Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog"

Transkript

1 Smart- DP ødstrømsforsyning Model SUDP4000I, SUDP6000I, SUDP8000I, SUDP10000I Brugerhåndbog

2 Copyright 1999 American Power Conversion. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse af denne brugerhåndbog eller dele deraf, uden tilladelse, er forbudt. Smart- er et registreret varemærke af APC. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.

3 Kort funktionsoversigt til Smart- DP idt om din nye nødstrømsforsyning Denne nødstrømsforsyning () forhindrer, at strømafbrydelser, delvise strømafbrydelser, nedhæng og strømstød når din computer og andet værdifuldt elektronisk udstyr. Den filtrerer strømsvingninger fra og isolerer dit udstyr imod forstyrrelser ved aktivt at styre spændingen til belastningerne, og tilfører strøm fra dets batterier, når det er nødvendigt. år den kører på batteriet, vil der lyde en intern alarm (periodiske bip). Du kan trykke på dæmpningsknappen, hvis du ikke vil høre -alarmen. Hvis netstrømmen ikke vender tilbage, vil nødstrømsforsyningen fortsætte med at tilføre strøm til udstyret, indtil den er opbrugt. Et uafbrudt bip vil lyde i to minutter, før nødstrømsforsyningens batteri er opbrugt og lukker ned. Hvis du benytter en computer, skal du manuelt gemme dine filer og lukke ned, før nødstrømsforsyningen slukker sig selv, medmindre du benytter PowerChuteinterfacesoftware, der giver automatisk uovervåget nedlukning. Installation og opstilling 1. Installation af nødstrømsforsyningen Smart- DP'en skal installeres af en lokal autoriseret elektriker. ationale og lokale elektriske regulativer skal overholdes under installation og brug. F001 Mains 2. Tænding af nødstrømsforsyningen Tænd for lysnetsikringen på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Smart- DP'en vil udføre en selvtest, som slutter med at lysdiodedisplayet viser rød/gul/grøn, hvilket angiver, at apparatet virker hensigtsmæssigt. Enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes og derefter hver anden uge. Tryk tænd/sluk-knappen på forsiden af Smart- DP'en til 1 (op). Den akustiske alarm vil give et kort bip, når der er udgangseffekt til rådighed. ødstrømsforsyningen oplader dets batteri, hver gang den er forbundet med netstrøm, og tænd/sluk-kontakten på forsiden af enheden er tændt (1 eller op). Batteriet vil blive fuldt opladet under de første 4 timers normal drift. Forvent ikke fuld køretid under dets første opladningsperiode. 3. Installation af PowerChute Installer PowerChute -overvågningssoftwaren for at skabe yderligere sikkerhed for dit computersystem. Det giver uovervåget automatiske nedlukningsmuligheder på de fleste store netværksoperativsystemer. Se Softwareinstallation: Instruktionsark for at få yderligere oplysninger. Fejlfinding Dansk Brug diagrammet herunder for at løse mindre installationsproblemer med nødstrømsforsyningen. Kontakt APC's tekniske supportpersonale for at få hjælp med mere komplekse problemer med. Se afsnittet Oplysninger om kontakt af APC, side 18, for nærmeste service center. Problem og mulig årsag ødstrømsforsyningen vil ikke tænde. Tænd/sluk-kontakten er slukket (0 eller ned). Sikringskontakten er slukket (ned). Tænd/sluk-kontakten skal tændes og slukkes. ødstrømsforsyningen er ikke forbundet med en (vekselstrøm) stikkontakt. ødstrømsforsyningens indgangsafbryder er udløst. Meget lav eller ingen netspænding. øsning Sæt kontakten til 1 (op) for at tænde for nødstrømsforsyningen og belastningen. Tryk kontakten op. Sluk for tænd/sluk-kontakten (0 eller ned) og tænd igen (1 eller op). Kontrollér at netledningen fra nødstrømsforsyningen til stikkontakten sidder ordentligt fast i begge ender. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyret og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op. Kontrollér afbryderne på (vekselstrøm) strømforsyningen. ødstrømsforsyningen vil ikke slukke. Intern fejl i Få straks nødstrømsforsyningen efterset. nødstrømsforsyningen. ødstrømsforsyningen kører på batteri, selvom der er normal netspænding. ødstrømsforsyningens indgangsafbryder er udløst. Meget høj, lav eller forvrænget netspænding. Billige benzindrevne generator, kan forvrænge spændingen. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyr og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op, hvis det er nødvendigt. Flyt nødstrømsforsyningen til et andet kredsløb. Test indgangsspændingen ved brug af PowerChute. ødstrømsforsyningen bipper med mellemrum. ormal -drift. Ingen. ødstrømsforsyningen beskytter belastningen. Strømforsyningen leverer ikke forventet reservebeskyttelsestid. ødstrømsforsyningens batteri er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse, eller er ved at have opbrugt dets levetid. ødstrømsforsyningen er overbelastet. Indiaktorerne på frontpanelet er slukkede. ødstrømsforsyningen er blevet slukket med fjernbetjening. Oplad batteriet. Batterierne kræver genopladning efter en længere periode med strømafbrydelse. De bliver også opbrugt hurtigere, når de bliver anvendt ofte, eller når de benyttes i høje temperaturer. Hvis batteriet er ved at have opbrugt dets levetid, bør du overveje at udskifte batteriet. Kontrollér nødstrømsforsyningens belastning ved brug af PowerChute. Frakobl udstyr, som ikke er så nødvendigt, såsom printere. Ingen. ødstrømsforsyningen starter automatisk igen, når netstrømmen vender tilbage. Alle indikatorerne lyser konstant rødt, og nødstrømsforsyningen afgiver et konstant bip. Overbelastning. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyret og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op, hvis det er nødvendigt. Intern fejl i Få straks nødstrømsforsyningen efterset. nødstrømsforsyningen. Alle indikatorerne er slukkede, og nødstrømsforsyningen er tilsluttet vekselstrømmen. ødstrømsforsyningen er slukket, og batteriet er afladet fra en længere periode med strømafbrydelse. Alle indikatorerne blinker gult. Svage batterier. Udskiftningsbatterierne er ikke tilsluttet korrekt. Ingen. ødstrømsforsyningen vil vende tilbage til normal drift, når netstrømmen igen er oprettet, og batteriet har en tilstrækkelig ladning. Udfør en anden selvtest for at se, om det holder op. Kontrollér batteriforbindelserne.

4

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhed...1 Sikkerhed i forbindelse med håndtering...1 Sikkerhed i forbindelse med elektricitet...1 Sikkerhed i forbindelse med afbrydelse af strømtilføring...1 Sikkerhed i forbindelse med batteriet...1 Udskiftning og genbrug af batterier...1 Første inspektion...2 Inspektion...2 Ved udpakning...2 Placering...3 Installationsinstruktioner...3 Kontrol af elektriske data...3 Elektriske forbindelser...3 ysnetforbindelser...4 Enhed set bagfra...5 Fejlrelæ...6 Computerinterfaceport (valgfrit)...6 EPO (Emergency Power Off) fjernnedlukning og signal relæport (valgfrit)...6 Installation af valgfrit udstyr...8 Galvanisk isolationstransformer...8 Eksternt Service Bypass Panel (SBP)...10 Ekstern Service Bypass Panel og galvanisk isolationstransformer...11 Forlængende aktiveringsbatteri-kammer...12 Brugsinstruktioner...13 Tænding...13 Slukning...13 Indstilling af spændingen...13 Brug af det eksterne Service Bypass Panel...13 ysdioder...14 Batterier...15 Automatisk battericheck...15 Manuelt battericheck...15 Batteriudskiftning...15 Opbevaring...15 Opbevaringsbetingelser...15 Opbevaring over længere periode...15 Service...15 Specifikationer...16 Begrænset garanti...16 Myndighedsgodkendelser...17 Oplysninger om kontakt af APC...18 atinamerika, Sydamerika...18 Europa, Mellemøsten, Afrika...18 Asien, Australien...18 i

6

7 Sikkerhed Denne sikkerhedsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges under installation og vedligeholdelse af APC-udstyret og batterierne. Den er tiltænkt til APC-kunder, som opstiller, installerer, placerer eller vedligeholder APC-udstyr. Sikkerhed i forbindelse med håndtering Vær forsigtig. øft ikke tunge ting uden hjælp. <18 kg (<40 lb.) kg ( lb.) kg (40-70 lb.) >55 kg (>120 lb.) Udstyr med rullehjul er bygget til at flytte på en plan overflade uden nogen forhindringer. Brug ikke en rampe som hælder mere end 10. Dette udstyr er beregnet til installation i et indendørs område med temperaturstyring (se Brugerhåndbog for at få oplysninger om det præcise temperaturområde) og uden ledende snavs. Sikkerhed i forbindelse med elektricitet Arbejd ikke alene under farlige tilstande. Høj kortslutningsstrøm igennem ledende materialer kan forårsage alvorlige forbrændinger. En autoriseret elektriker er påkrævet til at installere permanent forbundet udstyr. Kontrollér at netledningerne, stikkene og stikkontakterne er i god stand. år der ikke kan konstateres jordforbindelse, skal du frakoble udstyret fra vekselstrømmen, før du installerer eller tilslutter til andet udstyr, for at reducere risikoen for elektrisk stød. Tilslut kun igen efter at alle forbindelser er foretaget. Håndter ikke nogen form for metalliske stik, førend strømmen er afbrudt. Brug én hånd, når det er muligt, til at forbinde eller frakoble signalkabler, for at undgå et muligt stød fra at røre ved to flader med forskellig elektrisk jordforbindelse eller polaritet. Forbind udstyret med det korrekte forgreningskredsløb/lysnetsbeskyttelse (sikring eller afbryder). Tilslutning til enhver anden form for stikkontakt kan resultere i en fare for stød. FORSIGTIG! Sikkerhed i forbindelse med afbrydelse af strømtilføring Hvis udstyret har en intern energikilde (batteriet), kan enheden afgive strøm, selvom enheden ikke er forbundet med vekselstrøm. Sådan afbrydes strømtilføring fra forbundet udstyr: Sluk for tænd/sluk-kontakten (0 eller ned). Sluk derefter for (vekselstrøm) afbryderen (ned). Frakobl derefter batterierne (inklusive alle udvidelsesenheder). Til sidst skal vekselstrømmen fra bygningens strømforsyning frakobles. Det kan ikke anbefales at bruge dette udstyr til livopretholdelsesapplikationer, hvor udstyrssvigt med rimelighed kan forventes at forårsage svigt i livsopretholdelsesudstyret eller betydeligt påvirke dets sikkerhed eller effektivitet. ADVARSE! Sikkerhed i forbindelse med batteriet Dette udstyr indeholder potentielt skadelige spændinger. Forsøg ikke at demontere enheden. Enheden indeholder ingen dele, som skal efterses af brugeren. Reparationer bør kun udføres af fabriksuddannet servicepersonale. Batterier skal genbruges. Indlevér batteriet til en relevant genbrugsfacilitet eller send det til leverandøren i det nye batteris indpakningsmateriale. Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionerne til det nye batteri. Bortkast ikke batterier i ild. Batterierne kan eksplodere. Batterierne må ikke åbnes eller skamferes. De indeholder en elektrolyt, som er giftig og skadelig for hud og øjne. Fjern armbåndsure og smykker, såsom ringe, når du udskifter batterierne, for at undgå personskade på grund af energifare. Brug værktøj med isolerede håndtag. Udskift batterierne med batterier med det samme nummer og den samme type, som dem der oprindeligt var installeret i udstyret. Udskiftning og genbrug af batterier Kontakt forhandleren eller se afsnittet Batteriudskiftning i denne Brugerhåndbog for at få oplysninger om udskiftningsbatterisæt og batterigenbrug. 1

8 Første inspektion Inspektion Undersøg nødstrømsforsyningen, når du modtager den. Underret transportfirmaet eller forhandleren, hvis der er nogen skader. Indpakningsmaterialet kan genbruges. Gem det til genbrug eller kassér det på korrekt vis. Ved udpakning Anbring en, med emballage, tættest muligt den udvalgte plads for den endelige placering. Følg derefter nøje nedenstående vejledning: Plastbåndene klippes/skæres over ved hjælp af saks eller kniv, hvorefter kassen åbnes. æs denne Brugerhåndbog med henvisninger til sikkerhed og installationsvejledning omhyggeligt igennem. Fjern al synlig emballeringsmateriale samt aflæsningsrampen af træ. øft papkassen som dækker toppen og siderne af kassen af. En lastpalle af træ udgør bunden af kassen. Fjern også den indvendige papforing. øsn sikkerhedsboltene, som fastgør Smart- DP en til lastpallen. Træk de to (2) metalstænger ud og læg dem til side. Åbn samlesættet med de to (2) metalbjælker. Anbring metalbjælkerne i hullerne på aflæsningsrampen. Fastgør aflæsningsrampen til lastpallen. Med to (2) personer stående på hver sin side af Smart- DP en, kan apparatet nu køres forsigtigt ned af rampen. Stå aldrig foran en. 2

9 Smart- Smart- Smart- DP Placering Sådan sikres apparatet når det først er anbragt Installer nødstrømsforsyningen i et beskyttet område, som ikke er meget støvet, og som har tilstrækkeligt med luftcirkulation. Der skal være tilstrækkelig køling med et minimum af 150 mm ledig plads fra ventilationssprækkerne på bagsiden, og 200 mm fra ventilationssprækkerne på den højre side. Brug ikke nødstrømsforsyningen, hvor temperaturen og fugtigheden er uden for de specificerede grænser. år først apparatet er anbragt, sænkes boltene ved hjælp af en skruenøgle, hvilket eleverer forhjulene og forhindrer at en ruller. Boltene sidder bagved forhjulene. Figuren til venstre viser de sænkede bolte. Installationsinstruktioner Bemærk: Denne funktion må kun udføres af kvalificeret personale. Denne nødstrømsforsyning er udstyret med en SmartSlot til ekstraudstyr. Se APC's website (www.apcc.com) for at få oplysninger om disponibelt ekstraudstyr. Advarsel! Ændringer eller modifikationer på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre garantien. Kontrol af elektriske data Kontrollér identifikationsetiketten på bagsiden af enheden for at bekræfte, at den specificerede spænding og effektklassificering stemmer overens med det disponible lysnets spændings- og belastningskrav, som specificeret i de tabeller, der er vist med hver konfigurationstilslutning. Elektriske forbindelser Advarsel! Sørg for at lysnettets strømforsyning er slukket, før der udføres nogen installationer på systemet. Slukning Sluk for Smart- DP'en på følgende måde: 1. Sæt tænd/sluk-kontakten på forsiden på 0 (ned). 2. Sluk for lynetsikringen på bagsiden. 3. Sluk for lysnettets forsyning. De elektriske forbindelser og service på enheden skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med nationale og lokale regulativer. Du får adgang til polerne ved at fjerne skruen og dækslet på bagsiden. DAGER HIGH VOTAGE 3

10 Eksterne forbindelser Bemærkninger: Smart- DP'en er som standard produceret til tilslutning med en enkelt fase. På grund af strømudsivningen på 3,5 til 10mA skal Smart- DP'en altid have jordforbindelse ifølge de lokale regulativer. ysnetforbindelser Foretag kun disse forbindelser, hvis der ikke bruges noget ekstraudstyr (se afsnittet Installation af valgfrit udstyr, side 8). ysnetsikringer og kabeldimensioner Standardsystem System ysnetsikring * (Fm) Indgangskabel Udgangskabel 4kV 25A 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer MAIS Fm OAD PE IPUT CABE OUTPUT CABE + COM PORT EPO 4

11 Enhed set bagfra F001 Mains F001 Mains ComPort ComPort FOR BATTERY TEMP. SESOR FOR EXTERA TR. TH. SWITCH MBS COTRO RED COM. FAUT BACK ITERA BATT. TEMP. SESOR FOR EXTERA BATT. TEMP. SESOR DAGER HIGH VOTAGE DAGER HIGH VOTAGE SEE ISTAATIO ISTRUCTIOS BEFORE COECTIG TO EXTERA BATTERY Ext. Battery 384V DC IPUT OUTPUT P.O.: TYPE: S. O.: 1) 2) 3) IPUT : 7) 8) OUTPUT : 9) 10) P.O.: TYPE: S. O.: 1) 2) 3) IPUT : 7) 8) OUTPUT : 9) 10) WEIGHT: 4) KG. STORED EERGY TIME : 11) MI. WEIGHT: 4) KG. STORED EERGY TI ME : 11) MI. REPACEMET OF BATTERIES TYPE OF BATTERIES O. OF BATTERIES 12) V / 13) AH REPACEMET OF BATTERIES TYPE OF BATTERIES O. OF BATTERIES 12) V / 13) AH ISTAED MOTH YEAR 5) 6) U/I BATTERY ORMIA 14) V DC / 15) A DC OMIA BATTERY CAPACITY 16) AH ISTAED MOTH YEAR 5) 6) U/I BATTERY ORMIA 14) V DC / 15) A DC OMIA BATTERY CAPACITY 16) AH 1. REPACEMET 2. REPACEMET REPACE BATTERIES AT EAST EVERY 3-5 YEARS. RECORD THE DATE OF REPACEMET. 1. REPACEMET 2. REPACEMET REPACE BATTERIES AT EAST EVERY 3-5 YEARS. RECORD THE DATE OF REPACEMET. 5

12 Fejlrelæ Fejrelæets funktion er indstillet fra fabrikken. Kontakt venligst den lokale forhandler, hvis fabriksindstillingerne skal ændres. Hoveddiagram (fejlrelæ) 1 C 2 O Data: Relækontakter - ohmsk belastning Jævnstrøm (DC) min./maks.: 12V DC 20mA/60V DC 1A Vekselstrøm (AC) min./maks.: 12V AC 20mA/250V AC 8A Computerinterfaceport (valgfrit) 3 Com 4 Com Strømstyringsprogrammet PowerChute og interfacesættet kan bruges med denne nødstrømsforsyning. Hvis det bruges, skal interfacekablet forbindes med 9-bens computerinterfaceporten på bagpanelet af nødstrømsforsyningen. Fastgør stikkets skruer for at fuldføre forbindelsen. Bemærk: Serielkablet må ikke forbindes med nødstrømsforsyningen, førend brugeren er klar til at installere softwaren. EPO (Emergency Power Off) fjernnedlukning og signal relæport (valgfrit) EPO-funktionen (Emergency Power Off) bruger RSD-benene (Remote Shut Down) på X bens Sub-D hunstikket på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Der er inkluderet et J100 printkort med magen (en 25-bens Sub D han) til X005 og et skruefastgørelsesstik for hvert af de ben, som er angivet herunder, med nødstrømsforsyningen. tændt Ben 2-15 kortslutning Ben 2-14 åbent kredsløb slukket Ben 2-14 kortslutning Ben 2-15 åbent kredsløb Bypass-modus Ben 4-17 kortslutning Ben 4-16 åbent kredsløb ormal drift Ben 4-16 kortslutning Ben 4-17 åbent kredsløb Batteridrift Ben 6-19 kortslutning Ben 6-18 åbent kredsløb ormal drift Ben 6-18 kortslutning Ben 6-19 åbent kredsløb Batterispænding lav Ben 8-21 kortslutning Ben 8-20 åbent kredsløb Batterispænding normal Ben 8-20 kortslutning Ben 8-21 åbent kredsløb Galvanisk isoleret jævnstrømsforsyning 5V / 30mA eller 12V / 20mA Ben 12 = PSU + Ben 24 = PSU GD Optræksmodstand 2400ohm Ben 11 = Optræk + RSD-indgang Høj: 3,5V til 25V Ben 13 = RSD + Ben 25 = RSD - av: -25V til 0,5V Min. pulslængde: 1 sek 6

13 REAY FUCTIO O/OFF REAY COM1 X005 EPO REAY COECTOR C1 O EPO REAY PC BOARD C1 O1 COM1 CHGD J100 EPO relæ printkort BYPASS OPERATIO REAY COM2 C2 O C2 O2 COM2 CHGD J100 BATTERY OPERATIO REAY COM3 C3 O C3 O3 COM3 CHGD BATTERY OW WARIG REAY COM4 C4 O C4 O4 COM4 CHGD PSU_PU EPO [REMOTE SHUTDOW] +V PSU PSU_PU RSD+ 13 RSD- 25 CGD 24 PSU_PU PSU RSD+ RSD- CGD CGD J101 J102 CHGD EPO SHUTDOW EXAMPES ISOATED OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ ISOATED VOTAGE ORMAY COSED OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ ORMAY OPE OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ CGS CGD RSD- RSD- RSD- CGD CGD CHGD ISOATED GD CGD CHGD CGD CHGD Hvis du vil likke enheden ned, skal RSD+ benet forbindes med PSU og RSD- benet med CGD. Enheden vil lukke ned efter et sekund. EPO-porten kan forbindes med en stopafbryder, således at Smart- DP'en hurtigt kan afbrydes (f.eks. i tilfælde af brand). 7

14 Installation af valgfrit udstyr Galvanisk isolationstransformer Den galvaniske isolationstransformer kan leveres til tilslutning via en eller to faser. år en Smart- DP og galvanisk isolationstransformer tilsluttes hinanden, skal vekselstrømsbussen og ledningerne til termoafbryderen monteres. Følg venligst instruktionerne herunder. Bemærk: Hvis kablerne i den galvaniske isolationstransformer har 4 ledninger, skal den ledning, som er mærket nr. 3, skæres af. Forbindelser til galvanisk isolationstransformer Vekselstrømsbussen fra den galvaniske isolationstransformer skal monteres. Bemærk: Hvis det galvaniske isolationsmodul er installeret, skal det fastgøres, således at nullederen har jordforbindelse i henhold til lokale regulativer. Dette gøres i den galvaniske isolationstransformer med en ledning imellem pol 5 (PE) og 9 (nulleder). Denne ledning er allerede monteret fra fabrikken. Hvis Smart- DP'en skal jordforbindes til en separat EDP-jord, gøres dette til pol 9, efter at man har fjernet ledningen imellem pol 5 og 9. Standardsystem med isolationstransformer (230 V) System ysnetsikring * Indgangskabel Indgangskabel Udgangskabel (Fm) transformer 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer MAIS Fm Input Cable Tr. Iso.Tr. IPUT CABE OUTPUT CABE OAD PE Tr. Sw. cable COM PORT EPO 8

15 Standardsystem med isolationstransformer (400 V) System ysnetsikring * Indgangskabel Indgangskabel Udgangskabel (Fm) transformer 4kV 16A 3x2,5 mm² 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 25A 3x6 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 8kV 32A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 40A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer 1 MAIS 2 Fm Fm Input Cable Tr. 1 2 Iso.Tr. IPUT CABE OUTPUT CABE OAD PE Tr. Sw. cable COM PORT EPO 9

16 Eksternt Service Bypass Panel (SBP) Bemærk: En Smart- DP må udelukkende anvendes med det originale service bypass panel fremstillet af APC. Såfremt der anvendes andre SBP er end APC s egne kan systemet blive beskadiget, og APC s garanti vil da bortfalde. Under installationen af service bypass panelet skal der fæstes en ferritkerne til aktiveringsbatteri-kammerets signalkabel, for derved at sikre reguleringskontrol. Ferritkernen samt installationsvejledningen er anbragt i det vedlagte samlesæt. Det eksterne service bypass panel isolerer systemet, således at der kan udføres service sikkert og uden nogen afbrydelser i belastningen. ADVARSE: Udvis forsigtighed ved anvendelsen af det eksterne service bypass panel. Følg nøje nedenstående brugsvejledning. Alle tilslutningskabler med stik imellem Smart- DP'en og SBP'et skal afbrydes, eller bør kun tilsluttes, mens SBP'et er i bypass-positionen. år SBP'et omstilles fra normal til bypass, regulerer og filtrerer Smart- DP'en ikke længere indgangsspændingen. SBP (Service Bypass Panel) Monteringshuller til SBP SERVICE BYPASS System Input System Output SBP100E Q001 Refer to User Guide for operation instructions Only operate Q002 when H002 is O H002 S002 Q002 ormal Bypass C X001 SYSTEM IPUT B X004 SYSTEM OUTPUT øgle SUDP001 SUDP002 A = 240 mm 270 mm B = 240 mm 330 mm C = 4 x ø 6.5 mm Press and hold S002 to request operation of Q002 A Input!! This panel This has panel two has two sources sou of power. rces of pow er. Output X010 X002 IPUT X003 OUTPUT Forbindelser til SBP (Service Bypass Panel) Standardsystem med SBP (Service Bypass Panel) System ysnetsikring* (Fm) Indgangskabel SBP Indgangskabel 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP (Fo) Udgangskabel SBP 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² 10

17 MAIS OAD Fm IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP Fo PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Ekstern Service Bypass Panel og galvanisk isolationstransformer Hvis både det eksterne service bypass panel og den galvaniske isolationstransformer er installeret, skal følgende forbindelser foretages: Hvis kablerne i den galvaniske isolationstransformer har 4 ledninger, skal den ledning, som er mærket nr. 3, skæres af. Hvis Smart- DP har en ohmbelastning, er det nødvendigt at sikre systemet med 20A. I denne situation skal der bruges en ekstern manuel bypass-afbryder, som følger med et 32A CEE-stik. Afbryderen kan sikre både 20A og 32A sikringer. Forbindelser til galvanisk isolationstransformer og SBP Standardsystem med isolationstransformer (230 V) og SBP System ysnetsikring* Indgangskabel Indgangskabel SBP Indgangskabel (Fm) transformer 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP (Fo) Udgangskabel SBP 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² MAIS OAD Input Cable Tr. Iso.Tr. IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Tr. Sw. cable 11

18 Standardsystem med isolationstransformer (400 V) og SBP System ysnetsikring* (Fm) Indgangskabel transformer Indgangskabel Udgangskabel 4kV 16A 3x2,5 mm² 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 25A 3x6 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 8kV 32A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 40A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP Udgangskabel SBP (Fo) 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² 1 2 MAIS Fm Fm Input Cable Tr. 1 2 Iso.Tr. IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP OAD Fo PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Tr. Sw. cable Forlængende aktiveringsbatteri-kammer Bemærk: En ferritkerne skal fæstes til signalkablet på forlængeren til aktiveringsbatteri-kammeret for derved at sikre reguleringskontrol. Ferritkernen samt installationsvejledningen er anbragt i det vedlagte samlesæt. Ved længere uafbrudt strømforbindelse, når nødstrømsforsyningen kører på batteri, er det hensigtsmæssigt at tilslutte det forlængende aktiveringsbatteri-kammer til Smart- DP en. Alle tilslutningsdiagrammer viser nødstrømsforsyningen med et forlængende aktiveringsbatteri-kammer, som allerede er tilsluttet. Detaljer om Smart- DP med forlængende aktiveringsbatteri-kammer MBS control Ext. Tr. Th. Sw. input output Ext. DC Ext. Batt Temp. + DC cable Temp. sensor cable + DC 384V Belt Temp. sensor COM PORT EPO 12

19 Brugsinstruktioner Tænding F001 Mains Tænd for lysnetsikringen på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Smart- DP'en vil udføre en selvtest, som slutter med at lysdiodedisplayet viser rød/gul/grøn, hvilket angiver, at apparatet virker hensigtsmæssigt. Enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes og derefter hver anden uge. Tryk 1/0-knappen på forsiden af Smart-'en til 1 (oppe). Den akustiske alarm vil give et kort bip, når der er udgangseffekt til rådighed. Bemærk: Hver gang nødstrømsforsyningen er tændt, og der er netstrøm til stede, vedligeholder opladeren batteriets ladning. Slukning Slukning af Smart- DP'en skal udføres på følgende måde: Sæt tænd/sluk-kontakten på forsiden på 0 (ned). Sluk for (ned) lysnetsikringen på bagsiden. Sluk for lysnettets forsyning. Indstilling af spændingen Hvis lysnettes vekselstrømspænding ikke er 230 V (den fabriksindstillede standard til nødstrømsforsyningen), kan du bruge strømstyringsprogrammet PowerChute til at indstille den korrekte spænding. Dette skal gøres, mens der ikke er tilsluttet nogen belastning til nødstrømsforsyningen. Brug af det eksterne Service Bypass Panel Det eksterne service bypass panel isolerer Smart- DP'en, således at der kan udføres service sikkert og uden nogen afbrydelser i belastningen. ADVARSE: En Smart- DP må udelukkende anvendes med det originale Service bypass panel (SBP) fremstillet af APC. Såfremt der anvendes andre SBP er end APC s egne kan systemet blive beskadiget, og APC s garanti vil da bortfalde. år SBP'et omstilles fra ormal til Bypass, justeres eller styres indgangsspændingen ikke længere af Smart- DP'en. Før du bruger SBP'et, skal du kontrollere, at Smart- DP'en kører i normal drift. år S002 er trykket ind, skal H002 gå af inden for 1 sekund - hvis ikke, skal du straks frigøre S002- bypassforbindelsen til lysnettet er uden for det acceptable, og SBP'et kan ikke bruges. Q001: Q002: 0: I: ormal: Bypass: etspænding til Smart- DP er SUKKET. etspænding til Smart- DP er TÆDT. Smart- DP'en kører i normal drift. Den elektriske belastning forsynes direkte fra Smart- DP'en. Den elektriske belastning forsynes via bypassafbryderen fra lysnettet. Bemærk: Sørg for at en virker on-line (ormal drift) før omstilling til Bypass drift. Omstilling fra ormal drift til Bypass drift 1. Hold S002-kontakten nede, for derefter inden et (1) sekund at dreje Q002-kontakten hen på Bypass. 2. Drej Q001-kontakten hen på 0. en kan nu enten slukkes eller tages i brug. Tilbageomstilling til ormal drift 1. Drej Q001-kontakten hen på I. 2. Tænd for Smart- DP en ved på forsiden at dreje omskifteren fra 0 hen på I. 3. Hold S002-kontakten nede, for derefter inden et (1) sekund at dreje Q002-kontakten hen på ormal. 13

20 ysdioder ysdiodepanelet på forsiden af enheden giver oplysninger ved hjælp af farve og størrelse på panelet. Green Yellow ormal Oper. Recharging Batt. Battery Oper. Check Battery Red Overload Bypass / Failure [ 25 % ] [ 50 % ] [ 75 % ] [ 100 % ] [ MUTE ] Den generelle betydning er: Grøn = Okay. Gul = Okay, men... Rød = FARE!! Kan miste output. ED DISPAY COSTAT GREE = ORMA OPERATIO 0-25% load 25-50% load 50-75% load % load FASHIG GREE = BATTERY OPERATIO % remaining energy 75-50% remaining energy 50-25% remaining energy 25-0% remaining energy COSTAT YEOW = CHARGIG 0-25% recharged 25-50% recharged 50-75% recharged % recharged FASHIG YEOW Battery is wearing out and needs to be changed COSTAT RED Overload FASHIG RED Bypass En alarm vil lyde, når nødstrømsforsyningen går i batteridrift, bypass drift eller fejltilstand. (Alarmen kan standses ved at trykke på dæmpningsknappen.) 14

21 Batterier Automatisk battericheck Batteritesten udføres automatisk hver tredje måned, hvis der er tændt for den automatiske batteritestfunktion. Batteritesten begynder, når batterierne er fuldt opladede. Der lyder ingen alarm for batteridriften, og displayet viser normal drift. Manuelt battericheck 1. ad Smart- DP'en køre i normal drift i 24 timer. 2. Brug strømstyringsprogrammet PowerChute til at starte selvtesten. ADVARSE: Testene udføres for at kontrollere for mulige fejl i Smart- DPen. Gem alt arbejde på den tilsluttede belastning, før testene startes. Batteritest bør køres i perioder uden krisetilstande af hensyn til computerdriftens sikkerhed. Batteriudskiftning De indbyggede batterier er udviklet med en levetid på fem år. Servicepersonale vil udskifte batterierne hvert tredje til femte år, eller når et årligt eftersyn giver et utilfredsstillende resultat. Kontakt forhandleren eller ring til nummeret i denne håndbog for at få oplysninger om udskiftningsbatterier. Bemærk: æs venligst forholdsreglerne i afsnittet Sikkerhed i starten af denne Brugerhåndbog. år først batteriet er frakoblet, er belastningerne ikke beskyttet imod strømafbrydelser. Opbevaring Batterier skal genbruges. Indlevér batteriet til en relevant genbrugsfacilitet eller send det til leverandøren i det nye batteris indpakningsmateriale. Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionerne til det nye batteri. Opbevaringsbetingelser Opbevar nødstrømsforsyningen tildækket og opretstånde på et køligt, tørt sted med dens batteri fuldt opladet. Før opbevaring skal nødstrømsforsyningen oplades i mindst 2 timer. Fjern alt ekstraudstyr fra tilbehørsstikket og frakobl eventuelle kabler, som er tilsluttet til computerens interfaceport, for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Opbevaring over længere periode Ved -15 til +30 C (+5 til +86 F), oplad nødstrømsforsyningens batteri hver 6. måned. Ved +30 til +45 C (+86 til +113 F), oplad nødstrømsforsyningens batteri hver 3. måned. Service Hvis nødstrømsforsyningen skal efterses, skal den ikke returneres til forhandleren! Følg disse trin: 1. Benyt afsnittet Fejlfinding i Kort funktionsoversigt for at elimere almindelige problemer. 2. Kontrollér, at der ikke er nogen afbrydere, som er udløst. En udløst afbryder er den mest almindelige årsag til problemer med nødstrømsforsyningen! 3. Hvis problemet fortsætter, bedes du ringe til kundeservice eller besøge APC's Internet-website (www.apcc.com). 4. Skriv modelnummeret på nødstrømsforsyningen, serienummeret og købsdatoen ned. En tekniker vil bede dig om at beskrive problemet, og vil om muligt prøve at løse problemet over telefonen. Hvis det ikke er muligt, vil teknikeren arrangere et servicebesøg. 15

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere