Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog"

Transkript

1 Smart- DP ødstrømsforsyning Model SUDP4000I, SUDP6000I, SUDP8000I, SUDP10000I Brugerhåndbog

2 Copyright 1999 American Power Conversion. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse af denne brugerhåndbog eller dele deraf, uden tilladelse, er forbudt. Smart- er et registreret varemærke af APC. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.

3 Kort funktionsoversigt til Smart- DP idt om din nye nødstrømsforsyning Denne nødstrømsforsyning () forhindrer, at strømafbrydelser, delvise strømafbrydelser, nedhæng og strømstød når din computer og andet værdifuldt elektronisk udstyr. Den filtrerer strømsvingninger fra og isolerer dit udstyr imod forstyrrelser ved aktivt at styre spændingen til belastningerne, og tilfører strøm fra dets batterier, når det er nødvendigt. år den kører på batteriet, vil der lyde en intern alarm (periodiske bip). Du kan trykke på dæmpningsknappen, hvis du ikke vil høre -alarmen. Hvis netstrømmen ikke vender tilbage, vil nødstrømsforsyningen fortsætte med at tilføre strøm til udstyret, indtil den er opbrugt. Et uafbrudt bip vil lyde i to minutter, før nødstrømsforsyningens batteri er opbrugt og lukker ned. Hvis du benytter en computer, skal du manuelt gemme dine filer og lukke ned, før nødstrømsforsyningen slukker sig selv, medmindre du benytter PowerChuteinterfacesoftware, der giver automatisk uovervåget nedlukning. Installation og opstilling 1. Installation af nødstrømsforsyningen Smart- DP'en skal installeres af en lokal autoriseret elektriker. ationale og lokale elektriske regulativer skal overholdes under installation og brug. F001 Mains 2. Tænding af nødstrømsforsyningen Tænd for lysnetsikringen på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Smart- DP'en vil udføre en selvtest, som slutter med at lysdiodedisplayet viser rød/gul/grøn, hvilket angiver, at apparatet virker hensigtsmæssigt. Enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes og derefter hver anden uge. Tryk tænd/sluk-knappen på forsiden af Smart- DP'en til 1 (op). Den akustiske alarm vil give et kort bip, når der er udgangseffekt til rådighed. ødstrømsforsyningen oplader dets batteri, hver gang den er forbundet med netstrøm, og tænd/sluk-kontakten på forsiden af enheden er tændt (1 eller op). Batteriet vil blive fuldt opladet under de første 4 timers normal drift. Forvent ikke fuld køretid under dets første opladningsperiode. 3. Installation af PowerChute Installer PowerChute -overvågningssoftwaren for at skabe yderligere sikkerhed for dit computersystem. Det giver uovervåget automatiske nedlukningsmuligheder på de fleste store netværksoperativsystemer. Se Softwareinstallation: Instruktionsark for at få yderligere oplysninger. Fejlfinding Dansk Brug diagrammet herunder for at løse mindre installationsproblemer med nødstrømsforsyningen. Kontakt APC's tekniske supportpersonale for at få hjælp med mere komplekse problemer med. Se afsnittet Oplysninger om kontakt af APC, side 18, for nærmeste service center. Problem og mulig årsag ødstrømsforsyningen vil ikke tænde. Tænd/sluk-kontakten er slukket (0 eller ned). Sikringskontakten er slukket (ned). Tænd/sluk-kontakten skal tændes og slukkes. ødstrømsforsyningen er ikke forbundet med en (vekselstrøm) stikkontakt. ødstrømsforsyningens indgangsafbryder er udløst. Meget lav eller ingen netspænding. øsning Sæt kontakten til 1 (op) for at tænde for nødstrømsforsyningen og belastningen. Tryk kontakten op. Sluk for tænd/sluk-kontakten (0 eller ned) og tænd igen (1 eller op). Kontrollér at netledningen fra nødstrømsforsyningen til stikkontakten sidder ordentligt fast i begge ender. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyret og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op. Kontrollér afbryderne på (vekselstrøm) strømforsyningen. ødstrømsforsyningen vil ikke slukke. Intern fejl i Få straks nødstrømsforsyningen efterset. nødstrømsforsyningen. ødstrømsforsyningen kører på batteri, selvom der er normal netspænding. ødstrømsforsyningens indgangsafbryder er udløst. Meget høj, lav eller forvrænget netspænding. Billige benzindrevne generator, kan forvrænge spændingen. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyr og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op, hvis det er nødvendigt. Flyt nødstrømsforsyningen til et andet kredsløb. Test indgangsspændingen ved brug af PowerChute. ødstrømsforsyningen bipper med mellemrum. ormal -drift. Ingen. ødstrømsforsyningen beskytter belastningen. Strømforsyningen leverer ikke forventet reservebeskyttelsestid. ødstrømsforsyningens batteri er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse, eller er ved at have opbrugt dets levetid. ødstrømsforsyningen er overbelastet. Indiaktorerne på frontpanelet er slukkede. ødstrømsforsyningen er blevet slukket med fjernbetjening. Oplad batteriet. Batterierne kræver genopladning efter en længere periode med strømafbrydelse. De bliver også opbrugt hurtigere, når de bliver anvendt ofte, eller når de benyttes i høje temperaturer. Hvis batteriet er ved at have opbrugt dets levetid, bør du overveje at udskifte batteriet. Kontrollér nødstrømsforsyningens belastning ved brug af PowerChute. Frakobl udstyr, som ikke er så nødvendigt, såsom printere. Ingen. ødstrømsforsyningen starter automatisk igen, når netstrømmen vender tilbage. Alle indikatorerne lyser konstant rødt, og nødstrømsforsyningen afgiver et konstant bip. Overbelastning. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyret og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op, hvis det er nødvendigt. Intern fejl i Få straks nødstrømsforsyningen efterset. nødstrømsforsyningen. Alle indikatorerne er slukkede, og nødstrømsforsyningen er tilsluttet vekselstrømmen. ødstrømsforsyningen er slukket, og batteriet er afladet fra en længere periode med strømafbrydelse. Alle indikatorerne blinker gult. Svage batterier. Udskiftningsbatterierne er ikke tilsluttet korrekt. Ingen. ødstrømsforsyningen vil vende tilbage til normal drift, når netstrømmen igen er oprettet, og batteriet har en tilstrækkelig ladning. Udfør en anden selvtest for at se, om det holder op. Kontrollér batteriforbindelserne.

4

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhed...1 Sikkerhed i forbindelse med håndtering...1 Sikkerhed i forbindelse med elektricitet...1 Sikkerhed i forbindelse med afbrydelse af strømtilføring...1 Sikkerhed i forbindelse med batteriet...1 Udskiftning og genbrug af batterier...1 Første inspektion...2 Inspektion...2 Ved udpakning...2 Placering...3 Installationsinstruktioner...3 Kontrol af elektriske data...3 Elektriske forbindelser...3 ysnetforbindelser...4 Enhed set bagfra...5 Fejlrelæ...6 Computerinterfaceport (valgfrit)...6 EPO (Emergency Power Off) fjernnedlukning og signal relæport (valgfrit)...6 Installation af valgfrit udstyr...8 Galvanisk isolationstransformer...8 Eksternt Service Bypass Panel (SBP)...10 Ekstern Service Bypass Panel og galvanisk isolationstransformer...11 Forlængende aktiveringsbatteri-kammer...12 Brugsinstruktioner...13 Tænding...13 Slukning...13 Indstilling af spændingen...13 Brug af det eksterne Service Bypass Panel...13 ysdioder...14 Batterier...15 Automatisk battericheck...15 Manuelt battericheck...15 Batteriudskiftning...15 Opbevaring...15 Opbevaringsbetingelser...15 Opbevaring over længere periode...15 Service...15 Specifikationer...16 Begrænset garanti...16 Myndighedsgodkendelser...17 Oplysninger om kontakt af APC...18 atinamerika, Sydamerika...18 Europa, Mellemøsten, Afrika...18 Asien, Australien...18 i

6

7 Sikkerhed Denne sikkerhedsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges under installation og vedligeholdelse af APC-udstyret og batterierne. Den er tiltænkt til APC-kunder, som opstiller, installerer, placerer eller vedligeholder APC-udstyr. Sikkerhed i forbindelse med håndtering Vær forsigtig. øft ikke tunge ting uden hjælp. <18 kg (<40 lb.) kg ( lb.) kg (40-70 lb.) >55 kg (>120 lb.) Udstyr med rullehjul er bygget til at flytte på en plan overflade uden nogen forhindringer. Brug ikke en rampe som hælder mere end 10. Dette udstyr er beregnet til installation i et indendørs område med temperaturstyring (se Brugerhåndbog for at få oplysninger om det præcise temperaturområde) og uden ledende snavs. Sikkerhed i forbindelse med elektricitet Arbejd ikke alene under farlige tilstande. Høj kortslutningsstrøm igennem ledende materialer kan forårsage alvorlige forbrændinger. En autoriseret elektriker er påkrævet til at installere permanent forbundet udstyr. Kontrollér at netledningerne, stikkene og stikkontakterne er i god stand. år der ikke kan konstateres jordforbindelse, skal du frakoble udstyret fra vekselstrømmen, før du installerer eller tilslutter til andet udstyr, for at reducere risikoen for elektrisk stød. Tilslut kun igen efter at alle forbindelser er foretaget. Håndter ikke nogen form for metalliske stik, førend strømmen er afbrudt. Brug én hånd, når det er muligt, til at forbinde eller frakoble signalkabler, for at undgå et muligt stød fra at røre ved to flader med forskellig elektrisk jordforbindelse eller polaritet. Forbind udstyret med det korrekte forgreningskredsløb/lysnetsbeskyttelse (sikring eller afbryder). Tilslutning til enhver anden form for stikkontakt kan resultere i en fare for stød. FORSIGTIG! Sikkerhed i forbindelse med afbrydelse af strømtilføring Hvis udstyret har en intern energikilde (batteriet), kan enheden afgive strøm, selvom enheden ikke er forbundet med vekselstrøm. Sådan afbrydes strømtilføring fra forbundet udstyr: Sluk for tænd/sluk-kontakten (0 eller ned). Sluk derefter for (vekselstrøm) afbryderen (ned). Frakobl derefter batterierne (inklusive alle udvidelsesenheder). Til sidst skal vekselstrømmen fra bygningens strømforsyning frakobles. Det kan ikke anbefales at bruge dette udstyr til livopretholdelsesapplikationer, hvor udstyrssvigt med rimelighed kan forventes at forårsage svigt i livsopretholdelsesudstyret eller betydeligt påvirke dets sikkerhed eller effektivitet. ADVARSE! Sikkerhed i forbindelse med batteriet Dette udstyr indeholder potentielt skadelige spændinger. Forsøg ikke at demontere enheden. Enheden indeholder ingen dele, som skal efterses af brugeren. Reparationer bør kun udføres af fabriksuddannet servicepersonale. Batterier skal genbruges. Indlevér batteriet til en relevant genbrugsfacilitet eller send det til leverandøren i det nye batteris indpakningsmateriale. Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionerne til det nye batteri. Bortkast ikke batterier i ild. Batterierne kan eksplodere. Batterierne må ikke åbnes eller skamferes. De indeholder en elektrolyt, som er giftig og skadelig for hud og øjne. Fjern armbåndsure og smykker, såsom ringe, når du udskifter batterierne, for at undgå personskade på grund af energifare. Brug værktøj med isolerede håndtag. Udskift batterierne med batterier med det samme nummer og den samme type, som dem der oprindeligt var installeret i udstyret. Udskiftning og genbrug af batterier Kontakt forhandleren eller se afsnittet Batteriudskiftning i denne Brugerhåndbog for at få oplysninger om udskiftningsbatterisæt og batterigenbrug. 1

8 Første inspektion Inspektion Undersøg nødstrømsforsyningen, når du modtager den. Underret transportfirmaet eller forhandleren, hvis der er nogen skader. Indpakningsmaterialet kan genbruges. Gem det til genbrug eller kassér det på korrekt vis. Ved udpakning Anbring en, med emballage, tættest muligt den udvalgte plads for den endelige placering. Følg derefter nøje nedenstående vejledning: Plastbåndene klippes/skæres over ved hjælp af saks eller kniv, hvorefter kassen åbnes. æs denne Brugerhåndbog med henvisninger til sikkerhed og installationsvejledning omhyggeligt igennem. Fjern al synlig emballeringsmateriale samt aflæsningsrampen af træ. øft papkassen som dækker toppen og siderne af kassen af. En lastpalle af træ udgør bunden af kassen. Fjern også den indvendige papforing. øsn sikkerhedsboltene, som fastgør Smart- DP en til lastpallen. Træk de to (2) metalstænger ud og læg dem til side. Åbn samlesættet med de to (2) metalbjælker. Anbring metalbjælkerne i hullerne på aflæsningsrampen. Fastgør aflæsningsrampen til lastpallen. Med to (2) personer stående på hver sin side af Smart- DP en, kan apparatet nu køres forsigtigt ned af rampen. Stå aldrig foran en. 2

9 Smart- Smart- Smart- DP Placering Sådan sikres apparatet når det først er anbragt Installer nødstrømsforsyningen i et beskyttet område, som ikke er meget støvet, og som har tilstrækkeligt med luftcirkulation. Der skal være tilstrækkelig køling med et minimum af 150 mm ledig plads fra ventilationssprækkerne på bagsiden, og 200 mm fra ventilationssprækkerne på den højre side. Brug ikke nødstrømsforsyningen, hvor temperaturen og fugtigheden er uden for de specificerede grænser. år først apparatet er anbragt, sænkes boltene ved hjælp af en skruenøgle, hvilket eleverer forhjulene og forhindrer at en ruller. Boltene sidder bagved forhjulene. Figuren til venstre viser de sænkede bolte. Installationsinstruktioner Bemærk: Denne funktion må kun udføres af kvalificeret personale. Denne nødstrømsforsyning er udstyret med en SmartSlot til ekstraudstyr. Se APC's website (www.apcc.com) for at få oplysninger om disponibelt ekstraudstyr. Advarsel! Ændringer eller modifikationer på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre garantien. Kontrol af elektriske data Kontrollér identifikationsetiketten på bagsiden af enheden for at bekræfte, at den specificerede spænding og effektklassificering stemmer overens med det disponible lysnets spændings- og belastningskrav, som specificeret i de tabeller, der er vist med hver konfigurationstilslutning. Elektriske forbindelser Advarsel! Sørg for at lysnettets strømforsyning er slukket, før der udføres nogen installationer på systemet. Slukning Sluk for Smart- DP'en på følgende måde: 1. Sæt tænd/sluk-kontakten på forsiden på 0 (ned). 2. Sluk for lynetsikringen på bagsiden. 3. Sluk for lysnettets forsyning. De elektriske forbindelser og service på enheden skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med nationale og lokale regulativer. Du får adgang til polerne ved at fjerne skruen og dækslet på bagsiden. DAGER HIGH VOTAGE 3

10 Eksterne forbindelser Bemærkninger: Smart- DP'en er som standard produceret til tilslutning med en enkelt fase. På grund af strømudsivningen på 3,5 til 10mA skal Smart- DP'en altid have jordforbindelse ifølge de lokale regulativer. ysnetforbindelser Foretag kun disse forbindelser, hvis der ikke bruges noget ekstraudstyr (se afsnittet Installation af valgfrit udstyr, side 8). ysnetsikringer og kabeldimensioner Standardsystem System ysnetsikring * (Fm) Indgangskabel Udgangskabel 4kV 25A 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer MAIS Fm OAD PE IPUT CABE OUTPUT CABE + COM PORT EPO 4

11 Enhed set bagfra F001 Mains F001 Mains ComPort ComPort FOR BATTERY TEMP. SESOR FOR EXTERA TR. TH. SWITCH MBS COTRO RED COM. FAUT BACK ITERA BATT. TEMP. SESOR FOR EXTERA BATT. TEMP. SESOR DAGER HIGH VOTAGE DAGER HIGH VOTAGE SEE ISTAATIO ISTRUCTIOS BEFORE COECTIG TO EXTERA BATTERY Ext. Battery 384V DC IPUT OUTPUT P.O.: TYPE: S. O.: 1) 2) 3) IPUT : 7) 8) OUTPUT : 9) 10) P.O.: TYPE: S. O.: 1) 2) 3) IPUT : 7) 8) OUTPUT : 9) 10) WEIGHT: 4) KG. STORED EERGY TIME : 11) MI. WEIGHT: 4) KG. STORED EERGY TI ME : 11) MI. REPACEMET OF BATTERIES TYPE OF BATTERIES O. OF BATTERIES 12) V / 13) AH REPACEMET OF BATTERIES TYPE OF BATTERIES O. OF BATTERIES 12) V / 13) AH ISTAED MOTH YEAR 5) 6) U/I BATTERY ORMIA 14) V DC / 15) A DC OMIA BATTERY CAPACITY 16) AH ISTAED MOTH YEAR 5) 6) U/I BATTERY ORMIA 14) V DC / 15) A DC OMIA BATTERY CAPACITY 16) AH 1. REPACEMET 2. REPACEMET REPACE BATTERIES AT EAST EVERY 3-5 YEARS. RECORD THE DATE OF REPACEMET. 1. REPACEMET 2. REPACEMET REPACE BATTERIES AT EAST EVERY 3-5 YEARS. RECORD THE DATE OF REPACEMET. 5

12 Fejlrelæ Fejrelæets funktion er indstillet fra fabrikken. Kontakt venligst den lokale forhandler, hvis fabriksindstillingerne skal ændres. Hoveddiagram (fejlrelæ) 1 C 2 O Data: Relækontakter - ohmsk belastning Jævnstrøm (DC) min./maks.: 12V DC 20mA/60V DC 1A Vekselstrøm (AC) min./maks.: 12V AC 20mA/250V AC 8A Computerinterfaceport (valgfrit) 3 Com 4 Com Strømstyringsprogrammet PowerChute og interfacesættet kan bruges med denne nødstrømsforsyning. Hvis det bruges, skal interfacekablet forbindes med 9-bens computerinterfaceporten på bagpanelet af nødstrømsforsyningen. Fastgør stikkets skruer for at fuldføre forbindelsen. Bemærk: Serielkablet må ikke forbindes med nødstrømsforsyningen, førend brugeren er klar til at installere softwaren. EPO (Emergency Power Off) fjernnedlukning og signal relæport (valgfrit) EPO-funktionen (Emergency Power Off) bruger RSD-benene (Remote Shut Down) på X bens Sub-D hunstikket på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Der er inkluderet et J100 printkort med magen (en 25-bens Sub D han) til X005 og et skruefastgørelsesstik for hvert af de ben, som er angivet herunder, med nødstrømsforsyningen. tændt Ben 2-15 kortslutning Ben 2-14 åbent kredsløb slukket Ben 2-14 kortslutning Ben 2-15 åbent kredsløb Bypass-modus Ben 4-17 kortslutning Ben 4-16 åbent kredsløb ormal drift Ben 4-16 kortslutning Ben 4-17 åbent kredsløb Batteridrift Ben 6-19 kortslutning Ben 6-18 åbent kredsløb ormal drift Ben 6-18 kortslutning Ben 6-19 åbent kredsløb Batterispænding lav Ben 8-21 kortslutning Ben 8-20 åbent kredsløb Batterispænding normal Ben 8-20 kortslutning Ben 8-21 åbent kredsløb Galvanisk isoleret jævnstrømsforsyning 5V / 30mA eller 12V / 20mA Ben 12 = PSU + Ben 24 = PSU GD Optræksmodstand 2400ohm Ben 11 = Optræk + RSD-indgang Høj: 3,5V til 25V Ben 13 = RSD + Ben 25 = RSD - av: -25V til 0,5V Min. pulslængde: 1 sek 6

13 REAY FUCTIO O/OFF REAY COM1 X005 EPO REAY COECTOR C1 O EPO REAY PC BOARD C1 O1 COM1 CHGD J100 EPO relæ printkort BYPASS OPERATIO REAY COM2 C2 O C2 O2 COM2 CHGD J100 BATTERY OPERATIO REAY COM3 C3 O C3 O3 COM3 CHGD BATTERY OW WARIG REAY COM4 C4 O C4 O4 COM4 CHGD PSU_PU EPO [REMOTE SHUTDOW] +V PSU PSU_PU RSD+ 13 RSD- 25 CGD 24 PSU_PU PSU RSD+ RSD- CGD CGD J101 J102 CHGD EPO SHUTDOW EXAMPES ISOATED OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ ISOATED VOTAGE ORMAY COSED OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ ORMAY OPE OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ CGS CGD RSD- RSD- RSD- CGD CGD CHGD ISOATED GD CGD CHGD CGD CHGD Hvis du vil likke enheden ned, skal RSD+ benet forbindes med PSU og RSD- benet med CGD. Enheden vil lukke ned efter et sekund. EPO-porten kan forbindes med en stopafbryder, således at Smart- DP'en hurtigt kan afbrydes (f.eks. i tilfælde af brand). 7

14 Installation af valgfrit udstyr Galvanisk isolationstransformer Den galvaniske isolationstransformer kan leveres til tilslutning via en eller to faser. år en Smart- DP og galvanisk isolationstransformer tilsluttes hinanden, skal vekselstrømsbussen og ledningerne til termoafbryderen monteres. Følg venligst instruktionerne herunder. Bemærk: Hvis kablerne i den galvaniske isolationstransformer har 4 ledninger, skal den ledning, som er mærket nr. 3, skæres af. Forbindelser til galvanisk isolationstransformer Vekselstrømsbussen fra den galvaniske isolationstransformer skal monteres. Bemærk: Hvis det galvaniske isolationsmodul er installeret, skal det fastgøres, således at nullederen har jordforbindelse i henhold til lokale regulativer. Dette gøres i den galvaniske isolationstransformer med en ledning imellem pol 5 (PE) og 9 (nulleder). Denne ledning er allerede monteret fra fabrikken. Hvis Smart- DP'en skal jordforbindes til en separat EDP-jord, gøres dette til pol 9, efter at man har fjernet ledningen imellem pol 5 og 9. Standardsystem med isolationstransformer (230 V) System ysnetsikring * Indgangskabel Indgangskabel Udgangskabel (Fm) transformer 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer MAIS Fm Input Cable Tr. Iso.Tr. IPUT CABE OUTPUT CABE OAD PE Tr. Sw. cable COM PORT EPO 8

15 Standardsystem med isolationstransformer (400 V) System ysnetsikring * Indgangskabel Indgangskabel Udgangskabel (Fm) transformer 4kV 16A 3x2,5 mm² 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 25A 3x6 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 8kV 32A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 40A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer 1 MAIS 2 Fm Fm Input Cable Tr. 1 2 Iso.Tr. IPUT CABE OUTPUT CABE OAD PE Tr. Sw. cable COM PORT EPO 9

16 Eksternt Service Bypass Panel (SBP) Bemærk: En Smart- DP må udelukkende anvendes med det originale service bypass panel fremstillet af APC. Såfremt der anvendes andre SBP er end APC s egne kan systemet blive beskadiget, og APC s garanti vil da bortfalde. Under installationen af service bypass panelet skal der fæstes en ferritkerne til aktiveringsbatteri-kammerets signalkabel, for derved at sikre reguleringskontrol. Ferritkernen samt installationsvejledningen er anbragt i det vedlagte samlesæt. Det eksterne service bypass panel isolerer systemet, således at der kan udføres service sikkert og uden nogen afbrydelser i belastningen. ADVARSE: Udvis forsigtighed ved anvendelsen af det eksterne service bypass panel. Følg nøje nedenstående brugsvejledning. Alle tilslutningskabler med stik imellem Smart- DP'en og SBP'et skal afbrydes, eller bør kun tilsluttes, mens SBP'et er i bypass-positionen. år SBP'et omstilles fra normal til bypass, regulerer og filtrerer Smart- DP'en ikke længere indgangsspændingen. SBP (Service Bypass Panel) Monteringshuller til SBP SERVICE BYPASS System Input System Output SBP100E Q001 Refer to User Guide for operation instructions Only operate Q002 when H002 is O H002 S002 Q002 ormal Bypass C X001 SYSTEM IPUT B X004 SYSTEM OUTPUT øgle SUDP001 SUDP002 A = 240 mm 270 mm B = 240 mm 330 mm C = 4 x ø 6.5 mm Press and hold S002 to request operation of Q002 A Input!! This panel This has panel two has two sources sou of power. rces of pow er. Output X010 X002 IPUT X003 OUTPUT Forbindelser til SBP (Service Bypass Panel) Standardsystem med SBP (Service Bypass Panel) System ysnetsikring* (Fm) Indgangskabel SBP Indgangskabel 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP (Fo) Udgangskabel SBP 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² 10

17 MAIS OAD Fm IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP Fo PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Ekstern Service Bypass Panel og galvanisk isolationstransformer Hvis både det eksterne service bypass panel og den galvaniske isolationstransformer er installeret, skal følgende forbindelser foretages: Hvis kablerne i den galvaniske isolationstransformer har 4 ledninger, skal den ledning, som er mærket nr. 3, skæres af. Hvis Smart- DP har en ohmbelastning, er det nødvendigt at sikre systemet med 20A. I denne situation skal der bruges en ekstern manuel bypass-afbryder, som følger med et 32A CEE-stik. Afbryderen kan sikre både 20A og 32A sikringer. Forbindelser til galvanisk isolationstransformer og SBP Standardsystem med isolationstransformer (230 V) og SBP System ysnetsikring* Indgangskabel Indgangskabel SBP Indgangskabel (Fm) transformer 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP (Fo) Udgangskabel SBP 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² MAIS OAD Input Cable Tr. Iso.Tr. IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Tr. Sw. cable 11

18 Standardsystem med isolationstransformer (400 V) og SBP System ysnetsikring* (Fm) Indgangskabel transformer Indgangskabel Udgangskabel 4kV 16A 3x2,5 mm² 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 25A 3x6 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 8kV 32A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 40A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP Udgangskabel SBP (Fo) 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² 1 2 MAIS Fm Fm Input Cable Tr. 1 2 Iso.Tr. IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP OAD Fo PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Tr. Sw. cable Forlængende aktiveringsbatteri-kammer Bemærk: En ferritkerne skal fæstes til signalkablet på forlængeren til aktiveringsbatteri-kammeret for derved at sikre reguleringskontrol. Ferritkernen samt installationsvejledningen er anbragt i det vedlagte samlesæt. Ved længere uafbrudt strømforbindelse, når nødstrømsforsyningen kører på batteri, er det hensigtsmæssigt at tilslutte det forlængende aktiveringsbatteri-kammer til Smart- DP en. Alle tilslutningsdiagrammer viser nødstrømsforsyningen med et forlængende aktiveringsbatteri-kammer, som allerede er tilsluttet. Detaljer om Smart- DP med forlængende aktiveringsbatteri-kammer MBS control Ext. Tr. Th. Sw. input output Ext. DC Ext. Batt Temp. + DC cable Temp. sensor cable + DC 384V Belt Temp. sensor COM PORT EPO 12

19 Brugsinstruktioner Tænding F001 Mains Tænd for lysnetsikringen på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Smart- DP'en vil udføre en selvtest, som slutter med at lysdiodedisplayet viser rød/gul/grøn, hvilket angiver, at apparatet virker hensigtsmæssigt. Enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes og derefter hver anden uge. Tryk 1/0-knappen på forsiden af Smart-'en til 1 (oppe). Den akustiske alarm vil give et kort bip, når der er udgangseffekt til rådighed. Bemærk: Hver gang nødstrømsforsyningen er tændt, og der er netstrøm til stede, vedligeholder opladeren batteriets ladning. Slukning Slukning af Smart- DP'en skal udføres på følgende måde: Sæt tænd/sluk-kontakten på forsiden på 0 (ned). Sluk for (ned) lysnetsikringen på bagsiden. Sluk for lysnettets forsyning. Indstilling af spændingen Hvis lysnettes vekselstrømspænding ikke er 230 V (den fabriksindstillede standard til nødstrømsforsyningen), kan du bruge strømstyringsprogrammet PowerChute til at indstille den korrekte spænding. Dette skal gøres, mens der ikke er tilsluttet nogen belastning til nødstrømsforsyningen. Brug af det eksterne Service Bypass Panel Det eksterne service bypass panel isolerer Smart- DP'en, således at der kan udføres service sikkert og uden nogen afbrydelser i belastningen. ADVARSE: En Smart- DP må udelukkende anvendes med det originale Service bypass panel (SBP) fremstillet af APC. Såfremt der anvendes andre SBP er end APC s egne kan systemet blive beskadiget, og APC s garanti vil da bortfalde. år SBP'et omstilles fra ormal til Bypass, justeres eller styres indgangsspændingen ikke længere af Smart- DP'en. Før du bruger SBP'et, skal du kontrollere, at Smart- DP'en kører i normal drift. år S002 er trykket ind, skal H002 gå af inden for 1 sekund - hvis ikke, skal du straks frigøre S002- bypassforbindelsen til lysnettet er uden for det acceptable, og SBP'et kan ikke bruges. Q001: Q002: 0: I: ormal: Bypass: etspænding til Smart- DP er SUKKET. etspænding til Smart- DP er TÆDT. Smart- DP'en kører i normal drift. Den elektriske belastning forsynes direkte fra Smart- DP'en. Den elektriske belastning forsynes via bypassafbryderen fra lysnettet. Bemærk: Sørg for at en virker on-line (ormal drift) før omstilling til Bypass drift. Omstilling fra ormal drift til Bypass drift 1. Hold S002-kontakten nede, for derefter inden et (1) sekund at dreje Q002-kontakten hen på Bypass. 2. Drej Q001-kontakten hen på 0. en kan nu enten slukkes eller tages i brug. Tilbageomstilling til ormal drift 1. Drej Q001-kontakten hen på I. 2. Tænd for Smart- DP en ved på forsiden at dreje omskifteren fra 0 hen på I. 3. Hold S002-kontakten nede, for derefter inden et (1) sekund at dreje Q002-kontakten hen på ormal. 13

20 ysdioder ysdiodepanelet på forsiden af enheden giver oplysninger ved hjælp af farve og størrelse på panelet. Green Yellow ormal Oper. Recharging Batt. Battery Oper. Check Battery Red Overload Bypass / Failure [ 25 % ] [ 50 % ] [ 75 % ] [ 100 % ] [ MUTE ] Den generelle betydning er: Grøn = Okay. Gul = Okay, men... Rød = FARE!! Kan miste output. ED DISPAY COSTAT GREE = ORMA OPERATIO 0-25% load 25-50% load 50-75% load % load FASHIG GREE = BATTERY OPERATIO % remaining energy 75-50% remaining energy 50-25% remaining energy 25-0% remaining energy COSTAT YEOW = CHARGIG 0-25% recharged 25-50% recharged 50-75% recharged % recharged FASHIG YEOW Battery is wearing out and needs to be changed COSTAT RED Overload FASHIG RED Bypass En alarm vil lyde, når nødstrømsforsyningen går i batteridrift, bypass drift eller fejltilstand. (Alarmen kan standses ved at trykke på dæmpningsknappen.) 14

21 Batterier Automatisk battericheck Batteritesten udføres automatisk hver tredje måned, hvis der er tændt for den automatiske batteritestfunktion. Batteritesten begynder, når batterierne er fuldt opladede. Der lyder ingen alarm for batteridriften, og displayet viser normal drift. Manuelt battericheck 1. ad Smart- DP'en køre i normal drift i 24 timer. 2. Brug strømstyringsprogrammet PowerChute til at starte selvtesten. ADVARSE: Testene udføres for at kontrollere for mulige fejl i Smart- DPen. Gem alt arbejde på den tilsluttede belastning, før testene startes. Batteritest bør køres i perioder uden krisetilstande af hensyn til computerdriftens sikkerhed. Batteriudskiftning De indbyggede batterier er udviklet med en levetid på fem år. Servicepersonale vil udskifte batterierne hvert tredje til femte år, eller når et årligt eftersyn giver et utilfredsstillende resultat. Kontakt forhandleren eller ring til nummeret i denne håndbog for at få oplysninger om udskiftningsbatterier. Bemærk: æs venligst forholdsreglerne i afsnittet Sikkerhed i starten af denne Brugerhåndbog. år først batteriet er frakoblet, er belastningerne ikke beskyttet imod strømafbrydelser. Opbevaring Batterier skal genbruges. Indlevér batteriet til en relevant genbrugsfacilitet eller send det til leverandøren i det nye batteris indpakningsmateriale. Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionerne til det nye batteri. Opbevaringsbetingelser Opbevar nødstrømsforsyningen tildækket og opretstånde på et køligt, tørt sted med dens batteri fuldt opladet. Før opbevaring skal nødstrømsforsyningen oplades i mindst 2 timer. Fjern alt ekstraudstyr fra tilbehørsstikket og frakobl eventuelle kabler, som er tilsluttet til computerens interfaceport, for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Opbevaring over længere periode Ved -15 til +30 C (+5 til +86 F), oplad nødstrømsforsyningens batteri hver 6. måned. Ved +30 til +45 C (+86 til +113 F), oplad nødstrømsforsyningens batteri hver 3. måned. Service Hvis nødstrømsforsyningen skal efterses, skal den ikke returneres til forhandleren! Følg disse trin: 1. Benyt afsnittet Fejlfinding i Kort funktionsoversigt for at elimere almindelige problemer. 2. Kontrollér, at der ikke er nogen afbrydere, som er udløst. En udløst afbryder er den mest almindelige årsag til problemer med nødstrømsforsyningen! 3. Hvis problemet fortsætter, bedes du ringe til kundeservice eller besøge APC's Internet-website (www.apcc.com). 4. Skriv modelnummeret på nødstrømsforsyningen, serienummeret og købsdatoen ned. En tekniker vil bede dig om at beskrive problemet, og vil om muligt prøve at løse problemet over telefonen. Hvis det ikke er muligt, vil teknikeren arrangere et servicebesøg. 15

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere