SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP"

Transkript

1 SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

2 Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år efter år. Det giver tryghed at gøre det samme endnu engang. Det giver styrke og mod at have faste holdepunkter i tilværelsen. Og det giver glæde i fællesskab at se frem til den store højtid, julen. Adventstiden er mørkets og kuldens tid. Det er mørkt om morgenen, og det er mørkt igen hen på eftermiddagen. Dagen er ligesom blevet væk. Hvad kan vi da vente på andet end lyset? Kulden breder sig - frosten er i jorden. Vi venter på foråret og varmen, men endnu må vi vente. I ventetiden tænder vi lys, som kan sprede mørket. Vores håb får liv, når vi tænder de små flammer. Også inden i os er der en forventning. Ofte om noget andet og bedre: at tiden vil læge de sår, jeg har fået - at næste uge vil bringe mig arbejde - at jeg igen kommer på talefod med min gamle ven. Sådan bæres livet oppe! Måske udtrykker de levende lys i adventstiden en længsel efter et liv med varme og nærhed. Og netop derfor er en af julens læsninger fra Det gamle Testamente nok blevet så afholdt: sådan skaber han nu igen lys i menneskers mørke. Ja, Jesus er selv lyset, der kommer for at opfylde vores drøm om helhed og sammenhæng. Adventskransen med dens fire lys er for de fleste en fast tradition i forberedelsestiden. Den hjælper os med at tælle ned til jul, eller måske er det snarere op. Forberedelsen peger frem mod festen. Forventningens glæde stiger. For hver søndag tændes et lys mere, indtil det store lys, verdens lys, bryder igennem og byder mørket trods. For mig i mit mørke, og ved hjælp af os, så vi for dem, der intet lys kan se, kan tænde kun en lille kerte. Hele vort liv bliver båret oppe af forventning og forberedelse. Adventstiden styrker vores tillid til, at Jesus kommer igen. Til at lyset sejrer over mørket, varmen over kulden, kærligheden over døden. Hele vort liv er advent! Glædelig adventstid! Sigrid Horsholt Pedersen Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. (Es. 9, 1) Løftet blev givet for tusinder af år siden, og Gud er trofast og holder sine løfter. Derfor kan vi fortsat glæde os til julen, hvor det forkyndes, at ligesom Gud engang havde skabt liv i intethedens mørke,

3 Kirkedag - med fokus på diakoni LIVET - en balancekunst bliver overskriften for en kirkedag, fælles for hele NyVejle Provsti, søndag d. 20. januar 2008 kl Søndagen indledes med gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke, Kirketorvet, Vejle kl Kor og lægfolk fra sogne i provstiet vil bl.a. medvirke. Prædikant ved den fælles festgudstjeneste er biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev. I Musikteatret vil der være folkekøkken med enhedspris 35 kr. på suppe, sandwich og kaffe med kringle, så alle kan blive bespist til rimelige penge. I løbet af eftermiddagen vil der i foyeren og på gangene være udstillinger, bemandede og ubemandede stande fra sogne og organisationer i provstiet, spot på diakoni, korindslag fra sogne mv. Midt på eftermiddagen er der paneldebat om Livet som en balancekunst. Medvirkende er bl.a. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus, Anne-Marie Valbak, leder af Psykiatrisk Informationscenter for Region Syd og Bodil NeuJahr, fmd. for en landsforening for pårørende misbrugere og Henrik Johannessen, fra KFUM s sociale arbejde. Debatten bliver styret af Flemming Christensen, adm. dir. på Kolonien Filadelfia. Dagen afsluttes med en gospelkoncert i Musikteatret med Gospel Sisters samt sanger og skuespiller Lotte Andersen - kendt fra filmen Oh Happy Day. Diakoni vil sige at vise omsorg og nærvær for den nødstedte. At møde Gud i det andet menneske, uanset om dette menneske er kristen, muslim, hjemløs, psykisk syg, misbruger eller ensom. At lytte til trætte og tyngede mennesker med respekt for det Gudsskabte. Diakoni er yderst påkrævet i vor tid. Der er brug for, at kirken ser det konkrete samfundsansvar som en forpligtelse og udfordrer til et mere menneskeligt samfund, bl.a. ved at gå imod strukturer, der ikke gavner menneskets sag - ligesom Vor Herre Jesus selv gjorde det. Kirkedagen vil sætte fokus på diakoni og inspirere til det diakonale arbejde i sognene. Fællesskabet og forpligtelsen er i højsædet. Glæden ved at være sammen må smitte og leve i kærligheden til Gud og vort medmenneske, for hvem livet ofte er en balancekunst! Og det er ethvert menneskes ret og pligt ikke kun at være tilskuer... VELKOMMEN til at tage del! ADVENTSSALME Det første lys er Ordet, talt af Gud, det skabte liv, hvor alt var øde, med fuglesang, med blomster, der sprang ud, med glæde over markens grøde. Det andet lys blev tændt i Betlehem, Guds Søn steg ned fra Himlens høje og delte jorden med os som sit hjem med al dens fryd og al dens møje. Det tredje lys har intet øje set, det lyser gennem hjertesorgen og melder, det umulige er sket, det tredje lys er påskemorgen. Det fjerde lys har ild fra alle tre, en pinseglød i vores hjerte, så vi for dem, der intet lys kan se, kan tænde kun en lille kerte. Johannes Johansen 1974 (D.D.S. 87) Forsidebillede: Fra adventstiden i Hornstrup Kirke Foto Hans Lomholt Jensen 3

4 Vision 2012 Hvad er nu det? Vision 2012? Vision 2012 er indtil videre en arbejdstitel for vores nye fremtidsplan for Hornstrup kirkegård. Som mange sikkert har lagt mærke til, har vi, desværre, mange tomme gravpladser på Hornstrup kirkegård. En del af disse er placeret på søndre og østre gravgård netop der, hvor man kommer ind, når man besøger kirken og kirkegården. Vi i menighedsrådet har en tanke om, at vi gerne vil gøre kirkegården mere venlig og indbydende at komme til og opholde sig på. Vi har gjort os nogle tanker om, hvad man kan gøre, og noget er allerede effektueret. Som de fleste har set, fik vi lavet ny belysning i 2004, og her i 2007 har vi forbedret adgangsforholdene til kirken. Vi har også gjort os nogle tanker om, hvad man kan gøre ved de ubenyttede gravpladser, og for at sikre en rød tråd i det, vi foretager os, har vi valgt at tage kontakt til Møller og Fauerskov landskabsarkitekter i Århus. Da begge indehaverne, Anne Marie Møller og Mette Fauerskov, er kirkegårdskonsulenter for hhv. Århus og Ribe stifter, har vi stor tiltro til,at de kan hjælpe os videre med arbejdet. Samarbejdet er blevet indledt ved, at vi har fremsendt en fotoserie fra Hornstrup kirkegård til dem, samt at de har besøgt kirkegården for at danne sig et større indtryk. Baggrunden for, at vi har valgt at kalde projektet for vision 2012, er selvfølgelig den, at den make-over, vi forestiller os skal ske med kirkegården, skal være afslut- tet i år Vi har allerede fået et mindre startbeløb bevilget, så vi kan komme i gang med landskabsarkitekternes arbejde. Det første, vi skal have lavet, er en masterplan for alle de ændringer, der skal laves, og derefter skal vi have lavet en tidsplan. Når dette arbejde er gjort, kan vi begynde det reelle arbejde på kirkegården. Vi har besluttet, at vi ikke vil lave flere ændringer, før vi har fået trukket den røde tråd. så vi ikke kaster gode penge efter dårlige. Det skal forstås på den måde, at vi ikke bruger penge på noget, der senere skal laves om. Vi glæder os meget til at komme i gang, selv om vi godt ved, at som i alt andet vedr. kirkegårdsøkonomi så skal vi væbne os med tålmodighed. Vi er fra Møller og Fauerskov s side blevet lovet, at vi inden sommerferien 2008 kan have en overordnet plan for, hvad vi skal foretage os, og vi kan derfor ikke forvente, at der sker ændringer på kirkegården før tidligst anden halvdel af Af kirkeværge Søren K. Pedersen 4

5 AKTIVITETER i HORNSTRUP SOGN Tirsdag d. 11. december kl i Sognegården: JULETRÆ for små og store En aften i julemåneden for alle generationer - børn, forældre, bedsteforældre og alle andre. Der indledes med risengrød som aftensmåltid, og senere er der kaffe og julekager samt juleposer. Aftenen byder på leg, konkurrencer, historier, sange og salmer til advent og jul og dans omkring juletræet. Der sluttes ved tiden. Pris: voksne 25 kr. og børn 10 kr. TILMELDING senest d. 7. dec. på mail: til Kirkekontoret tlf eller til Kirsten Palmelund, tlf Søndag d. 16. december kl i Hornstrup Kirke: JULEKONCERT med Give Mandskor. Koret består af entusiastiske mandsstemmer fra den lyseste tenor til den dybeste bas. Repertoiret er vidtfavnende, afhængig af stedet, hvor der synges. Det ledes af dirigent Ernst Bech Rasmussen. Give Mandskor blev stiftet i 1933 og har lige siden sunget julen ind både i Give Kirke og på Give sygehus. Koret optræder ca. en gang om måneden i vidt forskellige sammenhænge, men glæder sig ved den ugentlige øveaften, som skaber fællesskabet mellem mændene. Der er fri adgang til julekoncerten i kirken. Ved gløgg og æbleskiver i Sognegården bagefter synger mandskoret mere verdslige sange. Søndag d. 20. januar: Kirkedag fælles for sogne i Vejle Provsti (se s. 3). Søndag d. 3. februar kl i Hornstrup Kirke: FASTELAVN - med familiegudstjeneste, og derpå tøndeslagning udendørs og fastelavnsboller i Sognegården. Torsdag d. 7. februar kl i Sognegården: Kirke i et brændpunkt Soldaterhjemslederparret Inger-Lise og Peder Svinth, Gjern, vil fortælle ud fra deres erfaringer i Irak, Afghanistan og Kosovo om at drive soldaterhjem i det fremmede. Er der brug for kirke og soldaterhjem i felten? Hvad laver man egentlig der? Hvordan forkyndes evangeliet midt i Helvede? Søndag d. 2. marts: Husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamlingen 2008 er 10. gang, at FKN samarbejder med lokale sogne om indsamling ved de enkelte husstande. Pengene skal hjælpe børn, der er mærket af aidsepidemien og dens følger. Efter kirkekaffen sendes indsamlerne ud. Du kan melde dig som indsamler i Hornstrup Sogn ved henv. til Hanne Kold, tlf JUL i FÆLLESSKAB afholdes i et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Café Parasollen Juleaften kl og de to Juledage kl på DOMUS, Ved Sønderåen 1. Det er et tilbud til mennesker, der ikke umiddelbart har nogen at holde jul sammen med, eller som ikke kan finde juleglæden i det fællesskab, de er en del af. Program med tilmeldingsblanket ligger i kirken eller på kontoret. Vi samler i kirken ind til dette formål for at bidrage til, at alle har mulighed for at fejre jul i fællesskab med andre. 5

6 Gamle gårde i Sognet Charlottenlund Denne Gaard laa indtil Udskiftningen inde i Byen bag Skolen imod Neder Hornstrup. I 1787 er Claus Sørensen Fæster og Beboer af Gaarden. Claus Sørensen køber Gaarden fra Grundet ved Juletid i 1799 for 1200 Rdl.; men han døde 3. søndag i Advent 1800 og Begravedes fra Charlottenlund, siger Kirkebogen. Her møder vi for første Gang dette nye Gaardnavn; vi ser deraf, at Udflytningen fra Byen er sket derud til de to Smaaskove, Smaalunde. Personnavnet søger vi og finder ganske utvivlsomt paa Grundet. Ejeren der, Kammerherre Hans Helmuth von Lüttichaus Hustru, Johanne Marie Charlotte, kaldet Charlotte, var kendt og elsket af alle i Hornstrup som i Kirkeby i de Dage for hendes praktiske Gudsfrygt, der formede sig i Venlighed, Hjælpsomhed og Godhed imod alle, imod sunde og syge, som hun kom til. Hendes Navn er bevaret i Charlottenlund. Ved Claus Sørensens død ønsker Enken Elsa Mortensdatter, at Gaarden deles i to Halvgaarde. Dette skete. Sønnen Morten Clausen faar 3 Td. 2 Skp. Hartkorn, ansat til 600 Rdl., og Sønnen Søren Clausen faar 3 Td. Hartkorn, der ligeledes ansættes til 600 Rdl. Under Skiftebehandlingen sker det, at Søren Clausen døde; men Familien enedes om, at hans Enke Karen i alle Maader skal tiltræde sin Mands Arvedel. Dobbeltskiftet underskrives den 20. Februar 1801 Lars Mortensen Hornstrup By og af Lars Mortensen Hornstrup Hede. Morten Clausen, født 1763, overtager da Charlottenlund, hvor der bygges under beskedne Forhold. Tre smaa Længer takseres i 1803 for 300 Rdl. i Brandkassen. Mortens Hustru var Birthe Pedersdatter. I Ægteskabet kom Børnene Claus, Niels, Lars, Jørgen, Johannes og Ole. Mortens Moder Elsa Mortensdatter nød Aftægt i Gaarden. Endnu i 1834 er Morten Clausen Ejer af Gaarden; men i det følgende Aar ægter Sønnen Jørgen Kristine Christensensdatter fra Fløjstrup, og nogen Tid efter Brylluppet overtager de unge Folk Gaarden, som de beholder i en halv Snes Aar, til de i 1847 sælger den til Ungkarl Peder Valdemar (kaldet Volmer) fra Vejle, og dermed gaar Charlottenlund bort fra den gamle Slægt, der grundlagde den. Nu bliver den en Handelsgaard, der i det følgende halve Aarhundrede havde 8 Ejere. Peder Valdemar gifter sig med Adolphine Buch fra Viuf Kro. Hornstrup Sogns Historie 1948 v/ Marius Hansen (Fra 1860 til 2007 kommer i næste nummer). Bent-Jacques Hansen 6

7 HVAD GØR MAN... FØDSEL meldes senest 2 dage efter på den udleverede fødselsanmeldelse til Kirkekontoret i Hornstrup Sognegård. Forældrenes dåbsattester og vielsesattest eller en omsorgs- og ansvarserklæring vedlægges. DÅB aftales ved henvendelse til præsten, som mødes med forældrene ca. en uges tid før dåben. Barnets navn oplyses samt navn og adr. på mindst 3 og højst 5 faddere. NAVNGIVELSE sker ved henvendelse til Kirkekontoret senest 1/2 år efter fødslen. BRYLLUP/VIELSE aftales med præsten i god tid. Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret i bopælskommunen (her medbringes begges dåbsattester og evt. skilsmissepapirer). Før vielsen finder en samtale med præsten sted vedr. ritual, salmer mm. DØDSFALD anmeldes senest 2 dage efter til præsten i bopælssognet. Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse og en samtale med præsten. Graveren kontaktes vedr. gravsted. FERIE OG KURSUS I uge 7 holder jeg vinterferie. Embedet passes af mine kollegaer på Nørremarken. Henv. kan ske til Nørremarkskirkens kontor, tlf I uge 8 er alle præster i Vejle Provsti på kursus. Præster i naboprovstier tager sig af kirkelige handlinger mm. Sigrid Horsholt Pedersen MINI-KONFIRMANDER Har dit barn i 3. eller 4. klasse lyst til at være mini-konfirmand til foråret? Vi mødes 8 gange mandag eftm. lige efter skoletid for at høre bibelfortællinger, synge salmer, gå på opdagelse i kirken, lave aktiviteter. Henv. til sognepræsten senest d. 8 jan. HORNSTRUP SOGN I perioden 1. august oktober: 12 GUDSTJENESTER 265 kirkegængere 121 altergæster 4 dåb 2 vielser 1 begravelse KIRKEHØJSKOLEN i Vejle Provsti Torsdagene 17. januar, 21. februar og 13. marts kl Tag et program i kirke eller sognegård. NATKIRKE i VEJLE Den sidste fredag i måneden omdannes Sct. Nicolai Kirke på Kirketorvet i Vejle til områdets Natkirke. Aftenen indledes med levende musik. Man kan komme og gå, som man vil, og være i kirkens rum i stilhed og under musik. Der tilbydes en kort bibelmeditation, nadver og natbøn i aftenens løb. Man kan skrive en bøn, tænde et lys eller tage et bibelord med sig. Det er muligt at få en samtale med en præst eller en frivillig. I våbenhuset står kaffe, te og vand. Natkirken åbner kl og lukker kl Datoer: 28. december 25. januar 29. februar SOGNENYT Hornstrup sogn 5. årg. nr. 4 Udg. af Hornstrup menighedsråd. Bladudvalg: Bent-Jacques Hansen, Hanne Kold Jørgensen, Søren Karstoft Pedersen, Sigrid Horsholt Pedersen (ansv. red.) Dead-line for næste nr.: 25. jan Sats & tryk: flex-i-print, Vojens 7

8 GUDSTJENESTER DECEMBER 2. dec. kl SHP 1. s. i advent Kirkekaffe 9. dec. Ingen 16. dec. kl SHP 3. s. i advent Julekoncert(se s. 5) 23. dec. kl AMS 4. s. i advent 24. dec. kl SHP Juleaften 24. dec. kl SHP Juleaften 25. dec. kl SHP Juledag 26. dec. Ingen (Nørremarkskirken kl v. SHP) 30. dec. kl HS Julesøndag JANUAR 1. jan. kl TBJ Nytårsdag 6. jan. kl SHP Hellig 3 Konger 13. jan. kl SHP Sidste s.e.h3k 20. jan. kl i Sct. Nicolai Kirke, Vejle (Kirkedag for provstiet i Musikteatret, se s. 3) 27. jan. kl SHP Seksagesima FEBRUAR 3. feb. kl SHP Fastelavn (se s. 5) 10. feb. Ingen 17. feb. kl TBJ 2. s. i fasten 24. feb. kl SHP 3. s. i fasten MARTS 2. marts kl SHP Midfaste Kirkekaffe 9. marts kl SHP Mariæ Bebudelse (KFUM og K`s sangkor medvirker) AMS = Anne-Marie Steensig HS = Henrik Skoven TBJ = Tove Bjørn Jensen SHP = Sigrid Horsholt Pedersen Glædelig jul og godt nytår ADRESSER Hornstrup Kirkekontor Kirkebyvej 62, 7100 Vejle Tlf Tirsdag 17-18, torsdag eller efter aftale. Hjemmeside: Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen Spurvevej 16, 7100 Vejle Privat tlf Graver Aage Bo Sørensen Graverkontor tlf Viborgvej 123, 7100 Vejle Privat tlf Organist Anette Quorning Frederiksberg Allé 11, Hatting 8700 Horsens Tlf Kirkesanger Frank Petersen Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø. Tlf Menighedsrådet: Formand Christen A. Olesen Fidalvej 15, 7100 Vejle Tlf Kirkeværge Søren Karstoft Pedersen Møllebyvej 15, 7100 Vejle Tlf Kasserer Preben Hansen Horsensvej 553, 7120 Vejle Ø Tlf

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september SOGNENYT Hornstrup Forsamlingshus 100 år d. 14. september efterår 2011 HORNSTRUP Lad de små børn komme... Hver gang vi holder dåb i kirken, høres Jesu ord: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2015 13. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet. Karen Blixen Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf. 75 82 87 71 Kordegn Bente Munk

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Borum og Lyngby. Fastelavn. Sogneblad Nr. 2 Februar 2013. Soldaterne går rundt i Borum og omegn 10. februar hele dagen Side 11

Borum og Lyngby. Fastelavn. Sogneblad Nr. 2 Februar 2013. Soldaterne går rundt i Borum og omegn 10. februar hele dagen Side 11 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2013 Fastelavn Soldaterne går rundt i Borum og omegn 10. februar hele dagen Side 11 Fastelavnsfest i Borum 15. februar kl. 19.00 Side 11 Fastelavnsfest i Lyngby

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere