Forum for Islamforskning Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum for Islamforskning Nyhedsbrev e-mail"

Transkript

1 Forum for Islamforskning Nyhedsbrev 12. NOVEMBER 2010 OM FIFO SE ÅRGANG 4, NUMMER 2 Indhold: - Nyt fra bestyrelsen - Nyt fra forskerverdenen - Ph.d. nyt - Publikationer - Arrangementer Nyt fra bestyrelsen Den 17. maj 2010 holdt FIFO generalforsamling. Formand Garbi Schmidt startede med at informere om årets aktiviteter. FIFO har uden held forsøgt at arrangere et seminar i samarbejde med et eller flere ministerier om mulig vidensdeling inden for FIFOs forskningsområde. I stedet har FIFO afholdt seminar om shi a-islam og shi a-islamisme, der blev det mest velbesøgte FIFO-arrangement indtil videre. Websiden er blevet opdateret, og sekretæren udsender ugentligt information om kommende aktiviteter af interesse for FIFOs medlemmer. Der er blevet udsendt nyhedsbrev og et nummer af tidsskriftet. Garbi Schmidt takkede af som formand efter fem år. Garbi har været initiativtager til at starte FIFO og har været en aktiv formand for foreningen stor tak for hendes indsats. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Herefter konstituerede en ny bestyrelse sig. Professor Jørgen S. Nielsen blev valgt som ny formand, lektor Thomas Hoffmann som næstformand og Kirstine Sinclair som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens sammensætning er nu som følger: Formand: Professor Jørgen S. Nielsen Næstformand: Lektor, ph.d. Thomas Hoffmann Kasserer: Ph.d.-stip. Nadia Jeltoft Sekretær: Adjunkt Morten Valbjørn Menigt medlem: Ph.d. Kirstine Sinclair Menigt medlem: Ph.d.-stip. Sidsel Vive Jensen Suppleant: Ph.d. Birgitte Schepelern Johansen Suppleant: Adjunkt Ehab Galal Nyt fra forskerverdenen Nye stillinger: Professorat: tiltrådte ph.d. Dietrich Jung et professorat i moderne mellemøststudier ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

2 Lektorat: tiltrådte ph.d. Thomas Hoffmann et lektorat i Arabisk- og Islamstudier ved Arabisk- og Islamstudier, Institut for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (nu Faculty of Arts) tiltrådte Martin Riexinger et etårigt lektorat i Arabisk- og Islamstudier ved Arabisk- og Islamstudier, Institut for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (nu Faculty of Arts) 2009 tiltrådte dr.theol. Joshua Sabih et lektorat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Adjunktur: tiltråde ph.d. Ehab Galal et adjunktur ved Center for den nye islamiske offentlighed, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ) tiltrådte ph.d. Mikkel Bille et adjunktur ved Center for Komparative Kulturstudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Postdocs: 2010 påbegyndte Riem Spielhaus en postdoc på Center for europæisk islamisk tænkning, Det teologiske fakultet, Kbh. Universitet Nye ph.d.-stip.: 2009 påbegyndte Donnatella Della Ratta en ph.d. ved Center for den nye islamiske offentlighed, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 2009 påbegyndte Rikke Hostrup Haugbølle en ph.d.-projektet New Media and Islam in Tunesia ved Center for den nye islamiske offentlighed, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 2009 påbegyndte Andreas Bandak en ph.d.-projektet Sekularitet og religiøsitet i den moderne arabiske verden en antropologisk analyse af kristne syrere i Damaskus ved Center for Komparative Studier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 2010 påbegyndte Kasper Mathiesen en ph.d ved Afdeling for Religionsvidenskab/Arabisk og islamiske studier på Aarhus universitet. Projektet omhandler traditionel islamisk sufisme i nutiden fra et antropologisk/fænomenologisk perspektiv påbegyndte Søren Søndergaard Jensen en ph.d. ved Afdeling for Religionsvidenskab/Arabisk og islamiske studier på Aarhus universitet. Ph.d.-projektets titel er Apologetic aspects of Christian Arabic literature of the Abbasid period.

3 Ph.d. nyt: Ph.d.-forsvar og afhandlingsresumeer Pruzan-Jørgensen, Julie: Liberalizing Autocracy at Work - Intra- Oppositional Dynamics and Regime Legitimation during the Moroccan Moudawana Reform Process, Copenhagen University (forsvaret 11. juli 2010) Baseret på et dybdegående case-studie af den politiske proces, som for nylig resulterede i en kontroversiel reform af Marokkos familie lov (den såkaldte Moudawana ) undersøges det, hvordan denne unikke politiske liberaliserings-proces tilsyneladende bidrog til at styrke (snarere end at true) det herskende autoritære regime i Marokko. Studiet tager sit udgangspunkt i et omfangsrigt empirisk materiale bestående af reform narrativer fra mange og meget forskellige marokkanske aktører, der var involverede i Moudawana reformen. Det er baseret på en ny indefra og 'bottom-up' baseret analytisk tilgang, der giver nye indsigter især i oppositionelle selv-styrende dynamikker såvel som i populære opfattelser af regimets legitimitet igennem processen. Disse indsigter bruges til at forklare, hvordan det marokkanske palads overkom de indbyggede risici i kongens dilemma og tilsyneladende kom styrket ud af en ekstremt dynamisk og risikabel politisk liberaliserings proces. Studiet bidrager til studiet af politik i det moderne Marokko ved at tilvejebringe nye viden om i en af de mest interessante og afgørende begivenheder i moderne marokkansk historie. Studiet bidrager også til at udbygge det såkaldte nye post-demokratiserings perspektiv ved at fremkomme med nye indsigter i samspillet mellem politiske liberaliserings processer og den fortsatte beståen af autoritære regimer i det arabiske Mellemøsten. Sinclair, Kirstine: The Caliphate as Homeland: Hizb ut-tahrir in Denmark and Britain, Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark (defended 27th August 2010) This thesis studies the Islamist group Hizb ut-tahrir in Denmark and Britain. Based on interviews with members and former members of the group in these two Western European countries, it explores the ways in which Hizb ut-tahrir members delineate their community positionalities within the de facto transnational, diasporic spatial setting that Muslims occupy in Europe. The specific focus is on the ways in which the members of the group negotiate understandings of home, homeland and belonging within the parameters of the Hizb ut-tahrir politico-religious ideology. The core question of this dissertation is as follows: How can one understand the relationship between transnational elements in Hizb ut-tahrir s activities and ideology and members notion of home? The concept of the caliphate which refers to a system of rule introduced after the death of the Prophet Mohammad in 632 becomes central to such processes. Hizb ut-tahrir members think of the caliphate as the ideal future state and their future home, and while working for the re-establishment of the caliphate they alienate themselves from their European homelands. The hypothesis of the thesis is that Hizb ut-tahrir is a transnational organisation on an ideological, organisational, practical and media related level. However, the empirical findings show very little evidence

4 of transnational activities, and hence, it is necessary to distinguish between physical and sentimental transnationalism, between practice and ideology. By comparing the two branches of Hizb ut-tahrir in Denmark and Britain, the study argues that analysis of personal relations and rationales and members notions of belonging and home brings knowledge about Islamist organisations beyond discussions of transnationality and radicalisation. The study draws on concepts from cultural geography and finds that analysis of members activities related to place and notions of home contribute with knowledge not only about internal dynamics in Islamist organisations but also knowledge about how these organisations are influenced and shaped by contemporary Western societies. Fibiger Brandt, Thomas: Engaging Pasts: Historicity and Political Imagination in Contemporary Bahrain, Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University, Moesgaard (defended 10 th September 2010) Employing an ethnographic notion of historicity, Thomas Fibiger's thesis discusses how people in Bahrain engage the past in their perceptions of the present and in their anticipation of the future. Bahrain is a heterogeneous island society where Sunni and Shia Muslims, Arab and Persian, religious and secular, national Bahrainis and migrants all search for legitimacy, inclusion and political influence. Various kinds of past are important to the political imagination of society for these people, as well as to their position in society and to their ideas about how society could and should develop. The thesis argues that the past is not only engaged to assert and hold on to specific identities and positions, but that the discussions and analyses of various historicities among Bahrainis, nourished by political reforms since 2002, contribute to develop and to challenge social identities and formations in society. The notion of historicity addresses the understanding of identity in a relationship between the past and the present, but this also involves changing and challenging imaginations of identity and the place of identities in society. Schepelern Johansen, Birgitte: Adskillelsens logik: En undersøgelse af sekulære kategoriseringer af religion i akademisk praksis, Kbh. Universitet (forsvaret 3. september 2010) Afhandling er en undersøgelser, hvordan kategorien religion bliver formet og brugt i den daglige akademiske praksis på de religionsvidenskabelige afdelinger på Aarhus og Københavns Universitet. Afhandlingen er baseret på deltagerobservation i undervisningen på første semester, tekster anvendt i undervisningen, interviews med fastansatte og studerende, deltagelse i konferencer og løbende ophold på afdelingerne, og den kan både læses som et studie af videnskabelig praksis og et studie af, hvordan sekulære grænser, rum og identiteter bliver til i konkret social interaktion. Udgangspunktet for afhandlingen er, at kategorierne religion og videnskab, og mere generelt religion og det sekulære, skal ses som kategorier, hvis betydning har skiftet gennem tiden, og som i deres nuværende konstellation gensidigt konstituerer hinanden gennem udelukkelse. Afhandlingen definerer i forlængelse heraf en sekulære kontekst som én, der insisterer på adskillelsen af religion fra andre sfærer, og disse produktioner af grænser mellem religion og ikke-

5 religion finder sted i mange sammenhænge, hvor afhandlingen specifikt fokuserer på grænsedragninger i det videnskabelige system. Afhandlingen placerer her etableringen af religionsvidenskab i Danmark i forhold til en historisk og juridisk-politisk kontekst, hvor etableringen af religionsvidenskab, fra slutningen af det 19. århundrede og frem, kan ses som knyttet til tilblivelsen af en moderne religionskategori, som noget fra det politiske og videnskabelige adskilt. Og dette er igen forbundet med fremkomsten af de moderne nationalstater og produktionen af en offentlig, religionsneutral sfære. Det sekulære universitet som ramme om en ikke-religiøs akademisk vidensproduktion er således indlejret i denne statskonstruktion, der stadig er den gængse i en europæiske kontekst, og universiteterne bidrager på forskellig vis stadig til at producere og opretholde de sekulære adskillelser. Ved at fokusere på videnskab som den udfolder sig andre steder end i de formelle publikationer, kaster afhandlingen samtidig lys over, hvordan interaktionen mellem underviser og studerende er med til at forme religionskategorien og mulige relationer mellem den og forskeren på bestemte måder, blandt andet gennem brugen af bestemte metaforer og bestemte former for humor. Afhandlingen peger gennem denne praksisorienterede tilgang til sekularisering på, at et sekulært samfund er noget, som hele tiden må leves, repræsenteres og sanktioneres i interaktionen mellem mennesker, og dette resulterer i mange forskellige situationelle forhandlinger af grænser snarere end én klart defineret grænse. Hastrup, Anders: Voices From Darfur. Reclaiming Sudanese History, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Kbh. Universitet (forsvaret 12. oktober 2010) Afhandlingen, Voices From Darfur. Reclaiming Sudanese History, er en undersøgelse af hvordan flygtninge fra Darfur opfatter årsagerne til, og de mulige løsninger på, borgerkrigen i Darfur. Gennem et ekstensivt interviewmateriale indsamlet af forfatteren i foråret 2009 i flygtningelejrene i det østlige Tchad, der huser ca en kvart million flygtninge fra Darfur, viser afhandlingen hvordan lejrenes beboere genskaber Darfurs historie fra det eksil, de ufrivilligt er havnet i. Hvor begrænsende flygtningelejrene end er, anskuer afhandlingen dem som kreative rum, hvor opfattelser af Darfur-konflikten, dens årsager, nøgleaktører og mulige fremtidige løsning løbende bliver diskuteret. Afhandlingen søger således ikke at fortælle den sande historie om baggrunden for krigen i Darfur, men kombinerer en antropologisk og en historisk tilgang og foreslår, at en såkaldt deep listening er en særdeles velegnet metode til at udforske flygtningenes historieproduktion. Ved at analysere de forskellige måder, hvorpå flygtningene bestræber sig på at generobre deres historie og en plads i den sudanesiske historie, er afhandlingen et bidrag til forståelsen af nogle af de mekanikker, der ligger til grund for krigene i Sudan. The thesis, Voices From Darfur. Reclaiming Sudanese History, is an investigation of how refugees from Darfur perceive the causes of, and the possible solutions to, the civil war in Darfur. Through an extensive interview material collected by the author in the spring of 2009 in the refugee camps in eastern Chad, home to around a quarter of a million refugees from Darfur, the thesis shows how the camps inhabitants recreate the history of Darfur from the exile they were brought into against their will. How circumscribed and limited these camps may be,

6 the thesis views them as creative spaces, where perceptions of the Darfur war, its causes, key-actors and possible future solutions are continuously discussed. The thesis does not seek to uncover the true story of the war in Darfur, but combines history and anthropology and suggests that a so-called deep listening is a particularly well suited method to explore the refugees modes of production of history. By analyzing the different ways whereby the refugees seek to reclaim their place in Sudanese history, the thesis is a contribution to an understanding of some of the wider patterns behind the wars in Sudan. Publikationer KRITIK nr. 197 tema-sektion om Islam og Sekularisering med bidrag fra Jakob Skovgaard-Petersens, Sune Haugbølle, Morten Valbjørn, Necla Kelek og Thomas Hoffmann. Se i øvrigt Tidsskrift for Islamforskning vol 4 nr. 2 tema om Islam og Minoriteter med bidrag fra Lise Galal, Monique Hocke og Iram Khawaja, Lasse Lindekilde, Tekla Canger, Daniel Henschen, Cora Alexa Døving, Signe Kjær Jørgensen, Iben Helqvist. Hele nummeret kan downloades via Om tidsskriftet i øvrigt Dietrich Jung (2011) Orientalists, Islamists and the Global Public Sphere - A Genealogy of the Modern Essentialist Image of Islam, (London: Equinox Publishing) This book leaves behind the increasingly circular debate about the true nature of Islam in which the Muslim religion has been represented either as intrinsically hostile to or as principally compatible with modern culture. Instead, it associates the evolution of a particularly essentialist image of Islam with a complex process of cross-cutting (self-)interpretations of Muslim and Western societies within an emerging global public sphere. Putting its focus on the life and work of a number of paradigmatic individuals, Jung investigates the intellectual encounters and discursive interdependencies among western and Muslim intellectuals. The changing infrastructure of the global public sphere has facilitated the gradual popularization, trivialization, and dissemination of a previously elitist discourse on Islam and modernity. In this way, the idea of Islam as an all-encompassing system has been turned into accepted knowledge in the Western and Muslim worlds alike. Yderligere info

7 Arrangementer 1300 år efter I 2011 er 1300 år siden, at general Tariq ibn Ziyad landede sine styrker på Gibraltar og dermed indledte næsten otte hundrede års islamisk arabisk styre på store dele af den iberiske halvø. FIFO vil markere dette 'jubilæum' med et seminar den 3. december. Jubilæet giver os anledning til at se nærmere på den rolle som det islamiske Spanien har spillet for de europæiske forestillinger om islam, men også for Europas senmoderne selvforståelse som territorium for det multireligiøse. Jubilæets militære og erobrende kontekst giver tillige anledning til at kaste et kritisk blik på de forestillinger om en islamisk (eller islamiserende) trussel, som også er blevet en del af Europas senmoderne diskurs. Seminaret vil finde sted i Center for Europæisk Islamisk Tænknings mødelokale, rum 403, på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, Kbh. K. 1,300 years on 2011 marks 1,300 years since General Tariq ibn Ziyad landed his forces at Gibraltar, and thus began almost eight hundred years of Arab-Islamic rule in large parts of the Iberian Peninsula. FIFO will mark this anniversary with a seminar on 3 rd of December. The anniversary provides an opportunity to examine the role that Islamic Spain has played in the European understanding of Islam, to examine Europe's postmodern self-understanding as a multi-religious territory, and to take a critical look at the ideas of an Islamic (or Islamizing) threat that are also part of Europe's postmodern discourse. The seminar will take place at the Centre for European Islamic Thought, room 403, Faculty of Theology, Købmagergade 44-46, Copenhagen K. Program 11:00-11:20, Thomas Hoffmann (AU), "Et ambivalent jubilæum. Al- Andalus som dyd og traume" 11:20-12:00, Peter Madsen (KU), "Konfrontationer på den iberiske halvø: Sangen om Roland og Digtet om min Cid" 12:00-13:00, Frokost/lunch 13:00-13:40, Dietrich Jung (SDU), "The German Jihad: Islam as threat and resource in high imperialism" 13:40-15:00, Kaffe/coffee 15:00-15:40, Lene Kühle (AU), "Shower curtains and liver paté: Islam in the Danish media and political imagination" 15:40-16:00, Debat/discussion Fri entré for medlemmer Ikke-medlemmer: 20 kr.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Når forskning og praksis mødes

Når forskning og praksis mødes Når forskning og praksis mødes Akademiske socialrådgivere København den 26.oktober 2010 Oplæg ved programleder Dorte Caswell, AKF Kan forskning og praksis mødes? To forskellige vidensforståelser Viden,

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Front page for the advanced course Cultural Encounters by Birgitta Frello and Lise Paulsen Galal

Front page for the advanced course Cultural Encounters by Birgitta Frello and Lise Paulsen Galal Front page for the advanced course Cultural Encounters by Birgitta Frello and Lise Paulsen Galal The essay must be handed in to Gitte Abitz, house 03.1.1 in two samples. Each sample attached to a front

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere