RUTHS BOG. indledning og kommentarer af kirsten nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTHS BOG. indledning og kommentarer af kirsten nielsen"

Transkript

1 RUTHS BOG indledning og kommentarer af kirsten nielsen Ruths Bog er en novelle, som i kristne udgaver af Det Gamle Testamente står mellem Dommerbogen og Samuelsbøgerne; i jødiske bibler regnes bogen blandt Skrifterne (se Indledning til Det Gamle Testamentes Kanoniske Bøger). Dommerbogen slutter med at beskrive tiden før kongedømmet som en anarkistisk periode (Dom 21,25). Ruths Bog fortæller, hvordan en fremmed kvinde blev stammor til David, den første konge i Jerusalem (se faktaboks: David, s. 362). Handlingen i Ruths Bog er klar. En hungersnød i Betlehem tvinger parret Elimelek og No omi og deres to sønner til at bosætte sig i Moab, nabolandet på den anden side af Det Døde Hav. Mændene dør, og den barnløse svigerdatter Ruth mangler en ægtemand. No omi og Ruth vender tilbage til Betlehem, hvor Ruth gifter sig med den rige Boaz og får en søn. Bogen slutter med Davids stamtavle. Ruths Bog ligner patriarkfortællingerne i Første Mosebog, hvor Jahve lover, at patriarkerne skal blive til et stort folk med eget land. Alligevel tvinges de flere gange bort fra landet pga. hungersnød (1 Mos 12; 37-50), og de tre stammødre er i begyndelsen barnløse. Også Ruths Bog begynder med hungersnød, ophold i det fremmede og en barnløs heltinde. I alle tilfælde står Jahve bag begivenhederne. Ruth er ikke israelit, men fra Moab, et folk, der nedstammer fra Lots ældste datter, der blev gravid med sin egen far (1 Mos 19). David nedstammer gennem Boaz fra Tamar, der blev gravid med sin svigerfar (1 Mos 38). Davids slægtsforhold skal formentlig vise, at hvad der kan virke skandaløst er ikke desto mindre Jahves vilje. Jahve står bag valget af Ruth som stammor. Ruths Bog skal legitimere valget af Davidsslægten og imødegå kritik af Davids familiebaggrund ved at pege på den særlige førelse, der ligger bagved (jf. Jesus stamtavle i Matt 1). I jødisk tradition bruges Ruths Bog som en opbyggelig historie, hvor den regnes til festrullerne (se faktaboks: Festruller, s. 338). Den læses ved pinsefesten, hvor man fejrer lovgivningen på Sinaj. Ruth hyldes, fordi hun skønt fremmed påtog sig at følge loven (jf. Ruth 1,16). Ruths Bog er først og fremmest en lille litterær idyl. Dateringen er vanskelig. Hvis et af motiverne bag bogen er at forsvare Davidsslægtens legitimitet, kan den være fra kongetiden. Men den kan også være et forsvar for blandede ægteskaber og en kritik af det forbud imod ægteskaber med fremmede, som omtales i Ezra 10; i så fald er bogen snarere fra persisk tid. 336 Det Gamle Testamente

2 No omi og Ruth 1 Engang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Betlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. 2 Manden hed Elimelek, hans kone hed No omi, og hans to sønner hed Maklon og Kiljon; de var af Efrat-slægten fra Betlehem i Juda. De kom til Moabs land, og dér blev de. 3 Elimelek, No omis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. 4 De giftede sig med moabitiske kvinder; den ene hed Orpa, den anden Ruth. Da de havde boet der en halv snes år, 5 døde også Maklon og Kiljon, og No omi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. 6 Da brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land, for i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. 7 Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. 8 Men No omi sagde til sine to svigerdøtre: Vend nu tilbage, hver til sin mors hus! Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. 9 Herren give jer trygge kår, hver i sin mands hus! Så kyssede hun dem farvel; men de brast i gråd 10 og sagde til hende: Vi vil følge med dig hjem til dit folk. 11 No omi svarede: Vend nu tilbage, mine døtre! Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? 12 Vend nu tilbage, mine døtre! Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand og endda fik sønner, 13 skulle I så vente, til Rut 1-2 de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre! For mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, Herrens hånd har ramt. 14 Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel; men Ruth klyngede sig til hende. 15 Da sagde No omi: Nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin gud. Følg du med din svigerinde! 16 Men Ruth svarede: Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. 17 Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen: Kun døden skal skille os! 18 Da No omi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, 19 og så fulgtes de ad til Betlehem. Men da de kom ind i Betlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde: Det er jo No omi! 20 Men hun sagde: Kald mig ikke No omi, kald mig Mara, for den Almægtige har forbitret mit liv. 21 Med fulde hænder drog jeg af sted; men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig No omi, når Herren har vidnet imod mig, når den Almægtige har bragt ulykke over mig? 22 Sådan kom No omi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Betlehem i begyndelsen af byghøsten. Ruth møder Boaz No omi havde en slægtning på sin mands 2 side, en velstående mand af Elimeleks slægt; han hed Boaz. 2 Moabitten Ruth sagde 1,1 1,2 1,3-4 1,8 1,9 1,13 KAP. 1 1 Sam 22,3-4 1 Mos 48,7. Mika 5,1 5 Mos 7,3. Neh 13,23 2 Sam 2,6 Ruth 3,1 Job 19,21 1, ,20 1,20 2 Sam 15,21 No omi betyder den yndige eller den venlige. Mara betyder den bitre. 2 Mos 15,23 1,1: dommernes tid er beskrevet i Dom. som en urolig og lovløs tid, der går forud for indførelsen af kongedømmet (1 Sam 8). Moabs land ligger øst for Det Døde Hav. 1,2: Betlehem ligger i Judas stammeområde, syd for Jerusalem. Betlehem betyder brødets hus og er if. Mika stedet, hvor en storkonge skal fødes (jf. Mika 5,1; Matt 2,6). Elimelek betyder Gud er (min) konge, No omi min glæde, Maklon sygdom eller ufrugtbarhed, Kiljon svindsot. Gennem navnene gives der varsler om bogens handling. 1,4: moabitiske kvinder: I 5 Mos 7 er der forbud mod at gifte sig med fremmede kvinder (se også afvisningen af moabitterne i 5 Mos 23,4-7; i 1 Mos 19,29-38 er de resultatet af incest mellem Abrahams nevø Lot og en af hans døtre). Orpa betyder nakke. Hun vender netop nakken (ryggen) til sin mands slægt. Betydningen af Ruth er usikker. 1,11: sønner i mit skød, som I kan gifte jer med: en henvisning til loven om svogerægteskab (se komm. til 4,5). 1,20: Mara betyder den bitre (jf. 1,13). 2,1: Boaz betyder i ham er styrke. Det gamle testamente 337

3 Rut 2 Festruller Hebraisk megillot, jødisk, efterbibelsk betegnelse for fem mindre bøger i GT, der indgår i synagogegudstjenester ved særlige dage: Ruth. (ugefest), Est. (purim), Højs. (påske), Præd. (løvhyttefest) og Klages. (årsdag for templets ødelæggelse). I den jødiske, bibelske tradition indgår de i gruppen af Skrifter, den tredje gruppe efter Loven (toraen) og Profeterne. nu til No omi: Jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. Hun svarede: Gå blot, min datter! 3 Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boaz, der var af Elimeleks slægt. 4 Boaz, der netop var kommet fra Betlehem, sagde til høstfolkene: Herren være med jer! og de svarede: Herren velsigne dig! 5 Så spurgte Boaz den karl, som havde opsyn med høstfolkene: Hvor hører den pige hjemme? 6 Karlen, som havde opsyn med høstfolkene, svarede: Det er den moabitiske pige, der kom tilbage fra Moabs land sammen med No omi. 7 Hun spurgte, om hun måtte samle aks mellem negene efter høstfolkene. Hun gik i gang og er blevet ved fra i morges lige til nu; hun var kun hjemme et kort stykke tid. 8 Så sagde Boaz til Ruth: Hør her, min pige, du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark; gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. 9 Hold øje med, hvor på marken de høster, og følg efter dem. Jeg skal nok give karlene besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karrene og drikke det, karlene øser op. 10 Da kastede hun sig til jorden og sagde til ham: Hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed? 11 Boaz svarede hende: Jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. 12 Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort! Måtte du få den fulde løn af Herren, Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger! 13 Så sagde hun: Måtte jeg bevare din velvilje, herre! Du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder. 14 Ved spisetid sagde Boaz til hende: Kom herhen og få et stykke brød, og dyp det i vineddiken. Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende noget ristet korn. Hun spiste sig mæt og kunne endda levne. 15 Da hun rejste sig for at samle aks, gav Boaz sine karle den besked: Hun må også samle aks mellem negene; I må ikke forulempe hende! 16 I kan også trække aks ud af knipperne til hende og lade dem ligge, så hun kan samle dem; lad være med at true ad hende! 17 Så samlede hun aks på marken, til det blev aften, og da hun havde tærsket det, hun havde samlet, var der omtrent en efa byg. 18 Hun bar det ind til byen, og hendes svigermor så, hvad hun havde samlet. Derpå tog hun det frem, hun havde levnet, da hun havde spist sig mæt, og gav det til No omi. 19 Svigermoderen spurgte hende: Hvor har du samlet aks i dag, hvor har du arbejdet? Velsignet være han, som ville kendes ved dig! Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun havde arbejdet hos: Den mand, jeg har arbejdet hos i dag, hedder Boaz. 20 Da sagde No omi til sin svigerdatter: Herren velsigne ham, Herren som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde! Og No omi sagde til hende: Den mand er i slægt med os, han er en af vores løsere. 21 Moabitten Ruth sagde: Han sagde oven i købet til mig: Du skal holde dig til mine KAP. 2 2,2 3 Mos 19,9-10 2,4 Ruth 1,2 2,11 Ruth 1, ,12 Sl 36,8. Matt 23,37 2,16 3 Mos 19,9-10 2,20 Ruth 4,4. 3 Mos 25,25 2,2: samle aks: if. 3 Mos 19 en ret, som fattige og fremmede har. 2,12: under hans vinger: angiver Guds beskyttelse (jf. Sl 17,8). 2,17: En efa byg: Se Mål, vægt og mønt, s Det Gamle Testamente 2,20: Løser er betegnelsen på en nær slægtning, som skal træde til og hjælpe. Udtrykket anvendes specielt i tilfælde af, at en person må sælge sin ejendom, fx sine marker. En slægtning skal da indløse (tilbagekøbe) dem, så jorden kan bevares i slægten (3 Mos 25,24-34). Lovene om løsere omtaler ikke ægteskab. Det er Ruth, der over for Boaz udvider pligten som løser til også at omfatte ægteskab (3,9).

4 Rut 2-4 karle, til de er helt færdige med at høste for mig. 22 Og No omi sagde til sin svigerdatter Ruth: Det er godt, min datter. Når du går sammen med hans piger, bliver du ikke forulempet på en anden mark. 23 Så holdt hun sig til Boaz piger og samlede aks, til byghøsten og hvedehøsten var ovre; og hun blev boende hos sin svigermor. Ruth og Boaz på tærskepladsen Hendes svigermor No omi sagde til 3 hende: Min datter, skal jeg ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? 2 Hør her: Boaz, hvis piger du var sammen med, er jo vores slægtning; han renser byg på tærskepladsen i aften. 3 Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen; men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. 4 Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder; så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre. 5 Hun svarede hende: Jeg vil gøre alt, hvad du siger. 6 Derpå gik hun ned på tærskepladsen og gjorde, ganske som hendes svigermor havde givet hende besked på. 7 Da Boaz havde spist og drukket og var veltilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. 8 Men ved midnat vågnede han med et sæt; han følte sig for og opdagede, at der lå en kvinde ved hans fødder. 9 Hvem er du? spurgte han, og hun svarede: Jeg er Ruth, din trælkvinde. Bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser. 10 Han sagde: Herren velsigne dig, min pige! Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. 11 Men du skal ikke være bange, min pige, jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. 12 Og det er rigtigt, jeg er virkelig løser; men der er en anden, der står nærmere end jeg. 13 Bliv her i nat! Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det; men hvis han ikke vil, så vil jeg være det, så sandt Herren lever. Bliv nu liggende til i morgen! 14 Så blev hun liggende ved hans fødder, til det blev morgen; men hun stod op, før man var i stand til at skelne det ene menneske fra det andet, for han sagde, at det ikke måtte blive kendt, at hun var kommet hen på tærskepladsen. 15 Så sagde han: Tag det slag, du har over dig, og hold det frem. Det gjorde hun, og han øste seks mål byg op i det og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen. 16 Hun gik hjem til sin svigermor, som spurgte: Er det dig, min datter? Ruth fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende; 17 hun sagde: Disse seks mål byg gav han mig, for han sagde: Du skal ikke komme tomhændet til din svigermor. 18 Så sagde No omi: Bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald; for den mand under sig ingen ro, han skal nok få den sag afgjort i dag. Forhandlingen i byporten Boaz var gået op til byporten og havde 4 sat sig der. Så kom den løser forbi, som Boaz havde talt om. Boaz sagde til ham: Kom du herhen og sæt dig! og det gjorde han. 2 Derpå fik Boaz fat i ti af byens ældste og sagde: Sæt jer her! De satte sig, 3 og så sagde han til løseren: Den mark, som tilhørte vores slægtning Elimelek, vil No omi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. 4 Jeg tænkte derfor, at jeg 3,1 3,4 KAP. 3 Ruth 1,9 Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Teksten kan også oversættes: 3,9 3,12 Så skal du gå derhen og blotte hans fødder og lægge dig (igen i v. 7). Ez 16,8 Ruth 4,4 4,4 KAP. 4 Ruth 2,20; 3, ; 4,1.14. Job 19,25 3,4: klæde dig af: den sandsynligste oversættelse, da Boaz straks efter opfordres til at lægge kappen over Ruth. Den hebraiske tekst kan også oversættes blotte hans fødder, hvilket ville være en eufemisme for hans kønsdele. 3,9: Bred din kappe over: hentyder til en ægteskabsrite, hvor manden lægger sin kappe over den nøgne brud. På hebraisk bruges det samme ord, kanap, i 2,12 om vinger og her i 3,9 om kappe. Ordspillet skal vise, at Boaz selv må påtage sig, hvad han bad Gud tage sig af. 4,1: Byporten er stedet, hvor der indgås aftaler og afgøres stridsspørgsmål i retssager, der kan løses lokalt. 4,2: Byens ældste fungerer som vidner til de aftaler, der indgås i byporten. Det gamle testamente 339

5 Rut 4 ville sige til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det; men hvis du ikke vil indløse, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig og derefter mig. Han svarede: Jeg vil indløse. 5 Men Boaz sagde: Den dag du køber marken af No omi, da køber jeg den moabitiske enke Ruth, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. 6 Da svarede løseren: Så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. 7 Ved indløsning og byttehandel var det før i tiden sådan i Israel, at den ene part tog sin sandal af og gav den til den anden for at bekræfte sagen; det gjaldt som bevidnelse i Israel. 8 Løseren sagde til Boaz: Køb du den! og så tog han sin sandal af. 9 Derpå sagde Boaz til de ældste og alle, der var til stede: I er i dag vidner på, at jeg af No omi køber alt, hvad der tilhørte Elimelek, og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Maklon. 10 Samtidig køber jeg moabitten Ruth, Maklons enke, til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. 11 Alle tilstedeværende i porten og de ældste svarede: Ja, vi er vidner! Herren give, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, de to der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata, og bliv navnkundig i Betlehem! 12 Måtte Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres hus, ham som Tamar fødte til Juda! Boaz gifter sig med Ruth 13 Boaz indgik nu ægteskab med Ruth. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. 14 Da sagde kvinderne til No omi: Lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel! 15 Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end syv sønner. 16 Så tog No omi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. 17 Nabokonerne gav ham navn og sagde: No omi har fået en søn! De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far Isaj. Peres slægt 18 Dette er Peres slægt: Peres fik sønnen Hesron, 19 Hesron fik Ram, Ram fik Amminadab, 20 Amminadab fik Nakshon, Nakshon fik Salma, 21 Salma fik Boaz, Boaz fik Obed, 22 Obed fik Isaj, og Isaj fik David. 4,5 4,7 4,10 4,11 4,12 4,14 5 Mos 25,5-6 5 Mos 25, Mos 25,5-6 1 Mos 35, Mos 38,27-30 Ruth 4,4 4, ,18 4, ,20 4,22 Matt 1,3-6. Luk 3, Mos 46,12. 1 Krøn 2,5 1 Krøn 2, Mos 1,7 1 Sam 16, ,5: At afdødes navn skal bevares, henviser til reglerne for svogerægteskab (5 Mos 25,5-10). Hvis en mand dør barnløs, bør hans bror gifte sig med enken. Det første barn i et sådant ægteskab regnes for den afdødes barn og har arveret til den dødes ejendom. Når Boaz gifter sig med Ruth, og de får en søn, skal marken if. loven overgå til denne søn og hans slægt. Det er derfor ikke fordelagtigt for den anden løser at købe marken. 4,7-8: tog sin sandal af: en skik, der bruges til at håne en svoger, som ikke vil indgå svogerægteskab. 4,11: blive som Rakel og Lea: et bryllupsønske om, at parret må få mange børn. Rakel og Lea var gift med patriarken Jakob, som var stamfader til Israels tolv stammer. Efrata er navnet på det område, hvor Betlehem ligger. 4,12: Peres hus: Peres er den ene af Tamars to sønner med Juda. Omtalen af Tamar i forbindelse med Ruth peger på, at de begge bliver stammødre til Davidsslægten på trods af usædvanlige ægteskabsforhold. Tamar, som formentlig også er en ikke-israelitisk kvinde, begik incest ved at have samleje med sin svigerfar (1 Mos 38), mens Ruth fra Moab har optrådt seksuelt provokerende over for Boaz om natten på tærskepladsen. 4,17: No omi har fået en søn: Nabokonernes ord knytter sønnen til Elimeleks slægt. Obed betyder den som tjener. 4,18-22: Peres slægt: Slægtstavlen er bogens afsluttende pointe. Den viser forbindelsen mellem Boaz slægt og kong David (se faktaboks: David, s. 362). Hvor fortællingen fokuserer på Ruth og fortæller, hvordan hun blev stammor til kong David, markerer slægtstavlen mandslinjen i ti led (jf. Jesus slægtstavle, hvor både Tamar og Ruth omtales, Matt 1). 340 Det Gamle Testamente

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!

B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid! B I B E L E N S K r o n o l o g i Et Tidsstudie over 6000 År Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Daniels Bog 12,4. Fortolket af Börje Flemming Boysen Senior 2012 THE

Læs mere

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING HALVFJERDS PÅ TVÆRS - Og på vers DIGTSAMLING 1 2 I Fordums tid i Edens have gik Adam rundt med sin bare mave så kom Eva den lille heks hun var kun ude på sex Eva også i paradis haven gik rundt hun mente

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere