Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier /VR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR"

Transkript

1 1

2 Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier /VR 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Aspekter der bør tages hensyn til er: Sundhed Funktion Mentalitet Genetisk variation Eksteriør Racens historiske baggrund og udvikling Dandie Dinmont Terrieren har som racetype været konstant siden slutningen af tallet. Den har fået sit navn efter Dandie Dinmont, en af personerne i Sir Walter Scotts roman Guy Mannering. Forbilledet af hundene i romanen beskrives som stridhårede jagtterrier, som i lang tid havde eksisteret i Cheviotbjergene. Siden bogen udkom og blev datidens bestseller, blev Dandie Dinmont Terrieren særdeles populær og efterspurgt, og alle slags lignende hunde blev solgt som Dandie Dinmont Terrier. Denne interesse udtærede racen, men efter en tid ebbede entusiasmen ud og popularieten sank. Nogle tiloversblevne opdrættere kunne imidlertid videreføre racen af den oprindelige type af udprægede jagtterrier. Dandie Dinmont Terrieren indtager med sit specielle ydre en særstilling i terriergruppen. Den første raceklub stiftedes i England i 1875 og tilhører sammen med Bulldogklubben landets ældste raceklub. Racen er nu om stunder blot en selskabshund. Racestandarden stemmer stort set overens med den oprindelige. Racestandard se bilag 1. Som tilfældet har været med de fleste racer, så er Dandien kommet her til landet i enkelte eksemplarer gennem private importer. Det vides ikke præcist, hvornår den første kom til Danmark. Dette vil der dog arbejdes på af få oplyst. Omkring 1960 blev der på Rønningesøgaard på Fyn hos familien Bille Brahe Selby opdrættet Dandier. Herfra fik Karen Blixen i 1961 sin sidste hund en pepperfarvet Dandie Dinmont Terrier, kaldet Pepper som i Sir Walter Scott s roman. 2

3 Følgende antal (så vidt vides) Dandie Dinmont Terrier er blevet importeret fra henholdsvis England, Tyskland, Holland og Sverige i årene: År Antal Total 55 importer, ikke alle af disse importer er registreret i DKK Sundhed En begrænset population er jo en god sundhedsbeskyttelse og trods en snæver avlsbase har racen som helhed haft få sundhedsproblem. Følgende er sakset fra den svenske Dandie Dinmont Club s RAS for at give et billede af sundheden i racen, idet der i Danmark ikke er materiale nok til at lave en sådan beskrivelse/statistik af racen. Cancersygdomme forekommer ikke specielt. Den lange ryg kan rammes af diskuprolaps. Denne sygdom må anses som både arvelig og miljømæssig betinget. Dandiens ryg skal være hvælvet over lændepartiet, ikke lige som hos en gravhund. Bevæger en hvalp under sin opvækst sig frit omkring i stor udstrækning, opbygger den en stærk muskulatur til beskyttelse, men man kan dog ikke se bort fra arveligheden. Hunde der rammes af diskuprolaps bør ikke anvendes i avl, men da sygdommen kan ramme sent i livet, kan man jo desværre ikke helt undgå dette. Opdrættere ved, at man skal være opmærksom herpå. Hudproblemer kan forekomme, men ikke oftere end hos andre racer. Fertilitet, hvori følgende er indbefattet; drægtighed, antal fødte hvalpe, forløsningsproblemer og hanhundens parringsevne er ikke helt uden problemer. Tæverne kan have afvigende cyklus, som normalt er dagen. Nu til dags har man dog mulighed for at få foretaget en blodprøve, således at det rigtige tidspunkt for parring kan findes. Livmoderbetændelse, pyometra, er og forbliver et problem. Hvis det kan relateres til Dandiens jordnære fusiognomi er det svært at tro, at det kan undgås. Der er dog intet der tyder på noget arveligt. Livmoderbetændelse er så tilpas almindeligt, at den ikke kan relateres til nogen speciel race. Forandret skjoldbruskkirtelhormon, hypothyroidisme er også en sygdom, der kan ramme Dandien. Den kan behandles og hundene kan blive lige så gamle som friske Dandier. Cushings syndrom (øget mængde binyrebarkhomon) som forekommer blandt mange hunderacer kan også ses hos Dandierne i sjældne tilfælde, hvilket man bør være opmærksom på. Ifølge udenlandske opdrættere er der i de senere år fundet tilfælde af den frygtede sygdom Glaucom (grøn stær øget tryk i øjet). Da sygdommen har et drastisk forløb skal der handles hurtigt. 3

4 Med hensyn til Dandiens specielt store øjne er der ofte problemer. Nogle Dandier har besvær med rindende øjne, hvilket kan give irriteret hud. Man bør derfor ikke parre Dandier, hvor begge har rindende øjne. Som helhed er racen frisk og mange Dandier opnår en høj alder. Funktion Dandie Dinmont Terrier har som alle terriers oprindelig været en jagthund brugt til at bekæmpe rotter, mus samt til odder jagt. Det fremgår klart af Dandiens fysiognomi (karakteristiske træk) lang smidig krop for at kunne komme ned i gyder og huller. Grævlingelignende forpoter med lange kraftige kløer. Kæberne er kraftige og tænderne store i forhold til racens størrelse. Dandien bliver så vidt vides ikke længere brugt til jagt, men i dag som primær selskabshund. Mentalitet Fælles med andre terrier har Dandie Dinmont Terrieren mod og intelligens. I øvrigt ligner Dandien ikke så meget andre terrier, da Dandien er flegmatisk, rolig, eftertænksom og er sjældent på tæerne ; den hviler stående på bageste del af forpoterne til forskel fra andre terrier. Dandien er ikke interesseret i kamp eller at hævne sig på andre hunde, men bliver den provokeret kan den forsvare sig selv. Dandie Dinmont Terrieren er venlig og interesseret og klart børnevenlig, men lidt af en enmandshund. Den har som regel ét bestemt menneske, den holder allermest af. Dandiens mentalitet er tydeligvis meget stærkt genetisk betinget. Desværre findes der undtagelser og her har opdrætterne et stort ansvar. En Dandie, som savner mod men er intelligent eller en Dandie, der har mod men savner intelligens er en fejl. Genetisk variation Racen er udsat på grund af sin lidenhed på godt og ondt. I Danmark findes der så at sige ingen avlsbase, så vi må importere Dandier fra udlandet. Der importeres Dandier med engelske, svenske, tyske, amerikanske og hollandske aner. Eksteriør Racen har kun ændret sig meget lidt gennem tiderne. Inden for de sidste 30 år er hovederne blevet bedre, mere racetypiske. Markeret stop, relativ kort næse og lavt ansatte øren er nogle af racens kendetegn. Standarden siger en vægt på 8 11 kg. At man i dag viser hundene mere stylede end tidligere, har ikke rigtig noget med eksteriøret at gøre. 4

5 Avl Inden for de sidste 30 år, set ud fra DKK s ser databasen, således ud: År Antal fødte hvalpe Avlsbase effektiv population Denne kan næppe udregnes for Danmarks vedkommende, da der i tidsrummet ikke blev født hvalpe, som i dag bruges i avlen. I 2007 måtte vi nærmest starte forfra med nye importer. Importer, hvor der for opdrætteres vedkommende nøje bør studeres indavlskvotient, sundhed og eksteriør samt ved parringer udregnet indavlsgrad. Anvendelse af hanhunde Hensynet til arvelig variation er i betydelig grad beroende på antallet af tilgængelige handyr og i hvilken grad de anvendes i avlen. En hanhund må højst benyttes i avlen 3 gange med en gennemsnitlig kuldstørrelse på 3,5 hvalp (I alt ca. 10 hvalpe). Antallet af børnebørn pr. hanhund kan være op til det dobbelte. Et antal af 20 børnebørn er det maximale. I en race så lille som Dandie Dinmont Terrier tvinges man ofte til et udvalg baseret på hundens egne præstationer og egenskaber. Hvis man både skal tage hensyn til eksteriør, mentalitet og desuden helst gardere sig mod arvelige sygdommen og defekter så bliver 5

6 konsekvensen, at både hanner og tæver først bør anvendes i avlen når de er mindst 2 helst 3 år gamle. Mentale egenskaber Der foretages p.t. ingen mentaltest af racen. Avlspolitik for Dandie Dinmont Terrier Det overordnede mål er at vække interesse for og fremme avlen af mentalt, fysisk sunde og eksteriørmæssige gode og racetypiske Dandie Dinmont Terrier. Udviklingen af racen afhænger af opdrætternes valg af avlsdyr. Arvelig variation er en forudsætning for racens mulighed for at overleve. Avlen skal være målrettet og langsigtet. Den skal ikke lede til mangler med hensyn til sundhed, mentalitet, funktion og heller ikke mindske genetisk variation i racen. Retningsllinier for avlsarbejdet bør være: Genetisk variation og helst en indavlsgrad mindre end 6,25%. Arbejde for at racetypisk mentalitet bibeholdes. Arbejde for en god sundhed, samt forsøge at kortlægge sygdomme og udbredning af racen, således at disse sygdomme kan undgås i avlssammenhæng. Stræbe efter et eksteriør som mest muligt svarer til racestandarden. Anvende kvalitetsmæssige gode Dandie Dinmont Terrier, hvad gælder funktioner og eksteriør. Se på fertiliteten hos racen, samt stræbe efter naturlige parringer, fødsler og tævens evne til at passe sit hvalpekuld. Avlsstrategi for Dandie Dinmont Terrier Øget genetisk variation Det er betydningsfuldt at bibeholde racens genetiske variation ved at mindske indavl, holde indavlsgraden lav i hvert enkelt tilfælde og begrænse anvendelse af hver enkelt hanhund. Hvis en hanhund eller tæve anvendes for meget i avlen, begrænses den genetiske variation og øger risikoen for at dominerende defekter kommer til udtryk. Strategi Ikke foretage tættere slægtsparringer end fætter/kusine parringer, dvs. ikke have en højere indavlsgrad end 6,25% for hver enkelt parring. 6

7 Effektiv population bør så vidt det er muligt beregnes. Hanhunde bør anvendes til tæver med anden nedstamning. Sørge for vel gennemtænkte importer. Den der importerer en hund med avl for øje, skal kende hundens nedstamning i 5 generationer bagud. (Dette for så vidt muligt at undgå import af allerede eksisterende linier). Man bør måske få foretaget en DNA test med hensyn til arvelig variation). Sundhed Opdrættere skal arbejde for at bibeholde en god sundhed, som gør det muligt for Dandierne at få et godt langt liv. Opdrættere bør også kende til de sygdomstilstande, som forekommer i racen. Eksteriør, mentalitet og funktion Opdrætteren skal være fortrolig med racestandarden og dens betydning samt værne om racens venlige sind/gode temperament. Opdrætteren skal også stræbe efter funktionsduelighed. Strategi Hvalpekøbere skal oplyses om Dandiens mentalitet samt bevægelsernes betydning for funktionsdueligheden. Fertilitet Fertiliteten indenfor racen bør bibeholdes, gerne forøges, så antallet af hvalpe i snit forøges. Opdrætterne bør arbejde for at hvalpekomplikationer og udeblivelse af drægtighed mindskes og at hundene parrer naturligt. Strategi At mindske indavlsgraden og holde den lav i de enkelte kuld. Opdrætteren skal udregne indavlskoefficienten inden parring. Parringsvillighed ved valg af hanhund bør man lægge mærke til/tage hensyn til. Forældredyrene bør så vidt muligt ikke indgå i avlen før 2-års alderen. Undersøge årsager til hvalpekomplikationer for derefter at kunne formulere en handlingsplan. 7

8 1

9 Helbredsundersøgelse af Dandie Dinmont Terrier samlet resultat af returnerede skemaer Hanner = H: / Tæver = T: Fødselsår: H: / T: Køn: H: 12 stk. / T: 14 stk. Hvordan anvender du din hund? (Der må gerne sætte kryds i flere ruder) Selskabshund/familiehund: H:12 / T:14 Avl: H:3 / T:2 Udstilling: H:4 / T:3 Lydighed: T:1 Agility: T:1 Spor: 0 Jagt: 0 1 Hvordan bedømmer du hundens almene tilstand? Meget godt : H:9 / T:13 Godt: H:1 / T:2 Middelgodt : T:1 Dårligt: 0 Meget dårligt: 0 Har din hund ofte tilbagevendende problemer af nogen slags? Beskriv i så fald disse med egne ord: H: 1 har tilbagevendende problemer med mavesmerter / T: 3 tæver har problemer med øjne der løber 2 Hunden lever ikke mere Hvis hunden ikke lever mere, hvor gammel blev den? H: 3 blev mellem 14-15½ år, 1 blev 7 år T: 1 blev 13½ år, 1 blev 15,8 år og 1 blev 7 år Hvad var årsagen til at den døde/ blev aflivet? H: 3 af alderdom / T: 1 af alderdom, Hvilken? Evt. symptomer: T: 1 af demens Ulykkestilfælde: H: 1 / T: 1 begge kørt over Temperaments problemer: Intet at bemærke Andet: 0 3 Sterilisering/kastrering Er hunden steriliseret eller kastreret? Ja: H:1 / T:4 Nej: H:11 / T:10 Hvis ja, hvorfor? Medicinske årsager: T:2 Adfærdsmæssige årsager: H:1 / T:2 (har andre hunde) Hvis ja, i hvilken alder? H: 4 år / T: 2-2 år, 1-7 år, 1 husker ikke 4 Testikler hanhunde Hunden har/havde to normalt anlagte testikler i pungen? Ja: 11 Nej: 1 Hunden har/havde en testikel Hunden har/havde ingen testikler: 1 2

10 Hvis hunden har manglet en testikel/testiklerne, har dette forårsaget noget problem? Hvis ja, hvor gammel var hunden, da problemet mærkedes første gang? 4-5 ugers alder Beskriv problemet : Hunden var født svømmer (begge bagben), gik først da han var 4 mdr., blev dog 14 år døde af alderdom. Behandling? Fik fjernet testiklerne, der sad i bugen. 5 Hudproblemer/kløe/parasitter Har din hund haft gentagende og/eller langvarigt hudproblemer/kløe? Ja: H: 1 Nej: H: 11 / T: 14 Hvis ja, ved hvilken alder startede problemet? Hvordan viste problemet sig i huden og på hvilken del af kroppen? Symptom : Kløe: Skæl: Hårtab: H: 1 Andet: Er der sket en undersøgelse af hudproblemet af en dyrlæge med speciale i hudsygdomme? Ja: Nej: H: 1 A: Har hudproblemet vist sig at være forårsaget af parasitter? Ja: H: 1 Nej: Lopper: Hårsækmider (Demodex): Lus: Ræveskab: H: 1 Anden parasit Angiv hvilken: Hvordan fastsloges diagnosen? Af dyrlæge Behandling? Husker ikke Årsag: Husker ikke Bakterier: Gærsvamp: Hvordan fastsloges diagnosen? Af dyrlægen Behandling? Husker ikke C: Har hudproblemet vist sig at være årsagen til allergi? H:/T: Ingen Årsag: Atopi (luftvejs allergi): Kontakt allergi: Levnedsmiddel allergi: Anden årsag, hvilken?: Er diagnosen fremkommet gennem hudtest? Ja: Nej: 3

11 Anden metode/hvilken? Behandling: f.eks Hyposensibilisering vaccine? Medicin/hvilken? Anden behandling? (Hyposensibilisering er at vænne kroppen til små doser af det stof, man er overfølsom (allergisk) overfor: Har hunden deltaget i Atopi-projekt hos IMHS (tidligere: Landbohøjskolen)? Ja Nej: H: nej ingen / T: nej ingen Deltaget som sygdomsramt? Tilkaldt som rask kontrolhund? 6 Øre og Øjne Har hunden nogen gange ørebetændelse? Ja: H: 3 / T:2 Nej: H: 9 / T: 12 Hvor ofte? Enkelt tilfælde: H: 1 Mindre en 1 gang/år: T: 2 Mere end 1 gang/år: H: 2 Meget ofte Hvor gammel var hunden første gang? H/T: mellem 4 og 6 år gamle Behandling? Fucidin /Surolan Har hunden nogen gange haft problemer med øjnene? Ja: T: 5 Nej: H: 12 / T: 9 Hvis ja, angiv alder, symptom, behandling og evt. diagnose: T: Øjenen løber (dette er et problem for mange DDT et tilrådes at man ikke parrer 2 hunde, hvor begge parter har løbeøjne. En enkelt tæve har haft overfladiske rift på hornhinden, behandlet øjensalve. En tæve blev født med hår på denne ene hornhinde, fjernet operativt (ikke arveligt) tæven er dog taget ud af avlen. Behandlet med Fucidin, Rimadyl og Metacam. 7 Mave- og tarmproblemer Har hunden nogen gange haft problemer med mave og/eller tarme? Ja: H: 5 Nej: H: 7 / T: 14 Hvis ja, hvor ofte? En enkelt gang: H: 2 Mindre en 1 gang/år: Mere end 1 gang/år: H: 2 Meget ofte: H: 1 Hvis ja, hvilke problem/problemer? H: 4: Diarre, irriteret tyktarm, blodig afføring. Er diagnosen stillet af en dyrlæge? Ja: H: 1 Nej: Hvis ja, hvilken diagnose er stillet? IBD = Inflammatory bowel disease. I en alder af 9 mdr. forårsaget af Giardia parasitter: Hanhunden får kraftige mavesmerter, opkast og tarmene larmer Behandling? Kikkertundersøgelse. Får diæt tørkost/dåsemad (tåler ikke andet) og Metacam, Antipsin. Efter et anfald spiser hanhunden ikke i timer, har kvalme. Det er ikke arveligt. 4

12 8 Andre infektioner A Halsinfektion? Ja: H: 1 / T: 1 Nej: H: 11 / T: 13 Hvis ja, hvor ofte? Et tilfælde: H: 1 / T: 1 Mindre end 1 gang/år: Mere end 1 gang/år: Meget ofte: ed hvilken alder? H: 6 år / T: husker ikke Behandling? H: Penicillin mod Halsbetændelse samt Rimadyl / T: Husker ikke halsbetændelse B Urinvejsinfektion? Ja: H: 1 / T: 1 Nej: H: 11 / T: 13 Ved hvilken alder? H: 12 år / T: ½-1 år Behandling? H: Øget urinmængde, hårtab og øget bugomfang - ingen behandling men det var højst sandsynligt Cushing syndrom. T: Husker ikke C Anden infektion? Ja: Nej: H: 12 / T: 14 9 Hjerteproblemer Har hunden fået stillet diagnosen hjertesygdom eller hjertefejl? Ja: Nej: H: 12 / T: Krampeanfald, epilepsi Har hunden nogen gange haft nogen (mild eller sværere) form for kramper eller anfald af epileptisk Karakter? Ja: Nej: H: 12 / T: Tumore Har hunden fået stillet diagnosen tumor/cancer? Ja: H: 1 Nej: H: 11 / T: 14 Type af tumor: Alder: H: 12 år Yvertumor: Testikeltumor: Anden tumor/cancer, hvilken? H: Knude ved anus, havde den til sin død 3 år senere. 12 Skellet og led Angiv om hunden har (har haft) noget af følgende: H: / T: Ingen 5

13 CMO (inflamation i kæbebenet): Perthes (en ikke infektiøs vævsdød i lårbenshovedet) Korsbåndsskader: HD (hofteledsdysplasi): Kroghale: Patellaluxation: Andet: 13 Nyrer og lever Har hunden fået stillet diagnosen lever- eller nyresygdom? H: / T: Ingen 14 Diabetes Har hunden fået stillet diagnosen diabetes? H: / T: Ingen 15 Addisons syndrom Har hunden fået stillet diagnosen Addisons syndrom? H: / T: Ingen 16 Anden hormonforstyrrelse Har hunden fået stillet diagnosen skjoldbruskirtelhormon forstyrrelse (Hypothyroidisme)? H: / T: Ingen 17 Falsk drægtighed Bliver din hund falsk drægtig? Ja: 3 Nej: 11 Efter hver løbetid? Ja: 3 Nej: 11 Hvis ja, har du anvendt medicin? Ja Nej: Livmoderbetændelse (udfyldes kun hvis det drejer sig om en tæve) Er tæven behandlet for livmoderbetændelse? Ja: 1 Nej: 13 Hvis ja, hvor gammel var hun da? 8 år Fik hun betændelsen i forbindelse med: Husker ikke Behandling? Operation: 1 19 Prosteta besvær Har hunden fået stillet diagnosen prosteta? Ingen 6

14 20 Tænder Har hunden problemer med tandsten Ja: H: 4 / T: 2 Nej: H: 8 / T: 12 Har hunden haft tandkødsbetændelse (parodontose)? Ja: Nej: H: 12 / T: 14 Mangler hunden nogen tænder? Ja: H: 2 / T: 1 Nej: H: 10 / T: 13 I så fald hvilke? H: En enkelt mangler en hjørnetand, en anden har fået fjernet en del tænder. T: En mangler en kindtand i hver side af undermunden (er aldrig vokset ud) Problemer med tænderne opstod ved hvilken alder? Alderen på både H: + T: varierer fra mellem 5 og 10 å Behandling: H: / T: Tandrensning foretaget i nogle af tilfældene hos dyrlægen, andre renser og børster tænderne på hundene. 21 Andre sygdomme Hvis hunden har haft andre sygdomme, angiv da hvilke. Angiv også hundens alder og behandling Ja: H: 4 / T: 1 H: Én er opereret for diskusprolaps (i halsen), én for smerter i ryggen (Binurebarkshormon) og for gigt de sidste 3 mdr. af sin levetid, én for en byld i poten og én fik luftrørskollaps i en alder af 9 mdr. dette har bedret sig med årene. T: Opereret for diskusprolabs husker ikke alderen, men ingen problemer efter. 22 Ulykkestilfælde Har hunden været ramt af ulykkestilfælde som har krævet dyrlæge? Ja: H: 2 / T: 2 Trafikuheld Bid skader på grund af hundeslagsmål: H: 2 / T: 1 -umotiveret overfaldet af Amstaf Slangebid Andet: T: 1 Ridser i øjet ingen men 23 Opførsel Anser du, at din hund opfører sig som du forventede dig, da du anskaffede racen? Ja: H: 10 / T: 13 Nej: H: 3 / T: 1 Har du oplevet noget i hundens opførsel som problematisk? Ja: H: 4 / T: 1 Nej: H: 8 / T: 13 7

15 Hvis ja, beskriv kort problemet (f.eks. skudrædsel, skyhed, bidsk, gøende osv.) H: Èn er stresset og anspændt, én er let at skræmme og hader at gå ture, én er jaloux på familiens børn og har bidt dem (dog ikke dybt) og én er meget gøende. T: Er blevet meget gøende og usikker. Som afslutning beder jeg dig venligst besvare følgende: Er du tilfreds med dit valg af race? Ja: H: 12 / T: 14 Ville du tænke på at anskaffe dig en Dandie Dinmont Terrier igen? Ja: H: 12 / T: 14 Prøv at give en kort motivering hvorfor! Svarene er meget lig hinanden, følgende kan nævnes: Dejlig familiehund, sjov, kærlig, flegmatisk, livlig, robust, uimodståeligt udseende og en stor personlighed. Man kan tage den med overalt. Nogen af os har haft racen i mange, mange år og kunne ikke tænke sig anden form for race. Nogen få mener, at hunden ikke skal sove i ens seng, (hvilket den jo heller ikke bør, terrieren fornægter sig jo ikke helt). Andet at tilføje til ovenstående: H: Hos hanhunde ses ofte forhudsbetændelse, men dette klares selv af de fleste ejere. Dette er jo ikke kun et fænomen, der findes hos vore hanhunde. Ellers må det siges, at sundhedstilstanden hos de danske Dandie Dinmont Terrier er god. Tak endnu en gang for jeres medvirken! Venligst Vibeke Renard Engvej Vallensbæk (Racerepræsentant for Dandie Dinmont Terrier i DTK)

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07%

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07% Sundhedsundersøgelses i Pudelklubben Tekst Svar Antal 1. Hundens fødselsår: 1988-2009 Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 2. Størrelse på hunden: Ikke oplyst 2,44% Dværg 26,83% Mellem 31,71% Stor 28,05% Toy 10,98%

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Race Avls Strategi (RAS)

Race Avls Strategi (RAS) Race Avls Strategi (RAS) Race Avls Strategi: Hvad er det? Det siger selvfølgelig lidt sig selv, det er en strategi for hvad vi vil med racen og den fremtidige avl. En RAS skal indeholde nogle bud på hvordan

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

Dansk/svensk Gårdhund

Dansk/svensk Gårdhund En Dansk/svensk Gårdhund har altid været at finde på land- ejendommene i Dan- mark og Skåne. En gårdhund vil helst være, hvor dens menne- sker er. Det er ikke en hund, der strejfer omkring. Hvis man anskaffer

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING Når du får din hund hjem For at give din hund den bedste start, har du naturligvis sørget for at have mindst 2 ugers ferie. Den første uge bruger hunden

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975.

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975. Vores familie består, som tidligere fortalt på en af siderne, af: Ninna Oline, Michael og Kiki vores Shiba hund og sammen udgår vi '3kløveret'. For at starte med min mand Michael Kaus-Jensen, så er han

Læs mere

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI Juni 2011 Bestyrelsen 1 SUNDHEDSSCREENING 2009 og 2011 INDLEDNING Som en del af arbejdet med RAS i 2009 besluttede klubbens bestyrelse, at

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Pelspleje og generel hygiejne

Pelspleje og generel hygiejne Pelspleje og generel hygiejne Uanset om din hund er kort- eller langpelset har hunden behov for regelmæssig pleje af pelsen. Pelspleje er ikke kun nødvendigt for at hundens pels ser godt ud, men også en

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8

B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8 Racespecifik avls strategi 2008 Bull Terriers RAS udvalget: Kim Bressendorff, racerepræsentant (Breslaus) Marianne Duchwaider (Betterbrand) Mette Poulsen (Full Circle) Sannie Nielsen (Anzesa) Jette Hollensberg

Læs mere

AT FÅ HUND. Hundejerens første håndbog ATELIER ULLA BARVEFJORD. Fotos: EIVOR RASEHORN

AT FÅ HUND. Hundejerens første håndbog ATELIER ULLA BARVEFJORD. Fotos: EIVOR RASEHORN AT FÅ HUND Hundejerens første håndbog ULLA BARVEFJORD Fotos: EIVOR RASEHORN ATELIER Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ICA bokförlag, Forma Publishing Group AB, Västerås 1999, 2007 Ulla Barvefjord

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier

Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier RAS udvalget: Jan-Erik Laursen, racerepræsentant Tina Laursen Marie Bruun Mads Bruun Silje Stakston Maria Nielsen Uredigeret tekst fra dette dokument

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

Arvelige sygdomme hos West Highland White Terrier.

Arvelige sygdomme hos West Highland White Terrier. Historie: Westien stammer, som de fleste andre terriere, fra de britiske øer. Terrierne har siden 1700-tallet været avlet til jagt på ræv og grævling, hvor de skulle jage dem ud af deres grave. Når terrierne

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Forfatter: Ingvild Svorkmo Espelien Oversat fra norsk af: Susanne Stig Hansen Verdens mest specielle hunderace? Norsk lundehund er fortsat en af verdens mere sjældne

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Sygdomstegn hos kaniner

Sygdomstegn hos kaniner Sygdomstegn hos kaniner Er min kanin syg hvad betyder symptomet? Dette er ikke en fyldestgørende afdækning af sygdomme hos kaniner. Det kan jeg ikke give, da jeg ikke er dyrlæge. Skemaet er udarbejdet

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI 1. udgave September 2009 Bestyrelsen Kapitel: Historisk R A C E S P E C I F I K A V L S S T R A T E G I F O R R A C E N S HAR PEI Shar Pei

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Kopiering eller gengivelse af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov ikke tilladt uden forudgående aftale med forfatteren.

Kopiering eller gengivelse af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov ikke tilladt uden forudgående aftale med forfatteren. 1 Fertilitetsyoga - en smagsprøve. Else Marie Lehman 2013 Lehman Bøger. 1. udgave. ISBN: 978-87-92989-02-4 Forfatter: Else Marie Lehman Foto: Lars Kaae Illustrationer: Global Solution India Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere