i december. Ombygningsarbejdet startede i februar 2010 og forventes afsluttet senest 31. december

16 Helhedsplaner Margrethegården Ringsted Forslag til en samlet plan for Margrethegården er udarbejdet. Forslaget bygger på Landsbyggefondens anbefalinger omkring sammenlægning af lejligheder, lettere adgangsforhold og nyt beboerhus, ligesom diverse renoverings-/opretningsarbejder er indarbejdet. Østergade Tølløse, renovering af badeværelser samt genopretning af stabilitet Vi har fået foretaget supplerende undersøgelse af omfang og behov for renovering. Renoveringen er prissat og projektet er fremsendt til Landsbyggefonden. Traneparken Hvalsø, efterisolering, vinduer/døre, friarealer mv. Omfang og budget for renoveringen er fastlagt og aftalt med Landsbyggefonden. Der har været afholdt beboermøde omkring den fremtidige huslejestigning endelig beslutning afventer Landsbyggefonden. Præstemarkshusene Der er udført supplerende undersøgelser og en prøve på en renovering af tag/undertag, isolering mv. Ny økonomiberegning er sendt til Landsbyggefonden. 16

17 SKIMMELSAGER Der er registreret 122 sager i Opgørelsen tæller alt fra større renoveringssager til mindre forekomster, hvor beboeren selv kan afrense efter grundig vejledning. Sagerne er fordelt på mange boligafdelinger, men enkelte boligafdelinger har haft mange og meget dyre sager. I denne gruppe findes blandt andet Knolden med utætte gulvafløb, fygesneskader og skimmelsvamp på grund af kundeadfærd, Horsehøj med vandindtrængning fra blandt andet tag og gavl, Ågerupvænge I med skimmel i krybekælderen, Bent Gruppesvej/Marievej hvor afdelingen er totalgennemgået afdelingen er ny i selskabet, og der har ikke tidligere været fokus på skimmelsvamp. Årsagerne fordeler sig for de fleste sager som en kombination af beboeradfærd samt mangler og svagheder ved byggeriet. Beboeren vejledes dels generelt om fugt, men også mere konkret om egen adfærd for eksempel manglende udluftning, tykke gardiner, åben dør til badeværelset ved badning, ophængning af vasketøj inden døre mv. Hvor der er tale om et mønster i fejl og mangler ved byggeriet, er der givet besked til centerlederen samt til langtidsbudget-teamet, eller der er igangsat en byggesag til opretning af forholdene. Det var kun enkelte boligafdelinger, der havde afsat midler til fjernelse af skimmel i 2009, hvilket har givet underskud i flere boligafdelinger. Kun få sager er dækket af forsikringen (nogle forekomster af svamp/skjult rørskade mv.). Langt hovedparten af udgifterne ligger i boligafdelingerne. For 2009 drejer det sig om ca. 2 millioner kroner. Der har i første omgang været stort fokus på synlig skimmel. Flere sager, hvor beboerne har haft det meget dårligt, men hvor der ikke har været synlig skimmel eller andet der umiddelbart kunne vise skimmel, har dog vist, at der bør sættes større fokus på skjult skimmel - da skimmel her er fundet skjult i bygningskonstruktioner. Ligeledes bør det i disse sager overvejes en lang række andre forhold, der påvirker indeklimaet, da der ofte er tale om beboere med nedsat immunforsvar eller nedsat lungefunktion. I gruppen af andre forhold kan bl.a. nævnes, bakterier fra vand eller manglende rengøring, nye møbler og tæpper, som kan udskille skadelige stoffer, pollen udefra, skift til andre vaskemidler, parfume, rengøringsmidler kan indeholde mange skadelige stoffer. Specielt sager om skjult skimmel, der er spredt i et større område af boligen, har givet anledning til et øget behov for genhusning/huslejerefusion. 17

18 ENERGI 1. februar 2009 startede Boligselskabet Sjælland Energiafdelingen, hvor energikonsulenten samt tre Energister arbejder med aflæsning af målere og udviklingsprojekter på energiområdet. I samarbejde med EMT Nordic arbejder vi på at automatisere dataopsamlingen/aflæsning af målere mv., til brug for det Grønne Regnskab. Projektet giver herudover mulighed for at følge energiforbruget i de enkelte boligafdelinger, og er baseret på data fra vores energileverandører. En del af vores energileverandører er i øjeblikket desværre kun gearet til at levere data en gang om året. Vi forventer at 70 % af de nødvendige data er på plads primo 2010, hvorefter der vil blive udarbejdet Grønt Regnskab 2009, for de boligafdelinger, vi har data på. Generelt har vi været alle ejendomme i Roskilde igennem for at sikre, at temperaturerne i vores brugsvand ikke giver anledning til legionella. Ligeledes er der lavet servicekontrakter på de fleste tekniske anlæg. Energiafdelingen supporterer også Byg & Anlægs projektledere ved byggesager og stører renoveringer i forbindelse med projekteringen af de kommende forsyningsanlæg, ventilation mv. Varme-/vandklager har igen i 2009 fyldt meget. Energiafdelingen laver forsat kontrol af sager, der ikke kan afklares af varmemålerselskaber samt egen regnskabsafdeling. Antallet af klagesager ligger på ca. 250 stk. 18

19 SAMLE OPGAVER Vi planlagde i 2009 at samle mindre maleropgaver i langtidsbudget 2010 og har arbejdet på et udbudsmateriale, der kan forenkle flere vedligeholdelsesaktiviteter fra langtidsbudgettet. Det gælder malerarbejde, vedligeholdelse af tag, asfalt og belægningsarbejder, rensning og vedligeholdelse af tagrender, afrensning af facader, smøring og justering af vinduer, samt rensning og justering af ventilationsanlæg. Boligselskabet Sjælland er i 2009 påbegyndt en trimning af alle langtidsbudgetter, så budgetterne bliver mere overskuelige. KOLLEKTIV RÅDERET Mange boligafdelinger har gjort brug af den kollektive råderet i 2009: I Sneglehøj og Bakkegården er køkkenerne blevet udskiftet Der er startet køkkenudskiftningssager op i ni boligafdelinger Der udskiftes løbende køkkener i fire boligafdelinger ved fraflytninger Der er blevet projekteret en stor badeværelsesrenovering i afdelingen Parkvænget, som er planlagt til at starte i foråret 2010 I Rønnebærparken er der projekteret og vedtaget at opstille ca. 12 carporte til udlejning. Arbejdet ventes at starte i foråret

20 RÅDERET I 2009 begyndte vi at genoprette råderetskatalogerne. I de boligafdelinger vi har gennemgået, er vi i fuld gang med at udarbejde grundlaget for det nye råderetskatalog i tæt samarbejde med Byg og Anlæg. Vi forventer de første til godkendelse på beboermøder i marts/april Gennemgangen har synliggjort en problematik om forsikring ved de råderetsarbejder, der ikke er ansøgt og godkendt samt problematikken med paraboler i boligafdelingerne. Det følger vi derfor op på i Der har i 2009 været fokus på råderetsbegrebet i Kundebladet. Engagementet hos beboerne er fortsat stort, og afdelingen behandler i gennemsnit ca. 10 ansøgninger om ugen samt de tidligere igangsatte. 20

21 SELSKABETS ØKONOMI Vi har en god og sund drift i boligselskabets administration. Resultatet rammer tæt på det budgetterede. Selvom vi samlet set har ramt resultatet meget tæt på det budgetterede, ligger der dog på de enkelte poster nogle store afvigelser. Dvs. nogle poster, som der er blevet brugt flere penge på og andre poster, som der er blevet brugt færre penge på. Ændret regnskabsprincip Boligselskabet Sjælland ændrede i 2009 regnskabsprincip, således at samtlige aktiver er værdiansat ud fra en skøn over realisationsværdien. Det har betydet, at selskabet i 2009 ekstraordinært har afskrevet kroner. Det har også betydet, at samtlige indkøb i 2009 er straks afskrevet, såfremt de ikke vurderes at have en realisationsværdi. I forhold til tidligere år svarer det til ca. 3 millioner kroner i yderligere afskrivning. F.eks. har borde og stole som ikke har nogen salgsværdi ikke været afskrevet. Det har vi gjort i 2009, så vores aktiver nu passer til det tingene reelt er værd. Det lille baghus på Køgevej 46 D har også været bogført til højere værdi end vi har kunnet sælge det for. På rentesiden har selskabet skabt et overskud. Fremover vil renteindtægter tilfalde afdelingerne, og ikke selskabet som de gjorde i Mere it Vi har sparet en halv million kroner på personale i forhold til budgettet. Bag ved tallet ligger en øget udgift til uddannelse, men samtidig har vi haft færre ansatte end forventet. Alt i alt har vi altså brugt færre penge på personale. Vi har brugt flere penge på it end forventet. Det er bl.a. sket for at opgradere fra utidssvarende software, ligesom vi har valgt at bruge penge på nye it-tiltag, som letter vores arbejdsgange. Det har øget udgiften på it her og nu, men vil betyde, at vi på den lange bane skal bruge mindre tid på papirarbejde. Driften Vi har haft flere flytninger i 2009 end vi forventede. Det har betydet, at vi har haft flere indtægter til ejendomsmestrene hvis lønudgifter alene dækkes af flyttegebyret end vi har haft udgifter. De knap kroner, som overskuddet har været på, fordeler vi blandt afdelingerne. Modsat har arbejdet med driftsplaner kostet kroner ekstra. Den udgift fordeles mellem alle afdelinger. Kundeservice har givet et underskud, som skyldes, at vi ved en fejl ikke havde budgetteret med alle vores servicecentre. Timeprisen på ejendomsfunktionærer har givet et overskud på 2,5 millioner kroner, der tilbageføres efter forbrug. Rent faktisk er tallet dog større, da vi i 2009 har haft ekstraudgifter til lovliggørelse af mandskabsfaciliteter og ekstra udgifter til nyt timeregistreringssystem, som letter timeregistreringen fremover. Mange af vores afdelinger har oplevet, at udgifterne til driften af afdelingen er blevet lavere end tidligere. Vores kunder oplever på den måde det direkte resultat af vores vores arbejde med at effektivisere driften 21

22 Resultatopgørelse - 1. januar december 2009 ORDINÆRE UDGIFTER Konto Resultatopg Budget 2009 Budget Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (inkl. Edb-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Beboerrådgivere og Miljøvejleder Revision Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelinger Renteudgifter (inkl. kurstab obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Årets overskud, som henlægges til: Arbejdskapitalen 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

23 ORDINÆRE INDTÆGTER Konto Resultatopg Budget 2009 Budget Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift Eksterne foretagender Lovmæssige gebyrer m.v Beboerrådgivere Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 605 Nybyggeri: Byggesagshonorar 606 Forbedringsarbejder m.v.: Byggesagshonorar 607 Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 Indholdsfortegnelse Beretning... 4... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 4 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab...

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere