EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN"

Transkript

1 EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013

2

3 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

4 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC s bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen 9 MSSM Copenhagen Blue Business and Shipping Conference 12 HR og Crew 13 Den Blå Forsknings Konference 15 Har du netværket for nylig? 16 Kalender 17 INDHOLD Vores medlemmer er 18 Bornholms Maritime Udviklingscenter 20 Fyns Maritime Udviklingscenter 21 Fra viden til vækst vi arbejder med projekter 23 Projekt Danmarks Maritime Klynge 24 Transportens Innovationsnetværk (TINV) 27 SoBaTo MarTech LNG 30 BSR Innoship 32 TransGovernance 33 Citylogistik-Kbh 34 Vi spreder det gode rygte 36 Mercator 38 4

5 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift Vi har brug for fællesskab. Klyngeorganisationer fungerer som bl.a. effektive matchmakers og organiserer netværk, der bringer virksomheder, offentlige parter samt vidensinstitutioner sammen. Det fremgår af den danske Klyngestrategi, at fire gange så mange mindre og mellemstore virksomheder bliver innovative sammenlignet med virksomheder, der ikke deltager i sådanne samarbejder. Udover vor deltagelse i internationale projekter, repræsenterer EMUC også fortsat de danske interesser i de internationale organisationer: The Maritime Innovative Territories International Network North Atlantic Ocean Cluster Alliance European Shortsea Network European Network of Maritime Cluster, Derfor har Det Blå Danmark i videste forstand brug for de mange aktiviteter, som EMUC beskæftiger sig med samt faciliterer og som beskrives indgående i denne omfangsrige årsberetning. Året har været præget af stor travlhed i det fælles sekretariat for foreningerne inden for Det Blå Danmark samt transport og logistik. I det fælles sekretariat beskæftiges ved årets udgang 19 medarbejdere, hvor 18 er ansat i EMUC. EMUC s arbejde har fortsat været fokuseret på deltagelse i nationale og internationale projekter. Arbejdsområder har været inden for nærskibsfart, transport og logistik, teknologi og vidensdeling omkring LNG, maritim og kommerciel kompetenceudvikling samt Projekt SoBaTo rettet mod unge mellem 14 og 19 år. Et andet fokusområde været på medlemsarrangementer, konferencer samt netværksmøder. Vi har afholdt 12 videns- og ERFA netværksmøder, bidraget med 2 medlemsarrangementer samt afholdt 4 større konferencer. Af særlig social og sportslig karakter kan nævnes EMUC s rolle som promotor for Det Blå Danmarks deltagelse i Sjælsø Rundt. Det blev en stor succes, hvor 170 deltagere fra Det Blå Danmark fik en god dag. Der er oprettet et regionalt kontor i Svendborg i tæt samarbejde med SIMAC, som arbejder for at udvikle Den Fynske Maritime Klynge. hvilket er med til at understrege EMUC s samlende rolle i Det Blå Danmark. Årets økonomiske resultat viser et driftsunderskud på kr men det bør det nævnes, at EMUC af egne midler har deltaget i projekter med et beløb på lidt over kr , hvorefter egenkapitalen andrager kr ved årets udgang. Med hensyn til den umiddelbare fremtid forventes ingen større nye tiltag eller aktiviteter men business as usual. Dog skal det nævnes, at foreningerne i det fælles sekretariat vil nyde gavn af et tættere samarbejde på det kommunikationsmæssige område, efter at Foreningen til Søfartens Fremme har overtaget Søfart. Ved flere lejligheder har der været rejst spørgsmål om det maritime organisationslandskab. Det kan måske også virke lidt uoverskueligt, hvad de enkelte organisationer tager sig af. Derfor er der også påbegyndt sonderinger om, hvorvidt det kunne være på tide at se på forenklinger i strukturen. Kan vi samlet gøre arbejdet bedre? Sådanne drøftelser er ikke ukomplicerede og det er vigtigt ikke at tabe de værdier, som alle disse organisationer bringer til Det Blå Danmark. EMUC deltager også i disse sonderinger men det er alt for tidligt at vurdere, hvad det munder ud i. Vi ser frem til 2014 det bliver et spændende år! BERETNING EMUC har nu 178 medlemmer, der på tværs af erhverv, offentlige instanser samt myndigheder tilsammen repræsenterer alle dele af Det Blå Danmark i videste forstand. Tonny Dalhøj Paulsen Bestyrelsesformand i EMUC og adm. direktør Futura Shipping & Invest ApS 5

6 Den Danske Maritime Klyngeorganisation EMUC støtter op om sine medlemmer ved hele tiden at have en opdateret værktøjskasse, tilpasset behovene i den nationale maritime klynge. EMUC sætter skibe i søen, besidder stor viden, skaber værdi og kommer i havn, klar til nye operationer, som gerne må være udfordrende! DIREKTØRENS ORD De basale behov hos rederierne tager Rederiforeningen sig af, udstyrsproducenterne og skibsværfterne tager Danske Maritime sig af, havnene tager Danske Havne sig af, agentvirksomheden tager Skibsmæglerforeningen sig af og Port-State tager Søfartsstyrelsen sig af. Yderligere bidrager Søfartens Arbejdsmiljøråd med idéer til et bedre arbejdsmiljø ombord, og skolerne og universiteterne uddanner dygtige unge mennesker til den maritime klynge. Til at binde det hele sammen har vi EMUC, som den danske maritime klyngeorganisation og nationale maritime netværksforening. Men hvad har vi så i EMUC s maritime værktøjskasse, som er til gavn for vores medlemmer? Ankeret er med til at holde sammen på vores fælles forening og vores fælles sekretariat, og at holde os forbundet med andre foreninger. Kompasset skal sikre, at vi holder støt kurs mod at opfylde de ønsker vores medlemmer har, og at vi følger den strategi, som vores bestyrelse har godkendt. Kikkerten sætter vi for øjet, når vi afvikler vores maritime events, konferencer, seminarer, workshops og B2B-møder, som skaber ny viden og nye netværk, og som støtter vores medlemmer i idégenerering og forretningsudvikling. Knobet er de faglige ERFA, videns- og udviklingsnetværk for medlemmer. Roret repræsenterer EMUC s evne til at facilitere ny viden, ny inspiration og idegenerering, samt opbygning af tillid og internationale forbindelser, som skaber nye forretningsmuligheder og partnerskaber for vores medlemmer. Skibsklokken repræsenterer vores projektudvikling, hvor vi samtidig tilbyder facilitering, administration, organisering, rapportering og udvikling af regionale, nationale og internationale projekter, samt projekter i EU-regi, der skaber værdi for vores medlemmer og den maritime klynge. Jeg har, som kaptajn på skuden, med mit team og en god værktøjskasse, styret skibet EMUC gennem storme og udfordrende vanskelige farvande. Herunder gennem hensyntagen til mange forskellige stakeholders egne interesser i, hvor EMUC bør navigeres hen. Jeg er stolt over mit maritime team, som med deres værktøjskasse har bragt jeres fælles maritime klyngeorganisation på rette kurs, og har skabt værdier for hele klyngen. Dette kombineret med bestræbelsen på at forblive upolitisk og Danmarks nationale netværksforening. EMUC støtter op om Regeringens maritime vækstplan og vi ønsker at være et professionelt maritimt udviklingscenter, som andre kan lære af og spejle sig i. Vi vil være med til at støtte op om forskellige initiativer og gå fra best practice til next practice. Redningskransen trækker internationale projekter til den maritime klynge og vores medlemmer, som skaber værdi og sikrer, at Danmark får del i den viden og det udviklingspotentiale, som ligger derude og venter. Steen Sabinsky CEO 6

7 EMUC s bestyrelse Tonny Dalhøj Paulsen Bestyrelsesformand Adm. direktør Futura Shipping & Invest ApS Arnt Møller Pedersen COO Cruise, Ferries and Maritime Service, Copenhagen Malmö Port AB Erik Østergaard Adm. direktør Dansk Transport og Logistik Poul Knudsgaard Vice President MAN Diesel & Turbo Per Jørgensen Formand Maskinmestrenes Forening BESTYRELSEN Andreas Nordseth Direktør Søfartsstyrelsen Henrik Bach Managing Director Country Chair Det Norske Veritas Lars Thrane Iværksætter og grundlægger af Lars Thrane A/S Peder Gellert Pedersen Executive Vice President Shipping Division DFDS A/S Per Michael Johansen Rektor, Dr. Scient Aalborg Universitet Peter Justesen SVP, Technical Nordic Tankers A/S Ole Ingrisch Havnedirektør Esbjerg Havn Peter Bjerregaard Formand Foreningen til Søfartens Fremme Hakon Iversen Afdelingschef Transportministeriet 7

8 FAKTA OM EMUC I 2013 tegnede i alt 46 nye medlemmer medlemskab af Europas Maritime Udviklingscenter. EMUC-familien tæller således i skrivende stund 184 maritime aktører og interessenter, fra både ind- og udland, med repræsentation af alle erhvervets segmenter. ARRANGEMENTER OG EVENTS 8

9 Vi sætter skibe i søen»for Danmarks erhvervsaktive havne er EMUC mulighedernes forening, hvor vi kan mødes, på tværs, med resten af Det Blå Danmark, og blive inspireret til ny innovation og udvikling«arnt Møller Pedersen COO Cruise, Ferries and Maritime Service, Copenhagen Malmö Port AB Med overskriften vi sætter skibe i søen er det vores mål at være en maritim klyngeorganisation en facilitator af både viden og netværk. Ud fra et upolitisk og ikke-branchespecifikt afsæt præsenterer EMUC s events og projekter, løbende nye og alternative samarbejdsmuligheder til gavn for medlemmernes udvikling og forretning. Vores udgangspunkt er, at verden omkring os er i konstant bevægelse. Derfor arbejder vi hårdt på hele tiden at holde os opdateret på både nationale og internationale tendenser såvel som fremtidens krav til den martime sektor. EMUC s arrangementer giver dig, som medlem, muligheden for at modtage fagligt input samt nye forretningsidéer, der kan tune din virksomhed til fremtidens maritime sektor. ARRANGEMENTER OG EVENTS Vi præsenterer her et udpluk af vores aktiviteter i

10 EN BRED VIFTE AF EMNER Udover det stærkt faglige program er deltagelse på MSSM en rigtig god mulighed for at følge op på både nye såvel som gamle maritime bekendt skaber. MSSM er stedet, hvor deltagerne præsenteres for en bred vifte af faglige emner, der relaterer sig til områderne maritim sikkerhed, sundhed og miljø. Den traditionsrige konference er de seneste mange år afholdt på Hotel Nyborg Strand i naturskønne omgivelser. MSSM benævnes i dag som Det Blå Danmarks konference forankret i det maritime erhverv og med en stærk opbakning fra erhvervets organisationer og virksomheder. ARRANGEMENTER OG EVENTS M aritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø (MSSM) bød i 2013 på alt fra faglige maritime seminarer og udstillinger til helbredsundersøgelser og live masseredning til søs udenfor Hotel Nyborg Strand, krydret med one-on-one beretninger fra tilblivelsen af sidste års biografsucces, filmen Kapringen. Med overskriften Moderne sømands skab og god forretningsforståelse sådan ruster vi os til fremtiden gav MSSM 2013 bud på sammenhængen mellem arbejdsmiljø, moderne sømandsskab og forretningens bundlinje. Med deltagelse af over 300 maritime repræsentanter viste MSSM 2013 sig som en traditionsrig konference, der for ottende år i træk solgte billetter til mange gengangere fra tidligere år. MSSM 2013 med over 300 passagerer ombord Et faktum der vidner om en fagligt udbytterig konference, der udover de mange oplæg fra over 50 oplægsholdere, sætter rammen for at netværke med både nye og gamle bekendtskaber. Planlægningen af MSSM 2014 er godt i gang, og denne gang tages der udgangspunkt i ledelse i den maritime sektor. Med overskriften Maritim Ledelse: Hvordan går tillid og kontrol hånd i hånd? stiller MSSM 2014 skarpt på konkrete erfaringer indenfor maritim ledelse, og særligt forholdet mellem tillid og kontrol ved forskellige ledelsesformer. Vi ønsker en debat om, hvordan arbejdet for at øge sikkerheden om bord opleves af de søfarende og af ledelsen. Er det med regler, stram styring og kontrol, at man bedst driver rederier og leder søfarende, eller kan der med fordel kigges på andre ledelsesformer, som bedre sikrer de ansatte om bord?»diversiteten, mangfoldigheden og tværfagligheden ved MSSM-konferencerne har alle gange, jeg har deltaget, overbevist mig om værdien af det setup, de rammer og præmisser som EMUC så flot faciliteterer. Arrangementet kan stærkt anbefales til alle i det maritime segment, i Det Blå Danmark men pas på det kan være stærkt vanedannende«lars Bjørnvik Executive Assistant Manager, Investment Group Denmark A/S 10

11 11 ARRANGEMENTER OG EVENTS

12 FORRETNINGS- UDVIKLING PÅ TVÆRS Copenhagen Blue Business and Shipping Conference er en årlig engelsksproget konference og EMUC s nyeste skud på konferencestammen. Med udgangspunkt i både praktiske erfaringer og nylig forskning er målet at give deltagerne konstruktive input til forretningsudvikling. Den årlige engelsksprogede konference er et frisk pust til det store udbud af faglige og temabaserede konferencer målrettet den maritime sektor. Her er fokus på bundlinjen og nye forretningsmuligheder, samt de udfordringer de medbringer. ARRANGEMENTER OG EVENTS A llerede i årets første måned satte EMUC skib i søen med lanceringen af endnu en årlig engelsksproget konference, Copenhagen Blue Business and Shipping Conference. Med afsæt i et presset marked for tank, bulk og container fik deltagerne bl.a. indsigt i branchens pt. fem største udfordringer, præsenteret af en af verdens førende shippingøkonomer og president hos verdens største skibsmæglerfirma, Clarkson PLC, Martin Stopford. Copenhagen Blue Business and Shipping Conference Hvordan overlever og endda vokser shippingbranchen i en presset periode? Med oplæg fra maritime kriseknusere præsenterede Copenhagen Blue Business and Shipping Conference succeshistorier fra en branche, der ifølge Stopford, først vil begynde at se et reelt opsving i Mens vi venter, ser Copenhagen Blue Business and Shipping Conference 2014 både mod nord og mod offshore. Under temaet Advanced Shipping in Relation to Artic Shipping, Offshore, and Sustainable Shipping stilles skarpt på forretningsmæssige muligheder og udfordringer, der er indenfor hvert af emnerne. Konferencen giver ligeledes deltagerne et unikt indblik i flere virksomheders erfaringer.»med Copenhagen Blue Business and Shipping Conference er EMUC med til at udfylde et hul i den ellers omfattende maritime konferencekalender. Konferencen giver mig et fokuseret indblik i maritime forretningsbetingelser og muligheder, og det har jeg manglet frem til nu«lars Bjørnvik Executive Assistant Manager, Investment Group Denmark A/S 12

13 MENNESKENE SKABER VÆRDI PÅ BUNDLINJEN Med HR & Crew Management-Konferencen giver EMUC medlemmerne mulighed for indsigt i menneskelige aspekter som fx rekruttering, kompetencer, ledelse og arbejdsglæde. Som den eneste HRkonference i branchen sætter HR & Crew Management-Konferencen fokus på en del af den maritime virksomhed, hvor de tekniske og merkantile konferencer ellers kommer til kort. Målgruppen ved konferencen er alle, der arbejder med HR i land samt crewing i rederierne. H vordan leder og motiverer man sine medarbejdere i krisetider? Hvordan sikrer vi branchen et flow af de rigtige maritime kompetencer i fremtiden? Og hvordan med MLC 2006 konventionen? Årets HR og Crew Management- Konference gav input til både overordnede ledelsesmæssige emner samt stillede skarpt på fremtidens arbejdsregler. Et dyk ned i MLC 2006 (Maritime Labour Convention), der bl.a. fastlægger globale minimumsstandarder til gavn for de søfarendes arbejds- og levevilkår, viste hvordan konventionen får en direkte indflydelse på rederiernes hverdag både til lands og til vands. En gennemgang HR og Crew arbejdsglæde kan ses på bundlinjen af Danmarks Rederiforenings manual for implementering af konventionen, gav HR- og Crewing-ansvarlige rederiansatte konkret input om et sæt regler, der i fremtiden vil få stor indflydelse på deres arbejde. Fra arbejds- og levevilkår på havet, tog Chief Happiness Officerer fra firmaet Arbejdsglæde Nu fat på ledelse i krisetider. Medarbejdernes arbejdsglæde kan ses på bundlinjen, og midt i en finanskrise er kunsten som leder at skabe engagement ved at finde og fortælle virksomhedens succeshistorier frem for nederlag. I tider med underskud og negativ vækst er medarbejdernes engage ment og arbejdsglæde med til at fastholde og indfange kunder på et trængt marked.»mennesker kræver menneskelige tanker, handlinger og fokus, hvilket kræver indsigt og kompetence. EMUC s HR og Crew Management-netværk giver deltagerne en stærk mulighed for at diskutere og opbygge en forståelse for, hvordan vi skaber rammerne for, at mennesker bedst udfolder sig til glæde for både medarbejdere og virksomheder«erik Green Managing Director og formand for EMUC s HR-netværk ARRANGEMENTER OG EVENTS 13

14 ARRANGEMENTER OG EVENTS 14

15 HØR OM DEN NYESTE FORSKNING Den engelsksprogede konference Blue Research and Innovation Conference er i branchen bedre kendt som Den Blå Konference. Konferencen er et kendt forum, der stiler imod at give maritime forskere muligheden for at præsentere ny forskning overfor et relevant publikum maritime professionelle der til dagligt møder disse problemstillinger i en praktisk kontekst. Den Blå Forsknings Konference rammen om lancering af nyt klimainitiativ i 2013 T raditionen tro inviterede EMUC, i starten af december måned, til Blue Research and Innovation Conference blandt fagfolk kendt som Den Blå Konference. Med afsæt i temaet Maritime Risk and Risk Management præsenterede danske og udenlandske talere ny forskning kombineret med maritime virksomheders viden og erfaring. Ikke kun virksomheder og etablerede forskere gæster traditionelt konferencen. Ved hjælp af støtte fra Den Danske Maritime Fond tilbyder EMUC fripladser til studerende. Også uddelingen af Weilbach-prisen på kr. samt hædersbevisning sætter fokus på martime studerendes kompetencer og resultater til gavn for hele branchen. I 2013 gik prisen til Stig Staghøj Knudsen, DTU Mekanik, der med sit afgangsprojekt om optimering af aerodynamiske former peger på fremtidsmuligheder for energioptimering af fragtskibe vha. sejl og drager. Konferencen, der traditionen tro samler forskning og erhverv, modtog i 2013 besøg af den øverste politiske myndighed. Klima- og energiminister Martin Lidegaard havde valgt Den Blå Konference som rammen for lancering af et nyt maritimt klimainitiativ. Med et mål om at sikre at Danmark er bedst muligt klædt på til internationale forhandlinger om klimaregulering af skibsfarten, lancerede klima- og energiministeren et nyt formum, der til formålet skal styrke dialogen mellem erhvervet og myndighederne.»fonden oplever, at Den Blå Konference er et forum, hvor maritim forskning kan præsenteres for Det Blå Danmark. Dette er en vigtig funktion, og konferencen har vist sig nyttig i denne sammenhæng. Derfor har Fonden støttet initiativet i flere år«carsten Melciors Den Danske Maritime Fond ARRANGEMENTER OG EVENTS 15

16 Har du netværket for nylig? NETVÆRK EMUC s maritime ERFA- og vidensnetværk samler repræsentanter fra hele Det Blå Danmark. Som en neutral platform giver EMUC s netværk dig muligheden for at møde ligesindende fra både egne og andre maritime faggrupper, der i deres daglige arbejde er beskæftiget med det samme arbejdsområde. Gennem relevante indlæg lægger netværksmøderne op til diskussion, erfaringsindsamling og vidensdeling blandt deltagerne. Deltagelse i netværksmøderne er gratis for medlemmer, og netværkene er åbne for alle ansatte i virksomheden. Deltagelse kræver kun din tilmelding, dit gode humør og en frisk interesse for det aktuelle emne. Maritim IT-netværk 2013 På baggrund af en stigende efterspørgsel og med udgangspunkt i bl.a. en undersøgelse lavet blandt danske maritime virksomheder, igangsatte EMUC et nyt maritimt netværk med fokus på IT. Med knapt 40 deltagere til kick-off mødet i oktober 2013 var det et bevis på en voksende interesse og et konkret behov for denne type netværk. Med Maritim IT-netværk er vi glade for at kunne imødekomme en efterspørgsel blandt vores medlemmer, der ønsker et forum, hvor de kan dele viden og erfaringer relateret til IT-baserede problemstillinger. Hvorfor netværke? Begrebet netværk har vundet indpas mange steder og i mange forskellige brancher. Med EMUC s netværk har også den maritime branche muligheden for at dele viden og erfaring på tværs af hele Det Blå Danmark. Netværk er et praksisfællesskab, der kan have mange former og formål. Mange netværker med deres kollegaer og samarbejdspartnere i hverdagen samt modtager indsigt og inspiration til hverdagen på jobbet. FAKTA OM MARITIM IT-NETVÆRK Maritim IT-Netværk blev etableret i oktober Formålet med Maritim IT-Netværk er at drøfte og diskutere maritime IT-løsninger i land og til søs, herunder spørgsmål ved valg af IT-platforme og -systemer, maritime IT-strategier, nye teknologier, både maritime og andre systemer, som giver value for money. 16

17 »Den danske maritime industri er afhængig af at være på forkant også med IT-teknologi. Så det er nærliggende at samarbejde også på dette område hvilket vi nu skaber rammer for i det Maritime IT-netværk«Kim Ahler CEO, shipit Kalender Eksempler på kommende netværksmøder for erfarings- og vidensdeling i APRIL MARITIM IT Device management And it s derrived risks Rederiforeningen, København 19. JUNI MARITIM IT Vessel IT Seminar Torm A/S, Hellerup SEPTEMBER SKIBSINSPEKTØR OG HSQE SURVEYOR De nye uddannelser for skibsinspektør København 23. OKTOBER MILJØ OG JURA Decommisioning Lindø Industripark, Odense EFTERÅR Maritim Kommunikation Mere info følger snart København NETVÆRK NOVEMBER Maritim Jura Mere info følger snart København Hold dig opdateret om kommende netværksmøder på 17

18 Vores medlemmer er... Rederier, skibsmæglere og operatører Maritim industri og offshore MEDLEMMER A.P. Møller - MÆRSK A/S A2SEA Blue Star Line A/S Clipper Group A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S DFDS A/S ESVAGT A/S Fjord Line Danmark A/S Færgen A/S Hamlet Management A/S Lauritzen Kosan A/S Mols-Linien A/S Nordic Tankers A/S Peter Madsen Rederi A/S Rederiet M.H. Simonsen ApS Royal Arctic Line A/S Scandlines Danmark A/S Skibsmægler Ejv. Hansens Eftf. A/S Terntank Rederi A/S TORM A/S Havne og havnerelateret Associated Danish Ports A/S Copenhagen Malmö Port AB Esbjerg Havn Grenaa Havn A/S Guldborgsund Havne Helsingør Havne Hundested Havn I/S Kolding Havn Lolland Havne og Færger Nexø Havn A/S Odense Havn Randers Havn Rønne Havn A/S Scandinavisk Transport Center / Køge Havn Aabenraa Havn Aalborg Havn A/S Aarhus Havn Alfa Laval Aalborg A/S Born Boat C.C.Jensen A/S Cobham SATCOM CT Offshore A/S DASPOS DONG Energy Wind Power A/S EMRI A/S FURUNO DANMARK A/S Gatehouse A/S Granly Diesel A/S H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S Insatech A/S Iver C. Weilbach & Co. A/S KVH Industries A/S Lyngsø Marine A/S MAN Diesel & Turbo A/S Marine Alignment A/S Nexø Vodbinderi ApS NT Offshore Offshore Center Danmark Pon Power A/S Royal Greenland A/S Schneider Electric Danmark A/S Siemens A/S Sydhavnens Motorværksted Rønne ApS Tuco Marine ApS Viking Life-Saving Equipment A/S Viking Supply Ships A/S Wärtsilä Danmark A/S Branche- og interessegrupper Bilfærgernes Rederiforening Danish Marine Group Danmarks Rederiforening Danmarks Skibsmæglerforening Dansk Transport og Logistik Danske Havne Danske Maritime DI Transport Fagforbundet 3F Sømændene Foreningen til Søfartens Fremme MARCOD Maritime Network Frederikshavn Maskinmestrenes Forening Rederiforeningen af 2010 Sammenslutningen af Mindre Erhversfartøjer Søfartens Ledere 18

19 Shipping, service, konsulent Universiteter, skoler, vidensinstitutioner A/S Dan-Bunkering Ltd. Aspida Maritime Security Blue Water Shipping A/S Bornholms Elektromotor BP Marine - Nordic Lubricants A/S Bureau Veritas Citizen Dane A/S COWI A/S Cubisol A/S Danish Pilot Service P/S DanPilot, Lodseriet Danmark Dansk Søforsikring G/S DELACOUR DANIA DHI DNV GL Group DOCONTROL A/S E Foqus Danmark A/S Erria A/S Falck Formco A/S Falck Safety Services A/S Fest Data A/S FURUNO European Branch Office Futura Shipping og Invest ApS GEMBA Seafood Consulting Global Marine Surveyors ApS Gorrissen Federspiel Green-Jakobsen A/S Grontmij A/S Hauschildt Marine A/S Incentive Partners Job2Sea Karin Tankers A/S Kjær Data Aps. Lauridsen Industri Leth Agencies Liquid Transfer Technology (Holland) LITEHAUZ Aps Lloyd s Register Consulting Lloyd s Register, Copenhagen Logimatic A/S MapTech by Rocket Brothers MarCore Consult Aps. Maritime Danmark Metalock Denmark A/S Moving Energy MS Engineering A/S MSR Consult Aps Navadan Aps Netop Nexus Kommunikation A/S Nielsen El ApS Nordic Maritime Solutions Nordic Offshore A/S OSK-Shiptech A/S PJ Diesel Engineering A/S PONTE Sea Mall SeaSolution Aps ShipIT Søfartens Arbejdsmiljøråd Saab International Danmark A/S Viking Saatsea Vækst & Viden A/S Weathernews Inc. Japan Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed Copenhagen Business School (CBS) Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Mekanisk Teknologi Fiskeriskolen FORCE Technology Fredericia Maskinmesterskole Institute of Shipping Analysis (SAI) Instituttet for Fremtidsforskning Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole (KME) Lunds Universitet/ CeLIT Marstal Navigationsskole MARTEC, Maritime Training and Education Centre Nyborg Søfartsskole SAMAJU Uddannelser ApS SIMAC Skagen Skipperskole Svendborg Søfartsskole Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Teknologisk Institut Aalborg Universitet Aarhus Maskinmesterskole Finans, forsikring, advokater og klassifikationsselskaber Birch Windahl Advokatfirma Codan Marine Danmarks Skibskredit A/S Den Danske Maritime Fond DUPI Copenhagen ApS Focus Advokater P/S Hafnia Advokatfirma Lavaretus Underwriting AB Nordea Bank Danmark A/S Skibsbevaringsfonden SKULD Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart MAQS Law Firm Villadsen & Fabian-Jessing Advokater Staten, kommuner, regioner Den Maritime Havarikommission Eksportrådet Halsnæs Kommune Københavns Erhvervsservice, Københavns Kommune Søfartsstyrelsen Transportministeriet MEDLEMMER 19

20 BORNHOLM Bornholms Maritime Udviklingscenter Som lead-partner i projekt SoBaTo (Southern Baltic Tech Olympics) og som aktiv samarbejdspartner for øens maritime virksomheder har 2013 været et år, hvor BMUC har fået vind i sejlene og placeret sig fornuftigt på landkortet. Således er BMUC i 2013 blevet budt velkommen i diverse maritime samarbejder såsom udvikling af krydstogsturisme og maritime kompetencer til virksom hederne. I samarbejde med Bornholms erhvervsaktører står BMUC for arbejdet med maritim kompetenceudvikling på øen. Med afsæt i kortlægning har BMUC således i 2013 haft fokus på at identificere behov og nye initiativer, der kan være med til at hæve kompetenceniveauet hos øens maritime virksomheder. Et arbejde der fortsætter i 2014 i tæt samarbejde med projekt Danmarks Maritime Klynge. Med stiftelse af centret året inden har 2013 desuden været kendetegnet ved overblik og synliggørelse af BMUC som en ny maritim samarbejdspartner ift. forretningsudvikling. Bornholms strategiske placering i Østersøen betyder, at der hvert år sejler mellem fyrre og halvtreds tusind skibe forbi øen et ikke ubetydeligt marked med potentiale for at skabe vækst hos bornholmske maritime virksomheder som fx Bornholms Elektromotor ApS. Ved årets sidste arrangement præsenterede virksomheden et nyt koncept for servicering af skibe til søs. Selv siger ejer og direktør i Bornholms Elektromotor ApS, Martin Randrup, at de både har produkterne og erfaringen med bl.a. termografering til forebyggelse af omkostningstunge reparationer. Denne ydelse tager de, som følge af Bornholms beliggenhed, nu til søs i form af konceptet Service at Sea.»Vi har haft meget positivt pingpong (red. med BMUC) i processen og stor glæde af et BMUC-arrangement, hvor konceptet blev fremlagt, og der blev skabt nye potentielle samarbejder og netværk omkring emnet«martin Randrup Direktør Bornholms Elektromotor ApS 20

21 FAKTA OM BMUC BMUC har kontor hos Rønne Havn A/S og ledes af projektkoordinator Lone Reppien Thomsen, der oplever stor lokalinteresse omkring centrets arrangementer. Kva Bornholms placering i Østersøen, ser EMUC den bornholmske afdeling som et strategisk godt afsæt for involvering i både nuværende og kommende projekter med et fokus på Østersøen. BMUC er pt. involveret i projekterne, MarTech LNG og SoBaTo. Sidstnævnte ledes af centret på Bornholm.»Vi ser Fyns Maritime Klynge som en katalysator for teknologisk og økonomisk vækst. Netværkene er katalysatorer for synergi, vækstfremme og bæredygtig teknologi. Synergien skabes af tilliden og etableringen af personlige relationer mellem de deltagende fynske virksomheder og organisationer«svend Erik Lem Teknisk Chef CC Jensen Fyns Maritime Udviklingscenter vi er kommet godt fra start! FYN I starten af 2013 åbnede EMUC en lokalafdeling på Fyn. Fyns Maritime Udviklingscenter, FMUC, er resultatet af mange timers forberedende arbejde, hvor vurderingen lød, at Fyn gemmer på et stort potentiale for forretningsudvikling blandt øens mange små og mellemstore maritime virksomheder. Med adresse på SIMAC arbejder kontoret målrettet med etablering og udvikling af et lokalt netværk med henblik på forretningsudvikling og idégenerering til gavn for medlemmerne. Således har man helt konkret i 2013 holdt netværksmøder i udviklingsgrupper indenfor temaerne: Konstruktion og Materialer, Maritim Support og Rådgivning, Skibsbygning, Offshore Service og Propulsion/Fremdrift. Afviklet som morgenmøder er der tale om et konkret output af det samarbejde FMUC har indgået med SIMAC, Syddansk Universitet, Udvikling Fyn og Ryslinge Højskole under navnet Projekt Fyns Maritime Klynge. internationaliseringsindsats bl.a. med fokus på en fælles markedsføring af klyngens eksportmuligheder i udlandet. Med 81 aktivt deltagende virksomheder ser EMUC med tilfredshed og spænding frem til arbejdet på Fyn i Her vil man fortsat forfølge den positive udvikling og sikre de bedst mulige rammer for øget internationali sering og eksport et konkret behov, der har mødt stærkt engagement fra deltagerne ved de afholdte kurser i internationalisering og forretningsmuligheder. I 2014 vil fokus således være at komme ud og se verden bl.a. i form af B2B-møder med virksomheder og potentielle samarbejdspartnere placeret udenfor Fyn nationalt såvel som internationalt. Vi ser med spænding frem til det fortsatte arbejde i det fynske! Med et budget på 5 millioner har Projekt Fyns Maritime Klynge fokuseret på at skabe et professionelt netværk for maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Fyn. Således har man i 2013 arbejdet med at lave en øget 21

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013 MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene Temadag 26-09-2013 Danish Shipowners Association A.P. Møller Mærsk A/S TORM A/S D/S Norden A/S DFDS A/S J. Lauritzen A/S Teekay

Læs mere

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner Indspil til regeringens vækstteam Regionerne satser på blå styrkepositioner Regioner satser på blå styrkepositioner Danske Regioner 2012 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner ISBN Tryk: 978-87-7723-791-1

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Maritime aktiviteter

Maritime aktiviteter Introduktion til Maritime aktiviteter i Transportens Innovationsnetværk Maritim Forskerdag d. 4. maj 2010 Katrine Bjerregaard TINV / EMUC & John Koch Nielsen TINV / FORCE Technology FORMÅL Transportens

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

www.maritimecenter.dk Årsberetning 2007 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Repræsentant for Danmarks Maritime Klynge

www.maritimecenter.dk Årsberetning 2007 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Repræsentant for Danmarks Maritime Klynge www.maritimecenter.dk Årsberetning 2007 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Repræsentant for Danmarks Maritime Klynge Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er en blå katalysator og et center for

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Aktiviteterne. - Energi i Transport. - Køretøjsteknologi

Aktiviteterne. - Energi i Transport. - Køretøjsteknologi T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 Aktiviteterne - Energi i Transport - Køretøjsteknologi Hvad I skal høre om: Hvem deltager og tilbyder assistance fra TINV i de to aktiviteter Hvad

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

NØKS II Nærsøfart i Øresund Kattegat Skagerrak. Hans Henrik Hvolby Center for Logistik M Tech, Aalborg Universitet

NØKS II Nærsøfart i Øresund Kattegat Skagerrak. Hans Henrik Hvolby Center for Logistik M Tech, Aalborg Universitet NØKS II Nærsøfart i Øresund Kattegat Skagerrak Hans Henrik Hvolby Center for Logistik M Tech, Aalborg Universitet Nærsøfart i Øresund Kattegat Skagerrak Målet er at udvikle løsninger, værktøjer og metoder

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Nyt Skibsinspektør & HSQE surveyor netværk. Velkommen til det første møde i det "nye" Skibsinspektør og HSEQ surveyor. netværk.

Nyt Skibsinspektør & HSQE surveyor netværk. Velkommen til det første møde i det nye Skibsinspektør og HSEQ surveyor. netværk. Velkommen til det første møde i det "nye" Skibsinspektør og HSEQ surveyor netværk. S Nyt Skibsinspektør & HSQE surveyor netværk Dit personlige Videns netværk kom og vær med til opstart af netværket EMUC

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder

Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder En stærk blå sektor Den maritime sektor er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står for

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere