Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder"

Transkript

1 Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme, som hyppigst rammer ældre mennesker. Ingen af disse øjensygdomme er livstruende. Men øjensygdommene og deraf følgende svagsyn eller blindhed er alvorlige funktionsnedsættelser, som vil påvirke det enkelte menneskes hverdag med hensyn til læsning, tv-sening, kommunikation og deltagelse i aktiviteter. Af Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen I dag findes der behandlingsmuligheder for nogle af disse øjensygdomme. Men for nogle af de øjensygdomme, der rammer ældre, kan kirurgisk og/eller medicinsk behandling højst dæmpe sygdommens udvikling. Der er derfor behov for særlige optiske løsninger, afprøvning og rådgivning om hjælpemidler, instruktion i sikker og selvstændig mobilitet samt social og psykologisk bistand ( krisehjælp). For flere af øjensygdommene gælder, at de er snigende det vil sige, at synsnedsættelsen udvikler sig langsomt over tid. Det betyder, at personen selv samt pårørende eller plejepersonale ofte ikke bemærker øjensygdommen. Derfor bør ældre jævnligt have en synsundersøgelse hos en øjenlæge. Hvis der er kendskab til øjensygdomme i familien, er det en ekstra grund til opmærksomhed, fordi der er mulige arvelige forhold. I forhold til synshandicap hos ældre skal der naturligvis også være fokus på høresansen. Hvis en person med en synsnedsættelse også har et ubehandlet høretab, påvirker det evnen til kommunikation og deltagelse. Når øjenlægen har stillet diagnosen for en given øjensygdom, og sundhedsvæsenets behandlingsmuligheder er udtømte, er det afgørende, at den ældre synshandicappede samt dennes pårørende og plejepersonale får kontakt til en synsrådgivning. Fra synsrådgivningen ydes der rådgivning og vejledning om hjælpemidler, mobilitet, boligindretning og svagsynsoptik. Rådgivningen betales af kommunen, ligesom nødvendige hjælpemidler og undervisning bevilges efter gældende lovgivning.

2 I det følgende gives en kort beskrivelse af de fem hyppigste øjensygdomme, som kan føre til nedsat syn eller blindhed. Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) Sygdommen kaldes ofte populært for øjenforkalkning, men har dog ikke noget med forkalkning at gøre. AMD er aldersforandringer af sanseceller i øjets gule plet (makula), som er det område på nethinden bagerst i øjet, hvor synsindtrykket falder, når vi fokuserer på noget. Personen mister sit detaljesyn og læsesyn. Det midterste af synsfeltet bliver udvisket og tåget, og personen kan ikke mere læse almindelig avisskrift, tv-tekster og får besvær med at udføre hobbyer, som kræver et skarpt detaljesyn. Briller og højere styrke i glassene fra optikerne hjælper ikke mere. AMD er den hyppigste årsag til alvorlig synsnedsættelse hos personer over 60 år i hele den vestlige verden ca. en ud af otte ældre over 60 år har sygdommen i lettere eller sværere grad, og 30 procent i aldersgruppen år har AMD. Personer med AMD kan i nogle tilfælde hjælpes medicinsk, men hos flertallet benytter man en stærkt forstørrende brille. På den måde bruger personen de celler i nethinden rundt om den gule plet, der ikke er beskadiget, så læseevnen kan bevares. Desuden har ældre mennesker generelt behov for stærkere lys, men behovet forstærkes yderligere af det store lystab ved forstørrende briller, hvor læsestoffet skal op i meget kort afstand fra øjet. Her bruges koldlyslamper, som man kan holde ud at have helt oppe ved panden, fordi lampen ikke afgiver varme. Desuden findes et stort udvalg af optiske og elektroniske forstørrende redskaber og apparatur. Valg af dette kræver en afprøvning ved kontakt til en synsrådgivning i kommunen eller regionen. Grå stær (katarakt) Den grå farve henviser til den mælkeagtige eller grålige hinde, der kommer for øjet, hvis stæren ikke behandles. Grå stær er en typisk alderssygdom. Øjets linse bliver gradvist uklar, og det føles, som om man kigger ud gennem en rude, der ikke er vasket ren. For nogle går der år, fra sygdommen konstateres, til behandling er nødvendig, for andre kun et halvt år. Sukkersyge kan fremme grå stær, det samme kan et højt forbrug af alkohol samt indtagelse af binyrebarkhormon og visse andre typer medicin. Der opereres for grå stær med gode resultater; cirka personer med grå stær opereres om året i Danmark. Øjets uklare og stive linse fjernes, og der sættes en klar plastlinse ind i stedet. Hvis der ikke samtidig er en anden øjensygdom, får patienterne det syn tilbage, der svarer til deres alder. Der er rundt om i landet en

3 ventetid på 3-53 uger, fra man får henvisningen fra øjenlægen, til forundersøgelsen finder sted på operationsstedet. Derudover er der nogle steder et halvt års ventetid på at komme til en øjenlæge, hvis der ikke er tale om et akut behov. Ventelisterne til operation er nedbragt de senere år, fordi samfundet har valgt at tildele øgede ressourcer og give behandlingsgaranti til denne vellykkede behandling. Operationen fjerner ikke behovet for briller, hvis den ældre var brillebruger før operationen. Derfor bør brillestyrke for både afstand og nær undersøges efter en operation. Det vil ske i forbindelse med kontrolbesøg og kan medføre, at nye styrker skal bruges. Nethindekomplikation ved sukkersyge Diabetikere får ofte dårligt syn, og sukkersygen er årsag til forandringer i den gule plet i nethinden. Det giver samme symptomer som AMD med nedsat og uklart læsesyn. Lidelsen kan i nogle tilfælde begrænses med laserbehandling, men hos en gruppe vil der fortsat være et permanent nedsat syn. Personer med sukkersyge kan optisk hjælpes efter samme princip som personer med AMD med forstørrende brilleoptik eller kikkerter. Herved udnyttes de celler på nethinden, der stadig fungerer. Nogle får også en vis grad af lysfølsomhed, der føles som, hvis man kører i bil i modlys og ikke kan se, hvad der kommer imod en. Disse personer kan have glæde af briller med kontrastgivende glas i gule og orange farver og med lysdæmpende filtre. Grøn stær (glaukom) Grøn stær er forhøjet tryk i øjet, hvor synsnerven beskadiges. Ved grøn stær mistes det perifere syn, mens det centrale syn ofte er godt. Man mister orienteringsevnen, og synsfeltet snævres langsomt ind og fører til det, man kalder kikkertsyn, hvor synsoplevelsen indsnævres og i fremskreden form opleves som at se igennem et sugerør. Grøn stær kan ikke fjernes, men sygdommen kan behandles med tryknedsættende dråber, som stabiliserer sygdommen. I særlige tilfælde kan operation være nødvendig. Her hjælper forstørrelse med stærke briller eller kikkert ikke. Nogle personer med grøn stær er lysfølsomme, og de kan hjælpes med kontrastbriller med farvede glas. Ofte har personer med grøn stær brug for synspædagogisk hjælp frem for egentlig optik, så de kan lære, hvordan man færdes selvstændigt og sikkert med kikkertsyn. Ca har fået stillet diagnosen grøn stær. Undersøgelser tyder dog på, at næsten lige så mange lider af sygdommen uden at vide det.

4 Blodprop i hjernen Den sidste almindelige aldersrelaterede øjenlidelse er blodprop i hjernen, der rammer synscentret. Rammer blodproppen i venstre side af hjernen, vil synsfeltet i højre side påvirkes på begge øjne og omvendt. Det gør det svært at færdes og orientere sig. Nogle bliver bedre af sig selv over tid, men der er ikke nogen medicinsk behandling. Der kan sjældent gøres noget optisk. Nogle kan have glæde af at få forstørrende briller, men det skal være en optik, der forenkler ikke briller med glidende overgang. Som ved kikkertsyn kan mange lære at kompensere for synsfeltudfaldet ved en synskonsulents undervisning i læsning, orientering og mobilitet samt kompenserende hjælpemidler og metoder i den almindelige daglige livsførelse. Tegn på synsnedsættelse I hverdagen kan pårørende og plejepersonale være opmærksomme på tegn i en ældre persons adfærd, som kan tyde på synsvanskeligheder. De fleste ældre benytter briller. Nedsat syn kan banalt skyldes, at den ældres brillestyrker er forkert. En synskontrol hos den lokale optiker vil løse dette problem i form af korrigeret styrke. Optikeren vil som regel også være opmærksom på, om der er begyndende øjensygdomme, og i så fald henvise til undersøgelse hos øjenlægen. Hvis personen trods brug af bedste brille ikke mere kan læse avistekst, tv-tekst, datomærkning på fødevarer, teksten på medicinpakning osv. kan det være tegn på permanent synsnedsættelse. Hvis personen opgiver hobbyaktiviteter, som kræver et godt skarpsyn, rykker meget tæt på tv-apparatet, ikke kan genkende personer på afstand og/eller har vanskeligheder med farvegenkendelse, er det også adfærd, som kan tilskrives nedsat syn. Smerter i øjnene er under alle omstændigheder et klart tegn. Det kan være øjensygdommen grøn stær, men kan også skyldes betændelse. Under alle omstændigheder kræves akut behandling. Man kan også opleve, at personen bliver utryg ved at færdes på egen hånd, støder ind i møbler, helst vil følge en væg med hånden, snubler selv ved mindre niveauforskelle og føler for sig med hænderne. Personen efterspørger mere lys eller ønsker lyset dæmpet, fordi det blænder, og bryder sig måske ikke mere om at færdes udenfor i solskin. Ved synskontrol hos optiker og øjenlæge må man være opmærksom på, at den ældre medbringer den eller de briller, som dagligt anvendes.

5 Synstab er en krise Et alvorligt synstab vil i de fleste tilfælde sætte et menneske i krise. Synstabet har en kritisk indvirkning på den synshandicappede selv, pårørende, venner og plejepersonale. Erfaringen viser, at det kan tage 1-2 år at gennemleve krisen, forudsat at personen ydes støtte fra pårørende og professionelle specialister. Den, der mister synet, vil resten af livet blive konfronteret med sit handicap, og følelser som sorg, savn og vrede kan blive ved med at dukke op mange år efter. Den medicinske behandling og optiske rehabilitering kan derfor ikke stå alene. Blindepædagogiske og socialpsykologiske initiativer er nødvendige for at give den synshandicappede person livsmodet og livskvaliteten tilbage. Find rådgivning og information En sagsbehandler i den kommunale socialforvaltning skal inddrages i forbindelse med bevilling af specialoptik, hjælpemidler, kompenserende undervisning m.m. Sagsbehandleren vil søge rådgivning og vejledning til den synshandicappede person i en synsrådgivning. Følgende link kan benyttes til at finde nærmeste rådgivning. Som regel skal den synshandicappede persons kommunale sagsbehandler inddrages, men det vil synsrådgivningen kunne hjælpe med.

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER for dit syn 1 Øjenlaser 18-45 år 5 Behandlingsmetoder 6 Trin for trin 8 Hyppige spørgsmål 10 Risici og bivirkninger 11 Linseudskiftning (RLE) fra 45 år 13 Behandlingsmetode

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Katalog. Hjælpemiddelcentret

Katalog. Hjælpemiddelcentret Katalog Hjælpemiddelcentret Indhold Forord 3 Tænk fremad! 4 Mit første hjælpemiddel 5 Belysning, når synet bliver dårligere 6 Kontakt til omverdenen 7 Køb ind og gå i banken derhjemme 8 Emmys ipad 8 Tryghed

Læs mere

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed PO Edberg Geir Jensen Ole E. Mortensen Ritva Rouvinen Else Marie Svingen Valgerður Stefánsdóttir Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Udgivet af Nordens Velfærdscenter

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere