Forum for Islamforskning Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum for Islamforskning Nyhedsbrev e-mail"

Transkript

1 Forum for Islamforskning Nyhedsbrev 12. NOVEMBER 2010 OM FIFO SE ÅRGANG 4, NUMMER 2 Indhold: - Nyt fra bestyrelsen - Nyt fra forskerverdenen - Ph.d. nyt - Publikationer - Arrangementer Nyt fra bestyrelsen Den 17. maj 2010 holdt FIFO generalforsamling. Formand Garbi Schmidt startede med at informere om årets aktiviteter. FIFO har uden held forsøgt at arrangere et seminar i samarbejde med et eller flere ministerier om mulig vidensdeling inden for FIFOs forskningsområde. I stedet har FIFO afholdt seminar om shi a-islam og shi a-islamisme, der blev det mest velbesøgte FIFO-arrangement indtil videre. Websiden er blevet opdateret, og sekretæren udsender ugentligt information om kommende aktiviteter af interesse for FIFOs medlemmer. Der er blevet udsendt nyhedsbrev og et nummer af tidsskriftet. Garbi Schmidt takkede af som formand efter fem år. Garbi har været initiativtager til at starte FIFO og har været en aktiv formand for foreningen stor tak for hendes indsats. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Herefter konstituerede en ny bestyrelse sig. Professor Jørgen S. Nielsen blev valgt som ny formand, lektor Thomas Hoffmann som næstformand og Kirstine Sinclair som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens sammensætning er nu som følger: Formand: Professor Jørgen S. Nielsen Næstformand: Lektor, ph.d. Thomas Hoffmann Kasserer: Ph.d.-stip. Nadia Jeltoft Sekretær: Adjunkt Morten Valbjørn Menigt medlem: Ph.d. Kirstine Sinclair Menigt medlem: Ph.d.-stip. Sidsel Vive Jensen Suppleant: Ph.d. Birgitte Schepelern Johansen Suppleant: Adjunkt Ehab Galal Nyt fra forskerverdenen Nye stillinger: Professorat: tiltrådte ph.d. Dietrich Jung et professorat i moderne mellemøststudier ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

2 Lektorat: tiltrådte ph.d. Thomas Hoffmann et lektorat i Arabisk- og Islamstudier ved Arabisk- og Islamstudier, Institut for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (nu Faculty of Arts) tiltrådte Martin Riexinger et etårigt lektorat i Arabisk- og Islamstudier ved Arabisk- og Islamstudier, Institut for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (nu Faculty of Arts) 2009 tiltrådte dr.theol. Joshua Sabih et lektorat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Adjunktur: tiltråde ph.d. Ehab Galal et adjunktur ved Center for den nye islamiske offentlighed, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ) tiltrådte ph.d. Mikkel Bille et adjunktur ved Center for Komparative Kulturstudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Postdocs: 2010 påbegyndte Riem Spielhaus en postdoc på Center for europæisk islamisk tænkning, Det teologiske fakultet, Kbh. Universitet Nye ph.d.-stip.: 2009 påbegyndte Donnatella Della Ratta en ph.d. ved Center for den nye islamiske offentlighed, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 2009 påbegyndte Rikke Hostrup Haugbølle en ph.d.-projektet New Media and Islam in Tunesia ved Center for den nye islamiske offentlighed, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 2009 påbegyndte Andreas Bandak en ph.d.-projektet Sekularitet og religiøsitet i den moderne arabiske verden en antropologisk analyse af kristne syrere i Damaskus ved Center for Komparative Studier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 2010 påbegyndte Kasper Mathiesen en ph.d ved Afdeling for Religionsvidenskab/Arabisk og islamiske studier på Aarhus universitet. Projektet omhandler traditionel islamisk sufisme i nutiden fra et antropologisk/fænomenologisk perspektiv påbegyndte Søren Søndergaard Jensen en ph.d. ved Afdeling for Religionsvidenskab/Arabisk og islamiske studier på Aarhus universitet. Ph.d.-projektets titel er Apologetic aspects of Christian Arabic literature of the Abbasid period.

3 Ph.d. nyt: Ph.d.-forsvar og afhandlingsresumeer Pruzan-Jørgensen, Julie: Liberalizing Autocracy at Work - Intra- Oppositional Dynamics and Regime Legitimation during the Moroccan Moudawana Reform Process, Copenhagen University (forsvaret 11. juli 2010) Baseret på et dybdegående case-studie af den politiske proces, som for nylig resulterede i en kontroversiel reform af Marokkos familie lov (den såkaldte Moudawana ) undersøges det, hvordan denne unikke politiske liberaliserings-proces tilsyneladende bidrog til at styrke (snarere end at true) det herskende autoritære regime i Marokko. Studiet tager sit udgangspunkt i et omfangsrigt empirisk materiale bestående af reform narrativer fra mange og meget forskellige marokkanske aktører, der var involverede i Moudawana reformen. Det er baseret på en ny indefra og 'bottom-up' baseret analytisk tilgang, der giver nye indsigter især i oppositionelle selv-styrende dynamikker såvel som i populære opfattelser af regimets legitimitet igennem processen. Disse indsigter bruges til at forklare, hvordan det marokkanske palads overkom de indbyggede risici i kongens dilemma og tilsyneladende kom styrket ud af en ekstremt dynamisk og risikabel politisk liberaliserings proces. Studiet bidrager til studiet af politik i det moderne Marokko ved at tilvejebringe nye viden om i en af de mest interessante og afgørende begivenheder i moderne marokkansk historie. Studiet bidrager også til at udbygge det såkaldte nye post-demokratiserings perspektiv ved at fremkomme med nye indsigter i samspillet mellem politiske liberaliserings processer og den fortsatte beståen af autoritære regimer i det arabiske Mellemøsten. Sinclair, Kirstine: The Caliphate as Homeland: Hizb ut-tahrir in Denmark and Britain, Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark (defended 27th August 2010) This thesis studies the Islamist group Hizb ut-tahrir in Denmark and Britain. Based on interviews with members and former members of the group in these two Western European countries, it explores the ways in which Hizb ut-tahrir members delineate their community positionalities within the de facto transnational, diasporic spatial setting that Muslims occupy in Europe. The specific focus is on the ways in which the members of the group negotiate understandings of home, homeland and belonging within the parameters of the Hizb ut-tahrir politico-religious ideology. The core question of this dissertation is as follows: How can one understand the relationship between transnational elements in Hizb ut-tahrir s activities and ideology and members notion of home? The concept of the caliphate which refers to a system of rule introduced after the death of the Prophet Mohammad in 632 becomes central to such processes. Hizb ut-tahrir members think of the caliphate as the ideal future state and their future home, and while working for the re-establishment of the caliphate they alienate themselves from their European homelands. The hypothesis of the thesis is that Hizb ut-tahrir is a transnational organisation on an ideological, organisational, practical and media related level. However, the empirical findings show very little evidence

4 of transnational activities, and hence, it is necessary to distinguish between physical and sentimental transnationalism, between practice and ideology. By comparing the two branches of Hizb ut-tahrir in Denmark and Britain, the study argues that analysis of personal relations and rationales and members notions of belonging and home brings knowledge about Islamist organisations beyond discussions of transnationality and radicalisation. The study draws on concepts from cultural geography and finds that analysis of members activities related to place and notions of home contribute with knowledge not only about internal dynamics in Islamist organisations but also knowledge about how these organisations are influenced and shaped by contemporary Western societies. Fibiger Brandt, Thomas: Engaging Pasts: Historicity and Political Imagination in Contemporary Bahrain, Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University, Moesgaard (defended 10 th September 2010) Employing an ethnographic notion of historicity, Thomas Fibiger's thesis discusses how people in Bahrain engage the past in their perceptions of the present and in their anticipation of the future. Bahrain is a heterogeneous island society where Sunni and Shia Muslims, Arab and Persian, religious and secular, national Bahrainis and migrants all search for legitimacy, inclusion and political influence. Various kinds of past are important to the political imagination of society for these people, as well as to their position in society and to their ideas about how society could and should develop. The thesis argues that the past is not only engaged to assert and hold on to specific identities and positions, but that the discussions and analyses of various historicities among Bahrainis, nourished by political reforms since 2002, contribute to develop and to challenge social identities and formations in society. The notion of historicity addresses the understanding of identity in a relationship between the past and the present, but this also involves changing and challenging imaginations of identity and the place of identities in society. Schepelern Johansen, Birgitte: Adskillelsens logik: En undersøgelse af sekulære kategoriseringer af religion i akademisk praksis, Kbh. Universitet (forsvaret 3. september 2010) Afhandling er en undersøgelser, hvordan kategorien religion bliver formet og brugt i den daglige akademiske praksis på de religionsvidenskabelige afdelinger på Aarhus og Københavns Universitet. Afhandlingen er baseret på deltagerobservation i undervisningen på første semester, tekster anvendt i undervisningen, interviews med fastansatte og studerende, deltagelse i konferencer og løbende ophold på afdelingerne, og den kan både læses som et studie af videnskabelig praksis og et studie af, hvordan sekulære grænser, rum og identiteter bliver til i konkret social interaktion. Udgangspunktet for afhandlingen er, at kategorierne religion og videnskab, og mere generelt religion og det sekulære, skal ses som kategorier, hvis betydning har skiftet gennem tiden, og som i deres nuværende konstellation gensidigt konstituerer hinanden gennem udelukkelse. Afhandlingen definerer i forlængelse heraf en sekulære kontekst som én, der insisterer på adskillelsen af religion fra andre sfærer, og disse produktioner af grænser mellem religion og ikke-

5 religion finder sted i mange sammenhænge, hvor afhandlingen specifikt fokuserer på grænsedragninger i det videnskabelige system. Afhandlingen placerer her etableringen af religionsvidenskab i Danmark i forhold til en historisk og juridisk-politisk kontekst, hvor etableringen af religionsvidenskab, fra slutningen af det 19. århundrede og frem, kan ses som knyttet til tilblivelsen af en moderne religionskategori, som noget fra det politiske og videnskabelige adskilt. Og dette er igen forbundet med fremkomsten af de moderne nationalstater og produktionen af en offentlig, religionsneutral sfære. Det sekulære universitet som ramme om en ikke-religiøs akademisk vidensproduktion er således indlejret i denne statskonstruktion, der stadig er den gængse i en europæiske kontekst, og universiteterne bidrager på forskellig vis stadig til at producere og opretholde de sekulære adskillelser. Ved at fokusere på videnskab som den udfolder sig andre steder end i de formelle publikationer, kaster afhandlingen samtidig lys over, hvordan interaktionen mellem underviser og studerende er med til at forme religionskategorien og mulige relationer mellem den og forskeren på bestemte måder, blandt andet gennem brugen af bestemte metaforer og bestemte former for humor. Afhandlingen peger gennem denne praksisorienterede tilgang til sekularisering på, at et sekulært samfund er noget, som hele tiden må leves, repræsenteres og sanktioneres i interaktionen mellem mennesker, og dette resulterer i mange forskellige situationelle forhandlinger af grænser snarere end én klart defineret grænse. Hastrup, Anders: Voices From Darfur. Reclaiming Sudanese History, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Kbh. Universitet (forsvaret 12. oktober 2010) Afhandlingen, Voices From Darfur. Reclaiming Sudanese History, er en undersøgelse af hvordan flygtninge fra Darfur opfatter årsagerne til, og de mulige løsninger på, borgerkrigen i Darfur. Gennem et ekstensivt interviewmateriale indsamlet af forfatteren i foråret 2009 i flygtningelejrene i det østlige Tchad, der huser ca en kvart million flygtninge fra Darfur, viser afhandlingen hvordan lejrenes beboere genskaber Darfurs historie fra det eksil, de ufrivilligt er havnet i. Hvor begrænsende flygtningelejrene end er, anskuer afhandlingen dem som kreative rum, hvor opfattelser af Darfur-konflikten, dens årsager, nøgleaktører og mulige fremtidige løsning løbende bliver diskuteret. Afhandlingen søger således ikke at fortælle den sande historie om baggrunden for krigen i Darfur, men kombinerer en antropologisk og en historisk tilgang og foreslår, at en såkaldt deep listening er en særdeles velegnet metode til at udforske flygtningenes historieproduktion. Ved at analysere de forskellige måder, hvorpå flygtningene bestræber sig på at generobre deres historie og en plads i den sudanesiske historie, er afhandlingen et bidrag til forståelsen af nogle af de mekanikker, der ligger til grund for krigene i Sudan. The thesis, Voices From Darfur. Reclaiming Sudanese History, is an investigation of how refugees from Darfur perceive the causes of, and the possible solutions to, the civil war in Darfur. Through an extensive interview material collected by the author in the spring of 2009 in the refugee camps in eastern Chad, home to around a quarter of a million refugees from Darfur, the thesis shows how the camps inhabitants recreate the history of Darfur from the exile they were brought into against their will. How circumscribed and limited these camps may be,

6 the thesis views them as creative spaces, where perceptions of the Darfur war, its causes, key-actors and possible future solutions are continuously discussed. The thesis does not seek to uncover the true story of the war in Darfur, but combines history and anthropology and suggests that a so-called deep listening is a particularly well suited method to explore the refugees modes of production of history. By analyzing the different ways whereby the refugees seek to reclaim their place in Sudanese history, the thesis is a contribution to an understanding of some of the wider patterns behind the wars in Sudan. Publikationer KRITIK nr. 197 tema-sektion om Islam og Sekularisering med bidrag fra Jakob Skovgaard-Petersens, Sune Haugbølle, Morten Valbjørn, Necla Kelek og Thomas Hoffmann. Se i øvrigt Tidsskrift for Islamforskning vol 4 nr. 2 tema om Islam og Minoriteter med bidrag fra Lise Galal, Monique Hocke og Iram Khawaja, Lasse Lindekilde, Tekla Canger, Daniel Henschen, Cora Alexa Døving, Signe Kjær Jørgensen, Iben Helqvist. Hele nummeret kan downloades via Om tidsskriftet i øvrigt Dietrich Jung (2011) Orientalists, Islamists and the Global Public Sphere - A Genealogy of the Modern Essentialist Image of Islam, (London: Equinox Publishing) This book leaves behind the increasingly circular debate about the true nature of Islam in which the Muslim religion has been represented either as intrinsically hostile to or as principally compatible with modern culture. Instead, it associates the evolution of a particularly essentialist image of Islam with a complex process of cross-cutting (self-)interpretations of Muslim and Western societies within an emerging global public sphere. Putting its focus on the life and work of a number of paradigmatic individuals, Jung investigates the intellectual encounters and discursive interdependencies among western and Muslim intellectuals. The changing infrastructure of the global public sphere has facilitated the gradual popularization, trivialization, and dissemination of a previously elitist discourse on Islam and modernity. In this way, the idea of Islam as an all-encompassing system has been turned into accepted knowledge in the Western and Muslim worlds alike. Yderligere info

7 Arrangementer 1300 år efter I 2011 er 1300 år siden, at general Tariq ibn Ziyad landede sine styrker på Gibraltar og dermed indledte næsten otte hundrede års islamisk arabisk styre på store dele af den iberiske halvø. FIFO vil markere dette 'jubilæum' med et seminar den 3. december. Jubilæet giver os anledning til at se nærmere på den rolle som det islamiske Spanien har spillet for de europæiske forestillinger om islam, men også for Europas senmoderne selvforståelse som territorium for det multireligiøse. Jubilæets militære og erobrende kontekst giver tillige anledning til at kaste et kritisk blik på de forestillinger om en islamisk (eller islamiserende) trussel, som også er blevet en del af Europas senmoderne diskurs. Seminaret vil finde sted i Center for Europæisk Islamisk Tænknings mødelokale, rum 403, på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, Kbh. K. 1,300 years on 2011 marks 1,300 years since General Tariq ibn Ziyad landed his forces at Gibraltar, and thus began almost eight hundred years of Arab-Islamic rule in large parts of the Iberian Peninsula. FIFO will mark this anniversary with a seminar on 3 rd of December. The anniversary provides an opportunity to examine the role that Islamic Spain has played in the European understanding of Islam, to examine Europe's postmodern self-understanding as a multi-religious territory, and to take a critical look at the ideas of an Islamic (or Islamizing) threat that are also part of Europe's postmodern discourse. The seminar will take place at the Centre for European Islamic Thought, room 403, Faculty of Theology, Købmagergade 44-46, Copenhagen K. Program 11:00-11:20, Thomas Hoffmann (AU), "Et ambivalent jubilæum. Al- Andalus som dyd og traume" 11:20-12:00, Peter Madsen (KU), "Konfrontationer på den iberiske halvø: Sangen om Roland og Digtet om min Cid" 12:00-13:00, Frokost/lunch 13:00-13:40, Dietrich Jung (SDU), "The German Jihad: Islam as threat and resource in high imperialism" 13:40-15:00, Kaffe/coffee 15:00-15:40, Lene Kühle (AU), "Shower curtains and liver paté: Islam in the Danish media and political imagination" 15:40-16:00, Debat/discussion Fri entré for medlemmer Ikke-medlemmer: 20 kr.

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Forum for Islamforskning Nyhedsbrev

Forum for Islamforskning Nyhedsbrev Forum for Islamforskning Nyhedsbrev MAJ 2015 OM FIFO SE WWW.ISLAMFORSKNING.DK ÅRGANG 8, NUMMER 1 Nyt fra bestyrelsen Indhold: - Nyt fra bestyrelsen - Nyt fra forskerverdenen - Ph.d.-nyt - Publikationer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Til at svare på nogle af disse spørgsmål byder årsmødet på en række prominente talere.

Til at svare på nogle af disse spørgsmål byder årsmødet på en række prominente talere. Er det et senmoderne kulturelt kendetegn, en konsekvens af en individualisering, at alt hvad der potentielt kan underkastes en medialisering, også vil blive medialiseret? Kan vi tale om, at vi lever i

Læs mere

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Et spændingsfelt mellem et overvejende monokulturelt litteraturcurriculum og flerkulturelle klasserumsom pædagogiks tilgang Hvordan konstruerer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Et induktivt blik på institutionel interaktion

Et induktivt blik på institutionel interaktion Et induktivt blik på institutionel interaktion En samtaleanalyse af samtaler mellem brugere og behandlere på et misbrugscenter Irene Dalgård Germann (20131124) Anette Kjærgaard Jørgensen (20110719) Aalborg

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere