NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet som gudstjenester og andre kirkelige handlinger ville blive varetaget. Konfirmanderne skulle det helst heller ikke gå ud over. Heldigvis arrangerede provsten det for os. Jørgen Mose Laursen, der er gået på pension som præst, kan slet ikke holde op med at virke som præst. Han var knap færdig med ét vikariat, da ét blev ledigt her, og så kom Mose til Nr. Lyndelse. Jørgen Mose Laursen har haft et godt forhold til konfirmanderne. Man har kunnet se den gensidige respekt, når de har mødtes ved gudstjenesten. Medarbejderne har glædet sig over samarbejdet og det kollegiale fællesskab. Den øvrige menighed har haft fornøjelsen af, at dette ikke bare har været et vikariat, men at Jørgen Mose Laursen er præst med stort P. Den gamle lærer og præsts livserfaring og kærligheden til forkyndelsen har skinnet igennem gudstjenesternes afvikling med liturgi, salmer og prædiken. Tak for det Mose det har været et lys i mørket. På menighedens vegne Astrid Nygaard Larsen - og lyset fortsætter, for pr. 1.december 2012 har vi en ny sognepræst i Nr.Lyndelse, Mette Behrndtz, der bliver Nr.Lyndelses første kvindelige præst. Menighedsrådet og kirkens personale glæder sig til samarbejdet og vil gerne byde Mette Behrndtz og hendes familie hjertelig velkommen.

2 Sognepræst Mette Behrndtz skriver om sig selv og sin familie: Jeg glæder mig meget til at være sognepræst ved Nr. Lyndelse Kirke, hvor jeg begynder den 1. december. Mit navn er Mette Behrndtz. Jeg er 38 år og gift med Roald, der er selvstændig og arbejder med effektivitet inden for salg samt udvikling af personale og organisationer. Vi er begge født og opvokset i Odense, hvor vi mødte hinanden på Odense Katedralskole. Sammen har vi to piger, Freya og Julia, på hhv. 10 og 7 år. Jeg kommer fra et hjem, hvor det kirkelige liv ikke lige var det, der stod øverst på listen over daglige aktiviteter. Min interesse for kirken fik jeg igennem min farmor, som var et religiøst søgende menneske og derfor kom i en række forskellige kirkesamfund i Odense. Allerede i 9. klasse var jeg klar over, at jeg ville være præst. Jeg holdt dog længe min viden for mig selv, da jeg vidste, at mit valg i den grad ville komme bag på min familie og mine venner. Som 19-årig rejste jeg til Aarhus, hvor jeg begyndte på teologistudiet på universitetet. Herfra blev jeg kandidat i slutningen af Umiddelbart efter blev jeg ansat som undervisningsassistent på Aarhus Universitet, hvor jeg underviste i Det Gamle Testamente. Jeg kunne dog ikke glemme min drøm om at blive præst, og jeg søgte derfor og fik embede i 2002 ved Understed-Karup Kirker mellem Sæby og Frederikshavn i Vendsyssel, hvor jeg har haft ti rigtig gode år. I løbet af disse år har jeg også skrevet en ph.d.-afhandling i Det Gamle Testamente; jeg har undervist lægfolk i Aarhus og Aalborg, været formand for Hørby efterskole og siddet i en række udvalg, der har været optaget af kirkens møde med hhv. de unge og folk med andre religioner. I min fritid er jeg meget optaget af musik og har tidligere spillet trompet i bl.a. Odense Pigegarde. Jeg ser meget frem til at samarbejde med kirkens personale og menighedsråd og til at møde jer alle i de mange forskellige sammenhænge, jeg kommer til at indgå i. Ja, vi glæder os alle fire til vores nye liv i Nr. Lyndelse. Mette Behrndtz Foto: Karsten Lindhardt.

3 NYT FRA KIRKEKONTORET Nyt menighedsråd Ny præst, nyt kirkeår og nyt menighedsråd! Nå, helt så nyt er det jo ikke Mette Behrndtz har været præst i Sæby i 10 år. Kirkeår følger på kirkeår 1. søndag i advent. Og i det nye menighedsråd har Bodil Andersen prøvet dette arbejde før. Der skulle to velbesøgte opstillingsmøder til, før det var muligt at besætte et nyt råd samt tre suppleanter. Valget af menighedsrådsmedlemmerne skete på bedste demokratiske vis. Begge møder bar præg af optimisme, alvor og eftertænksomhed. Vi har alle grund til at takke hinanden for denne proces. Det nye menighedsråd består af: Eva Lauritsen (formand), Bodil Andersen (kirkeværge, kontaktperson og form.præstegårdsudv.), Jürgen Hansen (form. kirke-og kirkegårdsudv. og Kollekt Hvad der bliver lagt i kirkens indsamlingsblok fra 1. søndag i advent frem til nytårsdag, vil gå til Nr. Lyndelse Kirkes Menighedspleje. Formålet med Menighedsplejen er at kunne yde en håndsrækning til værdigt trængende i forbindelse med julen eller ved andre begivenheder, f. eks. konfirmation. Nytårsdag samles der ind til Det Danske Bibelselskab, der bl.a. udgiver Bibelen i forskellige oversættelser og formidler kristendom og bibelhistorier i nye medier. Bibelselskabet modtager ingen offentlig støtte til driften, men arbejder på forretningsmæssige vilkår og som indsamlingsorganisation. Fra helligtrekongers søndag og frem til palmesøndag går kollekten til Kirkens Korshær, der arbejder blandt socialt udsatte mennesker i Danmark. kulturudv.), Karen Dreyer Jørgensen ( form. kirkeblad- kulturudv. og kirke-og kirkegårdsudv.), Birka Lund (næstformand, sekretær og præstegårdsudv.), Elisa Rasmussen ( kasserer og præstegårdsudv.) og Folke Bové ( kirke- og kirkegårdsudv. og kulturudv.) Det afgående menighedsråd har haft en travl arbejdsperiode, og det nye menighedsråd ser frem til at fortsætte arbejdet bl.a. med planerne for kirkegården og ikke mindst til samarbejdet med den nye præst, Mette Behrndtz, og med kirkens dygtige personale til gavn for sogn og menighed. Glædelig jul og godt nytår fra Menighedsrådet ved Eva Lauritsen Menighedsplejen Tidligere var der ved Nr. Lyndelse Kirke forskellige legater til uddeling blandt sognets beboere. Beløbene var efterhånden blevet for små i forhold til vore dages behov. Derfor blev de forskellige legater for et par år siden samlet i Menighedsplejen. Menighedsplejen er sikret tilførsel af penge, bl.a. ved at overskuddet fra det lokale loppemarked går hertil, og ved at der i kirkens kollekt mellem 1. søndag i advent og nytår samles ind hertil. Det er sognepræsten, der formidler støtten fra Menighedsplejen, og henvendelse herom skal rettes til denne.

4 DET SKER Torsdag d. 20 december 2012 kl Koncert i kirken Faaborg-Midtfyn Musikskoles julekoncert. Torsdag den 17. januar, kl i kirkesalen: Foredrag v/ Mette Behrndtz Adams første kone var ikke Eva Som en velproduceret, moderne actionfilm fra Hollywood myldrer Det Gamle Testamente med kvindelige skurke og heltinder. Mange kunstmalere har ladet sig inspirere og givet deres bud på, hvordan disse kvinder skal ses og forstås. I foredraget vil jeg vise nogle af disse billeder fra kunstens verden samtidig med, at jeg vil løfte sløret for nogle gribende og berømte, men også glemte og berygtede kvinder i Det Gamle Testamente. Onsdag den 20.februar kl i kirkesalen: Foredrag v/professor dr.theol. Martin Schwarz Lausten Luther og Reformationen. Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den katolske kirke så ubønhørlig, så det endte med hans dødsdom? I foredraget belyses Luthers nye opfattelse af kristendommen, hans personlige forhold og de følger, som hans opgør med pavekirken fik både for kirken og for samfundslivet. Der foretages også et strejftog til den lutherske reformation i Danmark. Hvad skete der, og hvad kom der ud af det? Foredragsholderen, indtil for nylig professor i kirkehistorie ved Københavns universitet, har skrevet bøger om Luther, om Danmarks reformation, om Wittenberg, om reformationskongen Chr.d.3. og flere andre kirkehistoriske fremstillinger. Kaffemik Hver anden onsdag i ulige uger er der Kaffemik i kirkesalen kl til kl Kaffemik er en café for alle, der har tid og lyst til samvær, samtale og sang. Der vil hver gang være et mindre programpunkt af ca. en halv times varighed, men samværet og tiden til hinanden er det væsentlige. Da vi er økonomisk selvkørende, koster kaffe og brød 20 kr. Kaffemik er brugerstyret, så alle, der kommer, kan have indflydelse på programmet. Onsdag den 19. december årets sidste kaffemik kommer museumsinspektør Ida- Marie Vorre og fortæller om den store Carl Nielsen-vandreudstilling, der netop er åbnet i New York og der vil selvfølgelig være både musik og sang. Første Kaffemik i 2013 bliver onsdag den 16.januar. Bitten Skovlund, Alice Pedersen, Lis Petersen, Mona Rasmussen, Egon Frøstrup og Erik Winther. Mandag den 21. januar 2013 kl Humlehavens Venner Humlehavens Venner holder generalforsamling i kirkesalen.

5 Frivillighedsgruppe I forbindelse med større eller mindre arrangementer kan menighedsrådet undertiden have brug for lidt ekstra, praktisk hjælp. Skulle nogen være interesseret i at give en hånd med, kan man rette henvendelse til menighedsrådets formand, Eva Lauritsen, tlf: BØGER OG FILM Litteraturkredsen Litteraturkredsen mødes første gang i det nye år mandag den 7.januar kl.19.30,hvor vi ser filmen Gensyn med Brideshead som forberedelse til bogen af samme navn, som vi har på programmet tirsdag den 5.februar. Forårets samlede program ser således ud: Mandag Film: Gensyn med Brideshead Tirsdag Evelyn Waugh: Gensyn med Brideshead Torsdag Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden Onsdag Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara Onsdag K. M. Baldursdottir: Karitas uden titel Inge Filt tlf Karen Dreyer Jørgensen tlf Filmklubben Torsdag den : Diligencen. Mandag den : Luther. Tirsdag den : Silent Movie. Tirsdag den : Min onkel. Filmen om Luther er lagt ind i programmet som indledning til Martin Schwarz Laustens foredrag om Luther og reformationen onsdag den 20.februar. Filmaftenerne begynder kl i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin efter filmen. Man kan melde sig ind (50 kr.pr.sæson) ved at ringe eller skrive til Bodil Andersen tlf

6 Mette Behrndtz s prøveprædiken i Nr.Lyndelse Kirke (Johs15,1-11) Vi er vant til dem at tale i dem billeder. Nogle mere end andre, selvfølgelig. For nogle år siden var der en konfirmand, der ikke tøvede et sekund, da jeg spurgte holdet, om de kunne give mig et eksempel på at tale i billeder. Konfirmanden sagde: Det er et billede, hvis jeg siger, at jeg skal ud at score en sild. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Vi ved udmærket godt, at knægten hverken taler om at skulle på fisketur eller om at skyde på mål. Næ, han taler om, at han skal ud at finde en sød pige. Sådan er det med billederne. Det er os, det er mennesker, de handler om. Og sådan er det også med Jesu billeder. I dag er det billedet af vintræet og grenene, det drejer sig om. Han er træet, vi er grenene. Og som grene kan vi blive på træet og bære frugt, eller vi kan lade os skille fra træet og visne. Hvad resultatet bliver af at blive eller at gå fremgår af denne lille historie, der meget fint gengiver pointen i dagens evangelietekst: Der var engang en gren på et æbletræ, som bestemte sig for, at den ikke længere ville være gren. Nej, nu ville den selv være et rigtigt træ. Den kaldte derfor på havemanden og sagde: kan du ikke skære mig af træet? For nu vil jeg ikke mere være gren, men træ. Havemanden kiggede lidt på grenen. Det var en god og kraftig gren, med masser af grønne blade, og da det var forår, var den fyldt med de dejligste blomster. Er det nu ikke dumt af dig? Kan du selv skaffe dig varme og vand, så dine blomster kan blive til æbler? spurgte havemanden. Det mente grenen nu nok, den kunne, og den gentog sit spørgsmål til havemanden, for den var rigtig godt træt af bare at være gren. Så tog havemanden sin beskæresaks og klippede grenen over. Plant mig så i rosenbedet der! befalede grenen. Jamen, du har jo ingen rødder, sagde havemanden. Skidt med det, svarede den afklippede gren. Og så plantede havemanden grenen midt i bedet. Det vil sige: han kunne jo ikke gøre andet end at stikke grenen ned i den bare jord. Efter nogle dage stod havemanden igen ved rosenbedet. Og da var grenens blade allerede krøllet sammen og blomsterne faldet af. Men grenen havde endnu ikke givet op. Jeg skal nok klare den, sagde den stolt. Men en sensommerdag, hvor himlen var så blå, som den kun kan være i september, og det gamle æbletræ stod med de rødeste og saftigste æbler, kom havemanden igen forbi grenen i rosenbedet. Nu havde den ikke et blad tilbage, ikke en blomst, ikke et æble. Den var kun en vissen pind. Og havemanden sagde til pinden, at den alligevel skulle være blevet på træet, hvor den kunne få både varme og vand. Ak ja, sagde pinden og klagede sig. Men på træet skulle jeg dele både varme og vand med de andre og tilmed høre på både deres beklagelser og deres glæder. Og nu nu kan jeg slet ingenting bruges til. Jo, sagde havemanden til sidst én ting kan du endnu bruges til. Og så hev han den visne pind op af jorden og lagde den i sin brændekurv. Det var historien om grenen, som selv ville være træ og derfor blev en vissen pind. Med en slutning som denne synes historien her at give en perfekt overskrift til dagens evangelium, der sagtens kunne lyde: Er du en stærk gren eller en vissen pind? Man kunne også sige det på et lidt mere hverdagsagtigt dansk: Er du en succes, eller er du en fiasko?

7 Og her bliver det virkelig spændende. For det træ, vi normalt forbinder Jesus med, det er et korstræ, et fældet træ, noget, der bestemt ikke ser frodigt ud: en mand som er henrettet på et kors. På korset er Jesus skuffelsen over alle skuffelser. De trofaste venner disciplene havde fulgt og troet på Jesus som Guds mægtige og succesrige søn, der skulle frelse verden. Og hvad sker der så lige: Deres store helt og idol får i den grad tæsk. Han bliver banket ud af banen og bliver til sidst hængt helt uden for byen afmægtig og slået på et kors, omgivet af røvere og folkemængdens hån. Der er kun to ord for dette: Fuldstændig Fiasko! Og netop her er der en udfordring for vores folkekirke, der i modsætning til den katolske kirke ikke har været i vækst de sidste mange år. Det er der givetvis mange grunde til. En af dem, tror jeg, skal søges i den kendsgerning, at vi ikke rigtigt har nogle religiøse symboler eller billeder, der kan hjælpe os med at gøre troen forståelig for os, så det er mere naturligt for os at praktisere den og få næring af den. Okay, vi har nogle få religiøse symboler, hvoraf ét hænger i de fleste af vores kirker; nemlig Jesus på korset! Men lige præcis dette symbol, der signalerer afmagt, skuffelse, lidelse og nederlag, er nok en udfordring for mange mennesker her i 2012, hvor jagten på succes og det perfekte liv vægtes højt, ikke mindst hos de yngre generationer, hvor det er helt naturligt at se sig selv som sin egen lykkes smed. Således fortalte en efterskolelærer mig, at elever i 9./10. klasse i dag ikke som tidligere bebrejder deres forældre eller andre instanser uden for dem selv, hvis de slås med nogle problemer. Nej, de påtager sig i stedet hele skylden selv: Jeg har nok ingen venner, fordi jeg ikke er god nok; jeg ikke er køn nok osv. Samme tendens ses, når mennesker rammes af sygdom. Tove Kruse, der er forsker i sygdoms-fortolkning før og nu, står bag en undersøgelse med deltagelse af 200 danske og norske patienter. Her svarer flertallet, at de selv mener, at årsagen til sygdommen skal findes i deres manglende evne til at håndtere livets udfordringer, krav og kriser. If. Tove Kruse forklarede man tidligere sygdom med, at man havde syndet mod Gud. I dag oplever patienter imidlertid sygdom som noget, de selv har andel i, fordi de har syndet mod sig selv ved ikke at tage ordentlig vare på sig selv. Med et syn som dette, bliver man nemt overladt helt til sig selv og sine egne selvbebrejdelser. Der er ikke meget håb at hente her. Og hvis det virkelig forholder sig sådan, at vi selv skaber vores egen sundhed og succes, ja så kan det blive svært at acceptere den afmagt og det nederlag, der ligger i det kors, som Jesus hænger på. Korset kommer simpelthen til at stå i skærende kontrast til tidsånden! Men lige præcis i forhold til denne problematik er dagens evangelietekst meget relevant. For det vintræ, vi hører om i dag, det er moderne sagt succesens træ. Sagt mere bibelsk er det træet, der er håb i. Hvis det fældes, kan det skyde igen; og det holder ikke op med at sætte friske skud. Træets stamme er Jesus selv. Og grenene det er os! Og bliver vi i Jesus, dvs. på stammen, skal vi aldrig visne. For vi hører til på træet, både i livet og i døden. Med billedet af vintræet spiller Jesus meget tydeligt på stamtræet, der fortæller om den

8 familie og slægt, vi stammer fra. Vi taler om dét at kende sine rødder, og familie og slægt er på en måde som et rodnet. Og vi tænker det ofte ud fra os selv. Her fra lille mig forgrener det sig i forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. Skilsmissebørn og delebørn dobler op. De har rask væk fire forældre og otte bedsteforældre. Stamtræet giver os en form for identitet. Det sætter os ind i en sammenhæng og forklarer også noget om, hvordan vi er blevet dem, vi er. Med billedet af vintræet udvider Jesus dette billede, idet vi ikke kun er børn af vores forældre, vi er også Guds børn og dermed - på tværs af slægtsforbindelser - hinandens søskende. De første generationer af kristne tog hurtigt billedet af vintræet til sig. De omtalte hinanden som brødre og søstre, og de gav sig til at fejre deres dåbsdag mere end fødselsdagen, for med dåben var de blevet en del af en ny og meget større familie. Sådan tænker de færreste danskere i dag. For mange af os er kristendommen blevet en privatsag. Selv om det ikke længere er flovt at sige, at man tror, tror vi alligevel på vores egen måde, hver for sig. Men her tegner Jesus med vintræet og grenene et andet billede af troens verden. Med billedet ønsker han at vise os, at vi aldrig er overladt til os selv. Vi er altså aldrig alene og for os selv. For vi hænger sammen med noget, der er større end os selv. Vi hænger sammen med Gud og så hænger vi sammen med hinanden. I vores kirke kommer det så smukt til udtryk, når vi holder dåb om søndagen. Så er bænkene fyldt godt op. Garvede kirkegængere med egen salmebog og famlende nybegyndere med skudklare kameraer mellem hinanden. Hele den brogede flok af grene hører med, når en lille ny gren skal indpodes på træet. Hvor stamtræet har os selv som centrum, så sker der en forskydning, når vi kigger på vintræet. Der er vi ikke i centrum, men helt ude i periferien. Der dingler vi som de yderste kviste på en kæmpestor trækrone. Vi, der lever her i 2012, er jo dem, som er kommet til sidst. Vi er de nyeste skud på stammen. Vi suger næring fra dem, som var der før os, kristendommen er kommet til os gennem en lang tradition. Vi har fået noget overleveret, og der er noget vi skal give videre. Og lige præcis her gemmer der sig et religiøst symbol, der kunne hjælpe det moderne menneske i forhold til den kristne tro. Jeg tænker her på dåbstræet sådan som det findes i Helsingørs Domkirke. Hver gang et barn eller en voksen bliver døbt, sys han eller hendes navn på et stofæble sammen med datoen for dåben. Efter dåben hænges æblet på dåbstræet, hvor det viser, at et nyt medlem nu er blevet en del af menighedens fællesskab. Dåbsæblerne bliver senere plukket ved en æblehøstgudstjeneste, der holdes for dem, der er blevet døbt og deres familier. Dåbsæblet kan bruges til at minde os om, hvad det vil sige, at vi hører til på det træ, hvis krone rækker ind i himlen. Det træ der viser os, at Gud har en helt særlig kærlighed til os, sådan som Apostlen Johannes også sagde det i sit brev lige før, og som vi netop har sunget. En kærlighed, der gør, at vi aldrig er overladt til os selv. For på Guds vintræ er der ingen visne pinde, kun levende grene. Mette Behrndtz

9 NYT FRA KIRKEKONTORET Kor Det skaber glæde - er godt for koncentrationen - gør dig god til at lytte til andre Alle kor ved Nr. Lyndelse kirke begynder i det nye år onsdag d. 16. januar Kor for de mindste børn: Koret øver onsdag kl Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl.. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året. Kor for de lidt større børn: Børne- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson. Kor for de voksne: Nr. Lyndelse Koret ( kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester ca. 4. gange i løbet af året. Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til: Organist Ulla Poulsen, Tlf: Babysalmesang Vi starter et nyt hold babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke efter nytår, forhåbentlig med start i februar. Det er et forløb på 7 tors dage for børn på 0-12 mdr. og deres forældre. Vi starter i kirken kl med sang, spil, dans og bevægelse i ca. 45 minutter, hvorefter vi runder af med kaffe/the og hygge i Kirkesalen. Babysalmesang kan være et godt supplement til mødregruppen, og alle er velkomne til at melde sig til. Det koster ca. 140 kr. at deltage, men beløbet dækker en salmebog, som vi bruger i undervisningen, og som forældre og barn kan have glæde af fremover. Der har desværre ikke været tilslutning nok til et hold her i efteråret, så hvis man har lyst, er man velkommen til at melde sig til igen, og så håber jeg, der kan blive et hold i foråret. Babysalmesang ledes af musikpædagog Lisbeth Buhl, og jeg kan kontaktes på mail eller tlf for tilmelding og yderligere oplysninger. Venlig hilsen Lisbeth Buhl Minikonfirmander Minikonfirmander fra Friskolen begynder fredag den 11. januar kl Vi slutter af med en familiegudstjeneste fredag den 8. februar kl Minikonfirmander fra Carl Nielsen-skolen begynder i uge 9. Nærmere information herom følger.

10 Lapidariet Et nyt perspektiv på Nr. Lyndelse Kirke Mennesker samler på de mærkeligste ting spisestel, billeder af fodboldspillere og gamle biler. På Nr. Lyndelse kirkegård har vi gennem mange år samlet på gamle gravsten fra nedlagte gravsteder, fordi disse sten repræsenterede en kulturhistorie, et godt håndværk eller blot var smukke. Sådanne samlinger findes på mange kirkegårde og går under betegnelsen et LAPIDARIUM (efter det latinske navn for sten: lapis). Normalt knuses stenene, når en grav nedlægges, men med de pårørendes accept kan stenene bevares. I mange år er stenene blevet samlet i et område bag kirkesalen og under nogle tujaer ud mod Albanivej, men under de seneste års bygningsrenoveringer og udtynding i kirkegårdens beplantning opstod tanken om at præsentere egnens historie på en mere tilgængelig måde i form af stensamlingen. Lapidariet kommer til at omfatte tre områder. Det første er velkendt, idet det består af de allerede fredede gravsteder rundt omkring på kirkegården som f.eks. Blinde Anders mod præstegården og Generalens gravsted nær våbenhuset. Det andet område er netop anlagt som en lille perlestensbelagt plads under det store egetræ bag kirkesalen. Her tænkes de største sten placeret. Det er typisk sten, der står på forskellige former for sokler, og som repræsenterer skiftende tiders stilarter. Det tredje område vil omfatte de mindre, liggende sten, som vil blive placeret som et bånd langs den nyplantede bøgehæk langs Albanivej. Det er tanken, at kulturhistorien, håndværket og ikke mindst lokalhistorien vil blive beskrevet på en måde, så lapidariet kan blive et støttepunkt i fortællingen om sognet. I det nye menighedsråd har Karen Dreyer Jørgensen påtaget sig at stå for dette arbejde, efterhånden som stenene kommer på plads. Jens Willumsen fra Lokalhistorisk Arkiv har allerede fotograferet nogle af stenene, og alle er i det hele taget velkomne til at bidrage. Nr. Lyndelses historie i et nyt perspektiv Set oppe fra (fra tårnet eller i et historisk overblik) er Nr. Lyndelse vokset fra at være en lille landsby til en nu større by, men stadig med kirken centralt beliggende. Det er derfor vigtigt for hele byen, hvordan området omkring kirken udformes. I kommuneplanen kaldes Nr. Lyndelse for en forstad, men trods de fordele Nr. Lyndelse har af sin nærhed til Odense, ser mange også gerne, at byens egen identitet bevares og styrkes. Derfor gennemføres der nu i forbindelse med lapidarieprojektet, efter mange års nødvendige beskæringer og fældninger, en nyplantning med lindetræer omkring kirken, således at kirken i højere grad kommer til at fremtræde som et grønt område midt i byen. Linden er af sorten Örebro, som ikke bliver så høj som andre lindetræer, og de blot 12 træer vil blive placeret, så de fremhæver kirkebygningen og ikke skjuler den. Linden og en nyplantet dobbelthæk af avnbøg langs Albanivej vil sammen med de allerede eksisterende gange danne en korridor hele vejen rundt langs kirkediget, så man bedre kan færdes på kirkegården uden at forstyrre den ro, der bør være længere inde på kirkegården. Ved således at invitere alle mennesker indenfor på kirkens område, er det selv - følgelig også ønsket at gøre det lettere for den enkelte at finde vej helt ind til kirken og dermed til kirkens budskab. Niels Langkilde.

11 HUSK! Menighedsrådsmøder Onsdag den 12. december kl Tirsdag den 8. januar kl Onsdag den 6. februar kl Tirsdag den 19. marts kl (Regnskabsmøde) Kirkebil Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr.Lyndelse kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf SIDEN SIDST Døbte Kasper Dyreborg Petersen Frederik Aagaard Christensen Laurits Thue Thomsen Bianca Louise Hansen Lea Louise Povlsgaard Loui Carlos Hansen Maia Skov Hansen Viede Lene Dupont og Franker Richard Dupont Charlotte Loft Reuter og Lars Loft Reuter Heidi Bundgaard Baad og René Baad Heidi Elise Eckerdal Jensen og Thomas Birger Eckerdal Jensen Døde Jens Mann Jensen Jutta Marie Sølund Edel Margrethe Hansen Set i kirken Mere om provst Fischer. I Kirkebladet fra september 2012 blev der fortalt om provst Fischer og det legat, han og hans hustru, Mariche Lomborg, indstiftede i 1717 til gavn for sognets fattige. Legatfundatsen blev nedfældet på den sten, der står lige inden for døren til venstre i våbenhuset. Men Fisher gjorde også andre ting: den store lysekrone, der hænger i koret, er skænket til kirken af ham og hustruen i 1713, og måske som en påmindelse om navnet Fischer er den fuld af fisk. (De to andre lysekroner, som er meget yngre, er kopier af Fischers.) Lysekronen er forsynet med følgende indskrift: Anno MDCCXIII (1713) haver H. Christen Fischer sognepræst til Nørre Lyndelsøe og proust i Aasum Herridt med sin hustru Marich Lomborg givet denne lysecrone og til 12 liuz (lys) for juleaftensang saa og for den at holde reen fire rixdaler i croner som skal være et inventarium hos degnene i Lyndelsøe hvor over præsterne successive vil holde saa vidt det til Guds ære og kirckens tieniste vel er meent. Fischer og hustru har altså ikke alene bekostet lysekronen, de har også sørget for finansiering af nye lys til juleaften, samt til rengøring. Summen på 4 rigsdaler beror hos degnen og sognepræsterne holder øje med regnskabet. På præstetavlen i kirken kan man læse, at Fischer var præst i Nr.Lyndelse fra 1670 til Han har altså i næsten to menneskealdre døbt, konfirmeret og begravet de mennesker, der boede i sognet. Alt har dog ikke været lutter idyl: på et tidspunkt lagde Fischer sag an mod herremanden på Bramstrup angående betaling af tiende fra en forlængst nedlagt landsby, der også hed Bramstrup, og som bestod af 5 gårde og 2 huse. (Måske den landsby, der for nylig er fundet rester af i forbindelse med grusgravning på Bramstrup?) Fischer vandt denne sag, ligesom han også vandt en sag angående 35 hektar præstegårdsjord, som herremanden ville tilegne sig. Fischer må have været en spændende og initiativrig person, måske også lidt af en hård negl. I hvert fald figurer hans navn om ikke til værdens ende, som der står på stenen med legatfundatsen, så i hvert fald i foreløbig ca. 300 år hele tre steder i kirken: på lysekronen, på legat-stenen og på præstetavlen. Karen Dreyer Jørgensen

12 ADRESSER: MARTS FEBRUAR JANUAR DECEMBER GUDSTJENESTELISTE Mette Behrndtz 2.s.i advent (Luk 21,25-36) Familiegudstjeneste; børnekoret medvirker Mette Behrndtz 3.s i advent (Matt 11,2-10) Lindvedkoret medvirker Mette Behrndtz 4.s i advent (De ni læsninger) /15.30 Mette Behrndtz Juleaften (Luk 2,1-14) Mette Behrndtz 1. juledag (Luk 2,1-14) Mette Behrndtz 2. juledag (Matt 23,34-39) 30. Ingen gudstjeneste (Luk 2,25-40) Mette Behrndtz Nytårsdag (Luk 2,21) Mette Behrndtz Helligtrekongers søndag (Matt 2,1-12) Mette Behrndtz 1 s.e. h. 3 k. (Luk 2,41-52) Mette Behrndtz Sidste s. e. h. k. (Matt 17,1-9) Mette Behrndtz Septuagesima (Matt 20,1-16) Birte Jacobsen Seksagesima (Mark 4,1-20) Mette Behrndtz Familiegudstjeneste; børnekoret medvirker Mette Behrndtz Fastelavn (Matt 3,13-17) Mette Behrndtz 1. s. i fasten (Matt 4,1-11) Mette Behrndtz 2.s.i fasten (Matt 15,21-28) Birte Jacobsen 3.s. i fasten (Luk 11,14-28) Mette Behrndtz Midfaste (Joh 6,1-15) Mette Behrndtz Mariæ Bebudelsesdag (Luk 1,26-38) Mette Behrndtz Palmesøndag (Matt 21,1-9) Familiegudstjeneste; børnekoret medvirker Mette Behrndtz Skærtorsdag (Matt 26,17-30) Mette Behrndtz Langfredag (Matt 27,31-56) Mette Behrndtz Påskedag (Mark 16,1-8) Mette Behrndtz 2. påskedag (Luk 24,13-35) Trods vacancen kom der alligevel et kirkeblad i december, og både det nye og det gamle menighedsråd ønsker alle en rigtig glædelig jul. MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE Sognepræst Mette Behrndtz Albanivej 15, Nr.Lyndelse Tlf , mail: Graver David Bøgetoft, tlf Mail: (Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl ) Organist Ulla Poulsen, tlf Mail: Kirkesangere Hans Peter Larsen, tlf Tascha Wahl, tlf Formand Eva Lauritsen, tlf Mail: Næstformand og sekretær Birka I Lund, Tlf / Mail: Kirkeværge og kontaktperson Bodil Andersen, tlf Mail: Forretningsfører Dorrit Jensen, Slotsalléen 7, Diernæs, 5600, Faaborg, Tlf / Mail: Kasserer Elisa Rasmussen, tlf Mail: Fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalg Jürgen Hansen, tlf Mail: Fmd. for Præstegårdsudvalg Bodil Andersen, tlf Mail: Fmd. for Kulturudvalg og kirkeblad Karen Dreyer Jørgensen Tlf / Mail: Menighedsrådsmedlem Folke Bové Tlf

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 29. årgang nr. 2. september december 2014 Nyt fra menighedsrådet Årets konfirmander Renovering af kirken Fra præstegården

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2015 Kære konfirmander, kære forældre, kære gæster... Kan I huske da I for læn ge længe siden var minikonfirmander?

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere