EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN"

Transkript

1 EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013

2

3 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

4 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC s bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen 9 MSSM Copenhagen Blue Business and Shipping Conference 12 HR og Crew 13 Den Blå Forsknings Konference 15 Har du netværket for nylig? 16 Kalender 17 INDHOLD Vores medlemmer er 18 Bornholms Maritime Udviklingscenter 20 Fyns Maritime Udviklingscenter 21 Fra viden til vækst vi arbejder med projekter 23 Projekt Danmarks Maritime Klynge 24 Transportens Innovationsnetværk (TINV) 27 SoBaTo MarTech LNG 30 BSR Innoship 32 TransGovernance 33 Citylogistik-Kbh 34 Vi spreder det gode rygte 36 Mercator 38 4

5 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift Vi har brug for fællesskab. Klyngeorganisationer fungerer som bl.a. effektive matchmakers og organiserer netværk, der bringer virksomheder, offentlige parter samt vidensinstitutioner sammen. Det fremgår af den danske Klyngestrategi, at fire gange så mange mindre og mellemstore virksomheder bliver innovative sammenlignet med virksomheder, der ikke deltager i sådanne samarbejder. Udover vor deltagelse i internationale projekter, repræsenterer EMUC også fortsat de danske interesser i de internationale organisationer: The Maritime Innovative Territories International Network North Atlantic Ocean Cluster Alliance European Shortsea Network European Network of Maritime Cluster, Derfor har Det Blå Danmark i videste forstand brug for de mange aktiviteter, som EMUC beskæftiger sig med samt faciliterer og som beskrives indgående i denne omfangsrige årsberetning. Året har været præget af stor travlhed i det fælles sekretariat for foreningerne inden for Det Blå Danmark samt transport og logistik. I det fælles sekretariat beskæftiges ved årets udgang 19 medarbejdere, hvor 18 er ansat i EMUC. EMUC s arbejde har fortsat været fokuseret på deltagelse i nationale og internationale projekter. Arbejdsområder har været inden for nærskibsfart, transport og logistik, teknologi og vidensdeling omkring LNG, maritim og kommerciel kompetenceudvikling samt Projekt SoBaTo rettet mod unge mellem 14 og 19 år. Et andet fokusområde været på medlemsarrangementer, konferencer samt netværksmøder. Vi har afholdt 12 videns- og ERFA netværksmøder, bidraget med 2 medlemsarrangementer samt afholdt 4 større konferencer. Af særlig social og sportslig karakter kan nævnes EMUC s rolle som promotor for Det Blå Danmarks deltagelse i Sjælsø Rundt. Det blev en stor succes, hvor 170 deltagere fra Det Blå Danmark fik en god dag. Der er oprettet et regionalt kontor i Svendborg i tæt samarbejde med SIMAC, som arbejder for at udvikle Den Fynske Maritime Klynge. hvilket er med til at understrege EMUC s samlende rolle i Det Blå Danmark. Årets økonomiske resultat viser et driftsunderskud på kr men det bør det nævnes, at EMUC af egne midler har deltaget i projekter med et beløb på lidt over kr , hvorefter egenkapitalen andrager kr ved årets udgang. Med hensyn til den umiddelbare fremtid forventes ingen større nye tiltag eller aktiviteter men business as usual. Dog skal det nævnes, at foreningerne i det fælles sekretariat vil nyde gavn af et tættere samarbejde på det kommunikationsmæssige område, efter at Foreningen til Søfartens Fremme har overtaget Søfart. Ved flere lejligheder har der været rejst spørgsmål om det maritime organisationslandskab. Det kan måske også virke lidt uoverskueligt, hvad de enkelte organisationer tager sig af. Derfor er der også påbegyndt sonderinger om, hvorvidt det kunne være på tide at se på forenklinger i strukturen. Kan vi samlet gøre arbejdet bedre? Sådanne drøftelser er ikke ukomplicerede og det er vigtigt ikke at tabe de værdier, som alle disse organisationer bringer til Det Blå Danmark. EMUC deltager også i disse sonderinger men det er alt for tidligt at vurdere, hvad det munder ud i. Vi ser frem til 2014 det bliver et spændende år! BERETNING EMUC har nu 178 medlemmer, der på tværs af erhverv, offentlige instanser samt myndigheder tilsammen repræsenterer alle dele af Det Blå Danmark i videste forstand. Tonny Dalhøj Paulsen Bestyrelsesformand i EMUC og adm. direktør Futura Shipping & Invest ApS 5

6 Den Danske Maritime Klyngeorganisation EMUC støtter op om sine medlemmer ved hele tiden at have en opdateret værktøjskasse, tilpasset behovene i den nationale maritime klynge. EMUC sætter skibe i søen, besidder stor viden, skaber værdi og kommer i havn, klar til nye operationer, som gerne må være udfordrende! DIREKTØRENS ORD De basale behov hos rederierne tager Rederiforeningen sig af, udstyrsproducenterne og skibsværfterne tager Danske Maritime sig af, havnene tager Danske Havne sig af, agentvirksomheden tager Skibsmæglerforeningen sig af og Port-State tager Søfartsstyrelsen sig af. Yderligere bidrager Søfartens Arbejdsmiljøråd med idéer til et bedre arbejdsmiljø ombord, og skolerne og universiteterne uddanner dygtige unge mennesker til den maritime klynge. Til at binde det hele sammen har vi EMUC, som den danske maritime klyngeorganisation og nationale maritime netværksforening. Men hvad har vi så i EMUC s maritime værktøjskasse, som er til gavn for vores medlemmer? Ankeret er med til at holde sammen på vores fælles forening og vores fælles sekretariat, og at holde os forbundet med andre foreninger. Kompasset skal sikre, at vi holder støt kurs mod at opfylde de ønsker vores medlemmer har, og at vi følger den strategi, som vores bestyrelse har godkendt. Kikkerten sætter vi for øjet, når vi afvikler vores maritime events, konferencer, seminarer, workshops og B2B-møder, som skaber ny viden og nye netværk, og som støtter vores medlemmer i idégenerering og forretningsudvikling. Knobet er de faglige ERFA, videns- og udviklingsnetværk for medlemmer. Roret repræsenterer EMUC s evne til at facilitere ny viden, ny inspiration og idegenerering, samt opbygning af tillid og internationale forbindelser, som skaber nye forretningsmuligheder og partnerskaber for vores medlemmer. Skibsklokken repræsenterer vores projektudvikling, hvor vi samtidig tilbyder facilitering, administration, organisering, rapportering og udvikling af regionale, nationale og internationale projekter, samt projekter i EU-regi, der skaber værdi for vores medlemmer og den maritime klynge. Jeg har, som kaptajn på skuden, med mit team og en god værktøjskasse, styret skibet EMUC gennem storme og udfordrende vanskelige farvande. Herunder gennem hensyntagen til mange forskellige stakeholders egne interesser i, hvor EMUC bør navigeres hen. Jeg er stolt over mit maritime team, som med deres værktøjskasse har bragt jeres fælles maritime klyngeorganisation på rette kurs, og har skabt værdier for hele klyngen. Dette kombineret med bestræbelsen på at forblive upolitisk og Danmarks nationale netværksforening. EMUC støtter op om Regeringens maritime vækstplan og vi ønsker at være et professionelt maritimt udviklingscenter, som andre kan lære af og spejle sig i. Vi vil være med til at støtte op om forskellige initiativer og gå fra best practice til next practice. Redningskransen trækker internationale projekter til den maritime klynge og vores medlemmer, som skaber værdi og sikrer, at Danmark får del i den viden og det udviklingspotentiale, som ligger derude og venter. Steen Sabinsky CEO 6

7 EMUC s bestyrelse Tonny Dalhøj Paulsen Bestyrelsesformand Adm. direktør Futura Shipping & Invest ApS Arnt Møller Pedersen COO Cruise, Ferries and Maritime Service, Copenhagen Malmö Port AB Erik Østergaard Adm. direktør Dansk Transport og Logistik Poul Knudsgaard Vice President MAN Diesel & Turbo Per Jørgensen Formand Maskinmestrenes Forening BESTYRELSEN Andreas Nordseth Direktør Søfartsstyrelsen Henrik Bach Managing Director Country Chair Det Norske Veritas Lars Thrane Iværksætter og grundlægger af Lars Thrane A/S Peder Gellert Pedersen Executive Vice President Shipping Division DFDS A/S Per Michael Johansen Rektor, Dr. Scient Aalborg Universitet Peter Justesen SVP, Technical Nordic Tankers A/S Ole Ingrisch Havnedirektør Esbjerg Havn Peter Bjerregaard Formand Foreningen til Søfartens Fremme Hakon Iversen Afdelingschef Transportministeriet 7

8 FAKTA OM EMUC I 2013 tegnede i alt 46 nye medlemmer medlemskab af Europas Maritime Udviklingscenter. EMUC-familien tæller således i skrivende stund 184 maritime aktører og interessenter, fra både ind- og udland, med repræsentation af alle erhvervets segmenter. ARRANGEMENTER OG EVENTS 8

9 Vi sætter skibe i søen»for Danmarks erhvervsaktive havne er EMUC mulighedernes forening, hvor vi kan mødes, på tværs, med resten af Det Blå Danmark, og blive inspireret til ny innovation og udvikling«arnt Møller Pedersen COO Cruise, Ferries and Maritime Service, Copenhagen Malmö Port AB Med overskriften vi sætter skibe i søen er det vores mål at være en maritim klyngeorganisation en facilitator af både viden og netværk. Ud fra et upolitisk og ikke-branchespecifikt afsæt præsenterer EMUC s events og projekter, løbende nye og alternative samarbejdsmuligheder til gavn for medlemmernes udvikling og forretning. Vores udgangspunkt er, at verden omkring os er i konstant bevægelse. Derfor arbejder vi hårdt på hele tiden at holde os opdateret på både nationale og internationale tendenser såvel som fremtidens krav til den martime sektor. EMUC s arrangementer giver dig, som medlem, muligheden for at modtage fagligt input samt nye forretningsidéer, der kan tune din virksomhed til fremtidens maritime sektor. ARRANGEMENTER OG EVENTS Vi præsenterer her et udpluk af vores aktiviteter i

10 EN BRED VIFTE AF EMNER Udover det stærkt faglige program er deltagelse på MSSM en rigtig god mulighed for at følge op på både nye såvel som gamle maritime bekendt skaber. MSSM er stedet, hvor deltagerne præsenteres for en bred vifte af faglige emner, der relaterer sig til områderne maritim sikkerhed, sundhed og miljø. Den traditionsrige konference er de seneste mange år afholdt på Hotel Nyborg Strand i naturskønne omgivelser. MSSM benævnes i dag som Det Blå Danmarks konference forankret i det maritime erhverv og med en stærk opbakning fra erhvervets organisationer og virksomheder. ARRANGEMENTER OG EVENTS M aritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø (MSSM) bød i 2013 på alt fra faglige maritime seminarer og udstillinger til helbredsundersøgelser og live masseredning til søs udenfor Hotel Nyborg Strand, krydret med one-on-one beretninger fra tilblivelsen af sidste års biografsucces, filmen Kapringen. Med overskriften Moderne sømands skab og god forretningsforståelse sådan ruster vi os til fremtiden gav MSSM 2013 bud på sammenhængen mellem arbejdsmiljø, moderne sømandsskab og forretningens bundlinje. Med deltagelse af over 300 maritime repræsentanter viste MSSM 2013 sig som en traditionsrig konference, der for ottende år i træk solgte billetter til mange gengangere fra tidligere år. MSSM 2013 med over 300 passagerer ombord Et faktum der vidner om en fagligt udbytterig konference, der udover de mange oplæg fra over 50 oplægsholdere, sætter rammen for at netværke med både nye og gamle bekendtskaber. Planlægningen af MSSM 2014 er godt i gang, og denne gang tages der udgangspunkt i ledelse i den maritime sektor. Med overskriften Maritim Ledelse: Hvordan går tillid og kontrol hånd i hånd? stiller MSSM 2014 skarpt på konkrete erfaringer indenfor maritim ledelse, og særligt forholdet mellem tillid og kontrol ved forskellige ledelsesformer. Vi ønsker en debat om, hvordan arbejdet for at øge sikkerheden om bord opleves af de søfarende og af ledelsen. Er det med regler, stram styring og kontrol, at man bedst driver rederier og leder søfarende, eller kan der med fordel kigges på andre ledelsesformer, som bedre sikrer de ansatte om bord?»diversiteten, mangfoldigheden og tværfagligheden ved MSSM-konferencerne har alle gange, jeg har deltaget, overbevist mig om værdien af det setup, de rammer og præmisser som EMUC så flot faciliteterer. Arrangementet kan stærkt anbefales til alle i det maritime segment, i Det Blå Danmark men pas på det kan være stærkt vanedannende«lars Bjørnvik Executive Assistant Manager, Investment Group Denmark A/S 10

11 11 ARRANGEMENTER OG EVENTS

12 FORRETNINGS- UDVIKLING PÅ TVÆRS Copenhagen Blue Business and Shipping Conference er en årlig engelsksproget konference og EMUC s nyeste skud på konferencestammen. Med udgangspunkt i både praktiske erfaringer og nylig forskning er målet at give deltagerne konstruktive input til forretningsudvikling. Den årlige engelsksprogede konference er et frisk pust til det store udbud af faglige og temabaserede konferencer målrettet den maritime sektor. Her er fokus på bundlinjen og nye forretningsmuligheder, samt de udfordringer de medbringer. ARRANGEMENTER OG EVENTS A llerede i årets første måned satte EMUC skib i søen med lanceringen af endnu en årlig engelsksproget konference, Copenhagen Blue Business and Shipping Conference. Med afsæt i et presset marked for tank, bulk og container fik deltagerne bl.a. indsigt i branchens pt. fem største udfordringer, præsenteret af en af verdens førende shippingøkonomer og president hos verdens største skibsmæglerfirma, Clarkson PLC, Martin Stopford. Copenhagen Blue Business and Shipping Conference Hvordan overlever og endda vokser shippingbranchen i en presset periode? Med oplæg fra maritime kriseknusere præsenterede Copenhagen Blue Business and Shipping Conference succeshistorier fra en branche, der ifølge Stopford, først vil begynde at se et reelt opsving i Mens vi venter, ser Copenhagen Blue Business and Shipping Conference 2014 både mod nord og mod offshore. Under temaet Advanced Shipping in Relation to Artic Shipping, Offshore, and Sustainable Shipping stilles skarpt på forretningsmæssige muligheder og udfordringer, der er indenfor hvert af emnerne. Konferencen giver ligeledes deltagerne et unikt indblik i flere virksomheders erfaringer.»med Copenhagen Blue Business and Shipping Conference er EMUC med til at udfylde et hul i den ellers omfattende maritime konferencekalender. Konferencen giver mig et fokuseret indblik i maritime forretningsbetingelser og muligheder, og det har jeg manglet frem til nu«lars Bjørnvik Executive Assistant Manager, Investment Group Denmark A/S 12

13 MENNESKENE SKABER VÆRDI PÅ BUNDLINJEN Med HR & Crew Management-Konferencen giver EMUC medlemmerne mulighed for indsigt i menneskelige aspekter som fx rekruttering, kompetencer, ledelse og arbejdsglæde. Som den eneste HRkonference i branchen sætter HR & Crew Management-Konferencen fokus på en del af den maritime virksomhed, hvor de tekniske og merkantile konferencer ellers kommer til kort. Målgruppen ved konferencen er alle, der arbejder med HR i land samt crewing i rederierne. H vordan leder og motiverer man sine medarbejdere i krisetider? Hvordan sikrer vi branchen et flow af de rigtige maritime kompetencer i fremtiden? Og hvordan med MLC 2006 konventionen? Årets HR og Crew Management- Konference gav input til både overordnede ledelsesmæssige emner samt stillede skarpt på fremtidens arbejdsregler. Et dyk ned i MLC 2006 (Maritime Labour Convention), der bl.a. fastlægger globale minimumsstandarder til gavn for de søfarendes arbejds- og levevilkår, viste hvordan konventionen får en direkte indflydelse på rederiernes hverdag både til lands og til vands. En gennemgang HR og Crew arbejdsglæde kan ses på bundlinjen af Danmarks Rederiforenings manual for implementering af konventionen, gav HR- og Crewing-ansvarlige rederiansatte konkret input om et sæt regler, der i fremtiden vil få stor indflydelse på deres arbejde. Fra arbejds- og levevilkår på havet, tog Chief Happiness Officerer fra firmaet Arbejdsglæde Nu fat på ledelse i krisetider. Medarbejdernes arbejdsglæde kan ses på bundlinjen, og midt i en finanskrise er kunsten som leder at skabe engagement ved at finde og fortælle virksomhedens succeshistorier frem for nederlag. I tider med underskud og negativ vækst er medarbejdernes engage ment og arbejdsglæde med til at fastholde og indfange kunder på et trængt marked.»mennesker kræver menneskelige tanker, handlinger og fokus, hvilket kræver indsigt og kompetence. EMUC s HR og Crew Management-netværk giver deltagerne en stærk mulighed for at diskutere og opbygge en forståelse for, hvordan vi skaber rammerne for, at mennesker bedst udfolder sig til glæde for både medarbejdere og virksomheder«erik Green Managing Director og formand for EMUC s HR-netværk ARRANGEMENTER OG EVENTS 13

14 ARRANGEMENTER OG EVENTS 14

15 HØR OM DEN NYESTE FORSKNING Den engelsksprogede konference Blue Research and Innovation Conference er i branchen bedre kendt som Den Blå Konference. Konferencen er et kendt forum, der stiler imod at give maritime forskere muligheden for at præsentere ny forskning overfor et relevant publikum maritime professionelle der til dagligt møder disse problemstillinger i en praktisk kontekst. Den Blå Forsknings Konference rammen om lancering af nyt klimainitiativ i 2013 T raditionen tro inviterede EMUC, i starten af december måned, til Blue Research and Innovation Conference blandt fagfolk kendt som Den Blå Konference. Med afsæt i temaet Maritime Risk and Risk Management præsenterede danske og udenlandske talere ny forskning kombineret med maritime virksomheders viden og erfaring. Ikke kun virksomheder og etablerede forskere gæster traditionelt konferencen. Ved hjælp af støtte fra Den Danske Maritime Fond tilbyder EMUC fripladser til studerende. Også uddelingen af Weilbach-prisen på kr. samt hædersbevisning sætter fokus på martime studerendes kompetencer og resultater til gavn for hele branchen. I 2013 gik prisen til Stig Staghøj Knudsen, DTU Mekanik, der med sit afgangsprojekt om optimering af aerodynamiske former peger på fremtidsmuligheder for energioptimering af fragtskibe vha. sejl og drager. Konferencen, der traditionen tro samler forskning og erhverv, modtog i 2013 besøg af den øverste politiske myndighed. Klima- og energiminister Martin Lidegaard havde valgt Den Blå Konference som rammen for lancering af et nyt maritimt klimainitiativ. Med et mål om at sikre at Danmark er bedst muligt klædt på til internationale forhandlinger om klimaregulering af skibsfarten, lancerede klima- og energiministeren et nyt formum, der til formålet skal styrke dialogen mellem erhvervet og myndighederne.»fonden oplever, at Den Blå Konference er et forum, hvor maritim forskning kan præsenteres for Det Blå Danmark. Dette er en vigtig funktion, og konferencen har vist sig nyttig i denne sammenhæng. Derfor har Fonden støttet initiativet i flere år«carsten Melciors Den Danske Maritime Fond ARRANGEMENTER OG EVENTS 15

16 Har du netværket for nylig? NETVÆRK EMUC s maritime ERFA- og vidensnetværk samler repræsentanter fra hele Det Blå Danmark. Som en neutral platform giver EMUC s netværk dig muligheden for at møde ligesindende fra både egne og andre maritime faggrupper, der i deres daglige arbejde er beskæftiget med det samme arbejdsområde. Gennem relevante indlæg lægger netværksmøderne op til diskussion, erfaringsindsamling og vidensdeling blandt deltagerne. Deltagelse i netværksmøderne er gratis for medlemmer, og netværkene er åbne for alle ansatte i virksomheden. Deltagelse kræver kun din tilmelding, dit gode humør og en frisk interesse for det aktuelle emne. Maritim IT-netværk 2013 På baggrund af en stigende efterspørgsel og med udgangspunkt i bl.a. en undersøgelse lavet blandt danske maritime virksomheder, igangsatte EMUC et nyt maritimt netværk med fokus på IT. Med knapt 40 deltagere til kick-off mødet i oktober 2013 var det et bevis på en voksende interesse og et konkret behov for denne type netværk. Med Maritim IT-netværk er vi glade for at kunne imødekomme en efterspørgsel blandt vores medlemmer, der ønsker et forum, hvor de kan dele viden og erfaringer relateret til IT-baserede problemstillinger. Hvorfor netværke? Begrebet netværk har vundet indpas mange steder og i mange forskellige brancher. Med EMUC s netværk har også den maritime branche muligheden for at dele viden og erfaring på tværs af hele Det Blå Danmark. Netværk er et praksisfællesskab, der kan have mange former og formål. Mange netværker med deres kollegaer og samarbejdspartnere i hverdagen samt modtager indsigt og inspiration til hverdagen på jobbet. FAKTA OM MARITIM IT-NETVÆRK Maritim IT-Netværk blev etableret i oktober Formålet med Maritim IT-Netværk er at drøfte og diskutere maritime IT-løsninger i land og til søs, herunder spørgsmål ved valg af IT-platforme og -systemer, maritime IT-strategier, nye teknologier, både maritime og andre systemer, som giver value for money. 16

17 »Den danske maritime industri er afhængig af at være på forkant også med IT-teknologi. Så det er nærliggende at samarbejde også på dette område hvilket vi nu skaber rammer for i det Maritime IT-netværk«Kim Ahler CEO, shipit Kalender Eksempler på kommende netværksmøder for erfarings- og vidensdeling i APRIL MARITIM IT Device management And it s derrived risks Rederiforeningen, København 19. JUNI MARITIM IT Vessel IT Seminar Torm A/S, Hellerup SEPTEMBER SKIBSINSPEKTØR OG HSQE SURVEYOR De nye uddannelser for skibsinspektør København 23. OKTOBER MILJØ OG JURA Decommisioning Lindø Industripark, Odense EFTERÅR Maritim Kommunikation Mere info følger snart København NETVÆRK NOVEMBER Maritim Jura Mere info følger snart København Hold dig opdateret om kommende netværksmøder på 17

18 Vores medlemmer er... Rederier, skibsmæglere og operatører Maritim industri og offshore MEDLEMMER A.P. Møller - MÆRSK A/S A2SEA Blue Star Line A/S Clipper Group A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S DFDS A/S ESVAGT A/S Fjord Line Danmark A/S Færgen A/S Hamlet Management A/S Lauritzen Kosan A/S Mols-Linien A/S Nordic Tankers A/S Peter Madsen Rederi A/S Rederiet M.H. Simonsen ApS Royal Arctic Line A/S Scandlines Danmark A/S Skibsmægler Ejv. Hansens Eftf. A/S Terntank Rederi A/S TORM A/S Havne og havnerelateret Associated Danish Ports A/S Copenhagen Malmö Port AB Esbjerg Havn Grenaa Havn A/S Guldborgsund Havne Helsingør Havne Hundested Havn I/S Kolding Havn Lolland Havne og Færger Nexø Havn A/S Odense Havn Randers Havn Rønne Havn A/S Scandinavisk Transport Center / Køge Havn Aabenraa Havn Aalborg Havn A/S Aarhus Havn Alfa Laval Aalborg A/S Born Boat C.C.Jensen A/S Cobham SATCOM CT Offshore A/S DASPOS DONG Energy Wind Power A/S EMRI A/S FURUNO DANMARK A/S Gatehouse A/S Granly Diesel A/S H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S Insatech A/S Iver C. Weilbach & Co. A/S KVH Industries A/S Lyngsø Marine A/S MAN Diesel & Turbo A/S Marine Alignment A/S Nexø Vodbinderi ApS NT Offshore Offshore Center Danmark Pon Power A/S Royal Greenland A/S Schneider Electric Danmark A/S Siemens A/S Sydhavnens Motorværksted Rønne ApS Tuco Marine ApS Viking Life-Saving Equipment A/S Viking Supply Ships A/S Wärtsilä Danmark A/S Branche- og interessegrupper Bilfærgernes Rederiforening Danish Marine Group Danmarks Rederiforening Danmarks Skibsmæglerforening Dansk Transport og Logistik Danske Havne Danske Maritime DI Transport Fagforbundet 3F Sømændene Foreningen til Søfartens Fremme MARCOD Maritime Network Frederikshavn Maskinmestrenes Forening Rederiforeningen af 2010 Sammenslutningen af Mindre Erhversfartøjer Søfartens Ledere 18

19 Shipping, service, konsulent Universiteter, skoler, vidensinstitutioner A/S Dan-Bunkering Ltd. Aspida Maritime Security Blue Water Shipping A/S Bornholms Elektromotor BP Marine - Nordic Lubricants A/S Bureau Veritas Citizen Dane A/S COWI A/S Cubisol A/S Danish Pilot Service P/S DanPilot, Lodseriet Danmark Dansk Søforsikring G/S DELACOUR DANIA DHI DNV GL Group DOCONTROL A/S E Foqus Danmark A/S Erria A/S Falck Formco A/S Falck Safety Services A/S Fest Data A/S FURUNO European Branch Office Futura Shipping og Invest ApS GEMBA Seafood Consulting Global Marine Surveyors ApS Gorrissen Federspiel Green-Jakobsen A/S Grontmij A/S Hauschildt Marine A/S Incentive Partners Job2Sea Karin Tankers A/S Kjær Data Aps. Lauridsen Industri Leth Agencies Liquid Transfer Technology (Holland) LITEHAUZ Aps Lloyd s Register Consulting Lloyd s Register, Copenhagen Logimatic A/S MapTech by Rocket Brothers MarCore Consult Aps. Maritime Danmark Metalock Denmark A/S Moving Energy MS Engineering A/S MSR Consult Aps Navadan Aps Netop Nexus Kommunikation A/S Nielsen El ApS Nordic Maritime Solutions Nordic Offshore A/S OSK-Shiptech A/S PJ Diesel Engineering A/S PONTE Sea Mall SeaSolution Aps ShipIT Søfartens Arbejdsmiljøråd Saab International Danmark A/S Viking Saatsea Vækst & Viden A/S Weathernews Inc. Japan Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed Copenhagen Business School (CBS) Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Mekanisk Teknologi Fiskeriskolen FORCE Technology Fredericia Maskinmesterskole Institute of Shipping Analysis (SAI) Instituttet for Fremtidsforskning Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole (KME) Lunds Universitet/ CeLIT Marstal Navigationsskole MARTEC, Maritime Training and Education Centre Nyborg Søfartsskole SAMAJU Uddannelser ApS SIMAC Skagen Skipperskole Svendborg Søfartsskole Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Teknologisk Institut Aalborg Universitet Aarhus Maskinmesterskole Finans, forsikring, advokater og klassifikationsselskaber Birch Windahl Advokatfirma Codan Marine Danmarks Skibskredit A/S Den Danske Maritime Fond DUPI Copenhagen ApS Focus Advokater P/S Hafnia Advokatfirma Lavaretus Underwriting AB Nordea Bank Danmark A/S Skibsbevaringsfonden SKULD Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart MAQS Law Firm Villadsen & Fabian-Jessing Advokater Staten, kommuner, regioner Den Maritime Havarikommission Eksportrådet Halsnæs Kommune Københavns Erhvervsservice, Københavns Kommune Søfartsstyrelsen Transportministeriet MEDLEMMER 19

20 BORNHOLM Bornholms Maritime Udviklingscenter Som lead-partner i projekt SoBaTo (Southern Baltic Tech Olympics) og som aktiv samarbejdspartner for øens maritime virksomheder har 2013 været et år, hvor BMUC har fået vind i sejlene og placeret sig fornuftigt på landkortet. Således er BMUC i 2013 blevet budt velkommen i diverse maritime samarbejder såsom udvikling af krydstogsturisme og maritime kompetencer til virksom hederne. I samarbejde med Bornholms erhvervsaktører står BMUC for arbejdet med maritim kompetenceudvikling på øen. Med afsæt i kortlægning har BMUC således i 2013 haft fokus på at identificere behov og nye initiativer, der kan være med til at hæve kompetenceniveauet hos øens maritime virksomheder. Et arbejde der fortsætter i 2014 i tæt samarbejde med projekt Danmarks Maritime Klynge. Med stiftelse af centret året inden har 2013 desuden været kendetegnet ved overblik og synliggørelse af BMUC som en ny maritim samarbejdspartner ift. forretningsudvikling. Bornholms strategiske placering i Østersøen betyder, at der hvert år sejler mellem fyrre og halvtreds tusind skibe forbi øen et ikke ubetydeligt marked med potentiale for at skabe vækst hos bornholmske maritime virksomheder som fx Bornholms Elektromotor ApS. Ved årets sidste arrangement præsenterede virksomheden et nyt koncept for servicering af skibe til søs. Selv siger ejer og direktør i Bornholms Elektromotor ApS, Martin Randrup, at de både har produkterne og erfaringen med bl.a. termografering til forebyggelse af omkostningstunge reparationer. Denne ydelse tager de, som følge af Bornholms beliggenhed, nu til søs i form af konceptet Service at Sea.»Vi har haft meget positivt pingpong (red. med BMUC) i processen og stor glæde af et BMUC-arrangement, hvor konceptet blev fremlagt, og der blev skabt nye potentielle samarbejder og netværk omkring emnet«martin Randrup Direktør Bornholms Elektromotor ApS 20

21 FAKTA OM BMUC BMUC har kontor hos Rønne Havn A/S og ledes af projektkoordinator Lone Reppien Thomsen, der oplever stor lokalinteresse omkring centrets arrangementer. Kva Bornholms placering i Østersøen, ser EMUC den bornholmske afdeling som et strategisk godt afsæt for involvering i både nuværende og kommende projekter med et fokus på Østersøen. BMUC er pt. involveret i projekterne, MarTech LNG og SoBaTo. Sidstnævnte ledes af centret på Bornholm.»Vi ser Fyns Maritime Klynge som en katalysator for teknologisk og økonomisk vækst. Netværkene er katalysatorer for synergi, vækstfremme og bæredygtig teknologi. Synergien skabes af tilliden og etableringen af personlige relationer mellem de deltagende fynske virksomheder og organisationer«svend Erik Lem Teknisk Chef CC Jensen Fyns Maritime Udviklingscenter vi er kommet godt fra start! FYN I starten af 2013 åbnede EMUC en lokalafdeling på Fyn. Fyns Maritime Udviklingscenter, FMUC, er resultatet af mange timers forberedende arbejde, hvor vurderingen lød, at Fyn gemmer på et stort potentiale for forretningsudvikling blandt øens mange små og mellemstore maritime virksomheder. Med adresse på SIMAC arbejder kontoret målrettet med etablering og udvikling af et lokalt netværk med henblik på forretningsudvikling og idégenerering til gavn for medlemmerne. Således har man helt konkret i 2013 holdt netværksmøder i udviklingsgrupper indenfor temaerne: Konstruktion og Materialer, Maritim Support og Rådgivning, Skibsbygning, Offshore Service og Propulsion/Fremdrift. Afviklet som morgenmøder er der tale om et konkret output af det samarbejde FMUC har indgået med SIMAC, Syddansk Universitet, Udvikling Fyn og Ryslinge Højskole under navnet Projekt Fyns Maritime Klynge. internationaliseringsindsats bl.a. med fokus på en fælles markedsføring af klyngens eksportmuligheder i udlandet. Med 81 aktivt deltagende virksomheder ser EMUC med tilfredshed og spænding frem til arbejdet på Fyn i Her vil man fortsat forfølge den positive udvikling og sikre de bedst mulige rammer for øget internationali sering og eksport et konkret behov, der har mødt stærkt engagement fra deltagerne ved de afholdte kurser i internationalisering og forretningsmuligheder. I 2014 vil fokus således være at komme ud og se verden bl.a. i form af B2B-møder med virksomheder og potentielle samarbejdspartnere placeret udenfor Fyn nationalt såvel som internationalt. Vi ser med spænding frem til det fortsatte arbejde i det fynske! Med et budget på 5 millioner har Projekt Fyns Maritime Klynge fokuseret på at skabe et professionelt netværk for maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Fyn. Således har man i 2013 arbejdet med at lave en øget 21

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde

en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde Projekter er støttet af: Netværksdeltagerere: DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g RUCinnovation Gå nye veje og kom foran...

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere