BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer"

Transkript

1 KATALOG det gamle testamente det nye testamente temaer

2 DET GAMLE TESTAMENTE OLE DUPONT KOFOD VÆR MODIG OG STÆRK Otte studier om Josva. Josva voksede op under israelitternes ørkenvandring. Han blev af Gud valgt som leder, da folket skulle føres ind i det lovede land efter Moses død. Guds ord til ham i den situation var:»vær modig og stærk«, for Gud var selv med ham. Teksterne om Josva åbner bl.a. for det perspektiv, at Gud holder sine løfter og griber mægtigt ind. 24 sider 30 kr. ROAR STEFFENSEN TRO I FRAFALDETS TID Syv studier over udvalgte tekster fra 1. og 2. Kongebog. Beretningerne om Elias og Elisa i 1. og 2. Kongebog fortæller om Gud, der viser sin magt og omsorg og griber ind - også når landet er tørt som en ørken og fuld af afgudsdyrkelse.»tro i frafaldets tid«sammenligner Elias og Elisas samtid med vores og stiller spørgsmål, der fremmer samtale og eftertanke. JOHANNES SANGGAARD HERREN FRELSER Syv studier over Esajas Bog. I Esajas Bog når forkyndelsen af Kristus i GT sit højdepunkt. Her findes julens evangelium om Kristus og hans evige fredsrige. Her findes påskens evangelium. Først og fremmest i de afsnit, som kaldes for Herrens lidende tjener. Ligeledes kan vi finde et glimt af Pinseåndens komme. Den bringer vand til de tørstende. Til sidst har Esajas Bog et udblik mod fuldendelsens herlige rige. ROBERT BLADT HERRENS PROFET JEREMIAS Syv studier over Jeremias Bog. Jeremias råber folket til bod og omvendelse. De afslår. Så befaler han dem at bøje sig under Herrens straf. De afslår stadig. De vil ikke finde sig i sådan en ulykkesprofet. Igennem alt dette bliver Jeremias ét med sit budskab. Og samtidig møder vi også Jeremias, der på det nærmeste segner under byrden af sit budskab og den forfølgelse, han udsættes for som følge af sin forkyndelse. OLE ANDERSEN EZEKIELS PROFETIER Otte studier over Ezekiels Bog. Ezekiels Bog er en af Bibelens dramatiske og aktuelle bøger. Dramatiske begivenheder, besynderlige symbolske handlinger, hårrejsende syner og en utrolig stærk forkyndelse af et budskab fra Gud fylder bogen fra først til sidst. Her er stof til mange gode samtaler og overvejelser, der sætter vor tid i relief. 2

3 DET NYE TESTAMENTE ALLAN GRAUGAARD NIELSEN SØG HERREN Syv studier over de små profeter: Hoseas, Joel, Amos, Jonas, Mika, Haggaj, Zakarias. Hvert af de syv studier præsenterer en af de små profeter og hans særlige budskab gennem udvalgte tekster. Der trækkes linier til nutiden og vores dagligdag. Bogen er lavet med henblik på brug i grupper, men kan også anvendes til selvstudium. 30 kr. DET NYE TESTAMENTE JØRGEN BÆKGAARD THOMSEN SE GUDS LAM - JOHANNESEVANGELIET 1-6 Syv studier over Johannesevangeliet kap. 1-6 Johannesevangeliet er utroligt spændende. Hvis vi fordyber os i det, åbner der sig stadig nye rigdomme. Hver eneste sætning har betydning. Dette bibelstudie giver overblik og sammenhæng, og sætter gang i samtalen og fordybelsen. Johannes vil vise, at Jesus er den frelser, Gud har lovet. Han understreger, at Jesus er Guds søn, der taler og handler med guddommelig fuldmagt. Johannes hovedformål er at kalde til tro på Jesus, for frelsen gælder enhver, som tror. DANIEL PRÆSTHOLM NÅR DE DØDE BLIVER LEVENDE Syv studier over 1. Thessalonikerbrev. 1. Thessalonikerbrev er et lille brev med et stort hovedtema: Er der noget håb for de døde? Bibelstudiehæftet fører jer gennem hele brevet, og undervejs får I indblik i, hvem de kristne i Thessaloniki var, Paulus forhold til dem, hvilke spørgsmål, de kæmpede med og ikke mindst apostlens svar på spørgsmålene. Samtidig rummer hæftet aktuelle spørgsmål og udfordringer at arbejde med for nutidens læsere af brevet til thessalonikerne. ORLA VILLEKJÆR KLÆDER SKABER GUDS FOLK Otte studier over Romerbrevet kap Retfærdigheden fra Gud er ikke blot en ydre klædning, men tillige en indre nyskabelse, hvis trygge grundvold er fred med Gud. Men er Guds løfter nu også helt holdbare, når det gik så ilde med Guds gamle pagtsfolk, jøderne? Absolut, forklarer Paulus de kristne i Rom, idet han understreger, at Guds folk altid har været et troens folk. ANDERS SJÖBERG GUDS HEMMELIGHED Ni studier over Kolossenserbrevet. Paulus brev til de kristne i Kolossæ er et brev til den kristne lægmand dengang og nu. Brevet har meget at lære os om Kristi suverænitet og om livet med Kristus i centrum.»guds hemmelighed«er en lettilgængelig udlægning af Kolossenserbrevet. Den indeholder samtidig en studieplan for dem, som vil studere Kolossenserbrevet sammen med andre, eller som en hjælp til egen refleksion. 88 sider 99,95 kr. 3

4 DET NYE TESTAMENTE LEIF ANDERSEN ET FRIHEDSBREV Otte studier over temaer i Hebræerbrevet. Hebræerbrevet er nænsomt, opmuntrende, indtrængende og velskrevet som få andre skrifter, og dets måde at forklare forsoningen på er enestående. Denne bog tager fat i brevets vigtigste temaer, forklarer dem og stiller spørgsmål til overvejelse. Der lægges op til et grundigt arbejde med teksten. Som et minimum af forberedelse bør brevet derfor læses i sin helhed forud for studiets begyndelse. HANS-OLE BÆKGAARD SE, JEG KOMMER SNART Seks studier over udvalgte tekster i Johannes Åbenbaring. En dag kommer Jesus Kristus igen. Hvornår? Vi ved det ikke. Hvordan? Vi ved lidt ud fra Skriften. Hvad skal der ske? Vi ved en hel del ud fra Jesu egen åbenbaring. Åbenbaringsbogen handler mest om Herrens dag, Jesu genkomstdag - ikke om tiden op til eller en længere fase men om Jesu komme som Brudgom eller Kriger. Et komme til frelse eller fortabelse. HANS-OLE BÆKGAARD JEG KENDER DINE GERNINGER Syv studier over de syv menighedsbreve i Johannes Åbenbaring. Budskabet til de syv menigheder i Johannes Åbenbaring er direkte fra Jesus til konkrete menigheder i samtiden og især til biskoppen for menighederne. Samtidig er budskabet til alle Kristi menigheder, som lever i de sidste tider. Derfor er det også relevant for os i dag. Jesus vil, at vi skal holde fast ved evangeliet om Ham. Hvor det ikke forholder sig sådan, advarer Han og formaner: Omvend dig, inden det er for sent! 4

5 TEMAER ALEX DAHL CARLSEN GUDS KÆRLIGHEDS PRIS Seks studier over påskens begivenheder ud fra evangelierne. Formålet med disse studieoplæg, er at læserne må lære Jesus bedre at kende - betydningen af hans lidelse, død og opstandelse. Ikke som tør teori, men som levende virkelighed- at læserne må se dybere ind i Jesu hjerte for syndere og blive klar over, hvad prisen for hans kærlighed var. 24 sider 30 kr. CHESTER, TIM OG TIMMIS, STEVE MED EVANGELIET I CENTRUM - Gud forandring og hverdagsliv»en glimrende studiebog om at efterleve evangeliet.«edith Theis-Nielsen, Udfordringen»Denne lille studiebog hjælper med det næsten umulige: at træde et skridt baglæns fra sig selv og se sig selv fra en ny vinkel! Her tilbydes perspektiver, som vi ikke er vant til. Ikke for at forvirre, men for at udfordre til at tænke fornyende om os selv, om vores liv med Gud og vores liv med andre.«leif Andersen, lektor ved MF og rejsepræst i Indre Mission 112 sider 99,95 kr. Dette bibelstudie kræver som et minimum, at man har læst hjemmefra. JOHN T. PLESS LOV OG EVANGELIUM - at bruge sandhedens ord ret Kontant studie i kernen i luthersk kristendom. Med denne bog fører John T. Pless os ind i et særdeles vigtigt område for en kristen - kunsten at skelne mellem lov og evangelium og at bruge dem ret. Dette gør han ved at aktualisere og uddybe en række teser af C.F.W. Walther, der fremholder nutidige og fortidige tilfælde, hvor lov og evangelium sammenblandes. 144 sider 1 Dette bibelstudie kræver som et minimum, at man har læst hjemmefra. LARS FREDERIKSEN PRIS HERREN - og glem ikke alle hans velgerninger Syv studier, hvor du fordyber dig i lovsangens udtryk, og samtidig udlever det i praksis. I dette studiemateriale får du en unik mulighed for både at fordybe dig i, hvem din skaber og frelser er, og lade tilbedelsen få konkret udtryk i lovsang. Hvert afsnit indeholder et studieoplæg til samtale og fire sange, som I kan synge sammen. Alle sangene er indspillet på to cd er, som I kan synge efter eller lære nye sange fra. 112 sider 99,95 kr. CARSTEN (SPRINT) KORSHOLM POULSEN M.FL. STRESS Syv studier om stress og bibelens vinkel på emnet.»stress«er et bibelstudiehæfte, som hjælper dig til at se, hvad Bibelen siger om stress, og hvad Gud ønsker med dit liv. Hæftet lægger op til, at I inddrager jeres egne erfaringer i samtalen. Hæftet er skrevet af fire forskellige forfattere, som bidrager med deres vinkel på emnet: Ellen Esmarch, Ole Rabjerg, Jens Peter Hansen, Carsten Korsholm Poulsen. 56 sider 5

6 TEMAER CAMILLA VESTERGAARD ALEGRE MED JESU ØJNE Syv studier der udfordrer dit syn på Jesus, dig selv og andre mennesker. Udgangspunktet er forskellige evangelietekster, hvor Jesu - og hans samtalepartneres syn på sig selv og de andre kommer til udtryk. Der er lagt op til praktisk handling og samtale om jeres erfaringer fra gang til gang. Hvert studie er delt op i fire afdelinger: Tjek ind, tilegnelse, tjeneste, tilbedelse. 40 sider ASGER CHRISTEN HØJLUND GAVEN OG KALDET Seks studier om dåben. Denne bog er både skrevet til dig, der ikke skænker det med dåben så mange tanker, og til dig, der spekulerer meget over den, fordi du måske er kommet i tvivl om f.eks. barnedåbens berettigelse. I begge tilfælde er det godt at se nærmere på dåbens basis i det, Jesus og hans apostle har sagt. Det er det, denne bog giver hjælp til gennem arbejdsspørgsmål til bibelstudium. 64 sider JØRGEN HEDAGER NIELSEN GUDS ENBÅRNE Syv studier om anden trosartikel.»guds enbårne«er skrevet ud fra en overbevisning om, at hvis vi skal lære Jesus at kende, er den vigtigste kilde Bibelen, men den kristne kirkes bekendelse kan også give værdifuld viden. Derfor er Bibelens ord afgørende, men studierne følger teksten i den apostolske trosbekendelse. Hele den kristne trosbekendelse er vigtig, og alt i Bibelen har betydning, men når vi kommer til Guds enbårne søn, er vi helt inde ved centrum. CHRISTIAN MAYMANN MOSAIKSTUDIER Syv studier om Jesu titler. Profeten. Lammet. Kongen. Ypperstepræsten. Ordet. Hyrden. Menneskesønnen. Det er nogle af de titler, Det Nye Testamente bruger om Jesus. 24 sider 28 kr. Mosaikstudier er oplæg til studium af disse titler - brikker i en mosaik, der tilsammen danner et nuanceret og farverigt billede af Jesus og hans gerning for os. JØRGEN SEJERGAARD FØR FESTEN Syv studieoplæg om Guds forberedelser til den store fest i himlen. Ingen fest er forberedt så godt og har været planlagt så længe som Guds store fest på den nye jord. Alle detaljer er der kræset om. Også invitationen, ja, selv gæsterne har Gud måttet forberede. I dette studiehæfte løftes sløret for forberedelserne, både dem, der er færdige, og dem, der stadig er i gang. Du er gæst, så det er værd at studere, hvad Gud har gjort for at få dig med til festen. 20 sider 30 kr. 6

7 TEMAER ARNE NØRGAARD FRELSESVISHED, DØDEN OG DET EVIGE LIV Syv studier om det evige liv. Frelse eller fortabelse, døden og det, der kommer efter, er nærgående og meget personlige temaer for alle. Det er godt at få sat ord på vore tanker om de store spørgsmål. Bogen giver hjælp til afklaring gennem bibeltekster, hverdagssituationer og arbejdsspørgsmål. 36 sider ARNE OLESEN FRELSE, FRED OG FRIHED Otte studier om loven og evangeliet. Engang var det væsentligste spørgsmål for mange mennesker:»hvordan får jeg fred med Gud?«Selv om netop det spørgsmål ikke føles nær så påtrængende for folk i vore dage, er det lige vigtigt. Det har at gøre med det mest grundlæggende forhold i livet. Svaret er meget befriende. Det findes i Bibelen, og dette bibelstudie hjælper med at finde det. 35 kr. ERIK HOUGAARD GUDS ANSIGT Syv studier over Guds væsen. Guds ansigts fortærende ild og nådefulde lys. Guds ansigt når han skjuler det, og når han lader det lyse. Flere gammeltestamentlige forfattere behandler temaet Guds ansigt som udtryk for Guds nærvær. Dette studiehæftes syv afsnit fører dig igennem nogle af de skriftsteder, hvor Guds ansigt beskrives, og giver dig indblik i flere facetter af Guds hellige væsen. 56 sider CARSTEN (SPRINT) KORSHOLM POULSEN ETIK Syv studier om etiske spørgsmål. Hvorfor skal vi arbejde med de etiske spørgsmål? fordi det er Guds vilje, at vi skal leve så rigtigt (altså så kærligt) som muligt. fordi det er det bedste for os selv. Gud har skabt os. Han ved, hvad der er bedst for os. fordi det er det bedste for andre. Følger vi Guds vejledning, vil vort liv blive til glæde og velsignelse for andre. 40 sider JØRGEN HEDAGER NIELSEN FODSPOR I SOLDAL SOGN Syv skønlitterære studier om episoder i Soldal Sogn. Pastor Sommer i Soldal Sogn leverer altid en formfuldendt prædiken til søndagens gudstjeneste. Men en skandaløs episode i Soldal Kirke får pludselig præsten til at spørge: Hvad vil det egentlig sige at gå i Jesu fodspor? Bogen er derfor velegnet som et alternativt materiale til bibelstudiegrupper, der savner at få forholdet mellem tro og gerninger tættere ind på livet. 112 sider 129,95 kr. Dette bibelstudie kræver som et minimum, at man har læst hjemmefra. 7

8 TEMAER JÓN POULSEN LUTHERSK GULD Syv studier om skriften, Kristus, troen, nåden, dåb, nadver og forkyndelse.»luthersk guld«er et anderledes bibelstudiehæfte med stærke og personlige tanker om Skriften, Kristus, troen og nåden samt dåb, nadver og forkyndelse. Bogens oplæg og opgaver knytter bibelteksterne tæt sammen med vores liv og kan bruges som udgangspunkt for gode samtaler. JØRGEN KNUDSEN SE, HVOR RIG DU ER Syv studier om rigdommene ved at være kristen. Hvad ville vi gå glip af, hvis vi ikke var kristne? Barnekår hos Gud, fællesskab med Jesus, Helligåndens arbejde i os og håbet om evigt liv er fire af de syv udvalgte områder, vi kommer i dybden med ved hjælp af dette studiehæfte. Se, hvor rig du er og glæd dig over at være kristen. MICHAEL LERCHE NYGAARD LEVENDE KIRKE Kirken er stedet, hvor vi blev døbt, og hvor vi skal hente næring til troens liv gennem fællesskab, forkyndelse og sakramenter. Men den danske folkekirke er i krise og vi spørger os selv, hvordan vi skal forholde os til det. Her er hjælp til dem, der ønsker at få større klarhed over, hvad Bibelen siger om kirken, og hvordan det forholder sig til vores situation i dag. 40 sider 8

9 SPECIELT TIL TEENAGERE/IMU ERE JØRGEN HEDAGER NIELSEN SYV VARME KARTOFLER Hvad er den rette lære? Hvor meget kan jeg lade mig påvirke af den omgivende kultur? Hvilket ansvar har jeg for menigheden? Kan man tillade sig at påpege synd hos andre? Nogle spørgsmål kan i kristen sammenhæng kaldes varme kartofler. Vi ser forskelligt på dem og har måske svært ved at tale om dem. Nogle af dem er private og måske intime, andre ved vi ikke helt hvorfor vi ser på, som vi gør. Her er samlet syv varme kartofler, og vi skal grave i Bibelen for at se, hvad den siger om hvert spørgsmål. MØRCH, VINDUM OG WIND MULTIVÆRKTØJ FOR BIBELBRUGERE»Multiværktøj for bibelbrugere«giver dig konkrete værktøjer til, hvordan du kan læse Bibelen, så du bliver endnu bedre til at finde guldet. Den indeholder bagerst 18 små studieoplæg til brug i en ungdomsforening, bibelkreds eller smågruppe. Denne bog præsenterer en række forskellige metoder, gode råd og værktøjer til at bruge Bibelen. Den vil udfordre dig til at lade det evigt gyldige ord fra Gud få indflydelse i dit liv. Samtidig bliver du klogere på, hvad Bibelen egentlig er for en bog. 40 sider 200 sider 99,95 kr.»multiværktøj for bibelbrugere«fletter teori og praksis sammen på en unik og inspirerende måde. SPECIELT TIL TEENAGERE PETER SØES TROENS FAQ Seks bibeltimer for teenagere over trosbekendelsen. Velkommen ind i de spørgendes verden. Igennem pjecens seks studier vil I komme gennen den kristne tros kernepunkter på en spændende og anderledes måde! Bibelpjecen er både en oplukker til trosbekendelsen og samtidig en rejse ind i stærke bibeltekster, som giver kød og blod til tingene. 32 sider 35 kr. SPECIELT TIL IMU ERE VÆR MODIG OG STÆRK - S. 2 NÅR DE DØDE BLIVER LEVENDE - S. 3 MED JESU ØJNE - S. 6 MOSAIKSTUDIER - S. 6 ETIK - S. 7 GUDS ANSIGT - S. 7 LUTHERSK GULD - S. 8 SYV STRENGE I BIBELENS RØDE TRÅD - S. 8 SYV VARME KARTOFLER - S. 9 MULTIVÆRKTØJ FOR BIBELBRUGERE - S. 9 9

10 HJÆLPEMIDLER BIBELVÆRK FOR MENIGHEDEN Bibelkommentarserie over hele bibelen skrevet for lægfolk af anerkendte teologer. De fleste kommentarer er en vers for vers-gennemgang af teksten. 18 bind fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring (Bind 12 over Matthæusevangeliet er udsolgt.) BIBELORD Find stedet i Bibelen ud fra den tekstdel, du husker! BibelOrd er en hjælp til den, der ønsker at finde en bestemt tekst i Bibelen. BibelOrd kan også bruges til emnestudier. Hvis man vil undersøge, hvor og hvordan et bestemt ord er anvendt i Bibelens forskellige skrifter, er det ganske enkelt. Over 8500 ord, der henvises fra, og over henvisninger. CREDO KOMMENTAREN Credo Kommentaren er et nyttigt opslagsværk både i det personlige bibelstudium og i en bibelkreds. Kommentaren gør kort rede for det enkelte skrifts baggrund og tilblivelse, form og særpræg, forfatter og samtid. Derefter gennemgås skriftet vers for vers med forklaring af detaljer og sammenhænge, og med en sammenfatning af det enkelte afsnits indhold og budskab. Kommentaren er indtil videre udkommet i 24 bind. Følgende fås stadig: Anden Mosebog, Jobs Bog, Salmernes bog II, Jeremias og Klagesangene, Ezekiels Bog, Matthæusevangeliet I, Apostlenes Gerninger, Første Korinterbrev, Andet Korintherbrev, Filipperbrevet, Kolosenserbrevet og Brevet til Filemon, Johannesbrevene, Johannes Åbenbaring. Priser fra 100 kr. til 299,95 kr. MINIGUIDE TIL BIBELEN Ultrakort introduktion til alle Bibelens bøger, bibelske temaer, bibelhistorien kort og en overskuelig tidslinje. 32 sider 25 kr. BIBELSTUDIEUDVALG Du kan få tilsendt et udvalg af vores bibelstudiehæfter til gennemsyn i 30 dage for kun 45 kr. (dækker leverings- og ekspeditionsomkostninger). Bestil udvalget ved henvendelse til eller

11 HJÆLPEMIDLER HANS-OLE BÆKGAARD (OLSEN) HOVEDET UNDER ARMEN? Hvem kender ikke til at støde på tekster i Bibelen, som kan være svære at forstå? Hans-Ole Bækgaard [Olsen] har i denne bog udvalgt 60 sådanne steder ligeligt fordelt mellem GT og NT. I bogen giver han uddybende forklaringer, som kan hjælpe os til bedre at forstå de vanskelige tekster.»det er længe siden vi har fået en så vigtig bog om hvorfor det ikke uden videre er intellektuelt selvmord at være tro mod Bibelen, sådan helt bogstaveligt. Og så endda redelige, vise og oplyste svar.«nicolai Winther-Nielsen, Teol.dr ved DBI og Aalborg Universitet 352 sider 199,95 kr. MIKE BEAUMONT LOHSES BIBELGUIDE Lohses Bibelguide indeholder blandt andet: en lettilgængelig oversigt over Bibelens historie kapitler om centrale bibelske personer og temaer nøgler til hvordan de bibelske beretninger kan være relevante for vores liv i dag mere end 150 farveillustrationer, blandt andet tidslinjer og kort I flere tusind år er Bibelen blevet overleveret fra generation til generation. Det er verdens mest udbredte og indflydelsesrige bog, som har præget kulturen på alle seks kontinenter. Millioner af mennesker betragter den som Guds ord og indretter deres liv efter dens anvisninger. Men for mange andre er Bibelen stadig et utilgængeligt mysterium, og dens beretninger, personer og tanker synes at være uendelig langt fra nutidens virkelighed. 128 sider 199,95 kr. I»Lohses Bibelguide«forsøger Mike Beaumont at løse nogle af gåderne, og han hjælper os til at se den røde tråd og de centrale sandheder, som ligger bag. Han forklarer også, hvorfor de kristne tror og lærer, som de gør. REBECCA MANLEY PIPPERT HVORDAN LEDE ET ÅBENT BIBELSTUDIE? Hvis du gerne vil dele din tro og læse i Bibelen sammen med dine ikke-kristne venner, studiekammerater eller kollegaer, men tvivler på, at du kan, så læs denne bog. Her deler Rebecca Manley Pippert ud af sine erfaringer jordnært og praktisk. Samtidig holder hun fast i det befriende, at det faktisk ikke handler om, hvad du kan, men hvad Gud kan. 96 sider 99,95 kr. At lede et åbent bibelstudie er måske ikke altid let men det er givende, fordi du kommer tættere på Gud og dine medmennesker. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Sidste opdateret 6. august

12 FORFATTERREGISTER ALEGRE, CAMILLA VESTERGAARD - S. 6 ANDERSEN, LEIF - S. 4 ANDERSEN, OLE - S. 3 BAUN, KAREN-MARIA - S. 8 BLADT, ROBERT - S. 2 BÆKGAARD, HANS-OLE - S. 4, 5, 11 CARLSEN, ALEX DAHL - S. 5 CHESTER, TIM OG TIMMIS, STEVE - S. 5 FRØKJÆR-JENSEN, HANNE - S. 2 HOUGAARD, ERIK - S. 7 HØJLUND, ASGER CHRISTEN - S. 6 KOFOD, OLE DUPONT - S. 2 KNUDSEN, JØRGEN - S. 8 MAYMANN, CHRISTIAN - S. 6 NIELSEN, ALLAN GRAUGAARD - S. 3 NIELSEN, JØRGEN HEDAGER - S. 6, 7, 9 NISSEN, BRIAN - S. 9 NYGAARD, MICHAEL LERCHE - S. 8 NØRGAARD, ARNE - S. 7 OLESEN, ARNE - S. 7 OLSEN, JENS - S. 2 OLSEN, JUDITH V. - S. 6 PLESS, JOHN T. - S. 5 POULSEN, CARSTEN (SPRINT) KORSHOLM - S. 7, 8 POULSEN, JÓN - S. 8 PRÆSTHOLM, DANIEL - S. 4 SANGGAARD, JOHANNES - S. 2 SEJERGAARD, JØRGEN - S. 6 SJÖBERG, ANDERS - S. 4 SPRINT (CARSTEN KORSHOLM POULSEN) - S. 7, 8 STIBBS, ALAN M. - S. 10 SØES, PETER - S. 9 VILLEKJÆR, ORLA - S. 4 12

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere