KATALOG. - Catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. - Catalogue"

Transkript

1 KATALOG - Catalogue

2 Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne, som kunderne oplever, men også at FKI har løsningen til dem. Markedet for rustfri udstyr til fast food branchen er i konstant bevægelse, og hver enkel kunde på markedet har specifikke behov. Kravene til forandringer på markedet og en efterspørgsel på mere rengøringsvenlige og energibesparende produkter har været stigende gennem de seneste år, og her har FKI forstået at skille sig ud fra konkurrenterne, idet virksomheden har den rette størrelse til stadig at bibeholde fleksibiliteten. Hvordan kan FKI løse problemerne for dig? Gennem et tæt samarbejde med internationale fødevareproducenter og kunder har FKI formået at udvikle sig efter kundernes og markedets behov. Denne know-how har sat FKI i en position, hvor virksomheden er i stand til at løse de problemer, som kunderne måtte have. På grund af en stor erfaring indenfor branchen har FKI fundamentet til at tilbyde kunderne den korrekte og nøjagtige rådgivning. FKI er i stand til at designe og udvikle de kundespecifikke produkter, som passer til netop den enkelte kundes behov, hvad enten det er en enkelt forespørgsel eller en ny produktserie. Produkterne har den gennemtænkte brugervenlighed FKI forstår, hvor vigtig det er for kunden, at maskinerne fungerer optimalt og er nemme at vedligeholde. Derfor har FKI udviklet produkterne, så kunderne gennem en kort oplæring selv er i stand til at vedligeholde og betjene produkterne. Desuden er kravet til en højere servicegrad blevet mere og mere dominerende, hvilket FKI blot har tilpasset sig til for at skabe tilfredse kunder. FKI lever op til den høje danske kvalitet Kvalitet er et kendetegn for produkterne fra FKI, som har bearbejdet materialet og været omhyggelig med kvaliteten, så kunderne, som køber et produkt fra FKI, kan være tilfredse med produktet, serviceydelsen og ikke mindst kvaliteten. What FKI can do for you? Through many years FKI has built a close and mutual respectful relationship to the customers. Not only does this mean that FKI understands the problems which the customers experience, but also that FKI has the solution to the problems. The market for stainless equipment for the fast food industry is in constant movement and each customer at the market has specific needs and desires. During the past few years the requirements for constant changes at the market and the demand for more energy conserving products which are easy to clean, have been increasing and FKI has managed to distinguish the company from the competitors because FKI still has the right size to maintain the flexibility. How can FKI solve your problems? Through a close co-operation with international food manufacturers and customers, FKI has managed to evolve to the desires of the customers and the market. The know-how has placed FKI in a position where the company is able to solve exactly the problem which the customers may have. Based on the great experience within the business area FKI has the foundation to offer the customers an exact and correct guidance. FKI is able to design and develop custom-made products which suit exactly to the needs of the individual customer whether it is a single request or a new product line. The products have a carefully prepared user-friendliness FKI knows how important it is for the customers that the product works perfectly and is easy to maintain. That is why FKI has developed the products so the customers through a short training period will be capable of maintaining the products themselves. In order to create satisfied customers FKI has adjusted the company to the demand for a higher service level which is becoming more and more dominant. FKI meets the high Danish quality The quality is a characteristic for the products from FKI who has adapted the material and been very cautious with the quality so the customers that purchase a product from FKI will be satisfied with the product, the service and not least the quality. 1

3 Indholdsfortegnelse - Contents Side Forord - Introduction 1 Pølserister - Sausage Grill 3 Stegeudstyr - Grilling Equipment 7 Båndsteger - Conveyor Grill 14 Rullegrill - Roller Grill 17 Kogeudstyr - Cooking Equipment 20 Båndrister - Conveyor Toaster 23 Rototoaster 25 Quartsovn - Quartsoven 25 Toaster 26 Varmeudstyr - Heating Equipment 28 Friomat Friture - Friomat Fryer 30 Friture - Fryer 34 Friturestation - Fryer Station 36 Pommes frites varmer - French Fries Heater 37 Serveringsudstyr - Equipment for Service 38 Dressingudstyr - Equipment for Dressing 42 2

4 PØLSERISTER - Sausage Grill FKI kan levere en skræddersyet løsning i pølseristere. Produkterne kan tilpasses kundernes individuelle behov, hvilket eksempelvis kan være optimal udnyttelse af pladsen. FKI can deliver the custom-made solution in sausage grills. The products are adjusted to the individual need of the customers, which among others can be an optimal utilization of space. Pølseristeren er produceret i et rengøringsvenligt design og udført i rustfri stål. The sausage grill is produced in a design which is easy to clean and is carried out in stainless steel. Pølseristeren er udstyret med termostat, som kan reguleres fra C. Det giver den optimale tilberedning af pølser. Standard equipment for the sausage grill is a thermostat which can be adjusted from C. This creates the optimal preparation of the sausages. 3 Pølseristeren er udført med fuldsvejsede og runde kanter, hvilket gør dem utrolig rengøringsvenlige. Det vil spare kunden for både tid og penge. The sausage grill is welded with round edges, which makes it easy to clean. This will save the customer both time and money.

5 GL 9560 NEWS GL 4660 Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 2,0 GL 9521* / 2,0 GL / 2,0 GL 9531* / 2,0 * UDEN FEDTAFLØB * Without drain GL / 2,7 GL / 2,0 GL / 2,0 GL / 2,7 4

6 FOR NEDBYGNING I BORDPLADE - For Built-in Pølseristeren findes i en model, som kan bygges ned i bordpladen. Med fokus på den ergonomiske korrekte betjening og det enkle design er denne model en god løsning. Derudover er modellen meget rengøringsvenlig. The sausage grill is available as a built-in model for the table top. Based on the occupational correct operation and the simple design this product is the perfect solution. Furthermore the product is extremely easy to clean. GL Udskæringsmål Cut out Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 2,0 GL / 2,7

7 PØLSERISTERE I ETAGE - Sausage Grills in stores For at spare plads og samtidig være effektiv har FKI udviklet et koncept, så pølseristerne kan bygges i etager. Konceptet bygger på, at en bro placeres ovenpå en pølserister - eksempelvis GL På selve broen placeres en anden pølserister - eksempelvis GL Herved kan to pølseristere holdes i gang på samme tid uden at kræve mere plads. In order to save space and simultaneously be effective FKI has developed a concept that allows the sausage grill to be built in stores. The concept is that a bridge is placed on top of sausage grill - e.g. GL On the bridge another sausage grill is placed - e.g. GL This way two sausage grills are working at the same time without requiring more space. EKSEMPEL: - e.g. GL 9520 BRO - Bridge GL 9530 BRO - Bridge STANDARD PROGRAM - standard programme For model: GL GL 9540 / GL GL 9560 / GL 9660 / GL GL 9580 / GL

8 STEGEUDSTYR - Grilling Equipment - STEGEPLADE - Grill Plate I tæt samarbejde med både brugere og distributører af inventar til fast food industrien har FKI produceret en glimrende løsning i stegeudstyr. Produkterne er udviklet, så de møder de forskellige behov, hvilket giver en økonomisk besparelse, da der ikke skal afsættes ekstra tid til ressource tilpasning. In close co-operation between users and distributors for inventory for the fast food industry FKI has produced an excellent solution in grilling equipment. The products are produced in order to meet the exact needs, which give a financial benefit since there is no need to add extra time for adjusting the resources. Stegepladerne er fremstillet i fuldsvejset rustfri stål. The grill plates are moulded in stainless steel. Som standard er stegepladerne udstyret med en termostat, der kan reguleres fra C. Det giver den optimale tilberedning af burgerne. Standard equipment for the grill plate is a thermostatically control which can be adjusted from C. This creates the optimal preparation of the burgers. 7 Stegepladerne er udført med fuldsvejsede og runde kanter, hvilket gør dem utrolig rengøringsvenlige. Det vil spare kunden for både tid og penge. The grill plate is welded with round edges, which makes it easy to clean. This will save the customer both time and money.

9 GL 9640 GL 9660 Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 4,0 GL x230 / 4,0 GL / 6,0 GL x230 / 6,0 8

10 TILBEHØR TIL PØLSERISTER OG STEGEPLADE - Accessories for Sausage Grill and Grill Plate STÆNKSKÆRM - Splash Protection For model: GL GL GL 9540 / GL GL 9560 / GL 9660 / GL GL 9580 / GL For at beskytte mod sprøjt fra fedtstoffet på stegeoverfladen er det muligt at montere en stænkskærm, som kan fange de værste sprøjt. Stænkskærmen er produceret i rustfri stål og er let at rengøre. In order to avoid stains and splashes from the grease on the working surface it is possible to mount a splash protection which catches most of the stains. The splash protection is made in stainless steel and is easy to clean. TEFLONFOLIE - Teflon Cover 9 STANDARD PROGRAM - standard programme For model: GL GL 9530 / GL 9540 / GL GL 9560 / GL 9660 / GL GL 9580 / GL Teflonfolie kan placeres på stegefladen på pølseristerne og stegepladerne. Teflon er et smudsafvisende materiale, som er rengøringsvenligt. Desuden giver non-stick teflon mulighed for at lave sundere mad, da der ikke er behov for fedt på panden før stegning. A teflon cover can be placed on the working surface of sausage grills and grill plates. The teflon cover is a material which refuses dirt and is easy to clean. Furthermore the non-stick teflon cover allows you to make healthy food, since there is no need for grease on the plate before grilling.

11 STEGEUDSTYR - Grilling Equipment - TURBOMATIC & TURBO GRILL Kontaktgrillen findes i to varianter. Turbomatic, som er en automatisk kontaktgrill, og Turbosteger, som er en manuel kontaktgrill. Kontaktgrillen giver en hurtig og effektiv stegning, idet der steges fra både øvre og nedre stegepande. Den er desuden meget brugervenlig. The contact grill is available in two variations. A Turbomatic, which is an automatic contact grill and a Turbo Grill, which is a manual contact grill. The contact grill provides a fast and efficient grilling because it heats from both top working surface and bottom working surface. Furthermore it is very user-friendly. Turbomatic er en god og fleksibel løsning med en stor kapacitet. Den viste model har en stor og en lille øvre stegepande, som kan stege uafhængigt af hinanden. Turbomatic is a good and flexible solution with great capacity. The shown model has a large and a small top working surface, which can grill independently. Turbomatic er udstyret med en alarm, som automatisk giver besked, når stegningen er færdig. Desuden lukker og åbner Turbomatic automatisk. The Turbomatic is equipped with an alarm which automatically informs when the grilling is done. Furthermore the Turbomatic closes and opens automatically. Turbomatic har et display, hvor det er muligt at programmere stegetider samt temperatur på øvre og nedre stegepande. The Turbomatic has a display, where it is possible to program the grilling time and the temperature of the top working surface and bottom working surface. 10

12 GL 8001E TURBOMATIC - AUTOMATISK KONTAKTGRILL - Automatic Contact Grill GL 8002E GL 8003E 11 Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW Kapacitet Capacity Stk. 100g burger/time Pcs. 100g burger/hour GL 8001E / 9,0 180 GL 8001E x230 / 9,0 180 GL 8002E / 14,0 270 GL 8002E x230 / 14,0 270 GL 8003E / 10,0 180 GL 8003E x230 / 10,0 180

13 TILBEHØR TIL TURBOMATIC - Accessories for Turbomatic TEFLONFOLIE - Teflon Cover Teflonfolie kan placeres på både øvre og nedre stegeplade på Turbomatic. Teflon er et smudsafvisende materiale, som er rengøringsvenligt. Desuden giver non-stick teflon mulighed for at lave sundere mad, da der ikke er behov for fedt på panden før stegning. A teflon cover can be placed on both top and bottom working surface on the Turbomatic. The teflon cover is a material which refuses dirt and is easy to clean. Furthermore the non-stick teflon cover allows you to make healthy food, since there is no need for grease on the plate before grilling. TEFLONFOLIE PÅ OVERPANDEN - Teflon cover at the top working surface TEFLONFOLIE PÅ UNDERPANDEN - Teflon cover at the bottom working surface STANDARD PROGRAM - standard programme OVERPANDEN - Top Working Surface GL 8001 / GL STOR LÅG - Large lit GL 8002 / GL LILLE LÅG - Small lit STANDARD PROGRAM - standard programme UNDERPANDEN - Bottom Working Surface GL GL GL

14 GL 2002 TURBOSTEGER - Turbo Grill - MANUEL KONTAKTGRILL - Manual Contact Grill GL Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 6,6 GL x230 / 6,6 GL / 6,5 GL x230 / 6,5

15 BÅNDSTEGER - Conveyor Grill FKI har udviklet en båndsteger - model GLBT-UKV, så det er muligt at stege hamburgere etc. uden ekstern udsugning. Maskinen er forsynet med et patenteret luftrensningssystem. GLBT-UKV er derfor let at anvende i kiosker, benzinstationer, caféer eller andre steder, hvor der ikke er etableret udsugning. FKI has developed the conveyor grill - model GLBT-UKV, so it is possible to fry burgers etc. without external extraction. The machine is equipped with an extraction which is patented. GLBT-UKV is therefore easy to use at gas stations, cafés or other places where there are no established extractions. Båndstegeren fra FKI giver en hurtig og effektiv stegning og har en kapacitet på op til 200 stk./time. The conveyor grill provides a fast and efficient grilling. The conveyor grill has a capacity of up to 200 pcs./hour. Båndstegeren har variabel båndhastighed, så en optimal stegning opnås uafhængigt af, hvilke produkter båndstegeren skal stege. The conveyor grill has an adjustable speed of the belt, which creates an optimal grilling no matter the type of product that the conveyor grill is grilling. Båndstegeren er let at rengøre og vedligeholde, hvilket er økonomisk og ressourcebesparende. Ved køb af båndstegeren leveres en udførlig rengøringsbeskrivelse. The conveyor grill is easy to clean and maintain. This will save the customer both time and money. When buying the conveyor grill a detailed description of how to clean the machine is attached. 14

16 GLBT-UKV Varmen kan styres via et display. Her kan temperaturen indstilles fra C. GLBT-UKV har fire forskellige programmer, så det er let at ændre stegetiden. Herved kan kunden hurtigt skifte mellem forskellige produkter. The heat is controlled by a display. Here the temperature can be adjusted from C. GLBT-UKV has four different programs which make it easy to change the time of grilling. It gives the customer a chance to change between products very quickly. Takket været teknologien bag GLBT- UKV kan båndstegeren stege 2-4 hamburgere hvert 30. sekund. Thanks to the technology behind GLBT-UKV the conveyor grill can grill 2-4 burgers every 30th second. 15 Stegesystemet er ophængt i fjedre, hvilket gør det muligt at stege forskellige produkter af forskellige tykkelser. The system of grilling is attached in springs which make it possible to grill different products of various thicknesses.

17 GLBT-UKV Spænding/Effekt Power V / KW GLBT-UKV V / 5,7 GLBT-UKV V x230 / 5,7 16

18 RULLEGRILL - Roller Grill På rullegrillen kan man tilberede pølser og andre produkter såsom wraps, medister og pizza ruller o.lign. på en unik og innovativ måde. Rullegrillen kan tilpasses enhver kundes behov, da den fås i forskellige størrelser afhængig af antallet af ruller, som også leveres i forskellige materialer og udførelser. Desuden er rullegrillen let at rengøre. Rullegrillen har en justerbar temperatur, som kan styres via en termostat eller en energiregulator. Rullegrillen fremhæver kvaliteten i produktet, og der er let adgang til produkterne. Rullegrillen produceres efter ordre, så den kan tilpasses kundens behov og ønsker. With the roller grill it is possible to prepare sausages and other products like wraps, pizza rolls etc. in a unique and innovative way. The roller grill can be adjusted to the needs of any customer based on the fact that the roller grill is available in various sizes depending on the number of rolls which also are available in different material. Furthermore the roller grill is easy to clean. The roller grill has an adjustable temperature which can be controlled either through a thermostat or an energy regulator. The roller grill emphasizes the quality of the product and it allows the customer easy access to the products. The roller grill is produced as custom-made so it can be adjusted to the needs and desires of the customer. OVALE RULLER - Oval Rolls PATENT FKI har udviklet den ovale rulle til rullegrillen. Det giver rullegrillen helt nye muligheder. Før i tiden har det bl.a. været besværligt at stege krumme pølser, da almindelige, runde ruller ikke har været ideelle til at vende krumme pølser, og derfor er pølsen let blevet branket på den ene side. Med ovale ruller kan produkterne lettere stabiliseres på grillen, hvilket giver en mere jævn og forbedret tilberedning. FKI har patent på ovale ruller i al materiale. Venligst kontakt FKI for yderlig information. 17 FKI has developed the oval roll for the roller grill. It gives a wide spectrum of possibilities for the roller grill. In the past there has been among others troubles when grilling curve sausages because ordinary round rolls are not ideal for turning curve sausages and the sausages often gets burned on one side. When using the oval rolls the products are easily stabilized, which gives a more even and improved preparation. FKI has patent on the oval rolls in all material. Please contact FKI for further information.

19 PATENT ALUMINIUMSRULLER MED TEFLONBELÆGNING - Aluminium rolls with teflon cover Venligst bemærk, hvorledes varmen er spredt over hele rullen. Please notice that the heat is spread throughout the whole roll. Med aluminiumsruller, som er teflonbelagte, kan kunden opnå den bedste form for opvarmning af produkterne. Aluminium fordeler varmen optimalt over hele rullen. With the aluminium rolls which are teflon covered the customers achieve the best source of heat for the products. The aluminium divides the heat most favourably through the whole roll. Rullegrillen kan inddeles i forskellige varmezoner - alt afhængig af hvilke produkter skal ristes. The roller grill can be divided in multizones - depending on the products which are being grilled. Med de ultra letløbende teflonlejer opleves en minimum gnidningsmodstand. Alle rullegrill leveres med ruller i teflonlejer. A minimum frictional resistance is experienced based on the mobile bearings made of teflon. All roller grills are delivered with rolls in bearings made of teflon. Rullegrillen fås i en skråstillet udgave, hvilket giver et bedre udsyn af produkterne for kunderne. The roller grill is available in a version where there is a gradient of the rollers. This creates a better vision of the products for the customers. 18

20 GL = GRILL LINE 6R = ANTAL RULLER EKS. 6 RULLER - no. of rolls e.g. 6 rolls O = OVALE RULLER T = - oval rolls TEFLONBELAGTE RULLER - rolls with teflon cover 45 = LÆNGDE PÅ RULLE EKS. 45 CM - width of roll e.g. 45 cm 2 = ANTAL ZONER EKS. 2 ZONER - no. of zones e.g. 2 zones T = TERMOSTAT - thermostat GL 6RO T 45 / 2T GL 6 R 45 GL 14 R 45 / 2T 19 MODEL ANTAL ZONER - no of zones 1 2 ALUMINIUM RULLER - rolls of aluminium TEFLONBELAGT - teflon cover OVALE - oval RUNDE - round RULLER - rolls TEFLONBELAGT STÅL - teflon covered steel OVALE - oval RUNDE - round RUSTFRI STÅL - stainless steel OVALE - oval RUNDE - round VARMESTYRING - heating control ENERGI- REGULATOR - energy regulator TERMOSTAT - thermostat GL 6 _ 45 _ GL 6 _ 65 _ GL 8 _ 45 _ GL 8 _ 65 _ GL 8 _ 102 _ GL 10 _ 22 _ GL 10 _ 45 _ GL 10 _ 65 _ GL 10 _ 102 _ GL 14 _ 45 _ GL 14 _ 65 _ GL 14 _ 102 _ GL 16 _ 45 _ GL 16 _ 65 _

21 KOGEUDSTYR - Cooking Equipment FKI har bygget en stor erfaring op indenfor kogeudstyr og har derfor et repræsentativt udvalg. Produkterne er udført i rustfri stål. Kogeudstyret findes i indbygningsmodeller eller bordmodeller. FKI has a great experience in cooking equipment and therefore has an extended port folio. The products are made in stainless steel. The cooking equipment is available as built-in models or desk models. Kogeudstyret er ideelt til opvarmning af pølser, men kan også bruges til opvarmning af saucer, supper o.lign. The cooking equipment is ideal for parboiling sausages but is also optimal for warming gravies, soups etc. Med indbygningsmodellen kan bordpladsen udnyttes på en mere effektiv måde. With the built-in model the space at the table top is used in a more efficient way. Kogeudstyret leveres med en aftapningshane i bunden, så inderkantinen let kan tømmes. Inderkantinen er let at rengøre - evt. i en opvaskemaskine. The cooking equipment is delivered with a draught in the bottom, so the inner-pan easily can be drained. The inner-pan is easy to clean - e.g. in a dishwasher. 20

22 INDBYGNINGSMODEL - For Built-in CL 3016 R CL A 1D 21 Udskæringsmål Cut out Spænding/Effekt Power V / KW CL 3016 R (300) 230 / 1,0 CL / 1,2 CL A1D (300) 230 / 1,0 CL A1N (300) 230 / 1,5

23 BORDMODEL - Desk CL 3050 DAMPKOGER - Steamer CL B / CL B Spænding/Effekt Power V / KW CL 3016B / 1,0 CL / 1,0 CL B / 1,0 CL B / 0,75 22

24 BÅNDRISTER - Conveyor Toaster FKI har gennem flere år haft båndristeren som en del af produktprogrammet. Båndristeren er en pålidelig og kompakt gennemløbsrister. Den er ideel til pølsebrød, pitabrød, flûtes, burgerboller o.lign. Båndristeren er desuden let at betjene og meget rengøringsvenlig. FKI has through several of years had the conveyor toaster as part of the product port folio. The conveyor toaster is a reliable and compact toaster which is ideal for sausage bread, toast, pita bread, flute, buns etc. Furthermore the conveyor toaster is easy to operate and is easy to clean. Gennemløbsristeren er lavet i rustfri stål. Båndristeren kan leveres med variabel båndhastighed, så gennemløbstiden kan tilpasses et hvilket som helst produkt. The conveyor toaster is constructed in stainless steel. The conveyor toaster is available with adjustable speed of the belt, so the pass through time can be regulated to any product. SPAREKNAP - Economy Knob Båndristeren leveres med en spareknap. Aktiveres denne knap, går båndristeren på halvt strømforbrug, og båndet stopper. For at opnå maksimal varme igen, trykkes der blot på knappen. The conveyor toaster is available with an economy knob. When the knob is activated, the conveyor toaster is at pause. It only uses half the amount of power consumption and the belt stops. In order to achieve maximum heat again, the knob is just turned off. 23 LUKKET BRØDSKUFFE - Closed Bread Skid Båndristeren kan leveres med en lukket brødskuffe, hvilket kan holde brødet varmt. The conveyor toaster is available with a closed bread skid, which will keep the bread hot.

25 UT 280 UT 400 Spænding/Effekt Power V / KW UT / 2,05 UT 280V* / 2,05 UT / 2,05 UT 400V* / 2,05 * VARIABEL BÅNDHASTIGHED * Variable speed of the belt 24

26 ROTOTOASTER KARAMELLISERINGSOVN - Caramelizationsoven TL 5410 Rototoasteren giver en sprød og karamelliseret overflade på burgerbrødet, hvilket medfører, at brødet forbliver sprødt, når dressing o.lign. kommes i burgeren. Rototoasteren er let at betjene og ideel til burgerboller. Rototoasteren er udstyret med en trinløs termostat, som kan regulere varmen fra C. Spænding/Effekt Power V / KW TL / 1,1 The rototoaster leaves a delicious, crunchy surface on the bun which means the bun stays crispy even when the dressing is placed on the bun. The rototoaster is easy to operate and ideal for buns. The rototoaster is equipped with an infinitely variable thermostat which adjusts the heat from C. QUARTSOVN - Quartsoven TL 6 T Quartsovnen fra FKI er fremstillet i rustfri stål og er ideel til opvarmning af flûtes, brød og pizza etc. Quartsovnen leveres med et justerbart ur, så kunden kan tilpasse den korrekte opvarmning til det konkrete produkt. 25 Spænding/Effekt Power V / KW TL 6T / 2,0 The quartsoven from FKI is produced in stainless steel and is ideal for warming up flute, bread and pizza etc. The quartsoven is delivered with an adjustable timer which means that the customer can regulate the correct backing time for the suitable product.

27 TOASTER Kontakttoasterne fra FKI er produceret til fast food restauranter, hvor behovet for at forberede produkterne hurtigt og nemt er essentielt, men pladsen er trang. Kontakttoasterne er kompakte, fleksibel og passer præcis til kundens behov. The contact toaster from FKI is designed for fast food convenience stores where the need to prepare the products quickly and easily is essential yet the physical space is narrow. The contact toaster is compact, flexible and meets the needs and desires of customer. Kontakttoasteren er nem at betjene. Produkterne bliver ristet optimalt, så de stadig beholder smag og den sprøde overflade. The contact toaster is easy to operate. The products are toasted, still leaving the taste and crunchy surface well kept. Varmepladerne er teflonbelagte, hvilket gør kontakttoasteren meget rengøringsvenlig. FKI har udviklet en teflon skraber, som er tilpasset til kontakttoasterens varmeplade. The heating plates have a teflon cover which makes the contact toaster easy to clean. FKI has developed a teflon scraper intended for the teflon heating plates of contact toaster. VARMESKJOLD - Heat Barrier Kontakttoasteren fås i forskellige varianter, hvor højden mellem panderne kan være fast eller justerbar. Derudover fås et varmeskjold som ekstra beskyttelse. The contact toaster is available in different variations where the height between heating plates can be either fixed or adjustable. A heat barrier is also available as extra protection. 26

28 TL 5270 TRINLØS VARIABEL AFSTAND 0-75 MM - Variable height adjustment 0-75 mm TL 5602 TL 5211 / / 27 mm VARIABEL AFSTAND 15 / 25 MM - Variable adjustment 15 mm / 25 mm 27 Spænding/Effekt Power V / KW TL / 1,6 TL / 2,0 TL FAST AFSTAND 35 mm - Fixed Space 35 mm TL FAST AFSTAND 27 mm - Fixed Space 27 mm / 2, / 2,0 TM / 1,6

29 VARMEHOLDNINGSUDSTYR - Heating Equipment VARMESKUFFE - Heating Shelter Varmeskuffen er den ideelle løsning til at holde burgerboller, pølsebrød, flûtes o.lign. varme, inden de skal ristes. Varmeskuffen er fremstillet i rustfri stål, hvilket gør den rengøringsvenlig og nem at vedligeholde. Varmeskuffen er let at betjene. The heating shelter is ideal for keeping buns, bread, flutes etc. warm before being toasted. The heating shelter is created in stainless steel which makes it easy to clean and maintain. The heating shelter is uncomplicated to manage. VSK 10R Spænding/Effekt Power V / KW VSK 10R / 0,35 28

30 TL 3550 VARMEPLADE - Heating Plate NYSESKÆRM - Screening Spænding/Effekt Power V / KW TL / 0,4 NYSESKÆRM - Screening Varmepladen fra FKI er den perfekte løsning, når maden skal holdes varm, indtil den skal serveres. Varmepladen er konstrueret i rustfri stål, hvilket gør den nem at rengøre og let at vedligeholde. På grund af den simple løsning er varmepladen nem at betjene. Det er desuden muligt at købe en afskærmning til varmepladen, så maden forbliver hygiejnisk korrekt opbevaret. The heating plate from FKI is the perfect solution when it comes to keeping the food hot before serving. The heating plate is constructed in stainless steel which makes it easy to clean and maintain. Based on the simple solution the heating plate is very easy to operate. Furthermore it is possible to buy a screening for the heating plate so the food stays hygienically correct kept. GL 2110 VARMELAMPE - Heating Lamp 29 Spænding/Effekt Power V / KW GL / 0,25 GL / 0,5 Med varmelampen vil en infrarød varme holde de forstegte produkter klar. Temperaturen under lampen er ca C. With a heating lamp the infra-red heat will keep the pre-roasted products hot. The temperature beneath the lamps will be approximately C.

Din leverandør af fastfood-udstyr

Din leverandør af fastfood-udstyr FKI Fast Food Teknik a/s Din leverandør af fastfood-udstyr Katalog 2016 INDHOLD STEGNING Kontaktgrill........ 3 Båndsteger........ 6 Stegeplade......................... 8 RISTNING Pølserister....... 10

Læs mere

FKI Fast Food Teknik a/s. Burgere og pommes frites. Pladsoptimering, volumen eller fleksibilitet. Vi har det rigtige udstyr til din forretning.

FKI Fast Food Teknik a/s. Burgere og pommes frites. Pladsoptimering, volumen eller fleksibilitet. Vi har det rigtige udstyr til din forretning. FKI Fast Food Teknik a/s Burgere og pommes frites Pladsoptimering, volumen eller fleksibilitet. Vi har det rigtige udstyr til din forretning. Pladsoptimering Pladsoptimering Du har måske allerede et lille

Læs mere

Katalog / Prisliste Catalogue / Price list

Katalog / Prisliste Catalogue / Price list Katalog / liste Catalogue / list 2012 INDEX PØLSERISTER 5 - Sausage Grill STEGEPLADE 7 - Grill Plate KONTAKTGRILL 11 - Contact Grill BÅNDSTEGER 15 - Conveyor Grill RULLEGRILL 17 - Roller Grill KOGEUDSTYR

Læs mere

FKI Fast Food Teknik a/s. - Your Supplier of Fast-Food Equipment

FKI Fast Food Teknik a/s. - Your Supplier of Fast-Food Equipment FKI Fast Food Teknik a/s - Your Supplier of Fast-Food Equipment Vejen til glade kunder i fastfood-industrien Hos FKI fokuserer vi på at udvikle og levere udstyr, der giver effektivitet, ro og overblik

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Din leverandør af fastfood-udstyr

Din leverandør af fastfood-udstyr FKI Fast Food Teknik a/s Din leverandør af fastfood-udstyr Katalog 2017 INDHOLD STEGNING Kontaktgrill........ 3 Båndsteger........ 6 Stegeplade......................... 8 RISTNING Pølserister....... 10

Læs mere

FKI Fast Food Teknik a/s. Hotdogs, pølser og brød. Pølsevogn, convenience butik eller mobilt udstyr. Vi leverer udstyret til din forretning.

FKI Fast Food Teknik a/s. Hotdogs, pølser og brød. Pølsevogn, convenience butik eller mobilt udstyr. Vi leverer udstyret til din forretning. FKI Fast Food Teknik a/s Hotdogs, pølser og brød Pølsevogn, convenience butik eller mobilt udstyr. Vi leverer udstyret til din forretning. Pølsevogn Pølsevogn En pølsevogn er udstyret med koge- og stegeudstyr,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

MODO by Skovby your personal ideas

MODO by Skovby your personal ideas MODO by Skovby your personal ideas Endless possibilities MODO has a simple and exclusive design that contributes with both form and flexibility. The MODO line comprises a number of modules, which you can

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere