EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN"

Transkript

1 EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013

2

3 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

4 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC s bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen 9 MSSM Copenhagen Blue Business and Shipping Conference 12 HR og Crew 13 Den Blå Forsknings Konference 15 Har du netværket for nylig? 16 Kalender 17 INDHOLD Vores medlemmer er 18 Bornholms Maritime Udviklingscenter 20 Fyns Maritime Udviklingscenter 21 Fra viden til vækst vi arbejder med projekter 23 Projekt Danmarks Maritime Klynge 24 Transportens Innovationsnetværk (TINV) 27 SoBaTo MarTech LNG 30 BSR Innoship 32 TransGovernance 33 Citylogistik-Kbh 34 Vi spreder det gode rygte 36 Mercator 38 4

5 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift Vi har brug for fællesskab. Klyngeorganisationer fungerer som bl.a. effektive matchmakers og organiserer netværk, der bringer virksomheder, offentlige parter samt vidensinstitutioner sammen. Det fremgår af den danske Klyngestrategi, at fire gange så mange mindre og mellemstore virksomheder bliver innovative sammenlignet med virksomheder, der ikke deltager i sådanne samarbejder. Udover vor deltagelse i internationale projekter, repræsenterer EMUC også fortsat de danske interesser i de internationale organisationer: The Maritime Innovative Territories International Network North Atlantic Ocean Cluster Alliance European Shortsea Network European Network of Maritime Cluster, Derfor har Det Blå Danmark i videste forstand brug for de mange aktiviteter, som EMUC beskæftiger sig med samt faciliterer og som beskrives indgående i denne omfangsrige årsberetning. Året har været præget af stor travlhed i det fælles sekretariat for foreningerne inden for Det Blå Danmark samt transport og logistik. I det fælles sekretariat beskæftiges ved årets udgang 19 medarbejdere, hvor 18 er ansat i EMUC. EMUC s arbejde har fortsat været fokuseret på deltagelse i nationale og internationale projekter. Arbejdsområder har været inden for nærskibsfart, transport og logistik, teknologi og vidensdeling omkring LNG, maritim og kommerciel kompetenceudvikling samt Projekt SoBaTo rettet mod unge mellem 14 og 19 år. Et andet fokusområde været på medlemsarrangementer, konferencer samt netværksmøder. Vi har afholdt 12 videns- og ERFA netværksmøder, bidraget med 2 medlemsarrangementer samt afholdt 4 større konferencer. Af særlig social og sportslig karakter kan nævnes EMUC s rolle som promotor for Det Blå Danmarks deltagelse i Sjælsø Rundt. Det blev en stor succes, hvor 170 deltagere fra Det Blå Danmark fik en god dag. Der er oprettet et regionalt kontor i Svendborg i tæt samarbejde med SIMAC, som arbejder for at udvikle Den Fynske Maritime Klynge. hvilket er med til at understrege EMUC s samlende rolle i Det Blå Danmark. Årets økonomiske resultat viser et driftsunderskud på kr men det bør det nævnes, at EMUC af egne midler har deltaget i projekter med et beløb på lidt over kr , hvorefter egenkapitalen andrager kr ved årets udgang. Med hensyn til den umiddelbare fremtid forventes ingen større nye tiltag eller aktiviteter men business as usual. Dog skal det nævnes, at foreningerne i det fælles sekretariat vil nyde gavn af et tættere samarbejde på det kommunikationsmæssige område, efter at Foreningen til Søfartens Fremme har overtaget Søfart. Ved flere lejligheder har der været rejst spørgsmål om det maritime organisationslandskab. Det kan måske også virke lidt uoverskueligt, hvad de enkelte organisationer tager sig af. Derfor er der også påbegyndt sonderinger om, hvorvidt det kunne være på tide at se på forenklinger i strukturen. Kan vi samlet gøre arbejdet bedre? Sådanne drøftelser er ikke ukomplicerede og det er vigtigt ikke at tabe de værdier, som alle disse organisationer bringer til Det Blå Danmark. EMUC deltager også i disse sonderinger men det er alt for tidligt at vurdere, hvad det munder ud i. Vi ser frem til 2014 det bliver et spændende år! BERETNING EMUC har nu 178 medlemmer, der på tværs af erhverv, offentlige instanser samt myndigheder tilsammen repræsenterer alle dele af Det Blå Danmark i videste forstand. Tonny Dalhøj Paulsen Bestyrelsesformand i EMUC og adm. direktør Futura Shipping & Invest ApS 5

6 Den Danske Maritime Klyngeorganisation EMUC støtter op om sine medlemmer ved hele tiden at have en opdateret værktøjskasse, tilpasset behovene i den nationale maritime klynge. EMUC sætter skibe i søen, besidder stor viden, skaber værdi og kommer i havn, klar til nye operationer, som gerne må være udfordrende! DIREKTØRENS ORD De basale behov hos rederierne tager Rederiforeningen sig af, udstyrsproducenterne og skibsværfterne tager Danske Maritime sig af, havnene tager Danske Havne sig af, agentvirksomheden tager Skibsmæglerforeningen sig af og Port-State tager Søfartsstyrelsen sig af. Yderligere bidrager Søfartens Arbejdsmiljøråd med idéer til et bedre arbejdsmiljø ombord, og skolerne og universiteterne uddanner dygtige unge mennesker til den maritime klynge. Til at binde det hele sammen har vi EMUC, som den danske maritime klyngeorganisation og nationale maritime netværksforening. Men hvad har vi så i EMUC s maritime værktøjskasse, som er til gavn for vores medlemmer? Ankeret er med til at holde sammen på vores fælles forening og vores fælles sekretariat, og at holde os forbundet med andre foreninger. Kompasset skal sikre, at vi holder støt kurs mod at opfylde de ønsker vores medlemmer har, og at vi følger den strategi, som vores bestyrelse har godkendt. Kikkerten sætter vi for øjet, når vi afvikler vores maritime events, konferencer, seminarer, workshops og B2B-møder, som skaber ny viden og nye netværk, og som støtter vores medlemmer i idégenerering og forretningsudvikling. Knobet er de faglige ERFA, videns- og udviklingsnetværk for medlemmer. Roret repræsenterer EMUC s evne til at facilitere ny viden, ny inspiration og idegenerering, samt opbygning af tillid og internationale forbindelser, som skaber nye forretningsmuligheder og partnerskaber for vores medlemmer. Skibsklokken repræsenterer vores projektudvikling, hvor vi samtidig tilbyder facilitering, administration, organisering, rapportering og udvikling af regionale, nationale og internationale projekter, samt projekter i EU-regi, der skaber værdi for vores medlemmer og den maritime klynge. Jeg har, som kaptajn på skuden, med mit team og en god værktøjskasse, styret skibet EMUC gennem storme og udfordrende vanskelige farvande. Herunder gennem hensyntagen til mange forskellige stakeholders egne interesser i, hvor EMUC bør navigeres hen. Jeg er stolt over mit maritime team, som med deres værktøjskasse har bragt jeres fælles maritime klyngeorganisation på rette kurs, og har skabt værdier for hele klyngen. Dette kombineret med bestræbelsen på at forblive upolitisk og Danmarks nationale netværksforening. EMUC støtter op om Regeringens maritime vækstplan og vi ønsker at være et professionelt maritimt udviklingscenter, som andre kan lære af og spejle sig i. Vi vil være med til at støtte op om forskellige initiativer og gå fra best practice til next practice. Redningskransen trækker internationale projekter til den maritime klynge og vores medlemmer, som skaber værdi og sikrer, at Danmark får del i den viden og det udviklingspotentiale, som ligger derude og venter. Steen Sabinsky CEO 6

7 EMUC s bestyrelse Tonny Dalhøj Paulsen Bestyrelsesformand Adm. direktør Futura Shipping & Invest ApS Arnt Møller Pedersen COO Cruise, Ferries and Maritime Service, Copenhagen Malmö Port AB Erik Østergaard Adm. direktør Dansk Transport og Logistik Poul Knudsgaard Vice President MAN Diesel & Turbo Per Jørgensen Formand Maskinmestrenes Forening BESTYRELSEN Andreas Nordseth Direktør Søfartsstyrelsen Henrik Bach Managing Director Country Chair Det Norske Veritas Lars Thrane Iværksætter og grundlægger af Lars Thrane A/S Peder Gellert Pedersen Executive Vice President Shipping Division DFDS A/S Per Michael Johansen Rektor, Dr. Scient Aalborg Universitet Peter Justesen SVP, Technical Nordic Tankers A/S Ole Ingrisch Havnedirektør Esbjerg Havn Peter Bjerregaard Formand Foreningen til Søfartens Fremme Hakon Iversen Afdelingschef Transportministeriet 7

8 FAKTA OM EMUC I 2013 tegnede i alt 46 nye medlemmer medlemskab af Europas Maritime Udviklingscenter. EMUC-familien tæller således i skrivende stund 184 maritime aktører og interessenter, fra både ind- og udland, med repræsentation af alle erhvervets segmenter. ARRANGEMENTER OG EVENTS 8

9 Vi sætter skibe i søen»for Danmarks erhvervsaktive havne er EMUC mulighedernes forening, hvor vi kan mødes, på tværs, med resten af Det Blå Danmark, og blive inspireret til ny innovation og udvikling«arnt Møller Pedersen COO Cruise, Ferries and Maritime Service, Copenhagen Malmö Port AB Med overskriften vi sætter skibe i søen er det vores mål at være en maritim klyngeorganisation en facilitator af både viden og netværk. Ud fra et upolitisk og ikke-branchespecifikt afsæt præsenterer EMUC s events og projekter, løbende nye og alternative samarbejdsmuligheder til gavn for medlemmernes udvikling og forretning. Vores udgangspunkt er, at verden omkring os er i konstant bevægelse. Derfor arbejder vi hårdt på hele tiden at holde os opdateret på både nationale og internationale tendenser såvel som fremtidens krav til den martime sektor. EMUC s arrangementer giver dig, som medlem, muligheden for at modtage fagligt input samt nye forretningsidéer, der kan tune din virksomhed til fremtidens maritime sektor. ARRANGEMENTER OG EVENTS Vi præsenterer her et udpluk af vores aktiviteter i

10 EN BRED VIFTE AF EMNER Udover det stærkt faglige program er deltagelse på MSSM en rigtig god mulighed for at følge op på både nye såvel som gamle maritime bekendt skaber. MSSM er stedet, hvor deltagerne præsenteres for en bred vifte af faglige emner, der relaterer sig til områderne maritim sikkerhed, sundhed og miljø. Den traditionsrige konference er de seneste mange år afholdt på Hotel Nyborg Strand i naturskønne omgivelser. MSSM benævnes i dag som Det Blå Danmarks konference forankret i det maritime erhverv og med en stærk opbakning fra erhvervets organisationer og virksomheder. ARRANGEMENTER OG EVENTS M aritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø (MSSM) bød i 2013 på alt fra faglige maritime seminarer og udstillinger til helbredsundersøgelser og live masseredning til søs udenfor Hotel Nyborg Strand, krydret med one-on-one beretninger fra tilblivelsen af sidste års biografsucces, filmen Kapringen. Med overskriften Moderne sømands skab og god forretningsforståelse sådan ruster vi os til fremtiden gav MSSM 2013 bud på sammenhængen mellem arbejdsmiljø, moderne sømandsskab og forretningens bundlinje. Med deltagelse af over 300 maritime repræsentanter viste MSSM 2013 sig som en traditionsrig konference, der for ottende år i træk solgte billetter til mange gengangere fra tidligere år. MSSM 2013 med over 300 passagerer ombord Et faktum der vidner om en fagligt udbytterig konference, der udover de mange oplæg fra over 50 oplægsholdere, sætter rammen for at netværke med både nye og gamle bekendtskaber. Planlægningen af MSSM 2014 er godt i gang, og denne gang tages der udgangspunkt i ledelse i den maritime sektor. Med overskriften Maritim Ledelse: Hvordan går tillid og kontrol hånd i hånd? stiller MSSM 2014 skarpt på konkrete erfaringer indenfor maritim ledelse, og særligt forholdet mellem tillid og kontrol ved forskellige ledelsesformer. Vi ønsker en debat om, hvordan arbejdet for at øge sikkerheden om bord opleves af de søfarende og af ledelsen. Er det med regler, stram styring og kontrol, at man bedst driver rederier og leder søfarende, eller kan der med fordel kigges på andre ledelsesformer, som bedre sikrer de ansatte om bord?»diversiteten, mangfoldigheden og tværfagligheden ved MSSM-konferencerne har alle gange, jeg har deltaget, overbevist mig om værdien af det setup, de rammer og præmisser som EMUC så flot faciliteterer. Arrangementet kan stærkt anbefales til alle i det maritime segment, i Det Blå Danmark men pas på det kan være stærkt vanedannende«lars Bjørnvik Executive Assistant Manager, Investment Group Denmark A/S 10

11 11 ARRANGEMENTER OG EVENTS

12 FORRETNINGS- UDVIKLING PÅ TVÆRS Copenhagen Blue Business and Shipping Conference er en årlig engelsksproget konference og EMUC s nyeste skud på konferencestammen. Med udgangspunkt i både praktiske erfaringer og nylig forskning er målet at give deltagerne konstruktive input til forretningsudvikling. Den årlige engelsksprogede konference er et frisk pust til det store udbud af faglige og temabaserede konferencer målrettet den maritime sektor. Her er fokus på bundlinjen og nye forretningsmuligheder, samt de udfordringer de medbringer. ARRANGEMENTER OG EVENTS A llerede i årets første måned satte EMUC skib i søen med lanceringen af endnu en årlig engelsksproget konference, Copenhagen Blue Business and Shipping Conference. Med afsæt i et presset marked for tank, bulk og container fik deltagerne bl.a. indsigt i branchens pt. fem største udfordringer, præsenteret af en af verdens førende shippingøkonomer og president hos verdens største skibsmæglerfirma, Clarkson PLC, Martin Stopford. Copenhagen Blue Business and Shipping Conference Hvordan overlever og endda vokser shippingbranchen i en presset periode? Med oplæg fra maritime kriseknusere præsenterede Copenhagen Blue Business and Shipping Conference succeshistorier fra en branche, der ifølge Stopford, først vil begynde at se et reelt opsving i Mens vi venter, ser Copenhagen Blue Business and Shipping Conference 2014 både mod nord og mod offshore. Under temaet Advanced Shipping in Relation to Artic Shipping, Offshore, and Sustainable Shipping stilles skarpt på forretningsmæssige muligheder og udfordringer, der er indenfor hvert af emnerne. Konferencen giver ligeledes deltagerne et unikt indblik i flere virksomheders erfaringer.»med Copenhagen Blue Business and Shipping Conference er EMUC med til at udfylde et hul i den ellers omfattende maritime konferencekalender. Konferencen giver mig et fokuseret indblik i maritime forretningsbetingelser og muligheder, og det har jeg manglet frem til nu«lars Bjørnvik Executive Assistant Manager, Investment Group Denmark A/S 12

13 MENNESKENE SKABER VÆRDI PÅ BUNDLINJEN Med HR & Crew Management-Konferencen giver EMUC medlemmerne mulighed for indsigt i menneskelige aspekter som fx rekruttering, kompetencer, ledelse og arbejdsglæde. Som den eneste HRkonference i branchen sætter HR & Crew Management-Konferencen fokus på en del af den maritime virksomhed, hvor de tekniske og merkantile konferencer ellers kommer til kort. Målgruppen ved konferencen er alle, der arbejder med HR i land samt crewing i rederierne. H vordan leder og motiverer man sine medarbejdere i krisetider? Hvordan sikrer vi branchen et flow af de rigtige maritime kompetencer i fremtiden? Og hvordan med MLC 2006 konventionen? Årets HR og Crew Management- Konference gav input til både overordnede ledelsesmæssige emner samt stillede skarpt på fremtidens arbejdsregler. Et dyk ned i MLC 2006 (Maritime Labour Convention), der bl.a. fastlægger globale minimumsstandarder til gavn for de søfarendes arbejds- og levevilkår, viste hvordan konventionen får en direkte indflydelse på rederiernes hverdag både til lands og til vands. En gennemgang HR og Crew arbejdsglæde kan ses på bundlinjen af Danmarks Rederiforenings manual for implementering af konventionen, gav HR- og Crewing-ansvarlige rederiansatte konkret input om et sæt regler, der i fremtiden vil få stor indflydelse på deres arbejde. Fra arbejds- og levevilkår på havet, tog Chief Happiness Officerer fra firmaet Arbejdsglæde Nu fat på ledelse i krisetider. Medarbejdernes arbejdsglæde kan ses på bundlinjen, og midt i en finanskrise er kunsten som leder at skabe engagement ved at finde og fortælle virksomhedens succeshistorier frem for nederlag. I tider med underskud og negativ vækst er medarbejdernes engage ment og arbejdsglæde med til at fastholde og indfange kunder på et trængt marked.»mennesker kræver menneskelige tanker, handlinger og fokus, hvilket kræver indsigt og kompetence. EMUC s HR og Crew Management-netværk giver deltagerne en stærk mulighed for at diskutere og opbygge en forståelse for, hvordan vi skaber rammerne for, at mennesker bedst udfolder sig til glæde for både medarbejdere og virksomheder«erik Green Managing Director og formand for EMUC s HR-netværk ARRANGEMENTER OG EVENTS 13

14 ARRANGEMENTER OG EVENTS 14

15 HØR OM DEN NYESTE FORSKNING Den engelsksprogede konference Blue Research and Innovation Conference er i branchen bedre kendt som Den Blå Konference. Konferencen er et kendt forum, der stiler imod at give maritime forskere muligheden for at præsentere ny forskning overfor et relevant publikum maritime professionelle der til dagligt møder disse problemstillinger i en praktisk kontekst. Den Blå Forsknings Konference rammen om lancering af nyt klimainitiativ i 2013 T raditionen tro inviterede EMUC, i starten af december måned, til Blue Research and Innovation Conference blandt fagfolk kendt som Den Blå Konference. Med afsæt i temaet Maritime Risk and Risk Management præsenterede danske og udenlandske talere ny forskning kombineret med maritime virksomheders viden og erfaring. Ikke kun virksomheder og etablerede forskere gæster traditionelt konferencen. Ved hjælp af støtte fra Den Danske Maritime Fond tilbyder EMUC fripladser til studerende. Også uddelingen af Weilbach-prisen på kr. samt hædersbevisning sætter fokus på martime studerendes kompetencer og resultater til gavn for hele branchen. I 2013 gik prisen til Stig Staghøj Knudsen, DTU Mekanik, der med sit afgangsprojekt om optimering af aerodynamiske former peger på fremtidsmuligheder for energioptimering af fragtskibe vha. sejl og drager. Konferencen, der traditionen tro samler forskning og erhverv, modtog i 2013 besøg af den øverste politiske myndighed. Klima- og energiminister Martin Lidegaard havde valgt Den Blå Konference som rammen for lancering af et nyt maritimt klimainitiativ. Med et mål om at sikre at Danmark er bedst muligt klædt på til internationale forhandlinger om klimaregulering af skibsfarten, lancerede klima- og energiministeren et nyt formum, der til formålet skal styrke dialogen mellem erhvervet og myndighederne.»fonden oplever, at Den Blå Konference er et forum, hvor maritim forskning kan præsenteres for Det Blå Danmark. Dette er en vigtig funktion, og konferencen har vist sig nyttig i denne sammenhæng. Derfor har Fonden støttet initiativet i flere år«carsten Melciors Den Danske Maritime Fond ARRANGEMENTER OG EVENTS 15

16 Har du netværket for nylig? NETVÆRK EMUC s maritime ERFA- og vidensnetværk samler repræsentanter fra hele Det Blå Danmark. Som en neutral platform giver EMUC s netværk dig muligheden for at møde ligesindende fra både egne og andre maritime faggrupper, der i deres daglige arbejde er beskæftiget med det samme arbejdsområde. Gennem relevante indlæg lægger netværksmøderne op til diskussion, erfaringsindsamling og vidensdeling blandt deltagerne. Deltagelse i netværksmøderne er gratis for medlemmer, og netværkene er åbne for alle ansatte i virksomheden. Deltagelse kræver kun din tilmelding, dit gode humør og en frisk interesse for det aktuelle emne. Maritim IT-netværk 2013 På baggrund af en stigende efterspørgsel og med udgangspunkt i bl.a. en undersøgelse lavet blandt danske maritime virksomheder, igangsatte EMUC et nyt maritimt netværk med fokus på IT. Med knapt 40 deltagere til kick-off mødet i oktober 2013 var det et bevis på en voksende interesse og et konkret behov for denne type netværk. Med Maritim IT-netværk er vi glade for at kunne imødekomme en efterspørgsel blandt vores medlemmer, der ønsker et forum, hvor de kan dele viden og erfaringer relateret til IT-baserede problemstillinger. Hvorfor netværke? Begrebet netværk har vundet indpas mange steder og i mange forskellige brancher. Med EMUC s netværk har også den maritime branche muligheden for at dele viden og erfaring på tværs af hele Det Blå Danmark. Netværk er et praksisfællesskab, der kan have mange former og formål. Mange netværker med deres kollegaer og samarbejdspartnere i hverdagen samt modtager indsigt og inspiration til hverdagen på jobbet. FAKTA OM MARITIM IT-NETVÆRK Maritim IT-Netværk blev etableret i oktober Formålet med Maritim IT-Netværk er at drøfte og diskutere maritime IT-løsninger i land og til søs, herunder spørgsmål ved valg af IT-platforme og -systemer, maritime IT-strategier, nye teknologier, både maritime og andre systemer, som giver value for money. 16

17 »Den danske maritime industri er afhængig af at være på forkant også med IT-teknologi. Så det er nærliggende at samarbejde også på dette område hvilket vi nu skaber rammer for i det Maritime IT-netværk«Kim Ahler CEO, shipit Kalender Eksempler på kommende netværksmøder for erfarings- og vidensdeling i APRIL MARITIM IT Device management And it s derrived risks Rederiforeningen, København 19. JUNI MARITIM IT Vessel IT Seminar Torm A/S, Hellerup SEPTEMBER SKIBSINSPEKTØR OG HSQE SURVEYOR De nye uddannelser for skibsinspektør København 23. OKTOBER MILJØ OG JURA Decommisioning Lindø Industripark, Odense EFTERÅR Maritim Kommunikation Mere info følger snart København NETVÆRK NOVEMBER Maritim Jura Mere info følger snart København Hold dig opdateret om kommende netværksmøder på 17

18 Vores medlemmer er... Rederier, skibsmæglere og operatører Maritim industri og offshore MEDLEMMER A.P. Møller - MÆRSK A/S A2SEA Blue Star Line A/S Clipper Group A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S DFDS A/S ESVAGT A/S Fjord Line Danmark A/S Færgen A/S Hamlet Management A/S Lauritzen Kosan A/S Mols-Linien A/S Nordic Tankers A/S Peter Madsen Rederi A/S Rederiet M.H. Simonsen ApS Royal Arctic Line A/S Scandlines Danmark A/S Skibsmægler Ejv. Hansens Eftf. A/S Terntank Rederi A/S TORM A/S Havne og havnerelateret Associated Danish Ports A/S Copenhagen Malmö Port AB Esbjerg Havn Grenaa Havn A/S Guldborgsund Havne Helsingør Havne Hundested Havn I/S Kolding Havn Lolland Havne og Færger Nexø Havn A/S Odense Havn Randers Havn Rønne Havn A/S Scandinavisk Transport Center / Køge Havn Aabenraa Havn Aalborg Havn A/S Aarhus Havn Alfa Laval Aalborg A/S Born Boat C.C.Jensen A/S Cobham SATCOM CT Offshore A/S DASPOS DONG Energy Wind Power A/S EMRI A/S FURUNO DANMARK A/S Gatehouse A/S Granly Diesel A/S H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S Insatech A/S Iver C. Weilbach & Co. A/S KVH Industries A/S Lyngsø Marine A/S MAN Diesel & Turbo A/S Marine Alignment A/S Nexø Vodbinderi ApS NT Offshore Offshore Center Danmark Pon Power A/S Royal Greenland A/S Schneider Electric Danmark A/S Siemens A/S Sydhavnens Motorværksted Rønne ApS Tuco Marine ApS Viking Life-Saving Equipment A/S Viking Supply Ships A/S Wärtsilä Danmark A/S Branche- og interessegrupper Bilfærgernes Rederiforening Danish Marine Group Danmarks Rederiforening Danmarks Skibsmæglerforening Dansk Transport og Logistik Danske Havne Danske Maritime DI Transport Fagforbundet 3F Sømændene Foreningen til Søfartens Fremme MARCOD Maritime Network Frederikshavn Maskinmestrenes Forening Rederiforeningen af 2010 Sammenslutningen af Mindre Erhversfartøjer Søfartens Ledere 18

19 Shipping, service, konsulent Universiteter, skoler, vidensinstitutioner A/S Dan-Bunkering Ltd. Aspida Maritime Security Blue Water Shipping A/S Bornholms Elektromotor BP Marine - Nordic Lubricants A/S Bureau Veritas Citizen Dane A/S COWI A/S Cubisol A/S Danish Pilot Service P/S DanPilot, Lodseriet Danmark Dansk Søforsikring G/S DELACOUR DANIA DHI DNV GL Group DOCONTROL A/S E Foqus Danmark A/S Erria A/S Falck Formco A/S Falck Safety Services A/S Fest Data A/S FURUNO European Branch Office Futura Shipping og Invest ApS GEMBA Seafood Consulting Global Marine Surveyors ApS Gorrissen Federspiel Green-Jakobsen A/S Grontmij A/S Hauschildt Marine A/S Incentive Partners Job2Sea Karin Tankers A/S Kjær Data Aps. Lauridsen Industri Leth Agencies Liquid Transfer Technology (Holland) LITEHAUZ Aps Lloyd s Register Consulting Lloyd s Register, Copenhagen Logimatic A/S MapTech by Rocket Brothers MarCore Consult Aps. Maritime Danmark Metalock Denmark A/S Moving Energy MS Engineering A/S MSR Consult Aps Navadan Aps Netop Nexus Kommunikation A/S Nielsen El ApS Nordic Maritime Solutions Nordic Offshore A/S OSK-Shiptech A/S PJ Diesel Engineering A/S PONTE Sea Mall SeaSolution Aps ShipIT Søfartens Arbejdsmiljøråd Saab International Danmark A/S Viking Saatsea Vækst & Viden A/S Weathernews Inc. Japan Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed Copenhagen Business School (CBS) Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Mekanisk Teknologi Fiskeriskolen FORCE Technology Fredericia Maskinmesterskole Institute of Shipping Analysis (SAI) Instituttet for Fremtidsforskning Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole (KME) Lunds Universitet/ CeLIT Marstal Navigationsskole MARTEC, Maritime Training and Education Centre Nyborg Søfartsskole SAMAJU Uddannelser ApS SIMAC Skagen Skipperskole Svendborg Søfartsskole Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Teknologisk Institut Aalborg Universitet Aarhus Maskinmesterskole Finans, forsikring, advokater og klassifikationsselskaber Birch Windahl Advokatfirma Codan Marine Danmarks Skibskredit A/S Den Danske Maritime Fond DUPI Copenhagen ApS Focus Advokater P/S Hafnia Advokatfirma Lavaretus Underwriting AB Nordea Bank Danmark A/S Skibsbevaringsfonden SKULD Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart MAQS Law Firm Villadsen & Fabian-Jessing Advokater Staten, kommuner, regioner Den Maritime Havarikommission Eksportrådet Halsnæs Kommune Københavns Erhvervsservice, Københavns Kommune Søfartsstyrelsen Transportministeriet MEDLEMMER 19

20 BORNHOLM Bornholms Maritime Udviklingscenter Som lead-partner i projekt SoBaTo (Southern Baltic Tech Olympics) og som aktiv samarbejdspartner for øens maritime virksomheder har 2013 været et år, hvor BMUC har fået vind i sejlene og placeret sig fornuftigt på landkortet. Således er BMUC i 2013 blevet budt velkommen i diverse maritime samarbejder såsom udvikling af krydstogsturisme og maritime kompetencer til virksom hederne. I samarbejde med Bornholms erhvervsaktører står BMUC for arbejdet med maritim kompetenceudvikling på øen. Med afsæt i kortlægning har BMUC således i 2013 haft fokus på at identificere behov og nye initiativer, der kan være med til at hæve kompetenceniveauet hos øens maritime virksomheder. Et arbejde der fortsætter i 2014 i tæt samarbejde med projekt Danmarks Maritime Klynge. Med stiftelse af centret året inden har 2013 desuden været kendetegnet ved overblik og synliggørelse af BMUC som en ny maritim samarbejdspartner ift. forretningsudvikling. Bornholms strategiske placering i Østersøen betyder, at der hvert år sejler mellem fyrre og halvtreds tusind skibe forbi øen et ikke ubetydeligt marked med potentiale for at skabe vækst hos bornholmske maritime virksomheder som fx Bornholms Elektromotor ApS. Ved årets sidste arrangement præsenterede virksomheden et nyt koncept for servicering af skibe til søs. Selv siger ejer og direktør i Bornholms Elektromotor ApS, Martin Randrup, at de både har produkterne og erfaringen med bl.a. termografering til forebyggelse af omkostningstunge reparationer. Denne ydelse tager de, som følge af Bornholms beliggenhed, nu til søs i form af konceptet Service at Sea.»Vi har haft meget positivt pingpong (red. med BMUC) i processen og stor glæde af et BMUC-arrangement, hvor konceptet blev fremlagt, og der blev skabt nye potentielle samarbejder og netværk omkring emnet«martin Randrup Direktør Bornholms Elektromotor ApS 20

21 FAKTA OM BMUC BMUC har kontor hos Rønne Havn A/S og ledes af projektkoordinator Lone Reppien Thomsen, der oplever stor lokalinteresse omkring centrets arrangementer. Kva Bornholms placering i Østersøen, ser EMUC den bornholmske afdeling som et strategisk godt afsæt for involvering i både nuværende og kommende projekter med et fokus på Østersøen. BMUC er pt. involveret i projekterne, MarTech LNG og SoBaTo. Sidstnævnte ledes af centret på Bornholm.»Vi ser Fyns Maritime Klynge som en katalysator for teknologisk og økonomisk vækst. Netværkene er katalysatorer for synergi, vækstfremme og bæredygtig teknologi. Synergien skabes af tilliden og etableringen af personlige relationer mellem de deltagende fynske virksomheder og organisationer«svend Erik Lem Teknisk Chef CC Jensen Fyns Maritime Udviklingscenter vi er kommet godt fra start! FYN I starten af 2013 åbnede EMUC en lokalafdeling på Fyn. Fyns Maritime Udviklingscenter, FMUC, er resultatet af mange timers forberedende arbejde, hvor vurderingen lød, at Fyn gemmer på et stort potentiale for forretningsudvikling blandt øens mange små og mellemstore maritime virksomheder. Med adresse på SIMAC arbejder kontoret målrettet med etablering og udvikling af et lokalt netværk med henblik på forretningsudvikling og idégenerering til gavn for medlemmerne. Således har man helt konkret i 2013 holdt netværksmøder i udviklingsgrupper indenfor temaerne: Konstruktion og Materialer, Maritim Support og Rådgivning, Skibsbygning, Offshore Service og Propulsion/Fremdrift. Afviklet som morgenmøder er der tale om et konkret output af det samarbejde FMUC har indgået med SIMAC, Syddansk Universitet, Udvikling Fyn og Ryslinge Højskole under navnet Projekt Fyns Maritime Klynge. internationaliseringsindsats bl.a. med fokus på en fælles markedsføring af klyngens eksportmuligheder i udlandet. Med 81 aktivt deltagende virksomheder ser EMUC med tilfredshed og spænding frem til arbejdet på Fyn i Her vil man fortsat forfølge den positive udvikling og sikre de bedst mulige rammer for øget internationali sering og eksport et konkret behov, der har mødt stærkt engagement fra deltagerne ved de afholdte kurser i internationalisering og forretningsmuligheder. I 2014 vil fokus således være at komme ud og se verden bl.a. i form af B2B-møder med virksomheder og potentielle samarbejdspartnere placeret udenfor Fyn nationalt såvel som internationalt. Vi ser med spænding frem til det fortsatte arbejde i det fynske! Med et budget på 5 millioner har Projekt Fyns Maritime Klynge fokuseret på at skabe et professionelt netværk for maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Fyn. Således har man i 2013 arbejdet med at lave en øget 21

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Maritime aktiviteter

Maritime aktiviteter Introduktion til Maritime aktiviteter i Transportens Innovationsnetværk Maritim Forskerdag d. 4. maj 2010 Katrine Bjerregaard TINV / EMUC & John Koch Nielsen TINV / FORCE Technology FORMÅL Transportens

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

MARITIM SIKKERHED SUNDHED OG MILJØ 27.-28. AUGUST 2013 HOTEL NYBORG STRAND

MARITIM SIKKERHED SUNDHED OG MILJØ 27.-28. AUGUST 2013 HOTEL NYBORG STRAND KONFERENCE OM: MARITIM SIKKERHED SUNDHED OG MILJØ 27.-28. AUGUST 2013 HOTEL NYBORG STRAND Arrangører: Sponsorer: www.maritimecenter.dk Skibsteknisk Selskabs Fond Mediepartnere: www.soefart.dk MSSM 2013

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere