OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND"

Transkript

1 REGNSKAB & BERETNING 2009

2 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle arbejder på at have den gode service til leje. Selskabet har gennem de seneste år været igennem en række fusioner og arbejder målrettet på at udvikle organisationen. Vores vision er: Boligselskabet Sjællands boliger skal være billigst, bedst i kvalitet og skal tilfredsstille eksisterende som fremtidige boligkrav Boligselskabet Sjællands boliger kendetegnes med fleksibel indretning og boform Boligselskabet Sjælland skal være mest mulig miljøorienteret Tilbyder boliger over hele Sjælland Boligselskabet Sjælland tilbyder et bredt spekter af ejendomme fra en- og tofamiliehuse over elementbyggerier og etagebyggerier i mursten til det tæt/lave byggeri. Ejendommene omfatter familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Boligselskabet Sjælland har egen bygge- og anlægsafdeling, der varetager opgaver inden for projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn samt bygherrerådgivning og teknisk rådgivning i forhold til de administrerede selskaber. Foruden boliger i Roskilde Kommune har selskabet boligafdelinger i Køge, Holbæk, Egedal, Ringsted, Næstved, Frederikssund og Vordingborg Kommuner. Boligselskabet Sjælland administrerer samtidig de almene boligselskaber Fjordbo, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab samt S/I Ældreboligerne i Hvalsø. Årsberetningen er udgivet i forbindelse med ordinært repræsentantskabsmøde i Udgiver: Boligselskabet Sjælland Parkvænget Forskilde Oplæg: 600 eksemplaer Foto: Ulrik jantzen Layout: Kommunikation Tryk: Kailow Indhold Beretning 3-21 Resultatopgørelse Balance Selskabsoplysninger 26 Byggefond 27 Revisionspåtegning Selskabsbestyrelsen

3 DEN GODE SERVICE TIL LEJE Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab. Vores størrelse giver os mulighed for at få en god sammenhæng mellem den service kunderne får, huslejen samt kvaliteten af boligerne. Det kommer dog ikke af sig selv. Vi forsøger at nytænke og samtidig skabe nogle gode rutiner blandt ansatte, leverandører og kunder, så vi dag for dag bliver bedre. Vi har den gode service til leje. De fleste af vores nye tiltag har vi haft rigtig god succes med, mens vi er nødt til at arbejde videre med enkelte. Boligselskabet Sjælland er et politisk ledet selskab. Det er beboervalgte, som i boligafdelingerne og i selskabsbestyrelsen og repræsentantskabet træffer de overordnede beslutninger. 3

4 BEBOERVALGTE SÅ PÅ FREMTIDEN Boligselskabet Sjælland bygger fremtiden. Det var overskriften på den værdidebat selskabet havde i I januar 2009 var samtlige afdelingsbestyrelser inviteret til møde, hvor Institut for Fremtidsforskning gav sit besyv med på, hvordan de ser fremtiden for den almene bolig. Deltagerne kom på den baggrund med de punkter, som skal kendetegne selskabet. Sideløbende med det deltog medarbejderne i en værdidebat, som gav selskabsbestyrelsen mulighed for Medarbejderværdier Jeg udviser åbenhed over for forandringer og nye opgaver Jeg tager initiativ til og støtter ændringer, der kan føre til forbedringer Jeg går foran med et godt eksempel Jeg er opmærksom på, at effektivitet og kvalitet er væsentlige forudsætninger for at skabe værdi Jeg er økonomisk ansvarlig Jeg er opmærksom på min adfærds betydning for selskabets omdømme Jeg tager medansvar for min egen faglige og personlige udvikling at definere selskabets mission, Jeg er opmærksom på, at min indsats medvirker til at skabe tilfredse vision og værdier. beboere Jeg er aktiv i at fremme et godt samarbejde, og jeg fremlægger mine Med udgangspunkt i ovennævnte synspunkter åbent og de mange input afde- Jeg er konstruktiv i min holdning til kollegaer og ledere lingsbestyrelser, medarbejdere og ledelse kom med, blev selskabets forretningsstrategi frem til 2012 skabt. Selskabsbestyrelsen godkendte strategien i oktober 2009 og den danner baggrund for de handlingsplaner hvert fagområde har for 2010 og frem til og med

5 LEDELSE OG MEDARBEJDERVÆRDIER Boligselskabet Sjælland skal afspejle det samfund og de forhold, som vi er en del af. Det gør at vi er i en forandringsproces. Vi har fokus på, at en del af vores beboere er blandt de lavest lønnede i landet, hvorfor vi skal være særlig opmærksomme på, at være ressourcebevidste med de midler vi har. Samtidig ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads, hvilket gør balancegangen særligt udfordrende. Netop det er en af årsagerne til selskabets fokus på god ledelse. Samtidig med værdiprocessen blev selskabets ledelses- og medarbejderværdier skabt. Ledelse er en faglig kvalifikation ligesom et flyttesyn. Derfor har samtlige ledere gennemgået en uddannelse, så alle er på samme niveau. Ud fra dette udgangspunkt vil der fremover arrangeres individuelle lederuddannelse. Lederværdier Jeg skaber rammer, retning og mål Jeg er forretningsorienteret med et tværgående fokus Jeg udfordrer mine medarbejdere, så deres kompetencer udnyttes optimalt Jeg er struktureret og sikrer arbejdsgange med optimal anvendelse af mine medarbejdere Jeg følger op på aftaler og overholder tidsfrister Jeg motiverer, sælger mine budskaber og giver feedback Jeg giver frihed under ansvar Jeg er konsekvent, målrettet og vedholdende Jeg er synlig og kommunikativ Jeg er forandringsparat og tænker nyt 5

6 BEBOERDEMOKRATI Boligselskabet Sjælland ledes af beboerne og beboerdemokratiet er en styrke for selskabets virke. Gennem flere år har primært den ældre del af befolkningen været aktive i beboerdemokratiet, men vi oplever en stigende interesse fra den yngre generation. Det styrker selskabet, da nytænkning og friske øjne altid er godt. Selskabet har i 2009 indført et elektronisk nyhedsbrev, så afdelingsbestyrelser og andre aktive i og omkring selskabet kan følge med i selskabets virke. Centerråd, som dækker et mindre geografisk område, er etableret for at gøre selskabet og beslutningerne mere decentrale og lokalt forankret. Strategi- og værdiprocessen, hvor afdelingerne også er inviteret, er andre områder, hvor vi løbende forsøger at inddrage beboerne i selskabets fremtid og hvordan vi skal virke. Vision Boligselskabet Sjællands boliger er billigst mulige og i bedst mulig kvalitet og tilfredsstiller eksisterende som fremtidige boligkrav Boligselskabet Sjællands boliger kendetegnes med fleksibel indretning og boform Boligselskabet Sjælland tager størst muligt hensyn til miljøet 6

7 Værdier Kommunikation Kvalitet Rummelighed Ressourcebevidsthed Nytænkning SELSKABET VOKSEDE I 2009 bød vi velkommen til nye afdelinger i Boligselskabet Sjælland. Fra 1. januar 2009 administrerede vi BS 1939 i Holbæk. Vi traf senere en fælles beslutning om at lægge selskaberne BS 1939 (Holbæk) og Boligselskabet Sjælland sammen med virkning fra 1. oktober I 2009 traf vi også beslutning om at lægge os sammen med Skovbo Boligselskab. Den beslutning fik virkning fra 1. januar I 2009 overtog vi også administrationen af Ungdommens Hus. 7

8 KUNDESERVICE I forlængelse af vores nye strategi, hvor vi lægger mere vægt på kundebegrebet, valgte vi i efteråret at ændre navn på afdelingen Beboerservice, som nu hedder Kundeservice. På den måde ønsker vi at synliggøre, at Boligselskabet Sjælland hele tiden arbejder med at kunderne kommer/er i fokus. Der kan være forskellige opfattelser af, om man helst vil være kunde eller beboer. Vi skal som selskab hele tiden tænke på, om vi leverer den rigtige service. Det, at vi hele tiden tænker kunder og ikke beboere, gør at vi udvikler os i den rigtige retning så vi tilbyder en bedre og bedre service. Vi leverer ikke blot administration. Vi har den gode service til leje. Derfor siger vi nu kunder. Vi har også etableret en kundekontaktgruppe, hvor ledende medarbejdere - som i dagligdagen har kontakten til vore kunder (herunder beboere) finder frem til forbedringer i vores kundekontakt. Vi vil sikre, at vores medarbejderes erfaringer kommer hele organisationen til gode - og dermed alle kunder. FJERNER PAPIRGANGE Der er meget papirarbejde i forbindelse med syn af boliger. Vi vil gerne fjerne nogle papirgange og bruge tiden på andre ting. Med udgangen af 2009 har vi startet et projekt med elektronisk syn. Det betyder, at ejendomsmestrene i løbet af 2010 vil kunne indtaste oplysningerne direkte på en computer, når de syner boligen. Ejendomsmesteren skal bruge lidt ekstra tid i boligen, men undgår til gengæld at bruge meget tid på papirarbejde bagefter. I 2009 har vi også haft fokus på et korrekt syn. Vi har derfor gjort en ekstra indsats for at rette fejl og problemstillinger - ligesom vi i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening har afholdt kursus i synsforretning. De fleste ejendomsfunktionærer blev i 2009 udstyret med en lille computer, så de løbende kan registrere, hvor lang tid de bruger på de forskellige arbejdsopgaver. Det betyder, at vi sparer tid i forhold til timefaktureringen til boligafdelingerne og vi er samtidig sikre på, at faktureringen er korrekt. Vi har i 2009 fastholdt vores fokus på hvilke opgaver, vi skal løse. Derfor har vi ikke blot genbesat stillinger, når en medarbejder er stoppet. Vi har grundigt analyseret behovet og det har for nogle boligafdelinger affødt betydelige besparelser. 8

9 KUNDECENTRET Vores kunder har tidligere henvendt sig til enten vores ekspedition eller vores driftscenter afhængig af, hvilken service de havde brug for. De to afdelinger samlede vi i 2009, så kunden fremover kun skal ringe til et telefonnummer. Ved sammenlægningen forlængede vi også vores åbningstid, så kunderne har langt bedre mulighed for at kontakte os. I løbet af efteråret blev medarbejderne i kundecentret uddannet, så de er endnu bedre til at besvare spørgsmål - eller alternativt kan viderestille kunden til det relevante område. Desværre må vi konstatere, at vi har haft uacceptabelt lange ventetider for kunderne. Vi vil nedbringe ventetiden i 2010 ved at sætte en række initiativer i gang. ANLÆGSSERVICE I 2009 var driftsaftalerne den væsentligste opgave for Anlægsservice. Aftalerne fungerer som en aftale mellem afdelingerne og driften og skal sikre, at Kundeservice kan løse opgaven i afdelingen korrekt. Samtidig er driftsaftalerne et budgetværktøj, som blandt andet skal understøtte markvandringen og budgetlægningen. Anlægsservice har indgået leverandøraftaler på flere områder. Afdelingen har blandt andet indgået aftaler med legepladsleverandører, og det giver betydelige rabatter til boligafdelinger, der bruger aftalerne. Desuden er der indgået aftaler om indkøb af gødning. I forlængelse af Boligselskabet Sjællands beslutning om at have en grøn profil, vedtog selskabsbestyrelsen, at der ikke benyttes sprøjtegift. Som alternativ er der i dag flere produkter på markedet, som kan bekæmpe uønskede grønne planter ved hjælp af et hvidløgsekstrakt. Det blev forsøgsvis afprøvet i udvalgte boligafdelinger i 2009, og forsøgene vil fortsætte i

10 NYE FACILITETER TIL ANSATTE En række af vores kunder har set, at vi har været i gang med at lave bedre faciliteter til vores medarbejdere i områderne. Vores gamle lokaler levede ikke op til Arbejdsmiljøloven, og de nye faciliteter vil ud over at de lever op til kravene give vores ansatte bedre forhold at arbejde ud fra. BOLIGSOCIALT ARBEJDE Vi har haft et rigtig godt samarbejde med kommunerne og politiet om vores boligsociale indsats i det forgangne år, hvor vi ikke har oplevet de samme udfordringer, som andre boligselskaber. Vi arbejder med mere åbenhed i klagesager og vi forsøger at få beboerne til at tale med hinanden og tage ansvar for egen og andres livskvalitet. Vi vil også forenkle og rationalisere klagesagens gang og forsøge at begrænse antallet af klagesager. Vi har to boligsociale medarbejdere. Deres løn er dækket i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, Roskilde Kommune og os. Samtidig har vi frem til starten af 2010 haft en beboerkonsulent, som er lønnet alene af Boligselskabet Sjælland. Der vil i 2010 blive ansat en teamleder for det boligsociale område. Blandt de faste aktiviteter for vores boligsociale medarbejdere kan bl.a. nævnes beboercafeen i Æblehaven. Ansvaret for den boligsociale indsats i områderne ligger hos centerlederne og inspektører, som støttes af de boligsociale medarbejdere. 10

11 UDLEJNING I 2009 har vi administreret 649 flere boliger end i 2008, med det samme antal medarbejdere. I 2009 administrerede vi lejemål med genudlejninger. I vores bestræbelser på at genudleje de opsagte boliger hurtigst muligt, så lejetab bliver holdt på et minimum, har vi taget et nyt værktøj i brug: Boligportal.dk. I september 2009 begyndte vi at lægge boliger uden venteliste på Boligportal.dk. Det har været en stor succes. Samtidig forsøger vi at reducere tabet på lejere, som ikke betaler. Derfor har vi omlagt nogle arbejdsgange og videregivet nogle opgaver til et advokatfirma og et inkassofirma. Hvis lejen ikke bliver betalt rettidigt, har vi indtil nu selv udsendt påkrav og rykker og indbragt sagen for fogedretten. Fremover vil vi kun udsende en rykker selv, mens de efterfølgende opgaver bliver udført af en advokat. I de sidste to år er der udsendt omkring 310 rykkere til lejere hver måned. Mange har efterfølgende betalt, men hver måned er der mellem 60 og 75 husstande, som ikke betaler efter første rykkerbrev De modtager derfor endnu en rykker og derefter ophæves lejemålet. Det har i sidste ende ført til, at ca. fem husstande om måneden er blevet udsat af deres boliger. 11

12 HR (HUMAN RESOURCE) I 2009 ansatte Boligselskabet Sjælland sin første HRchef. Det skete som led i en udvikling af hele HR-området, hvor udvikling af organisationen og ansatte ligger sammen med hele personaleadministrationen. En af de første opgaver for HR-chefen var at udvikle en HR-strategi. Rekruttering og ansættelse af dygtige medarbejdere har også været i fokus i Det betyder rigtig meget at få ansat de rigtige. De øgede ressourcer til HR har betydet, at vi i 2009 har forbedret vores rekrutteringer, hvor Boligselskabet Sjælland - med stor succes - er begyndt at benytte et testværktøj og har haft fokus på at udvikle hele rekrutteringsprocessen. Vi deltog i Uddannelsesmessen i Roskilde, hvor vi fortalte en masse unge mennesker om arbejdet som ejendomsfunktionær, for vi ved, hvor vigtigt det er at øge kendskabet til boligselskabet som arbejdsplads over for de unge. Vi er begyndt et lederudviklingsprogram for ledere med blandt andet individuelle afklaringer og udviklingsplaner. Det samme er sket for ejendomsmestre og ledende ejendomsfunktionærer. En god ledelse i alle dele af selskabet giver den bedst mulige drift og udvikling til gavn for kunderne og alle ansatte. 12

13 KOMMUNIKATION Boligselskabets kommunikationsstrategi så dagens lys i 2009, hvor der også blev arbejdet med at optimere kommunikationsafdelingen, hvor opgaverne omkring beboerdemokratiet kom ind som en integreret del af teamet. IT Boligselskabets it-afdeling har i 2009 været en vigtig brik i en række udviklingsprojekter i hele selskabet, såsom elektronisk tidsregistrering, elektronisk syn, oprettelse af to nye servicecentre, flytning af administration og ny udgave af Arbejdet på en ny hjemmeside blev påbegyndt i Hjemmesiden vil rumme langt flere muligheder for selvbetjening, og den forventes færdig inden det ordinære repræsentantskabsmøde i Samtidig har it-afdelingen arbejdet med en it-strategi, omlægning af telefonanlæg til et delvis IP-baseret system, nye programmer og en ny serverpark. Kommunikationsafdelingen har i højere grad indgået som sparringspartner og vejleder i en række projekter på tværs af organisationen og har i løbet af året udviklet en række foldere og andet materiale blandt andet råderetsfolder, beboermapper og kontakt-osfoldere. INTERN SERVICE En række interne funktioner blandt andet omkring post, rengøring og møder - er blevet samlet i teamet Intern Service, som også har arbejdet intenst med flytning af administrationen fra Parkvænget til Køgevej i forbindelse med renoveringen af Parkvænget. 13

14 ØKONOMI I 2009 blev Team Regnskab og Økonomisk sekretariat samlet i en ny afdeling, Økonomi. Overtog regnskaber for Boligselskabet af 1939 Den 1. januar 2009 overtog Boligselskabet Sjælland administrationen af Boligselskabet af 1939 og dermed også opgaven med at udarbejde afdelingsregnskaberne for Selskabets regnskab har RIR revision udarbejdet og revideret. Det var en stor og udfordrende opgave, da næsten hele den gamle administration i Boligselskabet af 1939 var stoppet. Bedre håndtering af fakturaer Vi modtager cirka fakturaer om året. I efteråret 2009 blev der for alvor taget hul på projekt WEBFaktura modtagelse af elektroniske fakturaer. Vores mål er at modtage ca. 90 % af alle fakturaer elektronisk, så vi lettere kan håndtere dem. De sidste 10 % vil blive indscannet dagligt, så alle fakturaer kommer til at ligge elektronisk i systemet. Fokus på økonomistyringen 2009 bød også en øget interesse for økonomistyring i boligselskabet. Det er blandt andet sket ved at ansætte en business controller, som har til opgave at have fokus på økonomistyringen i hele boligselskabet. 14

15 BYG & ANLÆG Nybyggeri Socialpsykiatrisk Bosted, Holbæk Hybenvang Bostedet består af tre boliggrupper med ti boliger i hver samt et servicecenter med yderligere to boliger tilknyttet. Byggeriet blev afsluttet i juni måned. Oasen, Lunden 17 Viby Sj., tilbygning til demensafsnit Vi har opført otte demensboliger samt tilknyttet serviceareal ved det eksisterende demenscenter i Viby. Boligerne blev afleveret til indflytning den 15. december Renoveringer Ågerupvænge Udbedring af skimmelsvamp i samtlige krybekældre. I forbindelse med renoveringen af husene får kunderne nye køkkener samt nye badeværelser. Kunderne kan ikke være i lejemålet under renoveringen, og de flytter derfor til en opført pavillonby tæt på afdelingen. Her skal den enkelte kunde bo i tre måneder. Marievej/ Bent Gruppes Vej, Holbæk Renovering af toilet og badefaciliteter, herunder opstigende grundfugt mv. Marievej nr. 35 er renoveret, og vi er i gang med at registrere samtlige 22 huse, så vi kan udarbejde en samlet renoveringsplan. Højbrønd, Roskilde glasinddækkede altaner Afdelingen har ønsket glas for de indeliggende altaner, så de kan bruges i en større del af året. Lukninger er udført i foldeglas. Rønnebærparken 36, stuen og 1. sal Den tidligere ungdomspension er ombygget ad to omgange - først i forbindelse med det tidligere Roskilde Amts overtagelse og senest i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor der yderligere er ombygget til 11 lejligheder og et serviceareal. Parkvænget 25 - administrationsbygningen I 2009 besluttede selskabsbestyrelsen at renovere, modernisere og udvide den eksisterende administrationsbygning i Parkvænget, hvor vi derefter kan samle alt det administrative personale under ét tag. Ombygningen er projekteret, og der er afholdt licitation i december. Ombygningsarbejdet startede i februar 2010 og forventes afsluttet senest 31. december

16 Helhedsplaner Margrethegården Ringsted Forslag til en samlet plan for Margrethegården er udarbejdet. Forslaget bygger på Landsbyggefondens anbefalinger omkring sammenlægning af lejligheder, lettere adgangsforhold og nyt beboerhus, ligesom diverse renoverings-/opretningsarbejder er indarbejdet. Østergade Tølløse, renovering af badeværelser samt genopretning af stabilitet Vi har fået foretaget supplerende undersøgelse af omfang og behov for renovering. Renoveringen er prissat og projektet er fremsendt til Landsbyggefonden. Traneparken Hvalsø, efterisolering, vinduer/døre, friarealer mv. Omfang og budget for renoveringen er fastlagt og aftalt med Landsbyggefonden. Der har været afholdt beboermøde omkring den fremtidige huslejestigning endelig beslutning afventer Landsbyggefonden. Præstemarkshusene Der er udført supplerende undersøgelser og en prøve på en renovering af tag/undertag, isolering mv. Ny økonomiberegning er sendt til Landsbyggefonden. 16

17 SKIMMELSAGER Der er registreret 122 sager i Opgørelsen tæller alt fra større renoveringssager til mindre forekomster, hvor beboeren selv kan afrense efter grundig vejledning. Sagerne er fordelt på mange boligafdelinger, men enkelte boligafdelinger har haft mange og meget dyre sager. I denne gruppe findes blandt andet Knolden med utætte gulvafløb, fygesneskader og skimmelsvamp på grund af kundeadfærd, Horsehøj med vandindtrængning fra blandt andet tag og gavl, Ågerupvænge I med skimmel i krybekælderen, Bent Gruppesvej/Marievej hvor afdelingen er totalgennemgået afdelingen er ny i selskabet, og der har ikke tidligere været fokus på skimmelsvamp. Årsagerne fordeler sig for de fleste sager som en kombination af beboeradfærd samt mangler og svagheder ved byggeriet. Beboeren vejledes dels generelt om fugt, men også mere konkret om egen adfærd for eksempel manglende udluftning, tykke gardiner, åben dør til badeværelset ved badning, ophængning af vasketøj inden døre mv. Hvor der er tale om et mønster i fejl og mangler ved byggeriet, er der givet besked til centerlederen samt til langtidsbudget-teamet, eller der er igangsat en byggesag til opretning af forholdene. Det var kun enkelte boligafdelinger, der havde afsat midler til fjernelse af skimmel i 2009, hvilket har givet underskud i flere boligafdelinger. Kun få sager er dækket af forsikringen (nogle forekomster af svamp/skjult rørskade mv.). Langt hovedparten af udgifterne ligger i boligafdelingerne. For 2009 drejer det sig om ca. 2 millioner kroner. Der har i første omgang været stort fokus på synlig skimmel. Flere sager, hvor beboerne har haft det meget dårligt, men hvor der ikke har været synlig skimmel eller andet der umiddelbart kunne vise skimmel, har dog vist, at der bør sættes større fokus på skjult skimmel - da skimmel her er fundet skjult i bygningskonstruktioner. Ligeledes bør det i disse sager overvejes en lang række andre forhold, der påvirker indeklimaet, da der ofte er tale om beboere med nedsat immunforsvar eller nedsat lungefunktion. I gruppen af andre forhold kan bl.a. nævnes, bakterier fra vand eller manglende rengøring, nye møbler og tæpper, som kan udskille skadelige stoffer, pollen udefra, skift til andre vaskemidler, parfume, rengøringsmidler kan indeholde mange skadelige stoffer. Specielt sager om skjult skimmel, der er spredt i et større område af boligen, har givet anledning til et øget behov for genhusning/huslejerefusion. 17

18 ENERGI 1. februar 2009 startede Boligselskabet Sjælland Energiafdelingen, hvor energikonsulenten samt tre Energister arbejder med aflæsning af målere og udviklingsprojekter på energiområdet. I samarbejde med EMT Nordic arbejder vi på at automatisere dataopsamlingen/aflæsning af målere mv., til brug for det Grønne Regnskab. Projektet giver herudover mulighed for at følge energiforbruget i de enkelte boligafdelinger, og er baseret på data fra vores energileverandører. En del af vores energileverandører er i øjeblikket desværre kun gearet til at levere data en gang om året. Vi forventer at 70 % af de nødvendige data er på plads primo 2010, hvorefter der vil blive udarbejdet Grønt Regnskab 2009, for de boligafdelinger, vi har data på. Generelt har vi været alle ejendomme i Roskilde igennem for at sikre, at temperaturerne i vores brugsvand ikke giver anledning til legionella. Ligeledes er der lavet servicekontrakter på de fleste tekniske anlæg. Energiafdelingen supporterer også Byg & Anlægs projektledere ved byggesager og stører renoveringer i forbindelse med projekteringen af de kommende forsyningsanlæg, ventilation mv. Varme-/vandklager har igen i 2009 fyldt meget. Energiafdelingen laver forsat kontrol af sager, der ikke kan afklares af varmemålerselskaber samt egen regnskabsafdeling. Antallet af klagesager ligger på ca. 250 stk. 18

19 SAMLE OPGAVER Vi planlagde i 2009 at samle mindre maleropgaver i langtidsbudget 2010 og har arbejdet på et udbudsmateriale, der kan forenkle flere vedligeholdelsesaktiviteter fra langtidsbudgettet. Det gælder malerarbejde, vedligeholdelse af tag, asfalt og belægningsarbejder, rensning og vedligeholdelse af tagrender, afrensning af facader, smøring og justering af vinduer, samt rensning og justering af ventilationsanlæg. Boligselskabet Sjælland er i 2009 påbegyndt en trimning af alle langtidsbudgetter, så budgetterne bliver mere overskuelige. KOLLEKTIV RÅDERET Mange boligafdelinger har gjort brug af den kollektive råderet i 2009: I Sneglehøj og Bakkegården er køkkenerne blevet udskiftet Der er startet køkkenudskiftningssager op i ni boligafdelinger Der udskiftes løbende køkkener i fire boligafdelinger ved fraflytninger Der er blevet projekteret en stor badeværelsesrenovering i afdelingen Parkvænget, som er planlagt til at starte i foråret 2010 I Rønnebærparken er der projekteret og vedtaget at opstille ca. 12 carporte til udlejning. Arbejdet ventes at starte i foråret

20 RÅDERET I 2009 begyndte vi at genoprette råderetskatalogerne. I de boligafdelinger vi har gennemgået, er vi i fuld gang med at udarbejde grundlaget for det nye råderetskatalog i tæt samarbejde med Byg og Anlæg. Vi forventer de første til godkendelse på beboermøder i marts/april Gennemgangen har synliggjort en problematik om forsikring ved de råderetsarbejder, der ikke er ansøgt og godkendt samt problematikken med paraboler i boligafdelingerne. Det følger vi derfor op på i Der har i 2009 været fokus på råderetsbegrebet i Kundebladet. Engagementet hos beboerne er fortsat stort, og afdelingen behandler i gennemsnit ca. 10 ansøgninger om ugen samt de tidligere igangsatte. 20

21 SELSKABETS ØKONOMI Vi har en god og sund drift i boligselskabets administration. Resultatet rammer tæt på det budgetterede. Selvom vi samlet set har ramt resultatet meget tæt på det budgetterede, ligger der dog på de enkelte poster nogle store afvigelser. Dvs. nogle poster, som der er blevet brugt flere penge på og andre poster, som der er blevet brugt færre penge på. Ændret regnskabsprincip Boligselskabet Sjælland ændrede i 2009 regnskabsprincip, således at samtlige aktiver er værdiansat ud fra en skøn over realisationsværdien. Det har betydet, at selskabet i 2009 ekstraordinært har afskrevet kroner. Det har også betydet, at samtlige indkøb i 2009 er straks afskrevet, såfremt de ikke vurderes at have en realisationsværdi. I forhold til tidligere år svarer det til ca. 3 millioner kroner i yderligere afskrivning. F.eks. har borde og stole som ikke har nogen salgsværdi ikke været afskrevet. Det har vi gjort i 2009, så vores aktiver nu passer til det tingene reelt er værd. Det lille baghus på Køgevej 46 D har også været bogført til højere værdi end vi har kunnet sælge det for. På rentesiden har selskabet skabt et overskud. Fremover vil renteindtægter tilfalde afdelingerne, og ikke selskabet som de gjorde i Mere it Vi har sparet en halv million kroner på personale i forhold til budgettet. Bag ved tallet ligger en øget udgift til uddannelse, men samtidig har vi haft færre ansatte end forventet. Alt i alt har vi altså brugt færre penge på personale. Vi har brugt flere penge på it end forventet. Det er bl.a. sket for at opgradere fra utidssvarende software, ligesom vi har valgt at bruge penge på nye it-tiltag, som letter vores arbejdsgange. Det har øget udgiften på it her og nu, men vil betyde, at vi på den lange bane skal bruge mindre tid på papirarbejde. Driften Vi har haft flere flytninger i 2009 end vi forventede. Det har betydet, at vi har haft flere indtægter til ejendomsmestrene hvis lønudgifter alene dækkes af flyttegebyret end vi har haft udgifter. De knap kroner, som overskuddet har været på, fordeler vi blandt afdelingerne. Modsat har arbejdet med driftsplaner kostet kroner ekstra. Den udgift fordeles mellem alle afdelinger. Kundeservice har givet et underskud, som skyldes, at vi ved en fejl ikke havde budgetteret med alle vores servicecentre. Timeprisen på ejendomsfunktionærer har givet et overskud på 2,5 millioner kroner, der tilbageføres efter forbrug. Rent faktisk er tallet dog større, da vi i 2009 har haft ekstraudgifter til lovliggørelse af mandskabsfaciliteter og ekstra udgifter til nyt timeregistreringssystem, som letter timeregistreringen fremover. Mange af vores afdelinger har oplevet, at udgifterne til driften af afdelingen er blevet lavere end tidligere. Vores kunder oplever på den måde det direkte resultat af vores vores arbejde med at effektivisere driften 21

22 Resultatopgørelse - 1. januar december 2009 ORDINÆRE UDGIFTER Konto Resultatopg Budget 2009 Budget Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (inkl. Edb-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Beboerrådgivere og Miljøvejleder Revision Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelinger Renteudgifter (inkl. kurstab obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Årets overskud, som henlægges til: Arbejdskapitalen 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

23 ORDINÆRE INDTÆGTER Konto Resultatopg Budget 2009 Budget Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift Eksterne foretagender Lovmæssige gebyrer m.v Beboerrådgivere Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 605 Nybyggeri: Byggesagshonorar 606 Forbedringsarbejder m.v.: Byggesagshonorar 607 Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 832 Æblelunden 2. etape Regnskabsperiode 01.10.2013 30.09.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00%

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00% Regnskabsår Almene boligorganisationer 2012 1(11) Regnskab for boligorganisation Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2012 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører Tilsynsførende

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

ORGANISATIONENS REGNSKAB

ORGANISATIONENS REGNSKAB ORGANISATIONENS REGNSKAB 2014 BOLIGSELSKAB TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra Side 1 af 12 Almene Regnskabsår boligorganisationer 2011 1(12) Regnskabsperiode fra Regnskab for boligorganisation 1/1-31/12 2011 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014 202 Boligkontoret Fredericia Afd. 202 Glentevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation: Navn:

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05500 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 0901 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-73 Ridderhatten -

Læs mere

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond Side 1 af 13 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til 1(12) Regnskab for afdeling Boligorganisarion Kvi forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorgaoisationsm.

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 08901 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-89 Tolderlundsvej,

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Stenløse

De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 399 Kommune nr. 240 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligkontoret Danmark Egedal Kommune v/boligkontoret

Læs mere

BOLIGSELSKAB: FORRETNINGSFØRER: TILSYNSFØRENDE KOMMUNE:

BOLIGSELSKAB: FORRETNINGSFØRER: TILSYNSFØRENDE KOMMUNE: Hvalsø Boligselskab Regnskab 1. oktober 2014-30. september 2015 BOLIGSELSKAB: FORRETNINGSFØRER: TILSYNSFØRENDE KOMMUNE: BLF-NR.: 0115 0240 Kommunenr.: 0350 NAVN: Hvalsø Boligselskab Boligselskabet Sjælland

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN Afdeling 1 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til bestyrelsen i Den almene boligorganisation Grønnevangen Vi har revideret årsregnskabet for Den almene boligorganisation Grønnevangen, afdeling

Læs mere

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark Geo Danmark - det fælles datagrundlag Årsrapport 2015 for GeoDanmark Indhold side Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Boligforeningen AAB. Afdeling 20 Årsregnskab for 2009. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02000 Kommunenr.: 101

Boligforeningen AAB. Afdeling 20 Årsregnskab for 2009. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02000 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 20 Årsregnskab for 2009 LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02000 Kommunenr.: 101 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 20 Tilsynsførende: Havnegade 29 Tjørnevangen 16 Københavns Kommune

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere