Grøn stær en snigende synstrussel!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn stær en snigende synstrussel!"

Transkript

1 Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt men de aner det ikke Miriam Kolko Afdelingslæge, ph.d. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Illustrationer: Mediafarm mange tilfælde i bliver grøn stær først opdaget på et tidspunkt, hvor sygdommen er fremskreden. Selv om der desværre ikke findes en helbredende behandling af grøn stær, kan opstart af behandlingen på et tidligt tidspunkt bremse forværring af sygdommen og på den måde i langt de fleste tilfælde forhindre blindhed - men uden at den tabte synsevne kan genskabes. 8 VOS

2 Figur 2 Det er i hjernen fortolkningen sker af lysimpulser opfanget af nethinden Grøn stær er en af de hyppigste årsager til blindhed i ældrebefolkningen Mange ved, at grøn stær er en synstruende øjensygdom. For at forstå forskellige øjensygdomme skal man have et kendskab til øjets opbygning. En forståelse af øjet kan opnås ved at sammenligne øjet med et gammeldags kamera, som består af en forreste del, optikken, og en bagerste del, filmen. Optikken i øjet kan groft inddeles i hornhinden og linsen, mens filmen i kameraet er nethinden, som ligger som et tapet på øjets bagvæg (Fig. 1). For at få et skarpt billede skal både optik og film fungere. Idéen om øjet som et kamera er naturligvis en grov simplificering, der ikke tager højde for, at et egentligt billede kun dannes ved kommunikation med synsbarken i hjernen (Fig. 2). Ved grøn stær er det netop denne kommunikation, som er svækket. Kommunikationen foregår via synsnerven, ledningen fra øje til hjerne. Grøn stær karakteriseres som en kronisk, gradvis nedbrydning af nethindens nerveceller. Årsagen til nervecelledøden er ikke klarlagt, men alle former for grøn stær skyldes en ubalance i øjentrykket, som sekundært medfører nervecelledød og dermed svækkelse af synsnerven. Grøn stær er en snigende sygdom, som oftest ikke giver symptomer Først når sygdommen er meget fremskreden, fornemmes et synsfeltsudfald. Det kan opleves som tiltagende usikkerhed ved trappegang (patienten kan ikke se det nederste trin) eller tiltagende besvær ved at finde tabte ting på gulvet. Mange tror, at man får sorte skygger i synsfeltet VOS

3 Figur 3 ved grøn stær. Det er ikke tilfældet. Tværtimod kompenserer hjernen for det manglende synsfelt ved at fylde ud og dermed give indtryk af, at synet er helt normalt (Fig. 3). Det manglende synsfelt, nederst til venstre, udfyldes af hjernen Hvor mange har grøn stær, og hvornår bør man blive undersøgt? Omkring danskere er ramt af grøn stær, hvoraf kun halvdelen menes at være blevet diagnosticeret. Da grøn stær uden behandling er synstruende, er det vigtigt at opspore patienter, som er disponeret til at få sygdommen. Den største risikofaktor er arv. Har man familie med grøn stær bør man som tommelfingerregel blive kontrolleret fra 40 års alderen. Ud over arv øger andre øjensygdomme som fx retinitis pigmentosa, nærsynethed og hormonbetinget øjensygdom også risikoen for udvikling af grøn stær. Hvorfor er der for højt tryk i øjet ved grøn stær? Øjentrykket opretholdes ved en konstant strøm af øjenvæske (kammervæske), som produceres i strålelegemet og forlader øjet gennem øjets afløb. For at lette forståelsen kan øjet sammenlignes med en håndvask, hvor der konstant løber vand fra vandhanen, som så skal tømmes gennem håndvaskens afløb. For at undgå en tilstoppet håndvask, skal der være en balance mel- væskeoverskud tryk skade Figur 4 10 VOS

4 Kammervinkel Iris Hornhinde Iris Kammervinkel Trabekelværk Åben kammervinkel Iris Trabekelværk (dækket af iris) Lukket kammervinkel Figur 5 Åbenvinklet grøn stær (øverst) og akut eller lukketvinklet grøn stær (nederst) lem det vand, som rinder fra vandhanen og det vand, som drænes via afløbet. Opstår der en ubalance pga. fx tilstoppet afløb, stiger vandstanden i håndvasken. I øjet vil en ubalance skabe forhøjet tryk. Et akut forhøjet tryk kan medføre øjeblikkeligt synstab, mens et gradvist opstået for højt tryk er usundt for øjets synsnerve, som langsomt svækkes (Fig. 4). Forskellige former for grøn stær Åbenvinklet grøn stær Der findes flere forskellige former for grøn stær, som kan underinddeles i grupper. Den mest almindelige undergruppe kaldes åbenvinklet grøn stær. Den åbne vinkel refererer til, at øjets afløb ser åbent ud. Ved den form for grøn stær svækkes synsnerven gradvist. Selv om afløbet umiddelbart synes åbent, er der en vis modstand, som over tid giver et for højt tryk (Fig. 5 øverst). Akut grøn stær En anden undergruppe kaldes akut grøn stær. I denne undergruppe af grøn stær finder man et snævert afløb, som let vil kunne stoppe til/lukke. (Fig. 5 nederst). En akut aflukning af øjets afløb kan medføre varigt synstab. Det er derfor vigtigt at iværksætte behandlingen med det samme. Akut grøn stær giver et øjeblikkeligt højt tryk, som medfører smerte, synssløring, rødt øje og kvalme. Igen kan man billedligt sammenligne akut grøn stær med en håndvask, hvor afløbet er stoppet til og vandstanden stiger. Hvis man får konstateret snævre afløb, kan man forebygge en akut vinkellukning ved enten medicin eller laserbehandling. Sekundær grøn stær Grøn stær kan opstå sekundært til andre øjensygdomme. Sekundær grøn stær kan i nogle tilfælde give smerter, mens den i andre tilfælde er snigende uden tydelige symptomer. Eksempler på øjensygdomme, som VOS

5 Betablokkere Carbonanhydrasehæmmere Sympatomimetika Prostaglandinaloger Parasympatomimetika Sympatomimetika Figur 6 Eksempler på grupper af øjendråber, som enten nedsætter produktionen af kammervæske eller bedrer afløbet kan give sekundær grøn stær er regnbuehindebetændelse eller en blodprop i nethinden. Traumer mod øjet eller behandling med binyrebarkhormon er andre situationer, som kan medføre sekundær grøn stær. Medfødt grøn stær En sidste gruppe er medfødt grøn stær. I denne undergruppe er udviklingen af øjets afløb mangelfuld. Behandling af medfødt grøn stær adskiller sig fra de øvrige undergrupper, da barneøjet er mere eftergiveligt og dermed vil vokse, hvis trykket er for højt. Hvordan behandles grøn stær? Den primære behandling af grøn stær er tryksænkning. Helt overvejende består den tryknedsættende behandling af øjendråber. En forståelse for øjendråbernes virkning kan fås ved den tidligere anvendte sammenligning med håndvasken. Således virker nogle øjendråber ved at skrue ned for vandet i vandhanen, dvs., nedsætte produktionen af kammervæsken, mens andre virker ved at bedre afløbet. Mange patienter med grøn stær bruger flere forskellige øjendråber, hvilket kan være svært at håndtere. Det er derfor utroligt vigtigt at tale med øjenlægen om, hvordan behandlingen kan tilpasses hverdagen på bedste vis. Det er ikke en skam, hvis man ikke kan få den hyppige øjendrypning til at hænge sammen. Det er derimod vigtigt at gøre øjenlægen opmærksom på problemet, så alternative behandlingsmuligheder som laserbehandling og kirurgi kan overvejes. Hvordan ved man om behandlingen er tilstrækkelig? Hvis man har fået konstateret grøn stær, er regelmæssige kontroller hos øjenlægen nødvendige resten af livet. Øjenlægen vil ved hver kontrol tjekke øjentrykket og regelmæssigt fotografere synsnerven og foranstalte en synsfeltundersøgelse. Ved at sammenligne fotografier af 12 VOS

6 Nethindens cellelag Årehinde Bipolære Amacrine Horisontale Retinalt pigment epitel (RPE) Tappe Blodårer Müller celler Ganglie celler Nervetråde til synsnerven Lys Stave Figur 7 Müller cellerne er af afgørende betydning for cellelagenes funktion i nethinden ved især at regulere glutamatniveauet i rummet mellem nervecellerne synsnerven og synsfelter fra tidligere vil øjenlægen kunne vurdere, om der er sket en forværring af sygdommen. Fremtidige behandlingsmuligheder Årsagen til grøn stær kendes ikke. Dog karakteriseres grøn stær som nævnt ovenfor ved nervecelledød og dermed en svækket synsnerve. Behandling for at opnå lavere øjentryk har vist sig at sænke hastigheden, hvormed grøn stær forværres. Det er dog kun symptomatisk behandling, som ikke helbreder eller fjerner den grønne stær. En af de anerkendte hypoteser, som kan forklare nervecelledøden ved grøn stær, er en ophobning af det stof, som muliggør transmission af nervesignaler til hjernen (glutamat). Om end glutamat er essentiel for samspillet mellem nervecellerne og afgørende for opretholdelsen af synet, vil en ophobning medføre, at nervecellerne dør. Således er glutamatbalancen vigtig for funktionen af nethindens nerveceller og dermed synet. Vi er på forskningsafdelingen aktuelt ved at opsætte en række studier, som bygger på en laboratoriemodel for grøn stær. Modellen tager udgangspunkt i en række celler - Müller cellerne (Fig. 7) - som beskytter nervecellerne i nethinden. En af de væsentligste opgaver for Müller cellerne er at opretholde glutamatbalancen. Således regulerer Müller cellerne glutamatniveauet i rummet mellem cellerne (synapsen). Vores hypotese er, at Müller cellerne er påvirkede ved grøn stær og derfor ikke er i stand til at opretholde glutamatbalancen. Målet med modellen er at undersøge, hvordan Müller cellerne påvirkes ved grøn stær og på den måde i bedste fald finde nye behandlingsmetoder til forebyggelse af den nervecelledød, som forekommer ved grøn stær. VOS

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvad er cerebral parese?

Hvad er cerebral parese? Hvad er cerebral parese? CP er den hyppigst forekomne diagnose hos børn med medfødt hjerneskade i Danmark (Esben 2005 s. 3). Det er en tilstand der i 90 % af tilfældene er medfødt og skyldes en skade i

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere