Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog"

Transkript

1 Smart- DP ødstrømsforsyning Model SUDP4000I, SUDP6000I, SUDP8000I, SUDP10000I Brugerhåndbog

2 Copyright 1999 American Power Conversion. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse af denne brugerhåndbog eller dele deraf, uden tilladelse, er forbudt. Smart- er et registreret varemærke af APC. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.

3 Kort funktionsoversigt til Smart- DP idt om din nye nødstrømsforsyning Denne nødstrømsforsyning () forhindrer, at strømafbrydelser, delvise strømafbrydelser, nedhæng og strømstød når din computer og andet værdifuldt elektronisk udstyr. Den filtrerer strømsvingninger fra og isolerer dit udstyr imod forstyrrelser ved aktivt at styre spændingen til belastningerne, og tilfører strøm fra dets batterier, når det er nødvendigt. år den kører på batteriet, vil der lyde en intern alarm (periodiske bip). Du kan trykke på dæmpningsknappen, hvis du ikke vil høre -alarmen. Hvis netstrømmen ikke vender tilbage, vil nødstrømsforsyningen fortsætte med at tilføre strøm til udstyret, indtil den er opbrugt. Et uafbrudt bip vil lyde i to minutter, før nødstrømsforsyningens batteri er opbrugt og lukker ned. Hvis du benytter en computer, skal du manuelt gemme dine filer og lukke ned, før nødstrømsforsyningen slukker sig selv, medmindre du benytter PowerChuteinterfacesoftware, der giver automatisk uovervåget nedlukning. Installation og opstilling 1. Installation af nødstrømsforsyningen Smart- DP'en skal installeres af en lokal autoriseret elektriker. ationale og lokale elektriske regulativer skal overholdes under installation og brug. F001 Mains 2. Tænding af nødstrømsforsyningen Tænd for lysnetsikringen på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Smart- DP'en vil udføre en selvtest, som slutter med at lysdiodedisplayet viser rød/gul/grøn, hvilket angiver, at apparatet virker hensigtsmæssigt. Enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes og derefter hver anden uge. Tryk tænd/sluk-knappen på forsiden af Smart- DP'en til 1 (op). Den akustiske alarm vil give et kort bip, når der er udgangseffekt til rådighed. ødstrømsforsyningen oplader dets batteri, hver gang den er forbundet med netstrøm, og tænd/sluk-kontakten på forsiden af enheden er tændt (1 eller op). Batteriet vil blive fuldt opladet under de første 4 timers normal drift. Forvent ikke fuld køretid under dets første opladningsperiode. 3. Installation af PowerChute Installer PowerChute -overvågningssoftwaren for at skabe yderligere sikkerhed for dit computersystem. Det giver uovervåget automatiske nedlukningsmuligheder på de fleste store netværksoperativsystemer. Se Softwareinstallation: Instruktionsark for at få yderligere oplysninger. Fejlfinding Dansk Brug diagrammet herunder for at løse mindre installationsproblemer med nødstrømsforsyningen. Kontakt APC's tekniske supportpersonale for at få hjælp med mere komplekse problemer med. Se afsnittet Oplysninger om kontakt af APC, side 18, for nærmeste service center. Problem og mulig årsag ødstrømsforsyningen vil ikke tænde. Tænd/sluk-kontakten er slukket (0 eller ned). Sikringskontakten er slukket (ned). Tænd/sluk-kontakten skal tændes og slukkes. ødstrømsforsyningen er ikke forbundet med en (vekselstrøm) stikkontakt. ødstrømsforsyningens indgangsafbryder er udløst. Meget lav eller ingen netspænding. øsning Sæt kontakten til 1 (op) for at tænde for nødstrømsforsyningen og belastningen. Tryk kontakten op. Sluk for tænd/sluk-kontakten (0 eller ned) og tænd igen (1 eller op). Kontrollér at netledningen fra nødstrømsforsyningen til stikkontakten sidder ordentligt fast i begge ender. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyret og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op. Kontrollér afbryderne på (vekselstrøm) strømforsyningen. ødstrømsforsyningen vil ikke slukke. Intern fejl i Få straks nødstrømsforsyningen efterset. nødstrømsforsyningen. ødstrømsforsyningen kører på batteri, selvom der er normal netspænding. ødstrømsforsyningens indgangsafbryder er udløst. Meget høj, lav eller forvrænget netspænding. Billige benzindrevne generator, kan forvrænge spændingen. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyr og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op, hvis det er nødvendigt. Flyt nødstrømsforsyningen til et andet kredsløb. Test indgangsspændingen ved brug af PowerChute. ødstrømsforsyningen bipper med mellemrum. ormal -drift. Ingen. ødstrømsforsyningen beskytter belastningen. Strømforsyningen leverer ikke forventet reservebeskyttelsestid. ødstrømsforsyningens batteri er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse, eller er ved at have opbrugt dets levetid. ødstrømsforsyningen er overbelastet. Indiaktorerne på frontpanelet er slukkede. ødstrømsforsyningen er blevet slukket med fjernbetjening. Oplad batteriet. Batterierne kræver genopladning efter en længere periode med strømafbrydelse. De bliver også opbrugt hurtigere, når de bliver anvendt ofte, eller når de benyttes i høje temperaturer. Hvis batteriet er ved at have opbrugt dets levetid, bør du overveje at udskifte batteriet. Kontrollér nødstrømsforsyningens belastning ved brug af PowerChute. Frakobl udstyr, som ikke er så nødvendigt, såsom printere. Ingen. ødstrømsforsyningen starter automatisk igen, når netstrømmen vender tilbage. Alle indikatorerne lyser konstant rødt, og nødstrømsforsyningen afgiver et konstant bip. Overbelastning. Reducér belastningen på nødstrømsforsyningen ved at frakoble udstyret og nulstille sikringskontakten (på bagsiden af nødstrømsforsyningen) ved at skubbe den op, hvis det er nødvendigt. Intern fejl i Få straks nødstrømsforsyningen efterset. nødstrømsforsyningen. Alle indikatorerne er slukkede, og nødstrømsforsyningen er tilsluttet vekselstrømmen. ødstrømsforsyningen er slukket, og batteriet er afladet fra en længere periode med strømafbrydelse. Alle indikatorerne blinker gult. Svage batterier. Udskiftningsbatterierne er ikke tilsluttet korrekt. Ingen. ødstrømsforsyningen vil vende tilbage til normal drift, når netstrømmen igen er oprettet, og batteriet har en tilstrækkelig ladning. Udfør en anden selvtest for at se, om det holder op. Kontrollér batteriforbindelserne.

4

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhed...1 Sikkerhed i forbindelse med håndtering...1 Sikkerhed i forbindelse med elektricitet...1 Sikkerhed i forbindelse med afbrydelse af strømtilføring...1 Sikkerhed i forbindelse med batteriet...1 Udskiftning og genbrug af batterier...1 Første inspektion...2 Inspektion...2 Ved udpakning...2 Placering...3 Installationsinstruktioner...3 Kontrol af elektriske data...3 Elektriske forbindelser...3 ysnetforbindelser...4 Enhed set bagfra...5 Fejlrelæ...6 Computerinterfaceport (valgfrit)...6 EPO (Emergency Power Off) fjernnedlukning og signal relæport (valgfrit)...6 Installation af valgfrit udstyr...8 Galvanisk isolationstransformer...8 Eksternt Service Bypass Panel (SBP)...10 Ekstern Service Bypass Panel og galvanisk isolationstransformer...11 Forlængende aktiveringsbatteri-kammer...12 Brugsinstruktioner...13 Tænding...13 Slukning...13 Indstilling af spændingen...13 Brug af det eksterne Service Bypass Panel...13 ysdioder...14 Batterier...15 Automatisk battericheck...15 Manuelt battericheck...15 Batteriudskiftning...15 Opbevaring...15 Opbevaringsbetingelser...15 Opbevaring over længere periode...15 Service...15 Specifikationer...16 Begrænset garanti...16 Myndighedsgodkendelser...17 Oplysninger om kontakt af APC...18 atinamerika, Sydamerika...18 Europa, Mellemøsten, Afrika...18 Asien, Australien...18 i

6

7 Sikkerhed Denne sikkerhedsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges under installation og vedligeholdelse af APC-udstyret og batterierne. Den er tiltænkt til APC-kunder, som opstiller, installerer, placerer eller vedligeholder APC-udstyr. Sikkerhed i forbindelse med håndtering Vær forsigtig. øft ikke tunge ting uden hjælp. <18 kg (<40 lb.) kg ( lb.) kg (40-70 lb.) >55 kg (>120 lb.) Udstyr med rullehjul er bygget til at flytte på en plan overflade uden nogen forhindringer. Brug ikke en rampe som hælder mere end 10. Dette udstyr er beregnet til installation i et indendørs område med temperaturstyring (se Brugerhåndbog for at få oplysninger om det præcise temperaturområde) og uden ledende snavs. Sikkerhed i forbindelse med elektricitet Arbejd ikke alene under farlige tilstande. Høj kortslutningsstrøm igennem ledende materialer kan forårsage alvorlige forbrændinger. En autoriseret elektriker er påkrævet til at installere permanent forbundet udstyr. Kontrollér at netledningerne, stikkene og stikkontakterne er i god stand. år der ikke kan konstateres jordforbindelse, skal du frakoble udstyret fra vekselstrømmen, før du installerer eller tilslutter til andet udstyr, for at reducere risikoen for elektrisk stød. Tilslut kun igen efter at alle forbindelser er foretaget. Håndter ikke nogen form for metalliske stik, førend strømmen er afbrudt. Brug én hånd, når det er muligt, til at forbinde eller frakoble signalkabler, for at undgå et muligt stød fra at røre ved to flader med forskellig elektrisk jordforbindelse eller polaritet. Forbind udstyret med det korrekte forgreningskredsløb/lysnetsbeskyttelse (sikring eller afbryder). Tilslutning til enhver anden form for stikkontakt kan resultere i en fare for stød. FORSIGTIG! Sikkerhed i forbindelse med afbrydelse af strømtilføring Hvis udstyret har en intern energikilde (batteriet), kan enheden afgive strøm, selvom enheden ikke er forbundet med vekselstrøm. Sådan afbrydes strømtilføring fra forbundet udstyr: Sluk for tænd/sluk-kontakten (0 eller ned). Sluk derefter for (vekselstrøm) afbryderen (ned). Frakobl derefter batterierne (inklusive alle udvidelsesenheder). Til sidst skal vekselstrømmen fra bygningens strømforsyning frakobles. Det kan ikke anbefales at bruge dette udstyr til livopretholdelsesapplikationer, hvor udstyrssvigt med rimelighed kan forventes at forårsage svigt i livsopretholdelsesudstyret eller betydeligt påvirke dets sikkerhed eller effektivitet. ADVARSE! Sikkerhed i forbindelse med batteriet Dette udstyr indeholder potentielt skadelige spændinger. Forsøg ikke at demontere enheden. Enheden indeholder ingen dele, som skal efterses af brugeren. Reparationer bør kun udføres af fabriksuddannet servicepersonale. Batterier skal genbruges. Indlevér batteriet til en relevant genbrugsfacilitet eller send det til leverandøren i det nye batteris indpakningsmateriale. Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionerne til det nye batteri. Bortkast ikke batterier i ild. Batterierne kan eksplodere. Batterierne må ikke åbnes eller skamferes. De indeholder en elektrolyt, som er giftig og skadelig for hud og øjne. Fjern armbåndsure og smykker, såsom ringe, når du udskifter batterierne, for at undgå personskade på grund af energifare. Brug værktøj med isolerede håndtag. Udskift batterierne med batterier med det samme nummer og den samme type, som dem der oprindeligt var installeret i udstyret. Udskiftning og genbrug af batterier Kontakt forhandleren eller se afsnittet Batteriudskiftning i denne Brugerhåndbog for at få oplysninger om udskiftningsbatterisæt og batterigenbrug. 1

8 Første inspektion Inspektion Undersøg nødstrømsforsyningen, når du modtager den. Underret transportfirmaet eller forhandleren, hvis der er nogen skader. Indpakningsmaterialet kan genbruges. Gem det til genbrug eller kassér det på korrekt vis. Ved udpakning Anbring en, med emballage, tættest muligt den udvalgte plads for den endelige placering. Følg derefter nøje nedenstående vejledning: Plastbåndene klippes/skæres over ved hjælp af saks eller kniv, hvorefter kassen åbnes. æs denne Brugerhåndbog med henvisninger til sikkerhed og installationsvejledning omhyggeligt igennem. Fjern al synlig emballeringsmateriale samt aflæsningsrampen af træ. øft papkassen som dækker toppen og siderne af kassen af. En lastpalle af træ udgør bunden af kassen. Fjern også den indvendige papforing. øsn sikkerhedsboltene, som fastgør Smart- DP en til lastpallen. Træk de to (2) metalstænger ud og læg dem til side. Åbn samlesættet med de to (2) metalbjælker. Anbring metalbjælkerne i hullerne på aflæsningsrampen. Fastgør aflæsningsrampen til lastpallen. Med to (2) personer stående på hver sin side af Smart- DP en, kan apparatet nu køres forsigtigt ned af rampen. Stå aldrig foran en. 2

9 Smart- Smart- Smart- DP Placering Sådan sikres apparatet når det først er anbragt Installer nødstrømsforsyningen i et beskyttet område, som ikke er meget støvet, og som har tilstrækkeligt med luftcirkulation. Der skal være tilstrækkelig køling med et minimum af 150 mm ledig plads fra ventilationssprækkerne på bagsiden, og 200 mm fra ventilationssprækkerne på den højre side. Brug ikke nødstrømsforsyningen, hvor temperaturen og fugtigheden er uden for de specificerede grænser. år først apparatet er anbragt, sænkes boltene ved hjælp af en skruenøgle, hvilket eleverer forhjulene og forhindrer at en ruller. Boltene sidder bagved forhjulene. Figuren til venstre viser de sænkede bolte. Installationsinstruktioner Bemærk: Denne funktion må kun udføres af kvalificeret personale. Denne nødstrømsforsyning er udstyret med en SmartSlot til ekstraudstyr. Se APC's website (www.apcc.com) for at få oplysninger om disponibelt ekstraudstyr. Advarsel! Ændringer eller modifikationer på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre garantien. Kontrol af elektriske data Kontrollér identifikationsetiketten på bagsiden af enheden for at bekræfte, at den specificerede spænding og effektklassificering stemmer overens med det disponible lysnets spændings- og belastningskrav, som specificeret i de tabeller, der er vist med hver konfigurationstilslutning. Elektriske forbindelser Advarsel! Sørg for at lysnettets strømforsyning er slukket, før der udføres nogen installationer på systemet. Slukning Sluk for Smart- DP'en på følgende måde: 1. Sæt tænd/sluk-kontakten på forsiden på 0 (ned). 2. Sluk for lynetsikringen på bagsiden. 3. Sluk for lysnettets forsyning. De elektriske forbindelser og service på enheden skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med nationale og lokale regulativer. Du får adgang til polerne ved at fjerne skruen og dækslet på bagsiden. DAGER HIGH VOTAGE 3

10 Eksterne forbindelser Bemærkninger: Smart- DP'en er som standard produceret til tilslutning med en enkelt fase. På grund af strømudsivningen på 3,5 til 10mA skal Smart- DP'en altid have jordforbindelse ifølge de lokale regulativer. ysnetforbindelser Foretag kun disse forbindelser, hvis der ikke bruges noget ekstraudstyr (se afsnittet Installation af valgfrit udstyr, side 8). ysnetsikringer og kabeldimensioner Standardsystem System ysnetsikring * (Fm) Indgangskabel Udgangskabel 4kV 25A 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer MAIS Fm OAD PE IPUT CABE OUTPUT CABE + COM PORT EPO 4

11 Enhed set bagfra F001 Mains F001 Mains ComPort ComPort FOR BATTERY TEMP. SESOR FOR EXTERA TR. TH. SWITCH MBS COTRO RED COM. FAUT BACK ITERA BATT. TEMP. SESOR FOR EXTERA BATT. TEMP. SESOR DAGER HIGH VOTAGE DAGER HIGH VOTAGE SEE ISTAATIO ISTRUCTIOS BEFORE COECTIG TO EXTERA BATTERY Ext. Battery 384V DC IPUT OUTPUT P.O.: TYPE: S. O.: 1) 2) 3) IPUT : 7) 8) OUTPUT : 9) 10) P.O.: TYPE: S. O.: 1) 2) 3) IPUT : 7) 8) OUTPUT : 9) 10) WEIGHT: 4) KG. STORED EERGY TIME : 11) MI. WEIGHT: 4) KG. STORED EERGY TI ME : 11) MI. REPACEMET OF BATTERIES TYPE OF BATTERIES O. OF BATTERIES 12) V / 13) AH REPACEMET OF BATTERIES TYPE OF BATTERIES O. OF BATTERIES 12) V / 13) AH ISTAED MOTH YEAR 5) 6) U/I BATTERY ORMIA 14) V DC / 15) A DC OMIA BATTERY CAPACITY 16) AH ISTAED MOTH YEAR 5) 6) U/I BATTERY ORMIA 14) V DC / 15) A DC OMIA BATTERY CAPACITY 16) AH 1. REPACEMET 2. REPACEMET REPACE BATTERIES AT EAST EVERY 3-5 YEARS. RECORD THE DATE OF REPACEMET. 1. REPACEMET 2. REPACEMET REPACE BATTERIES AT EAST EVERY 3-5 YEARS. RECORD THE DATE OF REPACEMET. 5

12 Fejlrelæ Fejrelæets funktion er indstillet fra fabrikken. Kontakt venligst den lokale forhandler, hvis fabriksindstillingerne skal ændres. Hoveddiagram (fejlrelæ) 1 C 2 O Data: Relækontakter - ohmsk belastning Jævnstrøm (DC) min./maks.: 12V DC 20mA/60V DC 1A Vekselstrøm (AC) min./maks.: 12V AC 20mA/250V AC 8A Computerinterfaceport (valgfrit) 3 Com 4 Com Strømstyringsprogrammet PowerChute og interfacesættet kan bruges med denne nødstrømsforsyning. Hvis det bruges, skal interfacekablet forbindes med 9-bens computerinterfaceporten på bagpanelet af nødstrømsforsyningen. Fastgør stikkets skruer for at fuldføre forbindelsen. Bemærk: Serielkablet må ikke forbindes med nødstrømsforsyningen, førend brugeren er klar til at installere softwaren. EPO (Emergency Power Off) fjernnedlukning og signal relæport (valgfrit) EPO-funktionen (Emergency Power Off) bruger RSD-benene (Remote Shut Down) på X bens Sub-D hunstikket på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Der er inkluderet et J100 printkort med magen (en 25-bens Sub D han) til X005 og et skruefastgørelsesstik for hvert af de ben, som er angivet herunder, med nødstrømsforsyningen. tændt Ben 2-15 kortslutning Ben 2-14 åbent kredsløb slukket Ben 2-14 kortslutning Ben 2-15 åbent kredsløb Bypass-modus Ben 4-17 kortslutning Ben 4-16 åbent kredsløb ormal drift Ben 4-16 kortslutning Ben 4-17 åbent kredsløb Batteridrift Ben 6-19 kortslutning Ben 6-18 åbent kredsløb ormal drift Ben 6-18 kortslutning Ben 6-19 åbent kredsløb Batterispænding lav Ben 8-21 kortslutning Ben 8-20 åbent kredsløb Batterispænding normal Ben 8-20 kortslutning Ben 8-21 åbent kredsløb Galvanisk isoleret jævnstrømsforsyning 5V / 30mA eller 12V / 20mA Ben 12 = PSU + Ben 24 = PSU GD Optræksmodstand 2400ohm Ben 11 = Optræk + RSD-indgang Høj: 3,5V til 25V Ben 13 = RSD + Ben 25 = RSD - av: -25V til 0,5V Min. pulslængde: 1 sek 6

13 REAY FUCTIO O/OFF REAY COM1 X005 EPO REAY COECTOR C1 O EPO REAY PC BOARD C1 O1 COM1 CHGD J100 EPO relæ printkort BYPASS OPERATIO REAY COM2 C2 O C2 O2 COM2 CHGD J100 BATTERY OPERATIO REAY COM3 C3 O C3 O3 COM3 CHGD BATTERY OW WARIG REAY COM4 C4 O C4 O4 COM4 CHGD PSU_PU EPO [REMOTE SHUTDOW] +V PSU PSU_PU RSD+ 13 RSD- 25 CGD 24 PSU_PU PSU RSD+ RSD- CGD CGD J101 J102 CHGD EPO SHUTDOW EXAMPES ISOATED OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ ISOATED VOTAGE ORMAY COSED OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ ORMAY OPE OPERATIO PSU_PU PSU_PU PSU RSD+ CGS CGD RSD- RSD- RSD- CGD CGD CHGD ISOATED GD CGD CHGD CGD CHGD Hvis du vil likke enheden ned, skal RSD+ benet forbindes med PSU og RSD- benet med CGD. Enheden vil lukke ned efter et sekund. EPO-porten kan forbindes med en stopafbryder, således at Smart- DP'en hurtigt kan afbrydes (f.eks. i tilfælde af brand). 7

14 Installation af valgfrit udstyr Galvanisk isolationstransformer Den galvaniske isolationstransformer kan leveres til tilslutning via en eller to faser. år en Smart- DP og galvanisk isolationstransformer tilsluttes hinanden, skal vekselstrømsbussen og ledningerne til termoafbryderen monteres. Følg venligst instruktionerne herunder. Bemærk: Hvis kablerne i den galvaniske isolationstransformer har 4 ledninger, skal den ledning, som er mærket nr. 3, skæres af. Forbindelser til galvanisk isolationstransformer Vekselstrømsbussen fra den galvaniske isolationstransformer skal monteres. Bemærk: Hvis det galvaniske isolationsmodul er installeret, skal det fastgøres, således at nullederen har jordforbindelse i henhold til lokale regulativer. Dette gøres i den galvaniske isolationstransformer med en ledning imellem pol 5 (PE) og 9 (nulleder). Denne ledning er allerede monteret fra fabrikken. Hvis Smart- DP'en skal jordforbindes til en separat EDP-jord, gøres dette til pol 9, efter at man har fjernet ledningen imellem pol 5 og 9. Standardsystem med isolationstransformer (230 V) System ysnetsikring * Indgangskabel Indgangskabel Udgangskabel (Fm) transformer 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer MAIS Fm Input Cable Tr. Iso.Tr. IPUT CABE OUTPUT CABE OAD PE Tr. Sw. cable COM PORT EPO 8

15 Standardsystem med isolationstransformer (400 V) System ysnetsikring * Indgangskabel Indgangskabel Udgangskabel (Fm) transformer 4kV 16A 3x2,5 mm² 3x6 mm² 3x4 mm² 6kV 25A 3x6 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 8kV 32A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 40A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer 1 MAIS 2 Fm Fm Input Cable Tr. 1 2 Iso.Tr. IPUT CABE OUTPUT CABE OAD PE Tr. Sw. cable COM PORT EPO 9

16 Eksternt Service Bypass Panel (SBP) Bemærk: En Smart- DP må udelukkende anvendes med det originale service bypass panel fremstillet af APC. Såfremt der anvendes andre SBP er end APC s egne kan systemet blive beskadiget, og APC s garanti vil da bortfalde. Under installationen af service bypass panelet skal der fæstes en ferritkerne til aktiveringsbatteri-kammerets signalkabel, for derved at sikre reguleringskontrol. Ferritkernen samt installationsvejledningen er anbragt i det vedlagte samlesæt. Det eksterne service bypass panel isolerer systemet, således at der kan udføres service sikkert og uden nogen afbrydelser i belastningen. ADVARSE: Udvis forsigtighed ved anvendelsen af det eksterne service bypass panel. Følg nøje nedenstående brugsvejledning. Alle tilslutningskabler med stik imellem Smart- DP'en og SBP'et skal afbrydes, eller bør kun tilsluttes, mens SBP'et er i bypass-positionen. år SBP'et omstilles fra normal til bypass, regulerer og filtrerer Smart- DP'en ikke længere indgangsspændingen. SBP (Service Bypass Panel) Monteringshuller til SBP SERVICE BYPASS System Input System Output SBP100E Q001 Refer to User Guide for operation instructions Only operate Q002 when H002 is O H002 S002 Q002 ormal Bypass C X001 SYSTEM IPUT B X004 SYSTEM OUTPUT øgle SUDP001 SUDP002 A = 240 mm 270 mm B = 240 mm 330 mm C = 4 x ø 6.5 mm Press and hold S002 to request operation of Q002 A Input!! This panel This has panel two has two sources sou of power. rces of pow er. Output X010 X002 IPUT X003 OUTPUT Forbindelser til SBP (Service Bypass Panel) Standardsystem med SBP (Service Bypass Panel) System ysnetsikring* (Fm) Indgangskabel SBP Indgangskabel 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP (Fo) Udgangskabel SBP 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² 10

17 MAIS OAD Fm IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP Fo PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Ekstern Service Bypass Panel og galvanisk isolationstransformer Hvis både det eksterne service bypass panel og den galvaniske isolationstransformer er installeret, skal følgende forbindelser foretages: Hvis kablerne i den galvaniske isolationstransformer har 4 ledninger, skal den ledning, som er mærket nr. 3, skæres af. Hvis Smart- DP har en ohmbelastning, er det nødvendigt at sikre systemet med 20A. I denne situation skal der bruges en ekstern manuel bypass-afbryder, som følger med et 32A CEE-stik. Afbryderen kan sikre både 20A og 32A sikringer. Forbindelser til galvanisk isolationstransformer og SBP Standardsystem med isolationstransformer (230 V) og SBP System ysnetsikring* Indgangskabel Indgangskabel SBP Indgangskabel (Fm) transformer 4kV 25A 3x6 mm² 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 40A 3x10 mm² 3x10 mm² 3x10 mm² 8kV 50A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² 10kV 63A 3x16 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP (Fo) Udgangskabel SBP 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² MAIS OAD Input Cable Tr. Iso.Tr. IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Tr. Sw. cable 11

18 Standardsystem med isolationstransformer (400 V) og SBP System ysnetsikring* (Fm) Indgangskabel transformer Indgangskabel Udgangskabel 4kV 16A 3x2,5 mm² 3x6 mm² 3x6 mm² 6kV 25A 3x6 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 8kV 32A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x10 mm² 10kV 40A 3x10 mm² 3x16 mm² 3x16 mm² *Din gl typer System Udgangskabel Udgangssikring SBP Udgangskabel SBP (Fo) 4kV 3x4 mm² 20A 3x4 mm² 6kV 3x10 mm² 32A 3x10 mm² 8kV 3x10 mm² 40A 3x10 mm² 10kV 3x16 mm² 50A 3x16 mm² 1 2 MAIS Fm Fm Input Cable Tr. 1 2 Iso.Tr. IPUT CABE SBP SBP OUTPUT CABE SBP OAD Fo PE X SBP CABE Input cable Output cable MBS COTRO Tr. Sw. cable Forlængende aktiveringsbatteri-kammer Bemærk: En ferritkerne skal fæstes til signalkablet på forlængeren til aktiveringsbatteri-kammeret for derved at sikre reguleringskontrol. Ferritkernen samt installationsvejledningen er anbragt i det vedlagte samlesæt. Ved længere uafbrudt strømforbindelse, når nødstrømsforsyningen kører på batteri, er det hensigtsmæssigt at tilslutte det forlængende aktiveringsbatteri-kammer til Smart- DP en. Alle tilslutningsdiagrammer viser nødstrømsforsyningen med et forlængende aktiveringsbatteri-kammer, som allerede er tilsluttet. Detaljer om Smart- DP med forlængende aktiveringsbatteri-kammer MBS control Ext. Tr. Th. Sw. input output Ext. DC Ext. Batt Temp. + DC cable Temp. sensor cable + DC 384V Belt Temp. sensor COM PORT EPO 12

19 Brugsinstruktioner Tænding F001 Mains Tænd for lysnetsikringen på bagsiden af nødstrømsforsyningen. Smart- DP'en vil udføre en selvtest, som slutter med at lysdiodedisplayet viser rød/gul/grøn, hvilket angiver, at apparatet virker hensigtsmæssigt. Enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes og derefter hver anden uge. Tryk 1/0-knappen på forsiden af Smart-'en til 1 (oppe). Den akustiske alarm vil give et kort bip, når der er udgangseffekt til rådighed. Bemærk: Hver gang nødstrømsforsyningen er tændt, og der er netstrøm til stede, vedligeholder opladeren batteriets ladning. Slukning Slukning af Smart- DP'en skal udføres på følgende måde: Sæt tænd/sluk-kontakten på forsiden på 0 (ned). Sluk for (ned) lysnetsikringen på bagsiden. Sluk for lysnettets forsyning. Indstilling af spændingen Hvis lysnettes vekselstrømspænding ikke er 230 V (den fabriksindstillede standard til nødstrømsforsyningen), kan du bruge strømstyringsprogrammet PowerChute til at indstille den korrekte spænding. Dette skal gøres, mens der ikke er tilsluttet nogen belastning til nødstrømsforsyningen. Brug af det eksterne Service Bypass Panel Det eksterne service bypass panel isolerer Smart- DP'en, således at der kan udføres service sikkert og uden nogen afbrydelser i belastningen. ADVARSE: En Smart- DP må udelukkende anvendes med det originale Service bypass panel (SBP) fremstillet af APC. Såfremt der anvendes andre SBP er end APC s egne kan systemet blive beskadiget, og APC s garanti vil da bortfalde. år SBP'et omstilles fra ormal til Bypass, justeres eller styres indgangsspændingen ikke længere af Smart- DP'en. Før du bruger SBP'et, skal du kontrollere, at Smart- DP'en kører i normal drift. år S002 er trykket ind, skal H002 gå af inden for 1 sekund - hvis ikke, skal du straks frigøre S002- bypassforbindelsen til lysnettet er uden for det acceptable, og SBP'et kan ikke bruges. Q001: Q002: 0: I: ormal: Bypass: etspænding til Smart- DP er SUKKET. etspænding til Smart- DP er TÆDT. Smart- DP'en kører i normal drift. Den elektriske belastning forsynes direkte fra Smart- DP'en. Den elektriske belastning forsynes via bypassafbryderen fra lysnettet. Bemærk: Sørg for at en virker on-line (ormal drift) før omstilling til Bypass drift. Omstilling fra ormal drift til Bypass drift 1. Hold S002-kontakten nede, for derefter inden et (1) sekund at dreje Q002-kontakten hen på Bypass. 2. Drej Q001-kontakten hen på 0. en kan nu enten slukkes eller tages i brug. Tilbageomstilling til ormal drift 1. Drej Q001-kontakten hen på I. 2. Tænd for Smart- DP en ved på forsiden at dreje omskifteren fra 0 hen på I. 3. Hold S002-kontakten nede, for derefter inden et (1) sekund at dreje Q002-kontakten hen på ormal. 13

20 ysdioder ysdiodepanelet på forsiden af enheden giver oplysninger ved hjælp af farve og størrelse på panelet. Green Yellow ormal Oper. Recharging Batt. Battery Oper. Check Battery Red Overload Bypass / Failure [ 25 % ] [ 50 % ] [ 75 % ] [ 100 % ] [ MUTE ] Den generelle betydning er: Grøn = Okay. Gul = Okay, men... Rød = FARE!! Kan miste output. ED DISPAY COSTAT GREE = ORMA OPERATIO 0-25% load 25-50% load 50-75% load % load FASHIG GREE = BATTERY OPERATIO % remaining energy 75-50% remaining energy 50-25% remaining energy 25-0% remaining energy COSTAT YEOW = CHARGIG 0-25% recharged 25-50% recharged 50-75% recharged % recharged FASHIG YEOW Battery is wearing out and needs to be changed COSTAT RED Overload FASHIG RED Bypass En alarm vil lyde, når nødstrømsforsyningen går i batteridrift, bypass drift eller fejltilstand. (Alarmen kan standses ved at trykke på dæmpningsknappen.) 14

21 Batterier Automatisk battericheck Batteritesten udføres automatisk hver tredje måned, hvis der er tændt for den automatiske batteritestfunktion. Batteritesten begynder, når batterierne er fuldt opladede. Der lyder ingen alarm for batteridriften, og displayet viser normal drift. Manuelt battericheck 1. ad Smart- DP'en køre i normal drift i 24 timer. 2. Brug strømstyringsprogrammet PowerChute til at starte selvtesten. ADVARSE: Testene udføres for at kontrollere for mulige fejl i Smart- DPen. Gem alt arbejde på den tilsluttede belastning, før testene startes. Batteritest bør køres i perioder uden krisetilstande af hensyn til computerdriftens sikkerhed. Batteriudskiftning De indbyggede batterier er udviklet med en levetid på fem år. Servicepersonale vil udskifte batterierne hvert tredje til femte år, eller når et årligt eftersyn giver et utilfredsstillende resultat. Kontakt forhandleren eller ring til nummeret i denne håndbog for at få oplysninger om udskiftningsbatterier. Bemærk: æs venligst forholdsreglerne i afsnittet Sikkerhed i starten af denne Brugerhåndbog. år først batteriet er frakoblet, er belastningerne ikke beskyttet imod strømafbrydelser. Opbevaring Batterier skal genbruges. Indlevér batteriet til en relevant genbrugsfacilitet eller send det til leverandøren i det nye batteris indpakningsmateriale. Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionerne til det nye batteri. Opbevaringsbetingelser Opbevar nødstrømsforsyningen tildækket og opretstånde på et køligt, tørt sted med dens batteri fuldt opladet. Før opbevaring skal nødstrømsforsyningen oplades i mindst 2 timer. Fjern alt ekstraudstyr fra tilbehørsstikket og frakobl eventuelle kabler, som er tilsluttet til computerens interfaceport, for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Opbevaring over længere periode Ved -15 til +30 C (+5 til +86 F), oplad nødstrømsforsyningens batteri hver 6. måned. Ved +30 til +45 C (+86 til +113 F), oplad nødstrømsforsyningens batteri hver 3. måned. Service Hvis nødstrømsforsyningen skal efterses, skal den ikke returneres til forhandleren! Følg disse trin: 1. Benyt afsnittet Fejlfinding i Kort funktionsoversigt for at elimere almindelige problemer. 2. Kontrollér, at der ikke er nogen afbrydere, som er udløst. En udløst afbryder er den mest almindelige årsag til problemer med nødstrømsforsyningen! 3. Hvis problemet fortsætter, bedes du ringe til kundeservice eller besøge APC's Internet-website (www.apcc.com). 4. Skriv modelnummeret på nødstrømsforsyningen, serienummeret og købsdatoen ned. En tekniker vil bede dig om at beskrive problemet, og vil om muligt prøve at løse problemet over telefonen. Hvis det ikke er muligt, vil teknikeren arrangere et servicebesøg. 15

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC. Article Number: Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC. Article Number: Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC Article Number: Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_BOOSTER_PAC_63338[PDF]_da.pdf 2015-10-13 BRUGERVEJLEDNING TIL BOOSTER PAC

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere