ARBEJDSMARKEDSRAPPORT Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse"

Transkript

1 ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

2 Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og byggeri. DA s formål er som hovedorganisation at koordinere overens komstforhandlinger og varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til det politiske system. Ansvarsh. red. Karen Roiy Øvrige forfattere: Allan Haertell, Berit Toft Fihl, Erik E. Simonsen, Karina Ransby, Lone Hougaard og Simon Neergaard-Holm Grafisk design: DA Forlag Produktion: DA Forlag Tryk: Schultz Grafisk DA-varenr.: Udgivet: September 29 ISBN:

3 Arbejdsmarkedsrapport September 29

4 Indhold Sammenfatning 7 1 Intro til erhvervsuddannelserne 29 2 Elever på erhvervsuddannelserne 65 3 Praktik på erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet Fremtidens udbud af erhvervsuddannede Tal og diagrammer 223 Litteraturliste 281

5 Sammenfatning Færre erhvervsuddannede fremover 9 Kernearbejdskraft forsvinder 11 Udfordringen begynder i grundskolen 12 Højt frafald på grundforløbet 13 Lavere frafald kan øge antallet af erhvervsuddannede 14 Langt fra 95 pct.-målet 16 Lidt flere praktikpladssøgende 17 Klarer sig godt på arbejdsmarkedet 21 Gode karrieremuligheder 22

6 Færre erhvervsuddannede fremover Danskernes uddannelsesniveau stiger men andelen uden en kompetencegivende falder kun svagt 2. færre erhvervsuddannede om 3 år Danskernes uddannelsesniveau er steget markant de seneste årtier, og en fremskrivning viser, at denne udvikling vil fortsætte de næste 3 år. Men når uddannelsesløftet fortsætter, skyldes det primært, at stadig flere vil afslutte en videregående uddannelse. Antallet af personer uden en kompetencegivende uddannelse vil kun falde svagt og ikke i samme takt, som antallet af personer med en videregående uddannelse stiger. Resultatet er, at antallet af erhvervsuddannede i arbejdsstyrken vil falde med 2. personer de næste 3 år. Og udviklingen går stærkt. Allerede inden for de næste 1 år vil antallet af erhvervsuddannede i arbejdsstyrken falde med 1. personer, jf. figur 1. Figur 1 2. færre erhvervsuddannede Arbejdsstyrken, 16 år og derover, 1. personer Ikke kompetengivende uddannelse Videregående udddannelse Erhvervsuddannede Anm.: Personer uden en kompetencegivende uddannelse er personer med grundskole eller gymnasium som højeste afsluttede uddannelse. DREAM (28) og egne beregninger. 9

7 Fra 1982 og frem til 29 er det lykkes at sænke andelen af arbejdsstyrken uden en kompetencegivende uddannelse med 2 pct.point, men de næste 3 år vil andelen kun falde med yderligere 4 pct.point. En ud af tre vil ikke have en kompetencegivende uddannelse i 24 Det betyder, at 18 pct. vil have grundskole som højeste fuldførte uddannelse i 24, og yderligere 1 pct. af arbejdsstyrken vil kun have afsluttet en uddannelse på et gymnasialt niveau. Med andre ord vil 3 ud af 1 i arbejdsstyrken ikke have en kompetencegivende uddannelse i 24. Med den nuværende udvikling vil det alene lykkes at løfte toppen, hvorimod der, i forhold til det markante fald i antallet af erhvervsuddannede i arbejdsstyrken, stadig er behov for at sætte ind i forhold til at sikre et uddannelsesløft af gruppen uden en kompetencegivende uddannelse, jf. figur 2. Figur 2 Flere med videregående uddannelse Andel af arbejdsstyrken, 16 år og derover, pct. Grundskole Gymnasium Erhvervsuddannede Videregående uddannede DREAM (28) og egne beregninger. 1

8 Kernearbejdskraft forsvinder Allerede om 1 år vil der være 18. færre kontoruddannede, 16. færre social- og sundhedsuddannede, 8. færre mekanikere og 5. færre tømrere, end der er i dag. Det er en udfordring for det danske arbejdsmarked, hvor erhvervsuddannede er en kerneressource. Fire ud af ti i det private er erhvervsuddannet 38 pct. af medarbejderne i den private sektor er i dag erhvervsuddannede og dermed den største medarbejdergruppe. I den offentlige sektor er erhvervsuddannede den andenstørste gruppe, jf. figur 3. Figur 3 Kernen i den private sektor Andel af beskæftigede, pct., 28 Grundskole Gymnasial Erhvervsuddannede Videregående Offentlig sektor Privat sektor Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Dertil kommer, at 2 pct. af alle medarbejdere med en videregående uddannelse også har afsluttet en erhvervsuddannelse. 11

9 Udfordringen begynder i grundskolen Mange har ikke nødvendige forudsætninger Godt 15 pct. af alle elever, som begynder på en erhvervsuddannelse, har utilstrækkelige faglige forudsætninger i enten læsning eller matematik, og hele 25 pct. har det i naturfagene, jf. figur 4. Figur 4 Behov for en bedre grundskole Elever med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder, pct., 26 Erhvervsuddannelser Gymnasier Naturfagene Læsning Matematik Egelund (28). Gymnasieelever har bedre forudsætninger Til sammenligning har mindre end 2 pct. af alle elever, som begynder på en gymnasial uddannelse, utilstrækkelige faglige forudsætninger i læsning, matematik eller naturfagene. En forklaring på denne forskel kan være, at der er fri adgang for alle unge til erhvervsuddannelserne. Efter at have afsluttet grundskolen har alle krav på at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Elever, som ikke er vurderet egnede til at begynde en gymnasial uddannelse, bliver derimod indstillet til optagelsesprøve. 12

10 Højt frafald på grundforløbet Hvert år begynder mellem personer på en erhvervsuddannelse. Men halvdelen falder fra uddannelsen. Det største frafald ligger på grundforløbet Det største frafald sker allerede på grundforløbet, og altså før uddannelsen for alvor kommer i gang. Næsten hver tredje af alle elever, som begynder et erhvervsfagligt grundforløb, falder fra, jf. figur 5. Figur 5 Frafaldet er størst på grundforløbene 4 Frafald, pct., Grundforløb Hovedforløb UNI C Statistik & Analyse og egne beregninger. Frafald koster 75 mio. kr. I alt udløser hver årlige tilgang af elever, som falder fra grundforløbet, op mod 75 mio. kr. i tilskud. Heraf er godt 3 mio. kr. udløst af elever på grundforløbet, som vælger at begynde på en ny erhvervsuddannelse. Det svarer til, at et omvalg koster 44. kr. pr. elev. På hovedforløbet er frafaldet markant lavere. Karakterer fra grundskolen er afgørende De fagligt svage Halvdelen af alle elever med et karaktergennemsnit på under seks fra grundskolen falder fra erhvervs- 13

11 falder ofte fra uddannelserne på grundforløbet. Frafaldet er aftagende med karakteren, men begynder atter at stige, når gennemsnittet når over 8,5, jf. figur 6. Figur 6 Karakterer har betydning for frafald Frafald ved udgangen af 28 for tilgang i 27, pct Under 6 6-6,5 6, ,5 7, ,5 8,5-9 Over 9 Anm.: Baseret på 13-skalaen. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (Elevregistret) og egne beregninger. Erhvervsuddannelserne har altså både svært ved at fastholde de fagligt svageste og stærkeste elever. Men også mange fagligt stærke falder fra Frafaldet af fagligt stærke elever kan skyldes den frie adgang til uddannelsen. Hvis kravene til eleverne ikke er store nok på uddannelsen, kan de dygtigste elever miste interessen for faget og falde fra. Erhvervsuddannelserne har også lavstatus-image hos mange unge, jf. Capacent Epinion (27a). Lavere frafald kan øge antallet af erhvervsuddannede Lavere frafald kræver bedre kvalifikationer Vejen til flere erhvervsuddannede i fremtiden er et lavere frafald. Men det kræver, at unge, som begynder en erhvervsuddannelse har bedre kvalifikationer med sig fra grundskolen. 14

12 Lavere frafald kan sikre erhvervsuddannede nok i fremtiden Hvis frafaldet på erhvervsuddannelserne var på niveau med frafaldet på de almene gymnasiale uddannelser, ville 6. flere personer end i dag have en erhvervsuddannelse i 24. Et frafald på niveau med de almene gymnasiers ville altså mere end udligne et potentielt fald på 2. erhvervsuddannede i arbejdsstyrken, jf. figur 7. Figur 7 Mindre frafald øger udbuddet markant Udvikling i antal af erhvervsuddannede, 29, 16 år og derover 11 Uændret frafald Ændret frafald DREAM (28) og egne beregninger. Effekten af en højere gennemførelse bevirker samtidig, at den samlede arbejdsstyrke vil stige med knap 4. personer frem mod 24. Den positive effekt for den samlede arbejdsstyrke kommer, fordi erhvervsuddannede har en højere erhvervsfrekvens end personer med grundskole som højeste gennemførte uddannelse. 15

13 Langt fra 95 pct.-målet Regeringens uddannelsespolitiske målsætning er, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 215 skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Med den nuværende udvikling vil 95 pct.-målsætningen ikke blive nået. Med et fortsat højt frafald på erhvervsuddannelserne vil kun 83 pct. af ungdomsårgangen fra 215 afslutte en ungdomsuddannelse. Et frafald på erhvervsuddannelserne på samme niveau som det almene gymnasium vil bidrage til, at yderligere 9 pct. vil afslutte mindst en ungdomsuddannelse. Det svarer til, at 91 pct. af 215 årgangen vil afslutte en ungdomsuddannelse inden udgangen af 24 jf. figur 8. Figur 8 Mindre frafald hjælper til 95 pct. målsætningen årige med mindst en ungdomsuddannelse, pct. Uændret frafald Frafald som på almene gymnasier Frafald reduceret med 84 pct DREAM-modellens befolkningsprognose (28) samt egne beregninger. Selv med en så markant ændring i frafaldet på erhvervsuddannelserne, vil 95 pct.-målsætningen altså ikke blive realiseret. 16

14 En realisering af 95 pct. målsætningen kræver, at frafaldet på alle ungdomsuddannelser bliver reduceret med 84 pct. Det svarer til, at frafaldet for elever på erhvervsuddannelserne bliver sænket fra 49 pct. til 8 pct. eller tilsvarende for de almene gymnasier fra 19 til 3 pct. Lidt flere praktikpladssøgende Erhvervsuddannelserne er en vekseluddannelse, hvor to tredjedele af uddannelsen på hovedforløbet foregår i praktik. Enten på en virksomhed eller i skolepraktik. Antallet af indgåede praktikpladsaftaler svinger over tid Antallet af nye praktikpladsaftaler på erhvervsuddannelserne svinger over tid. Senest har antallet af indgåede aftaler toppet i 27, hvor der blev indgået 37. nye aftaler om virksomhedspraktik, jf. figur 9. Figur 9 Stort udsving i praktikpladser over tid Antal indgående praktikpladsaftaler, UNI-C (28) og Undervisningsministeriet (29a). Både den økonomiske udvikling og størrelsen på ungdomsårgangene smitter af på antallet af indgåede praktikpladsaftaler. Senest har den økonomiske nedgang bevirket et fald i antallet af indgåede aftaler. 17

15 Den økonomiske nedgang har betydet flere søgende Det betyder samtidig, at antallet af praktikpladssøgende har været stigende. I juni 29 er antallet af søgende på godt 6.4 personer, svarende til niveauet i juni 26, jf. figur 1. Figur 1 Flere søgende, fra lavt udgangspunkt Antal praktikpladssøgende elever i juni, 1. personer Undervisningsministeriet (29a). Stigninger i antal søgende sker fra lavt udgangspunkt Det stigende antal praktikpladssøgende skal dog ses i forhold til, at der for blot 5 år siden var 13. praktikpladssøgende. Praktikpladssøgende er mindre mobile I jagten på en praktikplads kan unge forbedre deres chancer for at komme hurtigt ud af søgekøen. Det hjælper at være aktivt søgende, og det hjælper at være fagligt og geografisk mobil. 1 ud af 4 er ikke aktivt søgende En fjerdedel af alle søgende har ikke søgt en praktikplads inden for den seneste måned, jf. figur

16 Figur 11 Mange er ikke aktivt søgende Andel, der svarer nej til følgende spørgsmål, pct., maj Har du søgt den seneste måned Har du søgt inden for flere udd./spec. Har du søgt mere end 1 km. fra bopæl Vil du flytte for at få en praktikplads Wilke (29). Elever er ikke mobile i søgningen af praktikplads Hele 85 pct. havde ikke søgt praktikplads inden for beslægtede uddannelser eller specialer, og hver fjerde nysøgende ville kun søge praktikplads inden for en radius af 1 km fra deres bopæl. Endelig gælder det, at kun halvdelen er de adspurgte er villige til at flytte for at få en praktikplads. Flest i praktik i privat sektor Den private sektor uddanner elever til den offentlige sektor Den private sektor uddannede i pct. af alle erhvervsuddannede, men beskæftigede kun 77 pct. Den private sektor uddanner derfor en del af de medarbejdere, som bliver ansat af det offentlige, jf. figur

17 Figur 12 DA-virksomheder har flest elever 5 Andel elever og faglærte, pct., 27 Elever Faglærte DA Øvrige private Offentlig Specialkørsler fra AER, specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), specialkørsel fra DA samt egne beregninger. Det er det organiserede private arbejdsmarked, som bidrager til at uddanne erhvervsfaglig arbejdskraft til det offentlige. Inden for det offentlige gælder det eksempelvis, at staten alene uddanner 2 pct. af erhvervseleverne, men aftager 5 pct. af de erhvervsuddannede. På DA-området har hver anden virksomhed en elev Blandt virksomheder på DA-området har hver anden haft en eller flere elever ansat i perioden 24-26, jf. figur 13. 2

18 Figur 13 Hver anden DA virksomhed har haft elever Andel DA-virksomheder med elever i 24-26, pct Gennemsnit DA virksomheder Offentlige og personlige tjenester Finansiering og forretningsservice Transport, post og tele Handel, hotel og restauration Bygge og anlæg Energi- og vandforsyning Industri Landbrug, fiskeri og råst.udv. Gennemsnit, øvrige private virksomheder Specialkørsel fra AER, specialkørsel fra Danmarks Statistik (IDA), specialkørsel fra DA samt egne beregninger. Kun 12 pct. af de øvrige virksomheder på det private område har haft elever i samme periode. Klarer sig godt på arbejdsmarkedet Når elever på erhvervsuddannelserne har afsluttet deres uddannelsesforløb, har de gode muligheder på arbejdsmarkedet. Lav ledighed blandt erhvervsuddannede Som erhvervsuddannet er ledigheden markant lavere end for personer uden kompetencegivende uddannelse. Erhvervsuddannede er samtidig blandt de hurtigste til at komme tilbage i beskæftigelse ved ledighed, jf. figur

19 Figur 14 Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) og egne beregninger. Gode karrieremuligheder 1 pct. har videregående uddannelse 1 pct. af alle, der har taget en erhvervsuddannelse, har også taget en videregående uddannelse, jf. tabel 1. Tabel 1 Erhvervsuddannede videreuddanner sig Erhvervsuddannede i befolkningen år 1. personer Pct. Erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse Videregående uddannelse som højst fuldførte og med en erhvervsuddannelse tidligere i livet Personer i alt med en erhvervsuddannelse Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 22

20 Fire ud af ti KVU ere har en erhvervsuddannelse Det svarer til, at hver femte med en videregående uddannelse også har taget en erhvervsuddannelse. Blandt personer med en kort videregående uddannelse er det fire ud af ti, som også har en erhvervsuddannelse, jf. figur 15. Figur 15 Fire ud af ti KVU ere har en EUD Andel af uddannelsesgruppen, pct., 28 Med en erhvervsuddannelse Uden en erhvervsuddannelse KVU MVU LVU VU i alt Anm.: KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse, LVU er lang videregående uddannelse og VU er videregående uddannelse i alt. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS og Elevregistret) og egne beregninger. Erhvervsuddannelserne er altså en fødekæde til de videregående uddannelser. Mange erhvervsuddannede bliver selvstændige Mange erhvervsuddannede forlader deres job for at blive selvstændige. I alt er 7 pct. af de erhvervsuddannede selvstændige. Erhvervsuddannede bliver selvstændige næsten lige så hyppigt som personer med en lang videregående uddannelse, jf. figur

21 Figur 16 Mange selvstændige blandt erhvervsuddannede 1 Andel selvstændige blandt beskæftigede, pct., EUD KVU MVU LVU Anm.: EUD er erhvervsuddannede, KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddannelse. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Andelen af selvstændige blandt erhvervsuddannede er lavest for de uddannelsesgrupper, der typisk henvender sig til den offentlige sektor. Det gælder eksempelvis erhvervsuddannede inden for sundhed og pædagogik. Mange indvandrere i erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelser er populære blandt indvandrere Blandt de 3. som afsluttede en erhvervsuddannelse i 26 havde knap 9 pct. en ikke-vestlig baggrund. Personer med en ikke-vestlig baggrund vælger hyppigere en merkantil erhvervsuddannelse eller en uddannelse inden for service, jf. figur

22 Figur 17 Indvandrere vælger service og merkantile Tilgang fordelt på herkomst, pct. af årige, 27 Ikke-vestlig herkomst Dansk herkomst Merkantile Service Bygge og anlæg SOSU Tekn. og komm. Mek., transp. og logistik Fra jord til bord Håndværk og teknik Landbrug Specialkørsel fra Danmarks Statistik (Elevregistreret) og egne beregninger. Også personer med ikke-vestlig herkomst kommer hurtigt i beskæftigelse Erhvervsuddannede er oftere i beskæftigelse end personer alene med en gymnasial uddannelse eller med grundskole som højeste uddannelse. Og den høje beskæftigelsesgrad gælder både personer med dansk og ikke-vestlig herkomst. Blandt personer med dansk herkomst, som havde taget en erhvervsuddannelse i 26, var 91 pct. i arbejde året efter. For de nyuddannede med en ikkevestlig herkomst var det tilfældet for 83 pct., jf. figur

23 Figur 18 Høj beskæftigelsesgrad Andel af nyuddannede i 26 i beskæftigelse i 27, pct. Dansk herkomst Ikke-vestlig herkomst EUD Specialkørsel fra Danmarks Statistik (Elevregistret) og egne beregninger. Personer med dansk og ikkevestlig herkomst arbejder på samme niveau Når man ser på hvilket kvalifikationsniveau nyuddannede personer med dansk og ikke-vestlig herkomst arbejder på, er det også stort set samme andel, der udfører arbejde på mellemhøjt og højt kvalifikationsniveau, samt faglært eller ufaglært arbejde, jf. figur 19. Figur 19 Erhvervsuddannede ens på tværs af herkomst Nyudd. EUD er 26 i beskæftigelse, status 27, pct. Arb. på mellemhøjt-og højt kval. niveau samt ledelsesarb. Faglært arbejde Ufaglært arbejde 11,3 11,7 17, 2,8 67,8 Dansk herkomst 71,2 Ikke-vestlig herkomst Anm.: EUD er erhvervsuddannede. Der er set på alle, der færdiggør en uddannelse i 26. Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 26

24 Når først erhvervsuddannelsen er i hus er der med andre ord ikke forskel på personer med dansk og ikke-vestlig herkomst. 27

25 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning Erhvervsuddannelserne Partsstyring af erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1 Erhvervsuddannelsernes historie De 19 erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 59

26 1.1 Sammenfatning En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse, som giver erhvervskompetencer til det private og offentlige arbejdsmarked. Der er i alt 19 erhvervsuddannelser, som varierer i indhold, længde og brancheorientering. Uddannelserne er opdelt i 12 fælles indgange. Længden af en erhvervsuddannelse kan variere fra 1,5 år til 5,5 år. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er knap 4 år. En erhvervsuddannelse består af et grundforløb, som foregår på skolen eller som mesterlære i en virksomhed, og et hovedforløb, som veksler mellem praktik og skoleophold. En forudsætning for at starte på et hovedforløb er som udgangspunkt, at eleven indgår en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Elever, som ikke finder en praktikplads to måneder efter grundforløbets afslutning, har, såfremt eleven har opfyldt søgekriterierne i perioden, ret til at gennemføre den praktiske oplæring i skolepraktik på en erhvervsskole. Alle elever, som uforskyldt mister en praktikplads, har ret til oplæring i skolepraktik. Alle erhvervsuddannelser bliver afsluttet med en svendeprøve eller en fagprøve. Arbejdsmarkedets parter er på alle niveauer involveret i styringen af erhvervsuddannelserne. 31

27 1.2 Erhvervsuddannelserne Efter grundskolen kan unge enten begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse de såkaldte ungdomsuddannelser. En erhvervsuddannelse giver erhvervskompetence, hvorimod en gymnasial uddannelse giver studiekompetence med mulighed for videre uddannelse. Erhvervsuddannede har dog også en række muligheder for at læse videre, jf. kapitel 4 Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet. Frit optag på er- hvervsuddannel- serne Hvor der er et krav om optagelsesprøve på gymnasiet, hvis en elev ikke er vurderet egnet til at begynde på en gymnasial uddannelse, er der efter grundskolen frit optag på erhvervsuddannelserne. Dog er der adgangsbegrænsning på 12 erhvervsuddannelser. Adgangsbegrænsningen skal sikre, at der inden for populære uddannelser ikke bliver uddannet flere end der er brug for på arbejdsmarkedet. Adgangsbegrænsningen gælder for eksempel uddannelserne fotograf og ædelsmed. Erhvervsuddannelserne spænder over tekniske, merkantile, social-/sundheds- og landbrugsuddannelser. Som erhvervsuddannet kan man f.eks. blive bager, gartner eller tandklinikassistent. Erhvervsuddannelser i indhold og bredde Det store udvalg af erhvervsuddannelser medfører, at erhvervsuddannelserne i indhold, længde og brancheorientering varierer markant. Varighed mellem 1½ og 5½ år Uddannelseslængden kan variere fra 1,5 år til 5,5 år. Eksempelvis tager det 5 år at færdiguddanne sig som film- og tv-produktionstekniker, hvorimod uddannelsen til sikkerhedsvagt tager 1,6 år. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er knap 4 år. 32

28 En erhvervsuddannelse bliver afsluttet med en svendeprøve på de tekniske erhvervsuddannelser og med en fagprøve på de merkantile uddannelser. 12 indgange til erhvervsuddannelserne 19 erhvervsuddannelser i 12 fælles indgange De 19 erhvervsuddannelser er samlet i 12 indgange, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Indgang De 12 indgange Eksempler på uddannelser inden for indgang Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Merkantil Mekaniker Snedker Sikkerhedsvagt Anlægsgartner Fitnessinstruktør Bager og konditor Mediegrafiker Ortopædist Elektriker Social- og sundhedsassistent Redderuddannelse Kontoruddannelse Anm.: For alle uddannelser se appendiks 1.1 Således består hver indgang af et antal uddannelser. Eksempelvis dækker indgangen Krop og Stil over uddannelserne fitnessinstruktør, frisør og kosmetiker. 33

29 Inden for hver uddannelse kan elever vælge imellem en række specialer. Eksempelvis dækker uddannelsen som elektriker over specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik og elmontør. Specialerne bestemmer længden af uddannelsesforløbet. Boks 1.1 Trin og specialer Et trin er et afkortet uddannelsesforløb, der giver en nærmere afgrænset erhvervskompetence i forhold til den fulde faglærte uddannelse. De trindelte uddannelser giver mulighed for at stige af og på et uddannelsesforløb. Alle, som har afsluttet trin 1 i en erhvervsuddannelse, kan vende tilbage til erhvervsuddannelsessystemet med erhvervserfaring og gennemføre næste trin med beskæftigelse i stedet for en praktikplads. Elever får et uddannelsesbevis for at have gennemført trin 1 uddannelsen. Et speciale er et fuldt faglært niveau inden for det pågældende hovedforløb. Det vil sige, at alle trin er afsluttede. Eksempelvis kan man inden for redderuddannelsen vælge mellem specialerne autohjælp eller ambulanceassistent. Valget af speciale inden for uddannelsen er bestemmende for uddannelsens varighed. Uddannelserne inden for hver indgang ligger fagligt og branchemæssigt tæt op ad hinanden. 34

30 Det betyder i praksis, at undervisningen af elever på grundforløbet kan forekomme på tværs af uddannelser inden for samme indgang. I slutningen af grundforløbet bliver undervisningsforløbet typisk målrettet mod den valgte uddannelse, og på hovedforløbet indskærpes fokus til det valgte speciale. Grundforløb Alle erhvervsuddannelser bliver indledt med et grundforløb. Grundforløbet på de tekniske uddannelser varer oftest 2-3 uger, men kan vare alt fra 1 til 6 uger. Variationen i længden af grundforløbene skal sikre, at de er individuelt tilpasset den enkelte elevs behov. Det vil sige, at elever, som har behov at forbedre kvalifikationer fra grundskolen, har mulighed herfor, og omvendt at elever med høje kvalifikationer fra grundskolen kan gennemføre grundforløbet på kortere tid, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Sådan forløber en teknisk erhvervsuddannelse Grundforløb Hovedforløb Grundskole Uger 1* Fleksibel varighed Varighed 1-4,5 år Skoleophold Praktik 35

31 Grundforløbet på de merkantile uddannelser varer fra 18 til 78 uger. Grundforløbet på de merkantile uddannelser kaldes også for handelsskolens grunduddannelse (HG). Alt efter behov kan grundforløbet altså vare kortere eller længere tid, jf. figur 1.2. Figur 1.2 Sådan forløber en merkantil erhvervsuddannelse Grundforløb Hovedforløb Grundskole Uger Fleksibel varighed Varighed 3-4 år Skoleophold Praktik Hovedforløb Hovedforløbet på erhvervsuddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på en virksomhed. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag samt valgfag. Specialefagene afhænger af den valgte uddannelse. Valgfagene kan være interessebetonede studie- eller erhvervsrettede fag. Hovedforløbet kan vare fra 1 til 4,5 år. Længden afhænger af uddannelsesvalg. 36

32 Uddannelsesaftale Det er på de fleste erhvervsuddannelser en forudsætning for at begynde på et hovedforløb, at eleven har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Uddannelsesaftalen skal omfatte praktik- og skoleophold og indeholder oplysninger om den løn praktikvirksomheden skal betale til eleven. Løn under praktik Gensidig bindende uddannelsesaftale Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for brancheområdet. Det gælder også for virksomheder, der ikke har indgået eller tiltrådt en overenskomst. De første tre måneder af uddannelsesaftalen er gensidig prøvetid. Derefter er uddannelsesaftalen uopsigelig fra begge parters side. Aftalen kan kun ophæves i tilfælde, hvor den ene part bryder aftalen, f.eks. hvis virksomheden undlader at betale løn eller eleven ulovligt udebliver fra arbejdet. Uddannelsesaftaletyper Der er forskellige uddannelsesveje til svendebrev eller uddannelsesbevis inden for erhvervsuddannelsen. Der er fire varianter af uddannelsesaftaler: Ordinær uddannelsesaftale Kombinationsaftale Kort uddannelsesaftale Mesterlære Den ordinære uddannelsesaftale Den ordinære uddannelsesaftale er den mest anvendte aftaleform og er en aftale, der gælder hele elevens hovedforløb. 37

33 Kombinationsaftale Kort uddannelsesaftale Mesterlære Praktik i udlandet Flere virksomheder kan også samarbejde om at uddanne en elev i en såkaldt kombinationsaftale. Aftalen gælder hele elevens hovedforløb. Der er også mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. Virksomheder kan indgå aftaler fortløbende og uafhængigt af hinanden på elevens hovedforløb. Hele (eller størstedelen) af det første år af uddannelsesaftalen kan også blive gennemført som praktisk oplæring i virksomheden (i stedet for grundforløbet på skolen). Det er også muligt at tage en del af eller hele praktikken i udlandet. Elever kan indgå en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed og i en kortere eller længere periode blive udstationeret i udlandet. Alternativt kan elever lave en praktikaftale direkte med en udenlandsk virksomhed og få en forhåndsgodkendelse af praktikopholdet fra uddannelsens faglige udvalg i Danmark. Uddannelsesgaranti Skolepraktik Elever, der har svært ved at finde en praktikplads, er omfattet af en uddannelsesgaranti. Uddannelsesgarantien er en ret til at deltage i skolepraktik i en uddannelse inden for den af de 12 indgange, som eleven har valgt. Skolepraktik er et forløb på skolen, der skal give elever mulighed for at lære fagets praktiske sider, det vil sige den faglighed, som eleven ellers skulle have lært i et praktikforløb på en virksomhed. 38

34 Elever skal ved optagelsen på skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne de såkaldte EM- MA-kriterier, jf. kapitel 3 Praktik på erhvervsuddannelserne. Elever skal med andre ord være fagligt Egnet, Mobil i den geografiske søgning af praktikpladser, Mobil i faglige søgning af praktikplads og Aktivt praktikpladssøgende. Supplerende grundforløbsundervisning Endelig kan elever få op til 1 ugers supplerende undervisning i den praktikpladssøgende periode efter grundforløbet. Dermed er der mulighed for at kvalificere sig til andre uddannelser, hvor der er ledige praktikpladser. Økonomi SU på grundforløb, elevløn på hovedforløb AER På det indledende grundforløb er elever over 18 år berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU), mens virksomheder gennem hovedforløbet betaler løn til elever under såvel praktik- som skoleforløbet. Virksomheden modtager lønrefusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) for den løn, som virksomheden betaler i forbindelse med elevens skoleophold. Lønrefusionen kan ikke overstige elevens løn under skoleopholdet. Boks 1.2 Arbejdsgivernes Elevrefusion Arbejdsgivernes Elevrefusion er en selvstændig institution, der blev oprettet ved lov i Alle virksomheder med mere end én fuldtidsansat medarbejder betaler bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion. I 29 udgør arbejdsgiverbidraget 2.67 kr. pr. fuldtidsansat. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer forskellige refusions- og tilskudsordninger til virksomheder, elever og erhvervsskoler. 39

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2014 Advokatsekretær 30. juni 2014 Alutømrer 30. juni 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2014 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2014 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2014 Brolægger 30. juni 2014 Bygningsstruktør 31. december 2013 Kloakrørlægger 31. december 2013 Bygningsmaler Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2013 30. juni 2014 Bådassistent 1. januar 2013 30. juni 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2013

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2012 Bådmekaniker 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Administration 31. december 2013 Advokatsekretær 31. december 2013 Alutømrer 30. juni 2013 Ambulanceassistent 31. december 2013 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2013 Anlægsgartner (plejeteknik) 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016 Senest revideret 1. juli Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelse Gældende til Administration (kontoruddannelse)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bådassistent 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste Administration (kontoruddannelsen) 31. december 2015 Ambulanceassistent 31. december 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent 30.

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 30. juni 2013 Bådmekaniker 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 30. juni 2013 Cykelmontør 30. juni 2013 Knallertmekaniker

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2014 Senest revideret 16. december 2013 Bil, fly og andre

Læs mere

Hovedforløb Speciale Gældende til

Hovedforløb Speciale Gældende til Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker Hovedforløb Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. juli 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2012 30. juni 2013 Bådassistent 1. januar 2012 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2015 - Sorteret efter branche. Uddannelse Specialer og trin

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2016 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december 2016 Uddannelse

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2014 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2011 31. december 2012 Bådassistent 1. juli 2011 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2011

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Senest revideret 29. juni 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2014 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelser Gældende til Administration

Læs mere

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2014 Brolægger 31. december 2014 Bygningsstruktør 31. december 2014 Kloakrørlægger

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2015 Advokatsekretær 31. december 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2010 31. december 2011 Bådassistent 1. juli 2010 31. december 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2010

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Østjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017 Senest revideret 22. december Uddannelse

Læs mere