Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017"

Transkript

1 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus

2 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for dig! Du kan begynde på en 2-årig STX, hvis du har en 9. klasse og har taget mindst et år på efterskole, har arbejdet gået på anden ungdomsuddannelse. Du kan også begynde direkte fra 10. klasse. VUF tilbyder fire nye spændende uddannelsesforløb (studieretninger), der alle giver adgang til videregående uddannelser: 1. Samfund og udvikling 2. Medier og kultur 3. Naturvidenskab og innovation 4. Krop og sundhed. Læs mere om studieretningerne på side En 2-årig STX giver samme kompetence som en 3-årig studentereksamen fra gymnasiet. Studiestart: Mandag den 17. august 2015 VUFs speciale er at undervise voksne i alle aldre og med forskellige baggrunde. Vore kursister giver os den bedste vurdering, når det gælder det faglige niveau, lærernes dygtighed, det sociale miljø og evnen til at tage hånd om den enkelte kursist. Vi lægger vægt på at støtte og vejlede dig, så du får den bedste mulighed for at få et godt fagligt udbytte i en tryg og positiv atmosfære. Forskellig baggrund De fleste kursister på VUF er i alderen år. En del har gået i gymnasiet/hf/ HHX /HTX, andre har arbejdet i erhvervslivet, nogle har været på højskole, andre igen har rejst rundt i verden. Når du har valgt studieretning, kommer du i en fast klasse med et fast lærerteam og en studievejleder, som følger dig og din klasse. Udover den daglige undervisning tager vi på ekskursioner og studieture og afholder kulturelle og sociale fællesarrangementer samt arrangerer fredagscafeer og fester. Som kursist på VUF kan du benytte skolens studiecenter med vejledning af faglærere og bibliotekar, lektiecafe og it-udstyr. Endvidere tilbyder vi læsevejledning og ordblindeundervisning. Til gengæld stiller vi krav om studieaktivitet, herunder mødepligt, dvs. at du ud over at møde til undervisningen skal deltage aktivt og aflevere skriftlige opgaver. At tage en 2-årig STX er et krævende fuldtidsstudium, ofte fra kl med efterfølgende lektier. Besøg og læs om: Støttemuligheder (SU, SVU og ungdomskort) Karakterer og eksamen Studieaktivitet og mødepligt Enkeltfag på STX Gymnasiale suppl.kurser (GSK) Ordblindeundervisning Specialpædagogisk Støtte (SPS) Undervisningen er gratis. Vi ligger på Frederiksberg, men uanset hvor du bor, er du velkommen på VUF. Vi glæder os til at se dig! Birgit Kjeldgaard Centerrektor 2 3

3 Kursisterne fortæller Hvordan bliver jeg optaget på studenterkursus, og hvilke forudsætninger kræves der? Peter, 26 år Jeg valgte STX, fordi jeg gerne vil læse fødevarevidenskab. De mange fag på høje niveauer giver mig et utal af uddannelsesmuligheder. Det er et intensivt forløb, hvor jeg bliver udfordret hele tiden, men undervisningen er godt planlagt, og lærerne er erfarne. Og så er der de mange gode klassekammerater med vidt forskellige erfaringer at arbejde sammen med. Jeg fik VUF anbefalet af en tidligere kursist. Mathilde, 25 år Det bedste ved STX på VUF er det høje faglige niveau, min faste klasse, hvor der er et godt miljø og så mine lærere. Der er nok at lave, men på 2 år skal vi jo også nå det, man normalt skal på 3 år for at få en studentereksamen. Jeg har ikke fortrudt, at jeg valgte VUF. Optagelse på 2-årig STX kan tidligst finde sted et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen, når du har afsluttet 10. klasse. Du kan også optages på baggrund af afsluttede AVU-fag Almen Forberedelseseksamen. VUFs leder afgør ud fra en vurdering af dine kvalifikationer, om du kan optages. Hvis du søger optagelse på baggrund af dine kvalifikationer fra folkeskolen, vil det normalt være et krav, at du har aflagt folkeskolens afgangsprøver i Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk Fransk samt Fysik/Kemi. En personlig samtale Optagelsen sker altid på baggrund af en personlig samtale med en studievejleder. Til vejledningssamtalen skal du medbringe alle relevante uddannelsespapirer. Hvis studievejlederen er i tvivl om dine faglige, herunder dansksproglige forudsætninger, får du et tilbud om en vejledende optagelsesprøve. For at være sikker på en plads skal du søge om optagelse inden sommerferien. Såfremt der er ledige pladser, optager vi dog også kursister i august inden studiestart. Optagelse efter uddannelsesstart kan undtagelsesvis ske efter en konkret vurdering af dine kvalifikationer, evt. efter en optagelsesprøve. Undervisningen på 2-årig STX begynder mandag den 17. august Er du interesseret i at tage en 2-årig STX på Studenterkursus, vil du vide mere, kan du: på 4 5

4 Hvad er en studieretning? Når du bliver optaget på 2-årig STX, skal du vælge en studieretning. En studieretning er sammensat af en række fag på bestemte niveauer. A-niveau er det højeste niveau, B-niveau det mellemste og C det laveste. VUF tilbyder 4 studieretninger, som du kan læse mere om på side 8-15 i dette program. De obligatoriske fag og studieretningsfagene er fælles for alle i din klasse, mens du vælger dine egne valgfag. Fagene tager enten et halvt år, et år to år og afsluttes med eksamen med den karakter, som du opnår i faget ved årets udgang (årskarakter). Du kan finde flere oplysninger om karakterer og eksamen på VUFs hjemmeside: Studieretninger På de følgende sider kan du se opbygningen af hver af de 4 studieretninger, som VUF udbyder. 1. Samfund og udvikling Engelsk A Naturgeografi C 2. Medier og kultur Engelsk A Mediefag C 3. Naturvidenskab og innovation Matematik A Fysik B Kemi B 4. Krop og sundhed Matematik A Biologi B Idræt B 6 7

5 Studieretning 1: Samfund og udvikling Engelsk A Naturgeografi C Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Biologi C Fysik C Matematik C Studieretningsfag Engelsk A Engelsk A Naturgeografi C Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog / Valgfag A Religion C / Oldtidskundskab C Naturvidenskabeligt valgfag B (Biologi, Fysik, Naturgeografi, Matematik) Valgfag B Valgfag C 2. fremmedsprog: Fortsættersprog: Fransk B, Tysk B Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A, Spansk A Valgfag C-niveau: Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion Valgfag B-niveau: Biologi, Fysik, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion Valgfag A-niveau: Fransk fortsættersprog, Samfundsfag, Tysk fortsættersprog NB! Vælger du Samfundsfag A, kræver det tilvalg af Matematik B. 2 af fagene på 1. år er halvårlige. Studieretningen Du interesserer dig for engelsksproget kultur, samfundsforhold og internationale problemstillinger. Du vil måske gerne læse videre inden for sprogfagene, samfundsvidenskabelige fag, udviklingsstudier blive folkeskolelærer. Vi arbejder i studieretningen med teorier, metoder og begreber, der giver mulighed for at forstå betydningen og konsekvenserne af den øgede globalisering. Engelsk bruges i det meste af verden enten som modersmål som kommunikationssprog. Studieretningen giver dig en solid beherskelse af det engelske sprog både mundtligt og skriftligt og vil fokusere på den engelsksprogede verden. I samfundsfag kan vi bl.a. arbejde med demokrati og menneskerettigheder og drage parall mellem danske, engelske/amerikanske og andre internationale samfundsforhold. Vi vil arbejde med Danmarks internationale placering i politisk og økonomisk sammenhæng herunder i relation til EU. 8 9 I naturgeografi arbejder vi fx med emner som klima og klimaændringer, naturressourcer og jordens udviklingshistorie. Der er i studieretningen mulighed for en 4-dages studierejse til fx Bruxelles for at se nærmere på EU. Studieretningen giver adgang til en lang række humanistiske og samfundsvidenskabelige (med matematik på B-niveau) studier samt til fx læreruddannelse, pædagog, politi og forsvar. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du: på

6 Studieretning 2: Medier og kultur Engelsk A Mediefag C Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Biologi C Fysik C Matematik C Naturgeografi C Studieretningsfag Engelsk A Engelsk A Mediefag C Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog/ Valgfag A Religion C / Oldtidskundskab C Naturvidenskabeligt valgfag B (Biologi, Fysik, Naturgeografi, Matematik) Valgfag B 2. fremmedsprog: Fortsættersprog: Fransk B, Tysk B Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A, Spansk A Valgfag B-niveau: Biologi, Fysik, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion. Valgfag A-niveau: Fransk fortsættersprog, Samfundsfag, Tysk fortsættersprog NB! Vælger du Samfundsfag A, kræver det tilvalg af Matematik B. 2 af fagene på 1. år er halvårlige. Studieretningen Du er interesseret i amerikansk og engelsk kultur og samfundsforhold. Og du interesserer dig for medierne film og TV og for deres rolle i samfundet og vil måske læse videre inden for medie- kulturfag, blive lærer pædagog. I engelsk får du et solidt fundament for at beherske det engelske sprog mundtligt og skriftligt samt et godt indblik i engelsksproget kultur. I samfundsfag vil vi have særligt fokus på mediernes rolle og betydning i det moderne samfund inden for emner som underholdning, identitetsskabelse og politisk kommunikation. I mediefag arbejder vi med analysen af film og TV samt basal produktion af egne medieprodukter. Studierejsen på 2. år kan gå til fx Berlin London. Studieretningen giver adgang til en lang række humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser (med matematik som valgfag på B-niveau) samt til fx læreruddannelsen. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du: på

7 Studieretning 3: Naturvidenskab og innovation Matematik A - Fysik B Kemi B Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Engelsk B Engelsk B Biologi C Samfundsfag C Studieretningsfag Matematik A Matematik A Fysik B Fysik B Kemi B Kemi B Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog / Valgfag A Religion C / Oldtidskundskab C Valgfag C 2. fremmedsprog: Fortsættersprog: Fransk B, Tysk B Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A, Spansk A Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion Valgfag A-niveau: Engelsk, Fransk fortsættersprog, Fysik, Kemi, Tysk fortsættersprog NB! Hvis du vælger Fysik A Kemi A og du har valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, har du mulighed for at afslutte begyndersproget på B-niveau med prøve efter 1. år. 2 af fagene på 1. år er halvårlige. Studieretningen Du har interesse for matematik og, hvad der rører sig indenfor naturvidenskaben. Du vil måske læse videre til læge ingeniør. Så er denne studieretning noget for dig. Via fagene i studieretningen arbejder vi på at øge vores forståelse af naturvidenskabens betydning i hverdagen og i samfundet. Vi behandler emner som fx energi og klimaændringer, rumrejser og liv i rummet. Gennem diskussioner, ekskursioner og besøg på virksomheder og forskningsinstitutioner ser vi på den moderne teknologis muligheder og konsekvenser. Fagene i studieretningen har fokus på at finde nye løsninger på problemerne, og innovativ tænkning indgår som et centralt element i studieretningen. Der er i studieretningen mulighed for en 4-dages studierejse til fx London, München en anden storby, hvor der vil være fokus på naturvidenskab. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du: på

8 Studieretning 4: Krop og sundhed Matematik A Biologi B Idræt B Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Engelsk B Engelsk B Fysik C Samfundsfag C Kemi C Studieretningsfag Matematik A Matematik A Biologi B Biologi B Idræt B Idræt B Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog / Valgfag A Religion C / Oldtidskundskab C Studieretningen Du interesserer dig for krop og sundhed og kan også godt lide at bevæge dig. Og du interesserer dig for naturvidenskab. I matematik får du et sprog og en metode til at beskrive de naturvidenskabelige indsigter, mens du i biologi får en indsigt i de biologiske sammenhænge i naturen og i menneskekroppen. Vi arbejder i biologi med eksperimenter og dataindsamling i naturen og i laboratoriet. Og sammen med idræt får du indsigt i basale fysiologiske sammenhænge og betydningen af forskellige træningsmetoder, kost mv. I idræt B kommer du endvidere til i praksis at afprøve en bred vifte af idrætsdiscipliner, træningsprogrammer mv. Studieretningen giver mulighed for en 4-dages studierejse til en by med fokus på fagene idræt og biologi fx London Berlin. Studieretningen giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du: på 2. fremmedsprog: Fortsættersprog: Fransk B, Tysk B Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A, Spansk A Valgfag A-niveau: Biologi, Engelsk, Fransk fortsættersprog, Tysk fortsættersprog. 2 af fagene på 1. år er halvårlige

9 Her finder du VUF: Se VUFs hjemmeside for mere information Bestil tid til samtale på klik på Book en tid i studievejledningen. Du kan også ringe til os på: skrive til os på Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg Lindevangs Allé 8-12, 2000 Frederiksberg Telefon ,

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere