Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger

2 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca. 90% af tiden. Det kan være i hjemmet, på arbejdspladsen, i daginstitutioner, skoler, osv. Derfor er det meget vigtigt, at indeklimaet er sundt og behageligt at opholde sig i. Et godt indeklima sikrer øget velbefindende, og vores arbejds- og indlæringsevne forbedres markant. odsat kan et dårligt indeklima give symptomer som træthed, hovedpine og luftvejsirritationer, og i værste fald kan det gøre os syge. Disse betragtninger kender vi godt, men på den anden side betyder økonomien også en del. Selvom viljen er til stede, er det også rart at vide, hvad investeringen bliver og hvordan driftsøkonomien ser ud. Derudover er der en række lovkrav og normer, som er vigtige at kende: BR10 Bygningsreglementet, DS447:2013 Ventilation i bygninger, DS Brandnormen, eksempelsamling om brandsikring af byggeri, SBi-anvisninger, samt AT-vejledning fra Arbejdstilsynet. Indeklimaet påvirkes af mange forskellige faktorer, fx luftkvalitet, temperatur, fugt, rygning og afgasning af kemiske stoffer, som afgives fra overfladerne i rummet. I dag findes der en række forskellige ventilationsløsninger, som kan sikre et godt indeklima. Ofte vil man se dem opdelt i følgende to definitioner: CAV Constant Air Volume Konstant luftmængde VAV Variable Air Volume Variabel luftmængde an kan også benytte definitionen DCV, Demand Controlled Ventilation; behovsstyret ventilation. I de viste systemløsninger benyttes dog definitionen VAV for systemer med både variabel og behovsstyret luftmængde. Systemløsningerne er vejledende, og det er således den projekterendes ansvar at sikre, at gældende lov er overholdt. VAV systemer er de mest energieffektive, når det gælder komfortventilation. Typisk kræver et VAV-system kun 60% i dimensioneret luftmængde i forhold til et CAV-system, og ved behovsstyring af luftmængden opnås store besparelser. VAV systemløsninger fra Systemair viser, hvordan opgaverne kan løses, og hvad de forskellige valg betyder for driftsøkonomien. Løsningerne giver et hurtigt overblik over mulighederne og gør det nemt at træffe de rigtige valg.

3 VAV systemløsninger 3 4 side VAV systemløsning 1 Besparelse Driftsomkostninger El Varme 6 VAV side systemløsning 2 Besparelse Driftsomkostninger El Varme Besparelse Driftsomkostninger 8 side VAV systemløsning 3 Varme El 10 side CAV systemløsning 1 Driftsomkostninger Varme El 12 Driftsøkonomi side 14 side Komponentoversigt 19 side Øvrige systemløsninger

4 4 VAV systemløsninger VAV systemløsning 1 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 1 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO 2 -/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Funktion Hvis det indstillede CO 2 - eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så volumenstrømsregulatoren kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation, opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. Volumenstrøms regulatoren gør, at tiden med indregulering nedsættes betragteligt. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 1 anvendes typisk i bygninger, hvor personbelastningen i lokalerne varierer meget, eller hvor lokalerne kun benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model. HDH CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Optima-R-GO volumenstrømsregulator DS AWG23 cat6

5 VAV systemløsninger 5 VAV systemløsning 1 Systembeskrivelse ULHI AKHI TIE ec/dv/topvex ed dette system får du: Trykstyret system Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100% est præcise regulering (fuldautomatisk) Lave driftsomkostninger Kort indreguleringstid Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Optima-R-GO volumenstrømsregulator ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper HDH C0 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Optima-R-GO

6 6 VAV systemløsninger VAV systemløsning 2 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 2 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO 2 -/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Det er opbygget på samme måde som VAV systemløsning 1. Den eneste forskel er, at der her benyttes et modulerende spjæld i stedet for en volumenstrømssregulator. Bemærk: der skal dermed beregnes længere tid til indregulering. Funktion Hvis det indstillede CO 2 - eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation, opnås der store be sparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 2 anvendes typisk i lokaler, hvor der er stor variation i personbelastningen, eller hvor lokalerne benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model. HDH-N m/display CO2-/temperaturtransmitter/-regulator BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Tune-R-3 reguleringsspjæld med modulerende motor DS AWG23 cat6

7 VAV systemløsninger 7 VAV systemløsning 2 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Trykstyret system Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100% God regulering (fuldautomatisk) Lave driftsomkostninger Længere indreguleringstid TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Tune-R-3 reguleringsspjæld 24 V (0-10 V) ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper HDH-N m/display C0 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-3

8 8 VAV systemløsninger VAV systemløsning 3 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 3 er et komplet system med variabel luftmængde, der reguleres efter en grund- og en forceret luftmængde. Funktion Luftmængden styres efter, hvornår det enkelte lokale benyttes. Typisk vil man benytte et ur, som styrer tænd/sluk af grundventilationen. IR-sensorerne aktiverer spjældene til forceret ventilation i de enkelte lokaler. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 3 benyttes typisk i lokaler, hvor der ikke er stor variation af personbelastningen, men hvor lokalerne benyttes periodevist. IR OS-550 IR-sensor BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Tune-R-2 reguleringsspjæld med on/off motor DS AWG23 cat6

9 VAV systemløsninger 9 VAV systemløsning 3 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Trykstyret system Enkel luftmængdestyring, grund-/forceret ventilation on/off Lavere investering Længere indreguleringstid Højere driftsomkostninger TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Tune-R-2 reguleringsspjæld 24 V on/off motor ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper IR OS-550, IR-sensor Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-2

10 10 VAV systemløsninger CAV systemløsning 1 Beskrivelse CAV systemløsning 1 er et komplet system med konstant luftmængde, der har en enkel styring. Anvendelse Denne form for anlæg anvendes typisk, hvor belastningen i lokalet er konstant. Funktion Luftmængden styres efter et ur, som styrer tænd og sluk af ventilationen. Det er den billigste og enkleste styringsform. Tune-R-B reguleringsspjæld uden motor

11 VAV systemløsninger 11 CAV systemløsning 1 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Urstyret system I ngen luftmængdestyring, on/off, natstop, dagdrift Lav investering Længere indreguleringstid Høje driftsomkostninger TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Lyddæmper Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Tune-R-B reguleringsspjæld Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-B

12 12 VAV systemløsninger Driftsøkonomi Forudsætninger ange lokaler benyttes kun lejlighedsvis eller i bestemte perioder. Når de så benyttes, er der ofte ikke behov for fuld ventilation. Det skyldes, at der ikke opholder sig så mange personer i lokalet, som det er dimensioneret efter. Derfor giver det store besparelser på opvarmningen af udeluften, ligesom elforbruget til drift af ventilatorerne reduceres, når ventilationen styres således, at luftmængden er tilpasset efter belastningen. Nedenfor vises hvordan økonomien for driftsomkostningerne ser ud for de fire forskellige VAV systemløsninger. Driftsomkostningerne består af opvarmning af udeluften og elforbruget til ventilatorerne. Forudsætninger: Dagdrift kl til 17.00, 10 timer pr. døgn, 5 døgn pr. uge, 260 døgn pr. år Natstop kl til 07.00, 14 timer pr. døgn, 5 døgn pr. uge, 260 døgn pr. år Elpris inkl. afgifter pr. kwh: kr. 1,74 Døgn med opvarmning pr. år: 173 Fjernvarmepris inkl. afgifter pr. kwh: kr. 0,55 Aggregat TIE ec 15 Grundventilation 4 rum x 400 m 3 /h = m 3 /h Eleffekt ved SF 1,31 kw(m 3 /s) = 0,58 kw Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 C: 2,04 kw Forceret ventilation 4 rum x 800 m 3 /h = 3200 m 3 /h Eleffekt ved SF 2,03 kw/(m 3 /s)* = 1,80 kw Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 C: 5,78 kw * For ensartet sammenligning er SF-værdier anvendt i alle 4 systemløsninger.

13 VAV systemløsninger 13 VAV systemløsning 1 Volumenstrømsregulator Optima-R-GO og CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Forceret ventilation, kl , 35% Grundventilation, kl , 65% Elforbrug pr. døgn: 10,1 kwh, pr. år: 2618 kwh Elpris pr. år: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 33,5 kwh, pr. år: 5805 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Driftsomkostninger El Varme Bemærk: Stor besparelse i tid på indregulering. VAV systemløsning 2 Reguleringsspjæld Tune-R-3 med modulerende motor og CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Forceret ventilation, kl , 35% Grundventilation, kl , 65% Elforbrug pr. døgn: 10,1 kwh, pr. år: 2618 kwh Elpris pr. år: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 33,5 kwh, pr. år: 5805 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Driftsomkostninger El Varme VAV systemløsning 3 Reguleringsspjæld Tune-R-2 med on/off motor og IR sensor Forceret ventilation, kl , 60% Grundventilation, kl , 40% Elforbrug pr. døgn: 13,1 kwh, pr. år: 3411 kwh Elpris pr. år.: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 42,8 kwh, pr. år: 7426 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Varme Driftsomkostninger El CAV systemløsning 1 Reguleringsspjæld Tune-R-B manuelt spjæld og ur Forceret ventilation, kl , 100% Elforbrug pr. døgn: 18 kwh, pr. år: 4680 kwh Elpris pr. år.: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 57,8 kwh, pr. år: kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Driftsomkostninger Varme El

14 14 VAV systemløsninger Komponentoversigt TIE ec ventilationsaggregat Det hurtige valg AHU N o DANVENT DV , TIE Eurovent-certificeret Kompakt aggregat 6 størrelser med luftmængder fra m 3 /h Integreret automatik ed roterende veksler eller modstrømsveksler EC-motor, kammerventilator Tilluft- og fraluftspjæld integreret osefiltre F7/5 Vandvarmeflade eller elvarmeflade For indendørs eller udendørs montage Kan leveres med køleunit type DVU Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD. Danvent DV ventilationsaggregat odulopbygget aggregat AHU N o DANVENT DV , TIE Eurovent-certificeret 14 størrelser med luftmængder fra m 3 /h ed eller uden automatik ed roterende veksler, modstrømsveksler, krydsveksler eller væskekoblede vekslere -motor IE4 eller AC-motor IE2 med kammerventilator ed eller uden tilluft-, fraluft- eller blandespjæld osefiltre G4, 5, F7, F9 Vandvarmeflade eller elvarmeflade For indendørs eller udendørs montage Kan leveres med køleunit DVU eller DVU-C Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD.

15 VAV systemløsninger 15 Komponentoversigt Topvex TR, SR og SC ventilationsaggregater Alle er Eurovent-certificerede Topvex TR med toptilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade Leveres i 6 størrelser fra 500 til m 3 /h Topvex SR med sidetilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade Leveres i 6 størrelser fra 500 til m 3 /h Topvex SC med sidetilslutning, modstrømsveksler og vandvarmeflade Leveres i 5 størrelser fra 500 til m 3 /h Alle er med: EC-motor, kammerventilator, posefilter F7/F7, tilluft- og fraluftspjæld uden for aggregatet Integreret automatik For indendørs montage Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD eller på Automatik Automatik for TIE ec, Danvent DV og Topvex Færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik fra fabrikken Brugervenligt betjeningspanel, hvor funktioner og parametre vælges Vigtigste driftsdata vises kontinuerligt, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsindstillinger ræinstalleret med standardtemperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser ange standardfunktioner samt mange tilvalgsfunktioner ange indstillingsmuligheder ved temperaturregulering og luftmængderegulering Standard med forlænget drift, natkøling, kølegenvinding, filtervagt til- og fraluft, alarmer og sikkerhedsfunktioner Kommunikationsmuligheder: odbus, LON, BACnet, WEB interface samt adgang via Android applikation DT tryktransmitter. SC betjeningspanel DT tryktransmitter

16 16 VAV systemløsninger Komponentoversigt Zoneregulatorer HDH og HDK CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator For rum type HDH, med display type HDH-N For kanal type HDK, med display type HDK-N Designet til at måle CO 2 -koncentration og temperatur Udgangssignal 0-10 V. HDH og HDH-N HDK og HDK-N KLH og KLK fugt-/temperaturtransmitter For rum type KLH For kanal type KLK Designet til at måle fugt og temperatur Udgangssignal 0-10 V. KLH KLK TEHR LU og TEK LU temperaturtransmitter For rum type TEHR LU For kanal type TEK LU Designet til måling af temperatur vha. et t1000 element Udgangssignal 0-10 V. TEHR LU TEK LU L-SER idriftsættelsesværktøj Idriftsættelse og konfiguration af ovenstående transmittere/regulatorer. L-SER IR sensor Til væg type OS-550 Til loft type OS-363 Ved bevægelse aktiveres et kontaktsæt. IR OS-550 IR OS-363 BR-A2, SF strømforsyning Strømforsyningen SF tilsluttes 230 V og kan strømforsyne (24 V DC) op til 8 enheder. Kan forsyne koblingsmoduler, spjældmotorer og zoneregulatorer via koblingsmodulet K. BR-A2, SF K koblingsmodul Koblingsmodulet forsynes med 24 V DC fra strømforsyningen SF Koblingsmodulet indeholder klemmer for tilslutning af forsyningskabler ind/ud, spjæld, zoneregulator samt jumper for aktivering af zoneregulator. K

17 VAV systemløsninger 17 Komponentoversigt Optima-GO volumenstrømsregulator Optima-GO er en variabel volumenstrømsregulator for måling og regulering af volumenstrømmen Indbygget automatik med digitalt display Leveres i rund udførelse Optima-R-GO i størrelse fra ø80 til ø630, samt i firkantet udførelse Optima-S-GO fra 200 x 100 til 1200 x 650 mm Begge modeller kan leveres i en lydisoleret udgave, forsyningsspænding 24 V AC/DC, styrespænding 0-10 V Alternativt kan Optima-R/S (Belimo motor) benyttes. Kræver indreguleringsværktøj. Optima-R-GO Tune-R reguleringsspjæld ed eller uden Belimo-motor. Spjældet leveres i 4 typer: B: Uden motor 1: 230 V on/off motor 2: 24 V on/off motor 3: 24 V modulerende motor (2-10 V) Leveres i størrelse ø80 til ø630 med motor Leveres i størrelse ø100 til ø315 uden motor. Tune-R med motor

18 18 VAV systemløsninger Komponentoversigt LDC lyddæmper Udført i galvaniseret stålplade med 50 mm isolering med perforeret plade indvendig Leveres i følgende længder: 300, 600 og 900 mm samt med baffel i længde 1200 mm Leveres i størrelserne ø100 til ø400 samt med baffel i ø315 til ø630. LDC TSK loftarmatur Cirkulært perforeret loftarmatur med justerbar spalte Tilhørende fordelerboks type THOR, som anvendes for trykreducering, luftstrømsudjævning og lyddæmpning, samt til måling og indregulering af luftmængden TSK og THOR leveres i størrelserne ø100 til ø315 Se øvrige muligheder på: TSK THOR Afkast- og udelufthætter AKHI afkasthætte isoleret ULHI udelufthætte isoleret Smuk arkitektonisk og luftteknisk god løsning Udført i sort pulverlakeret sort galvaniseret plade Lyd-, kondens-, og brandisoleret Leveres med inddækning i Sabetoflex eller sort pulverlakeret, galvaniseret stål Konstruktionen er udført med minimalt tryktab Leveres i størrelserne ø160 til ø630. AKHI ULHI

19 VAV systemløsninger 19 Øvrige systemløsninger Cebovent Systemairs systemløsninger til central boligventilation er sammensat af produkter, der både som enkeltprodukt og som system overholder gældende lovkrav og normer inden for dansk boligbyggeri. Der sker en løbende udvikling, således at produkterne er optimerede til den mest driftsøkonomiske løsning. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på Brandvent Systemair har systemløsninger til både spjældsikrede og røgven tilerede systemer, der alle er udarbejdet i henhold til DS Brandnormen. De forskellige løsninger gør det muligt at danne sig et indtryk og vurdere driftsøkonomi, komfort, investering samt mulige pladsforhold i det konkrete projekt. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på Skolevent Systemairs systemløsninger til skoler er sammensat af ventilationsaggregater, automatik, volumenstrømsregulatorer, lyddæmpere, armaturer, brandsikringsautomatik, brand- og røgspjæld, røgspjæld samt røgdetektorer, således at systemløsningerne overholder gældende lovkrav. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på

20 EC_ventilatorer.dk V2 Systemair A/S Ved ilepælen 7 DK-8361 Hasselager Avedøreholmen 50 DK-2650 Hvidovre VAV_brochure_01_2014-V Tel

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN

KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN 4 SENSORER I 1 ENHED. DEN NYE ATMO SERIE FRA ESYLUX NÅR INDEKLIMAET ER I HØJSÆDE ESYLUX HAR SOM INNOVATIV PRODUCENT INDEN FOR INTELLIGENT SENSORTEKNIK

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere