AMD. Alderspletter på nethinden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMD. Alderspletter på nethinden"

Transkript

1 AMD Alderspletter på nethinden

2 Indhold Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit syn bliver svagere? Hvis du vil vide mere... Det normale øje Maculas tidlige aldersforandringer Udvikling til AMD Tør AMD Våd AMD Behandling af tør AMD Behandling af våd AMD Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Nis Andersen Øjenlæge, ph.d. Forsideillustration: Vivi Barsted Layout: Appetizer.dk Illustrationer: Mediafarm

3 Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, information og rettidig behandling

4 Hvad er AMD? AMD er en forkortelse for øjensygdommen Aldersrelateret Macula Degeneration, som medfører en forringelse af det skarpe syn/læsesynet, fordi sansecellerne i nethindens gule plet (macula), ikke fungerer som hidtil (Fig. 1). AMD betegnes populært som alderspletter på nethinden eller forkalkningspletter på nethinden. Sidstnævnte betegnelse er forkert, for AMD har intet med forkalkning at gøre. AMD er den hyppigste årsag til svær synsnedsættelse i den vestlige verden. Sygdommen påvirker synet i forskellig grad fra lette til meget svære synsnedsættelser og udvikler sig i to former: Tør AMD og Våd AMD. Sidstnævnte kan føre til betydelig synsnedsættelse indenfor dage til uger. AMD er en folkesygdom ca. 40% af 70 år+ har sygdommen i lettere eller sværere grad. Årsagen til AMD kendes ikke. Vi ved dog, at jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få sygdommen. Se også Øjenforeningens brochurer Vitaminer og mineraler mod AMD og Våd AMD. 4

5 Normalt syn Syn ved tør AMD Hvordan kan man vide, om man har AMD? Der skal en øjenlæge til for at finde ud af, om man har AMD. Synsnedsættelse kan have mange årsager, også hos ældre. Figur 1 Øjet fokuserer lyset i den gule plet (macula), hvor det skarpe syn er placeret. 5

6 Symptomer ved AMD Nedsat syn (som briller ikke hjælper på) opleves mest på kortere afstand (læsning, håndarbejde, køkkenarbejde), men også på lidt længere afstand (f.eks. når man ser TV). Det nedsatte syn føles dog ofte mindre generende, når man ser langt f.eks. ud over et landskab. Formforvrængninger dvs. at lige linjer bugter (f.eks. sprosserne i vinduerne, flagstangen, fliserne i badeværelset m.m.) eller at størrelsen på genstande forstørres eller formindskes. En grålig eller udvisket plet midt i synsfeltet. Forandringer i farveopfattelsen ofte ses farverne svagere eller mere grålige. Da man ikke altid ud fra øjensymptomerne kan slutte sig til, hvilken form for AMD man har, og da nogle af symptomerne også kan ses ved andre øjensygdomme, kan kun øjenlægen afgøre, om man har AMD. Undersøgelse hos øjenlægen Øjenlægen undersøger synet. Formforandringer kan undersøges med et Amsler kort (Fig. 2), hvor firkanterne normalt ses regel-mæssige. Senere kan de ved AMD blive meget uregelmæssige. 6

7 Figur 2 Amsler kort Øjenlægen undersøger nethinden med sit øjenmikroskop. Ved denne undersøgelse kan øjenlægen i de fleste tilfælde afgøre, om det drejer sig om tør eller våd AMD samt, hvor fremskreden sygdommen er. I de relativt få tilfælde, hvor der kan være mulighed for behandling med injektion i øjet af medicin, vil øjenlægen henvise patienten til videre undersøgelse på sygehus med øjenafdeling. 7

8 Forebyggelse og behandling af AMD Da rygning øger udviklingen af AMD, må rygeophør anbefales. En særlig kombination af vitaminer og mineraler kan i nogle tilfælde hæmme udviklingen af synstab ved tør AMD. Behandlingen kan sædvanligvis ikke forbedre synet, men kun nedsætte risikoen for yderligere synstab. Behandlingen består af en kombination af vitamin C, vitamin E, betacaroten og zink, i doser, som er langt større end den almindeligt anbefalede indtagelse. Behandlingen bør derfor kun påbegyndes efter rådføring med øjenlægen. Læs mere herom i Øjenforeningens brochure Vitaminer og mineraler mod AMD. Ved våd AMD opstår en indvækst af blodårer, som kan skade synet. Disse skadelige blodårer kan helt eller delvis fjernes af medicin, som sprøjtes direkte ind i øjet. Behandlingen har vist, at ca. 1/3 opnår forbedret syn, 1/3 stabiliseret syn, mens 1/3 desværre får et forværret syn. For at opnå effekt skal behandlingen helst påbegyndes inden for få uger efter nye symptomer, såsom formforvrængninger, er opstået. Sådanne nyligt opståede symptomer bør derfor føre til hurtig undersøgelse hos øjenlægen. 8

9 Figur 3 Ophør med rygning Vitamin og mineralbehandling Injektion Der er anden hjælp at hente Når synet bliver svagere på grund af AMD nytter en stærkere brille ofte ikke meget. Øjenlægen vil derimod i nogle tilfælde kunne henvise til synscentralen, der kan rådgive om svagsynshjælpemidler optiske såvel som elektroniske der kan tildeles med økonomisk støtte, når man er svagsynet eller har alvorligt synshandicap. Læs mere herom i Øjenforeningens brochure Svagsynshjælp. 9

10 Hvad skal jeg gøre, hvis mit syn bliver svagere? Såfremt man får et eller flere af de tidligere beskrevne symptomer, og især ved pludselig svækkelse eller forvrængning af synet, bør man hurtigt søge øjenlæge. Symptomerne kan være tegn på AMD, men kan også være tegn på en række andre øjensygdomme. Det er væsentligt for behandlingsresultatet af AMD (og en række andre hurtigt opståede øjensygdomme), at en eventuel behandling iværksættes rettidigt. 10

11 Hvis De vil vide mere... Det normale øje Fig. 4 A viser det næsten kugleformede øje. Lyset passerer den gennemsigtige hornhinde, fortsætter gennem pupillen, linsen og glaslegemet for at blive fokuseret i macula, hvor det skarpe syn/læsesynet er lokaliseret. Figur 4 c Øjets opbygning a Lys Glaslegeme Affaldsstoffer Sanseceller Pigmentceller Næringsstoffer Membran Årehinde Gule plet (macula) b Øjets nethinde set gennem pupillen 11

12 På Fig. 4 B ses øjets nethinde, som den tager sig ud for øjenlægen. Fra synsnerven deler blodårerne sig i en øvre og nedre bue. I midten ses macula, som et mørkerødt område. Fig. 4 C viser den detaljerede opbygning af øjets bagvæg. Lyset omdannes i sansecellerne til et elektrisk signal, som via synsnerven transporteres til hjernen, hvor det fremkalder et synsindtryk. Under sansecellerne ses pigmentcellerne, som hviler på membranen, der adskiller nethinden fra den underliggende årehinde. Nethindens pigmentceller sørger for transport af ilt og næringsstoffer ( ) fra årehinden til sansecellerne og af affaldsstoffer ( ) fra sansecellerne til årehinden. Maculas tidlige aldersforandringer Hos en del ældre mennesker ophobes sansecellernes affaldsstoffer i pigmentcellerne over den underliggende membran i form af særlige fedtstoffer. Når disse fedtstoffer samles i små, runde, gullige ansamlinger i pigmentcellerne, kaldes de for druser (Fig. 5 A). Da druser og forandringer i pigmentcellerne uden for området under macula (Fig. 5 B) sjældent giver symptomer (Fig. 5 C, normalt billede af Amsler gitter), opdages de ofte kun ved en tilfældighed hos øjenlægen. Udvikling af AMD Druser og forandringer i pigmentcellerne kan hos nogle mennesker, men slet ikke hos alle, udvikle sig til AMD, som har to hovedformer tør og våd AMD. 12

13 Figur 5 Druser b c Macula Øjets nethinde a Tør AMD Ved tør AMD mister sansecellerne i macula, i større eller mindre områder, langsomt deres evne til at omdanne lys til elektriske signaler. Det skyldes, at affaldsstofferne fra sansecellernes stofskifte hober sig op f.eks. ved at druserne smelter sammen til større områder og ved at pigmentforandringerne tager til, så pigmentcellerne forgår (Fig. 6 A). 13

14 På den måde nedsættes stofskiftet i sansecellerne i macula. Sansecellerne forgår langsomt, deres funktion aftager (Fig. 6 B), og derved nedsættes synsevnen. Ved læsning ses huller i teksten og slørede områder (Fig. 6 C). I trafikken medfører tør AMD billedudfald og slørede dele af synsfeltet (Fig. 6 D). Det skal understreges, at disse forandringer foregår ganske langsomt ofte i løbet af flere år med en synsnedsættelse, som ofte er let eller moderat. Kun i de færreste tilfælde er der tale om svær synsnedsættelse. Figur 6 b c a d Øjets nethinde 14

15 Våd AMD Ved våd AMD forholder det sig anderledes, idet forandringerne ofte kommer pludseligt og giver svær synsnedsættelse. Våd AMD er en fællesbetegnelse for forskellige former, som har væskeudsivning i vævet tilfælles. Læs mere herom i Øjenforeningens brochure Våd AMD. Hos nogle mennesker med druser og pigmentforandringer afgives der såkaldte vækstfaktorer (VEGF, Fig. 7B ) som kalder på nye Figur 7 b c a d Øjets nethinde 15

16 blodårer, der gennem små sprækker i den normalt tætte membran trænger ind i nethinden fra den underliggende årehinde. Da disse nydannede blodårer er utætte i modsætning til nethindens normale tætte blodårer kan der sive lidt blod og væske ud i nethinden (Fig. 7 A og B), hvorved synet forvrænges (Fig. 7 C og D). Behandling af tør AMD Når nethindens sanseceller reagerer på lys, dannes der skadelige stoffer såkaldte oxidanter som normalt hurtigt uskadeliggøres af de normale sansecellers antioxidanter. Sansecellerne hos ældre mennesker har muligvis en mindre evne til at danne disse antioxidanter, og derfor kan en daglig tilførsel af antioxidanter muligvis have en forebyggende virkning på AMD. En større amerikansk undersøgelse har vist, at en daglig indtagelse af bestemte antioxidanter og mineraler netop har en vis forebyggende effekt på visse former for AMD. Det drejer sig om vitamin A (betacaroten), C, E samt zink i doser, som ligger langt over den anbefalede dagsdosis, man kender fra dagligvarehandelens vitamintabletter. 16

17 Undersøgelsen viste, at personer med moderat AMD kunne nedsætte risikoen for at udvikle svær AMD fra 40% til 30% ved at indtage de ovennævnte antioxidanter og mineraler. Man har altså en noget mindre risiko for at få en alvorlig svækkelse af synet på grund af AMD, hvis man resten af livet indtager de nævnte vitaminer og mineraler i den anbefalede dosis. Det er vigtigt at understrege, at behandlingen ikke kan genskabe allerede tabt syn, men alene kan nedsætte risikoen for yderligere synstab. Visse antioxidanter har, når de indtages i større mængder, en negativ indflydelse på immunsystemet og kan derved øge risikoen for infektioner. Dertil kommer, at nogle undersøgelser har vist, at visse antioxidanter øger risikoen for lungecancer hos rygere, mens andre antioxidanter øger risikoen for nyresten hos visse personer. Rygere må derfor nøjes med kun at indtage mineralerne, som også har en vis men mindre forebyggende virkning. Selv om det drejer sig om kosttilskud, er indtagelse af store mængder af vitaminer og mineraler ikke helt bivirkningsfri. Den forebyggende behandling bør derfor kun igangsættes efter samråd med øjenlægen. (Se Øjenforeningens brochure Vitaminer og mineraler mod AMD ). 17

18 Behandling af våd AMD Ved våd AMD trænger blodårer fra den underliggende årehinde ind i nethinden og ødelægger sansecellerne, hvorved det skarpe syn går tabt. De nye blodårer stimuleres til at vokse ind i nethinden af såkaldte vækstfaktorer (VEGF), som afgives fra den syge nethinde. Våd AMD kan behandles ved at indsprøjte en medicin (anti-vegf), som hæmmer de vækstfaktorer, der er nødvendige for, at de nye blodårer kan vokse (Fig. 8). Anti-VEGF medicinen sprøjtes under sterile forhold direkte ind i glaslegemet (Fig. 8 A). Der kan være ubehag og synsforstyrrelser i forbindelse med indsprøjtningen, men disse gener er sædvanligvis forbigående. I under en promille af tilfældene kan der opstå alvorligere komplikationer, som kan give permanent synstab. Behandlingsforløbet indledes ofte med 3 indsprøjtninger med 1 måneds mellemrum, og patienten følges herefter i op til 2 år med fornyede indsprøjtninger efter individuel vurdering. Figur 8 a b c d 18

19 Kontingentoplysninger Der er flg. kontingentmuligheder for medlemskab af Øjenforeningen. Årsmedlemskab Enkeltmedlem kr. Par kr. Firma-medlem kr. Bankkonto Giro Øjenforeningens formål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling Brug vores hjemmeside: Der er mange nyttige oplysninger på Øjenforeningens hjemmeside, herunder oplysning om øjensygdomme, symptomer og behandling, adresser på praktiserende øjenlæger o.m.a.

20 Postnr.: By: Adresse: Navn: Fødselsår: Ny Kongensgade 20 Jeg ønsker at blive medlem af Øjenforeningen Øjenforeningen Sjælland USF B Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Jeg ønsker advokatbistand betalt af Øjenforeningen Jeg ønsker at få tilsendt brochure om testamentariske gaver 1557 København V Øjenforeningen er som almennyttig forening fritaget for skat af arv...kunne også gælde Øjenforeningen som kæmper for at bevare synet for alle En tanke på eftertiden BORDING pro

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer.

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer. Indhold 4 6 8 9 11 12 14 16 Øjenkatar (slimhindekatar) Allergisk slimhindebetændelse Tårefilmen Rindende øjne Tørre øjne Fedtlagets stabilitet og produktion Betændelse i øjenlågskanter Tekst: Carsten Edmund

Læs mere

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

Årsberetning 2006/2007

Årsberetning 2006/2007 Årsberetning 2006/2007 Indhold 3 4 6 10 14 19 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed i 2006/2007 Øjenforeningens 1.

Læs mere

gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50

gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50 At leve med RP gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50 Udgivet af Dansk Blindesamfund Blekinge Boulevard

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE Aldersforkalkning Forskning skaber nye behandlingsmetoder DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Regelmæssige tjek Øjensygdomme opdages i tide med eftersyn Hjælpemidler Der findes nye teknologiske

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Indhold 4 6 8 18 34 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Beretning fra Hovedbestyrelsens formand 2013/2014 Øjenforeningens uddeling af forskningslegater

Læs mere

SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE

SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE METTE WARBURG OG TINA PENSDORF SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE ÅRSAGER OG VIRKNINGER I Dette hefte henvender sig til mennesker, der arbejder pædagogisk med udviklingshæmmede personer. Heftet er et

Læs mere