Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole"

Transkript

1 Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014

2 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt, men med et internationalt fokus, da vi har elever fra 40 forskellige nationaliteter. Som ét af blot fire gymnasier i Danmark har vi alle de uddannelser, et gymnasium kan rumme under samme tag, nemlig: STX, HF og international studentereksamen (IB). På vores kostskole bor der elever fra de tre forskellige uddannelsesformer. Vi føler os forpligtede til hver dag at yde det bedste, vi kan, og forventer, at du som kommende elev gør det samme. Du investerer tre år af dit liv på BG, og betalingen kommer mange gange igen, hvis du kaster dig ind i skolens faglige og sociale aktiviteter med energi og vilje til at gøre en forskel. Til at hjælpe dig gennem din ungdomsuddannelse stiller BG en professionel og særdeles velkvalificeret medarbejderstab til rådighed. Den er garanten for, at du stilles over for faglige udfordringer, som giver dig mulighederne for at få alle dine talenter til at folde sig ud. På gensyn! Anders Kloppenborg

3 3 BG en verden af muligheder Studietur til Kina. Feltarbejde i Naturgeografi. BG er et helt særligt gymnasium. Her har vi plads til alle typer, og man kan være sig selv i et åbent og givende fællesskab. BG står for faglige udfordringer og har en stærk tradition for, at eleverne aktivt, ansvarligt og alsidigt er med til at skabe skolens liv og give den nerve og nærvær. BG er en levende skole med et sprudlende socialt liv og masser af stærke oplevelser en skole med humør og hastighed. På BG er der et væld af kreative fritidsaktiviteter, hvor alle elever kan mødes og udvikles. Vi har fra i år vores egen nyhedskanal BG NEWS med elever i rollen som reportere. Der er frivillig musik, forfatter- og debatarrangementer samt fester og fredagscafe. Hvis du ønsker at udfolde dig fysisk, er der sportsturneringer inden for fx volleyball, håndbold og ikke mindst fodbold, hvor vi fejrer store triumfer med både vores drengeog pigehold. Aktiviteterne bestemmes i høj grad af eleverne, så har du en god idé, er det bare om at komme i gang. På BG kan alle komme til orde. Vi lægger vægt på, at eleverne kan engagere sig, og at de ca elever har indflydelse på skolens daglige liv. De forskellige elevorganer spiller en aktiv rolle i tilrettelæggelsen af de sociale aktiviteter. De ugentlige morgensamlinger binder kommunikationen på skolen sammen, ligesom alle følger med i hinandens færden via vores fælles it-platform, Lectio, skolens hjemmeside og nyhedskanalen BG NEWS.

4 4 Musical Montmartre. Idrætsdag og sundhed. Har du brug for hjælp til lektierne, eller har du bare lyst til at lave lektier sammen med andre, har BG også en studiecafé, hvor du to gange om ugen kan få kvalificeret hjælp fra lærere og vejledere. Solidt, fagligt arbejde danner grobunden for et godt, socialt liv. På BG prioriteres det faglige højt, og efter 2 eller 3 års HF-, IB- eller gymnasieforløb resulterer det i eksamensbeviset, som giver adgang til de videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen har ca. 110 dygtige og engagerede lærere, der også uden for skolen er fagligt engageret i udarbejdelse af lærebøger, universitetsundervisning og lignende. Det smitter naturligvis af på den daglige undervisning i form af forskellige undervisningsformer og faglige udfordringer for eleverne. Du har mulighed for at deltage i nationale og internationale konkurrencer i matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi og samfundsfag. Samtidig arrangerer skolen forskellige camps og debatkonkurrencer som bl.a. BIGMUN, der er en diplomatcamp på engelsk med deltagelse af skoler fra hele verden. Du vil møde varierede arbejdsformer i form af projektarbejde, temadage, fællestimer, forelæsninger, ekskursioner og inkursioner. Herudover er der tradition for en studieretningsrejse i 2.g og en studietur i 3.g, der kan give dig det sidste faglige løft i et eller flere fag. BG har også udvekslingsskoler i USA, Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien, Indien og Kina. Skolen har til huse i nyrenoverede bygninger, der ligger smukt i naturen, men med kort afstand til København.

5 5 STX - Det almene gymnasium BG tilbyder 16 forskellige studieretninger. Fælles for dem alle er, at studieretningsfagene er lagt fast på forhånd. Du skal have en række fællesfag, uanset dit valg af studieretning. Desuden er der forskellige valgfag, som du mere eller mindre frit kan vælge imellem. Du kan læse mere om studieretningerne nedenfor, og du kan læse mere om studieretninger på hjemmesiden Nr. Fag Navn Fakultet 1 Fysik A, Matematik A, Kemi B Science Naturvidenskabelig 2 Kemi A, Matematik A, Fysik B Science Naturvidenskabelig 3 Matematik A, Fysik B, Kemi B Science Naturvidenskabelig 4 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Bioteknologi Naturvidenskabelig 5 Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Geovidenskab Naturvidenskabelig 6 Biologi A, Matematik B, Kemi B Natur og sundhed Naturvidenskabelig 7 Biologi A, Matematik B, Idræt B Natur og sundhed Naturvidenskabelig 8 Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C Globalisering og politik Samfundsvidenskabelig 9 Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C Globalisering og politik Samfundsvidenskabelig 10 Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Økonomi og politik Samfundsvidenskabelig 11 Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B Samfund og sprog Samfundsvidenskabelig 12 Engelsk A, Tysk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 13 Engelsk A, Fransk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 14 Engelsk A, Spansk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 15a 15b Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsætter B/ Fransk fortsætter B Globalisering og sprog Sprogligt-humanistiske 16 Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Musik og sprog Sprogligt-humanistiske

6 6 Valgfag I alle studieretningerne er der nogle frie valgblokke. Her kan du frit lægge den eller de sidste brikker på plads, så din studentereksamen får den drejning, du synes passer til dig. Vælg mellem valgfagene på C-niveau og snus til noget ny. Opgradér et fag til B-niveau og lær mere. Eller vælg evt. et ekstra fag på A-niveau, hvis du synes, du har overskud til det. Mulighederne er mange. På Birkerød Gymnasium udbyder vi nedenstående valgfag. A-niveau B-niveau C-niveau Engelsk Billedkunst Astronomi Fransk F Biologi Billedkunst obl. Fysik Dramatik (Biologi) Kemi Erhvervsøkonomi Dramatik obl. Matematik Fransk Begynder Erhvervsøkonomi Samfundsfag Fysik Filosofi Tysk F Idræt Fransk F Kemi Matematik (kun for HF) Musik Naturgeografi Mediefag B Religion B Samfundsfag Spansk Begynder Fysik (Kemi) Mediefag obl. Musik obl. (Naturgeografi) Områdestudie Kina C Psykologi Tysk F Tysk Begynder Fag i parentes betyder at fagene ligger som bundne valg i studieretningerne. Erhvervsøkonomi forventes udbudt på B-niveau, men forudsætter en godkendelse af Ministeriet (ikke modtaget på nuværende tidspunkt). stx

7 7 Studieretning 1-3 Science 1 Fysik A, Matematik A, Kemi B 2 Kemi A, Matematik A, Fysik B 3 Matematik, Fysik B, Kemi B På disse studieretninger beskæftiger du dig i teori og praksis med naturvidenskabelige emner. Eksperimentelt arbejde indgår med stor vægt i studieretningen enten på skolen eller i forbindelse med ekskursioner til videregående uddannelsesinstitutioner som fx Københavns Universitet eller DTU og til virksomheder. Hermed lærer du om naturens lovmæssigheder, og samtidig lærer du at bearbejde og behandle data. De naturvidenskabelige fag indgår også i samspil med de øvrige fag inden for samfundsvidenskab og humaniora. Herved sikres det, at naturvidenskaben sættes ind i et større perspektiv. Du kan læse mere om disse naturvidenskabelige studieretninger på Studieretning 4 Bioteknologi 4 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B På denne studieretning er der fokus på bioteknologiens anvendelse i forbindelse med landbrugs- og fødevareproduktion samt i forbindelse med bekæmpelse af sygdomme. Gennem en kombination af teori og eksperimentelt arbejde kommer du tæt på løsning af autentiske problemstillinger, og du får mulighed for at arbejde sammen med forsknings- og produktionsmiljøer uden for skolen. Du lærer også at sætte din erhvervede viden om bioteknologi og de øvrige naturvidenskabelige fag ind i en samfundsfaglig og humanistisk sammenhæng, fx når du skal tage stilling til fordele og ulemper ved at anvende genteknologi. Du kan læse mere om den bioteknologiske studieretning på

8 8 Studieretning 5 Geovidenskab 5 Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Orkanen Sandy rammer den nordamerikanske kyst med ødelæggende og dødelig kraft; tsunamier skyller ind på kysterne i Indonesien og Japan og forårsager massive ødelæggelser. Regnen udebliver i Sudan, og i Italien skyller biler og huse i floderne efter voldsomme regnskyl. Hvis du er interesseret i disse og lignende fænomener og vil vide mere om baggrunden for dem og deres mulige forklaringer, skal du overveje at læse Geovidenskab A. I Geovidenskab tages der udgangspunkt i en tværvidenskabelig behandling af aktuelle problemstillinger af global betydning, ved anvendelse af fagene fysik og naturgeografi. I samspillet mellem disse fag opnås en dybdegående indsigt og viden omkring de geovidenskabelige problemstillinger. I Geovidenskab er undervisningen koblet med eksperimentelt arbejde i laboratoriet og i felten. Du kan læse mere om den geovidenskabelige studieretning på ww.birke-gym.dk Studieretning 6-7 Natur og sundhed 6 Biologi A, Matematik B, Kemi B 7 Biologi A, Matematik B, Idræt B På disse studieretninger beskæftiger du dig med biologiske forhold i bred forstand. Gennem vekselvirkning mellem teori, eksperimenter og feltarbejde lærer du at forstå en række grundlæggende biologiske forhold inden for emner som sundhed, genetik, bioteknologi og miljø. De behandlede emner og problemer belyses på alle biologiske niveauer fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. Vælger du at tone din studieretning med idræt får du viden og redskaber til at holde dig sund resten af livet. Vælger du at tone studieretningen med kemi, har du måske overvejet en karriere som forsker i medicinindustrien. Du kan læse mere om studieretningerne inden for Natur og sundhed på stx

9 9 Studieretning 8-9 Globalisering og politik 8 Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C 9 Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C Disse studieretninger giver dig indblik i såvel nationale som internationale samfundsforhold. Du lærer om samfundsforhold i Danmark og om landets samspil med resten af verden. På denne studieretning får du en værktøjskasse til at analysere verden omkring dig. Matematik indgår i vid udstrækning, fx når du lærer om nationaløkonomi og baggrunden for finanskrisen, eller når du udfører statistiske tests. I naturgeografi lærer du om naturforholds betydning regionalt og globalt. Interesserer du dig for samfundsforhold, og ønsker du at arbejde dybtgående med samfundsfaglige problemstillinger, er dette måske studieretningen for dig! Du kan læse mere om disse studieretninger på Studieretning 10 Økonomi og politik 10 Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Denne studieretning har et særligt fokus på økonomi og samspillet mellem virksomheder og det samfund, som virksomhederne er en del af. Hvordan skaber vi et rigt samfund til gavn for dig og samfundet? Økonomi er i fokus på denne studieretning. Du lærer blandt andet, hvordan en virksomhed arbejder for at skabe overskud. Du lærer om samfundsøkonomien i Danmark og internationalt. Du lærer også om, hvordan virksomhedens økonomi og samfundsøkonomien hænger sammen, og du får kvalificerede analytiske redskaber til at kunne forstå alle de mekanismer, der i et kompliceret samspil styrer den globale udvikling. Studieretningen har de sidste par år også været en af skolens IT-klasser. Du kan læse mere om studieretningen Økonomi og politik på

10 10 Studieretning 11 Samfund og sprog 11 Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B På denne studieretning kombinerer du verdenssproget engelsk med samfundsfag og matematik. Du opnår en bred almen viden om danske samfundsforhold med mulighed for at udvide perspektivet til det internationale, hvis du opgraderer samfundsfag til A- niveau. Matematikken indgår i samspil med samfundsfag, når du arbejder med nationaløkonomi eller med opinionsundersøgelser. På denne studieretning får du redskaber til at forstå, hvordan menneskets identitet dannes, herunder betydningen af faktorer som den sociale arvs og mediernes betydning for det post-moderne menneskes valg af livsstil. Du kan læse mere om studieretningen Samfund og sprog på Studieretning Sprog og medier 12 Engelsk A, Tysk A, Mediefag B 13 Engelsk A, Fransk A, Mediefag B 14 Engelsk A, Spansk A, Mediefag B På disse studieretninger kan du vælge de klassiske sprogfag i forskellige kombinationer med mediefag. Studieretningen giver dig mulighed for at forholde dig til det globale samfund, hvor digitale medier spiller en stadig større rolle. Du arbejder med sprogene i bred forstand mundtligt, skriftligt og i billeder, således at du opnår kvalificerede kommunikative kompetencer i de enkelte sprog. I mediefaget arbejder du med mindre filmprojekter, hvor du introduceres til filmkomposition samt den mere praktiske side af filmhåndværket. På disse studieretninger får du rig mulighed for at anvende både dine analytiske og kreative evner, og du får et solidt teoretisk og praktisk fundament indenfor medier. Du kan læse mere om disse studieretninger på stx

11 11 Studieretning 16 musik og Sprog 16 Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Studieretning 15 a+b Globalisering og sprog 15a Engelsk A, Spansk A, Tysk Fortsætter B 15b Engelsk A, Spansk A, Fransk Fortsætter B På denne studieretning spiller sprogfagene en helt særlig rolle, da du får mulighed for at kombinere engelsk med to andre fremmedsprog på højt niveau. Det kan være spansk, tysk eller fransk. Ud over at du lærer fremmedsprog mundtligt såvel som skriftligt får du en række sprogværktøjer, der er meget efterspurgt i en stadig mere globaliseret verden, hvor sprog og kulturel forståelse er nødvendige. Samtidig får du på denne studieretning et grundigt indblik i de kulturkredse og samfund, hvor sprogene tales. Sproget er nøglen til at forstå verden og menneskers måde at tænke på. Vil du udvikle dine stærke analytiske evner endnu mere, og interesserer du dig for sprog? Så er dette måske studieretningen for dig! Du kan læse mere om studieretningen på På denne studieretning får du musik på højt niveau i kombination med engelsk og samfundsfag. Ligesom engelsk, der er den moderne verdens kommunikationsplatform, er musik et sprog til at forstå og fortolke verden. På denne studieretning får du musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse og generelle studie- og samarbejdskompetencer, som rækker langt ud over faget. Du lærer at analysere kunstprodukter, sætte dem i kulturel sammenhæng, og du er samtidig med til at præge det sociale og kulturelle miljø på skolen med koncerter, cafeer, musicals og andre musikalske indslag. Udover at musik udvikler analytiske og kunstneriske evner, lærer du i de teoretiske timer at analysere og diskutere musik på et kvalificeret niveau, og ikke mindst at sætte det i et samfundsmæssigt perspektiv. Her er samarbejdet med engelsk og samfundsfag væsentligt. Interesserer du dig for musik, sprog og samfundsforhold, er dette en oplagt valgmulighed for dig. Du kan læse mere om studieretningen på

12 12 Debat og samarbejde indgår i stor udstrækning i undervisningen.

13 13 Højere Forberedelseseksamen (HF) På BG er eleverne i centrum. Højere Forberedelseseksamen på BG er et fleksibelt, spændende og krævende forløb, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. HF-uddannelsen er en bred ungdomsuddannelse, der giver dig mulighed for at inddrage de erfaringer, du har gjort dig andre steder. For at blive optaget på HF skal du have afsluttet 10. klasse eller have lavet noget andet kvalificerende. Du møder mange nye mennesker og muligheder. Der vil ofte være aldersspredning i klassen, da nogle kommer direkte fra folkeskolen, mens andre har været ude af skolesystemet i flere år eller har taget en del af en uddannelse på en teknisk skole, handelsskolen eller gymnasiet. På HF får du ikke årskarakterer, der tæller med i eksamensresultatet, men du skal til gengæld til eksamen i alle dine fag. Du vil løbende få klare tilbagemeldinger om, hvordan det går dig i de forskellige fag, så du har et solidt billede af din udvikling og dine muligheder. Du er selv den hovedansvarlige for din HF-uddannelse, men vi gør alt, hvad vi kan, for at give dig et udbytterigt forløb. Den 2-årige HF-uddannelse på BG indeholder: Fællesfagene, som er de mere traditionelle fag: dansk, engelsk, matematik og idræt, samt de lidt bredere fag: naturvidenskab, hvor emner fra biologi, geografi og kemi indgår, samt kultur- og samfundsfag, der forener fagene historie, religion og samfundsfag. HF

14 14 Udendørs aktiviteter supplerer undervisningen. Valgfagene som er en række fag, du skal have for at få en fuld HF-eksamen (se nedenfor). Du har din egen tutor, som taler med dig nogle gange om året om din skolegang. Valg Du har mulighed for at foretage en række valg og dermed få den toning af dit HFforløb, som du ønsker. Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning, så du efter HF-eksamen kan komme videre i netop den retning, du vil: Du skal vælge et praktisk/musisk fag. På BG kan du vælge mellem musik og billedkunst Derudover skal du vælge mindst 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau I 1HF kan du vælge mellem følgende valgfag: Fysik C Fransk C, tysk C eller spansk B Du kan også vælge at placere alle dine valgfag i 2HF. I 2HF skal du vælge mellem en lang række fag på B- eller C-niveau: B-niveau: billedkunst, biologi, fransk, fysik, geografi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk og tysk C-niveau: dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, oldtidskundskab, psykologi, kinesiske områdestudier.

15 15 Musik er et af mange kreative fag. Opbygning I skemaet herunder kan du se, hvordan timefordelingen i HF-uddannelsen på BG ser ud. Hver time- eller lektion er på 100 minutter. Du kan læse mere om HF-uddannelsen på 1HF 2HF Dansk 2 2,5/3 Engelsk 1,5 2,5/3 Matematik 2,5 - Idræt 1,5 - Praktisk/musiske fag 1,5 - Naturvidenskab 4,5 - Kultur og samfund 2 4 Valgfag C i 1HF 1,5 - Valgfag B i 2HF - 2,5 Valgfag B/C i 2HF - 2,5/1,5 Valgfag C i 2HF - 1,5 HF

16 16 International Baccalaureate på Birkerød Gymnasium Når du starter på den 2-årige IB Diplomuddannelse (International Baccalaureate) åbner en verden af muligheder sig. IB Diplom-uddannelsen er den førende internationale uddannelse for årige og udbydes i mere end 136 lande. IB uddannelsen har hovedsæde i Geneve og har lokale kontorer i alle dele af verden. Det er en omfattende og udfordrende uddannelse som indeholder mange forskellige fag, der samlet giver dig adgang til universiteter verden over. Uddannelsen er derfor anerkendt i internationale cirkler. En væsentlig årsag til IB-uddannelsens anerkendelse og gode ry stammer fra de krav som stilles til uddannelsens faglighed og akademiske niveau. Hvert IB fag er under kontinuerlig revision. Hvert femte år bliver hele pensum evalueret og opdateret for at blive ført ajour med både samfundsudviklingen og de teknologiske fremskridt. Birkerød Gymnasium er en af de ældste IB-skoler i Danmark. Siden 1991 har vi udbudt både IB Diplom-uddannelsen samt den forberedende et-årige Pre-IB uddannelse. Sidstnævnte er skræddersyet til de elever som ikke har mulighed for direkte at blive optaget på IB Diplom uddannelsen. På skolen udgør eleverne en god blanding af lokale og internationale elever. Birkerød Gymnasium er karakteriseret ved at højt aktivitetsniveau fra morgen til aften, hvilket delvis skyldes kostskolen, som dagligt huser 76 elever fra mange forskellige lande. Lærerne, som underviser på IB Diplomuddannelsen, er alle specialister inden for deres felt. Alle har en universitetsbaggrund og er løbende på efteruddannelse i de nyeste undervisnings- og pædagogiske tendenser. Yderligere deltager alle i internationale konferencer og workshops. Vælger du IB Diplom-uddannelsen eller Pre-IB, bliver du således en del af en dansk skole; men ikke en helt almindelig dansk skole. Med mere end 40 nationaliteter tales der mange forskellige sprog på gangene og i klasseværelserne. Når den årlige BIGMUN konference (som er en modellering af en rigtig FN-konference) finder sted på skolen, mærkes den internationale atmosfære tydeligt. Sam-eksistensen mellem det danske og internationale skolesystem samt tilstedeværelsen af kostskolen, sikrer et meget åbent og livligt akademisk miljø, hvor alle tilbydes muligheder. Yderligere har skolen gennemgået en modernisering og udbygning i de senere år, så de fysiske rammer er i top. Dertil kommer adgang til et stort udbud af den seneste undervisningsteknologi.

17 17 STRUKTUR OG INDHOLD AF PRE-IB OG IB DIPLOM UDDANNELSERNE PRE-IB Pre-IB uddannelsen er berammet til et år. Der undervises udelukkende på engelsk. Første semester er identisk med det danske uddannelsessystem indenfor STX, så skift mellem den danske og internationale ungdomsuddannelse tilbydes i perioden, såfremt det er ønskeligt. Andet semester er organiseret med det formål at forberede den studerende til optagelse på IB Diplom-uddannelsen. Fagene på Pre-IB er: To hovedsprog. Engelsk og Dansk. Fransk (kun for de elever som har minimum tre års forudgående kendskab til sproget) Historie og samfundsfag Naturfag hvor der skal vælges to ud af følgende fag: - Fysik - Kemi - Biologi - Naturgeografi. Matematik Kreativt fag som billedkunst eller musik Tværfaglige aktiviteter og forløb. Besøg på CERN i Schweiz. mindst et fag i hver gruppe undtagen i gruppe 6 (Musik eller billedkunst), som er valgfri. Faggrupperne er nærmere beskrevet nedenfor. Hvert fag udbydes på High Level (HL) og Standard Level (SL). Eleven skal vælge 3 fag på HL og 3 fag på SL. Hvert fag undervises i to år og afsluttes både med point fra Internal Assessment (IA) og den afsluttende eksamen i maj. Alle afsluttede eksamener er skriftligt og eksternt stillede af den centrale IB organisation. IB DIPLOM Den 2-årige IB Diplom-uddannelse består af fire elementer som illustreret i IB cirklen, hvor kernen er Theory of Knowledge, Extended Essay og CAS. Rundt om denne obligatoriske kerne ses fagene inddelt i seks grupper. Fagene Der udbydes seks grupper af fag på IB uddannelsen, hvorfra man skal vælge IB

18 18 Mange nationaliteter er repræsenteret på IB. Global Culture Fair viser mangfoldigheden på BG. Teori/filosofi Denne del er kaldet TOK (Theory Of Knowledge) Faget er obligatorisk for alle IB studerende. Det afsluttes ikke med en skriftlig eksamen; men hver elev gennemfører en intern præsentation og skriver et essay som efterfølgende bedømmes af en ekstern lærer. Extended essay - EE EE er en omfattende rapport (4.000 ord) om et selvvalgt fagligt emne. Et extended essay bliver som andre rapporter evalueret af en ekstern censor. Både TOK og EE har relativ stor vægt på det endelige IB bevis. Praktisk/kreativ del - CAS projekt CAS står for Creativity, Action og Service. Sideløbende med deltagelse i undervisningen skal IB-eleverne gennemføre 150 timers arbejde inden for de tre områder. I slutningen af IB studiet skal de aflevere en rapport, som reflekterer over, hvordan disse aktiviteter har påvirket og udviklet deres personlighed. IB FAG Alle IB-elever skal vælge seks fag. Tre skal være på højt niveau, mens de resterende tre skal være på standardniveau. Sprog A. Normalt er dette fag elevens modersmål. Der undervises i engelsk og dansk; men har eleverne et tredie sprog som modersmål, er det ligeledes muligt at vælge det som selvstudie (self-taught). I faget A literature (dansk, engelsk eller eget modersmål) undervises udelukkende i litteratur. I faget A Language and Literature (kun engelsk) vil litterære værker og forskellige ikke-litterære kilder, genre og media indgå. Sprog B. Fagene i Sprog B kategorien udgøres af Dansk B, Engelsk B og Fransk B. Yderligere tilbyder vi Spansk på begynderniveau (ab initio). Det vægtes højt at kunne kommunikere ifm. hverdagsaktiviteter samt opnå en god fornemmelse for kulturen i de forskellige lande, hvor sproget tales. Vælges sprogfaget på højt niveau indgår der arbejde med to litterære værker. Individ og samfund. Indenfor denne gruppe af fag udbydes History, Geography samt Business & Management. Historiefaget koncentrerer sig om nyere tid med afsæt i verdenskrigenes betydning og udviklingen af international økonomi. Geografifaget har fokus på kulturelle aspekter samt miljø og jordens ressourcer. Endelig vil erhvervsøkonomifaget indeholde en struktureret og kritisk gennemgang af de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter i et dynamisk, internationalt forretningsmiljø.

19 19 Åbningshøjtidlighed - BIGMUN. Eksperimentelt naturfagsarbejde. Skolen udbyder tre fag: Biology som centrerer sig om celler, biokemi, genetik, sundhed og fysiologi. Physics, hvor kernestoffet er indenfor mekanik, bølger, elektricitet og atomfysik. Derudover Chemistry, som har pensum i molekyler, syre/baser, organisk kemi mm. For alle fag gælder det, at eksperimentelt arbejde udgør en vigtig del af undervisningen. Endelig skal der udarbejdes og afleveres en omfattende tværfaglig rapport - Group 4 project. Matematik. Faget udbydes på tre niveauer, som alle dækker områderne algebra, geometri, kalkulationer, sandsynlighed og statistik. Det mest krævende niveau er tilegnet elever, der ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse. Omvendt er de andre niveauer til elever som ønsker at blive mere fortrolige med matematikkens mangfoldigheder uden nødvendigvis at skulle bruge disse evner intensivt fremover. Musik eller billedkunst. I de kreative fag deles undervisningen op i to fokusområder, som skal mestres af eleverne. Det første område er Art Practice med fokus på træning af kunstneriske og æstetiske evner gennem produktion af egne værker. Det andet område er Analytic Evaluation med hovedvægten lagt på træning af elevens evne til at forstå og analysere forskellige former for kunst/musik. Sidstnævnte sker gerne gennem skriftligt arbejde. Ønskes der ikke et kreativt fag, åbnes der mulighed for at vælge et ekstra fra de andre fag nævnt ovenfor (dog undtaget matematik). ADGANGSKRITERIER Pre-IB: Ansøgerne skal være fyldt 15 år ved start af uddannelsen og have mindst ni års forudgående skolegang. Der kræves et vist akademisk niveau hos ansøgerne. For IB: Ansøgerne skal være fyldt 16 og have mindst 10 års forudgående skolegang. Der kræves også her et tilstrækkeligt akademisk niveau for at blive optaget. Derfor er en dansk 10.-klasseseksamen eller et års ophold på en amerikansk high school IKKE tilstrækkeligt til at blive optaget på den krævende 2-årige IB Diplomuddannelse. Har du spørgsmål til IB-uddannelserne, er du velkommen til at søge flere informationer på vores hjemmeside eller kontakte vores IB kontor på: Tlf: (+45) Mail: IB

20 Birkerød Gymnasium,hf, IB & kostskole SØNDERVANGEN BIRKERØD TLF Outsource dk

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere