Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger

2 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca. 90% af tiden. Det kan være i hjemmet, på arbejdspladsen, i daginstitutioner, skoler, osv. Derfor er det meget vigtigt, at indeklimaet er sundt og behageligt at opholde sig i. Et godt indeklima sikrer øget velbefindende, og vores arbejds- og indlæringsevne forbedres markant. odsat kan et dårligt indeklima give symptomer som træthed, hovedpine og luftvejsirritationer, og i værste fald kan det gøre os syge. Disse betragtninger kender vi godt, men på den anden side betyder økonomien også en del. Selvom viljen er til stede, er det også rart at vide, hvad investeringen bliver og hvordan driftsøkonomien ser ud. Derudover er der en række lovkrav og normer, som er vigtige at kende: BR10 Bygningsreglementet, DS447:2013 Ventilation i bygninger, DS Brandnormen, eksempelsamling om brandsikring af byggeri, SBi-anvisninger, samt AT-vejledning fra Arbejdstilsynet. Indeklimaet påvirkes af mange forskellige faktorer, fx luftkvalitet, temperatur, fugt, rygning og afgasning af kemiske stoffer, som afgives fra overfladerne i rummet. I dag findes der en række forskellige ventilationsløsninger, som kan sikre et godt indeklima. Ofte vil man se dem opdelt i følgende to definitioner: CAV Constant Air Volume Konstant luftmængde VAV Variable Air Volume Variabel luftmængde an kan også benytte definitionen DCV, Demand Controlled Ventilation; behovsstyret ventilation. I de viste systemløsninger benyttes dog definitionen VAV for systemer med både variabel og behovsstyret luftmængde. Systemløsningerne er vejledende, og det er således den projekterendes ansvar at sikre, at gældende lov er overholdt. VAV systemer er de mest energieffektive, når det gælder komfortventilation. Typisk kræver et VAV-system kun 60% i dimensioneret luftmængde i forhold til et CAV-system, og ved behovsstyring af luftmængden opnås store besparelser. VAV systemløsninger fra Systemair viser, hvordan opgaverne kan løses, og hvad de forskellige valg betyder for driftsøkonomien. Løsningerne giver et hurtigt overblik over mulighederne og gør det nemt at træffe de rigtige valg.

3 VAV systemløsninger 3 4 side VAV systemløsning 1 Besparelse Driftsomkostninger El Varme 6 VAV side systemløsning 2 Besparelse Driftsomkostninger El Varme Besparelse Driftsomkostninger 8 side VAV systemløsning 3 Varme El 10 side CAV systemløsning 1 Driftsomkostninger Varme El 12 Driftsøkonomi side 14 side Komponentoversigt 19 side Øvrige systemløsninger

4 4 VAV systemløsninger VAV systemløsning 1 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 1 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO 2 -/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Funktion Hvis det indstillede CO 2 - eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så volumenstrømsregulatoren kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation, opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. Volumenstrøms regulatoren gør, at tiden med indregulering nedsættes betragteligt. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 1 anvendes typisk i bygninger, hvor personbelastningen i lokalerne varierer meget, eller hvor lokalerne kun benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model. HDH CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Optima-R-GO volumenstrømsregulator DS AWG23 cat6

5 VAV systemløsninger 5 VAV systemløsning 1 Systembeskrivelse ULHI AKHI TIE ec/dv/topvex ed dette system får du: Trykstyret system Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100% est præcise regulering (fuldautomatisk) Lave driftsomkostninger Kort indreguleringstid Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Optima-R-GO volumenstrømsregulator ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper HDH C0 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Optima-R-GO

6 6 VAV systemløsninger VAV systemløsning 2 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 2 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO 2 -/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Det er opbygget på samme måde som VAV systemløsning 1. Den eneste forskel er, at der her benyttes et modulerende spjæld i stedet for en volumenstrømssregulator. Bemærk: der skal dermed beregnes længere tid til indregulering. Funktion Hvis det indstillede CO 2 - eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation, opnås der store be sparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 2 anvendes typisk i lokaler, hvor der er stor variation i personbelastningen, eller hvor lokalerne benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model. HDH-N m/display CO2-/temperaturtransmitter/-regulator BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Tune-R-3 reguleringsspjæld med modulerende motor DS AWG23 cat6

7 VAV systemløsninger 7 VAV systemløsning 2 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Trykstyret system Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100% God regulering (fuldautomatisk) Lave driftsomkostninger Længere indreguleringstid TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Tune-R-3 reguleringsspjæld 24 V (0-10 V) ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper HDH-N m/display C0 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-3

8 8 VAV systemløsninger VAV systemløsning 3 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 3 er et komplet system med variabel luftmængde, der reguleres efter en grund- og en forceret luftmængde. Funktion Luftmængden styres efter, hvornår det enkelte lokale benyttes. Typisk vil man benytte et ur, som styrer tænd/sluk af grundventilationen. IR-sensorerne aktiverer spjældene til forceret ventilation i de enkelte lokaler. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 3 benyttes typisk i lokaler, hvor der ikke er stor variation af personbelastningen, men hvor lokalerne benyttes periodevist. IR OS-550 IR-sensor BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Tune-R-2 reguleringsspjæld med on/off motor DS AWG23 cat6

9 VAV systemløsninger 9 VAV systemløsning 3 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Trykstyret system Enkel luftmængdestyring, grund-/forceret ventilation on/off Lavere investering Længere indreguleringstid Højere driftsomkostninger TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Tune-R-2 reguleringsspjæld 24 V on/off motor ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper IR OS-550, IR-sensor Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-2

10 10 VAV systemløsninger CAV systemløsning 1 Beskrivelse CAV systemløsning 1 er et komplet system med konstant luftmængde, der har en enkel styring. Anvendelse Denne form for anlæg anvendes typisk, hvor belastningen i lokalet er konstant. Funktion Luftmængden styres efter et ur, som styrer tænd og sluk af ventilationen. Det er den billigste og enkleste styringsform. Tune-R-B reguleringsspjæld uden motor

11 VAV systemløsninger 11 CAV systemløsning 1 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Urstyret system I ngen luftmængdestyring, on/off, natstop, dagdrift Lav investering Længere indreguleringstid Høje driftsomkostninger TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Lyddæmper Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Tune-R-B reguleringsspjæld Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-B

12 12 VAV systemløsninger Driftsøkonomi Forudsætninger ange lokaler benyttes kun lejlighedsvis eller i bestemte perioder. Når de så benyttes, er der ofte ikke behov for fuld ventilation. Det skyldes, at der ikke opholder sig så mange personer i lokalet, som det er dimensioneret efter. Derfor giver det store besparelser på opvarmningen af udeluften, ligesom elforbruget til drift af ventilatorerne reduceres, når ventilationen styres således, at luftmængden er tilpasset efter belastningen. Nedenfor vises hvordan økonomien for driftsomkostningerne ser ud for de fire forskellige VAV systemløsninger. Driftsomkostningerne består af opvarmning af udeluften og elforbruget til ventilatorerne. Forudsætninger: Dagdrift kl til 17.00, 10 timer pr. døgn, 5 døgn pr. uge, 260 døgn pr. år Natstop kl til 07.00, 14 timer pr. døgn, 5 døgn pr. uge, 260 døgn pr. år Elpris inkl. afgifter pr. kwh: kr. 1,74 Døgn med opvarmning pr. år: 173 Fjernvarmepris inkl. afgifter pr. kwh: kr. 0,55 Aggregat TIE ec 15 Grundventilation 4 rum x 400 m 3 /h = m 3 /h Eleffekt ved SF 1,31 kw(m 3 /s) = 0,58 kw Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 C: 2,04 kw Forceret ventilation 4 rum x 800 m 3 /h = 3200 m 3 /h Eleffekt ved SF 2,03 kw/(m 3 /s)* = 1,80 kw Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 C: 5,78 kw * For ensartet sammenligning er SF-værdier anvendt i alle 4 systemløsninger.

13 VAV systemløsninger 13 VAV systemløsning 1 Volumenstrømsregulator Optima-R-GO og CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Forceret ventilation, kl , 35% Grundventilation, kl , 65% Elforbrug pr. døgn: 10,1 kwh, pr. år: 2618 kwh Elpris pr. år: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 33,5 kwh, pr. år: 5805 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Driftsomkostninger El Varme Bemærk: Stor besparelse i tid på indregulering. VAV systemløsning 2 Reguleringsspjæld Tune-R-3 med modulerende motor og CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Forceret ventilation, kl , 35% Grundventilation, kl , 65% Elforbrug pr. døgn: 10,1 kwh, pr. år: 2618 kwh Elpris pr. år: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 33,5 kwh, pr. år: 5805 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Driftsomkostninger El Varme VAV systemløsning 3 Reguleringsspjæld Tune-R-2 med on/off motor og IR sensor Forceret ventilation, kl , 60% Grundventilation, kl , 40% Elforbrug pr. døgn: 13,1 kwh, pr. år: 3411 kwh Elpris pr. år.: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 42,8 kwh, pr. år: 7426 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Varme Driftsomkostninger El CAV systemløsning 1 Reguleringsspjæld Tune-R-B manuelt spjæld og ur Forceret ventilation, kl , 100% Elforbrug pr. døgn: 18 kwh, pr. år: 4680 kwh Elpris pr. år.: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 57,8 kwh, pr. år: kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Driftsomkostninger Varme El

14 14 VAV systemløsninger Komponentoversigt TIE ec ventilationsaggregat Det hurtige valg AHU N o DANVENT DV , TIE Eurovent-certificeret Kompakt aggregat 6 størrelser med luftmængder fra m 3 /h Integreret automatik ed roterende veksler eller modstrømsveksler EC-motor, kammerventilator Tilluft- og fraluftspjæld integreret osefiltre F7/5 Vandvarmeflade eller elvarmeflade For indendørs eller udendørs montage Kan leveres med køleunit type DVU Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD. Danvent DV ventilationsaggregat odulopbygget aggregat AHU N o DANVENT DV , TIE Eurovent-certificeret 14 størrelser med luftmængder fra m 3 /h ed eller uden automatik ed roterende veksler, modstrømsveksler, krydsveksler eller væskekoblede vekslere -motor IE4 eller AC-motor IE2 med kammerventilator ed eller uden tilluft-, fraluft- eller blandespjæld osefiltre G4, 5, F7, F9 Vandvarmeflade eller elvarmeflade For indendørs eller udendørs montage Kan leveres med køleunit DVU eller DVU-C Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD.

15 VAV systemløsninger 15 Komponentoversigt Topvex TR, SR og SC ventilationsaggregater Alle er Eurovent-certificerede Topvex TR med toptilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade Leveres i 6 størrelser fra 500 til m 3 /h Topvex SR med sidetilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade Leveres i 6 størrelser fra 500 til m 3 /h Topvex SC med sidetilslutning, modstrømsveksler og vandvarmeflade Leveres i 5 størrelser fra 500 til m 3 /h Alle er med: EC-motor, kammerventilator, posefilter F7/F7, tilluft- og fraluftspjæld uden for aggregatet Integreret automatik For indendørs montage Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD eller på Automatik Automatik for TIE ec, Danvent DV og Topvex Færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik fra fabrikken Brugervenligt betjeningspanel, hvor funktioner og parametre vælges Vigtigste driftsdata vises kontinuerligt, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsindstillinger ræinstalleret med standardtemperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser ange standardfunktioner samt mange tilvalgsfunktioner ange indstillingsmuligheder ved temperaturregulering og luftmængderegulering Standard med forlænget drift, natkøling, kølegenvinding, filtervagt til- og fraluft, alarmer og sikkerhedsfunktioner Kommunikationsmuligheder: odbus, LON, BACnet, WEB interface samt adgang via Android applikation DT tryktransmitter. SC betjeningspanel DT tryktransmitter

16 16 VAV systemløsninger Komponentoversigt Zoneregulatorer HDH og HDK CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator For rum type HDH, med display type HDH-N For kanal type HDK, med display type HDK-N Designet til at måle CO 2 -koncentration og temperatur Udgangssignal 0-10 V. HDH og HDH-N HDK og HDK-N KLH og KLK fugt-/temperaturtransmitter For rum type KLH For kanal type KLK Designet til at måle fugt og temperatur Udgangssignal 0-10 V. KLH KLK TEHR LU og TEK LU temperaturtransmitter For rum type TEHR LU For kanal type TEK LU Designet til måling af temperatur vha. et t1000 element Udgangssignal 0-10 V. TEHR LU TEK LU L-SER idriftsættelsesværktøj Idriftsættelse og konfiguration af ovenstående transmittere/regulatorer. L-SER IR sensor Til væg type OS-550 Til loft type OS-363 Ved bevægelse aktiveres et kontaktsæt. IR OS-550 IR OS-363 BR-A2, SF strømforsyning Strømforsyningen SF tilsluttes 230 V og kan strømforsyne (24 V DC) op til 8 enheder. Kan forsyne koblingsmoduler, spjældmotorer og zoneregulatorer via koblingsmodulet K. BR-A2, SF K koblingsmodul Koblingsmodulet forsynes med 24 V DC fra strømforsyningen SF Koblingsmodulet indeholder klemmer for tilslutning af forsyningskabler ind/ud, spjæld, zoneregulator samt jumper for aktivering af zoneregulator. K

17 VAV systemløsninger 17 Komponentoversigt Optima-GO volumenstrømsregulator Optima-GO er en variabel volumenstrømsregulator for måling og regulering af volumenstrømmen Indbygget automatik med digitalt display Leveres i rund udførelse Optima-R-GO i størrelse fra ø80 til ø630, samt i firkantet udførelse Optima-S-GO fra 200 x 100 til 1200 x 650 mm Begge modeller kan leveres i en lydisoleret udgave, forsyningsspænding 24 V AC/DC, styrespænding 0-10 V Alternativt kan Optima-R/S (Belimo motor) benyttes. Kræver indreguleringsværktøj. Optima-R-GO Tune-R reguleringsspjæld ed eller uden Belimo-motor. Spjældet leveres i 4 typer: B: Uden motor 1: 230 V on/off motor 2: 24 V on/off motor 3: 24 V modulerende motor (2-10 V) Leveres i størrelse ø80 til ø630 med motor Leveres i størrelse ø100 til ø315 uden motor. Tune-R med motor

18 18 VAV systemløsninger Komponentoversigt LDC lyddæmper Udført i galvaniseret stålplade med 50 mm isolering med perforeret plade indvendig Leveres i følgende længder: 300, 600 og 900 mm samt med baffel i længde 1200 mm Leveres i størrelserne ø100 til ø400 samt med baffel i ø315 til ø630. LDC TSK loftarmatur Cirkulært perforeret loftarmatur med justerbar spalte Tilhørende fordelerboks type THOR, som anvendes for trykreducering, luftstrømsudjævning og lyddæmpning, samt til måling og indregulering af luftmængden TSK og THOR leveres i størrelserne ø100 til ø315 Se øvrige muligheder på: TSK THOR Afkast- og udelufthætter AKHI afkasthætte isoleret ULHI udelufthætte isoleret Smuk arkitektonisk og luftteknisk god løsning Udført i sort pulverlakeret sort galvaniseret plade Lyd-, kondens-, og brandisoleret Leveres med inddækning i Sabetoflex eller sort pulverlakeret, galvaniseret stål Konstruktionen er udført med minimalt tryktab Leveres i størrelserne ø160 til ø630. AKHI ULHI

19 VAV systemløsninger 19 Øvrige systemløsninger Cebovent Systemairs systemløsninger til central boligventilation er sammensat af produkter, der både som enkeltprodukt og som system overholder gældende lovkrav og normer inden for dansk boligbyggeri. Der sker en løbende udvikling, således at produkterne er optimerede til den mest driftsøkonomiske løsning. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på Brandvent Systemair har systemløsninger til både spjældsikrede og røgven tilerede systemer, der alle er udarbejdet i henhold til DS Brandnormen. De forskellige løsninger gør det muligt at danne sig et indtryk og vurdere driftsøkonomi, komfort, investering samt mulige pladsforhold i det konkrete projekt. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på Skolevent Systemairs systemløsninger til skoler er sammensat af ventilationsaggregater, automatik, volumenstrømsregulatorer, lyddæmpere, armaturer, brandsikringsautomatik, brand- og røgspjæld, røgspjæld samt røgdetektorer, således at systemløsningerne overholder gældende lovkrav. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på

20 EC_ventilatorer.dk V2 Systemair A/S Ved ilepælen 7 DK-8361 Hasselager Avedøreholmen 50 DK-2650 Hvidovre VAV_brochure_01_2014-V Tel

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Danvent DV modulopbygget

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

FRISK LUFT TIL BOLIGEN

FRISK LUFT TIL BOLIGEN FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Slut med at bekymre sig om indeklimaet Et godt indeklima handler om sundhed og trivsel for hele familien. Det handler også om at sikre boligen mod de fugtskader,

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Ventilationsprodukter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Ventilationsprodukter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsprodukter 2 Ventilationsprodukter Systemair Viden om Systemair Danmark Hovedkontor i Hasselager

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark Bravidadagene 2002 på Bolkesjø tirsdag 17.og onsdag 18.september Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark VAV - Variable Air Volume CAV - Constant Air

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ØLAND Boksventilator BVB

ØLAND Boksventilator BVB ØLAND Boksventilator BVB Isoleret lavenergi ventilator med EC-motor 7 størrelser med kapacitet op til 115 m 3 /h BVB-125-EC til BVB-25-EC Opfylder gældene lovkrav Indbygget EC-motor Lavt energiforbrug

Læs mere

VENTILATIONSAUTOMATIK

VENTILATIONSAUTOMATIK VENTILATIONSAUTOMATIK GEOVENT tilbyder et stort udvalg indenfor ventilationsautomatik Lovpligtig alarmgiver lever op til Arbejdstilsynets krav og gør brugeren opmærksom ved fejl på ventilationsanlægget.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 1255938-DK 2014-12-19 A001 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

ComfoAir Varmegenvinding

ComfoAir Varmegenvinding ComfoAir Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulle tørre bunden af

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Trends og regulativer frem mod 2020

Trends og regulativer frem mod 2020 Trends og regulativer frem mod 2020 Indlæg Mandag den 1. december 2014 Christian Grønborg Nicolaisen Teknologisk institut, energi og klima Center for energieffektivisering og ventilation Agenda Agenda

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere