KATALOG. - Catalogue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. - Catalogue"

Transkript

1 KATALOG - Catalogue

2 Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne, som kunderne oplever, men også at FKI har løsningen til dem. Markedet for rustfri udstyr til fast food branchen er i konstant bevægelse, og hver enkel kunde på markedet har specifikke behov. Kravene til forandringer på markedet og en efterspørgsel på mere rengøringsvenlige og energibesparende produkter har været stigende gennem de seneste år, og her har FKI forstået at skille sig ud fra konkurrenterne, idet virksomheden har den rette størrelse til stadig at bibeholde fleksibiliteten. Hvordan kan FKI løse problemerne for dig? Gennem et tæt samarbejde med internationale fødevareproducenter og kunder har FKI formået at udvikle sig efter kundernes og markedets behov. Denne know-how har sat FKI i en position, hvor virksomheden er i stand til at løse de problemer, som kunderne måtte have. På grund af en stor erfaring indenfor branchen har FKI fundamentet til at tilbyde kunderne den korrekte og nøjagtige rådgivning. FKI er i stand til at designe og udvikle de kundespecifikke produkter, som passer til netop den enkelte kundes behov, hvad enten det er en enkelt forespørgsel eller en ny produktserie. Produkterne har den gennemtænkte brugervenlighed FKI forstår, hvor vigtig det er for kunden, at maskinerne fungerer optimalt og er nemme at vedligeholde. Derfor har FKI udviklet produkterne, så kunderne gennem en kort oplæring selv er i stand til at vedligeholde og betjene produkterne. Desuden er kravet til en højere servicegrad blevet mere og mere dominerende, hvilket FKI blot har tilpasset sig til for at skabe tilfredse kunder. FKI lever op til den høje danske kvalitet Kvalitet er et kendetegn for produkterne fra FKI, som har bearbejdet materialet og været omhyggelig med kvaliteten, så kunderne, som køber et produkt fra FKI, kan være tilfredse med produktet, serviceydelsen og ikke mindst kvaliteten. What FKI can do for you? Through many years FKI has built a close and mutual respectful relationship to the customers. Not only does this mean that FKI understands the problems which the customers experience, but also that FKI has the solution to the problems. The market for stainless equipment for the fast food industry is in constant movement and each customer at the market has specific needs and desires. During the past few years the requirements for constant changes at the market and the demand for more energy conserving products which are easy to clean, have been increasing and FKI has managed to distinguish the company from the competitors because FKI still has the right size to maintain the flexibility. How can FKI solve your problems? Through a close co-operation with international food manufacturers and customers, FKI has managed to evolve to the desires of the customers and the market. The know-how has placed FKI in a position where the company is able to solve exactly the problem which the customers may have. Based on the great experience within the business area FKI has the foundation to offer the customers an exact and correct guidance. FKI is able to design and develop custom-made products which suit exactly to the needs of the individual customer whether it is a single request or a new product line. The products have a carefully prepared user-friendliness FKI knows how important it is for the customers that the product works perfectly and is easy to maintain. That is why FKI has developed the products so the customers through a short training period will be capable of maintaining the products themselves. In order to create satisfied customers FKI has adjusted the company to the demand for a higher service level which is becoming more and more dominant. FKI meets the high Danish quality The quality is a characteristic for the products from FKI who has adapted the material and been very cautious with the quality so the customers that purchase a product from FKI will be satisfied with the product, the service and not least the quality. 1

3 Indholdsfortegnelse - Contents Side Forord - Introduction 1 Pølserister - Sausage Grill 3 Stegeudstyr - Grilling Equipment 7 Båndsteger - Conveyor Grill 14 Rullegrill - Roller Grill 17 Kogeudstyr - Cooking Equipment 20 Båndrister - Conveyor Toaster 23 Rototoaster 25 Quartsovn - Quartsoven 25 Toaster 26 Varmeudstyr - Heating Equipment 28 Friomat Friture - Friomat Fryer 30 Friture - Fryer 34 Friturestation - Fryer Station 36 Pommes frites varmer - French Fries Heater 37 Serveringsudstyr - Equipment for Service 38 Dressingudstyr - Equipment for Dressing 42 2

4 PØLSERISTER - Sausage Grill FKI kan levere en skræddersyet løsning i pølseristere. Produkterne kan tilpasses kundernes individuelle behov, hvilket eksempelvis kan være optimal udnyttelse af pladsen. FKI can deliver the custom-made solution in sausage grills. The products are adjusted to the individual need of the customers, which among others can be an optimal utilization of space. Pølseristeren er produceret i et rengøringsvenligt design og udført i rustfri stål. The sausage grill is produced in a design which is easy to clean and is carried out in stainless steel. Pølseristeren er udstyret med termostat, som kan reguleres fra C. Det giver den optimale tilberedning af pølser. Standard equipment for the sausage grill is a thermostat which can be adjusted from C. This creates the optimal preparation of the sausages. 3 Pølseristeren er udført med fuldsvejsede og runde kanter, hvilket gør dem utrolig rengøringsvenlige. Det vil spare kunden for både tid og penge. The sausage grill is welded with round edges, which makes it easy to clean. This will save the customer both time and money.

5 GL 9560 NEWS GL 4660 Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 2,0 GL 9521* / 2,0 GL / 2,0 GL 9531* / 2,0 * UDEN FEDTAFLØB * Without drain GL / 2,7 GL / 2,0 GL / 2,0 GL / 2,7 4

6 FOR NEDBYGNING I BORDPLADE - For Built-in Pølseristeren findes i en model, som kan bygges ned i bordpladen. Med fokus på den ergonomiske korrekte betjening og det enkle design er denne model en god løsning. Derudover er modellen meget rengøringsvenlig. The sausage grill is available as a built-in model for the table top. Based on the occupational correct operation and the simple design this product is the perfect solution. Furthermore the product is extremely easy to clean. GL Udskæringsmål Cut out Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 2,0 GL / 2,7

7 PØLSERISTERE I ETAGE - Sausage Grills in stores For at spare plads og samtidig være effektiv har FKI udviklet et koncept, så pølseristerne kan bygges i etager. Konceptet bygger på, at en bro placeres ovenpå en pølserister - eksempelvis GL På selve broen placeres en anden pølserister - eksempelvis GL Herved kan to pølseristere holdes i gang på samme tid uden at kræve mere plads. In order to save space and simultaneously be effective FKI has developed a concept that allows the sausage grill to be built in stores. The concept is that a bridge is placed on top of sausage grill - e.g. GL On the bridge another sausage grill is placed - e.g. GL This way two sausage grills are working at the same time without requiring more space. EKSEMPEL: - e.g. GL 9520 BRO - Bridge GL 9530 BRO - Bridge STANDARD PROGRAM - standard programme For model: GL GL 9540 / GL GL 9560 / GL 9660 / GL GL 9580 / GL

8 STEGEUDSTYR - Grilling Equipment - STEGEPLADE - Grill Plate I tæt samarbejde med både brugere og distributører af inventar til fast food industrien har FKI produceret en glimrende løsning i stegeudstyr. Produkterne er udviklet, så de møder de forskellige behov, hvilket giver en økonomisk besparelse, da der ikke skal afsættes ekstra tid til ressource tilpasning. In close co-operation between users and distributors for inventory for the fast food industry FKI has produced an excellent solution in grilling equipment. The products are produced in order to meet the exact needs, which give a financial benefit since there is no need to add extra time for adjusting the resources. Stegepladerne er fremstillet i fuldsvejset rustfri stål. The grill plates are moulded in stainless steel. Som standard er stegepladerne udstyret med en termostat, der kan reguleres fra C. Det giver den optimale tilberedning af burgerne. Standard equipment for the grill plate is a thermostatically control which can be adjusted from C. This creates the optimal preparation of the burgers. 7 Stegepladerne er udført med fuldsvejsede og runde kanter, hvilket gør dem utrolig rengøringsvenlige. Det vil spare kunden for både tid og penge. The grill plate is welded with round edges, which makes it easy to clean. This will save the customer both time and money.

9 GL 9640 GL 9660 Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 4,0 GL x230 / 4,0 GL / 6,0 GL x230 / 6,0 8

10 TILBEHØR TIL PØLSERISTER OG STEGEPLADE - Accessories for Sausage Grill and Grill Plate STÆNKSKÆRM - Splash Protection For model: GL GL GL 9540 / GL GL 9560 / GL 9660 / GL GL 9580 / GL For at beskytte mod sprøjt fra fedtstoffet på stegeoverfladen er det muligt at montere en stænkskærm, som kan fange de værste sprøjt. Stænkskærmen er produceret i rustfri stål og er let at rengøre. In order to avoid stains and splashes from the grease on the working surface it is possible to mount a splash protection which catches most of the stains. The splash protection is made in stainless steel and is easy to clean. TEFLONFOLIE - Teflon Cover 9 STANDARD PROGRAM - standard programme For model: GL GL 9530 / GL 9540 / GL GL 9560 / GL 9660 / GL GL 9580 / GL Teflonfolie kan placeres på stegefladen på pølseristerne og stegepladerne. Teflon er et smudsafvisende materiale, som er rengøringsvenligt. Desuden giver non-stick teflon mulighed for at lave sundere mad, da der ikke er behov for fedt på panden før stegning. A teflon cover can be placed on the working surface of sausage grills and grill plates. The teflon cover is a material which refuses dirt and is easy to clean. Furthermore the non-stick teflon cover allows you to make healthy food, since there is no need for grease on the plate before grilling.

11 STEGEUDSTYR - Grilling Equipment - TURBOMATIC & TURBO GRILL Kontaktgrillen findes i to varianter. Turbomatic, som er en automatisk kontaktgrill, og Turbosteger, som er en manuel kontaktgrill. Kontaktgrillen giver en hurtig og effektiv stegning, idet der steges fra både øvre og nedre stegepande. Den er desuden meget brugervenlig. The contact grill is available in two variations. A Turbomatic, which is an automatic contact grill and a Turbo Grill, which is a manual contact grill. The contact grill provides a fast and efficient grilling because it heats from both top working surface and bottom working surface. Furthermore it is very user-friendly. Turbomatic er en god og fleksibel løsning med en stor kapacitet. Den viste model har en stor og en lille øvre stegepande, som kan stege uafhængigt af hinanden. Turbomatic is a good and flexible solution with great capacity. The shown model has a large and a small top working surface, which can grill independently. Turbomatic er udstyret med en alarm, som automatisk giver besked, når stegningen er færdig. Desuden lukker og åbner Turbomatic automatisk. The Turbomatic is equipped with an alarm which automatically informs when the grilling is done. Furthermore the Turbomatic closes and opens automatically. Turbomatic har et display, hvor det er muligt at programmere stegetider samt temperatur på øvre og nedre stegepande. The Turbomatic has a display, where it is possible to program the grilling time and the temperature of the top working surface and bottom working surface. 10

12 GL 8001E TURBOMATIC - AUTOMATISK KONTAKTGRILL - Automatic Contact Grill GL 8002E GL 8003E 11 Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW Kapacitet Capacity Stk. 100g burger/time Pcs. 100g burger/hour GL 8001E / 9,0 180 GL 8001E x230 / 9,0 180 GL 8002E / 14,0 270 GL 8002E x230 / 14,0 270 GL 8003E / 10,0 180 GL 8003E x230 / 10,0 180

13 TILBEHØR TIL TURBOMATIC - Accessories for Turbomatic TEFLONFOLIE - Teflon Cover Teflonfolie kan placeres på både øvre og nedre stegeplade på Turbomatic. Teflon er et smudsafvisende materiale, som er rengøringsvenligt. Desuden giver non-stick teflon mulighed for at lave sundere mad, da der ikke er behov for fedt på panden før stegning. A teflon cover can be placed on both top and bottom working surface on the Turbomatic. The teflon cover is a material which refuses dirt and is easy to clean. Furthermore the non-stick teflon cover allows you to make healthy food, since there is no need for grease on the plate before grilling. TEFLONFOLIE PÅ OVERPANDEN - Teflon cover at the top working surface TEFLONFOLIE PÅ UNDERPANDEN - Teflon cover at the bottom working surface STANDARD PROGRAM - standard programme OVERPANDEN - Top Working Surface GL 8001 / GL STOR LÅG - Large lit GL 8002 / GL LILLE LÅG - Small lit STANDARD PROGRAM - standard programme UNDERPANDEN - Bottom Working Surface GL GL GL

14 GL 2002 TURBOSTEGER - Turbo Grill - MANUEL KONTAKTGRILL - Manual Contact Grill GL Stegeflade Working Surface Spænding/Effekt Power V / KW GL / 6,6 GL x230 / 6,6 GL / 6,5 GL x230 / 6,5

15 BÅNDSTEGER - Conveyor Grill FKI har udviklet en båndsteger - model GLBT-UKV, så det er muligt at stege hamburgere etc. uden ekstern udsugning. Maskinen er forsynet med et patenteret luftrensningssystem. GLBT-UKV er derfor let at anvende i kiosker, benzinstationer, caféer eller andre steder, hvor der ikke er etableret udsugning. FKI has developed the conveyor grill - model GLBT-UKV, so it is possible to fry burgers etc. without external extraction. The machine is equipped with an extraction which is patented. GLBT-UKV is therefore easy to use at gas stations, cafés or other places where there are no established extractions. Båndstegeren fra FKI giver en hurtig og effektiv stegning og har en kapacitet på op til 200 stk./time. The conveyor grill provides a fast and efficient grilling. The conveyor grill has a capacity of up to 200 pcs./hour. Båndstegeren har variabel båndhastighed, så en optimal stegning opnås uafhængigt af, hvilke produkter båndstegeren skal stege. The conveyor grill has an adjustable speed of the belt, which creates an optimal grilling no matter the type of product that the conveyor grill is grilling. Båndstegeren er let at rengøre og vedligeholde, hvilket er økonomisk og ressourcebesparende. Ved køb af båndstegeren leveres en udførlig rengøringsbeskrivelse. The conveyor grill is easy to clean and maintain. This will save the customer both time and money. When buying the conveyor grill a detailed description of how to clean the machine is attached. 14

16 GLBT-UKV Varmen kan styres via et display. Her kan temperaturen indstilles fra C. GLBT-UKV har fire forskellige programmer, så det er let at ændre stegetiden. Herved kan kunden hurtigt skifte mellem forskellige produkter. The heat is controlled by a display. Here the temperature can be adjusted from C. GLBT-UKV has four different programs which make it easy to change the time of grilling. It gives the customer a chance to change between products very quickly. Takket været teknologien bag GLBT- UKV kan båndstegeren stege 2-4 hamburgere hvert 30. sekund. Thanks to the technology behind GLBT-UKV the conveyor grill can grill 2-4 burgers every 30th second. 15 Stegesystemet er ophængt i fjedre, hvilket gør det muligt at stege forskellige produkter af forskellige tykkelser. The system of grilling is attached in springs which make it possible to grill different products of various thicknesses.

17 GLBT-UKV Spænding/Effekt Power V / KW GLBT-UKV V / 5,7 GLBT-UKV V x230 / 5,7 16

18 RULLEGRILL - Roller Grill På rullegrillen kan man tilberede pølser og andre produkter såsom wraps, medister og pizza ruller o.lign. på en unik og innovativ måde. Rullegrillen kan tilpasses enhver kundes behov, da den fås i forskellige størrelser afhængig af antallet af ruller, som også leveres i forskellige materialer og udførelser. Desuden er rullegrillen let at rengøre. Rullegrillen har en justerbar temperatur, som kan styres via en termostat eller en energiregulator. Rullegrillen fremhæver kvaliteten i produktet, og der er let adgang til produkterne. Rullegrillen produceres efter ordre, så den kan tilpasses kundens behov og ønsker. With the roller grill it is possible to prepare sausages and other products like wraps, pizza rolls etc. in a unique and innovative way. The roller grill can be adjusted to the needs of any customer based on the fact that the roller grill is available in various sizes depending on the number of rolls which also are available in different material. Furthermore the roller grill is easy to clean. The roller grill has an adjustable temperature which can be controlled either through a thermostat or an energy regulator. The roller grill emphasizes the quality of the product and it allows the customer easy access to the products. The roller grill is produced as custom-made so it can be adjusted to the needs and desires of the customer. OVALE RULLER - Oval Rolls PATENT FKI har udviklet den ovale rulle til rullegrillen. Det giver rullegrillen helt nye muligheder. Før i tiden har det bl.a. været besværligt at stege krumme pølser, da almindelige, runde ruller ikke har været ideelle til at vende krumme pølser, og derfor er pølsen let blevet branket på den ene side. Med ovale ruller kan produkterne lettere stabiliseres på grillen, hvilket giver en mere jævn og forbedret tilberedning. FKI har patent på ovale ruller i al materiale. Venligst kontakt FKI for yderlig information. 17 FKI has developed the oval roll for the roller grill. It gives a wide spectrum of possibilities for the roller grill. In the past there has been among others troubles when grilling curve sausages because ordinary round rolls are not ideal for turning curve sausages and the sausages often gets burned on one side. When using the oval rolls the products are easily stabilized, which gives a more even and improved preparation. FKI has patent on the oval rolls in all material. Please contact FKI for further information.

19 PATENT ALUMINIUMSRULLER MED TEFLONBELÆGNING - Aluminium rolls with teflon cover Venligst bemærk, hvorledes varmen er spredt over hele rullen. Please notice that the heat is spread throughout the whole roll. Med aluminiumsruller, som er teflonbelagte, kan kunden opnå den bedste form for opvarmning af produkterne. Aluminium fordeler varmen optimalt over hele rullen. With the aluminium rolls which are teflon covered the customers achieve the best source of heat for the products. The aluminium divides the heat most favourably through the whole roll. Rullegrillen kan inddeles i forskellige varmezoner - alt afhængig af hvilke produkter skal ristes. The roller grill can be divided in multizones - depending on the products which are being grilled. Med de ultra letløbende teflonlejer opleves en minimum gnidningsmodstand. Alle rullegrill leveres med ruller i teflonlejer. A minimum frictional resistance is experienced based on the mobile bearings made of teflon. All roller grills are delivered with rolls in bearings made of teflon. Rullegrillen fås i en skråstillet udgave, hvilket giver et bedre udsyn af produkterne for kunderne. The roller grill is available in a version where there is a gradient of the rollers. This creates a better vision of the products for the customers. 18

20 GL = GRILL LINE 6R = ANTAL RULLER EKS. 6 RULLER - no. of rolls e.g. 6 rolls O = OVALE RULLER T = - oval rolls TEFLONBELAGTE RULLER - rolls with teflon cover 45 = LÆNGDE PÅ RULLE EKS. 45 CM - width of roll e.g. 45 cm 2 = ANTAL ZONER EKS. 2 ZONER - no. of zones e.g. 2 zones T = TERMOSTAT - thermostat GL 6RO T 45 / 2T GL 6 R 45 GL 14 R 45 / 2T 19 MODEL ANTAL ZONER - no of zones 1 2 ALUMINIUM RULLER - rolls of aluminium TEFLONBELAGT - teflon cover OVALE - oval RUNDE - round RULLER - rolls TEFLONBELAGT STÅL - teflon covered steel OVALE - oval RUNDE - round RUSTFRI STÅL - stainless steel OVALE - oval RUNDE - round VARMESTYRING - heating control ENERGI- REGULATOR - energy regulator TERMOSTAT - thermostat GL 6 _ 45 _ GL 6 _ 65 _ GL 8 _ 45 _ GL 8 _ 65 _ GL 8 _ 102 _ GL 10 _ 22 _ GL 10 _ 45 _ GL 10 _ 65 _ GL 10 _ 102 _ GL 14 _ 45 _ GL 14 _ 65 _ GL 14 _ 102 _ GL 16 _ 45 _ GL 16 _ 65 _

21 KOGEUDSTYR - Cooking Equipment FKI har bygget en stor erfaring op indenfor kogeudstyr og har derfor et repræsentativt udvalg. Produkterne er udført i rustfri stål. Kogeudstyret findes i indbygningsmodeller eller bordmodeller. FKI has a great experience in cooking equipment and therefore has an extended port folio. The products are made in stainless steel. The cooking equipment is available as built-in models or desk models. Kogeudstyret er ideelt til opvarmning af pølser, men kan også bruges til opvarmning af saucer, supper o.lign. The cooking equipment is ideal for parboiling sausages but is also optimal for warming gravies, soups etc. Med indbygningsmodellen kan bordpladsen udnyttes på en mere effektiv måde. With the built-in model the space at the table top is used in a more efficient way. Kogeudstyret leveres med en aftapningshane i bunden, så inderkantinen let kan tømmes. Inderkantinen er let at rengøre - evt. i en opvaskemaskine. The cooking equipment is delivered with a draught in the bottom, so the inner-pan easily can be drained. The inner-pan is easy to clean - e.g. in a dishwasher. 20

22 INDBYGNINGSMODEL - For Built-in CL 3016 R CL A 1D 21 Udskæringsmål Cut out Spænding/Effekt Power V / KW CL 3016 R (300) 230 / 1,0 CL / 1,2 CL A1D (300) 230 / 1,0 CL A1N (300) 230 / 1,5

23 BORDMODEL - Desk CL 3050 DAMPKOGER - Steamer CL B / CL B Spænding/Effekt Power V / KW CL 3016B / 1,0 CL / 1,0 CL B / 1,0 CL B / 0,75 22

24 BÅNDRISTER - Conveyor Toaster FKI har gennem flere år haft båndristeren som en del af produktprogrammet. Båndristeren er en pålidelig og kompakt gennemløbsrister. Den er ideel til pølsebrød, pitabrød, flûtes, burgerboller o.lign. Båndristeren er desuden let at betjene og meget rengøringsvenlig. FKI has through several of years had the conveyor toaster as part of the product port folio. The conveyor toaster is a reliable and compact toaster which is ideal for sausage bread, toast, pita bread, flute, buns etc. Furthermore the conveyor toaster is easy to operate and is easy to clean. Gennemløbsristeren er lavet i rustfri stål. Båndristeren kan leveres med variabel båndhastighed, så gennemløbstiden kan tilpasses et hvilket som helst produkt. The conveyor toaster is constructed in stainless steel. The conveyor toaster is available with adjustable speed of the belt, so the pass through time can be regulated to any product. SPAREKNAP - Economy Knob Båndristeren leveres med en spareknap. Aktiveres denne knap, går båndristeren på halvt strømforbrug, og båndet stopper. For at opnå maksimal varme igen, trykkes der blot på knappen. The conveyor toaster is available with an economy knob. When the knob is activated, the conveyor toaster is at pause. It only uses half the amount of power consumption and the belt stops. In order to achieve maximum heat again, the knob is just turned off. 23 LUKKET BRØDSKUFFE - Closed Bread Skid Båndristeren kan leveres med en lukket brødskuffe, hvilket kan holde brødet varmt. The conveyor toaster is available with a closed bread skid, which will keep the bread hot.

25 UT 280 UT 400 Spænding/Effekt Power V / KW UT / 2,05 UT 280V* / 2,05 UT / 2,05 UT 400V* / 2,05 * VARIABEL BÅNDHASTIGHED * Variable speed of the belt 24

26 ROTOTOASTER KARAMELLISERINGSOVN - Caramelizationsoven TL 5410 Rototoasteren giver en sprød og karamelliseret overflade på burgerbrødet, hvilket medfører, at brødet forbliver sprødt, når dressing o.lign. kommes i burgeren. Rototoasteren er let at betjene og ideel til burgerboller. Rototoasteren er udstyret med en trinløs termostat, som kan regulere varmen fra C. Spænding/Effekt Power V / KW TL / 1,1 The rototoaster leaves a delicious, crunchy surface on the bun which means the bun stays crispy even when the dressing is placed on the bun. The rototoaster is easy to operate and ideal for buns. The rototoaster is equipped with an infinitely variable thermostat which adjusts the heat from C. QUARTSOVN - Quartsoven TL 6 T Quartsovnen fra FKI er fremstillet i rustfri stål og er ideel til opvarmning af flûtes, brød og pizza etc. Quartsovnen leveres med et justerbart ur, så kunden kan tilpasse den korrekte opvarmning til det konkrete produkt. 25 Spænding/Effekt Power V / KW TL 6T / 2,0 The quartsoven from FKI is produced in stainless steel and is ideal for warming up flute, bread and pizza etc. The quartsoven is delivered with an adjustable timer which means that the customer can regulate the correct backing time for the suitable product.

27 TOASTER Kontakttoasterne fra FKI er produceret til fast food restauranter, hvor behovet for at forberede produkterne hurtigt og nemt er essentielt, men pladsen er trang. Kontakttoasterne er kompakte, fleksibel og passer præcis til kundens behov. The contact toaster from FKI is designed for fast food convenience stores where the need to prepare the products quickly and easily is essential yet the physical space is narrow. The contact toaster is compact, flexible and meets the needs and desires of customer. Kontakttoasteren er nem at betjene. Produkterne bliver ristet optimalt, så de stadig beholder smag og den sprøde overflade. The contact toaster is easy to operate. The products are toasted, still leaving the taste and crunchy surface well kept. Varmepladerne er teflonbelagte, hvilket gør kontakttoasteren meget rengøringsvenlig. FKI har udviklet en teflon skraber, som er tilpasset til kontakttoasterens varmeplade. The heating plates have a teflon cover which makes the contact toaster easy to clean. FKI has developed a teflon scraper intended for the teflon heating plates of contact toaster. VARMESKJOLD - Heat Barrier Kontakttoasteren fås i forskellige varianter, hvor højden mellem panderne kan være fast eller justerbar. Derudover fås et varmeskjold som ekstra beskyttelse. The contact toaster is available in different variations where the height between heating plates can be either fixed or adjustable. A heat barrier is also available as extra protection. 26

28 TL 5270 TRINLØS VARIABEL AFSTAND 0-75 MM - Variable height adjustment 0-75 mm TL 5602 TL 5211 / / 27 mm VARIABEL AFSTAND 15 / 25 MM - Variable adjustment 15 mm / 25 mm 27 Spænding/Effekt Power V / KW TL / 1,6 TL / 2,0 TL FAST AFSTAND 35 mm - Fixed Space 35 mm TL FAST AFSTAND 27 mm - Fixed Space 27 mm / 2, / 2,0 TM / 1,6

29 VARMEHOLDNINGSUDSTYR - Heating Equipment VARMESKUFFE - Heating Shelter Varmeskuffen er den ideelle løsning til at holde burgerboller, pølsebrød, flûtes o.lign. varme, inden de skal ristes. Varmeskuffen er fremstillet i rustfri stål, hvilket gør den rengøringsvenlig og nem at vedligeholde. Varmeskuffen er let at betjene. The heating shelter is ideal for keeping buns, bread, flutes etc. warm before being toasted. The heating shelter is created in stainless steel which makes it easy to clean and maintain. The heating shelter is uncomplicated to manage. VSK 10R Spænding/Effekt Power V / KW VSK 10R / 0,35 28

30 TL 3550 VARMEPLADE - Heating Plate NYSESKÆRM - Screening Spænding/Effekt Power V / KW TL / 0,4 NYSESKÆRM - Screening Varmepladen fra FKI er den perfekte løsning, når maden skal holdes varm, indtil den skal serveres. Varmepladen er konstrueret i rustfri stål, hvilket gør den nem at rengøre og let at vedligeholde. På grund af den simple løsning er varmepladen nem at betjene. Det er desuden muligt at købe en afskærmning til varmepladen, så maden forbliver hygiejnisk korrekt opbevaret. The heating plate from FKI is the perfect solution when it comes to keeping the food hot before serving. The heating plate is constructed in stainless steel which makes it easy to clean and maintain. Based on the simple solution the heating plate is very easy to operate. Furthermore it is possible to buy a screening for the heating plate so the food stays hygienically correct kept. GL 2110 VARMELAMPE - Heating Lamp 29 Spænding/Effekt Power V / KW GL / 0,25 GL / 0,5 Med varmelampen vil en infrarød varme holde de forstegte produkter klar. Temperaturen under lampen er ca C. With a heating lamp the infra-red heat will keep the pre-roasted products hot. The temperature beneath the lamps will be approximately C.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015 Fra Unika til Serieproduktion Jesper Hejselbæk, Technical Director Product Technology, J. Hvidtved Larsen A/S 100 years of genuine craftsmanship Established in 1915 by Mr. Jacob Hvidtved Larsen as a forging

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere