Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole"

Transkript

1 Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014

2 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt, men med et internationalt fokus, da vi har elever fra 40 forskellige nationaliteter. Som ét af blot fire gymnasier i Danmark har vi alle de uddannelser, et gymnasium kan rumme under samme tag, nemlig: STX, HF og international studentereksamen (IB). På vores kostskole bor der elever fra de tre forskellige uddannelsesformer. Vi føler os forpligtede til hver dag at yde det bedste, vi kan, og forventer, at du som kommende elev gør det samme. Du investerer tre år af dit liv på BG, og betalingen kommer mange gange igen, hvis du kaster dig ind i skolens faglige og sociale aktiviteter med energi og vilje til at gøre en forskel. Til at hjælpe dig gennem din ungdomsuddannelse stiller BG en professionel og særdeles velkvalificeret medarbejderstab til rådighed. Den er garanten for, at du stilles over for faglige udfordringer, som giver dig mulighederne for at få alle dine talenter til at folde sig ud. På gensyn! Anders Kloppenborg

3 3 BG en verden af muligheder Studietur til Kina. Feltarbejde i Naturgeografi. BG er et helt særligt gymnasium. Her har vi plads til alle typer, og man kan være sig selv i et åbent og givende fællesskab. BG står for faglige udfordringer og har en stærk tradition for, at eleverne aktivt, ansvarligt og alsidigt er med til at skabe skolens liv og give den nerve og nærvær. BG er en levende skole med et sprudlende socialt liv og masser af stærke oplevelser en skole med humør og hastighed. På BG er der et væld af kreative fritidsaktiviteter, hvor alle elever kan mødes og udvikles. Vi har fra i år vores egen nyhedskanal BG NEWS med elever i rollen som reportere. Der er frivillig musik, forfatter- og debatarrangementer samt fester og fredagscafe. Hvis du ønsker at udfolde dig fysisk, er der sportsturneringer inden for fx volleyball, håndbold og ikke mindst fodbold, hvor vi fejrer store triumfer med både vores drengeog pigehold. Aktiviteterne bestemmes i høj grad af eleverne, så har du en god idé, er det bare om at komme i gang. På BG kan alle komme til orde. Vi lægger vægt på, at eleverne kan engagere sig, og at de ca elever har indflydelse på skolens daglige liv. De forskellige elevorganer spiller en aktiv rolle i tilrettelæggelsen af de sociale aktiviteter. De ugentlige morgensamlinger binder kommunikationen på skolen sammen, ligesom alle følger med i hinandens færden via vores fælles it-platform, Lectio, skolens hjemmeside og nyhedskanalen BG NEWS.

4 4 Musical Montmartre. Idrætsdag og sundhed. Har du brug for hjælp til lektierne, eller har du bare lyst til at lave lektier sammen med andre, har BG også en studiecafé, hvor du to gange om ugen kan få kvalificeret hjælp fra lærere og vejledere. Solidt, fagligt arbejde danner grobunden for et godt, socialt liv. På BG prioriteres det faglige højt, og efter 2 eller 3 års HF-, IB- eller gymnasieforløb resulterer det i eksamensbeviset, som giver adgang til de videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen har ca. 110 dygtige og engagerede lærere, der også uden for skolen er fagligt engageret i udarbejdelse af lærebøger, universitetsundervisning og lignende. Det smitter naturligvis af på den daglige undervisning i form af forskellige undervisningsformer og faglige udfordringer for eleverne. Du har mulighed for at deltage i nationale og internationale konkurrencer i matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi og samfundsfag. Samtidig arrangerer skolen forskellige camps og debatkonkurrencer som bl.a. BIGMUN, der er en diplomatcamp på engelsk med deltagelse af skoler fra hele verden. Du vil møde varierede arbejdsformer i form af projektarbejde, temadage, fællestimer, forelæsninger, ekskursioner og inkursioner. Herudover er der tradition for en studieretningsrejse i 2.g og en studietur i 3.g, der kan give dig det sidste faglige løft i et eller flere fag. BG har også udvekslingsskoler i USA, Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien, Indien og Kina. Skolen har til huse i nyrenoverede bygninger, der ligger smukt i naturen, men med kort afstand til København.

5 5 STX - Det almene gymnasium BG tilbyder 16 forskellige studieretninger. Fælles for dem alle er, at studieretningsfagene er lagt fast på forhånd. Du skal have en række fællesfag, uanset dit valg af studieretning. Desuden er der forskellige valgfag, som du mere eller mindre frit kan vælge imellem. Du kan læse mere om studieretningerne nedenfor, og du kan læse mere om studieretninger på hjemmesiden Nr. Fag Navn Fakultet 1 Fysik A, Matematik A, Kemi B Science Naturvidenskabelig 2 Kemi A, Matematik A, Fysik B Science Naturvidenskabelig 3 Matematik A, Fysik B, Kemi B Science Naturvidenskabelig 4 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Bioteknologi Naturvidenskabelig 5 Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Geovidenskab Naturvidenskabelig 6 Biologi A, Matematik B, Kemi B Natur og sundhed Naturvidenskabelig 7 Biologi A, Matematik B, Idræt B Natur og sundhed Naturvidenskabelig 8 Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C Globalisering og politik Samfundsvidenskabelig 9 Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C Globalisering og politik Samfundsvidenskabelig 10 Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Økonomi og politik Samfundsvidenskabelig 11 Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B Samfund og sprog Samfundsvidenskabelig 12 Engelsk A, Tysk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 13 Engelsk A, Fransk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 14 Engelsk A, Spansk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 15a 15b Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsætter B/ Fransk fortsætter B Globalisering og sprog Sprogligt-humanistiske 16 Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Musik og sprog Sprogligt-humanistiske

6 6 Valgfag I alle studieretningerne er der nogle frie valgblokke. Her kan du frit lægge den eller de sidste brikker på plads, så din studentereksamen får den drejning, du synes passer til dig. Vælg mellem valgfagene på C-niveau og snus til noget ny. Opgradér et fag til B-niveau og lær mere. Eller vælg evt. et ekstra fag på A-niveau, hvis du synes, du har overskud til det. Mulighederne er mange. På Birkerød Gymnasium udbyder vi nedenstående valgfag. A-niveau B-niveau C-niveau Engelsk Billedkunst Astronomi Fransk F Biologi Billedkunst obl. Fysik Dramatik (Biologi) Kemi Erhvervsøkonomi Dramatik obl. Matematik Fransk Begynder Erhvervsøkonomi Samfundsfag Fysik Filosofi Tysk F Idræt Fransk F Kemi Matematik (kun for HF) Musik Naturgeografi Mediefag B Religion B Samfundsfag Spansk Begynder Fysik (Kemi) Mediefag obl. Musik obl. (Naturgeografi) Områdestudie Kina C Psykologi Tysk F Tysk Begynder Fag i parentes betyder at fagene ligger som bundne valg i studieretningerne. Erhvervsøkonomi forventes udbudt på B-niveau, men forudsætter en godkendelse af Ministeriet (ikke modtaget på nuværende tidspunkt). stx

7 7 Studieretning 1-3 Science 1 Fysik A, Matematik A, Kemi B 2 Kemi A, Matematik A, Fysik B 3 Matematik, Fysik B, Kemi B På disse studieretninger beskæftiger du dig i teori og praksis med naturvidenskabelige emner. Eksperimentelt arbejde indgår med stor vægt i studieretningen enten på skolen eller i forbindelse med ekskursioner til videregående uddannelsesinstitutioner som fx Københavns Universitet eller DTU og til virksomheder. Hermed lærer du om naturens lovmæssigheder, og samtidig lærer du at bearbejde og behandle data. De naturvidenskabelige fag indgår også i samspil med de øvrige fag inden for samfundsvidenskab og humaniora. Herved sikres det, at naturvidenskaben sættes ind i et større perspektiv. Du kan læse mere om disse naturvidenskabelige studieretninger på Studieretning 4 Bioteknologi 4 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B På denne studieretning er der fokus på bioteknologiens anvendelse i forbindelse med landbrugs- og fødevareproduktion samt i forbindelse med bekæmpelse af sygdomme. Gennem en kombination af teori og eksperimentelt arbejde kommer du tæt på løsning af autentiske problemstillinger, og du får mulighed for at arbejde sammen med forsknings- og produktionsmiljøer uden for skolen. Du lærer også at sætte din erhvervede viden om bioteknologi og de øvrige naturvidenskabelige fag ind i en samfundsfaglig og humanistisk sammenhæng, fx når du skal tage stilling til fordele og ulemper ved at anvende genteknologi. Du kan læse mere om den bioteknologiske studieretning på

8 8 Studieretning 5 Geovidenskab 5 Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Orkanen Sandy rammer den nordamerikanske kyst med ødelæggende og dødelig kraft; tsunamier skyller ind på kysterne i Indonesien og Japan og forårsager massive ødelæggelser. Regnen udebliver i Sudan, og i Italien skyller biler og huse i floderne efter voldsomme regnskyl. Hvis du er interesseret i disse og lignende fænomener og vil vide mere om baggrunden for dem og deres mulige forklaringer, skal du overveje at læse Geovidenskab A. I Geovidenskab tages der udgangspunkt i en tværvidenskabelig behandling af aktuelle problemstillinger af global betydning, ved anvendelse af fagene fysik og naturgeografi. I samspillet mellem disse fag opnås en dybdegående indsigt og viden omkring de geovidenskabelige problemstillinger. I Geovidenskab er undervisningen koblet med eksperimentelt arbejde i laboratoriet og i felten. Du kan læse mere om den geovidenskabelige studieretning på ww.birke-gym.dk Studieretning 6-7 Natur og sundhed 6 Biologi A, Matematik B, Kemi B 7 Biologi A, Matematik B, Idræt B På disse studieretninger beskæftiger du dig med biologiske forhold i bred forstand. Gennem vekselvirkning mellem teori, eksperimenter og feltarbejde lærer du at forstå en række grundlæggende biologiske forhold inden for emner som sundhed, genetik, bioteknologi og miljø. De behandlede emner og problemer belyses på alle biologiske niveauer fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. Vælger du at tone din studieretning med idræt får du viden og redskaber til at holde dig sund resten af livet. Vælger du at tone studieretningen med kemi, har du måske overvejet en karriere som forsker i medicinindustrien. Du kan læse mere om studieretningerne inden for Natur og sundhed på stx

9 9 Studieretning 8-9 Globalisering og politik 8 Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C 9 Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C Disse studieretninger giver dig indblik i såvel nationale som internationale samfundsforhold. Du lærer om samfundsforhold i Danmark og om landets samspil med resten af verden. På denne studieretning får du en værktøjskasse til at analysere verden omkring dig. Matematik indgår i vid udstrækning, fx når du lærer om nationaløkonomi og baggrunden for finanskrisen, eller når du udfører statistiske tests. I naturgeografi lærer du om naturforholds betydning regionalt og globalt. Interesserer du dig for samfundsforhold, og ønsker du at arbejde dybtgående med samfundsfaglige problemstillinger, er dette måske studieretningen for dig! Du kan læse mere om disse studieretninger på Studieretning 10 Økonomi og politik 10 Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Denne studieretning har et særligt fokus på økonomi og samspillet mellem virksomheder og det samfund, som virksomhederne er en del af. Hvordan skaber vi et rigt samfund til gavn for dig og samfundet? Økonomi er i fokus på denne studieretning. Du lærer blandt andet, hvordan en virksomhed arbejder for at skabe overskud. Du lærer om samfundsøkonomien i Danmark og internationalt. Du lærer også om, hvordan virksomhedens økonomi og samfundsøkonomien hænger sammen, og du får kvalificerede analytiske redskaber til at kunne forstå alle de mekanismer, der i et kompliceret samspil styrer den globale udvikling. Studieretningen har de sidste par år også været en af skolens IT-klasser. Du kan læse mere om studieretningen Økonomi og politik på

10 10 Studieretning 11 Samfund og sprog 11 Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B På denne studieretning kombinerer du verdenssproget engelsk med samfundsfag og matematik. Du opnår en bred almen viden om danske samfundsforhold med mulighed for at udvide perspektivet til det internationale, hvis du opgraderer samfundsfag til A- niveau. Matematikken indgår i samspil med samfundsfag, når du arbejder med nationaløkonomi eller med opinionsundersøgelser. På denne studieretning får du redskaber til at forstå, hvordan menneskets identitet dannes, herunder betydningen af faktorer som den sociale arvs og mediernes betydning for det post-moderne menneskes valg af livsstil. Du kan læse mere om studieretningen Samfund og sprog på Studieretning Sprog og medier 12 Engelsk A, Tysk A, Mediefag B 13 Engelsk A, Fransk A, Mediefag B 14 Engelsk A, Spansk A, Mediefag B På disse studieretninger kan du vælge de klassiske sprogfag i forskellige kombinationer med mediefag. Studieretningen giver dig mulighed for at forholde dig til det globale samfund, hvor digitale medier spiller en stadig større rolle. Du arbejder med sprogene i bred forstand mundtligt, skriftligt og i billeder, således at du opnår kvalificerede kommunikative kompetencer i de enkelte sprog. I mediefaget arbejder du med mindre filmprojekter, hvor du introduceres til filmkomposition samt den mere praktiske side af filmhåndværket. På disse studieretninger får du rig mulighed for at anvende både dine analytiske og kreative evner, og du får et solidt teoretisk og praktisk fundament indenfor medier. Du kan læse mere om disse studieretninger på stx

11 11 Studieretning 16 musik og Sprog 16 Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Studieretning 15 a+b Globalisering og sprog 15a Engelsk A, Spansk A, Tysk Fortsætter B 15b Engelsk A, Spansk A, Fransk Fortsætter B På denne studieretning spiller sprogfagene en helt særlig rolle, da du får mulighed for at kombinere engelsk med to andre fremmedsprog på højt niveau. Det kan være spansk, tysk eller fransk. Ud over at du lærer fremmedsprog mundtligt såvel som skriftligt får du en række sprogværktøjer, der er meget efterspurgt i en stadig mere globaliseret verden, hvor sprog og kulturel forståelse er nødvendige. Samtidig får du på denne studieretning et grundigt indblik i de kulturkredse og samfund, hvor sprogene tales. Sproget er nøglen til at forstå verden og menneskers måde at tænke på. Vil du udvikle dine stærke analytiske evner endnu mere, og interesserer du dig for sprog? Så er dette måske studieretningen for dig! Du kan læse mere om studieretningen på På denne studieretning får du musik på højt niveau i kombination med engelsk og samfundsfag. Ligesom engelsk, der er den moderne verdens kommunikationsplatform, er musik et sprog til at forstå og fortolke verden. På denne studieretning får du musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse og generelle studie- og samarbejdskompetencer, som rækker langt ud over faget. Du lærer at analysere kunstprodukter, sætte dem i kulturel sammenhæng, og du er samtidig med til at præge det sociale og kulturelle miljø på skolen med koncerter, cafeer, musicals og andre musikalske indslag. Udover at musik udvikler analytiske og kunstneriske evner, lærer du i de teoretiske timer at analysere og diskutere musik på et kvalificeret niveau, og ikke mindst at sætte det i et samfundsmæssigt perspektiv. Her er samarbejdet med engelsk og samfundsfag væsentligt. Interesserer du dig for musik, sprog og samfundsforhold, er dette en oplagt valgmulighed for dig. Du kan læse mere om studieretningen på

12 12 Debat og samarbejde indgår i stor udstrækning i undervisningen.

13 13 Højere Forberedelseseksamen (HF) På BG er eleverne i centrum. Højere Forberedelseseksamen på BG er et fleksibelt, spændende og krævende forløb, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. HF-uddannelsen er en bred ungdomsuddannelse, der giver dig mulighed for at inddrage de erfaringer, du har gjort dig andre steder. For at blive optaget på HF skal du have afsluttet 10. klasse eller have lavet noget andet kvalificerende. Du møder mange nye mennesker og muligheder. Der vil ofte være aldersspredning i klassen, da nogle kommer direkte fra folkeskolen, mens andre har været ude af skolesystemet i flere år eller har taget en del af en uddannelse på en teknisk skole, handelsskolen eller gymnasiet. På HF får du ikke årskarakterer, der tæller med i eksamensresultatet, men du skal til gengæld til eksamen i alle dine fag. Du vil løbende få klare tilbagemeldinger om, hvordan det går dig i de forskellige fag, så du har et solidt billede af din udvikling og dine muligheder. Du er selv den hovedansvarlige for din HF-uddannelse, men vi gør alt, hvad vi kan, for at give dig et udbytterigt forløb. Den 2-årige HF-uddannelse på BG indeholder: Fællesfagene, som er de mere traditionelle fag: dansk, engelsk, matematik og idræt, samt de lidt bredere fag: naturvidenskab, hvor emner fra biologi, geografi og kemi indgår, samt kultur- og samfundsfag, der forener fagene historie, religion og samfundsfag. HF

14 14 Udendørs aktiviteter supplerer undervisningen. Valgfagene som er en række fag, du skal have for at få en fuld HF-eksamen (se nedenfor). Du har din egen tutor, som taler med dig nogle gange om året om din skolegang. Valg Du har mulighed for at foretage en række valg og dermed få den toning af dit HFforløb, som du ønsker. Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning, så du efter HF-eksamen kan komme videre i netop den retning, du vil: Du skal vælge et praktisk/musisk fag. På BG kan du vælge mellem musik og billedkunst Derudover skal du vælge mindst 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau I 1HF kan du vælge mellem følgende valgfag: Fysik C Fransk C, tysk C eller spansk B Du kan også vælge at placere alle dine valgfag i 2HF. I 2HF skal du vælge mellem en lang række fag på B- eller C-niveau: B-niveau: billedkunst, biologi, fransk, fysik, geografi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk og tysk C-niveau: dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, oldtidskundskab, psykologi, kinesiske områdestudier.

15 15 Musik er et af mange kreative fag. Opbygning I skemaet herunder kan du se, hvordan timefordelingen i HF-uddannelsen på BG ser ud. Hver time- eller lektion er på 100 minutter. Du kan læse mere om HF-uddannelsen på 1HF 2HF Dansk 2 2,5/3 Engelsk 1,5 2,5/3 Matematik 2,5 - Idræt 1,5 - Praktisk/musiske fag 1,5 - Naturvidenskab 4,5 - Kultur og samfund 2 4 Valgfag C i 1HF 1,5 - Valgfag B i 2HF - 2,5 Valgfag B/C i 2HF - 2,5/1,5 Valgfag C i 2HF - 1,5 HF

16 16 International Baccalaureate på Birkerød Gymnasium Når du starter på den 2-årige IB Diplomuddannelse (International Baccalaureate) åbner en verden af muligheder sig. IB Diplom-uddannelsen er den førende internationale uddannelse for årige og udbydes i mere end 136 lande. IB uddannelsen har hovedsæde i Geneve og har lokale kontorer i alle dele af verden. Det er en omfattende og udfordrende uddannelse som indeholder mange forskellige fag, der samlet giver dig adgang til universiteter verden over. Uddannelsen er derfor anerkendt i internationale cirkler. En væsentlig årsag til IB-uddannelsens anerkendelse og gode ry stammer fra de krav som stilles til uddannelsens faglighed og akademiske niveau. Hvert IB fag er under kontinuerlig revision. Hvert femte år bliver hele pensum evalueret og opdateret for at blive ført ajour med både samfundsudviklingen og de teknologiske fremskridt. Birkerød Gymnasium er en af de ældste IB-skoler i Danmark. Siden 1991 har vi udbudt både IB Diplom-uddannelsen samt den forberedende et-årige Pre-IB uddannelse. Sidstnævnte er skræddersyet til de elever som ikke har mulighed for direkte at blive optaget på IB Diplom uddannelsen. På skolen udgør eleverne en god blanding af lokale og internationale elever. Birkerød Gymnasium er karakteriseret ved at højt aktivitetsniveau fra morgen til aften, hvilket delvis skyldes kostskolen, som dagligt huser 76 elever fra mange forskellige lande. Lærerne, som underviser på IB Diplomuddannelsen, er alle specialister inden for deres felt. Alle har en universitetsbaggrund og er løbende på efteruddannelse i de nyeste undervisnings- og pædagogiske tendenser. Yderligere deltager alle i internationale konferencer og workshops. Vælger du IB Diplom-uddannelsen eller Pre-IB, bliver du således en del af en dansk skole; men ikke en helt almindelig dansk skole. Med mere end 40 nationaliteter tales der mange forskellige sprog på gangene og i klasseværelserne. Når den årlige BIGMUN konference (som er en modellering af en rigtig FN-konference) finder sted på skolen, mærkes den internationale atmosfære tydeligt. Sam-eksistensen mellem det danske og internationale skolesystem samt tilstedeværelsen af kostskolen, sikrer et meget åbent og livligt akademisk miljø, hvor alle tilbydes muligheder. Yderligere har skolen gennemgået en modernisering og udbygning i de senere år, så de fysiske rammer er i top. Dertil kommer adgang til et stort udbud af den seneste undervisningsteknologi.

17 17 STRUKTUR OG INDHOLD AF PRE-IB OG IB DIPLOM UDDANNELSERNE PRE-IB Pre-IB uddannelsen er berammet til et år. Der undervises udelukkende på engelsk. Første semester er identisk med det danske uddannelsessystem indenfor STX, så skift mellem den danske og internationale ungdomsuddannelse tilbydes i perioden, såfremt det er ønskeligt. Andet semester er organiseret med det formål at forberede den studerende til optagelse på IB Diplom-uddannelsen. Fagene på Pre-IB er: To hovedsprog. Engelsk og Dansk. Fransk (kun for de elever som har minimum tre års forudgående kendskab til sproget) Historie og samfundsfag Naturfag hvor der skal vælges to ud af følgende fag: - Fysik - Kemi - Biologi - Naturgeografi. Matematik Kreativt fag som billedkunst eller musik Tværfaglige aktiviteter og forløb. Besøg på CERN i Schweiz. mindst et fag i hver gruppe undtagen i gruppe 6 (Musik eller billedkunst), som er valgfri. Faggrupperne er nærmere beskrevet nedenfor. Hvert fag udbydes på High Level (HL) og Standard Level (SL). Eleven skal vælge 3 fag på HL og 3 fag på SL. Hvert fag undervises i to år og afsluttes både med point fra Internal Assessment (IA) og den afsluttende eksamen i maj. Alle afsluttede eksamener er skriftligt og eksternt stillede af den centrale IB organisation. IB DIPLOM Den 2-årige IB Diplom-uddannelse består af fire elementer som illustreret i IB cirklen, hvor kernen er Theory of Knowledge, Extended Essay og CAS. Rundt om denne obligatoriske kerne ses fagene inddelt i seks grupper. Fagene Der udbydes seks grupper af fag på IB uddannelsen, hvorfra man skal vælge IB

18 18 Mange nationaliteter er repræsenteret på IB. Global Culture Fair viser mangfoldigheden på BG. Teori/filosofi Denne del er kaldet TOK (Theory Of Knowledge) Faget er obligatorisk for alle IB studerende. Det afsluttes ikke med en skriftlig eksamen; men hver elev gennemfører en intern præsentation og skriver et essay som efterfølgende bedømmes af en ekstern lærer. Extended essay - EE EE er en omfattende rapport (4.000 ord) om et selvvalgt fagligt emne. Et extended essay bliver som andre rapporter evalueret af en ekstern censor. Både TOK og EE har relativ stor vægt på det endelige IB bevis. Praktisk/kreativ del - CAS projekt CAS står for Creativity, Action og Service. Sideløbende med deltagelse i undervisningen skal IB-eleverne gennemføre 150 timers arbejde inden for de tre områder. I slutningen af IB studiet skal de aflevere en rapport, som reflekterer over, hvordan disse aktiviteter har påvirket og udviklet deres personlighed. IB FAG Alle IB-elever skal vælge seks fag. Tre skal være på højt niveau, mens de resterende tre skal være på standardniveau. Sprog A. Normalt er dette fag elevens modersmål. Der undervises i engelsk og dansk; men har eleverne et tredie sprog som modersmål, er det ligeledes muligt at vælge det som selvstudie (self-taught). I faget A literature (dansk, engelsk eller eget modersmål) undervises udelukkende i litteratur. I faget A Language and Literature (kun engelsk) vil litterære værker og forskellige ikke-litterære kilder, genre og media indgå. Sprog B. Fagene i Sprog B kategorien udgøres af Dansk B, Engelsk B og Fransk B. Yderligere tilbyder vi Spansk på begynderniveau (ab initio). Det vægtes højt at kunne kommunikere ifm. hverdagsaktiviteter samt opnå en god fornemmelse for kulturen i de forskellige lande, hvor sproget tales. Vælges sprogfaget på højt niveau indgår der arbejde med to litterære værker. Individ og samfund. Indenfor denne gruppe af fag udbydes History, Geography samt Business & Management. Historiefaget koncentrerer sig om nyere tid med afsæt i verdenskrigenes betydning og udviklingen af international økonomi. Geografifaget har fokus på kulturelle aspekter samt miljø og jordens ressourcer. Endelig vil erhvervsøkonomifaget indeholde en struktureret og kritisk gennemgang af de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter i et dynamisk, internationalt forretningsmiljø.

19 19 Åbningshøjtidlighed - BIGMUN. Eksperimentelt naturfagsarbejde. Skolen udbyder tre fag: Biology som centrerer sig om celler, biokemi, genetik, sundhed og fysiologi. Physics, hvor kernestoffet er indenfor mekanik, bølger, elektricitet og atomfysik. Derudover Chemistry, som har pensum i molekyler, syre/baser, organisk kemi mm. For alle fag gælder det, at eksperimentelt arbejde udgør en vigtig del af undervisningen. Endelig skal der udarbejdes og afleveres en omfattende tværfaglig rapport - Group 4 project. Matematik. Faget udbydes på tre niveauer, som alle dækker områderne algebra, geometri, kalkulationer, sandsynlighed og statistik. Det mest krævende niveau er tilegnet elever, der ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse. Omvendt er de andre niveauer til elever som ønsker at blive mere fortrolige med matematikkens mangfoldigheder uden nødvendigvis at skulle bruge disse evner intensivt fremover. Musik eller billedkunst. I de kreative fag deles undervisningen op i to fokusområder, som skal mestres af eleverne. Det første område er Art Practice med fokus på træning af kunstneriske og æstetiske evner gennem produktion af egne værker. Det andet område er Analytic Evaluation med hovedvægten lagt på træning af elevens evne til at forstå og analysere forskellige former for kunst/musik. Sidstnævnte sker gerne gennem skriftligt arbejde. Ønskes der ikke et kreativt fag, åbnes der mulighed for at vælge et ekstra fra de andre fag nævnt ovenfor (dog undtaget matematik). ADGANGSKRITERIER Pre-IB: Ansøgerne skal være fyldt 15 år ved start af uddannelsen og have mindst ni års forudgående skolegang. Der kræves et vist akademisk niveau hos ansøgerne. For IB: Ansøgerne skal være fyldt 16 og have mindst 10 års forudgående skolegang. Der kræves også her et tilstrækkeligt akademisk niveau for at blive optaget. Derfor er en dansk 10.-klasseseksamen eller et års ophold på en amerikansk high school IKKE tilstrækkeligt til at blive optaget på den krævende 2-årige IB Diplomuddannelse. Har du spørgsmål til IB-uddannelserne, er du velkommen til at søge flere informationer på vores hjemmeside eller kontakte vores IB kontor på: Tlf: (+45) Mail: IB

20 Birkerød Gymnasium,hf, IB & kostskole SØNDERVANGEN BIRKERØD TLF Outsource dk

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere