Gentofte Kommune Statistik 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune Statistik 2015"

Transkript

1 Indhold 1. Kapitel Befolkning (Population) Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune fra Befolkningstal i de syv bydele i Gentofte Kommune Befolkningstal og antal medlemmer af folkekirken i de 9 sogne Befolkningstal i landets kommuner (sorteret) og regioner Befolkningspyramide for Gentofte Kommune og hele landet Til og fraflyttere i Gentofte Kommune Befolkningsudvikling og prognose for Gentofte Kommune fordelt på aldersgrupper Fertilitet i Gentofte Kommune sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden Gennemsnitsalder for fødende i Gentofte Kommune sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden Den aldersbetingede fertilitet i Gentofte Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet Befolkningen i Gentofte Kommune efter oprindelsesland grupperet på verdensdele Befolkningen i Gentofte Kommune fordelt på personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere Antal vielser og skilsmisser i Gentofte Kommune sammenlignet med København og hele landet Gennemsnitsalder i kommuner i Region Hovedstaden (sorteret i faldende orden) sammenlignet med regionsgennemsnit Forventet middellevetid for 0 årige i kommuner i Region Hovedstaden (sorteret i faldende orden) Husstande i Gentofte Kommune fordelt efter husstandsstørrelse Husstande i Gentofte Kommune fordelt efter husstandsstørrelse - sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet Husstande i Gentofte Kommune fordelt efter husstandstype pr. 1. januar Befolkningens sygehusbenyttelse Personer med kontakt til sygehusvæsenet pga. kroniske sygdomme Kontakt til læge med offentligt tilskud Offentligt forsørgede, årige fordelt efter ydelsestype Modtagere af folke- og førtidspension mv Anmeldte forbrydelser i Gentofte Kommune Kapitel Boliger og byggeri (Dwellings and construction) Beboede boliger i Gentofte Kommune fordelt efter type og størrelse Boligstørrelser i Gentofte Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet Side 1

2 Antal beboede boliger i Gentofte efter husstandstype, antal børn og boligart pr. 1. januar Boliger i Gentofte Kommune efter opførelsesår Boliger i Gentofte Kommune efter opførelsesår - sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet Boliger i Gentofte fordelt efter ejerforhold pr. 1. januar Boliger i Gentofte Kommune fordelt efter boligtyper, ejer- og udlejningsforhold Kapitel Indkomst og skat (Income and tax) Udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig for kommunerne i Region Hovedstaden Udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig Personers disponible indkomster* for kommuner i region Hovedstaden og landsdele (opgjort ud fra seneste opgørelse dvs. slutligning 2013 i december 2014) Familiers disponible indkomster* for kommuner i region Hovedstaden og landsdele (opgjort ud fra seneste opgørelse dvs. slutligning 2013 i december 2014) Skatteprocenter i Gentofte Kommune og i Region Hovedstaden Udviklingen i indkomstskatteprocenten i Gentofte Kommune Grundskyldspromiller i Gentofte Kommune og Region Hovedstaden Udviklingen i grundskyldspromillen i Gentofte Kommune Kirkeskat i Gentofte Kommune og Region Hovedstaden Udviklingen i kirkeskatteprocenten i Gentofte Kommune Udviklingen i dækningsafgift af erhvervsejendomme i Gentofte Kommune Dækningsafgift af erhvervsejendomme i Gentofte Kommune og Region Hovedstaden Kapitel Beskæftigelse og erhverv (Employment and industry) Pendling til og fra Gentofte Kommune fordelt på landsdele Udvikling i ind- og udpendling til/fra Gentofte Kommune Befolkningen i Gentofte Kommune fordelt efter tilknytning til arbejdsmarkedet (socioøkonomisk status) Ledighedsprocent i kommuner i hovedstadsområdet juni Udviklingen i ledigheden i pct. af arbejdsstyrken i Gentofte Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser i Gentofte Kommune fordelt på aldersklasser i Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser i Gentofte Kommune (16-64 årige) fordelt på herkomst i Erhvervsfrekvens i alt i Gentofte Kommune 2013 (16-64 årige) sammenligning Befolkningen i Gentofte Kommune fordelt efter uddannelse i Befolkningen i Gentofte Kommune fordelt efter arbejdsstilling i Personer med bopæl i Gentofte Kommune fordelt efter beskæftigelse pr. 1. januar Personer med arbejdssted i Gentofte Kommune fordelt efter beskæftigelse pr. 1. januar Arbejdssteder i Gentofte Kommune fordelt efter erhverv i Arbejdssteder i Gentofte Kommune fordelt efter antal ansatte i Side 2

3 Kapitel Miljø og trafik (Environment and traffic) Arealer i Gentofte Kommune efter anvendelse Politiregistrerede trafikuheld fordelt på vejtype i Gentofte Kommune Veje i Gentofte Kommune Parker og strandområder i Gentofte Kommune Udviklingen i renovationsmængder i Gentofte Kommune Aktiviteter på genbrugsstationen i Gentofte Kommune Badevandet i Gentofte Kommune sommeren Udviklingen i vandforbruget i Gentofte Kommune Kapitel Børn (Children) Sundhedspleje for spæd- og småbørn i Gentofte Kommune Dækningsprocenter for ½- 5 årige i Gentofte Kommune Pladser i Gentofte Kommunes børneinstitutioner Antal børn ½-2 år passet i Gentofte Kommune Pasningspladser for 3-5 årige i Gentofte Kommune Udviklingen i antallet af pladser i fritidsordninger og fritidscentre i Gentofte Kommune Anbringelse af børn og unge i Gentofte Kommune Nyanbringelser i Gentofte Kommune fordelt på alder Antal anbringelser i Gentofte Kommune fordelt på aldersgruppe opgjort ved årets udgang Anbringelser i Gentofte Kommune i promille af befolkningen efter aldersgruppe Børn og unge med særlige behov udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser pr årig Elev, klassetal og klassekvotienter i Gentofte Kommunes folkeskoler fordelt på klassetrin 2013/ Elev- og klassetal i Gentofte Kommunes folkeskoler fordelt på skoler i tidligere skoleår Antal elever fra Gentofte Kommune i privatskoler 2013/ Sundhedspleje for skolebørn i Gentofte Kommune Den kommunale tandpleje i Gentofte Kommune Aktiviteter på Gentofte Kommunes Ungdomsskole Andel af elever, som i 2004 afsluttede grundskolen, og som 10 år senere har fuldført eller er i gang med en videregående uddannelse* Andel af 25 årige med (minimum) en ungdomsuddannelse i 2013 efter bopæl i Kapitel Øvrig forsørgelse - og overførsler (Other retirement income and transfers) Antal personer på forsørgelse i Gentofte Kommune Modtagere af boligsikring i Gentofte Kommune Voksne med særlige behov udgifter pr. 18+ årig Side 3

4 Kapitel Ældre (Senior citizens) Udviklingen i varig og midlertidig personlig og praktisk hjælp i hjemmet i Gentofte Kommune Personlig og praktisk hjælp - leverede dagtimer Visiterede timers hjemmehjælp, frit valg (ugentligt gennemsnit) - Personlig og praktisk hjælp - pr modtager Andel af modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør Ældres sygehusbenyttelse Boligydelse til pensionister i Gentofte Kommune Pensionisternes fordeling på pensionstype januar Kapitel Kultur og fritid (Culture and leisure) Aktiviteter for børn og unge i Gentofte Kommune Voksenundervisning og foredragsvirksomhed i Gentofte Kommune Antal pladser i Gentofte Kommunes havne Sportsanlæg i Gentofte Kommunes Gentofte Bibliotekernes materialebestand Gentofte Bibliotekernes udlån Gentofte Bibliotekernes besøgstal Gentofte Bibliotekernes udlån til voksne og børn fordelt på materialer Antal besøgende på hjemmeside Gentofte Bibliotekernes fysiske udlån og e-lån Nøgletal for Gentofte Kommunes biblioteker sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet Besøgstal på Øregårds Museum, Gentofte Kino og Bellevue Teater Musikskolen i Gentofte Kommune Undervisningstilbud vedr. drama og billedkunst i Gentofte Kommune Kulturpakker til skoler og dagtilbud i Gentofte Kommune Kapitel Valg (Elections) Valg til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune den 19. november Valg til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune den 19. november Valg til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune den 19. november Folketingsvalget i Gentofte Kommune den 15. september Regionsrådsvalg den 19. november Europa-Parlamentsvalg den 25. maj Kapitel Øvrige nøgletal (Other key figures) Administrationsudgifter (brutto) pr. indbygger budget Gennemsnitslikviditet pr. indbygger efter 4. kvartal Side 4

5 Antal fuldtidsstillinger i Gentofte Kommune Sygefravær for ansatte i Gentofte Kommune 2013 sammenlignet med Region Hovedstaden Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)* i kommunerne Region Hovedstaden regnskab Side 5

6 Befolkning 1. Kapitel Befolkning (Population) Side 6

7 1.1. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune (Population in Gentofte Municipality) Befolkning Indbyggere Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1 Opdateres på Februar 1.2. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune fra 1990 (Population in Gentofte Municipality) Indbyggere Tilvækst Indbyggere Pr. 1.januar Fødte Døde Tilflyttere Fraflyttere i alt Korrektion* Pr Side 7

8 Befolkning * Korrektion omfatter personer uden fast bopæl og er desuden en afstemningspost. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOD207, FODIE, FLY, VAN Opdateres på februar 1.3. Befolkningstal i de syv bydele i Gentofte Kommune - Pr. 1. januar 2015 (Population in the seven districts of Gentofte Municipality) Dyssegård Gentofte Hellerup Jægersborg Klampenborg - Ordrup- Vangede I alt Skovshoved Charlottelund Note: Borgere der er tilknyttet kommune, men som ikke geografisk kan placeres ud fra adressen - da de i CPR er registret med f. eks. uden fast bopæl, ukendt adresse, statsudsendt eller lignende - bliver opgjort i Gentofte bydel (der hvor Rådhuset findes). Pr. 1. januar 2015 drejede det sig om 747 personer. Kontaktperson: Michael Rasmussen Opdateres på februar Side 8

9 1.4. Befolkningstal og antal medlemmer af folkekirken i de 9 sogne - Pr. 1. januar 2015 sammenlignet med 1. januar 2014 (Population in the nine parishes of Gentofte Municipality) Heraf Heraf Ikke Indbyggertal medlem af medlem af Andel Ændring i antallet af medlemmer af folkekirken 2015 folkekirken folkekirken ift Helleruplund Gentofte Jægersborg Vangede Dyssegård Ordrup Skovshoved Hellerup Maglegård Uden fast bopæl I alt Befolkning Som det fremgår af oversigten er andelen af folkekirkemedlemmer i Gentofte Provsti på alt 70 %, men med variation på tværs af de 9 sogne i kommunen. Den 1. januar 2015 var der sogne i Danmark, og andelen af folkekirkemedlemmer var på 78 pct. Denne andel er langt fra ligeligt fordelt på de forskellige sogne. Den højeste andel findes i Skanderborg Sogn, hvor 84 pct. er medlem af folkekirken. Den laveste andel har Kingo-Samuel Sogn, der ligger på Nørrebro i København, hvor kun 46 pct. af befolkningen er folkekirkemedlemmer. I Vesterbro Sogn, der er landets klart mest folkerige sogn med indbyggere, er 55 pct. folkekirkemedlemmer. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken KM1 Side 9

10 1.5. Befolkningstal i landets kommuner (sorteret) og regioner (Population in municipalities and regions) 1. januar januar København Vejen Aarhus Tårnby Aalborg Egedal Odense Mariagerfjord Esbjerg Syddjurs Vejle Assens Frederiksberg Gribskov Randers Ikast-Brande Viborg Bornholm Kolding Fredensborg Silkeborg Furesø Herning Jammerbugt Horsens Tønder Roskilde Norddjurs Næstved Middelfart Slagelse Rødovre Sønderborg Vesthimmerlands Gentofte Brønderslev Holbæk Faxe Gladsaxe Brøndby Hjørring Ringsted Helsingør Odsherred Guldborgsund Nyborg Frederikshavn Halsnæs Køge Sorø Aabenraa Nordfyns Skanderborg Rebild Svendborg Herlev Holstebro Albertslund Ringkøbing-Skjern Lejre Haderslev Billund Rudersdal Hørsholm Lyngby-Taarbæk Allerød Hvidovre Kerteminde Faaborg-Midtfyn Glostrup Fredericia Stevns Varde Ishøj Høje-Taastrup Odder Hillerød Solrød Greve Struer Kalundborg Morsø Ballerup Lemvig Favrskov Vallensbæk Skive Dragør Hedensted Langeland Vordingborg Ærø Frederikssund Samsø Thisted Fanø Lolland Læsø Christiansø 91 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Hele landet Befolkning Side 10

11 Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1 Opdateres på februar 1.6. Befolkningspyramide for Gentofte Kommune og hele landet - i procent af befolkningen pr. 1. januar 2015 (Populationpyramid for Gentofte Municipality and country by percent of the population) Alder 95+ år år år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år 0-4 år -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1 Opdateres på Februar Procent Kvinder -Hele landet Kvinder -Gentofte Mænd -Hele landet Mænd -Gentofte Side 11

12 1.7. Til og fraflyttere i Gentofte Kommune 2014 (Migration to and from Gentofte Municipality) Tilflyttere Fraflyttere netto- Alder Indenlands Fra udlandet Indenlands Til udlandet tilflytning 0-4 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Ialt Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FLY og VAN Opdateres på Februar Side 12

13 Befolkning 1.8. Befolkningsudvikling og prognose for Gentofte Kommune fordelt på aldersgrupper (Population in Gentofte Municipality by age group) Antal personer pr. 1. januar Indbyggere i Gentofte Kommune (faktisk og forventet) år 6 15 år år år år år år 85+ år år år 0 5 år 6 15 år år år år år år Børn i Gentofte Kommune Antal børn pr. 1.januar år 3 5 år 6 15 år 0 2 år 3 5 år 6 15 år Side 13

14 Befolkning Befolkningsfordeling i tabeloversigt: alder år år år år år år år år år år år total Procentvis fordeling: alder år 1,3% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0-2 år 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 3-5 år 4,1% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 0-5 år 7,9% 7,6% 7,4% 7,3% 7,2% 7,3% 7,4% 7,4% 7,3% 7,0% 6,9% 6,8% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,4% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 6-15 år 13,2% 13,5% 13,6% 13,6% 13,7% 13,6% 13,5% 13,3% 13,4% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,6% 13,6% 13,7% 13,6% 13,6% 13,6% 13,4% 13,3% 13,2% år 7,6% 7,7% 8,0% 8,5% 8,8% 9,1% 9,4% 9,7% 9,8% 10,0% 10,1% 10,1% 10,0% 9,9% 9,8% 9,6% 9,5% 9,4% 9,3% 9,4% 9,4% 9,4% år 18,5% 17,7% 16,8% 16,2% 15,9% 16,0% 15,8% 15,6% 15,3% 15,2% 15,0% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,8% 14,7% 14,7% 14,6% 14,5% 14,4% 14,3% år 21,9% 22,4% 22,9% 23,1% 23,2% 23,3% 23,3% 23,3% 23,4% 23,4% 23,4% 23,4% 23,3% 23,1% 22,8% 22,6% 22,2% 21,7% 21,3% 21,1% 20,9% 20,7% år 13,6% 13,9% 14,0% 13,8% 13,6% 13,2% 12,8% 12,5% 12,2% 12,0% 11,9% 12,0% 12,2% 12,3% 12,5% 12,9% 13,3% 13,7% 14,0% 14,2% 14,3% 14,4% år 13,8% 13,7% 13,7% 13,9% 14,1% 14,2% 14,5% 15,0% 15,6% 15,9% 16,2% 16,5% 16,7% 17,0% 17,3% 17,4% 17,7% 17,9% 18,2% 18,4% 18,7% 19,0% 85+ år 3,5% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 3,0% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tal primo året : Faktiske befolkningstal : Prognose tal fra Gentofte Kommunes befolkningsprognose 2014 Kilde: Gentofte Kommunes Befolkningsprognose 2014 Kontaktperson: Lea Drews / Henrik Christiansen Opdateres på April Side 14

15 Befolkning 1.9. Fertilitet i Gentofte Kommune sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden - Året 2014 (Fertility in Gentofte Municipality comparison) Samlet Fertilitet* Allerød Egedal Dragør Glostrup Furesø Vallensbæk Høje-Taastrup Gribskov Ishøj Brøndby Fredensborg Hvidovre Frederikssund Herlev Helsingør Rødovre Hillerød Gladsaxe Rudersdal Albertslund Bornholm Tårnby Halsnæs Ballerup Frederiksberg Hørsholm Lyngby-Taarbæk Gentofte København Region Hovedstaden Hele landet * Fertilitet, samlet: Det antal levendefødte, som kvinder ville føde i løbet af den fertile periode (14-49 år) hvis alle levede til 50 års alder og de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. ** For Danmark samlet set gælder det, at hver kvinde i den fødedygtige alder skal føde ca. 2,1 børn for at befolkningen reproducerer sig selv, forudsat at ind- og udvandring opvejer hinanden. I 2013 var den samlede fertilitet for landet som helhed på 1669 dvs. en lille stigning i Gentofte Kommunes samlede fertilitet var i 2013 på 1581 pr kvinder, dvs. der har været et fald i fertiliteten på 8. Side 15

16 Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOD Gennemsnitsalder for fødende i Gentofte Kommune sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden - Året 2014 (Average age of women giving birth in Gentofte Municipality comparison) Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder Gennemsnitsalder for samtlige fødende kvinder Bornholm 27,4 30,3 Halsnæs 28,1 30,5 Glostrup 28,2 30,6 Brøndby 28,3 30,3 Hvidovre 28,3 30,7 Ishøj 28,3 30,9 Albertslund 28,5 30,7 Høje-Taastrup 28,5 30,7 Gribskov 28,5 31,1 Helsingør 28,5 30,5 Ballerup 28,6 31,1 Frederikssund 28,6 30,9 Rødovre 28,8 31,0 Vallensbæk 29,1 31,3 Herlev 29,2 31,3 Fredensborg 29,3 31,7 Tårnby 29,5 31,4 Allerød 29,5 32,2 Hillerød 29,6 31,4 Hørsholm 29,7 32,7 Gladsaxe 29,8 31,6 Egedal 30,0 32,1 Rudersdal 30,3 33,2 Furesø 30,4 33,1 København 30,9 32,0 Dragør 31,0 33,3 Lyngby-Taarbæk 31,3 33,3 Gentofte 31,6 33,7 Frederiksberg 31,7 32,9 Region Hovedstaden 30,3 31,8 Hele landet 29,1 30,9 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOD 111 Side 16

17 Befolkning Den aldersbetingede fertilitet i Gentofte Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet (Fertility in different age groups in Gentofte Municipality comparison) år år år år år år år samlet fertilitet Gentofte 0,4 14,7 50,2 127,4 95,3 24,1 2,5 1573,1 Region Hovedstaden 1,6 20,4 77,3 126,6 78,2 20,6 1, ,1 Hele landet 2,4 29,1 102,1 126,4 63,7 13,9 0,7 1691,2 * Aldersbetingede fertilitetskvotienter: Antal levendefødte pr kvinder pr. år født af mødre i en given aldersklasse. * Samlet fertilitet: Det antal levendefødte, som kvinder ville føde i løbet af den fertile periode (14-49 år) hvis alle levede til 50 års alder og de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOD Befolkningen i Gentofte Kommune efter oprindelsesland grupperet på verdensdele (Foreign nationals in Gentofte Municipality) Antal pr. 1. januar 2015 I procent pr. 1. januar 2015 Antal pr. 1. januar 2014 I procent pr. 1. januar 2014 Danmark ,3 Danmark ,1 EU ,8 EU ,4 Europa udenfor EU ,7 Europa udenfor EU ,7 Afrika 658 0,9 Afrika 585 0,8 Nordamerika 514 0,7 Nordamerika 470 0,6 Syd- og Mellemamerika 375 0,5 Syd- og Mellemamerika 336 0,5 Asien ,0 As ien ,7 Oceanien 80 0,1 Oceanien 85 0,1 Statsløse 4 0,0 Statsløse 1 0,0 Uoplyst 9 0,0 Uoplyst 9 0,0 I alt ,0 I alt ,0 I Gentofte Kommune er der pr. 1. januar 2015 i alt indbyggere med dansk statsborgerskab, hvoraf har andet oprindelsesland end Danmark. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1 Opdateres på Februar Side 17

18 Befolkning Befolkningen i Gentofte Kommune fordelt på personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere - Pr. 1. januar 2015 (The population in Gentofte Municipality divided in citizens with Danish origin, immigrants, and foreign descendents) Personer med dansk oprindelse i % Indvandre i % Efterkom i % re mere Bornholm , , , Gribskov , , , Frederikssund , , , Allerød , , , Egedal , , , Dragør , , , Christiansø 83 91,2 5 5,5 3 3,3 91 Halsnæs , , , Hørsholm , , , Hillerød , , , Rudersdal , , , Tårnby , , , Helsingør , , , Furesø , , , Lyngby-Taarbæk , , , Ballerup , , , Gentofte , , , Fredensborg , , , Glostrup , , , Rødovre , , , Herlev , , , Frederiksberg , , , Hvidovre , , , Gladsaxe , , , Vallensbæk , , , København , , , Høje-Taastrup , , , Albertslund , , , Brøndby , , , Ishøj , , , Region Hovedstaden , , , Hele landet , , , i alt Note: Oversigt sorteret efter personer med dansk oprindelse i procent (i faldende orden).. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår Side 18

19 Befolkning dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Personer med dansk oprindelse er personer - uanset fødested - der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1 Opdateres på Februar Antal vielser og skilsmisser i Gentofte Kommune sammenlignet med København og hele landet 2013 (Weddings and divorces in Gentofte Municipality - comparison) Antal vielser Antal vielser Antal pr ikkegifte skilsmisser mænd over 18 år Antal skilsmisser pr gifte mænd Gentofte kommune , ,8 Københavns kommune , ,8 Hele landet , ,5 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken VIE 207, SKI 107, FOLK 1 Side 19

20 1.15. Gennemsnitsalder i kommuner i Region Hovedstaden (sorteret i faldende orden) sammenlignet med regionsgennemsnit (Average age in municipalities - comparison) Pr. 1. januar 2015 I alt Mænd Kvinder Bornholm 47,2 46,3 48,2 Hørsholm 45,4 43,8 46,8 Gribskov 44,9 44,2 45,7 Christiansø 44,1 42,6 45,7 Halsnæs 44,6 43,8 45,5 Dragør 43,9 42,9 44,9 Helsingør 43,4 42,2 44,6 Rudersdal 43,0 41,4 44,5 Frederikssund 43,2 42,3 44,1 Lyngby-Taarbæk 41,7 39,4 43,8 Fredensborg 42,6 41,7 43,6 Furesø 42,1 40,9 43,2 Ballerup 41,7 40,3 43,0 Rødovre 41,3 39,5 43,0 Gentofte 41,4 39,9 42,8 Glostrup 41,1 39,3 42,8 Tårnby 41,4 40,2 42,6 Allerød 41,7 40,9 42,6 Brøndby 41,3 40,0 42,5 Herlev 41,0 39,3 42,5 Hillerød 40,8 39,7 41,8 Gladsaxe 39,7 38,1 41,3 Hvidovre 40,0 38,8 41,1 Egedal 40,3 39,7 40,9 Frederiksberg 39,4 38,0 40,6 Vallensbæk 39,8 39,0 40,6 Høje-Taastrup 39,7 38,9 40,5 Albertslund 39,1 38,1 40,2 Ishøj 38,5 37,8 39,2 København 35,9 35,4 36,4 Hele landet 41,1 40,2 42,0 Region Sjælland 43,0 42,0 44,0 Region Syddanmark 42,0 41,1 42,9 Region Midtjylland 40,5 39,7 41,3 Region Nordjylland 42,1 41,1 43,0 Region Hovedstaden 39,8 38,7 40,7 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken GALDER Opdateres på februar Befolkning Side 20

Gentofte Kommune Statistik 2013

Gentofte Kommune Statistik 2013 22-08-2013 Indhold 1. Kapitel Befolkning (Population)... 5 1.1. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune 1808-2013... 6 1.2. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune fra 1990... 6 1.3. Befolkningstal

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere