SKOLEN HAR FØDSELSDAG OG DET HAR DEN JO... KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Haloween, Konfirmander AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEN HAR FØDSELSDAG OG DET HAR DEN JO... KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Haloween, Konfirmander AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING"

Transkript

1 120 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2014 NR ÅRGANG SKOLEN HAR FØDSELSDAG OG DET HAR DEN JO... Fredag d. 22. august fyldte Agedrup skole 50 år. Dette blev fejret på behørig vis med sang, taler, balloner og kage. Skolen har fødselsdag... lød den traditionelle fødselsdagssang fra de ca. 500 børnestemmer, som afslutning på skoleleder Mohammed Bibis tale for elever, personale og skolen. Herefter stimlede eleverne sammen på skolens sportsplads, hvor en ballonmand sendte 500 balloner afsted på signal fra eleverne. Afslutningsvis var der brunsviger og kakaomælk til alle klasser. I anledning af skolens jubilæum var der yderligere emneuge ( Godt ord igen! ) med skolefest (18. september) og jubilæumsfest lørdag d. 20. september for personale, tidligere personale og tidligere elever som afslutning på skolefestugen i uge 38. KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Haloween, Konfirmander på pilgrimsvandring, Flere i kirke!, Nyt brød, Askepots hvide due, Historien om den brune kuvert m.m. S s til høstgudstjeneste Mek Pek tog kegler! s. 8-9 s. 3 AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

2 AR AGEDRUP RUNDT udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke RED. ADRESSE Hulvejsbakken Munkebo ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans J. Zinther, REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.) KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen BEBOERFORENINGEN Hans J. Zinther Ole Christiansen SKOLEN Jan Frederiksen ADMINISTRATION TION Hans J. Zinther, leder Ole Christiansen, annoncer Jette Rasmussen, regnskabsfører KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans J. Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one OMDELING Thomas Olsen, DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. december 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 8. november Nøddebo Præstegård på Fjordagerscenen Igen i år vil Fjordagerscenen opføre et julestykke på scenen på Agedrup Skole. Det bliver Nøddebo Præstegård, der er taget op af mølposen, og den opføres på følgende datoer: 27., 28., 29., og 30. november samt og 7. december. Forsamlingshus-julemesse Forsamlingshuset har nu gennem en årrække afholdt Julemesse i Forsamlingshuset. På dette års julemesse vil der som tidligere kunne købes juleting, men også antikviteter og kulinariske oplevelser fra Lokalområdet (smagprøver) vil være at finde på Messen - bl.a. øl, kager, vin, honning m.m. Også vores lokale Superbrugsen deltager med en stand. Alt i alt håber vi på en rigtig hyggelig dag i Forsamlingshuset søndag, den 23. november 2014, kl Vores årlige andespil finder sted i Forsamlingshuset tirsdag, den 4. november 2014, kl Tøj-mix er bare flyttet Druds tøj-mix forretningen ophørte på Bullerup Butikstorv, da her var for lidt plads i det lejede lokale. Et forslag om at flytte ind i bygningen, der rummede KIWI, kunne ikke bruges, da en husleje på over kroner om måneden er svær at tumle med. Men tøjet sælges nu i en stor, flot forretning på Skibhusvej med navnet OUTLET VEST, og her sælges både dame- og herretøj til konkurrencedygtige priser, og også ved den forretning er der gratis parkeringsmuligheder. Ledigt lokale i landsbyen Af Ole H. Christiansen Det er faldet nogen for brystet, at jeg i artiklen om friskolen på Brolandvej i AR nr. 119 kunne berette om, at Lokalhistorisk Forening kunne få et lokale til sine samlinger på skolen. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at man vil tage i mod tilbuddet. Det fremkom kun, fordi det på generalforsamlingen blev nævnt, at den plads, man nu har, er utilstrækkelig. Det er jo svært at finde et ledigt lokale herude, og da jeg var på interview på skolen, spurgte jeg forsigtig, om man kunne få et lokale til overs til formålet. Intet andet ligger bag tilbuddet. Arrangementer i Sognegården Af Ole H. Christiansen Det er naturligvis menighedsrådet, der arrangerer torsdagsmøder, underholdning, foredrag og Sild og gamle Ole i Sognegården. Når der i artikler og referater er skrevet andet, er det altså en fejl. Beklager. 25-års jubilæum Lørdag den 29. nov. kl indbyder Lokalhistorisk Forening dem, der har lyst til et glas vin og en kop kaffe i Sognegården. Arkivar Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet vil causere over emnet Værdien af lokalhistorien. Der vil være en lille udstilling af lokalhistoriske billeder og et lille lokalt orkester vil underholde. Alle er velkomne. Bestyrelsen Nr OKTOBER 2014

3 BYGGEPLANER VED BROLANDVEJ TAGER FORM 38 boliger i 1½ etage planlægges bygget af Cervo Gruppen på den store grund midt i Agedrup Af Erik Schmidt Der foreligger nu en tegning af, hvordan bygherren Cervo Gruppen forestiller sig et byggeri på den store åbne grund lige ud for midten af Agedrups hovedgade, Brolandvej. Grunden foreslås bebygget med 38 boliger i to lag svarende til 1½ etage, hvilket lyder noget voldsomt efter flere naboers mening. De ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig til citat i Agedrup Rundt. Cervo Gruppen, der ejer grunden, har konfereret planerne af med Odense Kommune By & Kultur med henblik på at overholde eventuelle lovmæssige krav. Bygherren har dog endnu ikke taget initiativ til en dialog med naboerne, hvilket byplanlægger Mette Holm Pedersen fra Odense Kommune ville finde hensigtsmæssigt. Direktør Henning Borup fra Cervo Gruppen ønsker ikke at udtale sig om BYGGEPLANER VED BROLANDVEJ byggeriet før august Inden da skal der udarbejdes en lokalplan, som efter arkitekt og byplanlægger Esben Fogs skøn vil blive fremlagt i slutningen af 2014 eller begyndelsen af Byggeplanen må betragtes som et forslag, men det er konfereret af med kommunen. SERVITUT FORTRÆNGES Der findes en gammel servitut, der slår fast, at grunden aldrig må bebygges, men ifølge byplanlægger Esben Fog fortrænges den af en lokalplan. Der er desuden en skovbyggelinje, som må respekteres. -I sin rene form må der kun bygges i en afstand af 300 meter fra skoven, men i bymæssig bebyggelse accepteres det mange steder at man bygger 50 meter fra skoven, og det er tilfældet i dette forslag. Endelig er der også en åbyggelinje, der tilsiger, at der kun må bygges i en afstand af 150 m fra åen. Men også her mener Esben Fog, at der kan gøres undtagelser. -Bullerup Skovgaard har jo ligget tættere på i mange år, og dermed er åbyggelinjen de facto sat ud af kraft. Byplanafdelingen har også sikret sig grønt lys fra Børn- og Ungeafdelingen. Tidligere har et planlagt boligbyggeri ved Markhaven været stillet i bero, fordi skolen ikke havde kapacitet til at rumme flere elever, hvilket ville blive en følge af byggeriet. Men det betyder åbenbart ikke længere noget, selv om skolens nuværende antal klasser i det store hele ikke kan rumme flere elever. -Vi har grønt lys fra B & U-afdelingen. Når lokalplanen og de traditionelle 8 ugers høringsfrist er overstået, vil grunden således være klar til de store byggeri. 3 AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

4 4 HJEMMEFØDNING MED OVERSKUD 38-årige Steffen Lauridsen har aldrig boet længere væk end Tolderlundsvej. Nærhed og fællesskab er vigtige værdier for ham. Selv om han som virksomhedsleder bruger timer om ugen, har han tilsyneladende altid tid til at give en hånd med, hvor der er brug for det. Især hvis det kommer børnene til gode. Nr OKTOBER 2014

5 Af Erik Schmidt Steffen Lauridsen har i sit 38-årige liv ikke boet længere væk fra Agedrup end Tolderlundsvej i Odense. Hans forretning, Mertz Electric, ligger i Seden, han kender hele Fjordagerområdet som sin egen bukselomme, og området kender Steffen. For nylig var han én af de bærende kræfter, da Agedrup Skoles 50-års jubilæumsfest under stor lokal bevågenhed løb af stabelen. Steffen Lauridsen sidder nemlig også i skolebestyrelsen. Selvfølgelig, fristes man til at sige. Gamle elever mødte hinanden og deres gamle eller i hvert fald tidligere lærere og også pædagoger til et kæmpeselskab i Agedruphallen masser af gensynsglæde, snak hen over bordene og positiv energi. -Det gik supergodt. Det er noget, vi kan her i Agedrup. Jeg kan godt lide det nære. Det har stor værdi, og det er noget vi har. KLUBBEN VAR STEDET Steffen Lauridsen er valgt ind i skolebestyrelsen for anden gang. Han kom med i 2010 og er nu i sin anden periode. For nogleogtyve år siden var han der også. Da var han nemlig elevrådsformand, og sådan én er med til skolebestyrelsesmøderne. Gennem ungdomsklubben Vadestedet og Den Åbne Skole var der i Steffens skoletid et ungdomsmiljø, som Steffen var en del af. -Jeg voksede op i en tid, hvor der var et rigtig godt ungdomsmiljø i Agedrup, og jeg var også glad for skolen, hvor jeg havde Erik og Kirsten Rønn som klasselærere. Steffen kom meget i ungdomsklubben, der blev ledet af Hans Vennekilde og senere af sønnen, Palle - ikke at forveksle med den mangeårige brugsuddeler af samme navn. Han hang ud med flere af Vadestedets unge medarbejdere, der udover Palle også talte Søren Jensen, Mette og Line Vinther og Pernille Pasfall. Steffen var så småt slået ind på en karriere som diskoteks-dj. Først sammen med Andreas Bach Laursen og Kim Schmidt og senere med Palle Vennekilde. -Vi havde Diskotek Station, som vi tit var ude med. Det kørte i en årrække. Der var en god atmosfære om klubben, husker Steffen Lauridsen. -Det var stedet! Klubben var åben alle ugens første fire aftener, og der var aktiviteter som bordtennis og billard. Men de fleste kom bare for at hygge. -Så var der jo alt det med Den åbne Skole. Rampen og det der. Det hang sammen! I forbindelse med Den åbne Skole fra blev der bygget en stor skateboardrampe på skolens matrikel, og ved butikstorvet blev der lavet en BMX-bane. Desuden blev 4-toget lanceret som en klubben for de årige. Der blev lagt et par skinner på plænen ved siden af SuperBrugsen, og en stor togvogn fungerede som rammen om klubvirksomheden, der blev ledet af Tove Dyrvig og Solvej Hansen. Steffen Lauridsen kan godt lide ideen om, at der er lokale voksne ledere, som tager ansvar for børn og unges fritidsmuligheder og skabelsen af betydningsfulde fællesskaber. -Hvis der er voksen, der brænder for sagen, så kan det lykkes at samle unge om gode aktiviteter. Og det kan også lade sig gøre i dag, selv om betingelserne er blevet vanskeligere. SPEJDER TIL HAN VAR 30 Selv er Steffen rundet af foreningsdanmark og tanken om at tage ansvar for sig selv og fællesskabet gennem de blå spejdere. Både hans far og mor, Kay og Ingeborg Lauridsen, der også i dag bor i Skovhaven, har været tilknyttet Det Danske Spejderkorps som ledere. Sidst var Kay formand for Fyns største spejdergruppe i Seden. -Nu er der ingenting i Seden. Nogen er flyttet ind på Sandhusvej til Stjernegruppen. Men det siger noget om, hvad gode frivillige ledere betyder. Steffen begyndte som spejder, da han var 6-7 år, og han stoppede først som 30-årig, efter at han sammen med fru Anja fik sit første barn, Mathias, der i dag går i 4. kl. på Agedrup Skole. Desuden har de Ida, som går i 1. kl. Ingen af dem er dog spejdere. -Jeg sluttede som leder for storspejderne. Det var fællesskabet, kammeratskabet og naturindholdet, Steffen fandt spændende. -Og så var der også muligheder for at udvikle lederegenskaber, og det er måske medvirkende til, at jeg er virksomhedsleder i dag. ANDET END FIRMAET I 1998 blev Steffen Lauridsen udlært hos Niels Rasmussen, der dengang var personlig ejer af Mertz Electric. Efter de fire læreår arbejdede han et par år som svend i andre virksomheder og studerede herefter 1½ år på Odense Tekniske Skole. Herfra tog han eksamen som autoriseret el-installatør og supplerede denere med diverse moduler fra merkonomuddannelsen og med moduler fra Byggefagenes Lederuddannelse. Firmaet er nu et aktieselskab med tre svende og en lærling. Plus mester selv. -Vi vil gerne op på 10 mand i alt, for det er en bedre størrelse for mit firma, men der har jo været noget afmatning på markedet siden De senere år har Mertz Electric med udgangspunkt i ordentlighed og kvalitet prøvet også at blive hr. og fru Jensens elektriker. Tidligere var firmaet mere orienteret mod private erhvervsdrivende og det offentlige. Steffen Lauridsen bruger lang tid i firmaet. I perioder timer om ugen. Men han prioriteter at have tid sammen med børnene. -Der skal være noget andet end firmaet. Jeg går til noget spinning og hjælper lidt til, hvor børnene færdes og som socialt anlagt, er vi tit sammen med venner. I weekenden holder jeg fri og er meget sammen med familien. Det er også primært for børnenes skyld, at Steffen er med i skolebestyrelsesarbejdet. -Man skal gøre sig klart, at man ikke har den store indflydelse på de økonomiske rammer, som er meget stramme. Men jeg kan godt lide at have indflydelse på de nære ting, og jeg får i hvert fald en masse viden. -Det giver mening for mig. 5 AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

6 VANDPROBLEMER PÅ AGEDRUPVEJ LØST Drænledning var afbrudt Af Ole H. Christiansen 6 Det tidligere Hedeselskabet, nu Hede-Danmark klarer de store opgaver. NATURPARKEN RYDDET Også skoven ved banestien er blevet gennemgået for udgåede træer og grene Af Ole C. Christiansen Så blev Naturparken ved Agedrup Skole lagt på langs. Endelig lykkedes det at få fældet alle træerne i området, så næste fase kan gå i gang. I disse dage bliver al træet samlet op igen af en flishugger, som er så effektiv, at den tager alt træet, uanset hvor tykt det er. Næsten da. I dette efterår ser vi flishuggere i gang rundt omkring i beplantningerne. De larmer en del, men ih, hvor bliver dog ryddet op ved deres hjælp. Fra skolens og beboerforeningens side har vi presset på for at få området ryddet og beplantet igen i nødvendigt omfang, idet vi har fremsat ønske om anlæggelse af stier gennem parken, langs åen, omkring søen og en banet sti til Pilebækken. Den skal kunne passeres over et spang, hvorfra det skal kunne lade sig gøre at gå langs Pilebækken til broen, som er en del af skolestien fra Piletoften og Engtoften. Selvfølgelig bibeholdes stien mellem skolen og FDF-huset. HEDE-DANMARK TIL DET GROVE Ved samme lejlighed blev skoven omkring banestien gennemgået, idet der var faldet en endog meget stor gren ned og havde ramt banestien. Heldigvis uden at ramme nogen i faldet. Men udgåede grene på andre træer skal også fjernes. Det skal være sikkert at gå og cykle på stien, hvor det også er lykkedes at få slået ukrudt i begge sider i mindst en meters bredde, så man kan undgå brændenælderne. De to bænke og affaldskurvene synes at være meget holdbare, og på det sidste er der renset omkring Pilebækken, hvor den løber i kanten af skoven, idet meget store træer er fjernet og lagt i en meget stor stak på Standtvedvej. Vedligeholdelse af områderne er lagt i hænderne på private selskaber, da kommunen ikke selv har folk til det, mens man til gengæld har folk, der skal have fornødent tilsyn med alle de kommunale områder. Det tidligere Hedeselskab, nu Hede-Danmark er blandt firmaerne, der klarer de store opgaver, som skovdrift er, og som der skal eksperter til. Vandproblemerne på Agedrupvej før den gamle jernbanedæmning er nu løst. Der har i perioder med meget nedbør dannet sig særdeles store vandansamlinger her, idet overfladevandet helt oppe fra kirken og ned til den gamle jernbanedæmning samles her. Kirkeværge Ole Walther har afdækket de brønde, der skal lede vandet under vejen og videre ned i Pilebækken, og det viser sig nu, at der har været en drænledning for år tilbage. Men det viste sig, at den drænledning ved et uheld var blevet afbrudt, og den er nu genetableret med en splinterny plastic-drænrør, så vandet kan få frit løb, og så skulle det lille problem være løst effektivt. ÅBENT HUS I BULLE- RUP SKYTTEKREDS Onsdag den 8. oktober Af Egon Nielsen, Bullerup Skyttekreds Onsdag den 8. oktober holder vi Åbent hus på Mølledammen 18 fra kl Her er der mulighed for at få en snak om skydning og samtidig prøve nogle at disciplinerne, Vi skyder jo både luft og salon med pistoler og geværer. Vores årlige bankospil er tirsdag den 21. oktober kl Bullerup Skyttekreds startede på 15 meter banen på Mølledammen 18, mandag den 29. september for børn og junior. Vi skal gøre opmærksom på, at det kun er mandag, der er hjælpere til børnene. Tirsdag den 30. september fra kl var der skydning og sammenkomst for seniorer, samt andre der ikke har mulighed for at skyde om aftenen. Det er onsdag den 1. oktober kl. 19,00 for øvrige medlemmer. Nr OKTOBER 2014

7 Foto: Ole Madsen. HURTIG UDRYKNING Brandvæsenet var hurtigt på pletten, da der blev rapporteret brand i den gamle smedje. To politibiler, ambulance og lægeambulance, to brandbiler og en stigevogn rykkede ud Af Ole Madsen Brandvæsenet var hurtigt ude, da der blev rapporteret brand i den gamle smedje i Bullerup. Der var to politibiler, ambulance og lægeambulance, to brandbiler og en stigevogn, så det lød meget voldsomt, for alle havde fuld udrykning på. Der var kraftig røg, men ingen flammer, og brandvæsenet fik hendigvis det hele under kontrol. PILETOFTEN TIL KAMP MOD BJØRNEKLO Med store maskiner, deriblandt en flishugger, gik gartnerne i gang med rydningen og planering af hele området Af Ole H. Christiansen Overalt hvor bjørneklo findes må jordbesidderne ud og fjerne dem, og på den baggrund har Piletoftens grundejerforening fået indtil flere påbud fra kommunen angående et par parceller langs med Pilebækken, hvor man har et fællesområde for Piletoften. I år har man fået frist til hhv. 1/5, 15/6 og 15/8, og selvfølgelig ville man efterkomme dem. Men at komme bjørneklo-planterne til livs er noget af en opgave, og da denne opgave syntes at være næsten uoverkommelig, engagerede man et gartnerfirma, der havde maskinerne til det. Et gartnerfirma havde maskinkraften. TILGROET MED PIL Med store maskiner, deriblandt en flishugger, gik gartnerne i gang med rydningen og planering af hele området, hvorved fremkom et par mindre søer eller vådområder, der er dybere end omgivelserne, idet hele området er mere eller mindre vådområde på samme måde som Naturparken på den anden side af skolen. Hele området var nemlig efterhånden helt tilgroet med pilekrat og anden bevoksning, ligesom bækken var fyldt godt op. Efter en gennemgribende behandling af jorden og såning af græs, som efter kun 8 dage begyndte at pible op, ser området virkelig tillokkende ud. Mens Fyns Amt endnu eksisterede, sørgede amtet for oprensning af bækken og dens omgivelser, mens Clean 4 for Nature nu kontrollerer, og man har Hede-Danmark (tidligere Hedeselskabet) til at bekæmpe bjørnekloerne på kommunens arealer. Fremover vil grundejerforeningen sørge for slåning af det planerede og tilsåede areal, så det vil fremstå som et rent og åbent område dog forhåbentlig uden bjørneklo. De to små damme vil formentlig vrimle med hundestejler, salamandre, frøer og tudser til fryd for øjet og ungerne, som da farfar var dreng. SKOLESTIEN Tilbage er så den skolesti med bro over bækken, der går gennem området. Skolestien er på den anden side af bækken anlagt på en parcel, der hører til skolen, mens resten af området omkring bækken altså hører under Piletoftens grundejerforening. Men inden man kom så langt, måtte man slås med kommunens forvaltning om ejerskabet, og nu er det så op til kommunens afdelinger at vedligeholde stien på skolens grund med grus og belysning. Broen er også kommunal, selv om den er på grundejerforeningens grund. Selve stien benyttes naturligvis af skolebørnene i såvel Piletoften som Engtoften samt af borgere, der er på spadseretur i området. Når man går videre til området mellem det gamle rensningsanlæg og skolens grund, ser man, at bækken er helt fyldt op med bevoksning. Olivia har allerede undret sig over det, og jeg har forsøgt at få et kvalificeret svar fra Odense Kommune angående rydning af området, idet vi i beboerforeningen har anmodet om at få opsat et spang over bækken og ryddet en sti på den anden side af bækken på det sidste stykke, hvor bækken løber ud i Vejrup Å. Endnu uden resultat. Men vi fik heller ikke melding om, at man nu ville rydde Naturparken. AGEDRUP RUNDT OKTOBER

8 AGEDRUP SKOLE 50 ÅR ORDFESTIVAL Agedrup Skole stod i ugen ordfestival, emneuge og skole med ALF. Alle elever beskæfti og fik hjælp af profes Nr OKTOBER 2014

9 EMNEUGE SKOLEFEST ORDFESTIVAL på den anden ende med fest arrangeret i samarbejde gede sig med ORD og UDTRYK sionelle ordkunstnere. 9 Tryllekunstneren Ole Larsen på scenen. AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

10 OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole gennem 50 år JUBILÆUMSARTIKEL AGEDRUP SKOLE GENNEM 50 ÅR I 1964 bestod den nye skole kun af en fløj med 7 klasseværelser mod nord, og mod syd havde folke- og skolebiblioteket til huse og så fysik, skolekøkken og sløjd. Sportspladsen lå med et lille hus til redskaber ved den nye skole. Gymnastik foregik i vinterhalvåret i forsamlingshuset. kaf Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Mit indlæg i dette nummer fortsætter ikke de forrige numres fortløbende gennemgang af Livet på Agedrup Skole i de forløbne 50 år. Denne artikel er en jubilæumssartikel. Agedrup Skole i Bullerup har lige haft 50 års jubilæum. Denne skole afløste den gamle skole i Agedrup, som holdt ud i 64 år. Der var kun to klasseværelser i den gamle skole, gymnastikundervisning var i Forsamlingshuset. Den lille sal der, blev også taget i brug som klasselokale de sidste to år i Agedrup gamle skoles tid. De skønne ungdomsdaw, åh ja, de daw så swær å finn! I dag bor de fleste indbyggere i Agedrup Sogn i Bullerup. I og 1800-tallet var Vester Kærby den største landsby mellem Odense og Kerteminde. Der var både slagter, bager og to købmænd, og sognets skole lå der også. Der var et godt stykke at gå fra Bullerup til Vester Kærby skole, så de gik ikke hjem i middagspausen, hvor læreren sov til middag. Efter middagspausen var der indenadslæsning i en ganske særegen læsetakt. Degnen læste også indenad i sin avis, samtidig med at han røg tobak af sin lange pibe. Når så han var færdig med en lille artikel i den fynske avis, sagde han uden at kigge op: Godt, den næste. Det var signalet til at én skulle læse højt. Så kunne læsningen lyde: Vi la r som vi læser, men vi læser ette ilejen (alligevel). Vi la r som vi læser, men vi læser ette ilejen, vi la r som - - Denne remse dalede ned til småsnakkeri, til sidst så sov de ved pultene, indtil degnen råbte: Frikvarter. Der er ikke megen forskel på børn i dag og dem i Vester Kærby skole, de kan snakke i timevis om ingenting. Nr OKTOBER 2014 AUGUST 1964 Midt i den asfalterede skolegård var der en drikkekumme og en flagstang, som byggefirmaet Berg, Bak og Egmose fra Ålborg havde foræret skolen. Der midt i skolegården omkring flagstangen samledes nu alle skolens 100 børn og 6 lærere. Højtidelig sang alle nu en flagsang, mens skolens nye pedel Arvid Jensen hejste flaget manende til tops. Så talte sognerådsformanden, Frode Holm Madsen og så Viggo Tarp. Så fik alle børn sodavand. Drengene bukkede og pigerne nejede, da kommissionsmedlemmerne rakte gotteren frem. Inde i klasserne var der lagt nye bøger frem og skoleskemaer til børnene, som de selv udfyldte efter det skema, som deres klasselærer skrev på tavlen. I klasserne var der kort, som kunne trækkes ned, helt nyt for børnene. Der var ikke sparet. Det var nye tider. På den gamle skole havde Tarps forgænger gerne villet have et nyt Europakort, da musene havde ædt af det forneden. Nej, mente myndighederne, musene havde kun ædt Middelhavet. I min tid på den gamle skole trak jeg kortet ned med fingre på Malta og Kreta. Fra den gamle skole fulgte 4 lærere med Elly og Viggo Tarp, Hanne Jacobsen og Ib Holdt, de nye var Lis og Svend Grønnemose. I 1964 bestod den nye skole kun af en fløj med 7 klasseværelser mod nord, og mod syd havde folke- og skolebiblioteket til huse og så fysik, skolekøkken og sløjd. Sportspladsen lå med et lille hus til redskaber ved den nye skole. Gymnastik foregik i vinterhalvåret i forsamlingshuset. I 1967 blev så gymnastiksalen, festsalen og scenen taget i brug. Et par uger senere blev et relief fra Albanifonden afsløret. Det hænger der Ib Holdt endnu. Farverne er ikke rigtige, men kunstneren var død. Formand for Lokalhistorisk Forening På den gamle skole i Agedrup var der to klasseværelser. I 1962 var der 4 lærere på skolen. Der blev da købt en barak og kommunen lejede den lille sal i forsamlingshuset. I 1967 blev barakken flyttet ned til den nye skole, den blev brugt i næsten 25 år som klasseværelse der. I 1970 var der en voldsom trængsel på den etfløjede skole med omkring 350 børn og 16 lærere. Der blev undervist alle mulige og umulige steder såsom på scenen, i skolekøkkenet, i rummet bag scenen. Så blev fløj nr. 2 bygget med en del klasseværelser og plads til de nye børnehaveklasser. I den gamle fløj blev der nu lavet formnings- og håndgerningslokale. Den 1. april 1975 blev sognebiblioteket nedlagt, og så blev fysiklokalet udvidet, af biblioteket var nu kun et depotrum tilbage, hvor man før gik ind i sognebiblioteket. Agedrup Skole var og er måske

11 stadig en progressiv skole. Der har været mange forsøg. Et af de virkelig store forsøg var omkring Følelser. Det var omkring Det blev afsluttet med en kæmpe rockmusical. Det var unge lærere, der var med i det, Erik Rønn, Helge Rasmussen og Lisbeth Dyrholm. DEN ÅBNE SKOLE Det største forsøg er vist Den åbne Skole Der var spiseklub hver torsdag, og underholdning i det store al-rum i den røde fløj. Anne Linnet var der, og også Troels Kløvedal. I virkeligheden var hele skolen fyldt med folk torsdag aften. Der var værksteder med blomsterbinding, syværksteder m.m.. Ib Holdt havde 4 aftener Agedrup Sogn gennem tiderne, der var meget stort fremmøde med tilmeldt omkring 70 beboere hver gang. Af dette arrangement udsprang Agedrup Sogns lokalhistoriske Forening. To gange hver måned kom en konsulent fra ministeriet. Vi blev helt dus med ham, han var på kaffeholdet til sidst. Han lavede en hel bog om forsøget og om sognet, hvor han snakkede med en del mennesker. Han var sociolog, hans syn på sognet faldt ikke just i god jord alle vegne. Han skrev ikke folk efter munden. Den åbne Skole var et stort folkeligt forsøg. Grundtvig ville have glædet sig. Sognebladet Agedrup Rundt udsprang af forsøget. Det hele blev ledet af Erik Schmidt, ligesom også det næste store arrangement, indvielsen af Agedruphallen. Alle skolens børn deltog, og sognets beboere strømmede til. Olsen Banden alias Jimmi, Lars og Thomas på Flakhaven for sammen med elever fra Agedrup Skole at kæmpe for en hal i Agedrup. Hallen blev indviet MILJØ & FORURENING Vi havde i nogle år i 90 erne hvert år en uge et projekt omkring miljø og forurening. Den senere skoledirektør i Munkebo Hans Jantsen var hyret som instruktør den sidste uge i sommerferien. Vi lærte at analysere iltindholdet i vandprøver. Jeg havde da en 7. klasse, vi cyklede ud til Østergårdsskoven og tog vandprøver i Geels å, og ud til Fjorden ved Krags å slusen, kort sagt alle sognets vandløb. Det slog mig, hvor ukendte børnene var med sognet nord for kirken. Ind mod Odense var de godt kendt. Jeg besluttede da, at jeg ikke mere ville have en klasse, som ikke havde været ude ved Fjorden og i skovene nord og øst for skolen. Der er sket meget i de forløbne 50 år. I begyndelsen lavede Arvid kaffe hver dag til lærerne for 5 kr. Det var meget, men han vaskede jo også op. Senere blev prisen sat op. I 1964 og de næste mange år var der en stadig tilbagevendende debat omkring boldspil i gården. Man var hunderæd for det store vindue i gavlen. Det er mig bekendt aldrig gået et stort vindue ved boldspil. Nu spilles der bold alle steder. Det er fint. 11 AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

12 12 Foto: Hans Ove Nielsen REDNINGSKORPSET FRA ODENSE KOMMUNE Hyldest til Odenses SOSU er Af Ole H. Christiansen Til hverdag, ja også om søndagen, ser man af og til nogle grå Citroën-biler med kommunens logo på trille rundt med en pige eller dame bag rattet. De synes at være flittige og travle mennesker, der har ærinde mange steder, og det er jo netop tilfældet. De legitimerer sig altid, og bruger arbejdstøj med kommunens logo på. Området på denne side af Odense Å og del af Vollsmose dækkes af SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, og nogle gange sygeplejersker, der tager sig af handicappede borgere i deres eget hjem, mens de selv kører ud fra plejehjemmet i Seden Syd, hvor planerne for dagens eller nattens arbejde tilrettelægges. De er særdeles alsidige og er støtte for samt strukturerer hverdagen for dem, der nu må have hjælp behov. 147 TIL UDENDØRS HØSTGUDSTJENESTE Korset var lavet af rafter og alteret af halmballer Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen foran menigheden ved open-air-gudstjenesten. ET BOLSJE TIL SOSU EN Hjælpen kan bestå i lidt rengøring, personlig pleje, sørge for et måltid, medicindosering, vask af klienten, som måske oven i købet kan være psykisk syg, og ikke sjælden kommer de til terminale borgere, som ikke har så langt igen i dette liv. De skal hele tiden være omstillingsparate, men det kan være så tungt et arbejde, at de skal være to til at udføre det. Derfor kan de altid tilkalde en kollega og få fornøden hjælp og støtte i arbejdet. Her er tale om døgnvagter, som derfor er delt op i en slags treholdsskift. Uddannelsen foregår dels på skolebænken og dels i praktik. Det tager 1½ år at uddanne en SOSU-hjælper og nogle måneder mere for en SOSU-assistent. Uden hjælpemidler går det ikke, men når borgere bliver visiteret til at få hjælp, så sørger man samtidig for, at hjælpemidler i form af kørestole, rollatorer, hospitalssenge, løfteanordninger og mange andre ting og sager. De kommer altid med et smil og en frisk bemærkning, der passer til situationen og skaber glæde omkring sig med deres positive virke og fremtræden. Uanset hvor umulig en situation kan se ud, udfører de deres arbejde 100 % med kryds og slange. Til gengæld får de lov til eller næsten ordre til at tage mindst et bolsje eller æble, inden de forlader os her i huset efter endt gerning. Af Tove Dyrvig, fmd. menighedsrådet Solen brød frem kort før den udendørs høstgudstjeneste startede med deltagelse af 147 personer, heraf også det lille dåbsbarn Mynte, som blev døbt i den frie natur. Børnekoret medvirkede ved gudstjenesten og kirkesanger Annie Leth sang solo. En stemningsfyldt gudstjeneste i et vindstille område ved Agedrup Sognegård, hvor plaststole var sat frem. Kors af to rafter, alter af halmballer og klaver, som erstattede orglet, udgjorde det kirkelige inventar. Ved den efterfølgende kirkefrokost med ca. 60 deltagere blev der bortauktioneret medbragte høstgaver i form af hjemmelavede sylteting, bagværk, blomsterbuketter, vin og efterårets frugter. Ole Christiansen fra ASB var auktionarius og var medvirkende til, at der i alt indkom kr. 1709,50 som ubeskåret går til Kirkens Korshær. Under frokosten sang tre korpiger. Det var deres sidste optræden for koret, hvor de har været med i 4-5 år, så de sluttede af med manér ved at give et Abba-nummer. Nr OKTOBER 2014

13 ABB S GAMLE DRENGE MØDER FJORDAGER I FINALE Det vindende hold skal spille om fynsmesterskabet i kreds 14, og det vindende hold skal ud og spille om fynsmesterskabet. Den finalerunde spilles for øvrigt på Agedrup Park søndag d fra kl.10.00, så mød op og støt enten vores venner fra Fjordager IF eller vores egne gamle drenge fra ABB. Vi har også fastlagt vores afslutningsfest, som kommer til at løbe af stabelen lørdag d.1. november i Agedrup Forsamlingshus, hvor der vil blive hygget og danset til den lyse morgen. I næste nummer af Agedrup Rundt kan vi måske fortælle om mere om vores projekter/ planer. Der vil også komme en beretning om hele sæson Da ABB s gamle drenge mødte Marienlyst. Nu gælder det Fjordager! Af Michael Stengel Petersen, fmd. I seneste nummer af Agedrup Rundt fortalte vi, at vi var heldige at få tilskud fra Odense Kommunes 2:1- pulje, hvor vi ansøgte om penge til etablering af toiletforhold i vores klubhus. Når dette nummer udkommer, så vil jeg tro, at vi næsten er færdige med dette projekt. De næste to opgaver/projekter er af en væsentlig større karakter, da vi brændende ønsker omklædningsfaciliteter ved vores klubhus. Derfor har vi allerede indhentet tilbud og tilladelse, samt fået lavet nogle rigtige gode tegninger af omklædningsrummene. Vi har også sendt en ansøgning til Odense Kommunes 2:1-pulje, og vi håber, at vi endnu engang kan komme i betragtning. Det andet store projekt er, at vi vil søge Forstadspuljen om penge til en multibane, som skal ligge på skolens område, fordi vi synes, at der mangler nogle muligheder for udfoldelse/aktiv bevægelse på skolen for alle de unge mennesker i området. Hvis vi kigger på de nuværende forhold, så halter Agedrup noget efter, så vi håber, at vi kan være heldige at komme i betragtning til dette spændende projekt. Vi har allerede sendt vores ansøgning af sted, både med tilbud og de nødvendige tilladelser. Vi håber og tror, at vi kan gå et spændende år i møde, hvis disse to projekter måske kunne stå klar til sommeren Vi krydser alle fingere. MERE END GODKENDT Vores fodboldsæson er næsten også ved at være færdig, og for alle 3 hold har det være en mere end godkendt sæson. Vores unge oldboyshold (mandagsholdet) kom med i den bedste halvdel, så de skulle møde de bedste hold fra Fyn i en lille efterårsturnering, hvor de bl.a. slog topholdet Dalum med 3-2 i en meget flot spillet kamp. Vores torsdagshold ser ud til på nuværende tidspunkt at slutte på en meget flot 2. plads. Det suveræne hold fra OKS 1 skal ud og spille om fynsmesterskabet. Vores gamle drenge (tirsdagsholdet) skal spille om 1.-pladsen mod lokalrivalerne fra Fjordager IF BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen Kasserer Jens Mattson Øvrige medlemmer Henrik Damixa Nielsen Claus Eisner Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Lars Kampf Holdlederne FBU Veteran - mandag Søren Grønning Heine K. Jørgensen OB 70 Veteran - tirsdag Lars Engstrøm Lars Ingo OB 70 Superveteran - torsdag Lars Kampf Henrik Damixa Jens Mattson AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

14 Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ Salg og Reparation V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø. Tlf HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf / mobil (Mandag lukket) JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv AGEDRUP Tlf jeanette-skov.dk 14 MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej Odense M Tlf Fax Nr OKTOBER 2014

15 Langegade 18, Kerteminde, tlf Mølledammen 3C, Bullerup, tlf Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Ring eller bestil på Ring tlf Langegade 18 KERTEMINDE STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne Behandling af nedgroede og fortykkede negle Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis Udfærdigelse af indlæg efter behov Vejledning i generel fodpleje Salg af cremer og små aflastninger Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B 5320 Agedrup Telefon Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud. OUTLET VEST Dame- & herretøj Skibhusvej Odense C Tlf UDLEJNING TLF Jesper Øelund Banke Lunden 35b 5320 Agedrup Telefon: Mail: Vi kan tilbyde: Vandgymnastik Babysvømning Fysioterapi Massage Akupunktur Reiki Healing Hawaii Massage Tankefeltterapi Kranio-Sakral Terapi Neglebehandling påsætning af gelenegle Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: MØLLE KROEN Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej Agedrup TLF John Syberg Musiker mand Agedrup Forsamlingshus KS Gulve v/kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. Salg af maling og gardiner Gardinmontering Personlig betjening Vand Varme Gas Sanitet MARSLEV VVS ApS Aut.GasogVVSInstal. Klaus Friis Madsen TLF Biltlf VVS GARANTI 15 AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

16 VANDT CRUISECYKEL Katrine Møller vandt co2-neutralt transportmiddel hos Signe og Jeanette! Katrine, Signe (t.v.) og Jeanette (t.h.) Frisørerne Signe Kristensen og Jeanette Skov kunne lørdag d. 23. august overække Katrine Møller en specialdesignet Davines cruise-cykel. Cyklen, som udgjorde præmien i en kundekonkurrence, symboliserede den omstændighed at Davines-produkter er co2 neutrale og miljørigtige. Salonen Jeanette Skov i Bullerup har siden januar i år ført disse produkter, hvis dufte og plejestoffer er baseret på naturlige ingredienser, ligesom de er helt fri for sulfater og fosfater. Produkterne indeholder f.eks. kanel, spinat, macadamianødder, blomme mv. Både salonens frisører og kunder er rigtige glade for de nye ikke-kemiske alternativer til traditionel hårpleje. Derfor købte Katrine Møller adskillige produkter, og det gav hende således mulighed for at vinde en cykel. Præmien faldt efter Katrines eget udsagn på et tørt sted, idet hun ikke havde en cykel i forvejen. PILEBÆKKENS SOMMERFEST Af Anette Raundahl og Lene Vander Fredag d. 13. juni 2014 fra kl holdt børnehuset Pilebækkens sin årlige sommerfest. I den forbindelse havde forældrerådet lagt rigtig meget arbejde i at få skaffet sponsorgaver, drikkelse og få andre forældre til at bage kage som kunne sælges ved arrangementet. Sommerfesten starter med at børnene går rundt med deres forældre til forskellige aktiviteter, som Pilebækkens personale står for, der var bl.a. fiske- Fra Pilebækkens sommerfest dam, dåsekast og flødebollemaskinen. Herefter spiser vi den mad hver familie har haft med til en fælles buffet. Fra kl kan der købes kaffe/ kage, og tombolaen åbner. Alt overskud fra denne tombola og sommerfesten, går til forældrerådets konto, så blandt andet de store børn stadig kan holde koloni én gang om året. I år har forældrerådet betalt bussen til årets koloni, som fandt sted d august. Det er en meget betydningsfuld tur for børnene, som de ser frem til længe. Børnene og personalet er rigtig glade for denne koloni, så vi i forældrerådet gør alt hvad vi kan for at den kan fortsætte i mange år frem. I den forbindelse vil Pilebækkens forældreråd sende en stor tak til alle der har doneret sponsorgaver til tombolaen, uden jer kunne vi ikke klare det. 16 HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? Vær med til at indstille kandidaterne til dette års AGEDRUP RUNDT PRIS. Tag det op i din forening. Giv et skulderklap til én eller flere af de mange, der gør en indsats for lokalområdet! AGEDRUP RUNDT PRISEN 2014 Hvem kan være kandidater? For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. For god ordens skyld kan medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater. INDSTIL DIN KANDIDAT! Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov. Send en mail til til ARs administrative leder,, Hans Jørgen Zinther,, - De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen. SENEST 7. NOV. Nr OKTOBER 2014

17 AGEDRUP SKOLES JUBILÆUMSFEST Se, hvem der kommer der! Linda Nielsen og Lisbeth Dyrholm i skolegården før den store jubilæumsfest! 50 ÅR 350 personer fandt det spændende at deltage i festen! Stor gensynsglæde! Kristina, Tenna, Rikke, Nicki, Anette m.fl. 17 Skoleleder Mohammed Bibi under sin velkomsttale! Mikkel, Thomas og Morten hyggede sig! AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

18 SMØRREBRØD PLATTER OSTEBORDE PØLSEBORDE KOLD BUFFET VARM BUFFET ANRETNINGER Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej TØMRERMESTER Kristian Tvergaard Tlf Mobil PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej Odense C TLF VELKOMMEN HOS MØLLER S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup Hverdage Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort Åbningstider Alle dage * Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering 18 CVR NR AR Totalløsninger Alt murerarbejde udføres Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven Agedrup Tlf.: Nr OKTOBER 2014

19 Skolebladet AGEDRUP SKOLE Red. PER VERS BESØGTE SKOLEN Ordkunstneren, der lige har modtaget Modersmålsprisen, gav i forbindelse med ordfestivalen GODT ORD IGEN! prøver på sit særlige talent Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Martin Dyrgaard, lærer Palle Vennekilde fra ALF uddeler ALFrisen til Christian og Laura fra 6. b. Per Vers bad eleverne om ord, som han så omsatte til en fuldfed rap med rytme, flow, omkvæd og hele molevitten. Alle elever på skolen var med til begivenheden, der foregik i Agedruphallen, og de oplevede en ordkunstner med et særligt talent for improvisationen. For mindre end en måned siden fik Per Vers overrakt Modersmåls-Prisen Modersmåls-Selskabets begrundelse for valget af Per Vers som modtager er, at han kan alt med det danske sprog, at han styrker sproget og udvikler det. Hans brug af sproget skaber sprogglæde og giver det danske sprog højstatus i ungdomskulturen. SUND MAD I KANTINEN Helle Poulsen er ansat som køkkenassistent, og kantinen tilbyder sund mad. Her er hun sammen med f.v. Helene, Cecilia og Ditte fra 7. a. Det blev Mohammed fra 7. a, der fik ALF s Performerpris ved skolefesten. ALF UDDELTE PRISER Christian og Laura fra 6. b fik hver en boggave som modtager af ALF Prisen De sluger bøger! Performer-prisen gik til Mohammed fra 7.a for bedste ordperformance ved skolefesten. SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Claus Toft (lærer) Mikkel Franck (lærer) 19 AGEDRUP RUNDT OKTOBER 2014

20 20 KANTINEN GENÅBNET Helle Poulsen ansat som køkkenassistent, og kantinen tilbyder sund mad. Nye principper for opstilling af køleskabe i klasseværelserne. Af Mohammed Bibi, skoleleder Så kom vi i gang med endnu et skoleår det første i den nye folkeskolereform. Vi er på mange måder kommet godt fra land. I ugen inden børnene startede i skole, blev der arbejdet intensivt rundt omkring på skolen. Lærere og pædagoger havde en travl uge, hvor de ved siden af deres almindelige forberedelse og individuelle lærerarbejde brugte en del tid i deres team på blandt andet at planlægge de første ugers samarbejde om eleverne og om undervisningen i al almindelighed. Som skoleleder er jeg stolt af den indsats, Mohammed INFORMERER der er lagt for dagen. Der har været mange nye ting og nye samarbejdsrelationer for lærerne og pædagogerne at forholde sig til. Men på trods af de mange nye forandringer synes jeg, at vi alligevel er kommet rigtigt godt i gang og skolen summer i den grad af god stemning og god energi. Det er en daglig fornøjelse at bevæge sig ud på skolens fællesområder og se og observere eleverne i deres miljøer. SKOLEFEST DEN 18. SEPTEMBER 2014 I skrivende stund er vores opmærksomhed rettet mod uge 38 og specielt torsdag den 18. september 2014, hvor vi i samarbejde med ALF afholder en kæmpestor og fantastisk skolefest for skolens elever og forældre. Der vil være boder, aktiviteter, sceneshow, mad og drikke og diskotek for de ældste. Herudover kommer Mek Pek og underholder! KANTINEN ER GENÅBNET Vi har ansat Helle Poulsen som køkkenassistent, og kantinen er begyndt at producere og sælge sunde madvarer til skolens elever og ansatte. Kantinen er blevet klargjort og malet, og den åbnede mandag den 1. september. Agedrup Skole vil rigtig gerne udvikle en sund profil, og vi vil stille og roligt udarbejde retningslinjer for, hvad det brede sundhedsbegreb betyder hos os. Det er i hvert fald et arbejde som betyder rigtig meget for såvel ansatte som skolebestyrelse. Menuplan, udvalg samt prisliste kan ses på skolen hjemmeside. PRINCIP FOR OPSTILLING AF KØLESKABE I KLASSER Skolebestyrelsen på Agedrup Skole har netop besluttet nye principper for opstilling af køleskabe i klasserne. Dette betyder, at interesserede forældreråd for kl. kan beslutte at indkøbe et køleskab til egen klasse. Elever i klasse sikres mulighed for køleplads i skolens kantine. BEACHVOLLEYBANE ETABLERET I august måned kom de sidste detaljer på plads, og det betød, at vores nye beachvolleybane nu både var udstyret Fra venstre: Malou Peterson Porst, Remo Münch, Maiken Hjermind Stamm, Morten Brogaard, Vicki Møberg Torp (formand), Jacob Friis, Ulla Larsen, Steffen Lauridsen, Mikkel Franck, Jan Risum Frederiksen, Jan Larsen med strandsand og volleynet. Det er tydeligt, at vores unge mennesker er glade for banen, og den bliver brugt flittigt. VISUELLE LÆRINGSMILJØER I starten af uge 37 fik vi leveret en masse store billeder og visuelle effekter (gulv- og vægprint). Disse visuelle effekter har til formål at udsmykke vores læringsmiljøer og fællesarealer og gøre dem mere inspirerende og børnevenlige. De skal dog også bruges i undervisningen, idet de også skal fungere som læremidler som motiverer børnene til at bruge kroppen i undervisningen. Vi vil også indkøbe møbler og andet inventar som tilgodeser børnenes naturlige motorik og fremmer deres nysgerrighed. Det er helt afgørende for os, at vores læringsmiljøer og den pædagogik vi praktiserer udfordrer børnene i forlængelse af deres kompetencer uanset hvor forskellige børnene er. Og dette spændende arbejde er begyndt. NYE LÆRINGSMILJØER Moderne versioner af de gamle klassiske anskuelsestavler på skolens vægge og gulve Af Martin Dyrgaard Rasmussen Der bliver i øjeblikket opsat moderne versioner af de gamle klassiske anskuelsestavler på skolens vægge og gulve. Materialet har et fagligt indhold der passer til det miljø hvori det bliver opsat. Man kan gå sig igennem danmarks historien, hoppe på en talslange, spankulere igennem de tyske gloser eller studere dyremiljø på væggen. Alt dette skal være med til at højne æstetikken på skolen, men også inspirere til læring og bevægelse. Pengene til tavlerne kommer fra en pulje i Odense Kommune som skoleleder Mohammed Bibi har ansøgt. Nr OKTOBER 2014

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16.

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16. 96 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2010 NR. 96 16. ÅRGANG BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid

Læs mere

ER VESTER KÆRBY ODENSES VUGGE? KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Kender du din nabo med journalisten AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

ER VESTER KÆRBY ODENSES VUGGE? KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Kender du din nabo med journalisten AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING 108 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2012 NR. 108 18. ÅRGANG ER VESTER KÆRBY ODENSES VUGGE? Amatørarkæolog Brian Bechmann har ved hjælp af sin metaldetektor fundet to vikingesølvskatte

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5 Nummer 8, 15. årgang, september 2009 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Kubik i Skartved: Klub blev til... Læs side 3 Har TV Bjert overtaget

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3 Nummer 4, 18. årgang, april 2012 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Udenrigsministeren fylder rundt: Villy bliver 60 år Læs side 4 og 5 Ildsjæle starter kajakklub

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Korintherbrevet 75. Drejeskiven til togkarusellen. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. Juni 2012 19. årgang

Korintherbrevet 75. Drejeskiven til togkarusellen. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. Juni 2012 19. årgang Korintherbrevet 75 Juni 2012 19. årgang Drejeskiven til togkarusellen Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere I holder i dette øjeblik verdens med garanti ældste lokalblad i hånden. Det første udkom

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere