HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

2 STADSGILDET Projekt LGT Onsdag den 29. september kl I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser. Onsdag den 6. oktober kl I Langenæskirkens store mødelokale: Stormøde for alle projektdeltagere og øvrige gildebrødre. Tilmelding til Kjeld Hedelund jfr. omstående annonce. 1/7 GILDE. Mandag d. 20. september kl Møde i Langenæs. Video om sølvøkseløbet. (Jan) Edel. Mandag d. 25. oktober kl Møde i Langenæs. Fra barndom til alderdom. Yrsa og Arne. Arne beretter om sit liv. 2.GILDE Søndag d. 5. september. Sommertur. Mandag d.27. september. Gildehal. 4. GILDE Mandag d. 20. september kl Gildehal, i Langenæskirken. Eftergildehal v/ Ole Linaa "Hvorfor kom jernbanerne til Århus". Mandag d. 18. oktober kl Gildemøde i Langenæskirken. HEROLDEN 2 Sangaften, m.m. tidl. Højskolelærer Bjarne Haahr. 5. GILDE. Mandag den 27. september kl Deltager i 8. Gildes foredragsaften om Gambia. Ellevangs kirken. Mandag den 11. oktober. Egå Sognegård Fødselsdags gildehal 8. Gilde er inviteret. 6. GILDE. Lørdag d. 18. september. Heldagsudflugt i private biler. Gildeledelsen arrangerer. Program følger. Mandag d. 4. oktober. Gildemøde Gr. 63 arrangerer. 8. Gilde Mandag d. 17. august kl Gambiaaften med film og foredrag om Sct. Georgs Gildernes hjælpeprojekt. 5. Gilde inviteres. 9. GILDE Onsdag d. 8. september kl Bowling & spisning. Bowl n Fun Viby. Bemærk ændringen af tidspunktet! Onsdag d. 13. oktober kl Gildehal. Eftergildehal: På pilgrimstur i kørestol v. Birgit Barfod. Mandag d. 25. oktober. Fellowshipday-arrangement på Hadsten Højskole. Se nærmere information i Herolden.

3 FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 9. september kl Så er det tid til at komme på mærkerne igen efter en dejlig lang sommer med for det meste godt vejr. Vi får igen besøg af Raymond Lyhne med nyt om sin spændende samling af det første danske frimærke. Vi mødes i DDS s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Fellowship Day i Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 25. oktober 2010 på Hadsten Højskole Vi mødes kl på Højskolen, Østergade 49. Der er også parkering fra Vesselbjergvej ved nr.26. Vi skilter ved nedkørslen til P-plads. Kom i god tid. Kl vil Fellowship budskabet blive læst op. Herefter får vi lidt at spise. Drikkevarer kan købes til højskolepriser. I år vil vi høre om immigration/integration v. Hüseyin Arac som bl.a. er tolk og leder Hüseyin Arac er født i Tyrkiet 1956, har boet i Danmark siden 1972, er gift og har 2 voksne børn. Er kendt som foredragsholder om bl.a. integration, sociale problemer, ligestilling og konflikter. Under kaffen kan der stilles spørgsmål til Hüseyin Arac. Der vil også være et lille lotteri, der går til humanitære formål. Aftenen forventes afsluttet ca. kl Pris kr. 120,- + drikkevarer Bindende tilmelding med navn senest 15. oktober 2010 til: Elsebeth Rasmussen, Århus Mail: Tlf: eller

4 Er der noget at flage for? Ja, det er der i den grad! Ved en - som sædvanlig - festlig og velbesøgt højtidelighed i den store sal på Århus Rådhus blev Valdemarsdag 2010 fejret af Danmarks-Samfundet med både sang og taler. Balkonerne var også i år kranset med byens faner, og det var naturligvis også ved denne lejlighed, at Sct. Georgs Gilderne i Århus stod for motiveringen for og uddelingen af Sct. Georgs Gildernes Flagpris 2010 på i alt kroner. Det er jo efterhånden blevet en fast tradition med denne uddeling i den smukke ramme og med den store bevågenhed fra byens borgere. Og der var da også stor glæde hos de nominerede over den opmærksomhed, der herved blev dem til del -udover pengene, naturligvis! Prismodtagerne var (nævnt i vilkårlig rækkefølge): Lavia Århus kroner Himmeriggården kroner mandecentret kroner 1. Tranbjerg Gruppe kroner Folkekirkesamvirket i Århus kroner Ramallah Spejderne i Gellerup kroner Forud for højtideligheden var gået faneoptog til Århus Domkirke, hvor der var en kort andagt afvekslende med musikalske indslag i den store domkirke fyldt med dannebrogsfaner. Herefter igen faneoptog, denne gang til Århus Rådhus, hvor Danmarks-Samfundet så stod for afviklingen af fejringen af Dannebrogs fødselsdag. Mange gildehilsener fra Nils Liljeberg 4

5 Sammendrag af protokol for stadsgildeting Ad. 1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmetællere. Følgende blev valgt: Dirigent, Henning Holck, 5. G, protokolfører, Jette Jørgensen, 4. G.. De tre valgte stemmetællere kom ikke i aktion. Ad. 2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. SGM begyndte beretningen med lidt statistik, der viser, at der pr. l. april 2010 stadig er otte gilder i Århus Stadsgilde med i alt 152 gildebrødre. Der er i periodens løb kun sket en enkelt udskiftning i gildeledelserne, nemlig i 8. G., hvor Kirsten Thorndal Nielsen har afløst Eva Leth, som gildets skatmester. Beretningen fortsatte med omtale af de enkelte arrangementer i årets løb. Da disse har været omtalt i Herolden i løbet af året, springes omtale over i dette sammendrag. SGM takkede SGL samt redaktør af Herolden, Ole Andreasen og PR ansvarlig, Benny Aros for Stormøde vedrørende projekt Landsgildeting 2011 i Århus Nu er der mindre end et år til LGT 2011 i Århus. Vi har brug for at alle gildebrødre i Århus støtter op om opgaven. Derfor indbyder vi til stormøde onsdag den 6. oktober kl. 19 i Langenæskirkens sognegård Projektgrupperne vil her orientere om de mange spændende planer, og være parat til at lave en aftale med dig! Alle implicerede, samt øvrige interesserede, gildebrødre er velkomne til at møde op til denne orientering om Projekt LGT 2011 Kom og vær med sammen finder vi opgaven der passer til netop dig! Tilmelding senest 29. september til Kjeld Hedelund på tlf eller 5

6 et godt, loyalt og inspirerende samarbejde. Også en tak for godt samarbejde til GM i de enkelte gilder samt til udvalgsformænd og revisorer. SGM beretning blev enstemmigt godkendt. Ad. 3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. Uffe gennemgik regnskabet, der har været trykt i Herolden, maj Regnskab og status blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. Ad. 5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer for det kommende år. SGM deltager i GM-stævnet september Fellowshipday afholdes 25. oktober 2010 i Østjysk Distrikts regi. Fredslyset 2010 kommer til Århus Hovedbanegård, onsdag 24. november - Nytårsgildehal 2011 er i 5. gildes regi, og datoen er fredag 7. januar 2011 i Frimurer Logens lokaler i Kristiansgade. Tanken om at slå de 8 gilder i Århus Stadsgilde sammen lever stadig, og gilderne opfordres til at etablere samarbejde, der vil gøre en sammenlægning lettere. Den altoverskyggende opgave i såvel 2010 som er at skabe gode rammer for LGT Ad. 6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med uændret kontingent. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. Ad. 7. Valg af stadsgildeledelse. SGM, Hanne Brissing, 4.G., SGK Elisabeth Møller, 4.G, SGS Uffe Jørgensen, 4.G. og DIS Elsebeth Rasmussen, 6. G.blev enstemmigt genvalgt. Da DUS, Henrik Mejer allerede har siddet et år på dispensation, skulle der vælges en ny til dette embede. SGL havde foreslået Jan Bigum, 2.G,.og Jan blev enstemmigt valgt. Ad. 8. Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. Genvalg til Jan Omøe, 4. G,. Poul Kallesø, 4. G.og Ole Andreasen, 6. G. Ad. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg til revisor Inge Kiel, 8. G.og revisorsuppleant Svend Erik Mortensen, 6. G. Ad. 10. Beretning fra fonde og laug. Formændene aflagde korte beretninger. Ad. 11. Valg af fondsbestyrelser. Sct. Georgs Fonden. Der var genvalg til Jonna Lyhne, 10. G. (formand) og Colstrup, 4. G. De øvrige medlemmer,

7 Hans Fink og Inger Rossen var ikke på valg. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL.. Som suppleant i stedet for Lars Thue Hansen, der har meldt sig ud af gilderne, valgtes Henrik Mejer, 6. G. Spejderfonden. Der var genvalg til Kirsten Kristiansen, 6. G. - Jørgen Kristiansen, 4. G. (formand) og Helle Kristensen, 6. G. var ikke på valg. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL. -Suppleant, Paul Møller -Jørgensen, 5. G. blev genvalgt. Ad. 12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. Frimærkelauget. Hans Fink 1./7. G. berettede, at det går fint, og at der stadig er plads til nye medlemmer.. Forlev Centret. Erik Birkholm, 4. G. fortalte, at der er god aktivitet, økonomien er blevet bedre. Der er kommet ny ledelse, der har et godt forhold til DDS. Der er god udlejning hen over sommeren. Ad. 13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. Ingen. Ad. 14. Eventuelt. Lovudvalget blev foreslået nedlagt, idet Jørgen Petersen, der hidtil har varetaget dette udvalg, fandt det overflødigt, og da det ikke er et udvalg stadfæstet i Århus Gildernes vedtægter, kunne forslaget uden videre godkendes. Jørgen har givet tilsagn om, at vi i givne situationer stadig kan trække på hans ekspertise. Frimærkelauget. Hans Fink efterlyste et sted til opbevaring af frimærker, evt. en container, idet man ikke kan benytte de nuværende lokaliteter længere. GM har fået tilsendt et eksemplar. Den video fra Jyttes og Jacks rejse til Østen. Efter lidt møje og snilde fik vi omsider teknikken til at fungere, så Jytte og Jack kunne berette om deres eventyrlige tur til Kina, Japan og Korea. Vi startede med Løft dit hoved du raske gut, hvorefter videoen kom i gang. Pga. overbooking blev 6 personer fra rejseselskabet, heriblandt Jytte og Jack, efterladt i Amsterdam, og kom først med næste dag. Det havde Jack det helt fint med, da de fik en rigtig god kompensation, så det ville han da gerne gøre om en anden gang. Det blev til en rundrejse med masser af kultur og oplevelser og et fantastisk 1. klasses krydstogt. Måltiderne måtte indtages ved spisning med pinde, hvilket udløste et vægttab for hver på 1 kg. De oplevede at se Den Kinesiske Mur, Qing-gravene, en silkefabrik, Den forbudte by, Den Himmelske Freds plads m. v. i Beijing. 7

8 Derefter gik turen med tog sydpå til Shanghai, en noget flot og moderne by. Der var sørget for alt, bl.a. sejler en båd rundt og rydder affald i havnen. Turen gik videre med krydstogtskib, plads til 2000 personer, og Jack øjnede muligheden for at komme på golfbanen, selvom det kun var en minigolf. De boede i en kahyt med egen altan. Videre til Nagasaki. Der var et bombemuseum, hvor man så film af atombomben, der dræbte mennesker. I Korea oplevede de verdens 4` største havn. Herfra sejlede de videre tilbage til Shanghai. Tilbage til lufthavnen med et magnettog, der kom op på en hastighed af 431 km. I timen. De blev en hel del rigere med mange spændende oplevelser, som vi andre fik glæde af at opleve med mange gode billeder. Inden fremvisningen havde de sikret sig at vi fik et glas boblevin, som kompensation hvis vi måske ville kede os. Men det var på ingen måde tilfældet. Nå, men det er lidt svært med det der lille kamera at holde helt i ro, hvilket jeg udmærket selv kender til. Vi glæder os til at se hvad det lille videokamera kan fremtrylle af deres næste tur. En rigtig stor tak til Jytte og Jack. Ofk HEROLDEN 8 Mandag d. 14. juni samledes hele 2. Gilde til en forsinket friluftsgildehal i Gallerne Åby/Hasle s dejlige spejdercenter Himmeriggården i Trige Skov. Det kan varmt anbefales til friluftsgildehaller eller andre udendørs gildeaktiviteter. Se nærmere på Den forsinkede friluftsgildehal skyldtes alene gildemesters store rejse med Hurtigruten til Nordkap. Om det var for at få inspiration til gildemestertalen vides ikke sikkert, men den var indirekte kernen i den gildemestertale, som Kirsten holdt. Den drejede sig om at være 11 dage uden Nyheder, hverken lokale, danske eller fra den store verden. Kan man leve uden sådanne, når man er vant til at få timenyheder i radioen, en daglig avis, 2-3 Tvnyheder samt mulighed for lige at tjekke internettets udbud af Nyheder? Det er både godt og skidt at følge så godt med, og de 11 døgn uden nyheder var gået fint, og Kirsten havde egentlig ikke følt noget større afsavn, der var jo så meget andet spændende uden for koøjerne og på de mange udflugter hele tiden. Efter gildehallen kom en af centrets ledere og fortalte om stedet, der er et gammelt husmandssted, som spejderne har lejet af Skov- og Naturstyrelsen på en 30-årig kontrakt. Herefter gik man i gang med renoveringen, som stadig pågår. I stuehuset, hvor der er stort køkken, er der plads

9 til 50 siddende og på centeret kan i alt 60 sove. Der er værksteder, samlingsrum til det grove, depoter og meget mere. Efter at have været det hele igennem og set lidt på de nærmeste omgivelser med græs og skov, samledes vi i opholdsstuen til lidt godt til gane og mave, inden turen atter gik hjem til Århus. Klavs templer i Kina grundet dets naturmedicinske egenskaber. Vandgranen, som kun var kendt fra fossile aflejringer i kullag, blev genkendt i Kina i 1941, og har været dyrket i Danmark siden Efter rundvisningen drog vi til Ørnereden, vor vi indtog vores medbragte mad og drikke ved naturskolens borde. En dejlig og lærerig dag. Erik Den 21. juni mødtes vi i det dejligste vejr, ved indgangen til Forstbotanisk have med naturvejleder Henrik Hansen og hunden Nanna, som skulle føre os igennem haven. Haven blev anlagt i 1923 og samlingen er i dag på ca. 900 træer og buske fra de tempererede egne på den nordlige halvkugle. Rundvisningen var ud over fakta, krydret med mange historier og oplysninger, bl.a. at hvide blomster bestøves af natsværmere, kulørte af bier. Af de mere spektakulære træer var der: Den vrangede bøg, som er en almindelig dansk bøg med en genetisk defekt, der gør, at den ikke vokser i højden. efter 80 år er den stadig kun ca. 2 meter høj, men fylder godt i bredden. Tempeltræet (Ginkgo biloba). som under danske forhold kan blive op til 20 meter højt. Navnet skyldes, at træet ofte findes i nærheden af 9 5. Gilde samledes d. 14. juni til friluftsgildehal i Toggerbo spejdercenter. Vi var igen i år heldige med vejret. Det var det mest vidunderlige solskin og næsten stille vejr. Først var der vandregildehal, i ordets rette betydning, hvor alle, som er i stand til det, går en dejlig tur i naturen. Derefter samledes vi på den store bålplads til gildehal. Der havde besøg af 6 gæster. Gildemesterens tale drejede sig om sport i denne tid hvor VM feberen raser. Hvad er sport? Spurgte han og besvarede det selv, kappestrid, legemsøvelser, ansvar og penge. Da GM var på højskole og tog ledereksamen hed det, "En sund sjæl i et sundt legeme". Der er så mange frivillige, som giver børn og unge mange gode oplevelser. Vi må have stor respekt for disse ledere, for hvad er alternativet? - gadehjørnet med øl og det der er værre.

10 DGI (dansk gymnastik og idræt), holder landsstævne hvert fjerde år. Her samles tusinde gymnaster, det er så stort, at selv fjernsynet er der. Her er der mange udøvere, og ikke så mange tilskuere, modsat fodbold. Til en kamp i København var der 29 busser med Mols færgen, men kun en bus spillerne. Hvem står bag fodboldfeberen? Det gør FIFA, som vi er medlem af. Er det kunst? GM henviser til en tekst af Lucas, hvor Jesus advarer mod griskhed. Ronaldo får 1,5 millioner om ugen. Statsministeren får 1,5 om året. Landsholdet på ferie i Sydafrika får lidt lommepenge, 630 tusinde kr. + deres 2 millioner. Cykelsporten er epokegørende, hvor kommer pengene fra? Dem betaler vi til fjernsynet, og til de store firmaer der er sponsorer. GM er ikke stolt af, at Arla er sponsor eller at Carlsberg sponsorere det engelske landshold. Positivt er det, at de 40 ton frø til etableringen af græsbanerne i Sydafrika er avlet af danske bønder. Efter gildemestertalen hørte vi Brydenfelt og Hannibal spille, "I skovens dybe ro". Viggo holdt 5 min. Sct. Georg, han kaldte sit indlæg, "Vidneberetning fra 5. maj 1945". I anledning af Valdemarsdag i morgen er det min tur til at hejse Dannebrog ved flagborgen på Vejlby Bakke. Og det har fået mig til at tænke 65 år tilbage, da besættelsen af Danmark ophørte". Efterhånden er de fleste øjenvidner til denne begivenhed borte. Jeg vil derfor i mine 5 min. HEROLDEN 10 Sct. Georg fortælle lidt fra den tid, medens jeg kan huske det. Viggo er født i Allehelgensgade i Roskilde, hvor hans far havde forretning og bilværksted. I slutningen af besættelsen var der mange tyskere i denne gade. Et stort tømrerfirma var leverandør til tyskerne, og der havde flere gange været sabotage, med deraf følgende tyske vagtposter døgnet rundt. Den 4. maj 1945 var Viggo 14 år og gik i 2 mellem på Katedralskolen. Om aftenen skrev han på en stil, som skulle afleveres næste morgen. Pludselig var der megen støj og råben, så Viggo løb ned på gaden. Her gik folk med dannebrogsflag og andre bannere syngende gennem byen med trompeter, trommer og fakler. Folk rev mørklægningsgardiner ned og brændte dem i bål på gaden. Viggo var næsten ikke hjemme natten til d. 5. maj. Om morgen ringede alle landets kirkeklokker, bl.a. Domkirkens 3 klokker, i en hel time, og overdøvede næsten rektors tale, - Viggos stil blev aldrig færdig. Viggo var med sine 14 år for ung til at være rigtig frihedskæmper. Men han var dog med til at fremstille billeder og lave identitetskort med falske navne til modstandsbevægelsen. Viggo har i 26 år været ansat som teknisk driftschef i DR fra 1962, han har talt med mange radiofolk, som arbejdede i Statsradiofonien under besættelsen. De har fortalt, at der var fast tysk programvagt og soldater til bevogtning, alle radioudsendelser blev

11 selvfølgelig censureret. Mange radiomedarbejdere var med i modstandsbevægelsen. Studierne var så lydtætte, at man kunne opleve skydeøvelser der, selvom der opholdt sig tyskere i huset. De illegale våben blev opbevaret i ventilationskanalerne. I slutningen af krigen blev udsendelserne indskrænket meget. Og om aftenen sendtes der kun til kl. 21, for at de allierede bombemaskiner ikke kunne benytte radiosenderen som pejlestation. Efter dejlig musik fra "Music of the Grand Canyon" lukkedes gildehallen. Herefter gik vi inden døre, hvor gruppe 52 havde sørget for 2 slags kold kartoffelsalat og masser af pølser med tilbehør. Med "Nu er jord og himmel stille" sluttede den dejligste friluftsgildehal. Jeg vil lige tilføje, at aftenbelysningen, da vi kørte hjem ved 22,30, var helt vidunderlig. Hanne. Mandag den 7. juni står der friluftsgildehal i Giberhytten i kalenderen. Det er køligt, og regnen siler ned, men endnu engang var vi heldige, for da vi mødtes, var det blevet tørvejr, og det blev en rigtig fin aften. Gildehallen omkring bålet, men under beskyttende sejldug, blev indtaget, Sonja bød velkommen, og vi sang "Vi er børn af sol og sommer". I sin gildemestertale begyndte Sonja med at tale om Sorte svaner, som stadig er betegnelsen på fuglen, som oprindeligt levede i Australien, men betegnelsen nu brugt i finansverdenen for uventede begivenheder. Sorte svaner findes overalt, kan være menneskeskabte men også naturkatastrofer. Sonja omtalte 11. september, vulkanudbruddet i Island, jordskælvet på Haiti, oversvømmelserne i Polen og senest olieudslippet i den Mexicanske Golf. Sammenlignet med disse katastrofer, som berører så mange mennesker, er vi heldige, at vi kan sidde her i den flotte natur ved Giberåen. Sonja fortalte om åen, dens forløb og om alle møllerne den passerer, om fiskeyngel og om Giber bro ved Vilhelmsborg. Om H. C. Andersens grufulde oplevelse, som gæst på godset, var passager i en hestetrukket vogn, som tørnede mod en bro. Ingen kom noget til heldigvis. Til slut konstaterede Sonja, at vi ikke længere er afhængige af vandkraft fra møllerne men kan trykke på en kontakt og få el. Efter "Når egene knoppes" havde Nini 5. min. Sct. Georg. Hun fortalte om landskabet omkring Århus i ældre tid, om kvindernes arbejde med malkning, om mændene som gik på hoveri og om børnearbejde, Om indavl hos familierne i Fulden, som skabte mange originaler. Om havnen i Norsminde, som på den tid var større end havnen i Århus. Et par passende Gruk havde Nini også fundet. Alice 11

12 læste gildeloven, og efter endnu en sang blev gildehallen lukket. Aftenen sluttede vi med pølser stegt på bål og kaffe til Ninis hjemmebagte kager. Det blev en rigtig dejlig aften med mange kloge ord og god stemning. Så vi kunne tage hver til sit med ønsket om en god sommer. Tove 8. Gilde sluttede traditionen tro gildeåret 2009/10 med en søndagsudflugt den 30. maj, som sendte deltagerne ud på en længere køretur med endestation på Hjerl Hede. Arrangementet var tilrettelagt Stinne og Eva og havde sit udgangspunkt ved Elmuseet ved Tange sø, hvor alle mødte til tiden klar til formiddagskaffe under en skytung himmel i ly af endnu lysegrønne trækroner. En af dagens mange regnbyger åbnede netop for sluserne, og regntøj og paraplyer blev hurtigt fundet frem og campingbordet slået op. Vejret blev diskuteret, kaffen drukket og der blev opnået enighed om, at alt ikke var så slemt, for regnbyger varer jo ikke evigt. Ganske rigtigt; tørvejret indfandt sig, så vi fortsatte i tre biler vestpå over Viborg til den lille landsby Sahl ved Vinderup og endnu tættere på Hjerl Hede. Vi besøgte her den meget spændende kirke, som er en af landets ældste og mest velbevarende stenkirker. En af kirkens betroede medarbejdere fortalte levende om dens historie, som tog os med helt tilbage til vikingetiden og 1100-tallet, hvor den blev bygget, med mange senere forandringer og udvidelser. Den er opført ovenpå en langt mindre trækirke, som igen, mener man, blev bygget over stolpehullerne fra et bjælkehus, et hedensk helligsted, hvor den tids folk samledes og ofrede. Kirkerummet er smukt og stilrent, og udsmykningen tæller bl.a. to kalkmalerier fra 1400 tallet. Døbefont og dåbsfadet, alterkalk m.m. har hver sin spændende historie og er fra forskellige tidsaldre. Alterbord og altertavlen er fra 1200 tallet og ikke mindst den gyldne altertavle er et historisk klenodie, formentlig det største i nogen dansk landsbykirke. Tavlen er fremstillet i kobber, som fra bagsiden er banket op i relieffer med motiver fra Jesu jordiske liv. Det hele er lueforgyldt med en blanding af guld og kviksølv, som tilsammen danner en meget holdbar overfladelegering. Kirken skal ses, og det kan der let gå flere timer med. Men vi hastede videre til nye oplevelser og for flere af os til et godt gensyn med frilandsmuseet Hjerl Hede en lille verden for sig og med huse og gårde, haver, marker og dyr. Den store sæson på Hjerl Hede er jo i skolernes sommerferie, men 12

13 alle huse og bygninger var tilgængelige, men ikke befolket. Vi kunne dog godt forestille os, hvordan det hele summer af liv og aktivitet, når det går løs. Købmandsbutikken rummer masser af varer på hylderne fra en svunden tid, samt ting og sager hængende ned fra butikkens loft, og inventaret må mindst være fra begyndelsen af 1900 tallet. Inde bag ved butikken boede så købmanden med sin familie. Vi besøgte smedjen, vandmøllen, mejeriet, bageriet o. s. v. samt skomageren, karetmageren og drejerværkstedet. Vi kunne spise vore medbragte klemmer undervejs under tag og med borde og bænke, men det opdagede vi først efter vi halv våde af småbyger allerede havde indtaget Skyttegården, frilandsmuseets udmærkede restaurant, hvor værten var glad for at få besøg og derfor kvitterede med velvoksne Stjerneskud, spækket med nystegte fiskefileter, masser af rejer etc. samt et godt glas fadøl. Mætte og veltilpasse forsatte vi rundt på Heden hvor vi fandt præstegården, kirken, gadekæret med ænder og gæs, stenalderbopladsen, mosebruget, savværket m.m. inden vi igen søgte indendørs i det nye store besøgscenter med billetsalg, souvenir, brochurer etc. Vi drak vores medbragte kaffe og Stine delte rundhåndet ud af sin hjemmebagte kage. Så ønskede vi hinanden god hjemtur og sommerferie og på gensyn den 30. august, hvor det nye gildeår starter med friluftsgildehal ved Bellevue Strand i Risskov. Frits Onsdag d. 26. maj havde vi arbejdstøjet på! Vi skulle nemlig lave ting og sager til Mulighedernes Marked. Hvad er det? Det var en kæmpeudstilling som skulle informere, om hvad Fredenskirken rummer. Kirken har tilbudt alle at deltage i dette arrangement. Dvs. alle der har deres daglige gang i Fredenskirken og som gerne vil være med til at fortælle alle i sognet, hvad Fredenskirken har af muligheder. ( Mulighedernes Marked fandt sted i forbindelse med Fredenskirkens 50 års fødselsdag d juni) Vi lavede plancher om alt fra Fredslyset til indsamling af brugte frimærker. Der kom ca. 40 faner, til Valdemarsdag i Domkirken. En af disse var vores fra 9. Gilde. Fejring af Dannebrogs fødselsdag er altid en dejlig og givende begivenhed, som mange holder af at fejre. Det kunne man også se i år med de mange, der var mødt op til gudstjenesten. Vi havde i 9. Gilde taget den beslutning, at vi i år tog fra Domkirken og ud til Fredenskirken til en hyggeaften. Hans og Ruth var taget direk- 13

14 te til kirken og tog imod os med kaffe og en let fiskeanretning.. Da vi til sidst måtte bryde op med et god sommer, havde vi fået næste års program i hånden. Og kunne gå hjem med store forventninger til sommerudflugten til Jenle i august måned. Birgit Gildeting: Vores årlige gildeting blev holdt i Kongsvang hytten på behørig vis. Der skal ikke refereres i detaljer, da der ikke er noget nyt under himlen. Tinget var fint, vi kom alle til orde bagefter og sang nogle gode sange. Kort og godt, vi fortsætter i samme stil med glæde. Gildemøde: Vores gildemøde blev afholdt som overraskelse. Det viste sig at bestå i et foredrag af en meget rejsende sygeplejerske, som har prøvet at efterleve sine drømme samtidig med at have familie og børn og en gård. Det kan der være mange meninger om, vi havde alle nogle stille tanker og spørgsmål. Er det et stort egotrip på bekostning af familien som svigtes. Kan det virkelig gå godt? Det endte med skilsmisse, fyring, ny uddannelse, et liv uden børn på et lille hummer i Århus osv. osv. I dag er hun igen gift med sin x-mand og hun er i dag meget klogere. Jeg tror ikke det gav meget positivt til HEROLDEN 14 eftertanke for os. Det gav en del diskussion hvorefter vi hyggede os med en godbid og dejlige sange. Gildemøde i det grønne: Forår, sommer eller ej, du kan selv vælge, men vi tog på vandretur i Ulvedalen. Den 18. maj var første dejlige sommeraften, så vi nød turen gennem det grønne, blomstrende landskab. Det kan ikke blive mere dansk og smukkere. Vi blev nærmest helt høj af den overvældende glæde over sommerens komme igen. Bøgen svævede i modlyset, vilde blomstrende kirsebær forsatte os i en japansk drøm. Brændenælderne var friske, lige til at tage med hjem og tørre og blande i salt. Skovsyren lignede et hvidt blødt tæppe, og sådan kunne jeg blive ved. Skovens stilhed og storhed med symfonikoncert af utallige forskellige fugle. Det føltes som den grønne seng var redt og vi kunne lugte de grønne dufte. Vi blev forkælet med lækker aftensmad ved en skøn lejrplads med shelter og alt hvad et friluftsmenneske kan drømme om. Vi sluttede aftenen af på Havredal ungdomsskole, en stor oplevelse. Her spadserede vi i sansehaven, et fritidsområde med alt hvad grønne hænder formår. En dejlig tanke, at der findes så skønt et sted for unge mennesker, som har brug for lidt struktur og hjælp for så efter 3 års skolegang at blive sluset ud i jobs. Det er her Pia og Kim lægger meget sjæl i de unge mennesker.

15 TAK med store bogstaver, det var en pragtfuld aften, som sluttede med den skønne hjemtur. Sommerafslutning: Vi gik langs Giber åen, en smuk sommeraften, som blev sidste møde inden ferien. Vi sluttede med hyggeligt samvær ved shelteren, som er godt gemt, og hvor vi er uforstyrrede. Vi lavede bål, og nød hinandens selskab. Vi fik en lille opgave, skulle finde en passende pind og så skulle vi se, hvem der kunne lave flest knob. Jeg må sige, vi var overraskede, hvor mange vi kunne fremtrylle til alles glæde. Vi blev også forkælede og så var det aftenen, hvor vi sang alle vore dejlige bålsange og sommersange, jo, vi har en pragtfuld sangskat at tage af. God sommer til alle og på glad gensyn efter sommeren. Ulla K. HEROLDEN udkommer næste gang ca. 1. oktober Deadline 15. september. Denne måneds forside er leveret af Hans Fink, 1./7. G. Billedet er taget i kirken på Jarl Hede, kirken er en rekonstruktion af en anden kirke og den er ikke indviet så må ikke bruges til kirkelige handlinger. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon

16 Afsender: HEROLDEN Grøndalsvej Viby J. B Illustration ved Gustave Doré SKILDPADDEN OG DE TO ÆNDER En skildpadde havde to venner, og vennerne - det var to ænder. Og skildpadden sa: Hvem der ikke var her, og hvem der ku flyve i dette her vejr! Men at flyve i luften betinger man ikke har skjold, men vinger. Og skildpadden sad og blev sur. Men ænderne tilbød en tur. De skaffed en pind forinden, og bad den bide i pinden, og pinden holdt de imellem sig og sa:»gør dig klar til den lange vej. Vi flyver om lidt i hast. Det er vigtigt, du bider dig fast.«og skildpadden bed i pinden, og så fløj de op mod vinden. Da lød der et råb, som var smukt:»se, luftens dronning på flugt!«og ordet var så sødt som honning, så skildpadden gentog:»dronning.«den glemte rent, at den bed, og så faldt skildpadden ned. Den glemte, den fløj så hastig og glemte den pind, den hang fast i. Det døde den af -- og grunden var kun, at den åbnede munden. Nu håber jeg så I ved, man kan dø af forfængelighed! Citat fra La Fontaine s fabler, 10. bog fabel 3, gendigtet af Johannes Møllehave.

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Protokol fra Stadsgildeting 18. maj 2011.

Protokol fra Stadsgildeting 18. maj 2011. Protokol fra Stadsgildeting 18. maj 2011. Dagsorden 1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmetællere. 2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. 3. Stadsgildeskatmester

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 51. årgang Juni Nr. 6 2013 Europamester 2013 Det var engang fodboldlandsholdet. Det var to gange i det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017

Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017 Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017 i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Udby, 4300 Holbæk Spisning kl. 18: Startede med hyggelig fællesspisning og møde inden aftenens begivenheder. Foredrag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere