HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

2 STADSGILDET Projekt LGT Onsdag den 29. september kl I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser. Onsdag den 6. oktober kl I Langenæskirkens store mødelokale: Stormøde for alle projektdeltagere og øvrige gildebrødre. Tilmelding til Kjeld Hedelund jfr. omstående annonce. 1/7 GILDE. Mandag d. 20. september kl Møde i Langenæs. Video om sølvøkseløbet. (Jan) Edel. Mandag d. 25. oktober kl Møde i Langenæs. Fra barndom til alderdom. Yrsa og Arne. Arne beretter om sit liv. 2.GILDE Søndag d. 5. september. Sommertur. Mandag d.27. september. Gildehal. 4. GILDE Mandag d. 20. september kl Gildehal, i Langenæskirken. Eftergildehal v/ Ole Linaa "Hvorfor kom jernbanerne til Århus". Mandag d. 18. oktober kl Gildemøde i Langenæskirken. HEROLDEN 2 Sangaften, m.m. tidl. Højskolelærer Bjarne Haahr. 5. GILDE. Mandag den 27. september kl Deltager i 8. Gildes foredragsaften om Gambia. Ellevangs kirken. Mandag den 11. oktober. Egå Sognegård Fødselsdags gildehal 8. Gilde er inviteret. 6. GILDE. Lørdag d. 18. september. Heldagsudflugt i private biler. Gildeledelsen arrangerer. Program følger. Mandag d. 4. oktober. Gildemøde Gr. 63 arrangerer. 8. Gilde Mandag d. 17. august kl Gambiaaften med film og foredrag om Sct. Georgs Gildernes hjælpeprojekt. 5. Gilde inviteres. 9. GILDE Onsdag d. 8. september kl Bowling & spisning. Bowl n Fun Viby. Bemærk ændringen af tidspunktet! Onsdag d. 13. oktober kl Gildehal. Eftergildehal: På pilgrimstur i kørestol v. Birgit Barfod. Mandag d. 25. oktober. Fellowshipday-arrangement på Hadsten Højskole. Se nærmere information i Herolden.

3 FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 9. september kl Så er det tid til at komme på mærkerne igen efter en dejlig lang sommer med for det meste godt vejr. Vi får igen besøg af Raymond Lyhne med nyt om sin spændende samling af det første danske frimærke. Vi mødes i DDS s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Fellowship Day i Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 25. oktober 2010 på Hadsten Højskole Vi mødes kl på Højskolen, Østergade 49. Der er også parkering fra Vesselbjergvej ved nr.26. Vi skilter ved nedkørslen til P-plads. Kom i god tid. Kl vil Fellowship budskabet blive læst op. Herefter får vi lidt at spise. Drikkevarer kan købes til højskolepriser. I år vil vi høre om immigration/integration v. Hüseyin Arac som bl.a. er tolk og leder Hüseyin Arac er født i Tyrkiet 1956, har boet i Danmark siden 1972, er gift og har 2 voksne børn. Er kendt som foredragsholder om bl.a. integration, sociale problemer, ligestilling og konflikter. Under kaffen kan der stilles spørgsmål til Hüseyin Arac. Der vil også være et lille lotteri, der går til humanitære formål. Aftenen forventes afsluttet ca. kl Pris kr. 120,- + drikkevarer Bindende tilmelding med navn senest 15. oktober 2010 til: Elsebeth Rasmussen, Århus Mail: Tlf: eller

4 Er der noget at flage for? Ja, det er der i den grad! Ved en - som sædvanlig - festlig og velbesøgt højtidelighed i den store sal på Århus Rådhus blev Valdemarsdag 2010 fejret af Danmarks-Samfundet med både sang og taler. Balkonerne var også i år kranset med byens faner, og det var naturligvis også ved denne lejlighed, at Sct. Georgs Gilderne i Århus stod for motiveringen for og uddelingen af Sct. Georgs Gildernes Flagpris 2010 på i alt kroner. Det er jo efterhånden blevet en fast tradition med denne uddeling i den smukke ramme og med den store bevågenhed fra byens borgere. Og der var da også stor glæde hos de nominerede over den opmærksomhed, der herved blev dem til del -udover pengene, naturligvis! Prismodtagerne var (nævnt i vilkårlig rækkefølge): Lavia Århus kroner Himmeriggården kroner mandecentret kroner 1. Tranbjerg Gruppe kroner Folkekirkesamvirket i Århus kroner Ramallah Spejderne i Gellerup kroner Forud for højtideligheden var gået faneoptog til Århus Domkirke, hvor der var en kort andagt afvekslende med musikalske indslag i den store domkirke fyldt med dannebrogsfaner. Herefter igen faneoptog, denne gang til Århus Rådhus, hvor Danmarks-Samfundet så stod for afviklingen af fejringen af Dannebrogs fødselsdag. Mange gildehilsener fra Nils Liljeberg 4

5 Sammendrag af protokol for stadsgildeting Ad. 1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmetællere. Følgende blev valgt: Dirigent, Henning Holck, 5. G, protokolfører, Jette Jørgensen, 4. G.. De tre valgte stemmetællere kom ikke i aktion. Ad. 2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. SGM begyndte beretningen med lidt statistik, der viser, at der pr. l. april 2010 stadig er otte gilder i Århus Stadsgilde med i alt 152 gildebrødre. Der er i periodens løb kun sket en enkelt udskiftning i gildeledelserne, nemlig i 8. G., hvor Kirsten Thorndal Nielsen har afløst Eva Leth, som gildets skatmester. Beretningen fortsatte med omtale af de enkelte arrangementer i årets løb. Da disse har været omtalt i Herolden i løbet af året, springes omtale over i dette sammendrag. SGM takkede SGL samt redaktør af Herolden, Ole Andreasen og PR ansvarlig, Benny Aros for Stormøde vedrørende projekt Landsgildeting 2011 i Århus Nu er der mindre end et år til LGT 2011 i Århus. Vi har brug for at alle gildebrødre i Århus støtter op om opgaven. Derfor indbyder vi til stormøde onsdag den 6. oktober kl. 19 i Langenæskirkens sognegård Projektgrupperne vil her orientere om de mange spændende planer, og være parat til at lave en aftale med dig! Alle implicerede, samt øvrige interesserede, gildebrødre er velkomne til at møde op til denne orientering om Projekt LGT 2011 Kom og vær med sammen finder vi opgaven der passer til netop dig! Tilmelding senest 29. september til Kjeld Hedelund på tlf eller 5

6 et godt, loyalt og inspirerende samarbejde. Også en tak for godt samarbejde til GM i de enkelte gilder samt til udvalgsformænd og revisorer. SGM beretning blev enstemmigt godkendt. Ad. 3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. Uffe gennemgik regnskabet, der har været trykt i Herolden, maj Regnskab og status blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. Ad. 5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer for det kommende år. SGM deltager i GM-stævnet september Fellowshipday afholdes 25. oktober 2010 i Østjysk Distrikts regi. Fredslyset 2010 kommer til Århus Hovedbanegård, onsdag 24. november - Nytårsgildehal 2011 er i 5. gildes regi, og datoen er fredag 7. januar 2011 i Frimurer Logens lokaler i Kristiansgade. Tanken om at slå de 8 gilder i Århus Stadsgilde sammen lever stadig, og gilderne opfordres til at etablere samarbejde, der vil gøre en sammenlægning lettere. Den altoverskyggende opgave i såvel 2010 som er at skabe gode rammer for LGT Ad. 6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med uændret kontingent. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. Ad. 7. Valg af stadsgildeledelse. SGM, Hanne Brissing, 4.G., SGK Elisabeth Møller, 4.G, SGS Uffe Jørgensen, 4.G. og DIS Elsebeth Rasmussen, 6. G.blev enstemmigt genvalgt. Da DUS, Henrik Mejer allerede har siddet et år på dispensation, skulle der vælges en ny til dette embede. SGL havde foreslået Jan Bigum, 2.G,.og Jan blev enstemmigt valgt. Ad. 8. Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. Genvalg til Jan Omøe, 4. G,. Poul Kallesø, 4. G.og Ole Andreasen, 6. G. Ad. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg til revisor Inge Kiel, 8. G.og revisorsuppleant Svend Erik Mortensen, 6. G. Ad. 10. Beretning fra fonde og laug. Formændene aflagde korte beretninger. Ad. 11. Valg af fondsbestyrelser. Sct. Georgs Fonden. Der var genvalg til Jonna Lyhne, 10. G. (formand) og Colstrup, 4. G. De øvrige medlemmer,

7 Hans Fink og Inger Rossen var ikke på valg. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL.. Som suppleant i stedet for Lars Thue Hansen, der har meldt sig ud af gilderne, valgtes Henrik Mejer, 6. G. Spejderfonden. Der var genvalg til Kirsten Kristiansen, 6. G. - Jørgen Kristiansen, 4. G. (formand) og Helle Kristensen, 6. G. var ikke på valg. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL. -Suppleant, Paul Møller -Jørgensen, 5. G. blev genvalgt. Ad. 12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. Frimærkelauget. Hans Fink 1./7. G. berettede, at det går fint, og at der stadig er plads til nye medlemmer.. Forlev Centret. Erik Birkholm, 4. G. fortalte, at der er god aktivitet, økonomien er blevet bedre. Der er kommet ny ledelse, der har et godt forhold til DDS. Der er god udlejning hen over sommeren. Ad. 13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. Ingen. Ad. 14. Eventuelt. Lovudvalget blev foreslået nedlagt, idet Jørgen Petersen, der hidtil har varetaget dette udvalg, fandt det overflødigt, og da det ikke er et udvalg stadfæstet i Århus Gildernes vedtægter, kunne forslaget uden videre godkendes. Jørgen har givet tilsagn om, at vi i givne situationer stadig kan trække på hans ekspertise. Frimærkelauget. Hans Fink efterlyste et sted til opbevaring af frimærker, evt. en container, idet man ikke kan benytte de nuværende lokaliteter længere. GM har fået tilsendt et eksemplar. Den video fra Jyttes og Jacks rejse til Østen. Efter lidt møje og snilde fik vi omsider teknikken til at fungere, så Jytte og Jack kunne berette om deres eventyrlige tur til Kina, Japan og Korea. Vi startede med Løft dit hoved du raske gut, hvorefter videoen kom i gang. Pga. overbooking blev 6 personer fra rejseselskabet, heriblandt Jytte og Jack, efterladt i Amsterdam, og kom først med næste dag. Det havde Jack det helt fint med, da de fik en rigtig god kompensation, så det ville han da gerne gøre om en anden gang. Det blev til en rundrejse med masser af kultur og oplevelser og et fantastisk 1. klasses krydstogt. Måltiderne måtte indtages ved spisning med pinde, hvilket udløste et vægttab for hver på 1 kg. De oplevede at se Den Kinesiske Mur, Qing-gravene, en silkefabrik, Den forbudte by, Den Himmelske Freds plads m. v. i Beijing. 7

8 Derefter gik turen med tog sydpå til Shanghai, en noget flot og moderne by. Der var sørget for alt, bl.a. sejler en båd rundt og rydder affald i havnen. Turen gik videre med krydstogtskib, plads til 2000 personer, og Jack øjnede muligheden for at komme på golfbanen, selvom det kun var en minigolf. De boede i en kahyt med egen altan. Videre til Nagasaki. Der var et bombemuseum, hvor man så film af atombomben, der dræbte mennesker. I Korea oplevede de verdens 4` største havn. Herfra sejlede de videre tilbage til Shanghai. Tilbage til lufthavnen med et magnettog, der kom op på en hastighed af 431 km. I timen. De blev en hel del rigere med mange spændende oplevelser, som vi andre fik glæde af at opleve med mange gode billeder. Inden fremvisningen havde de sikret sig at vi fik et glas boblevin, som kompensation hvis vi måske ville kede os. Men det var på ingen måde tilfældet. Nå, men det er lidt svært med det der lille kamera at holde helt i ro, hvilket jeg udmærket selv kender til. Vi glæder os til at se hvad det lille videokamera kan fremtrylle af deres næste tur. En rigtig stor tak til Jytte og Jack. Ofk HEROLDEN 8 Mandag d. 14. juni samledes hele 2. Gilde til en forsinket friluftsgildehal i Gallerne Åby/Hasle s dejlige spejdercenter Himmeriggården i Trige Skov. Det kan varmt anbefales til friluftsgildehaller eller andre udendørs gildeaktiviteter. Se nærmere på Den forsinkede friluftsgildehal skyldtes alene gildemesters store rejse med Hurtigruten til Nordkap. Om det var for at få inspiration til gildemestertalen vides ikke sikkert, men den var indirekte kernen i den gildemestertale, som Kirsten holdt. Den drejede sig om at være 11 dage uden Nyheder, hverken lokale, danske eller fra den store verden. Kan man leve uden sådanne, når man er vant til at få timenyheder i radioen, en daglig avis, 2-3 Tvnyheder samt mulighed for lige at tjekke internettets udbud af Nyheder? Det er både godt og skidt at følge så godt med, og de 11 døgn uden nyheder var gået fint, og Kirsten havde egentlig ikke følt noget større afsavn, der var jo så meget andet spændende uden for koøjerne og på de mange udflugter hele tiden. Efter gildehallen kom en af centrets ledere og fortalte om stedet, der er et gammelt husmandssted, som spejderne har lejet af Skov- og Naturstyrelsen på en 30-årig kontrakt. Herefter gik man i gang med renoveringen, som stadig pågår. I stuehuset, hvor der er stort køkken, er der plads

9 til 50 siddende og på centeret kan i alt 60 sove. Der er værksteder, samlingsrum til det grove, depoter og meget mere. Efter at have været det hele igennem og set lidt på de nærmeste omgivelser med græs og skov, samledes vi i opholdsstuen til lidt godt til gane og mave, inden turen atter gik hjem til Århus. Klavs templer i Kina grundet dets naturmedicinske egenskaber. Vandgranen, som kun var kendt fra fossile aflejringer i kullag, blev genkendt i Kina i 1941, og har været dyrket i Danmark siden Efter rundvisningen drog vi til Ørnereden, vor vi indtog vores medbragte mad og drikke ved naturskolens borde. En dejlig og lærerig dag. Erik Den 21. juni mødtes vi i det dejligste vejr, ved indgangen til Forstbotanisk have med naturvejleder Henrik Hansen og hunden Nanna, som skulle føre os igennem haven. Haven blev anlagt i 1923 og samlingen er i dag på ca. 900 træer og buske fra de tempererede egne på den nordlige halvkugle. Rundvisningen var ud over fakta, krydret med mange historier og oplysninger, bl.a. at hvide blomster bestøves af natsværmere, kulørte af bier. Af de mere spektakulære træer var der: Den vrangede bøg, som er en almindelig dansk bøg med en genetisk defekt, der gør, at den ikke vokser i højden. efter 80 år er den stadig kun ca. 2 meter høj, men fylder godt i bredden. Tempeltræet (Ginkgo biloba). som under danske forhold kan blive op til 20 meter højt. Navnet skyldes, at træet ofte findes i nærheden af 9 5. Gilde samledes d. 14. juni til friluftsgildehal i Toggerbo spejdercenter. Vi var igen i år heldige med vejret. Det var det mest vidunderlige solskin og næsten stille vejr. Først var der vandregildehal, i ordets rette betydning, hvor alle, som er i stand til det, går en dejlig tur i naturen. Derefter samledes vi på den store bålplads til gildehal. Der havde besøg af 6 gæster. Gildemesterens tale drejede sig om sport i denne tid hvor VM feberen raser. Hvad er sport? Spurgte han og besvarede det selv, kappestrid, legemsøvelser, ansvar og penge. Da GM var på højskole og tog ledereksamen hed det, "En sund sjæl i et sundt legeme". Der er så mange frivillige, som giver børn og unge mange gode oplevelser. Vi må have stor respekt for disse ledere, for hvad er alternativet? - gadehjørnet med øl og det der er værre.

10 DGI (dansk gymnastik og idræt), holder landsstævne hvert fjerde år. Her samles tusinde gymnaster, det er så stort, at selv fjernsynet er der. Her er der mange udøvere, og ikke så mange tilskuere, modsat fodbold. Til en kamp i København var der 29 busser med Mols færgen, men kun en bus spillerne. Hvem står bag fodboldfeberen? Det gør FIFA, som vi er medlem af. Er det kunst? GM henviser til en tekst af Lucas, hvor Jesus advarer mod griskhed. Ronaldo får 1,5 millioner om ugen. Statsministeren får 1,5 om året. Landsholdet på ferie i Sydafrika får lidt lommepenge, 630 tusinde kr. + deres 2 millioner. Cykelsporten er epokegørende, hvor kommer pengene fra? Dem betaler vi til fjernsynet, og til de store firmaer der er sponsorer. GM er ikke stolt af, at Arla er sponsor eller at Carlsberg sponsorere det engelske landshold. Positivt er det, at de 40 ton frø til etableringen af græsbanerne i Sydafrika er avlet af danske bønder. Efter gildemestertalen hørte vi Brydenfelt og Hannibal spille, "I skovens dybe ro". Viggo holdt 5 min. Sct. Georg, han kaldte sit indlæg, "Vidneberetning fra 5. maj 1945". I anledning af Valdemarsdag i morgen er det min tur til at hejse Dannebrog ved flagborgen på Vejlby Bakke. Og det har fået mig til at tænke 65 år tilbage, da besættelsen af Danmark ophørte". Efterhånden er de fleste øjenvidner til denne begivenhed borte. Jeg vil derfor i mine 5 min. HEROLDEN 10 Sct. Georg fortælle lidt fra den tid, medens jeg kan huske det. Viggo er født i Allehelgensgade i Roskilde, hvor hans far havde forretning og bilværksted. I slutningen af besættelsen var der mange tyskere i denne gade. Et stort tømrerfirma var leverandør til tyskerne, og der havde flere gange været sabotage, med deraf følgende tyske vagtposter døgnet rundt. Den 4. maj 1945 var Viggo 14 år og gik i 2 mellem på Katedralskolen. Om aftenen skrev han på en stil, som skulle afleveres næste morgen. Pludselig var der megen støj og råben, så Viggo løb ned på gaden. Her gik folk med dannebrogsflag og andre bannere syngende gennem byen med trompeter, trommer og fakler. Folk rev mørklægningsgardiner ned og brændte dem i bål på gaden. Viggo var næsten ikke hjemme natten til d. 5. maj. Om morgen ringede alle landets kirkeklokker, bl.a. Domkirkens 3 klokker, i en hel time, og overdøvede næsten rektors tale, - Viggos stil blev aldrig færdig. Viggo var med sine 14 år for ung til at være rigtig frihedskæmper. Men han var dog med til at fremstille billeder og lave identitetskort med falske navne til modstandsbevægelsen. Viggo har i 26 år været ansat som teknisk driftschef i DR fra 1962, han har talt med mange radiofolk, som arbejdede i Statsradiofonien under besættelsen. De har fortalt, at der var fast tysk programvagt og soldater til bevogtning, alle radioudsendelser blev

11 selvfølgelig censureret. Mange radiomedarbejdere var med i modstandsbevægelsen. Studierne var så lydtætte, at man kunne opleve skydeøvelser der, selvom der opholdt sig tyskere i huset. De illegale våben blev opbevaret i ventilationskanalerne. I slutningen af krigen blev udsendelserne indskrænket meget. Og om aftenen sendtes der kun til kl. 21, for at de allierede bombemaskiner ikke kunne benytte radiosenderen som pejlestation. Efter dejlig musik fra "Music of the Grand Canyon" lukkedes gildehallen. Herefter gik vi inden døre, hvor gruppe 52 havde sørget for 2 slags kold kartoffelsalat og masser af pølser med tilbehør. Med "Nu er jord og himmel stille" sluttede den dejligste friluftsgildehal. Jeg vil lige tilføje, at aftenbelysningen, da vi kørte hjem ved 22,30, var helt vidunderlig. Hanne. Mandag den 7. juni står der friluftsgildehal i Giberhytten i kalenderen. Det er køligt, og regnen siler ned, men endnu engang var vi heldige, for da vi mødtes, var det blevet tørvejr, og det blev en rigtig fin aften. Gildehallen omkring bålet, men under beskyttende sejldug, blev indtaget, Sonja bød velkommen, og vi sang "Vi er børn af sol og sommer". I sin gildemestertale begyndte Sonja med at tale om Sorte svaner, som stadig er betegnelsen på fuglen, som oprindeligt levede i Australien, men betegnelsen nu brugt i finansverdenen for uventede begivenheder. Sorte svaner findes overalt, kan være menneskeskabte men også naturkatastrofer. Sonja omtalte 11. september, vulkanudbruddet i Island, jordskælvet på Haiti, oversvømmelserne i Polen og senest olieudslippet i den Mexicanske Golf. Sammenlignet med disse katastrofer, som berører så mange mennesker, er vi heldige, at vi kan sidde her i den flotte natur ved Giberåen. Sonja fortalte om åen, dens forløb og om alle møllerne den passerer, om fiskeyngel og om Giber bro ved Vilhelmsborg. Om H. C. Andersens grufulde oplevelse, som gæst på godset, var passager i en hestetrukket vogn, som tørnede mod en bro. Ingen kom noget til heldigvis. Til slut konstaterede Sonja, at vi ikke længere er afhængige af vandkraft fra møllerne men kan trykke på en kontakt og få el. Efter "Når egene knoppes" havde Nini 5. min. Sct. Georg. Hun fortalte om landskabet omkring Århus i ældre tid, om kvindernes arbejde med malkning, om mændene som gik på hoveri og om børnearbejde, Om indavl hos familierne i Fulden, som skabte mange originaler. Om havnen i Norsminde, som på den tid var større end havnen i Århus. Et par passende Gruk havde Nini også fundet. Alice 11

12 læste gildeloven, og efter endnu en sang blev gildehallen lukket. Aftenen sluttede vi med pølser stegt på bål og kaffe til Ninis hjemmebagte kager. Det blev en rigtig dejlig aften med mange kloge ord og god stemning. Så vi kunne tage hver til sit med ønsket om en god sommer. Tove 8. Gilde sluttede traditionen tro gildeåret 2009/10 med en søndagsudflugt den 30. maj, som sendte deltagerne ud på en længere køretur med endestation på Hjerl Hede. Arrangementet var tilrettelagt Stinne og Eva og havde sit udgangspunkt ved Elmuseet ved Tange sø, hvor alle mødte til tiden klar til formiddagskaffe under en skytung himmel i ly af endnu lysegrønne trækroner. En af dagens mange regnbyger åbnede netop for sluserne, og regntøj og paraplyer blev hurtigt fundet frem og campingbordet slået op. Vejret blev diskuteret, kaffen drukket og der blev opnået enighed om, at alt ikke var så slemt, for regnbyger varer jo ikke evigt. Ganske rigtigt; tørvejret indfandt sig, så vi fortsatte i tre biler vestpå over Viborg til den lille landsby Sahl ved Vinderup og endnu tættere på Hjerl Hede. Vi besøgte her den meget spændende kirke, som er en af landets ældste og mest velbevarende stenkirker. En af kirkens betroede medarbejdere fortalte levende om dens historie, som tog os med helt tilbage til vikingetiden og 1100-tallet, hvor den blev bygget, med mange senere forandringer og udvidelser. Den er opført ovenpå en langt mindre trækirke, som igen, mener man, blev bygget over stolpehullerne fra et bjælkehus, et hedensk helligsted, hvor den tids folk samledes og ofrede. Kirkerummet er smukt og stilrent, og udsmykningen tæller bl.a. to kalkmalerier fra 1400 tallet. Døbefont og dåbsfadet, alterkalk m.m. har hver sin spændende historie og er fra forskellige tidsaldre. Alterbord og altertavlen er fra 1200 tallet og ikke mindst den gyldne altertavle er et historisk klenodie, formentlig det største i nogen dansk landsbykirke. Tavlen er fremstillet i kobber, som fra bagsiden er banket op i relieffer med motiver fra Jesu jordiske liv. Det hele er lueforgyldt med en blanding af guld og kviksølv, som tilsammen danner en meget holdbar overfladelegering. Kirken skal ses, og det kan der let gå flere timer med. Men vi hastede videre til nye oplevelser og for flere af os til et godt gensyn med frilandsmuseet Hjerl Hede en lille verden for sig og med huse og gårde, haver, marker og dyr. Den store sæson på Hjerl Hede er jo i skolernes sommerferie, men 12

13 alle huse og bygninger var tilgængelige, men ikke befolket. Vi kunne dog godt forestille os, hvordan det hele summer af liv og aktivitet, når det går løs. Købmandsbutikken rummer masser af varer på hylderne fra en svunden tid, samt ting og sager hængende ned fra butikkens loft, og inventaret må mindst være fra begyndelsen af 1900 tallet. Inde bag ved butikken boede så købmanden med sin familie. Vi besøgte smedjen, vandmøllen, mejeriet, bageriet o. s. v. samt skomageren, karetmageren og drejerværkstedet. Vi kunne spise vore medbragte klemmer undervejs under tag og med borde og bænke, men det opdagede vi først efter vi halv våde af småbyger allerede havde indtaget Skyttegården, frilandsmuseets udmærkede restaurant, hvor værten var glad for at få besøg og derfor kvitterede med velvoksne Stjerneskud, spækket med nystegte fiskefileter, masser af rejer etc. samt et godt glas fadøl. Mætte og veltilpasse forsatte vi rundt på Heden hvor vi fandt præstegården, kirken, gadekæret med ænder og gæs, stenalderbopladsen, mosebruget, savværket m.m. inden vi igen søgte indendørs i det nye store besøgscenter med billetsalg, souvenir, brochurer etc. Vi drak vores medbragte kaffe og Stine delte rundhåndet ud af sin hjemmebagte kage. Så ønskede vi hinanden god hjemtur og sommerferie og på gensyn den 30. august, hvor det nye gildeår starter med friluftsgildehal ved Bellevue Strand i Risskov. Frits Onsdag d. 26. maj havde vi arbejdstøjet på! Vi skulle nemlig lave ting og sager til Mulighedernes Marked. Hvad er det? Det var en kæmpeudstilling som skulle informere, om hvad Fredenskirken rummer. Kirken har tilbudt alle at deltage i dette arrangement. Dvs. alle der har deres daglige gang i Fredenskirken og som gerne vil være med til at fortælle alle i sognet, hvad Fredenskirken har af muligheder. ( Mulighedernes Marked fandt sted i forbindelse med Fredenskirkens 50 års fødselsdag d juni) Vi lavede plancher om alt fra Fredslyset til indsamling af brugte frimærker. Der kom ca. 40 faner, til Valdemarsdag i Domkirken. En af disse var vores fra 9. Gilde. Fejring af Dannebrogs fødselsdag er altid en dejlig og givende begivenhed, som mange holder af at fejre. Det kunne man også se i år med de mange, der var mødt op til gudstjenesten. Vi havde i 9. Gilde taget den beslutning, at vi i år tog fra Domkirken og ud til Fredenskirken til en hyggeaften. Hans og Ruth var taget direk- 13

14 te til kirken og tog imod os med kaffe og en let fiskeanretning.. Da vi til sidst måtte bryde op med et god sommer, havde vi fået næste års program i hånden. Og kunne gå hjem med store forventninger til sommerudflugten til Jenle i august måned. Birgit Gildeting: Vores årlige gildeting blev holdt i Kongsvang hytten på behørig vis. Der skal ikke refereres i detaljer, da der ikke er noget nyt under himlen. Tinget var fint, vi kom alle til orde bagefter og sang nogle gode sange. Kort og godt, vi fortsætter i samme stil med glæde. Gildemøde: Vores gildemøde blev afholdt som overraskelse. Det viste sig at bestå i et foredrag af en meget rejsende sygeplejerske, som har prøvet at efterleve sine drømme samtidig med at have familie og børn og en gård. Det kan der være mange meninger om, vi havde alle nogle stille tanker og spørgsmål. Er det et stort egotrip på bekostning af familien som svigtes. Kan det virkelig gå godt? Det endte med skilsmisse, fyring, ny uddannelse, et liv uden børn på et lille hummer i Århus osv. osv. I dag er hun igen gift med sin x-mand og hun er i dag meget klogere. Jeg tror ikke det gav meget positivt til HEROLDEN 14 eftertanke for os. Det gav en del diskussion hvorefter vi hyggede os med en godbid og dejlige sange. Gildemøde i det grønne: Forår, sommer eller ej, du kan selv vælge, men vi tog på vandretur i Ulvedalen. Den 18. maj var første dejlige sommeraften, så vi nød turen gennem det grønne, blomstrende landskab. Det kan ikke blive mere dansk og smukkere. Vi blev nærmest helt høj af den overvældende glæde over sommerens komme igen. Bøgen svævede i modlyset, vilde blomstrende kirsebær forsatte os i en japansk drøm. Brændenælderne var friske, lige til at tage med hjem og tørre og blande i salt. Skovsyren lignede et hvidt blødt tæppe, og sådan kunne jeg blive ved. Skovens stilhed og storhed med symfonikoncert af utallige forskellige fugle. Det føltes som den grønne seng var redt og vi kunne lugte de grønne dufte. Vi blev forkælet med lækker aftensmad ved en skøn lejrplads med shelter og alt hvad et friluftsmenneske kan drømme om. Vi sluttede aftenen af på Havredal ungdomsskole, en stor oplevelse. Her spadserede vi i sansehaven, et fritidsområde med alt hvad grønne hænder formår. En dejlig tanke, at der findes så skønt et sted for unge mennesker, som har brug for lidt struktur og hjælp for så efter 3 års skolegang at blive sluset ud i jobs. Det er her Pia og Kim lægger meget sjæl i de unge mennesker.

15 TAK med store bogstaver, det var en pragtfuld aften, som sluttede med den skønne hjemtur. Sommerafslutning: Vi gik langs Giber åen, en smuk sommeraften, som blev sidste møde inden ferien. Vi sluttede med hyggeligt samvær ved shelteren, som er godt gemt, og hvor vi er uforstyrrede. Vi lavede bål, og nød hinandens selskab. Vi fik en lille opgave, skulle finde en passende pind og så skulle vi se, hvem der kunne lave flest knob. Jeg må sige, vi var overraskede, hvor mange vi kunne fremtrylle til alles glæde. Vi blev også forkælede og så var det aftenen, hvor vi sang alle vore dejlige bålsange og sommersange, jo, vi har en pragtfuld sangskat at tage af. God sommer til alle og på glad gensyn efter sommeren. Ulla K. HEROLDEN udkommer næste gang ca. 1. oktober Deadline 15. september. Denne måneds forside er leveret af Hans Fink, 1./7. G. Billedet er taget i kirken på Jarl Hede, kirken er en rekonstruktion af en anden kirke og den er ikke indviet så må ikke bruges til kirkelige handlinger. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon

16 Afsender: HEROLDEN Grøndalsvej Viby J. B Illustration ved Gustave Doré SKILDPADDEN OG DE TO ÆNDER En skildpadde havde to venner, og vennerne - det var to ænder. Og skildpadden sa: Hvem der ikke var her, og hvem der ku flyve i dette her vejr! Men at flyve i luften betinger man ikke har skjold, men vinger. Og skildpadden sad og blev sur. Men ænderne tilbød en tur. De skaffed en pind forinden, og bad den bide i pinden, og pinden holdt de imellem sig og sa:»gør dig klar til den lange vej. Vi flyver om lidt i hast. Det er vigtigt, du bider dig fast.«og skildpadden bed i pinden, og så fløj de op mod vinden. Da lød der et råb, som var smukt:»se, luftens dronning på flugt!«og ordet var så sødt som honning, så skildpadden gentog:»dronning.«den glemte rent, at den bed, og så faldt skildpadden ned. Den glemte, den fløj så hastig og glemte den pind, den hang fast i. Det døde den af -- og grunden var kun, at den åbnede munden. Nu håber jeg så I ved, man kan dø af forfængelighed! Citat fra La Fontaine s fabler, 10. bog fabel 3, gendigtet af Johannes Møllehave.

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere