Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger

2 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca. 90% af tiden. Det kan være i hjemmet, på arbejdspladsen, i daginstitutioner, skoler, osv. Derfor er det meget vigtigt, at indeklimaet er sundt og behageligt at opholde sig i. Et godt indeklima sikrer øget velbefindende, og vores arbejds- og indlæringsevne forbedres markant. odsat kan et dårligt indeklima give symptomer som træthed, hovedpine og luftvejsirritationer, og i værste fald kan det gøre os syge. Disse betragtninger kender vi godt, men på den anden side betyder økonomien også en del. Selvom viljen er til stede, er det også rart at vide, hvad investeringen bliver og hvordan driftsøkonomien ser ud. Derudover er der en række lovkrav og normer, som er vigtige at kende: BR10 Bygningsreglementet, DS447:2013 Ventilation i bygninger, DS Brandnormen, eksempelsamling om brandsikring af byggeri, SBi-anvisninger, samt AT-vejledning fra Arbejdstilsynet. Indeklimaet påvirkes af mange forskellige faktorer, fx luftkvalitet, temperatur, fugt, rygning og afgasning af kemiske stoffer, som afgives fra overfladerne i rummet. I dag findes der en række forskellige ventilationsløsninger, som kan sikre et godt indeklima. Ofte vil man se dem opdelt i følgende to definitioner: CAV Constant Air Volume Konstant luftmængde VAV Variable Air Volume Variabel luftmængde an kan også benytte definitionen DCV, Demand Controlled Ventilation; behovsstyret ventilation. I de viste systemløsninger benyttes dog definitionen VAV for systemer med både variabel og behovsstyret luftmængde. Systemløsningerne er vejledende, og det er således den projekterendes ansvar at sikre, at gældende lov er overholdt. VAV systemer er de mest energieffektive, når det gælder komfortventilation. Typisk kræver et VAV-system kun 60% i dimensioneret luftmængde i forhold til et CAV-system, og ved behovsstyring af luftmængden opnås store besparelser. VAV systemløsninger fra Systemair viser, hvordan opgaverne kan løses, og hvad de forskellige valg betyder for driftsøkonomien. Løsningerne giver et hurtigt overblik over mulighederne og gør det nemt at træffe de rigtige valg.

3 VAV systemløsninger 3 4 side VAV systemløsning 1 Besparelse Driftsomkostninger El Varme 6 VAV side systemløsning 2 Besparelse Driftsomkostninger El Varme Besparelse Driftsomkostninger 8 side VAV systemløsning 3 Varme El 10 side CAV systemløsning 1 Driftsomkostninger Varme El 12 Driftsøkonomi side 14 side Komponentoversigt 19 side Øvrige systemløsninger

4 4 VAV systemløsninger VAV systemløsning 1 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 1 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO 2 -/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Funktion Hvis det indstillede CO 2 - eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så volumenstrømsregulatoren kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation, opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. Volumenstrøms regulatoren gør, at tiden med indregulering nedsættes betragteligt. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 1 anvendes typisk i bygninger, hvor personbelastningen i lokalerne varierer meget, eller hvor lokalerne kun benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model. HDH CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Optima-R-GO volumenstrømsregulator DS AWG23 cat6

5 VAV systemløsninger 5 VAV systemløsning 1 Systembeskrivelse ULHI AKHI TIE ec/dv/topvex ed dette system får du: Trykstyret system Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100% est præcise regulering (fuldautomatisk) Lave driftsomkostninger Kort indreguleringstid Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Optima-R-GO volumenstrømsregulator ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper HDH C0 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Optima-R-GO

6 6 VAV systemløsninger VAV systemløsning 2 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 2 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO 2 -/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Det er opbygget på samme måde som VAV systemløsning 1. Den eneste forskel er, at der her benyttes et modulerende spjæld i stedet for en volumenstrømssregulator. Bemærk: der skal dermed beregnes længere tid til indregulering. Funktion Hvis det indstillede CO 2 - eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation, opnås der store be sparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 2 anvendes typisk i lokaler, hvor der er stor variation i personbelastningen, eller hvor lokalerne benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model. HDH-N m/display CO2-/temperaturtransmitter/-regulator BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Tune-R-3 reguleringsspjæld med modulerende motor DS AWG23 cat6

7 VAV systemløsninger 7 VAV systemløsning 2 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Trykstyret system Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100% God regulering (fuldautomatisk) Lave driftsomkostninger Længere indreguleringstid TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Tune-R-3 reguleringsspjæld 24 V (0-10 V) ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper HDH-N m/display C0 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-3

8 8 VAV systemløsninger VAV systemløsning 3 Kabelplan Beskrivelse VAV systemløsning 3 er et komplet system med variabel luftmængde, der reguleres efter en grund- og en forceret luftmængde. Funktion Luftmængden styres efter, hvornår det enkelte lokale benyttes. Typisk vil man benytte et ur, som styrer tænd/sluk af grundventilationen. IR-sensorerne aktiverer spjældene til forceret ventilation i de enkelte lokaler. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Natkølefunktion Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl. Anvendelse VAV systemløsning 3 benyttes typisk i lokaler, hvor der ikke er stor variation af personbelastningen, men hvor lokalerne benyttes periodevist. IR OS-550 IR-sensor BR-A2, SF strømforsyning K koblingsmodul Tune-R-2 reguleringsspjæld med on/off motor DS AWG23 cat6

9 VAV systemløsninger 9 VAV systemløsning 3 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Trykstyret system Enkel luftmængdestyring, grund-/forceret ventilation on/off Lavere investering Længere indreguleringstid Højere driftsomkostninger TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator Tryktransmitter DT Tune-R-2 reguleringsspjæld 24 V on/off motor ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper IR OS-550, IR-sensor Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-2

10 10 VAV systemløsninger CAV systemløsning 1 Beskrivelse CAV systemløsning 1 er et komplet system med konstant luftmængde, der har en enkel styring. Anvendelse Denne form for anlæg anvendes typisk, hvor belastningen i lokalet er konstant. Funktion Luftmængden styres efter et ur, som styrer tænd og sluk af ventilationen. Det er den billigste og enkleste styringsform. Tune-R-B reguleringsspjæld uden motor

11 VAV systemløsninger 11 CAV systemløsning 1 Systembeskrivelse ULHI AKHI ed dette system får du: Urstyret system I ngen luftmængdestyring, on/off, natstop, dagdrift Lav investering Længere indreguleringstid Høje driftsomkostninger TIE ec/dv/topvex Afkast Fraluft Udeluft Tilluft Symbolforklaring Afkast-/udelufthætte, AKHI/ULHI Lyddæmper Loftarmatur TSK, tilslutningsboks THOR Tune-R-B reguleringsspjæld Symbolforklaring Optima-R-GO volumenstrømsregulator ressostat (trykmåling) DT Lyddæmper: LDC Loftarmatur: TSK 250/ Tilslutningsboks: THOR Tune-R-B

12 12 VAV systemløsninger Driftsøkonomi Forudsætninger ange lokaler benyttes kun lejlighedsvis eller i bestemte perioder. Når de så benyttes, er der ofte ikke behov for fuld ventilation. Det skyldes, at der ikke opholder sig så mange personer i lokalet, som det er dimensioneret efter. Derfor giver det store besparelser på opvarmningen af udeluften, ligesom elforbruget til drift af ventilatorerne reduceres, når ventilationen styres således, at luftmængden er tilpasset efter belastningen. Nedenfor vises hvordan økonomien for driftsomkostningerne ser ud for de fire forskellige VAV systemløsninger. Driftsomkostningerne består af opvarmning af udeluften og elforbruget til ventilatorerne. Forudsætninger: Dagdrift kl til 17.00, 10 timer pr. døgn, 5 døgn pr. uge, 260 døgn pr. år Natstop kl til 07.00, 14 timer pr. døgn, 5 døgn pr. uge, 260 døgn pr. år Elpris inkl. afgifter pr. kwh: kr. 1,74 Døgn med opvarmning pr. år: 173 Fjernvarmepris inkl. afgifter pr. kwh: kr. 0,55 Aggregat TIE ec 15 Grundventilation 4 rum x 400 m 3 /h = m 3 /h Eleffekt ved SF 1,31 kw(m 3 /s) = 0,58 kw Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 C: 2,04 kw Forceret ventilation 4 rum x 800 m 3 /h = 3200 m 3 /h Eleffekt ved SF 2,03 kw/(m 3 /s)* = 1,80 kw Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 C: 5,78 kw * For ensartet sammenligning er SF-værdier anvendt i alle 4 systemløsninger.

13 VAV systemløsninger 13 VAV systemløsning 1 Volumenstrømsregulator Optima-R-GO og CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Forceret ventilation, kl , 35% Grundventilation, kl , 65% Elforbrug pr. døgn: 10,1 kwh, pr. år: 2618 kwh Elpris pr. år: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 33,5 kwh, pr. år: 5805 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Driftsomkostninger El Varme Bemærk: Stor besparelse i tid på indregulering. VAV systemløsning 2 Reguleringsspjæld Tune-R-3 med modulerende motor og CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator Forceret ventilation, kl , 35% Grundventilation, kl , 65% Elforbrug pr. døgn: 10,1 kwh, pr. år: 2618 kwh Elpris pr. år: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 33,5 kwh, pr. år: 5805 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Driftsomkostninger El Varme VAV systemløsning 3 Reguleringsspjæld Tune-R-2 med on/off motor og IR sensor Forceret ventilation, kl , 60% Grundventilation, kl , 40% Elforbrug pr. døgn: 13,1 kwh, pr. år: 3411 kwh Elpris pr. år.: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 42,8 kwh, pr. år: 7426 kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Besparelse Varme Driftsomkostninger El CAV systemløsning 1 Reguleringsspjæld Tune-R-B manuelt spjæld og ur Forceret ventilation, kl , 100% Elforbrug pr. døgn: 18 kwh, pr. år: 4680 kwh Elpris pr. år.: kr Eftervarmeforbrug pr. døgn: 57,8 kwh, pr. år: kwh Eftervarmepris pr. år: kr El- og eftervarmepris i alt pr. år: kr Driftsomkostninger Varme El

14 14 VAV systemløsninger Komponentoversigt TIE ec ventilationsaggregat Det hurtige valg AHU N o DANVENT DV , TIE Eurovent-certificeret Kompakt aggregat 6 størrelser med luftmængder fra m 3 /h Integreret automatik ed roterende veksler eller modstrømsveksler EC-motor, kammerventilator Tilluft- og fraluftspjæld integreret osefiltre F7/5 Vandvarmeflade eller elvarmeflade For indendørs eller udendørs montage Kan leveres med køleunit type DVU Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD. Danvent DV ventilationsaggregat odulopbygget aggregat AHU N o DANVENT DV , TIE Eurovent-certificeret 14 størrelser med luftmængder fra m 3 /h ed eller uden automatik ed roterende veksler, modstrømsveksler, krydsveksler eller væskekoblede vekslere -motor IE4 eller AC-motor IE2 med kammerventilator ed eller uden tilluft-, fraluft- eller blandespjæld osefiltre G4, 5, F7, F9 Vandvarmeflade eller elvarmeflade For indendørs eller udendørs montage Kan leveres med køleunit DVU eller DVU-C Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD.

15 VAV systemløsninger 15 Komponentoversigt Topvex TR, SR og SC ventilationsaggregater Alle er Eurovent-certificerede Topvex TR med toptilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade Leveres i 6 størrelser fra 500 til m 3 /h Topvex SR med sidetilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade Leveres i 6 størrelser fra 500 til m 3 /h Topvex SC med sidetilslutning, modstrømsveksler og vandvarmeflade Leveres i 5 størrelser fra 500 til m 3 /h Alle er med: EC-motor, kammerventilator, posefilter F7/F7, tilluft- og fraluftspjæld uden for aggregatet Integreret automatik For indendørs montage Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD eller på Automatik Automatik for TIE ec, Danvent DV og Topvex Færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik fra fabrikken Brugervenligt betjeningspanel, hvor funktioner og parametre vælges Vigtigste driftsdata vises kontinuerligt, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsindstillinger ræinstalleret med standardtemperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser ange standardfunktioner samt mange tilvalgsfunktioner ange indstillingsmuligheder ved temperaturregulering og luftmængderegulering Standard med forlænget drift, natkøling, kølegenvinding, filtervagt til- og fraluft, alarmer og sikkerhedsfunktioner Kommunikationsmuligheder: odbus, LON, BACnet, WEB interface samt adgang via Android applikation DT tryktransmitter. SC betjeningspanel DT tryktransmitter

16 16 VAV systemløsninger Komponentoversigt Zoneregulatorer HDH og HDK CO 2 -/temperaturtransmitter/-regulator For rum type HDH, med display type HDH-N For kanal type HDK, med display type HDK-N Designet til at måle CO 2 -koncentration og temperatur Udgangssignal 0-10 V. HDH og HDH-N HDK og HDK-N KLH og KLK fugt-/temperaturtransmitter For rum type KLH For kanal type KLK Designet til at måle fugt og temperatur Udgangssignal 0-10 V. KLH KLK TEHR LU og TEK LU temperaturtransmitter For rum type TEHR LU For kanal type TEK LU Designet til måling af temperatur vha. et t1000 element Udgangssignal 0-10 V. TEHR LU TEK LU L-SER idriftsættelsesværktøj Idriftsættelse og konfiguration af ovenstående transmittere/regulatorer. L-SER IR sensor Til væg type OS-550 Til loft type OS-363 Ved bevægelse aktiveres et kontaktsæt. IR OS-550 IR OS-363 BR-A2, SF strømforsyning Strømforsyningen SF tilsluttes 230 V og kan strømforsyne (24 V DC) op til 8 enheder. Kan forsyne koblingsmoduler, spjældmotorer og zoneregulatorer via koblingsmodulet K. BR-A2, SF K koblingsmodul Koblingsmodulet forsynes med 24 V DC fra strømforsyningen SF Koblingsmodulet indeholder klemmer for tilslutning af forsyningskabler ind/ud, spjæld, zoneregulator samt jumper for aktivering af zoneregulator. K

17 VAV systemløsninger 17 Komponentoversigt Optima-GO volumenstrømsregulator Optima-GO er en variabel volumenstrømsregulator for måling og regulering af volumenstrømmen Indbygget automatik med digitalt display Leveres i rund udførelse Optima-R-GO i størrelse fra ø80 til ø630, samt i firkantet udførelse Optima-S-GO fra 200 x 100 til 1200 x 650 mm Begge modeller kan leveres i en lydisoleret udgave, forsyningsspænding 24 V AC/DC, styrespænding 0-10 V Alternativt kan Optima-R/S (Belimo motor) benyttes. Kræver indreguleringsværktøj. Optima-R-GO Tune-R reguleringsspjæld ed eller uden Belimo-motor. Spjældet leveres i 4 typer: B: Uden motor 1: 230 V on/off motor 2: 24 V on/off motor 3: 24 V modulerende motor (2-10 V) Leveres i størrelse ø80 til ø630 med motor Leveres i størrelse ø100 til ø315 uden motor. Tune-R med motor

18 18 VAV systemløsninger Komponentoversigt LDC lyddæmper Udført i galvaniseret stålplade med 50 mm isolering med perforeret plade indvendig Leveres i følgende længder: 300, 600 og 900 mm samt med baffel i længde 1200 mm Leveres i størrelserne ø100 til ø400 samt med baffel i ø315 til ø630. LDC TSK loftarmatur Cirkulært perforeret loftarmatur med justerbar spalte Tilhørende fordelerboks type THOR, som anvendes for trykreducering, luftstrømsudjævning og lyddæmpning, samt til måling og indregulering af luftmængden TSK og THOR leveres i størrelserne ø100 til ø315 Se øvrige muligheder på: TSK THOR Afkast- og udelufthætter AKHI afkasthætte isoleret ULHI udelufthætte isoleret Smuk arkitektonisk og luftteknisk god løsning Udført i sort pulverlakeret sort galvaniseret plade Lyd-, kondens-, og brandisoleret Leveres med inddækning i Sabetoflex eller sort pulverlakeret, galvaniseret stål Konstruktionen er udført med minimalt tryktab Leveres i størrelserne ø160 til ø630. AKHI ULHI

19 VAV systemløsninger 19 Øvrige systemløsninger Cebovent Systemairs systemløsninger til central boligventilation er sammensat af produkter, der både som enkeltprodukt og som system overholder gældende lovkrav og normer inden for dansk boligbyggeri. Der sker en løbende udvikling, således at produkterne er optimerede til den mest driftsøkonomiske løsning. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på Brandvent Systemair har systemløsninger til både spjældsikrede og røgven tilerede systemer, der alle er udarbejdet i henhold til DS Brandnormen. De forskellige løsninger gør det muligt at danne sig et indtryk og vurdere driftsøkonomi, komfort, investering samt mulige pladsforhold i det konkrete projekt. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på Skolevent Systemairs systemløsninger til skoler er sammensat af ventilationsaggregater, automatik, volumenstrømsregulatorer, lyddæmpere, armaturer, brandsikringsautomatik, brand- og røgspjæld, røgspjæld samt røgdetektorer, således at systemløsningerne overholder gældende lovkrav. Systemair producerer selv alle komponenter. Du finder alle løsninger og teknisk dokumentation på

20 EC_ventilatorer.dk V2 Systemair A/S Ved ilepælen 7 DK-8361 Hasselager Avedøreholmen 50 DK-2650 Hvidovre VAV_brochure_01_2014-V Tel

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger EC-ventilatorer Udsugningsløsninger 2 EC-ventilatorer Udsugningsløsninger Lovgivning I de fleste byggerier

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Skolevent. Skoleventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Skolevent. Skoleventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Skolevent Skoleventilation 2 Skolevent Uddrag af lovkrav og normer Dårligt indeklima kan forårsage: Træthed

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Luftfordelingskomponenter 2 Luftfordelingskomponenter Lovkrav, armaturer Brandnorm DS 428.4 Armaturer

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Indhold Cebovent; Central boligventilation.............................................

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat 2 TIME ec, kompakt ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Ventilationsprodukter

Ventilationsprodukter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Ventilationsprodukter VM Bjerget, København 2 Ventilationsprodukter Fordele Systemair med EC-motorer

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Topvex SR, TR og SC. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Topvex SR, TR og SC. Ventilationsaggregater Ventilatorer rand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Topvex SR, TR og SC Ventilationsaggregater 2 Topvex Topvex SR: Roterende veksler (sidetilslutning)

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TIME ec Ventilationsaggregater TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 0.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s Kompaktaggregat 0-1600 l/s Kompaktaggregat Welair Matrix er et letinstalleret aggregat med roterende varmeveksler, effektive posefiltre med lave tryktab, el- eller vandvarme og indbygget automatik. Welair

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK Taggennemføringer 2 TGIR/TGIK taggennemføringer TFSR-EC/TFSR tagventilator TFSR-EC tagventilator

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Ventilatorer med EC-motor

Ventilatorer med EC-motor Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Ventilatorer med EC-motor Energioptimerede og miljøvenlige 2 Ventilatorer med EC-motor Fordele med

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Spar energi, plads og penge... hvem vil ikke gerne det? der er masser af fordele ved

Læs mere

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale...

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... Enkel projektering... Enkel idrifttagning... Lavt energiforbrug... Næste generations VAV-system Efterspørgslen

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Airmaster præsentation

Airmaster præsentation Airmaster præsentation Historik Etablering 1991 Airmaster A/S er etableret i 1991 af Henrik Stæhr og Kim Jensen. Virksomheden hed dengang Stæhr & Jensen. Stæhr & Jensen var oprindelig en handelsvirksomhed

Læs mere

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt IDA 22. oktober 2013 Susanne Lundvald Direktør og Mads Møller Salgs- og projektingeniør LeanVent okt 2013 1 Ryesgade opgang 30 B Energirenovering Rysgade projektet er et EUDP støttet projekt Fik Renover

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Når der tales om et CTS anlæg, er det ofte underforstået, at det er de helt store anlæg der menes.

Når der tales om et CTS anlæg, er det ofte underforstået, at det er de helt store anlæg der menes. CTS kompendie Indledning Hvad er et CTS anlæg? CTS er en forkortelse af Central Tilstandskontrol og Styring. Meningen med et CTS anlæg er, at du kan være ét sted og herfra kontrollere og overvåge hvad

Læs mere

FRISK LUFT TIL BOLIGEN

FRISK LUFT TIL BOLIGEN FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2016 Henning Grønbæk / 1

VENTILATIONSDAGEN 2016 Henning Grønbæk / 1 VENTILATIONSDAGEN 2016 Henning Grønbæk / 1 DAGSORDEN 1. Bygningsreglementet 2015 - Generelt - Indeklima - Energi 2. ECO Design direktivet - Generelt - Store og små ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 2

Oversigt for aggregat nr. 2 - Produktvalgsprogram 22-02-203 SystemairCD - Version C203-0.04.C3 Side 3 ggregat: Danvent DV TIME 0 Tilbudsnummer: 302374 Oversigt for aggregat nr. 2 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Danvent DV modulopbygget

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TFSR tagventilator TFSR tagventilator TFSR tagventilator. TFSR tagventilator kan åbnes helt. Tagventilator

Læs mere

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. Installationsvejledning... 3 1.1. Samling af sektioner... 3 1.2. Tilslutning af spænding...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Danvak - Nye energiregler og normer - Nye energiregler og normer Udfordringer og løsninger ved Henning Grønbæk, Institute Manager EXHAUSTO Institute Page 1 Danvak - Nye energiregler og normer - Hvad er

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg

Brandsikring af ventilationsanlæg Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brandsikring af ventilationsanlæg Systemløsninger Brandsikring af ventilationsanlæg Ved brandsikring af

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Ventilation fokus på energibesparelser Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Tilstand på nuværende aggregat Optimere nuværende aggregat Ny installation Titel der Präsentation Ersteller

Læs mere

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Slut med at bekymre sig om indeklimaet Et godt indeklima handler om sundhed og trivsel for hele familien. Det handler også om at sikre boligen mod de fugtskader,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere