Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole"

Transkript

1 Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014

2 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt, men med et internationalt fokus, da vi har elever fra 40 forskellige nationaliteter. Som ét af blot fire gymnasier i Danmark har vi alle de uddannelser, et gymnasium kan rumme under samme tag, nemlig: STX, HF og international studentereksamen (IB). På vores kostskole bor der elever fra de tre forskellige uddannelsesformer. Vi føler os forpligtede til hver dag at yde det bedste, vi kan, og forventer, at du som kommende elev gør det samme. Du investerer tre år af dit liv på BG, og betalingen kommer mange gange igen, hvis du kaster dig ind i skolens faglige og sociale aktiviteter med energi og vilje til at gøre en forskel. Til at hjælpe dig gennem din ungdomsuddannelse stiller BG en professionel og særdeles velkvalificeret medarbejderstab til rådighed. Den er garanten for, at du stilles over for faglige udfordringer, som giver dig mulighederne for at få alle dine talenter til at folde sig ud. På gensyn! Anders Kloppenborg

3 3 BG en verden af muligheder Studietur til Kina. Feltarbejde i Naturgeografi. BG er et helt særligt gymnasium. Her har vi plads til alle typer, og man kan være sig selv i et åbent og givende fællesskab. BG står for faglige udfordringer og har en stærk tradition for, at eleverne aktivt, ansvarligt og alsidigt er med til at skabe skolens liv og give den nerve og nærvær. BG er en levende skole med et sprudlende socialt liv og masser af stærke oplevelser en skole med humør og hastighed. På BG er der et væld af kreative fritidsaktiviteter, hvor alle elever kan mødes og udvikles. Vi har fra i år vores egen nyhedskanal BG NEWS med elever i rollen som reportere. Der er frivillig musik, forfatter- og debatarrangementer samt fester og fredagscafe. Hvis du ønsker at udfolde dig fysisk, er der sportsturneringer inden for fx volleyball, håndbold og ikke mindst fodbold, hvor vi fejrer store triumfer med både vores drengeog pigehold. Aktiviteterne bestemmes i høj grad af eleverne, så har du en god idé, er det bare om at komme i gang. På BG kan alle komme til orde. Vi lægger vægt på, at eleverne kan engagere sig, og at de ca elever har indflydelse på skolens daglige liv. De forskellige elevorganer spiller en aktiv rolle i tilrettelæggelsen af de sociale aktiviteter. De ugentlige morgensamlinger binder kommunikationen på skolen sammen, ligesom alle følger med i hinandens færden via vores fælles it-platform, Lectio, skolens hjemmeside og nyhedskanalen BG NEWS.

4 4 Musical Montmartre. Idrætsdag og sundhed. Har du brug for hjælp til lektierne, eller har du bare lyst til at lave lektier sammen med andre, har BG også en studiecafé, hvor du to gange om ugen kan få kvalificeret hjælp fra lærere og vejledere. Solidt, fagligt arbejde danner grobunden for et godt, socialt liv. På BG prioriteres det faglige højt, og efter 2 eller 3 års HF-, IB- eller gymnasieforløb resulterer det i eksamensbeviset, som giver adgang til de videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen har ca. 110 dygtige og engagerede lærere, der også uden for skolen er fagligt engageret i udarbejdelse af lærebøger, universitetsundervisning og lignende. Det smitter naturligvis af på den daglige undervisning i form af forskellige undervisningsformer og faglige udfordringer for eleverne. Du har mulighed for at deltage i nationale og internationale konkurrencer i matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi og samfundsfag. Samtidig arrangerer skolen forskellige camps og debatkonkurrencer som bl.a. BIGMUN, der er en diplomatcamp på engelsk med deltagelse af skoler fra hele verden. Du vil møde varierede arbejdsformer i form af projektarbejde, temadage, fællestimer, forelæsninger, ekskursioner og inkursioner. Herudover er der tradition for en studieretningsrejse i 2.g og en studietur i 3.g, der kan give dig det sidste faglige løft i et eller flere fag. BG har også udvekslingsskoler i USA, Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien, Indien og Kina. Skolen har til huse i nyrenoverede bygninger, der ligger smukt i naturen, men med kort afstand til København.

5 5 STX - Det almene gymnasium BG tilbyder 16 forskellige studieretninger. Fælles for dem alle er, at studieretningsfagene er lagt fast på forhånd. Du skal have en række fællesfag, uanset dit valg af studieretning. Desuden er der forskellige valgfag, som du mere eller mindre frit kan vælge imellem. Du kan læse mere om studieretningerne nedenfor, og du kan læse mere om studieretninger på hjemmesiden Nr. Fag Navn Fakultet 1 Fysik A, Matematik A, Kemi B Science Naturvidenskabelig 2 Kemi A, Matematik A, Fysik B Science Naturvidenskabelig 3 Matematik A, Fysik B, Kemi B Science Naturvidenskabelig 4 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Bioteknologi Naturvidenskabelig 5 Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Geovidenskab Naturvidenskabelig 6 Biologi A, Matematik B, Kemi B Natur og sundhed Naturvidenskabelig 7 Biologi A, Matematik B, Idræt B Natur og sundhed Naturvidenskabelig 8 Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C Globalisering og politik Samfundsvidenskabelig 9 Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C Globalisering og politik Samfundsvidenskabelig 10 Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Økonomi og politik Samfundsvidenskabelig 11 Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B Samfund og sprog Samfundsvidenskabelig 12 Engelsk A, Tysk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 13 Engelsk A, Fransk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 14 Engelsk A, Spansk A, Mediefag B Sprog og medier Sprogligt-humanistiske 15a 15b Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsætter B/ Fransk fortsætter B Globalisering og sprog Sprogligt-humanistiske 16 Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Musik og sprog Sprogligt-humanistiske

6 6 Valgfag I alle studieretningerne er der nogle frie valgblokke. Her kan du frit lægge den eller de sidste brikker på plads, så din studentereksamen får den drejning, du synes passer til dig. Vælg mellem valgfagene på C-niveau og snus til noget ny. Opgradér et fag til B-niveau og lær mere. Eller vælg evt. et ekstra fag på A-niveau, hvis du synes, du har overskud til det. Mulighederne er mange. På Birkerød Gymnasium udbyder vi nedenstående valgfag. A-niveau B-niveau C-niveau Engelsk Billedkunst Astronomi Fransk F Biologi Billedkunst obl. Fysik Dramatik (Biologi) Kemi Erhvervsøkonomi Dramatik obl. Matematik Fransk Begynder Erhvervsøkonomi Samfundsfag Fysik Filosofi Tysk F Idræt Fransk F Kemi Matematik (kun for HF) Musik Naturgeografi Mediefag B Religion B Samfundsfag Spansk Begynder Fysik (Kemi) Mediefag obl. Musik obl. (Naturgeografi) Områdestudie Kina C Psykologi Tysk F Tysk Begynder Fag i parentes betyder at fagene ligger som bundne valg i studieretningerne. Erhvervsøkonomi forventes udbudt på B-niveau, men forudsætter en godkendelse af Ministeriet (ikke modtaget på nuværende tidspunkt). stx

7 7 Studieretning 1-3 Science 1 Fysik A, Matematik A, Kemi B 2 Kemi A, Matematik A, Fysik B 3 Matematik, Fysik B, Kemi B På disse studieretninger beskæftiger du dig i teori og praksis med naturvidenskabelige emner. Eksperimentelt arbejde indgår med stor vægt i studieretningen enten på skolen eller i forbindelse med ekskursioner til videregående uddannelsesinstitutioner som fx Københavns Universitet eller DTU og til virksomheder. Hermed lærer du om naturens lovmæssigheder, og samtidig lærer du at bearbejde og behandle data. De naturvidenskabelige fag indgår også i samspil med de øvrige fag inden for samfundsvidenskab og humaniora. Herved sikres det, at naturvidenskaben sættes ind i et større perspektiv. Du kan læse mere om disse naturvidenskabelige studieretninger på Studieretning 4 Bioteknologi 4 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B På denne studieretning er der fokus på bioteknologiens anvendelse i forbindelse med landbrugs- og fødevareproduktion samt i forbindelse med bekæmpelse af sygdomme. Gennem en kombination af teori og eksperimentelt arbejde kommer du tæt på løsning af autentiske problemstillinger, og du får mulighed for at arbejde sammen med forsknings- og produktionsmiljøer uden for skolen. Du lærer også at sætte din erhvervede viden om bioteknologi og de øvrige naturvidenskabelige fag ind i en samfundsfaglig og humanistisk sammenhæng, fx når du skal tage stilling til fordele og ulemper ved at anvende genteknologi. Du kan læse mere om den bioteknologiske studieretning på

8 8 Studieretning 5 Geovidenskab 5 Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Orkanen Sandy rammer den nordamerikanske kyst med ødelæggende og dødelig kraft; tsunamier skyller ind på kysterne i Indonesien og Japan og forårsager massive ødelæggelser. Regnen udebliver i Sudan, og i Italien skyller biler og huse i floderne efter voldsomme regnskyl. Hvis du er interesseret i disse og lignende fænomener og vil vide mere om baggrunden for dem og deres mulige forklaringer, skal du overveje at læse Geovidenskab A. I Geovidenskab tages der udgangspunkt i en tværvidenskabelig behandling af aktuelle problemstillinger af global betydning, ved anvendelse af fagene fysik og naturgeografi. I samspillet mellem disse fag opnås en dybdegående indsigt og viden omkring de geovidenskabelige problemstillinger. I Geovidenskab er undervisningen koblet med eksperimentelt arbejde i laboratoriet og i felten. Du kan læse mere om den geovidenskabelige studieretning på ww.birke-gym.dk Studieretning 6-7 Natur og sundhed 6 Biologi A, Matematik B, Kemi B 7 Biologi A, Matematik B, Idræt B På disse studieretninger beskæftiger du dig med biologiske forhold i bred forstand. Gennem vekselvirkning mellem teori, eksperimenter og feltarbejde lærer du at forstå en række grundlæggende biologiske forhold inden for emner som sundhed, genetik, bioteknologi og miljø. De behandlede emner og problemer belyses på alle biologiske niveauer fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. Vælger du at tone din studieretning med idræt får du viden og redskaber til at holde dig sund resten af livet. Vælger du at tone studieretningen med kemi, har du måske overvejet en karriere som forsker i medicinindustrien. Du kan læse mere om studieretningerne inden for Natur og sundhed på stx

9 9 Studieretning 8-9 Globalisering og politik 8 Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C 9 Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C Disse studieretninger giver dig indblik i såvel nationale som internationale samfundsforhold. Du lærer om samfundsforhold i Danmark og om landets samspil med resten af verden. På denne studieretning får du en værktøjskasse til at analysere verden omkring dig. Matematik indgår i vid udstrækning, fx når du lærer om nationaløkonomi og baggrunden for finanskrisen, eller når du udfører statistiske tests. I naturgeografi lærer du om naturforholds betydning regionalt og globalt. Interesserer du dig for samfundsforhold, og ønsker du at arbejde dybtgående med samfundsfaglige problemstillinger, er dette måske studieretningen for dig! Du kan læse mere om disse studieretninger på Studieretning 10 Økonomi og politik 10 Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Denne studieretning har et særligt fokus på økonomi og samspillet mellem virksomheder og det samfund, som virksomhederne er en del af. Hvordan skaber vi et rigt samfund til gavn for dig og samfundet? Økonomi er i fokus på denne studieretning. Du lærer blandt andet, hvordan en virksomhed arbejder for at skabe overskud. Du lærer om samfundsøkonomien i Danmark og internationalt. Du lærer også om, hvordan virksomhedens økonomi og samfundsøkonomien hænger sammen, og du får kvalificerede analytiske redskaber til at kunne forstå alle de mekanismer, der i et kompliceret samspil styrer den globale udvikling. Studieretningen har de sidste par år også været en af skolens IT-klasser. Du kan læse mere om studieretningen Økonomi og politik på

10 10 Studieretning 11 Samfund og sprog 11 Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B På denne studieretning kombinerer du verdenssproget engelsk med samfundsfag og matematik. Du opnår en bred almen viden om danske samfundsforhold med mulighed for at udvide perspektivet til det internationale, hvis du opgraderer samfundsfag til A- niveau. Matematikken indgår i samspil med samfundsfag, når du arbejder med nationaløkonomi eller med opinionsundersøgelser. På denne studieretning får du redskaber til at forstå, hvordan menneskets identitet dannes, herunder betydningen af faktorer som den sociale arvs og mediernes betydning for det post-moderne menneskes valg af livsstil. Du kan læse mere om studieretningen Samfund og sprog på Studieretning Sprog og medier 12 Engelsk A, Tysk A, Mediefag B 13 Engelsk A, Fransk A, Mediefag B 14 Engelsk A, Spansk A, Mediefag B På disse studieretninger kan du vælge de klassiske sprogfag i forskellige kombinationer med mediefag. Studieretningen giver dig mulighed for at forholde dig til det globale samfund, hvor digitale medier spiller en stadig større rolle. Du arbejder med sprogene i bred forstand mundtligt, skriftligt og i billeder, således at du opnår kvalificerede kommunikative kompetencer i de enkelte sprog. I mediefaget arbejder du med mindre filmprojekter, hvor du introduceres til filmkomposition samt den mere praktiske side af filmhåndværket. På disse studieretninger får du rig mulighed for at anvende både dine analytiske og kreative evner, og du får et solidt teoretisk og praktisk fundament indenfor medier. Du kan læse mere om disse studieretninger på stx

11 11 Studieretning 16 musik og Sprog 16 Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Studieretning 15 a+b Globalisering og sprog 15a Engelsk A, Spansk A, Tysk Fortsætter B 15b Engelsk A, Spansk A, Fransk Fortsætter B På denne studieretning spiller sprogfagene en helt særlig rolle, da du får mulighed for at kombinere engelsk med to andre fremmedsprog på højt niveau. Det kan være spansk, tysk eller fransk. Ud over at du lærer fremmedsprog mundtligt såvel som skriftligt får du en række sprogværktøjer, der er meget efterspurgt i en stadig mere globaliseret verden, hvor sprog og kulturel forståelse er nødvendige. Samtidig får du på denne studieretning et grundigt indblik i de kulturkredse og samfund, hvor sprogene tales. Sproget er nøglen til at forstå verden og menneskers måde at tænke på. Vil du udvikle dine stærke analytiske evner endnu mere, og interesserer du dig for sprog? Så er dette måske studieretningen for dig! Du kan læse mere om studieretningen på På denne studieretning får du musik på højt niveau i kombination med engelsk og samfundsfag. Ligesom engelsk, der er den moderne verdens kommunikationsplatform, er musik et sprog til at forstå og fortolke verden. På denne studieretning får du musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse og generelle studie- og samarbejdskompetencer, som rækker langt ud over faget. Du lærer at analysere kunstprodukter, sætte dem i kulturel sammenhæng, og du er samtidig med til at præge det sociale og kulturelle miljø på skolen med koncerter, cafeer, musicals og andre musikalske indslag. Udover at musik udvikler analytiske og kunstneriske evner, lærer du i de teoretiske timer at analysere og diskutere musik på et kvalificeret niveau, og ikke mindst at sætte det i et samfundsmæssigt perspektiv. Her er samarbejdet med engelsk og samfundsfag væsentligt. Interesserer du dig for musik, sprog og samfundsforhold, er dette en oplagt valgmulighed for dig. Du kan læse mere om studieretningen på

12 12 Debat og samarbejde indgår i stor udstrækning i undervisningen.

13 13 Højere Forberedelseseksamen (HF) På BG er eleverne i centrum. Højere Forberedelseseksamen på BG er et fleksibelt, spændende og krævende forløb, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. HF-uddannelsen er en bred ungdomsuddannelse, der giver dig mulighed for at inddrage de erfaringer, du har gjort dig andre steder. For at blive optaget på HF skal du have afsluttet 10. klasse eller have lavet noget andet kvalificerende. Du møder mange nye mennesker og muligheder. Der vil ofte være aldersspredning i klassen, da nogle kommer direkte fra folkeskolen, mens andre har været ude af skolesystemet i flere år eller har taget en del af en uddannelse på en teknisk skole, handelsskolen eller gymnasiet. På HF får du ikke årskarakterer, der tæller med i eksamensresultatet, men du skal til gengæld til eksamen i alle dine fag. Du vil løbende få klare tilbagemeldinger om, hvordan det går dig i de forskellige fag, så du har et solidt billede af din udvikling og dine muligheder. Du er selv den hovedansvarlige for din HF-uddannelse, men vi gør alt, hvad vi kan, for at give dig et udbytterigt forløb. Den 2-årige HF-uddannelse på BG indeholder: Fællesfagene, som er de mere traditionelle fag: dansk, engelsk, matematik og idræt, samt de lidt bredere fag: naturvidenskab, hvor emner fra biologi, geografi og kemi indgår, samt kultur- og samfundsfag, der forener fagene historie, religion og samfundsfag. HF

14 14 Udendørs aktiviteter supplerer undervisningen. Valgfagene som er en række fag, du skal have for at få en fuld HF-eksamen (se nedenfor). Du har din egen tutor, som taler med dig nogle gange om året om din skolegang. Valg Du har mulighed for at foretage en række valg og dermed få den toning af dit HFforløb, som du ønsker. Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning, så du efter HF-eksamen kan komme videre i netop den retning, du vil: Du skal vælge et praktisk/musisk fag. På BG kan du vælge mellem musik og billedkunst Derudover skal du vælge mindst 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau I 1HF kan du vælge mellem følgende valgfag: Fysik C Fransk C, tysk C eller spansk B Du kan også vælge at placere alle dine valgfag i 2HF. I 2HF skal du vælge mellem en lang række fag på B- eller C-niveau: B-niveau: billedkunst, biologi, fransk, fysik, geografi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk og tysk C-niveau: dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, oldtidskundskab, psykologi, kinesiske områdestudier.

15 15 Musik er et af mange kreative fag. Opbygning I skemaet herunder kan du se, hvordan timefordelingen i HF-uddannelsen på BG ser ud. Hver time- eller lektion er på 100 minutter. Du kan læse mere om HF-uddannelsen på 1HF 2HF Dansk 2 2,5/3 Engelsk 1,5 2,5/3 Matematik 2,5 - Idræt 1,5 - Praktisk/musiske fag 1,5 - Naturvidenskab 4,5 - Kultur og samfund 2 4 Valgfag C i 1HF 1,5 - Valgfag B i 2HF - 2,5 Valgfag B/C i 2HF - 2,5/1,5 Valgfag C i 2HF - 1,5 HF

16 16 International Baccalaureate på Birkerød Gymnasium Når du starter på den 2-årige IB Diplomuddannelse (International Baccalaureate) åbner en verden af muligheder sig. IB Diplom-uddannelsen er den førende internationale uddannelse for årige og udbydes i mere end 136 lande. IB uddannelsen har hovedsæde i Geneve og har lokale kontorer i alle dele af verden. Det er en omfattende og udfordrende uddannelse som indeholder mange forskellige fag, der samlet giver dig adgang til universiteter verden over. Uddannelsen er derfor anerkendt i internationale cirkler. En væsentlig årsag til IB-uddannelsens anerkendelse og gode ry stammer fra de krav som stilles til uddannelsens faglighed og akademiske niveau. Hvert IB fag er under kontinuerlig revision. Hvert femte år bliver hele pensum evalueret og opdateret for at blive ført ajour med både samfundsudviklingen og de teknologiske fremskridt. Birkerød Gymnasium er en af de ældste IB-skoler i Danmark. Siden 1991 har vi udbudt både IB Diplom-uddannelsen samt den forberedende et-årige Pre-IB uddannelse. Sidstnævnte er skræddersyet til de elever som ikke har mulighed for direkte at blive optaget på IB Diplom uddannelsen. På skolen udgør eleverne en god blanding af lokale og internationale elever. Birkerød Gymnasium er karakteriseret ved at højt aktivitetsniveau fra morgen til aften, hvilket delvis skyldes kostskolen, som dagligt huser 76 elever fra mange forskellige lande. Lærerne, som underviser på IB Diplomuddannelsen, er alle specialister inden for deres felt. Alle har en universitetsbaggrund og er løbende på efteruddannelse i de nyeste undervisnings- og pædagogiske tendenser. Yderligere deltager alle i internationale konferencer og workshops. Vælger du IB Diplom-uddannelsen eller Pre-IB, bliver du således en del af en dansk skole; men ikke en helt almindelig dansk skole. Med mere end 40 nationaliteter tales der mange forskellige sprog på gangene og i klasseværelserne. Når den årlige BIGMUN konference (som er en modellering af en rigtig FN-konference) finder sted på skolen, mærkes den internationale atmosfære tydeligt. Sam-eksistensen mellem det danske og internationale skolesystem samt tilstedeværelsen af kostskolen, sikrer et meget åbent og livligt akademisk miljø, hvor alle tilbydes muligheder. Yderligere har skolen gennemgået en modernisering og udbygning i de senere år, så de fysiske rammer er i top. Dertil kommer adgang til et stort udbud af den seneste undervisningsteknologi.

17 17 STRUKTUR OG INDHOLD AF PRE-IB OG IB DIPLOM UDDANNELSERNE PRE-IB Pre-IB uddannelsen er berammet til et år. Der undervises udelukkende på engelsk. Første semester er identisk med det danske uddannelsessystem indenfor STX, så skift mellem den danske og internationale ungdomsuddannelse tilbydes i perioden, såfremt det er ønskeligt. Andet semester er organiseret med det formål at forberede den studerende til optagelse på IB Diplom-uddannelsen. Fagene på Pre-IB er: To hovedsprog. Engelsk og Dansk. Fransk (kun for de elever som har minimum tre års forudgående kendskab til sproget) Historie og samfundsfag Naturfag hvor der skal vælges to ud af følgende fag: - Fysik - Kemi - Biologi - Naturgeografi. Matematik Kreativt fag som billedkunst eller musik Tværfaglige aktiviteter og forløb. Besøg på CERN i Schweiz. mindst et fag i hver gruppe undtagen i gruppe 6 (Musik eller billedkunst), som er valgfri. Faggrupperne er nærmere beskrevet nedenfor. Hvert fag udbydes på High Level (HL) og Standard Level (SL). Eleven skal vælge 3 fag på HL og 3 fag på SL. Hvert fag undervises i to år og afsluttes både med point fra Internal Assessment (IA) og den afsluttende eksamen i maj. Alle afsluttede eksamener er skriftligt og eksternt stillede af den centrale IB organisation. IB DIPLOM Den 2-årige IB Diplom-uddannelse består af fire elementer som illustreret i IB cirklen, hvor kernen er Theory of Knowledge, Extended Essay og CAS. Rundt om denne obligatoriske kerne ses fagene inddelt i seks grupper. Fagene Der udbydes seks grupper af fag på IB uddannelsen, hvorfra man skal vælge IB

18 18 Mange nationaliteter er repræsenteret på IB. Global Culture Fair viser mangfoldigheden på BG. Teori/filosofi Denne del er kaldet TOK (Theory Of Knowledge) Faget er obligatorisk for alle IB studerende. Det afsluttes ikke med en skriftlig eksamen; men hver elev gennemfører en intern præsentation og skriver et essay som efterfølgende bedømmes af en ekstern lærer. Extended essay - EE EE er en omfattende rapport (4.000 ord) om et selvvalgt fagligt emne. Et extended essay bliver som andre rapporter evalueret af en ekstern censor. Både TOK og EE har relativ stor vægt på det endelige IB bevis. Praktisk/kreativ del - CAS projekt CAS står for Creativity, Action og Service. Sideløbende med deltagelse i undervisningen skal IB-eleverne gennemføre 150 timers arbejde inden for de tre områder. I slutningen af IB studiet skal de aflevere en rapport, som reflekterer over, hvordan disse aktiviteter har påvirket og udviklet deres personlighed. IB FAG Alle IB-elever skal vælge seks fag. Tre skal være på højt niveau, mens de resterende tre skal være på standardniveau. Sprog A. Normalt er dette fag elevens modersmål. Der undervises i engelsk og dansk; men har eleverne et tredie sprog som modersmål, er det ligeledes muligt at vælge det som selvstudie (self-taught). I faget A literature (dansk, engelsk eller eget modersmål) undervises udelukkende i litteratur. I faget A Language and Literature (kun engelsk) vil litterære værker og forskellige ikke-litterære kilder, genre og media indgå. Sprog B. Fagene i Sprog B kategorien udgøres af Dansk B, Engelsk B og Fransk B. Yderligere tilbyder vi Spansk på begynderniveau (ab initio). Det vægtes højt at kunne kommunikere ifm. hverdagsaktiviteter samt opnå en god fornemmelse for kulturen i de forskellige lande, hvor sproget tales. Vælges sprogfaget på højt niveau indgår der arbejde med to litterære værker. Individ og samfund. Indenfor denne gruppe af fag udbydes History, Geography samt Business & Management. Historiefaget koncentrerer sig om nyere tid med afsæt i verdenskrigenes betydning og udviklingen af international økonomi. Geografifaget har fokus på kulturelle aspekter samt miljø og jordens ressourcer. Endelig vil erhvervsøkonomifaget indeholde en struktureret og kritisk gennemgang af de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter i et dynamisk, internationalt forretningsmiljø.

19 19 Åbningshøjtidlighed - BIGMUN. Eksperimentelt naturfagsarbejde. Skolen udbyder tre fag: Biology som centrerer sig om celler, biokemi, genetik, sundhed og fysiologi. Physics, hvor kernestoffet er indenfor mekanik, bølger, elektricitet og atomfysik. Derudover Chemistry, som har pensum i molekyler, syre/baser, organisk kemi mm. For alle fag gælder det, at eksperimentelt arbejde udgør en vigtig del af undervisningen. Endelig skal der udarbejdes og afleveres en omfattende tværfaglig rapport - Group 4 project. Matematik. Faget udbydes på tre niveauer, som alle dækker områderne algebra, geometri, kalkulationer, sandsynlighed og statistik. Det mest krævende niveau er tilegnet elever, der ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse. Omvendt er de andre niveauer til elever som ønsker at blive mere fortrolige med matematikkens mangfoldigheder uden nødvendigvis at skulle bruge disse evner intensivt fremover. Musik eller billedkunst. I de kreative fag deles undervisningen op i to fokusområder, som skal mestres af eleverne. Det første område er Art Practice med fokus på træning af kunstneriske og æstetiske evner gennem produktion af egne værker. Det andet område er Analytic Evaluation med hovedvægten lagt på træning af elevens evne til at forstå og analysere forskellige former for kunst/musik. Sidstnævnte sker gerne gennem skriftligt arbejde. Ønskes der ikke et kreativt fag, åbnes der mulighed for at vælge et ekstra fra de andre fag nævnt ovenfor (dog undtaget matematik). ADGANGSKRITERIER Pre-IB: Ansøgerne skal være fyldt 15 år ved start af uddannelsen og have mindst ni års forudgående skolegang. Der kræves et vist akademisk niveau hos ansøgerne. For IB: Ansøgerne skal være fyldt 16 og have mindst 10 års forudgående skolegang. Der kræves også her et tilstrækkeligt akademisk niveau for at blive optaget. Derfor er en dansk 10.-klasseseksamen eller et års ophold på en amerikansk high school IKKE tilstrækkeligt til at blive optaget på den krævende 2-årige IB Diplomuddannelse. Har du spørgsmål til IB-uddannelserne, er du velkommen til at søge flere informationer på vores hjemmeside eller kontakte vores IB kontor på: Tlf: (+45) Mail: IB

20 Birkerød Gymnasium,hf, IB & kostskole SØNDERVANGEN BIRKERØD TLF Outsource dk

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Fakta om htx 3-årig gymnasieuddannelse Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Mindst lige så krævende som de andre gymnasieuddannelser htx (teknisk)

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig For HF er nemlig det

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere