HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

2 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag d. 23. april. 50 års Jubilæum, i Langenæskirken (se indbydelsen i Herolden, marts) Mandag d. 17. maj kl Gildemøde i Langenæskirken. Mozart og Tryllefløjten v/gunna Knudsen HEROLDEN som hobby at gå rundt på kirkegårde for at finde gravstene med underfundige tekster og specielle historier, som han vil fortælle om. 8. GILDE Mandag d. 14. april. Sct. Georgs gildehal. 9. GILDE Onsdag d. 21. april kl Sct. Georgs aften med 2. og 6. Gilde i Fredenskirken. Vært: 9. Gilde 10. GILDE 20. april kl Gildehal m/indsættelse. Indbydelse udsendes. 5. GILDE. Mandag d. 12. april kl Sct. Georgs Gildehal i Egå Sognegård med Sct. Georgs budskabet og indsættelse af ny dørherold. Mandag den 10. maj kl Vandretur ved Egå Engsø. Vi mødes ved p-pladsen Viengsø 7 kl Naturvejleder Bjarne Golles vil fortælle om søen, dens dyreliv og rekreative muligheder. Lejrbål og traktement ved søens shelters og bålplads. 6. GILDE. Onsdag d. 21. april kl Sct. Georgs Gildehal hos 9. Gilde. Mandag d. 3. maj kl Gildemøde Gr. 63 arrangerer. Historien bag gravstenen. Evald Sønderby fra 1. Herning Gilde har gennem de sidste mange år haft FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 8. april kl Møde i DDS s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Vi sorterer frimærker for Frimærkebanken. Ridderår Jørgen Pedersen, 9. G. 45 år. Gildeår Kaj Skærbæk, 6. G. 60 år. Fødselsdage Niels Blicher, 4. G. 75 år Arne Pedersen, 4. G. 75 år. 2

3 Stormøde vedrørende projekt Landsgildeting 2011 i Århus Stadsgildeledelsen er nu så langt i de indledende forberedelser af Projekt LGT 2011 at den endelige projektorganisation og projektplan kan fremlægges mandag den 12. april kl. 19 i Langenæskirkens sognegård Mange gildebrødre har allerede givet tilsagn om at tage del i de spændende opgaver. Alle implicerede, samt øvrige interesserede, gildebrødre er velkomne til at møde op til denne orientering om Projekt LGT 2011 Kom og vær med Tilmelding senest 9. april til Kjeld Hedelund på Efterlysning!!!!!!!!!! Er der nogle der kan hjælpe Frimærkebanken med et lokale / rum til opbevaring af indsamlede frimærker, garage, lade eller lignende. Den container vi har haft stående på min arbejdsplads kan vi ikke benytte mere, da afdelingen nedlægges og flytter, vi kan ikke flytte med. Er der en der kan hjælpe så kontakt venligst: Frimærkebanken Hans Fink Skovgårdsvænget Tranbjerg Tlf

4 Mandag d. 22. februar var der et forsinket fastelavnsgildemøde i 2. Gilde. Gruppe 21 stod for aftenens program. Det startede med, at vi blev delt i 2 grupper, hvorefter vi skulle lægge baggrundsfarve på et lærred. Mens malingen tørrede, spiste vi dejligt smørebrød og sang vore gode sange til snapsen. Derefter fik vi hver især udleveret små sedler med figurer, som vi skulle male på lærredet. Efter lidt besvær med at få et fornuftigt billede ud af disse små sedlers opgaver, som var flagstang, træ, bar dame, ufo, cykel med mange flere, så kom vi i gang med maleriet. Noget lignede bedre end andet, men de kunstneriske evner er jo heller ikke lige høje hos alle, nogle har prøvet det før, mens andre kun maler lofter og vægge. Herefter var der kaffe og dejlige hjemmebagte fastelavnsboller, sange og meddelelser. Det blev overvejet at sende malerierne til Lauritz.com, og provenuet til Haitis børn. Vi valgte dog i stedet at holde intern auktion over malerierne og provenuet til vor datter i Afrika. Atter en god aften i gildet og hinandens samvær. Klavs Et af billederne er vist på bagsiden. Red. Mandag den 8. marts afholdte 5. gilde sit årlige gildeting i Egå Sognegård. Gildemester åbnede mødet og bød velkommen. Åge blev valgt som dirigent. I sin beretning fremhævede Erik den store glæde det er at være gildemester i et gilde med så flot en opbakning til alle møder, også i aften er vi fuldtallige, tak for det. Erik gennemgik kort vore arrangementer i det forgangne gildeår og fremhævede udendørsgildehallen i Toggerbo, hvor vi også skal holde gildehal i år, til denne gildehal havde vi gæster fra Frimurerlogen, et bekendtskab der har ført til, at vi som arrangører af Stadsgildets Nytårsgildehal i 2011 kan låne deres smukke lokaler. Foredragsaftenen med Gitte, en spejder fra KFUM i Lystrup, blev også fremhævet. Gitte har været sponseret fra Flagprisen til at deltage i et spejderstævne i Mongoliet, her oplevede vi hvad nogle af vore flagpenge blev brugt til. Susanne fik tak for hendes og hendes mands initiativ, med en aften på Århusbugten med en Hjemmeværnskutteren. Erik fremhævede også Stadsgildets arrangement i Friheden og Nytårsgildehallen som to store succes. Gildets medlemmer blev forberedt på deltagelse i Landsgildetinget i 2011, hvor der vil blive brug for alle kræfter for at sætte Århus på Sct. Georgs Gildernes Danmarkskort. 4

5 5 Den kommende kontingentforhøjelse som følge af Landsgildets kontingentforhøjelse blev varslet, hverken Landsgildet eller os selv har i en årrække forhøjet kontingentet, selv om de almindelige priser er steget. De faste omkostninger er blevet for tunge med det svigtende medlemstal. Landsgildet blev rost for tiltag med reducering af omkostningerne. Vort eget mødested Egå Sognegård, har varslet betaling for lån af lokaler, kr. 10,00 pr. mødedeltager eller minimum kr pr. aften. Fremover betaler vi lejen ved at lægge beløbet på traktementerne. Sluttelig takkede Erik hele den øvrige gildeledelse for godt samarbejde i det forløbne gildeår. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Skatmester kunne aflægge et flot regnskab med et lille overskud. Budgettet med den indregnede kontingentstigning blev også godkendt enstemmigt. Fra grupperne blev der berettet om stor aktivitet, en gruppe havde i vinterens løb arbejdet med at tilrettelægge en weekendtur til Fredericia, det har været spændende at finde ud af hvor megen historie der var i denne by, vi blot kører forbi på vej sydpå. En anden gruppe havde hygget sig med at klippe frimærker og har afleveret kg. til Frimærkebanken. Birgit, gildets GIM berettede om to arrangementer. Fellowship aften med foredrag af Karin Boldsen havde været en rigtig fin aften. Fredslysarrangementet blev også omtalt som meget stemningsfuldt, specielt arrangementet i Vor Frue Kirkes krypt. Dette års Fellowship arrangeres af Østjyske og gennemføres på Hadsten Højskole. Valgene betød kun en enkelt ændring i gildeledelsen, idet Kirsten faldt for 6. års reglen som Dørherold, hvorefter Jette blev valgt. Efter et flot paté traktement som gildeledelsen stod for tog vi fat på eventuelt. Her drøftede vi blandt andet emner til det kommende års arbejdsprogram samt andre emner der optager gildet. Efter en vellykket aften kunne Erik sige tak for i aften og kom godt hjem. Referat Kansler 20 gildemedlemmer var mødt til det årlige gildeting, som blev afholdt den 1.marts. Efter gildemesterens velkomst begyndte vi gildetinget med at vælge aftenens dirigent, det blev endnu engang Henrik, som konstaterede, at tinget var lovligt og rettidigt indvarslet. Henrik læste dagsordenen op. Herefter blev Elsebeth valgt som protokolfører og Ole A. og Alice som stemmetællere. Ordet blev givet til gildemester Sonja, som aflagde beretning. Metha var blevet afløst af Inger Andersen som kansler. Sonja gennemgik årets arrangementer, som især var præget af besøget i maj af vore norske gildeven-

6 ner, og ellers mange gode oplevelser indenfor og ude i naturen. Vi hørte lidt om kommende arrangementer i april, Sct. Georgs aften hos 9. Gilde sammen med 2. Gilde og den årlige udflugt planlagt til den 18. september. Sonja takkede kansler og skatmester for samarbejdet og os alle for et godt gildeår. Skatmester Robin aflagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. Budgettet for det kommende år med forslag om uændret kontingent blev godkendt. Gruppelederne aflagde beretning. En gruppe har fast emne, de øvrige to grupper har valgfrie indlæg. Ridderudvalget har ikke holdt møder. Elsebeth berettede fra internationalt udvalg om Fellowship-day i 2009, om Fredslyset og om Fellowship-day 2010, som skal afholdes på Hadsten højskole den Som DIS er Elsebeth også involveret i det kommende landsgildeting. Alice forsøger at styre flagblokkene trods afbud. Pia sidder i spejder- udvalget, hvor de skal holde næste møde i marts. Valget forløb hurtigt, idet der var genvalg på alle poster. Under eventuelt gjorde Sonja opmærksom på den uddelte "brugsanvisning" for de lånte lokaler i Langenæs kirken. Sonja berørte også det kommende landsgildeting, hvor vi skal i arbejdstøjet. Henrik sluttede gildetinget. Så trængte vi til lidt at spise, og vi fik sild, lun leverpostej,. ost og til kaffen kager fra Birthe Christensens hjemmebageri. I aftenens løb havde vi sunget et par sange, og sluttede med "Nu er jord og himmel stille" efter Sonjas tak for denne aften. Tove Torsdag d. 4. marts kl var der laugsting, som atter blev afholdt hjemme hos Hans Fink. Der var også denne gang et stort fremmøde og sangen til de gule ærters pris gjaldede endnu en gang i stuen. Tak til Jytte for de dejlige ærter. Tinget blev under ledelse af undertegnede afviklet efter dagsordenen og beretningerne blev godkendt uden mange kommentarer. Regnskabet blev godkendt. Indtil videre uændret kontingent. Der var genvalg på følgende poster: Laugsmester: Hans Fink, Skatmester: Jan Omøe, Skriver: Uffe Jørgensen og Revisor: Henrik Meyer. Datoer for det kommende års 9 aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans Fink har efterfølgende udsendt en mere detaljeret mødeplan, der også indeholder hvem der medbringer mødepræmier til de forskellige møder. Uffe 6

7 Jazz-& Folkteltet på Skt. Pauls Kirkeplads Hermed inviteres til Opstartsmøde for hjælpere Fredag den 23. april 2010 kl. 19:00 ca. 22:00 Vi mødes i Frivillighuset - Skt. Pauls Gade 25 - til spisning, præsentation af årets program og underholdning. Du får samtidig mulighed for at skrive dig på vagtplanen. Tilmelding senest den 20. april til: Helge Rossen på tlf eller Fra omkring 1. maj vil programmet være opdateret på: Med venlig hilsen Helge Rossen Denne måneds forside er tilsendt af Jan Omøe, 4. Gilde viser et maleri der pryder gildehuset i Sidney. HEROLDEN udkommer næste gang ca. 1. maj 2010 Deadline 15. april. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon

8 Afsender: HEROLDEN Grøndalsvej Viby J. B På siden vises et maleri fra 2. Gildes møde i februar.

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 STADSGILDET Projekt LGT 2011. Onsdag den 29. september kl. 19.00. I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 1./7. GILDE. Mandag d. 23. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæskirkens lokaler. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag d. 23.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 - REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere